DELÅRSRAPPORT NØKKELINFORMASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELÅRSRAPPORT NØKKELINFORMASJON"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Konfidensialitetsklausul Dette dokumentet er konfidensielt. Forretningsideen eller innholdet skal ikke benyttes eller gjøres tilgjengelig for tredjepart uten tillatelse fra opphavspersonene. NØKKELINFORMASJON Bedriftsnavn: FireFlash Skole: Ski videregående skole Bedriftstype: Ungdomsbedrift Ans. lærer: Hans-Olav Hedin Org. nummer: Adresse: Driftsår: Telefon: Daglig leder: Morten Molin Wang E-post: Styreleder: Marte Kornstad Nettside: Mentor: Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING

2 INNHOLDSFORTEGNELSE OPPSUMMERING 2 DAGLIG LEDER HAR ORDET 3 INNOVASJONSGRAD/NYSKAPENDE KONSEPT 3 PERSONAL- OG BEDRIFTSADMINISTRASJON 5 SAMARBEIDSPARTNERE OG NETTVERKSBYGGING 6 MARKEDSVURDERING, MÅLGRUPPE OG MARKEDSKOMMUNIKASJON 7 HUMAN RESOURCES OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 8 ØKONOMI 9 LÆRINGSEFFEKT 11 RISIKI 12 FREMTIDSUTSIKTER 12 OPPSUMMERING Selskapets visjon Vår visjon er «spar tid, spar liv». Visjonen fungerer som en ledestjerne for bedriften, og skal minne de ansatte om hva de jobber mot. Jo mer arbeid som legges ned og dess flere salg som gjennomføres, jo flere liv kan vi i FireFlash UB på sikt redde. Produktbeskrivelse FireFlash er et innovativt og unikt brannsikringsprodukt. Produktet kombinerer en avansert signalteknologi med markedets beste strobelys for å trenge gjennom tykk røyk. Produktet henges utenfor soverommene. Når brannalarmen utløses, reagerer lyset på frekvensen til alarmen og slår seg på automatisk. Lyset vil føre brannmannskapet til det rommet der det er mennesker. I slike kritiske situasjoner er tiden avgjørende, og sekunder skiller mellom liv og død. FireFlash er et produkt designet for å redde liv. Forretningsidé FireFlash UB skal selge og videreutvikle et livreddende lys, som leder brannvesenet til rommene der folk oppholder seg. Produktet er spesielt innrettet for å redde barn, eldre og mennesker med funksjonshemninger som gjør det vanskelig for disse å selv komme seg ut ved brann i hjemmet. Hovedpunkter per Sponsoravtaler inngått for til sammen NOK i januar og februar Deltagelse i Gründeridol 2013 Månedens IA-ungdomsbedrift i regi av NAV arbeidslivssenter (desember 2013) Seier i Follomesterskapet i januar 2014, med priser i alle de syv kategoriene, hvorav fem av disse var førsteplasser Seier i GründerExpo i mars 2014, med til sammen åtte priser Selskapet har regnskapsmessig overskudd første fire måneder Nøkkeltall per Omsetning (sponsorinntekter og premier): NOK EBITDA: NOK Likviditet: NOK på konto/kontanter Selskapet har ingen gjeld FireFlash UB Side 2 / 12

3 DAGLIG LEDER HAR ORDET FireFlash UB har raskt blitt en bedrift med store fremtidsmål. Vi er et unikt team bestående av fire lærevillige og engasjerte personer, med dyktige mentorer og et stort nettverk vi kan benytte oss av. Med ulik kompetanse, egne meninger og inputs har skoleåret 13/14 vært svært lærerikt og spennende. Det har hittil både vært givende og utfordrende å være daglig leder i bedriften, men med god hjelp fra dyktige medarbeidere tar bedriften en hver utfordring på strak arm. Da det var bestemt hvilke elever som skulle være med i bedriften og de ulike stillingene bemannet, satte vi raskt i gang med stillingsbeskrivelser og oppgavefordeling. Det gjorde at vi fikk opprettet bedriften, skrevet en forretningsplan og startet arbeidet med å få produsert vårt helt nye livreddende produkt, FireFlash. Bedriftens ansatte består av andre- og tredjeklassinger, og for å unngå klikker innad i bedriften startet vi raskt å arbeide med IA. Det har resultert i at vi i tillegg til å være kollegaer i arbeidstiden, har blitt gode venner på fritiden. Det har skapt trivsel, og trivselen gjengir seg også i arbeidsinnsatsen og kvaliteten på arbeidet som blir gjennomført. Vi skal fortsette i det samme løpet som vi er i nå, og fremtiden til FireFlash UB er derfor svært lys. INNOVASJONSGRAD/NYSKAPENDE KONSEPT Begrepet innovasjon anvendes når nye og nyttige kombinasjoner av ressurser har gått fra kreativitet til å bli implementert. Dette er en problemløsende prosess, hvor FireFlash UB har behov for ulik kompetanse, på tvers av fagfelt. FireFlash baserer seg på en kombinasjon av allerede eksisterende signalteknologi og strobelys. Produktet integreres i seriekoblede røykvarslere, og strobelyset vil aktiveres automatisk ved utløsning. For brannvarslere som ikke er seriekoblet, vil det være mulig å koble FireFlash til varsleren, og det blinkende lyset vil utløses etter frekvensen (lydnivået) til varsleren. Enheten vil kunne justeres, slik at den blir kompatibel med lydnivået til ulike typer røykvarslere. FireFlash er en produktinnovasjon, som tilbyr kunden helt nye egenskaper og introduserer en ny produktlinje blant brannsikringsprodukter. Det finnes per dags dato ingen lignende eller tilsvarende produkt på markedet. Imidlertid baserer produktet seg som tidligere nevnt på allerede eksisterende teknologi, og FireFlash UB forbedrer og utvikler en prosess som det allerede teknologisk er god kjennskap til. Produktet er derfor å regne som en inkrementell innovasjon, fordi vi utnytter og nyttiggjør oss av de markedsmessige og kommersielle mulighetene som ligger i eksisterende teknologi og prosesser (exploitation). Likevel vil FireFlash UBs produkt på sikt kunne bidra til å effektivisere brannmannskapets redningsaksjoner. Dersom produktet blir vanlig i norske hjem, vil det radikalt endre måten redningsetaten utfører aksjoner på, og vi vil få en prosessinnovasjon. Fra idégenerering til implementering Ungdomsbedrift bygger på prinsippet om learning by doing, gjennom å etablere, drive, utvikle og avvikle egen bedrift. Utviklingen av produktet eller tjenesten er en stor del av dette. Den prosessen har vært tidkrevende, utfordrende og aller mest lærerik. Da vi skulle starte en ungdomsbedrift, ønsket vi å starte en bedrift som, til forskjell fra mange andre bedrifter, tilbød forbrukeren og samfunnet et produkt som kunne gjøre en forskjell. Vi ønsket å redusere de høye og varierende brannstatistikkene. Vi studerte brannsikringsproduktene på markedet og produktene som allerede eksisterte. De eksisterende produktene hadde i hovedsak to oppgaver: de skulle informere deg om brann, og lede deg ut i sikkerhet. Vi tenkte at om FireFlash UB Side 3 / 12

4 brannvesenet kunne få noe mer informasjon å støtte seg til på åstedet, ville det gjøre at de raskere og mer effektivt kunne redde liv. Vi fant ut av at en stor målgruppe og et stort marked blir glemt; hva med de som ikke er i psykisk eller fysisk stand til å komme seg ut på egenhånd? Et barn vil ikke reagere ved å ta seg ut dersom det brenner i hjemmet. Barnet vil gjemme seg der det er trygt, på soverommet. I tillegg har vi eldre mennesker og mennesker med funksjonshemninger som kan bli varslet av brannalarmen, og vite at de er nødt til å komme seg ut, uten at de nødvendigvis er i fysisk stand til det. Når de opplever denne hjelpeløse situasjonen, er det størst sannsynlighet for at de oppholder seg på soverommet. Det var sånn vi kom opp med ideen FireFlash. Videre vet vi at majoriteten av de som dør i brann ikke klarer å komme seg ut på egenhånd grunnet at de sover eller at det finnes fysiske hinder som gjør flukten umulig. FireFlash skal lede brannmannskapene direkte til soverommene, slik at de reddes ut så raskt som overhode mulig. I slike kritiske situasjoner er tiden avgjørende, sekunder skiller mellom liv og død. FireFlash er et produkt designet for å redde liv. Når forretningsideen og forretningsplanen var utarbeidet, startet arbeidet med produksjon av en prototype. Mentoren vår, Markus Molin Wang, har stått for det tekniske og produsert en fungerende prototype. Det bekreftet at teknologien til FireFlash allerede eksisterer, men settes sammen, og kombineres til et helt nytt, innovativt produkt. Designet var ikke i fokus da prototypen ble produsert, og dette var neste steg i prosessen. Vi tok kontakt med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og det ble sendt ut en mail til studentene der. Vi mottok en rekke porteføljer, og Niklas Schmidt, masterstudent i industridesign, hadde en portefølje som falt i smak. Vi avholdt et møte, og bestemte oss for at Niklas skulle designe den endelige versjonen av FireFlash. Etter å ha delt våre visjoner rundt produktet, ga vi Niklas forholdsvis frie tøyler. Vi endte opp med et design som tilfredsstilte alle våre krav og visjoner. Et stilrent produkt, med fokus på funksjonalitet og minimalisme. FireFlash UB Side 4 / 12

5 PERSONAL- OG BEDRIFTSADMINISTRASJON Bedriften består av fire ansatte, og rollene er fordelt ut fra bedriftens behov for kompetanse. Stillingsfordelingen vår er basert på de ansattes utdanning, erfaring og interesser. Vi vil benytte oss av mentorene og nettverket vårt på områder hvor de ansatte ikke innehar nok kompetanse. Daglig leder: Morten Molin Wang er ansvarlig for selskapets daglige drift. Daglig leder rapporterer til selskapets styre, og den daglige dialogen går med styrets leder. Daglig leder skal påse at selskapet etablerer gode rutiner for økonomisk rapportering, at lover og regler følges og at selskapet drives i henhold til de til enhver tid gjeldende planer vedtatt av styret. Lederen skal videre sørge for at bedriftens ansatte tar beslutninger og etterlever selskapets verdigrunnlag. Daglig leder fungerer som bedriftens ansikt utad. Økonomiansvarlig: Martin Bossum Moe har ansvaret for bedriftens økonomirapportering. Han har etablert gode rutiner for bilagshåndtering, periodisk regnskapsrapportering, kalkulering, budsjettering. Økonomiansvarlig rapporterer løpende selskapets økonomiske - og finansielle stilling. Han møter i styremøter ved behandling av budsjett- og økonomisaker. Økonomiansvarlig rapporterer til daglig leder. Salgs og markedsansvarlig: Marte Kornstad har ansvaret for salg, PR og markedsføring. Hun er ansvarlig for å utarbeide markedsplaner, planlegge salgsarbeidet og utøve operasjonelt salg til sluttforbruker og mellomledd. Marte er styrets leder og daglig leders stedfortreder. Personalansvarlig: Linn-Therese Omberg har ansvaret for å utvikle og implementere HR-strategi - og planer basert på selskapets forretningsstrategier. Rollen er utviklingsorientert, med fokus på å utvikle mennesker, kompetanse og kultur internt. Hun har også ansvar for HMS og vil være eier av prosessene knyttet til medarbeidersamtaler- og undersøkelser i tillegg til å skrive IA-rapport. FireFlash UB Side 5 / 12

6 SAMARBEIDSPARTNERE OG NETTVERKSBYGGING Som en ungdomsbedrift bestående av fire elever med begrenset erfaring innenfor flere områder, er vi avhengige av å benytte oss av nettverket vårt. Det gode nettverket til bedriftens ansatte har gjort at vi kan jobbe smart. Vi benytter oss av nettverket på de rette områdene, og det sikrer bedriftens eksistens. Ellers er de to mentorene våre, Mariann Tveter og Markus Molin Wang, to ressurspersoner vi benytter oss av i det daglige. Mariann Tveter er en av to mentorer i bedriften. Mariann er leder i Follo Næringsråd som består av 107 medlemsbedrifter. Hun har 11 års erfaring fra ICA med økonomi og drift. Mariann har et enormt nettverk, og kan hjelpe oss med å komme i kontakt med de rette personene. Markus Molin Wang har selv erfaring fra prisvinnende ungdomsbedrifter samt som mentor for andre ungdomsbedrifter. Som 18-åring startet han egen bedrift innen IT. I dag studerer han økonomi og administrasjon, i tillegg til å drifte eget firma. Markus har selv bygget opp et nettverk vi kan benytte oss av. I tillegg har han kompetanse innen blant annet produktutvikling, grafisk arbeid og websider. NAV er først og fremst en bidragsyter i forhold til inkluderende arbeidsliv. Gjennom «månedens IAbedrift» kom vi kontakt med Maria Julnes Gram, og vi har siden hatt mye kontakt når det gjelder arbeidet med IA i bedriften. IA skaper et enormt engasjement og samarbeid innad i bedriften, og utviklingen gjennom samarbeidet med NAV har hatt en svært positiv effekt for bedriften. Trygg og Sikker AS ble stiftet i 2002 og er sikkerhetsbutikken til flere større organisasjoner og forsikringsselskap. De har i tillegg sin egen butikk og omsetter for flere millioner hvert år. De retter seg både mot bedrifts- og privatmarkedet. Med Trygg og Sikker sin erfaring og kjennskap til markedet, hjelper de oss med produksjon, inntrenging i markedet og ellers på områder hvor vi ikke innehar nok kunnskap. Bedriften treffer målgruppen vår og vil på sikt være en plattform for markedsføring av vårt produkt. Handelsbanken er Norges tredje største bank, og har god erfaring og ved å legge penger i bedriften som har potensiale. Gjennom en samarbeidsavtale med Handelsbanken får FireFlash UB økonomisk støtte til markedsføring og produksjon. Banksjefen i Ski, Geir Anders Sundnes, står i fronten av samarbeidsavtalen, og vil også fungere som ressursperson som vi kan benytte oss av dersom det skulle være behov for hans kunnskaper og ferdigheter. FireFlash UB Side 6 / 12

7 MARKEDSVURDERING, MÅLGRUPPE OG MARKEDSKOMMUNIKASJON FireFlash UBs produkt er nytt på det norske markedet. Dette gjør at vi ønsker å bli oppfattet som en innovativ og serviceinnstilt bedrift med mål om å redde liv. Vi vil gjennom samarbeid med brannvesen og forsikringsselskap arbeide aktivt for å få montert FireFlash i alle norske hjem, hoteller og institusjoner. Markedsvurdering Markedspotensialet til FireFlash UB er stort, og omfatter i utgangspunktet alle norske husstander, overnattingsarbeidsplasser, hoteller og institusjoner siden det ikke finnes tilsvarende eller lignende produkt på det norske markedet. Produktet er ikke et substitutt for brannvarsleren, men skal ytterligere styrke brannsikkerheten der den blir montert. FireFlash skal være et viktig bidrag for økt trygghet. Vi valgte å gjennomføre en kvalitativ markedsundersøkelse hvor vi utførte et dybdeintervju med tjue personer. Disse tjue personene bestod av ulike kjønn, mennesker i ulike aldre og i ulike livssituasjoner. På den måten valgte vi en gruppe mennesker som vi mener er representative for Norges befolkning. Markedsundersøkelsen ga oss bedre informasjon om vårt markedssegment og målgruppe. Målgruppe FireFlash UBs målgruppe er i utgangspunktet innkjøpere til alle norske hjem, hytter, overnattingsplasser, hoteller og institusjoner. Dette gjør at markedspotensialet vårt i Norge er enormt. Bare antall husstander utgjør over to millioner. Hvis vi sier at gjennomsnittlig antall soverom er mellom en og to, betyr det at markedspotensialet er mer enn 5 millioner enheter bare i Norge med alle markeder inkludert. Distribusjon Kundene våre er lokalisert over hele landet, og kan kjøpe produktet gjennom nettbutikken. I tillegg vil vi inngå en eller flere distribusjonsavtaler med landsdekkende kjeder og nettbutikker som selger produktet i sine butikker. Vi vil også søke å inngå avtaler med landets brannvesen, Huseiernes Landsforbund og forsikringsselskapene. Om vi kan få til at kunden får redusert forsikringspremie ved montering av FireFlash eller kan få FireFlash som tilgift ved tegning av forsikring, vil dette utgjøre et stort volum for oss, redde flere liv og redusere kostnadene for forsikringsselskapene. Markedskommunikasjon Vi vil prioritere følgende virkemidler: PR sammen med brann og forsikring, sosiale medier (bloggere, Facebook), utsendelse til alle forsikringsselskapenes kunder, gjennom alle brannvesen og feiervesen. Med utgangspunkt i bedriftens forretningsidé, visjon og målgrupper, har FireFlash UB utviklet en profil som skal styrke bedriftens merkevare. Vi utviklet logo, webside, Facebook-side, markedsføringsmateriell og lignende, som skal gi en helhetlig opplevelse og forståelse av bedriften og produktutvalget. Ved hjelp av disse markedsføringselementene vil vi nå ut til målgruppen vår. Vi skal også ha stands på kjøpesentre og messer. Siden vi har begrensede midler til markedsføring, er medieomtalene rundt konkurransene vi deltar på avgjørende. I forbindelse med prisen månedens IA-bedrift tildelt av NAV, mottok vi omtale i Østlandets blad. Etter å ha blitt kåret til «beste ungdomsbedrift» under Follomesterskapet (lokalt) og GründerExpo (regionalt) har vi hatt flere avisartikler og vært omtalt på nettsidene til Akershus fylkeskommune, Ungt Entreprenørskap, NHO Oslo og Akershus, samt blitt blogget om av Lars B. Salvesen, fylkesvaraordføreren i Akershus. Den medieomtalen som har gitt oss størst publisitet er intervjuet med Radio Metro, som ble gjennomført i etterkant av GründerExpo. I tråd med markedsstrategien vår, skimming price, vil vi benytte oss av prisstrategiske markedsføringsaktiviteter. Vi er også opptatte av direkte kontakt med kunden, og derfor vil FireFlash UB Side 7 / 12

8 deltakelsen på messer og stands på kjøpesentre være svært viktig. Dette er dyr markedsføring. De ansatte vil bruke mange arbeidstimer på denne typen markedsføring. De ansatte er motiverte og er forberedt på å legge ned det arbeidet vår markedsføring krever. HUMAN RESOURCES OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV For at FireFlash UB skal lykkes som bedrift, er vi avhengig av et personale som samarbeider og fungerer som et godt salgsteam. Vi tror mye av årsaken til suksess ligger i de indre forholdene i bedriften. Derfor valgte vi å inngå et samarbeid med NAV om et mer inkluderende arbeidsliv og vi jobber aktivt mot dette. I forbindelse med samarbeidsavtalen, utarbeidet vi en mål- og handlingsplan, som vi jevnlig vurderer og følger opp. Dette var noe at det vi sendte inn for å bli med i de månedlige konkurransene arrangert av NAV, og gleden var stor da vi i desember ble kåret til månedens IA-bedrift. Under Follomesterskapet imponerte bedriften igjen med IA-arbeidet, og kunne gå av med seier i beste HR/IA bedrift. På GründerExpo fikk vi tredjeplass. Vi i bedriften ser på IA-arbeid som en utrolig viktig del av det å drive en bedrift. Et stort ønske er at vi skal ha et godt psykososialt miljø der de ansatte opplever trygghet og sosial tilhørighet. Derfor baserer FireFlash UB sin personalpolitikk seg på bedriftens fem verdier: respekt, ærlighet, trygghet, samarbeid og engasjement. Disse verdiene skal være med på å skape en felles bedriftskultur, og er førende for hvordan vi skal oppføre oss ovenfor hverandre og våre interessenter. I arbeidsfordelingsprosessen i FireFlash UB la vi stor vekt på den ansattes individuelle ferdigheter og interesser. Vi opplever derfor at de ansatte i bedriften behersker sine fagfelt. Samtidig er vi åpne for å arbeide på tvers av arbeidsområdene. Denne organisasjonsstrukturen gjør at vi utfører oppgaver til gitte frister og leverer med høy kvalitet og prestasjon. Hittil har vi ennå ikke støtt på krevende konflikter, men vi har likevel møtt på en utfordring. Da en av våre ansatte i november fikk konstatert kyssesyken, medførte dette at den ansatte var borte fra tre bedriftsmøter. Med en god handlingsplan, visste vi hva vi skulle gjøre. Vedkommende leverte både egenmeldingsskjema og legeerklæring ved fraværet, og i samarbeid med personalansvarlig ble det raskt satt i gang med å utarbeide en oppfølgingsplan. I denne ble blant annet den ansattes arbeidsmengde begrenset og oppgavene som den ansatte ikke hadde kapasitet til å gjennomføre, ble fordelt mellom de gjenværende medarbeiderne. Ettersom FireFlash UB er en liten virksomhet, er vi avhengige av en høy tilstedeværelse i bedriften. Det var derfor viktig for oss å få den sykemeldte tilbake i arbeid så fort som mulig. Oppfølgingsplanen var da en god idé, da den ansatte kunne slappe av litt, og samtidig fokusere på allmenntilstanden. I FireFlash UB er vi opptatt av at alle skal trives, både på og utenfor jobb. I IA-rapporten vår har vi en aktivitetsplan som jevnlig oppdateres med nye sosiale arrangementer. Vi har arbeidsdager fylt med positivitet og latter, og er opptatt av en åpen diskusjon. For å kartlegge de ansattes trivsel, gjennomfører vi både trivselsundersøkelser og medarbeidersamtaler. Vi opplever at det å være en IA-bedrift er svært givende, og ikke minst for resultatene! FireFlash UB Side 8 / 12

9 ØKONOMI Innledning/oppsummering Selskapet er helt i oppstartsfasen og derfor har det vært lite regnskapsmessig bevegelse hittil i Vi har slått sammen rapporteringen for januar og februar i denne regnskapsrapporten. Fra det tidspunktet hvor selskapet er driftsmessig operativt (har et produkt å selge) vil selskapet rapportere tall månedlig. Selskapet har valgt å budsjettere likviditeten per måned og resultatbudsjett per år. Ved perioderapportering vil derfor likviditetsbudsjettet inntil videre bli lagt til grunn ved analyse av avvik. Dette er helt uproblematisk i en oppstartfase da alt kjøp og salg skjer kontant og i samme måned som kostnaden og inntekten oppstår. Når selskapet er over i normal drift, vil det bli utarbeidet månedsbudsjett også for resultat og balanse. Resultatregnskap per : SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3900 Annen driftsrelatert inntekt ,00 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT ,00 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6890 Annen kontorkostnad 1 236, Bruk av privat bil i næring 587, Reklamekostnad 5 649, Annen kostnad 600,00 SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 8 072,70 FINANSIELLE POSTER 8050 Annen renteinntekt -4,76 SUM FINANSIELLE POSTER -4,76 RESULTAT (Overskudd) Resultatregnskapet bærer preg av liten aktivitet i perioden og alle produksjons - og salgsaktivitetene er noe forsinket og planlagt startet opp sommeren Alle kostnader er som budsjettert, mens inntektene og en del kostnader er lavere enn budsjettert da disse er utsatt som følge av senere oppstart enn planlagt. Vi leverer et vesentlig større overskudd (budsjett +/- null) for perioden enn budsjettert grunnet større sponsorinntekter enn planlagt. Balanse per : EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD 1500 Kundefordringer , Annen egenkapital 470, Kontanter 129, Eier Morten -200, Bankinnskudd , Eier Marte -200,00 SUM EIENDELER , Eier Linn Therese -200, Eier Martin -200, Leverandørgjeld ,00 Ikke disponert resultat for ,06 SUM EGENKAPITAL OG GJELD ,60 Egenkapitalen utgjør per utgangen av februar NOK ,60. Periodens resultat NOK ,06 er å betrakte som egenkapital. Samtlige fire eiere har skutt inn NOK 200 i kapital ved etableringen av selskapet. FireFlash UB Side 9 / 12

10 Likviditet Selskapet har tilfredsstillende likviditet ved utgangen av februar Dette har vi klart gjennom å ha inngått flere gode samarbeidsavtaler som er blitt fakturert i løpet av januar og februar Vi forventer god likviditet også fremover ved at flere av markedsaktivitetene blir sponset, og det er også inngått nye sponsoravtaler som vil blir fakturert i løpet av de nærmeste ukene. Avviksanalyse budsjett/regnskap per : Resulat-2013/2014 Budsjett-2013/2014 Avvik Pengegaver kr 800,00 kr 1 200,00 -kr 400,00 Samarbeidsavtaler kr ,00 kr ,00 kr 8 000,00 Salgsinntekter kr 0,00 kr ,00 -kr ,00 Renteinntekter kr 5,00 kr 0,00 kr 5,00 Annen inntekt kr 6 900,00 kr 500,00 kr 6 400,00 SUM INNTEKTER kr ,00 kr ,00 -kr ,00 Markedsføring kr 5 650,00 kr ,00 -kr 9 350,00 Produktutvikling kr 600,00 kr 4 000,00 -kr 3 400,00 Reisekostnader kr 587,00 kr 5 000,00 -kr 4 413,00 Kontorrekvisita kr 0,00 kr 2 500,00 -kr 2 500,00 Lisenskostnader kr 1 071,00 kr 2 000,00 -kr 929,00 Avgifter kr 200,00 kr 5 000,00 -kr 4 800,00 Inventar kr 0,00 kr 5 000,00 -kr 5 000,00 Leie lokaler kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 Varekostnad kr 0,00 kr ,00 -kr ,00 Utgifter ved innkjøp kr 0,00 kr 1 200,00 -kr 1 200,00 Utgifter ved salg kr 0,00 kr 1 919,50 -kr 1 919,50 Lønn kr 0,00 kr ,00 -kr ,00 Andre utgifter kr 1 236,00 kr 5 000,00 -kr 3 764,00 SUM KOSTNADER kr 9 344,00 kr ,50 -kr ,50 Resultat kr ,00 kr ,50 Resultatgrad 69,57 % 11,50 % Merk at avviksanalysen er for driftsår 1, oktober 2013 til juni 2014 som i resultatbudsjettet. FireFlash UB Side 10 / 12

11 LÆRINGSEFFEKT Samtlige ansatte i FireFlash UB er så langt veldig fornøyd med ungdomsbedrift som undervisningsmetode i skolefaget Markedsføring og Ledelse. Å drive ungdomsbedrift gir oss muligheten til å jobbe praktisk og få testet ut teorien i praksis. Arbeidet med bedriften har vært svært tidkrevende for samtlige ansatte. Ved å delegere oppgaver etter kunnskaper og interesser, klarer vi å nedlegge det nødvendige arbeidet i bedriften. Med høy motivasjon og arbeidskapasitet arbeider vi også for å levere det lille ekstra. Det vil forhåpentligvis gi oss gode resultater i de ulike konkurransene vi skal delta i, men enda viktigere; gi oss en læring som kun teori aldri ville kunne gitt. Vi har også arbeidet mye med å etablere et nettverk bestående av mennesker med vid kompetanse og erfaring, og å benytte seg av dette ved ulike utfordringer vi står overfor. Det viktigste vi alle tenker på når vi ser tilbake på det første halvåret med ungdomsbedrift er personlig utvikling. Vi startet året med to ansatte som hadde vært igjennom et år med ungdomsbedrift tidligere, og to ansatte som aldri før hadde vært med i en ungdomsbedrift. Et års erfaring hos halvparten av bedriften har absolutt vært positivt, og det skapte forventninger til året. Allikevel er FireFlash UB en helt ny bedrift for alle de ansatte, med en ny struktur, nytt produkt og med et annet nettverk. Det har gjort at de ansatte med ulikt utgangspunkt har hatt felles forventninger, felles motivasjon og en stor arbeidsvilje. En bedrift bestående av kun fire ansatte resulterer i et tett samarbeid mellom de ansatte. Vi er avhengige av gjensidig tillit og en god kommunikasjon. Vi fikk tidlig et godt samarbeidsklima innad i bedriften, og takhøyden har vært svært høy. Vi har blitt kjent med hverandres styrker og svakheter, og det har skapt en god lagfølelse. Vi er fire jevnaldrende elever, med felles interesser, men vi klarer allikevel å holde oss bedriftsrelaterte i arbeidstiden for å sikre godt og seriøst arbeid. På områdene hvor de ansatte ikke selv innehar nok kunnskap, benytter vi oss av nettverket vårt. Alle de ansatte har tilegnet seg en eller flere ressurspersoner som de kan benytte seg av, når de trenger hjelp til sine respektive oppgaver. Bedriften er nå i en svært spennende fase; selve utviklingen av produktet. Det krever mye av oss alle, men kanskje aller mest av daglig leder og økonomiansvarlig som må samarbeide for de beste produksjonsavtalene. Utviklingen av produktet gir mye erfaring til oss unge entreprenører som har så høy subjektiv mestringsevne. Vi ser alle frem til videre arbeid med bedriften, og konkurransene som nærmer seg gir ekstra motivasjon. FireFlash UB Side 11 / 12

12 VURDERING AV RISIKI Alle selskaper er veldig sårbare i oppstartsfasen. Vi har en produktidé som vi har fått bekreftet at aktørene i sikkerhetsbransjen er positive til. Vi mangler rettigheter for de markedene vi vil betjene, og vi kan oppleve at andre entrer markedet med tilsvarende produkter før vi har fått patentert vår løsning. I tillegg kjenner vi jo ikke betalingsvilligheten til forbrukeren eller bedriften som skal installere produktet. Andre forhold som må avklares: Kapitalbehov til og med første hele driftsår etter fullskalalansering Eierstruktur i gründerfasen Samarbeidspartnere innen utvikling, produksjon og distribusjon Organisasjon Salg av idé vs. etablering i egen regi Alle disse risikoaspektene er håndterbare og vil bli vurdert i forkant av beslutningen om fullskala produksjon. FREMTIDSUTSIKTER/POTENSIALE FOR BEDRIFTEN FireFlash UB skal tilby markedet et helt nytt og innovativt produkt som vil være med på å redde liv. Brannvesenet vil spare tid, og effekten av det er at liv vil bli reddet. De ansatte i bedriften har allerede utviklet seg betydelig, og med en slik utvikling har bedriften potensial til å vokse i årene som kommer. Vi har lagt ned mye arbeid i bedriften, og vi er i gang med utviklingen av en protype. Vi er også i kontakt med to ulike produsenter som skal gi oss et prisanslag på produksjon av produkter. Markedspotensialet til FireFlash UB er enormt. Hvor stor del av markedet vi vil nå ut til avhenger av hvor mange partnere vi klarer å inngå et samarbeid med. Vi er avhengige av økonomisk kapital både for produksjon og markedsføring FireFlash UB er registrert som ungdomsbedrift, og det betyr at bedriften må legges ned ved skoleårets avslutning. Allikevel er fremtiden til bedriften veldig lovende, og tiden fremover vil vise hvor lønnsom bedriften er, og om vi bør omregistrere FireFlash UB til en annen foretaksform ved skoleårets avslutning. Markedet er dokumentert, og bedriftens potensial er enormt. Dette blir kritisk i tiden fremover: Beslutte å sette produktet i produksjon basert på følgende forutsetninger/kritiske suksessfaktorer: Aksept hos brannvesen og forsikringsselskap for at produktet holder og faktisk vil redde liv Godkjenning hos myndighetene Produksjonsavtaler Patentering/registrering i Norge - Skandinavia - Europa Distribusjonsavtaler kjeder og andre nettbutikker Etablering av nettsalg i egen regi Etablere driftsorganisasjon FireFlash UB Side 12 / 12

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING

Mariann Tveter, Follo Næringsråd Markus Molin Wang, M. WANG CONSULTING FORRETNINGSPLAN Konfidensialitetsklausul Dette dokumentet er konfidensielt. Forretningsideen eller innholdet skal ikke benyttes eller gjøres tilgjengelig for tredjepart uten tillatelse fra opphavspersonene.

Detaljer

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside FORRETNINGSPLAN I forretningsplanen skal dere bla. gi en beskrivelse av forretningsideen, mål for bedriften, hvilke markeder dere ønsker å få innpass på og hvem som er kundene/målgruppen deres. For å få

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Samfunnsfag og økonomi Vg2 Markedsføring og fellesfag UB-året Etablering Markedsføring 1 Norsk/Matematikk Introduksjon Idémyldring

Detaljer

www.ue.no Copyright UE Forlag

www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Næringslivsøkonomi, markedsføring, ledelse og organisasjon og fellesfag, Vg2 Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling

Detaljer

Delårsrapport for SimpEl UB

Delårsrapport for SimpEl UB Delårsrapport for SimpEl UB Malakoff videregående skole 2010/2011 Ansvarlig lærer: Marianne Gurrik Andreas Hole: Produkt- og Økonomiansvarlig Benjamin Dyhre Bjønnes: Daglig Leder Eivind Gulaker Lunde:

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Skole: Oslo Handelsgymnasium Skoleår: 2013/2014

ÅRSRAPPORT. Skole: Oslo Handelsgymnasium Skoleår: 2013/2014 ÅRSRAPPORT Skole: Oslo Handelsgymnasium Skoleår: 2013/2014 Medlemmer: Maria Hansteen Daglig leder Celine Sedal Personalansvarlig Thea Berg Økonomiansvarlig Thea Endsjø Salgsansvarlig Emilie Johansen Markedsansvarlig

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for musikk, dans og drama, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for musikk, dans og drama, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for musikk, dans og drama, Vg1 Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere andre ideer) Forretningsidé

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Innhold. Oversikt Over kompetansemålene... 14

Innhold. Oversikt Over kompetansemålene... 14 Innhold Oversikt Over kompetansemålene... 14 Kapittel 1 entreprenørskap Og entreprenører... 17 1.1 Entreprenørskap... 20 1.1.1 Hva er entreprenørskap?... 20 1.1.2 Ulike former for entreprenørskap... 22

Detaljer

Nord-Gudbrandsdal. pc- opplæring UB

Nord-Gudbrandsdal. pc- opplæring UB Nord-Gudbrandsdal pc- opplæring UB forretningsplan INNHOLD 1 4 Beskrivelse av bedriften 3 Visjon 3 Forretningsidé 3 Mål Analyse av nåsituasjon 5 Målgruppe 5 Strategi 6 Markedsføringstiltak 7 Tjenesten

Detaljer

Forretningsplan for SimpEl UB

Forretningsplan for SimpEl UB Forretningsplan for SimpEl UB Malakoff videregående skole 2010/2011 Ansvarlig lærer: Marianne Gurrik Andreas Hole: Produkt- og Økonomiansvarlig Benjamin Dyhre Bjønnes: Daglig Leder Eivind Gulaker Lunde:

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1. Lise Cathrine Pedersen og Yvonne Bunes

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1. Lise Cathrine Pedersen og Yvonne Bunes Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1 Lise Cathrine Pedersen og Yvonne Bunes Design og håndverk, Vg1 UB-året Design og håndverk Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling

Detaljer

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungdomsbedrift Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Entreprenørskap i utdanning (EiU) Tradisjonelt tre måter å forstå EiU på: Utdanning om entreprenørskap Utdanning gjennom entreprenørskap

Detaljer

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010 Forretningsplan Hovedelementer VINN, 2010 Hva er en forretningsplan? En forretningsplan finnes i et utall varianter, - med ulike utgangspunkt, - ulike oppsett, - og med ulike prioriteringer i forhold til

Detaljer

Delårsrapport. UB Washer. Ansvarlig lærer- Hilde Følstad Mentor Ole Jan Guin. Mære Landbruksskole Org.nr 989 334 174

Delårsrapport. UB Washer. Ansvarlig lærer- Hilde Følstad Mentor Ole Jan Guin. Mære Landbruksskole Org.nr 989 334 174 Delårsrapport UB Washer Ansvarlig lærer- Hilde Følstad Mentor Ole Jan Guin Mære Landbruksskole Org.nr 989 334 174 Sammendrag UB Washer Forretningsidè Produktet er til traktoreierne som vil ha en sko/støvvelvasker

Detaljer

Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo

Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo Konkurransekriterier Oppdatert 3.desember 2012 Generell informasjon: Navn: NM for Studentbedrifter 2013 Dato: 5. - 6. juni

Detaljer

AKERSHUSMESTERSKAPET FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2014

AKERSHUSMESTERSKAPET FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2014 1 AKERSHUSMESTERSKAPET FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2014 Norges Varemesse (Hall E), Lillestrøm, 11. mars 2014 KONKURRANSEREGLER OG PÅMELDING 2 GründerExpo 2014 Akershusmesterskapet for ungdomsbedrifter Norges

Detaljer

Kapittel 1 Entreprenørskap Kapittel 2 Idéutvikling Kapittel 3 Forretningsplanen

Kapittel 1 Entreprenørskap Kapittel 2 Idéutvikling Kapittel 3 Forretningsplanen Kapittel 1 Entreprenørskap... 9 1.1 Hva er en bedrift?... 10 1.2 Nyetableringer er viktig... 11 1.3 Grunnlaget for næringsvirksomhet... 14 Naturressurser... 14 Menneskelige ressurser... 15 Kapital... 17

Detaljer

Disposisjon forretningsplan

Disposisjon forretningsplan Disposisjon forretningsplan 1. Forside og innholdsfortegnelse Forsiden bør inneholde følgende informasjon: Ungdomsbedriftens navn Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet Årstall for når ungdomsbedriften

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Elektrofag, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Elektrofag, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Elektrofag, Vg1 UB-året Elektrofag PTF Opplæring i bedrift, eks Elektriske bygningsinstallasjoner Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015

ÅRSRAPPORT. Coffee Bags UB. Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 ÅRSRAPPORT Coffee Bags UB Lister Videregående skole avd. Flekkefjord Studiespesialisering 2014/2015 Mentor: Thor- Eivind Fosse (Flekkefjord Produkter AS). Ansvarlig lærer: Ellen Netland. Organisasjonsnummer:

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Fylkesmesse for ungdomsbedrifter 2015

Fylkesmesse for ungdomsbedrifter 2015 Fylkesmesse for ungdomsbedrifter 2015 Fylkesmessen for ungdomsbedrifter i Buskerud, Telemark og Vestfold avholdes i Fritidsparken i Skien, onsdag 11. mars! Konkurranser: 1. Beste markedsføring 2. Beste

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Teknikk og industriell produksjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Teknikk og industriell produksjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Teknikk og industriell produksjon, Vg1 UB-året Design og håndverk Norsk Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder velge utstyr og arbeidsmetoder

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Service og samferdsel, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Service og samferdsel, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Service og samferdsel, Vg1 UB-året Service og samferdsel Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere andre

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Formgivningsfag Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Formgivningsfag Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Formgivningsfag Vg Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere andre ideer)

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Naturbruk, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Naturbruk, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Naturbruk, Vg1 UB-året Naturbruk Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere beskrive eksempler på produkt-

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Fylkesmesse for ungdomsbedrifter 2016

Fylkesmesse for ungdomsbedrifter 2016 Fylkesmesse for ungdomsbedrifter 2016 Fylkesmessen for ungdomsbedrifter i Buskerud, Telemark og Vestfold avholdes i Boligmappa Larvik arena, onsdag 16. mars 2016 Konkurranser: 1. Beste markedsføring 2.

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1 UB-året Medier og kommunikasjon Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere

Detaljer

FYLKESMESSE(FOR( UNGDOMSBEDRIFTER(

FYLKESMESSE(FOR( UNGDOMSBEDRIFTER( Fylkesmesse 2015 Konkurransekriterier s 1 FYLKESMESSE(FOR( UNGDOMSBEDRIFTER( MAXI(STORSENTER,( HAMAR(5.(MARS(2015(!! Fylkesmesse 2015 Konkurransekriterier s 2 Konkurransekriterier Ungt Entreprenørskap

Detaljer

CONNECT i Norge. Mona Hellund Generalsekretær. www.connectnorge.org

CONNECT i Norge. Mona Hellund Generalsekretær. www.connectnorge.org CONNECT i Norge Mona Hellund Generalsekretær www.connectnorge.org Gründerrådet 2011 1 Hvem er jeg Hvordan har jeg bygget mine selskaper Hva skal til for å lykkes Hvor søke hjelp Hvorfor «være gründer»

Detaljer

Fylkesmessa 2014 Bodø 17. 18.mars 2014 1

Fylkesmessa 2014 Bodø 17. 18.mars 2014 1 Fylkesmessa 2014 Bodø 17. 18.mars 2014 1 Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter 2014 Bodø 17. 18.mars 2014. Konkurranser 1. Beste markedsføring 2. Beste kundeopplevelse på nett 3. Beste reklamefilm 4. Beste

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet 1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Norges Eksportråd Utarbeidet av Marianne Rød og Kathleen Myklatun Oslo, Desember 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Balanced Scorecard som grunnlag for resultatlønn i Entra Eiendom AS

Balanced Scorecard som grunnlag for resultatlønn i Entra Eiendom AS Balanced Scorecard som grunnlag for resultatlønn i Entra Eiendom AS Forum for arbeid og lønn Lønnsdag 2004 1 desember 2004 Stikkord om selskapet Vi er ett av landets største eiendomsselskap Vi har ca.

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 For å lede økonomien tilbake til et forsvarlig punkt for drift, ser Aktive Studenters Forening seg nødt til å legge strengere

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning UNG BEDRIFT Engasjement og nyskaping i utdanning 50% av grunnskolene i fylket skal ha deltatt på kurs i Plankton/kreative metoder Etablering av 50 EB Alle EB presenteres på en svensk-norsk messe 19 N og

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

Elevbedrift. Denne permen tilhører elevbedriften: Kontaktopplysninger. Daglig leder: Hjemmeside: Ansatte i elevbedriften: Lærer. www.ue.

Elevbedrift. Denne permen tilhører elevbedriften: Kontaktopplysninger. Daglig leder: Hjemmeside: Ansatte i elevbedriften: Lærer. www.ue. Elevbedrift Velkommen til programmet Elevbedrift! Akkurat her og nå har dere blitt etablerere. Nå venter en periode med opplevelser og ny og spennende kunnskap. Dere skal etablere, drive og avvikle en

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid:

Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid: Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid: Beste tema/prosjektarbeid (entreprenørskapsprosjekt). Juryen skal kåre 1., 2. og 3. plass Juryen legger vekt på en helhetsvurdering av tema- prosjektarbeidet og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 MENTORER: Tim Ryder Simrad AS & Helge Sunde Rasmussen Libris AS Ansvarlig lærere: Bjørn T. Husby og Margaret smørholm Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201201-201212 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole

Forretningsplan. Trill Tørt UB. Mailand Videregående skole Mailand videregående skole Trill Tørt UB Forretningsplan Trill Tørt UB Mailand Videregående skole 2012/2013 Akershus fylkeskommune Ansvarlige lærere: Per Erik Brunsberg og Rune Heiestad Mentor: Sven Kåre

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Handlingsplaner knyttet til strategiplan for 2012-2015

Handlingsplaner knyttet til strategiplan for 2012-2015 Handlingsplaner knyttet til strategiplan for 2012-2015 Handlingsplan Produksjon og Salg Ansvarlig for planen:, GMR, ML og arbeidsledere Hovedmål/satsningsområder: Opprettholde en omsetning som minimum

Detaljer

Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo

Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Adr: Nydalsveien 37, 0484 Oslo Tlf: 46 41 08 20 Org: 987713380 Fax: 23 26 47 80 Kto: 9855.05.00280 Med vennlig hilsen,

Detaljer

FYLKESMESSE(FOR( UNGDOMSBEDRIFTER(

FYLKESMESSE(FOR( UNGDOMSBEDRIFTER( Fylkesmesse 2015 Konkurransekriterier s 1 FYLKESMESSE(FOR( UNGDOMSBEDRIFTER( MAXI(STORSENTER,( HAMAR(5.(MARS(2015(!! Fylkesmesse 2015 Konkurransekriterier s 2 Konkurransekriterier Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Målsetting med modulen:

Målsetting med modulen: HANDLINGSPLA N STRATEGIER MÅL 14.08.2012 Målsetting med modulen: Status hver enkelt Kompetanse / Teknologi S1 Visjon og forretningside Forretningsplan Forretningsidé: Bedrift: Ansvarlig: Hovedmål: År:

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub.

FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010. Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien. www.legcareub. FORRETNINGSPLAN KRAGERØ VIDERGÅENDE SKOLE 2009/2010 Mentor: Bjarne Sten Jørgensen Lærer: Hans Børge Pettersen Lien www.legcareub.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning.......2 1.1 Sammendrag........2 1.2

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Datafest. Forretningsplan. Visjon: Tilby ungdom en uforglemmelig spill opplevelse Mentor: Atle Malinen (Varanger Kraft)

Datafest. Forretningsplan. Visjon: Tilby ungdom en uforglemmelig spill opplevelse Mentor: Atle Malinen (Varanger Kraft) Datafest Forretningsplan UB Visjon: Tilby ungdom en uforglemmelig spill opplevelse Mentor: Atle Malinen (Varanger Kraft) Side 4 - Organisering av Datafest UB Side 5 - Styret i Datafest UB Side 6 - Forretningsidé

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Utdanningsprogram for studiespesialisering, Vg1 Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere andre ideer) Forretningsidé

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter 2012

Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter 2012 Ungt Entreprenørskap Telemark, Buskerud og Vestfold inviterer til Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter 2012 Sted: Skien Fritidspark/Hjalmar Johansen vgs Dato: Onsdag 14. mars 2012 Påmeldingsfrist: Innen 19.

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201301-201312 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Delårsrapport 2012 Nøtterøy videregående skole Mentor: Ellen-Cathrine Østli Lærer: Arild Nordahl Johnsen. FRII UB l Feelfrii.com 1

Delårsrapport 2012 Nøtterøy videregående skole Mentor: Ellen-Cathrine Østli Lærer: Arild Nordahl Johnsen. FRII UB l Feelfrii.com 1 Delårsrapport Frii UB - 2011/2012 Delårsrapport 2012 Nøtterøy videregående skole Mentor: Ellen-Cathrine Østli Lærer: Arild Nordahl Johnsen FRII UB l Feelfrii.com 1 INNHOLD Innhold 2 Oppsummering 2 Formål/visjon

Detaljer

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap UNGDOMSbedrift Inkluderende arbeidsliv Et program fra Ungt Entreprenørskap Hva er IA? Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er en samarbeidsavtale mellom partene i arbeidslivet (arbeidstaker-

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

FYLKESMESSE FOR UNGDOMSBEDRIFTER I TRØNDELAG

FYLKESMESSE FOR UNGDOMSBEDRIFTER I TRØNDELAG FYLKESMESSE FOR UNGDOMSBEDRIFTER I TRØNDELAG Magneten kjøpesenter, Levanger 10.mars 2016 Invitasjon med informasjon om konkurranser og konkurransekriterier 1 Ungt Entreprenørskap Trøndelag har gleden av

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Design og håndverk, Vg1 UB-året Design og håndverk Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder utvikle ideer til produkter og tjenester

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2014

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2014 Fylkesmesse for Studentbedrifter 2014 27. mars 2014, Høgskolen i Ålesund Tailor-made Technologies SB, Dyptvann SB, Stance SB og dinstudent SB representerte Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter i

Detaljer

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/15 21.09.2015 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Vedtak: Resultatet akkumulert etter 2. tertial

Detaljer

FYLKESMESSA FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2013

FYLKESMESSA FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2013 FYLKESMESSA FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2013 11.-12.mars Bodø KONKURRANSEREGLER OG FRISTER Det konkurreres i følgende klasser: 1. Beste logo 2. Beste webside 3. Beste forretningsplan 4. Beste reklamefilm 5. Beste

Detaljer

Årsrapport 2014/2015. Nøtterøy Videregående Skole Lærer: Arild Nordahl Johnsen

Årsrapport 2014/2015. Nøtterøy Videregående Skole Lærer: Arild Nordahl Johnsen Årsrapport 2014/2015 Nøtterøy Videregående Skole Lærer: Arild Nordahl Johnsen 1 GUARDIAN Innhold: Side: Innhold 2 1. Oppsummering 2 2. Formål/visjon 3 3. Produkt 4 4. Oppsummering av økonomiske resultater

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Beste markedsføring. Innledning. Målgruppene. Markedsmål

Beste markedsføring. Innledning. Målgruppene. Markedsmål Beste markedsføring Innledning Trondheim er kåret til Norges beste studentby og har over 30 000 studenter. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at seks av ti jobber ved siden av studiene. Hvert år kommer

Detaljer

Påmelding til konkurranser er IKKE BINDENDE, men deltakelsen frafaller automatisk dersom man ikke sender inn bidraget innen fristen (se siste side).

Påmelding til konkurranser er IKKE BINDENDE, men deltakelsen frafaller automatisk dersom man ikke sender inn bidraget innen fristen (se siste side). Side 1 av 14 Viktig informasjon: Påmelding til fylkesmessen: Påmeldingsfristen er satt til 18. desember 2009 Påmeldingen til fylkesmessen er BINDENDE. Eventuelle avmeldinger må skje SENEST 15. februar.

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

REKRUTTERINGSDOKUMENT

REKRUTTERINGSDOKUMENT Norsk Bridgeforbund REKRUTTERINGSDOKUMENT - for stilling som - GENERALSEKRETÆR Forberedt av Jan Aasen Lillehammer, oktober 2011 1 VIRKSOMHETEN STILLING Generalsekretær SELSKAPETS NAVN Norsk Bridgeforbund

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Delårsrapport. FinnmarksQuiz UB

Delårsrapport. FinnmarksQuiz UB Delårsrapport FinnmarksQuiz UB 2010/2011 Alta Videregående skole. Mentorer: Arnt Øystein Andersen Innovasjon Norge Tor Børge Lekang Bjørkmanns Trykkeri Ansvarlig lærer: Egil A. Mofoss 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer