Forskningsnytt. Dr. avhandlingen Middag godkjent for disputas

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskningsnytt. Dr. avhandlingen Middag godkjent for disputas"

Transkript

1 SIFO-nytt STYRET SIFO-nytt sendes ut regelmessig til SIFOs styremedlemmer og deres varamedlemmer. På styremøter, som en orienteringssak, presenteres en oversikt over nye utsendelser av nyhetsbrevet. Enkelte saker kan da tas til realitetsbehandling etter behov. Forskningsnytt Dr. avhandlingen Middag godkjent for disputas Bedømmelseskomiteen som består av Sissel Eriksen, Lotte Holm og Willy Martinussen har funnet Annechen Bugges avhandling Middag. En sosiologisk analyse av den norske middagspraksis verdig til å forsvares for dr. polit graden. Prøveforelesning og disputas finner sted i Trondheim Auditorium 1, Universitetssenteret Dragvoll 20. mai kl og Nytt prosjekt "Network for Nordic Excellence in sustainable and healthy catering" Nordic Innovation Centre s styre har besluttet å støtte prosjektet "Network for Nordic Excellence in sustainable and healthy catering" med NOK , maks 31% av prosjektkostnader. Prosjektet har utgangspunkt i et tidligere nordisk prosjekt Organic foods in Nordic catering (NIF project 2001), og kjernen av deltakere er også hentet herfra. Prosjektet ledes administrativt fra Matforsk, men er for en stor del utviklet på SIFO. Gjennom nettverket skal vi bidra til utvikling, forskning og utveksling av erfaringer knyttet til sunn og bærekraftig forbruk i serveringsindustrien (hoteller, restauranter, kantiner osv.) i de nordiske land. Nettverket skal også bidra til å utvikle større prosjekter med forsknings- så vel som innovasjonsperspektiver. Aktivitetene i nettverket vil hovedsakelig basere seg på workshops, seminarer, utvikling av brosjyrer og informasjon på internett. Prosjektet skal bidra til å øke konkurransedyktigheten til nordisk næringsliv. 41 institusjoner deltar i prosjektet hvor ni institusjoner har ansvar for aktivitetene. Næringslivsdeltakerne kommer fra ulike deler av serveringsindustrien som f.eks.: - Private catering selskaper, restauranter, som Sodexho, IKEA IMS, Hilton & Scandic Nordic, Eurest DK - Offentlige catering bedrifter som St. Olavs Hospital, Ullevål Universitetssykehus - Grossister: Helios, Bama storkjøkken, Norgesgruppen ASKO, ICA Meny, Multifood A/S - Matprodusenter: Sunt og Godt. Gilde, SiaGlass - Catering konsulentselskaper: Økonomiforeningen, Organic Catering Centre, Suhrs University College, MATVÍS, Skolemadsrådgivning Aps - Organisasjoner og merkeforvaltere: TÚN, Finfood Luomo, Debio Prosjektet løper fram til høsten Søknader til og avslag fra Norges Forskningsråd Søknaden Gulvets kjønnsdannelse. Teknologiens potensial for endring i det rene hjem ble sendt Kjønnsforskningsprogrammet 5. april. Dette er en revidert versjon av søknaden Husarbeidets dannelse som ble søkt KULFO i Prosjektleder: Ingunn Klepp/Runar Døving. Vi har mottatt avslag med referee vurderinger på søknaden Consumer based levels of living (standardbudsjettet) sendt NFRs Velferdsprogram i oktober. Søknaden får relativt dårlige vurderinger. Søknaden Bruk av energi i et bærekraftig perspektiv (Using information on energy use and the consumption of energy services to influence consumers: Energy labels and Trondheim s climate pla) som ble innsendt til RENERGI fra NTNU (samarbeidsprosjekt) fikk også avslag, tross for til dels gode vurderinger. 1

2 Nye EU-søknader SIFO-nytt nr. 3/2005 ECONANCE. Et klassisk EU prosjekt (STREP) om økonomisk governance, koordinert fra London School of Economics. SIFOs deltakelser knyttet opp til gjeldsproblemer i et governance perspektiv. Levert 13. april FP Citizens - 5 Economic governance in the EU has endured turbulent times of late, prompting calls for extensive change, despite the reluctance during the process leading to the constitutional treaty to contemplate radically different structures. The project will adopt a political economy approach to study a range of facets of economic governance. These will include the development of policy paradigms, the institutions and machinery of economic governance, issues around accountability, transparency and legitimacy, and the role of stakeholders and expertise in shaping governance. The project will bring together complementary disciplinary inputs and diverse national perspectives to elucidate research questions about influences on economic governance, the content of policy and the manner in which different actors influence the development, implementation and scrutiny of policy. TIPE, The Transformation of Innovation Policy in Europe: New Perspectives on the Knowledge Economy. En STREP koordinert fra CRIC i Manchester. SIFOs bidrag: forbrukernes rolle i innovasjonsprosesser. Levert 13. april FP Citizens 5. The first objective is to develop a clearer understanding of implications of the current innovation policy in Europe and to contrast the implications of that current policy with alternative options derived from our understanding of the relationship between knowledge and innovation. The second objective is to promote a significant implementation of alternative conceptions for innovation policy, derived from the mapping of the evolution of a selection of specific activities and sectors, chosen to illustrate the salient features of their innovation and knowledge processes. The third objective will be conceptual and theoretical, to understand the process of structural transformation in the European economy in so far as it relates to the development of public and private activities in the context of innovation led change and to translate this into salient policy issues. A particularly important part of this work will be to give serious attention to the role of consumption and demand in the process of innovation and economic transformation. SIFO-survey 2005 Datagrunnlaget for vår første SIFO-survey omsider er vel i hus. Datainnsamlingen foregikk som planlagt i perioden februar. Det viste seg imidlertid at Gallup s kvalitetssikringsrutiner glapp i innspurten, noe som resulterte i at noen spørsmål falt ut, og at det lurte seg inn et feil filter som selekterte ut enslige på økonomispørsmålene. Vi var ikke så glade da vi oppdaget dette. Heldigvis var mye av materialet i god stand, og vi fikk ferdigstilt rapporten Forbrukere viser markedsmakt (Brusdal, Berg og Lavik) akkurat i tide til Forbrukerdagen 15. mars. Informasjonsavdelingen er fornøyd med pressedekningen fra rapporten, som inneholder noen smakebiter basert på hurtigstatistikk. Man er aldri garantert mot feil i innsamlingsprosedyrene. TNS Gallup har nå rettet opp feilene ved at de har ringt opp igjen og fått fatt i 600 av respondentene som altså i ettertid har besvart spørsmålsbatteriene som hadde mangler. I tillegg måtte de gjøre 400 helt nye intervjuer. Vi fikk det nye korrigerte materialet sist fredag ettermiddag, og gleder oss til å gå i gang med mer omfattende analyser. Temaene som er inkludert i SIFO-surveyen er: Forbrukerøkonomi, forbrukerkompetanse, forbrukermakt og forbrukets betydning. På alle disse områdene finner vi nyttige og interessante funn. Den første rapporten, samt pressemeldingene, er i sin helhet lagt ut på internett. Personal Ole Synnes ansatt som fagkonsulent i teknologi og miljøgruppen f.o.m og for 12 mnd framover. 2

3 Ingvild K. Daasvand er ansatt som fagmedarbeider midlertidig i administrasjonen f.o.m t.o.m Stillingen vil bli utlyst etter sommerferien. Runar Døving er innvilget 80% permisjon i 6 mnd f.o.m for å arbeide med bok på bokstipend. Publisering Bøker og tidsskriftartikler hittil i år Roos, Gun (2005): Media debate on obesity prevention in UK and Sweden. Scandinavian Journal of Nutrition 2005:49(1):38-39 Roos, Gun & Margareta Wandel (2005): "I eat because I'm hungry, because it's good and to become full". Everyday eating voiced by male carpenters, drivers and engineers in contemporary Oslo. Food & Foodways 13: Runar Døving (2005): Ikke gjør som mora di sier. Gjesteskribent i Tidsskrift for den norske Lægeforeningen ( Klepp Ingun Grimstad & Kirsi Laitala (2005). Forbud mot nattøy av bomull? Tekstilforum nr Kronikker og avisartikler Runar Døving, Barn som regjeringsagenter (2005), le Monde diplomatique 2.mars 2005 Stø Eivind (2005), Forbrukets dualisme. Klassekampen 2.april Døving, Runar Traus tillit, Dagens Næringsliv Døving, Runar Kunstner og søppelprodusent, Dagens Næringsliv Jan Roar Beckstrøm, Nugatti på tube- Innlegg i Dagens Næringsliv SIFO i medier / profilering Publisitetsdiagram: februar februar 2005 Medieoppslag 2005 noen kommentarer Årets første måneder har vært hektisk for SIFO-pressevirksomhet. Bunken av presseklipp er stor og omfattende, men som rapportert tidligere er det oppslagene om prisen på hylleplassen som preger presseoversikten i både januar og februar. Debatten dreide etter hvert mer over på konflikten mellom Tine og Synnøve Finden. 3

4 I mars har vi hatt en meget god dekning av SIFO- surveyen som ble lansert 15.mars. Med tre pressemeldinger på dette stoffet fordelte også presseoppslagene seg i tre hovedbolker: På forbrukermakt og forbrukerroller, klageatferd og på reklame. Samlansering av dette stoffet med Dagsnytt og Aftenposten, fungerte også bra. De fordelte stoffet greit mellom seg. Oppslagene om Nordmenn som utøver markedsmakt og om Forbrukerklager var omfattende. Den 15.mars hadde Dagsnytt i alt fire innslag på Forbrukerne viser markedsmakt, i tillegg til at temaet fikk mye sendetid i NRK P2s Økonominytt. Dagsnytt hadde samme dag hele 7 innslag på Forbrukerklager. Ved Dagsnytts oppfølging med en rekke innslag om Forbrukernes irritasjon over reklame den 16.mars, må vi si oss svært fornøyde med uttellingen. Aftenposten valgte å fokusere på resultatene fra forbrukeren som bankkunder. Ellers ble stoffet lagt ut på en rekke nettaviser som NRKs internett, TV s internett på tekst TV med mer. Avisene fra Dagens Næringsliv til Moss Avis- brukte i hovedsak stoffet om markedsmakt med fokus på boikott. Ellers har vi omsider fått frigitt SIFO-rapporten om Gjeldsordninger under press, et oppdragsprosjekt for BFD. Her har vi foreløpig hatt gode oppslag i Dagsavisen og i Dagsnytt der hovedvekten er lagt på funnene og med statsråden i en kommentarrolle. For øvrig har vi blitt mye sitert i oppslag på gjeld, på tekstiler og vask og på mat og matvaner og ikke minst på matmoms. SIFOs analyse - Reduksjon i merverdiavgift på mat og alkoholfri drikke 1. januar 2005 hva ble effekten?- på oppdrag for NRK, viste at lavere matmoms fra årsskiftet ikke hadde ført til billigere matvarer. Dette ble behørig omtalt, diskutert og kritisert. Ellers er vi fortsatt nokså aktive på kronikkfronten og forskningssjefen vår kastet seg etter hvert inn i forbruksdebatten som har pågått i Klassekampen siden før jul. Eivind Støs kronikk, Forbrukets dualisme, synes vi var et godt innspill. Annet Forskningsmeldingen St.meld. nr. 20 Vilje til forskning ble lagt fram 18.mars Om SIFO står det på s. 186: BFD har bedt NFR gjennomføre en evaluering av SIFO. Etter at en slik evaluering er foretatt, vil Regjeringen vurdere organisasjonsformen og tildelingsregimet for dette instituttet. Generelt om instituttsektoren står det bl.a under tiltak (s 187): - Som hovedprinsipp skal alle basisbevilgninger til forskningsinstitutter kanaliseres gjennom Forskningsrådet. - Norges forskningsråd skal utarbeide forslag til nytt finansieringssystem og tildelingsregime for basisbevilgninger.. og - Norges forskningsråd skal utarbeide forslag til nye retningslinjer for statlig finansiering av forskningsinstitutter, som også klargjør Forskningsrådets strategiske rolle og ansvar. I står det også: Tildeling av grunnbevilgning bør være resultatbasert, og foretas ut fra indikatorer for kvalitet og relevans. Nettverket for de samfunnsvitenskapelige instituttene hadde møte hos NIBR 8. april SIFO v Anne M Jervell vil fra dette møtet være representert i nettverkets arbeidsutvalg. AU møtte medlemmer av stortingskomiteen for å presentere sitt syn på Forskningsmeldingen mandag Noen hovedpunkter er: - tilfredshet med meldingens anerkjennelse av instituttsektorens rolle, - samfunnsforskningens og instituttenes potensiale for bidrag til moderniseringen av offentlig sektor, - norsk samfunnsforsknings konkurransefortrinn og betydningen av basisbevilgninger til instituttene for deltakelse i 7RP, - at instituttene må få delta i konkurransen om finansiering av dr.grads. og post.doc stipendiater. Instituttene samlet (Miljøinstituttene, Naturvitenskapelige/teknologiske institutter og 4

5 Samfunnsvitenskapelige institutter) går også inn for at alle instituttgrupper må få økt sin basisfinansieringandel til ca 1/3 av budsjett. SIFO-nytt nr. 3/2005 Akkrediteringsbedømming onsdag 20. april Norsk Akkreditering kommer på bedømmelsesbesøk til SIFOs tekstiltestingslaboratorier. På dagsorden står bedømming av krav til ledelsen (kvalitetshåndbok) og gjennomgang av flere testmetoder: vanngjennomgangstrykk, varevekt, spraytest, dimensjonsendring + vask, og rivestyrke (bukse og ving formede prøver). 5

kanalen for å formidle empiriske og teoretiske konklusjoner fra vitenskapelig

kanalen for å formidle empiriske og teoretiske konklusjoner fra vitenskapelig Direktøren har ordet Fremad i alle retninger? Instituttsektoren har spilt en viktig rolle i utviklingen av norsk empirisk forskning innenfor en rekke felt, og sektorens bidrag til teoriutviklingen i de

Detaljer

Torsdag 23. februar 2006 kl. 10.30 15.30. Møtet holdes i SIFOs lokaler på Myrens, Sandakerveien 24 c, Bygg B, Oslo. Møterom: Werenskiold i 5. etg.

Torsdag 23. februar 2006 kl. 10.30 15.30. Møtet holdes i SIFOs lokaler på Myrens, Sandakerveien 24 c, Bygg B, Oslo. Møterom: Werenskiold i 5. etg. Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Innkalling til styremøte 1-2006 - 23. februar 2006 Vi innkaller med dette til årets første styremøte på SIFO Torsdag 23. februar 2006

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

SIFO Statens institutt for forbruksforskning

SIFO Statens institutt for forbruksforskning SIFOÅrsmelding 2 6 Direktøren har ordet Forbruksforskningens familietre Forbruksforskningen har sterk forankring i praksis gjennom husstellære og home economics. Tidsskriftet International Journal of

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud Direktøren har ordet Relevans og dybde Politikernes krav til norsk instituttsektor har de senere år vært entydig: forskningsinstituttene må bli mer lik universitetene i form av akademisk tydelighet og

Detaljer

Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning

Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning 13.12.2013 Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning Impact evaluation of the Research Council of Norway s support measures to increase participation

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008

Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008 Innkalling til ekstraordinært styremøte 4-2008 - 22. oktober 2008 Vi innkaller til ekstraordinært styremøte

Detaljer

Direktøren har ordet: Kan forbruksforskning forandre verden?

Direktøren har ordet: Kan forbruksforskning forandre verden? - - - - Direktøren har ordet: Kan forbruksforskning forandre verden? Da jeg gikk til oppgaven å lede SIFO, ble jeg minnet om noe jeg skal ha sagt for 30 år siden; at forbrukere kan forandre verden. Min

Detaljer

23/10/13. Forskning om forskning og innovasjon. Kartlegging for Forskningsrådet

23/10/13. Forskning om forskning og innovasjon. Kartlegging for Forskningsrådet 23/10/13 Forskning om forskning og innovasjon Kartlegging for Forskningsrådet 2 FORSKNING OM FORSKNING OG INNOVASJON DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering Av Hans Olav Bråtå, Vegard Johansen, Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet

Detaljer

Sammenfatning av evaluering av markedsføringsloven med vekt på telefonsalg

Sammenfatning av evaluering av markedsføringsloven med vekt på telefonsalg Oppdragsrapport nr. 3-2014 Randi Lavik og Ragnhild Brusdal Sammenfatning av evaluering av markedsføringsloven med vekt på telefonsalg SIFO 2014 Oppdragsrapport nr. 3 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Skal alle gjøre alt?

Skal alle gjøre alt? Svein Ingve Nødland, Kirsten Allred, Christin Berg, Ståle Opedal Skal alle gjøre alt? evaluering av landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rapport RF 2005/061 Prosjektnummer: 7252120 Prosjektets

Detaljer

E-medvirkning, åpenhet, deltakelse og samarbeid KVU. E-medvirkning

E-medvirkning, åpenhet, deltakelse og samarbeid KVU. E-medvirkning KVU E-medvirkning Mars 2010 1 2 E-medvirkning: Åpenhet, deltakelse og samarbeid Hvordan KVU Kristiansandsregionen kan involvere innbyggerne i prosessen gjennom bruk av sosiale medier En kartlegging av

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

NIBR-rapport 2015:9. Trine Monica Myrvold Lars Christian Monkerud. Helsekontoen

NIBR-rapport 2015:9. Trine Monica Myrvold Lars Christian Monkerud. Helsekontoen Trine Monica Myrvold Lars Christian Monkerud Helsekontoen Utviklingen i Nordlands befolknings kunnskaper om livsstil og helse 2012-2014 Norsk institutt for by- og region-forskning (NIBR) er et uavhengig,

Detaljer

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers En kartlegging av perspektiver fra forskningsinstitusjoner og organisasjoner i det norske global helsemiljøet Hanne Lichtwarck Andrea Melberg Kristine Husøy

Detaljer

Red.: Randi Lavik og Elling Borgeraas

Red.: Randi Lavik og Elling Borgeraas Forbrukstrender 2015 SIFO-survey: Lokale klær og mat, uformelt matmarked, miljøholdninger, økologisk mat, kjøp av tjenester til hjemmet, designvesker til barn, mobil/digital betaling, taximarkedet Red.:

Detaljer

Innovasjonsprosesser i norske kommuner

Innovasjonsprosesser i norske kommuner Toril Ringholm, Nils Aarsæther, Peter Bogason og May-Britt Ellingsen Innovasjonsprosesser i norske kommuner Åpninger, pådrivere og mellomromskompetanse Roy Mangersnes / NN / Samfoto Norut Tromsø Rapport

Detaljer

Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2009

Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2009 Hild-Marte Bjørnsen og Steinar Johansen Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2009 Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2009 Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:22 NIBR-rapport 2008:21

Detaljer

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Telefonsalg og telefonhenvendelser til forbrukere SIFO-survey 2011, 2012 og 2013

Telefonsalg og telefonhenvendelser til forbrukere SIFO-survey 2011, 2012 og 2013 Oppdragsrapport nr. 8-2013 Randi Lavik og Ragnhild Brusdal Telefonsalg og telefonhenvendelser til forbrukere SIFO-survey 2011, 2012 og 2013 SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 8 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

DEN VANSKELIGE DIALOGEN

DEN VANSKELIGE DIALOGEN DEN VANSKELIGE DIALOGEN Om innbyggerhøring og evaluering av forsøket på kommunesammenslutning i Valdres i 2004 Av Torjus Bolkesjø og Bent Aslak Brandtzæg Rapport nr 224 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Matprogram med næringsverdi

Matprogram med næringsverdi RAPPORT 2009 1 Matprogram med næringsverdi Evaluering av bedriftsrettede prosjekter i Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon og Nettverksprogrammet Johanne Kjuus Jakob Utgård Ivar Pettersen Mads Svennerud

Detaljer

Beslutningsprosesser i elgforvaltningen

Beslutningsprosesser i elgforvaltningen 333 Beslutningsprosesser i elgforvaltningen åpne prosesser eller forbeholdt særinteresser? Erfaringer fra rettighetshavere i fire norske kommuner Hanne Haaland og Kirstin Fangel NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

Forbrukerkunnskap og digital kompetanse blant elever i videregående skole

Forbrukerkunnskap og digital kompetanse blant elever i videregående skole Oppdragsrapport nr. 5-2011 Anita Borch og Øystein Sørebø Forbrukerkunnskap og digital kompetanse blant elever i videregående skole SIFO 2011 Oppdragsrapport nr. 5 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER Utdanningsdirektoratet Sluttrapport November 2013 EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER SOM VERKTØY FOR KVALITETSUTVIKLING EVALUERING AV ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER ÅRLIGE TILSTANDSRAPPORTER

Detaljer

Årsrapport 2010. Forskningsinstituttene. Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instiuttene

Årsrapport 2010. Forskningsinstituttene. Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instiuttene 10 Årsrapport 2010 Forskningsinstituttene Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instiuttene Årsrapport 2010 Forskningsinstituttene Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene Norges forskningsråd

Detaljer