MAKING RESEARCH AND INNOv ATION HAPPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAKING RESEARCH AND INNOv ATION HAPPEN"

Transkript

1 INNOVATIVE SUKSESSHISTORIER FOU-SATSING I NORSKE BEDRIFTER OVERSIKT OVER ULIKE STØTTEORDNINGER NOFAS AS SCHWENCKEGATA 1, 3015 DRAMMEN TELEFON / E-POST FOR DE SOM SKAPER MORGENDAGENS NÆRINGSLIV år MAKING RESEARCH AND INNOv ATION HAPPEN NOFAS.NO

2 02 OM NOFAS NOFAS I 10 ÅR I Idé til innovasjon er det vi skal leve av i fremtiden. Illustrasjon: Oktan LARS HENRIK KROGH Daglig leder Nofas INNHOLD 02 Om Nofas 03 Leder Og NOFAS vet hva idéer lever av. NOFAS BLE STARTET I 2005 på bakgrunn av et behov i markedet for et profesjonelt miljø som kunne beskrive teknologi og utforme gode søknader om støtte til forskningsog utviklingsprosjekter. Med over 30 ansatte har Nofas etablert Norges fremste miljø for innovasjonsrådgivning og finansiering til FoU-prosjekter. Innovasjonsrådgiverne hos Nofas har i gjennomsnitt 13 års arbeidserfaring etter endt mastergrad, og åtte av dem har doktorgrad. På ti år har Nofas bistått mer enn bedrifter og bidratt til mer enn 2 milliarder kroner i forsknings- og utviklingstilskudd til våre kunder. Altfor ofte blir gode ideer skrinlagt på grunn av mangel på finansiering. I 2005 var vi tre gründere som bestemte oss for å gjøre noe med det. 10 år, kunder og 2 milliarder kroner senere, kan vi stolt se tilbake på hva våre kunder og vi har oppnådd. Etter å ha jobbet tett med forsknings- og utviklingsprosjekter for små og store selskaper i mange år, ser vi hva som kreves av kunnskap, kompetanse og ressurser for å gjennomføre et vellykket FoU-prosjekt. Regjeringen har økt bevilgningene til offentlige støtteordninger, men det alene er ikke nok. Det krever både evner, mot og vilje for å lykkes med innovasjon. I 2014 holdt næringsminister Monica Mæland en tale på Forskningsrådets næringslivskonferanse. Her uttalte hun at «Kunnskap og kompetanse må kobles til forretning.» Det har vi i Nofas hatt fokus på siden oppstarten. Både for oss og for våre kunder. I 10 år har vi investert i medarbeidere som har den faglige tyngden som kreves for å kunne oppnå gode resultater og gi våre kunder betydelig merverdi. I dag har vi Norges største miljø innen strategisk rådgivning og bistand knyttet til finansiering av FoU-prosjekter. I 2014 fikk vi tredjeplassen i kåringen av Norges mest innovative virksomhet i privat sektor. Det er vi stolte av, men uten våre innovative kunder og deres mot til å satse på innovasjon hadde vi ikke blitt nominert til denne prisen. På lik linje med næringsministeren er vi opptatt av at norske bedriftsledere blir motivert til å tenke nytt og at de navigerer riktig for å nå sine mål. I regjeringsplattformen heter det at «Norge skal være blant Europas mest innovative land». En god ambisjon! Og helt nødvendig om vi på sikt ønsker å kunne forsvare vårt høye lønns- og kostnadsnivå. Vi må rett og slett kunne noe andre ikke kan. Innovasjonsbedriftene, akademia og støtteapparatet har et felles ansvar for å sikre at de riktige prosjektene får nødvendig støtte. Da kan ikke søknadsprosesser være et kvantitetsspill. Så langt har vårt arbeid resultert i over 2 milliarder kroner i FoU-tilskudd til våre kunder. Ved å samarbeide og dele kunnskap utnyttes spisskompetanse. God strategi og optimal finansiering som legger til rette for satsing på innovasjon, gjør norske bedrifter bedre rustet for å møte den stadig økende konkurransen. I denne utgaven av Horisont deler vi noen av våre kunders suksesshistorier. La deg inspirere til å innovere! 04 DEMO 2000 DeepOcean 06 SKATTEFUNN Ganske Enkelt 07 OFU OG RFF Conexus 08 STRATEGI Avinor 10 FoU-satsing Jotun 12 IFU Blue logic 13 IFU OG OFU Innovasjon Norge 14 VEKST IKM-gruppen 15 Oversikt over ulike støtteordninger 16 FoU-søknader 17 Aktuelt Nofas-kunder Innovative suksesshistorier Utgiver: Nofas Redaktør og tekstforfatter: Cecilie Bjørnerud Knap Design og produksjon: Hege Irene Jægtvik Trykk: Trykk-Service Kontakt: For mer informasjon se nofas.no MILJØMERKET Trykksak

3 04 DEMO 2000 I DEEPOCEAN DEMO 2000 I DEEPOCEAN 05 DEMO 2000 ET POSITIVT UTVIKLINGSBIDRAG SOM RESULTAT AV TIDLIGERE OLJEPRISFALL Siden lanseringen i 1998 har DEMO 2000 tildelt nær 850 millioner kroner i midler til rundt 285 prosjekter. Blant mottakerne er DeepOcean som fikk innvilget en søknad om 10 millioner kroner til demonstrasjon av verdens raskeste undervannsinspeksjons-rov. OM DEEPOCEAN Som et resultat av at oljeprisen falt i 1998, ble DEMO 2000 lansert. Programmet er et viktig virkemiddel for raskere utvikling av nye teknologiske løsninger og produkter som anvendes på norsk sokkel. DEMO 2000 er et attraktivt program for å sikre økonomiske ressurser til å teste ut nye teknologier i praksis, sier Emil Løvgren, managing consultant hos Nofas. I tillegg til den rent økonomiske støtten, gir programmet et kvalitetsstempel til prosjektene som får tildelt midler og åpner opp for andre finansieringskilder. Prosjektene som får støtte fra DEMO 2000, får inntil 25 prosent av kostnadene dekket. Resten må leverandørselskapene og oljeselskapene finansiere. 25 prosent fra staten inspirerer andre til å være med og finansiere prosjektet, som gjør at en del teknologibedrifter tar tak i utfordringer de ikke ville klart på egenhånd. DEMO 2000 er ikke bare økonomisk viktig, men bidrar til at petroleumsbransjen i Norge drar i samme retning, mener Løvgren. Etter anbefaling fra Nofas søkte vi om 10 millioner kroner fra DEMO 2000 i I sterk konkurranse med andre søkere fikk vi innvilget støtten som dekker 25 prosent av prosjektkostnadene. Uten profesjonell bistand fra Nofas ser vi at dette kunne vært vanskelig å få gjennomført på egenhånd, sier Terje Nordeide, Senior Project Manager i DeepOcean. FIRE SKATTEFUNN OG 10 MNOK FRA DEMO 2000 Det at vi får kjennskap til våre kunders FoUprosjekter gir oss som rådgivere et godt grunnlag for å kunne se og posisjonere for andre støtteordninger utover SkatteFUNN, forteller Løvgren. Vår kunde DeepOcean er et godt eksempel på hvordan et selskap kan dra nytte av ekstern kompetanse for å søke offentlig bistand slik at prosjektteamet kan holde fokus på operativ drift og videreutvikling av selskapets kjernevirksomhet. I 2013 utformet vi i en søknad om SkatteFUNN for deres FoU-prosjekt. Søknaden ble innvilget og DeepOcean kunne med det dedikere flere ressurser til prosjektet. Arbeidet i denne prosessen ga oss som rådgivere inngående kjennskap til prosjektet, og vi så at dette prosjektet fylte kriteriene for å søke om midler fra DEMO Etter anbefaling fra Nofas søkte vi om 10 millioner kroner fra DEMO 2000 i I sterk konkurranse med andre søkere fikk vi innvilget støtten som dekker 25 prosent av prosjektkostnadene. Uten profesjonell DEMO 2000 har vært, og er, et viktig virkemiddel til raskere utvinning av nye teknologiske løsninger og produkter som anvendes på norsk sokkel. DeepOcean har i samarbeid med Nofas fått innvilget søknad om 10 millioner kroner til demonstrasjon av verdens raskeste undervannsinspeksjons-rov. bistand fra Nofas ser vi at dette kunne vært vanskelig å få gjennomført på egenhånd, sier Terje Nordeide, Senior Project Manager i DeepOcean. I tillegg til DEMO 2000 har DeepOcean fått innvilget fire SkatteFUNN-søknader i samarbeid med oss. Vi ser at vår fagkompetanse avlaster i en hektisk hverdag og at langsiktig samarbeid gir stor merverdi for våre kunder, sier Løvgren. STOR NYTTE AV STØTTEPROGRAMMET Det er et økende antall rørledninger på norsk kontinentalsokkel og i internasjonalt farvann som har behov for regelmessige inspeksjon og vedlikehold. Et økt effektivitetsfokus hos internasjonale kunder og et ønske om å sikre at norsk undervannskompetanse fortsatt er innovativ og i verdensklasse, er bakgrunnen for DeepOceans innovasjonsprosjekt. Utgangspunktet for vår søknad til DEMO 2000 var å få muligheten til å videreutvikle og demonstrere vårt Superior Survey ROV (SSR) konsept. Målet er å utvikle verdens raskeste og mest nøyaktige undervannsinspeksjons-rov, sier Nordeide. SSR er resultatet av en innovativ videreutvikling av de beste ROV-løsningene fra to eksisterende konsepter. Kombinasjon av hydrodynamisk effektivitet, operasjonsstabilitet, kraft og datakvalitet skal resultere i en førstegenerasjons dedikert inspeksjons-rov. Hovedmålet med demonstrasjonsprosjektet er å forbedre datakvaliteten under en ROV-inspeksjon med 20 prosent og øke hastigheten med prosent mer enn det som er mulig med dagens systemer, forteller Nordeide. Hovedutfordringene med å oppnå ønsket hastighet og nøyaktighet er å frigjøre kreftene som påvirker stabiliteten til ROV-en, spesielt på store havdyp. Resultatene fra DEMO 2000 har så langt vist at spleiselag mellom de store selskapene, SMB-bedrifter og myndighetene fungerer og driver frem interessante FoU-prosjekter, sier Løvgren. Skal norsk leverandørindustri klare å hevde seg i en stadig økende global konkurranse, så er det ekstremt viktig at finnes slike programmer som gjør det økonomisk mulig å teste, høste erfaringer og holde trykket oppe. DeepOcean er en ledende leverandør av undervannstjenester til olje- og gassindustrien. Selskapet har mer enn 1400 ansatte, 19 fartøyer i operasjon og omsetter for 3 milliarder kroner i året. Nordsjø-operasjonene ledes fra selskapets kontor i Haugesund, Trondheim og Stavanger. I tillegg har DeepOcean regionale subsea-operasjoner i UK, Nederland, Brasil, Mexico og Singapore. DeepOcean har en sterk kundeportefølje blant de største olje og gass operatørene, offshore vindfarm og kraftnettselskaper. Kilde: DeepOcean OM DEMO 2000 DEMO 2000 er et teknologiprogram som har som formål å kvalifisere norsk teknologi primært til bruk på norsk sokkel og som kan bidra til økt teknologieksport fra Norge. Midlene kommer i helhet fra Olje- og energidepartementet. Bevilgninger fra DEMO 2000 skal kvalifisere/pilotere ny teknologi som vil bidra til å redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre ytelsene på norsk sokkel. Midlene skal bidra til å forsterke næringslivets egen satsing på å utvikle ny teknologi og gå til prosjekter med høy samfunnsøkonomisk nytte. Kilde: Forskningsrådet

4 06 SKATTEFUNN I GANSKE ENKELT OFU OG RFF I CONEXUS 07 VAR IKKE KLAR OVER AT PROSJEKTET KVALIFISERTE TIL SKATTEFUNN Mange bedrifter driver med forskning og utvikling uten å være klar over at de kan få skattefradrag for aktivitetene. En av dem var Ganske Enkelt AS. Med bistand fra Nofas søkte de og fikk tilsagn om 1,2 millioner kroner i SkatteFUNN-støtte. Det å samarbeide med Nofas har hjulpet oss til å se ting utenfra og gjør at vi nå ser flere forretningsmuligheter som vi kan søke støttemidler til, sier daglig leder Anders Jahren i Ganske Enkelt. Mange er ikke klar over denne ordningen som gjør at de kan få fradrag på opptil 20 % av egenprodusert FoU-satsing. For firmaet Ganske Enkelt AS ble det en positiv overraskelse da det viste seg at de hadde et prosjekt som kvalifiserte til skattefradrag. Vi har rendyrket vår satsing på CRM-systemer og var usikre på om noen av våre prosjekter var å regne som FoU-prosjekter som kunne være støtteberettiget for SkatteFUNN, sier Anders Jahren, daglig leder i Ganske Enkelt AS. I et møte med rådgiver hos Nofas ble vi informert om SkatteFUNN-ordningen. Det viste seg raskt SIDEN OPPSTARTEN I 2005, HAR NOFAS SENDT SØKNADER FOR VÅRE KUNDER. at vi hadde et FoU-prosjekt som fylte kriteriene for å kunne få innvilget skattefradrag. Vi har knapphet på tid og manglende kompetanse på området, så vi valgte å benytte ekstern konsulent for å søke om SkatteFUNN, forteller Jahren. Før vi startet med søknadsprosessen satte vi oss ned og identifiserte utfordringene i prosjektet. Det var en nyttig prosess for alle involverte. SAMARBEID RESULTERTE I SKATTEFUNN Etter en effektiv prosess i samarbeid med Nofas ble søknaden om SkatteFUNN sendt inn, og noen måneder senere fikk vi beskjed om at vi hadde fått tilsagn om 1,2 millioner kroner i støttefinansiering til prosjektet. Et knapt halvår tidligere var vi ikke engang klar over at vi kunne søke SkatteFUNN, sier Jahren. Midlene var svært kjærkomne og ga oss muligheten til å realisere prosjektet raskere. Videre vil prosjektet gi oss nye muligheter som gjør at vi fremover har flere økonomiske ben å stå på, sier Jahren og legger til at prosessen har vært lærerik og at de nå ser muligheter de tidligere ikke har tenkt på. Vi jobber nå med flere FoU-prosjekter som vi ser kan få utløst støttemidler i form av andre nasjonale ordninger i tillegg til SkatteFUNN, forteller Jahren. Det å samarbeide med en ekstern rådgiver har hjulpet oss til å se ting utenfra og gjør at vi nå ser flere forretningsmuligheter som vi kan søke støttemidler til. AV VÅRE SENDTE SØKNADER HAR OVER 90 % BLITT GODKJENT. FAKTA OM SKATTEFUNN En lovpålagt rettighet for alle bedrifter som skatter til Norge å kunne søke staten om skatterefusjon på forsknings- og utviklingsprosjekter. Det er mange prosjekter knyttet til utvikling av nye varer, tjenester og produksjonsprosesser som er støtteberettiget. Det er ikke krav til samarbeid i SkatteFUNNprosjekter og bedriften kan velge om de vil gjøre prosjektarbeidet selv, i samarbeid med andre bedrifter og/eller FoU-institusjoner. Rammene for fradrag er opptil 20 % av forsknings- og utviklingskostnadene: Beløpsgrensen for fradraget ved egenutført forsk-ning og utvikling (FoU) er for 2015 økt fra 8 til 15 millioner kroner og beløpsgrensen for innkjøpt og egenutført FoU samlet utvides fra 22 til 33 millioner kroner. Kilde: Forskningsrådet NOEN GÅR GLIPP AV MILLIONER, ANDRE MOTTAR MILLIONER Dessverre opplever vi altfor ofte at bedrifter har gått glipp av store summer i form av skattefradrag over mange år fordi de ikke har søkt om SkatteFUNN, sier Lars Henrik Krogh, daglig leder i Nofas. Årsaken er gjerne en kombinasjon av mangel på tid, strategi og kunnskap om hva som må til for å få skattefradrag for FoUaktivitetene. Mange har så hektiske arbeidsdager at de enten nedprioriterer eller glemmer å søke. Skal bedriften selv utforme søknader går det fort utover bedriftens kjernevirksomhet og kvaliteten på søknadsprosessene. Vår fagkompetanse avlaster i en hektisk hverdag og sikrer kvalitet i alle ledd, sier Krogh. Det er viktig å merke seg at man senest kan søke om SkatteFUNN det året utgiftene påløper. Gjør man ikke det, kan bedriften gå glipp av viktig, risikoavlastende finansiering hvert år. SkatteFUNN er i en særstilling da det er en rettighetsbasert ordning. Tilfredsstiller prosjektet kravene, har du krav på støtte. Langt flere enn de som søker er i posisjon til å motta støtte, så denne muligheten bør flere få øynene opp for! Med et godt FoU-prosjekt og en god søknad, er sjansen stor for å få den innvilget. Foto: Torbjørn Tandberg SAMARBEID RESULTERTE I 15 MILLIONER I FOU-MIDLER Nofas har hjulpet oss med å få innvilget rundt 15 millioner kroner til våre FoU-prosjekter. Ved å benytte eksterne konsulenter frigjør vi interne ressurser som gjør at vi kan fokusere på utvikling og vår kjernekompetanse, sier daglig leder Steinar Evensen i Conexus. Steinar Evensen, daglig leder i Conexus og Lars Henrik Krogh, daglig leder i Nofas. Conexus er blant Norges største selskaper innen systemutvikling for oppfølging av HR (Human Resources). Som totalleverandør av produkter innen brukerundersøkelser, kompetanseforvaltning og kvalitetssystemer kan de yte tjenester både til privat og offentlig sektor. Selskapet har satset friskt på utviklingsprosjekter med gode resultater. Siden oppstarten i 2001 har vi vokst fra tre til 65 ansatte. Vi er også etablert i Singapore og Vietnam og har totalt 40 ansatte i Asia, forteller daglig leder Steinar Evensen i Conexus. Selskapets utdanningsteknologi brukes nå blant annet for å forbedre skolen i Singapore. Det er veldig spennende at en liten bedrift fra Norge kan bidra til å utvikle undervisningssystemet i Singapore som regnes å ha et av verdens beste skolesystemer. Det viser at det er mulig for norske bedrifter å hevde seg internasjonalt. Skal Norge hevde seg med innovative selskaper må virkemiddelapparatet åpne for å tenke enda mer kommersielt. Norske selskaper må også tørre å satse mer på fremtidsrettet utvikling, mener Evensen. Vi ser nå at flere IKT/kunnskapsbedrifter ønsker å følge i vårt fotspor og satse i utlandet. Det er positivt! Nofas har oversikten og kompetansen som skal til for å optimalisere våre muligheter for å få innvilget støtte og sikrer kvalitet i alle ledd. Deres innovasjonsrådgivere ser muligheter vi ikke alltid klarer å se selv, sier Steinar Evensen, daglig leder i Conexus. CONEXUS SAMARBEIDSLØP MED NOFAS HAR RESULTERT I OVER 15 MILLIONER I FOU-STØTTE SkatteFUNN-prosjekt «Dataverktøy for kartlegging av personlighetsprofiler og læringskompetanse», SF-støtte på 1,5 MNOK SkatteFUNN-prosjekt «Kognitivt system for økt læring i oppvekst og utdanning», SF-støtte på 3 MNOK OFU-prosjekt «Kognitivt system for økt læring», OFU-støtte fra Innovasjon Norge på 1,5 MNOK RFF-prosjekt «Evidensbasert kvalitetsstyring i norsk skole», RFF-støtte på 6 MNOK SkatteFUNN-prosjekt «Evidensbasert kvalitetsstyring i norsk skole», SF-støtte på 3,38 MNOK FIKK HJELP TIL Å SØKE OM FOU-MIDLER Conexus har, på lik linje med mange selskaper som jobber med utvikling, behov for finansiell støtte for å kunne gjennomføre sine FoU-prosjekter. Nofas har oversikten og kompetansen som skal til for å optimalisere våre muligheter for å få innvilget støtte og sikrer kvalitet i alle ledd. Deres innovasjonsrådgivere ser muligheter vi ikke alltid klarer å se selv, sier Evensen. Ved å tilknytte oss eksterne konsulenter med spisskompetanse, frigjør vi interne ressurser som gjør at vi kan fokusere på utvikling og vår kjernekompetanse. Nofas har hjulpet oss med å få innvilget rundt 15 millioner kroner til ulike utviklingsprosjekter. Med deres hjelp har vi fått innvilget midler fra regionale forskningsfond (RFF) og OFU-ordningen (offentlig forsknings- og utviklingskontrakt). Til flere av våre prosjekter har vi også fått innvilget skattefradrag ved hjelp av SkatteFUNN-ordningen. Disse midlene har gitt oss muligheten til å satse på våre utviklingsprosjekter. Samarbeidet med Conexus er et godt eksempel på hvordan man kan dra nytte av ekstern kompetanse for å fremme nyskapning og videreutvikling i etablert bedrift, sier daglig leder Lars Henrik Krogh hos Nofas. Jeg tror mye av grunnen til at Conexus har så stor suksess er at de har evnen til å tenke innovativt og at de ikke er redde for å prøve ut nye måter som bidrar til å optimalisere utviklingen og fremdriften i bedriften.

5 08 STRATEGI I AVINOR STRATEGI I AVINOR 09 INNOVASJON OG OMSTILLING REDUSERER KOSTNADER OG TILRETTELEGGER FOR INNOVASJON Avinor har som mål å kutte 1,5 milliarder kroner i kostnader frem til Parallelt med kostnadsreduksjon, jobbes det aktivt med å tilrettelegge for økt innovasjon i selskapet. Veksten i flytrafikken har avtatt og Avinor har nå satt i gang en omstilling som skal gi 600 millioner kroner i reduserte årlige driftskostnader fra og med Endring og effektivisering er nødvendig for å kunne håndtere en periode med lavere trafikkvekst og inntjening. Dette forbedringsarbeidet skal komme kundene og samfunnet til gode, sier ansvarlig for innovasjon, forskning og utvikling i Avinor Ulf A. Røed. Flyselskapene går gjennom store strukturelle endringer og konkurrenter i våre naboland reduserer avgiftene. Da må Avinor også ta sin del av ansvaret for å styrke luftfartens konkurransekraft. I perioden september 2014 til januar 2015 er det gjennomført analyser i Avinor som har synliggjort hvilke muligheter som eksisterer i forhold til å kunne modernisere og effektivisere selskapet. Det ble konkludert med at det er et effektiviseringspotensial i flere deler av konsernet og det er også identifisert konkrete initiativer som vil bidra til økt produktivitet gjennom automatisering, bedre utnyttelse av kapasitet og konkurranseutsetting av tjenester, forteller Røed. SYSTEM FOR INNRAPPORTERING AV FOU-IDÉER Parallelt med omstillingen som skal bidra til å redusere kostnader og effektivisere prosesser i Avinor, jobber vi aktivt med å tilrettelegge for økt innovasjon. En sentral utfordring i dette arbeidet er å oppfordre til, og forenkle, innrapportering av innovasjonsog forbedringsidéer, forklarer FoU-direktøren. Vi har et stort omfang av innovasjonsidéer og utviklingsprosjekter sentralt i konsernet, men også ute på det operative planet rundt på våre 46 lufthavner i Norge. Med over 3000 ansatte fordelt på forskjellige funksjoner på et stort antall steder, kreves det systematisk tilrettelegging for å sørge for at hele organisasjonen bidrar til å løfte innovasjonsarbeidet, sier Røed. INNHENTER IDÉER I EN SENTRAL DATABASE Som et første ledd i etableringen av et innovasjonsforum har Avinor implementert et porteføljestyringssystem for innovasjonsidéer og FoU-prosjekter utviklet av strategiavdelingen i Nofas. Systemet gir muligheten til å innhente idéer i en sentral database, bearbeide og evaluere nytteverdi og potensial for idéene, samt visualisere og rapportere enkeltidéer for hele eller deler av porteføljen. Systemet gir oss muligheten til å samle alle idéene på et sted og gir oss en meget god oversikt over de ulike idéene og aktivitetene i samtlige konsernenheter, sier Røed. Vi kan nå raskt visualisere og evaluere ulike innkomne idéer og sikre at vi utnytter ressursene våre mest mulig effektivt. Uten strategirådgiverne hos Nofas sin kunnskap og erfaring innen innovasjons- og teknologiledelse, ville vi ikke fått til dette så raskt. Ulf A. Røed er ansvarlig for innovasjon, forskning og utvikling i Avinor. Selskapet har implementert et porteføljestyringssystem for innovasjonsidéer og FoU-prosjekter utviklet av strategiavdelingen i Nofas. OM AVINOR Avinor legger til rette for miljøvennlig og effektiv luftfart i alle deler av landet. Konsernet har i hovedsak to virksomhetsområder; drift av et landsomfattende nett av flyplasser og nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart. Det legges også til rette for en kommersiell inntjening gjennom flyplasshoteller, parkeringsanlegg, taxfreebutikker, servering og andre servicetilbud til flypassasjerene. Avinor er et statlig aksjeselskap. Kilde: Avinor Nytenkning er spesielt viktig i omstillingsprosesser. Løft blikket og se muligheter fremfor problemer. I alle bedrifter og i alle bransjer oppleves fra tid til annen svingninger i lønnsomhet. I perioder hvor lønnsomheten er lavere må bedrifter ta grep, i ytterste konsekvens i form av permitteringer eller oppsigelser. I disse dager er nyhetsbildet blant annet preget av behov for å kutte kostnader i oljebransjen og i kjølvannet av denne utviklingen, varsles det om oppsigelser i serviceselskaper. Hvordan kan bedrifter lykkes i forestående endringsprosesser? LØS PROBLEMER FØR DE OPPSTÅR Behovet for nytenkning er betydelig og essensielt, spesielt i tider der det er behov for endringer og omstillinger. Fordelen med å benytte eksterne konsulenter med spisskompetanse er at vi kan belyse temaer bedriften ikke har tenkt på, løse problemer før de oppstår og avdekke nye muligheter som bedriften ikke har vært klar over. Vi hjelper dere til å se muligheter fremfor utfordringer og problemer! POSISJONER SELSKAPET FOR VEKST Det eksisterer ingen fasit på hvordan man lykkes med innovasjon, men vi opplever at mange bedrifter mangler nødvendig ekspertise for å iverksette endringer. Gjennom betydelig erfaring og kompetanse vet vi hvilke forutsetninger som bør være på plass. Kompetansen må være riktig og balansert, fokus og målrettet arbeid må være kalibrert, kultur for kontinuerlig forbedringsarbeid og nytenkning må etableres. For en tredjepart er dette selvsagt lett å påpeke, men i Nofas har vi en proven track record på innføring av bedre innovasjonsprosesser for å posisjonere bedrifter for vekst. TENK NYTT DYRK SPISSKOMPETANSE Konsulenthjelp kan være en rask vei til vekst hvis den brukes på riktig måte til å identifisere og løse bedriftens utfordringer og utnytte nye forretningsmuligheter. Strategiavdelingen i Nofas hjelper bedrifter med å tenke nytt, finne smarte løsninger og jobbe mer effektivt samtidig som det legges vekt på å dyrke og utnytte spisskompetanse. I mange tilfeller finner vi relevans i Peter Drucker s uttrykk innovate or die. Ta kontakt med strategiavdelingen i Nofas dersom din bedrift har behov for råd om nytenkning, effektive løsninger og prosesser.

6 10 FOU SATSING I JOTUN FOU SATSING I JOTUN 11 FARGERIK SATSING PÅ FOU Med en omsetning på 13,2 milliarder og et driftsresultat på 1,3 milliarder kroner leverte Jotun-konsernet tidenes beste resultat i Nå planlegges investeringer på opptil 800 millioner kroner i et nytt FoU-senter i Sandefjord. I noen land starter vi likevel uten, men så fort noe virkelig begynner å skje, så bygger vi en fabrikk og da ser vi at vi vokser fortere. Jotun vurderer kontinuerlig nye markeder hvor det kan forventes vekst. HVOR STORT FOKUS HAR FOU-UTVIKLINGEN I JOTUN? Våre eiere har alltid vært opptatt av innovasjon og at vi bruker store ressurser på det. Vi har derfor i alle år ligget i front når det gjelder utvikling. På 60-tallet var det 45 farger som sto ferdigblandet i norske fargehandlere, nå har vi rundet fargekombinasjon nummer Med stadig endrede behov i markedet og sterk konkurranse, er det helt nødvendig å innovere for å holde oss konkurransedyktig. Jotun har malt mange av verdens mest kjente bygninger, inkludert Canton TV tower i Guangzhou i Kina. Jotun har malt i mer enn 90 land med over farger. På referanselisten står blant annet Eiffeltårnet i Paris og verdens høyeste bygning, Burj Khalifa i Dubai. Konsernet er store ute i verden, men grunnlaget for mye av suksessen legges på hjemmebane i Sandefjord. Det er her Jotuns hovedvekt av laboratorier og deres største forsknings- og utviklingsavdeling er. Over 60 prosent av all forskning og utvikling i konsernet skjer i Norge, sier FoU-direktør i Jotun Decorative Paints Bent Wang Haflan. Vår modell er sentral FoU av basisteknologi og globale produkter. Vi har også regionale laboratorier rundt om i verden som i Dubai, India, Malaysia, Thailand, Kina, Korea og U.S.A. Her utvikles produkter for lokale markeder. For å ivareta Jotuns satsing på innovasjon og videreutvikling i Norge, ønsker vi nå å samle våre FoU-avdelinger og laboratorier i nye lokaler. I første omgang vil nybygget, som er planlagt bygd der den opprinnelige malingsfabrikken og dagens hovedkontor ligger på Gimle, bli arbeidsplass for de rundt 200 som jobber i FoU-avdelingene i dag. Videre tilrettelegges det for opptil 150 nye medarbeidere. Vi er fortsatt i skisseprosjektfasen, men det nye FoUsenteret kan bety investeringer på mellom 600 og 800 millioner kroner, forteller Haflan. HVOR VIKTIG ER SATSINGEN PÅ INNOVASJON OG UTVIKLING I JOTUN? Den er enormt viktig. Spesielt i det norske markedet som ikke vokser. Som markedsleder blir våre produkter hele tiden kopiert av våre konkurrenter. For å oppnå vekst i et modent marked må vi ligge foran og ha fokus på å utvikle ny teknologi. DERE INVESTERER I NORGE, MEN HAR FORTSATT PLANER OM Å EKSPANDERE I UMODNE MARKEDER I UTLANDET? Ja, Jotun som konsern har siden oppstarten vært opptatt av organisk vekst. Det oppnår vi ved å gå inn i nye og voksende markeder med sterk vekst. Det skandinaviske markedet er ikke blant disse. I andre deler av verden vokser markedene for malingsprodukter normalt 3 5 prosentpoeng raskere enn resten av økonomien i landet. Når man kan operere i Kina eller Indonesia med 7 8 prosents vekst i økonomien, eller Vietnam med 6 prosents vekst, da er potensialet der mye større enn i et modent marked i konkurranse med de aller største i verden. Det er derfor Jotun ikke er spesielt store i U.S.A. Der er vi representert kun på grunn av våre globale marine-kunder. I fremvoksende økonomier er mulighetene mye større. Vi kommer derfor til å fortsette å ekspandere i umodne markeder også i fremtiden. Det at Jotun ekspanderer i ulike verdensdeler gir oss en verdifull risikoutjevning. Skipsbygging og boligbygging er vanligvis motkonjunkturelle. Markedene i Asia, Midtøsten og Norden følger som regel ikke samme konjunktursyklus. Det skal derfor mye til at alle Jotuns markeder er rammet av dårlige tider samtidig. I 2012, i en tid hvor mange andre norske selskaper flyttet produksjonen utenlands, investerte Jotun 600 millioner på en helt ny fabrikk i Sandefjord. Satsing i Norge har skjedd parallelt med satsingen internasjonalt. I dag har konsernet 33 produksjonsanlegg fordelt over alle verdensdeler og er representert i over 90 land med flere fabrikker. JOTUN HAR FLERE FABRIKKER RUNDT OM I VERDEN. ER DET HØYE ANTALLET PRODUKSJONSFASILITETER BEDRIFTSØKONOMISK FORSVARLIG? Det har aldri vært aktuelt å lage én stor fabrikk og så eksportere til resten av verden fra den. Alle fabrikkene våre bygges for å oppnå markedstilgang, og derfor har vi kanskje flere fabrikker enn konkurrentene våre. Vår erfaring tilsier at vi får raskere resultater i de landene hvor vi har fabrikker. HVA ER DINE BESTE RÅD FOR Å LYKKES MED INNOVA- SJON? En god, tverrfaglig prosess er helt avgjørende for suksess. Det er spesielt viktig med et tett samarbeid mellom FoU- og markedsavdelingen. Skal du lykkes med innovasjon, så må du forstå kundenes behov og levere for å dekke det. Vi som jobber med forskning og utvikling må forstå hvordan vi løser behovet teknologisk. Når produktet skal markedsføres må man ha et tydelig budskap om hvilken fordel produktet har. En tverrfaglig prosess gjør oss i stand til å dekke markedets behov og vekke interesse for produktet. HVA ER NOEN AV UTFORDRINGENE FOR Å FÅ TIL VEL- LYKKEDE INNOVASJONSSATSINGER I NORGE I DAG? For Jotun er det mest utfordrende å identifisere hva det neste produktet skal være. Videre er det krevende å utvikle det. Hva markedet vil ha og hva kundene er villige til å betale for må kartlegges for å kunne satse riktig på innovasjon. Innovasjon skal gi kunden merverdi! Mange små, norske bedrifter er underleverandører til større selskaper. De er ofte avhengige av ett enkelt produkt eller en enkelt stor kunde, og det er greit så lenge det går bra. Men når motgangen kommer er man veldig sårbar. Det er derfor viktig å hele tiden kartlegge nye kundebehov og nye markeder slik at man er i en kontinuerlig prosess som gjør at man ligger foran konkurrentene. Planlegging av kvadratmeter ny bygningsmasse og 150 nye arbeidsplasser innen forskning og utvikling, bekrefter at Jotun satser på hjemmebane i Sandefjord. FoU-direktør i Jotun Decorative Paints Bent Wang Haflan. Når det er sagt er vi i Jotun privilegert med god økonomi og det har gitt oss mulighet til å satse på innovasjon hele veien. Vi ser at mindre selskaper er mye mer avhengig av offentlige støttemidler for å kunne satse på FoU. Skal vi kunne øke verdiskapningen i Norge bør norske vekstselskaper støttes i enda større grad. KAN DU TREKKE FREM HVA SOM GJØR DEG MEST STOLT AV JOTUN? Kulturen vår! Vi har en sterk kultur og bærer preg av å være et familieid selskap. Medarbeiderne behandles bra og de fleste har mer enn ti års fartstid i Jotun, mange har 30. Vi er glade i å kalle oss selv «pingviner». En pingvin er lojal, har humor og viser omsorg for flokken. Når vi etablerer Jotun i et nytt land, sender vi ferdigutdannede pingviner og ansetter lokale folk som etter hvert blir pingviner de også. Det er en helt bevisst satsing som fungerer bra. I vår bransje må vi tenke langsiktig og pingvinkulturen må sitte i ryggraden. Nye impulser får vi gjennom å flytte folk rundt, mellom posisjoner og verdensdeler. Vår konsernsjef Morten Fon er selv tredje generasjon som jobber i Jotun. Hans mantra er «Remember to have fun!» Og det har vi. Haflan har selv vært i Jotun i over 20 år. Han mener at ledelsen i selskaper som er notert Jotun satser stort internasjonalt og har flere fabrikker rundt om i verden. på børs kan bli tvunget til å tenke mer kortsiktig enn Jotun fordi de må tilfredsstille et marked som stiller kortsiktige krav. Det er liten tvil om at eierne i Jotun er langsiktige. Eierfamilien har vært med siden oppstarten i Orkla har vært med i over 30 år. Det er bra for oss som jobber i Jotun å vite hvem som er eier i morgen. Mye av årsaken til at Jotun går bra er at vi tenker langsiktig. Det bør flere norske bedrifter og politikere også gjøre. Endring av mål annethvert år gir sjelden langvarige, gode resultater. HVA ER DIN VISJON FOR JOTUN FREMOVER? Vekst! Grunnlaget for vekst er satsing på ny teknologi og nye produkter. Forskning og utvikling må komme først, og så vil veksten komme som et resultat av det. OM JOTUN Jotun er Norges ledende produsent av maling og pulverlakker, og blant de fremste innenfor en rekke av sine områder både i Europa og på verdensbasis. Jotun Kemiske Fabrik AS ble etablert av Odd Gleditsch sr. i Hans sønn overtok som adm. direktør i 1968, og hans sønn igjen tok over som styreleder i Familien er fortsatt majoritetsaksjonær med 54 %, mens Orkla eier 42 %. I dag har konsernet 33 produksjonsanlegg fordelt over alle verdensdeler og er representert i over 90 land. Konsernet har over 9600 ansatte. 60 prosent av all forskning og utvikling i konsernet skjer i Norge og hovedkontoret ligger i Sandefjord. Nofas har bistått Jotun med å få innvilget FoU-midler for å utvikle malingstyper til bruk i industri og til forbrukermarkedet.

7 12 IFU I BLUE LOGIC IFU/OFU I INNOVASJON NORGE 13 IFU-tilskudd øker innovasjonsaktiviteten Nofas har bistått mange bedrifter med å søke om midler fra IFU/OFU-ordningen. Blant dem er Blue Logic, som har søkt om flere SkatteFUNN, IFU-forprosjekt og IFU-hovedprosjekt. Alle søknadene har blitt innvilget og resultert i over 5 millioner kroner i FoU-midler. Blue Logic leverer høyteknologiske produkter innenfor hydrauliske koblingssystemer samt elektriske og mekaniske grensesnitt for alle typer subseainstallasjoner. Produktene realiserer oljeselskapenes visjon om fremtidige avanserte subsea-«fabrikker» og fremtidens vindparker offshore. Selskapet har nå igangsatt et ambisiøst utviklingsprosjekt innenfor elektrisk infrastruktur under vann, med både aktueringsorganer for fjernstyring og en ny induktiv USB -løsning. Dette prosjektet er starten på kommersialiseringen av tidligere og pågående FoU-prosjekter som Blue Logic har fått innvilget tre SkatteFUNN til. Våre utviklingsaktiviteter er ekstremt viktige for hele tiden å kunne tilby markedets beste produkter og tjenester, og som et lite selskap har vi behov for risikoavlastning for å opprettholde nødvendige FoUaktiviteter, sier daglig leder Eirik Kloster Jacobsen i Blue Logic. Offentlig innovasjonsstøtte er en sterk bidragsyter til at vi kan satse på å utvikle produkter som gir verdiskapning over tid. Vi har fått innvilget 3,9 millioner kroner fra IFU-ordningen til å utvikle, teste og kvalifisere universelle induktive koblere for overføring av både strøm og høyhastighet datakommunikasjon. Disse «kontaktene» muliggjør oppkobling av elektriske sensorer og elektriske produsenter/ forbrukere under vann med full spenning. Vi er alene om å kunne tilby en slik kombinert data- og energiløsning på markedet i dag, forteller Kloster Jacobsen. Denne satsingen vil åpne opp for nye forretningsområder og legge til rette for en rekke nye elektriske subsea-verktøy og løsninger fra oss i fremtiden. Uten bistand fra Nofas og støtte fra Innovasjon Norge/NFR ville dette vært vanskelig for oss å gjennomføre. FORPLIKTENDE SAMARBEID GIR INNTIL 45 % FOU-TILSKUDD Innovasjon Norge skal i 2015 investere mer enn en kvart milliard kroner i norske bedrifter gjennom IFU/OFU-ordningen. IFU/OFU er en tilskuddsordning som er basert på et forpliktende samarbeid mellom en leverandørbedrift og en offentlig/industriell krevende kunde. Formålet med samarbeidet er å utløse verdiskaping gjennom markedsorientert innovasjon. Innovasjon Norge gir økonomisk støtte til de beste prosjektene uavhengig av sektor og regional tilknytning. Bedriften/leverandøren som søker må være norsk, men kundebedriften kan være internasjonal. I 2014 ble 204 søknader godkjent med en snittildeling på 1,5 millioner kroner per prosjekt. IFU/OFU er en støtteform for samarbeidsprosjekter mellom en liten bedrift og en stor brukerpartner. Tilskuddene har ført til at mange nye, konkurransedyktige produkter og tjenester har kommet på markedet, også internasjonalt, sier fagansvarlig for IFU/OFU i Nofas Simen Filseth. Til forskjell fra SkatteFUNN gir IFU/OFU-finansiering mulighet for å få utbetalt 30 % av tilkjent støtte på forskudd og inntil 60 % underveis i prosjektet. Kravene til FoU er lavere enn ved SkatteFUNN, men kravet til verdiskaping er høyere og støtten må være utløsende for prosjektet. Det som er så bra med denne ordningen er at den er forankret i kundebehov og markedsmuligheter. Det stilles krav til at det skal være et samarbeid mellom kunde og leverandør fra dag én. Videre gir inntil 45 % støtte til egne FoU-kostnader et veldig godt utgangspunkt for å kunne ha høy innovasjonsgrad, understreker Filseth. SAMARBEID SIKRER KVALITET I ALLE LEDD Kundepartner i et OFU/IFU-samarbeid mottar ikke støtte, men finansieringen av søkerbedriften (leverandøren) øker kundepartners mulighet for å få et mer tilpasset produkt raskere ut i markedet. For leverandøren vil støtten redusere risikoen i prosjektet og legge til rette for bedre gjennomføringsevne. En IFU/OFU-søknad utformet av Nofas sikrer kvalitet i alle ledd: Prosjektet blir gjennomgått og strukturert av en rådgiver hos Nofas med faglig spisskompetanse før en saksbehandler hos Innovasjon Norge mottar søknaden. Innovasjon Norge kvalitetssikrer søknaden før eventuell godkjenning, og godkjente prosjekter vil dermed automatisk få et verdifullt kvalitetsstempel, understreker Filseth. Videre vil kundepartner fungere som referanse for leverandøren i markedet. Dette er svært viktig, spesielt i forhold til internasjonal satsing. Et samarbeid som dette muliggjør et raskere resultat for kundepartner og gir et konkurransefortrinn i form av tilgang til nyeste teknologi. KAN FÅ OPPTIL KRONER TIL FORPROSJEKT Innovasjon Norge kan også gi tilskudd til et IFU/ OFU-forprosjekt. En forprosjekt-søknad skal inneholde en skisse til et hovedprosjekt og kan for eksempel omfatte avklaringer for valg av en eller flere krevende kundepartnere, teknologi- og markedsvurderinger. IN dekker opptil 50 prosent av kostnadene til prosjektforberedelser med en maksimalramme på IFU/OFU-STØTTE GIR INNOVASJONSUKSESS Offentlig innovasjonsstøtte over tid gir stor suksess. Det bekrefter en forskningsrapport fra BI som har studert IFU/OFU-modellen over ti år. Forskningsrapporten «Verdiskaping i lange innovasjonsprosesser» ble ferdigstilt i 2014 er utført av BI-professorene Atle Midttun og Nils Otto Ørjasæther. BI har gjennomført en studie av 48 av Innovasjon Norges flaggprosjekter over en periode på ti år. Totalomsetningen i de utvalgte prosjektene beløper seg til 29 milliarder kroner på disse årene. Den totale investeringen var i samme periode på ca. 3 milliarder kroner, hvorav offentlige tilskudd utgjorde i underkant av 400 millioner kroner og private investeringer ca. 2,6 milliarder kroner. IFU/ OFU-andelen av de offentlige tilskudd var på 188 millioner kroner. Totalt sett er dette en god investering for begge parter. Kilde: Innovasjon Norge kroner. Dette er midler som gir mulighet for å kvalitetssikre om det er grunnlag for å igangsette et IFU/OFU-hovedprosjekt, forklarer Filseth. Med et forprosjekt vil man kunne planlegge gjennomføringen og få på plass en brukerpartner før oppstart av hovedprosjektet. Videre vil arbeidet med et forprosjekt gi mulighet for å bygge en god relasjon til Innovasjon Norge og legge til rette for videre samarbeid med dem, sier Filseth. Ønsker man å sette i gang med et samarbeidsprosjekt, men kundepartner og planverk foreløpig mangler, kan man benytte et forprosjekt til å få alle brikker på plass. Når alt ligger til rette for å satse på innovasjon kan man søke om IFU/OFU-midler. MER INFORMASJON OM IFU/OFU-ORDNINGEN PÅ SIDE BEDRIFTER FIKK SKATTEFRADRAG FOR FORSKNING NÆR 4000 NORSKE BEDRIFTER BENYTTET SEG AV SKATTEFUNN-ORDNINGEN I BEDRIFTENE SOM MOTTOK SKATTEFUNN I 2014 FORSKET FOR 16,2 MILLIARDER KRONER VISER BUDSJETTALL FRA FORSKNINGSRÅDET. FÅ SKATTEFRADRAG FOR BEDRIFTENS FOU-AKTIVITETER! Siden 2002 har SkatteFUNN-ordningen delt ut over 12 milliarder kroner til norske bedrifter. Sjekk din bedrifts muligheter for å få inntil 20 prosent skattefradrag for FoU-kostnadene! NOFAS FRIGJØR INTERNE RESSURSER OG ØKER SANNSYNLIGHETEN FOR GODKJENT SØKNAD!

8 14 OVERSIKT OVER ULIKE STØTTEORDNINGER VEKST I IKM GRUPPEN 15 FoU er alltid i fokus hos IKM Subsea NÅ UTVIKLER SELSKAPET NY ROV IKM Gruppen har kontorer i 13 land og en budsjettert omsetning på 4,2 milliarder kroner i IKM Gruppen er en viktig aktør til vekst i norsk olje- og offshoreindustri, nå har de utviklet en ny ROV som gir IKM Subsea tilgang til et helt nytt marked. OM IKM IKM-eventyret ble startet av Ståle Kyllingstad i I dag har IKM Gruppen kontorer i 13 land og en budsjettert omsetning på 4,2 milliarder kroner i Selskapet, som stadig vinner nye kontrakter, er en viktig aktør til vekst i norsk olje- og offshoreindustri. Nofas har bistått IKM med å få innvilget FoU-midler til flere av selskapets FoU-prosjekter. Forskning og utvikling er et satsingsområde for oss slik at vi hele tiden utvikler oss som en kvalitetsleverandør til olje- og offshoreindustrien, sier Ben Pollard, managing director i IKM Subsea AS. Selskapet jobber nå med å utvikle en ny ROV som vil være mye sterkere enn tilsvarende ROV-er i samme størrelse, ifølge Pollard. Merlin UCV er utviklet med Statoil sin IMR (inspeksjon, vedlikehold, reparasjon og drillsupport) som utgangspunkt. Dette er utfordrende jobber som krever stor kapasitet på fremdrift og subseaverktøy som kan løse de omfattende oppgavene. En utfordring for nøyaktige simuleringer av en ROV er knyttet til oppførselen i vann. Grunnleggende tester gjøres derfor i tank for å studere hvordan den reagerer. God stabilitet bidrar til å redusere arbeidsuhell og skaderisiko under alle type operasjoner. Utviklingen av denne nye ROV-en vil i vesentlig grad bidra til å redusere risikoen for uhell, og det er et svært viktig aspekt for IKM. FOU-SATSING ÅPNER FOR NYE MARKEDER IKM Subsea har per i dag 23 ROV-systemer for utleie, og normal virksomhet for selskapet er oppdrag knyttet til vedlikehold, installasjon og overvåking subsea. Når de nå satser på en helt ny type ROV, er dette et stort løft for selskapet og en satsing som vil gå over flere år. Bakgrunnen for utviklingen av den nye ROV-en er en del av strategien om å vinne enda mer av IMR og drillsupport markedet. Vår første prototype som vi utvikler nå vil være klar rett før sommeren og vil da gi oss innpass i nye markeder. For å kunne vokse må vi tørre å satse, understreker Pollard. VEKST ER EN POSITIV UTFORDRING IKM-gründer Ståle Kyllingstad, som er tidligere styreleder i Norsk Industri, Olje & Gass i 4 år, har alltid sett på vekst som en positiv utfordring. For noen år tilbake var aktivitetsnivået i petroleumsindustrien så høyt at det av mange ble holdt fram som problematisk i forhold til å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for å kunne styre virksomheten på en god måte. Enkelte tok til orde for å bremse veksten, men Kyllingstad har aldri vært den første til å ta foten av gasspedalen. Hadde noen kunnet si meg hvordan det var mulig å sette på disse såkalte bremsene, skulle jeg gjerne vært med på å diskutere det, men jeg ser ikke hvordan dette skal gå til. Vekst og utvikling er sunt, uttalte han til ptil.no (Petroleumstilsynet) i At aktivitetsnivået er høyt, er ikke et problem. Det er en utfordring. En positiv utfordring. Vi skal være glade for at vi har nok å gjøre, uttalte Kyllingstad til ptil.no. Markedet har endret seg siden den gang, men IKM Gruppen har helt siden oppstarten i 1989 hatt fokus på vekst og satset målbevisst på forskningsog utviklingsprosjekter. Det har bidratt sterkt til at IKM Gruppen har holdt seg konkurransedyktig. HAR MOTTATT SKATTEFUNN TIL ULIKE FOU-AKTIVITETER Næringslivet utfører nesten halvparten av all forskning og utvikling (FoU) i Norge. Det meste finansieres av bedriftene selv, men et stadig voksende antall bedrifter benytter seg av SkatteFUNN-ordningen. Flere av selskapene i IKM Gruppen har i samarbeid med Nofas søkt om, og mottatt, SkatteFUNN til sine FoU-prosjekter. Ordningen med SkatteFUNN er et bra virkemiddel for å kunne øke fokus på FoU, men det alene er ikke nok. Det krever både evner, mot og vilje for å lykkes med innovasjon, understreker Ben Pollard. Vi har det som skal til i IKM, men vi ønsker velkommen en enda sterkere politisk vilje til å øke bistanden til finansieringen av FoU-prosjekter. Skal norske selskaper klare å hevde seg som konkurranse-dyktige i den stadig økende, globale konkurransen er mer satsing på innovasjon helt nødvendig, sier Pollard. Vår nye ROV vil gi IKM Subsea tilgang til et helt nytt marked, vi ser frem til å lansere den på markedet! HAR DIN BEDRIFT BEHOV FOR STØTTEMIDLER TIL ET FOU-PROSJEKT? Forskningsrådet og Innovasjon Norge har en rekke programmer og ordninger som dekker de fleste bransjer og forskningsområder. De mest aktuelle støtteprogrammene som Nofas bistår FoU-bedrifter med å utforme søknader til er: SKATTEFUNN SkatteFUNN er en skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som har forsknings- og utviklingsprosjekter kan bruke sin rett til å søke om skattefradrag. Det er mange prosjekter knyttet til utvikling av nye varer, tjenester og produksjonsprosesser som er støtteberettiget. Det er ikke krav til samarbeid i SkatteFUNN-prosjekter og bedriften kan velge om de vil gjøre prosjektarbeidet selv, i samarbeid med andre bedrifter og/eller FoU-institusjoner. Små og mellomstore bedrifter kan få tilbakebetalt opptil 20 % av forsknings- og utviklingskostnadene, mens store bedrifter kan få tilbake 18 %. Beløpsgrensen for fradraget ved egenutført forskning og utvikling (FoU) er for 2015 økt fra 8 til 15 millioner kroner, og beløpsgrensen for innkjøpt og egenutført FoU samlet utvides fra 22 til 33 millioner kroner. LØPENDE BEHANDLING FOR FRADRAG I 2015 ER SØKNADSFRISTEN 1. SEPTEMBER INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET (IPN) IPN er en søknadstype som er rettet mot næringslivet som har som mål å utløse FoU-aktivitet som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Prosjektene har gjerne en varighet på 2 4 år. IPN-programmene dekker inntil 50 % av bedriftens kostnader. EKSEMPLER PÅ SLIKE PROGRAMMER ER: BIA er et av Forskningsrådets største programmer. BIA finansierer FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier. DEMO2000 kvalifiserer/piloterer til ny teknologi som vil bidra til å redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre ytelsene på norsk sokkel. BIOTEK2021 er Norges store satsing på bioteknologi og økt verdiskaping for perioden NANO2021 er Forskningsrådets store satsing på nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer for perioden PETROMAKS2 skal bidra til økt verdiskaping for samfunnet ved at norske petroleumsressurser utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer. ENERGIX støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk. IKTPLUSS er Forskningsrådets nye store IKT-satsing ( ). Programmet avløser VERDIKT ( ). MAROFF støtter forskning og kunnskapsutvikling som skal bidra til innovasjon og miljøvennlig verdiskaping i de maritime næringer i Norge For norske bedrifter/organisasjoner er det mulig å søke støtte fra de ulike programmene avhengig av prosjekttype. Relevante prosjektkostnader som gir grunnlag for støtte kan være personalkostnader og kjøp av eksterne FoU-tjenester. En IPN-søknad kan være aktuell for ambisiøse innovasjonsprosjekter med et betydelig potensial for verdiskaping. For å kvalifisere for støtte kreves det et betydelig forskningsinnhold i prosjektene, gjerne i samarbeid med FoU-institusjoner (universiteter, høyskoler eller forskningsinstitutter) og bedriftspartnere i Norge og/eller internasjonalt. SØKNADSFRIST OKTOBER 2015 IFU/OFU = FORPLIKTENDE SAMARBEID Innovasjon Norge skal i 2015 investere over en kvart milliard kroner i norske bedrifter gjennom IFU/ OFU-ordningen. Programmet, som gir inntil 45 % støtte av egne FoU-kostnader, er en av Innovasjon Norges største og mest markedsnære tilskuddsordninger. Målet er å fremme utvikling av nye og innovative produkter, tjenester og løsninger nasjonalt og internasjonalt. IFU står for industrielle forsknings- og utviklingskontrakter OFU står for offentlige forsknings- og utviklingskontrakter IFU/OFU er en tilskuddsordning med formål å utløse verdiskaping gjennom markedsorientert innovasjon Det er de beste prosjektene som støttes, uavhengig av sektor og regional tilknytning Ordning rettet mot SMB-bedrifter: Skal åpne opp nytt marked gjennom forpliktende samarbeid mellom leverandørbedrift (som er den som søker om tilskudd) og en kundebedrift Inntil 45% støttegrad av egen kostnad Unntaksvis 60 % for små bedrifter der partner bidrar med mer enn 30 % Kundebidrag % (hovedsaklig arbeidstimer) INGEN SØKNADSFRIST, SØKNADER BEHANDLES FORTLØPENDE REGIONALE FORSKNINGSFOND Regionale forskningsfond (RFF) skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling basert på fylkenes FoU-planer. Åpen regional kvalifiseringsstøtte Målgruppen er små og mellomstore bedrifter, næringsklynger og næringsnettverk, offentlige aktører, universitet, høgskoler og FoU-institusjoner. Kvalifiseringsstøtten har som formål å mobilisere og kvalifisere nye aktører til forskningsdrevet innovasjon i samarbeid med FoU-miljø. Videre er formålet å kvalifisere søkerne til videre forskning i større prosjekter, der finansieringen først og fremst skal hentes fra andre nasjonale og internasjonale støtteordninger. SØKNADSFRIST OKTOBER 2015

9 16 FOU-SØKNADER AKTUELT 17 ER DET ENKELT Å SØKE OM MIDLER TIL ET FOU-PROSJEKT? Det er ingen skam å snu Som en del av leveransen gjennomfører innovasjonsrådgiverne hos Nofas prosjektmøter hvor de analyserer bedrifters muligheter innenfor virkemiddelapparatet og hva slags støttegrad som er mulig å oppnå for de ulike innovasjonsprosjektene. I tillegg til å ha kompetansen som kreves for å strukturere og beskrive hvordan prosjektet kan realiseres og kommersialiseres, har fagavdelingen hos Nofas også kompetansen til å stoppe søknadsprosesser som ikke oppfyller kriteriene for støtte. Tid er en mangelvare hos de fleste bedrifter og det er viktig å unngå bruk av unødvendige ressurser på søknadsprosesser som ikke oppfyller kriteriene for støtte. Fokusér på å sende riktige og gode søknader! HVORFOR BENYTTE NOFAS? 1 Vi har kompetansen som kreves for å strukturere og beskrive hvordan prosjektet kan realiseres og kommersialiseres. Videre har vi kompetansen til å vurdere bedriftens innovasjonsprosjekt slik at du ikke bruker unødvendige ressurser på å skrive søknader til prosjekter som ikke oppfyller kravene til å få utløst støtte. Foto: Cecilie Bjørnerud Knap «Du kan enkelt søke selv», blir ofte hevdet om å søke finansieringsstøtte til FoU-prosjekter. Men det viktige er ikke om du kan søke, men hvordan du best mulig sikrer midler til FoU-prosjektet. Har du tiden og kompetansen som kreves, så søk selv. Men før du gjør det bør du være klar over hva som kreves, for det er tidkrevende og kostbart å feile! Kan du ta regnskapet selv? Kan du søke patenter selv? Kan du rengjøre kontorlokalene selv? Det er mye du kan gjøre, spørsmålet er om du har tid, kompetanse og erfaring nok for å sikre ønsket resultat. Hver dag jobber våre innovasjonsrådgivere for å hjelpe våre kunder med å lykkes med selve innovasjonen og finansieringen av deres FoU-prosjekter. MANGE BEDRIFTER GÅR GLIPP AV STØTTEMIDLER Hva legges i begrepet å skrive en søknad? Relaterer du søknadsskriving til å fylle ut et skjema, så kan jo alle gjøre det uten at det tar så mye tid. Men når vi i Nofas snakker om FoU-søknader legger vi stor vekt på identifisering av relevante prosjekter som kan ha mulighet for å få utløst støtte. Ofte opplever vi at bedrifter har prosjekter de ikke er klar over at de kan søke finansieringsstøtte til. Mange mangler både tid og ressurser til å sette seg inn i systemet og skrive gode søknader, enten det er SkatteFUNN, IFU/OFU, IPN eller en RFF-søknad. Det er ingen automatikk i at gode innovasjonsprosjekter får utløst støtte. For å få en FoU-søknad godkjent, er det en stor fordel å kjenne til kriteriene som settes av virkemiddelapparatet. REDUKSJON I «TIME TO MARKET» Som en del av vår leveranse gjennomfører vi prosjektmøter hvor vi analyserer muligheter innenfor virkemiddelapparatet, hvilke forutsetninger som kreves for å få tilskudd og hva slags støttegrad som er mulig å oppnå for bedriftens innovasjonsprosjekter. Gjennom utarbeidelse av mulighetsrapport og våre prosjektmøter, definerer vi det videre samarbeidsløpet. Vi vil da kunne posisjonere bedriften og bistå med å søke nødvendig finansieringsstøtte som bidrar til at FoU-prosjekter blir realisert. Mange av våre kunder opplever at prosjektene resulterer i teknologisk og markedsmessig fremgang og reduksjon i «time to market». THERMTECH VALGTE Å BRUKE NOFAS For Thermtech har samarbeidet med Nofas vært udelt positivt. Informasjonen som har blitt formidlet har vært riktig og gitt realistiske forventninger, sier R&D engineer Stein Kyrre Monsen hos Thermtech. For oss hadde det vært mulig å utforme en søknad om FoU-midler selv. Dette ville imidlertid tatt opp viktig fagkapasitet fra andre områder som ikke er dimensjonert for søknadsarbeid, og forventelig ikke ville være hverken tilstrekkelig treffsikker eller effektiv innen dette fagområdet. Når det gjelder de to prosjektene vi har samarbeidet med Nofas om, har begge så langt vært vellykket og søknadene blitt innvilget. Et samarbeid med Nofas mer enn en søknad For å sikre en god samarbeidsplattform med fokus på kvalitet og resultat benytter Nofas en suksessbasert honorarmodell. Det betyr at våre kunder kun betaler for vår arbeidsinnsats dersom et prosjekt får godkjent finansiering. Dette gir en betydelig risikoavlastning. Nofas identifiserer FoU-prosjekter og gir tilbakemelding på om bedriften er i posisjon til å motta støtte til sine FoU-prosjekter. Det er mange finansieringsordninger innenfor blant annet Forskningsrådet (NFR), Innovasjon Norge (IN) og regionale forskningsfond (RFF). Det å få avklart mulighetene for å motta FoU-støtte vil være en risikoavlastning som vil gi bedre forutsigbarhet for prosjektgjennomføringen. Som en del av søknadsprosessen bistår Nofas med å: Synliggjøre forskningsfront og teknologistatus Beskrive FoU-utfordringer og sentrale aktiviteter Vurdere kompetansebehov i prosjektet Kartlegge potensielle samarbeidspartnere og FoU-institusjoner Utarbeide målsettinger og aktivitetsplan Avklare støtteberettigede kostnader Identifisere aktuelle finansieringsmuligheter og støttegrad Nofas tar ikke betalt for: Alt arbeid i forbindelse med vurdering av ulike støttemuligheter til bedriftens prosjekter Oppfølging etter godkjent søknad Bistand ved rapportering Orientering om muligheter innenfor nye og andre støtteordninger «Nofas har siden 2010 bistått oss med å fremskaffe støtte via det norske virkemiddelapparatet. De har så langt i samarbeidet hjulpet oss med støtte fra SkatteFUNN, RFF og PETROMAKS». Fredrik Thrane, technical manager Quickflange Vi strukturerer bedriftens FoUprosjekter slik at søknads- og rapporteringsprosessen blir mest mulig effektiv. Vi tar oss av utforming av søknaden slik at det ikke går på bekostning av bedriftens kjernevirksomhet. Vi har erfaringen som skal til for å kunne kvalitetssikre FoU-søknaden før den sendes til virkemiddelapparatet. Vi har systemer for å sikre at innsending, håndtering og oppfølging av søknaden og frister for rapporteringer overholdes. Vi setter av tid og ressurser til å følge med på utviklingen av muligheter innenfor ulike nasjonale og internasjonale FoU-støtteordninger for å kunne vurdere fremtidige muligheter for dere som kunde. SkatteFUNN skal motivere bredden av norsk næringsliv til å anvende forskning og utvikling som verktøy for innovasjon, konkurransekraft og vekst.

10 18 NOFAS-KUNDER I 10 SUKSESSHISTORIER NOFAS-KUNDER I 10 SUKSESSHISTORIER INNOVATIVE SUKSESSHISTORIER 4 8 Ti Nofas-kunder. Ti ulike bransjer. Ti ulike produkter. Fellesnevneren er at de er norske, de har bedriftsledere som tør å satse på å utvikle innovative løsninger og de har med seg offentlige støttemidler på veien. 1 2 BÆREKRAFTIG PRODUKSJON AV TROPISKE TRESLAG KEBONY har utviklet en innovativ og miljøvennlig produksjon som endrer myke, bærekraftige tresorter til et holdbart trevirke med samme ytelser og estetikk som tropiske treslag. Med bistand fra Nofas har Kebony søkt om FoU-midler fra RFF-, SkatteFUNN- og BIA-ordningen. Alle søknadene ble innvilget og ga samlet over 13 millioner kroner i FoU-tilskudd. Selskapet har oppnådd internasjonal suksess og er ett av 30 firmaer som ble utnevnt til «Technology Pioneer 2014» av World Economic Forum. 3 UTVIKLER NESTE GENERASJONS TUNGREGNEMASKINER NUMASCALE AS har utviklet NumaChip, en chip som gjør det mulig å sette sammen et stort antall servere til en større enhet. Dette gjør programmering, bruk og drift vesentlig enklere enn de tradisjonelle cluster-systemene der hver prosessor kun har tilgang INNOVATIV SERIEPRODUKSJON AV EMBALLASJE ESKO-GRAPHICS KONGSBERG AS er i dag verdens nest største produsent av maskiner for digital konvertering. Selskapet utvikler maskiner for produksjon av emballasje, skilt og display. Som et ledd i et omfattende innovasjonsprosjekt, har de fått innvilget FoU-tilskudd fra skattefunn- og BIA-ordningen som samlet dekker 46 % av FoU-kostnadene. Innovasjonen vil muliggjøre økt produktivitet og fleksibilitet i digital konvertering for serieproduksjon av blant annet emballasje, noe som vil resultere i et teknologisk og markedsmessig paradigmeskifte for emballasjebransjen. til sitt lokale minne. Funksjonalitet tilsvarende det Numascale nå tilbyr har tidligere bare vært mulig å få i stormaskiner som koster opptil 30 ganger så mye. Numascale har fått innvilget FoU-midler fra Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA), og Eurostars i samarbeid med Nofas. INTERNASJONAL SUKSESS MED BILDEDELINGSTJENESTE 42 % av barn som er 12 år eller under, bruker Facebook. Barn under 13 år har ikke lov til å bruke de sosiale bildedelingsapplikasjonene som trender i dagens samfunn, men gjør det likevel. KUDDLE ønsker å bevisstgjøre trygghet på nett og har hatt stor suksess med utviklingen av en innovativ sosial bildedelingstjeneste for barn og unge. 5 SØRGER FOR GUNSTIGE PRISER INNEN SKIPSFRAKT Hvert år lastes varer verdt over 4 billioner dollar på containerskip og verdens selskaper har årlige fraktkostnader på mer enn 200 milliarder dollar, fordelt på rundt containerskip ifølge Finansavisen. Datatjenesten til norske XENETA gir oversikt over hvilke rederier som frakter containere billigst på verdensbasis og deres tjeneste dekker fraktruter. 6 7 OPTIMALISERER FISKE MED SENSORTEKNOLOGI SCANMAR AS er verdens ledende leverandør av kabelfri fangstkontrollsystemer til større kommersielle fiskefartøy. Fortrinnet ved å benytte Scanmars sensorteknologi er optimalisert fiske med mindre ressursbruk og best mulig fangstkvalitet samtidig som fisket er mer skånsomt for fauna og flora i sjø. Selskapet er svært aktive innen utvikling av nye produkter, noe som reflekteres i at tredjedelen av arbeidsstokken er involvert i FoU. UTVIKLER HØYEFFEKTIV RENSING AV OLJEAVFALL THERMTECH i Bergen er spesialister på rensing av oljekontaminerte avfallsstoffer og produserer i dag markedets ledende maskin for termisk rensing (TCC). Med bistand fra Nofas fikk selskapet innvilget FoU-støtte for å kunne utvikle en ny modul som gir opptil hundre prosent bedre tørrstoffrensing. Dette prosjektet er et sentralt nyutviklingsprosjekt som er med på å sikre Thermtechs videre konkurransekraft i et stadig voksende internasjonalt marked. INNOVATIVT DESIGN GA ØKT SALG AV SPEKEPØLSER Forbrukerundersøkelser avslørte store utfordringer med den tradisjonelle emballasjen for GRILSTADS spekepølser. Løsningen på emballasjeproblemet ble å utvikle en helt ny pakkelinje hvor bestselgerne Jubelsalami, Supersalami og Trønderfår ble pakket i forbrukervennlige bordpakninger med skrulokk. FoU-prosjektet har resultert i økt salg for Trondheims-bedriften som siden lanseringen i september 2013 har solgt over 3,8 millioner bordpakninger med skrulokk. 9 EFFEKTIVISERER INNSJEKKINGEN PÅ FLYPLASSER BB COMPUTERTEKNIKK begrenser køer på flyplasser med sine «selvbetjente bagdrop-løsninger». Etter å ha implementert løsningen på norske flyplasser, står nå flere flyplasser i Europa for tur. Nofas har siden 2007 fulgt prosessen til det lille firmaet i Lier og har bistått dem i arbeidet med å få innvilget FoU-støtte til utvikling av teknologien. 10 EFFEKTIVISERER SUBSEAINSTALLASJONER QUICKFLANGE har utviklet en teknologi som gjør at flenser og andre koplinger hurtig og uten bruk av sveising kan monteres under vann. Selskapet har fått NHOs nyskapingspris for utviklingen av systemet. Denne innovative teknologien vil kunne få stor betydning for å oppnå hurtigere, sikrere og mer kostnadseffektiv innfesting av flenser på subseainstallasjoner.

Støtteordninger for petroleumssektoren. Tarjei Nødtvedt Malme, Programkoordinator PETROMAKS 2 Anders J. Steensen, Programkoordinator DEMO 2000

Støtteordninger for petroleumssektoren. Tarjei Nødtvedt Malme, Programkoordinator PETROMAKS 2 Anders J. Steensen, Programkoordinator DEMO 2000 Støtteordninger for petroleumssektoren Tarjei Nødtvedt Malme, Programkoordinator PETROMAKS 2 Anders J. Steensen, Programkoordinator DEMO 2000 PETROLEUMSFORSKNINGEN Andre finansierende departement: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå

FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå Region Beløp (1000 kr) Agder 13 685 Hovedstaden 28 190 Innlandet 15 416 Oslofjordfondet 33 833 Midt-Norge

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Søkere og deltakere Kan et forskningsmiljø søke på vegne av en gruppe bedrifter? Hvor mange bedrifter bør være med i et prosjekt? Må vi samarbeide med

Detaljer

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet.

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet. Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet. Per Niederbach, spesialrådgiver 12. mars 2008 Alle kunder gir næring - bare krevende kunder gir læring! IFU/OFU er en tilskuddsordning

Detaljer

DEMO 2000 sikrer kvalitet

DEMO 2000 sikrer kvalitet DEMO 2000 sikrer kvalitet Program Piloterings- og demonstrasjonsprogram DEMO 2000 DEL XX / PROGRAMNAVN AKRONYM Om programmet Piloterings- og demonstrasjonsprogram DEMO 2000 DEMO 2000 er et teknologiprogram

Detaljer

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag?

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet er involvert på mange områder 900 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet utlyses i 2015 Søknadsfrist

Detaljer

DEMO 2000 sikrer kvalitet

DEMO 2000 sikrer kvalitet DEMO 2000 sikrer kvalitet Program Piloterings- og demonstrasjonsprogram DEMO 2000 DEL XX / PROGRAMNAVN AKRONYM Om programmet Piloterings- og demonstrasjonsprogram DEMO 2000 DEMO 2000 er et teknologiprogram

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Utfordringene Det er en sammenheng mellom forskning og utvikling (FoU) og økonomisk vekst. Land som fornyer næringslivet gjennom FoU og moderniserer

Detaljer

FoU i Sør-Trøndelag. Lars André Dahle, Norges forskningsråd, Regionkontoret i Trøndelag

FoU i Sør-Trøndelag. Lars André Dahle, Norges forskningsråd, Regionkontoret i Trøndelag FoU i Sør-Trøndelag Lars André Dahle, Norges forskningsråd, Regionkontoret i Trøndelag 19.04.2012 Knut Sunde i Norsk Industri mener langt flere bedrifter burde fått støtte til viktige omstillingsprosjekter.

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer

Støtteordninger fra Innovasjon Norge

Støtteordninger fra Innovasjon Norge Støtteordninger fra Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Bjørn Aage Seem Holmen, 18.11.2014 Hva har jeg tenkt å snakke om? IFU/OFU-ordningen Miljøteknologiordningen Bedriftsnettverk Pluss litt til

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

Forskningsrådets tilbud til næringslivet. Bjørn G. Nielsen, Forskningsrådet Regionansvarlig i Nordland

Forskningsrådets tilbud til næringslivet. Bjørn G. Nielsen, Forskningsrådet Regionansvarlig i Nordland Forskningsrådets tilbud til næringslivet Bjørn G. Nielsen, Forskningsrådet Regionansvarlig i Nordland Programtyper: 1. Grunnforskningsprogrammer 2. Handlingsrettede programmer 3. Brukerstyrte innovasjonsprogrammer

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Velkommen til Forskningsrådets næringslivsdag i Agder i samarbeid med Regionale forskningsfond Agder. Siren M. Neset Forskningsrådet

Velkommen til Forskningsrådets næringslivsdag i Agder i samarbeid med Regionale forskningsfond Agder. Siren M. Neset Forskningsrådet Velkommen til Forskningsrådets næringslivsdag i Agder i samarbeid med Regionale forskningsfond Agder Siren M. Neset Forskningsrådet Forskning og innovasjon Forskning: Fremskaffe ny kunnskap av original

Detaljer

«Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss

«Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss «Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss Spesialrådgiver Petroleum, Forskningsrådet Anders J. Steensen Nye ideer og teknologi hva kan Forskningsrådet bidra med? Om Forskningsrådet

Detaljer

Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen. Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena

Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen. Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena Forskningsrådets meny Skattefunn Nærings ph.d Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

Detaljer

Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet. Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02.

Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet. Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02. Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02.2014 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver Finansiere der vi skaper

Detaljer

Forskning- og utvikling

Forskning- og utvikling Forskning- og utvikling VEKST I BEDRIFTER Skattefunndag Narvik, 27.04.16 Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 700 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

DEMO 2000 Store muligheter for petroleumsnæringen. Anders J. Steensen

DEMO 2000 Store muligheter for petroleumsnæringen. Anders J. Steensen DEMO 2000 Store muligheter for petroleumsnæringen Anders J. Steensen Nye ideer og teknologi hva kan Forskningsrådet bidra med? Om Forskningsrådet Tall og fakta Forskningsrådets virkemidler Åpne (tematisk

Detaljer

Nytt industriprosjekt "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25.

Nytt industriprosjekt Konkurransekraft norsk sokkel i endring Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25. Nytt industriprosjekt "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25. april 2017 KonKraft konkurransekraft på norsk sokkel KonKraft er en samarbeidsarena

Detaljer

Det lønner seg å tenke. nytt

Det lønner seg å tenke. nytt Det lønner seg å tenke. nytt Hva er SkatteFUNN? SkatteFUNN er en offentlig støtteordning som skal bidra til økt nyskaping og innovasjon i norsk næringsliv. Formålet er at prosjekter som godkjennes skal

Detaljer

NIN Kapital Seminar i Narvik

NIN Kapital Seminar i Narvik NIN Kapital Seminar i Narvik Avd Dir Sander J. Tufte 11. september 2012 Visjon for SkatteFUNN SkatteFUNN skal være det mest tilgjengelig og anvendelig virkemiddelet for bedrifter som søker konkurransekraft

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER

VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER Seniorrådgiver Svein Hallbjørn Steien, Innovasjon Norge 06.12.2006 TEKMAR 2006 BRITANNIA,TRONDHEIM Marin sektor - nasjonalt - naturgitte fordeler Verdens nest

Detaljer

Petroleumsrettet industri,

Petroleumsrettet industri, Petroleumsrettet industri, 11 internasjonalisering, sysselsetting og teknologiutvikling Industriutvikling og internasjonalisering Sysselsetting i Petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning

Detaljer

Forskningsrådet Nye store muligheter for olje- og gassnæringen. Anders J. Steensen

Forskningsrådet Nye store muligheter for olje- og gassnæringen. Anders J. Steensen Forskningsrådet Nye store muligheter for olje- og gassnæringen Anders J. Steensen Næringslivet endres Fra forsking til forretning Grunnforskning Industriell forskning Eksperimentell utvikling Realisering,

Detaljer

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt SMARTLOG informasjonsmøte 2. september 2005 1 Agenda 1. Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP) 2. Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) 3. Skattefunn 4.

Detaljer

Tilskudd til fremtidens løsninger

Tilskudd til fremtidens løsninger Tilskudd til fremtidens løsninger VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Gode innovasjonsprosjekt i næringslivet Vi går i dialog og utfordrer bedriftene Våger du å tenke innovativt? Har du internasjonale

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU Narvik Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland

Relevante virkemidler for FoU Narvik Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Relevante virkemidler for FoU Narvik 27.4.2016 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Hovedpoenger i min presentasjon 1. Nordland i et næringsrettet FoU perspektiv 2. Relevante virkemidler for finansiering

Detaljer

Vi gjør norsk næringsliv bedre

Vi gjør norsk næringsliv bedre Vi gjør norsk næringsliv bedre Lean Forum Innlandet 8.September 2011 v/direktør Torunn Aass Taralrud Innovasjon Norge Oppland Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter

Detaljer

Nytt industriprosjekt "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25.

Nytt industriprosjekt Konkurransekraft norsk sokkel i endring Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25. Nytt industriprosjekt "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Prosjektleder Ståle Tungesvik Barentshavskonferansen, 25. april 2017 KonKraft konkurransekraft på norsk sokkel KonKraft er en samarbeidsarena

Detaljer

Grønn vekst. Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no

Grønn vekst. Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no Grønn vekst Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no Om oss Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet

Detaljer

Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner. Eirik Normann Norges forskningsråd

Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner. Eirik Normann Norges forskningsråd Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner Eirik Normann Norges forskningsråd I programmet er mitt tema avgrenset til Brukerstyrt innovasjonsarena. Det skal jeg si noe om, men

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Næringsseminar Trofors, Torsdag 10. november 2011 Relevante virkemidler for FoU Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv

Detaljer

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hovedintensjon bak de offentlige midlene rettet mot næringsliv (herav entreprenører/gründere/etablerte

Detaljer

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet Offentlig finansiering av FoU Virkemiddelapparatet Offentlig støtte til foretak er forbudt! Unntak er likevel gitt blant annet for å ha mulighet til å fremme viktige samfunnshensyn som utvikling av distriktene,

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Juni 2012

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Juni 2012 Vurdering av Innovasjonsprosjekt Juni 2012 Innovasjonsprosjekt i næringslivet Innovasjon = verdiskapende fornyelse Innovasjonen FoUprosjektet Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal utløse FoU-aktivitet

Detaljer

OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013. Stein Ivar Strøm VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB

OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013. Stein Ivar Strøm VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013 VEKST I BEDRIFTER Stein Ivar Strøm Foto: CC by DVIDSHUB Innovasjon står høyt på dagsorden Myndigheter, kommuner (KS) og næringsliv (NHO)

Detaljer

Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås

Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås 31.08.2011 Innovasjon Norges mål for sjømatnæringen Innovasjon Norge har som mål å bidra til økt verdiskaping og lønnsomhet i sjømatnæringen Derfor gir vi støtte til

Detaljer

Samarbeid og støtteordninger

Samarbeid og støtteordninger Samarbeid og støtteordninger Leif Bakløkk Vegdirektoratet Tek-T Hvor kan pengene hentes? Norges Forskningsråd Innovasjon Norge Nordisk InnovationsCenter Interreg NordFOU EU s rammeprogram (EU 7FP) Etatsprosjekter

Detaljer

Samarbeid og støtteordninger

Samarbeid og støtteordninger Samarbeid og støtteordninger Leif Bakløkk Vegdirektoratet Tek-T Hvor kan pengene hentes? Norges Forskningsråd Innovasjon Norge Nordisk InnovationsCenter Interreg NordFOU EU s rammeprogram (EU 7FP) Etatsprosjekter

Detaljer

IFU/OFU-ordningen ++ LUEN-samling Narvik, 21.11.2012. Odd Ståle Dalslåen IN Troms

IFU/OFU-ordningen ++ LUEN-samling Narvik, 21.11.2012. Odd Ståle Dalslåen IN Troms IFU/OFU-ordningen ++ LUEN-samling Narvik, 21.11.2012 Odd Ståle Dalslåen IN Troms Innovasjon Norge Særlovselskap eid av NHD og Fylkeskommunene Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske

Detaljer

Virkemidler for å støtte preklinisk og klinisk utprøvning. Wilhelm R. Wold, spesialrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold (OAOS)

Virkemidler for å støtte preklinisk og klinisk utprøvning. Wilhelm R. Wold, spesialrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold (OAOS) Virkemidler for å støtte preklinisk og klinisk utprøvning Wilhelm R. Wold, spesialrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold (OAOS) November 2009 Virkemidler for støtte til produktutvikling SkatteFunn

Detaljer

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge IFU/OFU, Miljøteknologiordningen nopparit/istock/thinkstock Program 1. Forsknings- og utviklingskontrakter v/ivar Skjerve, Innovasjon Norge 2. Miljøteknologiordningen

Detaljer

Relevante virkemidler i Forskningsrådet

Relevante virkemidler i Forskningsrådet Narvik 25. april 2017 Relevante virkemidler i Forskningsrådet Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv Institutter UoH

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Kompetansemeglersamling SkatteFUNN. Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet

Kompetansemeglersamling SkatteFUNN. Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet Kompetansemeglersamling 13.06.17 SkatteFUNN Skatteincentiv for FoU-prosjekter i næringslivet Lyn-quiz Sånn omtrent Hva var størrelsen på budsjetterte kostnader i den aktive porteføljen i SkatteFUNN ved

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Nesten 30 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge 2005. Dette

Detaljer

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Agenda Praktisk informasjon om FORNY StudENT Studentenes rolle Universitetets/høyskolens rolle Prosjekteksempler Vurderingskriterier Utforming av søknad:

Detaljer

Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case. Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011

Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case. Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011 Mulig strategi for ny teknologi offshore vindkraft, et case Øyvind Leistad Oslo 16.09.2011 Enova og ny teknologi Energiomleggingen er rettet mot kjente energiløsninger som ennå ikke er konkurransedyktige

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 10.05.2016 2015/4031-17033/2016 / 243 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget GCE NODE KLYNGEN - SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Landbruket i Nordland - relevante virkemidler for FoU

Landbruket i Nordland - relevante virkemidler for FoU Bodø 2. februar 2017 Landbruket i Nordland - relevante virkemidler for FoU Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv Institutter

Detaljer

Forskningsrådets tilbud til næringslivet Den Lille Pengekvelden Tvedestrand. Siren M. Neset, Forskningsrådet

Forskningsrådets tilbud til næringslivet Den Lille Pengekvelden Tvedestrand. Siren M. Neset, Forskningsrådet Forskningsrådets tilbud til næringslivet Den Lille Pengekvelden 2017 - Tvedestrand Siren M. Neset, Forskningsrådet Virkemiddelaktørene for næringslivet - ulike roller, ansvar og kompetanse Innovasjon Norge:

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Erling Bergsaker NORSKOG

Erling Bergsaker NORSKOG Hvordan sikre FoUengasjement i skogbruket? Erling Bergsaker NORSKOG Tilnærming Hva er dagens ordninger? Hvordan er disse tilpasset hverandre og behovet? Hva bør gjøres for å bedre situasjonen? Hva har

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog.

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Hvordan gjør vi det? Basis 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser - fremtidsrettede og bedre

Detaljer

Regionale Forskningsfond Innlandet

Regionale Forskningsfond Innlandet Regionale Forskningsfond Innlandet Virkemiddel for regional nærings- og kunnskapsutvikling Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene Bidra

Detaljer

FORNY StudENT. Odd M Reitevold, spesialrådgiver Norges forskningsråd

FORNY StudENT. Odd M Reitevold, spesialrådgiver Norges forskningsråd FORNY StudENT Odd M Reitevold, spesialrådgiver Norges forskningsråd FORNY StudENT Støtte for Masterstudenter/-kandidater med en god ide som de ønsker å gjøre business ut av Inntil 1 mill kr pr. prosjekt

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Bårdshaug 25. september 2013 Speialrådgiver Arild Egge, NTFK REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere

Detaljer

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt,

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt, CenSES innovasjonsforum Tone Ibenholt, 7.12.2011 To gode grunner for å jobbe med innovasjon og kommersialisering Temperaturøkning på mellom 3,5 og 6 grader vil få dramatiske konsekvenser Åpner enorme markeder:

Detaljer

OFU Kontrakter - Mulighetens marked? Trondheim, 9. oktober 2012 Marianne von Krogh, spesialrådgiver VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB

OFU Kontrakter - Mulighetens marked? Trondheim, 9. oktober 2012 Marianne von Krogh, spesialrådgiver VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB OFU Kontrakter - Mulighetens marked? Trondheim, 9. oktober 2012 Marianne von Krogh, spesialrådgiver VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over

Detaljer

Forskning- og utvikling

Forskning- og utvikling Forskning- og utvikling VEKST I BEDRIFTER Sortland og Svolvær, mars 2014 Foto: CC by DVIDSHUB Innovasjon Norges oppdrag Å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet Flere

Detaljer

Søknadsinformasjon og utlysninger. Planleggingsverktøy for ideutvikling. Elisabeth Blix Bakkelund 8. Juni Forskningsrådet

Søknadsinformasjon og utlysninger. Planleggingsverktøy for ideutvikling. Elisabeth Blix Bakkelund 8. Juni Forskningsrådet Søknadsinformasjon og utlysninger. Planleggingsverktøy for ideutvikling Elisabeth Blix Bakkelund 8. Juni Forskningsrådet Hvilket virkemiddel passer? Anvendt forskning Innovasjon Grunnforskning Kommersialisering

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Hovedvekt på følgende tema Søknadstypene i utlysningen Maler for prosjektbeskrivelser Vurderingskriterier Hva må en

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd

Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd Elisabeth S. Frydenlund Regionansvarlig for Innlandet Norges forskningsråd 1 «Virkemiddelkameratene» Forskningsrådets hovedroller Rådgiver, forskningspolitikk regjering og Storting. Forskningsveiledning

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

BIA Brukerstyrt innovasjonsarena. -Noe for din bedrift? Svein Erik Moen, Forskningsrådet sem@rcn.no, Mob: 91 15 72 19

BIA Brukerstyrt innovasjonsarena. -Noe for din bedrift? Svein Erik Moen, Forskningsrådet sem@rcn.no, Mob: 91 15 72 19 BIA Brukerstyrt innovasjonsarena -Noe for din bedrift? Svein Erik Moen, Forskningsrådet sem@rcn.no, Mob: 91 15 72 19 Nøkkeldata Budsjett: 8 mrd kr Næringsrelevant forskning: 3,5 mrd kr (1 mrd kr med bedrift

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Workshop, Tromsø 8. juni 2017 Kjell Røang, seniorrådgiver Hovedmål MAROFF skal støtte forskning og utvikling som bidrar til økt verdiskaping for den maritime

Detaljer

ENERGIX programplan revideres Kom og gi innspill. Eline Skard, ENERGIX-programmet

ENERGIX programplan revideres Kom og gi innspill. Eline Skard, ENERGIX-programmet ENERGIX programplan revideres Kom og gi innspill Eline Skard, ENERGIX-programmet Plan for parallellsesjonen 1440-1455: Introduksjon av ENERGIX og programplanen v/eline Skard 1455-1530: Innspill fra Johan

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Forskningsrådet Nye store muligheter for olje- og gassnæringen. Anders J. Steensen

Forskningsrådet Nye store muligheter for olje- og gassnæringen. Anders J. Steensen Forskningsrådet Nye store muligheter for olje- og gassnæringen Anders J. Steensen Næringslivet endres Fra forsking til forretning Grunnforskning Industriell forskning Eksperimentell utvikling Realisering,

Detaljer

Miljøteknologi og IFU

Miljøteknologi og IFU Miljøteknologi og IFU Støtte til utvikling og demonstrasjon av miljøteknologi VEKST I BEDRIFTER Innovasjon Norge realiserer verdiskapende næringsutvikling i hele landet ca. 6 000 000 000 kroner årlig Flere

Detaljer

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Hva er et fyrtårn? Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Begrepet fyrtårn er brukt i sammenheng med flere klyngeutviklingsprosjekter

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018 2020 Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Bransjeforeningen Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018-2020 «Vi bidrar til å

Detaljer

10. Forskning og utvikling (FoU)

10. Forskning og utvikling (FoU) Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Kristine Langhoff og Mona I. A. Engedal 10. Forskning og utvikling (FoU) Totale utgifter til forskning og utvikling (FoU) utgjorde

Detaljer

Finansiell støtte til forskning og innovasjon. Kjell Røang, Seniorrådgiver Forskningsrådet

Finansiell støtte til forskning og innovasjon. Kjell Røang, Seniorrådgiver Forskningsrådet Finansiell støtte til forskning og innovasjon Kjell Røang, Seniorrådgiver Forskningsrådet Innovation Union Scoreboard 2014 17. plass Det norske paradoks 25 20 15 10 5 0 R&D % GDP 21 Industry % GDP 18 Innovative

Detaljer

Leting og eksperimentering. Utførelse

Leting og eksperimentering. Utførelse Leting og eksperimentering Utførelse Eiere og oppdragsgivere Eiere: Nærings- og handelsdepartementet Fylkeskommunene Oppdragsgivere: Kommunal- og regionaldepartementet Landbruks- og matdepartementet Fylkesmennene

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Finansieringskilder - utstyrsutvikling

Finansieringskilder - utstyrsutvikling Finansieringskilder - utstyrsutvikling KDV- seminar 12. okt. 2010 VEKST I BEDRIFTER flere bedrifter skal vokse gjennom økt innovasjonsevne og takt, og oppnå internasjonal konkurranseevne Stein Ivar Strøm

Detaljer

Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet

Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Linda Granlund, PhD Leder Forskning og Ernæring, Mills DA Side 1 Agenda BIP KMB Forskerprosjekter SFI Skattefunn

Detaljer

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Petter Nilsen Forskjellige programmer som kan støtte FoU rettet mot Treforedlingsindustrien: BIA Brukerstyrt Innovasjonsarena

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU

Relevante virkemidler for FoU Nettverkssamling Betong og byggearbeid i arktisk klima Relevante virkemidler for FoU Narvik 5. oktober 2016 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Mobilisering - hvordan jobber vi regionalt? Vi skal

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI 11. februar 2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

Forskningsrådets finansieringsordninger - hvor finner vi høyskolene? Fung. avdelingsdirektør Torunn Haavardsholm 9.februar 2012

Forskningsrådets finansieringsordninger - hvor finner vi høyskolene? Fung. avdelingsdirektør Torunn Haavardsholm 9.februar 2012 Forskningsrådets finansieringsordninger - hvor finner vi høyskolene? Fung. avdelingsdirektør Torunn Haavardsholm 9.februar 2012 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor, hvordan og hvor mye

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon på næringslivets dag i Agder 24. mai 2017 Sesjon MAROFF Sigurd Falch, programkoordinator MAROFF s hovedmålgrupper Rederier Verft Utstyrsleverandører

Detaljer

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Buskerud topp i næringsrettet forskning! Millioner Millioner Fra Forskningsrådet til

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

"Konkurransekraft -norsk sokkel i endring" Karriereforum. Stord, 22. mai 2017 Roger Pedersen, sekretariatsleder KonKraft

Konkurransekraft -norsk sokkel i endring Karriereforum. Stord, 22. mai 2017 Roger Pedersen, sekretariatsleder KonKraft "Konkurransekraft -norsk sokkel i endring" Karriereforum. Stord, 22. mai 2017 Roger Pedersen, sekretariatsleder KonKraft KonKraft konkurransekraft på norsk sokkel KonKrafts Råd Arbeidsutvalg (AU) Sekretariat

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Forskningsrådet og EU -

Forskningsrådet og EU - Forskningsrådet og EU - Muligheter for finansiering Olaug Råd, Programkoordinator VERDIKT Forskning lønner seg! Evaluering av 609 innovasjonsprosjekter: Forskningsrådet 1,6 mrd Bedrifter 3,7 mrd N=609

Detaljer

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Forskningsløft for regionene - etablering av regionale forskningsfond Ot.prp. nr. 10: Norges forskningsråd

Detaljer