Årsmelding 2014 Norsk Folkehjelp Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014 Norsk Folkehjelp Oslo"

Transkript

1 Årsmelding 2014 Norsk Folkehjelp Oslo

2 Forord Norsk Folkehjelp Oslo (NFO) ble stiftet som en arbeidersamarittgruppe I dag driver vi i all hovedsak innenfor områdene sanitet og redning, ungdomsarbeid, frivilligsentral, eldresenter, hyttedrift, eksterne og interne kurs i førstehjelp og integreringsprosjekt for innvandrerkvinner. I tillegg til dette er NFO sitt årsmøte generalforsamling for Stiftelsen Furukollen. Furukollen er en gammel villa på Nesodden som ble gitt som gave til NFO og som i dag både leies ut og brukes av Norsk Folkehjelp. NFO sitt kontor (KR) ligger i Ormsundveien 16. KR er hovedsetet for all virksomhet i regi av NFO. Sinsen eldresenter er lokalisert i Trondheimsveien, mens frivillighetssentralen ligger på Manglerud. For begge disse institusjonene er NFO driftsoperatør. Sinsen eldresenter og Stiftelsen Furukollen leverer egne beretninger og regnskaper til årsmøtet. Manglerud Frivilligsentral er inkludert i hovedregnskapet til NFO, men leverer egen årsmelding. For disse rapporteres det egne avdelingsregnskap til bevilgningsytere. Vedtektene til Norsk Folkehjelp er styrende for vår virksomhet. Organisasjonens drift forurenser ikke det ytre miljøet ut over det som er vanlig for lignende organisasjoner. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt på KR/Bekkelagstunet Årsmøtet gjorde følgende valg, der alle ble valgt for ett år: Styret Leder Nestleder Økonomileder Sekretær Medlem Medlem Leder Sanitetsutvalg Repr. fra sanitetsungdommen Varamedlem Ansattes representant Varaansattrepr. Geir Faarlund Evelyn Støen Roy Walberg Anita E. Grønli (tiltrådte senere) Erik Lerbæk Julian Håbesland Halvard Odden Tonje Opstad (tiltrådte senere) Jon R. Johansen Gørill Unsgård (velges av de ansatte) Alfredo Biamond (velges av de ansatte) Lokalt sanitetsutvalg Leder Nestleder Medlem Representant fra Sanitetsungdommen Halvard Odden (trakk seg i aug/sept) Øystein Vik Eva Ravdal Tonje Opstad

3 Kontroll komité Medlem Medlem Øistein Helland Cato Aune Valgkomiteen Medlem Medlem Medlem Varamedlem Karin Andersen (tiltrådte senere) Ellen Franzvåg (tiltrådte senere) Turid Eidsvold (tiltrådte senere) Marianne Paris Pedersen Regionens årsmøte valg av representanter Representant 1 leder Representant 2 leder LSU Representant 3 økonomileder Vararepresentant 1 sekretær Vararepresentant 2 nestleder LSU Vararepresentant 3 rep fra kontrollkomiteen Arbeidsutvalget har bestått av leder, nestleder, økonomileder, sekretær og leder LSU. Personalutvalget (PU) har bestått av leder, nestleder og LSU-leder, mens sekretæren ble oppnevnt av styret som vara etter sin tiltredelse. Etter at LSU-leder trakk seg fra virksomheten i Oslo gikk sekretæren inn som medlem i PU. Personalutvalget er oppnevnt av styret, fordi det er lite hensiktsmessig å være et fullt styre i alle saker som vurderer f.eks. forføyningssaker. Utvalget behandler saker etter fullmakt fra øvrige styremedlemmer. PU har i løpet av denne styreperioden behandlet i alt tre personalsaker. Styrets arbeid Styret har i løpet av året gjennomført åtte styremøter, fire arbeidsmøter og to medlemsmøter. Det ble i november gjennomført en organisasjonsdag, der styret og LSU fastsatte de viktigste målsettingene for Det ble påbegynt arbeid med en informasjonsstrategi med fokus på å bruke sosiale media aktivt til medlemsverving. Det har vært gjennomført en rekke aktiviteter og tiltak, som bl.a.: Det ble avholdt en vellykket dugnad på KR 28. september Torggata 51/53, festeavtale på plass, årlig avgift kr ,- Ny mobilleverandør og nye telefoner til alle på plass Nytt låseanlegg på KR Nye datamaskiner Medlemmers forpliktelser ovenfor NFO etter å ha deltatt på kurs og lignende er fastsatt Avtaleformular til bruk ved lån av våre lokaler

4 Avtaleformular til bruk ved lån/leie av andre ting Forbud mot privat bruk av våre biler Sosiale medier, det er startet arbeid med en informasjonsplan og videreutvikling av regler/holdninger ved bruk av sosiale media, med mål om å få en enhetlig profil/holdning/bruk Felles markering i anledning NF 75 år med de andre lagene i Oslo på Egertorget i Oslo ble gjennomført den 22. november. For saniteten var det ambulansen og hjertestarteren tiltrakk seg folk, mens Solidaritetsungdommen satte fokus på kampen mot atomvåpen Et hyggelig julebord for medlemmer ble arrangert på KR 6. desember. Norsk Folkehjelp har vedtatt å avvikle sin drift av Ormsundveien 16. Da det er de som er leietakere for hele anlegget, og framleier en del til NFO, er det ved årsskifte en del usikkerhet omkring hva som vil skje videre. Målsetningen for det videre arbeidet i den anledning, er at NFO skal kunne leie dagens lokaler videre direkte fra Oslo Havn. Eksisterende avtale er prolongert ut oktober Lokalene/kursrom har vært leid ut/stilt til disposisjon til Operativt lederforum Oslo, styret i Norsk Folkehjelp, hovedkontoret, Oasen, Ung Oslo mm. Økonomi Økonomileder Roy Walberg har også i 2014 gjort en kjempeinnsats med regnskapet for NFO. Det er et krevende og uoversiktlig regnskap med mange underavdelinger, og det jobbes med å forenkle dette noe. Det er gjort en del grep for å sikre gode regnskapsrutiner, og at man har den nødvendige kontroll på utgifter og inntekter. Det er fortsatt en utfordring at man blant de tillitsvalgte har store sprik i økonomisk kompetanse og blandet respekt for eksterne og interne regler for økonomiforvaltning. NFO leverer et regnskap for 2014 med et meget godt resultat. I perioden har vi videreført avtale med MAX bingo om spill på Sandaker senter.

5 Heiene Regnskap AS har også i 2014 ført regnskapet for laget, mens revisjonen er utført av revisor Bente Wilhelmsen. Informasjon om medlemmer Hovedkontingentkravene sendes ut fra NF hovedkontoret, purringer på kontingent er ivaretatt av leder. Medlemskategori Enkeltmedlem Familiemedlem Honnør /Trygdet /Pensjonist Hovedmedlem Livsvarig medlem Skoleelev/Student/Militær Æresmedlem Antall medlemmer I tillegg til individuelle medlemmer har vi 43 lokale fagforeninger kollektivt tilsluttet med sine i alt medlemmer. Kontingentkravet sendes ut lokalt, og er ivaretatt av styrets leder. Informasjon/kommunikasjon Laget har i 2014 hatt fokus på å holde egne websider tilstrekkelig oppdatert. Det er sendt ut 3 medlemsinformasjoner fra styret i perioden, to pr. e-post og en pr. post til samtlige individuelle medlemmer. Facebook er en viktig kommunikasjonskanal i tillegg til hjemmesidene. Både som budbringer og informasjonskilde for medlemmene i en lukket Facebook-gruppe i forbindelse med tjenester, og som profesjonell bedriftsside for å informere om vårt arbeid og verve nye medlemmer.

6 Fastgiver/Folkehjelper Det er registret 33 medlemmer som er fastgivere. Disse gir et fast beløp til Norsk Folkehjelp hver måned, hvor en andel går til NF Oslo. Stor takk til de faste giverne og til hovedadministrasjonen som iverksatte arbeidet med å skaffe fastgivere. Medlemsmøter Det ble avholdt medlemsmøter den 12. juni og 23. oktober. På møtet i juni ble det gjort suppleringsvalg på kandidater til styret, ved at Anita Eidsvold Grønli gikk inn som sekretær og Tonje Opstad gikk inn som ungdomsrepresentant i styret. Til valgkomiteen ble følgende kandidater valgt inn: Karin Andersen, Turid Eidsvold og Ellen Franzvåg. På medlemsmøte den 23. oktober var det i tillegg til vanlige medlemsmøtesaker en markering av Norsk Folkehjelp 75 år. Jubileet ble markert med kåseri av Finn Erik Thoresen, leder i Norsk Folkehjelp. Det var servering av bursdagskake og kaffe, mens NFO fikk jubileumsvase og jubileumsbok. Administrasjon NFO har hatt følgende ansatte i 2014: Kursadministrator Siw Osmundsen 20 % stilling. Vaktdekker amb. Gørill Anett Unsgård 30 % stilling. Ansatte på Sinsen eldresenter, Manglerud frivilligsentral og Oasen fremkommer av deres beretninger. Styringsgruppe Oasen - Kvinner krysser grenser Kjersti E.R. Jenssen og økonomileder Roy Walberg har også i 2014 fungert som styringsgruppe. Det er nå god kontroll på økonomien, og tidligere års underskudd er i 2014 dekket inn.

7 Avdelingenes beretninger: Kursavdelingens egen beretning vært på et kurs med instruktør fra Norsk Folkehjelp Oslo! Det betyr et gjennomsnitt på nesten 70 personer som har lært førstehjelp fra oss per uke. Det har vært avholdt 219 kurs i 2014, altså over 4 kurs per uke gjennom hele året! Eksterne kurs: 15 forskjellige instruktører har hatt oppdrag for Norsk Folkehjelp Oslo og delt livsviktig kunnskap med barnehager, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Cirka deltakere har Våre instruktører har en enorm undervisningserfaring og et stort fokus på faget, som bidrar til at vi leverer god kvalitet både faglig og pedagogisk. Det får vi mange tilbakemeldinger på, vi scorer høyt på evalueringer og får ofte tilbakemeldinger fra deltakere som har fått bruk for kunnskapene. Instruktørene som holder kurs hos oss har god faglig bakgrunn, mye pasienterfaring og realistisk oppfatning av førstehjelpsfaget og kan formidle kunnskap basert på erfaring. Salg av førstehjelpsmateriell: Vi setter også stor pris på at bedrifter kontakter oss for å skaffe førstehjelpsmateriell, vi har solgt flere halvautomatiske hjertestartere gjennom året og derved hevet beredskapen, med muligheten til å utføre defibrillering før ambulansen kommer. Vi leverer alltid kurs samtidig med hjertestarteren, slik at det er en reell beredskap de kjøper. Vi hadde to instruktører på Grunnkurs Instruksjon våren 2014; Eva Ravdal og Tonje Opstad, Tonje er allerede godt i gang som instruktør og har tatt flere kursoppdrag. Vi har fått noen instruktører godkjent på bakgrunn av utdanning i andre organisasjoner og har knyttet til oss André K. Bakke og Kjetil Sandholm. Interne kurs i NFO og hjelp til andre lag: Kurskoordinator har i tillegg fungert som opplæringsansvarlig for interne kurs i NFO på frivillig basis. Våre instruktører har gjennom året gjennomført Norsk Grunnkurs Førstehjelp

8 i eget lag to ganger, en av gangene med over halvparten av deltakerne fra NF Lørenskog. Vi har avholdt to KNF i lokallaget, en av gangene var halvparten av deltakerne fra NF Lørenskog. Vi har holdt et KNF i NF Odalen og Hjertestarterkurs i eget lag, samt for NF Lørenskog. NF Asker og Bærum har vi hjulpet med kurset «Livredning i vann». Instruktører fra NFO har bidratt ved instruktørkurs i regi av Norsk Folkehjelp region Sør-Vest, Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd i DHLR og avansert hjerte-lungeredning (AHLR) i samme periode. Faglige oppdateringer: Vi hadde tre deltakere på Førstehjelpsrådets instruktørsamling for faglig oppdateringer; Evelyn Støen, Signe Pauline Aunvik Martinsen og Siw Lilly Osmundsen. En instruktør er blitt oppdatert på nytt DHLR-konsept (Thomas Langerud) og en ny DHLRinstruktørgodkjenning er gjennomført (Kjetil Sandholm). Kursansvarlig deltok på Europeisk Resuscitasjonsråds kongress i San Sebastian, Spania og ved Skandinavisk Akuttmedisin som leder av Norsk Førstehjelpsråd. To instruktører (Evelyn Støen og Siw Lilly Osmundsen) ble i desember godkjente som instruktører i HHLR, som er et nytt kurskonsept for helsepersonell gjennom Norsk Resuscitasjonsråd. Inn i varmen Norsk Folkehjelp Oslo og LO sitt påskearrangement Inn i varmen gikk av stabelen 14. april. Vi hadde 302 gjester til bords i Oslo Kongressenter Folkets hus på Youngstorget, som hadde en hyggelig opplevelse med to retters middag og konsert med Inger Johanne Vie. Nok et vellykket arrangement med mange frivillige fra NFO, Oasen og LO som hjalp til med å gjøre kvelden til en hyggelig opplevelse for gjestene. Bjørn Helge Loe, som gjorde en flott jobb, var ansvarlig for prosjektet fra NFO s side. Torggata 51/53/Ankertorget Ansvarlige for Ankertorget har vært styrets leder og Åse Rønne Shields, tidl. daglig leder. I løpet av styreperioden har man lykkes med å komme til en endelig løsning på problematikken omkring festeavtale på tomten. Dette betyr at Oslo kommune erkjenner formelt at det er NFO som eier bygget, og at man fester tomta fra Oslo Kommune - Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Det har vært avholdt takst på tomt og bygg, denne konkluderte med kr ,- i festeavgift for tomten. Det er tegnet festeavtale på tomt og hus, det jobbes med å få fritak på dokumentavgift i forbindelse med inngåelse av festeavtalen. Leiekontrakten med dagens leietager er inngått for en periode på fem år fra , med opsjon på ytterligere fem års leie. Festeavgiften blir dekket inn av leien de første tre årene.

9 Langåra Langåra-komiteen har i 2014 bestått av: Bjørn Helge Loe Hans Jørgen Sjøholm Sverre Sørensen I år har det vært en utrolig bra vaktdekning på Langåra. Vi startet med påskeberedskap av UG med følge. Og i den forbindelse, en stor takk til Trond Opstad som bistod med sin elektrikerkunnskap og reddet oss fra et mulig branntilløp på vaktstasjonen vår, da det var løse ledninger innvendig i en stikkontakt. Vi hadde stasjonen bemannet både pinsen og St. Hans. 8 hele uker samt helger og enkelt dager. Det har vært utført vedlikeholds arbeid på hytta i sommer, vasket og skrubbet vegger utvendig for grønske og andre vekster. Beiset platting og gelender. Justert og tettet på takrenna, slik at vannet har blitt ledet dit det skal og ikke alle andre steder. Når det gjelder båt, så er det deja Vu med vannet i mellomskroget og over hundre liter blindpassasjerer som vi til slutt fikk pumpet ut. Vi hadde en større vedlikeholds utgift på motoren som følge av at båten ligger for dypt i vannet. Det er derfor bestemt at den grå båten selges med den gamle motoren. Vi vil disponere en annen båt for neste år. Her vil det komme egne regler i forbindelse med bruk av denne. Og selvfølgelig ikke en sommer uten propellbytte. Østmarkahytta Østmarka-komiteen har i 2014 bestått av: Knut Haugen Martin Mikkelsen Aktiviteten i Østmarka har vært høy i Vi kunne endelig benytte de midlene vi fikk fra Sparebankstiftelsen DNB i 2013; kr ,-. Så fort snøen smeltet kom vi i gang med forberedelser til renovering, utbedring og ferdigstilling av prosjekter. Det gamle kjøkkenet er revet, tak og vegger malt. Ny kjøkkeninnredning er kjøpt inn og delvis montert. Vi venter bare på at elektriker skal bli ferdig med ny el- kurs til komfyr, før vi monterer det siste. Det er kjøpt inn ny komfyr og nytt kjøleskap. Alt gammelt inventar kastet og erstattet med nytt. Det er kjøpt inn ny elektrisk Cinderella toalett som ble montert av snekkerne som stod for gjenoppbyggingen etter brannen. Vår «gamle» stue har fått en oppgradering ved at vi har lagt nytt gulvbelegg. Vi har også kjøpt og montert ny peisovn. Benken langs veggen som var fjernet, er blitt gjenoppbygget av en møbelsnekker. Det er også kjøpt inn et nytt bord. Det betyr at det er plass til mange flere der inne. Halvdelen vi har overtatt fra trekkhund klubben ble røykskadet under brannen i Den er totalrenovert med nye vegger, tak og gulv. Det er montert lamper på vegg og tak med dimmer. Det store rommet innredes til primært kursbruk. Det er kjøpt inn sammenleggbare

10 bord og stoler. TV er montert og klargjort for bruk til undervisning. Det er tilrettelagt for undervisning av en gruppe på opptil 20 personer. Det lille rommet har fått en sofa med bord, og er blitt et koselig sted for avslapping. Det store rommet som er i den gjenoppbyggede delen, er foreløpig et lager. Vi har satt inn reoler og skap, slik at det skal fremstå best mulig. Utvendig skal hytta males. Vi har forsøkt å avholde dugnader, både ved massiv innkalling ved hjelp av FB, hjemmesider, meldinger på SMS og telefoner, men det har ikke vært enkelt. Vi fikk til en dugnad i mai. De som møtte opp gjorde en flott innsats, og vi koste oss med maling og grilling. Dessverre gjenstår fremdeles mye maling, men vi håper å bli ferdige i Det trengs i aller høyeste grad! Men, vi klarte også å få nytt overbygg over inngangspartiet. Det gamle ble revet på dugnad og et nytt reist av profesjonelle snekkere. Berner Sennen klubben er fremdeles leietagere i hytta. De har også bidratt med dugnad, blant annet malt mye innvendig samt ordnet gardiner til hele hytta. Vi skal nå formalisere leieforholdet litt mer, og de er tilbudt å benytte den gamle skadestua som «sitt» rom, mot at de pusser opp der inne. Planene for 2015 vil være å ferdigstille en del små detaljer inne, men hovedfokus er utvending vedlikehold. Vi må sørge for at hytta blir malt. Det er også et par meter med panel på baksiden som er dårlig og må skiftes før vi maler der. Og fremdeles har vi mye søppel liggende i kjelleren som burde fjernes. Men hytta er nå klar til bruk! Det er opp alle å ta den i bruk. Kurs, øvelser, sosial aktivitet, mulighetene er der for alle.

11 Beretning fra lokalt sanitetsutvalg (LSU) På årsmøtet ble følgende valgt inn i LSU: Leder Nestleder Medlem Representant fra Sanitetsungdommen Halvard Odden Øystein Vik Eva Ravdal Tonje Opstad LSU har i år videreført smal modell for organisering og kun bestått av tre personer. Dette har gitt en effektiv og enkel organisering som vi ser med fordel kan videreføres parallelt med en operativ organisering for den daglige drift, i år tilfeldigvis bemannet av de samme personer som er i LSU. Halvard Odden trakk seg i august/september, og det medførte et opprykk for de øvrige. Tonje Opstad trakk seg pga. av skole, og Hege Pedersen Viig overtok som representant for sanitetsungdommen på nyåret Tjenestedekking for sanitetstjenester har vært ivaretatt av Øystein Vik. Samband er blitt ivaretatt av Tage Ravdal, mens Trygve Billing har vært bilansvarlig. Depot Åse Ravdal. Leder Geir Faarlund har fungert som ambulanseleder siden august. Eva Ravdal har vært beredskapsansvarlig. Fakturabilag for Bjerke og OUS har vært ivaretatt av Roy Walberg. LSU har forsøkt å systematisere mannskapenes kompetanse og kompetansehevende tiltak. Det har blitt avholdt NGF og DHLR kurs både for nye deltagere og ambulansepersonell. Nødnett FORF kurs ble gjennomført i forbindelse med NC Mannskapene Tirsdagskveldene gir mannskapene mulighet til å finne noen fra LSU på KR. I forbindelse med store tjenester, har det blitt forsøkt lagt opp til sosialt samvær på KR etter endt innsats. Dette har vært vellykket og populært, og er noe som LSU ønsker å videreføre. Vi har deltatt med mannskaper på markørtjeneste ved store øvelser. Ambulanse Vaktdekking ambulanse har vært en 30 % stilling for å ta seg av vaktdekking og hospitanter gjennom året. Den er dekket av Gørill Anett Unsgård som nå har fast stilling Antall vakter Kjørte turer for AMK Bjerke travbane - Vakter Lunsjtrav Kjørte km. ambulanser

12 Vi har 3 ambulanser: 116 (2003 Volvo), 117 (2005 MB Sprinter) 118 (2002 MB E270) Det har blitt kjøpt inn en brukt ambulanse fra Oslo Bilauksjon. Bilen har gått i tjeneste i Follo. En Volvo ambulanse med 4wd. Bilen var registrert første gang i 2009, og er enda ikke tatt i bruk i påvente av omregistrering. Personellsituasjonen har blitt noe forverret i 2014, og vi trenger alt ambulansepersonell for å ivareta kjøring for OUS og Bjerke travbane. Beredskap I 2014 besto 4 mannskaper søk- og redningskurs, og vi gjenopptok med dette den operative tjenesten. Disse står nå på alarmliste for region øst. Vi har så langt hatt 4 aksjoner siden vi ble operative, og det har blitt kjøpt inn nytt personlig sikringsutstyr for mannskapene som hjelmer, tau og sikringsseler. Dette ble kjøpt inn for midler NFO fikk i båregave etter Ole Martin Rønningen.

13 Depot Depot har i 2014 bestått av: Åse Ravdal, Martin Mikkelsen, Morten Pedersen, Tage Ravdal og Knut Haugen. I tillegg har vi fått Lene Mikkelsen og Hege Pedersen med oss på laget. Depotets faste møtedag har også i 2014 vært tirsdager. Da møtes vi for å sjekke materiell, samt pakke og etterfylle utstyr til tjenester. Ved siden av vanlig førstehjelpsutstyr har vi mye teknisk materiell som også krever jevnlig vedlikehold og reparasjoner. Vi har gjennomført vedlikehold på båter og deres tilhengere, aggregat og lysutstyr. Dessuten har vi brukt mye tid på depotbilen 115. Ved siden av vanlig vedlikehold har vi hele tiden prosjekter gående for å heve standarden og øke effektiviteten. Selv om vi ikke har hatt SR beredskap i 2014, har vi jobbet med å utvikle og forbedre materiellet vårt, slik at vi skal vær klare når dette tas opp igjen. Vi har også skiftet ut noe lysutstyr slik at vi er bedre rustet for aktivitet i mørket. Depot har også øket tilstedeværelsen på store tjenester. Ved siden av Norway cup som naturligvis er Sanitetens største oppgave, har vi vært tilstede på alle store løpsarrangement som Holmenkollstafetten, Sentrumsløpet, KK-mila, Oslo Maraton, og Bislett Games. Dette gjør vi for å støtte mannskapene med utstyr og telt hvor det er nødvendig, samt bistå i hektiske perioder etter behov. Biler og hengere Vi har 2 transportbiler: 113 (2002 Mitsubishi L400) 114 (2000 mod. VW Transporter) Vi har 1 varebil/kursbil: Vi har 1Varebil/beredskapsbil: 111 (2004 mod. Nissan Kubistar) 115 (2006 mod Ford Transit) I tillegg har vi en godt utstyrt beredskapshenger til bruk på leteaksjoner. Bilene våre har gått ca km i : 5355 km 113: 7316 km 114: km 115: 2429 km

14 Førstehjelp / Tjenester Saniteten har i år gjennomført tjenester som i et normalår. De store tjenestene i år var Norway Cup, Sentrumsløpet, Holmenkollstafetten, Oslo Maraton, Bislett games, Fagforbundets Landsmøte, LO-kongressen 2014, Fadderullan (BI) og Vålerenga Fotball som vi hadde kontrakt med i år. Fadderullan varte nesten i 10 dager, men det var ikke tjeneste hver dag. Dette er en artig tjeneste som det er lett å få mannskaper til. Vålerenga Fotball, herrer og damer hadde kamper en til to ganger i uka, vi dekket ca. 26 kamper. Vi har i tillegg hatt mange mindre tjenester som kommer år etter år, da våre oppdragsgivere er godt fornøyde med jobben vi gjør. Vi har fortsatt godt samarbeid med operativ ledelse ved prehospital Divisjon. Mannskapssituasjonen er fremdeles en utfordring for førstehjelpsaktiviteter, men med den stå-påviljen som er blant de aktive mannskapene, har dette gått greit, også i Vi har noen ganger hatt hjelp fra andre folkehjelpslag og fra Røde Kors. Vi har gjennomført noen grunnkurs og et kvalifisert nivå førstehjelp I løpet av året. Norway Cup Norway Cup planlegges årlig av en egen prosjektgruppe oppnevnt av lokalt sanitetsutvalg. I 2014 var det Anita Hansen som var tjenesteleder på andre året på rad. Norway Cup ble tradisjonen tro avholdt i uke 31. Det var flere nye i stab, og i år var det flere mannskaper enn tidligere år. Vi hadde også i år med oss sykkelpatruljen vår på andre året med gode erfaringer. Dansk Folkehjælp bidro også i år, dette begynner å bli en tradisjon at vår søskenorganisasjon kommer over og hjelper oss denne uken. Sanitetsungdommen Ungdommen valgte i 2014 Tonje Opstad som ungdomsleder og Hege Viig Pedersen som voksenkontakt. Sammen har de i 2014 drevet ungdomsgruppen. Vi startet året med planlegging og gjennomføring av en actionhelg. Ungdommen planla og gjennomførte helgen på en meget god måte, med organisering av mange øvelser, deltagere og markører. Vi deltok på fagkonferansen med fire ungdommer og ungdomslederen. Møtet etter aktivitetskonferansen hadde ungdommene hver sine innlegg der de skulle formidle det de hadde lært (bruk av GPS og idrettsskader). I vinterferien var en ungdom og ungdomsleder på vinterberedskap på Rjukan for NF Tokke og Omegn. I påsken ble tre ungdommer med saniteten på påskeberedskap på Langåra. Vi rundet av første halvår med en hyggelig avslutning, med laserspill og pizza. Vi har også vært aktive gjennom sommerferien, hvor vi i uke 27 var på

15 Langåra førstehjelpsstasjon. Der ble det gjennomført NGF- kurs, og vi fikk besøk av redningsskøyta som ga oss en gjennomgang om deres arbeid og vi fikk titte rundt på båten og testet utstyret deres. Ungdommene var også godt representert på Norway Cup. Vi startet smått opp etter sommeren med å lære bort førstehjelp til barn som var på leir i Østmarka i regi av Oslo og omland friluftsråd. Ungdommene har utover høsten deltatt på diverse tjenester som blant annet Granittrock, KK-mila og Oslo Maraton. I år som i fjor har vi hatt skadesminking, snakket om rollen som markør og hatt noe case trening og ungdommene har blitt gode innen for temaet. Vi har også hatt en tur til Furukollen, da inviterte vi NF Hadeland til Sanitet og Redning-helg. Anna Fjalestad ga oss en god innføring i temaet søk og redning. Vi lærte om bruk av kart og kompass, samt prøvde dette i praksis. Vi avsluttet 2014 med grøtfest på KR i samarbeid med saniteten. I januar arrangerte ungdommen juletrefest på KR. Det var godt oppmøte og ble en suksess. Bevertning og utlodning med fine premier og litt inntekt til NFO! Det var stor stas med tryllekunstner og nisse som kom med poser og god stemning! Sinsen eldresenter Sinsen eldresenter leverer egen beretning til årsmøtet. Manglerud frivilligsentral Manglerud leverer egen beretning til årsmøtet, mens regnskapet er inkludert i regnskapet til NFO. OASEN Kvinner Krysser Grenser Organisatorisk har Styret i Norsk Folkehjelp Oslo opprettet en styringsgruppe som administrerer Oasens aktiviteter, budsjettering og rapportering. Denne styringsgruppen består av: Leder styringsgruppa Økonomiansvarlig NFO Daglig leder Prosjektleder Kjersti E. R. Jenssen Roy Walberg Erlinda Munoz Alfredo Biamont OASEN tilbyr rehabilitering og kvalifisering tiltak for innvandrerkvinner med liten tilknytning til storsamfunnet. Det legges vekt på selvstendighet, personlig utvikling, sosial kontakt og solidaritet.

16 ØKONOMI OG NYE UTFORDRINGER OASEN kunne skaffe kr til finansiering av sine aktiviteter i Store deler av 2014 har også blitt brukt til søknadsskriving for Det er totalt gitt foreløpig tilskudd for 2015 for kr ,-. NI INTEGRERINGSPROGRAMMER i ) REHABILITERING AV LANGTIDS SOSIALKLIENTER Det mest suksessfullt og vellykket tiltak. Målet er å rehabilitere langtids sosialklienter og andre NAVs trygdede. Faginnledere har kommet fra Oasen, Oslo politi, Barnevernet, JURK, Krisesenter, Likestillingsombud og NAV. Støttet av Extrastiftelsen og NAV. Deltakere Frivillige Sesjoner 28 motivasjonsseminarer Seminarene har blitt avholdt i Nordstrand, på Grünerløkka, i Gamle Oslo, og i Nordre Aker. På siste framdriftsrapport skrev vi at vi skulle gjennomføre 20 motivasjon seminarrekke til kvinner, 10 per semester, 3 sesjoner hver med mellom 25 og 40 deltakere hver møte, dvs. 60 sesjoner av 3 timer for rundt totalt 500 deltakere. 2) FOREBYGGING AV DIABETES HOS INNVANDRERE SOM ER I FARESONEN Målsetting er gi faglig fundert informasjon om diabetes til utsatte grupper og forebygge diabetes hos dem. Støttet av Extrastiftelsen. Deltakere Foredrag/aktiviteter 21 diabetesseminarer Seminarene har blitt avholdt i Gamle Oslo, Grünerløkka, Alna, Oslo Sentrum, Nordstrand. På framdriftsrapport skrev vi at vi skulle gjennomføre 20 foredrag med 20 sesjoner. 3) MUNTLIG SPRÅKTRENING, RETTET TIL UTSATTE GRUPPER Mange utsatte grupper, spesielt innvandrerkvinner, somaliere og eldre innvandrere sliter med muntlig norsk, selv etter lang tid i landet, enkelte også etter lang tid på norskkurs. Støttet av NAV. Deltakere Kursledere Møter 12 språktreningsgrupper ) ARBEIDSMARKEDSORIENTERING TIL ARBEIDSINNVANDRERE Vi har holdt 35 arbeidsmarkedsorientering-sesjoner rettet mot arbeidsinnvandrere fra EØSområdet i samarbeid med NAV, LO-Oslo, total 560 deltakere. Støttet av Extrastiftelsen. Åpning av Informasjonssenter for Arbeidsinnvandrere med kontor og telefontjeneste til målgruppen. Kontorene er betjent av Oasens ansatte, alle møtene avtales på telefon:

17 - Ormsundveien 16 - Storgata 39 - Foss skole 5) MØTEPLASSER TIL ELDRE INNVANDRERE OG NORDMENN For at de kunne delta på helsebringende aktiviteter og få tilrettelagt informasjon for å motvirke isolasjon og forebygge helseproblemer. Støttet av Extrastiftelsen. Deltakere Frivillige Møter 5 møteplasser Møteplassene har blitt organisert på Mortensrud, Alna, Grünerløkka og to i Oslo Sentrum. På siste framdriftsrapport skrev vi at prosjektet skulle opprette møteplasser for eldre på fire steder med høy innvandrerandel. På hvert av de fire møteplassene skulle gjennomføres 5 møter med ulike aktiviteter hvert semester. 6) KURSENE OG AKTIVITETER KVINNER PÅ VEI Målet er å hjelpe folk som ikke har rett til norskundervisning og bygge fundamenter for at folk kan gå videre til kvalifiserendeutdanning. Hver kurs holdes uker, fire timer. Støttet av EMI. Deltakere Frivillige Sesjoner 39 kurs/aktiviteter norskkurs I, II og III spanskkurs engelskkurs TRE PROGRAMMER GJENNOMFØRT PÅ FRIVILLIG BASIS 7) INN I VARMEN 15. april Middag for vanskeligstilte i samarbeid med LO. Her deltok 28 frivillige fra OASEN. 8) FLERKULTURELLE MØTEPLASSER Norsk Folkehjelp Oslo, Oasen kvinner krysser grenser deltar på flere arrangementer med frivillige i løpet av ett år. Listen er lang, men det kan nevnes: - Multikulturelle møteplasser som kvinnefest, sommerfest for arbeidsinnvandrere og julebord

18 - Festivaler som Eras-festivalen sammen med 25 andre innvandrerorganisasjoner og internasjonal festival på Grünerløkka - Seminarer: Innvandrerkvinner og utdanning, EØS arbeidsinnvandrere og kulturelle dilemmaer og Enfold eller mangfold som en ressurs. - Utflukter som bl. Sommertur til Langåra. 9) OFFENTLIG INFORMASJON FORENKLET NORSK Avtale med Domstolen for å forenkle informasjon rettet til vanlige folk, inkludert innvandrere. Se første brosjyren Når far og mor er i konflikt. RESULTATER OG EFFEKTVURDERING Den viktigste verdien for prosjektet er muligheten kvinnene får til å kunne stå på egne ben i det norske samfunnet og unngå helse belastninger i framtiden. De kommer seg ut av klientrollen. Her er kompetanse et sentralt begrep. Når kvinnene får realkompetanse i form av språk og samfunnsforståelse og en følelse av at de faktisk innehar denne kompetansen, åpner det seg muligheter. Våre aktiviteter gir kvinnene et klarere bilde av sine rettigheter, plikter og muligheter i Norge. En sentral verdi er likestilling og likeverd mellom kjønnene og mellom samfunnsgrupper. For å overkomme frustrasjon er dette viktig å formidle. Oasen er opptatt av å gi språkferdigheter både i form av kurs og i samtaler for å kunne få en større plass i storsamfunnet. DEMPING AV RASISME OG DISKRIMINERING Med innvandrerkvinners tiltakende deltakelse i tradisjonelt norske sammenhenger, med større kjennskap til moderne innsikter i alt fra menneskerettigheter og likestilling til ernæring kommer også respekt fra den opprinnelige norske befolkningen. Likeledes motvirkes fordommene mange innvandrerkvinner har mot det norske samfunnet. OASEN GENERERER INTEGRERING AKTIVITETER HOS SAMARBEIDSPARTNER Det er viktig å påpeke at resultatene våre er så tydelige at institusjoner som jobber med målgruppen har oppsøkt prosjektleder som fast rådgiver og for holde foredrag for folk som jobber med målgruppen i andre steder. Vi kan nevne: Krisesentrene, lederne fra Eldresentrene i Oslo og Norskundervisningen for kvinner om muligheten for å utvide tjenester til eldre innvandrere og nyutdannede jurister som er praktikanter ved JURK. Det JURK og andre institusjoner som jobber med oss og har observert vår metode, rapporterer til oss, er at de ser verdien av vår motiverende metode. Det samme gjelder politiet. Politiet gir uttrykk for at de ønsker å delta i så mange sammenhenger som mulig for å få direkte kontakt med kvinnene som deltar på våre aktiviteter. De resultatene vi ser hos kvinnene, er at de interesserer seg mer for å ta arbeid og utdanning, de føler seg tryggere utenfor hjemmets fire vegger, og mange av de psykosomatiske plagene, som rygg- og hodesmerter forsvinner etter hvert som de deltar i aktiviteter og tar kontrollen over egne liv.

19 SKAPER FLERKULTURELLE MØTEPLASSER Når det gjelder de sosiale og kulturelle arrangementene, er særlig viktige resultater av disse (ut over den positive opplevelsen de skaper i seg selv) solidaritetsbygging, knytting av nye kontakter, nettverksbygging og rekruttering av frivillige og deltakere. Gjennom kulturkvelder, festivaler og turer kommer innvandrere i kontakt med hverandre og med nordmenn og ser dermed nye muligheter for seg selv og sin familie. Det kan dreie seg om alt fra muligheter til sosial kontakt til muligheter for utdanning, jobb og organisasjonsarbeid. Innvandrere som ser at de ikke er alene i en hverdag som kan oppleves tung og fylt med motgang, får nye krefter til å skape seg en fremtid i Norge. SKAPER SAMARBEID OG SOLIDARITET OASEN er selv avhengig av samarbeid med andre for å kunne opprettholde vårt høye aktivitetsnivå. Det har også vært tilfelle i inneværende prosjekt. Men samarbeid er også et mål sett i forhold til det overordnete målet om å trekke flest mulig aktører med i praktisk integreringsarbeid i nærmiljøene. Gaver og støtte i 2014 Gaver: Donasjonsgave i forbindelse med Ole Martin Rønningens kr ,- bortgang NTL Forsvaret Viken kr ,- NTL Riksrevisjonen kr ,- Gjensidigestiftelsen, gave til sanitet-/søk-/redningskurs kr ,- for ungdom Støtte: Sparebankstiftelsen, til renovering av Østmarkahytta kr ,- Oslo kommune, Velferdsetaten kr ,- Sluttord Vi vil takke gode samarbeidspartnere og bidragsytere for året som er gått: Oslo kommune, Bjerke Travbane, Bekkelagets Sportsklubb, Bislett alliansen, Stiftelsen Helse og Rehabilitering, NAV, Fagbevegelsen i Oslo, Oslo Universitetssykehus og Norsk Utryknings Forum. Styret vil også takke alle medlemmer for innsatsen i året som har gått. Oslo, 19. februar 2015

20 Geir Faarlund Evelyn Støen Roy Walberg Leder Nestleder Økonomileder Anita E. Grønli Julian Håbesland (sign.) Erik Lerbæk Sekretær Styremedlem Styremedlem Øystein Vik Hege Viig Pedersen Gøril Undsgård (sign.) LSU-leder Ungdomsrepr. Ansattes representant

Styret for Stiftelsen Furukollen konstituerer seg selv.

Styret for Stiftelsen Furukollen konstituerer seg selv. Saknr. 01/14 KONSTITUERING Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak Innkalling og dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent Sak av møteleder Innhold Styret foreslo Siw B. Lundby som møteleder

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

RAPPORT Helse og rehabilitering

RAPPORT Helse og rehabilitering RAPPORT 2009-2011 - Helse og rehabilitering OASEN PROSJEKTET «MOTIVERING AV LANGTIDS SOSIALKLIENTER MED MINORITETSBAKGRUNN» 1.0 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET I 2001 ble det administrative ansvaret for OASENs

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet «Møteplasser for eldre innvandrere og nordmenn»

Sluttrapport for prosjektet «Møteplasser for eldre innvandrere og nordmenn» Sluttrapport for prosjektet «Møteplasser for eldre innvandrere og nordmenn» 1.0 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET OG MÅLSETTING BAKGRUNN Oasen Kvinner krysser grenser ble startet i 2002 under administrasjon av Norsk

Detaljer

Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År:

Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År: Vålerenga fotball Prosjekt: Vålerengas Eldreenergi År: 2013-2015 Virksomhetsområde: forebygging Prosjektnummer: 2013/FBM5738 Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Styret 2009 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Gjennomføring av årsmøtet... 4 Årsmøtet behandler - saksliste:... 5 1. Årsmelding Norsk

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Side 1 av 8 Deltakere: Åse Mona, Tove, Freddy, Guro, Kjetil Forfall: Roy, Tove fram til 17:30 Ikke meldt forfall: Kent Roger Saksliste: 01/09 Skriv og orientering 02/09 Økonomi 1. Status 2. Revisor 3.

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Handlingsplan 2012 2015 Satsningsområdene for perioden 2012-2015: Redningstjeneste Førstehjelp - Friluftsliv Redningstjeneste Mål Faglig oppdatering av redningsmannskapene i laget vårt Tiltak Oppmuntre

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsberetning MOSJØEN 1995

Årsberetning MOSJØEN 1995 Årsberetning MOSJØEN 1995 INNHOLD FORTEGNELSE Side NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN...3 SAKSLISTE...3 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN...4 MØTER...5 MEDLEMMER...5 INNTEKTSBRINGENDE TILTAK...6

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Antall medlemmer pr 31. 12: 800 Av disse, antall bosatt i bydelen: 50

Antall medlemmer pr 31. 12: 800 Av disse, antall bosatt i bydelen: 50 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 Styret har i 2013 bestått av: Leder Nestleder Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg SAR Materialforvalter Basseng Randsbølga Jonas Pettersen

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 Styret har i 2012 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg Web Materialforvalter

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag Årsmelding 2014 for Tromsø travlag Innhold 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON... 4 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER... 4 5. HESTEEIERE OG

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

Årsmøte Bø Dykkerklubb

Årsmøte Bø Dykkerklubb Årsmøte Bø Dykkerklubb TID: Lørdag 12/3-2011. Kl. 1900 STED: Toms Bar, Vinjesjøen Saksliste: Åpning Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter underskrive protokoll. Godkjenne representanter Godkjenne

Detaljer

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Tirsdag den 15. mars 2014 kl. UNIS 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av årsmøtet (Valg av møteleder, sekretær samt to personer til å

Detaljer

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal Styrets beretning Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisor:

Detaljer

Det er lagt opp til et bredt program der alle instruktører skal finne temaer de har utbytte av.

Det er lagt opp til et bredt program der alle instruktører skal finne temaer de har utbytte av. Velkommen til instruktørsamling Kurs, opplæring og øvelser er helt avgjørende for Norsk Folkehjelp. Dyktige, oppdaterte og motiverte instruktører er derfor svært viktig for organisasjonen. Som en del av

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

SLUTTRAPPORT «MOTIVERING AV LANGTIDS SOSIALKLIENTER MED MINORITETSBAKGRUNN»

SLUTTRAPPORT «MOTIVERING AV LANGTIDS SOSIALKLIENTER MED MINORITETSBAKGRUNN» SLUTTRAPPORT 2012-2014 «MOTIVERING AV LANGTIDS SOSIALKLIENTER MED MINORITETSBAKGRUNN» 1.0 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET OG MÅLSETTING BAKGRUNN I 2001 ble det administrative ansvaret for OASENs integreringsprogram

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Søknadspakke organisasjonssekretær

Søknadspakke organisasjonssekretær Søknadspakke organisasjonssekretær Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Stillingsbeskrivelse... 2 Kvalifikasjoner...

Detaljer

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web:

Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: Web: Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Oslovegen 1097, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 91105265 Web: www.vfkm.no, Email: post17@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa) Leira 06.02.17

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forebygging 2008/1/0208. Fasetten. Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Forebygging 2008/1/0208. Fasetten. Mental Helse SLUTTRAPPORT Forebygging 2008/1/0208 Fasetten Mental Helse Forord Prosjektet Fasetten er et toårig samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse Narvik og Mental Helse Ungdom Narvik. Fasetten er et brukerstyrt

Detaljer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer Årsmelding Strikkekafe Datakafe Juleverksted Boccia på sydentur for Seniorer Senioruniversitetet Innledning Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

RAPPORT Helse og rehabilitering

RAPPORT Helse og rehabilitering RAPPORT 2010-2011 - Helse og rehabilitering OASEN PROSJEKTET «TURER» 1.0 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET I 2001 ble det administrative ansvaret for OASENs integreringsprogram underlagt Norsk Folkehjelp Oslo (NFO),

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps

Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps Handlingsplan 2015 og 2016 for Oslo Røde Kors Hjelpekorps Basert på revidert strategi for perioden fra 2012 til 2018. Vedtatt på årsmøte 8. april 2015. Måltall i handlingsplanen er veiledende og skal til

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken.

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken. Nr. 1 2011 Ansv: POK & CNS Lederens hjørne! Etter noen lange vintermåneder har mange av dykkerne tatt frem igjen dykkerutstyret, og reiser til Trondheim. Noe som varmer det elektriske hjertet til klubbens

Detaljer

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 ÅRSMØTET 2015 Styrets forslag til beslutninger, forslag til budsjett 2015, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling Folkets

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00 ----------------------------------------

SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00 ---------------------------------------- Til oppsittere på Ytre Egeland inkl. Kloster, Lindland, Slimestad og andre med tilknytning til Slimestad bedehus INNKALLING TIL ÅRSMØTE!!!!!!! SLIMESTAD BEDEHUS OG GRENDETUN TORSDAG 06. MARS 2014 KL. 19.00

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. NORDMENN i HUA HIN (NiHH)

ÅRSMELDING 2011. NORDMENN i HUA HIN (NiHH) Nordmenn i Hua Hin ÅRSMELDING 2011 NORDMENN i HUA HIN (NiHH) 1. Stiftelse Foreningen Nordmenn i Hua Hin ble stiftet 24. februar 2011 med 24 deltakere. Initiativet ble tatt i september 2010 og det ble avviklet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0275. Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet. i Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0275. Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet. i Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0275 Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet i Søkerorganisasjon: Forord Denne sluttrapporten beskriver prosjektet Aktiviteter på Møtestedet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark På Telemark Museum, foredragssalen i Øvregate 33, (oppsiden av Brekkeparken) i Skien, tirsdag 13. mars kl 19:00. Saksliste

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Årsberetning 2012. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no

Årsberetning 2012. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no Årsberetning 2012 Drangedal Røde Kors Hjelpekorps Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no Drangedal Røde Kors Hjelpekorps Innholdsfortegnelse Dagsorden årsmøte 2013 1 Årsberetning fra styret

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Sluttrapport

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Sluttrapport ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2011/01/0448 Prosjektnavn: Ut på ski- Polar Bear -klubben slår til Søkerorganisasjon: Mental Helse Forord

Detaljer

Prosjektgruppemøter: 4 personer i prosjektgruppe x 4 møter a 2 timer = 32 timer x kr. 400,- kr ,-

Prosjektgruppemøter: 4 personer i prosjektgruppe x 4 møter a 2 timer = 32 timer x kr. 400,- kr ,- Sluttrapport til NRF angående prosjekt: Bevegelse i alle ledd Prosjektnummer 2009/3/0061 Virksomhetsområde: rehabilitering Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Sammendrag Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Årsmelding 2008 4. Organisasjonsplan 5. Godkjenning av

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 10 mars 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 10 mars 2014, klokken 1800 i foreningens lokaler. Tilstede; Jonny Andersen, Roald Kristiansen,

Detaljer

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016:

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016: Årsberetning 2016 Pr. dags dato har klubben 119 medlemmer, dvs. tilsvarende tall som ved årsskiftet 2015/2016. Av disse er 79 spillerettsmedlemmer, 32 distansemedlemmer, 4 juniorer og 4 barn. Banen ble

Detaljer

MENTAL HELSE KIRKENES

MENTAL HELSE KIRKENES MENTAL HELSE KIRKENES POSTBOKS 26 9914 BJØRNEVATN TELEFON 404 16 330 ORG.NR.: 913 683 196 KONTONR.: 4930.15.17563 E-POST kirkenes@mentalhelse.no DAGSORDEN TIL ÅRSMØTE I MENTAL HELSE KIRKENES 2017 TID:

Detaljer

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING TIRSDAG 28.02. 2017. SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2017 5. Innkomne forslag/styrets forslag 6. Valg Styrets årsberetning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSMØTE I FHK FOR 2016

ÅRSMØTE I FHK FOR 2016 ÅRSMØTE I FHK FOR 2016 Tirsdag 7. Mars 2017 Kl. 19.00 KLUBBHUSET DAGSORDEN 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 til å undertegne protokollen 5. Årsberetning 6. Regnskap 7. Treningsavgift

Detaljer

Årsmelding 2013 for Tromsø Travlag

Årsmelding 2013 for Tromsø Travlag Årsmelding 2013 for Tromsø Travlag Tromsø travlag Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging/fysisk/psykisk helse. Prosjektnummer: 2022/1/0440. Prosjektnavn: Kafe Galleriet

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging/fysisk/psykisk helse. Prosjektnummer: 2022/1/0440. Prosjektnavn: Kafe Galleriet SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging/fysisk/psykisk helse Prosjektnummer: 2022/1/0440 Prosjektnavn: Kafe Galleriet Søkerorganisasjon: Forord Vårt prosjekt Kafe Galleriet er støttet av ExtraStiftelsen

Detaljer

Årsberetninger fra styre og komiteer i NRK avd. Telemark 2016

Årsberetninger fra styre og komiteer i NRK avd. Telemark 2016 Årsberetninger fra styre og komiteer i NRK avd. Telemark 2016 Årsberetning fra styret Styret har i perioden bestått av: Kathrine N. Gunstad leder Nina L. Bjørnstad kasserer Cecilia Sundberg - styremedlem

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsmøte i MEBIL 2. februar 2012 kl 14:00 på Miljøbygget. Saksliste:

Årsmøte i MEBIL 2. februar 2012 kl 14:00 på Miljøbygget. Saksliste: Årsmøte i MEBIL 2. februar 2012 kl 14:00 på Miljøbygget 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Velge dirigent og sekretær 3 Godkjenne stemmeberettigede 4 Velge to til å underskrive protokollen 5 Årsmelding

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Protokoll for det 05. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17

Protokoll for det 05. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag 16/17 Til Styret i Vestfold Bygdeungdomslag Representant fra Vestfold Bondelag Representant fra Vestfold Bygdekvinnelag Kontaktperson i sentralstyret Protokoll for det 05. styremøtet i Vestfold Bygdeungdomslag

Detaljer

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb Årsmøte 2011 Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø Medlemmer tilstede: Mario Machlik, Marianne Lund, Herolv

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING. TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013

ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING. TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013 Vedlegg 1 ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013 1. INNLEDNING Vassøy Beboerforening er en ideell organisasjon stiftet den 1. januar 1998. I henhold til vedtektene er foreningens

Detaljer

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste 6.Juli.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: - Roger Nikolai Jakobsen, Bente Gudding Jakobsen Forslag til vedtekter for Selbusjøen

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET UT UNGDOM TRENER. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2011/1/0296. Prosjektnavn: UT Ungdom Trener

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET UT UNGDOM TRENER. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2011/1/0296. Prosjektnavn: UT Ungdom Trener SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET UT UNGDOM TRENER Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2011/1/0296 Prosjektnavn: UT Ungdom Trener Søkerorganisasjon: Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på loftet i Brekke Kafe (Brekkeparken i Øvregate 41, Skien), tirsdag 12. mars kl 19:00. Saksliste til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer