Kan våre verneområder bidra til lokal verdiskaping? En «sammenklippet» forelesning på Samplan 14/15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan våre verneområder bidra til lokal verdiskaping? En «sammenklippet» forelesning på Samplan 14/15"

Transkript

1 Kan våre verneområder bidra til lokal verdiskaping? En «sammenklippet» forelesning på Samplan 14/15 Thor Flognfeldt Reiselivsstudiene Høgskolen i Lillehammer Et verneområde som moderniseres til OL 2022?

2 Jeg er LUTA LEI av å holde det foredraget som Samplankurset vil jeg skal holde, så derfor:..ønsker jeg i stedet å mikse i hop to-tre foredrag jeg har holdt om nesten det samme emnet de siste to årene. Det som tittelsiden foran viser var på en konferanse hvor Bondelaget var sponsor og det ble ikke godt mottatt fordi jeg antydet at organisasjonen kanskje også kunne sponse utvikling av nasjonalparker. Det neste var for «Nasjonalparklandsbyene og kommunene» og ble langt bedre mottatt Det siste var ved åpningen av informasjonsanlegget for Langsua nasjonalpark på Segalstad Bru i Gausdal og det likte til og med Fylkesmannen i Oppland! Verden (og Norge) går altså framover!

3 De siste førti årene har jeg bedrevet en slags «mildt korstog» mot uforstand For tida samler og systematiserer jeg det jeg har skrevet og arbeidet med siden tidlig syttitall. Mye av dette er finansiert av norske kommuner og foretak ute i bygde-norge, og mye er kommet til på en slags kombinasjon av lønn og hobby/fritid. Iblant har jeg fått en liten del, rosin eller så, av det forskningsrådet gir, men som regel har jeg ikke orket å delta i det xxx skjemasystemet som kreves. Nasjonalparker og verneområder har jeg aldri hatt forskningsmidler til å forske på, så dette er et resultat av «på tross avforskning». Men jeg har nådd fram til mange mennesker og siden 2001 holdt mer enn 75 foredrag uten i bygde-norge og i andre land. I tillegg kommer det jeg har gitt egne studenter.

4 Hvordan tar man internasjonalt hensyn til ulike målgruppers behov i verneplaner? Hva kan vi lære av det for å øke vårt markedspotensial? Thor Flognfeldt Førsteamanuensis, Høgskolen i Lillehammer

5 Provokasjonen min: Egentlig sa jeg «NEI» til å innlede for Bondelaget Jeg må innrømme at jeg er skeptisk til Bondelagets rolle overfor nasjonalparker (-- -- og bygdeutvikling generelt): Ønsker de et nytt subsidieområde? Eller ønsker de virkelig å være med på et spleiselag som gjør det mulig å utvikle våre nasjonalparker og verneområder for å skape nye verdier i Bygde-Norge se neste figur!» La meg sammenfatte UTFORDRINGENE raskt: Våre verneområder kan bli gode utviklingsressurser, MEN For å kunne videreforedle disse til å bli lønnsomme produkter kreves det omfattende investeringer i tilrettelegging, humankapital og markedsstrategisk forvaltning Først når en slik systematikk er utviklet bidrar verneområdene positivt til verdiskaping i bygdene våre. Det er LANGT dit!!!

6 Hvordan få fart på næringsutviklingen rundt (og i?) nasjonalparkene? Thor Flognfeldt, førsteamanuensis, Høgskolen i Lillehammer Innlegg på årsmøtet til «Nasjonalparkkommunene» Geilo Mai 2014.

7 Men det har skjedd mye positivt også de siste årene, årsakene til dette er nok at: Gjærevoldsgenerasjonen er på veg ut av byråkratiskrivebordsskuffene (og som meg sjøl) på veg inn i pensjonisttilværelsen. Noen vil da kanskje trenge litt mer til rette-lagt natur for å komme seg ut. Vi har begynt å akseptere steinsetting av stier under forutsetning av at de lages av sherpaer fra Nepal. Ordet verdiskaping har erstattet kommersialitet, men betyr fortsatt nesten det samme. Men verdiskaping er akseptabel, Miljødept bruker det i sine prosjekt. Og noen har gjort som meg de siste 55 årene reist ut for å hente kunnskap og ikke holdt kjeft om hva de lærte.

8 Hvordan gjøre verneområder attraktive for turisten uten å gå på akkord med biomangfoldet? Thor Flognfeldt Førsteamanuensis Høgskolen i Lillehammer Klar høstdag i Synndalen Innlegg på Biomangfoldsdagen i juni 2014 samt åpningen av Ifosenteret for Langsua nasjonalpark

9 Jeg må innrømme at jeg ble forbauset over hvordan Gausdal førstartet feiringen av «Biomangfold-dagen» ved å skyte en bjørn fordi den kanskje ville drepe noen husdyr. Se derfor på logoen til Sila nasjonalpark i Calabria, Italia som har tre ulver som symbol og er meget stolte over disse. (Italia har nå ca 1500 ulver og 500 bjørner og produserer mat av minst like høy kvalitet som i Norge! Altså reis til Italia og lær om biomangfold og god forvaltning. I det hele tatt: Nordmenn trenger å reise ut og lære.

10 I Norge var det en diskusjon om vi skulle etablere nasjonalparker for mer enn hundre år siden Sverige fikk sin Sarek Norge fikk ikke Jotunheimen da. Vi måtte vente helt til 1962 og litt karikert kan vi si at vi da fikk en «vern-fra park» og ikke «vern for bruk» park Rondane. Men for ti år siden kom Stortinget med «Fjellteksten» endelig skulle norske bygder får dra kommersiell nytte av nasjonalparker. De første 5-6 årene skjedde det ingen ting, men nå er vi «svakt på gang», men det er langt til merkevaren nasjonalpark holder internasjonale kvalitetsmål hvor også faunaen skal være med! Vern inneholde også dyrearter ulver i dag. Den italienske ulvesonen se neste figur.

11 Et spennende spørsmål: Det var vel dette som førte til at nasjonalparker ble etablert på 1870-tallet (i USA, Canada og Australia). Redselen var ikke at mennesker på besøk skulle ødelegge natur, men at den framtidige naturbruken skulle svekke menneskenes muligheter til å oppleve naturrikdom. Altså et vern for at mennesker skulle komme seg inn i naturen, ikke for å hindre slike besøk. Faglig etablerte man en bemanning som både hadde vern i fokus, men også kan kommunisere for å gi menneskene innsikt i naturens mangfold. Fredete blå pingviner i New Zealand kontrollerer informasjon om seg sjøl.

12 Svarer på spørsmålet innledningsvis er greit: Ved å bemanne våre verneområder skikkelig!!! De fleste godt bemannede verneområder er med på et spennende eksperiment de bidrar ofte til økt forståelse for natur- og kulturverdier. De dårlig, svakt bemannende verneområdene derimot, har ofte den motsatte effekten de minsker respekten for de som har stått for vernet. Faglig bistand til positiv tilrettelegging som hindrer feilbruk er svært viktig. Mine personlige observasjoner viser at der vernete områder er attraktive skyldes dette god formidling av hensikten med vernet. Også slik formidling krever både bemanning og strategi for besøksledelse!

13 En kanadisk modell for hvordan ressursbruk ideelt bør fungere i bygdesamfunn Samspillet mellom: Human kapital (på individnivå) Sosial kapital (på grendenivå, men gjerne tilført nasjonalt) Finanskapital (fra ulike kilder) Naturkapital (i form av ressurser som kan brukes til noe) fungerer best der alle er med og skaper et system med relativ likeverdige aktører. Modellen er hentet fra George; Mair & Reid (2009): Rural Tourism Development. Localism and Cultural Change. Channel View Publications.

14 Det ene forsidebildet var fra Zangjiajie i Kina et verneområde med over 10 millioner besøkende årlig. Den dagen for to år siden vi gikk der, var det mer enn dagsbesøkende. Det som er spennende er å se hvordan en «sacrifized area» av en nasjonalpark kan legges til rette for å tåle store mengder besøkende uten at attraksjonen forringes, samtidig som kunnskapen om naturen i området økes. Men viktigst her foregår en enorm verdiskaping- mest utenfor parkene. Tilrettelegging av Kvennavegen,Mogen, rett utenfor Hardangervidda Nasjonalpark Slik tilrettelegging kan foreløpig kun tillates i randsonene hos oss. Dessverre.

15 Bruk-vern-prosesser har pågått i over 150 år nå Det var faktisk «vern for bruk» som var opprinnelsen til ordet nasjonalpark! Mennesker skulle gis anledning til på nært hold å «bruke naturen» Redselen var at landbruk, særlig skogsdrift, gruvedrift og seinere også militære øvelsesområder og vannkraft-utbygging skulle begrense folks tilgjengelighet til gode naturopplevelser. Ordet park i navnet var altså bevisst valgt park betyr tilrettelagte områder for allmenheten. God skilting hører med også inne i verneområdene. De fleste land har utviklet bra skiltsystem.

16 Det er det som besøkende ser (på nært hold), bruker og sanser som de vil betale for!..ikke det som forbys å se på eller sanse! MEN ikke alle er like spreke eller har likt kunnskapsgrunnlag for å dra nytte av natur- og kulturarv. Hvis det kun skal tilbys naturopplevelser fra bil- og buss-vinduer eller fra utilgjengelige stier blir det lite å bruke penger på og få besøkende. Som på alle andre felt er naturen kun en råvare, som både må forvaltes og tilrettelegges klokt. Dette er krevende og koster, men har mange steder gitt resultater. Kvennavegen ved Mogen/Møsvatn er en tilrettelagt sti med informasjon utviklet i ViddaVinn-prosjektet. Men fortsatt kan ikke slike stier lages innenfor nasjonalparkgrensa.

17 I Norge skal vi ikke ha «masseturisme» hvorfor ikke? Masseturisme i seg er ikke negativt, men dårlig tilrettelagt, ikke markedsbasert, besøksnæring gir både negative opplevelser og dårlig økonomi. Kinesisk økologisk masseturisme er det mye å lære av, inngrepene er store, men i små områder av parkene som tåler tusener av besøkende per dag. Rundt anleggene er det mengder av private aktører som har fortjeneste: Fra 5 stjerners hotell til to jenter som i en kiosk gir fotmassasje til de som har vandret hele dagen. Noen få slike highlights burde vi utvikle! Flåm og Nordkapp er der allerede!

18 Sjøl har jeg altså brukt arbeid og fritid til å besøke andre lands parker og andre verneområder Hva har jeg lært av dette? 1. At godt tilrettelagte verneområder har et stort verdiskapingspotensiale 2. At lite eller dårlig tilrettelagte verneområder nesten ikke har noe potensiale i det hele tatt. 3. At god tilrettelegging (visitor management) krever bemanning og siden parkene i ordet er nasjonale, krever de også nasjonale ressurser for å bemannes godt. At et par forvaltere per park og ett informasjonsanlegg (gjerne for flere parker) holder ikke for å skape verdier. Elverafting i Tatraområdet på grenseelva mellom Polen og Slovakia. En stor opplevelsen for den som ikke er altfor modig.

19 Jeg kommer tilbake til denne praktopplevelsen

20 Hvordan skal vi finansiere drift av verneområder slik at disse er med på å skape verdier? Siden Bondelaget er med på den ene konferansen, bør jeg få lov å antyde noe radikalt, og da vil jeg gå 26 år tilbake til Trøndersk Bondestemne i Trondheim hvor jeg holdt et foredrag med tittelen «Nei til pizzafisering av Bygde-Norge, fram for lokal mat»! I debatten etterpå sa daværende leder av Bondelaget «om ti år vil folk le av Arne Brimi, mat må masseproduseres og hvis ikke 25 % kjøper en ost, bør vi ikke lage den». På en måte fikk jeg rett, men dessverre ble også et nytt subsidiefelt: «lokal mat». I dag blir mye kvalitetsmat laget, men distribusjonen er ikke bra nok. Det er ikke den vegen vi bør gå med nasjonalparkene! De må distribueres. Lokalt grønnsakmarked i Jinghong, Yunnan-provisen i Kina.

21 Kortreiste guider..er en annen av mine kjepphester! Som for det meste andre i bygde-norge så burde nasjonalparken ha tilgang til et nettverk av lokale og kompetente guider som kunne ta seg av de besøkende. Disse skulle autoriseres og ha fortur framfor «medbragte guider» (DnT-systemet). Noe steder er guide-jobben en del av årsrytmen i verneområdets bemanningsplan, andre steder er dette lokale private guider som har får oppdrag fra park-forvaltningen. Skiltene fra Delfi i Hellas viser at her tas guidejobben seriøst maks 3 kan bli guidet av en privatperson. Andre må være autoriserte.

22 Men Nasjonalparker er da en statsoppgave å finansiere både drift og investeringer? Utvilsomt men her har bygdesamfunnene lurt seg sjøl. De har fått en såkalt «lokal forvaltning» og denne typen desentralisering betyr i Norge lite penger eller penger som skal settes opp mot andre «gode formål». Drift av nasjonalparker burde vært en statlig oppgave, men forvalterne burde vært lokalisert så nær verneområdene som mulig ofte innenfor grensene! Slik forvaltning betyr lokal kunnskap. Utsnitt av informasjonsmaterialet som selges ved Aoraki/Mt Cook - det vegorienterte infosenteret utenfor nasjonalparken.

23 Så til hva som skjer i andre land: La oss først se på litt på produktfeltet Opplevelses-Vandring. Siden temaet mitt er altfor viktig til å behandles på en «TABLOID-INNLEGGS- KONFERANSE» kan jeg dessverre ikke gå i dybden her heller. Da blir det lettest å se på ett av de mange elementene som må på plass, og som det må bygges opp profesjonell kompetanse på. Hva slags kompetanse og hvordan denne kan berike bygdesamfunnene våre er et tema for en annen anledning, men antagelig viktigst. Til høyre: Kommersielt og bærekraftig antagelig Norges beste tilbud om besøk i et verneområde!

24 Tilbake til naturområder: Ulike tradisjoner i å lage vandrestier Norsk tradisjon fra Dovrefjell ikke-tilrettelagte stier tråkkes ut i bredden for å kunne gå tørrskodd. Kombinert sykle- og vandresti Cairngorms NP i Skottland her legges det vekt på omgivelser.

25 Norsk tradisjon er altså å tråkke seg fram Noen mener at dette skader naturen minst. Men som turprodukt blir det for mange mindreverdig. Det er vondt å gå, du må se ned for ikke å trå feil, og dermed mister du mye av synet på den vakre naturen omkring deg. Men det er typisk norsk!

26 I nær hundre år har stiutforming vært et fagområde Det er utarbeidet ulike systemer for hvordan vannet skal ledes vekk fra stiene slik at man unngår det vi ser til høyre vår- og regnværsbekker. Utforming i bredde og med stein-legging gjøres også for å få best mulig vandreunderlag. Klopper og bruer av tre eller andre materialer inngår. Der det er mye nedbør sørges det for at vandring ikke skal skje på et for glatt under-lag. Slik forsterkes opplevelsen! Den norske stimodellen fører gjerne til at stien om våren og i regnvær blir en fjellbekk.

27 HögaKusten-leden var et av de første ikkehøgfjellsoppleggene Ingen annan stans i Sverige kan du vandra så högt, så nära kusten som längs Högakusten-leden. Leden sträcker sig i 13 etapper över 13 mil, från Högakustenbron i söder till Örnsköldsvik i norr. Vandringsleden är varierande, med inslag av vildmark, odlingsbygd och kust. Detta är det bästa sättet att verkligen uppleva höga kusten och världsarvet på nära håll. En imponerande naturupplevelse för både söndagspromeneraren och den erfarne vandraren. Sitat fra Höga Kustens hjemmeside. Slik var den første starten på stibyggingen på slutten av syttitallet. (Foto: Lars Guvå).

28 HögaKusten-leden ble bygget opp som både et reiselivs- og et regionalbefolkningsprodukt. En viktig promosjonstrategi var å invitere folk lokalt til å forstå naturen langs leden med egne bøker, kart og vandrebrosjyrer.

29 Informasjon langs stiene øker opplevelsen Inne i nasjonalparken ved Kongsvold innskrenker Informasjonen seg til dette. Hvorfor drives det skogbruk i en skottsk nasjonalpark?

30 Noen krav til gode vandreprodukt 1. Lett å komme til startpunktet og lett å bli hentet fra sluttpunktet også for den som reiser kollektivt 2. God informasjon, både før start, undervegs og ved sluttpunktet på flere språk enn kun norsk! 3. Til informasjon hører også avstandmerking og helst merking av vanskelighetsgrad som i alpinløyper 4. Mulig å gå uten spesial fjellsko ellers bør dette opplyses om ved startpunktet og på web. 5. Mulig å kvitte seg med søppel undervegs ellers blir dette gjenglemt i naturen 6. Mulig å få fatt i drikkevann undervegs opplys om det er mulig å drikke vann fra bekker o.l.

31 ViddaVINN-utgangspunktet til Guro Lien: Å oppgradere den typisk norske stien (nivå 4) til tre ulike nivå tilpassa brukeren: Turvei med universell utforming 2 Turvei eldre / barnevognvennlig 3 Tursti oppgradert 4 Norsk vanlig vandresti for vanskelig å gå på

32 Eksempel: Et utmerket vandresystem i Troodos NP, Kypros Innhold: Parkeringsområde ved et flott Nasjonalparksenter Gode vandrebrosjyrer (se ->) hvor turene tok 1-3 timer Stiene var godt merket og ulike treog plantearter var nummererte slik at du fant de undervegs Botanikksenter rett utenfor nasjonalparksenteret Egen utstilling om trær som fantes i Troodos NP og hva de kan brukes til som materialer.

33 Mer fra Kypros Ett eksempel på en av vandrestiene i Troodos NP på Kypros Hver nummer er i brosjyren omtalt se eks nedenfor.

34 Noen krav til omgivelsene for den som ønsker å vandre i verneområder 1. Tilgjengelighet (i utkanten:) trygg bilparkering og helst mulighet for offentlig kommunikasjon 2. Bredt spektrum av overnattingstilbud i og rundt vandreområdet. Husk at noen vil ha det bekvemt også. 3. Mulig å få mat undervegs ikke alle ønsker å bære på en tung sekk og spise kun matpakker. 4. Muligheter til å frakte bagasje til endestasjonen særlig for utlendinger på lengre turer. Problematisk å gå gjennom flere av våre nasjonalparker. 5. Utstyrleie som også omfatter sko og klær. I dag er kostnadene ved å ha bagasje på billigfly høye. 6. Bredt tilbud av guidete turer mange er interesserte i et spesialtema, ikke alle klarer lange og strabasiøse turer. At det er tilgjengelige gode lokale guider hører naturligvis med.

35 Informasjonsanlegg er også viktige! Bør bygges både i og i nærheten av verneområder. Men viktigere er å ha en total informasjonsstrategi for områdene: Infosentra faglig godt bemannet Skilting, spesielt om verneverdier Elektroniske media portable og andre Kartverk særlig slike som trengs i bruk Hendelser med lett påmelding Salgsmateriale (frø til de plantene som ønskes spredt ut i hagene huff/huff). Alt dette krever bemanning og vedlikehold ikke bare penger til et vakkert bygg.

36 Transport også for bevegelseshemmede Dette tok jeg for meg på en konferanse her i fjor høst og skal sørge for å følge opp. Diskrimineringen av de som er bevegelseshemmede i norsk natur er skremmende og unik. I mange kinesiske verneområder finnes det bærere. Disse bærer i bakker og på flat mark og det er et statusyrke å være bærer. God styrketrening for HiLs Toppidrettsstudenter? Elektriske golfbiler brukes mange steder som transportmiddel i attraksjoner og verneområder. Det finnes bærekraftige løsninger!

37 Våre nasjonalparker har hittil ikke bidratt særlig til verdiskaping Årsaken er at parkene ikke er betraktet som ressurser som kan brukes til noe --- og dermed ikke har utarbeidet strategier for besøksledelse (visitor management) --- kanskje ut over det å hindre besøk for enkelte grupper. Hvis, og bare hvis, det er ønskelig å bruke nasjonalparker og verneområder som reiselivsattraksjoner så må faget besøksledelse i vid forstand tas alvorlig. Da holder det ikke med en svak bemanning, noen praktbygg uten særlig mye faglig innhold og noe gode tanker. Men ønsker dere å gjøre noe med dette? Slik kan en nasjonalparklandsby orientere om sine attraksjoner Balloch, senter for Loch Lomond and t.t

38 Et lite steg er dog tatt: På tross av alle odds ble Dovrefjell- Sunndalsfjella NP Europeisk charter park, og inspirerte sju andre parker rundt Østersjøen til å tenke marked. Av denne prosessen er det mye på lære --- på godt og ondt ----hvis noen vil lære noe om hva som skal til for å skape verdier. Sjøl lærte jeg mye av den prosessen ikke minst av hva dårlig bemanning betyr.

39 Ett sett av slike korte rundturer ut i verneområdene med ulike tema børt øke attraksjonsverdiene til nasjonalparker som Langsua. La en plan for en ny hvert år både i øst og vest.

40 Disse flotte treskiltene i Sumava nasjonalpark i Tjekkia blir laget gg vedlikeholdt av de nasjonalparkansatte under vinteren.

41 La meg avslutte med sluttkommentarene til de tre innleggene Vi er altså ENDELIG på veg mot en større forståelse av at vår natur bør være tilgjengelig for flere enn SUPERPURISTENE! Men det er langt igjen, særlig for å få de gjenlevende av den siste rasen til å akseptere at: Natur kan brukes på flere måter Du må kunne tåle at andre besøker din natur Det er ikke galt at de som lever i og nær naturen også kan leve av den.

42 Å ha råd til et slikt landskap er også en styrke. Jeg sier ikke hvor dette er da det ligger mellom to bra moltemyrer.

43 Vil vi skape verdier i våre verneområder? Et besøk på Vegaøyan viser at dette ikke er umulig men det er mest kulturvern der, sjøl om naturen er en usedvanlig god kulisse!

44 Til slutt: Nasjonalparkideen startet med ønsket om å få flere ut i naturen og at de bedre skulle forstå den. Når nå (endelig) forvalterne har forstått at dette er viktige oppgaver må vi sørge for at dette kombineres med lokal jobbskaping. Her har kommunene rundt Langsua n.p noen unike muligheter, f eks: Oppmuntring til å etablere elevforetak som tar på seg sommeroppgaver i området (guiding, vedlikehold). Kanskje kan vårt fagmiljø bidra noe her (traineer, interpretasjonskurs). Men dette krever at området er godt analysert slik at det kan pekes på steder hvor slike foretak kan utvikles.

45 Kulturlandskapet er viktig å bevare, men husk at også historisk kulturlandskap er en del av det som legges merke til. Sjøl om denne dammen ikke har samme funksjon som før i skogbruket, bidrar den til å knytte fortid til samtid. Den ligger innenfor Pihl AS sitt område Hils Per og si at jeg viste bildet.

46 Dere skal til Sjusjøen nå Jeg har fulgt hytteutviklingen faglig de siste 25årene, bl a med tre store hyttebrukerundersøkelser: Thor Flognfeldt «Hyttebrukerundersøkelsen på Sjusjøen 2010/2011» Forskningsrapport nr. 153 / Høgskolen i Lillehammer. Thor Flognfeldt«Hyttebrukerundersøkelsen på Synndalen, Nordre Land kommune 2010/2011» Forskningsrapport nr. 154 / Høgskolen i Lillehammer Tjørve, E; Flognfeldt, T & Tjørve, K M C (2013): The Effects of Distance and Belonging on Second-Home Markets. Tourism Geographies 2013:2 Flognfeldt, T & Tjørve, E (2013): The Shift from Hotels and Lodges to Second- Home Villages in Mountain-Resort Accommodation Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism Research 2013:4. Dessuten mange bokkapitler på engelsk og norsk.

HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE

HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE Forskningsrapport nr. 154 / 2012 Research report no. 154 / 2012 HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE I synndalen, NORDRE LAND KOMMUNE 2010/2011 Av Thor Flognfeldt Kr. 200,- ISSN 0806-8348 ISBN 82-7184-349-4 Alle synspunkter

Detaljer

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet.

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet. Numedalsbanen Numedalsbanen ligger vakkert til i en vakker dal. Den er en attraksjon. Men, selv med så vakre omgivelser rundt, er det ikke så lett å lokke turister til banen. Hvorfor det? Banen er en gammel

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

OVERORDNET MÅLSETTING - TILBAKE TIL NATUREN

OVERORDNET MÅLSETTING - TILBAKE TIL NATUREN OVERORDNET MÅLSETTING - TILBAKE TIL NATUREN Ja, hva mener jeg nå egentlig med det? Floyd Red Crow Westerman sier i en video på YouTube, at mennesket har glemt hvordan å leve på jorden, de har glemt sin

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Delrapport 2 HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Kommunene: Dovre, Lesja, Folldal og Oppdal Oppdragsgiver: Kommunedelplanprosessen i Dovre kommune og Lesja kommune v/dovre kommune Oktober

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 ipax as Pb. 8034 4068 Stavanger, Norge Tel: +47 51 87 40 00 E-post: post@ipax.no www.ipax.no Org.nr.

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2030 18. jan. Muntlig spørretime 2012 Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 45): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat

Detaljer

Sluttrapport. Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører

Sluttrapport. Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører Sluttrapport Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører 2012-2014 Sammendrag Skogsentreprenørene og deres ansatte er den gruppen aktører i norsk skogbruk som har størst innflytelse på hvordan skogbruket

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

Lokalmatens betydning for distrikts-norge

Lokalmatens betydning for distrikts-norge Lokalmatens betydning for distrikts-norge En litteraturstudie MENON-PUBLIKASJON NR. 40/2013 Desember 2013 av Anniken Enger og Julia S. P. Loe Sammendrag Denne rapporten presenterer hovedfunn fra en litteraturstudie

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Lions Norge og digital omdømmebygging

Lions Norge og digital omdømmebygging Bacheloroppgave 2013 Lions Norge og digital omdømmebygging En kombinasjonsoppgave kombinert av praktisk arbeid hos Lions Norge og akademisk tekst Kristoffer Andreassen Kandidatnummer: 938 Mai 2013 Bachelorgrad

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Fremtidens friluftsliv

Fremtidens friluftsliv Fremtidens friluftsliv Scenarier for bruken av norsk natur i 2020 Rapport 1 2006 Fremtidens friluftsliv Scenarier for bruken av norsk natur i 2020 ISBN 82-92447-08-3 Utgitt: Oslo, mars 2006 Omslag: Enzo

Detaljer

Best Practice. Oppsummering og inspirasjon fra arbeidspakke 3 i prosjektet Rekreative Ruter

Best Practice. Oppsummering og inspirasjon fra arbeidspakke 3 i prosjektet Rekreative Ruter Best Practice Oppsummering og inspirasjon fra arbeidspakke 3 i prosjektet Rekreative Ruter 1 2 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Arbeidspakke 3 og Best Practice 5 2 Kartlegging og komplettering av ledsystemet

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

Bidra til debatten om reisers plass i folkehøgskolen og ressursbruken som denne medfører

Bidra til debatten om reisers plass i folkehøgskolen og ressursbruken som denne medfører Bakgrunn for utviklingen av opplegget/rapporten Bakgrunnen for denne rapporten er tildeling av midler fra Folkehøgskolerådet til utvikling av et opplegg for miljøvennlige reiser. Temaet er svært bredt,

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn

Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Svanen og EU Ecolabel Suksesshistorier i nordiske småsamfunn Produsentenes erfaringer Stefán Gíslason TemaNord 2013:576 Svanen og EU Ecolabel

Detaljer

Tilrettelegging for fritidsfiske

Tilrettelegging for fritidsfiske DIREKTOR Tilrettelegging for fritidsfiske DN-håndbok 10 I N G FOR VA LT N ATET 1995 NAT URF OR TILRETTELEGGING FOR FRITIDSFISKE DN-håndbok 10 DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Tungasletta 2, 7005 Trondheim

Detaljer

HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE PÅ SJUSJØEN 2010/2011

HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE PÅ SJUSJØEN 2010/2011 HYTTEBRUKERUNDERSØKELSE PÅ SJUSJØEN 2010/2011 En foreløpig rapport per mars 2012 Thor Flognfeldt, førsteamanuensis, Høgskolen i Lillehammer Hytteundersøkelsen på Sjusjøen/Ljøsheim 2011 Side 1 Hytteundersøkelsen

Detaljer