Åpen Innovasjon. In the long history of humankind those who learned to collaborate and improvise most effictively have prevailed --Charles Darwin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpen Innovasjon. In the long history of humankind those who learned to collaborate and improvise most effictively have prevailed --Charles Darwin"

Transkript

1 Åpen Innovasjon In the long history of humankind those who learned to collaborate and improvise most effictively have prevailed --Charles Darwin

2 F o r o r d Denne rapporten er et resultat av prosjektarbeidet i faget TMM Innovasjon - Alt er mulig!, på Norges Tekniske- og Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) i Trondheim. Rapporten er utarbeidet av; Oliver Hostad Løding, Christian Scheby, Anders Kristoffer Stokke, Trond Veastad og Sondre Schjerpen. Vår studiebakgrunn strekker vidt mellom Musikkteknologi, Kommunikasjonsteknologi og Produktutvikling og produksjon. I oppgaveteksten for prosjektet ble vi presentert med problemstillingen; hva er open innovation og hvordan kan man benytte seg av det? Vår kontakt og kunde for arbeidet med denne oppgaven har vært Innoco AS v/ daglig leder Bjørn Tiller - som ytret ønske om at rapporten i grove trekk skal være en utredning om open innovation som konsept/fenomen/ verktøy - spesielt sett under norske forhold. Bjørn la også frem følgende problemstillinger for oss å ta tak i: Finnes det noe erfaring på bruk av open innovation i dag? Finnes det norske eller nordiske cases vi kan lære av? Hva er potensialet i dette for norske bedrifter? Hvilke bedrifter/bransjer kan ha mest nytte av dette - små, mellomstore, store? Med dette som utgangspunkt har vi undersøkt og evaluert en rekke ulike norske- og internasjonale bedrifter som i ulik form og grad har benyttet seg av prinsipper innen open innovation. Vi ønsker å rette en stor takk til; Sjur Dagestad og Ingvild Sundby - for inspirerende forelesninger og veiledning Bjørn Tiller - for å tildele oss en interessant problemstilling! 2 3

3 S a m m e n d r a g Det overhengende målet for arbeidet med denne oppgaven har vært å kartlegge hva open innovation er og hvordan det benyttes av bedrifter for å optimalisere FoU (Forskning og Utvikling). Da vårt arbeid har hatt fokus på open innovation under norske forhold har vi valgt å videre benytte det norske navnet på fenomenet; åpen innovasjon. Denne rapporten vil gjennom en rekke eksempler gi deg innsyn i norske og internasjonale bedrifter som benytter seg av åpen innovasjon. Eksemplene er valgt for å beskrive bredden i de ulike strategier og verktøyer samtidig som de skal gi deg svar på det vi alle lurer på; om bedrifter som benytter seg av åpen innovasjon opplever suksess - og hvorfor. Vi tar også for oss åpen innovasjon før og nå. Mot slutten av rapporten vil vi gå inn på konkrete fremgangsmåter for deg å følge om du ønsker å implementere åpen innovasjon i din bedrift samt forklare hvorfor åpen innovasjon i høyeste grad kan være et nyttig verktøy for enhver bedrift! I n t r o d u k s j o n Åpen innovasjon er et relativt nytt begrep som først ble formet på 90-tallet likevel har vi i arbeidet med å analysere innovasjonsprosesser i bedrifter som Statoil, Telenor, og IBM oppdaget at åpen innovasjon har blitt praktisert i lang tid. Vi har også fått indikasjoner på at åpen innovasjon er blitt mottatt med blandede følelser i mange bedrifter paradoksalt nok viser det seg likevel at mange av disse bedriftene ubevisst benytter seg av strategier og metoder innen åpen innovasjon. Det har i den senere tid blitt skrevet flere bøker og artikler om temaet, og flere nordiske land har blitt anerkjent som foregangsland på området. Noen eksempler på nordiske bedrifter som bygger sin foretningsmodell på åpen innovasjon er; Nokia, Lego og Electrolux mens eksempler fra andre land er; Intel, Philips, CISCO, Apple og Proctor & Gamble. Grunnen til at bedrifters syn på åpen innovasjon varier i en slik grad er nok ikke bare at begrepet kan defineres på utallige, ulike måter og praktiseres forskjellig fra bedrift til bedrift - å implementere åpen innovasjon betyr i mange tilfeller endring i foretningsfilosofi. Bedriften må naturligvis være åpen for den Darwin-inspirerte filosofien som åpen innovasjon bygger på. Vi har derfor valgt å dedikere mye av plassen i denne rapporten til å se på hvordan åpen innovasjon benyttes i praksis - og håper med det å gi deg, ikke en konkret definisjon, men et inntykk av hvor viktig rett fokus på innovasjon kan være. 4 5

4 Innhold 3 6 FORORD 8 INNOVASJON 26 STATOIL 12 OLJENORGE 28 YR.NO kort fortalt en suksesshistorie og LOOP prosjektet om åpne standarder 48 TELENOR 4SAMMENDRAG 14GORE-TEX 32 ÅI I DIN BEDRRIFT 50 PROSESSBESKRIVELSE 5INTRODUKSJON 18STOR VS LITEN 42 NOKIA 51 OPPSUMMERING INNHOLD guaranteed to keep you dry forskjeller og satsningsområder STOR VS LITEN før og nå realiser din bedrifts potensiale og hvorfor ingen kan være best på alt LEGO og den nye revolusjonen KILDER 7

5 Å p e n i n n o v a s j o n e r å b e n y t t e s e g a v e k s t e r n e r e s s u r s e r f o r å s k a p e m e r, r a s k e r e o g b e d r e i n n o v a s j o n. Åpen Innovasjon - kort fortalt av patenter og sikring av vellykkede forskningsprosjekter. Henry Chesbrough, en innovasjon kan også være å utnytte mer, raskere og bedre innovasjon. åpen in- Åpen innovasjon er sammarbeidsteknikker eller andre forandringer i bedriftsmiljøet som muliggjør innovasjon i et nettverk av partenere - som iverksetter innovasjon både innenfor og utenfor bedriftens grenser i en raskere og mer fleksibel prosess enn det tradisjonell innovasjon tillater. Åpen innovasjon mønsteret taler for nye bedriftsmodeller med en protaktiv bruk av de første til å definere begrepet åpen innovasjon, oppsummerer effekten av åpen innovasjon slik: driver frem produktideer, kunnskapen og teknologien fra utenforstående partnere øker bedriftens kreativitet - og reduserer ressursbruken til utvikling og forskning som ikke leder til resultater. Åpen innovasjon er å benytte seg av eksterne ressurser for å skape terne innovasjoner og patenter bedre ved å lisensere bort teknologien. Til sammenlikning er lukket innovasjon tilfellet hvor all innovasjon foregår internt i bedriften. De aller fleste bedrifter i dag benytter seg av åpen innovasjon i større eller mindre grad - tendensen er at bedrifter jobber mer og mer i nettverk. Den viktigste forskjellen mellom disse bedriftene er graden av bevissthet ved åpen innovasjon og hvordan bedriften aktivt kan benytte prinsipper innen åpen innovasjon for å oppfylle bedriftens potensiale - både i utvikling av nye verdier og unyttelse av eksisterende verdier. En bedrift benytter seg av åpen innovasjon ved å sette fokus på det. 8 9

6 Innovation is the lifeblood of any organization. Without it, not only is there no growth, but, inevitably, a slow death. Don Sheelan 10 11

7 O l j e n o r g e - E n i n d u s t r i e l l s u k s e s s h i s t o r i e Sleping av Troll A - Plattformen har en total høyde på 472 meter, og er den største konstruksjon bygget av mennesker som noen gang er blitt flyttet på. Funnet av olje og gass på norsk kontinentalsokkel i 1968 var startskuddet for oljenasjonen Norge - en oljenasjon som i dag er verdensledende innen utvikling av teknologi for maritim utvinning av olje og gass. Det var det amerikanske oljeselskapet Phillips Petroleum som i 1968 fant Ekofiskfeltet i Nordsjøen - og Norge var på den tiden avhengig av hjelpen fra store internasjonale selskaper for å iverksette utvinning av olje. Hvordan gikk lille Norge fra da, med sin teknologi-svake industri, til i dag å fronte utvikling av teknologi og utstyr for oljeutvinning offshore? På 70-tallet var det en politisk visjon gående i Norge om at oljerikdommen skulle komme alle nordmenn til gode. Det var ikke bare et ønske, men også en nødvendighet at industrien i Norge måtte samarbeide om utvikling av oljeindustrien. I motsetning til de store amerikanske selskapene med teknologi og penger til å iverksette egne prosjekter hadde Norge små bedrifter med kompetanse hovedsakelig innen produksjon av tungmetall og skipsbygging. Første steg for utvikling av norsk oljeindustri var at den eksisterende skipsindustrien i Norge ble involvert når de amerikanske oljeselskapene trengte oljerigger. Med amerikansk teknologi og norsk stål ble riggene sammenstilt på norsk jord. Videre utover 70-tallet forsatte de utenlandske selskapene å jobbe sammen med norske bedrifter - det førte til at kompetansen i de norske bedriftene økte. Samtidig investerte den norske stat penger i forskning - universiteter fikk støtte, forskningsinstitusjoner ble opprettet og industrier samlet seg i grupper for å samarbeide om større prosjekter. Et annet resultat av denne epoken i norsk industrihistorie er opprettelsen av Statoil i et selskap som i dag er rangert som det 36. største selskapet i verden. Det er den grunnleggende holdingen om samarbeid på tvers av bedrifter og institusjoner som gjorde denne utviklingen mulig. Prinsippet om samarbeid på tvers av institusjoner og bedrifter fikk på 90-tallet et navn; open innovation - eller på norsk; åpen innovasjon. Bedrifter i Norge brukte altså prinsipper innen åpen innovasjon lenge før begrepet åpen innovasjon ble formet. For å sitere Cato Wille, sjef for forskning på ideer og innovasjon for StatoilHydro; we did not have the theory at that time, we just did it! 12 13

8 Har 9000 ansatte. Opererer i over 30 land. Produksjonslokaler i 12 land. Selger årlig for 2,5 milliarder USD. Eid av Gore familien. En av de 200 største privateide firmaene i Amerika. Norrøna var første europeiske klesbedrift til å benytte Gore Tex i sine tekstiler. Omtrent alle Gore-produktene er basert på ett materiale: PTFE. I 1998 kom Gore på Fortunes liste 100 beste bedrifter å jobbe for i Amerika. I 1957 jobbet Wilerbert L. Bill Gore som utviklingskjemiker innen fluorpolymer hos DuPont. Han fant opp og etter anbefaling fra sin sønn, Robert W. Bob Gore, tok han patent på en prosess hvor man isolerer wire med teflonbelegg (PTFE : Polytetrafluoretylen). I 1958 starter Bill og kona foretaket GoreTex i garasjen i deres hjem i Newark, Delaware. GORE-TEX over Guaranteed to keep you dry Sønnen Bob fortsatte i samme fotspor og tok patent på en porøs form av PTFE Den 18. Mars 1980, tok Bob patent på det flest i dag kjenner som Gore-Tex, et vanntett laminat som tillot kondens å slippe ut. Oppfinnelsen sørget for at Robert Gore kom med i National Inventors Hall of Fame i 2006, og det kan i forbifarten nevnes at bare 405 (11. November 2009) oppfinnelser er listet der. Det som gjør at Gore-Tex nevnes av oss i forbindelse med åpen innovasjon er nettopp på grunn av patentene som Bill og Bob tok i etterkrigstiden. Patentene i seg selv er ikke en del av åpen innovasjon, men det som Gore-Tex gjorde var å la andre bedrifter benytte seg av deres patent ved produksjon av sine artikler, altså lisensiering og dette er en av kjernene i åpen innoavsjon. Gore-Tex solgte sin teknologi til blant annet norske klesmerker som Norrøna og Bergans, som igjen har hatt god bruk av dette i sine friluftsbekledninger. Også andre områder, da innenfor legemiddelindustrien og elektronikken har hatt nytte av patentene til Bill og Bob Gore. Og alt dette hadde umulig Gore-Tex som bedrift selv klart å framstille. Med andre ord. Gore Tex har brukt åpen innovasjon ved at andre bedrifter har fått bruke deres teknologi. Og Gore-Tex har gjort det bra! I dag har Gore- Tex 9000 ansatte fordelt på 30 land, med en årlig omsetning på hele 2,5 milliarder USD. Selv om Gore sitt patent på vannavvisende pustende teknologi har gått ut for en stund siden, og det har kommet flere alternativer på markedet, men de er fremdeles den ledende aktøren

9 Ikke alle smarte mennesker i bransjen jobber for deg Prof. Henry Chesbrough 16 17

10 S t o r v s. L i t e n - F o r s k j e l l e r o g s a t s n i n g s o m r å d e r Det har i de senere år, siden slutten av 80-tallet/begynnelsen av 90-tallet, vært en stor forandring i hvordan store selskaper tilegner seg ny teknologi og slik også markedsandeler. Dette har hatt en direkte effekt på selskapenes og mindre selskapers innovative arbeid. Tidligere var det få, men store, firma som var ledende innen utvikling av nye produkter. Firmaer som Motorola, Siemens, Intel og Microsoft gjorde tidligere tilnærmet all forskning og utvikling innad i bedriften. Bedrifter som ikke hadde kapital eller teknologi til å bli med på utviklingen, hadde en tøff kamp mot gigantene innen de forskjellige næringer. Det som gjorde at noen firmaer som tidligere ikke var ledende kunne konkurere, om ikke faktisk å gå forbi de store, var deres forskjell i innovasjons arbeid. Istede for å bruke enorme resurser på utvikling, hentet de i stor grad teknologi og tjenester fra mindre firmaer. Fremfor å gjøre all jobben selv, «delte de» altså på oppgavene. Dette viser seg meget hensiktsmessig og lønnsomt i mange tilfeller. Større firma som er opptatt av åpen inovasjon, innser fort at de ikke kan sysselsette alle de beste personene innfor et fagområde. Det er slik heller ikke fornuftig og basere seg på å gjøre all jobben selv. Mindre firmaers rolle blir slik å jobbe sammen med større firma i utvikling og eller produksjon av en vare eller tjeneste, mens de store firmaene ikke lenger med hensikt utvikler og produserer alle sine produkter i samme skala selv. Nyoppstartede og små firmaer har slik blitt av mye større interesse for mange gigantiske firmaer. Med tanke på åpen inno- vasjon, er det viktig for et lite firma å lete etter større partnere for sammarbeid. Et større firma kan ha mye igjen for å legge arbeid inn i og bli sett samt da også bli det naturlige valget for et firma med den ønskede kompetansen. Med et stort selskap, som aktivt bruker åpen innovasjon i sitt arbeid for å fremme produktene sine, snakker en gjerne om et økosystem av bedrifter og næringer befinner seg rundt denne bedriften. I praksis er dette store nettverk av partnere som flytter spesial ekspertise til spesialiserte samlinger, kunnskapsflyt mellom bedrifter. Dette er kanskje mer gjeldende for noen næringer mer enn andre, men det er uansett et viktig poeng at disse forumene oppstår hvor ekspertise innen et område kan hjelpe andre, relativt uavhengig av om de deler samme spesifikke kunde. Det er altså ikke bare ekspertisen og erfaringen av hovedselskapet i seg selv som teller, men også kanskje tusenvis av andre partnere og deres erfaring og ekspertise. Slik blir små viktig for store, og store viktig for små. Denne måten og jobbe på er også hensiktsmessig når en tenker på risikoen og kostnadene firmaer har når de utvikler et nytt produkt. Et selskap som selv har utviklet et produkt på egenhånd, vil mest sannsynelig ha brukt store summer på utvikling, og står videre igjen med det å markedsføre teknologien og produktet på en fornuftig måte. Gjennom åpen innovasjon har en bedrift selv gått utenom flere av disse stegene for å utvikle og selge en ny vare. De kan hente inn ny teknologi utviklet av en tredjepart, drive markedsføring gjennom en annen tredjepart osv. Ved å bruke slike partnere har små bedrifter kunne stått bak store produkter på en enklere måte

11 S t o r v s. L i t e n - F ø r o g n å Vi har sett på forholdet mellom store og små bedrifter og hvordan dette har forandret seg, og introdusert hvordan forandringen har påvirket forholdet mellom disse. Vi skal nå gå i dybden på hvordan det har forandret seg fra 1980 fram til 2001 og framstille noen grunner til hvorfor det har skjedd en forandring. Forskning og utvikling er under en stadig utvikling, og det kommer hele tiden fram nye utfordringer som må håndteres og problemer som må løses. I løpet av de siste 20 årene er det mye som har forandret seg, og hvis bedrifter skal klare å overleve i dagens samfunn må FU-avdelinger ta hensyn til dette. Det som fungerte for 25 år siden kan du være ganske sikker på at ikke vil fungere i dag! For å få en bedre forståelse av dette skal vi se på tall fra National Science Foundation US, NSF US. I 2002 tok de tall fra 1981 og 2001, og så på hvordan pengebruken på utvikling i store og små bedrifter hadde endret seg over 20 år. I 1981 brukte de største bedriftene (over ansatte) 75 % av de totale innvesteringene på utvikling i USA. Små bedrifter (under 1000 ansatte) brukte da 5 % av de totale innvesteringene på utvikling. I løpet av 20 år har dette endret seg slik at det i 2001 var slik at de største bedriftene nå bare stod for 40 % av de totale innvesteringene, mens de små bedriftene hadde økt til hele 25 %. Hvorfor det er slik skal vi komme nærmere inn på senere. Disse tallene viser en stor forskjell og det tilsvarer også en total forandring i hvordan bedrifter må forholde seg. I 1981 skjedde det meste av utvikling i de store bedriftene. De små gjorde sitt de også, men de var på langt nær så viktige i utviklingsprosesser. I 2001 derimot, er det slik at store bedrifter er nødt til å ta hensyn til små bedrifter. Små bedrifter sine investeringer på utvikling er alt for mye til at de store bedriftene kan ignorere dem. En annen forskjell var at det i 1981 var mye mer konsentrert hvor man drev med utvikling, mens det i 2001 er slik at forskning og utvikling skjer blant mange flere organisasjoner av forskjellige størrelser. Hvorfor er det slik? Hvorfor har ikke de store bedriftene lenger monopol på forskning og utvikling? Vi vil trekke fram fire grunner som har hatt noe å si for denne utviklingen. Den første grunnen er at det er en endring i hvordan folk flytter på seg og bytter arbeidsplasser. I 1981 var det ikke uvanlig at ingeniører jobbet for samme bedrift gjennom hele karrieren. Til forandring så hadde i 2006 ingeniører gjennomsnittlig 9 forskjellige arbeidsgivere (tall fra NSF US). Dette medfører at kunnskap som man tilegner seg på sin første arbeidsplass blir videreført til de neste 8 arbeidsplassene man har, og det er selvfølgelig ingen betaling til den bedriften som var først i rekken og som i utgangspunktet gav kunnskapen. Kunnskap følger med andre ord med de ansatte etter hvert som de flytter på seg og det blir mange flere bedrifter med samme kompetanser

12 Immatrikulering ved Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet Andre grunn er at Universiteter i dag spiller en mye Bedriftene på sin side får tilgang til det som det for- designere til å designe tilluftsorganer, altså den delen Og her kommer vi inn på den siste, men som viktigere rolle opp mot bedrifter enn de gjorde før. skes på, på det aktuelle feltet. Pengestøtte til uni- man ser på et lufteanlegg enten luften skal ut eller inn. vi mener er den viktigste grunnen til foran- Tidligere var Universitetene mye mer skeptiske til å versiteter kommer heller ikke lenger bare fra staten, De var først i kontakt med Arkitekthøyskolen hvor de dring og til at åpen innovasjon er noe som jobbe opp mot bedrifter de var redde for at hvis men nå også mer og mer fra industrien. Samtidig fikk tilbakemeldingen: Studenter skal aldri jobbe med er kommet for å bli, og som har vist seg å de kom for nær bedriftene så kunne dette korruptere som bedrifter støtter universitetene krever de også noe som kan bli realisert det blir konkurranse med virke med dagens kriterier: Internett. Med utdanningsfunksjonen til universitet. I motsetning til mer tilbake, relevant forskningsmateriale, som de aktive designere. Auranor kontaktet også Høyskolen internett er det en helt annen dimensjon av i dag, hvor universitetene er mye mer komfortable selv kan bruke. For å summere opp kan vi si at ved i Oslo med samme spørsmål, og der var de kjempein- forskningsdeling, mulighet til å søke opp med å jobbe sammen med bedrifter mot et felles at bedrifter og universiteter samarbeider mer så teressert fordi det var bra at studentene endelig fikk informasjon og så videre. Tenk bare på mål. Universiteter har også en egen stilling, Profes- oppnås: Mer interessant og relevant undervisning og noe relevant å jobbe med. Google, på Wikipedia, på hjemmesidene sor II, hvor professoren også jobber for en eller flere forskning, flere publikasjoner, og at flere studenter bedrifter. Både universitetene og bedriftene tjener blir trent med den siste teknologien på markedet. på en Professor II, universitetene ved at professo- som finnes om nesten hver enkelt bedrift Tredje grunn er at alt ikke lenger har sitt utspring fra på kloden USA slik det var fram til slutten av 80-tallet. På mange ren jobber og forsker på ting som er aktuelt, og som Professor II Sjur Dagestad i Innovasjon: Alt er mulig områder er det andre land, også gjerne små, som er Alle disse faktorene gjør det lettere for har en betydning (kanskje I motsetning til hva mange har denne historien å fortelle fra sin tid som FoU-led- i spissen. Tenk bare på oljeteknologien i Norge, mo- bedrifter i alle størrelser å bedrive FoU, andre professorer jobber med?). Professoren får er i Euragruppen AS. Sjur jobbet på FoU i Auragrup- biltelefoni i Finland eller bredbåndvideoteknologi fra og bedrifter må utvikle seg på en helt gjerne også lettere kontakt med bedrifter, noe som pen AS, som eier firmaet Auranor, som produserer Sør-Korea og Japan. Innovasjon har derfor i løpet annen måte enn det de kunne før kan hjelpe studentene. og fordeler luftfordelingsutstyr. Auranor ønsket av 25 år blitt virkelig globalt, og bedrifter som søker Før var det lukket innovasjon, nå er teknologi må søke globalt, og ikke lenger nasjonalt. det åpen innovasjon

13 Never before in history has innovation offered promise of so much to so many in so short a time. - Bill Gates 24 25

14 S t a t o i l Hvorfor StatoilHydro er et godt eksempel på vellykket bruk av åpen innovasjon er ikke vanskelig å forstå når IPA (Independent Project Analysis) over flere år har tildelt StatoilHydro tittelen the most innoative oil and gas company. StatoilHydro har utvilsomt spilt en nøkkelrolle i utviklingen av norsk oljeindustri og har vært direkte innblandet i opprettelsen av mange spin-off selskaper som i dag er viktige aktører i oljeservicesektoren - deriblant APL, Seaflex, Framo Engineering og Resman for å nevne noen. I 1991 startet Statoil et utviklingsprosjekt for industrier med base i Norge. Prosjektet heter i dag LOOP og navnet illustrerer verdien av at teknologier og produkter kommer tilbake til StatoilHydro for utnyttelse. Prosjektet bygger på prinsippet innen åpen innovasjon om å innovere i et nettverk - at selskaper skal komme til StatoilHydro for å få hjelp til å utvikle sine ideer. Dette samarbeidet fører til at StatoilHydro får inn løsninger uten å ha investert i interne utviklingsprosesser og vil ikke bruke ressurser på noe før de velger hvilke ideer de ønsker å investere i - noe som kan være langt mer effektivt enn å forsøke å tvinge frem løsninger med interne innovasjonsprosesser. Samtidig får andre bedrifter med gode løsninger en forretningspartner som kan støtte utviklingen av ideen. Siden LOOP ble startet har prosjektet gitt gode resultater. To av tre prosjekter som har vært iverksatt har resultert i lansering av et produkt og tre av fire kroner som har vært investert i LOOP har generert produkter som har blitt utnyttet kommersielt. Dette er 6-7 ganger mer effektiv innovasjon enn det som er gjennomsnittet for industrien. Prinsippene innenfor åpen innovasjon har utvilsomt fungert for StatoilHydro og Statoils Hywind prosjekt - Verdens første fullskala flytende vindmølle Foto: Solberg Production / Statoil oljeindustrien i Norge - og med våre 4.7 millioner innbyggere er vi sannsynligvis avhengig av å benytte de ideene vi har. Dette betyr at bedrifter må være åpne og kommunisere utfordringene sine, forene kompetanse og bygge nettverk Troll A - Foto: Dag Myrestrand/Statoil

15 Y r. n o Iløpet av 2009 åpnet nettstedet Yr.no for at alle kan bruke deres værdata til eget bruk. Dette innebærer at personer innenfor private næringer har mulighet til å benytte værdata i egne programmer og publikasjoner. Roar Skålin ved Det Norske Meteorologiske Institutt (som yr.no er en del av) sier at selv om de ikke bevisst benytter åpen innovasjon, er det viktig for dem å ha en åpen standard. Det som er viktig for oss er åpne standarder, åpen datapolitikk og åpen programvare. Det har, mener vi, mange positive følger, herunder at vi får både innovative bidrag og konstruktiv kritikk fra verdenen utenfor oss. -Roar Skålien, Det Norske Meteorologiske Institutt Et eksempel på dette er at Yr.no har laget et eget værvarsel for alpinanlegg i Norge i samarbeid med disse anleggene. Et annet eksempel er at Yr også har en egen profil på Twitter, og at det finns muligheter til å få værdata derfra i tilegg

16 What we sell is the ability of a 43-year-old accountant to dress in black leather, ride through small towns and have people be afraid of him. Harley-Davidson marketing executive 30 31

17 Å p e n i n n o v a s j o n i d i n b e d r i f t Implementering av åpen innovasjon gjennom din bedrifts forretningsmodell En bedrifts fokus på åpen innovasjon gjenspeiles i bedriftens forretningsmodell. Ifølge Doblins 10 måter å innovere på er Doblin 1: forretningsmodell, det som gir mest igjen i forhold til hvor mye du investerer. En vesentlig del av en forretningsmodell er hvordan bedriftens opphavsrett og teknologi skal utnyttes for å generere omsetning - for ingen teknologi har i seg selv økonomisk verdi før teknologien har blitt utnyttet kommersielt. Å konstruere en forretningsmodell krever ledere som kan håndtere kompleksitet og ambiguitet å bruke metoder og teknikker innen åpen innovasjon kan være et avgjørende virkemiddel for å finne en forretningsmodell som utnytter bedriftens potensial. Bedrifter kan skape verdier fra sine teknologier på tre grunnleggende måter: ved å ta opp teknologien i deres nåværende forretning, ved å lisensiere bort teknologien til andre bedrifter eller ved å starte opp nye bedrifter som utnytter teknologien i nye markeder. Skal et produkt eller en tjeneste lykkes i markedet er det avgjørende at bedriften har en egnet forretningsmodell - i mange tilfeller krever forskjellige produkter og tjenester ulike forretningsmodeller. Henry Chesbrough beskriver en forretningsmodell med følgende punkter: 1. Beskriver verdien som skal skapes for kunden basert på teknologien og produktene som tilbys. 2. Identifiserer markedssegmentet brukeren som har et behov for produktet. 3. Definerer strukturen til bedriftens verdikjede - alle de aktiviteter en virksomhet ivaretar for å foredle et produkt. 4. Spesifiserer de mekanismer som benyttes av bedriften for å skape omsetning. 5. Beskriver bedriftens posisjon i verdinettverket som kobler leverandører og kunder. Inkluderer også identifisering av mulige samarbeidspartnere og konkurrenter. 6. Formulerer en konkurransestrategi som vil gi bedriften en fordel over sine konkurrenter

18 De fleste industrier i dag er velvitende om at en innoverorientert og sentralisert innstilling til FoU er foreldet - likevel strever industrien med å implementere prinsipper innen ÅI. Det gjelder spesielt bedrifter med lange tradisjoner og en tidligere suksessrik foretningsmodell. Det er viktig å huske at implementering av ÅI i din bedrift er en kontinuerlig prosess. ÅI er i seg selv ikke et konkret mål som din bedrift skal nå, men er å stadig ta et nytt steg - din bedrift kan alltid komme litt lenger, og klarer din bedrift å forsette å ta små steg for å komme litt lenger vil det med tiden drive din bedrift veldig langt. Med dette som utgangspunkt skal vi nå gå igjennom en rekke aktuelle prosesser som er et slikt steg -og kan føre din bedrift videre. Disse prosessene burde på sikt utføres repetitivt - avhengig av bransje kan hyppigheten variere fra ukentlig til en gang i tiåret. Kartlegging av nylige aktiviteter i din bransje - å få oversikt over omgivelsene. Et godt sted å starte er å tegne det strategiske kartet i din bransje - hvilke nyskapende ideer er nå aktuelle? Spør deg selv mens du bygger kartet: Hvor kom de viktige nyskapningene fra i din bransje og i din bedrift? Hvordan passer dette overens med din forretningsmodell? Hvilken rolle spiller nystartede bedrifter i din bransje? Har de klart å penetrere markedet og ta markedsandeler? Hvor kom deres nyskapninger fra og hva er deres forretningsmodell? Hvilke rolle spiller investorer og ventureinvestorer i din bransje? Er det mange aktive investorer i bransjen? Hva er grunnlaget for at investorene gjør investeringer? Hvordan er deres grunnlag for å investere sammenliknet med din bedrift? Hvordan og i hvilken grad bidrar universiteter til å øke kunnskapen i din bedrift og i din bransje? Hvor foregår forskningen av betydning for din bedrift? Intern eller ekstern ide Vei til markedet Intern virksomhet: levedyktig forretningsmodell? Nei -Lisensieringsmuligheter? -Levedyktige eksterne forretningsmodeller? Figur 1 Ingen eksterne kanaler NyetableringN t i Ja Begge Forretningsmodell -Nåværende forretningsmodell -Variasjon av nåværende forretningsmodell Patent- /teknologilisensiering til en annen forretningsmodell Ny forretningsmodell Ny forretning Innvirkning på forretning -Nåværende virksomhet -Utvidet U nåværende virksomhet Inkrementell omsetning Har bedriften komplimentæreiendeler? Nei Ja -Partner -Datterselskap Bedriftsstrategi - hvordan din bedrift skal kapre verdiene i markedet. Etter å ha kartlagt innovasjonen i din bransje har du et utgangspunkt for å forme en strategi. Denne strategien implementeres i forretningsmodellen og burde svare på følgende spørsmål: Hvilket marked og hvilke markedssegment(er) ønsker din bedrift å fokusere på? Hva er din bedrifts viktigste verdier i markedet og for kunden? Hvordan skal din bedrift tjene penger i dette markedet? Hvordan skal din bedrift skape og fange verdiene i markedet? Hvem er de viktigste tredjepartsbedriftene? Mange bedrifter mangler klare svar på disse spørsmålene og det skaper ofte problemer for samarbeidet mellom de tekniske og de foretningsmessige delene av bedriften. Forretningsmodellen burde kommunisere retningslinjer til de ansatte i bedriften og sikre at bedriften jobber som en helhet. Når du har en forretningsmodell på plass burde nyetablerte bedrifter i din bransje undersøkes. Har disse bedriftene suksess og hva er deres forretningsmodell? Nyetablerte bedrifter er ofte verdifulle kilder til informasjon - de eksperimenterer med forretningsmodeller, teknologier og markeder som etablerte selskaper neglisjerer. Større bedrifter tar ofte ikke nyetablerte bedrifter seriøst - i en verden med ÅI er det en farlig feil å gjøre og kan på sikt få katastrofale følger. Større bedrifter burde se på nyetableringer som fortreffelige studier i utvikling av bransjen. Siste del av dette steget er å kartlegge relasjoner mellom din bedrift og universiteter som utfører FoU innen relevante områder for din bransje. Å ha forbindelser på universitetene gir ikke bare muligheter til å påvirke FoU av nye teknologier, men bygger personlige forhold mellom din bedrifts tekniske personell og universitetsprofessorer og deres studenter. Et slikt samarbeid aktiverer muligheter; raskere tilgang til nye teknologier og effektivisert rekruttering av dyktige studenter

19 Ett steg tilbake - er vi på riktig spor? En øvelse for å se om din bedrift er på riktig spor er å kontakte investorer - fortrinnsvis venture kapitalister - for å høre hva de investerer i. Finner du investorer som er aktive innenfor din bransje vil du kanskje få godt gjennomtenkte svar på noen av de foretningmessige problemene du har. Ikke bli overrasket om en venture kapitalists meninger skiller seg fra dine egne - hør etter å se om de kan være noe å lære av. Fortjeneste er noe en venture kapitalist forstår og de er trent i å legge andre forhold til side for å finne svaret på om din bedrifts forretningsmodell er levedyktig eller ikke. Å sikre progresjon i din bredrift er å identifisere hull i fremtiden. Å nå et mål - ett, fem eller ti år frem i tid - kan være vanskelig for en bedrift. Det kan derfor være til stor hjelp å tegne et veikart over fremtidige utviklingsprosjekter som viser omtrentlig når delmålene skal nås. Ofte vil et slik veikart avdekke åpninger i fremtiden der bedriften mangler et produkt som er nødvendig for å opprettholde salg og moment i markedet. Får din bedrift oversikt over disse manglene tidlig kan hullene tettes før de blir et problem. Å benytte lisensiering for å tette hull i fremtiden. Har bedriften din oppdaget hull i utviklingen som interne innovasjonsprosjekter ikke kan fylle i tide? Finnes det ekstern kompetanse som kan øke verdiskapningen i din bedrift? Iverksett en prosess for å søke etter, identifisere og evaluere mulighetene i eksterne teknologier og overfør teknologien til din bedrift - enten ved å kjøpe lisenser eller ved å overta andre virksomheter som eier denne teknologien. Husk også å inkludere din bedrifts forsknings og utviklingsledere i denne prosessen. Å samarbeide med bedrifter - du må ikke alltid gjøre alt selv. I samarbeid med eksterne bedrifter benyttes interne og eksterne ideer for å skape verdier for dine kunder. Ofte er det en forutsetning at verdiskapningen avhenger av din bedrifts interne teknologier og eiendeler. Å samarbeide med andre aktører er spesielt nyttig hvis du kan koble deres verdier med dine egne - dvs. at for din bedrift er verdien av samarbeid at eksterne innovasjoner unyttes i stedet for å vente på at interne utviklingsprosjekter skal komme dit. Må et kundebov dekkes internt for at din bedrift skal dra nytte av det? Din kunnskap om din foretning og markedet avdekker ofte nye kundebehov som din bedrift ikke kan eller vil utnytte internt. I disse tilfellene kan det være aktuelt for din bedrift å finansiere nyetableringer som kan utnytte disse mulighetene. Din bedrift vil få mulighet til å observere og påvirke retningen nyetableringen tar i markedet. Et samarbeid med en nyetablering kan være mer verdifull enn den beste markedsanalyse; du kan observere et ekte selskap, ekte produkter og virkelige kunder som betaler faktiske penger. Å identifisere mangler i forretningsmodellen Din forretningsmodell burde gi en ramme for hvordan eksterne ideer og teknologier skal bli betraktet av din bedrift. Hvor fokuserer din bedrift sine utviklingsressurser og hvor er det sannsynlig at din bedrift har innovative blindsoner - det vil si områder hvor din bedrift ikke har fokus og ikke vil oppdage fremtidige muligheter. Disse blindsonene er hvor eksterne kilder av ideer, teknologier og foretningsmodeller er mest verdifulle og det er mest aktuelt å samarbeide med andre aktører i markedet. Etabler et panel i din bedrift med nøkkelpersonell som skal vurdere fremtidige trender, muligheter og andre spørsmål. Vet de om eksterne aktører som kan hjelpe din bedrift med å avansere prosessene i din bedrift? Kan de komme frem til sterkere, billigere og mindre risikofylte måter for å utføre prosjekter? Inkluder forsknings og utviklingsledere i din bedrift slik at en eventuell outsourceing av et prosjekt er i tråd med deres planlegging. Det er veldig billig å forandre retning på et prosjekt tidlig i fasen og særdeles kostbart å gjøre det senere. 36 I orientering handler det om å vite hvor du er, og hvor du skal... 37

20 Utnytt din bedrifts aktiva - spill poker med teknologier! Din bedrift burde vurdere om interne innovasjoner skal gå til markedet gjennom; din egen bedrift, et datterselskap eller en ekstern aktør ved å lisenser bort teknologien. Å finne den beste løsningen er ikke lett - å lansere et produkt som er basert på ny-innovasjon betyr ofte at bedriften har lite grunnlag for å vurdere reaksjonene i markedet. Det kan være en fordel å inkludere venture kapitaliser for å forbedre denne prosessen. Kommersialiserer bedriften produktet selv, og det viser seg at produktet ikke var godt nok, kan det skade bedriftens omdømme. Å etablere et datterselskap skjermer hovedbedriften, koster ofte ikke mer enn det første alternativer og datterselskapet kan ha en forretningsmodell som er bedre tilpasset produktet. Et tredje alternativ er å lisensiere bort teknologien. Det største problemet er ofte ikke å finne den beste løsningen, men å håndtere reaksjonene. Mange i din bedrift som har vært med på å drive frem innovasjonene vil reagere på at kontrollen over teknologien gis bort. Det er da viktig å ha god kommunikasjon og holde fokus; viktigst er at bendriften utnytter teknologien - og fra tid til annen betyr det at eksterne veier må benyttes. Å øke hastigheten til din bedrifts innovasjonsprosesser Et viktig aspekt innen åpen innovasjon er å øke hastigheten til din bedrifts innovasjonsprosser. Ved å utnytte prosessen i Figur 1 vil du friske opp din bedrifts totale forsknings- og utviklingsportefølje. Å flytte ideer inn og ut av din bedrift kan motivere din bedrift til å raskere få ideene ut i markedet. Raskere vei til markedet betyr raskere tilbakemelding fra kunden som igjen vil akselerere kunnskapen i din bedrift. Over tid vil bedrifter som lærer fort utkonkurrere andre bedrifter i næringen som ikke like raskt kan tilpasser seg omgivelser i endring. Innovasjonsprosessen er ikke en automatisk prosess og må administreres nøye av din bedrift. Din bedrift må overkomme spenninger og motstand, men kan høste betydelig belønning på slutten av prosessen. Din bedrifts innovasjonsprosesser krever nye gjennombrudd i forskning for å opprettholde en strøm av ideer - ideer er drivstoffet for å drive din bedrifts nåværende og fremtidige foretningsvirksomhet. Ved å ha kontakter i universitetsmiljøer og andre deler av samfunnet sikrer din bedrift mulighetene til å benytte seg av de nye ideene. - Skyt raskt og treff riktig! Å finne den beste foretningsmodellen for en innovasjon Hvis din bedrift har en innovasjon som skal kommersialiseres er det viktig å spørre seg hva slags foretningsmodell som er best for akkurat denne innovasjonen. Er din bedrifts foretningsmodell egnet burde din egen bedrift kommersialisere produktet. Er innovasjonen i et nytt marked, men knyttet opp mot din bedrifts bransje, da er teknologien en mulighet til å utvide din bedrifts virksomhet. Mangler din bedrift forutsetningene eller vilje for å utnytte innovasjonen er eksterne foretak - med en mer egnet forretningsmodell - en bedre entré. Eksterne foretak er også en mulighet når kostnadene for kommersialisering er høy og din bedrift ønsker å ta lav risiko. Hvis teknologien mangler en tydelig foretningsmodell, internt eller eksternt, så må enten teknologien skrinlegges eller en nyetablering må ta utfordringen med å søke etter en levedyktig forretningsmodell. Har din bedrift nyttig komplementære eiendeler, men forretningsmodell og bransje skiller seg vesentlig fra din bedrifts, kan opprettelse av et datterselskap være en god strategi. Det vedvarende behov for interne forsknings og uviklingsprosesser Selv med et godt nettverk og god utnyttelse av eksterne teknologier og løsninger vil det forsatt være behov for interne prosesser som tilpasser denne teknologien til din bedrifts produkter og tjenester. For disse interne prosessene er det viktig at det er god kommunikasjon mellom forsknings- og utviklingsavdelingene. Bruk disse avdelingene for å evaluere eksterne forskningsprosjekter og investeringsmuligheter - ta deg tid til å lære opp dine ansatte i foretningsmodellen og veikartet for bedriftens utvikling. Mange av dine ansatte kan være usikre på dette aspektet ved bedriften. Noen vil kanskje kunne gi bedre innsikt i deler av foretningen - enkelte vil kanskje være uenig i den. Uansett forhold er det bedre å ta tak i disse bekymringene i stedet for å ignorere dem

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819

Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 Eksamen SOS6505 Besvarelsens kandidater: 725833 709819 SOS6505 Side 1 Hvordan kan det offentlige ta i bruk åpen innovasjon for å øke verdiskapningen 1.0 Innledning Offentlig virksomhet forvalter store

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Nye verktøy - Visjoner og resultater

Nye verktøy - Visjoner og resultater Nye verktøy - Visjoner og resultater Case-study INF3290 Høsten 2010 Morten Weea Sven Sailer Ben Tomlin Thomas Portilla Erlend Axelsson 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Hva er vår case?...

Detaljer

Sluttrapport. Innovasjon i Fjernvarme Prosesstudie Februar 2012. Devoteam davinci Mads Bruun Høy

Sluttrapport. Innovasjon i Fjernvarme Prosesstudie Februar 2012. Devoteam davinci Mads Bruun Høy Sluttrapport Innovasjon i Fjernvarme Prosesstudie Februar 2012 Devoteam davinci Mads Bruun Høy 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Sammendrag og konklusjon 3 Metodikk 3 Konklusjon 3 Mulighet 1: Nye forretningsmodeller

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Bacheloroppgave EK235E Relasjonsmarkedsføring og ledelse Handelshøgskolen i Bodø, ved Universitetet i

Detaljer

Håndbok for idéskapere og innovatører

Håndbok for idéskapere og innovatører Håndbok for idéskapere og innovatører Forfatter: Graham Barker Copyright: European Patent Office The original English version is available on the web site of The European Patent Office. Innledning Formålet

Detaljer

Vellykket entreprenørskap

Vellykket entreprenørskap Vellykket entreprenørskap Et retrospektivt case-studie av oppstartsbedriften PramPack, med fokus på viktige suksessfaktorer Audun Ueland Industriell økonomi og teknologiledelse Oppgaven levert: Juni 2011

Detaljer

Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter

Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter ARBEIDSNOTAT 49/2006 Finn Ørstavik Innovasjonsstrategier i informasjonsteknologibedrifter Presentasjon av et pilotprosjekt NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Intranettet som plattform for samhandling og internkommunikasjon

Intranettet som plattform for samhandling og internkommunikasjon Kristoffer Ødegård Eide Masteroppgave Intranettet som plattform for samhandling og internkommunikasjon En kvalitativ studie av behov og bruksmønster internt i TrønderEnergi NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM IMM NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Fakultet for maskinteknikk Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk Forord Hensikten med denne rapporten

Detaljer

Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder?

Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder? Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder? En casestudie gjort på Eiendomsmegler 1 Oslo AS Næringseiendom av Joacim Bråthen kandidatnummer 34 How to maximize firm growth when going in new areas of

Detaljer

Finansiering av bedrifter under nedgangstider

Finansiering av bedrifter under nedgangstider EK206E 003 Entreprenørskap og småbedriftsledelse Finansiering av bedrifter under nedgangstider Hva har forandret seg under finanskrisen? av Reno-A. Dybwad Hansen & Anders Sørmo Abstract The main objective

Detaljer

Hvilke egenskaper kreves av en god leder?

Hvilke egenskaper kreves av en god leder? 982420 982288 982491 Bacheloroppgave BCR3100 Hvilke egenskaper kreves av en god leder? Problemstilling: Hva anser ledere som gode lederegenskaper ved oppstart og videreutvikling av en gründerbedrift? (careerrocketeer)

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Bacheloroppgave. Kjøpelysten hos norske ios- og Android-brukere: in-app kjøp i egenutviklet applikasjon

Bacheloroppgave. Kjøpelysten hos norske ios- og Android-brukere: in-app kjøp i egenutviklet applikasjon Bacheloroppgave Kjøpelysten hos norske ios- og Android-brukere: in-app kjøp i egenutviklet applikasjon Morten Aalberg, stud.nr 100497 Monika Meistad, stud.nr 100486 MMT376 Bacheloroppgave i Spill og opplevelsesteknologi

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE Fire veier til vekst # 4 Ekspandere i nye markeder Med tilstedeværelse i 88

Detaljer

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD FORORD Denne rapporten er resultatet av prosjektarbeidet i faget SIE5092 Teletjenester og nett, fordypningsemne. Rapporten har et omfang på 5 vekttall. Veileder er Professor Steinar Andresen ved institutt

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i

Detaljer

IT Funk-prosjektenes skjebne 1998 2004

IT Funk-prosjektenes skjebne 1998 2004 ARBEIDSNOTAT 38/2005 Anders Ekeland, Marianne Broch, Tor B. Hansen og Nils Solum IT Funk-prosjektenes skjebne 1998 2004 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

Detaljer

Våren 2009. Relasjonsmarkedsføring i strømmarkedet: - Kommunikasjon med unge kunder

Våren 2009. Relasjonsmarkedsføring i strømmarkedet: - Kommunikasjon med unge kunder EK205E Våren 2009 Relasjonsmarkedsføring i strømmarkedet: - Kommunikasjon med unge kunder Handelshøgskolen i Bodø, 20. mai 2009 av Catherine Olsen Bjørnli og Marie Klakegg Grastveit ABSTRACT This paper

Detaljer

Hvordan håndteres utfordringen fra netthandel?

Hvordan håndteres utfordringen fra netthandel? Hvordan håndteres utfordringen fra netthandel? Emnekode: EK206 Dato: 22.05.14 Kandidatnr.: 8 Totalt antall sider: 76 Abstract: Today's Norwegian retail trade experience that it's markets are changing.

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Studentnr: 982323 982473 BCR3100 BACHELOROPPGAVE 14 VED MARKEDSHØYSKOLEN Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen.

Detaljer