Åpen Innovasjon. In the long history of humankind those who learned to collaborate and improvise most effictively have prevailed --Charles Darwin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpen Innovasjon. In the long history of humankind those who learned to collaborate and improvise most effictively have prevailed --Charles Darwin"

Transkript

1 Åpen Innovasjon In the long history of humankind those who learned to collaborate and improvise most effictively have prevailed --Charles Darwin

2 F o r o r d Denne rapporten er et resultat av prosjektarbeidet i faget TMM Innovasjon - Alt er mulig!, på Norges Tekniske- og Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) i Trondheim. Rapporten er utarbeidet av; Oliver Hostad Løding, Christian Scheby, Anders Kristoffer Stokke, Trond Veastad og Sondre Schjerpen. Vår studiebakgrunn strekker vidt mellom Musikkteknologi, Kommunikasjonsteknologi og Produktutvikling og produksjon. I oppgaveteksten for prosjektet ble vi presentert med problemstillingen; hva er open innovation og hvordan kan man benytte seg av det? Vår kontakt og kunde for arbeidet med denne oppgaven har vært Innoco AS v/ daglig leder Bjørn Tiller - som ytret ønske om at rapporten i grove trekk skal være en utredning om open innovation som konsept/fenomen/ verktøy - spesielt sett under norske forhold. Bjørn la også frem følgende problemstillinger for oss å ta tak i: Finnes det noe erfaring på bruk av open innovation i dag? Finnes det norske eller nordiske cases vi kan lære av? Hva er potensialet i dette for norske bedrifter? Hvilke bedrifter/bransjer kan ha mest nytte av dette - små, mellomstore, store? Med dette som utgangspunkt har vi undersøkt og evaluert en rekke ulike norske- og internasjonale bedrifter som i ulik form og grad har benyttet seg av prinsipper innen open innovation. Vi ønsker å rette en stor takk til; Sjur Dagestad og Ingvild Sundby - for inspirerende forelesninger og veiledning Bjørn Tiller - for å tildele oss en interessant problemstilling! 2 3

3 S a m m e n d r a g Det overhengende målet for arbeidet med denne oppgaven har vært å kartlegge hva open innovation er og hvordan det benyttes av bedrifter for å optimalisere FoU (Forskning og Utvikling). Da vårt arbeid har hatt fokus på open innovation under norske forhold har vi valgt å videre benytte det norske navnet på fenomenet; åpen innovasjon. Denne rapporten vil gjennom en rekke eksempler gi deg innsyn i norske og internasjonale bedrifter som benytter seg av åpen innovasjon. Eksemplene er valgt for å beskrive bredden i de ulike strategier og verktøyer samtidig som de skal gi deg svar på det vi alle lurer på; om bedrifter som benytter seg av åpen innovasjon opplever suksess - og hvorfor. Vi tar også for oss åpen innovasjon før og nå. Mot slutten av rapporten vil vi gå inn på konkrete fremgangsmåter for deg å følge om du ønsker å implementere åpen innovasjon i din bedrift samt forklare hvorfor åpen innovasjon i høyeste grad kan være et nyttig verktøy for enhver bedrift! I n t r o d u k s j o n Åpen innovasjon er et relativt nytt begrep som først ble formet på 90-tallet likevel har vi i arbeidet med å analysere innovasjonsprosesser i bedrifter som Statoil, Telenor, og IBM oppdaget at åpen innovasjon har blitt praktisert i lang tid. Vi har også fått indikasjoner på at åpen innovasjon er blitt mottatt med blandede følelser i mange bedrifter paradoksalt nok viser det seg likevel at mange av disse bedriftene ubevisst benytter seg av strategier og metoder innen åpen innovasjon. Det har i den senere tid blitt skrevet flere bøker og artikler om temaet, og flere nordiske land har blitt anerkjent som foregangsland på området. Noen eksempler på nordiske bedrifter som bygger sin foretningsmodell på åpen innovasjon er; Nokia, Lego og Electrolux mens eksempler fra andre land er; Intel, Philips, CISCO, Apple og Proctor & Gamble. Grunnen til at bedrifters syn på åpen innovasjon varier i en slik grad er nok ikke bare at begrepet kan defineres på utallige, ulike måter og praktiseres forskjellig fra bedrift til bedrift - å implementere åpen innovasjon betyr i mange tilfeller endring i foretningsfilosofi. Bedriften må naturligvis være åpen for den Darwin-inspirerte filosofien som åpen innovasjon bygger på. Vi har derfor valgt å dedikere mye av plassen i denne rapporten til å se på hvordan åpen innovasjon benyttes i praksis - og håper med det å gi deg, ikke en konkret definisjon, men et inntykk av hvor viktig rett fokus på innovasjon kan være. 4 5

4 Innhold 3 6 FORORD 8 INNOVASJON 26 STATOIL 12 OLJENORGE 28 YR.NO kort fortalt en suksesshistorie og LOOP prosjektet om åpne standarder 48 TELENOR 4SAMMENDRAG 14GORE-TEX 32 ÅI I DIN BEDRRIFT 50 PROSESSBESKRIVELSE 5INTRODUKSJON 18STOR VS LITEN 42 NOKIA 51 OPPSUMMERING INNHOLD guaranteed to keep you dry forskjeller og satsningsområder STOR VS LITEN før og nå realiser din bedrifts potensiale og hvorfor ingen kan være best på alt LEGO og den nye revolusjonen KILDER 7

5 Å p e n i n n o v a s j o n e r å b e n y t t e s e g a v e k s t e r n e r e s s u r s e r f o r å s k a p e m e r, r a s k e r e o g b e d r e i n n o v a s j o n. Åpen Innovasjon - kort fortalt av patenter og sikring av vellykkede forskningsprosjekter. Henry Chesbrough, en innovasjon kan også være å utnytte mer, raskere og bedre innovasjon. åpen in- Åpen innovasjon er sammarbeidsteknikker eller andre forandringer i bedriftsmiljøet som muliggjør innovasjon i et nettverk av partenere - som iverksetter innovasjon både innenfor og utenfor bedriftens grenser i en raskere og mer fleksibel prosess enn det tradisjonell innovasjon tillater. Åpen innovasjon mønsteret taler for nye bedriftsmodeller med en protaktiv bruk av de første til å definere begrepet åpen innovasjon, oppsummerer effekten av åpen innovasjon slik: driver frem produktideer, kunnskapen og teknologien fra utenforstående partnere øker bedriftens kreativitet - og reduserer ressursbruken til utvikling og forskning som ikke leder til resultater. Åpen innovasjon er å benytte seg av eksterne ressurser for å skape terne innovasjoner og patenter bedre ved å lisensere bort teknologien. Til sammenlikning er lukket innovasjon tilfellet hvor all innovasjon foregår internt i bedriften. De aller fleste bedrifter i dag benytter seg av åpen innovasjon i større eller mindre grad - tendensen er at bedrifter jobber mer og mer i nettverk. Den viktigste forskjellen mellom disse bedriftene er graden av bevissthet ved åpen innovasjon og hvordan bedriften aktivt kan benytte prinsipper innen åpen innovasjon for å oppfylle bedriftens potensiale - både i utvikling av nye verdier og unyttelse av eksisterende verdier. En bedrift benytter seg av åpen innovasjon ved å sette fokus på det. 8 9

6 Innovation is the lifeblood of any organization. Without it, not only is there no growth, but, inevitably, a slow death. Don Sheelan 10 11

7 O l j e n o r g e - E n i n d u s t r i e l l s u k s e s s h i s t o r i e Sleping av Troll A - Plattformen har en total høyde på 472 meter, og er den største konstruksjon bygget av mennesker som noen gang er blitt flyttet på. Funnet av olje og gass på norsk kontinentalsokkel i 1968 var startskuddet for oljenasjonen Norge - en oljenasjon som i dag er verdensledende innen utvikling av teknologi for maritim utvinning av olje og gass. Det var det amerikanske oljeselskapet Phillips Petroleum som i 1968 fant Ekofiskfeltet i Nordsjøen - og Norge var på den tiden avhengig av hjelpen fra store internasjonale selskaper for å iverksette utvinning av olje. Hvordan gikk lille Norge fra da, med sin teknologi-svake industri, til i dag å fronte utvikling av teknologi og utstyr for oljeutvinning offshore? På 70-tallet var det en politisk visjon gående i Norge om at oljerikdommen skulle komme alle nordmenn til gode. Det var ikke bare et ønske, men også en nødvendighet at industrien i Norge måtte samarbeide om utvikling av oljeindustrien. I motsetning til de store amerikanske selskapene med teknologi og penger til å iverksette egne prosjekter hadde Norge små bedrifter med kompetanse hovedsakelig innen produksjon av tungmetall og skipsbygging. Første steg for utvikling av norsk oljeindustri var at den eksisterende skipsindustrien i Norge ble involvert når de amerikanske oljeselskapene trengte oljerigger. Med amerikansk teknologi og norsk stål ble riggene sammenstilt på norsk jord. Videre utover 70-tallet forsatte de utenlandske selskapene å jobbe sammen med norske bedrifter - det førte til at kompetansen i de norske bedriftene økte. Samtidig investerte den norske stat penger i forskning - universiteter fikk støtte, forskningsinstitusjoner ble opprettet og industrier samlet seg i grupper for å samarbeide om større prosjekter. Et annet resultat av denne epoken i norsk industrihistorie er opprettelsen av Statoil i et selskap som i dag er rangert som det 36. største selskapet i verden. Det er den grunnleggende holdingen om samarbeid på tvers av bedrifter og institusjoner som gjorde denne utviklingen mulig. Prinsippet om samarbeid på tvers av institusjoner og bedrifter fikk på 90-tallet et navn; open innovation - eller på norsk; åpen innovasjon. Bedrifter i Norge brukte altså prinsipper innen åpen innovasjon lenge før begrepet åpen innovasjon ble formet. For å sitere Cato Wille, sjef for forskning på ideer og innovasjon for StatoilHydro; we did not have the theory at that time, we just did it! 12 13

8 Har 9000 ansatte. Opererer i over 30 land. Produksjonslokaler i 12 land. Selger årlig for 2,5 milliarder USD. Eid av Gore familien. En av de 200 største privateide firmaene i Amerika. Norrøna var første europeiske klesbedrift til å benytte Gore Tex i sine tekstiler. Omtrent alle Gore-produktene er basert på ett materiale: PTFE. I 1998 kom Gore på Fortunes liste 100 beste bedrifter å jobbe for i Amerika. I 1957 jobbet Wilerbert L. Bill Gore som utviklingskjemiker innen fluorpolymer hos DuPont. Han fant opp og etter anbefaling fra sin sønn, Robert W. Bob Gore, tok han patent på en prosess hvor man isolerer wire med teflonbelegg (PTFE : Polytetrafluoretylen). I 1958 starter Bill og kona foretaket GoreTex i garasjen i deres hjem i Newark, Delaware. GORE-TEX over Guaranteed to keep you dry Sønnen Bob fortsatte i samme fotspor og tok patent på en porøs form av PTFE Den 18. Mars 1980, tok Bob patent på det flest i dag kjenner som Gore-Tex, et vanntett laminat som tillot kondens å slippe ut. Oppfinnelsen sørget for at Robert Gore kom med i National Inventors Hall of Fame i 2006, og det kan i forbifarten nevnes at bare 405 (11. November 2009) oppfinnelser er listet der. Det som gjør at Gore-Tex nevnes av oss i forbindelse med åpen innovasjon er nettopp på grunn av patentene som Bill og Bob tok i etterkrigstiden. Patentene i seg selv er ikke en del av åpen innovasjon, men det som Gore-Tex gjorde var å la andre bedrifter benytte seg av deres patent ved produksjon av sine artikler, altså lisensiering og dette er en av kjernene i åpen innoavsjon. Gore-Tex solgte sin teknologi til blant annet norske klesmerker som Norrøna og Bergans, som igjen har hatt god bruk av dette i sine friluftsbekledninger. Også andre områder, da innenfor legemiddelindustrien og elektronikken har hatt nytte av patentene til Bill og Bob Gore. Og alt dette hadde umulig Gore-Tex som bedrift selv klart å framstille. Med andre ord. Gore Tex har brukt åpen innovasjon ved at andre bedrifter har fått bruke deres teknologi. Og Gore-Tex har gjort det bra! I dag har Gore- Tex 9000 ansatte fordelt på 30 land, med en årlig omsetning på hele 2,5 milliarder USD. Selv om Gore sitt patent på vannavvisende pustende teknologi har gått ut for en stund siden, og det har kommet flere alternativer på markedet, men de er fremdeles den ledende aktøren

9 Ikke alle smarte mennesker i bransjen jobber for deg Prof. Henry Chesbrough 16 17

10 S t o r v s. L i t e n - F o r s k j e l l e r o g s a t s n i n g s o m r å d e r Det har i de senere år, siden slutten av 80-tallet/begynnelsen av 90-tallet, vært en stor forandring i hvordan store selskaper tilegner seg ny teknologi og slik også markedsandeler. Dette har hatt en direkte effekt på selskapenes og mindre selskapers innovative arbeid. Tidligere var det få, men store, firma som var ledende innen utvikling av nye produkter. Firmaer som Motorola, Siemens, Intel og Microsoft gjorde tidligere tilnærmet all forskning og utvikling innad i bedriften. Bedrifter som ikke hadde kapital eller teknologi til å bli med på utviklingen, hadde en tøff kamp mot gigantene innen de forskjellige næringer. Det som gjorde at noen firmaer som tidligere ikke var ledende kunne konkurere, om ikke faktisk å gå forbi de store, var deres forskjell i innovasjons arbeid. Istede for å bruke enorme resurser på utvikling, hentet de i stor grad teknologi og tjenester fra mindre firmaer. Fremfor å gjøre all jobben selv, «delte de» altså på oppgavene. Dette viser seg meget hensiktsmessig og lønnsomt i mange tilfeller. Større firma som er opptatt av åpen inovasjon, innser fort at de ikke kan sysselsette alle de beste personene innfor et fagområde. Det er slik heller ikke fornuftig og basere seg på å gjøre all jobben selv. Mindre firmaers rolle blir slik å jobbe sammen med større firma i utvikling og eller produksjon av en vare eller tjeneste, mens de store firmaene ikke lenger med hensikt utvikler og produserer alle sine produkter i samme skala selv. Nyoppstartede og små firmaer har slik blitt av mye større interesse for mange gigantiske firmaer. Med tanke på åpen inno- vasjon, er det viktig for et lite firma å lete etter større partnere for sammarbeid. Et større firma kan ha mye igjen for å legge arbeid inn i og bli sett samt da også bli det naturlige valget for et firma med den ønskede kompetansen. Med et stort selskap, som aktivt bruker åpen innovasjon i sitt arbeid for å fremme produktene sine, snakker en gjerne om et økosystem av bedrifter og næringer befinner seg rundt denne bedriften. I praksis er dette store nettverk av partnere som flytter spesial ekspertise til spesialiserte samlinger, kunnskapsflyt mellom bedrifter. Dette er kanskje mer gjeldende for noen næringer mer enn andre, men det er uansett et viktig poeng at disse forumene oppstår hvor ekspertise innen et område kan hjelpe andre, relativt uavhengig av om de deler samme spesifikke kunde. Det er altså ikke bare ekspertisen og erfaringen av hovedselskapet i seg selv som teller, men også kanskje tusenvis av andre partnere og deres erfaring og ekspertise. Slik blir små viktig for store, og store viktig for små. Denne måten og jobbe på er også hensiktsmessig når en tenker på risikoen og kostnadene firmaer har når de utvikler et nytt produkt. Et selskap som selv har utviklet et produkt på egenhånd, vil mest sannsynelig ha brukt store summer på utvikling, og står videre igjen med det å markedsføre teknologien og produktet på en fornuftig måte. Gjennom åpen innovasjon har en bedrift selv gått utenom flere av disse stegene for å utvikle og selge en ny vare. De kan hente inn ny teknologi utviklet av en tredjepart, drive markedsføring gjennom en annen tredjepart osv. Ved å bruke slike partnere har små bedrifter kunne stått bak store produkter på en enklere måte

11 S t o r v s. L i t e n - F ø r o g n å Vi har sett på forholdet mellom store og små bedrifter og hvordan dette har forandret seg, og introdusert hvordan forandringen har påvirket forholdet mellom disse. Vi skal nå gå i dybden på hvordan det har forandret seg fra 1980 fram til 2001 og framstille noen grunner til hvorfor det har skjedd en forandring. Forskning og utvikling er under en stadig utvikling, og det kommer hele tiden fram nye utfordringer som må håndteres og problemer som må løses. I løpet av de siste 20 årene er det mye som har forandret seg, og hvis bedrifter skal klare å overleve i dagens samfunn må FU-avdelinger ta hensyn til dette. Det som fungerte for 25 år siden kan du være ganske sikker på at ikke vil fungere i dag! For å få en bedre forståelse av dette skal vi se på tall fra National Science Foundation US, NSF US. I 2002 tok de tall fra 1981 og 2001, og så på hvordan pengebruken på utvikling i store og små bedrifter hadde endret seg over 20 år. I 1981 brukte de største bedriftene (over ansatte) 75 % av de totale innvesteringene på utvikling i USA. Små bedrifter (under 1000 ansatte) brukte da 5 % av de totale innvesteringene på utvikling. I løpet av 20 år har dette endret seg slik at det i 2001 var slik at de største bedriftene nå bare stod for 40 % av de totale innvesteringene, mens de små bedriftene hadde økt til hele 25 %. Hvorfor det er slik skal vi komme nærmere inn på senere. Disse tallene viser en stor forskjell og det tilsvarer også en total forandring i hvordan bedrifter må forholde seg. I 1981 skjedde det meste av utvikling i de store bedriftene. De små gjorde sitt de også, men de var på langt nær så viktige i utviklingsprosesser. I 2001 derimot, er det slik at store bedrifter er nødt til å ta hensyn til små bedrifter. Små bedrifter sine investeringer på utvikling er alt for mye til at de store bedriftene kan ignorere dem. En annen forskjell var at det i 1981 var mye mer konsentrert hvor man drev med utvikling, mens det i 2001 er slik at forskning og utvikling skjer blant mange flere organisasjoner av forskjellige størrelser. Hvorfor er det slik? Hvorfor har ikke de store bedriftene lenger monopol på forskning og utvikling? Vi vil trekke fram fire grunner som har hatt noe å si for denne utviklingen. Den første grunnen er at det er en endring i hvordan folk flytter på seg og bytter arbeidsplasser. I 1981 var det ikke uvanlig at ingeniører jobbet for samme bedrift gjennom hele karrieren. Til forandring så hadde i 2006 ingeniører gjennomsnittlig 9 forskjellige arbeidsgivere (tall fra NSF US). Dette medfører at kunnskap som man tilegner seg på sin første arbeidsplass blir videreført til de neste 8 arbeidsplassene man har, og det er selvfølgelig ingen betaling til den bedriften som var først i rekken og som i utgangspunktet gav kunnskapen. Kunnskap følger med andre ord med de ansatte etter hvert som de flytter på seg og det blir mange flere bedrifter med samme kompetanser

12 Immatrikulering ved Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet Andre grunn er at Universiteter i dag spiller en mye Bedriftene på sin side får tilgang til det som det for- designere til å designe tilluftsorganer, altså den delen Og her kommer vi inn på den siste, men som viktigere rolle opp mot bedrifter enn de gjorde før. skes på, på det aktuelle feltet. Pengestøtte til uni- man ser på et lufteanlegg enten luften skal ut eller inn. vi mener er den viktigste grunnen til foran- Tidligere var Universitetene mye mer skeptiske til å versiteter kommer heller ikke lenger bare fra staten, De var først i kontakt med Arkitekthøyskolen hvor de dring og til at åpen innovasjon er noe som jobbe opp mot bedrifter de var redde for at hvis men nå også mer og mer fra industrien. Samtidig fikk tilbakemeldingen: Studenter skal aldri jobbe med er kommet for å bli, og som har vist seg å de kom for nær bedriftene så kunne dette korruptere som bedrifter støtter universitetene krever de også noe som kan bli realisert det blir konkurranse med virke med dagens kriterier: Internett. Med utdanningsfunksjonen til universitet. I motsetning til mer tilbake, relevant forskningsmateriale, som de aktive designere. Auranor kontaktet også Høyskolen internett er det en helt annen dimensjon av i dag, hvor universitetene er mye mer komfortable selv kan bruke. For å summere opp kan vi si at ved i Oslo med samme spørsmål, og der var de kjempein- forskningsdeling, mulighet til å søke opp med å jobbe sammen med bedrifter mot et felles at bedrifter og universiteter samarbeider mer så teressert fordi det var bra at studentene endelig fikk informasjon og så videre. Tenk bare på mål. Universiteter har også en egen stilling, Profes- oppnås: Mer interessant og relevant undervisning og noe relevant å jobbe med. Google, på Wikipedia, på hjemmesidene sor II, hvor professoren også jobber for en eller flere forskning, flere publikasjoner, og at flere studenter bedrifter. Både universitetene og bedriftene tjener blir trent med den siste teknologien på markedet. på en Professor II, universitetene ved at professo- som finnes om nesten hver enkelt bedrift Tredje grunn er at alt ikke lenger har sitt utspring fra på kloden USA slik det var fram til slutten av 80-tallet. På mange ren jobber og forsker på ting som er aktuelt, og som Professor II Sjur Dagestad i Innovasjon: Alt er mulig områder er det andre land, også gjerne små, som er Alle disse faktorene gjør det lettere for har en betydning (kanskje I motsetning til hva mange har denne historien å fortelle fra sin tid som FoU-led- i spissen. Tenk bare på oljeteknologien i Norge, mo- bedrifter i alle størrelser å bedrive FoU, andre professorer jobber med?). Professoren får er i Euragruppen AS. Sjur jobbet på FoU i Auragrup- biltelefoni i Finland eller bredbåndvideoteknologi fra og bedrifter må utvikle seg på en helt gjerne også lettere kontakt med bedrifter, noe som pen AS, som eier firmaet Auranor, som produserer Sør-Korea og Japan. Innovasjon har derfor i løpet annen måte enn det de kunne før kan hjelpe studentene. og fordeler luftfordelingsutstyr. Auranor ønsket av 25 år blitt virkelig globalt, og bedrifter som søker Før var det lukket innovasjon, nå er teknologi må søke globalt, og ikke lenger nasjonalt. det åpen innovasjon

13 Never before in history has innovation offered promise of so much to so many in so short a time. - Bill Gates 24 25

14 S t a t o i l Hvorfor StatoilHydro er et godt eksempel på vellykket bruk av åpen innovasjon er ikke vanskelig å forstå når IPA (Independent Project Analysis) over flere år har tildelt StatoilHydro tittelen the most innoative oil and gas company. StatoilHydro har utvilsomt spilt en nøkkelrolle i utviklingen av norsk oljeindustri og har vært direkte innblandet i opprettelsen av mange spin-off selskaper som i dag er viktige aktører i oljeservicesektoren - deriblant APL, Seaflex, Framo Engineering og Resman for å nevne noen. I 1991 startet Statoil et utviklingsprosjekt for industrier med base i Norge. Prosjektet heter i dag LOOP og navnet illustrerer verdien av at teknologier og produkter kommer tilbake til StatoilHydro for utnyttelse. Prosjektet bygger på prinsippet innen åpen innovasjon om å innovere i et nettverk - at selskaper skal komme til StatoilHydro for å få hjelp til å utvikle sine ideer. Dette samarbeidet fører til at StatoilHydro får inn løsninger uten å ha investert i interne utviklingsprosesser og vil ikke bruke ressurser på noe før de velger hvilke ideer de ønsker å investere i - noe som kan være langt mer effektivt enn å forsøke å tvinge frem løsninger med interne innovasjonsprosesser. Samtidig får andre bedrifter med gode løsninger en forretningspartner som kan støtte utviklingen av ideen. Siden LOOP ble startet har prosjektet gitt gode resultater. To av tre prosjekter som har vært iverksatt har resultert i lansering av et produkt og tre av fire kroner som har vært investert i LOOP har generert produkter som har blitt utnyttet kommersielt. Dette er 6-7 ganger mer effektiv innovasjon enn det som er gjennomsnittet for industrien. Prinsippene innenfor åpen innovasjon har utvilsomt fungert for StatoilHydro og Statoils Hywind prosjekt - Verdens første fullskala flytende vindmølle Foto: Solberg Production / Statoil oljeindustrien i Norge - og med våre 4.7 millioner innbyggere er vi sannsynligvis avhengig av å benytte de ideene vi har. Dette betyr at bedrifter må være åpne og kommunisere utfordringene sine, forene kompetanse og bygge nettverk Troll A - Foto: Dag Myrestrand/Statoil

15 Y r. n o Iløpet av 2009 åpnet nettstedet Yr.no for at alle kan bruke deres værdata til eget bruk. Dette innebærer at personer innenfor private næringer har mulighet til å benytte værdata i egne programmer og publikasjoner. Roar Skålin ved Det Norske Meteorologiske Institutt (som yr.no er en del av) sier at selv om de ikke bevisst benytter åpen innovasjon, er det viktig for dem å ha en åpen standard. Det som er viktig for oss er åpne standarder, åpen datapolitikk og åpen programvare. Det har, mener vi, mange positive følger, herunder at vi får både innovative bidrag og konstruktiv kritikk fra verdenen utenfor oss. -Roar Skålien, Det Norske Meteorologiske Institutt Et eksempel på dette er at Yr.no har laget et eget værvarsel for alpinanlegg i Norge i samarbeid med disse anleggene. Et annet eksempel er at Yr også har en egen profil på Twitter, og at det finns muligheter til å få værdata derfra i tilegg

16 What we sell is the ability of a 43-year-old accountant to dress in black leather, ride through small towns and have people be afraid of him. Harley-Davidson marketing executive 30 31

17 Å p e n i n n o v a s j o n i d i n b e d r i f t Implementering av åpen innovasjon gjennom din bedrifts forretningsmodell En bedrifts fokus på åpen innovasjon gjenspeiles i bedriftens forretningsmodell. Ifølge Doblins 10 måter å innovere på er Doblin 1: forretningsmodell, det som gir mest igjen i forhold til hvor mye du investerer. En vesentlig del av en forretningsmodell er hvordan bedriftens opphavsrett og teknologi skal utnyttes for å generere omsetning - for ingen teknologi har i seg selv økonomisk verdi før teknologien har blitt utnyttet kommersielt. Å konstruere en forretningsmodell krever ledere som kan håndtere kompleksitet og ambiguitet å bruke metoder og teknikker innen åpen innovasjon kan være et avgjørende virkemiddel for å finne en forretningsmodell som utnytter bedriftens potensial. Bedrifter kan skape verdier fra sine teknologier på tre grunnleggende måter: ved å ta opp teknologien i deres nåværende forretning, ved å lisensiere bort teknologien til andre bedrifter eller ved å starte opp nye bedrifter som utnytter teknologien i nye markeder. Skal et produkt eller en tjeneste lykkes i markedet er det avgjørende at bedriften har en egnet forretningsmodell - i mange tilfeller krever forskjellige produkter og tjenester ulike forretningsmodeller. Henry Chesbrough beskriver en forretningsmodell med følgende punkter: 1. Beskriver verdien som skal skapes for kunden basert på teknologien og produktene som tilbys. 2. Identifiserer markedssegmentet brukeren som har et behov for produktet. 3. Definerer strukturen til bedriftens verdikjede - alle de aktiviteter en virksomhet ivaretar for å foredle et produkt. 4. Spesifiserer de mekanismer som benyttes av bedriften for å skape omsetning. 5. Beskriver bedriftens posisjon i verdinettverket som kobler leverandører og kunder. Inkluderer også identifisering av mulige samarbeidspartnere og konkurrenter. 6. Formulerer en konkurransestrategi som vil gi bedriften en fordel over sine konkurrenter

18 De fleste industrier i dag er velvitende om at en innoverorientert og sentralisert innstilling til FoU er foreldet - likevel strever industrien med å implementere prinsipper innen ÅI. Det gjelder spesielt bedrifter med lange tradisjoner og en tidligere suksessrik foretningsmodell. Det er viktig å huske at implementering av ÅI i din bedrift er en kontinuerlig prosess. ÅI er i seg selv ikke et konkret mål som din bedrift skal nå, men er å stadig ta et nytt steg - din bedrift kan alltid komme litt lenger, og klarer din bedrift å forsette å ta små steg for å komme litt lenger vil det med tiden drive din bedrift veldig langt. Med dette som utgangspunkt skal vi nå gå igjennom en rekke aktuelle prosesser som er et slikt steg -og kan føre din bedrift videre. Disse prosessene burde på sikt utføres repetitivt - avhengig av bransje kan hyppigheten variere fra ukentlig til en gang i tiåret. Kartlegging av nylige aktiviteter i din bransje - å få oversikt over omgivelsene. Et godt sted å starte er å tegne det strategiske kartet i din bransje - hvilke nyskapende ideer er nå aktuelle? Spør deg selv mens du bygger kartet: Hvor kom de viktige nyskapningene fra i din bransje og i din bedrift? Hvordan passer dette overens med din forretningsmodell? Hvilken rolle spiller nystartede bedrifter i din bransje? Har de klart å penetrere markedet og ta markedsandeler? Hvor kom deres nyskapninger fra og hva er deres forretningsmodell? Hvilke rolle spiller investorer og ventureinvestorer i din bransje? Er det mange aktive investorer i bransjen? Hva er grunnlaget for at investorene gjør investeringer? Hvordan er deres grunnlag for å investere sammenliknet med din bedrift? Hvordan og i hvilken grad bidrar universiteter til å øke kunnskapen i din bedrift og i din bransje? Hvor foregår forskningen av betydning for din bedrift? Intern eller ekstern ide Vei til markedet Intern virksomhet: levedyktig forretningsmodell? Nei -Lisensieringsmuligheter? -Levedyktige eksterne forretningsmodeller? Figur 1 Ingen eksterne kanaler NyetableringN t i Ja Begge Forretningsmodell -Nåværende forretningsmodell -Variasjon av nåværende forretningsmodell Patent- /teknologilisensiering til en annen forretningsmodell Ny forretningsmodell Ny forretning Innvirkning på forretning -Nåværende virksomhet -Utvidet U nåværende virksomhet Inkrementell omsetning Har bedriften komplimentæreiendeler? Nei Ja -Partner -Datterselskap Bedriftsstrategi - hvordan din bedrift skal kapre verdiene i markedet. Etter å ha kartlagt innovasjonen i din bransje har du et utgangspunkt for å forme en strategi. Denne strategien implementeres i forretningsmodellen og burde svare på følgende spørsmål: Hvilket marked og hvilke markedssegment(er) ønsker din bedrift å fokusere på? Hva er din bedrifts viktigste verdier i markedet og for kunden? Hvordan skal din bedrift tjene penger i dette markedet? Hvordan skal din bedrift skape og fange verdiene i markedet? Hvem er de viktigste tredjepartsbedriftene? Mange bedrifter mangler klare svar på disse spørsmålene og det skaper ofte problemer for samarbeidet mellom de tekniske og de foretningsmessige delene av bedriften. Forretningsmodellen burde kommunisere retningslinjer til de ansatte i bedriften og sikre at bedriften jobber som en helhet. Når du har en forretningsmodell på plass burde nyetablerte bedrifter i din bransje undersøkes. Har disse bedriftene suksess og hva er deres forretningsmodell? Nyetablerte bedrifter er ofte verdifulle kilder til informasjon - de eksperimenterer med forretningsmodeller, teknologier og markeder som etablerte selskaper neglisjerer. Større bedrifter tar ofte ikke nyetablerte bedrifter seriøst - i en verden med ÅI er det en farlig feil å gjøre og kan på sikt få katastrofale følger. Større bedrifter burde se på nyetableringer som fortreffelige studier i utvikling av bransjen. Siste del av dette steget er å kartlegge relasjoner mellom din bedrift og universiteter som utfører FoU innen relevante områder for din bransje. Å ha forbindelser på universitetene gir ikke bare muligheter til å påvirke FoU av nye teknologier, men bygger personlige forhold mellom din bedrifts tekniske personell og universitetsprofessorer og deres studenter. Et slikt samarbeid aktiverer muligheter; raskere tilgang til nye teknologier og effektivisert rekruttering av dyktige studenter

19 Ett steg tilbake - er vi på riktig spor? En øvelse for å se om din bedrift er på riktig spor er å kontakte investorer - fortrinnsvis venture kapitalister - for å høre hva de investerer i. Finner du investorer som er aktive innenfor din bransje vil du kanskje få godt gjennomtenkte svar på noen av de foretningmessige problemene du har. Ikke bli overrasket om en venture kapitalists meninger skiller seg fra dine egne - hør etter å se om de kan være noe å lære av. Fortjeneste er noe en venture kapitalist forstår og de er trent i å legge andre forhold til side for å finne svaret på om din bedrifts forretningsmodell er levedyktig eller ikke. Å sikre progresjon i din bredrift er å identifisere hull i fremtiden. Å nå et mål - ett, fem eller ti år frem i tid - kan være vanskelig for en bedrift. Det kan derfor være til stor hjelp å tegne et veikart over fremtidige utviklingsprosjekter som viser omtrentlig når delmålene skal nås. Ofte vil et slik veikart avdekke åpninger i fremtiden der bedriften mangler et produkt som er nødvendig for å opprettholde salg og moment i markedet. Får din bedrift oversikt over disse manglene tidlig kan hullene tettes før de blir et problem. Å benytte lisensiering for å tette hull i fremtiden. Har bedriften din oppdaget hull i utviklingen som interne innovasjonsprosjekter ikke kan fylle i tide? Finnes det ekstern kompetanse som kan øke verdiskapningen i din bedrift? Iverksett en prosess for å søke etter, identifisere og evaluere mulighetene i eksterne teknologier og overfør teknologien til din bedrift - enten ved å kjøpe lisenser eller ved å overta andre virksomheter som eier denne teknologien. Husk også å inkludere din bedrifts forsknings og utviklingsledere i denne prosessen. Å samarbeide med bedrifter - du må ikke alltid gjøre alt selv. I samarbeid med eksterne bedrifter benyttes interne og eksterne ideer for å skape verdier for dine kunder. Ofte er det en forutsetning at verdiskapningen avhenger av din bedrifts interne teknologier og eiendeler. Å samarbeide med andre aktører er spesielt nyttig hvis du kan koble deres verdier med dine egne - dvs. at for din bedrift er verdien av samarbeid at eksterne innovasjoner unyttes i stedet for å vente på at interne utviklingsprosjekter skal komme dit. Må et kundebov dekkes internt for at din bedrift skal dra nytte av det? Din kunnskap om din foretning og markedet avdekker ofte nye kundebehov som din bedrift ikke kan eller vil utnytte internt. I disse tilfellene kan det være aktuelt for din bedrift å finansiere nyetableringer som kan utnytte disse mulighetene. Din bedrift vil få mulighet til å observere og påvirke retningen nyetableringen tar i markedet. Et samarbeid med en nyetablering kan være mer verdifull enn den beste markedsanalyse; du kan observere et ekte selskap, ekte produkter og virkelige kunder som betaler faktiske penger. Å identifisere mangler i forretningsmodellen Din forretningsmodell burde gi en ramme for hvordan eksterne ideer og teknologier skal bli betraktet av din bedrift. Hvor fokuserer din bedrift sine utviklingsressurser og hvor er det sannsynlig at din bedrift har innovative blindsoner - det vil si områder hvor din bedrift ikke har fokus og ikke vil oppdage fremtidige muligheter. Disse blindsonene er hvor eksterne kilder av ideer, teknologier og foretningsmodeller er mest verdifulle og det er mest aktuelt å samarbeide med andre aktører i markedet. Etabler et panel i din bedrift med nøkkelpersonell som skal vurdere fremtidige trender, muligheter og andre spørsmål. Vet de om eksterne aktører som kan hjelpe din bedrift med å avansere prosessene i din bedrift? Kan de komme frem til sterkere, billigere og mindre risikofylte måter for å utføre prosjekter? Inkluder forsknings og utviklingsledere i din bedrift slik at en eventuell outsourceing av et prosjekt er i tråd med deres planlegging. Det er veldig billig å forandre retning på et prosjekt tidlig i fasen og særdeles kostbart å gjøre det senere. 36 I orientering handler det om å vite hvor du er, og hvor du skal... 37

20 Utnytt din bedrifts aktiva - spill poker med teknologier! Din bedrift burde vurdere om interne innovasjoner skal gå til markedet gjennom; din egen bedrift, et datterselskap eller en ekstern aktør ved å lisenser bort teknologien. Å finne den beste løsningen er ikke lett - å lansere et produkt som er basert på ny-innovasjon betyr ofte at bedriften har lite grunnlag for å vurdere reaksjonene i markedet. Det kan være en fordel å inkludere venture kapitaliser for å forbedre denne prosessen. Kommersialiserer bedriften produktet selv, og det viser seg at produktet ikke var godt nok, kan det skade bedriftens omdømme. Å etablere et datterselskap skjermer hovedbedriften, koster ofte ikke mer enn det første alternativer og datterselskapet kan ha en forretningsmodell som er bedre tilpasset produktet. Et tredje alternativ er å lisensiere bort teknologien. Det største problemet er ofte ikke å finne den beste løsningen, men å håndtere reaksjonene. Mange i din bedrift som har vært med på å drive frem innovasjonene vil reagere på at kontrollen over teknologien gis bort. Det er da viktig å ha god kommunikasjon og holde fokus; viktigst er at bendriften utnytter teknologien - og fra tid til annen betyr det at eksterne veier må benyttes. Å øke hastigheten til din bedrifts innovasjonsprosesser Et viktig aspekt innen åpen innovasjon er å øke hastigheten til din bedrifts innovasjonsprosser. Ved å utnytte prosessen i Figur 1 vil du friske opp din bedrifts totale forsknings- og utviklingsportefølje. Å flytte ideer inn og ut av din bedrift kan motivere din bedrift til å raskere få ideene ut i markedet. Raskere vei til markedet betyr raskere tilbakemelding fra kunden som igjen vil akselerere kunnskapen i din bedrift. Over tid vil bedrifter som lærer fort utkonkurrere andre bedrifter i næringen som ikke like raskt kan tilpasser seg omgivelser i endring. Innovasjonsprosessen er ikke en automatisk prosess og må administreres nøye av din bedrift. Din bedrift må overkomme spenninger og motstand, men kan høste betydelig belønning på slutten av prosessen. Din bedrifts innovasjonsprosesser krever nye gjennombrudd i forskning for å opprettholde en strøm av ideer - ideer er drivstoffet for å drive din bedrifts nåværende og fremtidige foretningsvirksomhet. Ved å ha kontakter i universitetsmiljøer og andre deler av samfunnet sikrer din bedrift mulighetene til å benytte seg av de nye ideene. - Skyt raskt og treff riktig! Å finne den beste foretningsmodellen for en innovasjon Hvis din bedrift har en innovasjon som skal kommersialiseres er det viktig å spørre seg hva slags foretningsmodell som er best for akkurat denne innovasjonen. Er din bedrifts foretningsmodell egnet burde din egen bedrift kommersialisere produktet. Er innovasjonen i et nytt marked, men knyttet opp mot din bedrifts bransje, da er teknologien en mulighet til å utvide din bedrifts virksomhet. Mangler din bedrift forutsetningene eller vilje for å utnytte innovasjonen er eksterne foretak - med en mer egnet forretningsmodell - en bedre entré. Eksterne foretak er også en mulighet når kostnadene for kommersialisering er høy og din bedrift ønsker å ta lav risiko. Hvis teknologien mangler en tydelig foretningsmodell, internt eller eksternt, så må enten teknologien skrinlegges eller en nyetablering må ta utfordringen med å søke etter en levedyktig forretningsmodell. Har din bedrift nyttig komplementære eiendeler, men forretningsmodell og bransje skiller seg vesentlig fra din bedrifts, kan opprettelse av et datterselskap være en god strategi. Det vedvarende behov for interne forsknings og uviklingsprosesser Selv med et godt nettverk og god utnyttelse av eksterne teknologier og løsninger vil det forsatt være behov for interne prosesser som tilpasser denne teknologien til din bedrifts produkter og tjenester. For disse interne prosessene er det viktig at det er god kommunikasjon mellom forsknings- og utviklingsavdelingene. Bruk disse avdelingene for å evaluere eksterne forskningsprosjekter og investeringsmuligheter - ta deg tid til å lære opp dine ansatte i foretningsmodellen og veikartet for bedriftens utvikling. Mange av dine ansatte kan være usikre på dette aspektet ved bedriften. Noen vil kanskje kunne gi bedre innsikt i deler av foretningen - enkelte vil kanskje være uenig i den. Uansett forhold er det bedre å ta tak i disse bekymringene i stedet for å ignorere dem

Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258. Hvorfor er innovasjoner viktige? Hva er en innovasjon (II) Forslag?

Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258. Hvorfor er innovasjoner viktige? Hva er en innovasjon (II) Forslag? 1 2 Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258 Forslag? Ola Edvin Vie Førsteamanuensis NTNU 3 Hva er en innovasjon (II) Nye produkter Nye tjenester Nye prosesser og rutiner Nye ideer Nye markeder

Detaljer

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken Innovasjoner og patentering Trond Storebakken Hvorfor er kommersialisering viktig? Universitetets samfunnsoppgave Bidra til næringsutvikling i Norge Forskningspolitiske føringer Tjene penger Lov om universiteter

Detaljer

ZA5208. Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5208. Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway ZA5208 Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 267 INNOBAROMETER 2009 Company Information La meg begynne med noen spørsmål om din bedrift. D1. HVOR PRODUSERER

Detaljer

September Digitaliseringsskolen Samling 4 Innovasjon og Teknologi - Hvordan organisere seg til digital suksess

September Digitaliseringsskolen Samling 4 Innovasjon og Teknologi - Hvordan organisere seg til digital suksess September 2017 Digitaliseringsskolen Samling 4 Innovasjon og Teknologi - Hvordan organisere seg til digital suksess Agenda Oppsummering fra sist Undersøkelse «Reinventing innovation» Innovasjonsmodeller

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS

Lean Six Sigma. Lean Six Sigma tilpasset norske forhold. Fonn Software AS Lean Six Sigma Lean Six Sigma Kort innføring i: Hva er Lean Six Sigma? Hvilke resultat gir metodene? Hva kan min bedrift få ut av metodene? GoFlyten, få flyt i prosessene dine! Hvordan kommer jeg i gang?

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Smart bruk av sosiale medier i PwC

Smart bruk av sosiale medier i PwC Smart bruk av sosiale medier i Større krav til samhandling og samarbeid Flere organisasjoner etterspør bedre kompetanse, i samarbeid og samhandling, for å skape ny kunnskap sammen 2 Sosiale medier Sosiale

Detaljer

Torsdag 18. oktober 2007 Kl 1430 1530 Plenum (Liv Ullmann salen) Fremtiden er nå!, partnerskap for innovasjon. Morten A.

Torsdag 18. oktober 2007 Kl 1430 1530 Plenum (Liv Ullmann salen) Fremtiden er nå!, partnerskap for innovasjon. Morten A. Torsdag 18. oktober 2007 Kl 1430 1530 Plenum (Liv Ullmann salen) Fremtiden er nå!, partnerskap for innovasjon. Morten A. Meyer, IBM Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor Nova kurs- og konferansesenter

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no 2012-2017 Å lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Selve veien mens det hele blir til, er en bevisstgjøring av alle involverte. Derfor har vi valgt å involvere

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Forutsetninger for å ta forskning i bruk

Forutsetninger for å ta forskning i bruk Forutsetninger for å ta forskning i bruk Magnus Gulbrandsen Professor, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo Presentasjon på NAV-konferansen 19. oktober 2016 Om meg Tverrfaglig

Detaljer

Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser

Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser Google-sjef Larry Page kan bli tilgitt for å være i dårlig humør denne helgen. På hans selskapets Q1 2014 inntjening samtale, hans folk leverte

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

Frem til nylig har kommersielle aktører brukt tradisjonelle medier for å nå sine målgrupper. Det meste av deres innhold har vært upersonlig og veldig

Frem til nylig har kommersielle aktører brukt tradisjonelle medier for å nå sine målgrupper. Det meste av deres innhold har vært upersonlig og veldig Frem til nylig har kommersielle aktører brukt tradisjonelle medier for å nå sine målgrupper. Det meste av deres innhold har vært upersonlig og veldig reklamete. 8% En ny undersøkelse som er gjort i USA

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Nyskaping alltid risikofylt, kunnskapsbasert nyskaping enda mer, oftest teknologidrevet, ikke

Detaljer

Økt vekst gjennom partnerskap.

Økt vekst gjennom partnerskap. Økt vekst gjennom partnerskap. Introduksjon til Canons partnerprogram you can P A R T N E R P R O G R A M M E Vi gjør ting lettere for deg, for å skape vekst i dag og i morgen Canon er opptatt av at din

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth Innovasjon noen erfaringer September 2011 Alf Bjørseth Agenda Hva er innovasjon Hvordan fremme innovasjon Innovasjon har med mennesker å gjøre Kompetanse Hvorfor skjer radikal innovasjon best i små selskaper?

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Åpen innovasjon og tjenesteinnovasjon

Åpen innovasjon og tjenesteinnovasjon Åpen innovasjon og tjenesteinnovasjon Oversikt, utfordringer og muligheter Grow 2012 Per Egil Pedersen Center for Service Innovation (CSI) Norges handelshøyskole www.nhh.no CSI - Center for Service Innovation

Detaljer

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk?

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Innovasjon og velferdsteknologi i kommunal sektor Konferanse på Lillestrøm 26. april 2013 Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og

Detaljer

Is Content King? Thomas Tveten og Ole-Magnus Aker

Is Content King? Thomas Tveten og Ole-Magnus Aker Is Content King? Thomas Tveten og Ole-Magnus Aker Innhold Introduksjon Bakgrunn/Historie Internetts utvikling Zettabyte epoken Is Content King? ISP-er prøver å bli CP Status i dag Innholdsleverandører

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

DIGITALISERING OG TEKNOLOGILEDELSE

DIGITALISERING OG TEKNOLOGILEDELSE DIGITALISERING OG TEKNOLOGILEDELSE Frode Eilertsen Robert Steen Mars 2017 September 9, 2016 «Platformization is, in many respects, the key principle of economic control in our time» J O N A S A N D E

Detaljer

Innovasjon i etablerte selskaper Ramtin Matin

Innovasjon i etablerte selskaper Ramtin Matin April 2017 Innovasjon i etablerte selskaper Ramtin Matin Utvikle samhandlings løsninger Påstand Det er vanskeligere for store selskaper å etablere (og vedlikeholde) innovasjon Fordi Mangel på innovasjonsstrategi

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Douglas Engelbart NLS og musen

Douglas Engelbart NLS og musen NLS og musen Gunhild Kristiansen Design Av Digitale Omgivelser Høgskolen i Østfold 2004 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Introduksjon 3 2.0 4 3.0 NLS og musen 5 3.1 OnLine System (NLS) 5 3.2 Musen 5

Detaljer

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014 Bli synlig på nett Hvem er jeg? Jobbet med digitale kanaler i 12 år webredaktør i SpareBank 1 Nord-Norge rekrutteringsrådgiver ved UiT

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt

Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt MBLs markedsdager 10. mars 2014 Lise K. Olsen Mobil- og tabletansvarlig, E24 Nicolas Tidhammar Daglig leder og partner, Whydentify Mobilen tar stadig

Detaljer

Dagens. Faglærers bakgrunn IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 11.Jan. 2010. IMT1321 IT-Ledelse 1

Dagens. Faglærers bakgrunn IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 11.Jan. 2010. IMT1321 IT-Ledelse 1 Dagens Presentasjon av lærer Presentasjon av emnet Fremdriftsplan for emnet IT-systemenes rolle i virksomheter - modell over sentrale sammenhenger - 6 strategiske forretningsmål som bakgrunn for innføring

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofi Investeringsfilosofi Markedspsykologi Nødvendigheten av en konsistent filosofi over tid Historien har lært oss at økonomisk utvikling veksler mellom oppgangstider og perioder med nedgang. Økonomiske sykler

Detaljer

Endringskompetanse i Ingeniørfaget HiÅ 17.08.2015 50 år med Moore s lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år

Endringskompetanse i Ingeniørfaget HiÅ 17.08.2015 50 år med Moore s lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Endringskompetanse i Ingeniørfaget HiÅ 17.08.2015 50 år med Moore s lov Loven som har skapt innovasjon i 50 år Prof. Harald Yndestad Hva er endringskompetanse? Budskap: Marked, teknologi og metode - Ny

Detaljer

Mappeoppgave 2. Medier, Kultur og Samfunn. Lise Lotte Olsen. Høgskolen i Østfold 2012

Mappeoppgave 2. Medier, Kultur og Samfunn. Lise Lotte Olsen. Høgskolen i Østfold 2012 Mappeoppgave 2 Medier, Kultur og Samfunn Lise Lotte Olsen Høgskolen i Østfold 2012 Hvordan blir vi påvirket til å kjøpe Apples produkter gjennom deres presentasjoner og media? Når det kommer et nytt produkt

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis!

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! 1 of 12 7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! av Rachel Wilmann Starte egen Coachingpraksis! 2 of 12 Side 1. Ditt Business mål 2. Din Business modell 3. Finn din Nisje 4. Ha et nettverk

Detaljer

Yrkesforedrag. Yrkesforedrag

Yrkesforedrag. Yrkesforedrag Yrkesforedrag Ole Lied Yrkesforedrag Ferdig utdannet Software ingeniør i 1973 Etter militæret, Startet i Aftenposten i 1974. Jobbet med IT og IT prosjekter i forskjellige Schibsted selskaper siden. Vært

Detaljer

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim Strategi for forskning, utvikling og innovasjon, 30.07.14 Universitets- og høgskolekommunen Trondheim 2014-2018 Innledning I 2020 skal Trondheim kommune være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby,

Detaljer

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Agenda Praktisk informasjon om FORNY StudENT Studentenes rolle Universitetets/høyskolens rolle Prosjekteksempler Vurderingskriterier Utforming av søknad:

Detaljer

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter

strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter 1 Hva slags strategi har et SFF for å ivareta kunnskaper og ferdigheter som er bygget opp? ved T. Moan 2 Innhold CeSOS - Målsetting - Strategi - Personell-nettverk - Kunnskapshåndtering Strategier for

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Universal design is the design of products and environments to be usable by all people, to the greatest

Detaljer

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene.

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Hvordan fylle dine kurs og workshops med de rette kundene som gjerne betaler det hva koster? Det har aldri før vært

Detaljer

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator Hva/hvem er UH-nett Vest? Prosjektet På tvers regional tilgang til forskningsinformasjon

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

Årsplan Verdier. Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet

Årsplan Verdier. Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet Årsplan 2016 Verdier Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet Vi er nå glad for å kunne gi deg vår nye arbeidsplan for 2016. Planen skal si noe om hva vi vil ha fokus på i tiden fremover. Du som har fulgt

Detaljer

Explosive. Et unikt konsept

Explosive. Et unikt konsept Explosive Et unikt konsept Explosive 2016 består av to virksomheter, Explosive Marketing og Explosive Gambling. Etter som vår medlemsbase vokser vil vi også lansere nye konsepter, hvor våre nyskapende

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Telemark kommunikasjonsstrategi

Telemark kommunikasjonsstrategi Telemark kommunikasjonsstrategi 1 2 Kontraster som strategi Den overordnede ideen for den den visuelle identiteten til Telemark er kontraster som utfyller hverandre. I fargelæren heter det komplementære

Detaljer

IMT 1321 IT-Ledelse IMT 1321 IT-LEDELSE IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 13.Jan. 2011. IMT1321 IT-Ledelse 1. Dagens :

IMT 1321 IT-Ledelse IMT 1321 IT-LEDELSE IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 13.Jan. 2011. IMT1321 IT-Ledelse 1. Dagens : IMT 1321 IT-Ledelse Dagens : Kort presentasjon av faglærer Presentasjon av emnet IT-systemer hva benyttes og hvorfor? IT-systemenes plass i virksomhetene Forsmak på enkelttemaer vi tar for oss og fremdriftsplan

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

6 UKER HOS SOS-BARNEBYER. 13. mars 22. april, 2016

6 UKER HOS SOS-BARNEBYER. 13. mars 22. april, 2016 6 UKER HOS SOS-BARNEBYER 13. mars 22. april, 2016 INNHOLD 1. Kort om meg og min bakgrunn 2. Kort om SOS-barnebyer 3. Hvorfor ville jeg jobbe hos SOS-barnebyer? 4. Hva er unikt med merkevaren deres? 5.

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

Fra observasjon til innovasjon

Fra observasjon til innovasjon Fra observasjon til innovasjon En metode for innovasjon i næringsmiddelbransjen Britt Signe Granli, Morgendagens mat 12.01.11 18.01.2011 1 Hensikten med innovasjon/ nyskaping? Innovasjon er ideer som blir

Detaljer

Fra idé til forretning

Fra idé til forretning Fra idé til forretning - Forskningens rolle Litteraturhuset 16/6-2010 Divisjonsdirektør Lars Espen Aukrust, Forskningsrådet OECDs utfordring til Norge (rapport 2008 om norsk innovasjonspolitikk)) The key

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Betal kun for resultater slik fungerer affiliate markedsføring

Betal kun for resultater slik fungerer affiliate markedsføring Betal kun for resultater slik fungerer affiliate markedsføring Affiliate markedsføring er prestasjonsbasert markedsføring på Internett, der såkalte Publisister (også kjent som "affiliates" eller "publishers")

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester Paul Chaffey, Abelia Tema for dagen: Norges utgangspunkt: Vi er et høykostland Hva er drivkreftene som gjør at forandringene kommer raskere

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Kristoffer.hjorth@markant.no Introduksjon til digital markedsføring Nettsiden Søk Google Sosiale medier

Detaljer

Norsk farmasøytisk produksjon

Norsk farmasøytisk produksjon Norsk farmasøytisk produksjon Status og utfordringer Rapport utarbeidet av SINTEF Raufoss Manufacturing Mai Forprosjektets oppdrag, definert av LMI: Kortfattet beskrivelse av farmasøytisk produksjon i

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne,

Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne, Markedsorientering veien til suksess Ann-Mari Skinne, 29.11.2013 Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele

Detaljer

Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12

Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12 Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12 Denne teksten skal omhandle bruk av internett i skolen, og informasjon om internett og nyere utvikling av nettstudier. Hva som er positivt og negativt, og om

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

«Markedsorientering vegen til suksess»

«Markedsorientering vegen til suksess» «Markedsorientering vegen til suksess» IN skal gjøre Norge og norske bedrifter kjent Pådriver for økt verdiskaping: Et godt omdømme gjør deg attraktiv for : -Kompetanse -Kunder -Kapital Pådriver Et sterkt

Detaljer

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Er potensialet om merverdi i samsvar med partenes forventninger? Peter Thornér 20/10-2011 NMA - Development of sustainable and competitive value netwoks Vad

Detaljer

Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO

Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO Magnus Gulbrandsen, professor, TIK-senteret Presentasjon på NARMAs årskonferanse, 17.04.2013 magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Om presentasjonen

Detaljer

Innovative bedrifter i en global økonomi

Innovative bedrifter i en global økonomi Innovative bedrifter i en global økonomi Rune Dahl Fitjar Professor i innovasjonsstudier, Handelshøgskolen ved UiS Universitetet i Stavanger uis.no 31.01.2014 Påstand 1: Samarbeid er viktig for innovasjon

Detaljer

Digitaliseringsledelse betydning og viktige erfaringer. Smartgridkonferansen september 2017, Trondheim Eirik Andreassen

Digitaliseringsledelse betydning og viktige erfaringer. Smartgridkonferansen september 2017, Trondheim Eirik Andreassen Digitaliseringsledelse betydning og viktige erfaringer Smartgridkonferansen 2017 19 september 2017, Trondheim Eirik Andreassen Del 1 - DIGITALNORWAY - Toppindustrisenteret Hvem er vi? Hva gjør vi? Digital

Detaljer

Digitaliseringsskolen i Bergen

Digitaliseringsskolen i Bergen Digitaliseringsskolen i Bergen Økt kunnskap og inspirasjon i fire deler Digitaliseringsskolen er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd, PwC og EVRY. Kurset går over fire samlinger, og tilbyr praktisk rettet

Detaljer

Navn Tittel/ posisjon Organisasjon Telefonnummer(-e) E-postadresse

Navn Tittel/ posisjon Organisasjon Telefonnummer(-e) E-postadresse Søknaden skal være på maksimalt 10 sider inkludert vedlegg. Bruk gjerne nedenstående mal for prosjektbeskrivelse. Dersom dere benytter eget oppsett, sørg for at alle relevante elementer er beskrevet. Prosjekttittel

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

Utbytte av brukerdreven innovasjon

Utbytte av brukerdreven innovasjon Utbytte av brukerdreven innovasjon - Sett fra leverandørens side 100113 MBT - Copyright 2010 Imatis Espen Semb Bosted: Skien (Norge) Nåværende jobb: Imatis, Project Manager Jobbet i Imatis siden 2004 Utdannelse:

Detaljer

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi Norge FoU årsmøte 17.juni 2010. Gardermoen Lene Mostue direktør Energi21 Innhold Innovasjon hva er det? Energi21 fokus på innovasjon Energi21

Detaljer