MountingInstructions. Plissé & Duette Gardinerne / Plissé & Duette / Persienn Plissé & Duette / Plisse & Duette Kaihtimet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MountingInstructions. Plissé & Duette Gardinerne / Plissé & Duette / Persienn Plissé & Duette / Plisse & Duette Kaihtimet"

Transkript

1 MountingInstructions Plissé & Duette Gardinerne / Plissé & Duette / Persienn Plissé & Duette / Plisse & Duette Kaihtimet

2 MountingInstructions Dansk Norsk Svenska Suomi Det er meget vigtigt, at De følger monterings- og brugsanvisningen nøje. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for problemer, som følger af at monterings- og brugsanvisningen ikke er fulgt eller ikke er fulgt korrekt. Det er svært viktig at disse installasjons- og brukerveiledningene følges nøye. Vi tar ikke på oss ansvar for problemer som følge av at disse installasjons- og brukerveiledningene ikke er fulgt. Det är mycket viktigt att du följer denna monterings- och bruksanvisning noga. Vi kan inte påta oss något ansvar för problem som uppkommer ur underlåtenhet att följa monterings- och bruksanvisningen. On erittäin tärkeää seurata tarkasti näitä asennus- ja käyttöohjeita. Emme voi ottaa vastuuta ongelmista, jotka aiheutuvat puutteellisesta asennus- ja käyttöohjeiden seuraamisesta.

3 Information Dansk Norsk Svenska Suomi Hvis De ønsker flere oplysninger og/eller har problemer: Kontakt den forhandler, Luxaflex -produktet er købt hos, eller gå til Hvis du vil ha mer informasjon, og/eller hvis du har problemer, ta kontakt med forhandleren du kjøpte Luxaflex -produktet fra, eller gå til Om du är intresserad av mer information och/eller har problem, var vänlig att kontakta återförsäljaren som du köpte din Luxaflex -produkt av, eller besök Jos haluat saada lisätietoa ja/tai sinulla on ongelmia, ota ystävällisesti yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit Luxaflex tuotteesi tai mene osoitteeseen Art. nr Registered trademark - A HunterDouglas Product. Copyright HunterDouglas 2010.

4 Content Dansk Norsk Svenska Suomi

5 Luxaflex Scandinavia AB 8 oktober 2012 Krister J Dansk Standard MONTERING 1. Beslag Afmærk placeringen af beslagene på væg eller loft, som vist på tegningen. Kontrollér at monterings materialet er stærkt nok til at bære vægten. Vælg en placering, hvor gardinet ikke kommer i kontakt med håndtag, hængsler eller lignende. 2a. Montering af væg- eller loftsbeslag Brug de medfølgende skruer til at montere beslagene på en af de måder, der er vist på tegningen. Om nødvendigt kan der bruges kiler i skæve vinduesrammer. 2b. Montering i plast- eller aluminiumsrammer Det viste klemmebeslag kan bruges til montering i plast- eller aluminiumsrammer til sidehængte eller vippevinduer. Brug en sekskantnøgle til at fastgøre klemmen på plasteller aluminiumsrammen. 3. Montering af overlisten Lad overlisten glide over forkanten af beslaget, og tryk derefter skinnen opad indtil den klikker på plads. BETJENING Gardinet kan betjenes på forskellige måder afhængig af valgt betjening: 4. Snor og snorelås 4a. Træk snoren mod midten af gardinet (A) for at løsne snorelåsen, derefter hæves eller sænkes gardinet (B). 4b. Træk snoren tilbage mod siden (C) for at låse snoren. Vigtigt: Træk snoren til højre eller venstre, IKKE ud mod Dem selv. 5a. Håndtag Brug håndtaget til at justere gardinet. INSTALLATIONMULIGHEDER Der er forskellige monteringer afhængig af gardinet. 7. Nichemontering - wirestyret/snorudspændt Wiren skal fastgøres lodret under overlisten. Længden af wiren bestemmes, når gardinet bestilles. Udvendig montering - wirestyret/snorudspændt Wiren skal fastgøres lodret under overlisten. Monter beslaget, så det holder wiren udspændt. 8a. Nichemontering - snorudspændt Montér den faste underliste på samme måde som overlisten (se punkt 2a Standard montering ). 8b. Justering af snorudspændte plissé Det er nemt at justere spændingen af snorene med det røde plastikhåndtag, som følger med. Sæt det over spændingsmekanismen i bundskinnen og bevæg den til venstre eller højre, indtil den ønskede spænding er nået. Fjern plastikhåndtaget og gem det i tilfælde af at spændingen skal justeres igen på et senere tidspunkt. 9. Montering indvendige sidelister Skru listerne godt fast på rammen. 10. Halvrunde og kvartrunde vinduer Monter skinnen som beskrevet i punkt 1 og 2a Standard montering. Hvis der monteres et Luxaflex Duette gardin, monteres støttekrogene med lige store intervaller. Bagsiden af gardinet støttes med let hånd. Hvis der monteres et Luxaflex Plissé gardin, skrues krogene i rammen så det passer med snorhullerne på plisségardinet. Gardinet hænges op på krogene. 11. Mellanglasmontering Bor et Ø 8 mm hul i karmen til snorgennemføringen. Monter beslagene i karmen, træk snorene igennem snorgenemføringen og monter snorholderen på karmen. 5b. Betjeningsstang (ekstraudstyr) Placér enden af betjeningsstangen på håndtaget. Drej mod højre for at låse gardinet i ønsket position. 6. Endeløs snor/kæde Gardinet betjenes ved at trække i snoren/kæden. Elektrisk betjening (ikke vist) Brug kontakten/fjernbetjeningen til at hæve eller sænke gardinet.

6 AFMONTERING 11. Hæv gardinet helt op. Placer en skruetrækker bagved overlisten mellem beslaget og skinnen. Drej skruetrækkeren for at udløse overlisten. Bemærk: Hvis det er et udspændt gardin afmonteres overlisten først, derefter bundlisten. VEDLIGEHOLDELSE Vævet på både Duette og Luxaflex Plissé gardiner kan ikke tages af over- og underlisten. Det anbefales at gardinerne regelmæssigt rengøres med en støvbørste eller med en støvsuger på laveste indstilling. Pletter skal fjernes så hurtigt som muligt med en blød svamp og lunkent vand og om nødvendigt tilsat flydende vaskemiddel. NB. Duette og Plissé væv med en metaliseret bagside må ikke rengøres med vand, da dette kan skade den metaliserede belægning. ADVARSEL Små børn kan blive kvalt i løkken af kæder, bånd og snore, der bruges til betjening af gardinprodukter. De kan også vikle snore omkring halsen. For at undgå at børn bliver kvalt eller viklet ind i snore, bør snorene holdes udenfor små børns rækkevidde. Placer senge, vugger og andre møbler således at disse ikke kan bruges til at komme tæt på produkterne. Vi anbefaler at man anvender en snorholder, som er en del af vores ekstratilbehør, for at reducere risikoen for en sådan ulykke. I henhold til EN 13120

7 Luxaflex Scandinavia AB 8 oktober 2012 Krister J Norsk Standard MONTERING 1. Beslag Merk av plasseringen av beslagene på vegg eller tak, som vist på tegningen. Kontroller at monteringsunderlaget er sterkt nok til å bære vekten. Velg en plassering hvor gardinen ikke kommer i kontakt med håndtak, hengsler eller lignende. 2a. Montering av vegg- eller takbeslag Bruk de vedlagte skruene til å montere beslagene på en av måtene som er vist på tegningen. Om nødvendig kan det brukes kiler i skjeve vindusrammer. 2b. Montering i plast- eller aluminiumsrammer Det viste klemmebeslaget kan brukes til montering i plast- eller aluminiumsrammer til sidehengte eller vippevinduer. Bruk en umbraconøkkel for å feste klemmen på rammen. 3. Montering av overlisten La overlisten gli over forkanten av beslaget og trykk deretter skinnen oppover inntil den klikker på plass. BETJENING Gardinen kan betjenes på forskjellige måter avhengig av valgt betjening: 4. Snor og snorelås 4a. Trekk snoren mot midten av gardinen (A) for å løsne snorlåsen, deretter heves eller senkes gardinen (B). 4b. Trekk snoren tilbake mot siden (C) for å låse snoren. Viktig: Trekk snoren til høyre eller venstre, IKKE ut mot deg selv. 5a. Håndtak Bruk håndtaket til å justere gardinen. 5b. Betjeningsstang (ekstrautstyr) Plasser enden av betjeningsstangen på håndtaket. Drei mot høyre for å låse gardinen i ønsket posisjon. INSTALLASJONSMULIGHETER Det er forskjellige monteringer avhengig av gardinen. 7. Nisjemontering wirestyrt/snorutspendt Wiren skal festes loddrett under overlisten. Lengden av wiren bestemmer når gardinen bestilles. Utvendig montering - wirestyrt/snorutspendt Wiren skal festes loddrett under overlisten. Monter beslaget så det holder wiren utspendt. 8a. Nisjemontering - snorutspendt Montér den faste underlisten på samme måte som overlisten (se punkt 2a Standard montering ). 8b. Justering av snorutspendt plissé Det er enkelt å justere spenningen av snorene med det røde plastikkhåndtaket som følger med. Sett det over spenningsmekanismen i bunnskinne og beveg den til venstre eller høyre inntil den ønskede spenningen er nådd. Fjern plastikkhåndtaket og ta vare på det i tilfelle spenningen skal justeres igjen på et senere tidspunkt. 9. Montering innvendige sidelister Skru listene godt fast på rammen. 10. Halvrunde og kvartrunde vinduer Monter skinnen som beskrevet i punkt 1 og 2a Standard montering. Hvis det monteres en Luxaflex Duette gardin monteres støttekrokene med like store intervaller. Baksiden av gardinen støttes med lett hånd. Hvis det monteres en Luxaflex Plissé gardin skrus krokene i rammen slik at det passer med snorhullene på plisségardinen. Gardinen henges opp på krokene. 11. Mellomglassmontering Bor et Ø 8 mm hull i karmen for snorgjennomføring. Skru fast plastdelen i karmen. Monter beslagene i karmen. Tre gjennom snoren i snorgjennomføringen. Monter fast knappen på karmen. 6. Endeløs snor/kjede Gardinen betjenes ved å trekke i snoren/kjedet. Elektrisk betjening (ikke vist) Bruk kontakten/fjernbetjeningen for å heve/senke gardinen.

8 DEMONTERING 11. Hev gardinen helt opp. Plasser en skrutrekker bak overlisten mellom beslaget og skinnen. Drei skrutrekkeren for å utløse overlisten. Merk: hvis det er en utspendt gardin demonteres overlisten først, og deretter bunnlisten. VEDLIKEHOLD Vevet på både Duette og Luxaflex Plisségardiner kan ikke tas av over- og underlisten. Det anbefales at gardinene regelmessig rengkøres med en støvkost eller med støvsuger på laveste styrke. Flekker skal fjernes så raskt som mulig med en fuktig svamp og lunkent vann og om nødvendig tilsatt flytende vaskemiddel. NB. Duette og Plissévev med en metallisert bakside må ikke rengjøres med vann da dette kan skade den metalliserte belegget. ADVARSEL Små barn kan bli kvalt i løkken av kjeder, bånd og snorer som brukes til betjening av gardiner. De kan også vikle snorene rundt halsen. For å unngå at barn blir kvalt eller viklet inn i snorene bør snorene holdes utenfor små barns rekkevidde. Plasser senger, vugger og andre møbler slik at disse ikke kan brukes til å komme tett på produktene. Vi anbefaler at man bruker snorholder, som inngår i vårt tilbehør for å redusere risikoen for ulykker. I henhold til EN 13120

9 Luxaflex Scandinavia AB 8 oktober 2012 Krister J Svenska STANDARDMONTERING 1. Beslag Markera ut placeringen av fästena på vägg eller tak, som visas på ritning. Kontrollera att rätt skruv används för det material du monterar i samt att inte några handtag etc. är i vägen för produkten. 2a. Montering av vägg eller takfäste Använd de medföljande skruvarna (om möjligt) för att montera upp fästena på något av de sätt som visas på ritningen. Om nödvändigt använd kilar för skeva fönsterkarmar 2b. Montering i plast- eller aluminiumramar Klämbeslaget kan användas för montering i plast eller aluminiumramar för båge eller vippfönster. Använd en insexnyckel för att fästa klämman. 3. Montering av skena Placera skenan så att beslagets framkant ligger mot skenans framkant, tryck därefter upp skenan tills du hör att det klickar på plats. Betjäning Gardinen kan betjänas på flera olika sätt beroende på vald typ/betjäning: 4. Snöre och snörlås 4a. Dra snöret mot mitten av gardinen (A) för att frigöra snörlåset, därefter kan du höja eller sänka gardinen (B) 4b. Dra snöret mot sidan (C) för att låsa snörlåset. Viktigt: Dra i snöret till höger eller vänster, inte mot dig 5a. Handtag Använd handtaget för att höja eller sänka gardinen 5b. Dragstång Placera änden av dragstången på handtaget, vrid sedan dragstången åt höger för att låsa den. Använd sedan dragstången för att höja eller sänka gardinen. INSTALLATIONSALTERNATIV Monteringen varierar beroende på typ 7. Nischmontering - Wirestyrd/uppspänd Wiren/snöret fäst vertikalt under skenan, längden på wire/snöre bestäms utav produktens höjd. Utvändig montering- Wirestyrd/uppspänd Wiren/snöret fäst vertikalt under skenan, längden på wire/snöre bestäms utav produktens höjd. 8a. Nischmontering - Uppspänd Montera underlisten på samma sätt som skenan (se punkt 2a standard montering ) 8b. Justering av uppspänd plissé Det är enkelt att spänna wire med hjälp av det röda handtaget enligt följande. Placera det röda handtaget på underlistens baksida och dra till vänster eller höger tills du nått önskad spänning. Ta sedan bort handtaget och förvara det om du behöver justera vid senare tidpunkt. 9. Montering av sidolister Skruva fast sidolisterna i nisch/vägg. 10. Halvrunda och Kvartsfönster Montera skenan som beskrivs i punkt 1 och 2a Standardmontering När en Luxaflex Duette gardin monteras så skall krokarna placeras på jämna avstånd. Baksidan av gardinen håller du lätt med handen. När en Luxaflex Plisségardin monteras så skall krokarna placeras så de passar in med snörhålen på plisségardinen, gardinen hängs upp på krokarna. 11. Mellanglasmontering Borra ett Ø 8 mm hål i karmen för snörgenomföring. Skruva fast plastdelen i karmen. Montera beslagen i karmen. Trä igenom snöret i snörgenomföringen. Montera fast knapen på karmen. 6. Ändlös snöre/kedja Gardinen betjänas genom att dra i snöre/kedja Motor (ej på ritning) Använd strömställare/fjärrkontroll för att höja eller sänka gardinen.

10 Nedtagning 11. Dra upp gardinen till parkerat läge. Placera en skruvmejsel mellan beslag och skena, vrid skruvmejseln för att lossa skenan. Tänk på: Om det är en uppspänd gardin, lossa då skenan och därefter underlisten. Underhåll Väven på både Luxaflex Plissé och Duette gardiner kan inte tas bort från över och underlist. Det rekommenderas att gardinen rengörs med en mjuk borste eller dammsugas på låg effekt med mjukt munstycke. Fläckar bör tas bort så snart som möjligt med en mjuk svamp och ljummet vatten, om nödvändigt använd flytande tvättmedel. OBS. Duette och Plisséväv med metalliserad baksida får inte tvättas med vatten då detta kan skada beläggningen. Varning Småbarn kan kvävas av av snören, band och kedja som används för att betjäna produkten. För att förhindra att barn stryps av snören/kedja skall detta vara utom räckhåll för barn Placera sängar, spjälsängar och andra möbler så att de inte kan användas för att komma nära produkten. Vi rekommenderar att du använder den knape som följer med produkten för att minska risken för olycka. Enligt EN 13120

11 Luxaflex Scandinavia AB 8 oktober 2012 Krister J Suomi Vakioasennus 1. Kannake Merkitse kannakkeiden paikat kattoon tai seinään, kuten kuvassa. Varmista, että käytät oikeanlaisia ruuveja ja ruuveja/tulppia riippuen materiaalista johon kiinnitetään. Varmista myöskin ettei kaihtimen vapaan liikkumisen tiellä ole mitään ulkoisia esteitä, kuten ikkunan kahvoja tai muuta sellaista. 2a. Seinä- tai kattokannakkeen asentaminen Käytä mukana toimitettuja ruuveja (jos mahdollista) asentaaksesi kaihtimen kuvien osoittamalla tavalla. Jos tarpeellista käytä asennuskannakkeen kiilaa vinossa ikkunanpuitteessa. 2b. Asentaminen muovisiin tai alumiiniseen ikkunanpuitteeseen Puristinkannaketta voidaan käyttää asennettaessa muovisiin tai alumiinisiin ikkunanpuitteisiin tai kippi-ikkunoihin. Käytä kuusikulma-avainta kiinnittääksesi puristinkannake puitteeseen. 3. Mekanismikotelon asentaminen Asenna kotelo siten, että kannakkeen yläetureuna on kotelon yläetureunassa olevaa uraa vasten, työnnä tämän jälkeen koteloa ylöspäin, kunnes kuulet sen napsahtavan kannakkeeseen. KÄYTTÖ Kaihdinta käytetään eri tavoilla riippuen valitusta mekanismityypistä: 4. Naru- ja narulukko 4a. Vedä narua kaihtimen keskustaa kohti (A) avataksesi narulukon, tämän jälkeen voit nostaa tai laskea kaihdinta (B). 4b. Vedä narusta sivulle (C) lukitaksesi narulukon. Tärkeää: Vedä narusta oikealle tai vasemmalle, ei itseäsi päin. 5a. Vedin Käytä vedintä nostaaksesi tai laskeaksesi kaihdinta. 5b. Vetotanko Aseta vetotangon pää vetimeen, ja käännä vetotankoa myötäpäivään lukitaksesi sen vetimeen. Käytä vetotankoa kaihtimen nostamiseen ja laskemiseen. ASENNUSVAIHTOEHTOJA Asennustapa voi vaihdella riippuen kaihdintyypistä 7. Syvennysasennus - Vaijeripingotettu Vaijeri/naru kiinnitetään kohtisuoraan pääkiskon/pääkiskojen ylä/alapuolelle. Vaijereiden/narujen pituus määrittyy tuotteen korkeuden mukaan. Asennus syvennyksen ulkopuolelle - Vaijeripingotettu Vaijeri/naru kiinnitetään kohtisuoraan pääkiskon/pääkiskojen ylä/alapuolelle. Vaijereiden/narujen pituus määrittyy tuotteen korkeuden mukaan. 8a. Syvennysasennus - Vaijeripingotettu Asenna alalista ja sen kannakkeet samoille mitoille kuten yläkotelo (katso kohta 2a standardiasennus ) 8b. Vaijeripingotetun kaihtimen säätäminen Vaijerin kireyttä on helppo säätää toimituksen mukana tulleella punaisella säätökahvalla seuraavasti. Aseta punainen säätökahva alalistaan kuvan osoittamalla tavalla ja vedä siitä vasemmalle tai oikealle kunnes olet saavuttanut halutun vaijerin kireyden. Ota tämän jälkeen säätökahva pois ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. 9. Sivulistojen asentaminen Ruuvaa sivulistat kiinni syvennykseen/seinään. 10. Puolipyöreät ja Neljäsosa pyöreät ikkunat Asenna mekanismikotelo kuten kohdissa 1 ja 2a on kuvattu standardiasennus Kun Luxaflex Duette kaihdin asennetaan, tulee tukikoukkujen olla tasaisesti jaettuna koko kaihtimen matkalla. Kaihdinta tulee tukea kevyesti käsin sen taustapuolelta. Kun Luxaflex Vekkikaihdin asennetaan, tulee tukikoukkujen ja niiden vastakappaleiden kaihtimessa olla kohdakkain, tällöin kaihdin on helppo ripustaa. 11. Välilasiasennus Poraa Ø 8 mm reikä ikkunan puitteeseen. Ruuvaa kiinni muoviosa ikkunan puitteeseen, ja asenna kannake. Huolehdithan, että reikä on riittävän etäällä itse lasista. Vedä narut läpivientikappaleen läpi ja asenna tuote. 6. Pääton naru/ketju Kaihdinta käytetään vetämällä narusta/ketjusta. Moottori (ei kuvassa) Käytä katkaisijaa/kaukosäädintä nostaaksesi tai laskeaksesi kaihdinta.

12 IRROITTAMINEN 11. Vedä kaihdin ylös. Aseta ruuvimeisseli kannakkeen ja kotelon väliin, käännä ruuvimeisseliä irroittaaksesi kotelon kannakkeesta. Huomioi: Jos kyseessä on vaijeripingotettu kaihdin, irroita ensin yläkotelo, ja tämän jälkeen alalista. HOITO-OHJE Luxaflex Vekkikaihtimen ja Duette kaihtimen kangasta ei voida irroittaa mekanismikotelosta eikä alalistasta. Suosittelemme, että kaihdin puhdistetaan pehmeällä harjalla tai imuroidaan kevyesti pehmeällä suukappaleella, pienellä teholla. Tahrat tulee poistaa niin pian kuin mahdollista pehmeällä sienellä ja viileällä vedellä, jos tarpeellista käytä nestemäistä pesuainetta. HUOM Duette ja Vekkikangas jossa on metallisoitu tausta, ei saa pestä vedellä, koska se voi vahingoittaa päällystettä. VAROITUS Pienet lapset voivat kuristua narujen silmukkaan, ketjuun ja nauhoihin, joilla käytetään kaihdinta. Kuristumisen ja kiinni jäämisen välttämiseksi narut on pidettävä pienten lasten ulottumattomissa. Siirrä vuoteet, lastensängyt ja kalusteet kauas kaihtimen naruista. Suosittelemme narunpidikkeen käyttämistä yllä mainittujen onnettomuuksien välttämiseksi. Täyttää standardin EN vaatimukset.

13 MountingInstructions 1 4a 6 7 2a 4b 8a 8b 2b 5a b 11

14

15

826.664-B-Couv 6/05/03 18:57 Page 1. Aroma 4-10 1-3. Aroma 4-10 1-3. www.krups.com

826.664-B-Couv 6/05/03 18:57 Page 1. Aroma 4-10 1-3. Aroma 4-10 1-3. www.krups.com 2.-B-Couv /0/0 1: Page 1 I Aroma - I 0 1-0 Aroma - I 0 1-0 www.krups.com 2.-B-Couv /0/0 1: Page 2 I II I a b e i Aroma - 0 1-0 g c d c h f a e b i Aroma - c d 0 1-0 h 1 2 N (1X) /g 2.-B-Couv /0/0 1: Page

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. 5524ST Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

Pluggborrjigg Pluggborjigg Puutappiporan ohjain Dyvelbor

Pluggborrjigg Pluggborjigg Puutappiporan ohjain Dyvelbor Pluggborrjigg Pluggborjigg Puutappiporan ohjain Dyvelbor SE Pluggborrjigg för tappfogning både i kant och mitt på skivor/brädor. Självcentrerande, för brädor med max. tjocklek 32 mm (1 1 /4 ). Borrning

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC

BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC BRUKSANVISNING GA101S GASVARNARE FÖR 220-240V AC VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Bruksanvisningen innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000

Detaljer

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM

BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM BRUKSANVISNING G-3000 GASVARNARE FÖR 12 V LIKSTRÖM VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER DEN. Den innehåller viktig information om korrekt installation och användning av G-3000 Gasvarnaren.

Detaljer

.BODIFTUFS 5IFSNFY, Dansk Norsk 4WFOTLB 1

.BODIFTUFS 5IFSNFY, Dansk Norsk 4WFOTLB 1 Dansk Norsk 1 D D 510 510 Fig.1 116 18.5 ø120 Optional 25 96 239 20 115 20 224 45 45 B 25 182 150 100 67 505 A max 80 cm CM 50 60 70 90 A 460 560 660 860 B 410 510 610 810 Fig.2 Fig.3 2 Fig.4 Fig.5 1 2

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKTIONER (ska läsas tillsammans med bilderna)

MONTERINGSINSTRUKTIONER (ska läsas tillsammans med bilderna) VIKTIGT ATT OBSERVERA A) Innan monteringen påbörjas, kontrollera delarna i lådan och jämför med bilderna på komponentsidan och läs monteringsinstruktionerna noga. B) Dessa produkter måste fästas mot en

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS ASSEMBLY INSTRUCTIONS 0-0 Part No. 03 0 0 0 07 0 0007 09 0 3 0003 7 9 0 Part No. 30 3 3 33 3 3 0 3 000 00 009 009 0 3 7 003 mm 7 79 977 03 90 90 00 70 797 797 3 3 3 0 3 03 03 No. 0 0 3 3 3 3 Step Step

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt

Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt Norsk Svensk Suomi English Cu-330/Cu-450 splitt Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Før montering s 3 CU-330 SPLITT s 3 Mål og tekniske spesifikasjoner s 3

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome 1 2 3 4 5 www.philips.com/avent Philips Consumer Lifestyle BV Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands Trademarks owned by the Philips

Detaljer

Indholdsfortegnelse, dansk Innehållsförteckning, svensk Innholdsfortegnelse, norsk

Indholdsfortegnelse, dansk Innehållsförteckning, svensk Innholdsfortegnelse, norsk Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger....3-5 HWAM Autopilot IHS TM... 6 Installationsvejledning.... 7 Fjernbetjening... 10 Fyringsvejledning - træ... 12 Generelt om fyring.... 13 Vedligeholdelse.... 14

Detaljer

MAGNETIC BIKE OWNER S MANUAL TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL. EN 957-1 EN 957-6 Klass HC. Original manual. Art.

MAGNETIC BIKE OWNER S MANUAL TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL. EN 957-1 EN 957-6 Klass HC. Original manual. Art. 14-527_manual_150109.indd 2015-01-9, 12.58.35 Art. 14-527 TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL MAGNETIC BIKE KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL EN 957-1 EN 957-6 Klass HC Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM SENTRALSTØVSUGER Rørsystem CENTRALDAMMSUGARE Rörsystem CENTRALSTØVSUGER Rørsystem KESKUSPÖLYNIMURI Putkisto CENTRAL VACUUM SYSTEM Pipe system 94014-09 2015-06 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK SE HANDTRUCK ALLMÄNT Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med tre lägen: lyftning, friläge och sänkning. Fotreglage för sänkning.

Detaljer

NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1

NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a2 A B C D E F G H GVS1 GVS2 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a3 1 2 3 4 ❹ ❶ ❷ ❸ 5 6 7 8 9 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page 42 Norsk

Detaljer

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

FI SV DA NO EN. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions VT D11

FI SV DA NO EN. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions VT D11 FI SV DA NO EN Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions VT D11 FI ONNITTELUMME! Ostamalla tämän Hoover pesukoneen olet osoittanut, että et tyydy kompromisseihin haluat

Detaljer

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka BORDSFLÄKT TEKNISKA DATA Spänning:.......... 230 V/ 50HZ Isolationsklass:....... Klass II (dubbelisolerad) Mått:.............. Ø23 cm Max luftflöde (F):..... 13,4 m 3 /min Effekt (P):............ 19,6

Detaljer

DIMAS CS 2512. Svenska... 3. Norsk... 19. Dansk... 35. Suomi... 51

DIMAS CS 2512. Svenska... 3. Norsk... 19. Dansk... 35. Suomi... 51 DIMAS CS 2512 Svenska... 3 Norsk... 19 Dansk... 35 Suomi... 51 Bruksanvisning CS 2512 Innehåll Svenska Innehåll Symbolförklaring... 5 Säkerhetsinstruktioner... 6 Inledning... 7 Vad är vad... 8 Tekniska

Detaljer

bravo English Norsk Svenska Suomi Dansk

bravo English Norsk Svenska Suomi Dansk F TRACTEL S.A.S. RN 19 Saint-Hilaire-sous-Romilly, B.P. 38 F-10102 ROMILLY-SUR-SEINE T : 33 3 25 21 07 00 Fax : 33 3 25 21 07 11 N de siret : 422 197 962 000 26 Code APE 292 D L SECALT S.A. 3, Rue du Fort

Detaljer