MountingInstructions. Plissé & Duette Gardinerne / Plissé & Duette / Persienn Plissé & Duette / Plisse & Duette Kaihtimet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MountingInstructions. Plissé & Duette Gardinerne / Plissé & Duette / Persienn Plissé & Duette / Plisse & Duette Kaihtimet"

Transkript

1 MountingInstructions Plissé & Duette Gardinerne / Plissé & Duette / Persienn Plissé & Duette / Plisse & Duette Kaihtimet

2 MountingInstructions Dansk Norsk Svenska Suomi Det er meget vigtigt, at De følger monterings- og brugsanvisningen nøje. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for problemer, som følger af at monterings- og brugsanvisningen ikke er fulgt eller ikke er fulgt korrekt. Det er svært viktig at disse installasjons- og brukerveiledningene følges nøye. Vi tar ikke på oss ansvar for problemer som følge av at disse installasjons- og brukerveiledningene ikke er fulgt. Det är mycket viktigt att du följer denna monterings- och bruksanvisning noga. Vi kan inte påta oss något ansvar för problem som uppkommer ur underlåtenhet att följa monterings- och bruksanvisningen. On erittäin tärkeää seurata tarkasti näitä asennus- ja käyttöohjeita. Emme voi ottaa vastuuta ongelmista, jotka aiheutuvat puutteellisesta asennus- ja käyttöohjeiden seuraamisesta.

3 Information Dansk Norsk Svenska Suomi Hvis De ønsker flere oplysninger og/eller har problemer: Kontakt den forhandler, Luxaflex -produktet er købt hos, eller gå til Hvis du vil ha mer informasjon, og/eller hvis du har problemer, ta kontakt med forhandleren du kjøpte Luxaflex -produktet fra, eller gå til Om du är intresserad av mer information och/eller har problem, var vänlig att kontakta återförsäljaren som du köpte din Luxaflex -produkt av, eller besök Jos haluat saada lisätietoa ja/tai sinulla on ongelmia, ota ystävällisesti yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit Luxaflex tuotteesi tai mene osoitteeseen Art. nr Registered trademark - A HunterDouglas Product. Copyright HunterDouglas 2010.

4 Content Dansk Norsk Svenska Suomi

5 Luxaflex Scandinavia AB 8 oktober 2012 Krister J Dansk Standard MONTERING 1. Beslag Afmærk placeringen af beslagene på væg eller loft, som vist på tegningen. Kontrollér at monterings materialet er stærkt nok til at bære vægten. Vælg en placering, hvor gardinet ikke kommer i kontakt med håndtag, hængsler eller lignende. 2a. Montering af væg- eller loftsbeslag Brug de medfølgende skruer til at montere beslagene på en af de måder, der er vist på tegningen. Om nødvendigt kan der bruges kiler i skæve vinduesrammer. 2b. Montering i plast- eller aluminiumsrammer Det viste klemmebeslag kan bruges til montering i plast- eller aluminiumsrammer til sidehængte eller vippevinduer. Brug en sekskantnøgle til at fastgøre klemmen på plasteller aluminiumsrammen. 3. Montering af overlisten Lad overlisten glide over forkanten af beslaget, og tryk derefter skinnen opad indtil den klikker på plads. BETJENING Gardinet kan betjenes på forskellige måder afhængig af valgt betjening: 4. Snor og snorelås 4a. Træk snoren mod midten af gardinet (A) for at løsne snorelåsen, derefter hæves eller sænkes gardinet (B). 4b. Træk snoren tilbage mod siden (C) for at låse snoren. Vigtigt: Træk snoren til højre eller venstre, IKKE ud mod Dem selv. 5a. Håndtag Brug håndtaget til at justere gardinet. INSTALLATIONMULIGHEDER Der er forskellige monteringer afhængig af gardinet. 7. Nichemontering - wirestyret/snorudspændt Wiren skal fastgøres lodret under overlisten. Længden af wiren bestemmes, når gardinet bestilles. Udvendig montering - wirestyret/snorudspændt Wiren skal fastgøres lodret under overlisten. Monter beslaget, så det holder wiren udspændt. 8a. Nichemontering - snorudspændt Montér den faste underliste på samme måde som overlisten (se punkt 2a Standard montering ). 8b. Justering af snorudspændte plissé Det er nemt at justere spændingen af snorene med det røde plastikhåndtag, som følger med. Sæt det over spændingsmekanismen i bundskinnen og bevæg den til venstre eller højre, indtil den ønskede spænding er nået. Fjern plastikhåndtaget og gem det i tilfælde af at spændingen skal justeres igen på et senere tidspunkt. 9. Montering indvendige sidelister Skru listerne godt fast på rammen. 10. Halvrunde og kvartrunde vinduer Monter skinnen som beskrevet i punkt 1 og 2a Standard montering. Hvis der monteres et Luxaflex Duette gardin, monteres støttekrogene med lige store intervaller. Bagsiden af gardinet støttes med let hånd. Hvis der monteres et Luxaflex Plissé gardin, skrues krogene i rammen så det passer med snorhullerne på plisségardinet. Gardinet hænges op på krogene. 11. Mellanglasmontering Bor et Ø 8 mm hul i karmen til snorgennemføringen. Monter beslagene i karmen, træk snorene igennem snorgenemføringen og monter snorholderen på karmen. 5b. Betjeningsstang (ekstraudstyr) Placér enden af betjeningsstangen på håndtaget. Drej mod højre for at låse gardinet i ønsket position. 6. Endeløs snor/kæde Gardinet betjenes ved at trække i snoren/kæden. Elektrisk betjening (ikke vist) Brug kontakten/fjernbetjeningen til at hæve eller sænke gardinet.

6 AFMONTERING 11. Hæv gardinet helt op. Placer en skruetrækker bagved overlisten mellem beslaget og skinnen. Drej skruetrækkeren for at udløse overlisten. Bemærk: Hvis det er et udspændt gardin afmonteres overlisten først, derefter bundlisten. VEDLIGEHOLDELSE Vævet på både Duette og Luxaflex Plissé gardiner kan ikke tages af over- og underlisten. Det anbefales at gardinerne regelmæssigt rengøres med en støvbørste eller med en støvsuger på laveste indstilling. Pletter skal fjernes så hurtigt som muligt med en blød svamp og lunkent vand og om nødvendigt tilsat flydende vaskemiddel. NB. Duette og Plissé væv med en metaliseret bagside må ikke rengøres med vand, da dette kan skade den metaliserede belægning. ADVARSEL Små børn kan blive kvalt i løkken af kæder, bånd og snore, der bruges til betjening af gardinprodukter. De kan også vikle snore omkring halsen. For at undgå at børn bliver kvalt eller viklet ind i snore, bør snorene holdes udenfor små børns rækkevidde. Placer senge, vugger og andre møbler således at disse ikke kan bruges til at komme tæt på produkterne. Vi anbefaler at man anvender en snorholder, som er en del af vores ekstratilbehør, for at reducere risikoen for en sådan ulykke. I henhold til EN 13120

7 Luxaflex Scandinavia AB 8 oktober 2012 Krister J Norsk Standard MONTERING 1. Beslag Merk av plasseringen av beslagene på vegg eller tak, som vist på tegningen. Kontroller at monteringsunderlaget er sterkt nok til å bære vekten. Velg en plassering hvor gardinen ikke kommer i kontakt med håndtak, hengsler eller lignende. 2a. Montering av vegg- eller takbeslag Bruk de vedlagte skruene til å montere beslagene på en av måtene som er vist på tegningen. Om nødvendig kan det brukes kiler i skjeve vindusrammer. 2b. Montering i plast- eller aluminiumsrammer Det viste klemmebeslaget kan brukes til montering i plast- eller aluminiumsrammer til sidehengte eller vippevinduer. Bruk en umbraconøkkel for å feste klemmen på rammen. 3. Montering av overlisten La overlisten gli over forkanten av beslaget og trykk deretter skinnen oppover inntil den klikker på plass. BETJENING Gardinen kan betjenes på forskjellige måter avhengig av valgt betjening: 4. Snor og snorelås 4a. Trekk snoren mot midten av gardinen (A) for å løsne snorlåsen, deretter heves eller senkes gardinen (B). 4b. Trekk snoren tilbake mot siden (C) for å låse snoren. Viktig: Trekk snoren til høyre eller venstre, IKKE ut mot deg selv. 5a. Håndtak Bruk håndtaket til å justere gardinen. 5b. Betjeningsstang (ekstrautstyr) Plasser enden av betjeningsstangen på håndtaket. Drei mot høyre for å låse gardinen i ønsket posisjon. INSTALLASJONSMULIGHETER Det er forskjellige monteringer avhengig av gardinen. 7. Nisjemontering wirestyrt/snorutspendt Wiren skal festes loddrett under overlisten. Lengden av wiren bestemmer når gardinen bestilles. Utvendig montering - wirestyrt/snorutspendt Wiren skal festes loddrett under overlisten. Monter beslaget så det holder wiren utspendt. 8a. Nisjemontering - snorutspendt Montér den faste underlisten på samme måte som overlisten (se punkt 2a Standard montering ). 8b. Justering av snorutspendt plissé Det er enkelt å justere spenningen av snorene med det røde plastikkhåndtaket som følger med. Sett det over spenningsmekanismen i bunnskinne og beveg den til venstre eller høyre inntil den ønskede spenningen er nådd. Fjern plastikkhåndtaket og ta vare på det i tilfelle spenningen skal justeres igjen på et senere tidspunkt. 9. Montering innvendige sidelister Skru listene godt fast på rammen. 10. Halvrunde og kvartrunde vinduer Monter skinnen som beskrevet i punkt 1 og 2a Standard montering. Hvis det monteres en Luxaflex Duette gardin monteres støttekrokene med like store intervaller. Baksiden av gardinen støttes med lett hånd. Hvis det monteres en Luxaflex Plissé gardin skrus krokene i rammen slik at det passer med snorhullene på plisségardinen. Gardinen henges opp på krokene. 11. Mellomglassmontering Bor et Ø 8 mm hull i karmen for snorgjennomføring. Skru fast plastdelen i karmen. Monter beslagene i karmen. Tre gjennom snoren i snorgjennomføringen. Monter fast knappen på karmen. 6. Endeløs snor/kjede Gardinen betjenes ved å trekke i snoren/kjedet. Elektrisk betjening (ikke vist) Bruk kontakten/fjernbetjeningen for å heve/senke gardinen.

8 DEMONTERING 11. Hev gardinen helt opp. Plasser en skrutrekker bak overlisten mellom beslaget og skinnen. Drei skrutrekkeren for å utløse overlisten. Merk: hvis det er en utspendt gardin demonteres overlisten først, og deretter bunnlisten. VEDLIKEHOLD Vevet på både Duette og Luxaflex Plisségardiner kan ikke tas av over- og underlisten. Det anbefales at gardinene regelmessig rengkøres med en støvkost eller med støvsuger på laveste styrke. Flekker skal fjernes så raskt som mulig med en fuktig svamp og lunkent vann og om nødvendig tilsatt flytende vaskemiddel. NB. Duette og Plissévev med en metallisert bakside må ikke rengjøres med vann da dette kan skade den metalliserte belegget. ADVARSEL Små barn kan bli kvalt i løkken av kjeder, bånd og snorer som brukes til betjening av gardiner. De kan også vikle snorene rundt halsen. For å unngå at barn blir kvalt eller viklet inn i snorene bør snorene holdes utenfor små barns rekkevidde. Plasser senger, vugger og andre møbler slik at disse ikke kan brukes til å komme tett på produktene. Vi anbefaler at man bruker snorholder, som inngår i vårt tilbehør for å redusere risikoen for ulykker. I henhold til EN 13120

9 Luxaflex Scandinavia AB 8 oktober 2012 Krister J Svenska STANDARDMONTERING 1. Beslag Markera ut placeringen av fästena på vägg eller tak, som visas på ritning. Kontrollera att rätt skruv används för det material du monterar i samt att inte några handtag etc. är i vägen för produkten. 2a. Montering av vägg eller takfäste Använd de medföljande skruvarna (om möjligt) för att montera upp fästena på något av de sätt som visas på ritningen. Om nödvändigt använd kilar för skeva fönsterkarmar 2b. Montering i plast- eller aluminiumramar Klämbeslaget kan användas för montering i plast eller aluminiumramar för båge eller vippfönster. Använd en insexnyckel för att fästa klämman. 3. Montering av skena Placera skenan så att beslagets framkant ligger mot skenans framkant, tryck därefter upp skenan tills du hör att det klickar på plats. Betjäning Gardinen kan betjänas på flera olika sätt beroende på vald typ/betjäning: 4. Snöre och snörlås 4a. Dra snöret mot mitten av gardinen (A) för att frigöra snörlåset, därefter kan du höja eller sänka gardinen (B) 4b. Dra snöret mot sidan (C) för att låsa snörlåset. Viktigt: Dra i snöret till höger eller vänster, inte mot dig 5a. Handtag Använd handtaget för att höja eller sänka gardinen 5b. Dragstång Placera änden av dragstången på handtaget, vrid sedan dragstången åt höger för att låsa den. Använd sedan dragstången för att höja eller sänka gardinen. INSTALLATIONSALTERNATIV Monteringen varierar beroende på typ 7. Nischmontering - Wirestyrd/uppspänd Wiren/snöret fäst vertikalt under skenan, längden på wire/snöre bestäms utav produktens höjd. Utvändig montering- Wirestyrd/uppspänd Wiren/snöret fäst vertikalt under skenan, längden på wire/snöre bestäms utav produktens höjd. 8a. Nischmontering - Uppspänd Montera underlisten på samma sätt som skenan (se punkt 2a standard montering ) 8b. Justering av uppspänd plissé Det är enkelt att spänna wire med hjälp av det röda handtaget enligt följande. Placera det röda handtaget på underlistens baksida och dra till vänster eller höger tills du nått önskad spänning. Ta sedan bort handtaget och förvara det om du behöver justera vid senare tidpunkt. 9. Montering av sidolister Skruva fast sidolisterna i nisch/vägg. 10. Halvrunda och Kvartsfönster Montera skenan som beskrivs i punkt 1 och 2a Standardmontering När en Luxaflex Duette gardin monteras så skall krokarna placeras på jämna avstånd. Baksidan av gardinen håller du lätt med handen. När en Luxaflex Plisségardin monteras så skall krokarna placeras så de passar in med snörhålen på plisségardinen, gardinen hängs upp på krokarna. 11. Mellanglasmontering Borra ett Ø 8 mm hål i karmen för snörgenomföring. Skruva fast plastdelen i karmen. Montera beslagen i karmen. Trä igenom snöret i snörgenomföringen. Montera fast knapen på karmen. 6. Ändlös snöre/kedja Gardinen betjänas genom att dra i snöre/kedja Motor (ej på ritning) Använd strömställare/fjärrkontroll för att höja eller sänka gardinen.

10 Nedtagning 11. Dra upp gardinen till parkerat läge. Placera en skruvmejsel mellan beslag och skena, vrid skruvmejseln för att lossa skenan. Tänk på: Om det är en uppspänd gardin, lossa då skenan och därefter underlisten. Underhåll Väven på både Luxaflex Plissé och Duette gardiner kan inte tas bort från över och underlist. Det rekommenderas att gardinen rengörs med en mjuk borste eller dammsugas på låg effekt med mjukt munstycke. Fläckar bör tas bort så snart som möjligt med en mjuk svamp och ljummet vatten, om nödvändigt använd flytande tvättmedel. OBS. Duette och Plisséväv med metalliserad baksida får inte tvättas med vatten då detta kan skada beläggningen. Varning Småbarn kan kvävas av av snören, band och kedja som används för att betjäna produkten. För att förhindra att barn stryps av snören/kedja skall detta vara utom räckhåll för barn Placera sängar, spjälsängar och andra möbler så att de inte kan användas för att komma nära produkten. Vi rekommenderar att du använder den knape som följer med produkten för att minska risken för olycka. Enligt EN 13120

11 Luxaflex Scandinavia AB 8 oktober 2012 Krister J Suomi Vakioasennus 1. Kannake Merkitse kannakkeiden paikat kattoon tai seinään, kuten kuvassa. Varmista, että käytät oikeanlaisia ruuveja ja ruuveja/tulppia riippuen materiaalista johon kiinnitetään. Varmista myöskin ettei kaihtimen vapaan liikkumisen tiellä ole mitään ulkoisia esteitä, kuten ikkunan kahvoja tai muuta sellaista. 2a. Seinä- tai kattokannakkeen asentaminen Käytä mukana toimitettuja ruuveja (jos mahdollista) asentaaksesi kaihtimen kuvien osoittamalla tavalla. Jos tarpeellista käytä asennuskannakkeen kiilaa vinossa ikkunanpuitteessa. 2b. Asentaminen muovisiin tai alumiiniseen ikkunanpuitteeseen Puristinkannaketta voidaan käyttää asennettaessa muovisiin tai alumiinisiin ikkunanpuitteisiin tai kippi-ikkunoihin. Käytä kuusikulma-avainta kiinnittääksesi puristinkannake puitteeseen. 3. Mekanismikotelon asentaminen Asenna kotelo siten, että kannakkeen yläetureuna on kotelon yläetureunassa olevaa uraa vasten, työnnä tämän jälkeen koteloa ylöspäin, kunnes kuulet sen napsahtavan kannakkeeseen. KÄYTTÖ Kaihdinta käytetään eri tavoilla riippuen valitusta mekanismityypistä: 4. Naru- ja narulukko 4a. Vedä narua kaihtimen keskustaa kohti (A) avataksesi narulukon, tämän jälkeen voit nostaa tai laskea kaihdinta (B). 4b. Vedä narusta sivulle (C) lukitaksesi narulukon. Tärkeää: Vedä narusta oikealle tai vasemmalle, ei itseäsi päin. 5a. Vedin Käytä vedintä nostaaksesi tai laskeaksesi kaihdinta. 5b. Vetotanko Aseta vetotangon pää vetimeen, ja käännä vetotankoa myötäpäivään lukitaksesi sen vetimeen. Käytä vetotankoa kaihtimen nostamiseen ja laskemiseen. ASENNUSVAIHTOEHTOJA Asennustapa voi vaihdella riippuen kaihdintyypistä 7. Syvennysasennus - Vaijeripingotettu Vaijeri/naru kiinnitetään kohtisuoraan pääkiskon/pääkiskojen ylä/alapuolelle. Vaijereiden/narujen pituus määrittyy tuotteen korkeuden mukaan. Asennus syvennyksen ulkopuolelle - Vaijeripingotettu Vaijeri/naru kiinnitetään kohtisuoraan pääkiskon/pääkiskojen ylä/alapuolelle. Vaijereiden/narujen pituus määrittyy tuotteen korkeuden mukaan. 8a. Syvennysasennus - Vaijeripingotettu Asenna alalista ja sen kannakkeet samoille mitoille kuten yläkotelo (katso kohta 2a standardiasennus ) 8b. Vaijeripingotetun kaihtimen säätäminen Vaijerin kireyttä on helppo säätää toimituksen mukana tulleella punaisella säätökahvalla seuraavasti. Aseta punainen säätökahva alalistaan kuvan osoittamalla tavalla ja vedä siitä vasemmalle tai oikealle kunnes olet saavuttanut halutun vaijerin kireyden. Ota tämän jälkeen säätökahva pois ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. 9. Sivulistojen asentaminen Ruuvaa sivulistat kiinni syvennykseen/seinään. 10. Puolipyöreät ja Neljäsosa pyöreät ikkunat Asenna mekanismikotelo kuten kohdissa 1 ja 2a on kuvattu standardiasennus Kun Luxaflex Duette kaihdin asennetaan, tulee tukikoukkujen olla tasaisesti jaettuna koko kaihtimen matkalla. Kaihdinta tulee tukea kevyesti käsin sen taustapuolelta. Kun Luxaflex Vekkikaihdin asennetaan, tulee tukikoukkujen ja niiden vastakappaleiden kaihtimessa olla kohdakkain, tällöin kaihdin on helppo ripustaa. 11. Välilasiasennus Poraa Ø 8 mm reikä ikkunan puitteeseen. Ruuvaa kiinni muoviosa ikkunan puitteeseen, ja asenna kannake. Huolehdithan, että reikä on riittävän etäällä itse lasista. Vedä narut läpivientikappaleen läpi ja asenna tuote. 6. Pääton naru/ketju Kaihdinta käytetään vetämällä narusta/ketjusta. Moottori (ei kuvassa) Käytä katkaisijaa/kaukosäädintä nostaaksesi tai laskeaksesi kaihdinta.

12 IRROITTAMINEN 11. Vedä kaihdin ylös. Aseta ruuvimeisseli kannakkeen ja kotelon väliin, käännä ruuvimeisseliä irroittaaksesi kotelon kannakkeesta. Huomioi: Jos kyseessä on vaijeripingotettu kaihdin, irroita ensin yläkotelo, ja tämän jälkeen alalista. HOITO-OHJE Luxaflex Vekkikaihtimen ja Duette kaihtimen kangasta ei voida irroittaa mekanismikotelosta eikä alalistasta. Suosittelemme, että kaihdin puhdistetaan pehmeällä harjalla tai imuroidaan kevyesti pehmeällä suukappaleella, pienellä teholla. Tahrat tulee poistaa niin pian kuin mahdollista pehmeällä sienellä ja viileällä vedellä, jos tarpeellista käytä nestemäistä pesuainetta. HUOM Duette ja Vekkikangas jossa on metallisoitu tausta, ei saa pestä vedellä, koska se voi vahingoittaa päällystettä. VAROITUS Pienet lapset voivat kuristua narujen silmukkaan, ketjuun ja nauhoihin, joilla käytetään kaihdinta. Kuristumisen ja kiinni jäämisen välttämiseksi narut on pidettävä pienten lasten ulottumattomissa. Siirrä vuoteet, lastensängyt ja kalusteet kauas kaihtimen naruista. Suosittelemme narunpidikkeen käyttämistä yllä mainittujen onnettomuuksien välttämiseksi. Täyttää standardin EN vaatimukset.

13 MountingInstructions 1 4a 6 7 2a 4b 8a 8b 2b 5a b 11

14

15

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM-406 Low profile flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a low profile wall mount for a flat panel

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

R1 99901-20052010 SWING

R1 99901-20052010 SWING R1 99901-20052010 SWING A B C D E F G x 9 K3-08001 Ø12x60 x 15 K3-04030 Ø10 (Ø20) 9 K3-06003 Ø10x60 x 11 H2-20505 x 11 H2-20506 x 12 K3-04095 A16 (Ø26) H I J K L M x 11 R1-63500 M16x40 0 22,5 x 1 H3-35920

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER lundbergs.com Ø3, Ø4 mm Tejp teip, ca. 30 mm bred Ph 2 1x RHP304 (1x) RHP422 (1x) RHP421 (1x) RHP302 (2x) 3,5x28 (8x) RHP411 (1x) RHA655 (2x) RHP581 (1x) RHP332 (2x) RHP582

Detaljer

Fix & Trix Luxaflex Solavskärmning

Fix & Trix Luxaflex Solavskärmning Fix & Trix Luxaflex Solavskjerming Fix & Trix Luxaflex Solavskärmning Om Presentasjonen Denne presentasjonen inneholder informasjon om ulike Fix & Trix til Luxaflex solavskjerming. Denne eksisterer for

Detaljer

MountingInstructions. Rullegardiner /Rullegardiner / Rullgardiner / Rullakaihtimet

MountingInstructions. Rullegardiner /Rullegardiner / Rullgardiner / Rullakaihtimet MountingInstructions Rullegardiner /Rullegardiner / Rullgardiner / Rullakaihtimet MountingInstructions Content Dansk 3 Norsk 5 1 1a Svenska 7 Suomi 9 2a 1b 2b 1c 2c 5a 5b 5c 6a 6b 7a 7b 7c 1d 3a 8a 3b

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

ARM-4042 Swing flat panel wall mount

ARM-4042 Swing flat panel wall mount ARM-4042 Swing flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE

medemagruppen Ver MONTERINGSANVISING MALTE MONTERINGSANVISING MALTE Parkeringsbroms Parkeringsbrems // Sete Säte og och kurv korg 3.7 Parkeringsbroms Parkeringsbrems För For att å unngå undgå at att Malte triller rullar av iväg gårde kan kan de

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Luxaflex Panelgardiner

Luxaflex Panelgardiner Luxaflex Panelgardiner Innhold i utdannelsen Produktbeskrivelse Kolleksjon Betjening Skinnesystem Måltaking Montering Rengjøring Sammendrag 2 Produktbeskrivelse Panelgardiner Luxaflex Panelgardiner lages

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

Full motion wall mount

Full motion wall mount ARM-18 Full motion wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Detaljer

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV 82-1311_5 manual 120906.indd 2013-02-15, 14.39.39 HELKAPELL ATV KRAFTIGT ALLVÄDERSSKYDD FÖR 3 ELLER 4-HJULIGA ATV S OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE KESTÄVÄ JOKA SÄÄN SUOJAPEITE 3- TAI 4-PYÖRÄISILLE

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler

Detaljer

Luxaflex Lamellgardiner Ver. 1

Luxaflex Lamellgardiner Ver. 1 Luxaflex Lamellgardiner 1 Innhold i utdannelsen Produktbeskrivelse Kolleksjon Betjening Skinnesystem Øvrig Måltaking Montering Rengjøring Sammendrag 2 Produktbeskrivelse Lamellgardiner Luxaflex Lamellgardiner

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

ARM-521 ARM-524. Tilt wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-521 ARM-524. Tilt wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-21 ARM-24 Tilt wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark.

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. 1 2 3 4 5 6 4SVENSKA TRÄNINGSGUIDE FÖR GYMFORM AB GENERATOR Innan du börjar träna

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform TA-4-10-24

Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform TA-4-10-24 Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform Typegodkjenn. nr. 398/99 391101 N S TA-4-10-24 27.11.12 R5 ETTERSYN: Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig,

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T DIGITAL INNENDØRSANTENNE DVB-T DIGITAALINEN SISÄANTENNI DVB-T DIGITAL INDENDØRSANTENNE DVB-T

DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T DIGITAL INNENDØRSANTENNE DVB-T DIGITAALINEN SISÄANTENNI DVB-T DIGITAL INDENDØRSANTENNE DVB-T DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T DIGITAL INNENDØRSANTENNE DVB-T DIGITAALINEN SISÄANTENNI DVB-T DIGITAL INDENDØRSANTENNE DVB-T 1 SE DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T INTRODUKTION Inomhusantenn för marksända digitala

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

ARM-405L Projector ceiling mount

ARM-405L Projector ceiling mount ARM-405L Projector ceiling mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a ceiling mount for a projector. For mounting on concrete and wooden

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

Innhold i Silhouette utdannelse

Innhold i Silhouette utdannelse Luxaflex Silhouette Innhold i Silhouette utdannelse Produktbeskrivelse Kolleksjon Betjening Skinnesystem Måltaking Montering Rengjøring Sammendrag 2 Produktbeskrivelse Silhouette Silhouette er en unik

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1075 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1075 sida 1(2) CAMPINGSTUGA 5,0 + 7,5 m² (Svenska 202-2-0) LEVERANSBESKRIVNING 2007-08-7 TAK Underlagspapp, finsågad takpanel, takåsar 58 x 45 och 43 x 45, dubbla vindskivor. Taklutning ca 2 o. YTTERVÄGG Timmerprofil

Detaljer

Handy gym. Art.nr

Handy gym. Art.nr ! Handy gym Art.nr. 210 014 ! Advarsel / Varning / Varoitus / Warning Dette er et dørgym for solide dørkarmer som har en tykkelse mellom 10 og 15 cm. Pass på at toppfestet ligger støtt på dørkarmen før

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

Plisségardiner. Unikt uttrykk som passer enhver stil

Plisségardiner. Unikt uttrykk som passer enhver stil Plisségardiner Unikt uttrykk som passer enhver stil Forny boligen med fine folder Plisségardin lar på en flott måte stramme linjer og bløte stoffer gå hånd i hånd. Og den omfattende kolleksjonen gjør det

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Pluggborrjigg Pluggborjigg Puutappiporan ohjain Dyvelbor

Pluggborrjigg Pluggborjigg Puutappiporan ohjain Dyvelbor Pluggborrjigg Pluggborjigg Puutappiporan ohjain Dyvelbor SE Pluggborrjigg för tappfogning både i kant och mitt på skivor/brädor. Självcentrerande, för brädor med max. tjocklek 32 mm (1 1 /4 ). Borrning

Detaljer

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER Skaper løsninger MONTERINGSVEILENING FRONTER 14656-02-4000 NØVENIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. Monteringsveiledning for RETRO, SUR, safir, topaz, OPL og

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Liftgardiner. Enkelhet, rene linjer og små, vakre detaljer. Designed by Luxaflex. Inspired by you.

Liftgardiner. Enkelhet, rene linjer og små, vakre detaljer. Designed by Luxaflex. Inspired by you. Liftgardiner Enkelhet, rene linjer og små, vakre detaljer Designed by Luxaflex. Inspired by you. Innhold i opplæringen Produktbeskrivelse Kolleksjon Modeller Betjening Typer Øvrig Montering Rengjøring

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Plisségardiner. Luxaflex Academy. Unike uttrykk for en personlig stil. Designed by Luxaflex. Inspired by you.

Plisségardiner. Luxaflex Academy. Unike uttrykk for en personlig stil. Designed by Luxaflex. Inspired by you. Plisségardiner Unike uttrykk for en personlig stil Luxaflex Academy Designed by Luxaflex. Inspired by you. Produktbeskrivning Plisségardinen Plisségardinen er en vakkert, foldet tekstilgardin som skaper

Detaljer

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Tripod SVENSKA Användningsområden/ Indikationer Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet. Kontraindikationer Inga kända. TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före

Detaljer

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Pos Komponenter Pos Komponenter 1 TERSKELSKINNE ALUMINIUM 8 ESPAGNOLETT 2 STÅLKAPPE TERSKELSKINNE 9 VRIDERSPERRE STOPPER 3 ENDEKLOSS TERSKELSKINNE

Detaljer

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning WF60-A Varenr.408250 Arbeidsbenk WF60-A Norsk DELELISTE No FIGUR Skisse Beskrivelse (mm) Antall, stk

Detaljer

BRUKSANVISNING Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid

BRUKSANVISNING Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid BRUKSANVISNING Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid A Målet for RSS Systemet Ved arbeid på dobbeltsporet strekning eller ved arbeid nær traffikert

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4 INSTALLASJONSANVISNING Garasjeport DID-WP4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Les nøye gjennom påfølgende avsnitt før du begynner installasjonen, dette for din egen sikkerhet og for å begrense unødig materiell

Detaljer

PLISSÉGARDINER PLISSÉGARDINER - 19

PLISSÉGARDINER PLISSÉGARDINER - 19 PLISSÉGARDINER PLISSÉGARDINER - 19 LiteRise INFORMASJON MÅLTAGNING: Oppgi alltid bredde først, så høyde. Ved bestilling, oppgi innvendig nisjemål eller ferdigmål. Målene skal tas der produktet skal plasseres.

Detaljer

BRUKERMANUAL. Qvintett S/A/A4

BRUKERMANUAL. Qvintett S/A/A4 BRUKERMANUAL Qvintett S/A/A4 BRUKERMANUAL Qvintett S/A/A4 2 Qvintett S/A/A4 BRUKERMANUAL Instruksjon for brukere av Qvintett type S/A/A4 Qvintett har elektrisk regulerbare funksjoner som forenkler stillingsforandring

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

BrukerManual. Oppreisningsstøtte Quick-up

BrukerManual. Oppreisningsstøtte Quick-up BrukerManual Oppreisningsstøtte Quick-up Brukermanual OPPREISNINGSSTØTTE QUICK-UP Bruksområde Oppresningsstøtte Quick-Up må kun brukes sammen med Qvintett sengesystem som hjelp ved forflytning i seng eller

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser) Isomax Rev.nr: 404 - NO Kiler (boardremser) 5 mm,5 mm 4 mm T0 Innholdsfortegnelse: OBS!!! Dørene må bæres stående. A: Sorter dørene per skyvemodul. Kontroller at størrelse og antall stemmer. Sjekk i tabellen

Detaljer

Montasjeveiledning Saxi 120

Montasjeveiledning Saxi 120 Montasjeveiledning Saxi 120 August 2013 1 DOWN FULL 1 Sjekk at høyde og bredde stemmer med målspesifikasjonen. 2 Sjekk at omkringliggende konstruksjon er rett, i vinkel, skruefast og utført tilstrekkelig

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Monteringsanvisning Vikdörrar Monteringsvejledning Foldedører Monteringsanvisning Foldedører

Monteringsanvisning Vikdörrar Monteringsvejledning Foldedører Monteringsanvisning Foldedører Monteringsanvisning Vikdörrar Monteringsvejledning Foldedører Monteringsanvisning Foldedører 1 Montera takskenan med en skruv mitt i karmen. Skenan skall vara 5 mm kortare än vad karmens öppningsmått är.

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1116 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1116 sida 1(1) TORSBO 8,6 m² (Svenska 2012-12-11) LEVERANSBESKRIVNING 2011-09-22 TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 43 x 95, vindskiva 16 x 95, takfotsbräda 22 x 120, nockbräda 22x145. Taklutning ca 6,6 o. YTTERVÄGG

Detaljer

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D 3/2008 MONTERINGSNVISNING PORSGRUND SEVEN D Innholdsfortegnelse Porsgrund Seven D Mål for monteringsskinne Generell monteringsanvisning for skap i Seven D-serien - feste av monteringsskinner på vegg -

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer