Les om høstens fire nye norske forfattere Les om bøker som øser fra de dype kristne kilder Les om vår forfatterblogg les. bøker 09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Les om høstens fire nye norske forfattere Les om bøker som øser fra de dype kristne kilder Les om vår forfatterblogg les. bøker 09"

Transkript

1 Les om høstens fire nye norske forfattere Les om bøker som øser fra de dype kristne kilder Les om vår forfatterblogg les bøker 09

2 essay - religion, kultur & samfunn Berørt og stimulert Å lese et godt essay berører kropp og ånd på andre måter enn bøkene med de gode råd for troslivet. Som fortellingene lokker essayet deg med, i større grad inviterende, befriende, krevende? jo på oppmerksomhet og er du uenig med forfatterens forsøk =essay, har du brakt frem noe viktig i deg selv, og absolutt ikke lest feil bok. Prøv! arnfinn haram o.p. essay Utgivelse 15. okt Tre florentinarar - essay og artiklar om religion, kultur og samfunn Innbundet pris kr 339,- isbn nynorsk Med utgjevinga av Tre florentinarar viser Arnfinn Haram si eineståande evne som essayist og kultur-, litteratur- og samfunnskritikar. Forfattaren står i ein katolsk danningstradisjon som formidlar djupe og frigjerande persektiv i ei smittande glede over det gode, det vakre og det sanne i livet alt det som røpar Guds løyndomsfulle nærvere i verda. Her finst det tekster om markante personlegdomar, viktige samfunnsspørsmål, vandringar i eksistensielle og litterære landskap. Den skarpe fjørpennen i munkehanda har kontakt med livgjevande kjelder. Hans formidlingsevne og sterke ambisjonar for den gode saka gjer at han påkallar merksemd i svært ulike fora, både i og utanfor trusrelaterte samanhengar. Det vere seg lesarar i Klassekampen eller Morgenbladet, unge radikale, protestantiske og katolske kristne eller modne, for ikkje å seie dekadente tilhøyrarskarar alle blir lutter øre når frater Arnfinn preikar, ein munk frå mellomalderen (som han éin gong kalla seg) og er villige til å sitje ei stund slik ein gjer i danningstradisjonen, lyttande til den vise. Det er ingen dum idé i vår tid: Les, bli stimulert, gå vidare og bli sjølv vis. roy-olav t. øyen satire* Økumenikken har brote laus Oktober heftet pris kr 178,- isbn nynorsk Arnfinn Haram o.p. er tidlegare prost i Den norske Kyrkja og er i dag katolsk prest og dominikanarbror, tilknytt St Dominikus kloster i Oslo. Han er ein skatta skribent og er fast spaltist i Klassekampen. Roy-Olav T. Øien, er nordfjording busett i Bergen. Han er utdanna historikar og jobbar i dag som lærar ved Åsane videregående skole. Øien har lang fartstid i bokomslag ikke klart karismatiske rørsler, men er i dag aktiv som subdiakon ved Den nordisk-katolske kyrkjas forsamling, St. Sunniva Misjon, i Bergen. * diktverk som hånar og latterleggjer menneska sin dårskap og deira laster Gjennom ei rekkje satiriske* tekstar får både katolske så vel som karismatiske og lutherske krinsar testa sine særeigne trekk mot forfattarens skarpe blikk. Sjølvutnemnde profetar, framstormande evangelistar og trusrørsla sine mange fikse idear vært brakt til treskeplassen. Ringside kan lesaren lett få kyrkjekaffien i vrangstrupen i møte med forfattarens eigne tankar om lastefullhet, klosterørsle, moderne krosstog og eksorsisme. Med utgangspunkt i erfaringar frå si eiga trusvandring gjer forfattaren tekstane tyngde, og han skriv sjeldan friskt og humørfylt. Kombinasjonen gjer denne boka til eit viktig og artig innspel i dagens kyrkjedebatt, der «økumenikken har brote laus».

3 backkatalog Rystet På leting i tekster fra forfattere som Dag Solstad, Karl Ove Knausgård og Henrik Ibsen, og ved hjelp av tankegods fra filosofer som Kierkegaard og Levinas, finner forfatteren elementer til svært forstyrrende og utradisjonelle gudsbilder. Derimot påviser han skivebom for nyateister som Onfray, Hitchens og Dawkins. Kritikk av Gud trenger ikke være ateistisk: Det tyngste skytset mot Gud finner vi i Bibelen. Forfatteren provoserer, stimulerer og engasjerer leseren til å revurdere tradisjonelle oppfatninger om Gud og inngå i en dialog om hvorvidt Gud er så allmektig og sterk som han er blitt fremstilt. Utgitt 20. aug Jesus rystet sin samtid og har latt sine etterfølgere stadig ryste på nytt. Iblant trenger vi hjelp til å vurdere våre oppfatninger også om vårt gudsbilde. eskil skjeldal essay Den svake Gud Heftet pris kr 259,- isbn I denne essaysamlingen problematiserer Eskil Skjeldal konvensjonelle gudsbilder som er konstruert for å gripe og begripe Gud. Tittelen, Den svake Gud, antyder de funn forfatteren gjør, og i essay som Guds stillhet - Teologi etter Holocaust og For du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet, målbærer boken en spenning mellom kritikk av Gud og et forsvar for Guds svakhet. Sjeldent velskrevet! BLOGG med forfatterne Samtal med våre forfattere på efremforlag.wordpress.com eller gå inn via de ordinære nettsidene På bloggen kan du stille spørsmål til bøkenes innhold eller øvrige aspekter ved forfatterskapet. Eskil Skjeldal er teolog og cand. mag. med fagene nordisk, latin og kunsthistorie. I 2008 ble han den første i Norge med en Master i faglitterær skriving. Han er i dag stipendiat ved Menighetsfakultetet. paul otto brunstad & ole chrstian bråten (red.) Sunnmørsmunken Festskrift for Arnfinn Haram O.P. isbn pris kr 250,- Denne boka er eit gjensvar, eit slags gleda sitt ekko frå menneske som på ulike måtar har lært Arnfinn Andreas Haram å kjenne. Bidragsytere i boka er Ingebrigt Huse Austnes, Bjørgulv Braanen, Paul Otto Brunstad, Hans Fredrik Dahl, Bernt Eidsvig, Olav Hovdelien, Jon Hustad, Eskil Skjeldal, Johannes Kleppa, Ståle J. Kristiansen, Hanne Andrea Kraugerud, Ottar Mikael Myrseth, Torbjørn Olsen, Ingolf Håkon Teigene og Gudmund Waaler. Se innholdsfortegnelse på alf tore hommedal & beatrice sandberg (red.) St. Paul menighet år i Bergen illustrert i farger isbn pris kr 250,- I 150 år har St. Paul menighet vært til stede for katolikker på Vestlandet og vært med på å forme Bergen by. I denne boken får vi kjennskap til menighetens historie, samt interessante artikler som relaterer seg til menigheten: Vi kan bl a lese historiker Anne Britt Høibys berikende artikkel om Paulus og en dyptpløyende og vakker tekst om kirkens interiør i lys av katolsk messefeiring, skrevet av professor i kunsthistore, Gunnar Danbolt.

4 kristen mystikk - bønn og meditasjon Jon Fosse og mystikken Jon Fosses dramatikk har hatt en oppsiktsvekkende internasjonal suksess de siste 15 år. Også hans romaner og lyrikk har en umiskjennelig signatur som ikke likner på noe annet vi har lest. Fosses litteratur er enestående, den likner bare seg selv. kjell arnold nyhus kristen mystikk U Alminnelig - Jon Fosse og mystikken Innbundet pris kr 298,- isbn Utgivelse 24. sept «Det går et sus av evighet gjennom hans nøysomme og konkrete tekster», skriver forfatter Kjell Arnold Nyhus i boken U Alminnelig. Her viser han hvordan Fosse er influert av mystikken, eller snarere står i den samme åndelige tradisjon. Dette er en kristen mystikk som i særlig grad er representert ved munken Mester Eckhart (d.1328). Nyhus viser at det er meningsfullt og lese Fosses litteratur med mystikken som nøkkel. I flg. Nyhus er ikke mystikken en sær og marginal åndelig tradisjon, men uttrykk for en livsopplevelse som forener mennesker gjennom ulike tider og fra ulike kulturer. Den forblir gjerne ordløs og har stillheten som sitt åndedrett. Det er vanskelig å finne ord for det vi elsker høyt. Og det vi virkelig vet, vet vi uavhengig av det vi er i stand til å uttrykke gjennom språk. Nyhus guider oss gjennom Fosses diktning, åpner den og gir oss overraskende perspektiver og innsikter. Dette er ikke en bok som drøfter Fosses verk i lys av litteraturteori, den handler om livet i alminnelighet. Og slik det skrives fram i Fosses tekster er livet aldri bare alminnelig, det kan like gjerne sies å være U Alminnelig. Kjell Arnold Nyhus har vært prest i Den norske kirke i 30 år. Han er nå fengselsprest ved Hamar og Ilseng fengsler. Han har publisert en rekke artikler i skjæringsfeltet mellom litteratur og teologi, bl.a. om Dag Solstad, Hanne Ørstavik og Arnold Eidslott. Han er medforfatter av boka Opgørets dramatiker, Anis forlag, København I 1999 fikk han Statens Olavsstipend for å skrive om Gud i nyere norsk litteratur. Litteraturhuset 21. oktober. Denne dagen kan du i Oslo møte både Nyhus, Haram og Skjeldal til presentasjon og samtale om sine bøker som på hvert sitt vis omhandler Gud - på Litterturhuset! Nyhus er ikke først og fremst teoretiker, men en formidler med særlig interesse for litteraturens eksistensielle og religiøse dimensjoner. Vi merker hans fortrolighet med det stoffet han skriver om. Han mener god litteratur gjør virkeligheten større og det menneskelige overmot mindre.

5 Bønn Den kristne troens mystiske vei til Gud. Når Guds nærhet er vedvarende, og Gud som Paulus sier; lever igjennom den troende er denne en mystiker, alle kristnes retning. okt. / nov. ruth burrows Gunnar Wiklund-Hansen (over.) Bønnens innerste vesen Heftet pris kr 198,- isbn Når kristne snakker om bønn, synes de å tenke på noe de selv skal gjøre. Sett på denne måten stiller bønnen oss overfor spørsmål, problemer, forvirring og motløshet. Ruth Burrows insisterer på at troen Ruth Burrows er en nålevende mystiker i karmelittordenen. Hun har skrevet en rekke kjente bøker om det åndelige liv, og er tidligere utgitt i Norden. Dette er hennes første bok på norsk. forsikrer oss om at bønn i virkeligheten er hva Gud gjør hvordan Gud henvender seg til oss og ser på oss. Det Gud gjør for oss i bønnen (når vi er ventende i stillhet innfor Gud) er intet annet enn å gi seg selv til oss i kjærlighet. I denne enkle, men dype innsikten finner vi rikdommen i en kontemplativ nonnes visjon. Troen hennes blir opprettholdt av Herren alene. Vi støtter opp om den ved lesning, gjennom sakramenter, ved for alvor å prøve å leve den. Men troens liv i oss avhenger bare av Jesus, og ikke oss selv. Det er Hans liv i oss. koen de meester anders arborelius Anne Samuelsen (overs.) Ditt nærvær er min glede - Elisabeth av Dijons liv og budskap innbundet pris kr 248,- isbn okt. / nov. Koen De Meester presenter i denne boken en viljesterk offisersdatter fra Dijon i Frankrike. Elisabeth Catez ( ), den vesle sinnataggen vi møter i bokens første sider, blir som karmelittnonne den nærværende Guds glødende profet, inntil hun i løpet av biografiens siste sider, stille går til lyset og kjærligheten. Dit hun også ønsker å lede oss. I bokens andre del blir, gjennom Sveriges katolske biskop, Anders Arborelius, en stemme fra over 100 år tilbake i tid, gjenkjennelig og aktuell. Det er kun når lære gir seg utslag i levd liv, når mennesket ser at det som forkynnes fungerer, at vi troverdig formidler Elisabeth av Treenigheten Kristi budskap. Det er dette som er helgenenes store fortrinn. De levde meget tydelig i overensstemmelse med sin tro. Og vi er alle kalt til hellighet. En tid sammen med Elisabeth av Treenigheten er en god investering på den veien. backkatalog per mases Den indre hage Om bønn, meditasjon og kristen mystikk isbn pris (før 228) nå kr 178,- Med en kombinasjon av fordypning i kristen mystikk og praktisk veiledning i kroppsholdning nedsatt pris! og pusteteknikk, leder Per Mases på et sunt psykologisk og solid teologisk fundament mennesker til frihet, kjærlighet og kreativitet. Samtidig er boken en fin vandring gjennom historien med de mest betydningsfulle kristne mystikere fra kirkens arv. Per Mases er nestor i svensk retreatbevegelse og en skattet åndelig veileder. Boken er en god introduksjon til kristen mystikk og meditasjon. johannes av korset Åndelig Sang isbn innbundet pris kr 298,- Åndelig Sang regnes etter poetiske kriterier alene som et mesterverk. Johannes av Korset skrev boken som forklaring til sitt eget dikt med samme navn. Med sin tekst ville han vise en edel, men paradoksal vei til Gud. Gjennom natt og fravær går en lyset og nærværet i møte. Gjennom 350 sider veileder han oss gjennom sitt eget dikt for at vi selv skal finne den lengsel som lever i dypet av vår sjel - tent av Den Treenige Guds kjærlighet.

6 kildene - kirkens arv Benediktinsk spiritualitet Vårens hovedbøker øser av den dype kristne kilde i Vesten arven fra St Benedikt. Både for kirken og samfunnets humanitet har klostervisdommen, og da St. Benedikts klosterregel i særdeleshet, hatt sterk betydning gjennom 1500 år. Vitaet («biografien») om St. Benedikt er for første gang oversatt til norsk av Mette Nygård. abbed christopher jamison Ditt hellige rom - klostervisdom for moderne mennesker innbundet pris kr 298 isbn Oversatt av Knut Grønvik Brilliant bok! Abbed Christopher Jamison deler i denne boken raust av sin erfaring med å gjøre klostervisdommen om til daglig brød i vanlige folks liv. Se våre nettsider for intervju med Jamison og link til The Monastery «Han viste TV-seere over hele verden hvordan man kan gjøre gudslengselen til handling, gjennom det krevende arbeide det er å finne et hellig rom. I seg selv... (i boken) setter han hele sin knivskarpe kunnskap inn på å holde oss på veien.» Olav Egil Aune, Vårt Land «Svært rik på åndelig innsikt, men aldri selvrettferdig, selvtilfreds eller moraliserende... hans veiledning er rett på sak» Daily Express «Jamison åpner dører mellom vår tid og vår tro, med vital veiledning for både søkere, tvilerer og velvante troende» Knut Grønvik st. benedikt av nursia st. gregor den store St. Benedikts Regel & Vita - Oversatt av Mette Nygård Innbundet pris kr 268 isbn St. Benedikts Regel har tidligere vært utgitt på norsk i Thorleif Dahls kulturbibliotek. Denne nye oversettelsen av Benedikts regel er utgitt sammen den første norske oversettelse av St. Gregor den Stores biografi (Vita) om klosterstifteren fra 500-tallet. Boken har en lang, interessant innledning av Jan Schumacher, professor i kirkehistorie på MF. Vår religiøse og humanistiske arv The Monastery Tre millioner mennesker følger BBC2s tv-serie om fem moderne, svært ulike menn som skal bo 40 dager i et benediktinerkloster og ta del i munkenes rytme i bønn og arbeid. Kritikere og seere overraskes. De fem veiledet av munkene holder ut og får sitt liv endret. Klostervisdom for moderne mennesker

7 Tidebønn i fellesskap & lønnkammer rune richardsen (red) Svein Arne Myhren (nyn) Tidebønn - Daglige bønner fra Bibelen Tidebøn - Daglege bøner frå Bibelen ringinnbundet pris kr 149,- isbn (bm): 05-7 (nyn): 10-1 Etter mønster fra Peter Halldorfs «Tidegärd» Apostelgjerningene forteller oss at Jesu første disipler bad tidebønn i fellesskap og enkeltvis. Tidebønn er å la Bibelens egne ord forme vår bønn - en befriende og trosstyrkende bønneform, i fellesskap eller i vårt lønnkammer. Boken inneholder introduksjon og bønner for én hel uke, opptil fire bønnetider pr dag. Berikende for unge som eldre, for fellesskap i familier, bibelgupper, ulike sammenkomster ja, hvorfor ikke menighetens strategimøte? Imprint Forlaget Lengt sokneprest med lune fortellinger Begge målformer backkatalog wilfrid stinissen Størst av alt er kjærligheten isbn innbundet (før 339) nå kun kr 198,- Hva er kjærlighet? I en syntese av teologi og praktisk livskunst viser Wilfrid Stinissen oss hvordan både eros og agape er nødvendig for å gi kjærligheten fasthet og fylde, både i menneskelige relasjoner og i vårt forhold til Gud som selv er et kjærlighetsfylt fellesskap. Anbefales: nedsatt pris! «Sjelden holder man i hånden en bok som er en slik helhetlig forening av form og innhold.» Grete Livbjerg i tidsskriftet «Pilgrim». «Ka e heimbygd?» Spørsmålet fikk forfatter Harald Grønnevik av sin sønn en dag. En prestesønn har gjerne flyttet ofte Med en lun, varmt humoristisk og selvreflekterende penn tegner forfatteren et bilde av ei typisk norsk bygd, med sterke profiler og tydelige fellesskap. Harald Grønnevik skriver på vegne av alle de som selv gjerne ville sette på papiret noen minner fra egen hjembygd, kulturutrykkene, bedehuset og basaren, om bygdeguttene og -originalene. Harald Grønnevik Heimbygd - eit knippe forteljingar frå barndomslandet Innbundet, illustrert* bok kr 228,- isbn nynorsk Lydbok kr 159,- isbn nynorsk Harald Grønnevik er sokneprest i Skånevik i Sunnhordland og har tidligere virket på ulike steder, blant annet som sjømannsprest i Liverpool. Illustrert lydbok * Håvard Giezendanner sine humørfylte og varme akvareller gjør sitt til at Heimbygd er blitt en artig, lun og vakker bok. Fin som gavebok! W. Barry & w. connolly Å gi åndelig veiledning isbn heftet pris kr 278,- Denne boken er en etterlengtet norsk utgave av en klassiker om praktisk åndelig veiledning, slik den tilbys på norske retretter. Ignatius av Loyola, jesuittenes grunnlegger, utviklet sin veiledning basert på sine såkalte åndelige øvelser - i åpen tillit til en kommuniserende Gud. Å oppdage og tolke berøringer er en betingelse for et dristig og autentisk trosliv. Forfatterne av denne boken er blant vår tids mest erfarne veiledere innen denne tradisjonen. Forord av prost i Dnk, Arne Sand.

8 * Efrem forlag er medlem av Forleggerforeningen og alle bokhandlere plikter å ta inn forlagets bøker på bestilling, uten kostnad for deg (eller dem). Forlaget Lengt Kjære leser og bokhandler Øyvind Lerø, forlagssjef Jeg håper du har satt pris på å bli kjent med våre utgivelser. Et mangfold av forlag med hovedvekt på det vi (med et håpløst begrensende begrep) kaller kristen litteratur er viktig. Om du er enig i at vi er med på å berike dette mangfoldet, er vi på rett vei. I Norge er det behov for å fornye synet på kirkens arv og få enda større del i den. Efrem forlag trer inn blant dem som har sett dette lenge, som f eks Verbum og St. Olav forlag, men like ofte dedikerte personers arbeid via de profane forlagene. Den rike arven kan være lettere å få øye på om en stiller seg litt på siden av det kirkelige landskap som har dominert Norge de siste århundreder. Med økumenisk vind i seglene håper vi å kunne frakte stadig nye peledykkere rundt i Guds ocean. Denne høsten mener vi forlaget har så mye å formidle at Litteraturhuset i Oslo, den 21. oktober, blir åsted for et møte med årets viktigste forfattere på Efrem. «Gud på LH» har vi enkelt kalt evenementet. Er du i nærheten? Hjertelig velkommen! Blogg med forfattere Bloggadresse: efremforlag.wordpress.com Efrem forlag ønsker med dette å skape et samtalerom der noen av forlagets forfattere er tilgjengelige for spørsmål og diskusjon rundt bøkene de har skrevet eller andre relevante aspekter. Vi oppfordrer derfor lesere og andre interesserte til samtale med forfattere på «efrembloggen» Det er selvsagt fullt mulig å stille spørsmål vedrørende alle forlagets bøker og forfattere, men hvilke muligheter som byr seg til å formidle forfatteres egne svar, vil vise seg i det enkelte tilfelle. Vi vil gjøre vårt beste! Våre bøker kan bestilles hos alle bokhandlere* Forlaget har også egen nettbutikk på: Kontakt På våre nettsider kan du se en oversikt over hvilke bokhandlere som alltid tar inn våre nye utgivelser. Efrem Forlag Hovestølen 68, 5303 Follese Tlf efremforlag.wordpress.com Klostervisdom for moderne mennesker

Les om høstens fire nye norske forfattere Les om bøker som øser fra de dype kristne kilder Les om vår forfatterblogg les. bøker 09

Les om høstens fire nye norske forfattere Les om bøker som øser fra de dype kristne kilder Les om vår forfatterblogg les. bøker 09 Les om høstens fire nye norske forfattere Les om bøker som øser fra de dype kristne kilder Les om vår forfatterblogg les bøker 09 essay - religion, kultur & samfunn Berørt og stimulert Å lese et godt essay

Detaljer

www.efremforlag.no Buen camino! Kontakt Våre bøker kan bestilles hos alle bokhandlere eller i vår egen nettbutikk

www.efremforlag.no Buen camino! Kontakt Våre bøker kan bestilles hos alle bokhandlere eller i vår egen nettbutikk Efrem lengt 10 b o k k a t a l o g Kontakt Efrem Forlag Kong Oscars gate 10 5017 Bergen Tlf 905 37 800 post@efremforlag.no www.efremforlag.no Buen camino! efrem forlag er på vei og ønsker også lesere som

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebønn Efrem Forlag 2008 Rune Richardsen 2008 Boken er laget i samarbeid med Helge Unneland etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkelunds Tidegärd, Artos 2007. Med tillatelse. Bibeltekstene er hentet

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Flertydig tittel kan være ulike på så mange måter. Men "kristne" peker i retning av teologiens/konfesjonens betydning for skoletenkningen. Som norsk lutheraner

Detaljer

Den andre litteraturen

Den andre litteraturen Forord Den andre litteraturen Av Knut Olav Åmås Redaksjonen i Cappelen Damm og jeg som bokens redaktør har hatt klare ambisjoner med denne antologien. Med Signatur skal talentfulle skrivende få vise for

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN DAG SOLSTAD USKREVNE MEMOARER FORLAGET OKTOBER 2013

ALF VAN DER HAGEN DAG SOLSTAD USKREVNE MEMOARER FORLAGET OKTOBER 2013 ALF VAN DER HAGEN DAG SOLSTAD USKREVNE MEMOARER FORLAGET OKTOBER 2013 ALF VAN DER HAGEN Dag Solstad. Uskrevne memoarer Forlaget Oktober AS 2013 Forsidefoto TOM SANDBERG Bokdesign Egil Haraldsen og Ellen

Detaljer

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham.

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. Bønn har en sentral plass i de fleste religioner. I islam er bønnen den nest viktigste av de fem sentrale

Detaljer

Et rent hjerte er et hjerte uten annen hensikt enn kjærlighetens. Hvor går veien dit? Cassianus taler om en vei som er både praktisk og teoretisk.

Et rent hjerte er et hjerte uten annen hensikt enn kjærlighetens. Hvor går veien dit? Cassianus taler om en vei som er både praktisk og teoretisk. 71 En vei i ørkenen Jesus Kristus er lys av lys, sann Gud av sann Gud (Den nikenske trosbekjennelse), og samtidig sant menneske. Å lære ham å kjenne, er å lære å kjenne hvordan Gud er, og samtidig hva

Detaljer

Bønnens innerste vesen

Bønnens innerste vesen Ruth Burrows Bønnens innerste vesen Oversatt av Gunnar Wicklund-Hansen Efrem Forlag 2009 Efrem Forlag 2009 Forsidemotiv: Bebudelsen av Fra Angelico (1387-1455) Sats og omslagsdesign: Øyvind Lerø Trykk:

Detaljer

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD?

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? Det er ikke alltid like lett å bli kjent med nye venner. Både deres atferd og omdømme påvirker det bildet vi danner oss. Til slutt kan vi til og med ende opp som uvenner

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

DEN KATOLSKE KIRKE. Hva består en katolsk menighet av i Norge? Side 32, linje 7 og 8.

DEN KATOLSKE KIRKE. Hva består en katolsk menighet av i Norge? Side 32, linje 7 og 8. 1 DEN KATOLSKE KIRKE Hva vil det si at den katolske kirke er en minoritet i Norge i dag? Side 32, margen. Hva består en katolsk menighet av i Norge? Side 32, linje 7 og 8. Hvor mange katolikker er det

Detaljer

Årsplan Kristendom 2014 2015

Årsplan Kristendom 2014 2015 Årsplan Kristendom 2014 2015 Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årstrinn:5. årstrinn Lærer: Hanna Guldhaug og Anlaug Laugerud Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Nye åndelige strømninger på livssynstorget. Mysen menighet 26.11.2014

Nye åndelige strømninger på livssynstorget. Mysen menighet 26.11.2014 Nye åndelige strømninger på livssynstorget Mysen menighet 26.11.2014 Sekularisering eller åndelig lengsel? Modernisering = religionens død? Religion og åndelighet kommer tilbake i alle fall i noen rom

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Gyrid Gunnes Stemmer 2 Å forkynne Guds ord klart og urent Utkast til en feministisk

Gyrid Gunnes Stemmer 2 Å forkynne Guds ord klart og urent Utkast til en feministisk Gyrid Gunnes Stemmer 2 Å forkynne Guds ord klart og urent Utkast til en feministisk prekenpraksis Om forfatteren: Gyrid Gunnes (f. 1978) er feministteolog og prest i Den norske kirke. I 2008 mottok hun

Detaljer

FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016

FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016 FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016 Elverum ungdomsskole Fag: KRLE Skole: Elverum ungdomsskole Klasser: 10A, 10B, 10C og 10D Faglærere: Hanne Norun Solberg, Iselin Skavern, Silje Hafslund,

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN?

HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN? 1 HVA VIL DET SI Å VÆRE KRISTEN? Hvilken religion er størst i verden og hvor mange tilhengere har den? Side 96, linje 1 og 2. Hvilke tre hovedgrupper er kristendommen delt i? Side 97, de tre punktene.

Detaljer

Foreldregruppe i Vestfold lørdag 21. mars 2015. Hvordan hjelpe barn i hjem og skole slik at de blir frelst?

Foreldregruppe i Vestfold lørdag 21. mars 2015. Hvordan hjelpe barn i hjem og skole slik at de blir frelst? Foreldregruppe i Vestfold lørdag 21. mars 2015 Hvordan hjelpe barn i hjem og skole slik at de blir frelst? 18.00: Bibeltime: Program «Hva sier Bibelen om familien, foreldreautoriteten og oppdrageransvaret?

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Den som har øre, han høre.. Brevene til de syv kirkene i Johannes Åpenbaring Prosess Manual Menigheten i Laodikea Utviklet av Anders Michael Hansen Oversatt fra engelsk av Ann Kristin Tosterud og Vegard

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

DET PERSONLIGE KALLET

DET PERSONLIGE KALLET DET PERSONLIGE KALLET DERSOM VI VET HVEM GUD HAR SKAPT OSS TIL Å VÆRE, KAN VI SLUTTE Å PRØVE Å VÆRE EN ANNEN OG SLIPPE STRESSET SOM FØLGER MED DEN SLAGS LIV. MIKE BREEN De fem tjenestene er for alle! Men

Detaljer

Kristendommen og andre kulturer

Kristendommen og andre kulturer Side 1 av 5 Bede Griffiths en engelsk munk i India Sist oppdatert: 1. desember 2003 Når en religion sprer seg til nye områder, tar den ofte til seg en del av kulturen på stedet den kommer. Og med tiden

Detaljer

NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER

NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER Står om dette i 1.Korinterbrev kap 12 og 14 Romerbrevet kap 12 Efeserbrevet kap 4 1.Petersbrev kap 4 NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER 1.Kor 12,7-11 Hos hver

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen ARBEIDSSKJEMA LOKAL LÆREPLAN GUDEBERG SKOLE Grunnleggende Å kunne uttrykke seg muntlig i KRL innebærer å bruke talespråket til å kommunisere, forklare og forstå religioner og livssyn, etikk og filosofi.

Detaljer

Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014

Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014 Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014 Antall timer pr : 3 time Lærere: Heidi M. Bråthen Grunnleggende ferdigheter i faget Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Bibelens oppbygging, GT, NT, kapittel og vers (RIAF)

Bibelens oppbygging, GT, NT, kapittel og vers (RIAF) Årsplan Kristendom 5. trinn Cordula K. Norheim Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 28.08.2016 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurderi Hovedområdet: Katolsk tro og etikk,

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Selvpresentasjon; Anne-May Grasaas

Selvpresentasjon; Anne-May Grasaas Selvpresentasjon; Anne-May Grasaas Personalia: Anne-May Grasaas* P. A. Holmsvei 25 B, 1164 OSLO Født 24.06.1955 Skilt, (2 voksne barn, f.1982 og 1985) * (Tidligere Stavenes. Endret etternavn desember 2008)

Detaljer

Undervisning på VEIEN TIL TJENESTE Ansgarskolen 13. April 2012

Undervisning på VEIEN TIL TJENESTE Ansgarskolen 13. April 2012 Undervisning på VEIEN TIL TJENESTE Ansgarskolen 13. April 2012 Hva vi ikke spør om Ikke voksende menigheter Ikke spesielt åndelig menigheter Ikke veldrevne og effektive menigheter Hva handler sunnhet om?

Detaljer

ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 10. KLASSE 2015 2016

ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 10. KLASSE 2015 2016 ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 10. KLASSE 01 01 Faglærer: Torild A. Varhaug Faget har timer i uka. Årsplanen er utarbeidet med bakgrunn i Læreplan i kristendomskunnskap

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

ET LIV I ESKATOLOGIENS TEGN - Benedikt og Brorson

ET LIV I ESKATOLOGIENS TEGN - Benedikt og Brorson ET LIV I ESKATOLOGIENS TEGN - Benedikt og Brorson Ingrid Gjertsen, foredrag på Kirkelig Fornyelses stevne på Gran 7.-9. januar 2011 Publisert i Lære og Liv nr. 1 2011 Hva ble der liten tap på tiden (Brorsons

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Immanuelkirkens selvbilde 2006

Immanuelkirkens selvbilde 2006 Immanuelkirkens selvbilde 2006 selvbilde (subst., vanligvis entall) - Den oppfatning en person har av sin personlighet, hva han/hun har oppnådd, og sin verdi i samfunnet. (oversatt fra Cambridge Dictionaries

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen Undermenyens tema har denne fargen.

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen Undermenyens tema har denne fargen. Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen Undermenyens tema har denne fargen. Velkommen Sjelesorg og veiledning En kort presentasjon av sidene

Detaljer

Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III.

Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III. Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III. Av Hugo Odeberg. Oversættelse og afskrift ved Nils Dybdal-Holthe. Side 1. Det gamle Testamentet i lys av Det nye. Av Hugo Odeberg. Del I av III. (Heftet

Detaljer

Cheryl Strayed På ville veier

Cheryl Strayed På ville veier Cheryl Strayed På ville veier Om å miste fotfestet og komme på beina igjen Oversatt av Bente Rannveig Hansen Om forfatteren: CHERYL STRAYED er født i 1968. Hun har tidligere skrevet romanen Torch (2006)

Detaljer

DEN KATOLSKE KIRKE I NORGE Fra kristningen til idag

DEN KATOLSKE KIRKE I NORGE Fra kristningen til idag DEN KATOLSKE KIRKE I NORGE Fra kristningen til idag ved Vera Henriksen Oskar Garstein Bernt I. Eidsvig Lars Roar Langslet Else-Britt Nilsen Claes Tande Redigert av John W. Gran, Erik Gunnes, Lars Roar

Detaljer

DÅP EN MILEPÆL. Er dåpen en søknad og registrering om å få komme inn i Guds rike?

DÅP EN MILEPÆL. Er dåpen en søknad og registrering om å få komme inn i Guds rike? DÅP EN MILEPÆL Er dåpen en søknad og registrering om å få komme inn i Guds rike? Hver høst begynner tusenvis av barn og unge, og en del eldre også, på ulike skoler og undervisningsinstitusjoner. Skolestart

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Årsplan i kristendom - 5. klasse 2015-2016

Årsplan i kristendom - 5. klasse 2015-2016 Antall timer pr : 3 time Lærer: Heidi Marie Fahre og Åse-Gunn Viumdal Læreverk: Bibelen, Troens vei bibelkunnskap, Følg meg 5, Katekismen, Vogt s bibelhistorie, Salmebok. Diverse litteratur Nettsted: http://viiverden5-7.cappelendamm.no/,

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Handbok for kommende Celleledere

Handbok for kommende Celleledere Handbok for kommende Celleledere Hefte for lederopplæring i menigheter som arbeider med celler. Forord.... 6 Innledning:...Error! Bookmark not defined. Bli mindre for å bli større...error! Bookmark not

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Tilbake til menighetsrøttene del 2

Tilbake til menighetsrøttene del 2 Tilbake til menighetsrøttene del 2 : Det klasseløse hverandre-samfunnet Lærdom fra fotball-løkka vi var ofte et bedre lag når proffene ikke var med Driver vi menighet på en måte som overlater det meste

Detaljer

Årsplan i kristendom - 7. klasse 2015-2016

Årsplan i kristendom - 7. klasse 2015-2016 Antall timer pr : 3 time Lærer: Martha Rogdaberg Aakervik Læreverk: Bibelen, Følg meg 7, Katekismen, Vogt s bibelhistorie, Salmebok. Diverse litteratur Nettsted: http://viiverden5-7.cappelendamm.no/, http://duogjeg5-7.cappelendamm.no/

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Bibeltekster for askeonsdag. Matt 6. 16-18 Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen I. Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen 1. Jesus beskrives i Det nye testamentet som en kenotisk personlighet. Det betyr at han viser sin styrke i sin svakhet. Det greske ordet kenosis finnes

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

- en skisse av Karen Høie, publisert til Sommerutstillingen på Aulestad 2001

- en skisse av Karen Høie, publisert til Sommerutstillingen på Aulestad 2001 - til bruk i undervisningen - en skisse av Karen Høie, publisert til Sommerutstillingen på Aulestad 2001 På bakgrunn av forespørsler fra folk i skolen, har jeg laget en oversikt over noen av Ingeborg Refling

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Kristine Sandmæl. Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn

Kristine Sandmæl. Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn Kristine Sandmæl 45 år Sivilstatus: Ugift Nåværende stilling: Sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy og Strauman sokn Utdanning: Utdanningssted: Det teologiske menighetsfakultet Ordinert til prestetjeneste:

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Innhold. Forord 7. Annvår 13. Rob 38. Ann-Kristin 58. Lag på lag i alternativ medisin 83 Sven Weum

Innhold. Forord 7. Annvår 13. Rob 38. Ann-Kristin 58. Lag på lag i alternativ medisin 83 Sven Weum Innhold Forord 7 Annvår 13 Rob 38 Ann-Kristin 58 Lag på lag i alternativ medisin 83 Sven Weum Kunnskapsløse kristne sier nei til alternativ medisin 110 Gunnar V. Espedal Medvandrer og veileder 119 Asbjørn

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Hvor kristent skal Norge være?

Hvor kristent skal Norge være? Halvor Nordhaug Henrik Syse Hvor kristent skal Norge være? Bidrag til et arveoppgjør VÅRT LAND FORLAG Mentor Medier as, Oslo 2016 Vårt Land Forlag er et imprint i Mentor Medier as Omslag og grafisk formgivning:

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN

ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN 33 34 35 36 37 38 39 40 42 ÅRSPLAN I RLE FOR 3. TRINN HØSTEN 2013 Læreverk: Vi i verden Faglærer: Astrid Løland Fløgstad MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING fortelle om innholdet i sentrale tekster fra

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

DEN NYE EVANGELISERING FOR FORMIDLINGEN AV DEN KRISTNE TRO I DE NORDISKE LAND DEL 1

DEN NYE EVANGELISERING FOR FORMIDLINGEN AV DEN KRISTNE TRO I DE NORDISKE LAND DEL 1 DEN NYE EVANGELISERING FOR FORMIDLINGEN AV DEN KRISTNE TRO I DE NORDISKE LAND Innledning I dagene 1. 5. august var den skandinaviske foreningen for prestestudenter og ordenskandidater, Pro Scandiae Populis

Detaljer

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie.

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. NASJONALROMANTIKKEN Kommer til syne i malekunst, musikk og litteratur I litteratur kommer romantikken mest til uttrykk

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer