PROSJEKTOVERSIKT TV-AKSJONSPROSJEKTER TV-aksjonen 2005 Drømmefanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTOVERSIKT TV-AKSJONSPROSJEKTER TV-aksjonen 2005 Drømmefanger"

Transkript

1 Foto: Elin Høyland PROSJEKTOVERSIKT TV-AKSJONSPROSJEKTER TV-aksjonen 2005 Drømmefanger

2 DRØMMEFANGER MOT VOLD TV-aksjonen 2005 Drømmefanger går av stabelen 23. oktober. Pengene skal gå til å støtte kvinneorganisasjoner som arbeider for å bekjempe vold mot kvinner i land i Afrika, Asia/Midtøsten, Latin-Amerika, Øst- og Sørøst-Europa (heretter: Sør). De innsamlede midlene fra TV -aksjonen skal brukes til å støtte arbeid mot vold innen fire temaområder: a) Vold mot kvinner i og etter krig og konflikt, b) Handel med kvinner, c) Kjønnslemlestelse d) Vold i nære relasjoner. Dette skal pengene gå til FOKUS styre har gitt forhåndstilsagn om støtte til de prosjektene som presenteres her, under forutsetning av at det blir samlet inn nok penger gjennom TV-aksjonen. Retningslinjer for prosjektstøtte Følgende retningslinjer gjelder for at et prosjekt skal få støtte fra FOKUS: Målgruppa for prosjektet skal være kvinner eller jenter. Prosjektene skal ha et tydelig kvinneperspektiv. De skal bidra til å styrke kvinner og jenters rettigheter og organisering, og bekjempe kvinnediskriminering. Kvinner skal gjennom prosjektene bli mer aktive aktører i egne liv på det individuelle plan og i fellesskap med andre kvinner. Prosjektenes overordnede mål må være å bidra til å endre de strukturelle ulikhetene mellom kvinner og menn. Det kreves at prosjektene så vidt mulig skal ha kvinner i ledelsen, og at det skal være kvinner på alle nivåer i så vel planlegging som gjennomføring. Der kvinner tradisjonelt ikke har vært med i ledelsen eller det av andre grunner ikke er mulig å ha kvinner i ledelsen, forutsettes det at prosjektet har med komponenter av utdanning/skolering av kvinner med målsetting om at kvinner skal overta ledende posisjoner etter hvert. Prosjektene skal være åpne for alle kvinner uavhengig av sosial bakgrunn, livssyn, etnisk og kulturell tilhørighet, seksuell legning og politisk ståsted. Midler fra FOKUS skal ikke benyttes til å drive partipolitisk eller forkynnende virksomhet. Prosjektene skal tilstrebe å ha en demokratisk struktur med reell medbestemmelsesrett for dem som tiltakene skal komme til gode. For at et prosjekt skal få støtte fra TV-aksjonen skal det i tillegg ha som målsetting å bekjempe vold innen de fire temaområdene vold mot kvinner i og etter krig og konflikt, handel med kvinner, kjønnslemlestelse og vold i nære relasjoner. 2

3 Via FOKUS-organisasjon i Norge til samarbeidsorganisasjon i Sør Organisasjoner som er tilsluttet FOKUS kan søke om prosjektstøtte på vegne av samarbeidsorganisasjoner i Sør. Støtten skal gis på kvinnenes egne premisser, og kvinnene i prosjektene skal være aktive deltakere og selv definere sine behov og styre utviklingen i prosjektet. Prosjektsamarbeidet skal være basert på partnerskap mellom norsk og utenlandsk organisasjon, hvor de to partene anser hverandre som likeverdige aktører i samarbeidet. Samarbeidet skal preges av gjensidighet og tillit. En forutsetning for dette er åpenhet, også rundt økonomi og administrasjon. Samarbeidet skal ha en gjensidig faglig merverdi utover ren økonomisk støtte, gjennom utveksling av erfaringer, kompetanse, kunnskap og solidaritet. FOKUS-organisasjonene videreformidler støtten til sin samarbeidsorganisasjon i Sør, og følger opp med rapportering om prosjektets framdrift og økonomistyring. FOKUS sekretariat bidrar med bistandsteknisk kompetanse og veileder organisasjonene ved behov. Alle prosjektene må ha en evalueringsplan. Vår visjon: En verden uten vold mot kvinner For å gi et best mulig bilde av hva pengene fra TV-aksjonen skal gå til, vil vi her beskrive de prosjektene som har fått tilsagn om støtte. Vi har samlet prosjektene i hovedgrupper i forhold til hvor de er lokalisert: Afrika, Asia/Midtøsten, Latin-Amerika og Øst- og Sørøst-Europa, samt internasjonale prosjekter. I tillegg er det markert på hvert prosjekt hvilket/hvilke av de fire temaområdene de faller inn under. Det er store prosjekter og små prosjekter, kortsiktige prosjekter og langsiktige prosjekter. Felles for dem alle er at de representerer viktige skritt på den lange og vanskelige, men nødvendige veien fram til en verden uten vold mot kvinner. TV-aksjonen 2005 har fått navnet Drømmefanger fordi vi ønsker å bidra til å oppfylle voldsrammede kvinners drøm om å leve et trygt liv. Hjelp oss å gjøre drømmen til virkelighet støtt TV-aksjonen 2005 Drømmefanger! Bjørg Skotnes Daglig leder FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål Redigering: Sissel Henriksen Grafikk: Vidar Eriksen 3

4 AFRIKA Pengene fra TV-aksjonen skal gå til følgende prosjekter: Eritrea - Bekjempelse av kjønnslemlestelse Etiopia - Økt levestandard og redusert vold mot kvinner i Tigray Etiopia - Et verdig liv styrking av kvinner Etiopia - Mot kjønnslemlestelse av jenter Gambia - Opplysningskampanje om kjønnslemlestelse Kamerun - Krisesenter for kvinner i Touboro Kamerun - Bekjempelse av kjønnslemlestelse Kenya - Kjønnslemlestelse, endring av praksis og holdninger Kenya - Opplæring i juridiske rettigheter Senegal - Kvinners bidrag i fredsprosessen i Ziguinchor Sierra Leone - Kvinner fra krig til fred Somalia - Arbeid mot kjønnslemlestelse Sudan - Etablering av flere kvinnegrupper i Sør-Sudan Sør-Afrika - 16-dagerskampanje mot vold mot kvinner Sør-Afrika - Krise- og ressurssenter for kvinner utsatt for vold Sør-Afrika - Skrivekonkurranse for kvinner Sør-Afrika - Prosjekt for å utvikle undervisningsplaner Sør-Afrika - Ungdomsprogram mot vold i nære relasjoner Sør-Afrika - Nettverksseminar for samarbeidspartnere Uganda - Mediekampanje mot vold mot kvinner 4

5 Eritrea - bekjempelse av kjønnslemlestelse Tema: Kjønnslemlestelse FOKUS-organisasjon: Eritreisk Kvinneunion Samarbeidsorganisasjon: National Union of Eritrean Women I Eritrea er antall jenter som blir utsatt for kjønnslemlestelse økende. Fra å ha vært nede i 85 prosent har andelen som blir kjønnslemlestet nå økt til 95 prosent av alle jenter og kvinner. Det er den mest omfattende form for kjønnslemlestelse, infibulasjon, som praktiseres i de største områdene i Eritrea. Prosjektet har to hovedelementer: Ved hjelp av et bevisstgjøringsprogram skal man jobbe for å øke kvinners bevissthet om kvinnehelse og reproduktive rettigheter og jentebarnets verdi, samt øke bevisstheten om likestillingssaker, spesielt relatert til helseskadene ved kjønnslemlestelse Ved hjelp av et mikrokredittprogram skal man jobbe for å skape annet inntektsgivende arbeid for omskjærere, slik at de kan slutte med å utføre kjønnslemlestelse. Etiopia Økt levestandard og redusert vold mot kvinner i Tigray FOKUS-organisasjon: Utviklingfondets kvinneutvalg Samarbeidsorganisasjon: The Women Association of Tigray Prosjektet skal skape økt levestandard og redusere vold mot kvinnelige ofre for konflikten mellom Etiopia og Eritrea, og vil bli gjennomført i Tigray-provinsen i Etiopia. Målgruppen er kvinner som er deportert fra Eritrea til Etiopia fordi de er av etiopisk opprinnelse, men bodde på eritreisk side. Det er planlagt at totalt 1318 deporterte kvinner og jenter vil delta direkte i aktivitetene. Den ene komponenten i prosjektet er mikrokreditt for etablering av små næringer (husdyrhold, annet), kombinert med utdanning innen de samme næringsvirksomheter. Den andre komponenten er etablering av komiteer for støtte og veiledning til deporterte kvinner, inkludert psykososial støtte og veiledning i forhold til tema som bl.a. hiv/aids. Gjennom prosjektet søker man å: - bidra til matsikkerhet og fattigdomsreduksjon for deporterte kvinner i Tigray - øke bevissthet om kvinners rettigheter og redusere vold mot kvinner - styrke politiske, sosioøkonomiske og sosiokulturelle forhold for deporterte kvinner 5

6 Etiopia Et verdig liv styrking av kvinner Tema: Vold mot kvinner FOKUS-organisasjon: Inner Wheel Norge Samarbeidsorganisasjon: Den evangeliske kirken i Etiopia, avd. for kvinnespørsmål Hvert år rammes kvinner i Etiopia av fistula. Fistula er en skade som kan oppstå i forbindelse med kompliserte fødsler uten tilgang på nødvendig fødselshjelp/medisinsk hjelp, som muligheten til å foreta keisersnitt. Fistula kan oppstå ved sterkt og langvarig pres mot bekkenbunnen som følge av at barnets hode er for stort, morens bekken er for lite eller barnet ligger i en vanskelig posisjon. Kvinner som er for er for unge eller for små av vekst til å føde rammes særlig. Fistula fører til store skader på fødselskanalen, som blant annet kan føre til inkontinens, svært sterke smerter, infeksjoner og andre alvorlige medisinske tilstander. Prosjektet er todelt. Den ene delen er holdningsskapende arbeid i forhold til vold mot kvinner gjennom informasjon. Den andre delen dreier seg om bistand til kvinner med fistula slik at de kan bli operert i ved Fistulasykehuset i Addis Abeba. Det vil også arrangeres kurs for lokalbefolkningen om risikoen forbundet med tidlig graviditet. Målgruppene er kvinner som kan nås gjennom nettverket til Den evangeliske kirken i Etiopia, samt nasjonale og regionale myndigheter. Det vil legges vekt på opplæring av kvinnelige ledere. Etiopia - Mot kjønnslemlestelse av jenter Tema: Kjønnslemlestelse FOKUS-organisasjon: New Life Community, Norge Samarbeidsorganisasjon: New Life Community Organization, Etiopia Prosjektet skal bidra til å bevisstgjøre befolkningen, skape alternative jobbmuligheter for omskjærerne, og styrke kvinner i kampen mot skadelige tradisjonelle skikker. Målet er å skape økt bevissthet om skadelig skikker, og fremme praksis som sikrer kvinner og jenters velvære. Målgruppen er samfunnet generelt i et distrikt med innbyggere. De planlagte aktivitetene er distribusjon av informasjonsmateriale, opplæring av samfunnsledere, lærere, studenter, helsearbeidere, sosialarbeidere, etablering av lokale komiteer, bistand til omskjærere som vil starte annet arbeid, og integrering av arbeidet mot skadelige skikker med forebygging av hiv/aids og reproduktiv helse. 6

7 Gambia - Opplysningskampanje om kjønnslemlestelse Tema: Kjønnslemlestelse FOKUS-organisasjon: Norsk Kvinnelig Teologforening Samarbeidsorganisasjon: GAMCOTRAP GAMCOTRAP (The Gambia Committee on Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children) vil gjennom prosjektet arbeide for å skape bevissthet omkring skadene av kjønnslemlestelse, fremme kvinners rettigheter, samt hjelpe kvinner til ta ansvar for sin egen helse. Gjennom prosjektet ønsker GAMCOTRAP å skape økt kunnskap om kjønnslemlestelse blant tradisjonelle fødselshjelpere, omskjærere og helbredere, samt etablere syv nettverk for kvinner som lever med hiv/aids for at de skal kunne bekjempe skadelige skikker. Videre skal de etablere dramagrupper for ungdom, og ha informasjonstiltak rettet mot 200 ungdommer både i og utenfor skolen. De søker også å oppnå støtte fra politikere og beslutningstagere. I 2006 vil man: Kurse tradisjonelle jordmødre, omskjærere og helbredere Etablere nettverk for kvinner som lever med HIV/AIDS Organisere dramagrupper Drive lobbyarbeid i forhold til politikere Kamerun - Krisesenter for kvinner i Touboro Tema: Vold i nære relasjoner FOKUS-organisasjon: Kristelig Folkepartis Kvinner Samarbeidsorganisasjon: Femmes pour Christ I Touboro-området i Kamerun er det en økende grad av vold og prostitusjon, mye som følge av konsentrasjon av mange gjestearbeidere fra de omliggende landene på grunn av oljeproduksjon i området. Et stort kjøpesenter bidrar også til større konsentrasjon av yngre mennesker og økende narkotikamisbruk. Det skal bygges et kvinnesenter som også har funksjon som et krisesenter. I senteret skal unge kvinner få undervisning i lesing, regning og skriving. Det skal gis undervisning om hiv/aids og forholdsregler i den forbindelse, samt opplæring i familieplanlegging. Det vil bli lagt vekt på opplæring og informasjon om menneskerettigheter. Det vil bli gitt forskjellig praktisk opplæring, slik at kvinnene lettere kan greie seg økonomisk. Dette vil styrke de voldsutsatte kvinnene, og gi dem større selvtillit og selvrespekt, noe de trenger for å kunne mestre/bryte ut av den situasjonen de er i. I tillegg vil det bli gitt undervisning i basiskunnskaper innen lesing, skriving og matematikk. 7

8 Kamerun Bekjempelse av kjønnslemlestelse Tema: Kjønnslemlestelse FOKUS-organisasjon: IAWRT Samarbeidsorganisasjon: IAC Cameroon National Association of Professional Media Women IAWRT (International Association of Women in Radio and Television) har gått sammen med to organisasjoner i Kamerun, National Association of Professional Media Women og IAC, Cameroon (Inter African Committee on Harmful Traditional Practices affecting the Health of Women and Children in Cameroon) for å motarbeide kjønnslemlestelse. Første delen av prosjektet består av workshops i to av de provinsene der det praktiseres kjønnslemlestelse, Eyumojock i sydvestprovinsen (South West Province) og i Kousseri i den nordligste provinsen (Far North Province). IARWTs medlemmer vil produsere et radio-dokumentardrama, et tv-talkshow og et radiomagasin i tre deler. Materialet vil benyttes lokalt og hjelpe kvinnene til å bli bevisst sine rettigheter og til å forandre livet til kvinner i Kamerun. Hensikten er å formidle kunnskap om rettigheter, om skadevirkninger av kjønnslemlestelse, og påvirke beslutningstakere lokalt og nasjonalt for å få bort diskriminerende lover og holdninger som tillater kjønnslemlestelse. Kenya - Kjønnslemlestelse, endring av praksis og holdninger Tema: Kjønnslemlestelse FOKUS-organisasjon: KFUK utvalget Samarbeidsorganisasjon: YMCA, Kenya Etter sterkt press fra den katolske kirke ble det i 2002 innført forbud mot kjønnslemlestelse i Kenya. Så langt har de ønskede effektene av lovvedtaket imidlertid vært fraværende, ettersom det i praksis ikke har blitt håndhevet. Overordnet målsetting med prosjektet er å redusere praktisering av kjønnslemlestelse blant Maasai-, Meru- og Kiisi-samfunnene i Kenya ved hjelp av utdanning, dokumentasjon og andre forebyggende virkemidler. Man ønsker også å oppnå bedre og økt beskyttelse av jenter som står i fare for å bli tvunget til å gjennomgå omskjæring. Prosjektet er rettet mot jenter og kvinner i lokale og urbane områder. Alternative overgangsriter vil bli tilbudt jenter, mens alternative inntektskilder bli tilbudt omskjærere. Prosjektet har til hensikt å nå ut til jenter og kvinner via skolebesøk og eksisterende ungdomsgrupper og kvinnegrupper i YWCA-nettverket. Etter avtale med lokale politikere skal YWCA få kjøre sine kampanjer parallelt med lokalpolitiske samlinger. I tillegg skal det opprettes ressurssentre i tre distrikter, for slik å kunne støtte og beskytte jenter som står i fare for å bli tvunget til å gjennomgå omskjæring og/eller tidlig ekteskap. 8

9 Kenya - Opplæring i juridiske rettigheter Tema: Vold i nære relasjoner FOKUS-organisasjon: Norges Kvinne- og Familieforbund Samarbeidsorganisasjon: GADECE Uten kjennskap til sine rettigheter blir kvinner i Kenya spesielt utsatt for vold og seksuelle overgrep fra menn i familie og lokalsamfunn. Ved død eller skilsmisse tilraner svigerfamilien seg ofte hjem og eiendeler som etter loven skulle ha tilfalt kvinnen og barna. Dette fører til at kvinnene og barna ender opp i fattigdom og må livnære seg som tiggere, gatebarn eller i prostitusjon. Bevisstgjøring av kvinners rett til å arve eiendom etter en far, at det eksisterer en ekteskapslov som begrenser mannens allmektighet og/eller at loven krever en viss likhet for mann og kvinne, gir kvinnene styrke til å stå i mot overgrep. Prosjektet vil bevisstgjøre kvinner om deres juridiske og sosiale rettigheter. I tillegg vil det bygges opp et nettverk av dyktige legfolk på lokalnivå, fortrinnsvis kvinner, med formål å bistå kvinner på landsbygda og i lokalsamfunn generelt i juridiske spørsmål. GADECE ønsker å utarbeide strategier for behandling av juridiske saker på lokalt nivå samt utvikle metoder for hvordan man angriper problemene. Det er et viktig mål for prosjektet å få kvinnene til å forstå sine rettigheter. Senegal - Kvinners bidrag i fredsprosessen i Ziguinchor FOKUS-organisasjon: Norges Bygdekvinnelag Samarbeidsorganisasjon: The National Union of Cooperative Women in Senegal Etter 22 år med borgerkrig i den sørlige regionen i Senegal Ziguinchor ble en fredsavtale underskrevet i desember Kvinnene som er med i landbrukssamvirket i Senegal ønsker å bidra i den videre fredsprosessen gjennom å styrke kvinnene i Ziguinchor slik at de kan bli reelle aktører i fredsprosessen. Mange kvinner fikk ikke fullført skolegang på grunn av borgerkrigen. Alfabetisering og regneopplæring er derfor en viktig komponent i prosjektet. Modellen for funksjonell alfabetisering vil bli lagt til grunn. I tillegg til å lære å lese, skrive og regne vil derfor forskjellige temaer bli tatt opp som en del av opplæringen. Dette er blant annet tema som kvinners rettigheter og plikter, ikke-vold, fredsbygging, omskjæring, hiv/aids, organisasjonsledelse og økonomi. Funksjonell alfabetisering vil dermed bidra til at kvinners rolle som fredsbyggere blir ytterligere styrket. Utvekslingsreiser til andre regionale kvinnekomiteer og erfaringsutveksling med disse anses som viktige for å styrke kunnskapen i andre deler av Senegal om fredsprosessen. Slike besøk styrker også integreringen av kvinner i Ziguinchor med kvinner fra andre deler av landet. På reisene vil temaene som er nevnt ovenfor bli tatt opp. 9

10 Sierra Leone Kvinner fra krig til fred FOKUS-organisasjon: De Norske Baptisters Kvinneforbund Samarbeidsorganisasjoner: The Baptist Union of Sierra Leone Borgerkrigen i Sierra Leone, som startet i 1991 og varte i over ti år, drepte titusener og drev to millioner på flukt. Mange lever med store skader etter at de fikk kroppsdeler hugget av. Landet har høy spedbarn- og mødredødelighet, og andelen kvinner som blir utsatt for kjønnslemlestelse er anslått til mellom 80 og 90 prosent. Andre overgrep mot kvinner og barn er også utbredt. Dette gjelder vold i nære relasjoner, barnearbeid og vanskjøtsel, økonomisk utnyttelse og tvangsekteskap i ung alder. Prosjektet tar sikte på å drive omfattende holdningsskapende arbeid gjennom å mobilisere ledere på ulike nivåer, sosialarbeidere og representanter for kvinne- og barnegrupper. En vil drive lobbyarbeide for at landets lovgivning skal være i henhold til menneskerettighetene, herunder jobbe for forbud mot kjønnslemlesting, barneekteskap, bedre arvelovgivning som ivaretar kvinners rettigheter samt få flere kvinner representert på beslutningsfattende nivå i samfunnet. En vil også jobbe for bedre medisinske tilbud til kvinner og barn som blir utsatt for voldtekt og annen grov vold. Somalia Arbeid mot kjønnslemlestelse Tema: Kjønnslemlestelse FOKUS-organisasjon: Norsk Sykepleierforbund Samarbeidsorganisasjoner: Mogadishu University og COSNO De siste års begivenheter i Somalia har ført til ødeleggelser av de fleste nasjonale og sivile styringsorganer og strukturer, og har også rammet det nasjonale sykepleierforbundet COSNO (Community Service Nursing Organization). Samarbeidet med Norsk Sykepleierforbund (NSF) tar også sikte på å bygge opp organisasjonen igjen og slik sikre langsiktige resultater. I Somalia blir over 90 prosent av kvinnene omskåret. Inngrepet skjer fra spedbarnsalder til voksen alder, og den mest omfattende formen for kjønnslemlestelse blir oftest brukt. Prosjektet har i hovedsak tre bestanddeler: 1. Workshops for bevisstgjøring av studenter og universitetsansatte 2. Workshops i barnehager og i grunnskolen 3. Samling i lokalsamfunn med bruk av blant annet teater og musikk og et klinisk tilbud til ofre for kjønnslemlesting. I løpet av det første året planlegges det gjennomført en omfattende kartlegging av situasjonen og de reelle behov. Det skal planlegges og gjennomføres 10 workshops og 40 lokalmøter. Det forventes at bruk av informasjonskampanjer i form av seminarer og folkemøter vil inngå i prosjektet, men andre tiltak vil også bli vurdert. Dette gjelder for eksempel samarbeid med foreldre for å finne fram til alternative måter å markere overgang til voksen alder, samt kontakt/samarbeid med omskjærere for å få dem til å slutte. 10

11 Sudan - Etablering av flere kvinnegrupper i Sør Sudan Tema: Kvinner i krig og konflikt FOKUS-organisasjon: KFUK-utvalget Samarbeidsorganisasjon: YMCA, Sudan Per i dag finnes svært få lokalbaserte kvinneorganisasjoner i Sør-Sudan. Yambio KFUK er en slik organisasjon, og har mottatt mange henvendelser fra kvinner fra nærliggende byer som ønsker å stifte lignende grupper. Dette krever opplæring og veiledning, men frem til nå har dette vært umulig å følge opp, ettersom det har vært svært vanskelig å reise mellom byene i de sørlige områdene. I lys av den endelige fredsavtalen med Nord-Sudan vil dette bli lettere, og Yambio KFUK ønsker derfor å nå ut til kvinner i andre deler av landet og etablere nye KFUK grupper. Sør-Afrika «16-dagerskampanje» mot vold mot kvinner Tema: Vold i nære relasjoner FOKUS-organisasjon: Fellesrådet for Afrikas kvinneutvalg Samarbeidsorganisasjon: Gender Links (GL) Prosjektet omfatter «gender justice»-kampanjen, som bruker «The Sixteen Days of Activism» (16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner) som utgangspunkt. Gender Links ønsker å videreutvikle tre komponenter av denne kampanjen: Gender and Media Southern Africa (GEMSA) GEMSA-nettverket mobiliserer media rundt 16-dagerskampanjen. GEMSA formidler blant annet et nyhetsbrev med relevante saker til media for å få saker på trykk hver dag under kampanjen. Gender Links vil organisere en gjennomgang av likestillingssituasjonen i Southern African Development Community (SADC)s lovverk og tjenester. Dette vil bli diskutert under en historisk videokonferanse. Programmet inneholder skolering i å drive strategiske mediekampanjer med økt fokus på bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Cyber dialogues Nett-dialoger Gender Links er pionéren bak det internettbaserte diskusjonsforumet «Nett-dialoger», som består av 16 NGO-partnere i SAGEM (den sørafrikanske delen av GEMSA) og 80 lokale tilretteleggere rundt om i Sør-Afrika. GL vil utvide nettdialogene til det Sørlige Afrika ved opplæring av representanter fra SADC land i bruk av nettbaserte konferanser, trening av lokale tilretteleggere, koordinering av regionale nettdialoger, samt mobilisere til en gjennomgang av The SADC Addendum. Jeg-historier En metode for å gi personer som har erfart kjønnsbasert vold en mulighet til å formidle sine erfaringer gjennom personlige historier. Arbeidet er også rettet mot rehabiliterte overgripere og deres historier. Gender Violence Barometer Et månedlig elektronisk nyhetsbrev som følger kampanjene i de ulike land, og et magasin fire ganger i året. 11

12 Sør-Afrika - Krise- og ressurssenter for kvinner utsatt for vold Tema: Vold i nære relasjoner FOKUS-organisasjon: Krisesentersekretariatet Samarbeidsorganisasjon: Masimanyane Women Sør-Afrika er det landet i verden som i fredstid har den høyeste frekvensen av vold mot kvinner. Hver dag rapporteres det om 100 tilfeller av seksuelle overgrep mot barn, der jenter utgjør 97 prosent av ofrene. Å øke jenters selvtillit og aktivt bidra til at jenter og kvinner som har vært utsatt for vold får hjelp, er støtte- og rådgivningssenteret Masimanyanes bidrag til å bedre jenters situasjon. De tilbyr personlig og juridisk rådgivning til jenter og kvinner som er utsatt for fysiskog/eller psykisk mishandling eller har blitt voldtatt. Hvis jentene/kvinnene ønsker det, vil de i tillegg prøve å sikre at saken blir juridisk behandlet. Gjennom å øke bevisstheten og kunnskapen om kvinners rettigheter og vold mot kvinner spesielt, ønsker de å styrke kampen for en bedre framtid for unge jenter, og bidra til en demokratiseringsprosess der kvinner og jenters menneskerettigheter ivaretas. De har også sett behovet for å starte et mannsprosjekt, for å forebygge vold mot kvinner ved å hjelpe menn til å endre atferd. Sør-Afrika Skrivekonkurranse for kvinner Tema: Vold i nære relasjoner/kvinner i og etter krig og konflikt FOKUS-organisasjon: SAIHs kvinneutvalg Samarbeidsorganisasjon: POWA Vold mot kvinner og jenter er et enormt problem i Sør-Afrika. Responsen fra organisasjoner som jobber med problemet har i stor grad vært basert på tradisjonelle modeller for terapeutisk behandling utviklet i Nord. Sør-Afrika har en rik tradisjon for historiefortelling, men dette har ikke blitt utviklet eller brukt som et verktøy for å hjelpe kvinner som har vært utsatt for overgrep i den grad det kunne vært gjort. POWA (People Opposing Women Abuse) har i 25 år jobbet med kvinner som har vært utsatt for vold. De er opptatt av at kvinner bryter stillheten og snakker om sine erfaringer på en måte som både kan hjelpe dem i å bearbeide erfaringene sine og bevisstgjøre andre. Skrivekonkurranse for kvinner ble første gang holdt i 2004 i anledning POWAs 25 års jubileum. POWA ønsker å gjøre skrivekonkurransen til en årlig aktivitet som motiverer og anerkjenner kvinnelige skribenter. Hvert år kan kvinner sende inn tekster i henhold til bredt definerte tema som omhandler kvinners erfaringer i Sør-Afrika. De beste tekstene blir samlet i en antologi. Premier deles ut i kategoriene dikt, novelle og personlig tekst. Beste ungdomstekst får et stipend. Passende tekster vil bli plukket ut for å utvikles til skuespill til bruk i skoler. Skuespillene skal skape bevissthet rundt og undervise elevene om kvinnespørsmål og vold mot kvinner. 12

13 Sør-Afrika - Prosjekt for å utvikle undervisningsplaner Tema: Vold i nære relasjoner/kvinner i og etter krig og konflikt FOKUS-organisasjon: SAIHs kvinneutvalg Samarbeidsorganisasjon: CDP Curriculum Development Project for Arts and Culture Education and Training CDP - er en organisasjon i Gauteng som har som mål å bidra til et kreativt, produktivt, kulturelt rikt og demokratisk Sør-Afrika. CDP jobber både direkte med undervisning, gir opplæring til lærere og utvikler undervisningsopplegg. Majoriteten av CDP sine elever/brukere er kvinner. Med lang erfaring i å arbeide med kvinner og kunst har CDP sett at et program der kunst og kultur kombineres med menneskerettsundervisning og sosiale ferdigheter kan hjelpe kvinner som har vært utsatt for vold. Målet er å utfylle den medisinske behandlingen og støtten kvinnene får via krisesentre og behandlingssentre med sosiale og kreative ferdighetsbaserte aktiviteter i kunst, dans og drama for å bygge selvrespekt og selvtillit. Samtidig kan disse ferdighetene bidra til at kvinnene kan få seg jobb eller skape sin egen arbeidsplass. Målgruppen for programmet er kvinner på krisesentre i Gauteng provinsen, og indirekte deres barn. CDP vil arbeide med to grupper på 25 kvinner av gangen, samt med opplæring av minst to assistenter. Sør Afrika Ungdomsprogram mot vold i nære relasjoner Tema: Vold i nære relasjoner FOKUS-organisasjon: SAIHs kvinneutvalg Samarbeidsorganisasjon: ADAPT Ungdomsprogrammet er et av flere program Agisanang Domestic Abuse Prevention and Training (ADAPT) har for å motarbeide vold mot kvinner i Alexandria Township. Alexandra Township i Johannesburg er en av de mest voldelige townshipene i Sør-Afrika. Ungdomsprogrammet fokuserer på forebyggende arbeid blant ungdom i Alexandria, med elevene i townshipens fem ungdomsskoler/videregående skoler som hovedmålgruppe Tyngdepunktet i ungdomsprogrammet er skolebesøkene. Gjennom en rekke aktiviteter i skolene engasjerer ADAPT elevene i dialog rundt kjønnsbasert vold og andre temaer. ADAPTs ungdomsteam besøker 13-åringene i de fem skolene, og følger dem opp oppover i klassetrinnene. Ca 40 lærere får i tillegg undervisning i hvordan de kan hjelpe elever som er utsatt for overgrep. I tillegg inkluderer prosjektet en korkonkurranse, en Beste Far skrivekonkurranse og et kulturelt dialogprosjekt. Korkonkurransen involverer 20 kor som øver inn en sang med tema menneskerettigheter og likestilling. Ca 1000 sangere og 4000 lyttere vil nås gjennom dette prosjektet. Skrivekonkurransen har vært avholdt før, og startet som en reaksjon på at arbeid mot vold (i dette tilfellet incest) i så stor grad fokusere på negative mannsroller. For å framheve positive rollefigurer ble jentene i skolene i Alexandria oppfordret til å skrive om hvorfor far eller en mann i nærmiljøet er en bra mann. I det kulturelle dialogprosjektet deltar en gruppe ungdommer i dialog med eldre for å lære kultur og historie. Målsetningen er å gi ungdommene kjennskap til positive sider ved egen kultur og bryte ned forestillingen om at det ligger i afrikansk kultur å være voldelig. 13

14 Sør-Afrika Nettverkseminar for samarbeidspartnere Tema: Vold i nære relasjoner/kvinner i og etter krig og konflikt FOKUS-organisasjon: SAIHs kvinneutvalg Samarbeidsorganisasjon: ADAPT, CDP, POWA Det gjøres mye godt arbeid i kampen mot vold mot kvinner i Sør-Afrika. Organisasjoner på ulike nivåer og via ulike aktiviteter har mange steder funnet gode tiltak og utviklet gode programmer. Samtidig jobber mange av disse i sin egen verden. Organisasjonene har ofte lite ressurser til å vedlikeholde nettverk, lære bort og dokumentere erfaringer. SAIH vil derfor organisere nettverksseminar for partnerne de samarbeider med i Sør-Afrika. Slike seminar vil bidra til at organisasjonene gis mulighet til kommunisere og lære av hverandre. Kjernen i nettverkssamarbeidet vil være de tre organisasjonene ADAPT, CDP og POWA. ADAPT har erfaring med å ta i mot kvinner som har vært utsatt for vold og hjelpe dem med å orientere seg i hva de har av rettigheter og behandlingstilbud. De har også erfaring med arbeid i skoler og bruk av musikk i opplysningsarbeidet. CDP på sin side trenger partnere som jobber direkte med kvinnene for å kunne nå målgruppen over tid. Både CDP og ADAPT har utrykt et ønske om å lære av POWA, som i dette programmet er en langt større organisasjon. POWA driver blant annet også med forskning og utredning på området. POWA på sin side vil nå lenger ut med skrivekonkurransen sin gjennom nettverket. Det planlegges årlige todagers nettverkseminar. Uganda - Mediekampanje mot vold mot kvinner Tema: Vold i nære relasjoner FOKUS-organisasjon: Fellesrådet for Afrikas kvinneutvalg Samarbeidsorganisasjon: Uganda Media Women s Association (UMWA) UMWA har som mål å bevisstgjøre kvinner omkring deres rettigheter og forpliktelser, i tillegg til å gi kunnskap til myndigheter og menn om temaet vold mot kvinner slik at problemet blir satt på dagsorden og internasjonale konvensjoner kan iverksettes. Prosjektet har også som mål å redusere spredningen av hiv/aids som følge av vold i hjemmet. Prosjektet er et deltakende multimediaprosjekt som rettes mot vold i hjemmet. UMWA s kjerneaktiviteter er radiostasjonen Mama FM, avisen The Other Voice, og kampanjen Get Smart. Disse tre kjerneaktivitetene vil utfylle hverandre i kampanjen mot vold mot kvinner. Gjennom kvinneradioen Mama FM blir spørsmål om vold i hjemmet belyst og debattert og kringkastet til befolkningen. Informasjonen fungerer både som et redskap for kvinner til bedre å kunne mestre sin situasjon, men også som en pekepinn overfor myndighetene om deres forpliktelser overfor borgerne. The Other Voice vil publisere artikler om vold mot kvinner. Get Smart er et opplysningsprosjekt om kvinners rettigheter. 14

FOKUS- Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT

FOKUS- Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT FOKUS- Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT 2007 1 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 3 Styrets årsberetning 2007 s. 5 Presentasjon av FOKUS s. 7 Prosjektsamarbeid s. 10 Informasjonsvirksomhet s. 30 Vedlegg:

Detaljer

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg Søknad TV-aksjonen 2009 Sterkere sammen Vedlegg Foto: Morten Krogvold Sterkere sammen! CARE Norge søker TV-aksjonen 2009 fordi vi vil komme enda nærmere vårt mål om en verden uten fattigdom. Vi har tre

Detaljer

Norad Rapport 13/2011 Diskusjon. Kjønnslemlesting. Hva skjer, og hva gjør Norge?

Norad Rapport 13/2011 Diskusjon. Kjønnslemlesting. Hva skjer, og hva gjør Norge? Norad Rapport 13/2011 Diskusjon Kjønnslemlesting Hva skjer, og hva gjør Norge? Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid Norwegian Agency for Development Cooperation Postboks 8034 Dep, NO-0030 OSLO Ruseløkkveien

Detaljer

FOKUS - Årsrapport 2010. Tilsluttede organisasjoner s. 2. Styrets årsberetning 2010 s. 4. Organisasjonen FOKUS s. 6. Prosjekt og program s.

FOKUS - Årsrapport 2010. Tilsluttede organisasjoner s. 2. Styrets årsberetning 2010 s. 4. Organisasjonen FOKUS s. 6. Prosjekt og program s. INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 2 Styrets årsberetning 2010 s. 4 Organisasjonen FOKUS s. 6 Prosjekt og program s. 11 Kommunikasjon s. 16 Strategisk aktør s. 23 Analyse- og utredning s. 30 Vedlegg:

Detaljer

Plan for Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse av jenter

Plan for Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse av jenter Plan for Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse av jenter 2003 Utbredelse av kjønnslemlestelse Niger Mali Mauritania Senegal Gambia Guinea-Bisseau Guinea Sierra Leone Burkina Faso Liberia

Detaljer

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter.

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. Utgitt av & Tusenårsmålene Veien til utvikling FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. 2007/08 markerer en viktig

Detaljer

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET

FLYKTNING 2011 RALT oem megnneskn ER På F S LuKT vk ERdEN A over PET FLYKTNING 2011 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 1 Foto: Flyktninghjelpen/Truls Brekke 43,7 millioner på flukt Høyeste antall siden årtusenskiftet. 6 Foto: Radu Sigheti/REUTERS/Scanpix 20

Detaljer

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp ÅRSMELDING 2012 Innhold Styreleders forord 3 Styrets oppsummerende vurderinger I Fem strategiske prioriteringer 4 II Forhold til oppdragsgivere og politiske myndigheter 10 III Interne forhold i Kirkens

Detaljer

Tilsluttede organisasjoner s. 4. Styrets årsberetning 2010 s. 6. Organisasjonen FOKUS s. 8. Prosjekt og program s. 14. Kommunikasjonsarbeid s.

Tilsluttede organisasjoner s. 4. Styrets årsberetning 2010 s. 6. Organisasjonen FOKUS s. 8. Prosjekt og program s. 14. Kommunikasjonsarbeid s. FOKUS ÅRSRAPPORT 2011 1 2 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 4 Styrets årsberetning 2010 s. 6 Organisasjonen FOKUS s. 8 Prosjekt og program s. 14 Kommunikasjonsarbeid s. 18 FOKUS som strategisk aktør

Detaljer

Innst. S. nr. 233. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. St.meld. nr. 11 (2007-2008)

Innst. S. nr. 233. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. St.meld. nr. 11 (2007-2008) Innst. S. nr. 233 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen St.meld. nr. 11 (2007-2008) Innstilling fra utenrikskomiteen om På like vilkår: Kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken

Detaljer

-nytt. 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller

-nytt. 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Det er ikke tanken som teller -nytt NYTT FRA PARTNER SIERRA LEONE GAMBIA PARTNER Nr 2-2009 FORUT 180 000 måltider pr dag Storberget i Malawi SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Det er ikke tanken som teller www.forut.no

Detaljer

UTDANNING JOBB NUMMER 1

UTDANNING JOBB NUMMER 1 UTDANNING JOBB NUMMER 1 Norges internasjonale strategi for Utdanning for alle innen 2015 «JEG TRENGER UTDANNING, SÅ JEG KAN FÅ MEG JOBB EN DAG.» YOKOSTA, 9 ÅR, NICARAGUA Utviklingsministeren har ordet

Detaljer

Globalnytt_2-2008:Layout 1 30-05-08 13:55 Side 1 GL BAL NYTT. Nummer 1/2008. Nord-Sør Samarbeid

Globalnytt_2-2008:Layout 1 30-05-08 13:55 Side 1 GL BAL NYTT. Nummer 1/2008. Nord-Sør Samarbeid Globalnytt_2-2008:Layout 1 30-05-08 13:55 Side 1 GL BAL NYTT Nummer 1/2008 Nord-Sør Samarbeid Globalnytt_2-2008:Layout 1 30-05-08 13:55 Side 2 Leder Likeverdig partnerskap er en forutsetning for at Global

Detaljer

INNHOLD. Styrets beretning. 2010 Året som gikk. Globalt - Rus og utvikling. Kampanjer og inntektsbringende aktiviteter

INNHOLD. Styrets beretning. 2010 Året som gikk. Globalt - Rus og utvikling. Kampanjer og inntektsbringende aktiviteter INNHOLD Side 2 Side 5 Side 6 Side 9 Side 12 Side 14 Side 17 Side 20 Side 22 Side 24 Styrets beretning 2010 Året som gikk Globalt - Rus og utvikling Sri Lanka Sierra Leone India Nepal Kampanjer og inntektsbringende

Detaljer

Søknadsskjema for prosjektavtale (enkeltavtale) 2009

Søknadsskjema for prosjektavtale (enkeltavtale) 2009 Søknadsskjema for prosjektavtale (enkeltavtale) 2009 Søknad om støtte fra: [Norges Judoforbund] Prosjektets navn (norsk): [Judo for fred] Evt. tiltaks-/avtalenummer: [AGF- 05/018] Søknadsbeløp 2009: [NOK

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

Sammen løfter vi verden!

Sammen løfter vi verden! Årsrapport 2008 Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate 25, Oslo Web: www.kfuk-kfum-global.no E-post: global@kfuk-kfum.no Organisasjonsnr.: 971

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Mange flotte julegaver i vår nettbutikk: www.forut.no Nr 4-2010 PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Vellykkede spare- og lånegrupper

Detaljer

Abatangamuco. Lys vei for Burundi. Frontlinjer Verdens verste land for kvinner. Jørgen Lorentzen Myk mann med harde meninger

Abatangamuco. Lys vei for Burundi. Frontlinjer Verdens verste land for kvinner. Jørgen Lorentzen Myk mann med harde meninger Syklonen i Burma Kvinner og barn rammet hardest Frontlinjer Verdens verste land for kvinner Plikt og rett Likestillingskamp i verdens fattigste land Jørgen Lorentzen Myk mann med harde meninger nr. 2 2008

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn

Arbeid med voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn Denne veilederen inneholder faktakunnskap om vold i nære relasjoner og gir oversikt over arbeidsmetoder, relevante hjelpetilbud, kulturforståelse og jus. Veilederen er ment å være en støtte i den praktiske

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 21-04-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap 2 Forord Det er en menneskerett fritt å kunne velge om man vil gifte seg og hvem man eventuelt

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.

BALNYTT EN ANNEN FORTELLING OM GAZA GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING ZIMBABWE: MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL. GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2015 KMGLOBAL.NO EN ANNEN FORTELLING OM GAZA ZIMBABWE: GUTTER FOR JENTERS RETTIGHETER UTVEKSLING MED MENING Leder UNGDOM, RETTFERDIGHET OG FRED GLOBALNYTT 1/2015

Detaljer

alt om mennesker på flukt verden over

alt om mennesker på flukt verden over FLYKTNING 2012 REGNSKAPET alt om mennesker på flukt verden over 5 Foto: Mohammad Sajjad/AP/NTB scanpix 6 42,5 millioner på flukt i 2011 14 Foto: Muhammed Muheisen/AP/NTB scanpix 20 Omfanget av naturkatastrofer

Detaljer

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 3 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 5 2. VERDIPLATTFORM... 5 2.1 Visjon:.... 5 2.2 Misjon:... 5 2.3 Verdier:.... 5 2.4 Vår holdning:...

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKT GLO-01/413-5, UTDANNING AV UNGE JENTER OG KVINNER, VILLA LOBOS, GUATEMALA 2004

EVALUERING AV PROSJEKT GLO-01/413-5, UTDANNING AV UNGE JENTER OG KVINNER, VILLA LOBOS, GUATEMALA 2004 EVALUERING AV PROSJEKT GLO-01/413-5, UTDANNING AV UNGE JENTER OG KVINNER, VILLA LOBOS, GUATEMALA 2004 Beate Thoresen Desember 2004 1 Innhold A. Bakgrunn 3 1. Prosjektet 4 1.1 Prosjektmål 4 2. Evalueringen

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter og JURK -

Detaljer