Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Informasjon om avfallshåndtering i andre land utenfor EU Dette symbolet gjelder bare innen EU. Hvis du ønsker å kaste dette produktet, må du kontakte din lokale myndighet eller forhandler og spørre etter korrekt avfallshåndtering. Avfallshåndtering av elektrisk og elektronisk utstyr Informasjon om avfallshåndtering av gammelt elektrisk og elektronisk utstyr (private husholdninger) Økovennlig vask -- Hold belastningen innenfor grensen for hvert program. -- Vaskemaskinen justerer automatisk brukertiden for hvert program avhengig av belastningen. noen land kan du alternativt få returnert dine produkter til den lokale forhandleren når du kjøper et tilsvarende nytt produkt. Å avfallshåndtere dette produktet på riktig måte, vil hjelpe til med å spare verdifulle ressurser og hindre potensielle negative effekter på den menneskelige helse og miljøet som ellers kan oppstå som følge av uriktig avfallshåndtering. Kontakt din lokale myndighet for ytterligere detaljer om ditt nærmeste innsamlingspunkt. Bøter kan gjelde for uriktig avtallshåndtering av dette produktet, i samsvar med nasjonale lover. Mengde vaskemiddel -- Bruk korrekt mengde vaskemiddel basert på instruksjonene på vaskemiddelpakken og lokal vannhardhet. -- Juster mengden vaskemiddel avhengig av hvor skittent tøyet ditt er. Når du bruker tørketrommel For å spare strøm, må du velge korrekt sentrifugehastighet i henhold til instruksjonene på din tørketrommel. Dette produktet samsvarer med direktivene 2006/95/EC og 2004/108/EC. 2 - Les før bruk 140VG4_WNR.indb :24:13 Innhold Les før bruk Tenk på miljøet.. 2 SIKKERHETSREGLER 4 Kontroll av din vaskemaskin.. 6 Før du begynner å vaske Kontroller før bruk Før første gangs bruk....7 Forberede vasken Låse opp døren... 9 Din vaskemaskin.. 6 Tilbehør Vedlikehold Vedlikehold Rense utsiden av maskinen... Rengjøre trommelen... Rengjøre vaskemiddelskuffen. Rengjøre dørforseglingen og vinduet.... Rengjøre avløpsfilteret Rengjøre vannforsyningsfilteret Forhindre at vannforsynningsslangen fryser Bruke knappene Tilsette vaskemidler og andre kjemikalier Rom for vaskemiddel Rom for tøymykner Rom for forvask....

3 Problemløsning Kontrolliste ved feil Feilmelding Vaskeinstruksjoner Vasking.. 12 Vaskeinnstilling... Nødvendig tid.... Stille inn lydsignalet.... Endre innstillinger under vask Installasjonsinstruksjoner Velge rett plassering.. 30 Bære maskinen Det rette stedet for maskinen.. 30 Plassere en innebygget vaskemaskin Fjerne ankerboltene Flytte maskinen.. 32 Vatre opp maskinen Flytting og installasjon Velge program. 14 Detaljer for programmene.. 16 Vaske skånsom vask Vaske sengeteppe og utendørs klær Programmene Wool (Ull), Silk/Lingerie (Silke/undertøy) og Delicates (Skånsom vask) Vaskemengde undertøy. 18 Tips for vask av skånsom vask 18 Koble til slanger og strømforsyning. 34 Lengder på slanger og kabler. Vannforsyningsslange Vannslange..... Koble til strømforsyningen.... Kontroll etter installasjon Strøm og vannforbruk....

4 .. 38 Spesifikasjoner Ekstrafunksjoner Individuelle vaskefunksjoner.. Ekstrafunksjoner. Forhåndsinnstilt tid..... Barnelås Bedding (Sengeteppe)-program Legge sengeteppe inn i trommelen.. 19 Outdoor (Utendørs)-program Kontrolliste ved installasjon Testkjør etter montering Les før bruk VG4_WNR.indb :24:14 SIKKERHETSREGLER Vennligst les og følg disse sikkerhetsreglene. -- Hold antennelseskilder som stearinlys og sigaretter borte fra maskinen. De kan føre til brann eller ødeleggelse på maskinen. -- Hold brennbare materialer borte fra maskinen, for eksempel bensin, tynner, alkohol eller klær dynket i disse stoffene. De kan føre til en eksplosjon eller brann. Strømkilde og kabel -- Koble fra strømledningen når du rengjør maskinen. -- Kontroller strømledningen og kontakten for skade. Dersom strømforsyningen er ødelagt må den byttes ut av fabrikanten, dens servicereparatør eller lignende kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner. -- IKKE bruk en strømkontaktadapter eller skjøteledning. Det er risiko for overoppheting som kan forårsake brann. Bruk en ledig stikkontakt med nettstrøm på 220 V til 240 V. Hvis du er usikker må du kontakte en elektriker. -- KONTROLLER at nettstrømpluggen er satt helt inn i stikkontakten. Hvis nettstrømpluggen ikke er satt helt inn, kan en løs tilkobling føre til overoppheting og forårsake et elektrisk støt eller brann. -- IKKE rør strømledningen eller kontakten med våte hender. Fare for elektrisk støt. -- IKKE trekk ut strømledningen, men hold tak i kontakten for å koble fra maskinen. Ellers er det fare for skade på strømledningen, som kan føre til elektrisk støt eller brann.

5 ADVARSEL Dette beskriver temaer og hendelser som kan forårsake død eller alvorlig skade. Generell bruk -- Denne maskinen kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med redusert fysikk, sensoriske eller mentale egenskaper, eller manglende erfaring og kunnskap dersom de har blitt gitt veiledning eller instruksjoner vedrørende trygg bruk av maskinen og er innforstått med farene det innebærer. Barn må ikke leke med maskinen. Barn må ikke utføre rengjøring og vedlikehold uten tilsyn. -- Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med maskinen. -- IKKE sett en hylle eller stol nært maskinen. Barn kan være i stand til å nå kontrollpanelet eller klatre opp på eller inn i maskinen. -- Slå av vannforsyningen til maskinen, dersom den ikke skal brukes på en lengre tid, slik som i ferier. Dette er spesielt viktig dersom det ikke er noe avløp ved maskinen. Dersom vannforsyningen blir etterlatt på, kan vanntrykket unødvendig øke og resultere i en lekkasje. -- IKKE plasser maskinen på et fuktig sted eller på et sted som er utsatt for været. Dette kan føre til feilfunksjon, forringelse, elektrisk støt eller brann. -- IKKE tøm eller søl vann direkte på noen del av maskinen. Dette kan føre til feilfunksjon, elektrisk støt eller brann. 4 - Les før bruk 140VG4_WNR.indb :24:14 SIKKERHETSREGLER For å forhindre skade -- Montering av maskinen må utføres av fabrikantens forhandler eller en serviceagent. Hvis monteringen, testkjøringen og inspeksjonen av maskinen ikke utføres i følge installasjonsmetoden som beskrives i denne instruksjonen, vil ikke produsenten være ansvarlig for ulykker eller skader som forårsakes av dette. -- IKKE demonter, reparer eller modifiser maskinen. Mulighet for at maskinen kan få feilfunksjon som kan føre til brann eller skade. Hvis du trenger reparasjon, kontakt ditt lokale kundeservicesenter. -- IKKE berør klærne inne i trommelen før den har stoppet helt. Mulighet for skade. Hold barn unna. -- IKKE sett et elektronisk apparat, for eksempel en TV, radio eller batterilader på eller nær maskinen. -- IKKE legg i for mye skittentøy eller vaskemiddel i maskinen. Dette kan føre til ødeleggelse på maskinen. -- FJERN ankerboltene før montering av maskinen, og bruk skrunøkkelen som følger med eller et lignende verktøy. Ankerboltene brukes til å transportere maskinen. Hvis ankerboltene ikke blir fjernet, vil maskinen vibrere sterkt under bruk. For å forhindre skade -- IKKE klatre på maskinen. Dette kan føre til skade eller ødeleggelse på maskinen. -- Hold fingrene borte fra dørhengslene når du åpner og lukker døren. -- IKKE skyv hånden (eller ubeskyttet fot) under maskinen når den er i bruk. -- Kontroller all vask, og fjern ting som nåler, pins, mynter, spenner, metallkabler osv. De kan føre til skade på andre klær eller på maskinen. -- IKKE vask vannsikre laken eller lignende sengetøy i maskinen. Mulighet for unødvendig vibrasjon eller feil under sentrifugeringen som kan føre id 15 Sportswear Speed Eco Cotton Cotton Rinse Plus Plu Colour Colours Easy-care Delicates Delicate Woo Wool Silk/Lingerie Silk/Lingeri Mixe Mixed Shirts Bedding Baby-care Start/Pause Effektknapper - Hvis du trykker på startknappen innen 10 minutter etter at programmet har startet, vil maskinen automatisk slå seg selv av. - Skjermen under vises i tre sekunder etter at maskinen har blitt slått av. Du kan ikke slå på maskinen før denne skjermen forsvinner. 5. Mode/Child Lock (Programvelger/ Barnesikring)-knapp - Trykk på denne knappen for å velge funksjonen på prosesser, for eksempel funksjonene Rinse (Skyll) og Spin (Sentrifuge) eller funksjonen Drain only (Kun uttaping). (Se side 20.) - Trykk og hold nede denne knappen iddel sammen med Prewash (Forvask)funksjonen. Det kan flyte bort under forvasken. På Wool (Ull)-programmet må du bruke et mildt flytende vaskemiddel. 2. Vaskemiddel i pulverform Vaskemiddelet kommer inn i trommelen bare når vann skyller gjennom vaskemiddelskuffen. Derfor, dersom du glemmer å tilsette vaskemiddel, kan du kjøre funksjonen for Drain only (Kun uttapping) ved hjelp av Mode (Programvelger)-knappen Les før bruk 140VG4_WNR.indb :24:17 Tilsette vaskemidler og andre kjemikalier Så kan du sette til vaskemiddel og starte vasken på nytt. For å forhindre at vaskemiddel i pulverform blir igjen i skuffen, må du gjøre som følger: -- Tørk innsiden av skuffen med en klut. -- Sikre at vaskemiddelet ikke er klumpete når du tilsetter det, ettersom dette kan føre til en blokkering over tid. Mengde vaskemiddel Mengden vaskemiddel du skal bruke avhenger av de følgende faktorene: -- Hvor skitten vasken er -- Mengden klær som skal vaskes -- Vannets hardhet Mengden skum varierer i forhold til mengde og type vaskemiddel, hvor skitten vasken er, og hardheten og temperaturen på vannet. Vannbløtemiddel Hvis du bor i et område med hardt vann (total hardhet på 1,3 mmol/l eller mer), anbefaler i bruk av vannmykemiddel. For mer informasjon om vannhardhet, kontakt din lokale vannverksautoritet. Bruk av vannmykemiddel kan hjelpe til å redusere nødvendig mengde vaskemiddel for hver vask, og hjelpe med å beskytte dannelsen av kalksteinavleiringer, som kan ødelegge maskinen. Mykningsmiddel For å forhindre statisk elektrisitet kan du legge til tøymykner før du begynner vasken. Det blir automatisk lagt til i den siste skyllesyklusen. Bland ut konsentrert tøymykner før du tilsetter det. Tilsett bare opp til 130 ml i rommet, slik at du unngår oversvømming. Ufortynnet tøymykner Vann Skyll ut resterende tøymykner med en skvett vann eller en fuktig klut etter vasken. Hvis det fester seg til rommet, må du trekke ut skuffen og rense den. (Se side 22.) Stivelse Bare legg til stivelse i rommet for tøymykner. Det blir automatisk tilført klærne som en del av den siste skylleprosessen. Kontroller at du ikke fyller til over MAX-nivået. Dersom det er vanskelig å helle, kan du tynne ut stivelsen litt med vann før du tilfører den. Merk Etter å ha brukt stivelse må du rense vaskemiddelskuffen, spesielt rommet for tøymykner (se side 22). Så kjører du Rapid 15 (Hurtig 15)-programmet UTEN vaskemiddel for å fjerne rester av stivelse i trommelen. Rom for tøymykner De følgende tilsetningsstoffene kan legges til i dette rommet: -- Mykningsmiddel -- Stivelse Rom for forvask Vaskemiddel for forvask Når du bruker programmer med Prewash (Forvask)-funksjon, må du alltid legge til vaskemiddel for forvasken i dette rommet.

6 Les før bruk VG4_WNR.indb :24:17 Vasking Vaskeinnstilling 15ºC Wash Quick 50 Rapid 15 Sportswear Speed Eco Modell NA-140VG4 Cotton Cotton Rinse Plus Plu Colour Colours Easy-care Delicates Delicate Woo Wool Silk/Lingeri Silk/Lingerie Mixe Mixed Shirts Bedding Baby-care Start/Pause 4 1. Åpne døren og legg vasken inn i trommelen. For mer informasjon om forberedelse og sortering av vasken, se sidene 7, 14 og 15. Forsiktig - Sikre at det ikke sitter fast noe vask i døren. - IKKE overfyll trommelen. Dette kan føre til store vibrasjoner og skade på maskinen. 3 Memory (Minne)-program 6 2 Du kan lage ditt eget program basert på standardinnstillingene i Cotton (Bomull)programmet. Velg Memory (Minne)programmet og angi andre innstillinger. Kjør så programmet. Senere kan dette forhåndsinnstilte programmet kjøres bare ved å bruke Memory (Minne)-programmet. 15ºC Wash (15 C vask)-programmet Dette programmet oppnår samme vaskestyrke med 15 C lavtemperatur vask som 40 Cprogrammet (bortsett fra fettete urenheter). Når du velger 15ºC Wash (15 C vask), vil -symbolet blinke i temperaturskjermen. Cotton Rinse Plus (Bomull + skylling)program Dette programmet har en skyllefunksjon som er bedre enn bomullsprogrammet. 4. Velg tilleggs funksjoner. - Prosessvalg (Se side 20.) - Ekstra funksjoner (Se sidene ) - Temperatur (Se side 8.) - Sentrifugehastighet (Se side 8.) For mer infomasjon om tilgjengelige funksjoner og innstilliger for hvert program, se sidene Tilsett vaskemiddel i vaskemiddelskuffen. (Se sidene ) Riktig Merk Feil Når du fyller på store mengder med vask, sørg for at vasken blir jevnt fordelt i trommelen. 2. Lukk døren og trykk på On (På)knappen. 3. Drei programvelgerhjulet i en retning for å velge program. En vasketid blir vist Vaskeinstruksjoner 140VG4_WNR.indb :24:19 Vasking 6. Trykk på startknappen. Maskinen begynner med å fylle på vann. Etter at maskinen har startet, blir skittentøyet veid. Etter omtrent 5 sekunder, vil en ny vasketid vises. Hvis du velger programmene Wool/ Silk (Ull/Silke), Bedding (Sengeteppe), Sportswear (Sportsklær), Rapid 15 (Hurtig 15) eller Shirts (Skjorter), blir ikke skittentøyet veid. -- Viste tider inkluderer tiden som skal til for å fylle på vann og tappe det ut, og på den dermed kan det variere med vanntrykk, drenering og mengden vasketøy. -- Dersom du endrer funksjonene under vaskingen, kan den viste tiden endres. -- Hvis vasketøyet i trommelen må ballanseres, vil tiden bli forlenget. Stille inn lydsignalet Lydsignalet lyder når programmet er ferdig, og døren blir låst opp umiddelbart. Forsiktig Etter en høytemperaturvask, må du være forsiktig slik at du ikke brenner deg når du håndterer vasken eller berører innsiden av trommelen. Merk --Hvis vaskemidlet ikke blir fullstendig fjernet fra vasken ved hjelp av basisprogrammet, må du bruke funksjonen Extra Rinse (Ekstra skylling). --Eco (Øko) og Speed (Hastighet)funksjonene, kan vasken feste seg til innsiden av trommelen dersom belastningen er stor. Dette er normalt. -- Ta ut vasken, og flytt på det ved behov. Ikke la vasken ligge igjen i trommelen for lenge etter at programmet er ferdig, fordi farger kan smitte av. Lydsignalet som høres når et program er ferdig, kan slås av. 1. Trykk på Start- og On (På)-knappene samtidig. 2. Løs ut On (På) -knappen og hold Start-knappen inne i tre sekunder. Lydisignalinnstillingen blir slått av etter at et pip høres. Hvis du ønsker å tilbakestille innstillingene, utfører du de samme trinnene 1 og 2. Lydsignalinnstillingen slås på etter at to pip høres. Endre innstillinger under vask. Etter at vaskingen har startet, kan ikke program, temperatur og forhåndsinnstilt tid endres. --For å endre programmet eller temperaturinnstillingene, må maskinen slås av og på igjen. --For å endre innstillingene for skylling eller sentrifugering under vaskingen, trykker du på pauseknappen når maskinen er full av vann. --Du kan endre funksjonene Sentrifugens omdreininger, Extra Rinse (Ekstra skylling) og Easy Ironing (Lettstrykt) under vaskingen. vasking av tøy for de med sensitiv hud. mer informasjon om vaskeinstruksjoner, se sidene 12 og 13. sparer stryking også. knappenåler til å holde størrelsen og formen. vaskemidler kan ødelegge klærne. forhindrer vasken i å snurre korrekt. ( -- Vask bare ett laken i gangen. detaljer kan bli utvasket over tid. Noen ekstrafunksjoner kan ikke brukes med bestemte programmer. Eco (Øko) som du Beskrivelse Vaskingen bruker mindre energi og vann, men tar lenger tid. Vasketiden vil bli kortere enn de grunnleggende programmene, og passer for lett skitne klær. Skyll vasken din grundigere med en ekstra skylleprosess. Speed (Hastighet) Extra Rinse (Ekstra skylling) Prewash (Forvask) Easy Ironing (Lettstrykt) Forvasksyklus for svært skittent tøy --Gjør strykingen lettere ved å sentrifugere vasken din forsiktigere (ved 800 r/min eller mindre. --Etter at vasken er ferdig, blir tøyet dreid rundt innimellom i opp til 30 minutter eller til døren åpnes. --Reduserer krøllete klær, og hjelper til å løse opp sammenviklet tøy. Tapp ut vannet fra trommelen -- Når du starter vaskingen, blinker prosessvisningen for å vise at funksjonen er i gang. -- Med funksjonene Spin only (Kun sentrifugering), Rinse only (Kun skylling) eller Rinse - Spin (Skyll - Sentrifuge) starter kjøringen fra tømmeprosessen hvis det er vann i trommelen Vaskeinstruksjoner 140VG4_WNR. indb :24:23 Ekstrafunksjoner Du kan aktivere eller deaktivere funksjonene Extra Rinse (Ekstra skylling) og Easy Ironing (Lettstrykt) under en vaskeprosess, men ikke etter at den er ferdig. Noen ekstrafunksjoner kan ikke brukes med bestemte programmer. (Se sidene ) Endre en forhåndsinnstilt tid 1. Trykk på Off (Av)-knappen og så på On (På)-knappen. 2. Velg ønsket program og ekstrafunksjoner. 3. Angi en forhåndsinnstilt tid. Avbryte en forhåndsinnstilt tid Trykk på Off (Av)-knappen. (Alle innstillinger blir avbrutt.) Kontrollere en forhåndsinnstilt tid Trykk på Time (Tid)-knappen. Forhåndsinnstilt tid Du kan bruke tidtakeren til å forhåndsinnstille tiden før vasken er ferdig. -- Du kan ikke forhåndsinnstille programmene Wool (Ull) og Silk/Lingerie (Silke/undertøy).

7 -- Vasken kan fullføres før eller etter forhåndsinnstilte tider avhengig av typen vask, temperaturen og forholdene med vannforsyning og drenering. Merk IKKE bruk vaskemidler som ikke oppløses skikkelig med forhåndsinnstilt funksjon, fordi vaskemidlet kan klumpe seg opp før vasken starter, og ikke flyte ut. Angi en forhåndsinnstilt tid Trykk gjentatte ganger på Time (Tid)knappen til ønsket forhåndsinnstilt tid vises. Barnelås Barnelåsen hindrer barn i å klatre inn i trommelen og bli stengt inne. Denne funksjonen holder døren lukket og låst selv når maskinen ikke er i bruk. Den deaktiverer også kontrollknappene. Aktivere / deaktivere barnelåsen 1. Slå på maskinen. 2. Trykk og hold inne Mode (Programvelger)-knappen i minst 5 sekunder. -symbolene tennes for å vise at barnelåsen er aktivert. 3. Hold inne Mode (Programvelger)knappen igjen i 5 sekunder for å deaktivere (Vennligst ignorer tre pip som høres, hold knappen inne til det låses opp) Vaskeinstruksjoner VG4_WNR.indb :24:23 Vedlikehold Rense utsiden av maskinen Rens utsiden av maskinen med en myk klut og mild såpe, for eksempel kjøkkensåpe og såpevann. Advarsel --IKKE sprut vann over apparatet. --IKKE bruk flytende vaskemidler, tynnere eller produkter som inneholder alkohol eller parafin. Rengjøre vaskemiddelskuffen Vaskemiddelrester samles fort opp hvis du ikke rengjør vaskemiddelskuffen regelmessig. Vaskemiddelrester kan utvikle mugg. 1. Trekk ut vaskemiddelskuffen. Tøymykner-deksel Rengjøre trommelen Hvis du bruker kun kaldt vann i maskinen, kan bakterier samle seg på innsiden av trommelen og utgi lukt. Du kan unngå dette ved å kjøre 90 C Cotton (Bomull) en gang i måneden. (Hvis du bruker en flekkfjerner, må du følge fabrikantens instruksjoner.) Forsiktig Viruser og bakterier blir ikke drept i vanntemperaturer på 40 C. Patogener kan spres med sammenblanding av klær og på den måten spre sykdommer. Patogener dør ved 60 C eller høyere. mengde som skal brukes i er 30 ml. (Se sidene ) 4. Vask bort det gamle vaskemidlet med vann. Bruk en klut til å tørke bort vannet fra maskinen. Løsne forsiktig avløpsfilteret. Mer vann kan renne ut. Dette er normalt. 6. Drei avløpsfilteret mot klokken for å skru det av. Slå av og koble fra maskinen. 2. Åpne og ta ut avløpsfilteret. Ta av dekslet og sett inn en beholder som tar i mot dreneringsvannet. Lokk. Pumpeslange 7. Fjern lo og avfallsstoffer. 8. Sett tilbake avløpsfilteret. 9. Sett lokket og pumpeslangen tilbake i opprinnelig posisjon. Skru av kranen. 2. Slå på maskinen. 3. Velg Cotton (Bomull)-programmet, og trykk på startknappen. 4. Etter ett minutt slår du av maskinen. Vann har blitt tappet ut av vannforsyningsslangen. 5. Koble fra vannforsyningsslangen fra maskinen. 6. Rengjør filteret som sitter på baksiden av maskinen. Bruk en liten børste, for eksempel en tannbørste. 8. Koble til vanntilførselsslangen igjen. Stram plastskjøtene godt. 9. vil sikre at vannforsyningsslangen ikke er tilstoppet med is. Hvis din vannforsyningsslange fryser, må du gjøre som følger: 1. Pakk inn skjøtene på vannforsyningsslangen med varme håndklær. Uttak Skjøter Vannforsyningsslange 2. Ha 2 til 3 liter varmt vann i trommelen. ca 50 C 3. Start vasking med funksjonen Drain only (Kun uttaping), ved å bruke Mode (Programvelger)-knappen. (Se side 20.) 7. Hvis maskinen er utstyrt med slange med en vannforsyningsventil, må du stenge vannforsyningskranen, koble slangen fra kranen og så rense filteret på slangen på samme måte Vedlikehold 140VG4_WNR.indb :24:24 Kontrolliste ved feil Problem Årsak Knappene virker ikke. --Programmet, temperaturen og prosessinnstillingene kan ikke endres mens vaskingen pågår (skyllingen eller sentrifugeinnstillingene kan endres). --Barnelåsen kan være aktivert. (Se side 21.) Døren kan ikke åpnes. Uvanlig lukt --Dørlåsen kan være aktivert. (Se side 9.) --Barnelåsen kan være aktivert. (Se side 21.) --Vanntemperaturen eller vannivået kan være for høyt. --Gummideler kan avgi lukt når du begynner å bruke maskinen, men lukten vil forsvinne etter hvert. Du kan vaske trommelen ved å kjøre programmet på 90 C. (Se side 22.) --Vannkranen kan være stengt. --Vannforsyningsslangen kan være frosset. (Se side 24.) --Vannforsyningen kan være stengt. --Vannforsyningsfilteret kan være tilstengt. (Se side 24.) Det er bare en liten mengde vann. Vann samler seg opp under vaskingen. Vann tømmes ut under vaskingen. --Hvis du pauset vaskingen og så startet den på nytt, kan maskinen drenere ut noe vann. IKKE tøm vann inn gjennom døren. --Dette er normalt; vannet leveres automatisk dersom mengden vann minker. Ved for store belastninger, kan vannet fylles opp flere ganger. --Dette er normalt, vannet tømmes ut regelmessig, og fylles opp for å vaske bort overflødig skum. Denne funksjonen kalles skumpåvisning. Vask Vaskemaskin Det kommer ikke vann inn i maskinen. Problemløsning VG4_WNR.indb :24:24 Kontrolliste ved feil Problem Vann kommer ikke inn i maskinen under skyllingen. Skyllingen begynner før sentrifugeringen er ferdig. Skylling/Sentrifugering Tid Årsak --Før skylling sentrifugerer maskinen for å tømme ut gjenværende vann. Vannet fylles opp etter dette. --Maskinen kan ha påvist en ubalansert last, som er forårsaket av at klærne flytter seg til en side av trommelen, så skyllingen startet automatisk for å korrigere ubalansen. --Etter vaskingen kan overskuddsskum bli igjen, så vannet blir tappet ut og fylt på igjen for å vaske det bort. Denne funksjonen kalles skumpåvisning. Under sentrifugering, stopper og roterer trommelen flere ganger. Skum og vann blir igjen i døren eller dørforseglingen. Sentrifugeringen starter og stopper flere ganger. Den viste tiden som gjenstår endres. --Dette er normalt; maskinen har påvist en ubalansert last, og prøver å korrigere den. --Selv om noe skum og vann kan være igjen avhengig av statusen på vasken og mengden vaskemiddel som er brukt, er ytelsen på skyllesyklusen upåvirket. --Dette er normalt; uregelmessig spinning bidrar til at sentrifugeringen foregår stille. --Vasken kan være for lett. Hvis det er tilfellet kan du legge inn ett eller to badehåndkle.

8 --Gjenstående tid er beregnet og korrigeres fortløpende. Derfor kan tiden som vises endres. --Gjenstående tid øker dersom ekstra skylling og sentrifugering er nødvendig for å korrigere ubalanse, som forårsakes av at vasken flytter seg til en side i trommelen Problemløsning 140VG4_WNR.indb :24:25 Kontrolliste ved feil Problem Det er ikke såpe eller nesten ikke noe skum. Årsak --Mengden skum varierer avhengig av temperatur, nivå og hardhet på vannet. --Du kan ha hatt vaskemiddel i pulverform direkte i trommelen; du må ha den i vaskemiddelskuffen. --Du bruker kanskje ikke nok vaskemiddel. --Du bruker kanskje et vaskemiddel med redusert skumming. --Svært skitne klær, og større mengder vask kan redusere mengden skum. Det er mye skum. --Mengden skum varierer avhengig av temperatur, nivå og hardhet på vannet. --Du kan ha brukt for mye vaskemiddel. --Typen vaskemiddel du bruker kan lage mye skum. Tøymykneren flyter over. Etter at vasken er ferdig, er det igjen vaskemiddel i pulverform. Det er uvanlig støy eller vibrasjon. --Tøymykneren kan ha oversteget MAKS-nivået i vaskemiddelskuffen. (Se side 11.) --Du kan ha sølt væske ved å lukke skuffen for hardt. --Du kan ha hatt vaskemiddel i pulverform direkte i trommelen; du må ha den i vaskemiddelskuffen. Såpe og skum Støy Det er støy når vannet tappes ut. Viften lager lyder. 140VG4_WNR.indb 27 --Det kan være metallelementer i trommelen. --Ankerbolten er kanskje ikke fjernet. (Se side 32.) --Maskinen står kanskje på en hellende eller ustabil overflate. Hvis ingen av delene over er årsaken, må du kontakte ditt lokale kundeservicesenter. --Dette er normalt, det er støyen som kommer fra tømmepumpen. --Dette er normalt; viften kjøler ned de elektriske delene. Problemløsning :24:25 Kontrolliste ved feil Problem Strømforsyningen kutter ut mens maskinen er på. En kretsbryter løser ut strømforsyningen. Annet Vannforsyningen avbrytes. Skjermen er uklar. Årsak --Maskinen vil stoppe, og vil ikke starte av seg selv når strømmen kommer tilbake. Du må velge et program og starte på nytt. --Maskinen stopper og vil ikke starte av seg selv når du tilbakestiller bryteren. Du må finne ut hva som forårsaket at bryteren løste ut, og løse det problemet. Så tilbakestiller du bryteren for å slå på strømforsyningen igjen, og slår på maskinen igjen. --Når vannet tilsettes igjen, kan det til å begynne med være urent. Du må koble fra vannforsyningsslangen og tappe ut det urene vannet gjennom kranen. Sikre at vannforsyningsslangen har blitt koblet til før du bruker maskinen igjen. --Maskinen kan være skarpt belyst eller i et solrikt område Problemløsning 140VG4_WNR.indb :24:25 Feilmelding Hva må gjøres Kontroller avløpsslangen for et av de følgende problemer. -- Den tilstoppes. -- Åpningen er under vann. -- Den er lenger enn 3 meter. -- Vannet er frosset. Rens utløpsfilteret dersom det tilstoppes. (Se side 23. ) Etter at problemet er løst, åpner du døren, lukker den og så starter vasken igjen. Hva må gjøres Døren er åpen Sikre at døren er skikkelig lukket. Maskinen har blitt laget for å påvise ubalansert last, spesielt små laster, for å sikre stille drift og for å oppnå de beste resultatene. Dette er ikke en feil. Utfør en av de følgende løsningene. Hva må gjøres Kan ikke sentrifugere -- Vasken er for tung, løs opp floker i klær. -- Vasken er for tung fordi ting som laken er for tunge. Reduser lasten. -- Hvis vasken er for lett, kan du legge til ett eller to håndkle. -- Hvis maskinen står på et ustabil eller ugjevn overflate, må du endre plasseringen. Etter at problemet er løst, åpner du døren, lukker den og så starter vasken igjen. Hva må gjøres Sjekk for ett av de følgende problemene. -- Kranen er stengt. -- Vannrøret eller slangen er frosset. -- Vannforsyningen kan være forhindret. -- Vannforsyningsfilteret er tilstengt. (Se side 24.) Etter at du har korrigert problemet, må du åpen døren, lukke den, og så starte vasken igjen. Hvis det røde merket vises i slangen med vannforsyningsventil, har det blitt en stopp i vannforsyningen. Du må erstatte den med en ny slange. Slange med vannforsyningsventil (No.AXW12C-7SR0) En feilmelding som starter med H. Hva må gjøres Trykk på Off (Av)-knappen. Hvis skjermen forbli på, eller dersom den vises igjen når du trykker på Startknappen, må du koble fra maskinen og kontakte ditt lokale kundeservicesenter. Kan ikke tappe ut Kan ikke levere vann Problemløsning VG4_WNR.indb :24:25 Velge rett plassering Bære maskinen Maskinen må bæres av to eller flere mennesker. Forsiktig --Plasser maskinen på en flat, stabil overflate for å unngå store variasjoner og støy. Hvis gulvet ikke er flatt og stabilt, må du kontakte ditt lokale kundeservicesenter. --IKKE plasser maskinen i direkte sollys eller på et sted der temperaturer kommer under frysepunktet. --IKKE la metalldeler på maskinen komme i kontakt med metallbøtter eller andre apparater. Start med å lene maskinen bakover. En person skal stå bak den, og holde i baksiden på toppanelet. Den andre personen skal ta tak i bunnkanten i fronten. Det rette stedet for maskinen Sikre at det er nok plass for maskinen og at åpningen i foten ikke er hindret av et teppe Dimensjoner i millimetere 30 - Installasjonsinstruksjoner 140VG4_WNR.indb :24:25 Velge rett plassering Plassere en innebygget vaskemaskin - Du trenger et oppstillingssted som er minst 60 cm bredt. Det er nødvendig med minst 2 mm klaring på sidene, og 3 mm klaring over og bak maskinen. - Benken over maskinen må festes godt til de tilstøtende skapene. - I stedet for standard toppanel, må du få en teknikker til å montere et metalldeksel. - Pluggen må være lett tilgjengelig etter installasjonen. Metalldeksel Metalldeksel (AXW4595-7SR0) Installasjonsinstruksjoner VG4_WNR.indb :24:25 Flytting og installasjon Fjerne ankerboltene Fire ankerbolter holder det indre i maskinen på plass under transport. Fjern dem før du installerer. Bruk skrunøkkelen som følger med maskinen. Følg de følgende instruksjonene.

9 Merk Ankerboltene må fjernes før maskinen brukes. De kan forårsake sterke vibrasjoner. 3. Fjern skruene som er på siden av boltehullene. 4. Trykk hvert deksel (følger med tilbehøret) over hvert boltehull, og sikre dem så med skruene du fjernet i trinn 3. Merk Vær sikker på at du tar vare på ankerboltene, fordi de brukes når du skal transportere maskinen. Hvis maskinen overleveres til en annen person, må du sikre at du gir vedkommende ankerboltene. A B Flytte maskinen Merk Sikre at du monterer ankerboltene i maskinen. Før du flytter maskinen - Lukk kranen og kjør maskinen for å tømme den for vann. Tapp ut gjenværende vann fra pumpeslangen. (Se side 23.) - Fjern trykket i vannforsyningsslangen, og ta den av. - Koble fra strømkabelen. - Sett på ankerboltene. (Se side 33.) B 1. Bruk B-siden av skrunøkkelen for å løsne de fire boltene. 2. Trekk ut boltene horisontalt Installasjonsinstruksjoner 140VG4_WNR.indb :24:26 Flytting og installasjon Sett på ankerboltene 1. noen holde toppen av trommelen og trekke den forover. Samme nivå Låsemutter Fot 3. Sett inn transportbeskyttelsene. 1. Juster hver fot ved å skru den med eller mot klokken. 3. Bruk en vater for å sikre at maskinen står helt rett. 4. Stram hver låseskrue ved å skru den mot klokken. Forsiktig 4. Stram hver bolt slik at fjærene strekkes ut omtrent 26 mm. Sikre at alle låseskruer er strammet godt, og at føttene fremdeles er skrudd fast i maskinen. Hvis du ikke gjør det, vil maskinen bevege seg. B 26 mm Installasjonsinstruksjoner VG4_WNR.indb :24:26 Koble til slanger og strømforsyning Følg instruksjonene i denne delen for å forhindre vannlekkasje. Hvis du ikke er sikker, må du be en servicerepresentant om å sette på slangene. Lengder på slanger og kabler Tilkoblinger på venstre side ~ 105 cm ~ 130 cm ~ 135 cm ~ 90 cm 0 maks. 100 cm 3/4 min. 10 mm :24:27 Tilkoblinger på høyre side ~ 100 cm ~ 140 cm Vannforsyningsslange Forsiktig --IKKE koble til vannforsyningsslangen til kombinasjonskranen. --IKKE vri, klem, endre eller kutt slangen. -- Optimalt vanntrykk i vannledningsnettet er 0,03-1,0 MPa. min. inkluderer de følgende komponentene. 1) Lekkasjesensor Denne sensoren vil avbryte driften på maskinen dersom det oppdager lekkasjer. Den er plassert på bunnplaten på maskinen. Hvis en lekkasje påvises vil en feilmelding som begynner med H, for eksempel H 01, vises. I det tilfellet må du ta kontakt med ditt lokale kundeservicesenter. 2) Oversvømmelsesbeskyttelse Hvis vann i maskinen øker til et bestemt nivå, vil denne funksjonen stoppe vanntilførselen og aktivere utpumpingen. Forsiktig - IKKE steng igjen vasken der utløpet er. Sikre at dreneringen inn i utløpet er tilstrekkelig. - IKKE la åpningen på utløpsslangen dyppe ned i utløpsvannet. Dette kan føre til at vannet flyter tilbake til maskinen. Drenere til en dreneringsslange Vannslange Forsiktig IKKE vri, trekk ut eller bøy utløpsslangen. Før avløpet til en vask eller lignende Albue Koble til strømforsyningen Navneplate Forsiktig - Sikre utløpsslangen slik at den ikke kommer utenfor vasken. Forsiktig Navneplaten indikerer korrekt strømstyrke som maskinen trenger. Sikre at strømforsyningens spesifikasjoner i ditt område passer til informasjonen som er angitt her. Installasjonsinstruksjoner VG4_WNR. indb :24:28 Kontroll etter installasjon Kontrolliste ved installasjon ) Ankerbolter Har du fjernet dem, og festet dekslene skikkelig? 2) Plassering Er maskinen på en flat, stabil overflate? Går den uten vibrering? 3) Vannforsyningsslange Er den uten lekkasjer? Er vannforsyningen normal? 4) Utløpsslange Er den uten lekkasjer? Drenerer den normalt? ) Justerbare føtter Er de skrudd sikkert fast i maskinen? 6) Føttenes underlag Står de flatt? Hvis maskinen ikke er i vater, kan det komme unormale lyder når vannet tappes ut. 7) Strømforsyning Er husets strømforsyning på AC 220 V til 240 V? 36 - Installasjonsinstruksjoner 140VG4_WNR.indb :24:28 Kontroll etter installasjon Testkjør etter montering Kontroller for vannlekkasje, unormale lyder og skikkelig drenering. Utfør følgende prosedyre UTEN klær i trommelen. 1. Skru på kranen. 2. Lukk døren. 3. Kjør sentrifugering når vaskemaskinen har blitt flyttet. Trykk på On (På)-knappen. Du må velge Quick 50 (Hurtig 50) -syklusen og Spin (Sentrifuge) -programmet. Trykk deretter på Start -knappen. Etter at vannet er tappet av, starter du en testkjøring. 4. Mens du holder inne knappene Speed/Eco (Hastighet øko) og Easy Ironing (Lettstrykt), trykker du på On (På)-knappen. Kontroller følgende: -- Er det noe unormal støy? Sjekk i såfall av maskinen er i vater. -- Er det noen vannlekkasje? Sikre i såfall at slangene er skikkelig tilkoblet. Du kan få de følgende feilmeldingene: -- Er slangene skikkelig koblet til? Er avløpet tilstoppet? -- Har du koblet til vannforsyningsslangen skikkelig, og skrudd på kranen? Etter at en feil er rettet opp, må du åpne og stenge døren igjen for å fortsette testen. 5. Når skjermen viser som under (3 sekunder), trykker du på Speed/Eco (Hastighet øko)-knappen. Gjenstående tid vises som under. Testen kjøres i omtrent 3 minutter. Installasjonsinstruksjoner VG4_WNR.indb :24:28 Strøm- og vannforbruk Program Cotton (Bomull) Temperatur 40 C 40 C 1) Ekstra Last funksjoner Øko 10 kg 8 kg 5 kg 4 kg 10 kg 60 C 1) Øko 8 kg 5 kg 4 kg Cotton Rinse Plus (Bomull +skylling) 60 C 40 C 40 C Easy-care (Stryk lett) Wool (Ull) Silk/Lingerie (Silke/undertøy) Quick 50 (Hurtig 50) Rapid 15 (Hurtig 15) 15 C Wash (15 C vask) Shirts (Skjorter) Sportswear (Sportsklær) Outdoor (Utendørs) Denim (Dongeri) 40 C 1) 30 C 30 C 40 C 30 C 40 C 40 C 30 C 30 C Øko 10 kg 8 kg 10 kg 8 kg 10 kg 8 kg 5 kg 4 kg 2 kg 2 kg 5 kg 4 kg 2 kg 4 kg 2 kg 3 kg 3 kg 2 kg Strøm forbruk 1,05 kwh 0,88 kwh 0,57 kwh 0,48 kwh 0,85 kwh 0,65 kwh 0,72 kwh 0,55 kwh 1,55 kwh 1,48 kwh 0,87 kwh 0,85 kwh 0,83 kwh 0,67 kwh 0,70 kwh 0,56 kwh 0,20 kwh 0,22 kwh 0,48 kwh 0,45 kwh 0,15 kwh 0,15 kwh 0,42 kwh 0,65 kwh 0,27 kwh 0,24 kwh Vann Tid forbruk (min) 90 L 72 L 50 L 40 L 63 L 50 L 50 L 40 L 87 L 74 L 87 L 74 L 80 L 57 L 55 L 45 L 50 L 60 L 50 L 40 L 23 L 50 L 35 L 45 L 58 L 40 L 2:05 1:50 2:45 2:45 3:45 3:45 3:05 2:55 3:02 2:22 2:12 1:57 3:23 2:53 1:32 1:22 0:40 0:40 0:49 0:49 0:15 1:29 1:08 1:30 1:48 0:55 1) Resultater som er beregnet angående Eco (Øko)-funksjonen og maksimal sentrifugeringshastighet, samsvarer med EN

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 2) Strømmen, vannforbruket og tiden som angis i tabellen kan variere avhengig av variasjoner i trykk, vannhardhet og temperaturer, romtemperaturer typer og mengde tøy, spenningsvariasjoner, og hvilke ekstrafunksjoner som brukes Installasjonsinstruksjoner 140VG4_WNR.indb :24:29 Spesifikasjoner NA - 140VG4 Gradert spenning Gradert frekvens Maksimalt energigradert strøminntak Oppvarmende energigradert strøminntak Produktets vekt Maksimal masse med tørre klær Produktets dimensjoner Vannforbruk Vanntrykk i kranen 10 kg NA - 148VG4 NA - 168VG V 50 Hz W 2000 W (230 V) 74 kg 8 kg 596 mm (B) x 625 mm (D) x 845 mm (H) Se også Strøm- og vannforbruk. 0,03-1 MPa Installasjonsinstruksjoner VG4_WNR.indb :24:29 Webside: net I samsvar til direktiv 2004/108/EC, artikkel 9(2) Panasonic Testsenter Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany Panasonic Corporation 2012 Skrevet i Kina Juli VG4_WNR.indb :24:29.

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

BETJENING AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN BETJENING AV MASKINEN Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER

6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER 6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER Instructions KÜCHENMASCHINE MIT SCHÜSSELHEBER UND 6,9-LITER-SCHÜSSEL Bedienungsanleitung ROBOT SUR SOCLE À BOL RELEVABLE DE 6,9 LITRES Instructions ROBOT DA CUCINA CON SOLLEVAMENTO

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA GRESSTRIMMER UMS425LN INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA gresstrimmer. Denne instruksjonsboken

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer