Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal"

Transkript

1 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal tgående internt produsert, 11/ Lønnsoppgjøret 2016 Personalmappe Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 11/ Lønnsfastsettelse Personalmappe Klinikk Arendal Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 11/ Lønnsoppgjøret 2016 Personalmappe Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 11/ Lønnsoppgjøret 2016 Personalmappe Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Enhet B SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 11/ Ansettelsesvedtak Sykepleier ved KPH, PSA, enhet for førstegangspsykose % fast. Personalmappe Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

2 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/ Henvendelse fra pasient Pasientklage Klinikk for psykisk helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 433 tgående internt produsert, 11/ Lønnsoppgjøret 2016 Personalmappe Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 11/ Lønnsoppgjøret 2016 Personalmappe Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 11/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Ortopedisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 11/ Avtale om utvidet fra arbeidstid fra Personalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

3 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/ KOPI: Du er innvilget midlertidig uførepensjon fra KLP Personalmappe KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 11/ Takker ja og arbeidsavtale Avdelingssjef ved PSA felle 100 % vikar. Personalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 11/ Lønnsoppgjøret 2016 Personalmappe Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 12/ Ansettelsesvedtak Vernepleier ved KPH, PSA, enhet for førstegangspsykose 0,47 % fast. Personalmappe Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 12/ Takker ja og arbeidsavtale Jordmor ved Døde/barselpost SSK 30 % vikar. Personalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

4 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 12/ Oppsigelse Personalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 12/ Ansettelsesvedtak Psykiatrisk sykepleier ved KPH, PSA, enhet for førstegangspsykose 2.1 1,64 % fast. Personalmappe Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 12/ Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker som har sykefravær på grunn av svangerskap Personalmappe NAV Arendal Pasienthotellet SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 12/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Enhet C SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 13/ Avtale om utvidet fra arbeidstid fra Personalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

5 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/ Avtale om utvidet fra arbeidstid fra Personalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 13/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse / melding om fratredelse Personalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 13/ NPEsak 2013/02810 N2015/2533 Vedtak avslag NPEsak 2013/02810 Helseklage Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ NPEsak 2013/04002 N2015/2836 Vedtak avslag NPEsak 2013/04002 Helseklage Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 432 Inngående eksternt produsert, 13/ Oppfølging sykemeldte Innkalling til dialogmøte klokka 09:15 Personalmappe NAV Kristiansand Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

6 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 13/ Oppfølging sykemeldte Dialogmøte 2 og oppfølgingsplan Personalmappe Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 14/ NPEsak 2014/00854 Oppdatert journal psyk. NPEsak 2014/00854 Forespørsel om kopi av pasientjournal Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Pasienthotellet SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 14/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Pasienthotellet SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 14/ KOPI: Søknad om attførings/uførepensjon fra KLP Personalmappe Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 14/ Attest Personalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

7 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal tgående internt produsert, 14/ Lønnsoppgjøret 2016 Personalmappe Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale om utvidet arbeidstid fra Personalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 15/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Signert arbeidsavtale Assistent pleie ved DPS AustAgder, døgnpost Arendal, ekstrahjelp Personalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 15/ Lønnsoppgjøret 2016 Personalmappe Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 15/ Orientering om feilsending av Søknad om å beholde stillingen utover 2 år med vedlagt søknad Personalmappe Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

8 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/ KOPI: Endringsmelding for attføring/uførepensjon fra KLP Personalmappe Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ KOPI: Endringsmelding for attføring/uførepensjon fra KLP Personalmappe Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ KOPI av brev fra NAV Innhenting av opplysninger Personalmappe NAV Arendal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Takker ja og arbeidsavtale Sykepleier ved Spesialisert rehabilitering ekstrahjelp Personalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Egenerklæring kontroll av tuberkulose og MRSA Personalmappe Smittevernenheten Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ NPEsak 2016/01011 Sakkyndig vurdering NPEsak 2016/01011 Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 432

9 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 16/ NPEsak 2016/01011 Viser til sakkyndig vurdering NPEsak 2016/01011 Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 432 Internt notat med oppfølging, 16/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 16/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Avdeling for IMM/TRA SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Pasientklage Pasientklage Kristiansand Tingrett Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: 439 Inngående eksternt produsert, 16/ NPEsak 2016/03779 Vedtak medhold NPEsak 2016/03779 Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 432 Inngående eksternt produsert, 16/ NPEsak 2016/04276 Klage på vedtak ber om oppdatert journal NPEsak 2016/04276 Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 432

10 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 16/ NPEsak 2016/04276 Viser til klage på vedtak NPEsak 2016/04276 Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 432 Inngående eksternt produsert, 16/ Takker ja og arbeidsavtale Psykolog ved DPS Lister FACTteam 100 % engasjement Ansettelse Psykologspesialist/psykolog i FACTteam ved DPS Lister, døgnpost Kvinesdal st. ref Ekaterina Hermstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Takker ja og arbeidsavtale Assistent/buffévert ved Avdeling for senge og pleieressurser, ferievikar Personalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 16/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe DPS Strømme døgnpost Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal Forespørsel om kopi av pasientjournal Statens Pensjonskasse Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Påminnelse Forespørsel om kopi av pasientjournal Forespørsel om kopi av pasientjournal Statens Pensjonskasse Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse:

11 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal tgående internt produsert, 16/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH Advokatene Odd HolckSteen, Pål Christensen og Eva Johnsen Holm Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 16/ Vedlegg til arbeidsavtale Personalmappe Enhet B SSA Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Ambulansearbeider (intern utlysning) Lillesand ambulansestasjon st. ref Ansettelse Ambulansearbeider (intern utlysning) ved Prehospitale tjenester, Lillesand ambulansestasjon st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Ambulansearbeider (intern utlysning) Lillesand ambulansestasjon st. ref Ansettelse Ambulansearbeider (intern utlysning) ved Prehospitale tjenester, Lillesand ambulansestasjon st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Ambulansearbeider (intern utlysning) Lillesand ambulansestasjon st. ref Ansettelse Ambulansearbeider (intern utlysning) ved Prehospitale tjenester, Lillesand ambulansestasjon st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Ambulansearbeider (intern utlysning) Lillesand ambulansestasjon st. ref Ansettelse Ambulansearbeider (intern utlysning) ved Prehospitale tjenester, Lillesand ambulansestasjon st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

12 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Ambulansearbeider (intern utlysning) Lillesand ambulansestasjon st. ref Ansettelse Ambulansearbeider (intern utlysning) ved Prehospitale tjenester, Lillesand ambulansestasjon st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Ambulansearbeider (intern utlysning) Lillesand ambulansestasjon st. ref Ansettelse Ambulansearbeider (intern utlysning) ved Prehospitale tjenester, Lillesand ambulansestasjon st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Ambulansearbeider (intern utlysning) Lillesand ambulansestasjon st. ref Ansettelse Ambulansearbeider (intern utlysning) ved Prehospitale tjenester, Lillesand ambulansestasjon st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Ambulansearbeider (intern utlysning) Lillesand ambulansestasjon st. ref Ansettelse Ambulansearbeider (intern utlysning) ved Prehospitale tjenester, Lillesand ambulansestasjon st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Ambulansearbeider (intern utlysning) Lillesand ambulansestasjon st. ref Ansettelse Ambulansearbeider (intern utlysning) ved Prehospitale tjenester, Lillesand ambulansestasjon st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Ambulansearbeider (intern utlysning) Lillesand ambulansestasjon st. ref Ansettelse Ambulansearbeider (intern utlysning) ved Prehospitale tjenester, Lillesand ambulansestasjon st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

13 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 stilling besatt Ambulansearbeider (intern utlysning) Lillesand ambulansestasjon st. ref Ansettelse Ambulansearbeider (intern utlysning) ved Prehospitale tjenester, Lillesand ambulansestasjon st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Vitnemål karakterutskrift Ansettelse Terapeut/behandler ved ABP poliklinikk, Lister st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 16/ Ansettelsesvedtak Psykolog ved KPH DPS Strømme Akuttambulant team 100 % fast. Ansettelse Psykolog ved Distriktpsykiatrisk senter (DPS), Strømme, Ambulant akutteam st. ref DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 16/ Ansettelsesvedtak Psykolog ved KPH DPS Strømme Akuttambulant team 100 % fast. Ansettelse Psykolog ved Distriktpsykiatrisk senter (DPS), Strømme, Ambulant akutteam st. ref DPS Strømme Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Attester vitnemål Personalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Fullmakt fra pasient Klage på faktura Kongsgård skolesenter Regnskapsseksjon SSHF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 434

14 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/ Kopi av dokument fra Helsetilsynet Bekymringsmeldinger Nødmeldetjenesten Bruk av ambulansetjenester og legevakt Helsetilsynet Klinikk for prehospitale tjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: 325 Inngående eksternt produsert, 16/ Oppfølging sykemeldte Innkalling til dialogmøte klokka 10:30 IAsak NAV Kristiansand Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 16/ Ansettelsesvedtak Psykologspesialist ved KPH, PSA, Akuttenhet % vikar. Ansettelse Psykologspesialist ved Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand st. ref Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 16/ Ansettelsesvedtak Assistent pleie ved KPH, PSA, enhet for førstegangspsykose ,61 % fast. Ansettelse Sykepleie/vernepleie studenter, helgestillinger ved Psykiatrisk sykehusavdeling st. ref Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 16/ Ansettelsesvedtak Assistent pleie ved KPH, PSA, enhet for førstegangspsykose % fast. Ansettelse Sykepleie/vernepleie studenter, helgestillinger ved Psykiatrisk sykehusavdeling st. ref Psykiatrisk sykehusavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 16/ Ansettelsesvedtak Radiograf ved Radiologisk avdeling/msk 100 % vikar. Ansettelse Radiograf i turnus ved Radiologisk avdeling, Kristiansand st. ref Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

15 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 16/ NPEsak 2016/08539 ttalelse fra avdeling NPEsak 2016/08539 Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 432 Inngående eksternt produsert, 16/ Påminnelse forespørsel om kopi av pasientjournal Forespørsel om kopi av pasientjournal KLP Skadeforsikring Avdeling for fysikalsk medisin, rehabilitering og revmatologi Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ ttalelse fra Medisinsk klinikk SSF Fylkesmannen i Aust og VestAgder tilsynssak Helsetilsynet varsel om alvorlig hendelse etter spesialisthelsetjenesteloven 33 Fylkesmannen i Aust og VestAgder Helse og sosialavdelingen Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 433 Internt notat med oppfølging, 16/ Ansettelsesvedtak Lege i spesialisering ved Somatikk SSA, Barne og ungdomsavdelingen SSA, 100 % vikar Ansettelse Lege i spesialisering ved Barne og ungdomsavdelingen, Arendal st. ref Barne og ungdomsavd SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 16/ Ansettelsesvedtak Lege i spesialisering ved Klinikk for somatikk Arendal, gyn./obst. avdeling, 100 % fast Ansettelse Lege i spesialisering ved Gyn./obst. avd., Arendal st. ref Gyn/obst avd SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Sykepleiere st. ref. () Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Marie Louise Dahlberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

16 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Sykepleiere st. ref. () Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Jenny Jan Yee Cheung Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Sykepleiere st. ref. () Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Kamilla Reme Djuphagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Sykepleiere st. ref. () Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Caroline Skjeggestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Sykepleiere st. ref. () Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Elisabeth Kolstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Sykepleiere st. ref. () Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Borghild Kristin Lohndal Tønnessen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Sykepleiere st. ref. () Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Martina Margarete Nitsch Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

17 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Sykepleiere Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Sykepleiere Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Sykepleiere Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Sykepleiere Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Sykepleiere st. ref. () Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Anne Svindland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Sykepleiere Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

18 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Sykepleiere Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Sykepleiere st. ref. () Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. stine øglend Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Sykepleiere Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Sykepleiere st. ref. () Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Richard McMahon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Sykepleiere Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Sykepleiere Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

19 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Sykepleiere Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/0935 Søknad og CV Sykepleiere st. ref. () Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Bettina E Holbæk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Sykepleiere Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Sykepleiere st. ref. () Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. EllenKristin Bakken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Sykepleiere Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Sykepleiere st. ref. () Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Stina Log Tesdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

20 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Sykepleiere Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Sykepleiere st. ref. () Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Liliane Omland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Sykepleiere Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Sykepleiere st. ref. () Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Ronny Skumsvoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Sykepleiere Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Sykepleiere st. ref. () Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Liss Mona Lindstrand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

21 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Sykepleiere Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV Sykepleiere st. ref. () Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Maiken Hedehøj Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt Sykepleiere Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Ansettelse Sykepleiere ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord st. ref. Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Oppfølging sykemeldte Innkalling til dialogmøte klokka 10:30 IAsak NAV Kristiansand Kvinneklinikken SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal Forespørsel om kopi av pasientjournal Statens Pensjonskasse Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal Forespørsel om kopi av pasientjournal Eika Forsikring AS Skadeavdelingen Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse:

22 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal tgående internt produsert, 16/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal Forespørsel om kopi av pasientjournal Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 16/ Internt følgeskriv fra avdeling Forespørsel om kopi av pasientjournal Revmatologisk seksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal Forespørsel om kopi av pasientjournal Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal Forespørsel om kopi av pasientjournal Oslo universitetssykehus Nydalen DPS Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 16/ Internt følgeskriv fra avdeling Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 16/ Internt følgeskriv fra avdeling Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse:

23 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 16/ NPEsak 2016/09494 Journal NPEsak 2016/09494 Forespørsel om kopi av pasientjournal Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 16/ Internt følgeskriv fra avdeling Forespørsel om kopi av pasientjournal Avdeling for kirurgiske fag SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 16/ NPEsak 2016/09488 Journal NPEsak 2016/09488 Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 432 Internt notat med oppfølging, 16/ NPEsak 2016/09453 Røntgen med beskrivelse NPEsak 2016/09453 Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 432 Internt notat med oppfølging, 16/ NPEsak 2016/09453 Journal NPEsak 2016/09453 Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 432 Internt notat med oppfølging, 16/ Internt følgeskriv fra avdeling Forespørsel om kopi av pasientjournal Avdeling for kirurgiske fag SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse:

24 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 16/ Internt følgeskriv fra avdeling Forespørsel om kopi av pasientjournal Avdeling for kirurgiske fag SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Svar på innhenting av opplysninger i barnevernssak Innhenting av opplysninger i barnevernssak Drammen kommune, Seneter for oppvekst Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 16/ NPEsak 2016/09603 Journal NPEsak 2016/09603 Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 432 Internt notat med oppfølging, 16/ NPEsak 2016/09603 ttalelse fra Medisinsk avdeling SSK NPEsak 2016/09603 Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 432 Internt notat med oppfølging, 16/ Internt følgeskriv fra avdeling Forespørsel om kopi av pasientjournal Kirurgisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om kopi av pasientjournal Forespørsel om kopi av pasientjournal PPT Arendal Kommune HAB SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse:

25 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om kopi av pasientjournal Forespørsel om kopi av pasientjournal Nevrologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om spesialistuttalelse Forespørsel om spesialistuttalelse NAV Arendal Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 421 Inngående eksternt produsert, 16/ Vitnemål karakterutskrift Persdonalmappe Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Henvendelse om maleri Kystvaktskipet Børre Kåss Henvendelse om maleri Kystvaktskipet Børre Kåss Seksjon for informasjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 469 Inngående eksternt produsert, 16/ NPEsak 2016/08339 Skademelding med skjema NPEsak 2016/08339 Norsk pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 432 Internt notat med oppfølging, 16/ NPEsak 2016/08339 Viser til skademelding, ber om uttalelse og røntgen med beskrivelse NPEsak 2016/08339 Ortopedisk avdeling SSK Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 432

26 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/ Konsesjon til å behandle personopplysninger forskning Behandling og overlevelse ved hjerteinfarkt Sørlandet Sykehus HF Jarle Jortveit Forskningsprosjekt Behandling og overlevelse ved hjerteinfarkt Sørlandet Sykehus HF Jarle Jortveit Datatilsynet Forskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: 522 Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om kopi av pasientjournal Forespørsel om kopi av pasientjournal Pasient og brukerombudet VestAgder Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om kopi av pasientjournal røntgen Forespørsel om kopi av pasientjournal røntgen Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om kopi av pasientjournal Forespørsel om kopi av pasientjournal Eika Forsikring AS Skadeavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Pasient og brukerombudet AustAgder Pasient og brukerombudet AustAgder Pasient og brukerombudet AustAgder Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 433 Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om kopi av pasientjournal Forespørsel om kopi av pasientjournal HAB SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse:

27 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om kopi av pasientjournal Forespørsel om kopi av pasientjournal Krossen skole HAB SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om kopi av pasientjournal Forespørsel om kopi av pasientjournal Ortopedisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om kopi av pasientjournal Røntgen Forespørsel om kopi av pasientjournal Radiologisk avdeling SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om kopi av pasientjournal Forespørsel om kopi av pasientjournal Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om kopi av pasientjournal Forespørsel om kopi av pasientjournal Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om kopi av pasientjournal Forespørsel om kopi av pasientjournal Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse:

28 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om kopi av pasientjournal Forespørsel om kopi av pasientjournal Advokatfirmaet nneland AS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om ambulansetransport Forespørsel om ambulansetransport Ambulanse avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 469 Inngående eksternt produsert, 16/ Oppfølging sykemeldte Innkalling til dialogmøte klokka 11:00 IA sak NAV Kristiansand Sos, ergo, fysio SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Svar på avviksmelding fra SSHF til Sirdal kommune delavtale 3 Avviksmelding fra SSHF til Sirdal kommune delavtale 3 Sirdal kommune Medisinsk avdeling SSF Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 305 Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om kopi av pasientjournal Forespørsel om kopi av pasientjournal Lyngdal legesenter Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: Inngående eksternt produsert, 16/ Oppfølging sykemeldte Innkalling til dialogmøte klokka 08:30 IA sak NAV Kristiansand Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

29 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om samtale sak i tingretten Forespørsel om samtale sak i tingretten Advokat Elise Kristine Valvik Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 490 Inngående eksternt produsert, 16/ Lønnsjustering Konserntillitsvalgt som er frikjøpt fra SSHF Nye satser Lønnsjustering Konserntillitsvalgt frikjøpt fra SSHF Helse SørØst RHF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: 014 Inngående eksternt produsert, 16/ Vedrørende melding om bivirkning av Zypadhera Melding om mistenkt bivirkning Zypadhera RELIS SørØst Medisinsk avdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 372 Inngående eksternt produsert, 16/ Kommisjonsliste for høreapparater og tilbehør eldre enn 6 måneder Kommisjonsliste for høreapparater og tilbehør Sivantos AS Sivantos Hørselsentralen SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: 493 Inngående eksternt produsert, 16/ Påminnelse sikkerhetsmelding Dräger DVapor og DVapor 3000 Sikkerhetsmelding Dräger DVapor og DVapor 3000 Baxter Medical AB Anestesiavdeling SSK Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: 052 Inngående eksternt produsert, 16/ Spørsmål vedrørende behandling Spørsmål vedrørende behandling Klinikk Flekkefjord Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: 433

30 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/ Dokument 16/10883 Bruk av kjernejournal ved Sørlandet sykehus HF sendt fra Direktoratet for Ehelse Bruk av kjernejournal ved SSHF Helsedirektoratet Avdeling for Teknologi og ehelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: 045 Inngående eksternt produsert, 16/ Avslutning av rammeavtale på Ehandelsplattformen Avslutning av rammeavtale på Ehandelsplattformen Difi Direktoratet for forvaltning og IKT Innkjøp Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: 045 Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om opplysninger Forespørsel om opplysninger Kriminalomsorgen Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 16/ Oppfølging sykemeldte Oppfølgingsplan 4 uker IAsak Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert, 16/ Bestrider krav om faktura Bestrider krav om faktura Bedriftsverden Offl 23 første ledd Organisasjonsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: 139 Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om kopi av pasientjournal Forespørsel om kopi av pasientjournal Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse:

31 Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 16/ ndervisningsmateriell tann og munnstell ndervisningsmateriell tann og munnstell Takvam, Helene Valdal tvikling og utdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 2016 Klasse: 559 Inngående eksternt produsert, 16/ Forespørsel om kopi av pasientjournal Forespørsel om kopi av pasientjournal Arkiv og dokumentasjon SSA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 2016 Klasse:

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01243-7 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/03017-4 Tilbud - stilling som intensivsykepleier ved Kir.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00277-17 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01763-5 NPE-sak 2010/01315 - Forespørsel om kopi av pasientjournal

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-8 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02251-27

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01586-34 Tilbud - stilling som renholder ved Med. serviceklinikk, Husøkonom SSA, timelønnet ekstrahjelp Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03316-9 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon fra KLP - Personalmappe - Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 10.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0039317 Orientering om sosial sikring Personalmappe dbetaling Danmark Dok. dato: 15.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00935-23 Ansiennitetsberegning - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01098-15 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 17.03.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/0088132 Ansettelsesvedtak Forskningsassistent ved Forskningsenheten, 75 % engasjement Personalmappe Fagavdeling Dok. dato: 21.11.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00732-11 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevernenheten Dok. dato: 06.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/00732-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01654-10 Vedlegg til arbeidsavtale 16.10.2014-06.11.2014 Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03228-16 NPE-sak

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00333-3 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00426-9 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01248-4 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon i perioden 01.09.15-31.12.15 Personalmappe - Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02827-18 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Barnesenteret Dok. dato: 24.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02827-19 Grunnlag

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/02689-17 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved radiologisk avdeling SSA - 100 % st. vikar Personalmappe - Dok. dato: 21.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/05357-14 Oppsigelse Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 03.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/05729-12 Klage

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-19 Oppsigelse Utgående internt produsert, 11/00732-9 Tilbud - stilling som sykepleier ved Barnepost SSK, 50 % st. engasjement Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00104-4 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 18.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01087-18 Vedlegg til arbeidsavtale 23.02.2015-04.10.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0099828 Takker ja og arbeidsavtale Intensivsykepleier ved Anestesiavdeling, Akuttmottak SSA, 25 % st. vikariat Personalmappe Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01860-2 Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn Personalmappe - Dok. dato: 02.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/03772-12

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00007-7 Vedtak: Endring fra avdelingsleder til klinikksjef Personalmappe - Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00352-6 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00440-16 Takker ja - Portør ved Forsyning SSK ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00838-12 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01034-15 Takker ja og arbeidsavtale - Rådgiver Organisasjonsavdelingen, Enhet for utvikling og utdanning og RK-PPO - 100% fast Personalmappe - Dok. dato: 07.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00479-11 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok. dato: 08.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00574-14 Lønnsoppgjøret 2013 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00007-6 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00525-10 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00547-7 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00604-14 Lønnsfatsettelse - Øyeavdeling Dok. dato: 31.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/02105-8 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00102-22 Vedlegg til arbeidsavtale fra 01.01.14-31.12.15 Personalmappe - Avdeling for barn og unges psykiske helse Dok. dato: 18.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00158-15 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 06.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00326-26 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe -

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00233-17 Takker ja og arbeidsavtale - Lege i spesialisering a ved medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSA, 100 % vikar Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00053-7 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato: 12.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00283-9 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01174-10 Søknad om kompetanseheving som fører til autorisasjon som helsesekretær Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00357-22 Vedlegg til arbeidsavtale - 05.01-21.06.2015 Kirurgisk sengepost 3A SSK Dok. dato: 26.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02647-21 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/03348-15 Lisens Personalmappe - Dok. dato: 21.05.2015

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00376-11 Ansiennitesskjema - Personalmappe - Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01692-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.12.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01115-22 Tilbud - stilling som sykepleier ved Med. post 1 D SSK, ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 25.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/01-19

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/02225-10 Vedlegg til arbeidsavtale 04.03. - 31.12.2014 Personalmappe - Ortopedisk rehabilitering Dok. dato: 05.03.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/008346 REK sørøst 2011/37 S06019a Tankefeltterapi og kognitiv terapi for agorafobi informasjon Forskningsprosjekt Tankefeltterapi

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01-18 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01243-5 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Utgående internt produsert, 11/01251-10 Lønnsoppgjøret

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00622-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00623-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01584-14 Signert databrukerkotrakt Personalmappe - Dok. dato: 16.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01975-30 Vedlegg

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00897-23 Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar 22.06.2015-23.08.2015 - Personalmappe - Dok. dato: 10.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/01641-16 Tilbud - stilling som renholder ved Operasjonsavdeling SSF, ekstrahjelp Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 11/03033-8 Egenerklæring kontroll av tuberkulose

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/0078520 Vedlegg til arbeidsavtale 26.09.201629.01.2017 Personalmappe Akuttmottak SSK Dok. dato: 18.08.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00004-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.2016-31.05.2016 Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 21.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00053-6 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Medisinsk klinikk Dok. dato: 19.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01111-9 Vedlegg til arbeidsavtale

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01184-7 Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering ved Revmatologisk avd./forskningsenheten SSK, 100% st Personalmappe - Fagavdeling Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/009725 KOPI: Innvilgelse av alderspensjon fra Personalmappe Dok. dato: 04.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00654-10 Signert databrukerkontrakt Dok. dato: 20.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01032-17 Oppsigelse av deler av stilling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00004-12 Vedlegg til arbeidsavtale 26.10.2015-31.12.2015 Senter for kreftbehandling Dok. dato: 17.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00844-14

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00059-8 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/00237-14 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/03020-15 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Personalmappe - Medisinsk poliklinikk SSA Dok. dato: 11.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0131110 Krav om økt stillingsbrøk Personalmappe Dok. dato: 17.10.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00063-21 Individuell midlertidig deltidsavtale for overleger - vedlegg til arbeidsavtale - for perioden 01.01.2015-10.04.2015 - Personalmappe - 08.01.2015 Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00385-17 Takker ja og arbeidsavtale - Spesialutdannet sykepleier ved Kirurgisk klinikk, Anestesiavdeling, SSA, 100 % fast Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00407-9 Oppsigelse Dok. dato: 04.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 11/00525-8 Lønnsoppgjøret 2013 tgående internt produsert, 11/00838-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00524-21 Oppsigelse Personalmappe - Dok. dato: 16.02.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00869-11 KOPI: Endringsmelding for attføring-/uførepensjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00842-4 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 07.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/02055-7

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00277-13 Vedlegg til arbeidsavtale 01.09.2014-31.08.2015 Kirurgisk post SSF Dok. dato: 19.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00660-9

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00063-20 Vedlegg til arbeidsavtale 01.07.14-31.12.14 Radiologisk avdeling SSK Dok. dato: 03.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0027917 Oppsigelse / melding om fratredelse Personalmappe Dok. dato: 03.11.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00277-16 Arbeidsavtale - Sykepleier ved Medisinsk avdeling SSF ekstrahjelp Personalmappe - Dok. dato: 15.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0053811 KOPI: Endringsmelding for attføring/utførepensjon Personalmappe Sykehuspartner, Grimstad Dok. dato: 01.07.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01054-18 tdanningspermisjon for overleger 13.04.2015-18.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 25.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01644-13

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00749-10 Takker ja og arbeidsavtale - Bioingeniør ved avd. for med.mikrobiologi SSK 100% vikar. Dok. dato: 10.02.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00754-16 Lønnsfastsettelse - Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 28.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/01120-3 Endringsmelding

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01669-8 KOPI: Vedtak om endring av uførepensjon fra KLP - KLP Dok. dato: 29.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 11/02419-24 Takker

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00422-15 Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar - Personalmappe - Dok. dato: 15.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00569-17 Takker ja - konsulent administrasjon ved BarnsBeste kompetansenettverk, 100% engasjement Personalmappe - Dok. dato: 12.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00059-9 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00237-15 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert, 11/00552-8 Lønnsoppgjøret 2015 Utgående internt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00493-14 Lønnsfastsettelse - Personalmappe - Klinikk for psykisk helse Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00780-15 Lisens

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/00347-10 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - tgående internt produsert, 11/00545-6 Lønnsoppgjøret 2015 Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/01034-13 Ansettelsesvedtak

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01326-12 NPE-sak 2008/00744 N2012/0007 Vedtak - avslag - NPE-sak 2008/00744 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 24.03.2014 Arkivdel: Pasientarkiv Arkivkode: 432 Internt notat

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 06.11.2013 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/00953-14 NPE-sak 2010/00216 N2013/0213

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/019158 Vedlegg til arbeidsavtale 01.01.1631.12.16 Personalmappe Dok. dato: 11.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00004-15 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 23.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/01618-24 Vedlegg til arbeidsavtale 16.01.2016-01.07.2016

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01378-18 Oppsigelse Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med oppfølging, 11/01618-20 Ansettelsesvedtak - Psykolog med lisens ved DPS

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00541-9 Vedlegg til arbeidsavtale 06.10.2014-18.01.2015 Personalmappe - Kvinneklinikken SSK Dok. dato: 13.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle

Sørlandet sykehus HF 12062013. Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journal enhet: Avdeling: Saks behandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 07062013-07062013 11/00856-15 N Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00211-14 Vedlegg til arbeidsavtale 18.08.2014-04.01.2015 Personalmappe - Barneseksjonen SSK Dok. dato: 28.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Internt notat med

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/0028911 Vedlegg til arbeidsavtale 04.01.2016.27.03.2016 Personalmappe Kirurgiske senger SSA Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: tgående internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00425-15 NPE-sak 2010/03998 N2015/2191 - Oversender journaldokumentasjon - NPE-sak 2010/03998 - Pasientskadenemnda Dok. dato: 02.07.2015 Arkivdel: Pasientarkiv 432 Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00004-11 Vedlegg til arbeidsavtale 23.04.2015-26.10.2015 - Personalmappe - Senter for kreftbehandling Dok. dato: 02.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00354-23 Vedlegg til arbeidsavtale 08.02.2016-22.05.2016 Personalmappe - Akuttmottak SSK Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging, 11/00393-16

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01524-7 Vedlegg for arbeidsavtale - 01.01.15-31.12.15 - Personalmappe - 10.12.2014 Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 11/02877-26 Tilbud - stilling som

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/00289-9 Vedlegg til arbeidsavtale 18.05.2015-04.10.2015 - Personalmappe - Pasienthotellet SSA Dok. dato: 16.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/0118216 Oppsigelse / melding om fratredelse Personalmappe Dok. dato: 21.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/00238-4 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Offl 25 Organisasjonsavdeling Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00549-8 Oppsigelse

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Sørlandet sykehus HF Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/0093117 Takker ja og arbeidsavtale Jordmor ved Gynekologisk/obstetrikk avdeling, Føde og barsel avdeling, 40 % s. vikariat Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00220-9 Oppsigelse / melding om fratredelse Personalmappe - Dok. dato: 10.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00223-7 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00279-15 Vedlegg til arbeidsavtale - 01.01.16-31.12.16 Personalmappe - Dok. dato: 09.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00393-14 Orientering

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/008225 KOPI: Søknad om avtalefestet pensjon (AFP) Personalmappe KLP Dok. dato: 07.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv 2016 Klasse: Internt notat med oppfølging, 11/0182715

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00357-24 KOPI: Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Sykehuspartner Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/00787-24

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00533-7 KOPI: Endring av pensjonsgrunnlag fra KLP - KLP Dok. dato: 22.01.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 11/00749-9 Tilbud - stilling

Detaljer