MAKING RESEARCH AND INNOv ATION HAPPEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAKING RESEARCH AND INNOv ATION HAPPEN"

Transkript

1 INNOVATIVE SUKSESSHISTORIER FOU-SATSING I NORSKE BEDRIFTER OVERSIKT OVER ULIKE STØTTEORDNINGER NOFAS AS SCHWENCKEGATA 1, 3015 DRAMMEN TELEFON / E-POST FOR DE SOM SKAPER MORGENDAGENS NÆRINGSLIV år MAKING RESEARCH AND INNOv ATION HAPPEN NOFAS.NO

2 02 OM NOFAS NOFAS I 10 ÅR I Idé til innovasjon er det vi skal leve av i fremtiden. Illustrasjon: Oktan LARS HENRIK KROGH Daglig leder Nofas INNHOLD 02 Om Nofas 03 Leder Og NOFAS vet hva idéer lever av. NOFAS BLE STARTET I 2005 på bakgrunn av et behov i markedet for et profesjonelt miljø som kunne beskrive teknologi og utforme gode søknader om støtte til forskningsog utviklingsprosjekter. Med over 30 ansatte har Nofas etablert Norges fremste miljø for innovasjonsrådgivning og finansiering til FoU-prosjekter. Innovasjonsrådgiverne hos Nofas har i gjennomsnitt 13 års arbeidserfaring etter endt mastergrad, og åtte av dem har doktorgrad. På ti år har Nofas bistått mer enn bedrifter og bidratt til mer enn 2 milliarder kroner i forsknings- og utviklingstilskudd til våre kunder. Altfor ofte blir gode ideer skrinlagt på grunn av mangel på finansiering. I 2005 var vi tre gründere som bestemte oss for å gjøre noe med det. 10 år, kunder og 2 milliarder kroner senere, kan vi stolt se tilbake på hva våre kunder og vi har oppnådd. Etter å ha jobbet tett med forsknings- og utviklingsprosjekter for små og store selskaper i mange år, ser vi hva som kreves av kunnskap, kompetanse og ressurser for å gjennomføre et vellykket FoU-prosjekt. Regjeringen har økt bevilgningene til offentlige støtteordninger, men det alene er ikke nok. Det krever både evner, mot og vilje for å lykkes med innovasjon. I 2014 holdt næringsminister Monica Mæland en tale på Forskningsrådets næringslivskonferanse. Her uttalte hun at «Kunnskap og kompetanse må kobles til forretning.» Det har vi i Nofas hatt fokus på siden oppstarten. Både for oss og for våre kunder. I 10 år har vi investert i medarbeidere som har den faglige tyngden som kreves for å kunne oppnå gode resultater og gi våre kunder betydelig merverdi. I dag har vi Norges største miljø innen strategisk rådgivning og bistand knyttet til finansiering av FoU-prosjekter. I 2014 fikk vi tredjeplassen i kåringen av Norges mest innovative virksomhet i privat sektor. Det er vi stolte av, men uten våre innovative kunder og deres mot til å satse på innovasjon hadde vi ikke blitt nominert til denne prisen. På lik linje med næringsministeren er vi opptatt av at norske bedriftsledere blir motivert til å tenke nytt og at de navigerer riktig for å nå sine mål. I regjeringsplattformen heter det at «Norge skal være blant Europas mest innovative land». En god ambisjon! Og helt nødvendig om vi på sikt ønsker å kunne forsvare vårt høye lønns- og kostnadsnivå. Vi må rett og slett kunne noe andre ikke kan. Innovasjonsbedriftene, akademia og støtteapparatet har et felles ansvar for å sikre at de riktige prosjektene får nødvendig støtte. Da kan ikke søknadsprosesser være et kvantitetsspill. Så langt har vårt arbeid resultert i over 2 milliarder kroner i FoU-tilskudd til våre kunder. Ved å samarbeide og dele kunnskap utnyttes spisskompetanse. God strategi og optimal finansiering som legger til rette for satsing på innovasjon, gjør norske bedrifter bedre rustet for å møte den stadig økende konkurransen. I denne utgaven av Horisont deler vi noen av våre kunders suksesshistorier. La deg inspirere til å innovere! 04 DEMO 2000 DeepOcean 06 SKATTEFUNN Ganske Enkelt 07 OFU OG RFF Conexus 08 STRATEGI Avinor 10 FoU-satsing Jotun 12 IFU Blue logic 13 IFU OG OFU Innovasjon Norge 14 VEKST IKM-gruppen 15 Oversikt over ulike støtteordninger 16 FoU-søknader 17 Aktuelt Nofas-kunder Innovative suksesshistorier Utgiver: Nofas Redaktør og tekstforfatter: Cecilie Bjørnerud Knap Design og produksjon: Hege Irene Jægtvik Trykk: Trykk-Service Kontakt: For mer informasjon se nofas.no MILJØMERKET Trykksak

3 04 DEMO 2000 I DEEPOCEAN DEMO 2000 I DEEPOCEAN 05 DEMO 2000 ET POSITIVT UTVIKLINGSBIDRAG SOM RESULTAT AV TIDLIGERE OLJEPRISFALL Siden lanseringen i 1998 har DEMO 2000 tildelt nær 850 millioner kroner i midler til rundt 285 prosjekter. Blant mottakerne er DeepOcean som fikk innvilget en søknad om 10 millioner kroner til demonstrasjon av verdens raskeste undervannsinspeksjons-rov. OM DEEPOCEAN Som et resultat av at oljeprisen falt i 1998, ble DEMO 2000 lansert. Programmet er et viktig virkemiddel for raskere utvikling av nye teknologiske løsninger og produkter som anvendes på norsk sokkel. DEMO 2000 er et attraktivt program for å sikre økonomiske ressurser til å teste ut nye teknologier i praksis, sier Emil Løvgren, managing consultant hos Nofas. I tillegg til den rent økonomiske støtten, gir programmet et kvalitetsstempel til prosjektene som får tildelt midler og åpner opp for andre finansieringskilder. Prosjektene som får støtte fra DEMO 2000, får inntil 25 prosent av kostnadene dekket. Resten må leverandørselskapene og oljeselskapene finansiere. 25 prosent fra staten inspirerer andre til å være med og finansiere prosjektet, som gjør at en del teknologibedrifter tar tak i utfordringer de ikke ville klart på egenhånd. DEMO 2000 er ikke bare økonomisk viktig, men bidrar til at petroleumsbransjen i Norge drar i samme retning, mener Løvgren. Etter anbefaling fra Nofas søkte vi om 10 millioner kroner fra DEMO 2000 i I sterk konkurranse med andre søkere fikk vi innvilget støtten som dekker 25 prosent av prosjektkostnadene. Uten profesjonell bistand fra Nofas ser vi at dette kunne vært vanskelig å få gjennomført på egenhånd, sier Terje Nordeide, Senior Project Manager i DeepOcean. FIRE SKATTEFUNN OG 10 MNOK FRA DEMO 2000 Det at vi får kjennskap til våre kunders FoUprosjekter gir oss som rådgivere et godt grunnlag for å kunne se og posisjonere for andre støtteordninger utover SkatteFUNN, forteller Løvgren. Vår kunde DeepOcean er et godt eksempel på hvordan et selskap kan dra nytte av ekstern kompetanse for å søke offentlig bistand slik at prosjektteamet kan holde fokus på operativ drift og videreutvikling av selskapets kjernevirksomhet. I 2013 utformet vi i en søknad om SkatteFUNN for deres FoU-prosjekt. Søknaden ble innvilget og DeepOcean kunne med det dedikere flere ressurser til prosjektet. Arbeidet i denne prosessen ga oss som rådgivere inngående kjennskap til prosjektet, og vi så at dette prosjektet fylte kriteriene for å søke om midler fra DEMO Etter anbefaling fra Nofas søkte vi om 10 millioner kroner fra DEMO 2000 i I sterk konkurranse med andre søkere fikk vi innvilget støtten som dekker 25 prosent av prosjektkostnadene. Uten profesjonell DEMO 2000 har vært, og er, et viktig virkemiddel til raskere utvinning av nye teknologiske løsninger og produkter som anvendes på norsk sokkel. DeepOcean har i samarbeid med Nofas fått innvilget søknad om 10 millioner kroner til demonstrasjon av verdens raskeste undervannsinspeksjons-rov. bistand fra Nofas ser vi at dette kunne vært vanskelig å få gjennomført på egenhånd, sier Terje Nordeide, Senior Project Manager i DeepOcean. I tillegg til DEMO 2000 har DeepOcean fått innvilget fire SkatteFUNN-søknader i samarbeid med oss. Vi ser at vår fagkompetanse avlaster i en hektisk hverdag og at langsiktig samarbeid gir stor merverdi for våre kunder, sier Løvgren. STOR NYTTE AV STØTTEPROGRAMMET Det er et økende antall rørledninger på norsk kontinentalsokkel og i internasjonalt farvann som har behov for regelmessige inspeksjon og vedlikehold. Et økt effektivitetsfokus hos internasjonale kunder og et ønske om å sikre at norsk undervannskompetanse fortsatt er innovativ og i verdensklasse, er bakgrunnen for DeepOceans innovasjonsprosjekt. Utgangspunktet for vår søknad til DEMO 2000 var å få muligheten til å videreutvikle og demonstrere vårt Superior Survey ROV (SSR) konsept. Målet er å utvikle verdens raskeste og mest nøyaktige undervannsinspeksjons-rov, sier Nordeide. SSR er resultatet av en innovativ videreutvikling av de beste ROV-løsningene fra to eksisterende konsepter. Kombinasjon av hydrodynamisk effektivitet, operasjonsstabilitet, kraft og datakvalitet skal resultere i en førstegenerasjons dedikert inspeksjons-rov. Hovedmålet med demonstrasjonsprosjektet er å forbedre datakvaliteten under en ROV-inspeksjon med 20 prosent og øke hastigheten med prosent mer enn det som er mulig med dagens systemer, forteller Nordeide. Hovedutfordringene med å oppnå ønsket hastighet og nøyaktighet er å frigjøre kreftene som påvirker stabiliteten til ROV-en, spesielt på store havdyp. Resultatene fra DEMO 2000 har så langt vist at spleiselag mellom de store selskapene, SMB-bedrifter og myndighetene fungerer og driver frem interessante FoU-prosjekter, sier Løvgren. Skal norsk leverandørindustri klare å hevde seg i en stadig økende global konkurranse, så er det ekstremt viktig at finnes slike programmer som gjør det økonomisk mulig å teste, høste erfaringer og holde trykket oppe. DeepOcean er en ledende leverandør av undervannstjenester til olje- og gassindustrien. Selskapet har mer enn 1400 ansatte, 19 fartøyer i operasjon og omsetter for 3 milliarder kroner i året. Nordsjø-operasjonene ledes fra selskapets kontor i Haugesund, Trondheim og Stavanger. I tillegg har DeepOcean regionale subsea-operasjoner i UK, Nederland, Brasil, Mexico og Singapore. DeepOcean har en sterk kundeportefølje blant de største olje og gass operatørene, offshore vindfarm og kraftnettselskaper. Kilde: DeepOcean OM DEMO 2000 DEMO 2000 er et teknologiprogram som har som formål å kvalifisere norsk teknologi primært til bruk på norsk sokkel og som kan bidra til økt teknologieksport fra Norge. Midlene kommer i helhet fra Olje- og energidepartementet. Bevilgninger fra DEMO 2000 skal kvalifisere/pilotere ny teknologi som vil bidra til å redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre ytelsene på norsk sokkel. Midlene skal bidra til å forsterke næringslivets egen satsing på å utvikle ny teknologi og gå til prosjekter med høy samfunnsøkonomisk nytte. Kilde: Forskningsrådet

4 06 SKATTEFUNN I GANSKE ENKELT OFU OG RFF I CONEXUS 07 VAR IKKE KLAR OVER AT PROSJEKTET KVALIFISERTE TIL SKATTEFUNN Mange bedrifter driver med forskning og utvikling uten å være klar over at de kan få skattefradrag for aktivitetene. En av dem var Ganske Enkelt AS. Med bistand fra Nofas søkte de og fikk tilsagn om 1,2 millioner kroner i SkatteFUNN-støtte. Det å samarbeide med Nofas har hjulpet oss til å se ting utenfra og gjør at vi nå ser flere forretningsmuligheter som vi kan søke støttemidler til, sier daglig leder Anders Jahren i Ganske Enkelt. Mange er ikke klar over denne ordningen som gjør at de kan få fradrag på opptil 20 % av egenprodusert FoU-satsing. For firmaet Ganske Enkelt AS ble det en positiv overraskelse da det viste seg at de hadde et prosjekt som kvalifiserte til skattefradrag. Vi har rendyrket vår satsing på CRM-systemer og var usikre på om noen av våre prosjekter var å regne som FoU-prosjekter som kunne være støtteberettiget for SkatteFUNN, sier Anders Jahren, daglig leder i Ganske Enkelt AS. I et møte med rådgiver hos Nofas ble vi informert om SkatteFUNN-ordningen. Det viste seg raskt SIDEN OPPSTARTEN I 2005, HAR NOFAS SENDT SØKNADER FOR VÅRE KUNDER. at vi hadde et FoU-prosjekt som fylte kriteriene for å kunne få innvilget skattefradrag. Vi har knapphet på tid og manglende kompetanse på området, så vi valgte å benytte ekstern konsulent for å søke om SkatteFUNN, forteller Jahren. Før vi startet med søknadsprosessen satte vi oss ned og identifiserte utfordringene i prosjektet. Det var en nyttig prosess for alle involverte. SAMARBEID RESULTERTE I SKATTEFUNN Etter en effektiv prosess i samarbeid med Nofas ble søknaden om SkatteFUNN sendt inn, og noen måneder senere fikk vi beskjed om at vi hadde fått tilsagn om 1,2 millioner kroner i støttefinansiering til prosjektet. Et knapt halvår tidligere var vi ikke engang klar over at vi kunne søke SkatteFUNN, sier Jahren. Midlene var svært kjærkomne og ga oss muligheten til å realisere prosjektet raskere. Videre vil prosjektet gi oss nye muligheter som gjør at vi fremover har flere økonomiske ben å stå på, sier Jahren og legger til at prosessen har vært lærerik og at de nå ser muligheter de tidligere ikke har tenkt på. Vi jobber nå med flere FoU-prosjekter som vi ser kan få utløst støttemidler i form av andre nasjonale ordninger i tillegg til SkatteFUNN, forteller Jahren. Det å samarbeide med en ekstern rådgiver har hjulpet oss til å se ting utenfra og gjør at vi nå ser flere forretningsmuligheter som vi kan søke støttemidler til. AV VÅRE SENDTE SØKNADER HAR OVER 90 % BLITT GODKJENT. FAKTA OM SKATTEFUNN En lovpålagt rettighet for alle bedrifter som skatter til Norge å kunne søke staten om skatterefusjon på forsknings- og utviklingsprosjekter. Det er mange prosjekter knyttet til utvikling av nye varer, tjenester og produksjonsprosesser som er støtteberettiget. Det er ikke krav til samarbeid i SkatteFUNNprosjekter og bedriften kan velge om de vil gjøre prosjektarbeidet selv, i samarbeid med andre bedrifter og/eller FoU-institusjoner. Rammene for fradrag er opptil 20 % av forsknings- og utviklingskostnadene: Beløpsgrensen for fradraget ved egenutført forsk-ning og utvikling (FoU) er for 2015 økt fra 8 til 15 millioner kroner og beløpsgrensen for innkjøpt og egenutført FoU samlet utvides fra 22 til 33 millioner kroner. Kilde: Forskningsrådet NOEN GÅR GLIPP AV MILLIONER, ANDRE MOTTAR MILLIONER Dessverre opplever vi altfor ofte at bedrifter har gått glipp av store summer i form av skattefradrag over mange år fordi de ikke har søkt om SkatteFUNN, sier Lars Henrik Krogh, daglig leder i Nofas. Årsaken er gjerne en kombinasjon av mangel på tid, strategi og kunnskap om hva som må til for å få skattefradrag for FoUaktivitetene. Mange har så hektiske arbeidsdager at de enten nedprioriterer eller glemmer å søke. Skal bedriften selv utforme søknader går det fort utover bedriftens kjernevirksomhet og kvaliteten på søknadsprosessene. Vår fagkompetanse avlaster i en hektisk hverdag og sikrer kvalitet i alle ledd, sier Krogh. Det er viktig å merke seg at man senest kan søke om SkatteFUNN det året utgiftene påløper. Gjør man ikke det, kan bedriften gå glipp av viktig, risikoavlastende finansiering hvert år. SkatteFUNN er i en særstilling da det er en rettighetsbasert ordning. Tilfredsstiller prosjektet kravene, har du krav på støtte. Langt flere enn de som søker er i posisjon til å motta støtte, så denne muligheten bør flere få øynene opp for! Med et godt FoU-prosjekt og en god søknad, er sjansen stor for å få den innvilget. Foto: Torbjørn Tandberg SAMARBEID RESULTERTE I 15 MILLIONER I FOU-MIDLER Nofas har hjulpet oss med å få innvilget rundt 15 millioner kroner til våre FoU-prosjekter. Ved å benytte eksterne konsulenter frigjør vi interne ressurser som gjør at vi kan fokusere på utvikling og vår kjernekompetanse, sier daglig leder Steinar Evensen i Conexus. Steinar Evensen, daglig leder i Conexus og Lars Henrik Krogh, daglig leder i Nofas. Conexus er blant Norges største selskaper innen systemutvikling for oppfølging av HR (Human Resources). Som totalleverandør av produkter innen brukerundersøkelser, kompetanseforvaltning og kvalitetssystemer kan de yte tjenester både til privat og offentlig sektor. Selskapet har satset friskt på utviklingsprosjekter med gode resultater. Siden oppstarten i 2001 har vi vokst fra tre til 65 ansatte. Vi er også etablert i Singapore og Vietnam og har totalt 40 ansatte i Asia, forteller daglig leder Steinar Evensen i Conexus. Selskapets utdanningsteknologi brukes nå blant annet for å forbedre skolen i Singapore. Det er veldig spennende at en liten bedrift fra Norge kan bidra til å utvikle undervisningssystemet i Singapore som regnes å ha et av verdens beste skolesystemer. Det viser at det er mulig for norske bedrifter å hevde seg internasjonalt. Skal Norge hevde seg med innovative selskaper må virkemiddelapparatet åpne for å tenke enda mer kommersielt. Norske selskaper må også tørre å satse mer på fremtidsrettet utvikling, mener Evensen. Vi ser nå at flere IKT/kunnskapsbedrifter ønsker å følge i vårt fotspor og satse i utlandet. Det er positivt! Nofas har oversikten og kompetansen som skal til for å optimalisere våre muligheter for å få innvilget støtte og sikrer kvalitet i alle ledd. Deres innovasjonsrådgivere ser muligheter vi ikke alltid klarer å se selv, sier Steinar Evensen, daglig leder i Conexus. CONEXUS SAMARBEIDSLØP MED NOFAS HAR RESULTERT I OVER 15 MILLIONER I FOU-STØTTE SkatteFUNN-prosjekt «Dataverktøy for kartlegging av personlighetsprofiler og læringskompetanse», SF-støtte på 1,5 MNOK SkatteFUNN-prosjekt «Kognitivt system for økt læring i oppvekst og utdanning», SF-støtte på 3 MNOK OFU-prosjekt «Kognitivt system for økt læring», OFU-støtte fra Innovasjon Norge på 1,5 MNOK RFF-prosjekt «Evidensbasert kvalitetsstyring i norsk skole», RFF-støtte på 6 MNOK SkatteFUNN-prosjekt «Evidensbasert kvalitetsstyring i norsk skole», SF-støtte på 3,38 MNOK FIKK HJELP TIL Å SØKE OM FOU-MIDLER Conexus har, på lik linje med mange selskaper som jobber med utvikling, behov for finansiell støtte for å kunne gjennomføre sine FoU-prosjekter. Nofas har oversikten og kompetansen som skal til for å optimalisere våre muligheter for å få innvilget støtte og sikrer kvalitet i alle ledd. Deres innovasjonsrådgivere ser muligheter vi ikke alltid klarer å se selv, sier Evensen. Ved å tilknytte oss eksterne konsulenter med spisskompetanse, frigjør vi interne ressurser som gjør at vi kan fokusere på utvikling og vår kjernekompetanse. Nofas har hjulpet oss med å få innvilget rundt 15 millioner kroner til ulike utviklingsprosjekter. Med deres hjelp har vi fått innvilget midler fra regionale forskningsfond (RFF) og OFU-ordningen (offentlig forsknings- og utviklingskontrakt). Til flere av våre prosjekter har vi også fått innvilget skattefradrag ved hjelp av SkatteFUNN-ordningen. Disse midlene har gitt oss muligheten til å satse på våre utviklingsprosjekter. Samarbeidet med Conexus er et godt eksempel på hvordan man kan dra nytte av ekstern kompetanse for å fremme nyskapning og videreutvikling i etablert bedrift, sier daglig leder Lars Henrik Krogh hos Nofas. Jeg tror mye av grunnen til at Conexus har så stor suksess er at de har evnen til å tenke innovativt og at de ikke er redde for å prøve ut nye måter som bidrar til å optimalisere utviklingen og fremdriften i bedriften.

5 08 STRATEGI I AVINOR STRATEGI I AVINOR 09 INNOVASJON OG OMSTILLING REDUSERER KOSTNADER OG TILRETTELEGGER FOR INNOVASJON Avinor har som mål å kutte 1,5 milliarder kroner i kostnader frem til Parallelt med kostnadsreduksjon, jobbes det aktivt med å tilrettelegge for økt innovasjon i selskapet. Veksten i flytrafikken har avtatt og Avinor har nå satt i gang en omstilling som skal gi 600 millioner kroner i reduserte årlige driftskostnader fra og med Endring og effektivisering er nødvendig for å kunne håndtere en periode med lavere trafikkvekst og inntjening. Dette forbedringsarbeidet skal komme kundene og samfunnet til gode, sier ansvarlig for innovasjon, forskning og utvikling i Avinor Ulf A. Røed. Flyselskapene går gjennom store strukturelle endringer og konkurrenter i våre naboland reduserer avgiftene. Da må Avinor også ta sin del av ansvaret for å styrke luftfartens konkurransekraft. I perioden september 2014 til januar 2015 er det gjennomført analyser i Avinor som har synliggjort hvilke muligheter som eksisterer i forhold til å kunne modernisere og effektivisere selskapet. Det ble konkludert med at det er et effektiviseringspotensial i flere deler av konsernet og det er også identifisert konkrete initiativer som vil bidra til økt produktivitet gjennom automatisering, bedre utnyttelse av kapasitet og konkurranseutsetting av tjenester, forteller Røed. SYSTEM FOR INNRAPPORTERING AV FOU-IDÉER Parallelt med omstillingen som skal bidra til å redusere kostnader og effektivisere prosesser i Avinor, jobber vi aktivt med å tilrettelegge for økt innovasjon. En sentral utfordring i dette arbeidet er å oppfordre til, og forenkle, innrapportering av innovasjonsog forbedringsidéer, forklarer FoU-direktøren. Vi har et stort omfang av innovasjonsidéer og utviklingsprosjekter sentralt i konsernet, men også ute på det operative planet rundt på våre 46 lufthavner i Norge. Med over 3000 ansatte fordelt på forskjellige funksjoner på et stort antall steder, kreves det systematisk tilrettelegging for å sørge for at hele organisasjonen bidrar til å løfte innovasjonsarbeidet, sier Røed. INNHENTER IDÉER I EN SENTRAL DATABASE Som et første ledd i etableringen av et innovasjonsforum har Avinor implementert et porteføljestyringssystem for innovasjonsidéer og FoU-prosjekter utviklet av strategiavdelingen i Nofas. Systemet gir muligheten til å innhente idéer i en sentral database, bearbeide og evaluere nytteverdi og potensial for idéene, samt visualisere og rapportere enkeltidéer for hele eller deler av porteføljen. Systemet gir oss muligheten til å samle alle idéene på et sted og gir oss en meget god oversikt over de ulike idéene og aktivitetene i samtlige konsernenheter, sier Røed. Vi kan nå raskt visualisere og evaluere ulike innkomne idéer og sikre at vi utnytter ressursene våre mest mulig effektivt. Uten strategirådgiverne hos Nofas sin kunnskap og erfaring innen innovasjons- og teknologiledelse, ville vi ikke fått til dette så raskt. Ulf A. Røed er ansvarlig for innovasjon, forskning og utvikling i Avinor. Selskapet har implementert et porteføljestyringssystem for innovasjonsidéer og FoU-prosjekter utviklet av strategiavdelingen i Nofas. OM AVINOR Avinor legger til rette for miljøvennlig og effektiv luftfart i alle deler av landet. Konsernet har i hovedsak to virksomhetsområder; drift av et landsomfattende nett av flyplasser og nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart. Det legges også til rette for en kommersiell inntjening gjennom flyplasshoteller, parkeringsanlegg, taxfreebutikker, servering og andre servicetilbud til flypassasjerene. Avinor er et statlig aksjeselskap. Kilde: Avinor Nytenkning er spesielt viktig i omstillingsprosesser. Løft blikket og se muligheter fremfor problemer. I alle bedrifter og i alle bransjer oppleves fra tid til annen svingninger i lønnsomhet. I perioder hvor lønnsomheten er lavere må bedrifter ta grep, i ytterste konsekvens i form av permitteringer eller oppsigelser. I disse dager er nyhetsbildet blant annet preget av behov for å kutte kostnader i oljebransjen og i kjølvannet av denne utviklingen, varsles det om oppsigelser i serviceselskaper. Hvordan kan bedrifter lykkes i forestående endringsprosesser? LØS PROBLEMER FØR DE OPPSTÅR Behovet for nytenkning er betydelig og essensielt, spesielt i tider der det er behov for endringer og omstillinger. Fordelen med å benytte eksterne konsulenter med spisskompetanse er at vi kan belyse temaer bedriften ikke har tenkt på, løse problemer før de oppstår og avdekke nye muligheter som bedriften ikke har vært klar over. Vi hjelper dere til å se muligheter fremfor utfordringer og problemer! POSISJONER SELSKAPET FOR VEKST Det eksisterer ingen fasit på hvordan man lykkes med innovasjon, men vi opplever at mange bedrifter mangler nødvendig ekspertise for å iverksette endringer. Gjennom betydelig erfaring og kompetanse vet vi hvilke forutsetninger som bør være på plass. Kompetansen må være riktig og balansert, fokus og målrettet arbeid må være kalibrert, kultur for kontinuerlig forbedringsarbeid og nytenkning må etableres. For en tredjepart er dette selvsagt lett å påpeke, men i Nofas har vi en proven track record på innføring av bedre innovasjonsprosesser for å posisjonere bedrifter for vekst. TENK NYTT DYRK SPISSKOMPETANSE Konsulenthjelp kan være en rask vei til vekst hvis den brukes på riktig måte til å identifisere og løse bedriftens utfordringer og utnytte nye forretningsmuligheter. Strategiavdelingen i Nofas hjelper bedrifter med å tenke nytt, finne smarte løsninger og jobbe mer effektivt samtidig som det legges vekt på å dyrke og utnytte spisskompetanse. I mange tilfeller finner vi relevans i Peter Drucker s uttrykk innovate or die. Ta kontakt med strategiavdelingen i Nofas dersom din bedrift har behov for råd om nytenkning, effektive løsninger og prosesser.

6 10 FOU SATSING I JOTUN FOU SATSING I JOTUN 11 FARGERIK SATSING PÅ FOU Med en omsetning på 13,2 milliarder og et driftsresultat på 1,3 milliarder kroner leverte Jotun-konsernet tidenes beste resultat i Nå planlegges investeringer på opptil 800 millioner kroner i et nytt FoU-senter i Sandefjord. I noen land starter vi likevel uten, men så fort noe virkelig begynner å skje, så bygger vi en fabrikk og da ser vi at vi vokser fortere. Jotun vurderer kontinuerlig nye markeder hvor det kan forventes vekst. HVOR STORT FOKUS HAR FOU-UTVIKLINGEN I JOTUN? Våre eiere har alltid vært opptatt av innovasjon og at vi bruker store ressurser på det. Vi har derfor i alle år ligget i front når det gjelder utvikling. På 60-tallet var det 45 farger som sto ferdigblandet i norske fargehandlere, nå har vi rundet fargekombinasjon nummer Med stadig endrede behov i markedet og sterk konkurranse, er det helt nødvendig å innovere for å holde oss konkurransedyktig. Jotun har malt mange av verdens mest kjente bygninger, inkludert Canton TV tower i Guangzhou i Kina. Jotun har malt i mer enn 90 land med over farger. På referanselisten står blant annet Eiffeltårnet i Paris og verdens høyeste bygning, Burj Khalifa i Dubai. Konsernet er store ute i verden, men grunnlaget for mye av suksessen legges på hjemmebane i Sandefjord. Det er her Jotuns hovedvekt av laboratorier og deres største forsknings- og utviklingsavdeling er. Over 60 prosent av all forskning og utvikling i konsernet skjer i Norge, sier FoU-direktør i Jotun Decorative Paints Bent Wang Haflan. Vår modell er sentral FoU av basisteknologi og globale produkter. Vi har også regionale laboratorier rundt om i verden som i Dubai, India, Malaysia, Thailand, Kina, Korea og U.S.A. Her utvikles produkter for lokale markeder. For å ivareta Jotuns satsing på innovasjon og videreutvikling i Norge, ønsker vi nå å samle våre FoU-avdelinger og laboratorier i nye lokaler. I første omgang vil nybygget, som er planlagt bygd der den opprinnelige malingsfabrikken og dagens hovedkontor ligger på Gimle, bli arbeidsplass for de rundt 200 som jobber i FoU-avdelingene i dag. Videre tilrettelegges det for opptil 150 nye medarbeidere. Vi er fortsatt i skisseprosjektfasen, men det nye FoUsenteret kan bety investeringer på mellom 600 og 800 millioner kroner, forteller Haflan. HVOR VIKTIG ER SATSINGEN PÅ INNOVASJON OG UTVIKLING I JOTUN? Den er enormt viktig. Spesielt i det norske markedet som ikke vokser. Som markedsleder blir våre produkter hele tiden kopiert av våre konkurrenter. For å oppnå vekst i et modent marked må vi ligge foran og ha fokus på å utvikle ny teknologi. DERE INVESTERER I NORGE, MEN HAR FORTSATT PLANER OM Å EKSPANDERE I UMODNE MARKEDER I UTLANDET? Ja, Jotun som konsern har siden oppstarten vært opptatt av organisk vekst. Det oppnår vi ved å gå inn i nye og voksende markeder med sterk vekst. Det skandinaviske markedet er ikke blant disse. I andre deler av verden vokser markedene for malingsprodukter normalt 3 5 prosentpoeng raskere enn resten av økonomien i landet. Når man kan operere i Kina eller Indonesia med 7 8 prosents vekst i økonomien, eller Vietnam med 6 prosents vekst, da er potensialet der mye større enn i et modent marked i konkurranse med de aller største i verden. Det er derfor Jotun ikke er spesielt store i U.S.A. Der er vi representert kun på grunn av våre globale marine-kunder. I fremvoksende økonomier er mulighetene mye større. Vi kommer derfor til å fortsette å ekspandere i umodne markeder også i fremtiden. Det at Jotun ekspanderer i ulike verdensdeler gir oss en verdifull risikoutjevning. Skipsbygging og boligbygging er vanligvis motkonjunkturelle. Markedene i Asia, Midtøsten og Norden følger som regel ikke samme konjunktursyklus. Det skal derfor mye til at alle Jotuns markeder er rammet av dårlige tider samtidig. I 2012, i en tid hvor mange andre norske selskaper flyttet produksjonen utenlands, investerte Jotun 600 millioner på en helt ny fabrikk i Sandefjord. Satsing i Norge har skjedd parallelt med satsingen internasjonalt. I dag har konsernet 33 produksjonsanlegg fordelt over alle verdensdeler og er representert i over 90 land med flere fabrikker. JOTUN HAR FLERE FABRIKKER RUNDT OM I VERDEN. ER DET HØYE ANTALLET PRODUKSJONSFASILITETER BEDRIFTSØKONOMISK FORSVARLIG? Det har aldri vært aktuelt å lage én stor fabrikk og så eksportere til resten av verden fra den. Alle fabrikkene våre bygges for å oppnå markedstilgang, og derfor har vi kanskje flere fabrikker enn konkurrentene våre. Vår erfaring tilsier at vi får raskere resultater i de landene hvor vi har fabrikker. HVA ER DINE BESTE RÅD FOR Å LYKKES MED INNOVA- SJON? En god, tverrfaglig prosess er helt avgjørende for suksess. Det er spesielt viktig med et tett samarbeid mellom FoU- og markedsavdelingen. Skal du lykkes med innovasjon, så må du forstå kundenes behov og levere for å dekke det. Vi som jobber med forskning og utvikling må forstå hvordan vi løser behovet teknologisk. Når produktet skal markedsføres må man ha et tydelig budskap om hvilken fordel produktet har. En tverrfaglig prosess gjør oss i stand til å dekke markedets behov og vekke interesse for produktet. HVA ER NOEN AV UTFORDRINGENE FOR Å FÅ TIL VEL- LYKKEDE INNOVASJONSSATSINGER I NORGE I DAG? For Jotun er det mest utfordrende å identifisere hva det neste produktet skal være. Videre er det krevende å utvikle det. Hva markedet vil ha og hva kundene er villige til å betale for må kartlegges for å kunne satse riktig på innovasjon. Innovasjon skal gi kunden merverdi! Mange små, norske bedrifter er underleverandører til større selskaper. De er ofte avhengige av ett enkelt produkt eller en enkelt stor kunde, og det er greit så lenge det går bra. Men når motgangen kommer er man veldig sårbar. Det er derfor viktig å hele tiden kartlegge nye kundebehov og nye markeder slik at man er i en kontinuerlig prosess som gjør at man ligger foran konkurrentene. Planlegging av kvadratmeter ny bygningsmasse og 150 nye arbeidsplasser innen forskning og utvikling, bekrefter at Jotun satser på hjemmebane i Sandefjord. FoU-direktør i Jotun Decorative Paints Bent Wang Haflan. Når det er sagt er vi i Jotun privilegert med god økonomi og det har gitt oss mulighet til å satse på innovasjon hele veien. Vi ser at mindre selskaper er mye mer avhengig av offentlige støttemidler for å kunne satse på FoU. Skal vi kunne øke verdiskapningen i Norge bør norske vekstselskaper støttes i enda større grad. KAN DU TREKKE FREM HVA SOM GJØR DEG MEST STOLT AV JOTUN? Kulturen vår! Vi har en sterk kultur og bærer preg av å være et familieid selskap. Medarbeiderne behandles bra og de fleste har mer enn ti års fartstid i Jotun, mange har 30. Vi er glade i å kalle oss selv «pingviner». En pingvin er lojal, har humor og viser omsorg for flokken. Når vi etablerer Jotun i et nytt land, sender vi ferdigutdannede pingviner og ansetter lokale folk som etter hvert blir pingviner de også. Det er en helt bevisst satsing som fungerer bra. I vår bransje må vi tenke langsiktig og pingvinkulturen må sitte i ryggraden. Nye impulser får vi gjennom å flytte folk rundt, mellom posisjoner og verdensdeler. Vår konsernsjef Morten Fon er selv tredje generasjon som jobber i Jotun. Hans mantra er «Remember to have fun!» Og det har vi. Haflan har selv vært i Jotun i over 20 år. Han mener at ledelsen i selskaper som er notert Jotun satser stort internasjonalt og har flere fabrikker rundt om i verden. på børs kan bli tvunget til å tenke mer kortsiktig enn Jotun fordi de må tilfredsstille et marked som stiller kortsiktige krav. Det er liten tvil om at eierne i Jotun er langsiktige. Eierfamilien har vært med siden oppstarten i Orkla har vært med i over 30 år. Det er bra for oss som jobber i Jotun å vite hvem som er eier i morgen. Mye av årsaken til at Jotun går bra er at vi tenker langsiktig. Det bør flere norske bedrifter og politikere også gjøre. Endring av mål annethvert år gir sjelden langvarige, gode resultater. HVA ER DIN VISJON FOR JOTUN FREMOVER? Vekst! Grunnlaget for vekst er satsing på ny teknologi og nye produkter. Forskning og utvikling må komme først, og så vil veksten komme som et resultat av det. OM JOTUN Jotun er Norges ledende produsent av maling og pulverlakker, og blant de fremste innenfor en rekke av sine områder både i Europa og på verdensbasis. Jotun Kemiske Fabrik AS ble etablert av Odd Gleditsch sr. i Hans sønn overtok som adm. direktør i 1968, og hans sønn igjen tok over som styreleder i Familien er fortsatt majoritetsaksjonær med 54 %, mens Orkla eier 42 %. I dag har konsernet 33 produksjonsanlegg fordelt over alle verdensdeler og er representert i over 90 land. Konsernet har over 9600 ansatte. 60 prosent av all forskning og utvikling i konsernet skjer i Norge og hovedkontoret ligger i Sandefjord. Nofas har bistått Jotun med å få innvilget FoU-midler for å utvikle malingstyper til bruk i industri og til forbrukermarkedet.

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Integra Foreningen for tekniske systemintegratorer Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Vilje Ideer Kvalitet Lean Ledelse Læring Automatisering November 2013 Teknologi Mennesker Fleksibilitet

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Innholdsfortegnelse Forord 2 Om undersøkelsen 3 Sammendrag 5 Resultater 5 Norsk Industris vurderinger 13 Resultater G-20 18 Norsk Industris vurderinger G20-bedriftene

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Innovatøren. John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid. i Innovasjon Rogaland. Selv

Innovatøren. John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid. i Innovasjon Rogaland. Selv Innovasjon Rogaland Innovatøren 5 utgave 5/2003 John M. Lunde, prosjektleder: -Graden av suksess er avhengig av evnen til samarbeid Han har lang erfaring fra næringslivet her hjemme så vel som ute. Konserndirektør

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Gunn ovesen. side 12. side 16 side 18. Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen

Gunn ovesen. side 12. side 16 side 18. Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen Gunn ovesen side 12 - Landets fremtid ligger mellom ørene til befolkningen Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen side 16 side 18 No.1 2011 02 B-magasinet NR. 1 ÅRG. 3 03 ConocoPhillips

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NR. 2 FEBRUAR 2015 INNOVASJON OG FORSKNING. Å møte en

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NR. 2 FEBRUAR 2015 INNOVASJON OG FORSKNING. Å møte en DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.INNOVASJONOGFORSKNING.NO NR. 2 FEBRUAR 2015 INNOVASJON OG FORSKNING Å møte en FOTO: RAGNHILD H. SIMENSTAD, NFD, TOMAS MOSS, WWW.ICU.NO,

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Totalleverandør med egne krefter

Totalleverandør med egne krefter TEMA: Teknologi Nr 5-2006 Ingeniør- og serviceselskapet Mollier AS: Totalleverandør med egne krefter Mens mange involverer eksterne leverandører når store prosjekter skal gjennomføres, velger Mollier å

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

annonsebilag fra nho

annonsebilag fra nho annonsebilag fra nho I intro I Hva velger du? Av NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund For samfunnet handler et stortingsvalg om felles prioriteringer og felles oppgaver. For enkeltmennesket handler valget

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

annonsebilag fra nho

annonsebilag fra nho annonsebilag fra nho I intro I Hva velger du? Av NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund For samfunnet handler et stortingsvalg om felles prioriteringer og felles oppgaver. For enkeltmennesket handler valget

Detaljer

MONO. Næringslivets rammebetingelser. Helgeland Plast. med kurs for utlandet NYTT DESIGN OG MER INNHOLD! EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015

MONO. Næringslivets rammebetingelser. Helgeland Plast. med kurs for utlandet NYTT DESIGN OG MER INNHOLD! EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015 MONO EN FELLES KANAL FOR NÆRINGSLIVET 1/2015 Næringslivets rammebetingelser er viktig grunnlag for videre vekst og utvikling i regionen. OG MER INNHOLD! NYTT DESIGN Tema Helgeland Plast med kurs for utlandet

Detaljer

Innhold. Symbolnøkkel. Del 5 Rapportering på Energifondet 2012 og 2013. Del 1 Enova ser framover 5. Del 2 Enovas virksomhet 9

Innhold. Symbolnøkkel. Del 5 Rapportering på Energifondet 2012 og 2013. Del 1 Enova ser framover 5. Del 2 Enovas virksomhet 9 2013 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2013 Innhold Nøkkeltall 2013 3 Administrerende direktør har ordet 4 Del 1 Enova ser framover 5 Grønn konkurransekraft 6 Del 2 Enovas virksomhet 9 Samfunnsansvar 10

Detaljer

INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg

INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg Innovasjonspolitiske virkemidler En utredning for Kunnskapsdugnaden av Jan Fagerberg Oslo 2009 Innhold 1.

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer