Display symbols S625X LÖPEMONITOR S725X SYKKELMONITOR NOR BRUKERVEILEDNING. Produsert av: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN KEMPELE Finland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Display symbols S625X LÖPEMONITOR S725X SYKKELMONITOR NOR BRUKERVEILEDNING. Produsert av: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Finland"

Transkript

1 Display symbols Produsert av: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN KEMPELE Finland Tlf.nr Faks Indikerer en pågående pulsmåling, og blinker i takt med hjerteslagene. Indikerer at det ikke har foregått pulsregistrering på minst 5 sekunder. - - Indikerer at det blir ikke registrert puls. Løft monitoren opp mot pulsbeltet i nærheten av Polar-logoen. Monitoren begynner å lete etter pulssignaler igjen. Programvalget Options (innstillinger): Indikerer at du stiller inn løpefunksjoner. Programvalget Exercise (trening): Indikerer at løpeinnstillinger er aktivert. Programvalget File (minne): Indikerer løpeinformasjon. Programvalget Options (innstillinger): Indikerer at du stiller inn sykkelfunksjoner. Programvalget Exercise (trening): Indikerer at sykkel 1 eller 2 er aktivert. Programvalget File (minne): Indikerer sykkelinformasjon. Alarmfunksjonen er aktivert i klokkeslett-menyen. Treningsfunksjon (Measure): Gir lydsignal hvis du trener utenfor treningssonen din. Fitness Test-funksjon: Gir lydsignal ved avslutning av Fitness-testen. Indikerer intervalltrening NOR B S625X LÖPEMONITOR S725X SYKKELMONITOR NOR BRUKERVEILEDNING Indikerer fortsatt intervalltrening (Cont). Angir hjertefrekvens over treningssonen. Angir hjertefrekvens under treningssonen. Grafisk linje: Linjen består av fem firkanter. En blinkende firkant indikerer hvilket nivå du befinner deg på i innstillingsfunksjonen (Options) eller i minnefunksjonen (File). Firkanter som vises kontinuerlig, indikerer at treningen registreres. Indikerer lavt batteri-nivå. Se ordlisten på side 118 for ytterligere forklaring på ord og uttrykk.

2 Veiviser Time of Day Measuring Mode Recording Mode Monitor Set Sound On/OFF Units 1/2 Help On/OFF File Recorded Information Watch Set Alarm Time 1/2 Date Remind On/OFF Options Exercise Set BasicUse, E0 ExeSet 1, E1 E2 E3 E4 E5 Interval On/OFF Tests Op. Test Fit. Test Op. Test Reset Memory Set Rec. Rate 5 Sec 15 Sec 60 Sec Connect Infrared Communication Function Set OwnCal On/OFF Tests On/OFF HRmax -p On/OFF Altitude On/OFF AutoLap On/OFF Speed Set Speed OFF Run On Bike 1/2 Wheel Cadence On/OFF Power On/OFF Foot pod calibration Ha funksjonsoversikten og den kortfattede guiden lett tilgjengelig mens du leser brukerveiledningen. OK Blar opp/ned STOPP - gå tilbake til forrige User Set kg/lbs cm/ft inch Birthday Sex Activity HRmax VO2max Kjære Kunde, Gratulerer med kjøpet av en Polar løpe/sykkelmonitor. Vi er glade over å kunne hjelpe deg med å nå dine personlige treningsmål. Hvis du ønsker å få enda mer ut av din løpe/sykkelmonitor under treningen, se tilbehør på side 125 eller på for mer detaljert produkt støtte. Se eller for å et personlig treningsprogram og dagbok. Hurtigreferanse Alarm/Lys Stopp Avslutte måling av hjertefrekvens og gå tilbake forrige programvalgnivå. Gå tilbake til visning av klokkeslett. Infrarøde vindu OK Starte måling av hjertefrekvens. Bekrefte valgt innstilling. Opp Bla frem. Øke verdien for en valgt innstilling. Ned Bla tilbake. Redusere verdien for en valgt innstilling. Hvordan starte måling av hjertefrekvens (BasicUse) 1. Fukt elektrodeområdene, og fest senderen rundt brystkassen. Fest monitoren på armen som en vanlig klokke. 2. Trykk på og hold OK nede for å starte hjertefrekvensmålingen. Stoppeklokken og registrering av treningsdata starter. Hjertefrekvensen vill dukke opp innen 15 sekunder. Hvordan stoppe måling av hjertefrekvens 1. Trykk på stoppknappen. Stoppeklokken og andre registreringer stopper. Hjertefrekvensmålingen fortsetter selv om treningsdata ikke lenger blir registrert lagret. 2. Trykk på stoppknappen igjen. Monitoren viser klokkefunksjonen igjen.

3 Funksjonene i denne løpe/sykkelmonitoren gir deg forskjellige måter å tilpasse treningsøktene dine på slik at de stemmer med dine personlige behov. Hvis du vil ha mer informasjon om de ulike funksjonene, se avsnittet "Alt du kan gjøre med løpe/ sykkelmonitoren". Denne brukermanualen inneholder informasjon for både Polar S625X og S725X. Informasjonen rettet mot løpefunksjonene er skrevet i blått. Informasjon som er rettet mot sykkelfunskjonene er markert med en grå bakgrunn. Les denne brukerveiledningen nøye for å bli kjent med din Polar løpe/sykkelmonitor. Her finner du all den informasjonen du trenger for å bruke og vedlikeholde utstyret. Funksjonsoversikten på forsiden er en kortfattet guide til løpe/sykkelmonitorens allsidige funksjoner. På forsiden vises også de ulike displaysymbolene. På baksiden er det en kortfattet guide til hvordan man bruker knappene på monitoren. Bruk ordlisten for å finne forklaring på spesielle ord og uttrykk. Den alfabetiske inndelingen vil hjelpe deg til å finne raskt fram til svar på spørsmål som dukker opp når du bruker din Polar løpe/sykkelmonitor. Takk for at du valgte Polar!

4 INNHOLD Informasjonen rettet mot løpefunksjonene er skrevet i blått Informasjon som er rettet mot sykkelfunskjonene er markert med en grå bakgrunn A. Komme i gang... 5 Deler i løpe/sykkelmonitoren... 5 Knapper og funksjoner... 6 Hurtigstart... 8 Hvordan forberede monitoren... 8 Installere Polar S1 løpesensor... 9 Montering av batteriet til S1 løpesensor... 9 Installere S1 løpesensor Montere Polar Sykkelholder Montere Polar Hastighetssensor 11 Hvordan feste senderen Hvordan starte måling av hjertefrekvens Hvordan stoppe måling av hjertefrekvens Etter trening Alt du kan gjøre med løpe/sykkelmonitoren B. Innstillinger Innstillinger for brukeropplysninger Instilling av pulsgrenser og treningsprofiler Velge treningssett Stille inn treningssett og treningsprofiler Stille inn timere for nedtelling.. 26 Stille inn hjertefrekvensgrenser. 26 Definere tempogrense Slå hjertefrekvensgrenser på/av.. 27 Stille inn beregning av hvileperioder Stille inn intervalltype Stille inn antall intervaller og hvileperioder Stille inn beregning av arbeids- /hvileperioder Gi navn til treningssett Programmere minnet Slå funksjoner på/av OwnCal-kaloriforbrenning på/av 35 Tests på/av Beregning av makspuls på/av Høydemåler og temperaturmåler på/av AutoLap på/av Stille inn hastighetsfunksjoner Løpeinnstillinger Kalibrere ved løping Manuell kalibrering... 40

5 Stille in sykkelfunksjoner Justere hjulstørrelse Tråkkfrekvens på/av Watt-måling på/av Navngi sykkel 1 og sykkel Målingsinnstillinger Slå aktivitetslyd på/av Velge målenheter Slå hjelpen på/av Klokkeinnstillinger Stille inn alarm Stille inn klokkeslett Stille inn dato Slå meldingsvarsler på/av Innstillingstips Velge Time 1 eller Time Snarvei til klokkeinnstillinger Endre målenheter Veksle mellom dato, bruker-id, brukernavn og logo C. Trening Måling-funksjonen Programvalg for trening Slå på/av pulsgrensealarm Endre grenser Lyse opp displayet Lagre rundetid og mellomtid Treningspauser Bytte mellom treningsinformasjonen som vises på displayet Starte et treningssett Trene med Interval Training Set Oppvarmingsfase Intervallfase Nedtrappingsfase Avbryte en intervalltreningsøkt. 67 Trene med BasicSet Starte timere for nedtelling Starte beregning av hvileperiode. 68 Stoppe en treningsøkt Treningstips Bytte treningssett Bytte hastighetsinnstillinger Nullstille turtelleren Gå tilbake til høyden som er angitt manuelt Starte beregning av arbeidseller hvileperioder Avbryte beregning av arbeidseller hvileperioder Avbryte en arbeidsperiode Heart touch- funksjon D. Hvordan hente fram treningsinformasjon Treningstid Restitusjonsinformasjon i BasicSet Treningsdistanse Tempoopplysninger Hastighetsinformasjon Tråkkfrekvensinformasjon Høyde... 74

6 Temperatur Stigning i meter/fot Watt-måling Tråkkindeks Venstre/høyre tråkkbalanse Hjertefrekvensgrenser Treningstid innenfor, ovenfor og nedenfor soner Kaloriforbruk Akkumulert kaloriforbruk Total treningstid Akkumulert løpe/sykkeltid Total distanse/odometer Informasjon om intervalltrening 76 Rundeinformasjon Eksempler på registrert hjertefrekvens Fjerne en fil fra minnet Fjerne alle filer Fil med akkumulerte verdier Nullstille registreringer Gå tilbake til forrige maksimumsverdi OwnOptimizer Basistester Måling av dine OwnOptimizerverdier Utføre testen Hvordan tolke resultatene F. Stell og vedlikehold G. Forholdsregler H. Vanlige spørsmål I. Tekniske spesifikasjoner J. Internasjonal Polar-Garanti K. Opphavsrett L. Polar-ordliste Displaytekster Indeks Tilleggsutstyr E. Tests Polar Fitness Test OwnIndex Beregning av makspuls Innstillinger for Fitness test Utføre testen Oppdatere OwnIndex og HRmax-p Resultat av Fitness test Treningsverktøy... 93

7 A. KOMME I GANG Løpe/sykkelmonitorens deler og funksjoner Pulsbeltet måler hjertefrekvensen din under trening og fysisk aktivitet Koplingsstykket overfører hjertefrekvensen til monitoren (klokken). Monitoren viser og lager pulsen og løpe- /sykkel-informasjon under treningsøkten. Velg dine personlige innstillinger i monitoren, og analyser resultatet etter at du er ferdig med å trene. S625X settet inneholder Polar S1 løpesensor, som overfører fart og distansen du løper til din monitor. S725X settet inneholder Polar sykkelholder, slik at du kan feste monitoren til styret. Polar Speed Sensor, som måler fart og distanse når du sykler. S625X Løpemonitor Alle sykkelfunksjonene for Polar S725X er inkludert. Kompatibel med Polar Sykkelsensor (speed, cadence og Polar output). S725X Sykkelmonitor Alle løpefunkjsonene for Polar S625X er inkludert. Kompatibel med Polar S1 løpesensor. 5

8 Knapper og funksjoner Alarm/ Lys Stopp Tilbake OK Bekrefte Slår lydsignal på eller av. Setter på bakgrunnslys i displayet. Stopper stoppeklokken vil registrering av treningsinformasjon opphøre. Ved et trykk på Stopp/Tilbake-knappen går klokken tilbake til forrige programvalgnivå. Du går tilbake til visning av klokkeslett fra et hvilket som helst programvalg ved å trykke på knappen og holde den inne. Starte måling av hjertefrekvens (start). Starter vist funksjon på laveste nivå (start). Bekrefter dine innstillingsvalg (ok). Lagrer informasjon (lap). Teksten (start, ok eller lap) som dukker opp på displayet ovenfor knappen, viser funksjonen. Alarm/ Lys Stopp/ Tilbake OK 6

9 Infrarøde vindu Opp Reset Ned Bla frem til neste programvalg (mode). Øker verdien for en valgt innstilling. Nullstiller løpe/ sykkelmonitoren. Bla tilbake til forrige programvalg. Redusere verdien for en valgt innstilling. Nyttige tips Et kort trykk på en knapp (ca. ett sekund) gir et annet resultat enn om du trykker på og holder en knapp nede i en lengre periode (ca. 2-5 sekunder). Hvis du trykker og holder knappen nede i en lengre periode, kan du bruke snarveier. Knappene er litt tregere enn knapper på en vanlig klokke for å hindre at de ufrivillig blir trykket ned. Du kan alltid gå tilbake til klokkefunksjonen uansett hvor du er i menyen ved å trykke og holde Stopp/Tilbake-knappen nede. 7

10 Hurtigstart Hvordan aktivere løpe/sykkelmonitoren. 1. Siden displayet er tomt når du får løpe/sykkelmonitoren (klokken) fra fabrikken, må du selv trykke to ganger på OK for å aktivere løpe/ sykkelmonitoren. Dette er en engangsprosedyre, og når du først har slått på løpe/sykkelmonitoren. kan du ikke slå den av igjen. 2. Du kan starte måling av hjertefrekvensen din umiddelbart ved å bruke standardinnstillinger, men følgende innstillinger kan være nyttige å endre ved første anledning: klokkeslett (se under Klokkeinnstillinger ) og Innstillinger for brukeropplysninger. 3. Din Polar løpe/sykkelmonitor har en rekke funksjoner du kan velge med utgangspunkt i dine personlige treningsbehov. Du finner mer informasjon om dette i kapittelet Programvalg (mode) og funksjoner. Du kan enten velge innstillinger manuelt ved å trykke på knappene på løpe/ sykkelmonitoren, eller du kan definere dine egne innstillinger ved å bruke programmet Polar Precision Performance, som overfører innstillinger fra datamaskinen din til løpe/sykkelmonitoren. 4. Bruk løpe/sykkelmonitoren som et vanlig armbåndsur. Hvis du sykler, anbefaler vi deg å feste løpe/sykkelmonitoren til en sykkel holder. 8

11 Installere Polar S1 løpesensor Sørg først for at det er et batteri i løpesensoren. Du kan kontrollere dette ved å trykke på den røde knappen på løpesensoren. Hvis et grønt lys begynner å blinke, kan du starte installasjonen av løpesensoren i skoen. Hvis det ikke kommer noe lys, starter du med kapittelet 'Montering av batteri til S1 løpesensor'. Montering av batteri til S1 løpesensor Beregnet gjennomsnittlig levetid for løpesensorens batteri er 20 brukstimer. Du kan skifte batteriet selv. Men hvis du foretrekker at Polar skifter batteriet, kan du sende eller ta med sensoren til et av Polars servicesenter. Der testes sensoren etter at batteriet er skiftet. Hvis du skifter batteriet selv, må du følge instruksjonene nedenfor nøye: 1. Frigjør løpesensoren fra holderen ved å løsne på klaffen. 2. Fjern det svarte dekselet fra løpesensoren 2 ved å løfte opp dekselet bakfra. 3. Åpne batteridekselet forsiktig. Trekk ut batterikapselen. Vær forsiktig å ikke trykke på knappen på løpesensoren. Skift 3 ut det gamle batteriet (AAA) med et nytt et. 4. Sett batterikapselen inn i løpesensoren igjen. Kontroller at batterikapselen glir inn i sporene i sensoren. Vær forsiktig, så du ikke kommer borti på-knappen til løpesensoren (se pilene på bilde 3). 5. Lukk batteridekselet og sett det svarte dekselet over løpesensoren. Kontroller at det er sikret. 6. Test løpesensoren ved å kontrollere at det grønne lyset blinker etter at du har trykket på den røde knappen på løpesensoren. 7. Ikke kast det gamle batteriet i søppeldunken, men lever det inn til et sted hvor batterier blir resirkulert. 9

12 Installere S1 løpesensor 1. Frigjør holderen fra løpesensoren ved å løsne på klaffen. 2. Løsne skolissene og plasser holderen under lissene. Knyt lissene. 3. Fest løpesensoren til holderen ved å sette løpesensorens forpart (nærmest den røde knappen) inn i holderen og fest klaffen. Kontroller at løpesensoren ikke beveger seg, og at den er på linje med foten. 4. Slå på løpesensoren etter at din hjertefrekvens vises på monitoren. Trykke og holde nede den røde knappen og et grønt lys begynner å blinke. 5. Når du er ferdig med å trene, slår du løpesensoren av ved å trykke og holde nede på den røde knappen. Det grønne lyset forsvinner. Når det grønne lyset på løpesensoren blir rødt, må du skifte batteriet. 10

13 1 max 50 cm / Køreretning Hvis du bruker Polar S725X/S625X sammen med Polar Power Output Sensor, følg instruksjonene for sykkelholderen og sensoren i Polar Output Sensor brukermanual. Hvis du bruker Power Sensor trenger du ikke å feste andre sensorer til din sykkel. Montere Polar Sykkelholder Bruk vaiere for å sikre at sykkelholderen sitter fast. Fest monitoren til holderen med klokkeremmen. Montere Polar Hastighetssensor Polar Hastighetssensor måler hastighet og avstand under sykling. 1. Finn et passende sted til hastighetssensoren på forgaffelen. Sensoren bør ikke festes mindre enn 50 cm fra den monterte monitoren. Rengjør og tørk området under gummiputen før du fester den til forgaffelen. 2. Plasser sensoren slik det er illustrert i figur 2. Vri deretter sensoren mot hjulet så mye som mulig. 3. Tre festestripsene gjennom hullene i sensoren, men la dem henge løst og ikke stram dem foreløpig. Hvis stripsene er for korte for sykkelen din, kan du koble to og to sammen for å forlenge dem. 11

14 5 A 4 eller B 4. Det følger med to forskjellige eikemagneter i pakken. Du trenger bare å installere en av dem. Kontroller hvilke av magnetene som passer best til eikene på sykkelen din. Fest en av magnetene rundt en eike, på høyde med sensoren. Den ene (A) festes ved å vri den rundt eiken før du setter på metalldekselet, mens den andre (B) festes ved å stramme skruen. Magneten må vende mot hastighetssensoren. 5. Finjuster plasseringen av magneten og sensoren slik at magneten passerer sensoren så nær som mulig, men uten å berøre den. Avstanden mellom hastighetssensoren og eikemagneten må ikke være mer enn 5 mm. Når plasseringen er riktig, strammes stroppene godt. Kutt av det som er til overs. Våre kunder er verdifulle. Bruker du sykkelmonitoren mens du sykler, hold øynene på veien og bruk fornuft. Kontroller at styret kan svinges normalt og at ikke bremse- eller gir-vaiere hektes av målerne. Kontroller også at målerne ikke hindrer bruk av pedaler, bremser eller gir. 12

15 Hvordan feste senderen 1. Elektrodedelen på stroppen fuktes godt i rennende vann. 2. Fest kontakten til stroppen. Fest bokstav L på kontakten til der det står LEFT på stroppen og fest låsen. 3. Reguler lengden på stroppen slik at den sitter godt uten å stramme. Fest stroppen rundt brystkassen, like nedenfor brystmusklene og fest den andre låsen. 4. Kontroller at de fuktige elektrodeområdene ligger mot huden, og at Polar-logoen står riktig vei, midt på brystet. Hvordan starte måling av hjertefrekvens 1. Start med visningen som viser klokkeslett. 2. Hold monitoren mindre enn en meter fra senderen. 3. Sørg for at du ikke er i nærheten av andre personer med hjertefrekvensmåler, høyspentledninger, fjernsynsapparater, mobiltelefoner eller andre kilder av elektromagnetisk forstyrrelse. 13

16 4. Trykk på OK for å starte hjertefrekvensmålingen. Et hjertesymbol vil begynne å blinke, og hjertefrekvensen (antall slag i minuttet) vil dukke opp innen 15 sekunder. 5. Trykk på OK en gang til. Stoppeklokken starter, og du kan begynne treningen. Treningsdata vil bare bli lagret i en fil dersom du har startet stoppeklokken. Hvordan stoppe måling av hjertefrekvens 1. Trykk på stopp/tilbake-knappen (nede til venstre). Stoppeklokken og andre registreringer stopper. Hjertefrekvensmålingen fortsetter selv om treningsdata ikke lenger blir lagret. 2. Trykk på stopp/tilbake-knappen igjen. Hjertefrekvensmålingen avsluttes. Monitoren viser klokkefunksjonen igjen. Etter trening 1. For å løsne kontakten fra belte, press med tommelen og pekefingeren og vri hånden som indikert på bildet. 2. Rengjør senderen stropp med vann og mild såpe. Skyll den i rent vann. 3. Tørk senderen forsiktig med en ren klut. 4. Oppbevar senderen på et rent og tørt sted. Støv og skitt kan redusere senderens elastisitet og funksjonalitet, og svette og fuktighet kan holde elektrodene fuktige og senderen aktiv, noe som forkorter batterienes levetid. 14

17 Alt du kan gjøre med løpe/sykkelmonitoren Her er en kort oversikt over programvalgene i monitoren og de ulike funksjonene. 1. KLOKKESLETT Med dette programvalget kan du bruke løpe/sykkelmonitoren som klokke, og den vil da vise klokkeslett, dato, ukedag, alarm og to ulike tidssoner. I tillegg kan du laste opp en personlig logo eller brukernummer eller -navn fra Polar Precision Performance og Du kan også laste opp 7 påminnelser med alarmer. 2. MÅLING (SE C. TRENING) Med dette programvalget vises hjertefrekvensen din, men treningsinformasjon registreres eller lagres ikke i programvalget File. Ved måling kan du velge informasjonen som vises på monitoren under treningen. 3. REGISTRERING (SE C. TRENING) Ved registrering blir treningsdata registrert, og stoppeklokken og andre beregninger starter. Du kan bruke BasicUse-funksjonen når du bare ønsker å trene uten å angi grenser, timere for nedtelling eller andre innstillinger for trening. Hvis du bruker de ovennevnte innstillingene, kan du programmere opptil fem treningssett for ulike typer trening. 15

18 A. BasicUse er den enkleste måten å begynne å trene på, ettersom du ikke trenger å angi ulike grenser eller timere for nedtelling. Du bare starter med programvalget for måling og velger BasicUse, og du er klar. Du kan velge blant flere ulike alternativer for informasjon om hjertefrekvens, løpe eller sykling for visningen på monitoren. B. Programmerbare BasicSet gir mulighet for å stille inn tre funksjoner for styring av treningsøkten. 1. Tre justerbare grenser (treningssoner) (grensetype: enten HR, % av HR max eller tempo) 2. Tre justerbare vekslende timere. 3. Tids- eller hjertefrekvensbasert beregning av hvileperioder i en intervalløkt. Ved å bruke disse funksjonene kan du enkelt styre den vanlige treningsøkten din. Du kan programmere flere ulike typer treningssett. Velg det som passer best for treningen du planlegger. C. Programmerbare Interval Trainer leder deg automatisk gjennom intervalltreningsøkten. Du kan programmere følgende treningsfaser: 1. oppvarming med grenser og en timer for nedtelling 2. opptil 30 intervaller med grenser (treningssoner) og mulighet for beregning av hvileperiode etter hvert intervall 3. nedtrapping med timer for nedtelling etter intervaller Ved bruk av intervalltreningsfunksjonen blir det lettere for deg å konsentrere deg om selve treningen. Løpe/sykkelmonitoren følger med på timerne og grensene, slik at du slipper å tenke så mye på disse tingene selv. 16

19 4. FILE (SE D. HVORDAN HENTE FRAM TRENINGSINFORMASJON) Med dette programvalget kan du hente fram treningsinformasjonen din. Løpe/sykkelmonitoren lagrer opptil 99 filer med treningsinformasjon når du bruker programvalget for registrering (stoppeklokke på). 5. INNSTILLINGSFUNKSJONEN (SE B. INNSTILLINGER) Med programvalget for innstillinger angir du alle dine personlige innstillinger for optimal bruk av løpe/sykkelmonitoren. Vi anbefaler deg på det sterkeste å legge inn alle dine personlige innstillinger i monitoren før du begynner å bruke løpe/sykkelmonitoren. Da vil du sikre at løpe/sykkelmonitoren fungerer optimalt. Du kan også bruke programmet Polar Precision Performance til å angi og laste opp dine personlige innstillinger fra PC-en til monitoren. 6. TESTS (SE E. TESTS) Med dette programvalget kan du utføre Polar Fitness Test. Denne testen gir en beregning av aerob utholdenhet (VO 2max ), og resultatet vises som en Polar OwnIndex-verdi. Testen gir også en beregning av makspuls (HR max -p). Polar Fitness Test er utformet med tanke på å overvåke treningsframgangen din. Testen bør utføres regelmessig for å holde oversikt over endringene i den kardiovaskulære utholdenheten. Løpe/sykkelmonitoren lagrer den siste OwnIndex-verdien din. Polar OwnOptimizer hjelper deg å tilpasse treningsbelastningen underveis i treningsprogrammet slik at du ikke trener for lite eller for mye over lengre tid, men i stedet øker yteevnen. OwnOptimizer er en omarbeidet form av den tradisjonelle ortostatiske overtreningstesten. Det er et perfekt hjelpemiddel til å komme i bedre form eller til å nå dine mål. 17

20 7. TILKOBLING (SE CD-ROM) Med programvalget for tilkobling kan du laste ned registrert treningsinformasjon fra monitorens minne til PC-en din for videre analyse. Du kan også laste monitorens innstillinger fra PC-en din. For å kunne utføre de ovennevnte operasjonene må du ha programmet Polar Precision Performance. Med Polar MobileLink programvare kan du overføre data fra din monitor til en kompatibel Nokia mobiltelefon og raskt analysere din treningsøkt med grafisk visning i displayet på telefonen. Mobilfunksjonen gjør det mulig for deg å dele dine erfaringer med dine venner eller trener via SMS eller sende den til Polar PC Software eller Webservice for videre analyser og lagring. 18

21 B. INNSTILLINGER Dette kapitlet forklarer hvordan du velger innstillinger manuelt ved å trykke på knapper på løpe/sykkelmonitoren. Men det er også en raskere mate å gjøre det på for Polar løpe/sykkelmonitor: Du kan programmere innstillingene på forhånd i dataprogrammet Polar Precision Performance og overføre innstillingene fra datamaskinen til monitoren din. Se vedlagt CD-ROM for mer informasjon om mulighetene for infrarød kommunikasjon. Når du har forhåndsvalgt innstillinger, kan du også overføre tastelåsfunksjonen for innstillingene. Innstillingene kan ikke endres før du deaktiverer tastelåsfunksjonen i brukerfunksjonene i programmet. Time Of Day File Options Tests Connect Monitor Set Watch Set Exercise Set Memory Set Function Set Speed Set User Set 19

22 Innstillinger for brukeropplysninger Options User Set kg/lbs cm/ feet inch Birthday Sex Activity HR max VO 2max 20 I brukerinnstillingsmenyen kan du bevege deg framover i menyen ved å trykke på OK. Opp- eller nedtellingen går raskere dersom du trykker og holder opp- eller nedknappen nede mens du justerer verdien. Slipp knappen når du har funnet ønsket verdi. Målenheter er avhengig av hva du har valgt i Options/ Monitor Set/ Unit 1 eller Unit 2. Målenheter 1 (Units 1) Målenheter 2 (Units 2) Vekt kg pund Høyde cm fot, tomme Innstillingsrekkefølge dag, måned, år måned, dag, år for fødselsdato Når du angir vekt og høyde, kan justerbare enheter på 1/2 endres ved å trykke på og holde nede alarm-/lysknappen. 1. Start i klokkefunksjonen (alltid utgangspunkt) og bla fram eller tilbake med knappene til høyre til OPTIONS vises i displayet. 2. Trykk på OK for å velge Options. EXERCISE SET vises på displayet. 3. Bla fram eller tilbake til USER SET vises på displayet. 4. Trykk på OK for å starte innstillinger for brukeropplysninger.

23 Vekt (kg eller pund) 5. Bla fram eller tilbake for å justere vekten. Trykk på OK. Høyde (cm eller fot/ tommer) 6. Bla fram eller tilbake for å justere høyden. Trykk på OK. Fødselsdato (Birthday) 7. Bla fram eller tilbake for å justere fødselsdato. Trykk på OK for å bekrefte. 8. Måned dukker opp. Bla fram eller tilbake for å velge fødselsmåned. Trykk på OK for å bekrefte. 9. År dukker opp. Bla fram eller tilbake for å velge fødselsår. Trykk på OK. Målenheter 2/Units 2: Rekkefølgen for innstillinger er måned, dag, år. Kjønn (Sex) 10. Bla fram eller tilbake for å velge kjønn. Trykk på OK. Aktivitetsnivå (Activity) 11. Bla fram eller tilbake for å velge aktivitetsnivå for Polar Fitness Test. Trykk på OK. Aktivitetsnivået er en vurdering av ditt nivå med hensyn til fysisk aktivitet. Velg alternativet som best beskriver den overordnede mengden og intensiteten av fysisk aktivitet i løpet av det siste halvåret. Lavt (Lo) Middels (Middle) Du deltar ikke regelmessig i faste mosjonsaktiviteter eller krevende fysiske aktiviteter. Du går for eksempel tur iblant for hyggens skyld, og trener iblant for å få opp pulsen og bli varm. Du deltar regelmessig i mosjonsaktiviteter. Du løper for eksempel 5-10 km i uken eller bruker 1/2-2 timer i sammen- 21

24 Høyt (High) Topp (Top) lignbare aktiviteter, eller du har arbeid som krever moderat fysisk innsats. Du deltar regelmessig (minst tre ganger i uken) i krevende fysiske aktiviteter. Du løper for eksempel km per uke eller driver med tilsvarende fysisk aktivitet 2-3 timer i uken. Du driver med krevende fysisk trening minst fem ganger i uken. Du driver for eksempel med konkurranseidrett. Høyeste hjertefrekvensverdi (HR max ) 12. Din høyeste forhåndsdefinerte, aldersbestemte hjertefrekvensverdi vises som standardinnstilling første gang du angir verdien. Hvis du kjenner den nøyaktige gjeldende verdien på bakgrunn av en test du har gjennomført, velger du verdien ved å bla fram eller tilbake. 13. Trykk på OK. Hvis du ikke kjenner verdien, kan du oppdatere den i programvalget Fitness Test etter at du har utført Polar Fitness Test. Verdi for maksimalt oksygenopptak (VO 2max ) 14. Monitoren foreslår verdiene 35 for kvinner og 45 for menn som standardinnstillinger første gang du velger denne verdien. Hvis du kjenner den nøyaktige gjeldende verdien for maksimalt oksygenopptak på bakgrunn av en test du har utført, kan du bla fram eller tilbake for å angi verdien. 15. Trykk på OK. Brukerinnstillinger (USER SET) dukker opp. Hvis du ikke kjenner verdien, kan du oppdatere den i programvalget Fitness Test etter at du har utført Polar Fitness Test. For å fortsette innstillingene trykker du på stoppknappen eller går tilbake til klokkefunksjonen ved å trykke på stoppknappen og holder den nede. 22

25 Instilling av pulsgrenser og treningsprofiler Når du skal ut å trene med din løpe/sykkelmonitor må du først bestemme om du skal intensitetstyre treningen etter en bestemt treningsprofil (Exercise set) eller om du vil bruke Basic Use uten forhåndsdefinerte pulsgrenser. Dersom du ønsker å trene etter en bestemt treningsprofil, må du bestemme om du vil bruke Basic Set eller et Interval Training Set. Valg av treningsprofiler BasicUse (E0) Velger du å trene med Basic Use benytter du ingen pulsgrenser under treningen, og du trenger derfor ikke å gjøre andre innstillinger før du starter. Med Basic Use vises følgende informasjon i displayet: gjeldende hjertefrekvens og gjennomsnittlig hjertefrekvens under trening stoppeklokke klokkeslett mellomtider og rundetider I tillegg kan du følge med på kaloriforbruk under treningsøkten, puls % av HR max og løpe- eller sykkelinformasjon, hvis du har angitt brukerinformasjon og funksjonene er aktivert. Exercise set (E1-E5) Dersom du ønsker å intensitetstyre en treningsøkt etter en bestemt treningsprofil skal du velge en av de fem profilene du har tilgjengelig (EXE-SET1-5). Til Hver treningsprofil får du mulighet til å stille inn følgende info; Intill tre personlige grenser (HR-, % av HR max - eller tempo-basert) 3 nedtellings timere forhånddefinerte arbeidsintervaller begegning av pauser ved intervall trening 23

26 Stille inn treningssett og treningsprofiler Du kan forhåndsdefinere fem treningssett med tilhørende pulsgrenser, og når du begynner treningen, er det bare å velge ett av oppleggene. Interval Training Set Hvis du velger intervalltrening på (On), kan du stille inn tre treningsfaser for hvert treningssett i denne rekkefølgen: Oppvarmingsfase nedtelling På/Av grense 1 På/Av Intervallfase intervallberegningstype: manuell, tids-, hjertefrekvens- eller distansebasert intervall antall intervaller grense 2 På/Av beregning av hvile-perioder (pauser) På/Av Nedtrappingsfase nedtelling 3 På/Av grense 3 På/Av Sammendragsgrense 24 På/Av Hvis du lar nedtellingsfunksjonen for en fase være slått av, kan du stoppe treningsfasen manuelt. BasicSet Hvis du velger intervalltrening av (OFF), kan du velge følgende funksjoner for treningen: timer 1 På/Av timer 2 På/Av timer 3 På/Av grense 1 HR-, % av HR max - eller tempo-baserte grensetyper På/Av grense2 På/Av grense 3 På/Av sammendragsgrense På/Av beregning av pulsfall På/Av Du må slå på timerne for nedtelling i stigende rekkefølge. Du kan for eksempel ikke slå på timer 2 hvis du ikke har slått på timer 1. Valget av HR-, % av HR max - eller tempo-grensetypen ved grenser 1 avgjør hvordan de vil bli vist ved alle andre grenser. Bare én grensetype kan velges i et treningssett. Sammendragsgrenser vises eller varsles ikke under trening. Tiden som er brukt innenfor/over/under sammendragsgrensene, går fram av treningsfilen.

Hurtigreferanse S520 /S510 HJERTEFREKVENSMÅLER

Hurtigreferanse S520 /S510 HJERTEFREKVENSMÅLER Cover S520 S510 NOR A.fh8 30.1.2002 15:54 Page 1 COMPLETE HR Viser hjertefrekvensen som bpm og % av HR max, gjennomsnittlig hjertefrekvens og varighet på treningen. Du kan stille inn fem ulike treningsprofiler

Detaljer

Polar CS600 Brukerhåndbok

Polar CS600 Brukerhåndbok Polar CS600 Brukerhåndbok Innhold 1. INNLEDNING... 5 2. DELER AV SYKKELCOMPUTEREN... 5 3. SLIK KOMMER DU I GANG... 6 Slik måler du hjulstørrelsen... 6 Grunninnstillinger... 7 Menystruktur... 8 4. FORBEREDE

Detaljer

Polar RS300X. Brukerveiledning

Polar RS300X. Brukerveiledning Polar RS300X Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. KOMME I GANG... 4 Bli kjent med Polar RS300X... 4 Knapper på klokken og menystruktur... 5 Start med grunninnstillingene... 6 Symboler på displayet...

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK

Innholdsfortegnelse NORSK Innholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT60... 4 Start med grunninnstillingene... 5 Knappene og menystrukturen på klokken... 6 Symboler på Displayet... 7 2. FØR TRENINGEN... 8 Aktiver

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14

Innholdsfortegnelse NORSK 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14 Innholdsfortegnelse 1. KOMPONENTER TIL SYKKELCOMPUTEREN... 3 5. ETTER TRENING... 14 2. KOMME I GANG... Måle hjulstørrelse... Grunninnstillinger... Menystruktur... 6. KUNDESERVICEINFORMASJON... 15 Stell

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR M400

BRUKERHÅNDBOK FOR M400 BRUKERHÅNDBOK FOR M400 INNHOLD Innhold 2 Innledning 10 M400 10 H7 pulssensor 11 USB-kabel 11 Polar Flow-appen 11 Polar FlowSync-programvare 11 Polar Flow-nettjenesten 11 Kom i gang 12 Lad batteriet 12

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR M400

BRUKERHÅNDBOK FOR M400 BRUKERHÅNDBOK FOR M400 INNHOLD Innhold 2 Innledning 8 M400 8 H7 pulssensor 9 USB-kabel 9 Polar Flow-appen 9 Polar FlowSync-programvare 9 Polar Flow-nettjenesten 9 Kom i gang 10 Lad batteriet 10 Batteriets

Detaljer

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning

Polar FS1/FS2c/FS3c. Brukerveiledning Polar FS1/FS2c/FS3c Brukerveiledning Kjære kunde! Gratulerer med kjøpet av en Polar FS1/FS2c/FS3c Fitness monitor! Denne håndboken inneholder alt du trenger å vite om bruk og vedlikehold av produktet.

Detaljer

POLAR CS600X. Hurtigveiledning

POLAR CS600X. Hurtigveiledning POLAR CS600X Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. DELER PÅ POLAR CS600X SYKKELCOMPUTER... 4 Valgfritt tilbehør... 6 4. TRENING... 15 Ta på deg pulsbeltet... 15 Start treningen... 16 2. KOMME I GANG...

Detaljer

Forerunner. 910XT brukerveiledning. Mai 2014 190-01371-38_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brukerveiledning. Mai 2014 190-01371-38_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brukerveiledning Mai 2014 190-01371-38_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene kan ikke denne brukerveiledningen kopieres,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 Innholdsfortegnelse for V800 1 Innledning 12 V800 12 H7 pulssensor* 13 USB-kabel 13 Polar Flow-appen 13 Polar FlowSync-programvare 13 Polar Flow-nettjenesten 13 Kom i gang

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 Innholdsfortegnelse for V800 1 Innledning 11 V800 11 H7 pulssensor* 12 USB-kabel 12 Polar Flow-appen 12 Polar FlowSync-programvare 12 Polar Flow-nettjenesten 12 Kom i gang

Detaljer

SUUNTO QUEST Brukerhåndbok

SUUNTO QUEST Brukerhåndbok SUUNTO QUEST Brukerhåndbok no 1 SIKKERHET.................................................................... 5 Typer sikkerhetsregler:................................................ 5 Sikkerhetsregler:......................................................

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide Innhold Velkommen 3 Komme i gang 4 Klokken din 5 Bruke bordholderen... 5 Bruke sykkelholderen... 6 Klokkestatus... 7 Aktiviteter 9 Om aktiviteter... 9 Starte

Detaljer

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK Polar FT7 Brukerveiledning NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med

Detaljer

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u k e r v e i l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u k e r v e i l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u k e r v e i l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

SUUNTO AMBIT3 SPORT 2.0 BRUKERHÅNDBOK

SUUNTO AMBIT3 SPORT 2.0 BRUKERHÅNDBOK SUUNTO AMBIT3 SPORT 2.0 BRUKERHÅNDBOK 2 1 SIKKERHET... 6 2 Kom i gang... 8 2.1 Taster og menyer... 8 2.2 Sett opp... 9 2.3 Justering av innstillingene... 12 3 Funksjoner... 14 3.1 Overvåking av aktivitet...

Detaljer

Polar RS400. Hurtigveiledning

Polar RS400. Hurtigveiledning Polar RS400 Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. LØPECOMPUTERENS ULIKE DELER... 4 2. SLIK KOMMER DU I GANG... 5 Grunninnstillinger... 5 Menystruktur... 7 3. FORBEREDELSE FØR TRENINGEN... 8 Slik bærer

Detaljer

fēnix 2 Brukerveiledning

fēnix 2 Brukerveiledning fēnix 2 Brukerveiledning Mars 2014 190-01730-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin

Detaljer

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 BRUKERHÅNDBOK

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 BRUKERHÅNDBOK SUUNTO AMBIT2 S 2.0 BRUKERHÅNDBOK 2 1 SIKKERHET... 6 2 Ikoner og segmenter... 8 3 Slik bruker du tastene... 9 3.1 Bruke bakgrunnsbelysning og tastelås... 11 4 Komme i gang... 12 5 Egendefinering av Suunto

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kom i gang... 5. Trening... 19. Skritteller... 25. Innstillinger... 26. Finn & gå... 11. Enkel trening... 19

Innholdsfortegnelse. Kom i gang... 5. Trening... 19. Skritteller... 25. Innstillinger... 26. Finn & gå... 11. Enkel trening... 19 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Kom i gang... 5 Din Rider 50... 5 Tilbakestill Rider 50... 6 Tilbehør... 6 Status Ikoner... 6 Lad batteriet... 7 Skru på Rider 50... 8 Innhent satelittsignaler...

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13 INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 5 Montering 6 Drift og justeringer 13 Flytting og folding av tredemøllen 22 Feilsøk 23 Retningslinjer 26 Deleliste 37 Oversiktsdiagram

Detaljer

SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK

SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK 2 1 SIKKERHET... 6 2 Kom i gang... 8 2.1 Taster og menyer... 8 2.2 Sett opp... 9 2.3 Justering av innstillingene... 12 3 Funksjoner... 14 3.1 Overvåking av aktivitet...

Detaljer

INFINITY 1.5 BRUKERHÅNDBOK FOR TREDEMØLLE

INFINITY 1.5 BRUKERHÅNDBOK FOR TREDEMØLLE INFINITY 1.5 BRUKERHÅNDBOK FOR TREDEMØLLE Kjære kunde! Vi er glade for at du har valgt Casall treningsutstyr. Dette kvalitetsproduktet er utviklet for hjemmebruk, og er testet og sertifisert i henhold

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 4 Smådeler 5 Montering 6 Drift 13 Vedlikehold og feilsøk 26 Retningslinjer 28 Deleliste 29 Oversiktsdiagram 31 Service 32

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

SUUNTO M4 Brukerhåndbok

SUUNTO M4 Brukerhåndbok SUUNTO M4 Brukerhåndbok no 1 SIKKERHET.................................................................... 5 Typer sikkerhetsforholdsregler:...................................... 5 Sikkerhetsregler:......................................................

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer