Innovasjon og innovasjonssystemer. Møre og Romsdal, Ålesund 29/ Per Koch

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon og innovasjonssystemer. Møre og Romsdal, Ålesund 29/4 2013 Per Koch"

Transkript

1 Innovasjon og innovasjonssystemer Møre og Romsdal, Ålesund 29/ Per Koch

2 Innovasjon forklarer vekst Mindre enn 50% av økonomisk vekst kan tilskrives arbeid og kapital. Norges eventyrlige vekst skyldes stor evne til produktivitet. Produktivitetesøkni ngen skyldes innovasjon. Foto: Glenn HGSD

3 Hva er innovasjon? Nye målrettede måter å gjøre ting på. Skal lede til nye og eller forbedrede produkter, prosesser og tjenester. Nye for bedriften/organisasjonen eller nye for markedet/samfunnet Det er ulike forståelser for hvordan innovasjon blir til. Foto: S Koch

4 Den lineære reservoarmodellen Fortelling: Industriell innovasjon er primært et resultat av ideer skapt i universitetene og omdannet i bedrifter. Forskning gir ideer og relevant kunnskap Anvendt forskning gjør om ideene til noe praktisk anvendbart Industrien utvikler nye produkter og prosesser Bedriften bringer produktene til markedet Foto: Photos.com

5 Er det virkelig slik vi lærer? Når du har opparbeidet deg erfaring og kompetanse, er det fordi du har drevet med forskning? Vanligvis ikke. Du har gått på skole Du har snakket med andre Du har lest Du har sett på TV Du har lært gjennom å arbeide Men mye av det du har lært er basert på forskning Og: det er fordi du har lært at du kan gjøre bruk av forskning

6 Korrelasjonsproblemet FoU-investeringer Økonomisk vekst Vi tror vi studerer sammenhengen mellom forskning og økonomisk vekst

7 FoU-investeringer Forskning Økonomisk vekst men er det virkelig bare forskning vi måler?

8 FoU-investeringer Forskning Vitenskap Utvikling Læring Innovasjon Mobilitet Maskiner Teknologi Utdanning Litteratur Patenter Design Lisenser Markedsføring Branding Kultur Reguleringer Globalisering Konkurranse Erfaring Kreativitet Økonomisk vekst Total faktorproduktivitet? Den svarte boksen inneholder en lang rekke former for læring og nytenkning

9 En bedriftssentrert modell Acquired R&D Market competences Tacit knowledge Acquired technology Literature Conferences and fairs Recruits In-house R&D market pull Through knowledge about customer and competitors the company does analysis of innovation In-house learning based innovation The company brings new or altered products, processes or services on to the market Foto: Photos.com

10 Evne til problemløsing avhenger av samspillet mellom aktørene Policyinstitusjoner Kunder og brukere Leverandører Selskap eller institusjon Læring Nettverk Innovasjon FoUinstitusjoner Konsulenter Finansinstitusjoner

11 Betydningen av kunnskapsstrømmer Mobilitet Brukerdrevet innovasjon Forholdet mellom leverandører og kunder Open innovation Betydningen av kunnskapsintensive tjenestebedrifter Regionale næringsklynger Foto: Photos.com

12 Fokus på andre former for læring FoU i teknologi og mennesker Design Branding Organisatorisk endring Management-praksis Eierskap Foto: Photos.com

13 Sosiokulturelle rammebetingelser Stabile makroøkonomiske rammebetingelser Pengepolitikk Konkurransepolitikk Skattenivå Globale markeder Sosiokulturelle rammebetingelser Egalitær kultur med sosial mobilitet Høye lønninger hos fagarbeider gir innovasjon og produktivitetsøkning Høye utdanningsnivåer gir fleksibilitet, mobilitet og omstillingsevne Velferd reduserer risiko Politisk og sosial stabilitet gir tillit Foto: Photos.com

14 De svenske og norske paradoksene Sverige Store investeringer I FoU og høyteknologiske selskaper gir ikke mer innovasjon, produktivitet eller verdiskaping enn i Norge. Norge Tilsynelatende lave FoUinvesteringer Likevel det rikeste landet Europa.

15 Land og regioner kan variere voldsomt når det gjelder næringsstruktur Sverige og Finland har noen få høyteknologiske (dvs. FoU-intensive) selskaper som kan forklare det meste av forskjellen Nokia, Ericsson, Volvo, ABB Nokia står for halvparten av næringslivets FoU-innsats! Norge (og Island) er dominert av næringer som normalt ikke investerer like mye i FoU som andel av BNP Fiske, havbruk, petroleum Møre og Romsdal dominert av marin og maritimt/petroleum

16 Spesialisering er nødvendig og ønskelig Alle kan ikke gjøre alt Det er lettere å konkurrere i nisjer der man har kompetansefortrinn

17 Den internasjonale konteksten

18 Internasjonalisering av humankapitalen Eierskap Utlendinger tar over norske bedrifter, norske overtar utenlandske Migrasjon Brain drain og brain gain

19 Kulturelle, teknologiske og sosiale omveltninger Internett-økonomien Nye globale verdikjeder Ny matproduksjon Ny energiproduksjon Informasjonsspredning Den arabiske våren Pussy Riot (foto: Reuters)

20 En ny verden 1700-tallet: Stormaktenes Europa 1800-tallet: Britenes hegemoni 1900-tallet: USAs hegemoni 2000-tallet: Asia?

21

22 Kinas behov gjør råvarene mer verdifulle Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - EBITDA

23 Global systemsvikt Systemsvikt i samspillet mellom samfunn, kultur, økonomi, miljø og natur Eksempel: Klima, energi, vann, mat og helse henger sammen Noen endringer kan bli irreversible OECD STIG project

24 Finanskrisen Undergang eller ny begynnelse?

25 Veksten i verdenshandelen flater ut Verdens import januar 2000 desember 2011 Indeks 2000= Datakilde; Dutch Central Planning Bureau

26 Norsk næringsliv er ved god helse

27 Ingen betydelig nedgang i eksporten Kilde: SSB oktober 2012

28 Ikke noe stort fall i prisene heller, men Kilde: SSB oktober 2012

29 Produktivitet og BNP Produktivitet per arbeidstime. Kilde: The Conference Board BNP per innbygger Kilde: IMF

30 Israel Finland Korea Sverige Japan (2009) Danmark Island (2008) Sveits (2008) Taiwan (2009) Tyskland USA (2009) Østerrike Totalt OECD (2009) Singapore (2009) Frankrike Australia (2008) Slovenia Belgia EU 27 Nederland Irland Canada Storbritannia Kina (2009) Norge Luxemburg Estland Tsjekkia Portugal Spania New Zealand (2009) Italia Russland Sør-Afrika (2008) Tyrkia Polen Slovakia Romania Prosent Hvordan står det til med norsk innovasjonsevne - egentlig? 4,5 4,0 3,5 Sverige Offentlig sektor Universitets- og høgskolesektor Foretakssektor 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 FoU som andel av BNP. Kilde: NIFU/Indikatorrapporten 2012 Norge

31 Men: Innovasjonsaktivitetene svekkes Kilde:SSB

32 Todelingen av norsk økonomi en trussel Dagens Næringsliv August 2012

33 Industriproduksjon - Januar 2000-jan Kilde: SSB - Produksjonsindekser Industri

34 Les mer om innovasjon og innovasjonspolitikk!

35 Innovasjon i offentlig sektor

36 Lærer offentlige institusjoner på en annen måte? Publin: læring er en generell menneskelig egenskap med store fellestrekk Offentlig sektor har mange av de samme driverne og hindrene for innovasjon som private bedrifter Men enkelte drivere og hindre er mer (eller mindre) vesentlige i offentlig sektor Foto: Photos.com

37 Barrierer til innovasjon Størrelse og kompleksitet (jf. IBM) Arv og silo-mentalitet Risikovegring Motstand fra interessegrupper Omfanget av endring og reform Mangel på ressurser Færre støttemekanismer for innovasjon Få konkurranseincentiver (manglende profittmål, NPM) Minister of Administration Jim Hacker: I begin to see that senior civil servant in the open structure have, surprisingly enough, almost as brilliant minds as they themselves would claim to have. However, since there are virtually no goals or targets that can be achieved by a civil servant personally, his high IQ is usually devoted to the avoidance of error. Yes Minister

38 Drivere for innovasjon Politisk push Kapasitet for innovasjon (utdanning med mer.) Noen støttemekanismer for innovasjon Teknologiske faktorer Betydningen av frivillige organisasjoner (NGO) Private selskapers innovasjon Idealistiske intraprenører Foto: Photos.com

39 Relevante policy-prosesser 2008: Stortingsmelding nr. 7 Et nyskapende og bærekraftig Norge: eget kapittel om innovasjon i offentlig sektor HOD +NHD: Satsning på behovs- og forskningsdrevet innovasjon og kommersialisering i helse- og omsorgssektoren (de regionale helseforetakene, InnoMed, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Helsedirektoratet) : FAD lanserer Regjeringens digitaliseringsprogram for en effektiv og brukerrettet offentlig sektor både for unge og gamle. Difi blir en stor operatør. 2012: KS-leder Gunn Marit Helgesen møter statsrådene Rigmor Aasrud og Liv Signe Navarsete for å diskutere innovasjon i offentlig sektor. 2013: NHD legger frem strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser. 2013: KRD fremmer en strategi for innovasjon i kommunesektoren 2013: HOD etablerer Topplederforum for HelseOmsorg 21 ( en strategi for helse- og omsorgsforskning og innovasjon for det 21. århundret) Anbefaling juni 2014

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR

I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2013 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR Gry Agnete Alsos Tommy Høyvarde Clausen Espen John Isaksen Bjørn Willy Åmo Erlend Bullvåg GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ENTREPRENØRSKAP I

Detaljer

Anbefalinger og rapport fra konferansen Små innovative foretak og entreprenørskap i de nordiske land

Anbefalinger og rapport fra konferansen Små innovative foretak og entreprenørskap i de nordiske land Anbefalinger og rapport fra konferansen Små innovative foretak og entreprenørskap i de nordiske land 15. 16. oktober 2002 Radisson SAS Hotell, Oslo Små og mellomstore foretaks rolle Målsettingen for Nordisk

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter 2 Regjeringens strategi

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Global Entrepreneurship Monitor

Global Entrepreneurship Monitor Entreprenørskap i Norge 2007 Global Entrepreneurship Monitor Lars Kolvereid Erlend Bullvåg Bjørn Willy Åmo innhold GEM begreper 3 Executive summary 5 1 Innledning 7 2 Entreprenørskap i ulike land 9 3 Høyvekstbedrifter

Detaljer

R-09. STEP rapport / report ISSN 0804-8185. Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch Nye virkemidler for innovasjon hva gjøres i andre land?

R-09. STEP rapport / report ISSN 0804-8185. Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch Nye virkemidler for innovasjon hva gjøres i andre land? STEP rapport / report ISSN 0804-8185 R-09 2002 Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch Nye virkemidler for innovasjon hva gjøres i andre land? Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch STEP Hammersborg

Detaljer

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Hovedpunkter....................................... 2 Innledning.......................................... 3. Internasjonale hovedtrender.........................

Detaljer

Norges direkteinvesteringer i utlandet og gravitasjonsmodellen

Norges direkteinvesteringer i utlandet og gravitasjonsmodellen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Norges direkteinvesteringer i utlandet og gravitasjonsmodellen Katinka Teigen Helgeby (345) Lise Ribe Øyjordsbakken (354) Martine Engen Johannessen

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap

Innovasjon og entreprenørskap Innovasjon og entreprenørskap - kilder til fremtidige konkurransefortrinn The Boston Consulting Group 2014 Innovasjon og entreprenørskap - kilder til fremtidige konkurransefortrinn 10 HOVEDBUDSKAP Globale

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPOLITIKK. Norske utfordringer i lys av internasjonale endringer. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Eli Moen

FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPOLITIKK. Norske utfordringer i lys av internasjonale endringer. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Eli Moen FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPOLITIKK Norske utfordringer i lys av internasjonale endringer Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Eli Moen 1 FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPOLITIKK Norske utfordringer i

Detaljer

ENON AS. kompetansenettverk for samfunn, økonomi og verdier

ENON AS. kompetansenettverk for samfunn, økonomi og verdier MENON publikasjon Nr. 5/2007 Alderdom og spesialisering Norsk næringsstruktur i 2025 i lys av eldrebølge og globalisering Leo A. Grünfeld Jørgen Heibø Modalsli Rolf Røtnes ENON AS kompetansenettverk for

Detaljer

[Innovasjon i tjenester]

[Innovasjon i tjenester] Analyser Rådgivning - Forskning [Innovasjon i tjenester] MENON-rapport 4 / 25 Rapporten er utarbeidet i samarbeid med ECON Analyse og utgis også som ECON-rapport nr. 25-8 Innovasjon i tjenester Utarbeidet

Detaljer

Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03.

Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03. Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03.2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon

Detaljer

Innovasjonssystem og innovasjonspolitikk

Innovasjonssystem og innovasjonspolitikk Ådne Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå Oslo, 17.juni, 2014 Innovasjonssystem og innovasjonspolitikk 1. Innledning Innovasjon betyr å skape noe nytt. I økonomisk forstand er det vanlig

Detaljer

Teknas teknologibarometer

Teknas teknologibarometer Teknas teknologibarometer TEKNA-RAPPORT 1/2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Teknas Teknologibarometer Tekna-rapport 1/2015 Oslo/Arendal, august 2015 Sammendrag Teknas Teknologibarometer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Skole. Næringslivet. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 14. Utfordring s. 7 Den norske skolen gir ikke like muligheter s.

Innholdsfortegnelse. Skole. Næringslivet. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 14. Utfordring s. 7 Den norske skolen gir ikke like muligheter s. S i d e 2 Innholdsfortegnelse Skole Utfordring s. 7 Den norske skolen gir ikke like muligheter s. 8 Leseferdigheter Det er for lite attraktivt å bli lærer Status - utvalgte yrker Hvor vil vi? Skolen i

Detaljer

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 39 (2012 2013) Melding til Stortinget Næringspolitikken mot 2020 Innhold 1 innledning og sammendrag... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk... 8 1.3 Sammendrag

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

Denne oppgaven utgjør siste del av masterstudiet i Entreprenørskap og innovasjon ved Handelshøyskolen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Denne oppgaven utgjør siste del av masterstudiet i Entreprenørskap og innovasjon ved Handelshøyskolen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Det norske paradokset: Hvorfor rangeres Norge lavt etter innovasjonsevne når landet har gode økonomiske resultater? The Norwegian puzzle: Why does Norway rank low on innovation performance when the country

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2008 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ERLEND BULLVÅG SVENN ARE JENSSEN LARS KOLVEREID BJØRN WILLY ÅMO

ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2008 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ERLEND BULLVÅG SVENN ARE JENSSEN LARS KOLVEREID BJØRN WILLY ÅMO ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2008 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ERLEND BULLVÅG SVENN ARE JENSSEN LARS KOLVEREID BJØRN WILLY ÅMO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR ENTREPRENØRSKAP I NORGE 2008 Erlend Bullvåg,

Detaljer

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Kapittel 2 2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Hovedpunkter........................................... 5 Innledning.............................................. 51 Sentrale definisjoner......................................

Detaljer

[Innovasjon i tjenester]

[Innovasjon i tjenester] [Innovasjon i tjenester] En empirisk analyse av tjenesteinnovasjon i norsk næringsliv og innovasjonspolitikkens utfordringer på tjenesteområdet MENON-publikasjon nr. 12/2010 Juli 2010 Av Leo A. Grünfeld

Detaljer

PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA?

PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA? LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 5/2014 PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA? 1. Høy sysselsetting høyt utdanningsnivå 2. Høy beregnet produktivitet 3. Best til inkludering

Detaljer

Alle gode krefter NHOs Årskonferanse 2012

Alle gode krefter NHOs Årskonferanse 2012 Alle gode krefter NHOs Årskonferanse 2012 02/03 Forord Vekst og verdiskaping i næringslivet gir grunnlag for velstand og velferd. Stat og kommuner leverer sentrale tjenester og velferd til befolkningen.

Detaljer

Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser

Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser Ove Langeland Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser NOTAT 2010:103 Tittel: Forfatter: Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser Ove Langeland

Detaljer

Oppsummerende rapport fra 10 lokale analyser

Oppsummerende rapport fra 10 lokale analyser Composite Analysis Report 1 Område 3 / Erfaringsdeling fra 10 lokale analyser Cork Institute of Technology Februar 2013 2 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 3 2. Working4Talent partnerregioner... 4 3.

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer