DELÅRSRAPPORT NØKKELINFORMASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELÅRSRAPPORT NØKKELINFORMASJON"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Konfidensialitetsklausul Dette dokumentet er konfidensielt. Forretningsideen eller innholdet skal ikke benyttes eller gjøres tilgjengelig for tredjepart uten tillatelse fra opphavspersonene. NØKKELINFORMASJON Bedriftsnavn: FireFlash Skole: Ski videregående skole Bedriftstype: Ungdomsbedrift Ans. lærer: Hans-Olav Hedin Org. nummer: Adresse: Driftsår: Telefon: Daglig leder: Morten Molin Wang E-post: Styreleder: Marte Kornstad Nettside: Mentor: Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING

2 INNHOLDSFORTEGNELSE OPPSUMMERING 2 DAGLIG LEDER HAR ORDET 3 INNOVASJONSGRAD/NYSKAPENDE KONSEPT 3 PERSONAL- OG BEDRIFTSADMINISTRASJON 5 SAMARBEIDSPARTNERE OG NETTVERKSBYGGING 6 MARKEDSVURDERING, MÅLGRUPPE OG MARKEDSKOMMUNIKASJON 7 HUMAN RESOURCES OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 8 ØKONOMI 9 LÆRINGSEFFEKT 11 RISIKI 12 FREMTIDSUTSIKTER 12 OPPSUMMERING Selskapets visjon Vår visjon er «spar tid, spar liv». Visjonen fungerer som en ledestjerne for bedriften, og skal minne de ansatte om hva de jobber mot. Jo mer arbeid som legges ned og dess flere salg som gjennomføres, jo flere liv kan vi i FireFlash UB på sikt redde. Produktbeskrivelse FireFlash er et innovativt og unikt brannsikringsprodukt. Produktet kombinerer en avansert signalteknologi med markedets beste strobelys for å trenge gjennom tykk røyk. Produktet henges utenfor soverommene. Når brannalarmen utløses, reagerer lyset på frekvensen til alarmen og slår seg på automatisk. Lyset vil føre brannmannskapet til det rommet der det er mennesker. I slike kritiske situasjoner er tiden avgjørende, og sekunder skiller mellom liv og død. FireFlash er et produkt designet for å redde liv. Forretningsidé FireFlash UB skal selge og videreutvikle et livreddende lys, som leder brannvesenet til rommene der folk oppholder seg. Produktet er spesielt innrettet for å redde barn, eldre og mennesker med funksjonshemninger som gjør det vanskelig for disse å selv komme seg ut ved brann i hjemmet. Hovedpunkter per Sponsoravtaler inngått for til sammen NOK i januar og februar Deltagelse i Gründeridol 2013 Månedens IA-ungdomsbedrift i regi av NAV arbeidslivssenter (desember 2013) Seier i Follomesterskapet i januar 2014, med priser i alle de syv kategoriene, hvorav fem av disse var førsteplasser Seier i GründerExpo i mars 2014, med til sammen åtte priser Selskapet har regnskapsmessig overskudd første fire måneder Nøkkeltall per Omsetning (sponsorinntekter og premier): NOK EBITDA: NOK Likviditet: NOK på konto/kontanter Selskapet har ingen gjeld FireFlash UB Side 2 / 12

3 DAGLIG LEDER HAR ORDET FireFlash UB har raskt blitt en bedrift med store fremtidsmål. Vi er et unikt team bestående av fire lærevillige og engasjerte personer, med dyktige mentorer og et stort nettverk vi kan benytte oss av. Med ulik kompetanse, egne meninger og inputs har skoleåret 13/14 vært svært lærerikt og spennende. Det har hittil både vært givende og utfordrende å være daglig leder i bedriften, men med god hjelp fra dyktige medarbeidere tar bedriften en hver utfordring på strak arm. Da det var bestemt hvilke elever som skulle være med i bedriften og de ulike stillingene bemannet, satte vi raskt i gang med stillingsbeskrivelser og oppgavefordeling. Det gjorde at vi fikk opprettet bedriften, skrevet en forretningsplan og startet arbeidet med å få produsert vårt helt nye livreddende produkt, FireFlash. Bedriftens ansatte består av andre- og tredjeklassinger, og for å unngå klikker innad i bedriften startet vi raskt å arbeide med IA. Det har resultert i at vi i tillegg til å være kollegaer i arbeidstiden, har blitt gode venner på fritiden. Det har skapt trivsel, og trivselen gjengir seg også i arbeidsinnsatsen og kvaliteten på arbeidet som blir gjennomført. Vi skal fortsette i det samme løpet som vi er i nå, og fremtiden til FireFlash UB er derfor svært lys. INNOVASJONSGRAD/NYSKAPENDE KONSEPT Begrepet innovasjon anvendes når nye og nyttige kombinasjoner av ressurser har gått fra kreativitet til å bli implementert. Dette er en problemløsende prosess, hvor FireFlash UB har behov for ulik kompetanse, på tvers av fagfelt. FireFlash baserer seg på en kombinasjon av allerede eksisterende signalteknologi og strobelys. Produktet integreres i seriekoblede røykvarslere, og strobelyset vil aktiveres automatisk ved utløsning. For brannvarslere som ikke er seriekoblet, vil det være mulig å koble FireFlash til varsleren, og det blinkende lyset vil utløses etter frekvensen (lydnivået) til varsleren. Enheten vil kunne justeres, slik at den blir kompatibel med lydnivået til ulike typer røykvarslere. FireFlash er en produktinnovasjon, som tilbyr kunden helt nye egenskaper og introduserer en ny produktlinje blant brannsikringsprodukter. Det finnes per dags dato ingen lignende eller tilsvarende produkt på markedet. Imidlertid baserer produktet seg som tidligere nevnt på allerede eksisterende teknologi, og FireFlash UB forbedrer og utvikler en prosess som det allerede teknologisk er god kjennskap til. Produktet er derfor å regne som en inkrementell innovasjon, fordi vi utnytter og nyttiggjør oss av de markedsmessige og kommersielle mulighetene som ligger i eksisterende teknologi og prosesser (exploitation). Likevel vil FireFlash UBs produkt på sikt kunne bidra til å effektivisere brannmannskapets redningsaksjoner. Dersom produktet blir vanlig i norske hjem, vil det radikalt endre måten redningsetaten utfører aksjoner på, og vi vil få en prosessinnovasjon. Fra idégenerering til implementering Ungdomsbedrift bygger på prinsippet om learning by doing, gjennom å etablere, drive, utvikle og avvikle egen bedrift. Utviklingen av produktet eller tjenesten er en stor del av dette. Den prosessen har vært tidkrevende, utfordrende og aller mest lærerik. Da vi skulle starte en ungdomsbedrift, ønsket vi å starte en bedrift som, til forskjell fra mange andre bedrifter, tilbød forbrukeren og samfunnet et produkt som kunne gjøre en forskjell. Vi ønsket å redusere de høye og varierende brannstatistikkene. Vi studerte brannsikringsproduktene på markedet og produktene som allerede eksisterte. De eksisterende produktene hadde i hovedsak to oppgaver: de skulle informere deg om brann, og lede deg ut i sikkerhet. Vi tenkte at om FireFlash UB Side 3 / 12

4 brannvesenet kunne få noe mer informasjon å støtte seg til på åstedet, ville det gjøre at de raskere og mer effektivt kunne redde liv. Vi fant ut av at en stor målgruppe og et stort marked blir glemt; hva med de som ikke er i psykisk eller fysisk stand til å komme seg ut på egenhånd? Et barn vil ikke reagere ved å ta seg ut dersom det brenner i hjemmet. Barnet vil gjemme seg der det er trygt, på soverommet. I tillegg har vi eldre mennesker og mennesker med funksjonshemninger som kan bli varslet av brannalarmen, og vite at de er nødt til å komme seg ut, uten at de nødvendigvis er i fysisk stand til det. Når de opplever denne hjelpeløse situasjonen, er det størst sannsynlighet for at de oppholder seg på soverommet. Det var sånn vi kom opp med ideen FireFlash. Videre vet vi at majoriteten av de som dør i brann ikke klarer å komme seg ut på egenhånd grunnet at de sover eller at det finnes fysiske hinder som gjør flukten umulig. FireFlash skal lede brannmannskapene direkte til soverommene, slik at de reddes ut så raskt som overhode mulig. I slike kritiske situasjoner er tiden avgjørende, sekunder skiller mellom liv og død. FireFlash er et produkt designet for å redde liv. Når forretningsideen og forretningsplanen var utarbeidet, startet arbeidet med produksjon av en prototype. Mentoren vår, Markus Molin Wang, har stått for det tekniske og produsert en fungerende prototype. Det bekreftet at teknologien til FireFlash allerede eksisterer, men settes sammen, og kombineres til et helt nytt, innovativt produkt. Designet var ikke i fokus da prototypen ble produsert, og dette var neste steg i prosessen. Vi tok kontakt med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og det ble sendt ut en mail til studentene der. Vi mottok en rekke porteføljer, og Niklas Schmidt, masterstudent i industridesign, hadde en portefølje som falt i smak. Vi avholdt et møte, og bestemte oss for at Niklas skulle designe den endelige versjonen av FireFlash. Etter å ha delt våre visjoner rundt produktet, ga vi Niklas forholdsvis frie tøyler. Vi endte opp med et design som tilfredsstilte alle våre krav og visjoner. Et stilrent produkt, med fokus på funksjonalitet og minimalisme. FireFlash UB Side 4 / 12

5 PERSONAL- OG BEDRIFTSADMINISTRASJON Bedriften består av fire ansatte, og rollene er fordelt ut fra bedriftens behov for kompetanse. Stillingsfordelingen vår er basert på de ansattes utdanning, erfaring og interesser. Vi vil benytte oss av mentorene og nettverket vårt på områder hvor de ansatte ikke innehar nok kompetanse. Daglig leder: Morten Molin Wang er ansvarlig for selskapets daglige drift. Daglig leder rapporterer til selskapets styre, og den daglige dialogen går med styrets leder. Daglig leder skal påse at selskapet etablerer gode rutiner for økonomisk rapportering, at lover og regler følges og at selskapet drives i henhold til de til enhver tid gjeldende planer vedtatt av styret. Lederen skal videre sørge for at bedriftens ansatte tar beslutninger og etterlever selskapets verdigrunnlag. Daglig leder fungerer som bedriftens ansikt utad. Økonomiansvarlig: Martin Bossum Moe har ansvaret for bedriftens økonomirapportering. Han har etablert gode rutiner for bilagshåndtering, periodisk regnskapsrapportering, kalkulering, budsjettering. Økonomiansvarlig rapporterer løpende selskapets økonomiske - og finansielle stilling. Han møter i styremøter ved behandling av budsjett- og økonomisaker. Økonomiansvarlig rapporterer til daglig leder. Salgs og markedsansvarlig: Marte Kornstad har ansvaret for salg, PR og markedsføring. Hun er ansvarlig for å utarbeide markedsplaner, planlegge salgsarbeidet og utøve operasjonelt salg til sluttforbruker og mellomledd. Marte er styrets leder og daglig leders stedfortreder. Personalansvarlig: Linn-Therese Omberg har ansvaret for å utvikle og implementere HR-strategi - og planer basert på selskapets forretningsstrategier. Rollen er utviklingsorientert, med fokus på å utvikle mennesker, kompetanse og kultur internt. Hun har også ansvar for HMS og vil være eier av prosessene knyttet til medarbeidersamtaler- og undersøkelser i tillegg til å skrive IA-rapport. FireFlash UB Side 5 / 12

6 SAMARBEIDSPARTNERE OG NETTVERKSBYGGING Som en ungdomsbedrift bestående av fire elever med begrenset erfaring innenfor flere områder, er vi avhengige av å benytte oss av nettverket vårt. Det gode nettverket til bedriftens ansatte har gjort at vi kan jobbe smart. Vi benytter oss av nettverket på de rette områdene, og det sikrer bedriftens eksistens. Ellers er de to mentorene våre, Mariann Tveter og Markus Molin Wang, to ressurspersoner vi benytter oss av i det daglige. Mariann Tveter er en av to mentorer i bedriften. Mariann er leder i Follo Næringsråd som består av 107 medlemsbedrifter. Hun har 11 års erfaring fra ICA med økonomi og drift. Mariann har et enormt nettverk, og kan hjelpe oss med å komme i kontakt med de rette personene. Markus Molin Wang har selv erfaring fra prisvinnende ungdomsbedrifter samt som mentor for andre ungdomsbedrifter. Som 18-åring startet han egen bedrift innen IT. I dag studerer han økonomi og administrasjon, i tillegg til å drifte eget firma. Markus har selv bygget opp et nettverk vi kan benytte oss av. I tillegg har han kompetanse innen blant annet produktutvikling, grafisk arbeid og websider. NAV er først og fremst en bidragsyter i forhold til inkluderende arbeidsliv. Gjennom «månedens IAbedrift» kom vi kontakt med Maria Julnes Gram, og vi har siden hatt mye kontakt når det gjelder arbeidet med IA i bedriften. IA skaper et enormt engasjement og samarbeid innad i bedriften, og utviklingen gjennom samarbeidet med NAV har hatt en svært positiv effekt for bedriften. Trygg og Sikker AS ble stiftet i 2002 og er sikkerhetsbutikken til flere større organisasjoner og forsikringsselskap. De har i tillegg sin egen butikk og omsetter for flere millioner hvert år. De retter seg både mot bedrifts- og privatmarkedet. Med Trygg og Sikker sin erfaring og kjennskap til markedet, hjelper de oss med produksjon, inntrenging i markedet og ellers på områder hvor vi ikke innehar nok kunnskap. Bedriften treffer målgruppen vår og vil på sikt være en plattform for markedsføring av vårt produkt. Handelsbanken er Norges tredje største bank, og har god erfaring og ved å legge penger i bedriften som har potensiale. Gjennom en samarbeidsavtale med Handelsbanken får FireFlash UB økonomisk støtte til markedsføring og produksjon. Banksjefen i Ski, Geir Anders Sundnes, står i fronten av samarbeidsavtalen, og vil også fungere som ressursperson som vi kan benytte oss av dersom det skulle være behov for hans kunnskaper og ferdigheter. FireFlash UB Side 6 / 12

7 MARKEDSVURDERING, MÅLGRUPPE OG MARKEDSKOMMUNIKASJON FireFlash UBs produkt er nytt på det norske markedet. Dette gjør at vi ønsker å bli oppfattet som en innovativ og serviceinnstilt bedrift med mål om å redde liv. Vi vil gjennom samarbeid med brannvesen og forsikringsselskap arbeide aktivt for å få montert FireFlash i alle norske hjem, hoteller og institusjoner. Markedsvurdering Markedspotensialet til FireFlash UB er stort, og omfatter i utgangspunktet alle norske husstander, overnattingsarbeidsplasser, hoteller og institusjoner siden det ikke finnes tilsvarende eller lignende produkt på det norske markedet. Produktet er ikke et substitutt for brannvarsleren, men skal ytterligere styrke brannsikkerheten der den blir montert. FireFlash skal være et viktig bidrag for økt trygghet. Vi valgte å gjennomføre en kvalitativ markedsundersøkelse hvor vi utførte et dybdeintervju med tjue personer. Disse tjue personene bestod av ulike kjønn, mennesker i ulike aldre og i ulike livssituasjoner. På den måten valgte vi en gruppe mennesker som vi mener er representative for Norges befolkning. Markedsundersøkelsen ga oss bedre informasjon om vårt markedssegment og målgruppe. Målgruppe FireFlash UBs målgruppe er i utgangspunktet innkjøpere til alle norske hjem, hytter, overnattingsplasser, hoteller og institusjoner. Dette gjør at markedspotensialet vårt i Norge er enormt. Bare antall husstander utgjør over to millioner. Hvis vi sier at gjennomsnittlig antall soverom er mellom en og to, betyr det at markedspotensialet er mer enn 5 millioner enheter bare i Norge med alle markeder inkludert. Distribusjon Kundene våre er lokalisert over hele landet, og kan kjøpe produktet gjennom nettbutikken. I tillegg vil vi inngå en eller flere distribusjonsavtaler med landsdekkende kjeder og nettbutikker som selger produktet i sine butikker. Vi vil også søke å inngå avtaler med landets brannvesen, Huseiernes Landsforbund og forsikringsselskapene. Om vi kan få til at kunden får redusert forsikringspremie ved montering av FireFlash eller kan få FireFlash som tilgift ved tegning av forsikring, vil dette utgjøre et stort volum for oss, redde flere liv og redusere kostnadene for forsikringsselskapene. Markedskommunikasjon Vi vil prioritere følgende virkemidler: PR sammen med brann og forsikring, sosiale medier (bloggere, Facebook), utsendelse til alle forsikringsselskapenes kunder, gjennom alle brannvesen og feiervesen. Med utgangspunkt i bedriftens forretningsidé, visjon og målgrupper, har FireFlash UB utviklet en profil som skal styrke bedriftens merkevare. Vi utviklet logo, webside, Facebook-side, markedsføringsmateriell og lignende, som skal gi en helhetlig opplevelse og forståelse av bedriften og produktutvalget. Ved hjelp av disse markedsføringselementene vil vi nå ut til målgruppen vår. Vi skal også ha stands på kjøpesentre og messer. Siden vi har begrensede midler til markedsføring, er medieomtalene rundt konkurransene vi deltar på avgjørende. I forbindelse med prisen månedens IA-bedrift tildelt av NAV, mottok vi omtale i Østlandets blad. Etter å ha blitt kåret til «beste ungdomsbedrift» under Follomesterskapet (lokalt) og GründerExpo (regionalt) har vi hatt flere avisartikler og vært omtalt på nettsidene til Akershus fylkeskommune, Ungt Entreprenørskap, NHO Oslo og Akershus, samt blitt blogget om av Lars B. Salvesen, fylkesvaraordføreren i Akershus. Den medieomtalen som har gitt oss størst publisitet er intervjuet med Radio Metro, som ble gjennomført i etterkant av GründerExpo. I tråd med markedsstrategien vår, skimming price, vil vi benytte oss av prisstrategiske markedsføringsaktiviteter. Vi er også opptatte av direkte kontakt med kunden, og derfor vil FireFlash UB Side 7 / 12

8 deltakelsen på messer og stands på kjøpesentre være svært viktig. Dette er dyr markedsføring. De ansatte vil bruke mange arbeidstimer på denne typen markedsføring. De ansatte er motiverte og er forberedt på å legge ned det arbeidet vår markedsføring krever. HUMAN RESOURCES OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV For at FireFlash UB skal lykkes som bedrift, er vi avhengig av et personale som samarbeider og fungerer som et godt salgsteam. Vi tror mye av årsaken til suksess ligger i de indre forholdene i bedriften. Derfor valgte vi å inngå et samarbeid med NAV om et mer inkluderende arbeidsliv og vi jobber aktivt mot dette. I forbindelse med samarbeidsavtalen, utarbeidet vi en mål- og handlingsplan, som vi jevnlig vurderer og følger opp. Dette var noe at det vi sendte inn for å bli med i de månedlige konkurransene arrangert av NAV, og gleden var stor da vi i desember ble kåret til månedens IA-bedrift. Under Follomesterskapet imponerte bedriften igjen med IA-arbeidet, og kunne gå av med seier i beste HR/IA bedrift. På GründerExpo fikk vi tredjeplass. Vi i bedriften ser på IA-arbeid som en utrolig viktig del av det å drive en bedrift. Et stort ønske er at vi skal ha et godt psykososialt miljø der de ansatte opplever trygghet og sosial tilhørighet. Derfor baserer FireFlash UB sin personalpolitikk seg på bedriftens fem verdier: respekt, ærlighet, trygghet, samarbeid og engasjement. Disse verdiene skal være med på å skape en felles bedriftskultur, og er førende for hvordan vi skal oppføre oss ovenfor hverandre og våre interessenter. I arbeidsfordelingsprosessen i FireFlash UB la vi stor vekt på den ansattes individuelle ferdigheter og interesser. Vi opplever derfor at de ansatte i bedriften behersker sine fagfelt. Samtidig er vi åpne for å arbeide på tvers av arbeidsområdene. Denne organisasjonsstrukturen gjør at vi utfører oppgaver til gitte frister og leverer med høy kvalitet og prestasjon. Hittil har vi ennå ikke støtt på krevende konflikter, men vi har likevel møtt på en utfordring. Da en av våre ansatte i november fikk konstatert kyssesyken, medførte dette at den ansatte var borte fra tre bedriftsmøter. Med en god handlingsplan, visste vi hva vi skulle gjøre. Vedkommende leverte både egenmeldingsskjema og legeerklæring ved fraværet, og i samarbeid med personalansvarlig ble det raskt satt i gang med å utarbeide en oppfølgingsplan. I denne ble blant annet den ansattes arbeidsmengde begrenset og oppgavene som den ansatte ikke hadde kapasitet til å gjennomføre, ble fordelt mellom de gjenværende medarbeiderne. Ettersom FireFlash UB er en liten virksomhet, er vi avhengige av en høy tilstedeværelse i bedriften. Det var derfor viktig for oss å få den sykemeldte tilbake i arbeid så fort som mulig. Oppfølgingsplanen var da en god idé, da den ansatte kunne slappe av litt, og samtidig fokusere på allmenntilstanden. I FireFlash UB er vi opptatt av at alle skal trives, både på og utenfor jobb. I IA-rapporten vår har vi en aktivitetsplan som jevnlig oppdateres med nye sosiale arrangementer. Vi har arbeidsdager fylt med positivitet og latter, og er opptatt av en åpen diskusjon. For å kartlegge de ansattes trivsel, gjennomfører vi både trivselsundersøkelser og medarbeidersamtaler. Vi opplever at det å være en IA-bedrift er svært givende, og ikke minst for resultatene! FireFlash UB Side 8 / 12

9 ØKONOMI Innledning/oppsummering Selskapet er helt i oppstartsfasen og derfor har det vært lite regnskapsmessig bevegelse hittil i Vi har slått sammen rapporteringen for januar og februar i denne regnskapsrapporten. Fra det tidspunktet hvor selskapet er driftsmessig operativt (har et produkt å selge) vil selskapet rapportere tall månedlig. Selskapet har valgt å budsjettere likviditeten per måned og resultatbudsjett per år. Ved perioderapportering vil derfor likviditetsbudsjettet inntil videre bli lagt til grunn ved analyse av avvik. Dette er helt uproblematisk i en oppstartfase da alt kjøp og salg skjer kontant og i samme måned som kostnaden og inntekten oppstår. Når selskapet er over i normal drift, vil det bli utarbeidet månedsbudsjett også for resultat og balanse. Resultatregnskap per : SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3900 Annen driftsrelatert inntekt ,00 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT ,00 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6890 Annen kontorkostnad 1 236, Bruk av privat bil i næring 587, Reklamekostnad 5 649, Annen kostnad 600,00 SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 8 072,70 FINANSIELLE POSTER 8050 Annen renteinntekt -4,76 SUM FINANSIELLE POSTER -4,76 RESULTAT (Overskudd) Resultatregnskapet bærer preg av liten aktivitet i perioden og alle produksjons - og salgsaktivitetene er noe forsinket og planlagt startet opp sommeren Alle kostnader er som budsjettert, mens inntektene og en del kostnader er lavere enn budsjettert da disse er utsatt som følge av senere oppstart enn planlagt. Vi leverer et vesentlig større overskudd (budsjett +/- null) for perioden enn budsjettert grunnet større sponsorinntekter enn planlagt. Balanse per : EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD 1500 Kundefordringer , Annen egenkapital 470, Kontanter 129, Eier Morten -200, Bankinnskudd , Eier Marte -200,00 SUM EIENDELER , Eier Linn Therese -200, Eier Martin -200, Leverandørgjeld ,00 Ikke disponert resultat for ,06 SUM EGENKAPITAL OG GJELD ,60 Egenkapitalen utgjør per utgangen av februar NOK ,60. Periodens resultat NOK ,06 er å betrakte som egenkapital. Samtlige fire eiere har skutt inn NOK 200 i kapital ved etableringen av selskapet. FireFlash UB Side 9 / 12

10 Likviditet Selskapet har tilfredsstillende likviditet ved utgangen av februar Dette har vi klart gjennom å ha inngått flere gode samarbeidsavtaler som er blitt fakturert i løpet av januar og februar Vi forventer god likviditet også fremover ved at flere av markedsaktivitetene blir sponset, og det er også inngått nye sponsoravtaler som vil blir fakturert i løpet av de nærmeste ukene. Avviksanalyse budsjett/regnskap per : Resulat-2013/2014 Budsjett-2013/2014 Avvik Pengegaver kr 800,00 kr 1 200,00 -kr 400,00 Samarbeidsavtaler kr ,00 kr ,00 kr 8 000,00 Salgsinntekter kr 0,00 kr ,00 -kr ,00 Renteinntekter kr 5,00 kr 0,00 kr 5,00 Annen inntekt kr 6 900,00 kr 500,00 kr 6 400,00 SUM INNTEKTER kr ,00 kr ,00 -kr ,00 Markedsføring kr 5 650,00 kr ,00 -kr 9 350,00 Produktutvikling kr 600,00 kr 4 000,00 -kr 3 400,00 Reisekostnader kr 587,00 kr 5 000,00 -kr 4 413,00 Kontorrekvisita kr 0,00 kr 2 500,00 -kr 2 500,00 Lisenskostnader kr 1 071,00 kr 2 000,00 -kr 929,00 Avgifter kr 200,00 kr 5 000,00 -kr 4 800,00 Inventar kr 0,00 kr 5 000,00 -kr 5 000,00 Leie lokaler kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 Varekostnad kr 0,00 kr ,00 -kr ,00 Utgifter ved innkjøp kr 0,00 kr 1 200,00 -kr 1 200,00 Utgifter ved salg kr 0,00 kr 1 919,50 -kr 1 919,50 Lønn kr 0,00 kr ,00 -kr ,00 Andre utgifter kr 1 236,00 kr 5 000,00 -kr 3 764,00 SUM KOSTNADER kr 9 344,00 kr ,50 -kr ,50 Resultat kr ,00 kr ,50 Resultatgrad 69,57 % 11,50 % Merk at avviksanalysen er for driftsår 1, oktober 2013 til juni 2014 som i resultatbudsjettet. FireFlash UB Side 10 / 12

11 LÆRINGSEFFEKT Samtlige ansatte i FireFlash UB er så langt veldig fornøyd med ungdomsbedrift som undervisningsmetode i skolefaget Markedsføring og Ledelse. Å drive ungdomsbedrift gir oss muligheten til å jobbe praktisk og få testet ut teorien i praksis. Arbeidet med bedriften har vært svært tidkrevende for samtlige ansatte. Ved å delegere oppgaver etter kunnskaper og interesser, klarer vi å nedlegge det nødvendige arbeidet i bedriften. Med høy motivasjon og arbeidskapasitet arbeider vi også for å levere det lille ekstra. Det vil forhåpentligvis gi oss gode resultater i de ulike konkurransene vi skal delta i, men enda viktigere; gi oss en læring som kun teori aldri ville kunne gitt. Vi har også arbeidet mye med å etablere et nettverk bestående av mennesker med vid kompetanse og erfaring, og å benytte seg av dette ved ulike utfordringer vi står overfor. Det viktigste vi alle tenker på når vi ser tilbake på det første halvåret med ungdomsbedrift er personlig utvikling. Vi startet året med to ansatte som hadde vært igjennom et år med ungdomsbedrift tidligere, og to ansatte som aldri før hadde vært med i en ungdomsbedrift. Et års erfaring hos halvparten av bedriften har absolutt vært positivt, og det skapte forventninger til året. Allikevel er FireFlash UB en helt ny bedrift for alle de ansatte, med en ny struktur, nytt produkt og med et annet nettverk. Det har gjort at de ansatte med ulikt utgangspunkt har hatt felles forventninger, felles motivasjon og en stor arbeidsvilje. En bedrift bestående av kun fire ansatte resulterer i et tett samarbeid mellom de ansatte. Vi er avhengige av gjensidig tillit og en god kommunikasjon. Vi fikk tidlig et godt samarbeidsklima innad i bedriften, og takhøyden har vært svært høy. Vi har blitt kjent med hverandres styrker og svakheter, og det har skapt en god lagfølelse. Vi er fire jevnaldrende elever, med felles interesser, men vi klarer allikevel å holde oss bedriftsrelaterte i arbeidstiden for å sikre godt og seriøst arbeid. På områdene hvor de ansatte ikke selv innehar nok kunnskap, benytter vi oss av nettverket vårt. Alle de ansatte har tilegnet seg en eller flere ressurspersoner som de kan benytte seg av, når de trenger hjelp til sine respektive oppgaver. Bedriften er nå i en svært spennende fase; selve utviklingen av produktet. Det krever mye av oss alle, men kanskje aller mest av daglig leder og økonomiansvarlig som må samarbeide for de beste produksjonsavtalene. Utviklingen av produktet gir mye erfaring til oss unge entreprenører som har så høy subjektiv mestringsevne. Vi ser alle frem til videre arbeid med bedriften, og konkurransene som nærmer seg gir ekstra motivasjon. FireFlash UB Side 11 / 12

12 VURDERING AV RISIKI Alle selskaper er veldig sårbare i oppstartsfasen. Vi har en produktidé som vi har fått bekreftet at aktørene i sikkerhetsbransjen er positive til. Vi mangler rettigheter for de markedene vi vil betjene, og vi kan oppleve at andre entrer markedet med tilsvarende produkter før vi har fått patentert vår løsning. I tillegg kjenner vi jo ikke betalingsvilligheten til forbrukeren eller bedriften som skal installere produktet. Andre forhold som må avklares: Kapitalbehov til og med første hele driftsår etter fullskalalansering Eierstruktur i gründerfasen Samarbeidspartnere innen utvikling, produksjon og distribusjon Organisasjon Salg av idé vs. etablering i egen regi Alle disse risikoaspektene er håndterbare og vil bli vurdert i forkant av beslutningen om fullskala produksjon. FREMTIDSUTSIKTER/POTENSIALE FOR BEDRIFTEN FireFlash UB skal tilby markedet et helt nytt og innovativt produkt som vil være med på å redde liv. Brannvesenet vil spare tid, og effekten av det er at liv vil bli reddet. De ansatte i bedriften har allerede utviklet seg betydelig, og med en slik utvikling har bedriften potensial til å vokse i årene som kommer. Vi har lagt ned mye arbeid i bedriften, og vi er i gang med utviklingen av en protype. Vi er også i kontakt med to ulike produsenter som skal gi oss et prisanslag på produksjon av produkter. Markedspotensialet til FireFlash UB er enormt. Hvor stor del av markedet vi vil nå ut til avhenger av hvor mange partnere vi klarer å inngå et samarbeid med. Vi er avhengige av økonomisk kapital både for produksjon og markedsføring FireFlash UB er registrert som ungdomsbedrift, og det betyr at bedriften må legges ned ved skoleårets avslutning. Allikevel er fremtiden til bedriften veldig lovende, og tiden fremover vil vise hvor lønnsom bedriften er, og om vi bør omregistrere FireFlash UB til en annen foretaksform ved skoleårets avslutning. Markedet er dokumentert, og bedriftens potensial er enormt. Dette blir kritisk i tiden fremover: Beslutte å sette produktet i produksjon basert på følgende forutsetninger/kritiske suksessfaktorer: Aksept hos brannvesen og forsikringsselskap for at produktet holder og faktisk vil redde liv Godkjenning hos myndighetene Produksjonsavtaler Patentering/registrering i Norge - Skandinavia - Europa Distribusjonsavtaler kjeder og andre nettbutikker Etablering av nettsalg i egen regi Etablere driftsorganisasjon FireFlash UB Side 12 / 12

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING FORRETNINGSPLAN Konfidensialitetsklausul Dette dokumentet er konfidensielt. Forretningsideen eller innholdet skal ikke benyttes eller gjøres tilgjengelig for tredjepart uten tillatelse fra opphavspersonene.

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Delårsrapport for SimpEl UB

Delårsrapport for SimpEl UB Delårsrapport for SimpEl UB Malakoff videregående skole 2010/2011 Ansvarlig lærer: Marianne Gurrik Andreas Hole: Produkt- og Økonomiansvarlig Benjamin Dyhre Bjønnes: Daglig Leder Eivind Gulaker Lunde:

Detaljer

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside FORRETNINGSPLAN I forretningsplanen skal dere bla. gi en beskrivelse av forretningsideen, mål for bedriften, hvilke markeder dere ønsker å få innpass på og hvem som er kundene/målgruppen deres. For å få

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag UB-året Etablering Markedsføring 1 Norsk/Matematikk Introduksjon Idémyldring

Detaljer

Nord-Gudbrandsdal. pc- opplæring UB

Nord-Gudbrandsdal. pc- opplæring UB Nord-Gudbrandsdal pc- opplæring UB forretningsplan INNHOLD 1 4 Beskrivelse av bedriften 3 Visjon 3 Forretningsidé 3 Mål Analyse av nåsituasjon 5 Målgruppe 5 Strategi 6 Markedsføringstiltak 7 Tjenesten

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Skole: Oslo Handelsgymnasium Skoleår: 2013/2014

ÅRSRAPPORT. Skole: Oslo Handelsgymnasium Skoleår: 2013/2014 ÅRSRAPPORT Skole: Oslo Handelsgymnasium Skoleår: 2013/2014 Medlemmer: Maria Hansteen Daglig leder Celine Sedal Personalansvarlig Thea Berg Økonomiansvarlig Thea Endsjø Salgsansvarlig Emilie Johansen Markedsansvarlig

Detaljer

www.ue.no Copyright UE Forlag

www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Næringslivsøkonomi, markedsføring, ledelse og organisasjon og fellesfag, Vg2 Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for musikk, dans og drama, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for musikk, dans og drama, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for musikk, dans og drama, Vg1 Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere andre ideer) Forretningsidé

Detaljer

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungdomsbedrift Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Entreprenørskap i utdanning (EiU) Tradisjonelt tre måter å forstå EiU på: Utdanning om entreprenørskap Utdanning gjennom entreprenørskap

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Innhold. Oversikt Over kompetansemålene... 14

Innhold. Oversikt Over kompetansemålene... 14 Innhold Oversikt Over kompetansemålene... 14 Kapittel 1 entreprenørskap Og entreprenører... 17 1.1 Entreprenørskap... 20 1.1.1 Hva er entreprenørskap?... 20 1.1.2 Ulike former for entreprenørskap... 22

Detaljer

Forretningsplan for SimpEl UB

Forretningsplan for SimpEl UB Forretningsplan for SimpEl UB Malakoff videregående skole 2010/2011 Ansvarlig lærer: Marianne Gurrik Andreas Hole: Produkt- og Økonomiansvarlig Benjamin Dyhre Bjønnes: Daglig Leder Eivind Gulaker Lunde:

Detaljer

Årsrapport 2016/2017. Drammen Videregående Skole

Årsrapport 2016/2017. Drammen Videregående Skole Årsrapport 2016/2017 Drammen Videregående Skole Mentor: Sten Gunnar Knudsen Visma Unique AS Ansvarlig lærer: Hege Snoghøj Bedriftens navn: E-Creater UB Presentasjon av bedriften: E-Creater UB og består

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1. Lise Cathrine Pedersen og Yvonne Bunes

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1. Lise Cathrine Pedersen og Yvonne Bunes Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1 Lise Cathrine Pedersen og Yvonne Bunes Design og håndverk, Vg1 UB-året Design og håndverk Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling

Detaljer

Delårsrapport. UB Washer. Ansvarlig lærer- Hilde Følstad Mentor Ole Jan Guin. Mære Landbruksskole Org.nr 989 334 174

Delårsrapport. UB Washer. Ansvarlig lærer- Hilde Følstad Mentor Ole Jan Guin. Mære Landbruksskole Org.nr 989 334 174 Delårsrapport UB Washer Ansvarlig lærer- Hilde Følstad Mentor Ole Jan Guin Mære Landbruksskole Org.nr 989 334 174 Sammendrag UB Washer Forretningsidè Produktet er til traktoreierne som vil ha en sko/støvvelvasker

Detaljer

Disposisjon forretningsplan

Disposisjon forretningsplan Disposisjon forretningsplan 1. Forside og innholdsfortegnelse Forsiden bør inneholde følgende informasjon: Ungdomsbedriftens navn Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet Årstall for når ungdomsbedriften

Detaljer

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010 Forretningsplan Hovedelementer VINN, 2010 Hva er en forretningsplan? En forretningsplan finnes i et utall varianter, - med ulike utgangspunkt, - ulike oppsett, - og med ulike prioriteringer i forhold til

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT PÅ BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK VG1

UNGDOMSBEDRIFT PÅ BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK VG1 UNGDOMSBEDRIFT PÅ BYGG OG SAMMENDRAG Dette er en kort beskrivelse av hvordan jeg som yrkesfaglærer på Kragerø videregående skole har jobbet med Ungdomsbedrift på VG1 Bygg- og anleggsteknikk. Jeg bruker

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Sammendrag: Forretningsideen Mål: Produktbeskrivelse og skisse: Situasjonsanalyse Fremtidsplan... 6

Sammendrag: Forretningsideen Mål: Produktbeskrivelse og skisse: Situasjonsanalyse Fremtidsplan... 6 1 Innhold Sammendrag:... 2 Forretningsideen... 2 Mål:... 3 Produktbeskrivelse og skisse:... 3 Situasjonsanalyse... 4 Fremtidsplan... 6 Markedsundersøkelse... 6 Markedsplan:... 7 Personal:... 9 Sammendrag:

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Teknikk og industriell produksjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Teknikk og industriell produksjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Teknikk og industriell produksjon, Vg1 UB-året Design og håndverk Norsk Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder velge utstyr og arbeidsmetoder

Detaljer

PROPR.NO. Kvartalsrapport 3Q OSLO, 19.oktober 2016

PROPR.NO. Kvartalsrapport 3Q OSLO, 19.oktober 2016 PROPR.NO Kvartalsrapport 3Q 2016 OSLO, 19.oktober 2016 Innhold 1. Hendelser 3. kvartal 2. Finansiell rapportering pr 3. kvartal 2016 3. Eierforhold Hendelser 3. kvartal Teknologisk videreutvikling WJA

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Elektrofag, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Elektrofag, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Elektrofag, Vg1 UB-året Elektrofag PTF Opplæring i bedrift, eks Elektriske bygningsinstallasjoner Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo

Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo Konkurransekriterier Oppdatert 3.desember 2012 Generell informasjon: Navn: NM for Studentbedrifter 2013 Dato: 5. - 6. juni

Detaljer

Elevbedrift. Denne permen tilhører elevbedriften: Kontaktopplysninger. Daglig leder: Hjemmeside: Ansatte i elevbedriften: Lærer. www.ue.

Elevbedrift. Denne permen tilhører elevbedriften: Kontaktopplysninger. Daglig leder: Hjemmeside: Ansatte i elevbedriften: Lærer. www.ue. Elevbedrift Velkommen til programmet Elevbedrift! Akkurat her og nå har dere blitt etablerere. Nå venter en periode med opplevelser og ny og spennende kunnskap. Dere skal etablere, drive og avvikle en

Detaljer

Årsrapport 2015/2016. MagnoCare UB. Mailand videregående skole Ansvarlig lærer: Per Erik Brunsberg

Årsrapport 2015/2016. MagnoCare UB. Mailand videregående skole Ansvarlig lærer: Per Erik Brunsberg Årsrapport 2015/2016 MagnoCare UB Mailand videregående skole Ansvarlig lærer: Per Erik Brunsberg 1 Innhold Side Oppsummering 2-3 Formål/visjon 3 Produkt 3 Oppsummering av økonomiske resultater og bedriftens

Detaljer

Fylkesmesse for ungdomsbedrifter 2015

Fylkesmesse for ungdomsbedrifter 2015 Fylkesmesse for ungdomsbedrifter 2015 Fylkesmessen for ungdomsbedrifter i Buskerud, Telemark og Vestfold avholdes i Fritidsparken i Skien, onsdag 11. mars! Konkurranser: 1. Beste markedsføring 2. Beste

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

AKERSHUSMESTERSKAPET FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2014

AKERSHUSMESTERSKAPET FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2014 1 AKERSHUSMESTERSKAPET FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2014 Norges Varemesse (Hall E), Lillestrøm, 11. mars 2014 KONKURRANSEREGLER OG PÅMELDING 2 GründerExpo 2014 Akershusmesterskapet for ungdomsbedrifter Norges

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Service og samferdsel, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Service og samferdsel, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Service og samferdsel, Vg1 UB-året Service og samferdsel Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere andre

Detaljer

Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt...

Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt... Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt... Entreprenørskap i utdanningssammenheng dreier seg om: Ideer gi tro på egne skapende krefter Kompetanse hva slags kunnskaper kreves og hvordan skaffe seg

Detaljer

Kapittel 1 Entreprenørskap Kapittel 2 Idéutvikling Kapittel 3 Forretningsplanen

Kapittel 1 Entreprenørskap Kapittel 2 Idéutvikling Kapittel 3 Forretningsplanen Kapittel 1 Entreprenørskap... 9 1.1 Hva er en bedrift?... 10 1.2 Nyetableringer er viktig... 11 1.3 Grunnlaget for næringsvirksomhet... 14 Naturressurser... 14 Menneskelige ressurser... 15 Kapital... 17

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Formgivningsfag Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Formgivningsfag Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Formgivningsfag Vg Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere andre ideer)

Detaljer

Gjennomgående plan ARBEIDSLIVSFAGET (ALF) for trinn ved Atlanten ungdomsskole. Side 1

Gjennomgående plan ARBEIDSLIVSFAGET (ALF) for trinn ved Atlanten ungdomsskole. Side 1 Side 1 Innholdsfortegnelse: s. 2 Kunnskapsløftets kompetansemål etter 10. årstrinn s. 3-4 8. TRINN: KOMPETANSEMÅL, TEMA, TID, KILDER, VURDERING AV LÆRING s. 7-8 9. TRINN: KOMPETANSEMÅL, TEMA, TID, KILDER,

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1 UB-året Medier og kommunikasjon Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Naturbruk, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Naturbruk, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Naturbruk, Vg1 UB-året Naturbruk Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere beskrive eksempler på produkt-

Detaljer

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Thermometer Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Totalt har 36 av 44 gjennomført analysen (82 %)_ Analysedato: 11.10.2011 Utskriftsdato:

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Invitasjon til Elev og Ungdomsbedrifter i Fjellregionen

Invitasjon til Elev og Ungdomsbedrifter i Fjellregionen Invitasjon til Elev og Ungdomsbedrifter i Fjellregionen Den 10. Skapende Ungdomsmessen arrangeres i år onsdag 30. januar 2013 Holmen & Tynsethallen ---------------------------- Arr. Regionrådet for Fjellregionen

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17 Identitetsguide Nydalen vgs. 2016/17 Sammen for elevene! Nydalen vgs. er en sammensatt og spennende skole med et sterkt fokus på mangfold. Vi har fem ulike avdelinger der alle elevene våre har forskjellig

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Strategi for Studentinvolvering

Strategi for Studentinvolvering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Strategi for Studentinvolvering Vedtatt: 21.02.2017 HiOA har de siste årene scoret dårlig på opplevd grad av

Detaljer

PROPR.NO. Kvartalsrapport pr 4Q OSLO, 27.februar 2017

PROPR.NO. Kvartalsrapport pr 4Q OSLO, 27.februar 2017 PROPR.NO Kvartalsrapport pr 4Q 2016 OSLO, 27.februar 2017 Innhold 1. Hendelser 4. kvartal 2. Finansiell rapportering pr 4. kvartal 2016 3. Eierforhold Hendelser 4. kvartal Teknologisk videreutvikling Tjenesten

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

Delårsrapport 2016 Trønderplast UB

Delårsrapport 2016 Trønderplast UB Delårsrapport 2016 Trønderplast UB Navn: Trønderplast UB Org. Nummer: 916 246 897 Daglig leder: Tonje Jønnum Facebookside: Trønderplast UB Skole: Mære Landbruksskole Lærer: Hilde Følstad Mentor: Hans Olav

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q2 06. Guard Systems ASA

Guard Systems Kvartalsrapport Q2 06. Guard Systems ASA Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2006 1 Innledning: Guard Systems har en sterk utvikling i Q2/06 og presenterer en vekst på 34,53 % i forhold til Q2/05. Justert for utvidelsen i Baltikum, så er veksten

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter 2014

Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter 2014 Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter 2014 Fylkesmessen for Ungdomsbedrifter i Buskerud, Telemark og Vestfold avholdes i Mjøndalhallen i Buskerud 12. mars 2014. Konkurranser: 1. Beste markedsføring 2. Beste

Detaljer

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 4. kvartal 2008 Innhold 2008 sammendrag Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Oppkjøp av Bevesys Komplementær produktportefølje Økt

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

FYLKESMESSE(FOR( UNGDOMSBEDRIFTER(

FYLKESMESSE(FOR( UNGDOMSBEDRIFTER( Fylkesmesse 2015 Konkurransekriterier s 1 FYLKESMESSE(FOR( UNGDOMSBEDRIFTER( MAXI(STORSENTER,( HAMAR(5.(MARS(2015(!! Fylkesmesse 2015 Konkurransekriterier s 2 Konkurransekriterier Ungt Entreprenørskap

Detaljer

CONNECT i Norge. Mona Hellund Generalsekretær. www.connectnorge.org

CONNECT i Norge. Mona Hellund Generalsekretær. www.connectnorge.org CONNECT i Norge Mona Hellund Generalsekretær www.connectnorge.org Gründerrådet 2011 1 Hvem er jeg Hvordan har jeg bygget mine selskaper Hva skal til for å lykkes Hvor søke hjelp Hvorfor «være gründer»

Detaljer

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet 1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Norges Eksportråd Utarbeidet av Marianne Rød og Kathleen Myklatun Oslo, Desember 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fylkesmessa 2014 Bodø 17. 18.mars 2014 1

Fylkesmessa 2014 Bodø 17. 18.mars 2014 1 Fylkesmessa 2014 Bodø 17. 18.mars 2014 1 Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter 2014 Bodø 17. 18.mars 2014. Konkurranser 1. Beste markedsføring 2. Beste kundeopplevelse på nett 3. Beste reklamefilm 4. Beste

Detaljer

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/15 21.09.2015 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Vedtak: Resultatet akkumulert etter 2. tertial

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Handlingsplaner knyttet til strategiplan for 2012-2015

Handlingsplaner knyttet til strategiplan for 2012-2015 Handlingsplaner knyttet til strategiplan for 2012-2015 Handlingsplan Produksjon og Salg Ansvarlig for planen:, GMR, ML og arbeidsledere Hovedmål/satsningsområder: Opprettholde en omsetning som minimum

Detaljer

Fylkesmesse for ungdomsbedrifter 2016

Fylkesmesse for ungdomsbedrifter 2016 Fylkesmesse for ungdomsbedrifter 2016 Fylkesmessen for ungdomsbedrifter i Buskerud, Telemark og Vestfold avholdes i Boligmappa Larvik arena, onsdag 16. mars 2016 Konkurranser: 1. Beste markedsføring 2.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FYLKESMESSA FOR UNGDOMSBEDRIFTER Jekta Storsenter, Tromsø mars 2018 Sist oppdatert (mindre endringer kan forekomme)

VELKOMMEN TIL FYLKESMESSA FOR UNGDOMSBEDRIFTER Jekta Storsenter, Tromsø mars 2018 Sist oppdatert (mindre endringer kan forekomme) VELKOMMEN TIL FYLKESMESSA FOR UNGDOMSBEDRIFTER Jekta Storsenter, Tromsø 5. - 6. mars 2018 Sist oppdatert 3.1.2018 (mindre endringer kan forekomme) KONKURRANSEKRITERIER Hvem kan delta? Alle ungdomsbedrifter

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Egenevaluering for UB-elever, høst 2013 og vår 2014

Egenevaluering for UB-elever, høst 2013 og vår 2014 Egenevaluering for UBelever, høst 13 og vår 14 INNHOLDSFORTEGNELSE I FORORD side 1 II BAKGRUNN side 2 III RESULTATER side 3 Entreprenørielle kompetanser side 3 Motivasjon, mestring og trivsel side 8 Fritekstsvar

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning UNG BEDRIFT Engasjement og nyskaping i utdanning 50% av grunnskolene i fylket skal ha deltatt på kurs i Plankton/kreative metoder Etablering av 50 EB Alle EB presenteres på en svensk-norsk messe 19 N og

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201201-201212 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid:

Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid: Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid: Beste tema/prosjektarbeid (entreprenørskapsprosjekt). Juryen skal kåre 1., 2. og 3. plass Juryen legger vekt på en helhetsvurdering av tema- prosjektarbeidet og

Detaljer

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015 Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015 16. april, Høgskolen i Ålesund Ajuda SB og Erkna SB representerte Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter i Oslo 2014. Regler for deltakelse og konkurransekriterier

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

FYLKESMESSE FOR UNGDOMSBEDRIFTER I TRØNDELAG

FYLKESMESSE FOR UNGDOMSBEDRIFTER I TRØNDELAG FYLKESMESSE FOR UNGDOMSBEDRIFTER I TRØNDELAG Magneten kjøpesenter, Levanger 7 mars 2018 Invitasjon med informasjon om konkurranser og konkurransekriterier Foreløpig påmelding her Endelig påmelding legges

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 For å lede økonomien tilbake til et forsvarlig punkt for drift, ser Aktive Studenters Forening seg nødt til å legge strengere

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

FYLKESMESSE FOR UNGDOMSBEDRIFTER I TRØNDELAG

FYLKESMESSE FOR UNGDOMSBEDRIFTER I TRØNDELAG FYLKESMESSE FOR UNGDOMSBEDRIFTER I TRØNDELAG Magneten kjøpesenter, Levanger 23.mars 2017 Invitasjon med informasjon om konkurranser og konkurransekriterier 1 Ungt Entreprenørskap Trøndelag har gleden av

Detaljer

Målsetting med modulen:

Målsetting med modulen: HANDLINGSPLA N STRATEGIER MÅL 14.08.2012 Målsetting med modulen: Status hver enkelt Kompetanse / Teknologi S1 Visjon og forretningside Forretningsplan Forretningsidé: Bedrift: Ansvarlig: Hovedmål: År:

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Styrets vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2015 er kr 874 578 dårligere enn periodisert budsjett. Dette skyldes

Detaljer

Balanced Scorecard som grunnlag for resultatlønn i Entra Eiendom AS

Balanced Scorecard som grunnlag for resultatlønn i Entra Eiendom AS Balanced Scorecard som grunnlag for resultatlønn i Entra Eiendom AS Forum for arbeid og lønn Lønnsdag 2004 1 desember 2004 Stikkord om selskapet Vi er ett av landets største eiendomsselskap Vi har ca.

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Beste markedsføring. Innledning. Målgruppene. Markedsmål

Beste markedsføring. Innledning. Målgruppene. Markedsmål Beste markedsføring Innledning Trondheim er kåret til Norges beste studentby og har over 30 000 studenter. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at seks av ti jobber ved siden av studiene. Hvert år kommer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer