Les om høstens fire nye norske forfattere Les om bøker som øser fra de dype kristne kilder Les om vår forfatterblogg les. bøker 09

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Les om høstens fire nye norske forfattere Les om bøker som øser fra de dype kristne kilder Les om vår forfatterblogg les. bøker 09"

Transkript

1 Les om høstens fire nye norske forfattere Les om bøker som øser fra de dype kristne kilder Les om vår forfatterblogg les bøker 09

2 essay - religion, kultur & samfunn Berørt og stimulert Å lese et godt essay berører kropp og ånd på andre måter enn bøkene med de gode råd for troslivet. Som fortellingene lokker essayet deg med, i større grad inviterende, befriende, krevende? jo på oppmerksomhet og er du uenig med forfatterens forsøk =essay, har du brakt frem noe viktig i deg selv, og absolutt ikke lest feil bok. Prøv! arnfinn haram o.p. essay Utgivelse 15. okt Tre florentinarar - essay og artiklar om religion, kultur og samfunn Innbundet pris kr 339,- isbn nynorsk Med utgjevinga av Tre florentinarar viser Arnfinn Haram si eineståande evne som essayist og kultur-, litteratur- og samfunnskritikar. Forfattaren står i ein katolsk danningstradisjon som formidlar djupe og frigjerande persektiv i ei smittande glede over det gode, det vakre og det sanne i livet alt det som røpar Guds løyndomsfulle nærvere i verda. Her finst det tekster om markante personlegdomar, viktige samfunnsspørsmål, vandringar i eksistensielle og litterære landskap. Den skarpe fjørpennen i munkehanda har kontakt med livgjevande kjelder. Hans formidlingsevne og sterke ambisjonar for den gode saka gjer at han påkallar merksemd i svært ulike fora, både i og utanfor trusrelaterte samanhengar. Det vere seg lesarar i Klassekampen eller Morgenbladet, unge radikale, protestantiske og katolske kristne eller modne, for ikkje å seie dekadente tilhøyrarskarar alle blir lutter øre når frater Arnfinn preikar, ein munk frå mellomalderen (som han éin gong kalla seg) og er villige til å sitje ei stund slik ein gjer i danningstradisjonen, lyttande til den vise. Det er ingen dum idé i vår tid: Les, bli stimulert, gå vidare og bli sjølv vis. roy-olav t. øyen satire* Økumenikken har brote laus Oktober heftet pris kr 178,- isbn nynorsk Arnfinn Haram o.p. er tidlegare prost i Den norske Kyrkja og er i dag katolsk prest og dominikanarbror, tilknytt St Dominikus kloster i Oslo. Han er ein skatta skribent og er fast spaltist i Klassekampen. Roy-Olav T. Øien, er nordfjording busett i Bergen. Han er utdanna historikar og jobbar i dag som lærar ved Åsane videregående skole. Øien har lang fartstid i bokomslag ikke klart karismatiske rørsler, men er i dag aktiv som subdiakon ved Den nordisk-katolske kyrkjas forsamling, St. Sunniva Misjon, i Bergen. * diktverk som hånar og latterleggjer menneska sin dårskap og deira laster Gjennom ei rekkje satiriske* tekstar får både katolske så vel som karismatiske og lutherske krinsar testa sine særeigne trekk mot forfattarens skarpe blikk. Sjølvutnemnde profetar, framstormande evangelistar og trusrørsla sine mange fikse idear vært brakt til treskeplassen. Ringside kan lesaren lett få kyrkjekaffien i vrangstrupen i møte med forfattarens eigne tankar om lastefullhet, klosterørsle, moderne krosstog og eksorsisme. Med utgangspunkt i erfaringar frå si eiga trusvandring gjer forfattaren tekstane tyngde, og han skriv sjeldan friskt og humørfylt. Kombinasjonen gjer denne boka til eit viktig og artig innspel i dagens kyrkjedebatt, der «økumenikken har brote laus».

3 backkatalog Rystet På leting i tekster fra forfattere som Dag Solstad, Karl Ove Knausgård og Henrik Ibsen, og ved hjelp av tankegods fra filosofer som Kierkegaard og Levinas, finner forfatteren elementer til svært forstyrrende og utradisjonelle gudsbilder. Derimot påviser han skivebom for nyateister som Onfray, Hitchens og Dawkins. Kritikk av Gud trenger ikke være ateistisk: Det tyngste skytset mot Gud finner vi i Bibelen. Forfatteren provoserer, stimulerer og engasjerer leseren til å revurdere tradisjonelle oppfatninger om Gud og inngå i en dialog om hvorvidt Gud er så allmektig og sterk som han er blitt fremstilt. Utgitt 20. aug Jesus rystet sin samtid og har latt sine etterfølgere stadig ryste på nytt. Iblant trenger vi hjelp til å vurdere våre oppfatninger også om vårt gudsbilde. eskil skjeldal essay Den svake Gud Heftet pris kr 259,- isbn I denne essaysamlingen problematiserer Eskil Skjeldal konvensjonelle gudsbilder som er konstruert for å gripe og begripe Gud. Tittelen, Den svake Gud, antyder de funn forfatteren gjør, og i essay som Guds stillhet - Teologi etter Holocaust og For du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet, målbærer boken en spenning mellom kritikk av Gud og et forsvar for Guds svakhet. Sjeldent velskrevet! BLOGG med forfatterne Samtal med våre forfattere på efremforlag.wordpress.com eller gå inn via de ordinære nettsidene På bloggen kan du stille spørsmål til bøkenes innhold eller øvrige aspekter ved forfatterskapet. Eskil Skjeldal er teolog og cand. mag. med fagene nordisk, latin og kunsthistorie. I 2008 ble han den første i Norge med en Master i faglitterær skriving. Han er i dag stipendiat ved Menighetsfakultetet. paul otto brunstad & ole chrstian bråten (red.) Sunnmørsmunken Festskrift for Arnfinn Haram O.P. isbn pris kr 250,- Denne boka er eit gjensvar, eit slags gleda sitt ekko frå menneske som på ulike måtar har lært Arnfinn Andreas Haram å kjenne. Bidragsytere i boka er Ingebrigt Huse Austnes, Bjørgulv Braanen, Paul Otto Brunstad, Hans Fredrik Dahl, Bernt Eidsvig, Olav Hovdelien, Jon Hustad, Eskil Skjeldal, Johannes Kleppa, Ståle J. Kristiansen, Hanne Andrea Kraugerud, Ottar Mikael Myrseth, Torbjørn Olsen, Ingolf Håkon Teigene og Gudmund Waaler. Se innholdsfortegnelse på alf tore hommedal & beatrice sandberg (red.) St. Paul menighet år i Bergen illustrert i farger isbn pris kr 250,- I 150 år har St. Paul menighet vært til stede for katolikker på Vestlandet og vært med på å forme Bergen by. I denne boken får vi kjennskap til menighetens historie, samt interessante artikler som relaterer seg til menigheten: Vi kan bl a lese historiker Anne Britt Høibys berikende artikkel om Paulus og en dyptpløyende og vakker tekst om kirkens interiør i lys av katolsk messefeiring, skrevet av professor i kunsthistore, Gunnar Danbolt.

4 kristen mystikk - bønn og meditasjon Jon Fosse og mystikken Jon Fosses dramatikk har hatt en oppsiktsvekkende internasjonal suksess de siste 15 år. Også hans romaner og lyrikk har en umiskjennelig signatur som ikke likner på noe annet vi har lest. Fosses litteratur er enestående, den likner bare seg selv. kjell arnold nyhus kristen mystikk U Alminnelig - Jon Fosse og mystikken Innbundet pris kr 298,- isbn Utgivelse 24. sept «Det går et sus av evighet gjennom hans nøysomme og konkrete tekster», skriver forfatter Kjell Arnold Nyhus i boken U Alminnelig. Her viser han hvordan Fosse er influert av mystikken, eller snarere står i den samme åndelige tradisjon. Dette er en kristen mystikk som i særlig grad er representert ved munken Mester Eckhart (d.1328). Nyhus viser at det er meningsfullt og lese Fosses litteratur med mystikken som nøkkel. I flg. Nyhus er ikke mystikken en sær og marginal åndelig tradisjon, men uttrykk for en livsopplevelse som forener mennesker gjennom ulike tider og fra ulike kulturer. Den forblir gjerne ordløs og har stillheten som sitt åndedrett. Det er vanskelig å finne ord for det vi elsker høyt. Og det vi virkelig vet, vet vi uavhengig av det vi er i stand til å uttrykke gjennom språk. Nyhus guider oss gjennom Fosses diktning, åpner den og gir oss overraskende perspektiver og innsikter. Dette er ikke en bok som drøfter Fosses verk i lys av litteraturteori, den handler om livet i alminnelighet. Og slik det skrives fram i Fosses tekster er livet aldri bare alminnelig, det kan like gjerne sies å være U Alminnelig. Kjell Arnold Nyhus har vært prest i Den norske kirke i 30 år. Han er nå fengselsprest ved Hamar og Ilseng fengsler. Han har publisert en rekke artikler i skjæringsfeltet mellom litteratur og teologi, bl.a. om Dag Solstad, Hanne Ørstavik og Arnold Eidslott. Han er medforfatter av boka Opgørets dramatiker, Anis forlag, København I 1999 fikk han Statens Olavsstipend for å skrive om Gud i nyere norsk litteratur. Litteraturhuset 21. oktober. Denne dagen kan du i Oslo møte både Nyhus, Haram og Skjeldal til presentasjon og samtale om sine bøker som på hvert sitt vis omhandler Gud - på Litterturhuset! Nyhus er ikke først og fremst teoretiker, men en formidler med særlig interesse for litteraturens eksistensielle og religiøse dimensjoner. Vi merker hans fortrolighet med det stoffet han skriver om. Han mener god litteratur gjør virkeligheten større og det menneskelige overmot mindre.

5 Bønn Den kristne troens mystiske vei til Gud. Når Guds nærhet er vedvarende, og Gud som Paulus sier; lever igjennom den troende er denne en mystiker, alle kristnes retning. okt. / nov. ruth burrows Gunnar Wiklund-Hansen (over.) Bønnens innerste vesen Heftet pris kr 198,- isbn Når kristne snakker om bønn, synes de å tenke på noe de selv skal gjøre. Sett på denne måten stiller bønnen oss overfor spørsmål, problemer, forvirring og motløshet. Ruth Burrows insisterer på at troen Ruth Burrows er en nålevende mystiker i karmelittordenen. Hun har skrevet en rekke kjente bøker om det åndelige liv, og er tidligere utgitt i Norden. Dette er hennes første bok på norsk. forsikrer oss om at bønn i virkeligheten er hva Gud gjør hvordan Gud henvender seg til oss og ser på oss. Det Gud gjør for oss i bønnen (når vi er ventende i stillhet innfor Gud) er intet annet enn å gi seg selv til oss i kjærlighet. I denne enkle, men dype innsikten finner vi rikdommen i en kontemplativ nonnes visjon. Troen hennes blir opprettholdt av Herren alene. Vi støtter opp om den ved lesning, gjennom sakramenter, ved for alvor å prøve å leve den. Men troens liv i oss avhenger bare av Jesus, og ikke oss selv. Det er Hans liv i oss. koen de meester anders arborelius Anne Samuelsen (overs.) Ditt nærvær er min glede - Elisabeth av Dijons liv og budskap innbundet pris kr 248,- isbn okt. / nov. Koen De Meester presenter i denne boken en viljesterk offisersdatter fra Dijon i Frankrike. Elisabeth Catez ( ), den vesle sinnataggen vi møter i bokens første sider, blir som karmelittnonne den nærværende Guds glødende profet, inntil hun i løpet av biografiens siste sider, stille går til lyset og kjærligheten. Dit hun også ønsker å lede oss. I bokens andre del blir, gjennom Sveriges katolske biskop, Anders Arborelius, en stemme fra over 100 år tilbake i tid, gjenkjennelig og aktuell. Det er kun når lære gir seg utslag i levd liv, når mennesket ser at det som forkynnes fungerer, at vi troverdig formidler Elisabeth av Treenigheten Kristi budskap. Det er dette som er helgenenes store fortrinn. De levde meget tydelig i overensstemmelse med sin tro. Og vi er alle kalt til hellighet. En tid sammen med Elisabeth av Treenigheten er en god investering på den veien. backkatalog per mases Den indre hage Om bønn, meditasjon og kristen mystikk isbn pris (før 228) nå kr 178,- Med en kombinasjon av fordypning i kristen mystikk og praktisk veiledning i kroppsholdning nedsatt pris! og pusteteknikk, leder Per Mases på et sunt psykologisk og solid teologisk fundament mennesker til frihet, kjærlighet og kreativitet. Samtidig er boken en fin vandring gjennom historien med de mest betydningsfulle kristne mystikere fra kirkens arv. Per Mases er nestor i svensk retreatbevegelse og en skattet åndelig veileder. Boken er en god introduksjon til kristen mystikk og meditasjon. johannes av korset Åndelig Sang isbn innbundet pris kr 298,- Åndelig Sang regnes etter poetiske kriterier alene som et mesterverk. Johannes av Korset skrev boken som forklaring til sitt eget dikt med samme navn. Med sin tekst ville han vise en edel, men paradoksal vei til Gud. Gjennom natt og fravær går en lyset og nærværet i møte. Gjennom 350 sider veileder han oss gjennom sitt eget dikt for at vi selv skal finne den lengsel som lever i dypet av vår sjel - tent av Den Treenige Guds kjærlighet.

6 kildene - kirkens arv Benediktinsk spiritualitet Vårens hovedbøker øser av den dype kristne kilde i Vesten arven fra St Benedikt. Både for kirken og samfunnets humanitet har klostervisdommen, og da St. Benedikts klosterregel i særdeleshet, hatt sterk betydning gjennom 1500 år. Vitaet («biografien») om St. Benedikt er for første gang oversatt til norsk av Mette Nygård. abbed christopher jamison Ditt hellige rom - klostervisdom for moderne mennesker innbundet pris kr 298 isbn Oversatt av Knut Grønvik Brilliant bok! Abbed Christopher Jamison deler i denne boken raust av sin erfaring med å gjøre klostervisdommen om til daglig brød i vanlige folks liv. Se våre nettsider for intervju med Jamison og link til The Monastery «Han viste TV-seere over hele verden hvordan man kan gjøre gudslengselen til handling, gjennom det krevende arbeide det er å finne et hellig rom. I seg selv... (i boken) setter han hele sin knivskarpe kunnskap inn på å holde oss på veien.» Olav Egil Aune, Vårt Land «Svært rik på åndelig innsikt, men aldri selvrettferdig, selvtilfreds eller moraliserende... hans veiledning er rett på sak» Daily Express «Jamison åpner dører mellom vår tid og vår tro, med vital veiledning for både søkere, tvilerer og velvante troende» Knut Grønvik st. benedikt av nursia st. gregor den store St. Benedikts Regel & Vita - Oversatt av Mette Nygård Innbundet pris kr 268 isbn St. Benedikts Regel har tidligere vært utgitt på norsk i Thorleif Dahls kulturbibliotek. Denne nye oversettelsen av Benedikts regel er utgitt sammen den første norske oversettelse av St. Gregor den Stores biografi (Vita) om klosterstifteren fra 500-tallet. Boken har en lang, interessant innledning av Jan Schumacher, professor i kirkehistorie på MF. Vår religiøse og humanistiske arv The Monastery Tre millioner mennesker følger BBC2s tv-serie om fem moderne, svært ulike menn som skal bo 40 dager i et benediktinerkloster og ta del i munkenes rytme i bønn og arbeid. Kritikere og seere overraskes. De fem veiledet av munkene holder ut og får sitt liv endret. Klostervisdom for moderne mennesker

7 Tidebønn i fellesskap & lønnkammer rune richardsen (red) Svein Arne Myhren (nyn) Tidebønn - Daglige bønner fra Bibelen Tidebøn - Daglege bøner frå Bibelen ringinnbundet pris kr 149,- isbn (bm): 05-7 (nyn): 10-1 Etter mønster fra Peter Halldorfs «Tidegärd» Apostelgjerningene forteller oss at Jesu første disipler bad tidebønn i fellesskap og enkeltvis. Tidebønn er å la Bibelens egne ord forme vår bønn - en befriende og trosstyrkende bønneform, i fellesskap eller i vårt lønnkammer. Boken inneholder introduksjon og bønner for én hel uke, opptil fire bønnetider pr dag. Berikende for unge som eldre, for fellesskap i familier, bibelgupper, ulike sammenkomster ja, hvorfor ikke menighetens strategimøte? Imprint Forlaget Lengt sokneprest med lune fortellinger Begge målformer backkatalog wilfrid stinissen Størst av alt er kjærligheten isbn innbundet (før 339) nå kun kr 198,- Hva er kjærlighet? I en syntese av teologi og praktisk livskunst viser Wilfrid Stinissen oss hvordan både eros og agape er nødvendig for å gi kjærligheten fasthet og fylde, både i menneskelige relasjoner og i vårt forhold til Gud som selv er et kjærlighetsfylt fellesskap. Anbefales: nedsatt pris! «Sjelden holder man i hånden en bok som er en slik helhetlig forening av form og innhold.» Grete Livbjerg i tidsskriftet «Pilgrim». «Ka e heimbygd?» Spørsmålet fikk forfatter Harald Grønnevik av sin sønn en dag. En prestesønn har gjerne flyttet ofte Med en lun, varmt humoristisk og selvreflekterende penn tegner forfatteren et bilde av ei typisk norsk bygd, med sterke profiler og tydelige fellesskap. Harald Grønnevik skriver på vegne av alle de som selv gjerne ville sette på papiret noen minner fra egen hjembygd, kulturutrykkene, bedehuset og basaren, om bygdeguttene og -originalene. Harald Grønnevik Heimbygd - eit knippe forteljingar frå barndomslandet Innbundet, illustrert* bok kr 228,- isbn nynorsk Lydbok kr 159,- isbn nynorsk Harald Grønnevik er sokneprest i Skånevik i Sunnhordland og har tidligere virket på ulike steder, blant annet som sjømannsprest i Liverpool. Illustrert lydbok * Håvard Giezendanner sine humørfylte og varme akvareller gjør sitt til at Heimbygd er blitt en artig, lun og vakker bok. Fin som gavebok! W. Barry & w. connolly Å gi åndelig veiledning isbn heftet pris kr 278,- Denne boken er en etterlengtet norsk utgave av en klassiker om praktisk åndelig veiledning, slik den tilbys på norske retretter. Ignatius av Loyola, jesuittenes grunnlegger, utviklet sin veiledning basert på sine såkalte åndelige øvelser - i åpen tillit til en kommuniserende Gud. Å oppdage og tolke berøringer er en betingelse for et dristig og autentisk trosliv. Forfatterne av denne boken er blant vår tids mest erfarne veiledere innen denne tradisjonen. Forord av prost i Dnk, Arne Sand.

8 * Efrem forlag er medlem av Forleggerforeningen og alle bokhandlere plikter å ta inn forlagets bøker på bestilling, uten kostnad for deg (eller dem). Forlaget Lengt Kjære leser og bokhandler Øyvind Lerø, forlagssjef Jeg håper du har satt pris på å bli kjent med våre utgivelser. Et mangfold av forlag med hovedvekt på det vi (med et håpløst begrensende begrep) kaller kristen litteratur er viktig. Om du er enig i at vi er med på å berike dette mangfoldet, er vi på rett vei. I Norge er det behov for å fornye synet på kirkens arv og få enda større del i den. Efrem forlag trer inn blant dem som har sett dette lenge, som f eks Verbum og St. Olav forlag, men like ofte dedikerte personers arbeid via de profane forlagene. Den rike arven kan være lettere å få øye på om en stiller seg litt på siden av det kirkelige landskap som har dominert Norge de siste århundreder. Med økumenisk vind i seglene håper vi å kunne frakte stadig nye peledykkere rundt i Guds ocean. Denne høsten mener vi forlaget har så mye å formidle at Litteraturhuset i Oslo, den 21. oktober, blir åsted for et møte med årets viktigste forfattere på Efrem. «Gud på LH» har vi enkelt kalt evenementet. Er du i nærheten? Hjertelig velkommen! Blogg med forfattere Bloggadresse: efremforlag.wordpress.com Efrem forlag ønsker med dette å skape et samtalerom der noen av forlagets forfattere er tilgjengelige for spørsmål og diskusjon rundt bøkene de har skrevet eller andre relevante aspekter. Vi oppfordrer derfor lesere og andre interesserte til samtale med forfattere på «efrembloggen» Det er selvsagt fullt mulig å stille spørsmål vedrørende alle forlagets bøker og forfattere, men hvilke muligheter som byr seg til å formidle forfatteres egne svar, vil vise seg i det enkelte tilfelle. Vi vil gjøre vårt beste! Våre bøker kan bestilles hos alle bokhandlere* Forlaget har også egen nettbutikk på: Kontakt På våre nettsider kan du se en oversikt over hvilke bokhandlere som alltid tar inn våre nye utgivelser. Efrem Forlag Hovestølen 68, 5303 Follese Tlf efremforlag.wordpress.com Klostervisdom for moderne mennesker

www.efremforlag.no Buen camino! Kontakt Våre bøker kan bestilles hos alle bokhandlere eller i vår egen nettbutikk

www.efremforlag.no Buen camino! Kontakt Våre bøker kan bestilles hos alle bokhandlere eller i vår egen nettbutikk Efrem lengt 10 b o k k a t a l o g Kontakt Efrem Forlag Kong Oscars gate 10 5017 Bergen Tlf 905 37 800 post@efremforlag.no www.efremforlag.no Buen camino! efrem forlag er på vei og ønsker også lesere som

Detaljer

Velsignet være han som kommer i Herrens navn

Velsignet være han som kommer i Herrens navn K A T O L S K K I R K E B L A D N R. 6-2 0 1 2 Velsignet være han som kommer i Herrens navn DEN HELLIGE FAMILIE. FOTO: ISTOCKPHOTO.COM g SEGL Katolsk arsskrift s. 3 g Vår mann på synoden s. 4 g Tre ferske

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap Nr. 3-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Utrustende lederskap 2 Tema: Utrustende lederskap Utrustende lederskap Jeg skriver til dere fedre, sier apostelen

Detaljer

God sommer. med Jomfru Marias blomster s. 12

God sommer. med Jomfru Marias blomster s. 12 k a t o l s k k i r k e b l a d n r. 3 2 0 0 8 God sommer med Jomfru Marias blomster s. 12 BILDE AV EN FORGLEMMEGEI LAT.: MYOSOTIS ( MUSØRE ). EN FLERÅRIG BLOMST I RUBLADFAMILIEN. FOTO: PETER BJERKE Katolske

Detaljer

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Lærerveiledning Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Å være som en surdeig i verden Kapittel 2: Å gjøre tjeneste i Kirken Kapittel 3: Nestekjærlighet Moder Teresa

Detaljer

VERKTØYKASSA. Foto: Anna Berit Føyen. Barnet og det vonde. - kompass for kristen trosformidling. tema nr 4. Av Torborg Aalen Leenderts

VERKTØYKASSA. Foto: Anna Berit Føyen. Barnet og det vonde. - kompass for kristen trosformidling. tema nr 4. Av Torborg Aalen Leenderts OM-heftene Veiledning til trosopplæreren VERKTØYKASSA Foto: Anna Berit Føyen tema nr 4 Barnet og det vonde - kompass for kristen trosformidling Av Torborg Aalen Leenderts 1 BARNET OG DET VONDE - Jeg har

Detaljer

Det teologiske Menighetsfakultet. Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke.

Det teologiske Menighetsfakultet. Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke. Det teologiske Menighetsfakultet Spesialavhandling Cand. Theol. Dåpssamtalen det viktige første møte mellom foreldre og kirke Eva Marie Jansvik Veileder Heid Leganger - Krogstad En avhandling i religionspedagogikk

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

NYHETER. Bøkene finner du hos din kristne bokhandler. Kr. 198,- Pocket. Kr. 228,- Pocket. Kr. 198,- Pocket. Kr. 149,- Pocket. Kr. 198,- Pocket NYHET!

NYHETER. Bøkene finner du hos din kristne bokhandler. Kr. 198,- Pocket. Kr. 228,- Pocket. Kr. 198,- Pocket. Kr. 149,- Pocket. Kr. 198,- Pocket NYHET! NYHETER Etter manges ønske kommer nå en «ny» bønnebok av David Østby. TVserien Bønneskolen på Visjon Norge har gitt overveldende stor respons. I løpet av noen år er det blitt 300 program. Ut av dette høye

Detaljer

12 opprop fra Frelsesarmeen

12 opprop fra Frelsesarmeen 12 opprop fra Frelsesarmeen Bearbeidet og kommentert av 1 Innholdsfortegnelse Forord s. 3 1) Kall til tilbedelse s. 4 2) Kall til Guds ord s. 8 3) Kall til botsbenken (nådestolen) s. 12 4) Kall til å feire

Detaljer

Caritas Infosenter: stor pågang s. 4. Liturgi og Rolls Royce s. 6. Velkommen til olsok s. 3. Bibelske gleder s. 22. Samvittighet i skvis s.

Caritas Infosenter: stor pågang s. 4. Liturgi og Rolls Royce s. 6. Velkommen til olsok s. 3. Bibelske gleder s. 22. Samvittighet i skvis s. K A T O L S K K I R K E B L A D N R. 1-2 0 1 2 Caritas Infosenter: stor pågang s. 4 BERNT GULBRANDSEN BISTÅR PÅ CARITAS INFOSENTER. FOTO: CARITAS/PETER KRISTVIK RISHOLM g Velkommen til olsok s. 3 g Samvittighet

Detaljer

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge Figenschou forlag 2015 Design og omslag: Lilo Design ISBN: 978-82-93335-23-8 www.figenschouforlag.no www.facebook.com/figenschouforlag Denne lærerveiledningen

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Glimt fra Verdensungdomsdagene i Rio 2013 s. 8. Gratulerer, biskop Schwenzer! s. 4. Lærdommer fra et folkemord s. 18. Såkornet i Norges jord s.

Glimt fra Verdensungdomsdagene i Rio 2013 s. 8. Gratulerer, biskop Schwenzer! s. 4. Lærdommer fra et folkemord s. 18. Såkornet i Norges jord s. K A T O L S K K I R K E B L A D N R. 4-2 0 1 3 Glimt fra Verdensungdomsdagene i Rio 2013 s. 8 Tre av Norges deltagere ved Rios Christo Redentor-statue Foto: Fiona McDonnell g Såkornet i Norges jord s.

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

Tørsten gir lys. Av Erling Rimehaug. Om åndelig lengsel og modning. Lunde Forlag

Tørsten gir lys. Av Erling Rimehaug. Om åndelig lengsel og modning. Lunde Forlag Tørsten gir lys Om åndelig lengsel og modning Av Erling Rimehaug Lunde Forlag Copyright 2007 Lunde Forlag Sinsenveien 25, 0572 Oslo, Norway www.lundeforlag.no Omslagsbilde: Ikon, olje på lerret, 1986 av

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 1/2008 La flere få høre hva du mener Innlegg til Nyhetsbrevet sendes til red@ogsavierkirken.no. Vi ønsker dialog og ytringer! samtid?

Nyhetsbrev nr. 1/2008 La flere få høre hva du mener Innlegg til Nyhetsbrevet sendes til red@ogsavierkirken.no. Vi ønsker dialog og ytringer! samtid? Les i dette nummer: - Leders innspill s. 2 - Rapport fra høst-seminar s. 5 - Dialog i Danmark s. 9 - For ulydighet s. 10 - Reformer, ikke rasering s. 11 Nyhetsbrev nr. 1/2008 La flere få høre hva du mener

Detaljer

Advent. Kirkens Kom, Herre s. 6. Kronprinsessen besøker St. Eystein s. 4 Anglikanerne s. 8 Liturgisk kalender s. 15

Advent. Kirkens Kom, Herre s. 6. Kronprinsessen besøker St. Eystein s. 4 Anglikanerne s. 8 Liturgisk kalender s. 15 k a t o l s k k i r k e b l a d n r. 6 2 0 0 9 Advent Kirkens Kom, Herre s. 6 SOLRENNING OVER EUROPA. ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO Kronprinsessen besøker St. Eystein s. 4 Anglikanerne s. 8 Liturgisk kalender

Detaljer

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad Jeg er med dere om trosbekjennelsen og sakramentene Oslo 2002 1 Imprimatur: + Gerhard Schwenzer, Oslo 2002. ISBN-82-90296-27-4 Copyright

Detaljer

En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid

En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid En analyse av læringssyn i faglitteraturen som omhandler konfirmasjonsarbeid Navn: Sarah Johanne Olsson AVH 504- Spesialavhandling med metode (30 ECTS) Studieprogram: Cand.theol. Hovedveileder: Professor

Detaljer

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER Knut Refsdal DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER TEOLOGI POSTMODERNITET SUBJEKTIVISME Avhandling i Master i teologi Det Teologiske Menighetsfakultet - 2006 Innhold Innledning 3 Problemstilling og presiseringer

Detaljer

Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring

Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring NORGES KRISTNE RÅDS SKRIFTSERIE - NR 17 NORGES KRISTNE RÅDS SKRIFTSERIE 1 Sammen på vei mot livet: Misjon og evangelisering i landskap i endring NORGES KRISTNE RÅDS SKRIFTSERIE 3 Sammen på vei mot livet:

Detaljer

Å finne sin vei Nærvær i et åndelig landskap

Å finne sin vei Nærvær i et åndelig landskap Å finne sin vei Nærvær i et åndelig landskap Else Marie Kjerkegaard Å finne sin vei Nærvær i et åndelig landskap Oversatt av Ingunn Pettersen Efrem forlag 2010 innhold Introduksjon: Tro i bevegelse 7 Efrem

Detaljer

PREKENER FRA NORD-NORGE

PREKENER FRA NORD-NORGE Praktisk kirkelig årbok 2010 PREKENER FRA NORD-NORGE Stig Lægdene (red.) KUN Kirkelig utdanningssenter 1 i nord Tittel: Prekener fra Nord-Norge Praktisk kirkelig årbok 2010 ISSN: 1890-1255 ISBN: 978-82-997821-2-8

Detaljer

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland TREKLANGER Å vokse inn i gudstjenesten Kjell Arne Morland Å vokse i kristen tro Den kristne tro er fullverdig som barnetro! Det sentrale innholdet i kristendommen er så enkelt at man kan forstå det og

Detaljer

Tro, tårer og tannregulering

Tro, tårer og tannregulering Tro, tårer og tannregulering For konfirmantene fra Oppegård smaker det eksotisk av fortellingen om Jesus, synden og nåden. De sluker den rått. Kan sånt vare? Tekst: Ane Bamle Tjellaug, Bilde: Håvard Sæbø

Detaljer

Andrea Singstad An-Magritt i spennet mellom gjenkjennelse og utfordring

Andrea Singstad An-Magritt i spennet mellom gjenkjennelse og utfordring Andrea Singstad An-Magritt i spennet mellom gjenkjennelse og utfordring En litteraturdidaktisk vurdering av hvordan Johan Falkbergets An-Magritt kan brukes i den videregående skolen i dag Mastergradsavhandling

Detaljer