Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Informasjon om avfallshåndtering i andre land utenfor EU Dette symbolet gjelder bare innen EU. Hvis du ønsker å kaste dette produktet, må du kontakte din lokale myndighet eller forhandler og spørre etter korrekt avfallshåndtering. Avfallshåndtering av elektrisk og elektronisk utstyr Informasjon om avfallshåndtering av gammelt elektrisk og elektronisk utstyr (private husholdninger) Økovennlig vask -- Hold belastningen innenfor grensen for hvert program. -- Vaskemaskinen justerer automatisk brukertiden for hvert program avhengig av belastningen. noen land kan du alternativt få returnert dine produkter til den lokale forhandleren når du kjøper et tilsvarende nytt produkt. Å avfallshåndtere dette produktet på riktig måte, vil hjelpe til med å spare verdifulle ressurser og hindre potensielle negative effekter på den menneskelige helse og miljøet som ellers kan oppstå som følge av uriktig avfallshåndtering. Kontakt din lokale myndighet for ytterligere detaljer om ditt nærmeste innsamlingspunkt. Bøter kan gjelde for uriktig avtallshåndtering av dette produktet, i samsvar med nasjonale lover. Mengde vaskemiddel -- Bruk korrekt mengde vaskemiddel basert på instruksjonene på vaskemiddelpakken og lokal vannhardhet. -- Juster mengden vaskemiddel avhengig av hvor skittent tøyet ditt er. Når du bruker tørketrommel For å spare strøm, må du velge korrekt sentrifugehastighet i henhold til instruksjonene på din tørketrommel. Dette produktet samsvarer med direktivene 2006/95/EC og 2004/108/EC. 2 - Les før bruk 140VG4_WNR.indb :24:13 Innhold Les før bruk Tenk på miljøet.. 2 SIKKERHETSREGLER 4 Kontroll av din vaskemaskin.. 6 Før du begynner å vaske Kontroller før bruk Før første gangs bruk....7 Forberede vasken Låse opp døren... 9 Din vaskemaskin.. 6 Tilbehør Vedlikehold Vedlikehold Rense utsiden av maskinen... Rengjøre trommelen... Rengjøre vaskemiddelskuffen. Rengjøre dørforseglingen og vinduet.... Rengjøre avløpsfilteret Rengjøre vannforsyningsfilteret Forhindre at vannforsynningsslangen fryser Bruke knappene Tilsette vaskemidler og andre kjemikalier Rom for vaskemiddel Rom for tøymykner Rom for forvask....

3 Problemløsning Kontrolliste ved feil Feilmelding Vaskeinstruksjoner Vasking.. 12 Vaskeinnstilling... Nødvendig tid.... Stille inn lydsignalet.... Endre innstillinger under vask Installasjonsinstruksjoner Velge rett plassering.. 30 Bære maskinen Det rette stedet for maskinen.. 30 Plassere en innebygget vaskemaskin Fjerne ankerboltene Flytte maskinen.. 32 Vatre opp maskinen Flytting og installasjon Velge program. 14 Detaljer for programmene.. 16 Vaske skånsom vask Vaske sengeteppe og utendørs klær Programmene Wool (Ull), Silk/Lingerie (Silke/undertøy) og Delicates (Skånsom vask) Vaskemengde undertøy. 18 Tips for vask av skånsom vask 18 Koble til slanger og strømforsyning. 34 Lengder på slanger og kabler. Vannforsyningsslange Vannslange..... Koble til strømforsyningen.... Kontroll etter installasjon Strøm og vannforbruk....

4 .. 38 Spesifikasjoner Ekstrafunksjoner Individuelle vaskefunksjoner.. Ekstrafunksjoner. Forhåndsinnstilt tid..... Barnelås Bedding (Sengeteppe)-program Legge sengeteppe inn i trommelen.. 19 Outdoor (Utendørs)-program Kontrolliste ved installasjon Testkjør etter montering Les før bruk VG4_WNR.indb :24:14 SIKKERHETSREGLER Vennligst les og følg disse sikkerhetsreglene. -- Hold antennelseskilder som stearinlys og sigaretter borte fra maskinen. De kan føre til brann eller ødeleggelse på maskinen. -- Hold brennbare materialer borte fra maskinen, for eksempel bensin, tynner, alkohol eller klær dynket i disse stoffene. De kan føre til en eksplosjon eller brann. Strømkilde og kabel -- Koble fra strømledningen når du rengjør maskinen. -- Kontroller strømledningen og kontakten for skade. Dersom strømforsyningen er ødelagt må den byttes ut av fabrikanten, dens servicereparatør eller lignende kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner. -- IKKE bruk en strømkontaktadapter eller skjøteledning. Det er risiko for overoppheting som kan forårsake brann. Bruk en ledig stikkontakt med nettstrøm på 220 V til 240 V. Hvis du er usikker må du kontakte en elektriker. -- KONTROLLER at nettstrømpluggen er satt helt inn i stikkontakten. Hvis nettstrømpluggen ikke er satt helt inn, kan en løs tilkobling føre til overoppheting og forårsake et elektrisk støt eller brann. -- IKKE rør strømledningen eller kontakten med våte hender. Fare for elektrisk støt. -- IKKE trekk ut strømledningen, men hold tak i kontakten for å koble fra maskinen. Ellers er det fare for skade på strømledningen, som kan føre til elektrisk støt eller brann.

5 ADVARSEL Dette beskriver temaer og hendelser som kan forårsake død eller alvorlig skade. Generell bruk -- Denne maskinen kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med redusert fysikk, sensoriske eller mentale egenskaper, eller manglende erfaring og kunnskap dersom de har blitt gitt veiledning eller instruksjoner vedrørende trygg bruk av maskinen og er innforstått med farene det innebærer. Barn må ikke leke med maskinen. Barn må ikke utføre rengjøring og vedlikehold uten tilsyn. -- Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med maskinen. -- IKKE sett en hylle eller stol nært maskinen. Barn kan være i stand til å nå kontrollpanelet eller klatre opp på eller inn i maskinen. -- Slå av vannforsyningen til maskinen, dersom den ikke skal brukes på en lengre tid, slik som i ferier. Dette er spesielt viktig dersom det ikke er noe avløp ved maskinen. Dersom vannforsyningen blir etterlatt på, kan vanntrykket unødvendig øke og resultere i en lekkasje. -- IKKE plasser maskinen på et fuktig sted eller på et sted som er utsatt for været. Dette kan føre til feilfunksjon, forringelse, elektrisk støt eller brann. -- IKKE tøm eller søl vann direkte på noen del av maskinen. Dette kan føre til feilfunksjon, elektrisk støt eller brann. 4 - Les før bruk 140VG4_WNR.indb :24:14 SIKKERHETSREGLER For å forhindre skade -- Montering av maskinen må utføres av fabrikantens forhandler eller en serviceagent. Hvis monteringen, testkjøringen og inspeksjonen av maskinen ikke utføres i følge installasjonsmetoden som beskrives i denne instruksjonen, vil ikke produsenten være ansvarlig for ulykker eller skader som forårsakes av dette. -- IKKE demonter, reparer eller modifiser maskinen. Mulighet for at maskinen kan få feilfunksjon som kan føre til brann eller skade. Hvis du trenger reparasjon, kontakt ditt lokale kundeservicesenter. -- IKKE berør klærne inne i trommelen før den har stoppet helt. Mulighet for skade. Hold barn unna. -- IKKE sett et elektronisk apparat, for eksempel en TV, radio eller batterilader på eller nær maskinen. -- IKKE legg i for mye skittentøy eller vaskemiddel i maskinen. Dette kan føre til ødeleggelse på maskinen. -- FJERN ankerboltene før montering av maskinen, og bruk skrunøkkelen som følger med eller et lignende verktøy. Ankerboltene brukes til å transportere maskinen. Hvis ankerboltene ikke blir fjernet, vil maskinen vibrere sterkt under bruk. For å forhindre skade -- IKKE klatre på maskinen. Dette kan føre til skade eller ødeleggelse på maskinen. -- Hold fingrene borte fra dørhengslene når du åpner og lukker døren. -- IKKE skyv hånden (eller ubeskyttet fot) under maskinen når den er i bruk. -- Kontroller all vask, og fjern ting som nåler, pins, mynter, spenner, metallkabler osv. De kan føre til skade på andre klær eller på maskinen. -- IKKE vask vannsikre laken eller lignende sengetøy i maskinen. Mulighet for unødvendig vibrasjon eller feil under sentrifugeringen som kan føre id 15 Sportswear Speed Eco Cotton Cotton Rinse Plus Plu Colour Colours Easy-care Delicates Delicate Woo Wool Silk/Lingerie Silk/Lingeri Mixe Mixed Shirts Bedding Baby-care Start/Pause Effektknapper - Hvis du trykker på startknappen innen 10 minutter etter at programmet har startet, vil maskinen automatisk slå seg selv av. - Skjermen under vises i tre sekunder etter at maskinen har blitt slått av. Du kan ikke slå på maskinen før denne skjermen forsvinner. 5. Mode/Child Lock (Programvelger/ Barnesikring)-knapp - Trykk på denne knappen for å velge funksjonen på prosesser, for eksempel funksjonene Rinse (Skyll) og Spin (Sentrifuge) eller funksjonen Drain only (Kun uttaping). (Se side 20.) - Trykk og hold nede denne knappen iddel sammen med Prewash (Forvask)funksjonen. Det kan flyte bort under forvasken. På Wool (Ull)-programmet må du bruke et mildt flytende vaskemiddel. 2. Vaskemiddel i pulverform Vaskemiddelet kommer inn i trommelen bare når vann skyller gjennom vaskemiddelskuffen. Derfor, dersom du glemmer å tilsette vaskemiddel, kan du kjøre funksjonen for Drain only (Kun uttapping) ved hjelp av Mode (Programvelger)-knappen Les før bruk 140VG4_WNR.indb :24:17 Tilsette vaskemidler og andre kjemikalier Så kan du sette til vaskemiddel og starte vasken på nytt. For å forhindre at vaskemiddel i pulverform blir igjen i skuffen, må du gjøre som følger: -- Tørk innsiden av skuffen med en klut. -- Sikre at vaskemiddelet ikke er klumpete når du tilsetter det, ettersom dette kan føre til en blokkering over tid. Mengde vaskemiddel Mengden vaskemiddel du skal bruke avhenger av de følgende faktorene: -- Hvor skitten vasken er -- Mengden klær som skal vaskes -- Vannets hardhet Mengden skum varierer i forhold til mengde og type vaskemiddel, hvor skitten vasken er, og hardheten og temperaturen på vannet. Vannbløtemiddel Hvis du bor i et område med hardt vann (total hardhet på 1,3 mmol/l eller mer), anbefaler i bruk av vannmykemiddel. For mer informasjon om vannhardhet, kontakt din lokale vannverksautoritet. Bruk av vannmykemiddel kan hjelpe til å redusere nødvendig mengde vaskemiddel for hver vask, og hjelpe med å beskytte dannelsen av kalksteinavleiringer, som kan ødelegge maskinen. Mykningsmiddel For å forhindre statisk elektrisitet kan du legge til tøymykner før du begynner vasken. Det blir automatisk lagt til i den siste skyllesyklusen. Bland ut konsentrert tøymykner før du tilsetter det. Tilsett bare opp til 130 ml i rommet, slik at du unngår oversvømming. Ufortynnet tøymykner Vann Skyll ut resterende tøymykner med en skvett vann eller en fuktig klut etter vasken. Hvis det fester seg til rommet, må du trekke ut skuffen og rense den. (Se side 22.) Stivelse Bare legg til stivelse i rommet for tøymykner. Det blir automatisk tilført klærne som en del av den siste skylleprosessen. Kontroller at du ikke fyller til over MAX-nivået. Dersom det er vanskelig å helle, kan du tynne ut stivelsen litt med vann før du tilfører den. Merk Etter å ha brukt stivelse må du rense vaskemiddelskuffen, spesielt rommet for tøymykner (se side 22). Så kjører du Rapid 15 (Hurtig 15)-programmet UTEN vaskemiddel for å fjerne rester av stivelse i trommelen. Rom for tøymykner De følgende tilsetningsstoffene kan legges til i dette rommet: -- Mykningsmiddel -- Stivelse Rom for forvask Vaskemiddel for forvask Når du bruker programmer med Prewash (Forvask)-funksjon, må du alltid legge til vaskemiddel for forvasken i dette rommet.

6 Les før bruk VG4_WNR.indb :24:17 Vasking Vaskeinnstilling 15ºC Wash Quick 50 Rapid 15 Sportswear Speed Eco Modell NA-140VG4 Cotton Cotton Rinse Plus Plu Colour Colours Easy-care Delicates Delicate Woo Wool Silk/Lingeri Silk/Lingerie Mixe Mixed Shirts Bedding Baby-care Start/Pause 4 1. Åpne døren og legg vasken inn i trommelen. For mer informasjon om forberedelse og sortering av vasken, se sidene 7, 14 og 15. Forsiktig - Sikre at det ikke sitter fast noe vask i døren. - IKKE overfyll trommelen. Dette kan føre til store vibrasjoner og skade på maskinen. 3 Memory (Minne)-program 6 2 Du kan lage ditt eget program basert på standardinnstillingene i Cotton (Bomull)programmet. Velg Memory (Minne)programmet og angi andre innstillinger. Kjør så programmet. Senere kan dette forhåndsinnstilte programmet kjøres bare ved å bruke Memory (Minne)-programmet. 15ºC Wash (15 C vask)-programmet Dette programmet oppnår samme vaskestyrke med 15 C lavtemperatur vask som 40 Cprogrammet (bortsett fra fettete urenheter). Når du velger 15ºC Wash (15 C vask), vil -symbolet blinke i temperaturskjermen. Cotton Rinse Plus (Bomull + skylling)program Dette programmet har en skyllefunksjon som er bedre enn bomullsprogrammet. 4. Velg tilleggs funksjoner. - Prosessvalg (Se side 20.) - Ekstra funksjoner (Se sidene ) - Temperatur (Se side 8.) - Sentrifugehastighet (Se side 8.) For mer infomasjon om tilgjengelige funksjoner og innstilliger for hvert program, se sidene Tilsett vaskemiddel i vaskemiddelskuffen. (Se sidene ) Riktig Merk Feil Når du fyller på store mengder med vask, sørg for at vasken blir jevnt fordelt i trommelen. 2. Lukk døren og trykk på On (På)knappen. 3. Drei programvelgerhjulet i en retning for å velge program. En vasketid blir vist Vaskeinstruksjoner 140VG4_WNR.indb :24:19 Vasking 6. Trykk på startknappen. Maskinen begynner med å fylle på vann. Etter at maskinen har startet, blir skittentøyet veid. Etter omtrent 5 sekunder, vil en ny vasketid vises. Hvis du velger programmene Wool/ Silk (Ull/Silke), Bedding (Sengeteppe), Sportswear (Sportsklær), Rapid 15 (Hurtig 15) eller Shirts (Skjorter), blir ikke skittentøyet veid. -- Viste tider inkluderer tiden som skal til for å fylle på vann og tappe det ut, og på den dermed kan det variere med vanntrykk, drenering og mengden vasketøy. -- Dersom du endrer funksjonene under vaskingen, kan den viste tiden endres. -- Hvis vasketøyet i trommelen må ballanseres, vil tiden bli forlenget. Stille inn lydsignalet Lydsignalet lyder når programmet er ferdig, og døren blir låst opp umiddelbart. Forsiktig Etter en høytemperaturvask, må du være forsiktig slik at du ikke brenner deg når du håndterer vasken eller berører innsiden av trommelen. Merk --Hvis vaskemidlet ikke blir fullstendig fjernet fra vasken ved hjelp av basisprogrammet, må du bruke funksjonen Extra Rinse (Ekstra skylling). --Eco (Øko) og Speed (Hastighet)funksjonene, kan vasken feste seg til innsiden av trommelen dersom belastningen er stor. Dette er normalt. -- Ta ut vasken, og flytt på det ved behov. Ikke la vasken ligge igjen i trommelen for lenge etter at programmet er ferdig, fordi farger kan smitte av. Lydsignalet som høres når et program er ferdig, kan slås av. 1. Trykk på Start- og On (På)-knappene samtidig. 2. Løs ut On (På) -knappen og hold Start-knappen inne i tre sekunder. Lydisignalinnstillingen blir slått av etter at et pip høres. Hvis du ønsker å tilbakestille innstillingene, utfører du de samme trinnene 1 og 2. Lydsignalinnstillingen slås på etter at to pip høres. Endre innstillinger under vask. Etter at vaskingen har startet, kan ikke program, temperatur og forhåndsinnstilt tid endres. --For å endre programmet eller temperaturinnstillingene, må maskinen slås av og på igjen. --For å endre innstillingene for skylling eller sentrifugering under vaskingen, trykker du på pauseknappen når maskinen er full av vann. --Du kan endre funksjonene Sentrifugens omdreininger, Extra Rinse (Ekstra skylling) og Easy Ironing (Lettstrykt) under vaskingen. vasking av tøy for de med sensitiv hud. mer informasjon om vaskeinstruksjoner, se sidene 12 og 13. sparer stryking også. knappenåler til å holde størrelsen og formen. vaskemidler kan ødelegge klærne. forhindrer vasken i å snurre korrekt. ( -- Vask bare ett laken i gangen. detaljer kan bli utvasket over tid. Noen ekstrafunksjoner kan ikke brukes med bestemte programmer. Eco (Øko) som du Beskrivelse Vaskingen bruker mindre energi og vann, men tar lenger tid. Vasketiden vil bli kortere enn de grunnleggende programmene, og passer for lett skitne klær. Skyll vasken din grundigere med en ekstra skylleprosess. Speed (Hastighet) Extra Rinse (Ekstra skylling) Prewash (Forvask) Easy Ironing (Lettstrykt) Forvasksyklus for svært skittent tøy --Gjør strykingen lettere ved å sentrifugere vasken din forsiktigere (ved 800 r/min eller mindre. --Etter at vasken er ferdig, blir tøyet dreid rundt innimellom i opp til 30 minutter eller til døren åpnes. --Reduserer krøllete klær, og hjelper til å løse opp sammenviklet tøy. Tapp ut vannet fra trommelen -- Når du starter vaskingen, blinker prosessvisningen for å vise at funksjonen er i gang. -- Med funksjonene Spin only (Kun sentrifugering), Rinse only (Kun skylling) eller Rinse - Spin (Skyll - Sentrifuge) starter kjøringen fra tømmeprosessen hvis det er vann i trommelen Vaskeinstruksjoner 140VG4_WNR. indb :24:23 Ekstrafunksjoner Du kan aktivere eller deaktivere funksjonene Extra Rinse (Ekstra skylling) og Easy Ironing (Lettstrykt) under en vaskeprosess, men ikke etter at den er ferdig. Noen ekstrafunksjoner kan ikke brukes med bestemte programmer. (Se sidene ) Endre en forhåndsinnstilt tid 1. Trykk på Off (Av)-knappen og så på On (På)-knappen. 2. Velg ønsket program og ekstrafunksjoner. 3. Angi en forhåndsinnstilt tid. Avbryte en forhåndsinnstilt tid Trykk på Off (Av)-knappen. (Alle innstillinger blir avbrutt.) Kontrollere en forhåndsinnstilt tid Trykk på Time (Tid)-knappen. Forhåndsinnstilt tid Du kan bruke tidtakeren til å forhåndsinnstille tiden før vasken er ferdig. -- Du kan ikke forhåndsinnstille programmene Wool (Ull) og Silk/Lingerie (Silke/undertøy).

7 -- Vasken kan fullføres før eller etter forhåndsinnstilte tider avhengig av typen vask, temperaturen og forholdene med vannforsyning og drenering. Merk IKKE bruk vaskemidler som ikke oppløses skikkelig med forhåndsinnstilt funksjon, fordi vaskemidlet kan klumpe seg opp før vasken starter, og ikke flyte ut. Angi en forhåndsinnstilt tid Trykk gjentatte ganger på Time (Tid)knappen til ønsket forhåndsinnstilt tid vises. Barnelås Barnelåsen hindrer barn i å klatre inn i trommelen og bli stengt inne. Denne funksjonen holder døren lukket og låst selv når maskinen ikke er i bruk. Den deaktiverer også kontrollknappene. Aktivere / deaktivere barnelåsen 1. Slå på maskinen. 2. Trykk og hold inne Mode (Programvelger)-knappen i minst 5 sekunder. -symbolene tennes for å vise at barnelåsen er aktivert. 3. Hold inne Mode (Programvelger)knappen igjen i 5 sekunder for å deaktivere (Vennligst ignorer tre pip som høres, hold knappen inne til det låses opp) Vaskeinstruksjoner VG4_WNR.indb :24:23 Vedlikehold Rense utsiden av maskinen Rens utsiden av maskinen med en myk klut og mild såpe, for eksempel kjøkkensåpe og såpevann. Advarsel --IKKE sprut vann over apparatet. --IKKE bruk flytende vaskemidler, tynnere eller produkter som inneholder alkohol eller parafin. Rengjøre vaskemiddelskuffen Vaskemiddelrester samles fort opp hvis du ikke rengjør vaskemiddelskuffen regelmessig. Vaskemiddelrester kan utvikle mugg. 1. Trekk ut vaskemiddelskuffen. Tøymykner-deksel Rengjøre trommelen Hvis du bruker kun kaldt vann i maskinen, kan bakterier samle seg på innsiden av trommelen og utgi lukt. Du kan unngå dette ved å kjøre 90 C Cotton (Bomull) en gang i måneden. (Hvis du bruker en flekkfjerner, må du følge fabrikantens instruksjoner.) Forsiktig Viruser og bakterier blir ikke drept i vanntemperaturer på 40 C. Patogener kan spres med sammenblanding av klær og på den måten spre sykdommer. Patogener dør ved 60 C eller høyere. mengde som skal brukes i er 30 ml. (Se sidene ) 4. Vask bort det gamle vaskemidlet med vann. Bruk en klut til å tørke bort vannet fra maskinen. Løsne forsiktig avløpsfilteret. Mer vann kan renne ut. Dette er normalt. 6. Drei avløpsfilteret mot klokken for å skru det av. Slå av og koble fra maskinen. 2. Åpne og ta ut avløpsfilteret. Ta av dekslet og sett inn en beholder som tar i mot dreneringsvannet. Lokk. Pumpeslange 7. Fjern lo og avfallsstoffer. 8. Sett tilbake avløpsfilteret. 9. Sett lokket og pumpeslangen tilbake i opprinnelig posisjon. Skru av kranen. 2. Slå på maskinen. 3. Velg Cotton (Bomull)-programmet, og trykk på startknappen. 4. Etter ett minutt slår du av maskinen. Vann har blitt tappet ut av vannforsyningsslangen. 5. Koble fra vannforsyningsslangen fra maskinen. 6. Rengjør filteret som sitter på baksiden av maskinen. Bruk en liten børste, for eksempel en tannbørste. 8. Koble til vanntilførselsslangen igjen. Stram plastskjøtene godt. 9. vil sikre at vannforsyningsslangen ikke er tilstoppet med is. Hvis din vannforsyningsslange fryser, må du gjøre som følger: 1. Pakk inn skjøtene på vannforsyningsslangen med varme håndklær. Uttak Skjøter Vannforsyningsslange 2. Ha 2 til 3 liter varmt vann i trommelen. ca 50 C 3. Start vasking med funksjonen Drain only (Kun uttaping), ved å bruke Mode (Programvelger)-knappen. (Se side 20.) 7. Hvis maskinen er utstyrt med slange med en vannforsyningsventil, må du stenge vannforsyningskranen, koble slangen fra kranen og så rense filteret på slangen på samme måte Vedlikehold 140VG4_WNR.indb :24:24 Kontrolliste ved feil Problem Årsak Knappene virker ikke. --Programmet, temperaturen og prosessinnstillingene kan ikke endres mens vaskingen pågår (skyllingen eller sentrifugeinnstillingene kan endres). --Barnelåsen kan være aktivert. (Se side 21.) Døren kan ikke åpnes. Uvanlig lukt --Dørlåsen kan være aktivert. (Se side 9.) --Barnelåsen kan være aktivert. (Se side 21.) --Vanntemperaturen eller vannivået kan være for høyt. --Gummideler kan avgi lukt når du begynner å bruke maskinen, men lukten vil forsvinne etter hvert. Du kan vaske trommelen ved å kjøre programmet på 90 C. (Se side 22.) --Vannkranen kan være stengt. --Vannforsyningsslangen kan være frosset. (Se side 24.) --Vannforsyningen kan være stengt. --Vannforsyningsfilteret kan være tilstengt. (Se side 24.) Det er bare en liten mengde vann. Vann samler seg opp under vaskingen. Vann tømmes ut under vaskingen. --Hvis du pauset vaskingen og så startet den på nytt, kan maskinen drenere ut noe vann. IKKE tøm vann inn gjennom døren. --Dette er normalt; vannet leveres automatisk dersom mengden vann minker. Ved for store belastninger, kan vannet fylles opp flere ganger. --Dette er normalt, vannet tømmes ut regelmessig, og fylles opp for å vaske bort overflødig skum. Denne funksjonen kalles skumpåvisning. Vask Vaskemaskin Det kommer ikke vann inn i maskinen. Problemløsning VG4_WNR.indb :24:24 Kontrolliste ved feil Problem Vann kommer ikke inn i maskinen under skyllingen. Skyllingen begynner før sentrifugeringen er ferdig. Skylling/Sentrifugering Tid Årsak --Før skylling sentrifugerer maskinen for å tømme ut gjenværende vann. Vannet fylles opp etter dette. --Maskinen kan ha påvist en ubalansert last, som er forårsaket av at klærne flytter seg til en side av trommelen, så skyllingen startet automatisk for å korrigere ubalansen. --Etter vaskingen kan overskuddsskum bli igjen, så vannet blir tappet ut og fylt på igjen for å vaske det bort. Denne funksjonen kalles skumpåvisning. Under sentrifugering, stopper og roterer trommelen flere ganger. Skum og vann blir igjen i døren eller dørforseglingen. Sentrifugeringen starter og stopper flere ganger. Den viste tiden som gjenstår endres. --Dette er normalt; maskinen har påvist en ubalansert last, og prøver å korrigere den. --Selv om noe skum og vann kan være igjen avhengig av statusen på vasken og mengden vaskemiddel som er brukt, er ytelsen på skyllesyklusen upåvirket. --Dette er normalt; uregelmessig spinning bidrar til at sentrifugeringen foregår stille. --Vasken kan være for lett. Hvis det er tilfellet kan du legge inn ett eller to badehåndkle.

8 --Gjenstående tid er beregnet og korrigeres fortløpende. Derfor kan tiden som vises endres. --Gjenstående tid øker dersom ekstra skylling og sentrifugering er nødvendig for å korrigere ubalanse, som forårsakes av at vasken flytter seg til en side i trommelen Problemløsning 140VG4_WNR.indb :24:25 Kontrolliste ved feil Problem Det er ikke såpe eller nesten ikke noe skum. Årsak --Mengden skum varierer avhengig av temperatur, nivå og hardhet på vannet. --Du kan ha hatt vaskemiddel i pulverform direkte i trommelen; du må ha den i vaskemiddelskuffen. --Du bruker kanskje ikke nok vaskemiddel. --Du bruker kanskje et vaskemiddel med redusert skumming. --Svært skitne klær, og større mengder vask kan redusere mengden skum. Det er mye skum. --Mengden skum varierer avhengig av temperatur, nivå og hardhet på vannet. --Du kan ha brukt for mye vaskemiddel. --Typen vaskemiddel du bruker kan lage mye skum. Tøymykneren flyter over. Etter at vasken er ferdig, er det igjen vaskemiddel i pulverform. Det er uvanlig støy eller vibrasjon. --Tøymykneren kan ha oversteget MAKS-nivået i vaskemiddelskuffen. (Se side 11.) --Du kan ha sølt væske ved å lukke skuffen for hardt. --Du kan ha hatt vaskemiddel i pulverform direkte i trommelen; du må ha den i vaskemiddelskuffen. Såpe og skum Støy Det er støy når vannet tappes ut. Viften lager lyder. 140VG4_WNR.indb 27 --Det kan være metallelementer i trommelen. --Ankerbolten er kanskje ikke fjernet. (Se side 32.) --Maskinen står kanskje på en hellende eller ustabil overflate. Hvis ingen av delene over er årsaken, må du kontakte ditt lokale kundeservicesenter. --Dette er normalt, det er støyen som kommer fra tømmepumpen. --Dette er normalt; viften kjøler ned de elektriske delene. Problemløsning :24:25 Kontrolliste ved feil Problem Strømforsyningen kutter ut mens maskinen er på. En kretsbryter løser ut strømforsyningen. Annet Vannforsyningen avbrytes. Skjermen er uklar. Årsak --Maskinen vil stoppe, og vil ikke starte av seg selv når strømmen kommer tilbake. Du må velge et program og starte på nytt. --Maskinen stopper og vil ikke starte av seg selv når du tilbakestiller bryteren. Du må finne ut hva som forårsaket at bryteren løste ut, og løse det problemet. Så tilbakestiller du bryteren for å slå på strømforsyningen igjen, og slår på maskinen igjen. --Når vannet tilsettes igjen, kan det til å begynne med være urent. Du må koble fra vannforsyningsslangen og tappe ut det urene vannet gjennom kranen. Sikre at vannforsyningsslangen har blitt koblet til før du bruker maskinen igjen. --Maskinen kan være skarpt belyst eller i et solrikt område Problemløsning 140VG4_WNR.indb :24:25 Feilmelding Hva må gjøres Kontroller avløpsslangen for et av de følgende problemer. -- Den tilstoppes. -- Åpningen er under vann. -- Den er lenger enn 3 meter. -- Vannet er frosset. Rens utløpsfilteret dersom det tilstoppes. (Se side 23. ) Etter at problemet er løst, åpner du døren, lukker den og så starter vasken igjen. Hva må gjøres Døren er åpen Sikre at døren er skikkelig lukket. Maskinen har blitt laget for å påvise ubalansert last, spesielt små laster, for å sikre stille drift og for å oppnå de beste resultatene. Dette er ikke en feil. Utfør en av de følgende løsningene. Hva må gjøres Kan ikke sentrifugere -- Vasken er for tung, løs opp floker i klær. -- Vasken er for tung fordi ting som laken er for tunge. Reduser lasten. -- Hvis vasken er for lett, kan du legge til ett eller to håndkle. -- Hvis maskinen står på et ustabil eller ugjevn overflate, må du endre plasseringen. Etter at problemet er løst, åpner du døren, lukker den og så starter vasken igjen. Hva må gjøres Sjekk for ett av de følgende problemene. -- Kranen er stengt. -- Vannrøret eller slangen er frosset. -- Vannforsyningen kan være forhindret. -- Vannforsyningsfilteret er tilstengt. (Se side 24.) Etter at du har korrigert problemet, må du åpen døren, lukke den, og så starte vasken igjen. Hvis det røde merket vises i slangen med vannforsyningsventil, har det blitt en stopp i vannforsyningen. Du må erstatte den med en ny slange. Slange med vannforsyningsventil (No.AXW12C-7SR0) En feilmelding som starter med H. Hva må gjøres Trykk på Off (Av)-knappen. Hvis skjermen forbli på, eller dersom den vises igjen når du trykker på Startknappen, må du koble fra maskinen og kontakte ditt lokale kundeservicesenter. Kan ikke tappe ut Kan ikke levere vann Problemløsning VG4_WNR.indb :24:25 Velge rett plassering Bære maskinen Maskinen må bæres av to eller flere mennesker. Forsiktig --Plasser maskinen på en flat, stabil overflate for å unngå store variasjoner og støy. Hvis gulvet ikke er flatt og stabilt, må du kontakte ditt lokale kundeservicesenter. --IKKE plasser maskinen i direkte sollys eller på et sted der temperaturer kommer under frysepunktet. --IKKE la metalldeler på maskinen komme i kontakt med metallbøtter eller andre apparater. Start med å lene maskinen bakover. En person skal stå bak den, og holde i baksiden på toppanelet. Den andre personen skal ta tak i bunnkanten i fronten. Det rette stedet for maskinen Sikre at det er nok plass for maskinen og at åpningen i foten ikke er hindret av et teppe Dimensjoner i millimetere 30 - Installasjonsinstruksjoner 140VG4_WNR.indb :24:25 Velge rett plassering Plassere en innebygget vaskemaskin - Du trenger et oppstillingssted som er minst 60 cm bredt. Det er nødvendig med minst 2 mm klaring på sidene, og 3 mm klaring over og bak maskinen. - Benken over maskinen må festes godt til de tilstøtende skapene. - I stedet for standard toppanel, må du få en teknikker til å montere et metalldeksel. - Pluggen må være lett tilgjengelig etter installasjonen. Metalldeksel Metalldeksel (AXW4595-7SR0) Installasjonsinstruksjoner VG4_WNR.indb :24:25 Flytting og installasjon Fjerne ankerboltene Fire ankerbolter holder det indre i maskinen på plass under transport. Fjern dem før du installerer. Bruk skrunøkkelen som følger med maskinen. Følg de følgende instruksjonene.

9 Merk Ankerboltene må fjernes før maskinen brukes. De kan forårsake sterke vibrasjoner. 3. Fjern skruene som er på siden av boltehullene. 4. Trykk hvert deksel (følger med tilbehøret) over hvert boltehull, og sikre dem så med skruene du fjernet i trinn 3. Merk Vær sikker på at du tar vare på ankerboltene, fordi de brukes når du skal transportere maskinen. Hvis maskinen overleveres til en annen person, må du sikre at du gir vedkommende ankerboltene. A B Flytte maskinen Merk Sikre at du monterer ankerboltene i maskinen. Før du flytter maskinen - Lukk kranen og kjør maskinen for å tømme den for vann. Tapp ut gjenværende vann fra pumpeslangen. (Se side 23.) - Fjern trykket i vannforsyningsslangen, og ta den av. - Koble fra strømkabelen. - Sett på ankerboltene. (Se side 33.) B 1. Bruk B-siden av skrunøkkelen for å løsne de fire boltene. 2. Trekk ut boltene horisontalt Installasjonsinstruksjoner 140VG4_WNR.indb :24:26 Flytting og installasjon Sett på ankerboltene 1. noen holde toppen av trommelen og trekke den forover. Samme nivå Låsemutter Fot 3. Sett inn transportbeskyttelsene. 1. Juster hver fot ved å skru den med eller mot klokken. 3. Bruk en vater for å sikre at maskinen står helt rett. 4. Stram hver låseskrue ved å skru den mot klokken. Forsiktig 4. Stram hver bolt slik at fjærene strekkes ut omtrent 26 mm. Sikre at alle låseskruer er strammet godt, og at føttene fremdeles er skrudd fast i maskinen. Hvis du ikke gjør det, vil maskinen bevege seg. B 26 mm Installasjonsinstruksjoner VG4_WNR.indb :24:26 Koble til slanger og strømforsyning Følg instruksjonene i denne delen for å forhindre vannlekkasje. Hvis du ikke er sikker, må du be en servicerepresentant om å sette på slangene. Lengder på slanger og kabler Tilkoblinger på venstre side ~ 105 cm ~ 130 cm ~ 135 cm ~ 90 cm 0 maks. 100 cm 3/4 min. 10 mm :24:27 Tilkoblinger på høyre side ~ 100 cm ~ 140 cm Vannforsyningsslange Forsiktig --IKKE koble til vannforsyningsslangen til kombinasjonskranen. --IKKE vri, klem, endre eller kutt slangen. -- Optimalt vanntrykk i vannledningsnettet er 0,03-1,0 MPa. min. inkluderer de følgende komponentene. 1) Lekkasjesensor Denne sensoren vil avbryte driften på maskinen dersom det oppdager lekkasjer. Den er plassert på bunnplaten på maskinen. Hvis en lekkasje påvises vil en feilmelding som begynner med H, for eksempel H 01, vises. I det tilfellet må du ta kontakt med ditt lokale kundeservicesenter. 2) Oversvømmelsesbeskyttelse Hvis vann i maskinen øker til et bestemt nivå, vil denne funksjonen stoppe vanntilførselen og aktivere utpumpingen. Forsiktig - IKKE steng igjen vasken der utløpet er. Sikre at dreneringen inn i utløpet er tilstrekkelig. - IKKE la åpningen på utløpsslangen dyppe ned i utløpsvannet. Dette kan føre til at vannet flyter tilbake til maskinen. Drenere til en dreneringsslange Vannslange Forsiktig IKKE vri, trekk ut eller bøy utløpsslangen. Før avløpet til en vask eller lignende Albue Koble til strømforsyningen Navneplate Forsiktig - Sikre utløpsslangen slik at den ikke kommer utenfor vasken. Forsiktig Navneplaten indikerer korrekt strømstyrke som maskinen trenger. Sikre at strømforsyningens spesifikasjoner i ditt område passer til informasjonen som er angitt her. Installasjonsinstruksjoner VG4_WNR. indb :24:28 Kontroll etter installasjon Kontrolliste ved installasjon ) Ankerbolter Har du fjernet dem, og festet dekslene skikkelig? 2) Plassering Er maskinen på en flat, stabil overflate? Går den uten vibrering? 3) Vannforsyningsslange Er den uten lekkasjer? Er vannforsyningen normal? 4) Utløpsslange Er den uten lekkasjer? Drenerer den normalt? ) Justerbare føtter Er de skrudd sikkert fast i maskinen? 6) Føttenes underlag Står de flatt? Hvis maskinen ikke er i vater, kan det komme unormale lyder når vannet tappes ut. 7) Strømforsyning Er husets strømforsyning på AC 220 V til 240 V? 36 - Installasjonsinstruksjoner 140VG4_WNR.indb :24:28 Kontroll etter installasjon Testkjør etter montering Kontroller for vannlekkasje, unormale lyder og skikkelig drenering. Utfør følgende prosedyre UTEN klær i trommelen. 1. Skru på kranen. 2. Lukk døren. 3. Kjør sentrifugering når vaskemaskinen har blitt flyttet. Trykk på On (På)-knappen. Du må velge Quick 50 (Hurtig 50) -syklusen og Spin (Sentrifuge) -programmet. Trykk deretter på Start -knappen. Etter at vannet er tappet av, starter du en testkjøring. 4. Mens du holder inne knappene Speed/Eco (Hastighet øko) og Easy Ironing (Lettstrykt), trykker du på On (På)-knappen. Kontroller følgende: -- Er det noe unormal støy? Sjekk i såfall av maskinen er i vater. -- Er det noen vannlekkasje? Sikre i såfall at slangene er skikkelig tilkoblet. Du kan få de følgende feilmeldingene: -- Er slangene skikkelig koblet til? Er avløpet tilstoppet? -- Har du koblet til vannforsyningsslangen skikkelig, og skrudd på kranen? Etter at en feil er rettet opp, må du åpne og stenge døren igjen for å fortsette testen. 5. Når skjermen viser som under (3 sekunder), trykker du på Speed/Eco (Hastighet øko)-knappen. Gjenstående tid vises som under. Testen kjøres i omtrent 3 minutter. Installasjonsinstruksjoner VG4_WNR.indb :24:28 Strøm- og vannforbruk Program Cotton (Bomull) Temperatur 40 C 40 C 1) Ekstra Last funksjoner Øko 10 kg 8 kg 5 kg 4 kg 10 kg 60 C 1) Øko 8 kg 5 kg 4 kg Cotton Rinse Plus (Bomull +skylling) 60 C 40 C 40 C Easy-care (Stryk lett) Wool (Ull) Silk/Lingerie (Silke/undertøy) Quick 50 (Hurtig 50) Rapid 15 (Hurtig 15) 15 C Wash (15 C vask) Shirts (Skjorter) Sportswear (Sportsklær) Outdoor (Utendørs) Denim (Dongeri) 40 C 1) 30 C 30 C 40 C 30 C 40 C 40 C 30 C 30 C Øko 10 kg 8 kg 10 kg 8 kg 10 kg 8 kg 5 kg 4 kg 2 kg 2 kg 5 kg 4 kg 2 kg 4 kg 2 kg 3 kg 3 kg 2 kg Strøm forbruk 1,05 kwh 0,88 kwh 0,57 kwh 0,48 kwh 0,85 kwh 0,65 kwh 0,72 kwh 0,55 kwh 1,55 kwh 1,48 kwh 0,87 kwh 0,85 kwh 0,83 kwh 0,67 kwh 0,70 kwh 0,56 kwh 0,20 kwh 0,22 kwh 0,48 kwh 0,45 kwh 0,15 kwh 0,15 kwh 0,42 kwh 0,65 kwh 0,27 kwh 0,24 kwh Vann Tid forbruk (min) 90 L 72 L 50 L 40 L 63 L 50 L 50 L 40 L 87 L 74 L 87 L 74 L 80 L 57 L 55 L 45 L 50 L 60 L 50 L 40 L 23 L 50 L 35 L 45 L 58 L 40 L 2:05 1:50 2:45 2:45 3:45 3:45 3:05 2:55 3:02 2:22 2:12 1:57 3:23 2:53 1:32 1:22 0:40 0:40 0:49 0:49 0:15 1:29 1:08 1:30 1:48 0:55 1) Resultater som er beregnet angående Eco (Øko)-funksjonen og maksimal sentrifugeringshastighet, samsvarer med EN

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 2) Strømmen, vannforbruket og tiden som angis i tabellen kan variere avhengig av variasjoner i trykk, vannhardhet og temperaturer, romtemperaturer typer og mengde tøy, spenningsvariasjoner, og hvilke ekstrafunksjoner som brukes Installasjonsinstruksjoner 140VG4_WNR.indb :24:29 Spesifikasjoner NA - 140VG4 Gradert spenning Gradert frekvens Maksimalt energigradert strøminntak Oppvarmende energigradert strøminntak Produktets vekt Maksimal masse med tørre klær Produktets dimensjoner Vannforbruk Vanntrykk i kranen 10 kg NA - 148VG4 NA - 168VG V 50 Hz W 2000 W (230 V) 74 kg 8 kg 596 mm (B) x 625 mm (D) x 845 mm (H) Se også Strøm- og vannforbruk. 0,03-1 MPa Installasjonsinstruksjoner VG4_WNR.indb :24:29 Webside: net I samsvar til direktiv 2004/108/EC, artikkel 9(2) Panasonic Testsenter Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany Panasonic Corporation 2012 Skrevet i Kina Juli VG4_WNR.indb :24:29.

Din bruksanvisning PANASONIC NA-168VG3 http://no.yourpdfguides.com/dref/3999854

Din bruksanvisning PANASONIC NA-168VG3 http://no.yourpdfguides.com/dref/3999854 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-168VX3 http://no.yourpdfguides.com/dref/4728744

Din bruksanvisning PANASONIC NA-168VX3 http://no.yourpdfguides.com/dref/4728744 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-B48VG5

Din bruksanvisning PANASONIC NA-B48VG5 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble strøm - 400/230V Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Sjekk

Detaljer

Bruksanvisning for UV-anlegg.

Bruksanvisning for UV-anlegg. Bruksanvisning for UV-anlegg. Ultrafiolett desinfisering av vann (SDE Serie) Navn: Ultrafiolett Vann Desinfeksjon System i 304 Rustfritt stål. Bruksområder: Drikkevann, matvareindustrien, medisin og næringsliv

Detaljer

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER INNHOLD FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN DRENERINGSSYSTEM - BARE FOR MODELLER MED TOPPMONTERT VANNBEHOLDER SNU DØREN BARNESIKRING

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel Vedlikeholdsmanual Tørketrommel T5190LE Type N1190.. Originalanvisninger 438 9098-10/NO 2015.09.14 Innhold Innhold 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedlikehold...6 3.1 Rengjør lofiltrene...6 3.2 Spesialfilter...6

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET

LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET GENERELL INFORMASJON Strømomformer: Inn: 100 240V ~ 50/60 Hz 0,8A Ut: 12V 2,5A Strømforbruk: 7,5W (hvilemodus) 25W ved bruk Vanntrykk:

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

PNA65 Kondensavfukter

PNA65 Kondensavfukter PNA65 Kondensavfukter Brukerveiledning vrn. 206716 Les og spar disse instruksjonene Hvordan man bruker Touchpad Controller ( PNA65 egen manual for innstilling hygrostat) Normale display beskjeder er: DEHUMIDIFIER

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien MASSASJEBAD MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING 2009-12 G9000- SERIEN INNHOLD SIDE G9000-serien inkluderer alle massasjebad med modellnummer fra G9001 til og med G9095 inkludert benevnelse "B" og "E".

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer