Fløværingen. God sommer! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: Telefaks: E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fløværingen. God sommer! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune."

Transkript

1 Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 14 juni 2009 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: Telefaks: E-post: God sommer!

2 Redaktørens spalte: Odd-Egil Stavn Kommuneøkonomi I 2008 gikk alle landets kommuner i sum med underskudd. Det er store variasjoner i driftsresultatene mellom kommuner, fra kraftkommuner med store overskudd til «terra-kommuner» med store underskudd. Men det var altså ikke bare de såkalte «terra-kommunene» som gikk med underskudd. Det er alvorlig når kommunene i sum går med underskudd. Enten har kommunene et for høyt nivå på kostnader/tjenesteproduksjon, eller så blir det overført for lite penger til kommunene. Vi har nå lagt fram økonomiplan og handlingsprogram for perioden til formannskapet. I vårt forslag til økonomiplan og handlingsprogram har også vi måtte foreslå å justere kostnadene noe ned for få balanse i økonomien. Det er aldri lett å kutte kostnader, men jeg er sikker på at vi får en ryddig prosess, og at vi klarer å komme i mål. Det er viktig å korrigere tidlig. Økning i inntekter i perioden som følge av befolkningsvekst gjør at det ser lysere ut. God sommer! Med hilsen Odd-Egil Stavn rådmann Flå kommune 3539 Flå Telefon: E-post: MØ T E K A L E N D E R TORSDAG 25. JUNI FO R M A N N S K A P E T KO M M U N E S T Y R E T FAST UTVALG FOR PLANSAKER Fløværingen Informasjonsblad for Flå kommune Sendes til alle husstander og kan bestilles av andre interesserte mot portokostnad. Utkommer med 4 nummer året 2009: Mars 20. mars Juni 17. juni September 11. september Desember 4. desember Stoff til bladet: Sendes til Servicekontoret eller som e-post til: I redaksjonen: ODD-EGIL STAVN, rådmann (ansvarlig) TOR EGIL BUØEN, ordfører TU R I D HELEN AA S RØ K K U M, konsulent, web og Fløværingen Grafisk produksjon: Trykksakeriet as, 3570 Ål Tlf

3 GASS TIL BESVÆR Klimagass har blitt et hett tema i Flå i det siste. Dette skyldes Fylkesmannens varsel om innsigelse i forhold til kommune-delplan for Flå tettsted, hvis Flå kommune opprettholder forslaget om å tillate utvikling av boligfelt ved Elvemo og Knausen(der det blir bygd krafteverk i Vesleåne). Jeg trodde denne innsigelsen var en misforståelse eller i verste fall en dårlig spøk, det var det ikke. Jeg mener vi har svært mange gode argumenter for å vedta planen som den er foreslått. Det blir derfor mekling om dette med Fylkesmannen. I denne meklinga har vi svært lite å gi, så om vi ikke får medhold i hovedtrekkene i vårt forslag, går saken til miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Jeg er overbevist om at vi får medhold der. I Hallingdølen sto det at ordføreren i Flå var oppgitt. Det er feil, jeg er mektig irritert. Endelig er utbygginga på Vik i gang. Hallingdølen har satt opp Web-kamera slik at det går an å følge med på hva som skjer. Man finner fram til aktuell side ved å gå inn på Flå kommunes hjemmeside eller på hallingdolen.no Incita startet i mai opp med rusomsorg på gamle bygdaheimen. I første omgang er det lagt opp til at det skal være 5-6 klienter der, noe som vil kreve en bemanning på ca 8 personer. Etter hvert er det planer om å utvide, slik at det på sikt kan være snakk om arbeidsplasser. På vegne av kommunen vil jeg ønske Incita velkommen til Flå og til lykke med et viktig arbeid. Opprustinga av brygga og badeanlegget på Hallingporten er nå ferdig. Kommunen har foreløpig forskuttert for spillemidler. En stor takk til Ta Sjansen som har bidratt med ,- kroner til anlegget, til styret i bryggelaget som har administrert arbeidet og til entreprenør og leverandør av grus og stein som har bidratt med gibort priser. Vi satser på åpningsfest ved sankthanstider, så følg med på annonsering. Ved fylkeskommunens tildeling av spillemidler den 26. mai, fikk NMK nedre Hallingdal 1,2 mill til motorsportsanlegget på Roppemoen. Dugnadsarbeidet er alt i gang, og etter det jeg forstår er målet å kunne arrangere klubbløp til høsten. Stå på. 5. juni ble 100 års-jubileet for Bergensbanen markert. I Flå foregikk dette på Gulsvik stasjon. Det er etter min mening viktig at vi i jubileumsåret setter fokus på framtida til Bergensbanen. Ikke minst bygginga av Ringeriksbanen, som vil gi reisetid fra Gulsvik til Oslo S på litt over 1 time. Til tross for at Sokna Ørgenvika er viktig, er nok utvikling av Bergensbanen det samferdselspolitiske tiltaket 3 som på lang sikt vil ha størst betydning for Flå kommune. Derfor bygg Ringeriksbane NÅ! Bygdekinoen har flyttet til Bjørneparken. Det er håp om at lokalene der skal bidra til at kvaliteten på kinotilbudet i Flå blir bedre. Serveringen i parken vil på kinokveldene være åpen til kl mai arrangementet ble i år avsluttet med revy i gymsalen ved Flå skole. Ungdomsrådet og klubben hadde lagt ned et stort arbeid for å få dette til. Med 350 tilskuere i salen og fullt trøkk fra første sketsj ble dette en stor suksess. 17. mai revyen har vært savnet i mange år, håpet er at dette nå har blitt en tradisjon. En stor takk til Martha Kristin Gaptjern og de andre voksne som har brukt mye av fritida si for å få dette til. Og en enda større takk til all flott ungdom på, bak og foran sena. Dere er fantastiske, dere har MOT og dette var dritbra! Sommeren står for døra og jeg vil i den forbindelse oppfordre alle til å benytte de gode mulighetene vi har til å drive friluftsliv i Flå. Fjorden, skogen og fjellet venter. God sommer til alle i Flå Flå Først i Hallingdal Tor Egil Ordfører

4 REVYEN «Bare på Lissom» 17. mai i Flå ble feiret med stor glede blant små og store og vi ropte Hurra dagen lang. Men det største HURRA ropes for den flotte ungdomsgjengen som sto på for at vi Flåværinger skulle ha underholdning på kvelden 17. mai. Ungdommene har virkelig vist stort MOT i den innsatsen de har lagt ned i revyarbeidet. Det kreves stort MOT å stå på en scene. Det er jo ikke bare revyarbeid som har foregått i mai, det har også vært trafikantkurs på Gol, det har vært heldagsprøver, konfirmasjon og ikke minst eksamen. De aller fleste fikk ikke tekstene utdelt før i mai, så det er bare å ta av seg hatten for den innsatsen som er lagt ned fra ungdommenes side. Dere er flinke og vi er så utrolig stolte over de flotte ungdommene vi har i Flå. TUSEN TAKK!! Revyen var full av både humor, alvor og ikke minst hete tema fra Flåsamfunnet. Det er jo ikke til å stikke under en stol at Olav Thon er et midtpunkt i bygda, men som i revyen måtte kjempe litt om plas- 4

5 sen sammen med ordføreren vår Tor Egil. Damene gikk nok litt i huet på n, men roet seg vel litt ned etter at Incita kom og hentet ham. Jan Thomas viste jo også stor interesse! Våre mange motorinteresserte fikk også en god og morsom porsjon med Petter Solberg. Eldrebølgen med tre tunghørte gamle gubber gjorde også sitt til at folk fikk sine latterkramper. Mange gode skuespillertalenter, sangere, musikanter og medhjelpere som scenearbeidere, lyd- og lysteknikere og sminkører gjorde også en flott innsats. Ca 30 ungdommer var i sving, og viste at Flåungdommer vil og kan. De må bare få muligheten For dere som ikke fikk med dere dette store høydepunktet, kan kanskje få sjansen igjen før sommeren. Hvis interessen er stor nok, setter vi den kanskje opp igjen fredag den 19. juni. Så følg med på om det kommer opp en plakat. Kanskje vil dere også da få se et par nye innslag?! Det kan da være verdt å se den en gang til. Tusen takk til alle som kom på revyen. Dere var med på å skape en stemning som har gjort at de som er med, blir bare mer ivrig etter å gjøre dette enda mer. Dere bidro også til at ungdommene fikk litt penger i kassa. Overskuddet går nemlig direkte til ungdomsklubben. Ønsker dere velkommen til revy igjen!! Forhåpentligvis ikke om så altfor lenge til Følg med, følg med Martha Kristin Gaptjern, ungdomsleder 5

6 påskelunsj Før påske var jeg invitert på hyggelig påskelunsj i barnehagen. En stor takk til alle barn og ansatte for en hyggelig stund. Tor Egil Ordfører Hestejenter Det har etter vært blitt mange «hestejenter» i Flå. Sprangstevne på Nesbyen i april ble det suksess for Henriette Stenerud på hesten Mac Gyver og Astrid B Kolsrud på hesten Syria. Gratulerer. 6

7 NÅ ER VI IGANG! Byggearbeidene på nytt kjøpe senter på Vik er endelig i gang. Vi gleder oss! 7 Motorsportsbanen på Roppemoen Årets arbeid på motorsportsbanen på Roppe moen er godt i gang. Fylkeskommunen tildelte i mai 1,2 mill kr til anlegget. Målet til NMKnedre Hallingdal er å komme så langt med anlegget at det kan arrangeres klubbløp til høsten

8 INFORMASJON - STORTINGSVALGET 2009 Forhåndstemmegivning: Forhåndstemmegivning i perioden fra og med 10. august 2009 til og med 11. september 2009 skal foregå på: Flå kommunehus, servicekontoret. I kommunens åpnings tider kl Valgkort Alle stemmeberettigede vil få tilsendt valgkort i posten Manntallet Manntallet for hele kommunen legges ut til offentlig ettersyn så snart dette lar seg gjøre etter 1. juli Manntallet ligger til gjen- nomsyn på Flå kommunehus, servicekontoret. Manntallet ligger ute til og med valgdagen. Valgstyret i Flå har vedtatt følgende åpningstider for stortingsvalget 2009; Flå krets søndag 13. september (Flå skole) kl Flå krets mandag 14. september (Flå skole) kl Gulsvik krets mandag 14. september (Folkets hus) kl Stavn krets mandag 14. september (Folkvang) kl Kravet om lett tilgjengelighet for alle brukere gjelder alle tre lokalene i kommunen. 8

9 KIRKEVALGET 2009 Det avholdes Kirkevalg samtidig med Stortingsvalget i høst. Her skal det velges representanter til Flå menighetsråd, samt til Tunsberg Bispedømmeråd. Valgkort Det vil i god tid før 10. august bli sendt ut valgkort til alle som er stemmeberettigede ved Kirkevalget. Her vil det bl.a stå opplysninger om hvor du skal stemme. Alle kirkens medlemmer over 15 år har stemmerett. Forhåndsstemmer Det vil i perioden fra og med mandag 10. august til og med fredag 11. september være anledning til å forhåndsstemme ved Kirkevalget. Dette vil foregå på kommunens servicetorg i åpningstiden. Det vil også bli arrangert en egen valgdag på Flåheimen. Hva Kirkevalget dreier seg om For de som forhåndsstemmer, så gis her en kort orientering om hva Kirkevalget dreier seg om, siden det er noe nytt. Som før, kan man stemme på menighetsrådsvalget. Her er det en liste på 10 navn, der man som før kan gjøre en del endringer Det som er nytt i år, er at man også kan stemme på representanter til Bispedømmerådet. Her vil det være en liste på ca 21 navn med kandidater fra hele bispedømmet. Dette valget skal foregå som såkalt preferansevalg. Da kan man rangere inntil fem kandidater, fra 1-5. Også dette vil bli forklart på stemmeseddelen og i valglokalene. Listeforslaget Flå menighetsråd vedtok på møtet 12. mai dette listeforslaget til menighetsrådsvalget: 1. Gina-Borghild Hegglid 53 år 2. Hans Bekken 68 år 3. Liv Kari Øvrebø 48 år 4. Stian Bakken 25 år 5. Marit Kristin Ødegård Johnsen 53 år 6. Ole Kristoffer Grimeli 65 år 7. Eldbjørg Lien 67 år 8. Målfrid Østvold 45 år 9. Aud Elisabeth Myhre Andersen 63 år 10. Nina Bråten 35 år Det skal velges tre medlemmer, og fem varamedlemmer. I tillegg sitter fra før Live Kolsrud Engene, Amund Lien og Torbjørn Buøen, disse er ikke på valg. Åpningstider på valgdagene Kirkevalget avvikles på følgende steder og tider: Flå, Flå skole: Søndag 13. september kl og mandag 14. september kl Gulsvik, Folkets Hus: Mandag 14. september kl Stavn, Folkvang: Mandag 14. september kl Kirkevergen kan kontaktes om det er spørsmål om Kirkevalget. Det vil også bli bred omtale av Kirkevalget i menighetsbladet som kommer ut ca en uke før valget. Ellers finner man det meste på 9

10 BLOMSTERNEDLEGGELSE Den 8. mai ble det foretatt blomsternedleggelse ved min ne steinen over kampene ved Gulsvik i april Bekransningen ble foretatt av oblt. Kolbjørn Berg presenterer sommerens familieforestilling i Hallingdal: Siste nytt fra parken: - Elgkua Eline fikk en liten kalv søndag 24. mai. - Sommervikarene har startet alle flott ungdom fra Flå! - Navnekonkurransen på elgoksen har fått en vinner fra Raufoss. Navnet = Brage - Sommeråpning 20. juni. Åpent fra kl Klatreløypa blir ferdig til sommeråpning 20. juni H &P& RINS P ULDRA PHADDING det magiske sverdet produsert av Bergaplass AS for Hallingdal reiseliv AS Huldra & prins Hadding Det magiske sverdet Vassfaret Bjørnepark har spelet «Huldra og Prins Hadding det magiske sverdet» på besøk 3 torsdager i juli Alle med aksjonærkort får halv pris på forestillingene om Huldra ved fremvising av kortet. De får også halv pris på de andre kveldsarrangementene i sommer. I tillegg skal det være kveldsarrangement i parken torsdag

11 NYTT FRA FLÅ SKOLE Engasjement og innsats skaper motivasjon og gir resultater. Flå skole fikk tilleggsprisen i skolefruktkonkurransen «Engasjer klassen». Flå skole ble kåret til beste refleksskolen i Hallingdal denne vinteren. Og ikke minst vant elever ved skolen en parkdag i Bjørneparken etter å ha vært med i en tegnekonkurranse som pågikk i hele Hallingdal. Rektor Flå Bygdekino Flå Bygdekino har flyttet spillested fra gymsalen på Flå skole til Vassfarhallen i Bjørneparken. Serveringen holdes åpen frem til kl 20:00 de dagene Bygdekinoen er, slik at foreldre kan vente i Vassfarhallen med en kaffe og en kakebit, mens de minste ser på film. NAV-kontoret endring i åpningstider i sommer på grunn av ferieavvikling: Uke 27 og 28: Uke 29: Uke 30 og 31: Åpent mandag, onsdag og fredag kl Stengt Åpent mandag, onsdag og fredag kl Flå folkebibliotek har sommerlukking fra mandag den 29. juni til mandag den 31. august. God sommer! Bibliotekaren Hvis behov for nødhjelp til mat eller midlertidig bolig, ta kontakt med Flå kommunes servicekontor. 11

12 MOT for dagen Hei og takk for sist! Håper du har det bra og at du nyter hvert sekund hele uken igjennom, alene eller sammen med andre. I dag tenkte vi å dele en historie med deg som omhandler noe vi tror mange kjenner seg igjen i. Kos deg med historien og husk at der det finnes stor kjærlighet, skjer det alltid mirakler. «Den lille gutten vår kom inn på kjøkkenet til moren sin en kveld mens hun stelte i stand kveldsmat, og ga henne en papirlapp som han hadde skrevet på. Etter at morens hans hadde tørket av hendene på forkledet sitt, leste hun den, og dette er hva som stod: For å klippe gresset 20 kr For å rydde rommet mitt denne uka 5 kr For å gå i butikken for deg 2,5 kr Sitte barnevakt for lillebror mens du var ute og handlet 2,5 kr Bære ut søpla 5 kr For å være flink på skolen 20 kr For å rydde og rake i hagen 10 kr Skylder i alt 65 kr Jeg kan si deg at moren hans så på ham der han sto full av forventning, og jeg skulle gitt mye for å se de minnene som for gjennom hodet hennes. Så plukket hun opp pennen, snudde papirlappen han hadde skrevet på, og deretter skrev hun: For de ni månedene jeg bar deg mens du vokste inni meg, gratis. For alle de nettene jeg satt oppe med deg, stelte deg og ba for deg, gratis. For alle de vanskelige stundene og alle de tårene som du har forvoldt opp gjennom årene, det er gratis For alle nettene som var fylt av frykt og for bekymringene jeg visste lå foran, gratis. For lekene, mat, klær og til og med å tørke nesen din, det er gratis gutten min. Og når du legger alt sammen, vil den samlede prisen på min ekte kjærlighet til deg være GRATIS. Vel, kjære deg, da sønnen var ferdig med å lese hva moren hans hadde skrevet, var det store tårer i øynene hans. Han så fast opp på moren sin og sa: «Jeg er så glad i deg mamma». Og så tok han pennen og skrev med store bokstaver. ALT BETALT.» Ha en strålende sommer, og ta godt vare på deg selv. Hilsen Martha Kristin og Siv Merethe, MOT-informatører 12

13 HYTTELIVSMESSA 2009 I forbindelse med årets Hyttelivsmesse var alle deltagerne fra Flå samlet på en stand. Kommunen og Vassfaret Bjørnepark deltok også. Messa var godt besøkt og vi fikk mange tilbakemeldinger på at det var bra med en fellesstand for Flå kommune. Vi vurderer derfor å gjøre noe lignende neste år. Takk til alle som deltok. Flå skytterlag I mars åpnet Flå skytterlag innendørs skytebane i kjelleren på Flå skole. Tiltaket har vært en suksess med stor interesse fra både små og store skyttere. Det er nå sommerferie på innendørsbanen, Skytterlaget oppfordrer derfor til å benytte banen på Gulsvikskogen. 13

14 Dølaminne Årbok for Hallingdal til salgs på Flå servicekontor Dølaminne utgis av historielagene i Hallingdal og Hallingdal museum. Utgaven for 2008 har mange gode historiske tilbakeblikk fra hele dalen. Her finnes alt fra omtale av kjente personer, historier knyttet til faktiske hendelser, historier du slett ikke hadde hørt om, til rim og regler på folkemunne under krigen. Dølaminne er en årbok som bør finnes i alle hjem. Pris for boka i løssalg kr. 250,00 Tegner man abonnement får man boka for kr. 200,00 URSUS NYTT 2009 Ursus Treningsenter holder åpent i sommer, men med justerte åpningstider. Tidene vil stå som eget oppslag på døren inn til Ursus. Hos oss kan du drive egentrening eller gjøre avtale med instruktør for veiledning eller program. Om du bor i Flå Sentrum - er det perfekt å gå til URSUS minutter for så å trene 2-3 øvelser, deretter å gå hjem, eller kanskje bare slappe av i solariet. Kjører du til URSUS kan vi tilby å gå, jogge på våre nye tredemøller. Til høsten, etableres nye rutiner for betaling og priser. Grunnprisen blir den samme, men større rabatter for de som trener mye. Bedrifter anmodes om å tegne medlemskap for sine ansatte, ta kontakt for pris. Ursus vil med dette ønske sine gamle og nye URSERE en god sommer! Med vennlig hilsen styret: Spinning: Siv Merethe Glesne mob Styrke: Sven-Harald Ness mob Leder: Jostein Mæhlum mob

15 Badebrygge Foto: Tor Egil Buøen Arbeidet med utvidelse av bryggeanlegget på Hallingporten er nå ferdig. Båtbrygga er utvidet med 13 plasser, det har kommet på plass egen badebrygge, det er fylt på sand slik at det nå har blitt en fin sandstrand. I tillegg er det etablert en sandvolleyballbane. Nå er det bare å håpe på godt vær i sommer, slik at anlegget kan bli flittig brukt. 15

16 Informasjon til alle husstander i Flå Spilleplan for bygdekinoen 2009 Vassfarhallen i Bjørneparken Forestilling kl 18 og 20 Onsdag 19. august 2009 Onsdag 16. september 2009 Onsdag 14. oktober 2009 Onsdag 11. november 2009 Onsdag 9. desember 2009 For omtale av kinoene: BUSS TOG Togtider Bergen Oslo Ankomst/avreise Flå Oslo S Bergen Ankomst/avreise Flå Hallingbussen (Geilo-Gol-Hønefoss/Drammen- Oslo). Rutetider Rutetider gjeldende fra 1. mai nov 2009 Roppemoen avfallsmottak Flå kommune har containerrenovasjon for forbruksavfall. Annet avfall skal leveres på lokalt mottak på Roppemoen. To avganger fra og til Flå fra mandag fredag. Avgang Flå: Flå Esso kl Drammen busstasjon kl Oslo Bussterminal kl Åpningstider på biblioteket: Åpningstider Roppemoen: Hele året: Torsdager kl Vinterhalvåret ( ) Andre lørdag i hver måned fra kl Sommerhalvåret ( ) Hver lørdag kl Mandag kl Onsdag kl Torsdag kl (åpningstidene følger skoleåret) Flå Esso kl Drammen busstasjon kl (bare for avstigning) Oslo Bussterminal kl Ankomst Flå: Oslo Bussterminal kl Drammen busstasjon kl Flå Esso kl Oslo Bussterminal kl Drammen busstasjon kl (bare for påstigning) Flå Esso kl Trykksakeriet AS (0,6-06/09) 16

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 13 mars 2009 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 God påske! E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Høgevarde

Detaljer

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune.

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 11 september 2008 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Mary-Ann

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

Fløværingen. God sommer! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 34 juni 2014 God sommer! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Visit

Detaljer

Odalstidende. Vellykket HMS kurs

Odalstidende. Vellykket HMS kurs Odalstidende Godt år for lokalbanken Vellykket HMS kurs Vi er Odalen! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 2-2014 1 Utvikling engasjement og frivillighet Vi har

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Flå kommune, 3539 Flå

Flå kommune, 3539 Flå Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 36 Desember 2014 God jul! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Foto: Vidar Seterstøen

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/07 April 2007 Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert Et langvarig, tidkrevende arbeide med å få det aller mest grunnleggende på

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

en pilegrim INFORMASJON

en pilegrim INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 12/2013 8. aug Årg. 36 en pilegrim May-Lill Eggan er trulig den første fra Rennebu som har gått pilgrimsleden sammenhengende fra Oslo til Nidaros! Her med

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6 CP bladet Nr. 3 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Rett til brukerstyrt personlig assistent se side 5 Den store overgangen se side 24 Storsamling 2014 se side 10 Hilde Løberg: Engasjert,

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Grenseland AVISA FEST I RØMSKOG VANDRET I AREMARK PATRIOT I MARKER SKOGBRUK I LATVIA

Grenseland AVISA FEST I RØMSKOG VANDRET I AREMARK PATRIOT I MARKER SKOGBRUK I LATVIA Nr. 3 September 2007 FEST I RØMSKOG Grenseland AVISA ET MØTESTED FOR AREMARK MARKER RØMSKOG Den populære Kørrefestivalen feiret 10-årsjubileum i august. Side 19 VANDRET I AREMARK Mange deltok på pilegrimsvandring

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 5, Nummer 3 September 2001 I dette nummeret: Grendeutvalget har ordet 2 Fra veimøtet 3 Heimkomstdagan

Detaljer

Menighetsbladet. Nr 1 / 2011 Ringebu prestegjeld 67. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd

Menighetsbladet. Nr 1 / 2011 Ringebu prestegjeld 67. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd Menighetsbladet Nr 1 / 2011 Ringebu prestegjeld 67. årgang Ringebu Fåvang Venabygd 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Andakt Gud bygger selv sitt rike (Wilfrid Stinissen, fra boken: I Guds tid,

Detaljer

Tok fagbrev som kokk

Tok fagbrev som kokk Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2015 29. ÅRGANG Tok fagbrev som kokk Tekst: Cato Rødsand Foto: Thorbjørg Nordås Aldri

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 5 mars 2007 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no God påske! Foto: Høgevardehytta

Detaljer

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte Vårnummer 1 utgave 2007 Årgang 43. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Annonser: Sommer på Skogstua Sommervakt? Dugnad på Skogstua m.m Info Nytt fra Litt om Skogstua Personalia Aktivitetsdag/

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN. Vi sees en eller annen plass i ROSSFJORDBYGDA!

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN. Vi sees en eller annen plass i ROSSFJORDBYGDA! FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 5, Nummer 2 juni 2001 I dette nummeret: Rehabilitering av skolen s. 4-5 Heimkomstdagan 2001 s. 6-8

Detaljer

HEIMHUG. God påske! Mars 2013 nr. 1. Lagsavis for U.L. Daggry

HEIMHUG. God påske! Mars 2013 nr. 1. Lagsavis for U.L. Daggry HEIMHUG Lagsavis for U.L. Daggry Mars 2013 nr. 1 God påske! Heimhug utgis av: U.L. Daggry Alternesveien 1 8616 Mo i Rana I redaksjonen: Marion Brun e-post: marion.brun@sismo.no tlf.: 977 39102 og Britt

Detaljer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Ja, det spirer og gror i Høyjord for tiden. Ikke bare bokstavelig, men det skjer faktisk ting i bygda nå. På toppen av brekka, Hammern, skal det bygges

Detaljer