menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike"

Transkript

1 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike I dette nummeret: Easter message s. 3 Årets viktigste høytid s. 4 Hva vil det si å være kristen? s. 6 Juletrefest s. 8 VFAG-festen s. 9 Kalender s. 11 LUK aktivitetskalender s. 14 Konfi rmasjonsleir s. 15 Litt nytt fra pastoralrådet s. 16 VAF s. 17 Til ettertanke s. 18 Vi gratulerer s. 19 Messetider s. 20 En fjernkulturell prest s. 21 Nytt fra menighetsråde s. 24 Reklamer s. 23 & 25

2 ST. MAGNUS KATOLSKE MENIGHET Romeriksgt 1, 2003 Lillestrøm Tlf (p. Iru, sogneprest), (Judy, sekretær) hjemmeside: e-post: KONTORTID. Mandag - fredag kl PRESTER OG SØSTRE I MENIGHETEN Sogneprest Iru Pethuruppillai tlf p. Filak (sjelesorg for polakker i St. Magnus) tlf p. Rory Mulligan tlf p. Erik Ruud tlf p. Andreas Rupprecht tlf p. Ireneusz Zielinski tlf Søstrene av det Hellige Kors - Hurdalsgata 65, 2003 Lillestrøm tlf MESSETIDENE: Se side 11 SKRIFTEMÅL: 30 min før alle messer, eller etter avtale SYKEBESØK: Etter avtale UTLEIE AV MENIGHETENS LOKALER MED NYE REGELER: Henvendelser Menighetskontor tlf kontortid. KONTI: Driftskonto Mariahagens konto: Høyrentekonto: Menighetsrådet: Minh Cong Vu Arthur Estrada Knut Andersen, Torill Bøker, Judy Guneriussen, Hanna Sand, Ba Tran, Canisius Habyarimana, Hiep Nguyen, Hong Vo Le, Gyørgyi Sandor, Jossie Aarvik, Cyril Peduruppillai Tonia Ramazan Sakristi: Vinh N. Francis, Vinh Thanh Katekese (norsk og vietnamesisk): Judy Guneriussen, Do Thi Le Hoang, Ungdomslag LUKs styreleder: Hiep Nguyen, Koordinator for gruppene: Chung Van Nguyen, Lektortjeneste: Winston Sebastian, Brannvergruppe/HMS:. Knut Andersen, Vietnamesiskkomité: Cong Pham Ba Kor Mechthild Opperud, Cuong Ton-That, Arthur Estrada, Modesto Ocampo, Vedlikehold: Ba Tran, Geza Kozari, Økonomi: Chung Van Nguyen, Emma Ripman (regnskapsfører), Minh Cong Vu, Marina Gregory (revisor), Edgar Ahilan Sebastian, Judy Guneriussen Caritas: Anne Cederkvist, Pastoralråd: Egil Guneriussen, FAG, frivillig arbeidsgruppe: Ba Tran, Hjemmeside: Loc Do Duy, Kirkekaffe: Romeo Talao, Ministrantslag: Thuan Årgang 59 nr. 1 2

3 E EASTER MESSAGE P.Iru aster is a fantastic opportunity to put some word element into the Christian activities we do, particularly as it relates to guest services and Easter Sunday services. Everyone knows that a high point of the Christian calendar is the death and resurrection of Jesus. Therefore they might expect to hear something about this if they come to a service. Looking at 2 Cor 5:14, Paul says Christ died for al, indicating that every human has value, whether black, white, rich or poor. The Easter message is a radical declaration of how God sees every person and, yes, we experience this personally in terms of our own faith. It also underpins worldview in the context of mission and life. Easter gives all who have suffered pain a sense that we are not on own and, despite our emotions and feelings, God does understand. The Easter story gives us a glimpse of God s broken heart, the physical suffering of Jesus demonstrating that he understands that it is to feel physical and emotional pain. The resurrection is a promise of presence; we are not on our own. God s relational promise. The Easter story is the culmination of God s restoration of humans to the possibility and potential of friendship with God. So we could look at some key word content around this theme and how we can develop a relationship with the LIVING CHRIST. So we can describe the possibility of friendship, but also the problem; why is that relationship not automatic? It is our selfi shness-living for ourselves that separates us from God s love and friendship. Easter is the story of how that is dealt with. 2 Cor 5:15 points out to us that a huge problem in our society today is that we live for ourselves. The challenge of the Christian message- the wonder of Easter- is that Christ died so that we no longer live for ourselves, we live for something bigger. We also recognise that selfi shness is destroying our world, whether at government level or on a personal level. We can lose hope; how can selfi shness out there how can selfi shness in my own life.be dealt with? The Easter story gives an answer. Christ died that we might no longer live for ourselves. He gives us a new focus as we live for him and his principles. As we take on that new focus, it will help us to not be as selfi sh; not to live for ourselves as, perhaps, we have done and, in this way, we will all make the world a better place. Philippians 3:10-11 also provides an opportunity for us to focus on the power of the resurrection and the reality of embracing that in the context of relationship: to know him and the power of resurrection, recognising that within the pain, that we engage with in life both gives us the power to do it. To celebrate the Easter worthily, CONVERSION OF OUR HEARTS is a must. Christ died that we might no longer live for ourselves. 3 februar - mai 2012

4 ÅRETS VIKTIGSTE HØYTID (noen sitater fra P. Irus intervju i Romeriks Blad 4.april 2007) For katolikkene er Den stille uke viktigere enn jula. for Pastor Iru innebærer den blant annet å vaske føttene til 12 menighetsmedlemmer. - Vi kaller det Den stille uke, men på engelsk heter det holy week, som sier litt mer om innholdet. Det er ikke bare stille, men vi bruker tiden på helliggjøring. folk ber mer, og de går mer i kirken, forteller Iruthayanathan Pethuruppilai, eller Pater Iru som han kaller seg. Iru er sokneprest hos St. Magnus kirke i Lillestrøm. Det har han vært i snart ett år. Han kommer opprinnelig fra Sri Lanka, men har bodd i Norge i mer enn 20 år. - I jula er det julestri, presanger og god mat. I påsken har vi ingen slike distraksjoner man har tid til å ransake hjertet sitt. Faste og almisse Pastor Iru har gått ned med sju kilo de siste ukene, for katolikker er nemlig fasten en viktig forberedelse til påsken. Selv har han latt være å spise kjøtt siden askeonsdag, 21. februar, men Iru forteller at det er mange måter å faste på. Noen velger ikke å drikke vin, andre spiser ikke kjøtt, noen av de yngre velger å ikke spise godterier. - Fasten handler om tre ting: Bønn, faste og almisse. Pengene man sparer på fasten gir man bort til de fattige, forteller han. Tid for tilgivelse Den stille uke begynte palmesøndag. Da møtes katolske menigheter til palmeprosesjonen, for å markere at Kristus red inn i Jerusalem og ble hyllet med palmeblader. Presten velsigner greinene, og prosesjonen følger ham. - Vi møtes utenfor kirken og synger, forklarer Iru. Fasten og påsken er tid for ettertanke, og mange velger å gå til skriftemål i denne tida. - Tidligere ble det kalt botens sakrament men da høres det ut som Gud straffer oss, sier Iru. - Men det er en sjanse til å få tilgivelse og vende om. Selv kaller han det fredens sakrament man får lettet sitt hjerte. Årgang 59 nr. 1 4

5 Nattverd og forvask Den neste viktige dagen er skjærtorsdag. - Da ble to sakramenter innstiftet nattverden og presteskapet, sier Iru. Nattverden markerer det siste måltidet som Jesus spiste med sine disipler. Det var også denne dagen Jesus ba disiplene gå ut og forkynne. For å markere innstiftelsen av presteskapet vasker Iru føttene til tolv av kirkens medlemmer. Denne dagen innleder påskens hellige triduum tre døgn som skal symbolisere dagene da Kristus lå i graven. Etter messen rydder Iru alteret, alt skal renses før de tre hellige dagene. Faste og abstinens Langfredag, dagen da Jesus døde på korset, er den eneste dagen det ikke er noen messe, men katolikkene går likevel til kirken. - Vi leser lidelseshistorien, vi ber, og vi kysser korset, forteller pastoren. Langfredag er også en dag for faste eller abstinens man lar være å spisekjøtt, og man spiser kun ett fullt måltid og to mindre. Lyset tennes Påskeaften er høytidens viktigste dag mener Iru. - Hvis Jesus hadde ikke gjenoppstått, hadde ikke vår tro hatt noen betydning. Feiringen begynner klokka 23, også denne kvelden starter man markeringen utenfor kirken. Man tenner påskelyset, et lys pyntet med korset, og alfa- og omegategnet som symboliserer at Jesus er begynnelsen og slutten. Lyset symboliserer den oppstandne Jesus. - Kristus ledet oss ut fra mørket til lyset, fra synd til oppstandelse, fra døden til livet, forklarer Iru. Menigheten følger lyset inn i kirken der man leser fra det gamle og nye testamentet, og synger påskesalmer. - Det er en fi n og høytidelig seremoni. Tekst: Oda Tærud Westengen Romeriks Blad onsdag 4. april februar - mai 2012

6 Hva vil det si å være kristen? Hva vil det si å være kristen?, er et spørsmål med mange svar. Hvorfor stiller vi oss dette spørsmålet? Jo, vi gjør det fordi det fi nnes mange forskjellige måte å være kristen på. Å være kristen kan bety at man er medlem i en av de tre følgende gruppene: katolsk, ortodoks eller protestantisk. Kristendommen er en felles tro, selv om den er delt inn i tre grupper. Den protestantiske kirken oppstod i reformasjonen og de protesterte mot den katolske kirken. 80 % av befolkningen i Norge er protestanter. Den katolske kirken er et universell for alle mennesker. Den katolske kirken blir ofte kalt for den romersk- katolske kirken, fordi Paven og St. Peters kirken ligger i Roma, som er katolikkenes hovedstad. Halvparten av alle kristne i verden er katolikker og de fl este bor i Sør Amerika. I Norge bor omtrent katolikker. Ortodoks betyr å holde seg til den rette tro og lære. Den ortodokse kirken blir ofte kalt for østkirken, fordi ortodokse kirkene dominerer i den østlige delen av Europa. Jeg har tatt for meg tre temaer som jeg syntes er viktig for å være kristen: etikk, bibelen og misjon. Jeg syntes dette er viktige temaer fordi, bibelen har en sentral plass i alle kristnes liv. Etikk er viktig fordi alle de tre gruppene må følge de 10 bud, de syv dødssyndene og det dobbelte kjærlighets bud. Jeg valgte også misjon fordi kristne vil spre troen sin til andre mennesker. Etikk handler om hva er rett og galt. Men i denne sammenhengen handler det om det dobbelte kjærlighets bud, Jesus sa til sine disipler: Du skal elske din Gud av hele ditt hjerte, og av all forstand. Du skal elske din neste som deg selv. Hvis du bryter denne loven, har du syndet. Å synde betyr å være ulydig mot kjærlighetens lov (i denne sammenhengen). Jesus har vist oss at vi kan være lydige mot kjærlighetens bud gjennom livet hans. Under etikk kommer også de ti bud og de syv dødssyndene. De ti bud er budene som Moses mottok på Sinaifjellet, disse budene skal de kristne følge. De syv dødssyndene er de syv måter å synde på i følge Thomas Aquinas. Hvis du synder ber du gjerne om tilgivelse hos Gud. Å be om tilgivelse kalles skrifte. Bibelen er viktig. Det er delt opp i to deler, av disse to delene er Det ne testamentet viktigst, for det nye testamentet inneholder nemlig evangeliene som spiller stor rolle i kristendommen. Evangeliene forteller oss om Jesus liv, død og oppstandelse. I bibelen er dette fortalt på litt forkjellige måter av de fi re evangelistene Matteus, Lukas, Johannes og Markus. Vi kan tolke bibelen på forkjellige måter, vi se om vi respekterer og lever etter bibelen i vårt hverdagsliv. F.eks: kan vi tenke oss i bibelfortellingen om Adam og Eva, der Årgang 59 nr. 1 6

7 skylder Eva på slangen og Adam skylder på Ava. Dette kan sammenlignes med hverdagen vår der vi ikke tar skylden selv, men skylder på andre. Bibelssyn handler om hvordan vi leser bibelen. Dette kan vi gjøre på tre forkjellige måter. Vi kan lese bibelen bokstavelig, det betyr at du får en følelse av at Gud hvisker bibelordene til deg. Da er du overbevisst om at troen din er riktig. Vi kan også lese bibelen på en historisk og kritisk måte. Det betyr at du ikke tror på alt som står i bibelen og du tror heller ikke på det Gud sier. Du tror mer på bibelforskningens resultater. Dette er altså motsatte av det å lese bibelen på en bokstavelig måte. Den tredje måten å lese/tolke bibelen på er å lese bibelen som Guds ord som ble skrevet forstålig for mennesker. Det betyr at forfatteren skriver med sine egne ord og ting de selv har opplevd selv om det var Guds budskap. Misjon handler om at du sprer kristendommen rundt om i jorden. Misjon kommer fra latinske ordet missio som betyr utsendelse. Hva gjør egentlig en misjonær? Jo, de døper folk til å bli kristne. De lærer folk om kristendommen. De forteller om generasjoner med denne religionen og de sprer troen ved å gå rundt og si at religionen deres er bra, slik at personer fra andre religioner bytter religion fra for eksempel muslim til kristen. De første misjonærene var Jesus og disiplene hans. De startet med misjon i Israel. De som nylig hadde blitt kristne begynte å reise rundt om i verden for å gjøre oppdraget de hadde fått fra Jesus. Noen fryktet at de skulle bli drept. Det 7 første året var det fl est kristne i Midtøsten. Det tok ikke så land tid før misjonærer kom til Europa. I vikingtiden kom kristendommen til Norge via vikingene so hadde vært på vikingtokter. Vi har også hatt mange kristne konger fra vikingtida (Olav Trygvasson). Olav Trygvasson spredde kristendommen i Norge, men han straffet de som ikke ville bli kristne, hvi vi sammenligner dette med bibelen ser vi stor forskjell. I følge bibelen straffet ikke de første misjonærene folk som ikke ble kristne, men det gjorde Olav. På den tiden kom det også misjonærer fra Storbritannia og Tyskland. Misjoner fra forskjellige land begynte å spre budskapet. Matteus 20, Jo, mer man vil ha desto mer må man gjøre har Matteus sagt i evangeliet sitt. Det misjonærer kan gjøre for å drive misjon i samsvar med bibelen er å tolke bibelen riktig, gi lokalt ansvar, ikke drive med skjulte metoder, forklare hvorfor en skal være kristen og det må de overbevise folk om. I gjennom denne teksten har jeg skrevet om hva som er viktig for å en kristen, men alle mennesker følger ikke bibelen. I våre dager er det vanskelig å rekruttere misjon arbeidere. De ti bud har nesten blitt glemt i denne verden og de syv dødssyndene får vi se og høre hver dag. Det dobbelte kjærlighets bud er et utrolig viktig bud, men nå får tiden er det ingen som tar det seriøst. Et av de viktigste budene er å holde hviledagen hellig, men ungdommene i dag gjør alt annet enn å gå til kirken på søndager. Men hva vil det si om å være kristen? Jo, selv om vi ikke har tid til å gå til kirken, men ikke bryter reglene, budene februar - mai 2012

8 og lovene i hverdagen og troen på Gud, Jesus og Den Hellige Ånd (den treenige Gud). Du skal ikke ha andre guder enn meg, er et av de ti bud. Gud er det mest sentrale i en kristen liv. Gud tvinger deg ikke til å tro på Ham. Det er bedre å være en god buddhist, enn å være en dårlig kristen. Vi velger selv hva og hvem vi vil tro på, men når vi har bestemt oss til å tro på Gud er det viktig å gjøre det. Gud har gitt makt til menneskene som de kan bruke. Makten var en gave fra Gud. Men djevelen har vært veldig klok og tatt makten fra menneskene. Hver gang menneskene synder får djevelen mer og mer makt. Gud får egenlig ikke gjort noe med det, fordi menneskene ga bort makten sin helt frivillig. Men, hvis vi virkelig tror på Gud, vet vi fra egne erfaringer at Gud tilgir oss og hjelper oss gjennom vanskelige stunder slik at Guds handlinger hele tiden minner oss om at vi er ikke alen på denne kloden. Det som er det aller viktigste for en kristen er å oppleve Gud i hverdagen og være eksemplarisk for de som er rundt oss. Skrevet av Rachel, konfirmant JULETREFEST- 7. JANUAR 1012 Det er blitt en tradisjon her i St. Magnus å arrangere juletrefest første lørdag i det nye året. Som vanlig er det pølseservering, kaffe og kake, loddtrekning og gang rundt juletre, men festen er ikke slutt før julenissen kommer med godt til alle barna. I år var det så mye godt igjen at til og med voksne som var til stede fi kk hver sin godtepose. Alle gikk hjem glade og fornøyde. Vi ses igjen neste år. Årgang 59 nr. 1 8

9 Det er alltid gøy med julesanger, gang rundt juletreet og julenisse. VFAG-festen I følge av tradisjonen de siste årene ble altså festen for VFAG i år også arrangert. Dette for å vise takknemlighet fra menigheten til gruppens innsats gjennom året. Det som var litt annerledes den gangen vår jo at festen ble holdt Lille nyttårsaften, istedenfor 1. fredag i oktober som det pleide å være. Grunnen til det var jo at på den tida foregikk det arbeid med taks- og vinduprosjektene, så kom julebordsesongen for fult, osv. Og av den grunnen ble det kollisjon med andre arrangementer rundt omkring i menigheten samt private feiringer, osv. slik at noen kom senere enn andre eller noen måtte gå litt tidlig. I alt var det ca personer på festen. Menighetsrådsleder Minh Cong Vu åpnet festen med velkomsttalen sin før han gav mikrofonen over til P. Iru. Gjennom talen uttrykket P. Iru sin egen og menighetens takknemlighet overfor alle medlemmer i VFAG-gruppen, at han og Menighetsrådet er veldig glad og fornøyd med gruppens innsats. Dette ikke bare pga. at menigheten kan spare mye penger, men kanskje enda viktigere: nemlig at det viser engasjement fra sognebarn for menigheten. Den neste som fi kk mikrofonen var Phuong Ba Tran, som er VFAG.leder, og han gikk fort gjennom hva som ble gjort i løpet av året og hvilke prosjekter som gruppen kommer til å jobbe med neste år, dvs februar - mai 2012

10 Etter de korte talene var det tid for mat, drikk og underholdning. Alle koste seg med god mat og drikk. Underholdnings ansvarlig for festen var Toan Thanh Tran, og han skuffet ikke festdeltakerne med karaoke-opplegget sitt. Alle koste seg veldig under festen, spesielt halvveis i festen da folk begynte å bevege seg ut i dansegulvet. For en koselig fest! Det var første gang P. Iru var med helt til slutten, og han angret ikke. Undertegnede var også med helt til slutten av festen og var veldig fornøyd. Men, det var noen som ble savnet på festen: nemlig folk fra andre nasjonaliteter! Bortsett fra Cyril (tamilsk) og Geza (ungansk) så var det kun vietnamesere på festen. Av den grunnen og på vegne av Menighetsrådet appellerer undertegnede folk fra andre nasjonale grupper i menigheten til å være med i VFAG. Dette gjelder spesielt den polske gruppen for det er store ressurser i denne gruppen. VFAG trenger fl ere folk etter hvert: noen drar på årene, andre har ikke lenger tid pga. forandring i familien sin, osv. Det er ikke nødvendig at folk må være fagfolk for å være med i gruppen -> menigheten trenger alle og enhver! Ta gjerne kontakt med Phuong Ba Tran (VFAGleder), mob. nr.: ! Tilslutt vil undertegnede gjerne takke Thuy/Vo for kaken og alle som var med å rydde etter festen! Takk for en fl ott fest og vi sees igjen neste gang, da med fl ere fra andre nasjonaliteter! Minh Cong Vu (Menighetsrådsleder og VFAG-medlem). Årgang 59 nr. 1 10

11 Kalender (Messetider side 20) FEBRUAR 21 Apostelen Peters stol. Messe kl Askeonsdag* Messe med Utdeling av askekors Ev: Matt6, Messe på norsk kl og kl Messe på polsk kl Messe på engelsk kl Deretter bibelkurs på engelsk. 25 Seminar for unge ektepar som er gift under 15 år. Påmenlding søndag i fasten, år B Ev: Mark 1, Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Messe på polsk kl MARS 02 Kvinnenes internasjonale bønnedag i Gamle Magnus sal fra kl til kl Messe på polsk kl Katekese på norsk kl Familiemesse kl søndag i fasten, år B Ev: Mark 9, 2-10 Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Messe på polsk kl Messe hos søstrene kl Årsmøte kl Konfirmantundervisning kl kl Legfransiskanerne kl Katekese på vietnamesisk kl Familiemesse kl Messe på tagalog kl søndag i fasten, år B Ev: Joh 2, Messe på norsk kl Messe på vietnamesisk kl Messe på engelsk kl Messe på polsk kl Messen på engelsk kl Deretter tilbedelse. 17 Katekese på vietnamesisk kl søndag i fasten, år B Ev: Joh 3, Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Messe på polsk kl Den Hellige Josef Messe kl Konfirmantundervisning kl Messe på engelsk kl Deretter bibelkurs på engelsk. 24 Katekese på norsk kl Pga påske. Familiemesse kl februar - mai 2012

12 25 5. søndag i fasten, år B Ev: Joh 12, Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Messe på polsk kl OBS!SOMMERTID START. 26 Herrens Bebudelse. Ev: Luk 1, Messe kl MR-møte kl APRIL 01 Palmesøndag, år B 02 Messe hos søstrene kl SKJÆRTORSDAG Ev: Joh 13, 1-15 Påsken hellige triduum begynner. Messe på polsk kl Messe på engelsk kl Messe på norsk kl og TILBEDELSE til kl LANGFREDAG. Korsvei på tamilsk kl Herrens lidelseshistorie kl Ev: Joh 18, 1-19, 42 Deretter korsvei på vietnamesisk FASTE OG ABSTINENS* Kollekt til Det hellige land. 07 PÅSKEVIGILEN Påskensnattliturgi på polsk kl og kl Påskensnattliturgi på vietnamesisk kl Påskensnattliturgi på norsk kl Vi samles v/flaggstangen kl PÅSKEDAG Ev: Joh 20, 1-19 Festmesse på norsk kl Festmesse på vietnamesisk kl Festmesse på engelsk Kl Festmesse på tamilsk kl Festmesse på polsk kl PÅSKEDAG Messe på norsk kl Messe på polsk kl Konfirmantundervisning kl kl Legfransiskanerne kl Katekese på vietnamesisk kl Familiemesse kl Messe på tagalog kl søndag i påsketiden, ST. MAGNUS FEST Ev: Joh 3, 7b-15 Festmesse kl Messe på polsk kl Messe på engelsk kl Deretter tilbedelse. Hl. Anselm av Canterbury. 21 Katekese på vietnamesisk kl. 10: søndag i påsketiden,år B Ev: Luk 24, Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Messe på polsk kl Evangelisten Markus Messe Kl Konfirmantundervisning kl kl Årgang 59 nr. 1 12

13 27 Messe på engelsk kl Deretter bibelkurs på engelsk. MAI 01 Hl. Josef, håndverkeren Messe kl MR-møte kl Messe på polsk kl Katekese på norsk kl Familiemesse kl Menighetens dugnad fra kl søndag i påsketiden, år B Ev: Joh 15, 1-8 Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Messe på polsk kl Messe hos søstrene kl Konfirmantundervisning kl kl Legfransiskanerne kl Katekese på vietnamesisk kl Familiemesse kl kommunion på polsk Messe på tagalog kl søndag i påsketiden, år B Ev: Joh 15, 9-17 Messe på norsk kl Messe på vietnamesisk kl Messe på engelsk kl Messe på polsk kl Hl. Hallvard Messe kl Grunnlovsdag Kristi Himmelfartsdag Messe på norsk kl og Messe på polsk kl Messe på engelsk kl Deretter tilbedelse søndag i påsketiden, år B Ev: Joh 17, 11b-19 Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Messe på polsk kl Skriftemål for konfirmantene fra kl utover 25 Messe på engelsk kl Deretter bibelkurs på engelsk kommunion på norsk kl og A skeondsdag og Langfredag er faste- og abstinens dag. FASTE: å spise bare ett vanlig måltid om dagen og la måltider være minimale. For alle år. ABSTINENS: å la være å spise kjøtt. For alle år. Hensikten er å gjøre bot. Vi kan også avstå fra andre nytel ser, TV-titting, kino, teater, ukeblad og legge de pengene vi sparer i Caritasbøssen 13 februar - mai 2012

14 LUKS LILLESTRØMS UNGE KATOLIKKER epost: MÅNED DATO TEMA ANSVARLIG Januar Avlyst pga planlegging Ingen Februar Skidag på Marikollen Khuong Skisenter Mars Aktiviteter + kino i Hiep storsalen April Bordtennis konkurranse Tu Mai Vanlig aktivitet i Tu storsalen Juni Fotball og grilling Dan Juli Sommerferie Ingen August Sommerferie Ingen September Sopp plukking i skogen Dan Oktober Vanlig aktivitet i Hoc storsalen November Adventsakjon LUK styret Desember Julebord LUK styret - Aktivitetsdagene blir arrangert i storsalen i St. Magnus eller på visse stedene etter kl messe på søndager. - LUK sender ut invitasjon til ungdommene/deltakerne 1-2 uker før aktivitetsdagen. - LUK tar forbehold mot endringer i aktivitetsprogrammet. LUK styret 2012 Årgang 59 nr. 1 14

15 Konfirmasjonsleiren på Mariaholm fra Etter at jeg har møtt noen av årets fermingskandidater ved forskjellige anledninger, har jeg et godt inntrykk av menighetens ungdommer. Jeg har hele tiden ønsket å bli kjent med fl ere av dem og håpet på at de som skal fermes til våren sammen med min datter har en felles arena til å møtes jevnlig slik at de kan hjelpe og støtte hverandre i troen. Jeg grep derfor sjansen, da jeg ble spurt om å bli med på konfi rmasjonsleieren for å hjelpe kjøkkenpersonalet. Etter 1 time og 30 minutter kjøring ankom vi 8 voksne og over 30 ungdommer til Mariaholm. Siden dette var første gang jeg var med på konfi rmasjonsleieren, var jeg like spent som de andre deltagerne; spesielt de som kom fra områder utenfor Lillestrøm og hadde en svak tilknytning til St. Magnus menighet. Kort tid atter ankomsten satt deltakerne i spisesalen under det første måltidet. Stemningen var blandet. I den ene gruppen hadde de ungdommene det hyggelig med gode latter, mens ungdommen i den andre gruppen var litt stille og reserverte. Takke være de to dyktige lederne Anne Lynn og Thao Huynh fra NUK, med assistanse fra Nhu Ha og Kristine begge fra St. Magnus menighet, ble stemningen annerledes etter måltidet. Resten av leiroppholdet ble deltakerne mer livlige og var fl inkere til å ta vare på hverandre under aktivitetene. Maten var også en viktig del for at leiroppholdet ble vellykket. Ungdommene var 15 fornøyde med maten de fi kk servert. Maten smakte bedre enn de hadde forventet, mye takket være den iherdige innsatsen fra engasjerende voksne so Hoa An Tran, Tam Thanh Tran og Hien. Alle tre sogner til St. Magnus menighet, og har vært med på konfi rmasjonsleiren fl ere ganger tidligere. Det ungdommene satte stor pris på var at sognepresten og menighetssekretæren hadde hele tiden fokus på ungdommene menighetens framtid. Pater Iru og Judy var tilgjenglig hvor ungdommene hadde behov for råd og veiledning. De hadde en så naturlig atmosfære under samtalene med sognepresten at de kunne stille ham mange spørsmål som de ellers ikke har muligheter til å gjøre det samme. Etter å ha observert deltakerne på nært holdt i en helg, har jeg inntrykk av at ungdommene opplevde leiroppholdet som erfaringsrikt. De er blitt sterkere i troen og mer engasjerende i fellesskapet. Jeg har grunn til å tro at denne positive forandringen skal fortsette fram til dagen de mottar Den Hellige Ånds styrke og dermed danne et godt grunnlag for et selvstendig, voksent liv. For at den positive holdningen skal kunne forsette i fremtiden er det viktig at familien står fram som et godt forbilde i troen liv. I tillegg, er et godt katolsk ungdomsmiljø i menigheten f. eks: Lillestrøm unge katolikker (LUK) en viktig faktor hvor ungdommene kan utveksle erfaring om troen, samt utvikle en tilhørighet i en stor februar - mai 2012

16 familie menigheten. Jeg ser fram til dagen ungdommene fermes. Thinh Duc Vu (far av en av konfirmantene) Årets konfirmanter på leir på Mariaholm. LITT NYTT FRA PASTORALRÅDET Siste PRO møtet i oktober 2011 vedtok endringer i sammensetningen av PRO etter påtrykk fra biskopen at representanten fra menighetene skal være enten MR leder eller en av MRs` faste medlemmer. D.v.s. at jeg blir borte fra PRO f.o.m. høsten d.å. Skifte av PRO medlemmer foregår på høstmøtet i partall år. Dette fordi at kommunikasjonen mellom OKB og menighetene (MR) skal være så tett som mulig og derfor større tyngde i PRO og bedre kontakt mellom menighetene og prestene. Prestene skal være representert av leder for presterådet, NUK skal være godt representert da barne- og ungdomsarbeidet er prioritert. PRO skal også være representert av fl ere andre grupper slik at alle grupper i OKB skal ha innfl ytelse i bispedømmets arbeid. Mange av de andre sakene var ting som har vært oppe til behandling før, og jeg kan med stolthet si at vår menighet ligger godt an vedrørende bispedømmets intensjoner, særlig med barn og ungdomsarbeid. Årgang 59 nr. 1 16

17 Biskopen informerte om bispedømmets tilstand, så store endringer fra forrige møte var det ikke. Kan nevne at antall katolikker i Norge har passert herav i OKB. Ønskes ytterligere detaljerte info kan dere henvende dere til p. Iru eller til meg. Deres representant i PRO Egil Guneriussen KORT OPPSUMMERING FRA VAF (Vietnamesisk frivillig arbeids gruppe) Mange sognebarn og presten i St. Magnus kirke har lenge ønsket å vedlikeholde den gamle og den nye kirken. Det er en stor oppgave som har vært ønsket av mange i menigheten i mange år, men det har ikke vært mulig til det på grunn av økonomi. Det fi re siste årene (fra 2007 til 20011) har det vært et veldig godt samarbeid mellom menighetsrådet, FAG-gruppen og alle sognebarn som har bidratt med økonomi og arbeidskraft. Arbeid som har blitt gjennomført: Årene har vi fått et nytt lokal i kjelleren i den nye kirken. Årene Mariahagen, brannvarslingutstyr, belleggningsstein bak kirken og i Mariahagen, nye benker i kirken, fl islagt i kirken, og i gangen fra nye kirken til gamle kirken og kjøkkenet. Årene 2010 krusifi ks bak alteret, nytt sikkerhetsrekkverk, varmepumpeanlegg (gjennomført av Minh, Hoa, Vien, Vo og Chau). Nytt elektriskanlegg i gamle kirken (gjennomført av et godkjent fi rma). Brannguppe og VAF ble dannet. Året 2011 Nye vinduer og nytt tak i gamle kirken ble utført av to godkjente fi rmaer og med garanti. Nye tak over varmepumpe utført av VAF gruppen. Rengjøring av takavløpenene på den nye kirken utført av VAF-gruppen. Forandret farge på porten til Mariahagen utført av VAF-gruppen. Opprydding i kirken. Nytt kjøkken i gamle kirken utført av VAF-gruppen (Lam, Ban, Phuong, Tuy og Hoa elektriker). 17 februar - mai 2012

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike I dette nummeret: P. Irus brev s. 4-5 Litt om Hl. Magnus og festen s. 6-8 Barnesider og ettertanke s. 9-12 Konfirmantkurs s. 12 Registreringsskjemaer s. 13-14

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 4 november 08 februar 09 I dette nummeret: Fra grunnsteinsnedleggelsen i Mariahagen. Les mer på http://lillestrom.katolsk.no Gud skammer seg

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 57 nr. 3 august 2010 november 2010 I dette nummeret: Kulturdagen 20. juni. Gavene bæres til alteret under messen. Les mer på side 5 f. Eukaristiens

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 3 august 08 november 08

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 3 august 08 november 08 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 55 nr. 3 august 08 november 08 I dette nummeret: Nye søstre i menigheten; søstrene av Det Hellige Kors. Les mer på side 26. Marias opptagelse i himmelen

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 2 mai 07 august 07 St. Michael kirkeruin på Øvre Asak, Skedsmo, se s. 5 (Foto: H. Haass-Männle) I dette nummer: Pinse s. 3 Kirkeruin

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07

menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 menighetsbrev for katolikker på Romerike og i Glåmdalen Årgang 54 nr. 3 august 07 november 07 I dette nummer: Nye St. Magnus sal Komme ditt rike s. 3 Deling av sognet s. 4 Nye St. Magnus åpnet s. 5 Intervju

Detaljer

Hallvardsvaka. Innholdsfortegnelse: Prestens hjørne 3. Kjære menighet! Med påskenattsmessen starter vår femti dager lange påskefeiring som ender med

Hallvardsvaka. Innholdsfortegnelse: Prestens hjørne 3. Kjære menighet! Med påskenattsmessen starter vår femti dager lange påskefeiring som ender med Hallvardsvaka Innholdsfortegnelse: Prestens hjørne 3 Kjære menighet! Med påskenattsmessen starter vår femti dager lange påskefeiring som ender med Bidrag kan sendes til Barnekor i familiemessene 5 Da vi

Detaljer

St. Hallvards evige «konge» feiret

St. Hallvards evige «konge» feiret Menighetsblad for St. Hallvard Nr. 3/07 23. årg. Foto: Maria Gievær Fra venstre P. Lars Frendel, bror Bjarne Falkanger, p. Tan, biskop Bernt og foran p. Ronald som vanlig med et lurt glimt i øyet. St.

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 April 2014. Nytt orgel på galleriet s. 2 I jubileenes tegn Nyvalg menighetsråd s. 4

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 April 2014. Nytt orgel på galleriet s. 2 I jubileenes tegn Nyvalg menighetsråd s. 4 St.Paul Nytt orgel på galleriet s. 2 I jubileenes tegn s. 3 Nyvalg menighetsråd s. 4 Messer i påsken s. 6 Lydighet gir krefter s. 8 Caritas i Bergen s. 11 Menighetsblad nr. 1 April 2014 St. Paulus-festen

Detaljer

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014

St. Birgitta menighetsblad. Nr. 1 april 2014 St. Birgitta menighetsblad Nr. 1 april 2014 Påsken 2014 1 Kjære leser! St. Birgitta menighetsblad - Nr. 1-2014 Oblatkommuniteten i Østfold Det har vært en lang tradisjon at menighetsbladet sendes ut til

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 Mars 2015. Sta Teresa av Avila. Det nye orgelet Registrering Påskemessene. Påskefeiring i Polen s. 8.

St.Paul. Menighetsblad nr. 1 Mars 2015. Sta Teresa av Avila. Det nye orgelet Registrering Påskemessene. Påskefeiring i Polen s. 8. St.Paul Det nye orgelet Registrering Påskemessene s. 2 s. 3 s. 6 Påskefeiring i Polen s. 8 Salmeskatten s. 10 Menighetsfesten s. 12 Menighetsblad nr. 1 Mars 2015 Sta Teresa av Avila s. 14 Caritas s. 16

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

MUS. Les om: WYD Madrid 2011 et minne for livet Våre ordener: Sta. Katarinahjemmet YouCat en katekisme for ungdom

MUS. Les om: WYD Madrid 2011 et minne for livet Våre ordener: Sta. Katarinahjemmet YouCat en katekisme for ungdom MUS NR. 3 2011 ET BLAD OM TRO FOR UNGE VOKSNE KATOLIKKER Les om: WYD Madrid 2011 et minne for livet Våre ordener: Sta. Katarinahjemmet YouCat en katekisme for ungdom Fra redaksjonen: Adresse: Credimus

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet.

Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. ST. SVITHUN Nr 4 september oktober november 2009 P. Oddvar flytter til St. Hallvard menighet. P. Marcello feirer spansk Messe i St. Svithun Våre gjesteprester: P. Marcello fra Argentina Tillit til Kirken

Detaljer

Menneskeverd s. DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO. Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s.

Menneskeverd s. DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO. Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s. k a t o l s k k i r k e b l a d n r. 1 2 0 0 8 Menneskeverd s. 14-15 DNA ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO Les også om: Diakonatet s. 4 Kirken og arbeidsinnvandringen s. 8 Katolsk knoppskyting s. 21 Leder Bekjennelser

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 4 / 2013

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 4 / 2013 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 4 / 2013 BISKOPENS JULEHILSEN Venner for livet? I 2013 har vi ungdomsår i Bjørgvin bispedømme. I våre møter med ungdom henter

Detaljer

NR. 1 2012 ET BLAD OM TRO FOR UNGE VOKSNE KATOLIKKER. Les om: Munkeby Mariakloster Det gamle testamente Kallet til ekteskap

NR. 1 2012 ET BLAD OM TRO FOR UNGE VOKSNE KATOLIKKER. Les om: Munkeby Mariakloster Det gamle testamente Kallet til ekteskap MUS NR. 1 2012 ET BLAD OM TRO FOR UNGE VOKSNE KATOLIKKER Les om: Munkeby Mariakloster Det gamle testamente Kallet til ekteskap Fra redaksjonen: Adresse: Credimus Akersveien 16 a 0177 Oslo Tlf: 23 21 95

Detaljer

Hallvardsvaka: I dette nummeret av. Kjære menighet! kristne faste har dessverre i vårt land kommet helt i skyggen av muslimenes ramadan,

Hallvardsvaka: I dette nummeret av. Kjære menighet! kristne faste har dessverre i vårt land kommet helt i skyggen av muslimenes ramadan, 01/2012 kristne faste har dessverre i vårt land kommet helt i skyggen av muslimenes ramadan, kirken hver fredag kveld etter kveldsmessen i fastetiden. Benytt anledningen til en som er kommet inn gjennom

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

St. Paul Nr. 3 Nr. 3 Des 201 Des 20 0 10 MENIGHET NIGHETSBLAD

St. Paul Nr. 3 Nr. 3 Des 201 Des 20 0 10 MENIGHET NIGHETSBLAD St. Paul Nr. 3 Des 2010 MENIGHETSBLAD Vinneren av Raftoprisen feiret også høymessen Biskop Raul Vera fikk Raftoprisen 2010 som en nådeløs kritiker av sosial og politisk urett og forkjemper for menneskerettigheter

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

I Guds egen katedral s. 38. Søstrene og sykehusene s. 20. Høring menighetsgrenser Oslo s. 12. Biskopenes hyrdebrev for fasten s.

I Guds egen katedral s. 38. Søstrene og sykehusene s. 20. Høring menighetsgrenser Oslo s. 12. Biskopenes hyrdebrev for fasten s. K A T O L S K K I R K E B L A D N R. 1-2 0 1 3 I Guds egen katedral s. 38 P. MAREK MICHALSKI MSF FEIRER MESSEN PÅ WILCZEKODDEN PÅ SVALBARD FOTO: MSF FOTOARKIV g Biskopenes hyrdebrev for fasten s. 2-3 g

Detaljer

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Innhold 2: De heldiges samfunn 3: For når Han styrer båten... 4: Bibelsmuglere på Trovassli 6: Snakker vi for mye om synd? 8: En stille dag i kirken 9:

Detaljer