Sommermusikkskolene. en musikalsk inspirerende og lærerik sommer for alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sommermusikkskolene. en musikalsk inspirerende og lærerik sommer for alle"

Transkript

1 Sommermusikkskolene en musikalsk inspirerende og lærerik sommer for alle

2 Sammendrag I Norge gjøres det et stort og godt arbeid for å få fram morgendagens musikere. Det finnes gode kulturskoler, talentutviklingsprogrammer og god høyere utdanning innen musikk. Likevel mangler det noen brikker i puslespillet. Sommermusikkskolene spiller en nøkkelrolle i å inspirere unge klassiske musikere og gi ferdigheter i og erfaring med ensemblespill. Samtidig mangler sommermusikkskolene de økonomiske musklene som skal til for virkelig å fylle denne oppgaven. Et løft er nødvendig for at sommermusikkskolene skal kunne utvikle et tilbud som står i samsvar med dagens behov, og som ikke har en så høy pris at det virker ekskluderende. Det er særlig tre områder som har behov for en ekstra satsing: høyere lærertetthet et mangfoldig tilbud et mer inkluderende tilbud Derfor ber De Unges Orkesterforbund ber om at orkestersommerskolene øremerkes 2,4 millioner kroner over Statsbudsjettet. Om UNOF De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en landsomfattende organisasjon for alle barne- og ungdomsorkestre i Norge. Organisasjonen har medlemmer i alderen 2-26 år, som spiller i 140 lokale orkestre. UNOF forvalter ulike støtteordninger og driver Norsk Ungdomssymfoniorkester (NUSO) og Norsk Barnesymfoniorkester (NBSO). I tillegg arrangeres det 14 sommermusikkskoler over hele landet i regi av De Unges Orkesterforbund. Sommermusikkskolene Sommermusikkskolene er ukelange kurs som holdes i sommerferien. Det er tilsammen rundt 1200 deltakere på UNOFs 14 sommermusikkskoler. Hovedtilbudet på kursene er orkesterspill og kammermusikk. Samtidig får deltakerne også mesterklasser, individuelle timer, teori- og musikkhistorietimer, dirigentundervisning, improvisasjonsundervisning, folkemusikkurs med mer. Alle sommermusikkskolene har ulik karakter, med forskjellige målgrupper og organisering. Felles for alle er en sterk satsing på orkester, kammermusikk og samspill. Mange unge utøvere får her sin første erfaring i fullt symfoniorkester, eller spiller for første gang i strykekvartett. Deltakerne får undervisning av noen av Norges fremste musikere, pedagoger og professorer, samt internasjonale utøvere fra øverste hylle. Sammen gir disse sommermusikkskolene, som er spredt over hele landet, barn og unge et nasjonalt sommerkurstilbud på musikk og orkester.

3 Sommermusikkskolenes betydning Unge norske musikere møter en stadig tøffere hverdag etter endte studier. Konkurransen fra utenlandske musikere om stillinger i norske orkestre og ensembler er høy, og like vanskelig er det å lykkes i utlandet. Det krever mye av de nyutdannede. Ikke bare må de ha øvd sine timer på øvingsrommet, de må også ha et mangfold av erfaringer, kunnskap og evner. De er nødt til å ha opparbeidet seg et nettverk rundt om i Norge og internasjonalt. De må ha mye orkestertrening og samspillerfaring. De må ha spesialferdigheter som gjør dem i stand til å skille seg ut i mengden. Og de må ha en indre drivkraft som får dem til å presse seg selv og utøve musikk på aller høyeste nivå. I Norge gjøres det et stort og godt arbeid for å få fram morgendagens musikere. Det finnes gode kulturskoler, talentutviklingsprogrammer og god høyere utdanning innen musikk. Men sommermusikkskolene fyller et behov andre tiltak ikke dekker, og spiller en nøkkelrolle i å skape gode forutsetninger for neste generasjons profesjonelle musikere. Skoleferien er lang. Å gå to hele måneder uten undervisning er hemmende for utviklingen til unge musikere. Derfor er sommerkurs essensielt for å holde motivasjonen og inspirasjonen på topp også gjennom varme sommerdager. Sommermusikkskolene fyller hullet på sommeren og inngår i den totale opplæringen de unge får gjennom et helt år med kulturskole, talentprogrammer, ukentlige orkesterøvelser, kurs og seminarer. Det unike med sommermusikkskoletilbudet i Norge på orkesterfeltet er mangfoldet deltakerne blir tilbudt. Én sommermusikkskole kan ha fokus på fullt symfoniorkester, mens en annen retter seg mer mot kammermusikk, og en tredje tilbyr daglige enkelttimer. I tillegg har hvert kurs sine særegenheter som gir deltakerne en helt spesiell opplevelse. På et kurs kan du fordype deg i folkemusikk, og på en annen i improvisasjon. Deltakerne på UNOFs sommermusikkskoler får hver og en individuell og personlig oppfølging, med mål om i løpet av ei uke utvikle og inspirere hver enkelt deltaker mest og best mulig. Deltakerne får undervisning av noen av de beste profesjonelle orkestermusikerne, dirigentene og pedagogene som er å finne i Norge og utlandet. De unge musikerne utvikler ferdigheter som er skreddersydd utfordringene de vil få som profesjonelle musikere. På sommermusikkskolene settes det i gang prosesser som gir den unge musikeren et stort løft musikalsk og teknisk på instrumentet. Det å få et nytt syn på en problemstilling kan hjelpe en til å ta det neste steget og fortsette veien videre mot en profesjonell karriere. Den vitamininnsprøytinga som sommermusikkskolene gir kan ikke framheves nok. Vi hører gang på gang historier om barn som var lei av å spille, men som etter å ha deltatt på sommerkurset fikk en enorm drivkraft og ønske om å spille og lære mer. Flere av disse har gått videre med musikkutdanning og er nå å finne rundt om i det rike musikklivet i Norge. Fiolinist Guro Kleven Hagen har i en alder av 21 år opptrådt som solist med orkestre i en rekke land, har vunnet internasjonale konkurranser og mottatt flere priser, sist Arve Tellefsens musikerpris i I et intervju med UNOF (vedlagt) framhever hun sommermusikkskolenes betydning for å inspirere. «Inspirasjonen man får er virkelig viktig. Jeg husker hvordan det føltes etter de første årene jeg ville øve så mye. jeg forsto at det dreier seg om musikk, der er mange som holder på med det, det er kjempegøy, og man merker at man blir flinkere. Man får ikke alltid den følelsen når man står og øver hjemme.»

4 Utfordringer og ambisjoner Dersom sommermusikkskolene skal forsette å være et relevant tilbud som bidrar til å utvikle morgendagens musikere, må de arbeide kontinuerlig med å utvikle innholdet i kursene og sikre at de samsvarer med behovene både til de unge musikerne selv og til orkesterne og musikerlivet «der ute». UNOF har identifisert tre satsingsområder der vi ønsker å styrke sommermusikkskolenes tilbud. 1) Høyere lærertetthet Vi ønsker at sommermusikkskolene kan ha flere lærere per elev enn i dag. Det vil gi hver enkelt elev bedre oppfølging og hjelp til å utvikle seg som musikere. Å ha flere timer med en professor og utøver fra øverste hylle i løpet av kursperioden vil gi den unge musikeren grundigere undervisning, mer inspirasjon og en klarere idé om hva den må gjøre for å ta de neste stegene i sin vei mot profesjonell musiker. Sommermusikkskolene har i dag en lærertetthet på i gjennomsnitt 6,64 elever per lærer. Dersom Valdres Sommersymfoni holdes utenfor, er lærertettheten 7,96 elever per lærer. For enkelte av skolene er den over 12. Vi ønsker å strekke oss mot et mål om seks elever per lærer på alle sommermusikkskolene, for å sikre et pedagogisk tilbud av høyest mulig kvalitet. 2) Et mer mangfoldig tilbud UNOF ønsker at sommermusikkskolene skal være forskjellige og mangfoldige. Hver enkelt sommermusikkskole må kunne utvikle seg i sin egen retning og ha en tydelig profil. Ved at sommermusikkskolene tilbyr ulike kurs og fag, vil deltakerne kunne velge den skolen som passer en selv og det en ønsker å lære i løpet av sommeren. Sommermusikkskolene merker at unge musikere i dag etterspør et musikalsk tilbud ut over samspillet i grupper og orkestre. Mesterklasser eller tilleggskurs har beveget seg fra å være «krydder» til å bli en mer sentral del av hva man kommer på sommermusikkskole for å oppleve. Det stiller også større krav til kvalitet og ressursbruk. 3) Et mer inkluderende tilbud UNOF mener også at det skal være en lav terskel for å delta på sommermusikkskolene. Musikkfaglig sett er dette ivaretatt. Sommermusikkskolene har tilbud som retter seg både mot nybegynnere og mot erfarne musikere som er godt på vei til å bli profesjonelle. Økonomisk sett er saken en annen. UNOF mener pris er en faktor som bidrar til å ekskludere mange fra å delta på sommermusikkskolene. Vi ønsker at deltakerne kun skal betale for kost og losji, mens det faglige innholdet på kurset er dekket. Det gjør at flere vil kunne delta på kursene og flere får muligheten til å få inspirasjon og veiledning til å utvikle seg musikalsk og teknisk på instrumentet.

5 Sommermusikkskolenes økonomiske situasjon Deltakerne selv står får den største delen av finansieringen av sommermusikkskolene. Øvrige kilder til finansiering er offentlig støtte, noe lokal støtte og noen private sponsormidler. De totale kostnadene for alle sommermusikkskolene utgjør 7-8 millioner kroner i året. Deltakeravgiften står for i underkant av halvparten av inntektene. Staten dekker i dag om lag 20 prosent av sommermusikkskolenes utgifter. Størstedelen av dette beløpet kommer fra direkte støtte til Valdres Sommersymfoni, som er den største av sommermusikkskolene. For de øvrige sommermusikkskolene er situasjonen trangere. Om Valdres Sommersymfoni holdes utenfor, utgjør statlig støtte omtrent åtte prosent av sommermusikkskolenes utgifter. I de videre beskrivelsene av sommermusikkskolenes ressurser oppgir vi derfor tall både med og uten at Valdres Sommersymfoni er regnet med. Sommermusikkskolene har store utgifter knyttet til fagkrefter og kurssteder, og er nødt til å ha høye deltakeravgifter. Prisen for å delta på sommermusikkskole varierer mellom og kroner per deltaker, alt etter om deltakerne overnatter eller ikke. Dette virker ekskluderende og er til hinder for potensielle deltakere fra familier som er i en presset økonomisk situasjon. UNOF mener at dette er uheldig. Vi ønsker at så mange som mulig skal få sjansen til å ta del i den berikende og utviklende aktiviteten det er å spille i orkester. Som en del av vårt arbeid med inkludering utarbeidet De Unges Orkesterforbund i 2013 rapporten «En rimelig sjanse. Orkesteraktiviteter og inkludering i De Unges Orkesterforbund». Rapporten slår fast at flere av UNOFs orkestre rekrutterer relativt skjevt hva gjelder sosial bakgrunn, med høy deltakelse fra barn og unge som kommer fra familier med god råd. Ifølge rapporten er pris er en barriere for at flere barn fra lavinntektsfamilier kan delta. UNOF ønsker at sommermusikkskolene

6 skal være åpne for alle. Økt støtte vil gjøre sommermusikkskolene i stand til å sette ned prisene. For å oppnå disse målene trenger sommermusikkskolene en solid bunnfinansiering fra det offentlige. UNOF ser på sommermusikkskolene som en nasjonal helhet, der de sammen dekker et behov for sommerkurs til unge musikere i orkester. UNOF mener utdanningen av unge musikere er et offentlig ansvar, og at utgiftene til instruksjon på sommermusikkskolene derfor burde dekkes av staten. Det tilsvarer om lag 20 prosent av sommermusikkskolenes totale kostnader. Hva vi ber om I dag dekker statlige midler 50 kroner dagen per deltaker. Hver deltaker betaler i gjennomsnitt 600 kroner per dag i kursavgift. For å sikre en bærekraftig økonomi for sommermusikkskolene, der deltakerne og kvalitet står i fokus, ber De Unges Orkesterforbund ber om at orkestersommerskolene øremerkes 2,4 millioner kroner over Statsbudsjettet. Det vil innebære at staten dekke 300 kroner dagen per deltaker. I dag er det statlige tilskuddet Økningen vi ber om er i underkant av hva indeksreguleringen til et profesjonelt orkester er, og vil bety et enormt løft for morgendagens musikkliv.

7 Fiolin-stjerneskuddet Guro Kleven Hagen mener sommermusikkskolene er viktige for å inspirere unge musikere til å bli bedre. Foto: Ole Jørgen Bratland Vi trenger sommermusikkskolene Inspirasjon, samhold, utvikling: Fire profesjonelle musikere snakker om om hva sommermusikkskolene har betydd for deres musikalske utvikling. Alle intervjuene er gjennomført av UNOF/Even Tømte våren GURO KLEVEN HAGEN Fiolinist Guro Kleven Hagen har i en alder av 21 år opptrådt som solist med orkestre i en rekke land, har vunnet internasjonale konkurranser og mottatt flere priser, sist annet Arve Tellefsens musikerpris i Jeg kommer fra Valdres, og begynte å spille fiolin da jeg var fem og et halvt år gammel. På de tiden jeg begynte å spille var Valdres sommersymfoni allerede ganske stort. Jeg hadde spilt litt over ett år da jeg var med der for første gang. Det var også et ganske aktivt strykemiljø. Vi hadde et orkester som het Valdresstrykerne som jeg spilte med. Det var mye som skjedde i Valdres. Det miljøet dro også på andre kurs, blant annet til Otta og på lokale samlinger i Valdres. Etterhvert begynte jeg også å dra på kurs i utlandet. Det høres ut som du hadde store ambisjoner ganske tidlig? Ikke nødvendigvis. Jeg hadde en drøm om å være fiolinist veldig lenge, men det var ikke derfor jeg dro på sommerkurs. Først og fremst var det en fantastisk opplevelse å

8 møte noen som holdt på med det samme som meg. Der jeg spilte til daglig ar jeg etterhvert den eneste som spilte fiolin. Man føler seg litt alene. Det er viktig å komme i kontakt med folk som har samme interesse, så man kan snakke om det på en måte man ikke kan snakke med andre venninner. Det er inspirerende å spille sammen med andre på samme alder og nivå. Man tror kanskje man er best i verden, og merker at man kanskje ikke er det likevel. Det er sånn man lærer. Hvis man bare spiller for seg selv, er det begrenset hva man får inn av musikalske opplevelser. Jeg hadde for eksempel ikke spilt noen form for kammermusikk før jeg kom i kontakt med det på sommerkurset. Det var på sommersymfonien jeg møtte Alf Richard Kraggerud for første gang og kom i kontakt med Barratt Due-systemet. Det var utrolig viktig å kunne komme i kontakt med lærere. Det er noe annet når man spiller med folk man kjenner godt og treffer hver uke, eller folk man aldri har truffet før. Man lærer å kommunisere på en annen måte hvis man plutselig må forholde seg til andre musikere. Det tror jeg er viktig, for det hjelper deg å forstå tidlig hvordan det er å faktisk jobbe som musiker. Når jeg deltar på festivaler nå, må jeg stadig spille sammen med folk jeg ikke kjenner. Vi skal kanskje holde en konsert om tre dager, og da må vi faktisk jobbe fram et resultat i løpet av de tre dagene. Jo tidligere man får den typen erfaringer, jo bedre klarer man å overleve som musiker senere. Hva er annerledes etter en uke på sommermusikkskole? Inspirasjonen man får er virkelig viktig. Jeg husker hvordan det føltes etter de første årene. Jeg ville øve så mye! Jeg forsto at det dreier seg om musikk, der er mange som holder på med det, det er en stor gruppe, og er kjempegøy man før ikke alltid den følelsen når man står og øver hjemme. Man merker også at man blir flinkere. På Valdres sommersymfoni er det individuelle timer med lærer hver eneste dag. Man lærer veldig mye av å spille så mye sammen med dyktige nasjonale og internasjonale instruktører. Jeg skrev gjerne ned ting etter hver eneste time jeg hadde, ting jeg kunne jobbe videre med og som gjorde meg bedre etterhvert. Har du et spesielt minne eller en opplevelse fra sommerkurset du har lyst til å dele? Allerede de første årene på Valdres sommersymfoni møtte jeg noen av de som er mine aller beste venner i dag. En av de jeg møtte på sommersymfonien (fikk ikke med meg navnet), det var mange forskjellige bygninger. Et av dem het Soltun, hvor det var en trapp vi ikke forsto hvor førte til. Vi var vel 8-10 år da vi fant opp soltunmysteriet. Hvert eneste år på sommersymfonien gikk vi rundt bygget, opp i andre etasje og rundt omkring, og forsøkte å forstå hvor trappen førte. Mange år senere kom vi tilbake og fant ut hvor trappen førte Den gikk bare opp til et loft, men det var veldig mystisk da vi gikk og lurte på dette over så mange år.

9 EIVIND HANNISDAL Trompetist Eivind Hannisdal er student ved Norges Musikkhøgskole, og har spilt sammen med artister som Silya Nymoen, Angelina Jordan og OnklP. Hannisdal deltok første gang på Kråkstadkurset som åring og har deltatt mange ganger siden. Første gang jeg deltok på Kråkstadkurset var jeg vel år. Å komme og spille med et svært symfoniorkester når man er såpass ung føles voldsomt stort. Det er det ingenting som overgår. Jeg kom tilbake hvert eneste år de neste åtte årene. Det var et veldig bra miljø på kurset. Siden det var på slutten av sommerferien ga det et veldig bra kickstart på året og gjorde at man kom ordentlig i gang igjen. Kråkstadkurset har vært veldig fint sted å være om sommeren. Der får man spille i trygge omgivelser med folk man kjenner veldig godt. Etterhvert fikk jeg jo mange venner der, og jeg føler at man spiller bedre når man kjenner de man spiler med. Det har vært en trygg utviklingsplattform. Et fast innslag på kurset er fotballkampen mellom elevene og lærerne. Der blir alltid alle veldig engasjert. Den første gangen vi slo lærerne er et godt minne. Da hadde de vunnet kampen åtte år på rad. GUNNHILD NORDAHL Bratsjist Gunnhild Nordahl spiller i Stavanger symfoniorkester, og er om sommeren instruktør på Toppen internasjonale sommermusikkskole. Hun var som ung i flere år elev på Kråkstadkurset i Akershus. Historien om meg og sommermusikkskolene daterer seg tilbake til 1995, da jeg første gang deltok på Kråkstadkurset i Akershus. Den våren var jeg 11 år, og hadde spilt fiolin i 4-5 år. På den tiden var jeg litt spille-lei, og har i voksen alder funnet en bok der det står notert hvor mange halvtimer jeg har øvd, med underskrift fra mine foreldre. 10 kroner per halvtime var tydeligvis god motivasjon! Jeg må takke nevnte foreldre for sin støtte, og delvise dytting i riktig retning. De så vel kanskje gleden jeg hadde av musikk, når jeg ikke klarte å se den selv. At jeg ble påmeldt Kråkstadkurset var nok mest deres fortjeneste, men med mitt samtykke. Jeg er utrolig glad for dette i dag, for jeg er ikke i tvil om at denne uken med nye vennskap, noter så høye at jeg ble svimmel, samt disco i bomberommet var medvirkende til at jeg til slutt valgte å satse på musikk. På en uke kan det skje store framskritt, nærmest mirakler med en ung, aspirerende musiker. Jeg ser det hos mine elever på Toppen-kurset, og jeg opplevde dette hos meg selv! Det ble to somre på annenfiolin i Akershus, før jeg ble så høy at bratsj var påkrevd. I løpet av min ungdomstid i Mo i Rana var jeg så heldig å ha noen fantastiske krefter rundt meg som støttet meg, ga meg ros når den var fortjent, og kjeft når jeg ikke gadd å øve. Jeg spilte fordi det var gøy, sosialt, og fordi det ga meg en følelse av mestring. I 1999 sendte jeg, etter påtrykk fra disse gode kreftene, avgårde en dat-tape til daværende NSOF, med en søknad til NMO(nå NUSO). Enorm var gleden da jeg fikk vite at jeg hadde kommet med! Denne uken i juni, på Klepp folkehøgskole, ble musikken viktigere enn alt annet, og

10 framtidens kurs staket ut. Mye takket være vår instruktør Beatrice Bjørnsen, som i dag er min kollega i Stavanger symfoniorkester. Sommermusikkskolen er så utrolig viktig, fordi den gir barn og unge en anledning til å møte likesinnede. Musikken er like viktig som det sosiale, og utvikling på begge fronter kan være så stor! Om man siste dagen på kurset ser tilbake på den aller første, vil man noen ganger måtte klype seg i armen for å tro det er sant. Jeg har aldri, hverken som instruktør eller deltaker, vært vitne til mobbing eller utestengelse. Høye albuer og prestasjonsangst er fremmedord, og deltakerne opplever det å spille som noe av ren glede, og ikke av tvang. De som får besøk av sine foreldre til avslutningskonserten framstår som vannvittig stolte, og foreldrene er uten unntak rørte til tårer. Det er i slike øyeblikk alle de ensomme timene på øvingsrommet er glemt, og jeg tenker at jeg har verdens beste jobb! IDA KRISTINE HANSEN Fiolinist Ida Kristina Hansen spiller i Kristiansand Symfoniorkester. I tillegg har hun i mange år vært instruktør på Toppen internasjonale sommermusikkskole. Min erfaring fra sommermusikkskoler har jeg i størst grad fra å være instruktør på Toppen internasjonale sommermusikkskole. I 2001 var jeg med, delvis som deltaker, delvis som instruktør, og siden har jeg nesten hver sommer hatt gleden av å komme hjem til Nord -Norge for å undervise ivrige barn å unge en uke i året. Toppen sommermusikkskole var en etterlengtet sommermusikkskole i distriktet og har vokst enormt de siste årene. Selv deltok jeg ikke på sommermusikkskoler som barn, nettopp fordi det på den tiden ikke fantes noen i rimelig geografisk nærhet. Det gjør det heldigvis nå og unge musikere i Helgelandsregionen har fått en fantastisk mulighet til å fordype seg musikalsk i sitt eget distrikt sammen med andre barn og unge fra resten av landet og verden! Som instruktør på Toppen er jeg alltid imponert over elevenes fokus, engasjement og pågangsmot til å spille så mye som mulig. Etter lange dager med fullt fokus i orkester er det kammermusikkøvelser, egenøving, folkemusikk og hovedinstrumenttimer. Listene med ledige timer hos instruktørene fylles raskt opp og ofte skulle døgnet inneholdt enda flere timer. Timene vi har til rådighet brukes godt og jeg har observert at spillegleden ofte blomstrer til langt på natt. Det er mange måter å ta til seg kunnskap på under en slik uke. For de yngste er det stor inspirasjon å høre de eldre spille og for de eldre er det inspirerende å være forbilder. Noen av de beste minnene jeg har fra mine år som instruktør på Toppen er Bergmund Skasliens fantastiske timer i improvisasjon. Jeg har vært vitne til stor musikalsk frigjøring, full konsentrasjon og enorm spilleglede som har skapt uforglemmelige øyeblikk med alvor og latter! Selv om musikken har hovedfokus er det sosiale aspektet vel så viktig. På Toppen kommer elever igjen år etter år. Noen fra nabokommunen, noen fra Russland, Serbia eller Nederland og mange fra hele Norge. Jeg opplever samholdet mellom deltagerne som unikt. De sosiale aktivitetene er med på å slette det aldersmessige skillet og gjør sommermusikkskolen til et sted hvor alle er

11 inkludert. Denne følelsen av tilhørighet er verdifull i seg selv, men også verdifull som inspirasjon for videre musikalsk utvikling. Da jeg var 16 år deltok jeg for første gang på NUSOs sommerkurs (Norsk Ungdomssymfoniorkester) i regi av UNOF. Det var en stor opplevelse! Fra bakerste pult på andre fiolin ble dette mitt første møte med Brahms fiolinkonsert, med Henning Kraggerud som solist, og Sibelius symfoni nr. 2. Jeg kan huske at jeg opplevde det som krevende å spille i et stort symfoniorkester for første gang. Jeg lot meg inspirere av dirigent, solist og medmusikanter og jeg var stolt av å være med på fremførelsen av noe stort. Jeg lærte for øvrig også at jeg neste år skulle forberede notene enda bedre. På denne måten var mitt første møte med en sommermusikkskole med på å løfte meg opp på et nytt nivå som igjen var med på å nå målet om å bli profesjonell musiker. Mange av de jeg møtte den gang har jeg møtt igjen som venner og medstudenter på Norges musikkhøgskole og som kolleger i Kristiansand symfoniorkester hvor jeg er fast ansatt fiolinist. Sommermusikkskolen er med på å bygge viktig nettverk for musikere i Norge, noe som kommer godt med når en skal ut i arbeidslivet og skape sine egne prosjekter og sin egen arbeidshverdag. Men mest av alt er de der for å fylle behovet barn å unge har for å utvikle og glede seg over sin store interesse musikk! Vi trenger sommermusikkskolene! Det er viktige institusjoner som skaper et unikt medmenneskelig samhold og som er med på å gi barn og unge muligheter.

12 Lærertetthet ved sommermusikkskolene 2014 Sommerskole Fylke Deltakere Antall elever pr. lærer Strykerne på Borgen Østfold 27 6,75 Kråkstadkurset Akershus 79 7,90 BUSO-kurset Buskerud 35 8,75 Klækken-kurset Buskerud 75 7,50 Valdres Sommersymfoni Oppland 280 4,24 Stokkekurset Vestfold 32 4,57 Karmøykurset Rogaland 51 5,67 Halsnøykurset Hordaland ,00 Sommerstryk Hordaland 65 4,64 Ålesundskurset Møre og Romsdal 68 8,50 Sommermusikkskole n Trøndelag 90 12,86 Toppenkurset Nordland 105 5,53 Suzuki Sommerkurs Norsk Suzukiforbund 89 12,71 Bekkelaget sommerstryk Sommerskole Oslo 85 12,14 Fylke Antall lærere Strykerne på Borgen Østfold 4 Kråkstadkurset Akershus 10 BUSO-kurset Buskerud 4 Klækken-kurset Buskerud 10 Valdres Sommersymfoni Oppland 66 Stokkekurset Vestfold 7 Karmøykurset Rogaland 9 Halsnøykurset Hordaland 14 Sommerstryk Hordaland 14 Ålesundskurset Møre og Romsdal 8 Sommermusikkskole n Trøndelag 7 Toppenkurset Nordland 19 Suzuki Sommerkurs Norsk Suzukiforbund 7 Bekkelaget sommerstryk Gjenomsnittlig Oslo Lærertetthet med Valdres Sommersymfoni: Lærertetthet uten Valdres Sommersymfoni: 6,64 elever pr. lærer 7,96 elever pr. lærer

13 Sommermusikkskolene, økonomiske nøkkeltall 2014 Økonomiske nøkkeltall 2014, summert uten Valdres Sommersymfoni

14 Alle bilder er fra Toppenkurset Foto: Maria Emilie Øyen og Are Halse

De Unges Orkesterforbund Nordland. Nordland Ung Symfonietta

De Unges Orkesterforbund Nordland. Nordland Ung Symfonietta De Unges Orkesterforbund Nordland Nordland Ung Symfonietta UNOF Nordland - en aktiv krets 9 medlemsorkestre over 150 aktive orkestermusikere i alderen 6-20 år 5-6 helgeseminarer / prosjekter med avsluttningskonsert,

Detaljer

UNG FILHARMONI. Spill sammen med Oslo-Filharmonien.

UNG FILHARMONI. Spill sammen med Oslo-Filharmonien. UNG FILHARMONI Vil du spille i symfoniorkester med landets fremste unge musikere? Er du villig til å jobbe hardt for å bli god? Vi ser etter deg! Spill sammen med Oslo-Filharmonien. Få den oppfølgingen

Detaljer

UNG FILHARMONI. Spill sammen med Oslo-Filharmonien.

UNG FILHARMONI. Spill sammen med Oslo-Filharmonien. UNG FILHARMONI Vil du spille i symfoniorkester med landets fremste unge musikere? Er du villig til å jobbe hardt for å bli god? Vi ser etter deg! Spill sammen med Oslo-Filharmonien. Få den oppfølgingen

Detaljer

UNG FILHARMONI. Spill sammen med Oslo-Filharmonien.

UNG FILHARMONI. Spill sammen med Oslo-Filharmonien. UNG FILHARMONI Vil du spille i symfoniorkester med landets fremste unge musikere? Er du villig til å jobbe hardt for å bli god? Vi ser etter deg! Spill sammen med Oslo-Filharmonien. Få den oppfølgingen

Detaljer

I Tromsø: Dyrisk bra levert

I Tromsø: Dyrisk bra levert I Tromsø: Dyrisk bra levert Elevene ved Steinerskolen tok oss med inn i en verden hvor dyr kan både synge og prate på nordnorsk. Allerede før sceneteppet gikk opp, sørget lydeffekter for å ta med publikum

Detaljer

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for å gi studentene

Detaljer

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN STUDER STRYK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

de unges orkesterforbund SOMMERKURS 2013 Hvert år arrangeres det 17 sommermusikkskoler over hele landet i regi av De Unges Orkesterforbund (UNOF).

de unges orkesterforbund SOMMERKURS 2013 Hvert år arrangeres det 17 sommermusikkskoler over hele landet i regi av De Unges Orkesterforbund (UNOF). de unges orkesterforbund SOMMERKURS 2013 Hvert år arrangeres det 17 sommermusikkskoler over hele landet i regi av De Unges Orkesterforbund (UNOF). Her finner du strykerkurs, blåserkurs og symfoniorkesterkurs

Detaljer

Asi es Bolivia («Sånn er Bolivia»)

Asi es Bolivia («Sånn er Bolivia») Asi es Bolivia («Sånn er Bolivia») og kulturskoleelever «Asi es Bolivia» er en trio som spiller boliviansk folkemusikk Edgar Albitres Edgar Albitres («Asi es Bolivia») Peruansk musiker. Hans hovedinstrument

Detaljer

vakreste eventyr! Sommerens

vakreste eventyr! Sommerens Sommerens vakreste eventyr! Sommeren nærmer seg med rekordfart. På samme måte som at sommeren kommer, så blir det sommerkurs for spilleglade musikanter. Om du er liten eller stor så har NMF Viken kurset

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

K a m m e r m u s i k k u r s. S t a v e r n j u l i

K a m m e r m u s i k k u r s. S t a v e r n j u l i K a m m e r m u s i k k u r s i S t a v e r n 5-9. j u l i 2 0 1 7 Kammermusikkurs i Stavern Kammermusikkurset ble avholdt for andre gang 5. - 9.juli 2017. Kurset holdt til i de flotte lokalene til Larvik

Detaljer

RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET

RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET Korps: Tjensvoll skolekorps, Stavanger Dato: 19. mars 2012 Kontaktperson i korpset: Aina Merethe Løhre Veileder: Eli Cantillon Tlf kontaktperson 99016720 Antall

Detaljer

SOMMERKURS 2012 www.unof.no

SOMMERKURS 2012 www.unof.no de unges orkesterforbund SOMMERKURS 2012 Hvert år arrangeres det 15 sommermusikkskoler over hele landet i regi av De Unges Orkesterforbund (UNOF). Her finner du strykerkurs, blåserkurs og symfoniorkesterkurs

Detaljer

Kristine (25) har lagd en reinofon

Kristine (25) har lagd en reinofon Meny ONSDAG 2. SEPTEMBER 2015 KULTUR FESTSPILLENE I NORD-NORGE KRISTINE HANSEN NORDGAREN Kristine (25) har lagd en reinofon Av ANJA LILLERUD 05. juli 2015, kl. 05:00 Hun er oppvokst i Halden, men slagverker

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

Sør-Trøndelag Orkesterforening. tmh-12

Sør-Trøndelag Orkesterforening. tmh-12 2003 Sør-Trøndelag Orkesterforening tmh-12 Sør-Trøndelag Orkesterforening under ledelse av Tormod Knapp inviterer til konsert med Unge solister PROGRAM G. F. Händel Fra Water Music, suite II i D-dur, sats

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

samspill (ˈsɑmspil) substantiv nøytrum det å virke i fellesskap, harmoni

samspill (ˈsɑmspil) substantiv nøytrum det å virke i fellesskap, harmoni samspill (ˈsɑmspil) substantiv nøytrum det å virke i fellesskap, harmoni Hva er samspill? Samspill er kommunikasjon og deltagelse i hverandre Henning Rye, professor ved institutt for spesialpedagogikk,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2014/FBM9233. Prosjektnavn: Hjertet Snakker. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2014/FBM9233. Prosjektnavn: Hjertet Snakker. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2014/FBM9233 Prosjektnavn: Hjertet Snakker Søkerorganisasjon: Mental Helse Forord Hjertet Snakker er et prosjekt i regi av Voksne med Medfødt

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Frihet i vann. informasjon til svømmeklubber helsepersonell - utøvere - foreldre

Frihet i vann. informasjon til svømmeklubber helsepersonell - utøvere - foreldre Frihet i vann informasjon til svømmeklubber helsepersonell - utøvere - foreldre Målsetting Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet

Detaljer

Skotfossfolk har alltid vært flinke til å støtte opp om skolemusikken og korpset har alltid følt at det har blitt satt pris på.

Skotfossfolk har alltid vært flinke til å støtte opp om skolemusikken og korpset har alltid følt at det har blitt satt pris på. du og da! 2 Korps med lange tradisjoner I nærmere 60 år har Skotfoss Skolemusikk vært et hyggelig innslag i lokalmiljøet. Siden starten i 1955 har flere hundre jenter og gutter vært innom korpset. Det

Detaljer

Sluttrapport Sjiraffen Ungdomsband. Prosjektnummer 2016/FB Forebygging (2016)

Sluttrapport Sjiraffen Ungdomsband. Prosjektnummer 2016/FB Forebygging (2016) Sluttrapport Sjiraffen Ungdomsband Prosjektnummer 2016/FB80332 Forebygging (2016) 1 Innholdsfortegnelse SLUTTRAPPORT SJIRAFFEN UNGDOMSBAND... 1 1. FORORD OG SAMMENDRAG... 3 1.1 FORORD... 3 1.2 SAMMENDRAG...

Detaljer

"FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT

FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT "FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT Kort forord Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge ønsket å ta et krafttak for å motivere blinde og svaksynte til et fysisk aktivt liv og en bedre livsstil. Dette gjennom

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Stryk GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for tuba

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for tuba Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for tuba Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning 1.2. Arbeidsmåter 1.3. Repertoar 1.4. Læringsaktiviteter og øving 1.5. Formidling; konserter og forestillinger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Drammensskolen 1 Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Hvorfor søke Drammen? Vi har høye ambisjoner og vil skape Tore Isaksen 2 utdanningsdirektør Norges beste skole Vi har en konkret

Detaljer

Frihet i vann for alle

Frihet i vann for alle Frihet i vann for alle VÅRT MÅL Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. Nøkkelverdier: Grensesprengende

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015

Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015 Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015 Denne måneden vil vi vurdere prosjektet vårt om musikk som vi startet i oktober. Målene med prosjektet var: Barna skal få oppleve ulike rytmer å bevege

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER

NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER STRATEGI MOT 2020 Trond Wika «Sorg og jammer på Lillehammer» eller «Nye toner fra NASOL» 2 UTFORDRINGER! Rekruttering - hvordan fange opp de unge musikerne?!

Detaljer

Her kommer en liten oppsummering på hva vi lokallaget ved NTNU har drevet med etter landsmøte 2016.

Her kommer en liten oppsummering på hva vi lokallaget ved NTNU har drevet med etter landsmøte 2016. Årsrapport fra NTNU Her kommer en liten oppsummering på hva vi lokallaget ved NTNU har drevet med etter landsmøte 2016. PS-HiST + PS-NTNU Vi har måttet ta adjø med HiST, og vi har vært med på en stor omstilling,

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

Talentutvikling - Rogaland

Talentutvikling - Rogaland Talentutvikling - Rogaland Talentutvikling i Rogaland Regionalt samarbeidsråd Institutt for musikk og dans UiS Kulturskolerådet, avdeling Rogaland MDD ( ved Skeisvang vgs, Haugesund) talentprogrammene

Detaljer

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar?

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Innledning I løpet av ukene i barnehagen 1, oppsto denne situasjonen: Johan på 4 var en

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Sluttrapport Sjiraffen Barne og ungdomskor. Prosjektnummer Rehabilitering

Sluttrapport Sjiraffen Barne og ungdomskor. Prosjektnummer Rehabilitering Sluttrapport Sjiraffen Barne og ungdomskor Prosjektnummer 2013-3-390 Rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse SLUTTRAPPORT SJIRAFFEN BARNE OG UNGDOMSKOR... 1 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN OG MÅLSETTING...

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss 2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

KULTURSKOLEN I SØRFOLD 2017/2018

KULTURSKOLEN I SØRFOLD 2017/2018 KULTURSKOLEN I SØRFOLD 2017/2018 Kulturskolen i Sørfold ønsker alle elever Vel møtt til nytt skoleår! Alt du trenger å vite om kulturskolen i Sørfold. I Sørfold tilbyr vi undervisning på sang, fløyte,

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Livet i korpset. Fakta om Bekkelaget Skoles Musikkorps

Livet i korpset. Fakta om Bekkelaget Skoles Musikkorps Bli med! Livet i korpset Korpset tar opp nye medlemmer bare én gang i året. De nye musikantene begynner ved skolestart i august. Det første året spiller du i Aspirantkorpset sammen med alle de andre nye

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Canta bile. Klassiske svisker BERGEN UNGE KAMMERORKESTER

Canta bile. Klassiske svisker BERGEN UNGE KAMMERORKESTER Canta bile Canta bile CDen du nå skal få høre heter Cantabile. Cantabile er italiensk og betyr sangbart, syngende. Sommeren 2001 ble jeg kontaktet av en gruppe unge musikere som ønsket å starte et kammerorkester

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2014. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Tilvenningen er gått i gang og vi ser allerede nå at det kommer til å bli et godt år med fokus

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Gjennomført av Synovate April 2009 Synovate 2009 1 Prosjektinformasjon Formål Kartlegge bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-norge.

Detaljer

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters 16 SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters gange fra togstasjonen i Larvik. I forgrunnen (til

Detaljer

Prosjekt. Hei alle sammen

Prosjekt. Hei alle sammen Hei alle sammen September kom med mer sommervær en hele resten av året til sammen, og det utnyttet vi til det fulle på Sverdet. Vi har brukt herlige dager i solen til å bli bedre kjent med hverandre, leke

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang -Min oppvåkning, reisen ut av tåka. Startet med en hellig overbevisning om at hasj var bra for meg. Begynte i RIO mens jeg enda røkte hasj. Fikk tilgang

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Kompetanseløft i barnehagen

Kompetanseløft i barnehagen Kompetanseløft i barnehagen Være Sammen i barnehagen Medvirkning og modning Være Sammen implementerer den varme og grensesettende voksenstilen blant alle barnehagens ansatte. Være Sammen ser på barnehagen

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi Ferieplaner i sommeren 2015 + litt om camping og wifi Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2015 4 2 4 Tilgang til wifi 19 5 Camping 21 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 15 2 Prosjektbekrivelse

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavangerkulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavangerkulturskole.no Fagplan orkester Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning og anledning til å møte ulike kunstformer og kultuttrykk.

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Årsplan Verdier. Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet

Årsplan Verdier. Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet Årsplan 2016 Verdier Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet Vi er nå glad for å kunne gi deg vår nye arbeidsplan for 2016. Planen skal si noe om hva vi vil ha fokus på i tiden fremover. Du som har fulgt

Detaljer

Å skape vennskap Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Å gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet OPP OG HOPP

Sluttrapport for prosjektet OPP OG HOPP Sluttrapport for prosjektet OPP OG HOPP Prosjektnummer: 2008/3/0255 Søkerorganisasjon: Norges Blindeforbund Virksomhetsområde: Rehabilitering Forord Hensikten med rapporten er å gi en beskrivelse av prosjektet

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet Gjennomført av: MMI as Gjennomført for: NSF og NSSR [November 2003]

Undersøkelse om svømmedyktighet Gjennomført av: MMI as Gjennomført for: NSF og NSSR [November 2003] Undersøkelse om svømmedyktighet 2003 Gjennomført av: MMI as Gjennomført for: NSF og NSSR [November 2003] Prosjektinformasjon Side 2 Formål: Kartlegging av svømmedyktighet blant 5. klassinger og lærernes

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017

Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017 Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017 Jon G. Olsen, tale til Representantskapsmøte i MSF, Molde 20. mai 2017: Velkommen til landsmøte! Musikkens studieforbund er musikklivets egen

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE FRIHET I VANN FOR ALLE Foto: Paal Staven FRIHET I VANN FOR ALLE Alle har behov for å bevege seg og bruke kroppen i fysisk aktivitet. For oss handler det ikke om hva du kan gjøre på land, men hva du KAN

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning 1.2. Arbeidsmåter og øving 1.3. Repertoar Begynnernivå Mellomnvivå Viderekommet nivå 1.4. Læringsaktiviteter

Detaljer

Eventyrlyst? Lærling i utlandet

Eventyrlyst? Lærling i utlandet Eventyrlyst? Lærling i utlandet HAR DU LYST TIL Å ARBEIDE I EUROPA? - Det er mulig om du vil Gjennom Erasmus + kan du enkelt ta deler av læretida i Europa. Noen fordeler med et utenlandsopphold: Unik kompetanse

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

FORORD. Se hele mennesket! var et bokprosjekt som handler om teater og drama for mennesker med bistandsbehov.

FORORD. Se hele mennesket! var et bokprosjekt som handler om teater og drama for mennesker med bistandsbehov. R A P P O R T Søknads- ID: 85314, Tiltak for bedrede levekår, forebygging og rehabilitering. Søkerorganisasjon: Pascal Norge Prosjektleder: Lars Espen Rath Vestad 1 FORORD Se hele mennesket! var et bokprosjekt

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET Førstelektor og helsesøster Nina Misvær Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo BAKGRUNN FOR STUDIEN Kunnskap om faktorer av betydning for friske ungdommers

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer