Fløværingen. God sommer! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: Telefaks: E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fløværingen. God sommer! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune."

Transkript

1 Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 14 juni 2009 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: Telefaks: E-post: God sommer!

2 Redaktørens spalte: Odd-Egil Stavn Kommuneøkonomi I 2008 gikk alle landets kommuner i sum med underskudd. Det er store variasjoner i driftsresultatene mellom kommuner, fra kraftkommuner med store overskudd til «terra-kommuner» med store underskudd. Men det var altså ikke bare de såkalte «terra-kommunene» som gikk med underskudd. Det er alvorlig når kommunene i sum går med underskudd. Enten har kommunene et for høyt nivå på kostnader/tjenesteproduksjon, eller så blir det overført for lite penger til kommunene. Vi har nå lagt fram økonomiplan og handlingsprogram for perioden til formannskapet. I vårt forslag til økonomiplan og handlingsprogram har også vi måtte foreslå å justere kostnadene noe ned for få balanse i økonomien. Det er aldri lett å kutte kostnader, men jeg er sikker på at vi får en ryddig prosess, og at vi klarer å komme i mål. Det er viktig å korrigere tidlig. Økning i inntekter i perioden som følge av befolkningsvekst gjør at det ser lysere ut. God sommer! Med hilsen Odd-Egil Stavn rådmann Flå kommune 3539 Flå Telefon: E-post: MØ T E K A L E N D E R TORSDAG 25. JUNI FO R M A N N S K A P E T KO M M U N E S T Y R E T FAST UTVALG FOR PLANSAKER Fløværingen Informasjonsblad for Flå kommune Sendes til alle husstander og kan bestilles av andre interesserte mot portokostnad. Utkommer med 4 nummer året 2009: Mars 20. mars Juni 17. juni September 11. september Desember 4. desember Stoff til bladet: Sendes til Servicekontoret eller som e-post til: I redaksjonen: ODD-EGIL STAVN, rådmann (ansvarlig) TOR EGIL BUØEN, ordfører TU R I D HELEN AA S RØ K K U M, konsulent, web og Fløværingen Grafisk produksjon: Trykksakeriet as, 3570 Ål Tlf

3 GASS TIL BESVÆR Klimagass har blitt et hett tema i Flå i det siste. Dette skyldes Fylkesmannens varsel om innsigelse i forhold til kommune-delplan for Flå tettsted, hvis Flå kommune opprettholder forslaget om å tillate utvikling av boligfelt ved Elvemo og Knausen(der det blir bygd krafteverk i Vesleåne). Jeg trodde denne innsigelsen var en misforståelse eller i verste fall en dårlig spøk, det var det ikke. Jeg mener vi har svært mange gode argumenter for å vedta planen som den er foreslått. Det blir derfor mekling om dette med Fylkesmannen. I denne meklinga har vi svært lite å gi, så om vi ikke får medhold i hovedtrekkene i vårt forslag, går saken til miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Jeg er overbevist om at vi får medhold der. I Hallingdølen sto det at ordføreren i Flå var oppgitt. Det er feil, jeg er mektig irritert. Endelig er utbygginga på Vik i gang. Hallingdølen har satt opp Web-kamera slik at det går an å følge med på hva som skjer. Man finner fram til aktuell side ved å gå inn på Flå kommunes hjemmeside eller på hallingdolen.no Incita startet i mai opp med rusomsorg på gamle bygdaheimen. I første omgang er det lagt opp til at det skal være 5-6 klienter der, noe som vil kreve en bemanning på ca 8 personer. Etter hvert er det planer om å utvide, slik at det på sikt kan være snakk om arbeidsplasser. På vegne av kommunen vil jeg ønske Incita velkommen til Flå og til lykke med et viktig arbeid. Opprustinga av brygga og badeanlegget på Hallingporten er nå ferdig. Kommunen har foreløpig forskuttert for spillemidler. En stor takk til Ta Sjansen som har bidratt med ,- kroner til anlegget, til styret i bryggelaget som har administrert arbeidet og til entreprenør og leverandør av grus og stein som har bidratt med gibort priser. Vi satser på åpningsfest ved sankthanstider, så følg med på annonsering. Ved fylkeskommunens tildeling av spillemidler den 26. mai, fikk NMK nedre Hallingdal 1,2 mill til motorsportsanlegget på Roppemoen. Dugnadsarbeidet er alt i gang, og etter det jeg forstår er målet å kunne arrangere klubbløp til høsten. Stå på. 5. juni ble 100 års-jubileet for Bergensbanen markert. I Flå foregikk dette på Gulsvik stasjon. Det er etter min mening viktig at vi i jubileumsåret setter fokus på framtida til Bergensbanen. Ikke minst bygginga av Ringeriksbanen, som vil gi reisetid fra Gulsvik til Oslo S på litt over 1 time. Til tross for at Sokna Ørgenvika er viktig, er nok utvikling av Bergensbanen det samferdselspolitiske tiltaket 3 som på lang sikt vil ha størst betydning for Flå kommune. Derfor bygg Ringeriksbane NÅ! Bygdekinoen har flyttet til Bjørneparken. Det er håp om at lokalene der skal bidra til at kvaliteten på kinotilbudet i Flå blir bedre. Serveringen i parken vil på kinokveldene være åpen til kl mai arrangementet ble i år avsluttet med revy i gymsalen ved Flå skole. Ungdomsrådet og klubben hadde lagt ned et stort arbeid for å få dette til. Med 350 tilskuere i salen og fullt trøkk fra første sketsj ble dette en stor suksess. 17. mai revyen har vært savnet i mange år, håpet er at dette nå har blitt en tradisjon. En stor takk til Martha Kristin Gaptjern og de andre voksne som har brukt mye av fritida si for å få dette til. Og en enda større takk til all flott ungdom på, bak og foran sena. Dere er fantastiske, dere har MOT og dette var dritbra! Sommeren står for døra og jeg vil i den forbindelse oppfordre alle til å benytte de gode mulighetene vi har til å drive friluftsliv i Flå. Fjorden, skogen og fjellet venter. God sommer til alle i Flå Flå Først i Hallingdal Tor Egil Ordfører

4 REVYEN «Bare på Lissom» 17. mai i Flå ble feiret med stor glede blant små og store og vi ropte Hurra dagen lang. Men det største HURRA ropes for den flotte ungdomsgjengen som sto på for at vi Flåværinger skulle ha underholdning på kvelden 17. mai. Ungdommene har virkelig vist stort MOT i den innsatsen de har lagt ned i revyarbeidet. Det kreves stort MOT å stå på en scene. Det er jo ikke bare revyarbeid som har foregått i mai, det har også vært trafikantkurs på Gol, det har vært heldagsprøver, konfirmasjon og ikke minst eksamen. De aller fleste fikk ikke tekstene utdelt før i mai, så det er bare å ta av seg hatten for den innsatsen som er lagt ned fra ungdommenes side. Dere er flinke og vi er så utrolig stolte over de flotte ungdommene vi har i Flå. TUSEN TAKK!! Revyen var full av både humor, alvor og ikke minst hete tema fra Flåsamfunnet. Det er jo ikke til å stikke under en stol at Olav Thon er et midtpunkt i bygda, men som i revyen måtte kjempe litt om plas- 4

5 sen sammen med ordføreren vår Tor Egil. Damene gikk nok litt i huet på n, men roet seg vel litt ned etter at Incita kom og hentet ham. Jan Thomas viste jo også stor interesse! Våre mange motorinteresserte fikk også en god og morsom porsjon med Petter Solberg. Eldrebølgen med tre tunghørte gamle gubber gjorde også sitt til at folk fikk sine latterkramper. Mange gode skuespillertalenter, sangere, musikanter og medhjelpere som scenearbeidere, lyd- og lysteknikere og sminkører gjorde også en flott innsats. Ca 30 ungdommer var i sving, og viste at Flåungdommer vil og kan. De må bare få muligheten For dere som ikke fikk med dere dette store høydepunktet, kan kanskje få sjansen igjen før sommeren. Hvis interessen er stor nok, setter vi den kanskje opp igjen fredag den 19. juni. Så følg med på om det kommer opp en plakat. Kanskje vil dere også da få se et par nye innslag?! Det kan da være verdt å se den en gang til. Tusen takk til alle som kom på revyen. Dere var med på å skape en stemning som har gjort at de som er med, blir bare mer ivrig etter å gjøre dette enda mer. Dere bidro også til at ungdommene fikk litt penger i kassa. Overskuddet går nemlig direkte til ungdomsklubben. Ønsker dere velkommen til revy igjen!! Forhåpentligvis ikke om så altfor lenge til Følg med, følg med Martha Kristin Gaptjern, ungdomsleder 5

6 påskelunsj Før påske var jeg invitert på hyggelig påskelunsj i barnehagen. En stor takk til alle barn og ansatte for en hyggelig stund. Tor Egil Ordfører Hestejenter Det har etter vært blitt mange «hestejenter» i Flå. Sprangstevne på Nesbyen i april ble det suksess for Henriette Stenerud på hesten Mac Gyver og Astrid B Kolsrud på hesten Syria. Gratulerer. 6

7 NÅ ER VI IGANG! Byggearbeidene på nytt kjøpe senter på Vik er endelig i gang. Vi gleder oss! 7 Motorsportsbanen på Roppemoen Årets arbeid på motorsportsbanen på Roppe moen er godt i gang. Fylkeskommunen tildelte i mai 1,2 mill kr til anlegget. Målet til NMKnedre Hallingdal er å komme så langt med anlegget at det kan arrangeres klubbløp til høsten

8 INFORMASJON - STORTINGSVALGET 2009 Forhåndstemmegivning: Forhåndstemmegivning i perioden fra og med 10. august 2009 til og med 11. september 2009 skal foregå på: Flå kommunehus, servicekontoret. I kommunens åpnings tider kl Valgkort Alle stemmeberettigede vil få tilsendt valgkort i posten Manntallet Manntallet for hele kommunen legges ut til offentlig ettersyn så snart dette lar seg gjøre etter 1. juli Manntallet ligger til gjen- nomsyn på Flå kommunehus, servicekontoret. Manntallet ligger ute til og med valgdagen. Valgstyret i Flå har vedtatt følgende åpningstider for stortingsvalget 2009; Flå krets søndag 13. september (Flå skole) kl Flå krets mandag 14. september (Flå skole) kl Gulsvik krets mandag 14. september (Folkets hus) kl Stavn krets mandag 14. september (Folkvang) kl Kravet om lett tilgjengelighet for alle brukere gjelder alle tre lokalene i kommunen. 8

9 KIRKEVALGET 2009 Det avholdes Kirkevalg samtidig med Stortingsvalget i høst. Her skal det velges representanter til Flå menighetsråd, samt til Tunsberg Bispedømmeråd. Valgkort Det vil i god tid før 10. august bli sendt ut valgkort til alle som er stemmeberettigede ved Kirkevalget. Her vil det bl.a stå opplysninger om hvor du skal stemme. Alle kirkens medlemmer over 15 år har stemmerett. Forhåndsstemmer Det vil i perioden fra og med mandag 10. august til og med fredag 11. september være anledning til å forhåndsstemme ved Kirkevalget. Dette vil foregå på kommunens servicetorg i åpningstiden. Det vil også bli arrangert en egen valgdag på Flåheimen. Hva Kirkevalget dreier seg om For de som forhåndsstemmer, så gis her en kort orientering om hva Kirkevalget dreier seg om, siden det er noe nytt. Som før, kan man stemme på menighetsrådsvalget. Her er det en liste på 10 navn, der man som før kan gjøre en del endringer Det som er nytt i år, er at man også kan stemme på representanter til Bispedømmerådet. Her vil det være en liste på ca 21 navn med kandidater fra hele bispedømmet. Dette valget skal foregå som såkalt preferansevalg. Da kan man rangere inntil fem kandidater, fra 1-5. Også dette vil bli forklart på stemmeseddelen og i valglokalene. Listeforslaget Flå menighetsråd vedtok på møtet 12. mai dette listeforslaget til menighetsrådsvalget: 1. Gina-Borghild Hegglid 53 år 2. Hans Bekken 68 år 3. Liv Kari Øvrebø 48 år 4. Stian Bakken 25 år 5. Marit Kristin Ødegård Johnsen 53 år 6. Ole Kristoffer Grimeli 65 år 7. Eldbjørg Lien 67 år 8. Målfrid Østvold 45 år 9. Aud Elisabeth Myhre Andersen 63 år 10. Nina Bråten 35 år Det skal velges tre medlemmer, og fem varamedlemmer. I tillegg sitter fra før Live Kolsrud Engene, Amund Lien og Torbjørn Buøen, disse er ikke på valg. Åpningstider på valgdagene Kirkevalget avvikles på følgende steder og tider: Flå, Flå skole: Søndag 13. september kl og mandag 14. september kl Gulsvik, Folkets Hus: Mandag 14. september kl Stavn, Folkvang: Mandag 14. september kl Kirkevergen kan kontaktes om det er spørsmål om Kirkevalget. Det vil også bli bred omtale av Kirkevalget i menighetsbladet som kommer ut ca en uke før valget. Ellers finner man det meste på 9

10 BLOMSTERNEDLEGGELSE Den 8. mai ble det foretatt blomsternedleggelse ved min ne steinen over kampene ved Gulsvik i april Bekransningen ble foretatt av oblt. Kolbjørn Berg presenterer sommerens familieforestilling i Hallingdal: Siste nytt fra parken: - Elgkua Eline fikk en liten kalv søndag 24. mai. - Sommervikarene har startet alle flott ungdom fra Flå! - Navnekonkurransen på elgoksen har fått en vinner fra Raufoss. Navnet = Brage - Sommeråpning 20. juni. Åpent fra kl Klatreløypa blir ferdig til sommeråpning 20. juni H &P& RINS P ULDRA PHADDING det magiske sverdet produsert av Bergaplass AS for Hallingdal reiseliv AS Huldra & prins Hadding Det magiske sverdet Vassfaret Bjørnepark har spelet «Huldra og Prins Hadding det magiske sverdet» på besøk 3 torsdager i juli Alle med aksjonærkort får halv pris på forestillingene om Huldra ved fremvising av kortet. De får også halv pris på de andre kveldsarrangementene i sommer. I tillegg skal det være kveldsarrangement i parken torsdag

11 NYTT FRA FLÅ SKOLE Engasjement og innsats skaper motivasjon og gir resultater. Flå skole fikk tilleggsprisen i skolefruktkonkurransen «Engasjer klassen». Flå skole ble kåret til beste refleksskolen i Hallingdal denne vinteren. Og ikke minst vant elever ved skolen en parkdag i Bjørneparken etter å ha vært med i en tegnekonkurranse som pågikk i hele Hallingdal. Rektor Flå Bygdekino Flå Bygdekino har flyttet spillested fra gymsalen på Flå skole til Vassfarhallen i Bjørneparken. Serveringen holdes åpen frem til kl 20:00 de dagene Bygdekinoen er, slik at foreldre kan vente i Vassfarhallen med en kaffe og en kakebit, mens de minste ser på film. NAV-kontoret endring i åpningstider i sommer på grunn av ferieavvikling: Uke 27 og 28: Uke 29: Uke 30 og 31: Åpent mandag, onsdag og fredag kl Stengt Åpent mandag, onsdag og fredag kl Flå folkebibliotek har sommerlukking fra mandag den 29. juni til mandag den 31. august. God sommer! Bibliotekaren Hvis behov for nødhjelp til mat eller midlertidig bolig, ta kontakt med Flå kommunes servicekontor. 11

12 MOT for dagen Hei og takk for sist! Håper du har det bra og at du nyter hvert sekund hele uken igjennom, alene eller sammen med andre. I dag tenkte vi å dele en historie med deg som omhandler noe vi tror mange kjenner seg igjen i. Kos deg med historien og husk at der det finnes stor kjærlighet, skjer det alltid mirakler. «Den lille gutten vår kom inn på kjøkkenet til moren sin en kveld mens hun stelte i stand kveldsmat, og ga henne en papirlapp som han hadde skrevet på. Etter at morens hans hadde tørket av hendene på forkledet sitt, leste hun den, og dette er hva som stod: For å klippe gresset 20 kr For å rydde rommet mitt denne uka 5 kr For å gå i butikken for deg 2,5 kr Sitte barnevakt for lillebror mens du var ute og handlet 2,5 kr Bære ut søpla 5 kr For å være flink på skolen 20 kr For å rydde og rake i hagen 10 kr Skylder i alt 65 kr Jeg kan si deg at moren hans så på ham der han sto full av forventning, og jeg skulle gitt mye for å se de minnene som for gjennom hodet hennes. Så plukket hun opp pennen, snudde papirlappen han hadde skrevet på, og deretter skrev hun: For de ni månedene jeg bar deg mens du vokste inni meg, gratis. For alle de nettene jeg satt oppe med deg, stelte deg og ba for deg, gratis. For alle de vanskelige stundene og alle de tårene som du har forvoldt opp gjennom årene, det er gratis For alle nettene som var fylt av frykt og for bekymringene jeg visste lå foran, gratis. For lekene, mat, klær og til og med å tørke nesen din, det er gratis gutten min. Og når du legger alt sammen, vil den samlede prisen på min ekte kjærlighet til deg være GRATIS. Vel, kjære deg, da sønnen var ferdig med å lese hva moren hans hadde skrevet, var det store tårer i øynene hans. Han så fast opp på moren sin og sa: «Jeg er så glad i deg mamma». Og så tok han pennen og skrev med store bokstaver. ALT BETALT.» Ha en strålende sommer, og ta godt vare på deg selv. Hilsen Martha Kristin og Siv Merethe, MOT-informatører 12

13 HYTTELIVSMESSA 2009 I forbindelse med årets Hyttelivsmesse var alle deltagerne fra Flå samlet på en stand. Kommunen og Vassfaret Bjørnepark deltok også. Messa var godt besøkt og vi fikk mange tilbakemeldinger på at det var bra med en fellesstand for Flå kommune. Vi vurderer derfor å gjøre noe lignende neste år. Takk til alle som deltok. Flå skytterlag I mars åpnet Flå skytterlag innendørs skytebane i kjelleren på Flå skole. Tiltaket har vært en suksess med stor interesse fra både små og store skyttere. Det er nå sommerferie på innendørsbanen, Skytterlaget oppfordrer derfor til å benytte banen på Gulsvikskogen. 13

14 Dølaminne Årbok for Hallingdal til salgs på Flå servicekontor Dølaminne utgis av historielagene i Hallingdal og Hallingdal museum. Utgaven for 2008 har mange gode historiske tilbakeblikk fra hele dalen. Her finnes alt fra omtale av kjente personer, historier knyttet til faktiske hendelser, historier du slett ikke hadde hørt om, til rim og regler på folkemunne under krigen. Dølaminne er en årbok som bør finnes i alle hjem. Pris for boka i løssalg kr. 250,00 Tegner man abonnement får man boka for kr. 200,00 URSUS NYTT 2009 Ursus Treningsenter holder åpent i sommer, men med justerte åpningstider. Tidene vil stå som eget oppslag på døren inn til Ursus. Hos oss kan du drive egentrening eller gjøre avtale med instruktør for veiledning eller program. Om du bor i Flå Sentrum - er det perfekt å gå til URSUS minutter for så å trene 2-3 øvelser, deretter å gå hjem, eller kanskje bare slappe av i solariet. Kjører du til URSUS kan vi tilby å gå, jogge på våre nye tredemøller. Til høsten, etableres nye rutiner for betaling og priser. Grunnprisen blir den samme, men større rabatter for de som trener mye. Bedrifter anmodes om å tegne medlemskap for sine ansatte, ta kontakt for pris. Ursus vil med dette ønske sine gamle og nye URSERE en god sommer! Med vennlig hilsen styret: Spinning: Siv Merethe Glesne mob Styrke: Sven-Harald Ness mob Leder: Jostein Mæhlum mob

15 Badebrygge Foto: Tor Egil Buøen Arbeidet med utvidelse av bryggeanlegget på Hallingporten er nå ferdig. Båtbrygga er utvidet med 13 plasser, det har kommet på plass egen badebrygge, det er fylt på sand slik at det nå har blitt en fin sandstrand. I tillegg er det etablert en sandvolleyballbane. Nå er det bare å håpe på godt vær i sommer, slik at anlegget kan bli flittig brukt. 15

16 Informasjon til alle husstander i Flå Spilleplan for bygdekinoen 2009 Vassfarhallen i Bjørneparken Forestilling kl 18 og 20 Onsdag 19. august 2009 Onsdag 16. september 2009 Onsdag 14. oktober 2009 Onsdag 11. november 2009 Onsdag 9. desember 2009 For omtale av kinoene: BUSS TOG Togtider Bergen Oslo Ankomst/avreise Flå Oslo S Bergen Ankomst/avreise Flå Hallingbussen (Geilo-Gol-Hønefoss/Drammen- Oslo). Rutetider Rutetider gjeldende fra 1. mai nov 2009 Roppemoen avfallsmottak Flå kommune har containerrenovasjon for forbruksavfall. Annet avfall skal leveres på lokalt mottak på Roppemoen. To avganger fra og til Flå fra mandag fredag. Avgang Flå: Flå Esso kl Drammen busstasjon kl Oslo Bussterminal kl Åpningstider på biblioteket: Åpningstider Roppemoen: Hele året: Torsdager kl Vinterhalvåret ( ) Andre lørdag i hver måned fra kl Sommerhalvåret ( ) Hver lørdag kl Mandag kl Onsdag kl Torsdag kl (åpningstidene følger skoleåret) Flå Esso kl Drammen busstasjon kl (bare for avstigning) Oslo Bussterminal kl Ankomst Flå: Oslo Bussterminal kl Drammen busstasjon kl Flå Esso kl Oslo Bussterminal kl Drammen busstasjon kl (bare for påstigning) Flå Esso kl Trykksakeriet AS (0,6-06/09) 16

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Fløværingen. God jul! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God jul! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 12 desember 2008 God jul! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2014. Hei alle sammen! Da er juni måned også i ferd med å gå mot slutten. Noen har allerede vært på ferie, noen er og noen skal ha sen ferie. Uansett tidlig eller sen

Detaljer

Magne Østdahl (BL), Geir Vidme (BL), Ole Johnny Stavn (SAM) 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 5

Magne Østdahl (BL), Geir Vidme (BL), Ole Johnny Stavn (SAM) 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 5 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00-11.30 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tor Egil Buøen (BL),

Detaljer

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune.

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 11 september 2008 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Mary-Ann

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Fløværingen. God sommer! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 10 juni 2008 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no God sommer! www.flaa.kommune.no Redaktørens

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en flott måned sammen med barna deres. Denne måneden har vi jo hatt alt i fra øsende regn til sommer og sol. Kjempe deilig!

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 13 mars 2009 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 God påske! E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Høgevarde

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JUNI 2013 Hei alle sammen Takk for et fantastisk år sammen med barna deres. Jeg er så takknemlig for alle de fine stundene jeg har hatt sammen med dem, jeg har blitt glad

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger.

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger. Notodden barneskole avdeling Sætre Nyhetsbrev August 2014 Velkommen til et nytt skoleår! Vi hadde en flott oppstart fredag 15. august med strålende sol og flaggborgen vår på plass på veggen. I år hadde

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER Takk for bra oppmøte på foreldremøte, kjempe flott at så mange av dere tar dere tid til å komme. Det setter vi stor pris på. Som vi snakket om på møte så avhenger et godt foreldresamarbeid

Detaljer

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær.

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Tilbakeblikk på april: Vips så var april over. Nok en 2 åring har vi fått på Harelabben. Denne gangen var det Maia vi feiret. Hun ville gjerne

Detaljer

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 Hva vi har gjort i desember Vi har hatt en innholdsrik måned med hyggelig stemning, gode opplevelser og mye innhold. Vi har vært på teater og sett Den vesle

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2015. Februar har gitt oss mange opplevelser både ute og inne. Været har variert fra kaldt og glatt til mildt og vått. Inne har vi feiret både karneval,

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4. 13 Samling Ellen Varm mat: Kjøttdeig og spagetti. 20 Samling Eldste: Torunn Minste: Ellen

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4. 13 Samling Ellen Varm mat: Kjøttdeig og spagetti. 20 Samling Eldste: Torunn Minste: Ellen Arbeidsplan for Rødhette august 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 : 5 : 7 : Torunn Henrik 4 år 6 : Tomatsuppe m/makaroni 8 Tur dag 11 : Torunn 12 : Torunn 13 Kjøttdeig og spagetti 14 15 Tur dag

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte Sommer på Sirkelen Vi lager hytte Streiken er over og både store og små er glade for å være tilbake til barnehagen igjen. Gustav forklaret de andre barna slik: "de voksne var ikke enig med sjefen sin"

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg.

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg. Kapittel 1 Pappa og mamma hadde stilt inn høyttalerne i bilen sånn at musikken bare hørtes bak. Hedda kunne nesten ha så høyt volum hun bare ville. Hun hørte på sommerhits som var lystige og trallete,

Detaljer

Månedsbrev for mars. Tilbakeblikk på februar. Mars

Månedsbrev for mars. Tilbakeblikk på februar. Mars Månedsbrev for mars Da var vi kommet inn i vårmåneden mars og vi går mot varmere tider. På turene våre har vi allerede sett naturen begynne å spire for fullt og vi gleder oss allerede til å gå på jakt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MAI 2012 Hei Så har vi kommet til juni, og mai måned gå oss en fantastisk fin forsmak på sommeren Vi har hatt alt fra pøsende regn på 16. Mai feiring til flotte turer både

Detaljer

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill Sunndal voksenopplæring Fire på skolen Mary`s venner Vi spør fire stykker på skolen hva de skal gjøre i vinterferien.? Side 5 INTERVJU MED EN ELEV PÅ VIDEREGÅEND E Saba Abay/Maryam Nessabeh Foto: Maryam

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL PERIODEPLAN FOR GUL OPAL MÅNED: AUGUST TEMA FOR PERIODEN: BLI KJENT OG TRYGG I BARNEHAGEN. Innkjøring / bli kjent med hverandre, barn, foreldre og ansatte i barnehagen. Bli kjent med barnehagen og uteområdet.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Fra Kongsvinger til Alvdal, mandag 11.11 til tirsdag 12.11. 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Området rundt skranken er ganske åpent, og man blir

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2013 Hei alle sammen Denne måneden har flydd fordi, og her på Sverdet har vi hatt en fin tid med mange gode opplevelser sammen. Det har begynt en ny jente hos oss,

Detaljer

UKM 05/14 Kirkevalget 2015

UKM 05/14 Kirkevalget 2015 UKM 05/14 Kirkevalget 2015 Bakgrunn Det skal være kirkevalg i 2015, og Ungdommens kirkemøte (UKM) 2014 har sett på hvordan unges involvering og engasjement i kirkevalget kan økes. UKM 2014 har særlig diskutert

Detaljer

Flå kommune, 3539 Flå

Flå kommune, 3539 Flå Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 22 juni 2011 Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Samhandlingsreformen

Detaljer

Vestby kommune Valgstyret

Vestby kommune Valgstyret Vestby kommune Valgstyret Utvalg: VALGSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2014 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 Når mai er forbi, så ta deg en tur til steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ APRIL Denne måneden føltes litt kort og gikk litt fort, i og med at det ble påskeferie midt i. Det største var vel at vi kunne sette bort aktbrett og ta frem

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, APRIL, 2015. Hei alle sammen! April måned er også forbi og våren er endelig på plass. Vi har hatt mye fint vær og tilbragt mye tid ute i barnehagen. Barna lærer å kle på

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379 Saksframlegg HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379 Forslag til vedtak: Formannskapet som kommunens høringsorgan har følgende synspunkter på forslag til endringer i valgloven,

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Flora Barnehage Nythetsavis

Flora Barnehage Nythetsavis Flora Barnehage Nythetsavis Da er påska over, og vi er inn i hverdagen igjen, Floristen blir litt forsinket denne måneden, i og med at vi fikk påskeferien inn i denne måneden. Vi velger også å ta både

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Skånland kommune. Utvalg: VALGSTYRET Møtested: kommunehuset Møtedato: Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Skånland kommune. Utvalg: VALGSTYRET Møtested: kommunehuset Møtedato: Tid: 09.00 Skånland kommune Utvalg: VALGSTYRET Møtested: kommunehuset Møtedato: 10.04.2015 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Skolenytt nr Sysle skole

Skolenytt nr Sysle skole http://sysle.skole.custompublish.com/ Skolenytt nr. 1 2012 13 Sysle skole Skolestart på Sysle for 169 elever i dag! Håper ferien har gitt gode minner, nye opplevelser og masse energi som igjen skal vise

Detaljer

St. Hans på Stranddalen.

St. Hans på Stranddalen. St. Hans på Stranddalen. Sankthans og sesongåpning samme helgen! Vi reiser opp allerede i starten på uka for å gjøre alt klart, du kommer fredag kveld til kveldsbuffet med suppe og nybakt brød. Lørdag

Detaljer

Høsten Foreldresamtaler har tatt et godt i grep, uke? og vips er det blitt oktober

Høsten Foreldresamtaler har tatt et godt i grep, uke? og vips er det blitt oktober Dato er å merke seg: Elgjakta er i gang i Hole 05.10 - Ha med dag! 12.10 Vi markerer verdensdagen for psykisk helse 13.10- Aktivitetsdag for Røde fjær i Kleivhallen 23.10 Vi markerer FN dagen 30.10 - Planleggingsdag,

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JUNI 2012 Hei alle sammen Dette er det siste tilbakeblikket som blir skrevet dette barnehageåret, og vi på Sverdet vil benytte anledningen til å si tusen takk for et kjempe

Detaljer

Månedsbrev REVEHIET April 2016

Månedsbrev REVEHIET April 2016 Månedsbrev REVEHIET April 2016 Viktige datoer i april: 4.april: HA MED DAG! 6.april: Foreldremøte 21.april: Storefot markerer Jørgen Moe's fødselsdag. Vi sykler til Åsstua 27.april: Natursti Andre viktige

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER FOR LEIRFIVLENE

MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER FOR LEIRFIVLENE MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER FOR LEIRFIVLENE Ja nå er det bare å stålsette seg, november er her straks, den siste måneden før jul! Tida går så alt for fort, det er så mye vi skal rekke over før jula, og før

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

SKOLENYTT. Påskeinnspurt! Studentopphold

SKOLENYTT. Påskeinnspurt! Studentopphold 2015/2016 Påskeinnspurt! Da er det like før påskeferie, men vi har et par dager spekket med innhold før påskesola kan skinne over oss. Torsdag er det grillfest, og fredag er det påskeverksted og lunsj

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

VI SER TILBAKE PÅ MAI:

VI SER TILBAKE PÅ MAI: VI SER TILBAKE PÅ MAI: I Mai har vi vært veldig mye ute i det fine været. Vi har snakket litt om hvorfor vi feirer 17. mai, og øvet på noen 17. mai sanger. Vi hadde også et veldig fint 16. mai arrangement

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Teaterforestillinger for barnefamilier

Teaterforestillinger for barnefamilier Aktivitetshuset EPA og Sarpsborg-bibliotekene presenterer Teaterforestillinger for barnefamilier Vinter/vår 2015 www.sarpsborg.com Aktivitetshuset EPA, lørdag 31. januar kl. 13.00 De tre små griser» Teater

Detaljer

Månedsbrev for Kongekrabbane/Sjøstjernene april 2014!

Månedsbrev for Kongekrabbane/Sjøstjernene april 2014! Månedsbrev for Kongekrabbane/Sjøstjernene april 2014! Trolleprosjekt: I begynnelsen av mars hadde vi en «Trolleprosjektuke» der vi forberedte oss til den store trollefesten. Barna var med og laget sine

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR TILBAKEBLIKK PÅ JANUAR I januar har vi snakket veldig mye om Svanhild og Edvard Munch. Hva er svanemerket? Svanemerket er det offisielle miljømerket i hele Norden. Merket ble opprettet

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Fredagsbladet. Fellesinformasjon Årets 17. mai-feiring på Steinerskolen

Fredagsbladet. Fellesinformasjon Årets 17. mai-feiring på Steinerskolen www.nesodden.steinerskolen.no Nesodden krøllalfa steinerskolen.no Fredagsbladet Fellesinformasjon Årets 17. mai-feiring på Steinerskolen Uke 20, 15.05.2015 H vert år har vi en etterhvert så kjent bugnende

Detaljer

Barneleir på Solhøgda 17-18 april

Barneleir på Solhøgda 17-18 april Nr. 2, mai 2010 Her er en ny utgave av Agder Nytt! I denne utgaven får du en oppdatering på vårens mange aktiviteter. Fra denne utgaven: Barneleir på Solhøgda 17-18 april... 1 Kula & Myggen... 2 Flott

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre.

Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre. Haraldreina og Kvislabakken skolekorps Høst 2011 Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre. Fra lederne

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Fløværingen. God sommer! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 6 juni 2007 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no God sommer! Foto: Nylio

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Referat fra FAU-møte Linderud 06.06.16

Referat fra FAU-møte Linderud 06.06.16 Referat fra FAU-møte Linderud 06.06.16 Tilstede: Rektor (deltok under behandling av sakene 1-3), 1B, 1C, 1D, 4B, 4C, 5B, 5C, 6A, 7A, 8B, 8C, 10A, 10B, 10C. Rekkefølgen på sakene ble justert i forhold til

Detaljer

Nytt Fra. Posten Fredag 14. august 2015. I dag har Guri og Jeff fødselsdag. Søndag har Gunn Kristin fødselsdag. Gratulerer med dagen til alle tre!

Nytt Fra. Posten Fredag 14. august 2015. I dag har Guri og Jeff fødselsdag. Søndag har Gunn Kristin fødselsdag. Gratulerer med dagen til alle tre! Nytt Fra Fredag Lørdag Søndag Vidaråsen landsby 22 21 20 Posten Fredag 14. august 2015 I dag har Guri og Jeff fødselsdag. Søndag har Gunn Kristin fødselsdag. Gratulerer med dagen til alle tre! I dag er

Detaljer

Rudolf Steinerskolen i Bergen

Rudolf Steinerskolen i Bergen Torsdagsposten Uke 47 16. - 22.11.2015 Rudolf Steinerskolen i Bergen Rieber Mohnsvei 15 5231 Paradis Besøk oss på www.bergen.steinerskolen.no og Facebook Fremblikk: 20.11. Opprigging til Julemarkedet Fra

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

Skaper framtidas kirke. 13. og 14. september

Skaper framtidas kirke. 13. og 14. september Skaper framtidas kirke 13. og 14. september Bry deg Fakta om kirkevalget Du kan være med på å skape framtidas kirke 13. og 14. september er det valg i Den norske kirke. Kirken trenger medlemmer som bryr

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN: - Vi ønsker at barna skal kunne noen sommerblomster, samt se endringene som har skjedd i naturen.

MÅL FOR PERIODEN: - Vi ønsker at barna skal kunne noen sommerblomster, samt se endringene som har skjedd i naturen. UKE 25 TEMA: SOMMER MANDAG 17 /6 Vi har avdelingsmøte 12.30-14.00 SSV: Solfrid TIRSDAG 18/6 LEKE SSV: Mette ONSDAG 19/6 TUR I SKOGEN for de som ikke skal på besøk. Besøk på Grashoppa for de som skal begynne

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Fløværingen. God høst! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God høst! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 15 september 2009 God høst! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no Foto: Vidar Seterstøen

Detaljer