M08/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M08/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/T"

Transkript

1 M08/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/T NORWEGIAN B HIGHER LEVEL PAPER 1 NORVÉGIEN B NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 NORUEGO B NIVEL SUPERIOR PRUEBA 1 Monday 19 May 2008 (morning) Lundi 19 mai 2008 (matin) Lunes 19 de mayo de 2008 (mañana) 1 h 30 m TEXT BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES Do not open this booklet until instructed to do so. This booklet contains all of the texts required for Paper 1. Answer the questions in the Question and Answer Booklet provided. LIVRET DE TEXTES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS N ouvrez pas ce livret avant d y être autorisé(e). Ce livret contient tous les textes nécessaires à l épreuve 1. Répondez à toutes les questions dans le livret de questions et réponses fourni. CUADERNO DE TEXTOS INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS No abra este cuaderno hasta que se lo autoricen. Este cuaderno contiene todos los textos para la Prueba 1. Conteste todas las preguntas en el cuaderno de preguntas y respuestas. 6 pages/páginas International Baccalaureate Organization 2008

2 2 M08/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/T Tekst A Den arbeidende skap-latingen Jeg var overbevist om at når jeg var ferdig med videregående, så ville jeg få mer tid til alt. Jeg kjøpte meg dyrt fotoutstyr jeg skulle bli en god amatørfotograf, for det hadde jeg jo tid til når jeg ikke måtte øve til prøver og gjøre lekser. Kjøpte meg til og med printer for å skrive ut bildene. Dessuten investerte jeg nettopp i Playstation og EyeToy (ja, jeg er snart 20 år, men har alltid ønsket meg det!), og fikk DVD-spiller til jul i fjor (altså i forfjor). Ikke en av de to sistnevnte tingene vekker interesse, selv om jeg ikke må tenke så mye når jeg bruker dem. På et blunk var russetiden over, og jeg hadde vitnemålet i hånden. Jeg var fast bestemt på å jobbe. Jobb fikk jeg (heldigvis) og tenkte jeg hadde det som plommen i egget. Flere som gikk ut av skolen på samme tid som meg bestemte seg for å studere videre. Ååå, så kjedelig, tenkte jeg, og tenkte på hvor fint jeg kom til å få det, ingen eksamener eller studering. Mye fritid med andre ord, tid til å gjøre det jeg egentlig ville gjøre når jeg leste til en historieprøve. Når jeg sitter her og skriver på bloggen, kommer jeg på at jeg venter på fem bøker fra USA. Når skal jeg lese dem? Romanen om vikinggutten Gest jeg begynte å lese i sommerferien (for da hadde jeg tid, da kjedet jeg meg!) er jeg enda ikke ferdig med, har vel heller gitt opp. Har under 100 sider igjen. Den står der, på skrivepulten, med en eller annen kvittering som bokmerke. Det som er rart er at jeg ikke har tid til noenting, selv om jeg ikke gjør en dritt når jeg kommer hjem fra jobb. Jeg tror problemet har med et skap å gjøre, det begynner på lat. Jeg har blitt en liten skap-lating, for jeg er lat når jeg er hjemme. Giddalause. Det er jo så godt å ikke gjøre noen ting! Nå har jeg levd et slags pensjonistliv i godt og vel et halvt år, har nytt at jeg ikke har lekseplikter. Det skal det bli en slutt på. Jeg tar meg selv i nakken, og tar initiativ til å lære og få tid til det jeg har hatt lyst til en stund. Når det blir lengre og lysere dager, skal jeg ut med speilrefleksen og fotografere. Bli teknisk god, mestre apparatet. Og når jeg får bøkene skal jeg skru av TVen og lese til jeg blir superklok (så langt det går an). Jeg vil heller bruke tiden på å lære meg relevante ting istedenfor å se på Friends for ørtende gang, og vite akkurat hva Joey kommer til å si til enhver tid. Irene Flatnes, Blogg/Ung i Haugesunds Avis ( )

3 3 M08/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/T Tekst B De som ser etter tegn Det første han husket, var stjernene. Han lå inntil broren i bunnen av kjerra under den strålende himmelen. Nattens lys hadde en annen trygghet enn dagens, hadde et løfte i seg, om ly, nærhet, mat. Eller var det ikke slik denne natten? Var det derfor han kom til å huske den? Ristingen, knirkingen av hjulene mot den frosne veien. Nå stanset kjerra. Hvorfor? Mørke, plutselig, ingen stjerner, det var kommet noe mellom ham og himmelen, noe tungt, et teppe, det ble vanskelig å puste. Broren rørte seg, sutret. Gara dero! 1 hvisket moren. Kji råva! 2 Han lystret, taus, han hadde lært når han måtte tie, men broren, dette nye urolige livet, skjønte det ikke, fektet med små hender og trakk været til en lyd, en jammer som måtte stoppes. Skritt i grusen like ved, en mannsstemme som sa noe, og morens latter: Unger? Nei, hvem vil dra de små ut i slik kulde, natterstid? Det var noe i teppet, et høyrusk. Han ville nyse, men måtte holde seg, måtte ligge i mørket og ikke være til, broren måtte heller ikke være til, han måtte holde grepet han hadde om den sinte, vesle kroppen, om munnen som ville skrike. Unger, nei, men fine blonder har jeg, til åtte kroner meteren, om presten vil handle, og visper, mer solide visper fins inte, jeg selger dom for to kroner stykket, men han kan få dom for én, siden det er presten, jeg har bare to igjen, av fineste hesjetråd Jaså, haha, nei takk så mye, farvel! men putetrekk, da, i kunstsilke, til prestefrua, ti kroner, det er ingen overpris, han kan få dom for ni, men da selger jeg dom med tap. Nei takk, kom deg av gårde nå! Husket han ordene fra den gangen, eller ble de gjentatt senere, år etter år, under latter og leven rundt bålet? Morens overprising av varene for å skremme presten; snarrådigheten som på nytt hadde reddet dem fra det vonde, slik den hadde gjort det i generasjoner, de var av et folk som måtte tenke ti ganger fortere enn andre, så slik var det blitt, for det en måtte, måtte en bare, det var ingen vei forbi. Men redselen. Da kjerra rykket til og trillet videre den natten, holdt han ennå på broren, holdt på skriket som kunne føre ulykke over dem, holdt på sitt eget også, holdt på alt. Så skjedde det noe, en brå bevegelse, et gisp, han ble skjøvet vekk da moren tok tak i den vesle, heiste han opp og ristet ham, med hese hulk. Hva har du gjort, hva har du gjort? Har du tatt livet av veslebror din? Den dinglende bylten i morens armer, hodet som slang. Hesten som stanset og trippet, usikker. Stjernene over dem, som om ingenting var skjedd. Hvordan kunne de blinke så rolig? Som om ingenting var skjedd? Så lød det et ynk mellom morens hulk og bønner, et skrik skar opp fra det som hadde vært stille. Herre Devel 3, takk, Herre Devel! Nå rører du aldri bror din mer, Elias! Aldri mer, hører du? Nei, hvisket han. Aldri mer. Britt Karin Larsen, De som ser etter tegn (1997) gara: skjule, gjemme (indisk), dero: du, deg dere (indisk) kji råva!: ikke gråt! (indisk) Devel: gud (indisk) Turn over / Tournez la page / Véase al dorso

4 4 M08/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/T Tekst C Jakta på ungdomsspråket LNU* og ungdomskommunikatørane har jakta på nøkkelen til ungdomsspråket. Under haustens nettverksmøte for kommunikatørar tromma LNU saman ungdom frå dei frivillige barne- og ungdomsorganisasjonane og andre interesserte. Alle jakta vi på ungdomsspråket. Men finst eigentleg noko slikt? Språkforskarane Utan å ha all forsking, kanskje ikkje ein gong mykje språkforsking under huda, kan ein våge seg med ein teori eller ein påstand: Språkforskarane veit heller ikkje så mykje om det heilskapelege ungdomsspråket, berre om delar av det som førekomst av sokalla særeigne ungdomsord, ungdomslydar, og særeigne grammatiske ungdomskonstruksjonar. Ungdom som kommuniserer med ungdom er aktive deltakere i LNUs nettverk for ungdoms-kommunikatører. Temaet var ungdomsspråket. Med andre ord: Språkforskarane nærmar seg ungdomsspråket som om det er ei dialekt. Ungdomsforskarane er nøgde om dei klarar å finne bruken av slangord og diskurspartiklar. Det er i alle fall det som står omtalt som prosjektmål for prosjektet Språkkontakt og Ungdomsspråk i Norden, om ein skal tru boka Jallaspråk. Ungdom er framtida? Er ikkje språkforskarane interessert i ungdomsspråket? Jau då, det vil ein tru. Språkforskarane seier [ X ] at ungdommen er framtida. Høyrt det [ 28 ]? Jau då. [ 29 ] språkforskarane peikar på at når ungdommen forenklar lydar, [ 30 ] er det ei utvikling som kjem til å påverke det norske språket. Og [ 31 ] ungdommen brukar slangord, eller anglisismar, er det kome for å bli [ 32 ] så å kanskje forsvinne over tid. Ankepunktet mot språkforskarane er: Forskinga seier for mykje om indikasjonane på kva eit ungdomsspråk kan vere, altså dersom det finst noko slikt. Men ingen seier noko om korleis ungdom kommuniserer seg i mellom, eller med dei vaksne. Så lat oss forlate ungdomsspråket som omgrep og heller snakke om ungdomskommunikasjon. Det er her språkforskarane og kommunikatørar bør rette fokus. Mellom to språk Ungdom står i ei særstilling mellom born og vaksne. Slik er det også med språket. Ungdom blir i nokre saker behandla som vaksne, og i andre som born. I Noreg har vi i dag aksept for at både barndom og ungdomstid har eigenverdi, og ikkje berre er til for at dei unge skal førebu seg på det eigentlege livet som vaksen.

5 5 M08/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/T Men maktspråket til politikarar, byråkratar og professorar er ikkje lett å få fatt i for ein ungdom. Og ein lyt ikkje komme på banen i ein politisk debatt med ungdomsspråket sitt den einaste måten ungdom kunne få tilgang til til dømes Aftenpostens spaltar var gjennom å få si eiga side. Slik sett risikerer ein at ungdom vert haldne utanfor den offentlege debatten, ikkje fordi det er ein debatt dei ikkje ønskjer å ta del i, men fordi det er ein debatt som går føre seg på eit framand språk. Kommunikasjonen fungerer ikkje. Kjernen i saka: Språk er makt Og her kjem vi til kjernen i saka, sjølve årsaka til at LNU vil dra i gang denne debatten. Vi veit at kommunikasjon og språk heng saman, men vi kjenner ikkje godt nok til kva for konsekvensar ungdomsspråket har for ungdomskommunikasjon og ungdoms deltaking i samfunnet. Språkforskarane lyt slå seg saman med sosiologar og statsvitarar og sjå på ungdomsspråket i samanheng med den levande debatten om ungdom og makt. Og som kommunikatørar lyt vi sjølv verte meir medvitne om at språket vi brukar er eit effektivt maktmiddel som kan halde unge utanfor arenaer dei burde ha tilgang til. Av Stian S. Johnsen, Unni Irmelin Kvam ( ) * Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Turn over / Tournez la page / Véase al dorso

6 M08/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/T Tekst D Hva er Kulturhistorisk museum? Kulturhistorisk museum er et av landets største kulturhistoriske museer og består av Historisk museum og Vikingskiphuset. Museet rommer blant annet den største arkeologiske samlingen i Norge fra forhistorien og middelalderen inklusiv vikingskipene på Bygdøy, en betydelig kirkekunstsamling fra middelalderen, en antikksamling fra Middelhavs-landene og et runearkiv. Vikingskipshuset er Norges best besøkte museum med et årlig besøkstall på omkring Besøkstallene for Historisk museum ligger på ca besøkende pr. år. Kulturhistorisk museum gjennomfører publikumsrettede tiltak i form av søndagsarrangementer, konserter, foredrag og ulike typer formidlingsopplegg for skoleelever og barn/unge. Kulturhistorisk museums virksomhet er i dag lokalisert i fire hovedbygninger i Oslo sentrum og ved Vikingskipshuset på Bygdøy. Museet har også flere eksterne magasiner samt leielokaler for institusjonens større og lengervarende prosjekter. Museumsdirektøren og museets administrasjon er lokalisert i St.Olavsgt. 29. Arnstein Arneberg er en svært anerkjent norsk arkitekt og Vikingskipshuset er ett av hovedverkene i Arnebergs produksjon som bl.a. omfatter rådhuset i Oslo og kongefamiliens bolig på Skaugum. Historisk museum er Oslos flotteste monumentale bygning i Jugendstil og ett av de viktigste innenfor denne stilretningen i Norge. I Vikingskipshuset på Bygdøy finnes gravfunnene fra Tune, Gokstad, Oseberg og Borre. I Vikingskipshuset kommer publikum inn og har Osebergskipet rett i front. Passerer en skipet, kommer en til sentrum i museet med gjenstandene fra Osebergfunnet rett foran, Gokstadskipet til venstre og Tuneskipet til høyre. Det finnes temautstillinger i andre etasje. Utstillingene er laget for å skape interesse for og formidle kunnskap om Norges historie fra denne tiden. Siden mai 2004 har det vært en jubileumsutstilling om utgravningene av Osebergskipet. I Historisk museum finner du ulike utstillinger som Fra istid til Kvitekrist som forteller om menneskers liv i Norge gjennom 9000 år til og med vikingtid. Dessuten finner du Skattkammeret, en utstilling av gull- og sølvskatter fra hele landet og alle tidsperioder. Museumsbutikkene finner du i Historisk museum og Vikingskipshuset, der det finnes noe for alle lommebøker og alle aldre. Kulturhistorisk museum arbeider for tiden med å etablere en egen nettbutikk. Om sommeren selges det mat og mineralvann i kiosken utenfor museet.

M07/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/T

M07/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/T IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI NORWEGIAN B HIGHER LEVEL PAPER 1 NORVÉGIEN B NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 NORUEGO B NIVEL SUPERIOR PRUEBA 1 M07/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/T

Detaljer

M12/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/T

M12/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/T M12/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/T 22122349 NORWEGIAN B STANDARD LEVEL PAPER 1 NORVÉGIEN B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 NORUEGO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 14 May 2012 (afternoon) Lundi 14 mai 2012 (après-midi)

Detaljer

M07/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/Q

M07/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/Q IB NORWEGIAN B HIGHER LEVEL PAPER 1 NORVÉGIEN B NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 NORUEGO B NIVEL SUPERIOR PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana) 1 h 30

Detaljer

M06/2/A2NOR/HP1/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A2 HIGHER LEVEL PAPER 1 NORVÉGIEN A2 NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 NORUEGO A2 NIVEL SUPERIOR PRUEBA 1

M06/2/A2NOR/HP1/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A2 HIGHER LEVEL PAPER 1 NORVÉGIEN A2 NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 NORUEGO A2 NIVEL SUPERIOR PRUEBA 1 IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI NORWEGIAN A2 HIGHER LEVEL PAPER 1 NORVÉGIEN A2 NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 NORUEGO A2 NIVEL SUPERIOR PRUEBA 1 M06/2/A2NOR/HP1/NOR/TZ0/XX

Detaljer

la henne være i fred med følelsene sine hele tiden, men jeg greier ikke å sitte med nakken så vridd på hele flyreisen. Vi skal tross alt krysse

la henne være i fred med følelsene sine hele tiden, men jeg greier ikke å sitte med nakken så vridd på hele flyreisen. Vi skal tross alt krysse PROLOG Himmelen utenfor flyvinduet er blekgrå, men langt under meg, under den blekgrå himmelen, ligger en fargesprakende ring av lys og flyter over skylaget. Fra der jeg sitter ved vinduet ser jeg ned

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 Mysteriet om Nils Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 No part of this publication may be reproduced,

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Si noe eller gjør noe,

Si noe eller gjør noe, si-noe Du kan: "Ingen sier alt som bør sies. Ingen kommunikasjon er perfekt. Ikke noe besøk er helt. Bare gjør noe eller si noe! Det er bra nok! Vi forteller historier og sagn. Da hører alle noe de kan

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

ImF-UNG BIBELTIMEOPPLEGG BYGGE GUDS RIKE. Ingrid Kvam Steinshamn

ImF-UNG BIBELTIMEOPPLEGG BYGGE GUDS RIKE. Ingrid Kvam Steinshamn ImF-UNG BIBELTIMEOPPLEGG BYGGE GUDS RIKE Ingrid Kvam Steinshamn Sommeren 2009 1 INNHOLD: Hilsen og informasjon...3 Til inspirasjon...4 Bibeltime 1: Bygge Guds rike...6 Bibeltime 2/Kveldssamling: Med dere

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

2. Lise begynner å føle det annerledes overfor moren sin. Hvilke følelser er dette? Hva kan det tenkes at det ligger bak?

2. Lise begynner å føle det annerledes overfor moren sin. Hvilke følelser er dette? Hva kan det tenkes at det ligger bak? Sett dere sammen i par og besvar spørsmålene. «Nye klær» Spørsmål til novellen 1. Lise er usikker på mange ting når hun kommer tilbake fra sommerferien. Hva er det hun føler seg så usikker på? Hvorfor

Detaljer

Ikke noe å forlate. av Arne Lygre. novelle

Ikke noe å forlate. av Arne Lygre. novelle Ikke noe å forlate av Arne Lygre novelle Det er et stille hus jeg oppholder meg i. Jeg blir plutselig bevisst dette der jeg står alene i gutteværelset i andre etasje, det lydfattige jeg er en del av, og

Detaljer

ITINERA GRUNDTVIG EUROPEISK SAMARBEID INNEN VOKSNES LÆRING. Skriftserie om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid P3 2005

ITINERA GRUNDTVIG EUROPEISK SAMARBEID INNEN VOKSNES LÆRING. Skriftserie om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid P3 2005 ITINERA Skriftserie om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid GRUNDTVIG EUROPEISK SAMARBEID INNEN VOKSNES LÆRING P3 2005 Konfrontasjon og refleksjon /03/ Se, der surfer bestefar /10/ Øyvind

Detaljer

ELISABETH 10. Det uventede brevet. Hilda Stahl. Oversatt av Eli Haugen. Lunde

ELISABETH 10. Det uventede brevet. Hilda Stahl. Oversatt av Eli Haugen. Lunde ELISABETH 10 Det uventede brevet Hilda Stahl Oversatt av Eli Haugen Lunde Copyright 1980 Word Spinners, Inc. Revidert og oppdatert i 2002 av Tyndale House Publishers, Inc Originaltittel: Elizabeth Gail

Detaljer

HANGAREN. av Toril Solvang. For DUS 2012

HANGAREN. av Toril Solvang. For DUS 2012 HANGAREN av Toril Solvang For DUS 2012 1 PERSONER: (PLEIER) (PLEIER) SIRI (PLEIER) VAKTER 2 PROLOG Hvitt støv virvler i luften. Som gjennom solstrålene fra et kjøkkenvindu og du sitter på gulvet og leker.

Detaljer

PAULO COELHO. Ved elven Piedra satt jeg og gråt. Oversatt av Christian Rugstad

PAULO COELHO. Ved elven Piedra satt jeg og gråt. Oversatt av Christian Rugstad PAULO COELHO Ved elven Piedra satt jeg og gråt Oversatt av Christian Rugstad Bazar Forlag AS Ekornrudveien 20 C 1410 Kolbotn Bazar Forlags hjemmeside er: www.bazarforlag.com Paulo Coelhos hjemmeside er:

Detaljer

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia Dette

Detaljer

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans?

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? Elevene setter seg sammen i par og besvarer spørsmålene. «Ikke gi opp» Spørsmål til novellen 1. Hva har hendt Bjørn? 2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? 3.

Detaljer

Eventyrvennene. Et møte på kaféen

Eventyrvennene. Et møte på kaféen Eventyrvennene Et møte på kaféen Langt, langt borte, bak dype daler og høye fjell, ligger Mellomskogen. Den er så stor at det tar flere dager å gå igjennom den, og det er ikke noen vanlig skog, heller.

Detaljer

DN Magasinet. lørdag 7. juni 2014. foto: hampus lundgren

DN Magasinet. lørdag 7. juni 2014. foto: hampus lundgren DN Magasinet lørdag 7. juni 2014 ETTER SELVMORDET Pappa var helten vår. Han kunne løfte sykehuset og redde barnehagen, sier Emma Sæterbakken (til venstre). Forfatteren Stig Sæterbakken tok livet sitt i

Detaljer

Levi Henriksen. Dommedag kan vente

Levi Henriksen. Dommedag kan vente Levi Henriksen Dommedag kan vente Til Leah, lille store aller best i test. 1 Et menneske består av over 60 prosent vann, og i sjøen inne i magen til mamma svømmer han som skal bli broren min rundt. Jeg

Detaljer

3. Hvorfor tror du Jens er så ekkel mot andre mennesker og særlig mot Rico? Svar:

3. Hvorfor tror du Jens er så ekkel mot andre mennesker og særlig mot Rico? Svar: Elevene setter seg sammen i par og besvarer spørsmålene. «En ny start» Spørsmål til novellen 1. Hva er de største forskjellene mellom Rico og Jens? 2. Hvorfor vil ikke Rico snakke med Jens? 3. Hvorfor

Detaljer

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet.

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet. Numedalsbanen Numedalsbanen ligger vakkert til i en vakker dal. Den er en attraksjon. Men, selv med så vakre omgivelser rundt, er det ikke så lett å lokke turister til banen. Hvorfor det? Banen er en gammel

Detaljer

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden.

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Utdanning Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Lærdom starter med en gang man er født. Lærdommen "sniker"

Detaljer