Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014"

Transkript

1 Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 SAMMENDRAG BAKGRUNN DEFINISJON OG INDIKATORER DEFINISJON AV STFKS EGENVIRKSOMHET INDIKATORER KLIMAREGNSKAP FOR EGEN VIRKSOMHET ANSATTES REISEVIRKSOMHET Private kjøretøy i jobbreise (km-godtgjørelse) Flyreiser ENERGIBRUK I BYGG KOLLEKTIVTRAFIKK TOTALT KLIMAREGNSKAP MILJØRAPPORTERING MILJØSERTIFISERING INNKJØP FORBRUK OG AVFALL KONKLUSJON OG VEIEN VIDERE...13 SAMMENDRAG Fylkestinget i Sør-Trøndelag har vedtatt ambisiøse klimamål: å redusere utslippene av klimagasser i Trøndelag med 30 % innen 2020 sammenlignet med 1991, og å kutte klimagassutslipp i egen organisasjon med 50 %. For a kunne arbeide for måloppnåelse er det viktig å ha oversikt over hvor vi ligger an. Et helhetlig klimaregnskap og miljørapport for STFKs egen virksomhet ble første gang utarbeidet i 2013 (FT 116/13). Deretter skal tallene rapporteres årlig. Rapporten skal kunne kartlegge hvor det er mulig å kutte utslipp samt vise effekten av tiltak. Rapporten vil i større grad brukes som grunnlag og referanse for miljøsertifiseringsarbeid og tiltakene i del 2 av Handlingsprogram klima og energi som gjelder egen virksomhet. Definisjoner av GHG-protokollen (Greenhouse Gas) brukes i denne rapporten. Det vil si at klimaregnskapet inneholder direkte utslipp samt indirekte utslipp fra energiforbruk som strøm og fjernvarme. Utslipp fra innkjøp av produkter og tjenester er ikke inkludert. Det er vanskelig å skaffe historiske tall og 2012 blir det første året et helhetlig tall lar seg presentere. Denne statistikken fanger ikke alle utslippskategorier av STFKs aktiviteter, men kun et utvalg av de viktigste. Spesielt gjelder dette ansattes reisevirksomhet. Det er en viss grad usikkerhet i datakvalitet og beregningsmetodikk. Det viktigste med dette arbeidet er å vise tallene i sin størrelsesorden og ikke minst utviklingstrend over årene. Det totale klimautslippet i 2013 ligger på tonn CO 2 -ekvivilenter og har gått ned 3,6 % i forhold til Tallene i 2013 viser at utslipp fra kollektivtrafikk utgjør 83,7 % av totalt utslipp i STFKs klimaregnskap, mens fylkeskommunal drift utgjør 16,3 %. Blant utslipp fra fylkeskommunal drift går 93,7 % til energibruk i bygg og reisevirksomheter utgjør 6,3 %. 1

2 KLIMAUTSLIPP STFK FYLKESKOMMUNAL DRIFT Km-godtgjørelse Flyreiser Energibruk i bygg Totalt drift KOLLEKTIVTRAFIKK Båt og ferje Buss Totalt kollektivt Totalt klimautslipp (tonn CO2) Kort oppsummering om utvikling og trend: Antall årsverk av STFK har vært uendret fra 2008 til 2013 (endring rundt 1 %), mens elevtallet har økt med 20 %. Bruk av private kjøretøy i jobbreise (km-godtgjøring) har økt med 18 % fra 2010 til Tallene i 2013 har økt 2 % ift Total reiselengde (mileage) i flyreiser har økt med 67 % fra 2011 til Økningen skjedde mest på strekninger innen Europa. Tallene i 2013 har økt 2 % ift Temperatur-korrigert energiforbruk har gått ned hvert år i periode Tallene i 2013 har økt 0,4 % ift Stor byggeaktivitet pågår. Utslipp fra kollektivtransporttjenester er nesten likt i 2008 og 2012, mens Miljøpakken har bidratt til betydelig økning i kollektivtrafikken fra Utslippstallene i 2013 har gått ned 4 % ift 2012, mens antall rute-kilometer for buss har økt med 22 %. Innenfor miljøsertifisering er Fylkeshuset samt 8 videregående skoler Miljøfyrtårn-sertifisert. Meldal vgs er den eneste som er Grønt Flagg-sertifisert. Totalt papirforbruk har gått ned med 11 % fra 2011 til Tallene i 2013 har gått ned 5 % ift Avfallsmengde i 2013 er 354 tonn, deriblant 44 % til materialgjenvinning. Gjenvinningsgrad er 78 % inkl. energigjenvinning. (Tallene for 2012 er 470 tonn. Sorteringsgrad: 42 % materialgjenvinning, 85 % inkl. energigjenvinning) Tallene representerer ikke hele virksomhet. 1. BAKGRUNN Gjeldende forutsetninger Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag (FT 101/09) Handlingsprogram klima og energi Sør-Trøndelag (FT 2/12) Oppfølging av handlingsprogram (FT 48/13) Strategiplan (FT 145/11) og strategiplan (FT 93/13) Klimaregnskap og miljørapport 2012 for STFKs egen virksomhet (FT 116/13) STFKs klimamål Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag: Redusere utslippene av klimagasser i Trøndelag med 30 prosent innen 2020 sammenlignet med Strategiplan og Strategiplan : Fylkestinget vil holde ambisjonsnivået for kutt på klimagassutslipp opp på vedtatt nivå, noe som tilsvarer kutt på 1 million tonn CO 2 -ekvivalenter i Trøndelag innen 2020 (30 %), og kutt på klimagassutslipp i egen organisasjon på 50 %. 2

3 For a kunne arbeide for måloppnåelse er det viktig å ha oversikt over hvor vi ligger an. Et helhetlig klimaregnskap og miljørapport for STFKs egen virksomhet ble første gang utarbeidet i 2013 (FT 116/13). Deretter skal tallene rapporteres årlig. Rapporten skal kunne kartlegge hvor det er mulig å kutte utslipp samt vise effekten av tiltak. 2. DEFINISJON OG INDIKATORER 2.1 Definisjon av STFKs egenvirksomhet STFKs egen virksomhet defineres som følgende: Sentraladministrasjon 22 videregående skoler Tannhelsetjenesten (9 klinikker i Trondheim, 17 klinikker utenfor Trondheim, I tillegg 4 biklinikker) Antall ansatte (årsverk): Antall årsverk 2335,4 2365, ,6 2310,6 2354,7 2351,3 Endring ift ,3 % 0,0 % -1,1 % 0,8 % 0,7 % Antall elever: 2008/ / / / / /14 Antall elever Endring ift 08/09-0,4 % 6,2 % 17,7 % 18,8 % 20,0 % 2.2 Indikatorer Definisjoner av GHG-protokollen (Greenhouse Gas) brukes i denne rapporten. Det vil si at klimaregnskapet inneholder direkte utslipp samt indirekte utslipp fra energiforbruk som strøm og fjernvarme. Utslipp fra innkjøp av produkter og tjenester er ikke inkludert. Bakgrunnsinformasjon om klimagasser, klimaregnskap og GHG-protokollen ble presentert i den forrige rapporten for 2012 og gjentas ikke her. Her er en samlet liste over indikatorer som vurderes/brukes i denne rapporten: KLIMAREGNSKAP Kategori GHG-protokol Kilde/Ansvarlig ANSATTES REISEVIRKSEOMHET Egeneide kjøretøy (drivstoff) område 1 * Leasede kjøretøy område 1 * Leide kjøretøy område 1 * Private kjøretøy i jobbreiser område 1 Regnskap Flyreiser område 3 JUIN Andre innkjøpte transporttjenester område 3 * Ansattes bilreiser til og fra jobb område 1 * ENERGIBRUK I BYGG Fyringsolje område 1 BE Propan/gass område 1 BE Fjernvarme område 2 BE Strøm område 2 BE KOLLEKTIVTRAFIKK Buss område 1 Samferdsel Ferje og båt område 1 Samferdsel MILJØRAPPORTERING 3

4 MILJØSERTIFISERING Miljøsertifisering av egen virksomhet (antall eller %) FRM INNKJØP Miljøsertifiserte leverandører (antall) JUIN Miljømerkede produkter (antall eller %) JUIN FORBRUK OG AVFALL Papirforbruk område 3 JUIN Gjenvinning (glass, papir, plast) område 3 JUIN Restavfall til forbrenning område 3 JUIN Merknader: Kategorier markert med * bør i utgangspunktet inkluderes, men tas ikke med fordi: 1) Innsamling av data er veldig arbeidskrevende, 2) Tallene representerer kun en relativt liten del av totalt klimaregnskap. Forkortelser: Regnskap=Regnskapstjenesten, BE=Bygg- og eiendomstjenesten, Samferdsel=Samferdselsavdelingen, FRM=Fylkesrådmann, JUIN=Jus- og innkjøpstjenesten. 3. KLIMAREGNSKAP FOR EGEN VIRKSOMHET 3.1 Ansattes reisevirksomhet Tallene her fanger ikke alle utslippskategorier av ansattes reisevirksomhet, men kun et utvalg av de viktigste. Innsamling av komplet data vil være for arbeidskrevende Private kjøretøy i jobbreise (km-godtgjørelse) Tallene hentes fra km-godtgjørelse i reiseregninger hos Regnskapstjenesten. Bruk av private kjøretøy i jobbreise har økt med 18 % fra 2010 til Tallene i 2013 har økt 2 % ift KM-GODTGJØRELSE (km) Politisk ledelse Opplæring Regut Samferdsel Fylkesadministrasjon, andre Thora Storm vgs Charlottenlund vgs Byåsen vgs Fosen vgs Frøya vgs Gauldal vgs Heimdal vgs Hitra vgs Hemne vgs Malvik vgs Meldal vgs Melhus vgs Oppdal vgs Orkdal vgs Rissa vgs Røros vgs Selbu vgs

5 Skjetlein vgs Strinda (og Ladejarlen) vgs Tiller vgs Trondheim Katedralskole Åfjord vgs Tannhelsetjenesten Totalt eksl. elbil Elbil Totalt km endring ift 2010 (%) 9,5 15,7 17,9 Klimautslipp (kg CO2) endring ift 2010 (%) 8,4 13,3 14,3 Merknader: Regut dekker også Blilyst, Kysten er klar, SGK, UKM Samferdsel ble skilt ut fra Regut jan Thora Storm dekker også Adolf Øien og Gerhard Schøning vgs Charlottenlund vgs dekker også Brundalen og Ringve vgs Strinda vgs dekker også Ladejarlen vgs Konverteringsfaktorer: 1. Drivstofforbruk: bensinbiler 0,069 liter/km, dieselbiler 0,048 liter/km (http://tiltakskatalog.no/c-1-1.htm) 2. CO 2 -utslipp: bensin 2,83 kg/liter, diesel 3,10 kg/liter, el 0,211 kg/kw (http://www.klimaloftet.no/global/klimabedrift/vedlegg/klimakalkulator_oppdatert_juni2010.xls) 3. CO 2 -Utslipp per km: bensinbiler 195,3 g/km, dieselbiler 148,8 g/km, el-biler 31.7 g/km 4. Bilparken i Sør-Trøndelag (http://ssb.no/bilreg tabell 07849) og utslippsfaktor: Antall biler Bensinbiler 64,3 % 60,3 % 56,8 % 53,2 % - Dieselbiler 35,6 % 39,5 % 42,8 % 54,7 % - Elbiler 0,1 % 0,2 % 0,4 % 1,0 % Gj.utslipp (g/km) alle biler 178,6 176,6 174,7 172,3 Gj.utslipp (g/km) eksl. elbiler 178,7 176,9 175,3 173, Flyreiser Tallene om reiselengde (mileage) samt CO 2 -utslipp av ansattes flyreiser hentes fra Berg-Hansen Reisebureau AS, som har avtale med STFK siden 1. januar Total reiselengde (mileage) i flyreiser har økt med 67 % fra 2011 til Økningen skjedde mest på strekninger innen Europa. Tallene i 2013 har økt 2 % ift FLYREISER (mileage), per avdeling Politisk ledelse Opplæring Regut Samferdsel Fylkesadministrasjon, andre Thora Storm vgs Charlottenlund vgs Byåsen vgs Fosen vgs Frøya vgs Gauldal vgs Heimdal vgs

6 Hitra vgs Hemne vgs Malvik vgs Meldal vgs Melhus vgs Oppdal vgs Orkdal vgs Rissa vgs Røros vgs Selbu vgs Skjetlein vgs Strinda vgs Tiller vgs Trondheim katedralskole Åfjord vgs Tannhelsetjenesten Total Klimautslipp (kg CO2) Reisene kan også fordeles i forskjellige geografiske områder: FLYREISER, per geografisk område Europa Interkontinental Norden Norge Sum STFK (mileage) Merknader: "Geografisk område" regnes med destinasjon av reisen. En del reiser hadde Trondheim som destinasjon uten at avreisesteder ble spesifisert. (I 2013: mileage, kg CO2) 3.2 Energibruk i bygg Bygg- og eiendomstjenesten (BE) har samlet tall om energibruk i STFKs bygningsmasse i Statistikk som presenteres her ble noenlunde justert fra tallene presentert i fjor. Temperatur-korrigert energiforbruk har gått ned hvert år i periode Tallene i 2013 har økt 0,4 % ift Stor byggeaktivitet pågår. ENERGIBRUK I BYGG (kwh) Byåsen vgs Ladejarlen 2013 (Strinda/Byåsen ) Charlottenlund vgs (inkl Brundalen) Fosen vgs, Botngård Frøya vgs Heimdal vgs Hemne vgs Hitra vgs Malvik vgs

7 Meldal vgs Melhus vgs Gauldal vgs (inkl GSK) Oppdal vgs Orkdal vgs Rissa vgs Røros vgs Selbu vgs Skjetlein vgs Strinda vgs (inkl Ringve, Ladejarlen tom 12) Thora Storm (inkl G Schøning og A Øyen) Tiller vgs Trondheim Katedralskole Åfjord vgs Fylkeshuset Sandmoen (ATB) Sorgenfri (ATB) regnet fra des Alle tannklinikkene Sum Energibruk Sum Energibruk (temp. korrigert) Energibruk fordelt i kilder: - Sum Elektrisitet Sum Biovarme* Sum Fjernvarme Sum Fyringsolje** Klimautslipp (kg CO2) Sum El Sum Biovarme Sum Fjernvarme Sum Fyringsolje** Klimabelastning som CO2 i kg Utvikling klimabelastning fra ,4 % 2,8 % -15,0 % -20,4 % -19,4 % Merknader: * Skjetlein redusert biovarm byggefasen 2012/13 (ca kwh) ** Ladejarlen har benyttet fyringsolje for oppvarming i 2013 (ca kwh) - Ulik drift org. og ustabil el kjel Alle tall om energiforbruk er konvertert til kwh. Usikre tall for enkelt år har prøvd å interpolere ved å se på tidligere eller senere år. Stor byggeaktivitet med endring av areal/bygg, igangkjøring osv. Tall for gatelys er ikke del av oversikten. Konverteringsfaktorer for klimautslipp: For elektrisitet er europeisk OECD normen for CO2-ekvivalent benyttet: For biovarme (pellet- og flisfyring) er føring fra Klif lagt til grunn: For fjernvarme er Statkraft Varmes CO 2 -ekvivalent lagt til grunn: For fyringsolje hensyn til virkningsgrad i oljebrenner m.v. (kilde: SFT/SSB) 357 g/kwh 0 g/kwh 130 g/kwh 273 g/kwh Om valg av utslippsfaktor for elektrisitet: Per i dag finnes det ikke en enhetlig standard for konverteringsfaktor for elektrisitet i Norge. Noen påstår det er nullutslipp siden Norge har mye vannkraft, og noen bruker nordisk miks. Vi har nå lagt oss på samme referansenivå som bl.a. Statsbygg og benytter europeisk miks. Bakgrunn for 7

8 dette valget er en klassisk marginalbetraktning, der en legger til grunn at en kwh redusert energibruk i Norge vil kunne erstatte tilsvarende produksjon i Sentral-Europa. Selv om det er økende satsing på fornybar energi i Europa, gjør bl.a. stor andel av kullkraftverk at utslippsfaktor er betydelig høyere. Nordisk miks ligger på 211 g/kwh, i følge Klimaløftet. 3.3 Kollektivtrafikk Nedenfor er tall for drivstofforbruk omregnet med tall fra Samferdselsavdeling. Utslippstallene i 2013 har gått ned 4 % ift 2012, mens antall rute-kilometer for buss har økt med 22 %. Drivstofforbruk i rutedriften 2012: Fartøy Samband/aktør Naturgass Diesel Rute-km Hurtigbåt Trondheim-Brekstad liter Hurtigbåt Trondheim-Kristiansund liter Hurtigbåt Trondheim-Vanvikan liter Hurtigbåt Trondheim-Sula liter Båt Osen liter Hurtigbåt/Ferge Øyrekken liter Ferge Dypfest-Tarva liter Ferge Brekstad-Valset liter Ferge Garten-Storf.-Leksa-Værnes liter Ferge, gass Flakk-Rørvik kg liter Sum båt og ferje kg liter Buss i anbud Nettbuss m liter Buss i anbud Tide m Buss i anbud Trønderbilene m liter Buss i anbud Trønder m Buss region Gauldal Billag liter Buss region Trønderbilene liter Buss region Nettbuss liter Sum buss m liter Totalt forbruk m liter Drivstofforbruk i rutedriften 2013: Fartøy Samband/aktør Naturgass Diesel Rute-km Hurtigbåt Trondheim-Brekstad liter Hurtigbåt Trondheim-Kristiansund liter Hurtigbåt Trondheim-Sula liter Hurtigbåt Trondheim-Vanvikan liter Båt Osen liter Hurtigbåt/Ferge Øyrekken liter Ferge Dypfest-Tarva liter Ferge Brekstad-Valset liter Ferge Garten-Storf.-Leksa-Værnes liter Ferge, gass Flakk-Rørvik kg liter Sum båt og ferje kg liter Buss i anbud: Nettbuss m liter Buss i anbud: Tide m liter Buss i anbud: Trønderbilene m liter Buss region Boreal liter Buss region Trønderbilene liter Buss region Nettbuss liter Buss region Nettbuss liter

9 Buss region Trønderbilene liter Sum buss m liter Totalt forbruk m liter Merknad: Forbruket av gass er oppgitt i antall standard kubikkmeter gass for buss og i kg for ferjene. Konverteringsfaktor: 1m 3 naturgass=0,804kg Klimautslipp fra kollektivtrafikk : År 2008 Fartøy Naturgass (m3) Diesel (liter) Klimautslipp (kgco2) Buss Ferje Båt År 2012 Totalt Båt og ferje Buss År 2013 Totalt Båt og ferje Buss Totalt Konverteringsfaktorer: Diesel 2,69 kg CO 2 /liter, naturgass 1,88 kg CO 2 /kubikkmeter(m 3 ). Kilde: Teknisk ukeblad, Det finnes forskjellige konverteringsfaktorer. I 4.1 brukte vi tall fra Klimakalkulator, 3,1 kg CO 2 /liter for diesel. Utslippsfaktor for naturgass er ikke tilgjengelig i samme regneark. I epostkommunikasjon med Cicero fikk vi info at «Det er omtrent 2,8 kg CO 2 kg per kg naturgass (metan). Tallet vil avhenge litt av blandinga, dvs. om det bare er metan eller en blanding med etan, propan...». I at dette er et omtrentlig tall, valgte vi faktorer fra TU (Teknisk Ukeblad) i stedet. Tallene fra TU er faktisk nærmere beregninger i transportsektoren. 3.4 Totalt klimaregnskap Tallene fra kapitler 3.1 til 3.3 blir samlet og sammensatt i tabellen nedenfor. I 2013 ble totalt utslipp redusert med 3,6 % i forhold til Tallene i 2013 viser at utslipp fra kollektivtrafikk utgjør 83,7 % av totalt utslipp i STFKs klimaregnskap, mens fylkeskommunal drift utgjør 16,3 %. Blant utslipp fra fylkeskommunal drift går 93,7 % til energibruk i bygg og reisevirksomheter utgjør kun 6,3 %. Noen begrensinger: Det vedtatte målet er å kutte klimagassutslipp i egen organisasjon på 50 %. I utgangspunktet vil vi sette 2008 som referanseår, siden det var da det regionale målet ble vedtatt i Trøndelagsplanen. Det viser seg at det er vanskelig å samle historiske tall blir da det første året et helhetlig klimaregnskap kan presenteres. Denne statistikken fanger ikke alle utslippskategorier av STFKs aktiviteter, men kun et utvalg av de viktigste. Spesielt gjelder dette ansattes reisevirksomhet. Det er en viss grad usikkerhet i datakvalitet og beregningsmetodikk. Det finnes mange forbedringsmuligheter, men det er meget arbeidskrevende. Det viktigste med denne rapporten er å vise tallene i sin størrelsesorden og ikke minst utviklingstrend over årene. 9

10 Kategori Fylkeskommunal drift Km-godtgjørelse Flyreiser Energibruk i bygg Totalt drift Kollektivtrafikk Båt og ferje Buss Totalt kollektivt Totalt STFK MILJØRAPPORTERING Her presenterer vi andre miljørelaterte arbeid eller indikatorer som ikke ble tatt inn i klimaregnskap. 4.1 Miljøsertifisering Miljøledelse og miljøsertifisering handler om mer enn å skaffe flere søppelbøtter, la sjefen cruise rundt i elbil og sette et klistremerke i resepsjonen. Miljøledelse innebærer at bedrifter systematisk går gjennom driften og stiller krav til seg selv om å forebygge og stadig forbedre seg for å unngå miljøbelastning. -- Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet I Strategiplan og ble det vedtatt at «fylkeskommunen som bedrift miljøsertifiseres». STFK skal jobbe aktivt for 100 % miljøsertifisering av egen virksomhet. Miljøsertifisering tas inn som en indikator i styringssystemet Balansert målstyring (BMS). Sertifiseringsordning Miljøfyrtårn (MFT) Miljøfyrtårn er en norsk ordning som hjelper private og offentlige virksomheter med å skape en miljøvennlig drift og gi en tydelig og dokumentert miljøprofil. Det er etablert forskjellige bransjekrav. STFK har jobbet med MFT-ordningen. Per september 2014 er Fylkeshuset samt 8 videregående skoler (Fosen, Hitra, Malvik, Meldal, Selbu, Byåsen, Tiller og Charlottenlund) sertifisert. Ved å inngå i Miljøfyrtårns Hovedkontormodell vil hele fylkeskommunen kunne bli sertifisert med sentraladministrasjonen i fylkeshuset som hovedkontor og skoler og tannklinikker som underenheter. Modellen vil styrke miljøstyring og gjøre arbeidet hos underenhetene enklere. En arbeidsgruppe ble etablert med representanter fra bl.a. ansvarsområdene HMS, innkjøp, transport, energi og avfall. Arbeidet ledes av fylkesdirektør Knut Aspås. Hovedkonsulent og internkonsulent ble påpekt og skolert. FVO blir også med i gruppen for å se MFT og Grønt Flagg-arbeid i sammenheng for skolene. Skolene som ikke har fysisk mulighet til å bli MFT-sertifisert bør vurdere å starte med Grønt Flagg først. Sertifiseringsordning Grønt Flagg (GF) Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning for skoler og barnehager med utgangspunkt i pedagogiske verktøy som involverer og engasjerer elevene. Trondheim kommune jobber målbevisst til å få alle skoler og barnehager GF-sertifisert. Per august 2014 har TK gjennom prosjektet Grønne barneby fått 203 sertifiserte enheter. I tillegg er TKs virksomhet ISO14001-sertifisert. En fylkeskoordinator i Sør-Trøndelag ble siden 2012 tilsatt hos Fylkesmannen for å øke GF i fylket ut over Trondheim. STFK bidrar med finansiering og deltar i arbeidsgruppen. I sak FT 48/13 ble dette vedtatt at «Fylkestinget ber fylkesrådmannen komme tilbake med en sak som vurdere om Grønt Flagg kan være en hensiktsmessig sertifiseringsordning for de videregående skolene i tillegg til Miljøfyrtårn.» Per i dag er det kun Meldal vgs som er GF-sertifisert blant 10

11 alle vgs-ene i fylket. Arbeidet videre koordineres av Fagenheten for videregående opplæring (FVO) og blir nedfelt som et tiltak i Handlingsprogram klima og energi. 4.2 Innkjøp STFK ønsker å være en krevende og konstruktiv innkjøper og er under kontinuerlig utvikling med fokus på samfunnsansvar og innovasjon. STFKs innkjøpsordning omfatter de fleste av fylkets kommuner, samt 3 folkehøgskoler, Øya vg. skole, FMST, NGU, Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS, Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS, Trøndelag Kollektivtrafikk AS, Rørosmuseet og Vekst Melhus AS. STFK deltar ellers i et innkjøpsfaglig samarbeid mellom de 6 nordligste fylkeskommunene. I 2015 skal STFK utarbeide en innovasjonsstrategi og at innkjøp vil være et sentralt område i denne. Indikatorer som kan brukes her er f.eks. miljøsertifiserte leverandører og miljømerkede produkter i antall eller prosentandel. I følge Jus- og innkjøpstjenesten (JUIN) har STFK per i dag små muligheter til å ta ut slike statistikker. Når det gjelder leverandørene på varekjøp kan STFK ikke kreve at de er miljøsertifiserte. Det følger av forskrift for offentlige anskaffelser. Det kan stilles krav om miljøsertifisering av leverandører ved utførelse av tjenestekontrakter og bygge- og anleggsanleggskontrakter, men ikke ved varekontrakter. For produktene som skal anskaffes er det mulig å stille ulike typer miljøkrav, f.eks. Svanen, EU-blomsten o.l. Dette gjør vi i praksis. Men vi har ingen statistikk over hvilke produkter hvor slike krav stilles og hvorvidt kravene tilfredsstilles. Den eneste måten å ta ut denne informasjon er å gå inn i dokumentene i den enkelte anbudskonkurranse og sjekke manuelt. Oppgaven er meget arbeidskrevende og kan ikke prioriteres. 4.3 Forbruk og avfall Tallene for papirforbruk og avfallsmengde presenteres her. PAPIRFORBBRUK (kg) Norengros Staple Total (toalett- og tørkepapir) (kontorpapir) STFK Thora Storm vgs Charlottenlund vgs Byåsen vgs Fosen vgs Frøya vgs Gaudal vgs Heimdal vgs Hitra vgs Hemne vgs Malvik vgs Meldal vgs Melhus vgs Oppdal vgs Orkdal vgs Rissa vgs Røros vgs Selbu vgs Skjetlein vgs Strinda vgs Tiller vgs Trondheim katedralskole Åfjord vgs

12 Tannhelsetjenesten Sum STFK (kg) Merknad: Tallene kom fra leverandører Norengros og Staple. Noen skoler viser null i forbrukstall mens andre har store variasjon. Dette skyldes mest sannsynligvis at innkjøpet ble ordnet fra andre kanaler. I 2013 presenterte leverandørene tall for miljømerkede produkter: Blant toalett- og tørkepapir fra Norengros var 89 % ( kg) miljømerket (EU-Blomst, FSC, Svanen). Blant kontorpapir fra Staple var 30 % ( kg) miljømerket (Easy on the Planet, FSC, Svanen). AVFALL 2013 (tonn) Restavfall Papp/papir Total Sorteringsgrad materiell sorteringsgrad energi Fylkeshuset 18,4 15,4 33,7 44,2 % 82,9 % Vgs-er totalt 253,2 67,0 320,2 43,2 % 73,3 % Charlottenlund vgs 33,3 7,0 40,3 72,3 % 85,5 % Byåsen- Tr.heim fagskole - 0,8 76,5 % 76,5 % Byåsen vgs 58,8 8,0 66,9 30,6 % 95,3 % Fosen vgs Abonnement 3,6 - - Frøya vgs 0,9 4,2 5,1 88,6 % 100 % Gaudal vgs Heimdal vgs 18,5 2,5 21,0 11,0 % 81,6 % Hitra vgs 6,4 Abonnement Hemne vgs Abonnement Abonnement Malvik vgs Meldal vgs 2,0 1,0 2,9 96,7 % 100 % Melhus vgs 12,1 4,3 16,4 11,3 % 43,3 % Oppdal vgs 5,2 3,2 8,3 33,1 % 87,0 % Orkdal vgs 2,1 Abonnement Rissa vgs Abonnement Abonnement Røros vgs Selbu vgs Abonnement Abonnement Skjetlein vgs 21,5 2,0 23,4 57,3 % 68,9 % Strinda vgs -Ladehammerveien 6 22,0 6,4 28,4 23,6 % 52,5 % Strinda vgs-sjømannsv 19 13,1 5,9 19,0 20,9 % 67,0 % Tiller vgs 21,8 6,1 28,0 58,7 % 79,2 % Trondheim katedralskole 23,3 2,2 25,5 9,6 % 80,2 % Thora Storm, Gerhard Schønning Abonnement 6,9-39,8 % 39,8 % Thora Storm, Adolf Øien 9,1 3,1 12,2 19,0 % 42,6 % Åfjord vgs 3,1 Abonnement Tannhelsetjenesten Abonnement Abonnement Totalt STFK (tonn) 271,6 82,4 353,9 43,7 % 78,1 % Merknader: Tallene kom fra tjenesteleverandøren Retura. Sorteringsgrad materiell: Kildesortert mengde til materialgjenvinning. Sorteringsgrad energi: Totalt gjenvinningsgrad med mengde til energigjenvinning. Tallene fra leverandøren viser at avfallsmengde i 2012 er 470,14 tonn, deriblant 42,2 % til materialgjenvinning. Gjenvinningsgrad er 84,9 % inkl. energigjenvinning. 12

13 5. KONKLUSJON OG VEIEN VIDERE Et helhetlig klimaregnskap og miljørapport for STFKs egen virksomhet ble for første gang utarbeidet i Deretter skal tallene rapporteres årlig. Rapporteringen i 2014 følger den samme malen slikt at tallene kunne sammenlignes. Tallene bør i større grad brukes som grunnlag og referanse i miljøsertifiseringsarbeid samt planlegging og gjennomføring av tiltakene i del 2 av Handlingsprogram klima og energi som gjelder egen virksomhet. Å kutte klimagassutslipp i egen organisasjon på 50 % er et meget ambisiøst mål. Her må alle jobbe SAMMEN. Erfaringer fra beregning av klimaregnskap i egen virksomhet og miljøsertifiseringsarbeid vil kunne spres til andre aktører i fylket på sikt, bl.a. kommunene. Et såkalt Klimapartnere-nettverk ble etablert i Agderfylkene for å styrke klima- og miljøkompetanse hos både offentlige og private aktører i sin region. Senere har Hordaland også adoptert konseptet og etablert nettverket i sin region. Dette kan vurderes som et mulig tiltak i Trøndelag. Mer info: Oppfølging- og rulleringsarbeid videre innen klima og miljø: Strategiplan, årlig. Klima og energi er et gjennomgående tema for all fylkeskommunal aktivitet. Forslagene innarbeides og integreres i de øvrige plan- og strategidokumenter hvor det er relevant. Klimaregnskap for egen virksomhet, årlig. Regional plan klima og energi rulleres for Arbeidet igangsettes i Handlingsprogram rulleres annet hvert år. Neste periode Statusmelding om oppfølging av handlingsprogram, i forkant av rulleringsarbeidet. 13

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2012 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, desember 2013

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2012 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, desember 2013 Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2012 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, desember 2013 SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN... 2 2. KORT OM KLIMAGASSER OG KLIMAREGNSKAP... 3 3. DEFINISJON OG INDIKATORER...

Detaljer

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule - Fagerlia vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 75,54 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 214 Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Eltonåsen skole og SFO Miljørapport 214 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås

Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås 1 Investeringsvolum Totalt egen virksomhet 2009-2016: 7,4 Mrd Strategiplan 2013-16 4,0 mrd NOK 3 Byggeprosjekt

Detaljer

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 21 28 211 6,4 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljørapport - Ålesund videregående skole

Miljørapport - Ålesund videregående skole - Ålesund videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 8,85 Millioner

Detaljer

Skolebruksplan 3 fase 3

Skolebruksplan 3 fase 3 Skolebruksplan 3 fase 3 Hvorfor Skolebruksplan 3? Flere skolebygg i STFK mangler godkjenning mht forskrift om inneklima og universell utforming og har store behov for teknisk og pedagogisk oppgradering.

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole Miljørapport - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Sykkylven videregående skole Miljørapport 212 Generelt År

Detaljer

Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

H E L S E B E R G E N H F. Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF

H E L S E B E R G E N H F. Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS H E L S E B E R G E N H F KLIMAGASSREGSKAP FOR 2013 Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF OM OSS o Ved Haukeland universitetssykehus behandler vi hvert år over

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Avigo Barnehage AS

Miljørapport - Avigo Barnehage AS Miljørapport - Avigo Barnehage AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Avigo Barnehage AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule Miljørapport - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2009 648,00 Millioner kr. 2010 680,00

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 127, Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole Miljørapport - Fræna vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Kommunalbanken AS

Miljørapport - Kommunalbanken AS Miljørapport - Kommunalbanken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 640,00 Millioner kr. 2009

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule Miljørapport - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 10 000,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Renholdssoner AS

Miljørapport - Renholdssoner AS Miljørapport - Renholdssoner AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Renholdssoner AS Miljørapport 212 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2016-2019 Byggebørsen 08-02-2015 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Sør-Trøndelag Fylkeskommune som byggherreorganisasjon Ca 270 000 m2 forvaltet bygningsareal

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 648, Millioner kr 68, Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Lillestrøm 27.10.2005. Kreativ region

Lillestrøm 27.10.2005. Kreativ region Lillestrøm 27.10.2005 1900 2005 Sagt om skolebygg: Vi former bygninger, deretter former bygningene oss (Winston Churchill) Sagt om skolebygg: en skolebygnings plan og innredning setter de fysiske grenser

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 28 3, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 21 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. 1 Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner kr. 2009 139,00

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Arendal kommune. Klimaattest 2011

Arendal kommune. Klimaattest 2011 Klimaattest 2011 Arendal kommune CO2focus legger her frem Energi og Klimaregnskapet for Arendal kommunes virksomhet. Resultatet er basert på innrapporterte forbrukstall fra de ulike sektorene i kommunen.

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Bergen

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Bergen Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Bergen Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 114 212 114 21,

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Handlingsplan for 2010 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole - Tingvoll vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. 2 Kommentarer: Staples: 8 produkter, Norengros: 4 produkter

Detaljer

Miljørapport - Borgund vidaregåande skole

Miljørapport - Borgund vidaregåande skole Miljørapport - Borgund vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2013

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er a vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole - Fræna vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 6,6 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Nasta AS

Miljørapport - Nasta AS - Nasta AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning årsverk 213 75, Millioner kr. 78 796, Millioner kr. 73 NB! Omsetning ble

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 482,8 Millioner kr. 7 213 555,2 Millioner

Detaljer

Gassbuss i Trondheim. Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle

Gassbuss i Trondheim. Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle Gassbuss i Trondheim Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle Utviklingen i Trondheimsregionen Nye anbud fra 2010 og 2011. Krav til miljø- og klimautslipp. Valget

Detaljer

Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn. Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016

Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn. Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016 Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016 31 FAGKONKURRANSER Klimanøytral politisk agenda Grønn innkjøpsmuskel Er klimapartnerne

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 1,9 Millioner kr 2 9 3,5

Detaljer

Kaffehuset Friele. Energi & klimaregnskap 2013

Kaffehuset Friele. Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

5 4,31 % 4,18 % 4 3,65 %

5 4,31 % 4,18 % 4 3,65 % 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Banken AS Miljøfyrtårn KLP Banken AS Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 7 6,76 % 6 5 4,31 % 4,18 % Prosent 4 3 3,21 % 3,65 % 2 1 211 212 213

Detaljer

Energi & klimaregnskap 2013

Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø

Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø Miljørapport - Høgskolen i Telemark avd. Bø Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning Millioner kr Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

Miljørapport - MK Rådgivning AS

Miljørapport - MK Rådgivning AS - MK Rådgivning AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2013 41,30 Millioner kr. 37 45,00 Millioner kr.

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2014-2017 Byggebørsen 10-2-2014 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås 1 Investeringsvolum Bygg og vei Strategiplan 2014-17 3 Byggeprosjekt 2009-2017 4 Investeringsprogrammer

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 5 Millioner kr 2 6

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 357,16 Millioner kr 461,8 Millioner

Detaljer

Rapporten omfatter all energiforbruk og drift av KLPs virksomhet i Oslo, Trondheim og Bergen.

Rapporten omfatter all energiforbruk og drift av KLPs virksomhet i Oslo, Trondheim og Bergen. Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Klimagassregnskap for kommunale virksomheter. Vestregionen 2009 Sylvia Skar, shs@norconsult.no

Klimagassregnskap for kommunale virksomheter. Vestregionen 2009 Sylvia Skar, shs@norconsult.no Klimagassregnskap for kommunale virksomheter Vestregionen 2009 Sylvia Skar, shs@norconsult.no Vestregionen Regionalt samarbeid mellom 16 kommuner vest for Oslo samt Akershus og Buskerud fylkeskommune Kommune

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2 5 Millioner kr 2

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Kaffehuset Friele. Energi & klimaregnskap 2012

Kaffehuset Friele. Energi & klimaregnskap 2012 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2012 51,37 Millioner kr. 75 2013 54,00 Millioner

Detaljer