HESTESKOEN PRISANTYDNING: KR ,- Stian Wikstrøm m: e:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HESTESKOEN PRISANTYDNING: KR 4.490.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no"

Transkript

1 HESTESKOEN PRISANTYDNING: KR ,- Stian Wikstrøm m: e:

2

3 Leinesfjord Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - Gode leieavtaler - Fin og sentral beliggenhet - Etterspørsel om leie fra flere aktrører

4

5 GODT MED PARKERINGSPLASS Boligtype Næringsbygg Eierforhold Selveier Beliggenhet Eiendommen ligger fint og sentralt til i sentrum av Steigen. God eksponering mot FV 835.

6

7 FLERE KONTORER I BYGGET Innhold Innholdsrikt næringsbygg med mange muligheter. Inneholder blant annet: Arrest med celle, vaktrom og lager. Postfordelingshall, lager, spiserom, wc-rom og lagerinntak. Flere klasserom, kontorer og WC-Rom, kjøkkenkrok. Bensinstasjon med salgslokaler. BTA: 1288 m² Arealer oppmålt av takstmann, ikke kontrollmålt av megler.

8

9 BYGGET ER LETT Å INNDELE Byggemåte Se vedlagt takst Arealer med mer Alle tall fra vedlagte takst av Torkjell Nilsen, datert Bta m² Byggeår: 1985

10

11 FLERE LOKALER ER KLAR TIL UTLEIE Tomt Gnr. 21, Bnr. 134 i Steigen kommune. Tomten er flat, opparbeidet med grøntanlegg og asfalterte trafikk områder. Godt med parkeringsplass. Tomteareal: 8181m² Tomtetype: Eiertomt Areal er oppgitt fra kommunale kart og kan inneha avvik. Dette aksepteres av kjøper.

12

13 ROMSLIGE LOKALER Standard Normal standard. Se forøvrig vedlagt takst. Tilbehør/innbo: Selger kan ta med seg hva han selv ønsker av innbo/tilbehør fra eiendommen forut for overtagelse. Alt selger ikke har fjernet fra eiendommen på overtagelsestidspunktet tilfaller kjøper. Dette gjelder imidlertid ikke innbo/ tilbehør som tilhører leietaker.

14 Oppdrag /215053/SW Eier NYMA Eiendom AS Tinglyste forpliktelser/rettigheter Se vedlagt grunnbok datert Tilliggende rettigheter Ingen kjente. Besiktigelse Ikke besiktiget av megler Adkomst Avkjøring fra FV 835 Vann- og kloakkforhold Tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Leieavtale Leietakere er : Posten Norge AS, leieareal: 375 m², Kontraktstid: , Årsleie: ,- El-FO AS, leieareal: 95 m², kontraktstid: (1års oppsigelse), Årsleie: ,- Leinesfjord Bensinstasjon AS, leieareal: 133 m², Kontraktstid: Årsleie: ,- Øko.net, leieareal: 219 m², kontraktstid: , Årsleie: ,- Arresten: leieareal: 35 m², kontraktstid: muntlig avtale, Årsleie: kr ,- Pr dags dato er det leieinntekter på kr ,- pr år. Leieavtalene følger med salget. Se vedlagte leieavtaler og oversikt for mer infomasjon. Kommunale avgifter Kommunaleavgifter: 9.800,-, Eeiendomsskatt: ,- Årlig renovasjon kommer i tillegg.

15 Eiendommens ligningsverdi Kr ,- Parkering God oppstillingsplass på egen grunn Overtagelse Etter avtale. Ansvarlig megler Eiendomsmegler Stian Wikstrøm Energimerkning EIendommen er ikke energimerket Undersøkelsesplikt Kjøper oppfordres til å sette seg inn i vedlagte dokumenter/rapporter samt undersøke eiendommen nøye før avtale inngås. Offentlige planer/ Reguleringsbest Området er regulert til næringsvirksomhet. Forbehold fra selger Eiendommen selges som angitt i kjøpekontrakt som er vedlagt. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene Spesielle/ uvanlige avtaleforhold Ingen Rydding/rengjøring Eiendommen vil ikke bli ytterligere ryddet/rengjort enn slik den fremstår. Diverse I henhold til lov om hvitvasking av , hvor formålet med loven er å forebygge og bekjempe hvitvasking av ut-bytte fra straffbare handlinger. Det innebærer at eiendomsmeglere og andre rapporteringspliktige har fått et verktøy som bidrar til å øke oppdagelsesrisikoen for hvit-vaskingshandlinger og samtidig kan forhindre at man selv blir utnyttet i en slik prosess. Omkostninger for kjøper Dokumentavgift til Staten, 2,5 % av salgsum.

16 Registrering av eierskifte kr Gebyr for grunnboksutskrift kr. 172,- (gjelder for hvert gnr. og bnr.) Registrering av pantedokument kr. 525,- Byggeteknisk spesifikasjon og arealbeskrivelse Det gjøres oppmerksom på at byggeteknisk spesifikasjon og arealbeskrivelse er basert på vedlagt takst i ht. Norsk Standard (3940), og er ikke kontrollert av megler. NS 3940 definerer bruksareal som nettoarealet og arealet av bruksenhetens innvendige vegger (NS pkt 3.3). Areal av primærrom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse. I NS 3940 er nettoareal definert som areal mellom omsluttende bygningsdeler (NS pkt 3.5). Primære rom kan for eksempel være oppholdsrom, soverom, kjøkken, entre, bad og rom for kommunikasjon mellom disse. Ufullstendig prospekt Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er et fullstendig prospekt. Komplett prospekt med takst, egenerklæring og eventuelle vedlegg ligger bakerst i salgsoppgaven. OBS: Dette er en del av selgers opplysningsplikt og kjøper plikter å gjøre seg kjent med denne før budgivning. Vedlegg Takst datert , Grunnboksutskrift, Leiekontrakter, Utkast til kjøpekontrakt, Budskjema. Viktig informasjon Vi anbefaler alle å ta med seg en sakkyndig person på en eventuell visning. Når det gjelder øvrige tekniske spesifikasjoner vedrørende boligen og eiendommen ellers, vennligst studer vedlagte takst og/eller tilstandsrapport nøye. Kjøper oppfordres til å gjennomføre evnt tekniske-/miljøundersøkelser i den grad Kjøper mener det er nødvendig. Selger fraskriver seg ansvar for evnt feil/mangler som senere skulle bli fremlagt av Kjøper som mangel og som Kjøper vil gjøre gjeldende. Risikoen for eventuelle feil, herunder risikoen for eventuell forurensing, reguleringsmessige problemstillinger mv, tilligger etter dette i sin helhet Kjøper. Skulle Kjøper fremsette krav mot Selger, har Selger, der krav om erstatning eller prisavslag som overstiger 10% av Kjøpesummen, en ubetinget rett til å heve kontrakten med Kjøper. Ved slik heving er Selger forpliktet til å tilbakeføre Kjøpesummen, mot tilsvarende tilbakeføring av skjøte på Eiendommen. Utover tilbakeføring av Kjøpesum og skjøte kan ingen av partene gjøre noen krav gjeldende mot hverandre. Selger kan i stedet for å heve kontrakten velge enten å betale eller å avvise et krav om høyere erstatning eller prisavslag. Selgers valg må gjøres innen rimelig tid etter at et spesifisert krav er mottatt fra Kjøper. Selgers eventuelle valg om ikke å heve kontrakten innebærer ingen erkjennelse av Kjøpers krav om erstatning eller prisavslag. Tilbudet er uten forbindtlighet. Vårt kontor er uten ansvar for mulige feil i denne salgsoppgaven. Selger har overlatt alt salgsarbeidet til oss. Alle forhandlinger må føres med vårt kontor. Dersom De ønsker å gi bud på eiendommen ber vi Dem benytte vedlagt budskjema. Alle bud vil bli lagt frem for selgeren til avgjørelse. Vi kan

17 bistå med utfylling av budskjema. Avtalebetingelser/Solgt som den er Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens 1-3 og forskriftens 1-2 er anvendt for dette oppdraget. Informasjonen i dette prospektet med vedlegg er mottatt fra selger / takstmann og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommene forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv kontrollerer eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og annen relevant informasjon om eiendommene. Eiendommen og dens tilbehør overtas som den/det er, jfr. avhendingsloven 3-9. Avhendingsloven 3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfelle: dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven 3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 2 år etter overtakelse. Eiendommen og dens tilbehør overtas som den/det er. Avhendingsloven 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar blant annet det fulle ansvar for skjulte feil. Heller ikke forhold som angitt i avhendingsloven 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel med mindre selger har opptrådt svikaktig. Nevnte forhold er hensyntatt ved fastsettelse av prisantydning. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også slik at reklamasjon (dvs. dersom kjøper hevder at selger har opptrådt svikaktig) senest kan finne sted 2 år etter overtakelse. Selger kjenner ikke til at det er forurensing i tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensing som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 6 måneder fra overtakelsesdato. Eiendommen selges som angitt i kjøpekontrakt som er vedlagt. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttetkontrakten anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene.

18 Budgivning

19 Viktige avtalerettslige forhold 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

20 Forbrukerinfo Fremgangsmåte ved budgivningen og budgivers rettigheter og plikter

21 Gjennomføring av budgivning 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Budskjemaet fås som vedlegg til salgsoppgaven eller kan lastes ned på Eiendomsmegler Stian Wikstrøm Fagansvarlig

22 Aeiendom advokatbasert eiendomsmegling Orgnr Kontakt Stian Wikstrøm m: e: Tlf:

23 VEDLEGG

24 (D*;;m Ta kst ove r ne flng_q_e"l "ng_eg[ Nilsen Torkjell BoligTakst og BoligTest Postboks BODø Tlf: Mobil: no www. boligtaksering. no BT/,qÆE[q ISB flq Bygningstype Gårdsnummer Bruksnummer Seksjonsnummer Festenummer Hjemmelshaver Kombinert Næringsbygg t144 NyMa Eiendom AS Leinesfjord 8283 Leinesfiord Markedsverdi: Vedlegg:

25 ThxspnrNcsFoRBUND Generell informasjon Takst over Næringseiendom. Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindlnger til andre aktører i eiendomsbransjen. Verditaksten er utført iht. NTF's regler, NS 3451 og NS Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt, supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Egne premisser Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og eller mangler, som han ikke kunne ha oppdaget, efter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. Taksten er avholdt etter beste skjønn og i henhold til gieldende instruks og retningslinjer. Det elektriske anlegget og røropplegget er ikke vurdert. Konstruksjoner over terreng er besiktiget fra bakkenivå. Der det i rapporten er foretatt antaketser, e} defte fordi angjeldende forhold ikke har latt seg bringe på det rene. Besiktigelsen blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksemp-el blir ikke møbler, tepper, badekar, dusjkabinett, hvitevarer, lagrede gjenstander og lignende flyftet på med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. RekvirenUeier plikter å lese igjennom takstdokumentet for å avdekke eventuelle feil opplysninger/mangler før takstdokumentet tas i bruk. Det bemerkes at en takst ikke er en tilstandsrapporuboligsalgsrapport. Eiendommen er vurdert ut fra forelagte opplysninger og etter besikigelse av eiendommen. Når eiendommen er møblert vil en del flater være tildekket av hvitevarer og diverse løsøre. Disse flyttes ikke av takstmannen og kan medføre at skader som er gjemt ikke fremkommer i taksten. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre de er angitt. Dei gjøres oppmerksom på at panteattest ikke er innhentet for eiendommen, og at det derfor ikke er kient om denne inneholder opplysninger om forhold som har betydning for taksten. Boligen er ikke undersøkt for skjulte feil eller mangler. Kommunens bygningsarkiv er ikke gjennomgått og taksten hensyntar således ikke forhold/opplysninger som forefinnes her, med mindre det uttryt<t<etig fremgår av takstdokumentet. Det er påkrevet å undersøke eiendommen grundig tør k1øp, ref. "Lov om avhending av fast eiendom 3-10". Taksten forutsetter at objekteuboligen er godkjent av bygningsmyndighetene på salgstidspunket. 21 I Leinesfiord 8283 Leinesfiord 't Side I av I lnitialer:

26 ThxsEnrNcsFoRBUND SKJEMA B TAKST OVER NÆRINGSEIENDOM BoligTakst og BoligTest Postboks BODØ Tlf: Mobil: EIENDOMMEN B Eiendommens betegnelse: Forretningsbygg Gnr: 2'f lbff: '134t144 ] rnr: I Snr: Postadresse: Leinestiord 8283 Leinesfjord Kommune: Steigen Hjemmelshave(e): Kommunenummer: 1848 NyMa Eiendom AS 2, BESIKTIGELSE - KILDEOPPLYSNINGER B Dalo:17.O4.14 Oppdragsgiver: Atle Nystad Til stede ved besiktigelsen: Atle Nystad og undertegnede OPPLYSNINGSKILDER E Bygningsvesenet EI Reguleringsvesenet I Vann/avløpsvesenet tr I Tinglysningigrunnbok E Sameiestyret I Eieten n DOKUMENTER E Utsfrift fra Grunnbok Dato: n Kjøpekontrakt n Målebre, I FerdigaftesUbrukstillatelse n srløte Dato: I Leiekontrakt El Situasjonskart E Skytddetingsforretning I Festekontrakt Dato: n Tingtyste avt./servitutter E.Tegninger n fopi av panteattest I Sekslonsdokumenter Dato:.. n Forsikringsdokumenter I fotos n Reguleringsplan n tr Ellnfoland 3. TOMTEN B Areal: 818i,4 m2 Regulertområde: EJa [ru"i IUnderregulering Utnyttelsesgrad: Andel av fellesareal: rrf Utvidelsespotensiale innenfor gjeldende reguleringsplan m2 TERRENG/OPPARBEI DELSE E Spesielle grunnforhold E Opparbeidet grøntareal E Asfalterte trafi kkarealer n Fortau n ADKOMST I Offenttig vei / gate n relles privat vei n eg"n privat vei E Privat vei, ikke opparbeidet n VANN OG AVLØP, EL - ANLEGG I Offenttig vanntilførsel E Annen vanntilførsel E offentlig kloakkanlegg n Annet avløpssystem fl Offenttig El-forsyning E Utendørs varmekabelanlegg n u PARKERING UTENDØRS: 6 Antall normalbilplasser Parkeringsareal for spesialkjøretøy/maskiner i m2 21 I Leinesfiord 8283 Leinesfiord 't Side 2 av I Initialer:

27 ThxspruNcsFonsuND Øvrige anlegg på/til tomten: Tomten som er flat er opparbeid med grøntanlegg og asfalterte trafikk områder. lngen avgrensninger i tomteskillende mot naboer. Plen langs vei og bakre side. Forøvrig asfaltert. Godt med biloppstillingsplasser på asfaltert areal. Tilkoblet kommunalt avløpssystem. Varmekabler i utvendig fortau under betongheller. Asfaltert trafikkareal rundt rundkjøring. Tomten ligger sentralt til i Leinestiorden, Det er etablert en olje/bensinutskiller type'suo-st' og overvannssluk type MO-l-RANA. Det er ikke kjent om det har vært foretatt reparasjon/utskifting/rehabilitering av avløps- eller vannledningen i og mellom bygningen og offentlig nett etter at bygningen ble oppført. Grunnet bygningens alder og på bakgrunn av de opplysninger som foreligger og levetidsbetraktninger kan tilstandsgrad på ledningene ikke fastslås. DRENERING: Funksjonen til drensrør. Hovedfunksjonen til drensrør i byggegrunnen er å hindre at grunnvannsnivået stiger slik at det skjer en vanninntrenging. Overflatevann skal i størst mulig utstrekning ledes bort fra grunnmur og ikke mer belaste drensledninger. Materialvalg på drensledninger er svært forskjellige, her kan for eksempel nevnes, plast, tegl og sementrør. Det som er her synes å være plastrør. Fuktsikring på utvendig side på grunnmuren skjer med ulike materialtyper og fuktsikring er av stor betydning, fordi dette kan ha direkte årsak til uønsket fuktgjennomgang. Like vikig som den finnes, er om den er montert tilfredsstillende. Dette er naturligvis ikke mulig å si noe sikkert om fordi alt er nedgravd. Gjør spesielt oppmerksom på at det er naturgitt med aldersmessig slitasjegrad. Normalt intervall for utskifting av drenssystem med drensledninger er mellom 20 og 60 år Normalpris tomt kr.: 0 JUSTERT TEKNISK TOMTEVERDI () 12 L) KR,: E Eiendomstomt Arlig festeavgift kr.: n Festetomt I Annet: Neste regulering av festeavgift: Festekontrakt opprettet år: Festekontrakt sist fornyet år: Festekontrakt utløper år: Avstand til: Jernbane Kai 20 km (ca) Forretningssentrum Holdeplass kollektiv transport 0 m (ca) 10 m (ca) 4. HOVEDBEBYGGELSE: HOVEDSPESIFIKASJON B Bygningstype: Kombinert Næringsbygg Antall etasjer/bygningssnittype : 1 etasje Byggeår Brutto Areal Kostpris Byggeår Brutto Areal Kostpris Bygget Tilbygget Ombygget Modernisert Løpende Kjøpsår: Brutto Areal m' Siste kjøpesum kr Fullverdiforsikret hos: if... Skadeforsikring Forsikringsbevisnr: SP HOVEDBEBYGGELSE: AREALER _ ROMFORDELING - TEKNISK NYVERDI B AREALER BTA Brutto areal BEA Eksklusivt areal AREALANVENDELSE 1. etg Arrest m/celle, vaktrom, 2 wc og lager økonet. 1. etg 0 0 Postkontor, lager, spiserom, Wc-rom og lageinntak. 1. etg 0 0 Trimstudio 1. etg 0 0 Knut Hamsund Videregående skole '1. etg 0 0 Slettvoll Regnskapskontor AS 1. etg 0 0 Bensinstasjon SUM I Leinesfiord 8283 Leinesfiord Side 3 av 8 lnitialer:

28 ThxsBnrNcsFoRBUND Stedsbetinget normal teknisk nyverdi pr. m' BTA kr.: NORMAL TEKNTSK NWERDI, STEDSBETINGET () 12 A) KR.: 23, HOVEDBEBYGGELSE: TEKNISK SPESIFIKASJON B Grunnforhold/fundamentering: GRUNN Og FUNDAMENTER: Gulv på grunn. Vurdering av byggegrunn og fundamentering: Etter opplysninger er det liellgrunn/sprengstein. Beskrivelse av byggegrunn er i samsvar hva som er erfaringsmessig er vanlig det beskrevne område. Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Kjellervegger: Hovedbæresystem: lkke etablert kjeller. Selvbærende w-takstoler. Forøvrig i 1.etg er det bærende konstruksjoner i bindingsverk. Yttervegger: Her gjøres en visuell kontrolt av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treveit<. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Bygningens yttervegger er mest sannsynlig oppført i 6" bindingsverk - dette med referanse til opprinnelig byggeår. lsolering iytterveggene er med 15 cm isolasjon. Utvendig sannsynlig kledd med vindtette plater. Vindtetting av type vaflex med klemlister. Steniplater og liggende kledning. Kledningen synes generelt sett å være god med referanse til opprinnelig byggeår. Generell noe sol og værslitt liggende kledning - spesielt mot sør og vest. UWendig behandling bør utføres. Normalt intervall for bytte panel av trepanel er mellom 40 og 60 år Normalt intervall for maling av trepanel eller tømmer, malt er mellom 6 og 12 år Normalt intervall for dekkbeis av trepanel med dekkbeis er mellom 4 og 8 år Vinduer: Vinduer med 2-lags isolerglass i treramme. Overflatebehandlet med maling/lakk. Vinduer fra opprinnelig byggeår. Slitasjegraden er normal ut fra dette. Det ble ved befaring ikke oppdaget punkterte vin_duer, nien tor a avde-klie slikt kreves ofte helt spesielle lysforhold. Slike lysforhold var ikke til stede på befaringstidspunktet og følgelig må det på grunn av alder likevel ikke utelukkes. Punkteiing og små råteskader av vinduer er påregnelig som følge av vanlig slitasje. Generell vedl ikehold/overflatebehandli n g bør utføres. Normalt intervall for utskifting av trevindu er mellom 20 og 60 år Normalt intervall for beising av trevindu, beiset er mellom 1 og 3 år Normalt intervall for utvendig maling av trevindu, malt er mellom 2 og 6 år DØRER: Det ble på inspiserte steder ikke påvist vesentlige skader på ytterdørene. Innvendige dører som slette/finerte dører. - Normal slitasjegrad uten påviste vesentlige skader utover påregnelig slitasje på bakgrunn av etableringså r. lnnervegger: Vegger av bindingsverk. Panelt og malte overflater. Brannhindrede plater. Etasjeskille(e): Gulv på grunn. Pålagt vinylbelegg og fliser over betong. Yttertak: Saltak tekket med elokserte stålplater. Snøfangere er montert. Stål takrenner med avløp til drenering og terreng. lndre del av takrennene er etablert med varmekabler. Sanitæranlegg: varmeanlegg: '12 stk wc-rom. 2 stk dusjer Bygget er oppvarmet med varmeovner og varmegjenvinningsanlegg. 25 stk nye el-ovner ble etablert i Air kondisen ble etablert i avdelingen til bensinstasjon i Varmegjenvinning: Ja. Ventilasjonsanlegg: Ja, 3 stk. Meget goclt utbygget. 21 I Leinesfiord 8283 Leinesfiord Side 4 av B lnitialer:

29 ThrspmNcsFoRBUND EI-kraftanlegg: 3-faset inntak. El.anlegget ble oppgråclert i Det elektriske anlegget synes å være godt utbygget. Er ikke vurdert / kontrollert av undertegnede. Det kreves autorisasjon og spisskompetanse som ikke innehas. Signal- og alarmanlegg: Brannseksjonering/rømning: Tilfluktsrom: Ja. Brannslanger for hver branncelle. Nei Tilleggsopplysninger: Arealene er oppmålt fra fremlagte tegninger og er beregnet ut fra Norsk Standard NS Det gjøres spesielt oppmerksom på at kravene i Byggeforskriftene ikke er sammenfallende med kravene i NS 3940, og at det derfor kan forekomme forskjeller på hva som defineres som målbart areal. Målbart areal etter NS 3940 betyr derfor at arealene ikke nødvendigvis er godkjent hos bygni ngsmyndighetene. Det er ikke beregnet verdi av innbo/løsøre bortsett fra løsøre som er "naglet" fast 6.1 TTLLEGG FOREKSTRASTANDARD () 11 B) KR.: FRADRAG PA GRUNN AV BYGGEMATE OG PLANLøSN NG () I 2 C) KR.: Synlige setningsskader E] t«e registrert n MinOre n eetyoelige Synlige lekkasjer/fuktskader EI txfe registrert n Mindru E eetyoetige Synlige sopp/råteskader EX t«e registrert fl MinOre fi AetyOetige Nærmere beskrivelse (også andre skader): Med referanse til byggeår/alder fremstår beskrevne eiendom i rimelig god stand og hvor det videre presiseres med referanse til byggeårlbyggeskikk at det vil være forhold av bygningsmessig art som ikke tilfredsstiller dagens krav - og som sådan ikke oppfattes som feil eller mangler. Vinduene er fra byggeår. Slitasjegraden er normal ut fra dette, Det ble ikke påvist skader av vesentlig betydning utover den forventede slitasjen på grunnlag av levetiden på vinduene. Elokserte takplater. Generelt noe rust i innfestingen og nedre del av takplatene. VARMEISOLERING Yttervegger LYDISOLERING Tak og gulv Yttervegger Lydskillevegger Etasjeskillere E coo fl eoo n eoo E eoo n eoo E Normal E Normal I Normat n Normal n Normal n UkjenUikke vurdert I Oadig E UkjenUikke vurdert n oanig E Ukjenvikke vurdert E oaflig El UkjenUikke vurdert E oailig n UkjenUikke vurdert n oadig 7. HOVEDBEBYGGELSE: SAMLET TEKNISK VURDERING B GENERELLVERDIREDUKSJON GJENSTAENDEARBEIDER KR.: OOO SUM VERDIREDUKSJON I RELASJON TIL TEKNTSK NWERDT ()12 F) KR.: Tilleggsopplysninger: Bygningen fremstår i hovedsak fra opprinnelig byggeår. Jevnlig innvendig vedlikehold er foretatt. Generell verdireduksjon i forhold til byggeår/elde samt til bygningens generelle tilstand på befaringstidspunktet. KR.: 21 I Leinesfigrd 8283 Leinesfjord Side 5 av I lnitialer:

30 ThKssRrNcsFoneuND 8. TILLEGGSBYGNINGER - TILLEGGSAREAL - ANDEL AV FELLESAREAL B Bygni n gstype/area ltype 1.3x15M3 Glassfibertanker 2. Pumpe 3. Gasslager + Frittliggende/tilbygget Nedgravet Friftliggende Frittliggende Byggeår Bruttoareal (BTA) m'z 3 1 Fundamentering Hovedbyggemateriale YUertak Varmeisolering Vedlikeholdsstatus Teknisk nyverdi pr. m 't TEKNISK NWERDI (),I2 H) KR.: 't VERDTREDUKSJON () 'r2 r) KR.: Tilleggsopplysninger: Gasslager. Godkjent. Tankanlegg 3 stk glassfiber tanker ble etablert i stk pumpe med kortautomat fra 2013 med 6 uttak. 9. SPESIELLE OPPLYSNINGER B Konsesjonspllkt: n.ia I uei Offentlig forkjøpsrett: n la E Nei Tilleggsopplysninger: Privat forkjøpsrett: E la E] ruei Beskrevne eiendom var møblert på befaringstidspunktet. Møbler, inventar og annet utstyr ble således ikke flyftet på. Takstøkonomen er ikke ansvarlig for mangler/tilbakeholdelse av opplysninger om råte, fukskader, feil og mangler som han ikke kunne oppdage under befaringen som god skikk tilsier. Det er ikke foretatt kontroll om innhold av PCB- holdige materialer og/ eller asbest i bygningen. 10. KONTRAKTS- OG LETEFORHOLD - NøDVENDIGE PÅKOSTNINGER B Sum BTA (rub.s) m2 Kontraktsfestet utleie: m2 Ledig areal: m2 Vakansgrad o/o: Tilleggsopplysninger: For vurdering av markedsverdi er det benyttet i hht fremlagt leiekontrakter. lnnteker refererer seg til leiekontrakter av nåværende lokaler. FDV - kostnader (forvaltning, drift og vedlikehold) er fordelt med kr etter de faktiske utgifter etter opplysninger fra eier. Eiendommen var utleid. I forbindelse med besiktelsen ble det ikke flyttet på møbler/utstyr eller annet fast innbo. Eiendommen/bygningen antas å ha et utviklingspotensial ved omdisponering og/eller utvidelse, og hvor dette kan ha en positiv innvirkning på avkastningsverdien. Herunder medtaft en forholdsvis andel som omfatter tomteareal ut over behov tilpasset dagens drift TILSTANDSRAPPORT. REHABILITERINGSVURDERING B Tilstandsrapportforeligger: E;, EI N"i vedlagt: n.lu E ru"i Rehabiliteringsvurdering foreligger: n ;a E] ruei vedlagt: n.lu f] N"i Tilstandsrapport nødvendig? n lu Hvis ja, hvorfor? Taksten har tiileggsbilag, n Ja f] llei Takstdokumentet er en visuell gienomgang av beskrevne eiendom og må ikke forveksles med tilstandsrapport. Eier/rekvirent pliker å lese gjennom takstdokumentet for å avdekke eventuelle feilaktige opplysninger før bruk. 21 I Leinesfiord 8283 Leinesfiord { Side 6 av 8 lnitialer:

31 ThrspnrNcsFoRBUND 12. TEKNISK VERDI B A (Rubr. 5) B (Rubr. 6.1) c(a+b) D (Rubr.6.2) E (C-D) F (Rubr. 7) G (E-F) H (Rubr. 8) I (Rubr. 8) J (H-r) K (G+J) L (Rubr. 3) M (K+L) Normal teknisk nyverdi, stedsbetinget Tillegg for ekstra standard Sum Fradrag pga. byggemåte og planløsning Teknisk nyverdi hovedbygning Teknisk verdireduksjon Teknisk verdi hovedbygning Teknisk nyverdi andre bygninger Teknisk verdireduksjon andre bygninger Teknisk verdi andre bygninger Teknisk verdi samlet bebyggelse Justert teknisk tomteverdi SUM TEKNISKVERDI kr kr kr kr kr kr kr kr kr KR SAMLET BEDøMMELSE B 0= = -c -z -l t_l Bygningen Materialstandard UUU tr Utførelsesstandard n BydeUdistrikt Attraktivt Nærområdet Sentralt Tomten Utviklingstendenser Servicestandard Plassering i området Sol og utsikt Trivselsverdi Anleggsverdi ntrtr ntrn {t EtrN nen tr8tr u XLIU trlili nnn ntrn ntrn U tr n ndn ntrtr n nbn nnn nen nnn n EtrN Planløsing Modernitet Arbeidsmiljø Vedlikehold Innvendiq Utvendig Eiendommen Helhetsintrykk Markedsinteresse trtrn trntr trtrn ntrn EtrN trnr nn atrn nn trntr ntrn tr ntr trn n trnn trnn n Enn 14. MARKEDSVERDI B Ar1 Ar2 Ar3 Ar4 År5 Leieinntekt L kostnader 'l ',t't FDV - Festeavgifter, Fa Driftsoverskudd g 660 O0o Nåverdi av driftsoverskudd gn Ar6 Ar7 ÅrB År9 Ar'10 Leieinntekt L FDV - kostnader Festeavgifter, Fa Driftsoverskudd g Nåverdi av driftsoverskudd gn lnflasjon J usteringsfaktor for leieinntekter Avkastningskrav = nominell kalkulasjonsrente Arlig nominell eiendomsverdistigning Sum nåverdi av driftsoverskudd GN =sum(gn1 gn10) Beregnet avkastningsverdi A=GNxaf Nødvendige påkostninger Se anmerkninger i rubrikk 10 JUSTERT AVKASTNINGSVERDI = A - Nødvendige påkostninger Nåverdi av restverdi etter 1 0 år Ro=A-GN Nominell restverdi etter 10 år R10 i= t- rn= kr.: kr.. - kr.. kr.: kr.: kr.: o/" '100 0/o 15 0k 1 o/o 21 I Leinesfiord Leinesfiord Side 7 av I lnitialer:

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,-

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,- MØLNMYRA/MISVÆR PRISANTYDNING: KR 1670000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Mølnmyra Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - kontorbygg, verksted, og lager EIENDOMMEN

Detaljer

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1200000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Eiterå Kort sagt - Garasje, oppholdsrom og sandlager - Ca 35 km fra Mo i Rana - Gode eksponeringsmuligheter rett ved

Detaljer

HESTBRINKEN PRISANTYDNING: KR 480.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

HESTBRINKEN PRISANTYDNING: KR 480.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no HESTBRINKEN PRISANTYDNING: KR 480.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Hestbrinken/Storjord Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Beliggende rett ved E6 SANDLAGER

Detaljer

BØRSELV PRISANTYDNING: KR 1.310.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BØRSELV PRISANTYDNING: KR 1.310.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BØRSELV PRISANTYDNING: KR 1.310.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Børselv Garasje Kort sagt - Garasje, sandlager og brakkerigg - Ca 42 km fra Lakselv - Romslig tomt på ca 10 mål

Detaljer

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Vassmarka Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Stor tomt KONTORBYGG Boligtype Næringsbygg

Detaljer

Setsåbakken. Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,-

Setsåbakken. Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,- Setsåbakken Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,- Juni 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Setsåbakken 6 Innflyttingsklar leilighet

Detaljer

Sisikveien. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 180 000,- Fellesgjeld 142 082,- Totalpris: 1 322 082,-

Sisikveien. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 180 000,- Fellesgjeld 142 082,- Totalpris: 1 322 082,- Sisikveien Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 180 000,- Fellesgjeld 142 082,- Totalpris: 1 322 082,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sisikveien 15 D Gunstig inngang i boligmarkedet.

Detaljer

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien Frittliggende enebolig i borettslag med beliggenhet i barnevennlige omgivelser. Prisantydning 750 000,- Fellesgjeld 121 950,- Totalpris: 871 950,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien 1 Bolig

Detaljer

Sjøgata 55E Her får du alt innen rekkevidde. Romslig leilighet i 2. etg med privat balkong og gode solforhold.

Sjøgata 55E Her får du alt innen rekkevidde. Romslig leilighet i 2. etg med privat balkong og gode solforhold. Sjøgata Gunstig inngang i boligmarkedet. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 300 000,- Fellesgjeld 207 456,- Totalpris: 1 507 456,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjøgata 55E Her

Detaljer

Trostveien. Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,-

Trostveien. Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,- Trostveien Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Ttrostveien 8 a Sentral og romslig bolig

Detaljer

Sjønstådalen. Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 120 000,- Verditakst 1 120 000,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Sjønstådalen. Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 120 000,- Verditakst 1 120 000,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjønstådalen Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 120 000,- Verditakst 1 120 000,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjønstådalen Nyere fjellhytte med fin standard. Flott utsikt

Detaljer

Tangveien. Oppusset enebolig med god plass Prisantydning,- Verditakst 2 800 000,- April 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Tangveien. Oppusset enebolig med god plass Prisantydning,- Verditakst 2 800 000,- April 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Tangveien Oppusset enebolig med god plass Prisantydning,- Verditakst 2 800 000,- April 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Tangveien 6 Sjarmerende bolig med spennende løsning over flere plan. - Mye oppusset

Detaljer

GREPAN - TJØME. www.smartmegling.no

GREPAN - TJØME. www.smartmegling.no GREPAN - TJØME Helt i vannkanten med fantastisk utsikt og bryggeplass Prisant.: 8 000 000,- Adresse: Grepanveien øst 30 P-rom/Bra: 97/99 kvm Tomteareal: 395 kvm Oppdragsnr: 2140027 www.smartmegling.no

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

Evjen. Mulighet for en gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 980 000,- Verditakst 980 000,- April 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Evjen. Mulighet for en gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 980 000,- Verditakst 980 000,- April 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Evjen Mulighet for en gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 980 000,- Verditakst 980 000,- April 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Evjen Her kan du bo godt til en relativt billig penge. Renovert enebolig

Detaljer

Galnåsmyra. For deg som vil flytte rett inn. Prisantydning 1 990 000,- Fellesgjeld 209 459,- Totalpris: 2 199 459,-

Galnåsmyra. For deg som vil flytte rett inn. Prisantydning 1 990 000,- Fellesgjeld 209 459,- Totalpris: 2 199 459,- Galnåsmyra For deg som vil flytte rett inn. Prisantydning 1 990 000,- Fellesgjeld 209 459,- Totalpris: 2 199 459,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Galnåsmyra 25 b Oppgradert og romslig leilighet

Detaljer

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm.

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Oppdragsnr: 50130026 MOI Moiveien 7, 4460 MOI Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Moiveien 7 INNHOLD 01 02 03 04 05 07 30 31 32 33 Innhold

Detaljer

Forhåndstakst over næringseiendom

Forhåndstakst over næringseiendom Jahr Vidar Forhåndstakst over næringseiendom Slettmoen 2032 MAURA Tlf: 63 99 30 46 Mobil: 906 87 363 post@vidarjahr.no www.vidarjahr.no Vengerfossen 2073 Bøn Markedsverdi: 2 000 000 Bygningstype Verkstedbygning/lager

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,-

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- VALNESFJORD Berglia 3 BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- Her kan vi presentere en romslig enebolig på et plan beliggende i attraktive Valnesfjord. Boligen ligger fint og fritt med

Detaljer

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,-

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,- MASI TURISTSENTER Masi Turistsenter P-rom/Bra: /432 Oppdrag: 80212053 Prisantydning: 5.250.000,- Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet DNB Eiendom - Hele Norges

Detaljer

KANABAKKEN 8 B VADSØ. Halv part av to-mannsbolig med garasje. Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m²

KANABAKKEN 8 B VADSØ. Halv part av to-mannsbolig med garasje. Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m² KANABAKKEN 8 B VADSØ Halv part av to-mannsbolig med garasje Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m² NØKKELINFORMASJON ADRESSE Kanabakken 8 B POSTNUMMER/POSTSTED

Detaljer

SKOTFOSS - SKIEN. Pollenvegen 32, 3720 SKIEN Oppdrag: 60914025

SKOTFOSS - SKIEN. Pollenvegen 32, 3720 SKIEN Oppdrag: 60914025 SKOTFOSS - SKIEN Pollenvegen 32, 3720 SKIEN Oppdrag: 60914025 ENEBOLIG MED "ALT PÅ EN FLATE" - RENOVERT 1998-2001 POLLENVEGEN 32 INNHOLD 5. 6. 10. 12. 16. 20. 24. 26. 27. 28. 30. 43. 46. 52. 53. 57. 58.

Detaljer

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO 4-roms andelsleilighet med stor terrasse og garasje Oppussingsbehov Prisantydning: 1 650 000,- Andel leilighet BTA: 113 m² / P-rom: 97 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no TØNSBERG - SENTRUM Lys og pen selveierleilighet i 2 etasje 1 soverom Sydvendt balkong Ingen forkjøpsrett Egen terrasse + felles takterrasse og terrasser Prisant: 1 890 000,- Adresse: Storgaten 12B P-rom/Bra:

Detaljer

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL. BLOMMENHOLM Generasjonsbolig Lillehagveien 52 PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Lillehagveien 52 Oppdragsansvarlig: Gro Kirchoff Mobil: 930 23

Detaljer

OLE BRUMS VEI 40 OSLO

OLE BRUMS VEI 40 OSLO OLE BRUMS VEI 40 OSLO 3-roms andelsleilighet i 2 etg med balkong Leiligheten trenger total oppussing Heis Prisantydning: 1 350 000,- Andel leilighet BTA: 80 m² / P-rom: 70 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT OPPDAL/NYHAUGEN Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT NYHAUGEN 17 INNHOLD 5. 6. 8. 10. 14. 16. 18. 20. 21. 23. 68. 69. 70. Fakta om eiendommen Nabolaget

Detaljer

RAMFJORDNES. Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: 1.950.000,- Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004

RAMFJORDNES. Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: 1.950.000,- Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004 RAMFJORDNES Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004 Prisantydning: 1.950.000,- Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer