Fysisk trening ved nevromuskulær sykdom hvorfor og hvordan?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fysisk trening ved nevromuskulær sykdom hvorfor og hvordan?"

Transkript

1 Fysisk trening ved nevromuskulær sykdom hvorfor og hvordan? Fagkonferanse om nevromuskulære sykdommer Tromsø oktober 2011 Helge Aronsen Hæstad Spesialist i nevrologisk fysioterapi, UNN

2 Hvorfor? Mestre hverdagen bedre Bedre livskvalitet Redusere risiko for livsstilssykdommer knyttet til lavt aktivitetsnivå

3 Hvordan? All trening bør Ha et klart funksjonelt fokus Legge til rette for mest mulig effektiv kroppsbruk i daglige aktiviteter

4 Områder hvor trening kan være et virkemiddel Kraft Styrking av primær svakhet (?) Redusere lært ikke-bruk (disuse atrophy) Utholdenhet og kondisjon Redusere dekondisjonering pga lavt aktivitetsnivå Bevegelsesstrategier og mønstre Effektivisering Total energibruk, multisegmentell kraftutvikling, balanse, flyt

5 Styrketrening Resultat fra studier varierer fra ingen effekt, til en svak positiv effekt for enkelte diagnosegrupper De fleste studier benytter moderat motstand De fleste studier konkluderer med at moderat styrketrening ikke er skadelig for muskulaturen

6 Cochrane review RCT-studier med minimum 10 ukers styrketrening inkludert (Cejudo 2005, Lindeman 1995, van der Kooi 2004) Alle vurderer moderat styrketrening 50-80% av 1RM Ingen positiv effekt for personer med DM og mitokondriesykdom Svak positiv effekt ved FSH (albufleksorer) Ingen tegn til skadelig påvirkning av muskulatur Ingen funksjonsbedringer Voet et al 2011

7 Kraftøkning også vist ved Mitokondriesykdom Murphy et al 2008 Polymyositt/Dermatomyositt Wiesinger 1998, Alexanderson 2007 LGMD2i DM Sveen 2008 (Kraftøkning i sykkelrelaterte muskler etter utholdenhetstrening på ergometersykkel) Tollback 1999 (Høy motstand (80% av 1RM) Økning i 1RM, men ikke i isokinetiske tester

8 Konklusjon styrke Moderat styrketrening synes å ikke være skadelig for muskulatur i en rekke muskelsykdommer NB! Små studier Moderat styrketrening kan gi en lett kraftøkning hos noen pasientgrupper NB! Ikke automatisk funksjonsbedring

9 Må vurdere hver diagnosegruppe for seg og pasienter individuelt NB! Vet lite om effekt på de aller svakeste musklene Er potensialet for bedring mindre? Er potensialet for skade større? Vet lite om effekten av hard styrketrening

10 Utholdenhet og kondisjon Mange muskelsyke får redusert kondisjon og utholdenhet pga langvarig lavt aktivitetsnivå

11 Øket VO2max og/eller øket Wmax vist ved Mitokondriesykdom Taivassolo 2006, Jeppesen 2006, Cejudo 2005, Trenell 2006 Becker Sveen 2008 Dystrofia Myotonica Ørngren 2005 LGMD2i Sveen 2007 FSH Olsen 2005 Polymyositt/dermatomyositt Wiesinger 1998, Varju 2003 Inklusjonslegememyositt Spector 1997 McArdle Mate-Munoz 2007 Myosinmyopati Sunnerhagen 2004 Submaksimal belastning (65-70% av VO2max) hovedsakelig på ergometersykkel Små studier - usikre effekter Rapporter om muskelsmerter Ingen fysiologiske tegn til skade på muskulatur

12 Treningseffekten går tilbake når treningen opphører Taivassolo 2006, Jeppesen 2006 Èn studie rapporterer bedret livskvalitet ved trening. Effekten opphører når treningen opphører Taivassolo 2006

13 Konklusjon kondisjon/utholdenhet Moderat kondisjonstrening synes ikke å være skadelig for muskulatur i en rekke muskelsykdommer Moderat kondisjonstrening kan ha positiv effekt på utholdenhet og kondisjon hos flere grupper muskelsyke NB! Små studier

14 Må vurdere hver diagnosegruppe for seg og pasienter individuelt Kondisjonstrening bør gjennomføres kontinuerlig for å ha effekt Obs på evt muskelsmerter

15 Bevegelsesstrategier og -mønstre Daglige aktiviteter er preget av bevegelser i funksjonelle mønstre Samspill mellom Kroppsdeler Holdningsaktivitet og direkte målrettet bevegelse Styres av Prosesser i distribuerte nettverk i CNS Biomekaniske interaksjoner Brodal 2007, Frey et al 2011, Kibler et al 2006

16 Kraftutvikling og bevegelse i alle deler av kroppen påvirker hverandre gjensidig Ballkast involverer ofte et diagonalt kraftmønster, som begynner med aktivering i motsatt fot 50% av energien i et kast kan komme fra hofte/trunkus Forutsetter finstemt koordinasjon av stabiliserende og bevegende krefter i trunkus 26% øket styrke i plantarfleksjon (ankel) ved samtidig god proksimal aktivering (hofte) 23% øket styrke i supraspinatus ved samtidig stabilisering av scapula Kibler et al 2006

17 Forstyrrelser i én del av bevegelseskjeden, vil forringe kvalitet (presisjon, effektivitet, flyt, kraft) i hele kjeden Forstyrrelser kan være Lokal muskelsvakhet Immobilitet (Muskulær fiksering eller vevsstivhet) eller hypermobilitet Svikt i nevromuskulær aktivering

18 Funksjonell trening med vekt på bevegelsesstrategier og -mønstre Ingen effektstudier for muskelsyke Multipple case series study viser at personer med LGMD2i kan endre sitt gangmønster i en positiv retning etter trening med fokus på bevegelseskvalitet og koordinasjon (Bobath) Smalere stegbredde (hastighetsjustert) kombinert med uendret eller lengre steglengde Lengre distanse på 6 minutters gangtest Slevopplevd bedring Endringer vedvarte ved 2 mnd follow-up Øygard et al 2010

19 Hvilke funksjonelle mønstre er den affiserte muskulaturen en del av? Er strategiene for å kompensere for grunnlidelsen effektive, eller forsterker de funksjonsproblemene? Fikserende kompensatorisk aktivitet kan forsterke funksjonell kraftsvikt

20 Kan endring/modifisering av bevegelsesstrategier og -mønstre gi 1: bedre total bevegelseseffektivitet? Energiøkonomisering 2: den affiserte muskulaturen bedre arbeidsbetingelser? Bedre evnen til å utvikle og bevare kraft i affisert muskulatur i enkelte aktiviteter

21 Oppsummering Funksjonell, oppgaverettet trening har god dokumentert effekt i rehabilitering av for eksempel hjerneslag Ingen effektstudier for muskelsyke. Men logisk at samme hovedprinsipp for motorisk læring gjelder

22 Funksjonell, oppgaverettet trening må baseres på Mest mulig eksakt viten om primærdiagnosen og begrensninger denne setter Grundig undersøkelse av kraftsvikt og kompensatoriske strategier INDIVIDUELT TILPASSET

23 Optimalisering av bevegelsesstrategier og mønstre for å lette rekruttering av ønsket aktivitet gi affisert muskulatur best mulig arbeidsbetingelser utnytte biomekaniske interaksjoner mellom kroppsdeler

24 Behandling av svake ledd i bevegelseskjeder Mobilisering av vevsstivhet og/eller muskulært fikserte områder NB! Ikke mobilisere vevsstivhet pasienten trenger for å være stabil! Styrking av delmønstre og evt enkeltkomponenter

25 Elementer av moderat styrketrening kan prøves ut i funksjonelle sammenhenger For eksempel steg opp trappetrinn med fokus på styrking av hofteekstensjon og abduksjon, sammen med posturale krav knyttet til trappegang Oppgavespesifikk styrketrening vil trolig ha større overføringsverdi til daglig funksjon enn styrketrening løsrevet fra en funksjonell sammenheng NB! Utvis spesiell forsiktighet ved trening av muskulatur med kraftverdier på 3 eller lavere

26 Muskelsyke som ønsker det bør få tilbud om å prøve ut kondisjonstrening med moderat intensitet For eksempel på ergometersykkel, tredemølle eller gange utendørs Må legges inn som fast rutine i dagliglivet for å ha varig effekt Obs på evt overbelastning av svært svak muskulatur

27 Referanseliste Alexanderson H, Dastmalchi M, Esbjornsson-Liljedahl M, Opava CH, Lundberg IE. Benefits of intensive resistance training in patients with chronic polymyositis or dermatomyositis. Arthritis and Rheumatism 2007;57(5): Brodal P. Sentralnervesystemet. Universitetsforlaget 2007 Cejduo P, Bautista J,Montemayor T, Villagomez R, Jimenez L, Ortega F, et al.exercise training in mitochondrial myopathy: a randomized clinical trial. Muscle & Nerve 2005;32(3): Frey S. et al. Neurological principles and rehabilitation of action disorders: Computation, anatomy and physiology (CAP) model. Neurorehabilitation and neural repair 2011:25(5);6s-20s. Jeppesen TD, Schwartz M, Olsen DB, Wibrand F, Krag T, Duno M, et al.aerobic training is safe and improves exercise capacity in patients with mitochondrial myopathy. Brain 2006;129(12): Kibler WB, Press J, Sciascia A. The role of core stability in athletic function. Sports Med (3): Lindeman E, Leffers P, Spaans F, Drukker J, Reulen J, Kerckhoffs M, et al.strength training in patients with myotonic dystrophy and hereditary motor and sensory neuropathy: a randomized clinical trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 1995;76(7): Mate-Munoz JL, Moran M, Perez M, Chamorro-Vina C, Gomez-Gallego F, Santiago C, et al.favorable responses to acute and chronic exercise in McArdle patients. Clinical Journal of Sport Medicine 2007;17(4): Murphy JL, Blakely EL, Schaefer AM, He L, Wyrick P,Haller RG, et al. Resistance training in patients with single,large-scale deletions of mitochondrial DNA. Brain 2008;131(Pt 11): Olsen DB, Orngreen MC, Vissing J. Aerobic training improves exercise performance in facioscapulohumeral muscular dystrophy. Neurology 2005;64(6): Spector SA, Lemmer JT, Koffman BM, Fleischer TA, Feuerstein IM, Hurley BF, et al.safety and efficacy of strength training in patients with sporadic inclusion body myositis. Muscle & Nerve 1997;20(10): Sunnerhagen KS, Darin N, Tajsharghi H, Oldfors A. The effects of endurance training in persons with a hereditary myosin myopathy. Acta Neurologica Scandinavica 2004;110 (2):80 6.

28 Sveen ML, Jeppesen TD, Hauerslev S, Kober L, Krag TO, Vissing J. Endurance training improves fitness and strength in patients with Becker muscular dystrophy. Brain 2008; 131(Pt 11): Sveen ML, Jeppesen TD, Hauerslev S, Krag TO, Vissing J. Endurance training: an effective and safe treatment for patients with LGMD2I. Neurology 2007;68(1): Taivassalo T, Gardner JL, Taylor RW, Schaefer AM, Newman J, Barron MJ, et al.endurance training and detraining in mitochondrial myopathies due to single largescale mtdna deletions. Brain 2006;129(12): Tollbäck A, Eriksson S, Wredenberg A, Jenner G, Vargas R, Borg K, et al.effects of high resistance training in patients with myotonic dystrophy. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine 1999;31(1):9 16. Trenell MI, Sue CM, Kemp GJ, Sachinwalla T, Thompson CH. Aerobic exercise and muscle metabolism in patients with mitochondrial myopathy. Muscle and Nerve 2006;33 (4): van der Kooi EL, Vogels OJM, van Asseldonk RJGP, Lindeman E,Hendriks JCM,WohlgemuthM, et al.strength training and albuterol in facioscapulohumeral muscular dystrophy. Neurology 2004;63(4): Varju C, Petho E, Kutas R, Czirjak L. The effect of physical exercise following acute disease exacerbation in patients with dermatomyositis/polymyositis. Clinical Rehabilitation 2003;17(1):83 7. Voet NBM, van der Kooi EL, Riphagen II, Lindeman E, van Engelen BGM, Geurts ACH. Strength training and aerobic exercise training for muscle disease (Review).The Cochrane Collaboration Published by JohnWiley & Sons, Ltd. Wiesinger GF, Quittan M, Aringer M, Seeber A, Volc- Platzer B, Smolen J, et al.improvement of physical fitness and muscle strength in polymyositis/dermatomyositis patients by a training programme. British Journal of Rheumatology 1998;37(2): Ørngreen MC, Olsen DB, Vissing J. Aerobic training in patients with myotonic dystrophy type 1. Annals of Neurology 2005;57(5):754 7.

Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF.

Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF. Cerebral parese i livsløpspespektiv Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF. Cerebral parese (CP) blir definert som:

Detaljer

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon En studie om treningens betydning for mobilitet og tillit til egen mestring Jette Schack Masteroppgave, Masterstudium i rehabilitering,

Detaljer

Fysioterapi ved revmatoid artritt

Fysioterapi ved revmatoid artritt Fysioterapeuten nr. 3/2000: Fysioterapi ved revmatoid artritt Anne Marit Mengshoel, fysioterapeut, dr.philos. Fysioterapiavdelingen, Senter for revmatiske sykdommer, Rikshospitalet Revmatoid artritt (RA)

Detaljer

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati vitenskap Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati Summary Objective: To assess the effects of physical activity on fatigue and physical functioning in adults with chronic fatigue syndrome

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KLINISK FYSIOTERAPI. Huntingtons sykdom Europeisk nettverk for Huntingtons sykdom (EHDN) Arbeidsgruppe i Fysioterapi

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KLINISK FYSIOTERAPI. Huntingtons sykdom Europeisk nettverk for Huntingtons sykdom (EHDN) Arbeidsgruppe i Fysioterapi ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KLINISK FYSIOTERAPI Huntingtons sykdom Europeisk nettverk for Huntingtons sykdom (EHDN) Arbeidsgruppe i Fysioterapi Klassifikasjoner for fysioterapibehandling ved Huntingtons

Detaljer

Forebygging og behandling av arthrose. Sverre Mæhlum Sjeflege professor dr med Hjelp24/NIMI

Forebygging og behandling av arthrose. Sverre Mæhlum Sjeflege professor dr med Hjelp24/NIMI Forebygging og behandling av arthrose Sverre Mæhlum Sjeflege professor dr med Hjelp24/NIMI Jeg ønsker i denne forelesningen å si litt om Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og Forebygging g av arthrose

Detaljer

Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring?

Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring? Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring? En drøfting av metoder for bedring av muskelstyrke, balanse og tillit til egen mestring, som et fallforebyggende tiltak, for

Detaljer

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser IS-1160 Rapport Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser Anbefalinger Heftets tittel: Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser - Anbefalinger Utgitt: 06/2004 Bestillingsnummer:

Detaljer

Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) - Del II: Fysioterapeuten er sentral i den tverrfaglige behandlingen

Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) - Del II: Fysioterapeuten er sentral i den tverrfaglige behandlingen Fag fag artikkel FYSIOTERAPEUTEN har siden nyttår hatt fokus på forskning og behandling av smerte. I januar presenterte vi en fagartikkel om sentralt forstyrret smertemodulering, som forklaring på kroniske

Detaljer

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet og trening Fysisk aktivitet Enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur

Detaljer

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Postoperativ opptrening etter median sternotomi operasjon med biologisk aortaventil Bjarne Vad Nilsen Prosjektoppgave i medisinsk

Detaljer

12. Overgangsalderen

12. Overgangsalderen 162 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 12. Overgangsalderen Forfattere Mats Hammar, professor, överläkare, Avdelningen för obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Hälsouniversitetet

Detaljer

Masteroppgave 2014. Masterprogram i helsefag Klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Masteroppgave 2014. Masterprogram i helsefag Klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter Institutt for global helse og samfunnsmedisin Masteroppgave 2014 «Hvordan grovmotorisk funksjon, leddbevegelighet og spastisitet i underekstremitetene til barn med cerebral parese påvirkes ved hjelp av et motorisert trenings- og stimuleringshjelpemiddel»

Detaljer

Fysisk aktivitetsnivå hos ungdom med nevromuskulær sykdom

Fysisk aktivitetsnivå hos ungdom med nevromuskulær sykdom Fysisk aktivitetsnivå hos ungdom med nevromuskulær sykdom En kartleggingsstudie M. Elizabeth Holtebekk Masteroppgave ved Seksjon for helsefag, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Det medisinske

Detaljer

Nr 8/2014 Årgang 23. i Privat Praksis. God jul til alle våre lesere!

Nr 8/2014 Årgang 23. i Privat Praksis. God jul til alle våre lesere! Nr 8/2014 Årgang 23 i Privat Praksis God jul til alle våre lesere! www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi AlfaCare Kurskalender 2015 23.-24. januar Kinesio Taping KT 1 Oslo 13.-14. februar

Detaljer

fag Funksjonsvedlikehold og gruppetrening for eldre gjennomføring og evaluering av praksis

fag Funksjonsvedlikehold og gruppetrening for eldre gjennomføring og evaluering av praksis fag Funksjonsvedlikehold og gruppetrening for eldre gjennomføring og evaluering av praksis Kristin Taraldsen, fysioterapeut, msc, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Hvorfor gir vidt forskjellige intervensjoner samme resultat for pasienter med nakke-/ryggsmerter?

Hvorfor gir vidt forskjellige intervensjoner samme resultat for pasienter med nakke-/ryggsmerter? Fjodor Dostojevsky skrev en gang at mennesker har en så stor forkjærlighet for systemer og abstrakte slutninger, at vi har en tendens til å overse sannheten. Denne artikkelen handler om at bruk av evidensbasert

Detaljer

SYSTEMATISK TRENING VEIEN TIL ØKT FRISKVÆR?

SYSTEMATISK TRENING VEIEN TIL ØKT FRISKVÆR? RAPPORT SYSTEMATISK TRENING VEIEN TIL ØKT FRISKVÆR? Et prosjekt i Alstahaug kommune i regi av Frisklivssentralen 2012-2014 Forfattere: Fysioterapeut Solveig Espeset og Spesialfysioterapeut Kari Mentzoni

Detaljer

Nr 4/2014 Årgang 23. i Privat Praksis

Nr 4/2014 Årgang 23. i Privat Praksis Nr 4/2014 Årgang 23 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi ASPIT AS Steinsrudvegen 1, 3840 SELJORD Tlf.: 35 05 79 10 Epost: post@physica.no www.physica.no Innhold Leder

Detaljer

Utviklingen av perifer neuropati hos type 2 diabetikere og om trening kan lindre symptomene Hilde Fjellskål

Utviklingen av perifer neuropati hos type 2 diabetikere og om trening kan lindre symptomene Hilde Fjellskål Utviklingen av perifer neuropati hos type 2 diabetikere og om trening kan lindre symptomene Hilde Fjellskål Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: 3 september 2012

Detaljer

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning 266 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 20. Demens Forfattere Jorunn L. Helbostad, fysioterapeut, dr. philos, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Bruk av tredemølle med seleoppheng i rehabilitering av pasienter med nevrologiske skader

Bruk av tredemølle med seleoppheng i rehabilitering av pasienter med nevrologiske skader Bruk av tredemølle med seleoppheng i rehabilitering av pasienter med nevrologiske skader Ellen Høyer, fysioterapeut og cand. san, ellen.hoyer@sunnaas.no Arve Opheim, fysioterapeut og cand. san. Reidun

Detaljer

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose Fysisk aktivitet gir helsegevinst også etter en kreftdiagnose Har du kreft og er usikker på hvor mye du kan og bør være i fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet er generelt viktig for god helse. Fysisk aktivitet

Detaljer

Gothenburg University Publications

Gothenburg University Publications Gothenburg University Publications Fysioterapi ved rehabilitering av pasienter med ryggmargsskade. This is an author produced version of a paper published in: Helse Medisin Teknikk (ISSN: 1501-7729) Citation

Detaljer

Graviditet og fødsel hos kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer

Graviditet og fødsel hos kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer Graviditet og fødsel hos kvinner med arvelige nevromuskulære sykdommer Er det økt risiko for komplikasjoner rundt fødselen? Er fosteret utsatt for høyere risiko når mor har muskelsykdom sammenlignet med

Detaljer

Instruktøren. Kort innføring i generell treningslære... 65

Instruktøren. Kort innføring i generell treningslære... 65 Instruktøren Kort innføring i generell treningslære................ 65 Hva, hvordan, hvorfor................................... 65 Belastning, hvile og resultat.............................. 66 Varighet,

Detaljer

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1. Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.3 Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen... 5 DEL 2 PRESENTASJON AV TRYGG PÅ

Detaljer

Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling

Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Rapport nr. 7/2004 Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling Medisinsk metodevurdering basert på internasjonal

Detaljer

Hurtighetstrening i fotball

Hurtighetstrening i fotball Hurtighetstrening i fotball Av: Espen Tønnessen, Leif Olav Alnes og Sigmund B. Aasen Dato: 15.11.2008 Innledning Artikkelforfatterne har de seneste årene merket en markant økning i antall forespørsler

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Lillebeth Larun Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet i Bergen 2011 Dato for disputas: 29. september 2011 2 3

Detaljer