MEDLEMSAVIS for næringsfartøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSAVIS for næringsfartøy"

Transkript

1 MEDLEMSAVIS for næringsfartøy BUD OG HUSTAD FORSIKRING gjensidig 1/mai 2007 GOD SOMMER Sommeren nærmer seg med raske skritt og mange av våre medlemmer har gjort unna en hektisk vinter/vår sesong. Vi vil ønske velkommen de nye medlemmene som kom til oss som følge av avtalen med Gjensidige Forsikring. Sammen med den fine utviklingen selskapet har vist, tar vi dette som et bevis på at vårt gjensidige og forsikringseide system fungerer like godt i dag som for 97 år siden da Bud og Hustad Forsikring ble stiftet. Dette er vi stolt over, og vil takke den enkelte medlem som har gjort dette mulig. Generalforsamlingen for året Selskapets 96. ordinære generalforsamling ble holdt i Kristiansund den 27. april Der møtte 57 medlemmer som representerte 130 stemmer. store oppmøtet og engasjementet rundt forslaget ga oss en grundig debatt om saken. Debatten dreide seg blant annet om det var nødvendig å ligge i en by, da det i dag er teknologisk likt om et kontor er plassert i en by eller på landet. I debatten var det også innslag som gikk på geografisk beliggenhet. Fra styret ble det fremført at hvis en flyttet hovedkontoret til Kristiansund, så kunne en samle hele virksomheten på ett kontor. Under avstemmingen oppnådde ikke styrets forslag nødvendig flertall og vedtektenes 1-1 ble derfor ikke endret. Styret: Eivind Brekstad, Averøy (styreleder) Ove Ellingvåg, Averøy (nestleder) Synnøve G. Ervik, Frøya Svein Solheim, Molde Hans Ole Inderhaug, Fræna Ingmund Pedersen, Fræna Jostein Nerland (ansattes representant) (bilde fra generalforsamlingen for 2006) Vi er godt fornøyd med skadeutviklingen i Regnskapet viste et overskudd på kr ,- etter at kr ,- var avsatt til premierabatt. Vi er stolt av at vi greier å avsette så mye, slik at vi kan gi våre medlemmer den ekstra fordelen det er å være forsikret i et gjensidig forsikringsselskap. (styret i Bud og Hustad Forsikring, ansattes repr. Jostein Nerland og Ove Ellingvåg er ikke med på bildet) Varamedlemmer til styret: 1. Egil Berge, Frøya 2. Helge Aukan, Aure 3. Frode Janbu, Fræna 4. Inge Pedersen, Fræna Mette Fjøren (for ansattes representant) Kontrollkomiteen: Svein Tormod Pedersen, Fræna Bernt Arild Male, Fræna Knut Arne Teistklub, Eide (bilde fra generalforsamlingen for 2006) Til årets generalforsamling hadde styret fremmet forslag om vedtektsendringer. Det var knyttet størst interesse til forslaget om endring av 1-1 Firma og forretningskontor, hvor styret foreslo å endre forretningsadresse til Kristiansund. Det gledelige Varamedlem til kontrollkomiteen: Ronny Groven, Fræna Valgkomiteen: Kåre Holm, Smøla Johan Arnt Skarseth, Fræna Dagfinn Skarsvåg, Frøya Varamedlemmer: Kåre Hoksnes, Aukra Harry Myren, Fræna Edvin Paulsen, Frøya

2 Skadeforebyggende arbeid. Bud og Hustad Forsikring har i en årrekke satset målbevisst på skadeforebyggende arbeid. Spesielt det siste året lanserte vi flere nye målrettede tiltak som har blitt meget godt mottatt blant medlemmene. På informasjonsmøtene som vi arrangerte høsten -06 ble disse tiltakene presentert og vi merket med en gang stor interesse. Arbeidsdress med flyteegenskaper Alle våre kunder som har helårs pakkeforsikring har i løpet av vinteren fått tilsendt bestillingsskjema for arbeidsdressen. Mange har allerede fått tilsendt arbeidsdressen og tatt denne i bruk. Tilbakemeldingene vi har fått er ensidig positive og det ser ut til arbeidsdressen fungerer godt under arbeid om bord. Nødstopp på garnspill. Garnspillet har alltid utgjort en vesentlig riskofaktor om bord på fiskebåtene. Vi har dessverre sett alt for mange ulykker som har resultert i både tragiske dødsfall og skade på mannskap. Etter informasjonsmøtene har vi mottatt tips om flere typer nødstopp som fungerer godt. Det viktigste med dette tiltaket er at garnspillet stopper automatisk når noen kommer i klem slik at videre skade kan unngåes. Tilbakemeldingene på dette tiltaket har også vært meget god og er preget av at fiskerne er godt kjent med at garnspillet er en risikofaktor og ikke minst en risikofaktor som alle ønsker å gjøre noe med. Tilskuddet for 2007 er på inntil 50 % av kostnaden, begrenset til 5 000,- pr. fartøy. E-stopp Samlet sett så har det allerede blitt montert mange E-stopp system om bord på båtene til våre medlemmer. Selv om systemet som skal videresende nødmelding ennå ikke er klar, er de fleste E-stoppene som er montert klargjort for dette. Når dette systemet er på plass vil E-stopp i tillegg til å stoppe motoren også kunne fungere som en trygghetsalarm, uansett hva som skjer. Tilskuddet for 2007 dekker kostnaden ved innkjøp av utstyret fra Marinmek AS. Alarmer. Skader som oppstår på fartøyer som ligger ved kai for kortere eller lengre opphold, utgjøre ofte betydelig beløp. Vi har i flere år stimulert våre medlemmer til å montere viderekobling av fartøyets alarmsystem til ekstern telefon. En rekke av våre medlemmer har montert slikt utstyr. Tilskuddet for 2007 er på inntil 6 000,- pr. fartøy. Tilskudd til jernkjøl. Dette tiltaket er det klart eldste tiltaket og ble i starten gitt til trebåter. Senere ble det utvidet til også å omfatte plastbåter. Vi har det siste året merket en økt etterspørsel etter tilskudd til jernkjøl. Vi gir tilskudd ut fra fartøyets lengde. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å montere jernkjøl. Frist for å søke om tilskudd til skadeforebyggende tiltak for nødstopp på garnspill og E-stopp er satt til Generelt for alle de skadeforebyggende tiltakene kan vi konkludere med stor interesse fra medlemmene. Mange har fått montert utstyr allerede og flere vil gjøre dette nå etter at vintersesongen er over, eller i forbindelse med det årlige vedlikehold. Vi oppfordrer flest mulig av dere til å gi oss konkrete tilbakemeldinger på de skadeforebyggende tiltakene. De beste vurderingene og tilbakemeldingene kan vi få fra dere som bruker utstyret i det daglige og som best kjenner til hvordan arbeidssituasjonen blir påvirket. Slik vil dere kunne gi et viktig bidrag når vi skal evaluere de skadeforebyggende tiltakene. Det er viktig for oss alle at vi kommer frem til best mulig tiltak for å redusere skadeutbetalingene og ikke minst for å redde liv og helse. Havarisjef Kåre B. Fure fratrer med pensjon den 19. juni Kåre B. Fure ble ansatt i Bud og Hustad Forsikring i 1977 og har således vært ansatt i 30 år. Kåre B. Fure begynte som inspektør ved kontoret i Kristiansund 1. mai Han ble utnevnt til avdelingssjef fra 1. januar 1991, da Henry Visnes måtte trekke seg tilbake på grunn av sykdom. 1. august 2000 ble han utnevnt til havarisjef og stedfortreder for adm. direktør. Kåre B. Fure har utført sitt arbeid for selskapet på en ærlig og rettferdig måte. Bud og Hustad Forsikring vil takke Kåre for det arbeid han har lagt ned for selskapet, og ønsker han til lykke som pensjonist. Tormod Mahle ansatt som ny havarisjef. Tormod Mahle er utdannet skipsfører, og har inntil han ble ansatt som havarisjef i selskapet, vart ansatt som administrativ fører på Kystekspressen mellom Kristiansund og Trondheim.

3 Han har i hele sitt voksne liv hatt sjøen som sin arbeidsplass. Tormod Mahle begynte hos oss 10/4 då. og vil formelt overta som havarisjef den 20. juni Vi er sikker på at Tormod Mahle vil gjøre et godt arbeid for selskapet og ønsker han lykke til i stillingen. (m/s Rosenborg under dåpen i Trondheim Havn) Vi benytter anledningen til å gratulere følgende rederi med overleverte nybygg siden forrige medlemsavis : "Tornado" John Rindarøy, Aukra "Sylvia" Harald Reppe, Frøya "Sjøsvanen" Ole E. Øyen, Hitra Elias Eidsvaag AS, Frøya Karl Magne Salmar Farming AS, Kverva (Tormod Mahle, foto : Simon Skotheimsvik) Glimten Vikna Sjøfarm AS, Rørvik Merete Salmar Farming AS, Kverva Ingve Drågen utnevnt til markedssjef Steinarson Jarle Tyrhaug, Smøla Ingve Drågen ble i styremøte den 27. april i år Fosnakallen Noomas AS, Kr.Sund N. utnevnt til markedssjef i selskapet. Knutshaug- Ingve Drågen ble ansatt i Bud og Hustad Forsikring fisk V Knutshaugfisk AS, Hitra i 1985, har vært markedskonsulent siden 1. mai Bentry Trygve Elverhaug, Frosta Han har gjort et godt arbeid for medlemmene Sara Marine Harvest Norway, og for selskapet, og vi er ikke i tvil om at han vil Hjelmeland gjøre et like godt arbeid som markedssjef og ønsker Nina Marine Harvest Norway, han lykke til i den nye stillingen. Hjelmeland Stamfisk 11 Marine Harvest Norway, Frøya Tennøy Marine Harvest Norway, Frøya Almaren Marine Harvest Norway, Bergen Oskar Sinkaberg Hansen AS, Rørvik Ormen Tordenskjold CodFarm AS, Tr.heim. Rosenborg Hansson Fishing AS, Åfjord Olga Eidsvaag Kran og transportservice AS, Frøya Knutshaug II Knutshaug Natur og Fiskeferie AS, Hitra Knutshaug IX Knutshaug Natur og Fiskeferie AS, Hitra Madam Sussemel Salmar Farming AS, Frøya Sandøygut Marin Invest AS, Harøy (Ingve Drågen) Samarbeidsavtalen med Gjensidige Forsikring. Som følge av samarbeidsavtalen med Gjensidige Forsikring kan vi nå tilby ett mangfold av produkter, og vi er godt rustet til å møte medlemmene sine behov for forsikringstjenester. Utenom tradisjonell sjøforsikring kan vi tilby: - Obligatorisk tjenestepensjon - Alle typer skadeforsikring - Forsikringer tilknyttet samarbeidsavtalen mellom Norges Fiskarlag og Gjensidige Forsikring. Overlevering av nybygg. (m/s Sandøygut levert fra Sletta Verft AS)

4 - Midt-Norges ledende sjøforsikringsselskap - Vi benytter anledningen til å presentere noen av fartøyene som er forsikret hos oss. m/s "Rav (foto: Harald M. Valderhaug) m/s "Veslemøy" m/s "Storstein" m/s "Haaværbuen" BUD OG HUSTAD FORSIKRING HOVEDKONTORET, 6430 BUD Telefonnr.: Telefaksnr.: E-post : KONTOR, VÅGEVEIEN 6, KR.SUND N. Telefonnr.: Telefaksnr.: LOKALE REPRESENTANTER: Hitra og Frøya: GUTTORM ESPNES tlf mob Osen og Roan: JAN OSEN tlf mob Vikna, Nærøy og Leka: KJELL IVAR SØRØY tlf mob STYREFORMANN: EIVIND BREKSTAD, AVERØY Ansvarlig redaktør: Adm.dir. Palmer Sjåholm tlf

5 -Midt-Norges ledende sjøforsikringsselskap

Generalforsamling 2014 Løpshavn båtforening. Styrets årsberetning 2013/2014

Generalforsamling 2014 Løpshavn båtforening. Styrets årsberetning 2013/2014 Styret i valgperioden 15.5.2013 7.5.2014 Leder: Kasserer: Sekretær/Web: Varamedlem: Varamedlem: Jan Tore Hagnes Ellen Hansen og Hallgeir Higrav Ola Sakshaug Kurt Olsen Jon-Roger Myrvoll Lillian Karlsen

Detaljer

Melding om arbeidsåret

Melding om arbeidsåret Melding om arbeidsåret 2006/2007 2005/2006 1 1 Innhold: MELDING FOR DRIFTSÅRET 2006/2007... 2 STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG... 6 SAKER I MELDINGSÅRET... 10 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET

Detaljer

Styrets beretn tning

Styrets beretn tning Ake erselvens Baa tforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2012 1.0 OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE I PERIODEN 2012: 1.1 Styret: Formann Phillip Weemes Nestformann Tom Arild Hansen Kasserer

Detaljer

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om Å r s r a p p o rt 2009 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n Å f i s k e e r d e n e n e s t e f i l o s o f i m a n b l

Detaljer

Innhold. Kjære leser... 2. Oppstarten og årene på «andresida»... 4. Gjenoppbygging og utvikling... 7. Styre og eiere... 11

Innhold. Kjære leser... 2. Oppstarten og årene på «andresida»... 4. Gjenoppbygging og utvikling... 7. Styre og eiere... 11 Innhold Kjære leser................................... 2 Oppstarten og årene på «andresida».......... 4 Gjenoppbygging og utvikling................. 7 Styre og eiere................................. 11

Detaljer

KIS nytt. Jubileumstur til Berlin. Nr. 1 2013. Leder s 2 KIS portrettet Veien blir til mens du går s 3. KIS SØR AS KIS Avtalen all inclusive s 4

KIS nytt. Jubileumstur til Berlin. Nr. 1 2013. Leder s 2 KIS portrettet Veien blir til mens du går s 3. KIS SØR AS KIS Avtalen all inclusive s 4 KIS nytt Nr. 1 2013 Leder s 2 KIS portrettet Veien blir til mens du går s 3 KIS SØR AS KIS Avtalen all inclusive s 4 KIS KOMPETANSE AS Sikkerhetsopplæring i medvind s 5 KIS VEST AS Høye ambisjoner offshore

Detaljer

FINALISTEN. Finale Benchmark Center er i gang. Årets største nyhet. Finale ut på «Roadshow» Resultatene fra Brukerundersøkelsen er klare

FINALISTEN. Finale Benchmark Center er i gang. Årets største nyhet. Finale ut på «Roadshow» Resultatene fra Brukerundersøkelsen er klare FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as September 2002 Finale Benchmark Center er i gang Jan-Eirik Lindberg trådte inn i stillingen som administrerende direktør i Finale Benchmark Center 1. september,

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2009 Årgang 14 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Årsmøte i klubbene, Jubileumsåret 2009, Forskudd på utbetaling av dagpenger,

Detaljer

Salg av Nedre Enger. Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund. Saker av interesse: PROGRAM FOR 17. MAI 2006 VED ASAK SKOLE

Salg av Nedre Enger. Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund. Saker av interesse: PROGRAM FOR 17. MAI 2006 VED ASAK SKOLE LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund Nr 1/06 Mai 2006 Torsdag 4. mai 2006 fikk vi vår første sommerdag, og det uten at våren var innom oss.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 78. Årsmøte. 04 mars 2015

ÅRSRAPPORT 2014 78. Årsmøte. 04 mars 2015 ÅRSRAPPORT 2014 78. Årsmøte. 04 mars 2015 Se også innhold 2 3 4 5-1 9-11 11-15 16-17 18 innhold pastord dagsorden menighetsrådets rapport statistikker økonomi rapport forts. rammeplan 2015 Misjonskirken

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012 RAPPORTEN #4-2012 FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: STATUS 2 ÅR ETTER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: REGNSKAPS- OG PERSONALADMINISTRASJON: ØKONOR SOM TOTALLEVERANDØR SKATTEFRI OMDANNELSE AV NUF TIL NORSK AKSJESELSKAP

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 Innledning om ulykker og risikoutvikling for sjarkflåten... 8

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 Innledning om ulykker og risikoutvikling for sjarkflåten... 8 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...4 1.1 Forord...4 1.2 Program for HMS-seminar for kystflåten...5 1.3 Velkommen ved Norges Fiskarlag...6 1.4 Deltakere ved HMS-seminar på Røst mars 2007...7 2 Innledning

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Påsken 1995 Redaksjon: Olav Aasprong, Arve Stokke Minneord. Den 14. februar 1995 fikk vi beskjed om at bror Johan Petter Rød var død, nær 70 år gammel. Johan Petter har de siste årene vært mye syk slik

Detaljer

SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL

SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL Det foregår for tida store vegarbeider i Orkdal. Det investeres for i alt 8,2 millioner kroner på tre veger. Disse er Strømtjønnvegen, Mjovassvegen og Hamranvegen. Alle

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT

Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT Foto: Espen A. Istad K U N D E M A G A S I N F R A I S TA D Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT Nr. 1/2013 Vil ha FULL FART 30 % lavere strømregning på to år Strømregningen i januar 2013 ble ca kr 1.100 lavere

Detaljer

DES - NORGE. SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 2-2014 * Granfos konferanse-senter

DES - NORGE. SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 2-2014 * Granfos konferanse-senter DES - NORGE SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 2-2014 * Granfos konferanse-senter Innkalling til Generalforsamling mandag 5. mai 2014 Granfos konferansesenter, Granfos Næringspark,

Detaljer

Lite verksted med stor kompetanse. Gutta vil ikke legge ned Fjellstallen

Lite verksted med stor kompetanse. Gutta vil ikke legge ned Fjellstallen 50 år! Nr. 1 mars 2006 - Årgang 50 Utgiver: Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo Mantena går så det griner. Aldri før har selskapet lagt frem så gode tall, og både eieren og storkunden NSB er førnøyd.

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsrapport -08. Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2008. Styret Valgkomite Ansatte. Kontrollkomite INNHOLD. Tillitsvalgte og ansatte 2.

Årsrapport -08. Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2008. Styret Valgkomite Ansatte. Kontrollkomite INNHOLD. Tillitsvalgte og ansatte 2. Årsrapport 2008 1 Årsrapport -08 INNHOLD Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2008 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Kundevalgte: Ragna Kvendset 2008 Liv Ingjerd Holten 2005/08 Inger Skei

Detaljer

årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012.

årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012. årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012. Foto: Eva Rose Styreleders ord Kjære medlemmer i GramArt. Etter å ha sittet

Detaljer