menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike"

Transkript

1 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike I dette nummeret: Easter message s. 3 Årets viktigste høytid s. 4 Hva vil det si å være kristen? s. 6 Juletrefest s. 8 VFAG-festen s. 9 Kalender s. 11 LUK aktivitetskalender s. 14 Konfi rmasjonsleir s. 15 Litt nytt fra pastoralrådet s. 16 VAF s. 17 Til ettertanke s. 18 Vi gratulerer s. 19 Messetider s. 20 En fjernkulturell prest s. 21 Nytt fra menighetsråde s. 24 Reklamer s. 23 & 25

2 ST. MAGNUS KATOLSKE MENIGHET Romeriksgt 1, 2003 Lillestrøm Tlf (p. Iru, sogneprest), (Judy, sekretær) hjemmeside: e-post: KONTORTID. Mandag - fredag kl PRESTER OG SØSTRE I MENIGHETEN Sogneprest Iru Pethuruppillai tlf p. Filak (sjelesorg for polakker i St. Magnus) tlf p. Rory Mulligan tlf p. Erik Ruud tlf p. Andreas Rupprecht tlf p. Ireneusz Zielinski tlf Søstrene av det Hellige Kors - Hurdalsgata 65, 2003 Lillestrøm tlf MESSETIDENE: Se side 11 SKRIFTEMÅL: 30 min før alle messer, eller etter avtale SYKEBESØK: Etter avtale UTLEIE AV MENIGHETENS LOKALER MED NYE REGELER: Henvendelser Menighetskontor tlf kontortid. KONTI: Driftskonto Mariahagens konto: Høyrentekonto: Menighetsrådet: Minh Cong Vu Arthur Estrada Knut Andersen, Torill Bøker, Judy Guneriussen, Hanna Sand, Ba Tran, Canisius Habyarimana, Hiep Nguyen, Hong Vo Le, Gyørgyi Sandor, Jossie Aarvik, Cyril Peduruppillai Tonia Ramazan Sakristi: Vinh N. Francis, Vinh Thanh Katekese (norsk og vietnamesisk): Judy Guneriussen, Do Thi Le Hoang, Ungdomslag LUKs styreleder: Hiep Nguyen, Koordinator for gruppene: Chung Van Nguyen, Lektortjeneste: Winston Sebastian, Brannvergruppe/HMS:. Knut Andersen, Vietnamesiskkomité: Cong Pham Ba Kor Mechthild Opperud, Cuong Ton-That, Arthur Estrada, Modesto Ocampo, Vedlikehold: Ba Tran, Geza Kozari, Økonomi: Chung Van Nguyen, Emma Ripman (regnskapsfører), Minh Cong Vu, Marina Gregory (revisor), Edgar Ahilan Sebastian, Judy Guneriussen Caritas: Anne Cederkvist, Pastoralråd: Egil Guneriussen, FAG, frivillig arbeidsgruppe: Ba Tran, Hjemmeside: Loc Do Duy, Kirkekaffe: Romeo Talao, Ministrantslag: Thuan Årgang 59 nr. 1 2

3 E EASTER MESSAGE P.Iru aster is a fantastic opportunity to put some word element into the Christian activities we do, particularly as it relates to guest services and Easter Sunday services. Everyone knows that a high point of the Christian calendar is the death and resurrection of Jesus. Therefore they might expect to hear something about this if they come to a service. Looking at 2 Cor 5:14, Paul says Christ died for al, indicating that every human has value, whether black, white, rich or poor. The Easter message is a radical declaration of how God sees every person and, yes, we experience this personally in terms of our own faith. It also underpins worldview in the context of mission and life. Easter gives all who have suffered pain a sense that we are not on own and, despite our emotions and feelings, God does understand. The Easter story gives us a glimpse of God s broken heart, the physical suffering of Jesus demonstrating that he understands that it is to feel physical and emotional pain. The resurrection is a promise of presence; we are not on our own. God s relational promise. The Easter story is the culmination of God s restoration of humans to the possibility and potential of friendship with God. So we could look at some key word content around this theme and how we can develop a relationship with the LIVING CHRIST. So we can describe the possibility of friendship, but also the problem; why is that relationship not automatic? It is our selfi shness-living for ourselves that separates us from God s love and friendship. Easter is the story of how that is dealt with. 2 Cor 5:15 points out to us that a huge problem in our society today is that we live for ourselves. The challenge of the Christian message- the wonder of Easter- is that Christ died so that we no longer live for ourselves, we live for something bigger. We also recognise that selfi shness is destroying our world, whether at government level or on a personal level. We can lose hope; how can selfi shness out there how can selfi shness in my own life.be dealt with? The Easter story gives an answer. Christ died that we might no longer live for ourselves. He gives us a new focus as we live for him and his principles. As we take on that new focus, it will help us to not be as selfi sh; not to live for ourselves as, perhaps, we have done and, in this way, we will all make the world a better place. Philippians 3:10-11 also provides an opportunity for us to focus on the power of the resurrection and the reality of embracing that in the context of relationship: to know him and the power of resurrection, recognising that within the pain, that we engage with in life both gives us the power to do it. To celebrate the Easter worthily, CONVERSION OF OUR HEARTS is a must. Christ died that we might no longer live for ourselves. 3 februar - mai 2012

4 ÅRETS VIKTIGSTE HØYTID (noen sitater fra P. Irus intervju i Romeriks Blad 4.april 2007) For katolikkene er Den stille uke viktigere enn jula. for Pastor Iru innebærer den blant annet å vaske føttene til 12 menighetsmedlemmer. - Vi kaller det Den stille uke, men på engelsk heter det holy week, som sier litt mer om innholdet. Det er ikke bare stille, men vi bruker tiden på helliggjøring. folk ber mer, og de går mer i kirken, forteller Iruthayanathan Pethuruppilai, eller Pater Iru som han kaller seg. Iru er sokneprest hos St. Magnus kirke i Lillestrøm. Det har han vært i snart ett år. Han kommer opprinnelig fra Sri Lanka, men har bodd i Norge i mer enn 20 år. - I jula er det julestri, presanger og god mat. I påsken har vi ingen slike distraksjoner man har tid til å ransake hjertet sitt. Faste og almisse Pastor Iru har gått ned med sju kilo de siste ukene, for katolikker er nemlig fasten en viktig forberedelse til påsken. Selv har han latt være å spise kjøtt siden askeonsdag, 21. februar, men Iru forteller at det er mange måter å faste på. Noen velger ikke å drikke vin, andre spiser ikke kjøtt, noen av de yngre velger å ikke spise godterier. - Fasten handler om tre ting: Bønn, faste og almisse. Pengene man sparer på fasten gir man bort til de fattige, forteller han. Tid for tilgivelse Den stille uke begynte palmesøndag. Da møtes katolske menigheter til palmeprosesjonen, for å markere at Kristus red inn i Jerusalem og ble hyllet med palmeblader. Presten velsigner greinene, og prosesjonen følger ham. - Vi møtes utenfor kirken og synger, forklarer Iru. Fasten og påsken er tid for ettertanke, og mange velger å gå til skriftemål i denne tida. - Tidligere ble det kalt botens sakrament men da høres det ut som Gud straffer oss, sier Iru. - Men det er en sjanse til å få tilgivelse og vende om. Selv kaller han det fredens sakrament man får lettet sitt hjerte. Årgang 59 nr. 1 4

5 Nattverd og forvask Den neste viktige dagen er skjærtorsdag. - Da ble to sakramenter innstiftet nattverden og presteskapet, sier Iru. Nattverden markerer det siste måltidet som Jesus spiste med sine disipler. Det var også denne dagen Jesus ba disiplene gå ut og forkynne. For å markere innstiftelsen av presteskapet vasker Iru føttene til tolv av kirkens medlemmer. Denne dagen innleder påskens hellige triduum tre døgn som skal symbolisere dagene da Kristus lå i graven. Etter messen rydder Iru alteret, alt skal renses før de tre hellige dagene. Faste og abstinens Langfredag, dagen da Jesus døde på korset, er den eneste dagen det ikke er noen messe, men katolikkene går likevel til kirken. - Vi leser lidelseshistorien, vi ber, og vi kysser korset, forteller pastoren. Langfredag er også en dag for faste eller abstinens man lar være å spisekjøtt, og man spiser kun ett fullt måltid og to mindre. Lyset tennes Påskeaften er høytidens viktigste dag mener Iru. - Hvis Jesus hadde ikke gjenoppstått, hadde ikke vår tro hatt noen betydning. Feiringen begynner klokka 23, også denne kvelden starter man markeringen utenfor kirken. Man tenner påskelyset, et lys pyntet med korset, og alfa- og omegategnet som symboliserer at Jesus er begynnelsen og slutten. Lyset symboliserer den oppstandne Jesus. - Kristus ledet oss ut fra mørket til lyset, fra synd til oppstandelse, fra døden til livet, forklarer Iru. Menigheten følger lyset inn i kirken der man leser fra det gamle og nye testamentet, og synger påskesalmer. - Det er en fi n og høytidelig seremoni. Tekst: Oda Tærud Westengen Romeriks Blad onsdag 4. april februar - mai 2012

6 Hva vil det si å være kristen? Hva vil det si å være kristen?, er et spørsmål med mange svar. Hvorfor stiller vi oss dette spørsmålet? Jo, vi gjør det fordi det fi nnes mange forskjellige måte å være kristen på. Å være kristen kan bety at man er medlem i en av de tre følgende gruppene: katolsk, ortodoks eller protestantisk. Kristendommen er en felles tro, selv om den er delt inn i tre grupper. Den protestantiske kirken oppstod i reformasjonen og de protesterte mot den katolske kirken. 80 % av befolkningen i Norge er protestanter. Den katolske kirken er et universell for alle mennesker. Den katolske kirken blir ofte kalt for den romersk- katolske kirken, fordi Paven og St. Peters kirken ligger i Roma, som er katolikkenes hovedstad. Halvparten av alle kristne i verden er katolikker og de fl este bor i Sør Amerika. I Norge bor omtrent katolikker. Ortodoks betyr å holde seg til den rette tro og lære. Den ortodokse kirken blir ofte kalt for østkirken, fordi ortodokse kirkene dominerer i den østlige delen av Europa. Jeg har tatt for meg tre temaer som jeg syntes er viktig for å være kristen: etikk, bibelen og misjon. Jeg syntes dette er viktige temaer fordi, bibelen har en sentral plass i alle kristnes liv. Etikk er viktig fordi alle de tre gruppene må følge de 10 bud, de syv dødssyndene og det dobbelte kjærlighets bud. Jeg valgte også misjon fordi kristne vil spre troen sin til andre mennesker. Etikk handler om hva er rett og galt. Men i denne sammenhengen handler det om det dobbelte kjærlighets bud, Jesus sa til sine disipler: Du skal elske din Gud av hele ditt hjerte, og av all forstand. Du skal elske din neste som deg selv. Hvis du bryter denne loven, har du syndet. Å synde betyr å være ulydig mot kjærlighetens lov (i denne sammenhengen). Jesus har vist oss at vi kan være lydige mot kjærlighetens bud gjennom livet hans. Under etikk kommer også de ti bud og de syv dødssyndene. De ti bud er budene som Moses mottok på Sinaifjellet, disse budene skal de kristne følge. De syv dødssyndene er de syv måter å synde på i følge Thomas Aquinas. Hvis du synder ber du gjerne om tilgivelse hos Gud. Å be om tilgivelse kalles skrifte. Bibelen er viktig. Det er delt opp i to deler, av disse to delene er Det ne testamentet viktigst, for det nye testamentet inneholder nemlig evangeliene som spiller stor rolle i kristendommen. Evangeliene forteller oss om Jesus liv, død og oppstandelse. I bibelen er dette fortalt på litt forkjellige måter av de fi re evangelistene Matteus, Lukas, Johannes og Markus. Vi kan tolke bibelen på forkjellige måter, vi se om vi respekterer og lever etter bibelen i vårt hverdagsliv. F.eks: kan vi tenke oss i bibelfortellingen om Adam og Eva, der Årgang 59 nr. 1 6

7 skylder Eva på slangen og Adam skylder på Ava. Dette kan sammenlignes med hverdagen vår der vi ikke tar skylden selv, men skylder på andre. Bibelssyn handler om hvordan vi leser bibelen. Dette kan vi gjøre på tre forkjellige måter. Vi kan lese bibelen bokstavelig, det betyr at du får en følelse av at Gud hvisker bibelordene til deg. Da er du overbevisst om at troen din er riktig. Vi kan også lese bibelen på en historisk og kritisk måte. Det betyr at du ikke tror på alt som står i bibelen og du tror heller ikke på det Gud sier. Du tror mer på bibelforskningens resultater. Dette er altså motsatte av det å lese bibelen på en bokstavelig måte. Den tredje måten å lese/tolke bibelen på er å lese bibelen som Guds ord som ble skrevet forstålig for mennesker. Det betyr at forfatteren skriver med sine egne ord og ting de selv har opplevd selv om det var Guds budskap. Misjon handler om at du sprer kristendommen rundt om i jorden. Misjon kommer fra latinske ordet missio som betyr utsendelse. Hva gjør egentlig en misjonær? Jo, de døper folk til å bli kristne. De lærer folk om kristendommen. De forteller om generasjoner med denne religionen og de sprer troen ved å gå rundt og si at religionen deres er bra, slik at personer fra andre religioner bytter religion fra for eksempel muslim til kristen. De første misjonærene var Jesus og disiplene hans. De startet med misjon i Israel. De som nylig hadde blitt kristne begynte å reise rundt om i verden for å gjøre oppdraget de hadde fått fra Jesus. Noen fryktet at de skulle bli drept. Det 7 første året var det fl est kristne i Midtøsten. Det tok ikke så land tid før misjonærer kom til Europa. I vikingtiden kom kristendommen til Norge via vikingene so hadde vært på vikingtokter. Vi har også hatt mange kristne konger fra vikingtida (Olav Trygvasson). Olav Trygvasson spredde kristendommen i Norge, men han straffet de som ikke ville bli kristne, hvi vi sammenligner dette med bibelen ser vi stor forskjell. I følge bibelen straffet ikke de første misjonærene folk som ikke ble kristne, men det gjorde Olav. På den tiden kom det også misjonærer fra Storbritannia og Tyskland. Misjoner fra forskjellige land begynte å spre budskapet. Matteus 20, Jo, mer man vil ha desto mer må man gjøre har Matteus sagt i evangeliet sitt. Det misjonærer kan gjøre for å drive misjon i samsvar med bibelen er å tolke bibelen riktig, gi lokalt ansvar, ikke drive med skjulte metoder, forklare hvorfor en skal være kristen og det må de overbevise folk om. I gjennom denne teksten har jeg skrevet om hva som er viktig for å en kristen, men alle mennesker følger ikke bibelen. I våre dager er det vanskelig å rekruttere misjon arbeidere. De ti bud har nesten blitt glemt i denne verden og de syv dødssyndene får vi se og høre hver dag. Det dobbelte kjærlighets bud er et utrolig viktig bud, men nå får tiden er det ingen som tar det seriøst. Et av de viktigste budene er å holde hviledagen hellig, men ungdommene i dag gjør alt annet enn å gå til kirken på søndager. Men hva vil det si om å være kristen? Jo, selv om vi ikke har tid til å gå til kirken, men ikke bryter reglene, budene februar - mai 2012

8 og lovene i hverdagen og troen på Gud, Jesus og Den Hellige Ånd (den treenige Gud). Du skal ikke ha andre guder enn meg, er et av de ti bud. Gud er det mest sentrale i en kristen liv. Gud tvinger deg ikke til å tro på Ham. Det er bedre å være en god buddhist, enn å være en dårlig kristen. Vi velger selv hva og hvem vi vil tro på, men når vi har bestemt oss til å tro på Gud er det viktig å gjøre det. Gud har gitt makt til menneskene som de kan bruke. Makten var en gave fra Gud. Men djevelen har vært veldig klok og tatt makten fra menneskene. Hver gang menneskene synder får djevelen mer og mer makt. Gud får egenlig ikke gjort noe med det, fordi menneskene ga bort makten sin helt frivillig. Men, hvis vi virkelig tror på Gud, vet vi fra egne erfaringer at Gud tilgir oss og hjelper oss gjennom vanskelige stunder slik at Guds handlinger hele tiden minner oss om at vi er ikke alen på denne kloden. Det som er det aller viktigste for en kristen er å oppleve Gud i hverdagen og være eksemplarisk for de som er rundt oss. Skrevet av Rachel, konfirmant JULETREFEST- 7. JANUAR 1012 Det er blitt en tradisjon her i St. Magnus å arrangere juletrefest første lørdag i det nye året. Som vanlig er det pølseservering, kaffe og kake, loddtrekning og gang rundt juletre, men festen er ikke slutt før julenissen kommer med godt til alle barna. I år var det så mye godt igjen at til og med voksne som var til stede fi kk hver sin godtepose. Alle gikk hjem glade og fornøyde. Vi ses igjen neste år. Årgang 59 nr. 1 8

9 Det er alltid gøy med julesanger, gang rundt juletreet og julenisse. VFAG-festen I følge av tradisjonen de siste årene ble altså festen for VFAG i år også arrangert. Dette for å vise takknemlighet fra menigheten til gruppens innsats gjennom året. Det som var litt annerledes den gangen vår jo at festen ble holdt Lille nyttårsaften, istedenfor 1. fredag i oktober som det pleide å være. Grunnen til det var jo at på den tida foregikk det arbeid med taks- og vinduprosjektene, så kom julebordsesongen for fult, osv. Og av den grunnen ble det kollisjon med andre arrangementer rundt omkring i menigheten samt private feiringer, osv. slik at noen kom senere enn andre eller noen måtte gå litt tidlig. I alt var det ca personer på festen. Menighetsrådsleder Minh Cong Vu åpnet festen med velkomsttalen sin før han gav mikrofonen over til P. Iru. Gjennom talen uttrykket P. Iru sin egen og menighetens takknemlighet overfor alle medlemmer i VFAG-gruppen, at han og Menighetsrådet er veldig glad og fornøyd med gruppens innsats. Dette ikke bare pga. at menigheten kan spare mye penger, men kanskje enda viktigere: nemlig at det viser engasjement fra sognebarn for menigheten. Den neste som fi kk mikrofonen var Phuong Ba Tran, som er VFAG.leder, og han gikk fort gjennom hva som ble gjort i løpet av året og hvilke prosjekter som gruppen kommer til å jobbe med neste år, dvs februar - mai 2012

10 Etter de korte talene var det tid for mat, drikk og underholdning. Alle koste seg med god mat og drikk. Underholdnings ansvarlig for festen var Toan Thanh Tran, og han skuffet ikke festdeltakerne med karaoke-opplegget sitt. Alle koste seg veldig under festen, spesielt halvveis i festen da folk begynte å bevege seg ut i dansegulvet. For en koselig fest! Det var første gang P. Iru var med helt til slutten, og han angret ikke. Undertegnede var også med helt til slutten av festen og var veldig fornøyd. Men, det var noen som ble savnet på festen: nemlig folk fra andre nasjonaliteter! Bortsett fra Cyril (tamilsk) og Geza (ungansk) så var det kun vietnamesere på festen. Av den grunnen og på vegne av Menighetsrådet appellerer undertegnede folk fra andre nasjonale grupper i menigheten til å være med i VFAG. Dette gjelder spesielt den polske gruppen for det er store ressurser i denne gruppen. VFAG trenger fl ere folk etter hvert: noen drar på årene, andre har ikke lenger tid pga. forandring i familien sin, osv. Det er ikke nødvendig at folk må være fagfolk for å være med i gruppen -> menigheten trenger alle og enhver! Ta gjerne kontakt med Phuong Ba Tran (VFAGleder), mob. nr.: ! Tilslutt vil undertegnede gjerne takke Thuy/Vo for kaken og alle som var med å rydde etter festen! Takk for en fl ott fest og vi sees igjen neste gang, da med fl ere fra andre nasjonaliteter! Minh Cong Vu (Menighetsrådsleder og VFAG-medlem). Årgang 59 nr. 1 10

11 Kalender (Messetider side 20) FEBRUAR 21 Apostelen Peters stol. Messe kl Askeonsdag* Messe med Utdeling av askekors Ev: Matt6, Messe på norsk kl og kl Messe på polsk kl Messe på engelsk kl Deretter bibelkurs på engelsk. 25 Seminar for unge ektepar som er gift under 15 år. Påmenlding søndag i fasten, år B Ev: Mark 1, Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Messe på polsk kl MARS 02 Kvinnenes internasjonale bønnedag i Gamle Magnus sal fra kl til kl Messe på polsk kl Katekese på norsk kl Familiemesse kl søndag i fasten, år B Ev: Mark 9, 2-10 Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Messe på polsk kl Messe hos søstrene kl Årsmøte kl Konfirmantundervisning kl kl Legfransiskanerne kl Katekese på vietnamesisk kl Familiemesse kl Messe på tagalog kl søndag i fasten, år B Ev: Joh 2, Messe på norsk kl Messe på vietnamesisk kl Messe på engelsk kl Messe på polsk kl Messen på engelsk kl Deretter tilbedelse. 17 Katekese på vietnamesisk kl søndag i fasten, år B Ev: Joh 3, Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Messe på polsk kl Den Hellige Josef Messe kl Konfirmantundervisning kl Messe på engelsk kl Deretter bibelkurs på engelsk. 24 Katekese på norsk kl Pga påske. Familiemesse kl februar - mai 2012

12 25 5. søndag i fasten, år B Ev: Joh 12, Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Messe på polsk kl OBS!SOMMERTID START. 26 Herrens Bebudelse. Ev: Luk 1, Messe kl MR-møte kl APRIL 01 Palmesøndag, år B 02 Messe hos søstrene kl SKJÆRTORSDAG Ev: Joh 13, 1-15 Påsken hellige triduum begynner. Messe på polsk kl Messe på engelsk kl Messe på norsk kl og TILBEDELSE til kl LANGFREDAG. Korsvei på tamilsk kl Herrens lidelseshistorie kl Ev: Joh 18, 1-19, 42 Deretter korsvei på vietnamesisk FASTE OG ABSTINENS* Kollekt til Det hellige land. 07 PÅSKEVIGILEN Påskensnattliturgi på polsk kl og kl Påskensnattliturgi på vietnamesisk kl Påskensnattliturgi på norsk kl Vi samles v/flaggstangen kl PÅSKEDAG Ev: Joh 20, 1-19 Festmesse på norsk kl Festmesse på vietnamesisk kl Festmesse på engelsk Kl Festmesse på tamilsk kl Festmesse på polsk kl PÅSKEDAG Messe på norsk kl Messe på polsk kl Konfirmantundervisning kl kl Legfransiskanerne kl Katekese på vietnamesisk kl Familiemesse kl Messe på tagalog kl søndag i påsketiden, ST. MAGNUS FEST Ev: Joh 3, 7b-15 Festmesse kl Messe på polsk kl Messe på engelsk kl Deretter tilbedelse. Hl. Anselm av Canterbury. 21 Katekese på vietnamesisk kl. 10: søndag i påsketiden,år B Ev: Luk 24, Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Messe på polsk kl Evangelisten Markus Messe Kl Konfirmantundervisning kl kl Årgang 59 nr. 1 12

13 27 Messe på engelsk kl Deretter bibelkurs på engelsk. MAI 01 Hl. Josef, håndverkeren Messe kl MR-møte kl Messe på polsk kl Katekese på norsk kl Familiemesse kl Menighetens dugnad fra kl søndag i påsketiden, år B Ev: Joh 15, 1-8 Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Messe på polsk kl Messe hos søstrene kl Konfirmantundervisning kl kl Legfransiskanerne kl Katekese på vietnamesisk kl Familiemesse kl kommunion på polsk Messe på tagalog kl søndag i påsketiden, år B Ev: Joh 15, 9-17 Messe på norsk kl Messe på vietnamesisk kl Messe på engelsk kl Messe på polsk kl Hl. Hallvard Messe kl Grunnlovsdag Kristi Himmelfartsdag Messe på norsk kl og Messe på polsk kl Messe på engelsk kl Deretter tilbedelse søndag i påsketiden, år B Ev: Joh 17, 11b-19 Messe på norsk kl og Messe på engelsk kl Messe på polsk kl Skriftemål for konfirmantene fra kl utover 25 Messe på engelsk kl Deretter bibelkurs på engelsk kommunion på norsk kl og A skeondsdag og Langfredag er faste- og abstinens dag. FASTE: å spise bare ett vanlig måltid om dagen og la måltider være minimale. For alle år. ABSTINENS: å la være å spise kjøtt. For alle år. Hensikten er å gjøre bot. Vi kan også avstå fra andre nytel ser, TV-titting, kino, teater, ukeblad og legge de pengene vi sparer i Caritasbøssen 13 februar - mai 2012

14 LUKS LILLESTRØMS UNGE KATOLIKKER epost: MÅNED DATO TEMA ANSVARLIG Januar Avlyst pga planlegging Ingen Februar Skidag på Marikollen Khuong Skisenter Mars Aktiviteter + kino i Hiep storsalen April Bordtennis konkurranse Tu Mai Vanlig aktivitet i Tu storsalen Juni Fotball og grilling Dan Juli Sommerferie Ingen August Sommerferie Ingen September Sopp plukking i skogen Dan Oktober Vanlig aktivitet i Hoc storsalen November Adventsakjon LUK styret Desember Julebord LUK styret - Aktivitetsdagene blir arrangert i storsalen i St. Magnus eller på visse stedene etter kl messe på søndager. - LUK sender ut invitasjon til ungdommene/deltakerne 1-2 uker før aktivitetsdagen. - LUK tar forbehold mot endringer i aktivitetsprogrammet. LUK styret 2012 Årgang 59 nr. 1 14

15 Konfirmasjonsleiren på Mariaholm fra Etter at jeg har møtt noen av årets fermingskandidater ved forskjellige anledninger, har jeg et godt inntrykk av menighetens ungdommer. Jeg har hele tiden ønsket å bli kjent med fl ere av dem og håpet på at de som skal fermes til våren sammen med min datter har en felles arena til å møtes jevnlig slik at de kan hjelpe og støtte hverandre i troen. Jeg grep derfor sjansen, da jeg ble spurt om å bli med på konfi rmasjonsleieren for å hjelpe kjøkkenpersonalet. Etter 1 time og 30 minutter kjøring ankom vi 8 voksne og over 30 ungdommer til Mariaholm. Siden dette var første gang jeg var med på konfi rmasjonsleieren, var jeg like spent som de andre deltagerne; spesielt de som kom fra områder utenfor Lillestrøm og hadde en svak tilknytning til St. Magnus menighet. Kort tid atter ankomsten satt deltakerne i spisesalen under det første måltidet. Stemningen var blandet. I den ene gruppen hadde de ungdommene det hyggelig med gode latter, mens ungdommen i den andre gruppen var litt stille og reserverte. Takke være de to dyktige lederne Anne Lynn og Thao Huynh fra NUK, med assistanse fra Nhu Ha og Kristine begge fra St. Magnus menighet, ble stemningen annerledes etter måltidet. Resten av leiroppholdet ble deltakerne mer livlige og var fl inkere til å ta vare på hverandre under aktivitetene. Maten var også en viktig del for at leiroppholdet ble vellykket. Ungdommene var 15 fornøyde med maten de fi kk servert. Maten smakte bedre enn de hadde forventet, mye takket være den iherdige innsatsen fra engasjerende voksne so Hoa An Tran, Tam Thanh Tran og Hien. Alle tre sogner til St. Magnus menighet, og har vært med på konfi rmasjonsleiren fl ere ganger tidligere. Det ungdommene satte stor pris på var at sognepresten og menighetssekretæren hadde hele tiden fokus på ungdommene menighetens framtid. Pater Iru og Judy var tilgjenglig hvor ungdommene hadde behov for råd og veiledning. De hadde en så naturlig atmosfære under samtalene med sognepresten at de kunne stille ham mange spørsmål som de ellers ikke har muligheter til å gjøre det samme. Etter å ha observert deltakerne på nært holdt i en helg, har jeg inntrykk av at ungdommene opplevde leiroppholdet som erfaringsrikt. De er blitt sterkere i troen og mer engasjerende i fellesskapet. Jeg har grunn til å tro at denne positive forandringen skal fortsette fram til dagen de mottar Den Hellige Ånds styrke og dermed danne et godt grunnlag for et selvstendig, voksent liv. For at den positive holdningen skal kunne forsette i fremtiden er det viktig at familien står fram som et godt forbilde i troen liv. I tillegg, er et godt katolsk ungdomsmiljø i menigheten f. eks: Lillestrøm unge katolikker (LUK) en viktig faktor hvor ungdommene kan utveksle erfaring om troen, samt utvikle en tilhørighet i en stor februar - mai 2012

16 familie menigheten. Jeg ser fram til dagen ungdommene fermes. Thinh Duc Vu (far av en av konfirmantene) Årets konfirmanter på leir på Mariaholm. LITT NYTT FRA PASTORALRÅDET Siste PRO møtet i oktober 2011 vedtok endringer i sammensetningen av PRO etter påtrykk fra biskopen at representanten fra menighetene skal være enten MR leder eller en av MRs` faste medlemmer. D.v.s. at jeg blir borte fra PRO f.o.m. høsten d.å. Skifte av PRO medlemmer foregår på høstmøtet i partall år. Dette fordi at kommunikasjonen mellom OKB og menighetene (MR) skal være så tett som mulig og derfor større tyngde i PRO og bedre kontakt mellom menighetene og prestene. Prestene skal være representert av leder for presterådet, NUK skal være godt representert da barne- og ungdomsarbeidet er prioritert. PRO skal også være representert av fl ere andre grupper slik at alle grupper i OKB skal ha innfl ytelse i bispedømmets arbeid. Mange av de andre sakene var ting som har vært oppe til behandling før, og jeg kan med stolthet si at vår menighet ligger godt an vedrørende bispedømmets intensjoner, særlig med barn og ungdomsarbeid. Årgang 59 nr. 1 16

17 Biskopen informerte om bispedømmets tilstand, så store endringer fra forrige møte var det ikke. Kan nevne at antall katolikker i Norge har passert herav i OKB. Ønskes ytterligere detaljerte info kan dere henvende dere til p. Iru eller til meg. Deres representant i PRO Egil Guneriussen KORT OPPSUMMERING FRA VAF (Vietnamesisk frivillig arbeids gruppe) Mange sognebarn og presten i St. Magnus kirke har lenge ønsket å vedlikeholde den gamle og den nye kirken. Det er en stor oppgave som har vært ønsket av mange i menigheten i mange år, men det har ikke vært mulig til det på grunn av økonomi. Det fi re siste årene (fra 2007 til 20011) har det vært et veldig godt samarbeid mellom menighetsrådet, FAG-gruppen og alle sognebarn som har bidratt med økonomi og arbeidskraft. Arbeid som har blitt gjennomført: Årene har vi fått et nytt lokal i kjelleren i den nye kirken. Årene Mariahagen, brannvarslingutstyr, belleggningsstein bak kirken og i Mariahagen, nye benker i kirken, fl islagt i kirken, og i gangen fra nye kirken til gamle kirken og kjøkkenet. Årene 2010 krusifi ks bak alteret, nytt sikkerhetsrekkverk, varmepumpeanlegg (gjennomført av Minh, Hoa, Vien, Vo og Chau). Nytt elektriskanlegg i gamle kirken (gjennomført av et godkjent fi rma). Brannguppe og VAF ble dannet. Året 2011 Nye vinduer og nytt tak i gamle kirken ble utført av to godkjente fi rmaer og med garanti. Nye tak over varmepumpe utført av VAF gruppen. Rengjøring av takavløpenene på den nye kirken utført av VAF-gruppen. Forandret farge på porten til Mariahagen utført av VAF-gruppen. Opprydding i kirken. Nytt kjøkken i gamle kirken utført av VAF-gruppen (Lam, Ban, Phuong, Tuy og Hoa elektriker). 17 februar - mai 2012

18 Vi vil takk alle som har støttet oss i dette arbeidet, og ikke minst de som har støttet oss med økonomien. Vi håper at alle vi samarbeide å støtte kirken i årene fremover. Vennlig hilsen VAF-gruppen TIL ETTERTANKE We are the human beings We stood up as a weak and ignorant kind. We grew up to be one with bright mind. We learned how to love and how to take care. We learned how to comfort and how to share. We divided ourselves into people and races. We divided ourselves and become different faces. We talked different, and we behaved different. We had developed to be no longer innocent. We had become guilty, we wanted more. We didn t care about each other, that was for sure. We spread hatred and we spread blood. We drowned in our self-made fl ood. We forgot that everybody is equal. We forgot that everybody is people. We appeared together on the same sand. We will dissolve together in the same sand. We didn t remember every moral and the holy rules. We thought we were free, but we were only fools. We ll never be forever; we ll never be until tomorrow. We were born in happiness, but we will die in sorrow. Skrevet av: Andleeb Anwar (16) Aftenposten 2. November 2011 Årgang 59 nr. 1 18

19 Vi gratulerer familien RØSTVIG på Skedsmokorset med sønnen JOHNs dåp 16. oktober. familien SJØTNER på Eidsvoll med sønnen YAN-VICTORs dåp 22. oktober. familien LE på Skedsmokorset med sønnen JONAS KRISTOFFERs dåp 5. november. familien VIKVAM på Hagan med datteren ANNE ESTRELLAs dåp 12. november. familien NGUYEN/LE i Oslo med datteren CHLOEs dåp12. november. familien GRIMSJØ på Lørenskog med sønnen ELIAS ANDRÉs dåp 12. november. familien WOLD/BARKAT på Lørenskog med datteren LINEAHs dåp 12. november. familien SELLS/NGUYEN på Hagan med datteren OLIVIAs dåp 19. november. familien BEISKE på Fjellhamar med datteren NICOLINE MARIAs dåp 19. november. familien TRAN på Lørenskog med sønnen ANDREAS dåp 19. november. familien TORCULAS på Lørenskog med datteren AYLAH MARIEs dåp 26. november. familien KOSOR på Rasta med sønnen DAVIDs dåp 27. november. familien PIETRASIK på Løken med sønnen DAVID SZYMONs dåp 3. desember. familien TRAN på Lørenskog med sønnen DANs dåp 3.desember. familien VILVARAJAH på Fjellhamar med datteren SUJITHAs dåp 25.desember. familien NGUYEN i Trondheim med datteren CELINAs dåp 27. desember. familien PERSEN på Fjellhamar med datteren SOFIES dåp 29. desember. familien PIETRASIK på Løken med sønnen DAVID SZYMONS dåp 3. desember. 19 februar - mai 2012

20 familien TRAN på Lørenskog med sønnen DAN BAOs dåp 3.desember. familien VILVARAJAH på Fjellhamar med datteren SUJITHAs dåp 25.desember. familien NGUYEN i Trondheim med datteren CELINAs dåp 27.desember. familien PERSEN på Fjellhamar med datteren SOFIEs dåp 29.desember. familien MAI på Lørenskog med sønnen VIET ANHs dåp 7.januar familien GERON i Oslo med datteren SOFIA DENISEs dåp 21.januar. Vi kondolerer familien til Yvonne Aimé Wichstrøm på Fetsund som døde 16. november. familien til Zsuzsanna Ildiko Liszt på Finstadjordet som døde 24. desember. familien til Reidun Jensrud i Lilletrøm som døde 31. desember. MESSETIDER I ST. MAGNUS: SØNDAGER: kl og (2.søndag i måneden kl på vietnamesisk) kl på engelsk, kl på polsk. Mandag: kl (1. mandag i mnd. hos søstrene, Hurdalsgata 65) Tirsdag: kl Onsdag: kl Torsdag: kl Fredag: Lørdag: kl , deretter tilbedelse. 1. fredag i mnd kl på polsk 3. og 4. fredag i mnd kl på engelsk, deretter tilbedelse. 1. og 2. lørdag i mnd. i forbindelse med katekesen kl barnemesse. Ikke juli august og ferietid. kl søndagsmesse (på polsk 1. lørdag i mnd, på tagalog 2. lørdag i mnd). Barnas første kommunion (norsk): lørdag 26.mai kl og kl Ferming lørdag 9. juni kl og kl Barnas første kommunion (vietnamesisk) 10.juni kl Årgang 59 nr. 1 20

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndagene 24. juli til 7. august 2011 A.D. 24. juli 17. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 521 1. lesning: 1 Kong 3, 5.7-12 Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 58 nr. 3 august 2011 november 2011

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 58 nr. 3 august 2011 november 2011 H menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 58 nr. 3 august 2011 november 2011 Markering av Mariahagens åpning skjer på søndag 28. august. Og så nærmer det seg oktober, Marias måned. Velkommen

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag

Søndagsblad. Søndag 12. april Uke 15, 2015. Menigheten gratulerer Dåp: 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Søndagsblad Søndag 12. april Uke 15, 2015 2. søndag i påsketiden Miskunns-søndag Miskunns-søndag side 2 Kollekt side 3 Velkommen til Åpent Hus side 4 Kallsøndag: St. Eystein side 5 Katolsk akademi side

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25)

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS Budstikke Nr. 1-2014 71. årgang Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) nr 2-2013 BUDSTIKKE NR 1-2014 Ansvarlig redaktør: p.johannes

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike I dette nummeret: St. Magnus infokart s. 2 Kirkebidrag s. 3 Fastetiden og Påske s. 4 Prest for s. 5 97 nasjonaliteter s. 6 Konsertpenger s. 7-9 Vietnamesiskgr.

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndag 26. juni 2011 A.D. I dag: Festen for Kristi Legeme og Blod, år A, messeboken side 326 1. lesning: 5 Mos 8, 2-3.14b-16a Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem. 2. lesning:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 1 februar 09 mai 09

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 1 februar 09 mai 09 menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike Årgang 56 nr. 1 februar 09 mai 09 I dette nummeret: Begynn med meg s. 3 Nguyen Lich Van 90 år s. 5 Glimt fra juletrefesten s. 6 Paulusåret 2008/2009 s. 8

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 EFESERNE KLUSS I VEKSLINGEN Se for deg situasjonen. Paulus holder sin siste tale, ikke bare e er 3 år i Efesos, men e er å ha fullført si oppdrag om å være et vitne om Jesus

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13.

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13. Preken 24. mars 2016 Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13. Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle

Detaljer

Del 4 Å forløse Guds kraft gjennom bønn

Del 4 Å forløse Guds kraft gjennom bønn Del 4 Å forløse Guds kraft gjennom bønn Innledende om bønn En sterk tro på bønn, og et levende bønneliv i forhold til Gud, er en forutsetning for å kunne stå i en framgangsrik, kristen tjeneste over tid.

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet.

Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet. Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet. OBLATKOMMUNITETEN I ØSTFOLD St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad Gunapala, Premanath Jagath O.M.I., sogneprest for Fredrikstad Mobiltelefon: 414 68740,

Detaljer

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Bibeltekster for askeonsdag. Matt 6. 16-18 Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved

Josef Ottersen (23 år) kommer fra Arendal. De fire siste årene har han studert filmproduksjon i Trondheim. Nå har han begynt sitt teologistudium ved Julehilsen til seminarets venner fra St. Eystein presteseminar 2012 Advent 2012 Kjære venner av seminaret, Advent er en tid for håp. Det er en tid for å styrke vårt eget håp, men også for å gi håp til

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike

menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike menighetsbrev for katolikker på Nedre Romerike I dette nummeret: P. Irus brev s. 4-5 Litt om Hl. Magnus og festen s. 6-8 Barnesider og ettertanke s. 9-12 Konfirmantkurs s. 12 Registreringsskjemaer s. 13-14

Detaljer

Søndagsblad. Søndag 13. juni Uke 32, søndag i det alm.kirkeår

Søndagsblad. Søndag 13. juni Uke 32, søndag i det alm.kirkeår Søndagsblad Søndag 13. juni Uke 32, 2017 19. søndag i det alm.kirkeår Søndagstekster år A Messebok 2.utgave side 585 1. lesning: 1 Kong 19,9a.11-13a Salme: 85(84),9ab-10.11-12.13-14 Omkved: La oss kjenne

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16 Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken Når dere faster Matt 6,16 9. 12. januar 2017 INFORMASJON TIL FASTEUKEN I INRI- KIRKEN 09.-12. JANUAR 2017 Vi har bestemt at vi skal begynne neste år/semester

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer