PROSJEKTOVERSIKT TV-AKSJONSPROSJEKTER TV-aksjonen 2005 Drømmefanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTOVERSIKT TV-AKSJONSPROSJEKTER TV-aksjonen 2005 Drømmefanger"

Transkript

1 Foto: Elin Høyland PROSJEKTOVERSIKT TV-AKSJONSPROSJEKTER TV-aksjonen 2005 Drømmefanger

2 DRØMMEFANGER MOT VOLD TV-aksjonen 2005 Drømmefanger går av stabelen 23. oktober. Pengene skal gå til å støtte kvinneorganisasjoner som arbeider for å bekjempe vold mot kvinner i land i Afrika, Asia/Midtøsten, Latin-Amerika, Øst- og Sørøst-Europa (heretter: Sør). De innsamlede midlene fra TV -aksjonen skal brukes til å støtte arbeid mot vold innen fire temaområder: a) Vold mot kvinner i og etter krig og konflikt, b) Handel med kvinner, c) Kjønnslemlestelse d) Vold i nære relasjoner. Dette skal pengene gå til FOKUS styre har gitt forhåndstilsagn om støtte til de prosjektene som presenteres her, under forutsetning av at det blir samlet inn nok penger gjennom TV-aksjonen. Retningslinjer for prosjektstøtte Følgende retningslinjer gjelder for at et prosjekt skal få støtte fra FOKUS: Målgruppa for prosjektet skal være kvinner eller jenter. Prosjektene skal ha et tydelig kvinneperspektiv. De skal bidra til å styrke kvinner og jenters rettigheter og organisering, og bekjempe kvinnediskriminering. Kvinner skal gjennom prosjektene bli mer aktive aktører i egne liv på det individuelle plan og i fellesskap med andre kvinner. Prosjektenes overordnede mål må være å bidra til å endre de strukturelle ulikhetene mellom kvinner og menn. Det kreves at prosjektene så vidt mulig skal ha kvinner i ledelsen, og at det skal være kvinner på alle nivåer i så vel planlegging som gjennomføring. Der kvinner tradisjonelt ikke har vært med i ledelsen eller det av andre grunner ikke er mulig å ha kvinner i ledelsen, forutsettes det at prosjektet har med komponenter av utdanning/skolering av kvinner med målsetting om at kvinner skal overta ledende posisjoner etter hvert. Prosjektene skal være åpne for alle kvinner uavhengig av sosial bakgrunn, livssyn, etnisk og kulturell tilhørighet, seksuell legning og politisk ståsted. Midler fra FOKUS skal ikke benyttes til å drive partipolitisk eller forkynnende virksomhet. Prosjektene skal tilstrebe å ha en demokratisk struktur med reell medbestemmelsesrett for dem som tiltakene skal komme til gode. For at et prosjekt skal få støtte fra TV-aksjonen skal det i tillegg ha som målsetting å bekjempe vold innen de fire temaområdene vold mot kvinner i og etter krig og konflikt, handel med kvinner, kjønnslemlestelse og vold i nære relasjoner. 2

3 Via FOKUS-organisasjon i Norge til samarbeidsorganisasjon i Sør Organisasjoner som er tilsluttet FOKUS kan søke om prosjektstøtte på vegne av samarbeidsorganisasjoner i Sør. Støtten skal gis på kvinnenes egne premisser, og kvinnene i prosjektene skal være aktive deltakere og selv definere sine behov og styre utviklingen i prosjektet. Prosjektsamarbeidet skal være basert på partnerskap mellom norsk og utenlandsk organisasjon, hvor de to partene anser hverandre som likeverdige aktører i samarbeidet. Samarbeidet skal preges av gjensidighet og tillit. En forutsetning for dette er åpenhet, også rundt økonomi og administrasjon. Samarbeidet skal ha en gjensidig faglig merverdi utover ren økonomisk støtte, gjennom utveksling av erfaringer, kompetanse, kunnskap og solidaritet. FOKUS-organisasjonene videreformidler støtten til sin samarbeidsorganisasjon i Sør, og følger opp med rapportering om prosjektets framdrift og økonomistyring. FOKUS sekretariat bidrar med bistandsteknisk kompetanse og veileder organisasjonene ved behov. Alle prosjektene må ha en evalueringsplan. Vår visjon: En verden uten vold mot kvinner For å gi et best mulig bilde av hva pengene fra TV-aksjonen skal gå til, vil vi her beskrive de prosjektene som har fått tilsagn om støtte. Vi har samlet prosjektene i hovedgrupper i forhold til hvor de er lokalisert: Afrika, Asia/Midtøsten, Latin-Amerika og Øst- og Sørøst-Europa, samt internasjonale prosjekter. I tillegg er det markert på hvert prosjekt hvilket/hvilke av de fire temaområdene de faller inn under. Det er store prosjekter og små prosjekter, kortsiktige prosjekter og langsiktige prosjekter. Felles for dem alle er at de representerer viktige skritt på den lange og vanskelige, men nødvendige veien fram til en verden uten vold mot kvinner. TV-aksjonen 2005 har fått navnet Drømmefanger fordi vi ønsker å bidra til å oppfylle voldsrammede kvinners drøm om å leve et trygt liv. Hjelp oss å gjøre drømmen til virkelighet støtt TV-aksjonen 2005 Drømmefanger! Bjørg Skotnes Daglig leder FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål Redigering: Sissel Henriksen Grafikk: Vidar Eriksen 3

4 AFRIKA Pengene fra TV-aksjonen skal gå til følgende prosjekter: Eritrea - Bekjempelse av kjønnslemlestelse Etiopia - Økt levestandard og redusert vold mot kvinner i Tigray Etiopia - Et verdig liv styrking av kvinner Etiopia - Mot kjønnslemlestelse av jenter Gambia - Opplysningskampanje om kjønnslemlestelse Kamerun - Krisesenter for kvinner i Touboro Kamerun - Bekjempelse av kjønnslemlestelse Kenya - Kjønnslemlestelse, endring av praksis og holdninger Kenya - Opplæring i juridiske rettigheter Senegal - Kvinners bidrag i fredsprosessen i Ziguinchor Sierra Leone - Kvinner fra krig til fred Somalia - Arbeid mot kjønnslemlestelse Sudan - Etablering av flere kvinnegrupper i Sør-Sudan Sør-Afrika - 16-dagerskampanje mot vold mot kvinner Sør-Afrika - Krise- og ressurssenter for kvinner utsatt for vold Sør-Afrika - Skrivekonkurranse for kvinner Sør-Afrika - Prosjekt for å utvikle undervisningsplaner Sør-Afrika - Ungdomsprogram mot vold i nære relasjoner Sør-Afrika - Nettverksseminar for samarbeidspartnere Uganda - Mediekampanje mot vold mot kvinner 4

5 Eritrea - bekjempelse av kjønnslemlestelse Tema: Kjønnslemlestelse FOKUS-organisasjon: Eritreisk Kvinneunion Samarbeidsorganisasjon: National Union of Eritrean Women I Eritrea er antall jenter som blir utsatt for kjønnslemlestelse økende. Fra å ha vært nede i 85 prosent har andelen som blir kjønnslemlestet nå økt til 95 prosent av alle jenter og kvinner. Det er den mest omfattende form for kjønnslemlestelse, infibulasjon, som praktiseres i de største områdene i Eritrea. Prosjektet har to hovedelementer: Ved hjelp av et bevisstgjøringsprogram skal man jobbe for å øke kvinners bevissthet om kvinnehelse og reproduktive rettigheter og jentebarnets verdi, samt øke bevisstheten om likestillingssaker, spesielt relatert til helseskadene ved kjønnslemlestelse Ved hjelp av et mikrokredittprogram skal man jobbe for å skape annet inntektsgivende arbeid for omskjærere, slik at de kan slutte med å utføre kjønnslemlestelse. Etiopia Økt levestandard og redusert vold mot kvinner i Tigray FOKUS-organisasjon: Utviklingfondets kvinneutvalg Samarbeidsorganisasjon: The Women Association of Tigray Prosjektet skal skape økt levestandard og redusere vold mot kvinnelige ofre for konflikten mellom Etiopia og Eritrea, og vil bli gjennomført i Tigray-provinsen i Etiopia. Målgruppen er kvinner som er deportert fra Eritrea til Etiopia fordi de er av etiopisk opprinnelse, men bodde på eritreisk side. Det er planlagt at totalt 1318 deporterte kvinner og jenter vil delta direkte i aktivitetene. Den ene komponenten i prosjektet er mikrokreditt for etablering av små næringer (husdyrhold, annet), kombinert med utdanning innen de samme næringsvirksomheter. Den andre komponenten er etablering av komiteer for støtte og veiledning til deporterte kvinner, inkludert psykososial støtte og veiledning i forhold til tema som bl.a. hiv/aids. Gjennom prosjektet søker man å: - bidra til matsikkerhet og fattigdomsreduksjon for deporterte kvinner i Tigray - øke bevissthet om kvinners rettigheter og redusere vold mot kvinner - styrke politiske, sosioøkonomiske og sosiokulturelle forhold for deporterte kvinner 5

6 Etiopia Et verdig liv styrking av kvinner Tema: Vold mot kvinner FOKUS-organisasjon: Inner Wheel Norge Samarbeidsorganisasjon: Den evangeliske kirken i Etiopia, avd. for kvinnespørsmål Hvert år rammes kvinner i Etiopia av fistula. Fistula er en skade som kan oppstå i forbindelse med kompliserte fødsler uten tilgang på nødvendig fødselshjelp/medisinsk hjelp, som muligheten til å foreta keisersnitt. Fistula kan oppstå ved sterkt og langvarig pres mot bekkenbunnen som følge av at barnets hode er for stort, morens bekken er for lite eller barnet ligger i en vanskelig posisjon. Kvinner som er for er for unge eller for små av vekst til å føde rammes særlig. Fistula fører til store skader på fødselskanalen, som blant annet kan føre til inkontinens, svært sterke smerter, infeksjoner og andre alvorlige medisinske tilstander. Prosjektet er todelt. Den ene delen er holdningsskapende arbeid i forhold til vold mot kvinner gjennom informasjon. Den andre delen dreier seg om bistand til kvinner med fistula slik at de kan bli operert i ved Fistulasykehuset i Addis Abeba. Det vil også arrangeres kurs for lokalbefolkningen om risikoen forbundet med tidlig graviditet. Målgruppene er kvinner som kan nås gjennom nettverket til Den evangeliske kirken i Etiopia, samt nasjonale og regionale myndigheter. Det vil legges vekt på opplæring av kvinnelige ledere. Etiopia - Mot kjønnslemlestelse av jenter Tema: Kjønnslemlestelse FOKUS-organisasjon: New Life Community, Norge Samarbeidsorganisasjon: New Life Community Organization, Etiopia Prosjektet skal bidra til å bevisstgjøre befolkningen, skape alternative jobbmuligheter for omskjærerne, og styrke kvinner i kampen mot skadelige tradisjonelle skikker. Målet er å skape økt bevissthet om skadelig skikker, og fremme praksis som sikrer kvinner og jenters velvære. Målgruppen er samfunnet generelt i et distrikt med innbyggere. De planlagte aktivitetene er distribusjon av informasjonsmateriale, opplæring av samfunnsledere, lærere, studenter, helsearbeidere, sosialarbeidere, etablering av lokale komiteer, bistand til omskjærere som vil starte annet arbeid, og integrering av arbeidet mot skadelige skikker med forebygging av hiv/aids og reproduktiv helse. 6

7 Gambia - Opplysningskampanje om kjønnslemlestelse Tema: Kjønnslemlestelse FOKUS-organisasjon: Norsk Kvinnelig Teologforening Samarbeidsorganisasjon: GAMCOTRAP GAMCOTRAP (The Gambia Committee on Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children) vil gjennom prosjektet arbeide for å skape bevissthet omkring skadene av kjønnslemlestelse, fremme kvinners rettigheter, samt hjelpe kvinner til ta ansvar for sin egen helse. Gjennom prosjektet ønsker GAMCOTRAP å skape økt kunnskap om kjønnslemlestelse blant tradisjonelle fødselshjelpere, omskjærere og helbredere, samt etablere syv nettverk for kvinner som lever med hiv/aids for at de skal kunne bekjempe skadelige skikker. Videre skal de etablere dramagrupper for ungdom, og ha informasjonstiltak rettet mot 200 ungdommer både i og utenfor skolen. De søker også å oppnå støtte fra politikere og beslutningstagere. I 2006 vil man: Kurse tradisjonelle jordmødre, omskjærere og helbredere Etablere nettverk for kvinner som lever med HIV/AIDS Organisere dramagrupper Drive lobbyarbeid i forhold til politikere Kamerun - Krisesenter for kvinner i Touboro Tema: Vold i nære relasjoner FOKUS-organisasjon: Kristelig Folkepartis Kvinner Samarbeidsorganisasjon: Femmes pour Christ I Touboro-området i Kamerun er det en økende grad av vold og prostitusjon, mye som følge av konsentrasjon av mange gjestearbeidere fra de omliggende landene på grunn av oljeproduksjon i området. Et stort kjøpesenter bidrar også til større konsentrasjon av yngre mennesker og økende narkotikamisbruk. Det skal bygges et kvinnesenter som også har funksjon som et krisesenter. I senteret skal unge kvinner få undervisning i lesing, regning og skriving. Det skal gis undervisning om hiv/aids og forholdsregler i den forbindelse, samt opplæring i familieplanlegging. Det vil bli lagt vekt på opplæring og informasjon om menneskerettigheter. Det vil bli gitt forskjellig praktisk opplæring, slik at kvinnene lettere kan greie seg økonomisk. Dette vil styrke de voldsutsatte kvinnene, og gi dem større selvtillit og selvrespekt, noe de trenger for å kunne mestre/bryte ut av den situasjonen de er i. I tillegg vil det bli gitt undervisning i basiskunnskaper innen lesing, skriving og matematikk. 7

8 Kamerun Bekjempelse av kjønnslemlestelse Tema: Kjønnslemlestelse FOKUS-organisasjon: IAWRT Samarbeidsorganisasjon: IAC Cameroon National Association of Professional Media Women IAWRT (International Association of Women in Radio and Television) har gått sammen med to organisasjoner i Kamerun, National Association of Professional Media Women og IAC, Cameroon (Inter African Committee on Harmful Traditional Practices affecting the Health of Women and Children in Cameroon) for å motarbeide kjønnslemlestelse. Første delen av prosjektet består av workshops i to av de provinsene der det praktiseres kjønnslemlestelse, Eyumojock i sydvestprovinsen (South West Province) og i Kousseri i den nordligste provinsen (Far North Province). IARWTs medlemmer vil produsere et radio-dokumentardrama, et tv-talkshow og et radiomagasin i tre deler. Materialet vil benyttes lokalt og hjelpe kvinnene til å bli bevisst sine rettigheter og til å forandre livet til kvinner i Kamerun. Hensikten er å formidle kunnskap om rettigheter, om skadevirkninger av kjønnslemlestelse, og påvirke beslutningstakere lokalt og nasjonalt for å få bort diskriminerende lover og holdninger som tillater kjønnslemlestelse. Kenya - Kjønnslemlestelse, endring av praksis og holdninger Tema: Kjønnslemlestelse FOKUS-organisasjon: KFUK utvalget Samarbeidsorganisasjon: YMCA, Kenya Etter sterkt press fra den katolske kirke ble det i 2002 innført forbud mot kjønnslemlestelse i Kenya. Så langt har de ønskede effektene av lovvedtaket imidlertid vært fraværende, ettersom det i praksis ikke har blitt håndhevet. Overordnet målsetting med prosjektet er å redusere praktisering av kjønnslemlestelse blant Maasai-, Meru- og Kiisi-samfunnene i Kenya ved hjelp av utdanning, dokumentasjon og andre forebyggende virkemidler. Man ønsker også å oppnå bedre og økt beskyttelse av jenter som står i fare for å bli tvunget til å gjennomgå omskjæring. Prosjektet er rettet mot jenter og kvinner i lokale og urbane områder. Alternative overgangsriter vil bli tilbudt jenter, mens alternative inntektskilder bli tilbudt omskjærere. Prosjektet har til hensikt å nå ut til jenter og kvinner via skolebesøk og eksisterende ungdomsgrupper og kvinnegrupper i YWCA-nettverket. Etter avtale med lokale politikere skal YWCA få kjøre sine kampanjer parallelt med lokalpolitiske samlinger. I tillegg skal det opprettes ressurssentre i tre distrikter, for slik å kunne støtte og beskytte jenter som står i fare for å bli tvunget til å gjennomgå omskjæring og/eller tidlig ekteskap. 8

9 Kenya - Opplæring i juridiske rettigheter Tema: Vold i nære relasjoner FOKUS-organisasjon: Norges Kvinne- og Familieforbund Samarbeidsorganisasjon: GADECE Uten kjennskap til sine rettigheter blir kvinner i Kenya spesielt utsatt for vold og seksuelle overgrep fra menn i familie og lokalsamfunn. Ved død eller skilsmisse tilraner svigerfamilien seg ofte hjem og eiendeler som etter loven skulle ha tilfalt kvinnen og barna. Dette fører til at kvinnene og barna ender opp i fattigdom og må livnære seg som tiggere, gatebarn eller i prostitusjon. Bevisstgjøring av kvinners rett til å arve eiendom etter en far, at det eksisterer en ekteskapslov som begrenser mannens allmektighet og/eller at loven krever en viss likhet for mann og kvinne, gir kvinnene styrke til å stå i mot overgrep. Prosjektet vil bevisstgjøre kvinner om deres juridiske og sosiale rettigheter. I tillegg vil det bygges opp et nettverk av dyktige legfolk på lokalnivå, fortrinnsvis kvinner, med formål å bistå kvinner på landsbygda og i lokalsamfunn generelt i juridiske spørsmål. GADECE ønsker å utarbeide strategier for behandling av juridiske saker på lokalt nivå samt utvikle metoder for hvordan man angriper problemene. Det er et viktig mål for prosjektet å få kvinnene til å forstå sine rettigheter. Senegal - Kvinners bidrag i fredsprosessen i Ziguinchor FOKUS-organisasjon: Norges Bygdekvinnelag Samarbeidsorganisasjon: The National Union of Cooperative Women in Senegal Etter 22 år med borgerkrig i den sørlige regionen i Senegal Ziguinchor ble en fredsavtale underskrevet i desember Kvinnene som er med i landbrukssamvirket i Senegal ønsker å bidra i den videre fredsprosessen gjennom å styrke kvinnene i Ziguinchor slik at de kan bli reelle aktører i fredsprosessen. Mange kvinner fikk ikke fullført skolegang på grunn av borgerkrigen. Alfabetisering og regneopplæring er derfor en viktig komponent i prosjektet. Modellen for funksjonell alfabetisering vil bli lagt til grunn. I tillegg til å lære å lese, skrive og regne vil derfor forskjellige temaer bli tatt opp som en del av opplæringen. Dette er blant annet tema som kvinners rettigheter og plikter, ikke-vold, fredsbygging, omskjæring, hiv/aids, organisasjonsledelse og økonomi. Funksjonell alfabetisering vil dermed bidra til at kvinners rolle som fredsbyggere blir ytterligere styrket. Utvekslingsreiser til andre regionale kvinnekomiteer og erfaringsutveksling med disse anses som viktige for å styrke kunnskapen i andre deler av Senegal om fredsprosessen. Slike besøk styrker også integreringen av kvinner i Ziguinchor med kvinner fra andre deler av landet. På reisene vil temaene som er nevnt ovenfor bli tatt opp. 9

10 Sierra Leone Kvinner fra krig til fred FOKUS-organisasjon: De Norske Baptisters Kvinneforbund Samarbeidsorganisasjoner: The Baptist Union of Sierra Leone Borgerkrigen i Sierra Leone, som startet i 1991 og varte i over ti år, drepte titusener og drev to millioner på flukt. Mange lever med store skader etter at de fikk kroppsdeler hugget av. Landet har høy spedbarn- og mødredødelighet, og andelen kvinner som blir utsatt for kjønnslemlestelse er anslått til mellom 80 og 90 prosent. Andre overgrep mot kvinner og barn er også utbredt. Dette gjelder vold i nære relasjoner, barnearbeid og vanskjøtsel, økonomisk utnyttelse og tvangsekteskap i ung alder. Prosjektet tar sikte på å drive omfattende holdningsskapende arbeid gjennom å mobilisere ledere på ulike nivåer, sosialarbeidere og representanter for kvinne- og barnegrupper. En vil drive lobbyarbeide for at landets lovgivning skal være i henhold til menneskerettighetene, herunder jobbe for forbud mot kjønnslemlesting, barneekteskap, bedre arvelovgivning som ivaretar kvinners rettigheter samt få flere kvinner representert på beslutningsfattende nivå i samfunnet. En vil også jobbe for bedre medisinske tilbud til kvinner og barn som blir utsatt for voldtekt og annen grov vold. Somalia Arbeid mot kjønnslemlestelse Tema: Kjønnslemlestelse FOKUS-organisasjon: Norsk Sykepleierforbund Samarbeidsorganisasjoner: Mogadishu University og COSNO De siste års begivenheter i Somalia har ført til ødeleggelser av de fleste nasjonale og sivile styringsorganer og strukturer, og har også rammet det nasjonale sykepleierforbundet COSNO (Community Service Nursing Organization). Samarbeidet med Norsk Sykepleierforbund (NSF) tar også sikte på å bygge opp organisasjonen igjen og slik sikre langsiktige resultater. I Somalia blir over 90 prosent av kvinnene omskåret. Inngrepet skjer fra spedbarnsalder til voksen alder, og den mest omfattende formen for kjønnslemlestelse blir oftest brukt. Prosjektet har i hovedsak tre bestanddeler: 1. Workshops for bevisstgjøring av studenter og universitetsansatte 2. Workshops i barnehager og i grunnskolen 3. Samling i lokalsamfunn med bruk av blant annet teater og musikk og et klinisk tilbud til ofre for kjønnslemlesting. I løpet av det første året planlegges det gjennomført en omfattende kartlegging av situasjonen og de reelle behov. Det skal planlegges og gjennomføres 10 workshops og 40 lokalmøter. Det forventes at bruk av informasjonskampanjer i form av seminarer og folkemøter vil inngå i prosjektet, men andre tiltak vil også bli vurdert. Dette gjelder for eksempel samarbeid med foreldre for å finne fram til alternative måter å markere overgang til voksen alder, samt kontakt/samarbeid med omskjærere for å få dem til å slutte. 10

11 Sudan - Etablering av flere kvinnegrupper i Sør Sudan Tema: Kvinner i krig og konflikt FOKUS-organisasjon: KFUK-utvalget Samarbeidsorganisasjon: YMCA, Sudan Per i dag finnes svært få lokalbaserte kvinneorganisasjoner i Sør-Sudan. Yambio KFUK er en slik organisasjon, og har mottatt mange henvendelser fra kvinner fra nærliggende byer som ønsker å stifte lignende grupper. Dette krever opplæring og veiledning, men frem til nå har dette vært umulig å følge opp, ettersom det har vært svært vanskelig å reise mellom byene i de sørlige områdene. I lys av den endelige fredsavtalen med Nord-Sudan vil dette bli lettere, og Yambio KFUK ønsker derfor å nå ut til kvinner i andre deler av landet og etablere nye KFUK grupper. Sør-Afrika «16-dagerskampanje» mot vold mot kvinner Tema: Vold i nære relasjoner FOKUS-organisasjon: Fellesrådet for Afrikas kvinneutvalg Samarbeidsorganisasjon: Gender Links (GL) Prosjektet omfatter «gender justice»-kampanjen, som bruker «The Sixteen Days of Activism» (16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner) som utgangspunkt. Gender Links ønsker å videreutvikle tre komponenter av denne kampanjen: Gender and Media Southern Africa (GEMSA) GEMSA-nettverket mobiliserer media rundt 16-dagerskampanjen. GEMSA formidler blant annet et nyhetsbrev med relevante saker til media for å få saker på trykk hver dag under kampanjen. Gender Links vil organisere en gjennomgang av likestillingssituasjonen i Southern African Development Community (SADC)s lovverk og tjenester. Dette vil bli diskutert under en historisk videokonferanse. Programmet inneholder skolering i å drive strategiske mediekampanjer med økt fokus på bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Cyber dialogues Nett-dialoger Gender Links er pionéren bak det internettbaserte diskusjonsforumet «Nett-dialoger», som består av 16 NGO-partnere i SAGEM (den sørafrikanske delen av GEMSA) og 80 lokale tilretteleggere rundt om i Sør-Afrika. GL vil utvide nettdialogene til det Sørlige Afrika ved opplæring av representanter fra SADC land i bruk av nettbaserte konferanser, trening av lokale tilretteleggere, koordinering av regionale nettdialoger, samt mobilisere til en gjennomgang av The SADC Addendum. Jeg-historier En metode for å gi personer som har erfart kjønnsbasert vold en mulighet til å formidle sine erfaringer gjennom personlige historier. Arbeidet er også rettet mot rehabiliterte overgripere og deres historier. Gender Violence Barometer Et månedlig elektronisk nyhetsbrev som følger kampanjene i de ulike land, og et magasin fire ganger i året. 11

12 Sør-Afrika - Krise- og ressurssenter for kvinner utsatt for vold Tema: Vold i nære relasjoner FOKUS-organisasjon: Krisesentersekretariatet Samarbeidsorganisasjon: Masimanyane Women Sør-Afrika er det landet i verden som i fredstid har den høyeste frekvensen av vold mot kvinner. Hver dag rapporteres det om 100 tilfeller av seksuelle overgrep mot barn, der jenter utgjør 97 prosent av ofrene. Å øke jenters selvtillit og aktivt bidra til at jenter og kvinner som har vært utsatt for vold får hjelp, er støtte- og rådgivningssenteret Masimanyanes bidrag til å bedre jenters situasjon. De tilbyr personlig og juridisk rådgivning til jenter og kvinner som er utsatt for fysiskog/eller psykisk mishandling eller har blitt voldtatt. Hvis jentene/kvinnene ønsker det, vil de i tillegg prøve å sikre at saken blir juridisk behandlet. Gjennom å øke bevisstheten og kunnskapen om kvinners rettigheter og vold mot kvinner spesielt, ønsker de å styrke kampen for en bedre framtid for unge jenter, og bidra til en demokratiseringsprosess der kvinner og jenters menneskerettigheter ivaretas. De har også sett behovet for å starte et mannsprosjekt, for å forebygge vold mot kvinner ved å hjelpe menn til å endre atferd. Sør-Afrika Skrivekonkurranse for kvinner Tema: Vold i nære relasjoner/kvinner i og etter krig og konflikt FOKUS-organisasjon: SAIHs kvinneutvalg Samarbeidsorganisasjon: POWA Vold mot kvinner og jenter er et enormt problem i Sør-Afrika. Responsen fra organisasjoner som jobber med problemet har i stor grad vært basert på tradisjonelle modeller for terapeutisk behandling utviklet i Nord. Sør-Afrika har en rik tradisjon for historiefortelling, men dette har ikke blitt utviklet eller brukt som et verktøy for å hjelpe kvinner som har vært utsatt for overgrep i den grad det kunne vært gjort. POWA (People Opposing Women Abuse) har i 25 år jobbet med kvinner som har vært utsatt for vold. De er opptatt av at kvinner bryter stillheten og snakker om sine erfaringer på en måte som både kan hjelpe dem i å bearbeide erfaringene sine og bevisstgjøre andre. Skrivekonkurranse for kvinner ble første gang holdt i 2004 i anledning POWAs 25 års jubileum. POWA ønsker å gjøre skrivekonkurransen til en årlig aktivitet som motiverer og anerkjenner kvinnelige skribenter. Hvert år kan kvinner sende inn tekster i henhold til bredt definerte tema som omhandler kvinners erfaringer i Sør-Afrika. De beste tekstene blir samlet i en antologi. Premier deles ut i kategoriene dikt, novelle og personlig tekst. Beste ungdomstekst får et stipend. Passende tekster vil bli plukket ut for å utvikles til skuespill til bruk i skoler. Skuespillene skal skape bevissthet rundt og undervise elevene om kvinnespørsmål og vold mot kvinner. 12

13 Sør-Afrika - Prosjekt for å utvikle undervisningsplaner Tema: Vold i nære relasjoner/kvinner i og etter krig og konflikt FOKUS-organisasjon: SAIHs kvinneutvalg Samarbeidsorganisasjon: CDP Curriculum Development Project for Arts and Culture Education and Training CDP - er en organisasjon i Gauteng som har som mål å bidra til et kreativt, produktivt, kulturelt rikt og demokratisk Sør-Afrika. CDP jobber både direkte med undervisning, gir opplæring til lærere og utvikler undervisningsopplegg. Majoriteten av CDP sine elever/brukere er kvinner. Med lang erfaring i å arbeide med kvinner og kunst har CDP sett at et program der kunst og kultur kombineres med menneskerettsundervisning og sosiale ferdigheter kan hjelpe kvinner som har vært utsatt for vold. Målet er å utfylle den medisinske behandlingen og støtten kvinnene får via krisesentre og behandlingssentre med sosiale og kreative ferdighetsbaserte aktiviteter i kunst, dans og drama for å bygge selvrespekt og selvtillit. Samtidig kan disse ferdighetene bidra til at kvinnene kan få seg jobb eller skape sin egen arbeidsplass. Målgruppen for programmet er kvinner på krisesentre i Gauteng provinsen, og indirekte deres barn. CDP vil arbeide med to grupper på 25 kvinner av gangen, samt med opplæring av minst to assistenter. Sør Afrika Ungdomsprogram mot vold i nære relasjoner Tema: Vold i nære relasjoner FOKUS-organisasjon: SAIHs kvinneutvalg Samarbeidsorganisasjon: ADAPT Ungdomsprogrammet er et av flere program Agisanang Domestic Abuse Prevention and Training (ADAPT) har for å motarbeide vold mot kvinner i Alexandria Township. Alexandra Township i Johannesburg er en av de mest voldelige townshipene i Sør-Afrika. Ungdomsprogrammet fokuserer på forebyggende arbeid blant ungdom i Alexandria, med elevene i townshipens fem ungdomsskoler/videregående skoler som hovedmålgruppe Tyngdepunktet i ungdomsprogrammet er skolebesøkene. Gjennom en rekke aktiviteter i skolene engasjerer ADAPT elevene i dialog rundt kjønnsbasert vold og andre temaer. ADAPTs ungdomsteam besøker 13-åringene i de fem skolene, og følger dem opp oppover i klassetrinnene. Ca 40 lærere får i tillegg undervisning i hvordan de kan hjelpe elever som er utsatt for overgrep. I tillegg inkluderer prosjektet en korkonkurranse, en Beste Far skrivekonkurranse og et kulturelt dialogprosjekt. Korkonkurransen involverer 20 kor som øver inn en sang med tema menneskerettigheter og likestilling. Ca 1000 sangere og 4000 lyttere vil nås gjennom dette prosjektet. Skrivekonkurransen har vært avholdt før, og startet som en reaksjon på at arbeid mot vold (i dette tilfellet incest) i så stor grad fokusere på negative mannsroller. For å framheve positive rollefigurer ble jentene i skolene i Alexandria oppfordret til å skrive om hvorfor far eller en mann i nærmiljøet er en bra mann. I det kulturelle dialogprosjektet deltar en gruppe ungdommer i dialog med eldre for å lære kultur og historie. Målsetningen er å gi ungdommene kjennskap til positive sider ved egen kultur og bryte ned forestillingen om at det ligger i afrikansk kultur å være voldelig. 13

14 Sør-Afrika Nettverkseminar for samarbeidspartnere Tema: Vold i nære relasjoner/kvinner i og etter krig og konflikt FOKUS-organisasjon: SAIHs kvinneutvalg Samarbeidsorganisasjon: ADAPT, CDP, POWA Det gjøres mye godt arbeid i kampen mot vold mot kvinner i Sør-Afrika. Organisasjoner på ulike nivåer og via ulike aktiviteter har mange steder funnet gode tiltak og utviklet gode programmer. Samtidig jobber mange av disse i sin egen verden. Organisasjonene har ofte lite ressurser til å vedlikeholde nettverk, lære bort og dokumentere erfaringer. SAIH vil derfor organisere nettverksseminar for partnerne de samarbeider med i Sør-Afrika. Slike seminar vil bidra til at organisasjonene gis mulighet til kommunisere og lære av hverandre. Kjernen i nettverkssamarbeidet vil være de tre organisasjonene ADAPT, CDP og POWA. ADAPT har erfaring med å ta i mot kvinner som har vært utsatt for vold og hjelpe dem med å orientere seg i hva de har av rettigheter og behandlingstilbud. De har også erfaring med arbeid i skoler og bruk av musikk i opplysningsarbeidet. CDP på sin side trenger partnere som jobber direkte med kvinnene for å kunne nå målgruppen over tid. Både CDP og ADAPT har utrykt et ønske om å lære av POWA, som i dette programmet er en langt større organisasjon. POWA driver blant annet også med forskning og utredning på området. POWA på sin side vil nå lenger ut med skrivekonkurransen sin gjennom nettverket. Det planlegges årlige todagers nettverkseminar. Uganda - Mediekampanje mot vold mot kvinner Tema: Vold i nære relasjoner FOKUS-organisasjon: Fellesrådet for Afrikas kvinneutvalg Samarbeidsorganisasjon: Uganda Media Women s Association (UMWA) UMWA har som mål å bevisstgjøre kvinner omkring deres rettigheter og forpliktelser, i tillegg til å gi kunnskap til myndigheter og menn om temaet vold mot kvinner slik at problemet blir satt på dagsorden og internasjonale konvensjoner kan iverksettes. Prosjektet har også som mål å redusere spredningen av hiv/aids som følge av vold i hjemmet. Prosjektet er et deltakende multimediaprosjekt som rettes mot vold i hjemmet. UMWA s kjerneaktiviteter er radiostasjonen Mama FM, avisen The Other Voice, og kampanjen Get Smart. Disse tre kjerneaktivitetene vil utfylle hverandre i kampanjen mot vold mot kvinner. Gjennom kvinneradioen Mama FM blir spørsmål om vold i hjemmet belyst og debattert og kringkastet til befolkningen. Informasjonen fungerer både som et redskap for kvinner til bedre å kunne mestre sin situasjon, men også som en pekepinn overfor myndighetene om deres forpliktelser overfor borgerne. The Other Voice vil publisere artikler om vold mot kvinner. Get Smart er et opplysningsprosjekt om kvinners rettigheter. 14

15 ASIA MIDTØSTEN Pengene fra TV-aksjonen skal gå til følgende prosjekter: Afghanistan - Mor- og barnklinikk Bangladesh, India og Nepal - Forebygging av handel med kvinner India - Hjelp til halvenker i Kashmir India - Utdanning for tibetanske nonner i India Libanon - Kompetanseheving for unge kvinner Libanon - Støttesenter for palestinske flyktningkvinner i Beirut Palestina - Rådgivning og traumebehandling av palestinske kvinner i Ramallah Sri Lanka - Senter for håp og forsoning Sri Lanka - Krise- og rehabiliteringssenter for kvinner Øst-Timor - Rettferdighet og bevisstgjøring for kvinnelige voldsofre 15

16 Afghanistan Mor og barn-klinikk FOKUS-organisasjon: Afghanistankomiteen i Norge, kvinneutvalget Samarbeidsorganisasjon: HEWAD HEWAD Reconstruction, Health and Humanitarian Assistance Committee er en ikke-statlig organisasjon (NGO) som har drevet lenge i området. Den klinikken HEWAD vil få støtte til ligger i et spesielt fattig område hvor kvinnene har lidd mye i løpet av krigen. I tilegg til en vanlig mor-barnklinikk driver de med opplysningsarbeid blant annet om hiv/aids og andre infeksjonssykdommer. HEWAD har lenge drevet en kombinasjon av undervisning i sykdomsforebygging og vanlig konsultasjon på sine klinikker. Sentrale elementer i undervisningen har vært tiltak mot sykdomsspredning og behandling av de enkleste sykdommer i hjemmet, som for eksempel diaré. Kvinnelige leger fra deres klinikker reiste rundt på landsbygda omkring Jalalabad selv under Taliban. Organisasjonen har flere kvinner i den lokale ledelsen, og alt personell på mor og barn-klinikker er kvinner. Delmål for prosjektet er å gi bedre behandlingstilbud til kvinner og barn, øke forståelsen for sykdomsforebygging, kontrollere og stoppe spredning av smittsomme sykdommer, spre kunnskap om hiv/aids, gi hjelp til mishandlete og sårbare kvinner, senke dødeligheten for kvinner og barn, bedre hygiene, forbedre opplysningen om og bruken av familieplanlegging, oppmuntre kvinnene til større deltagelse i det sosiale liv og i utviklingsarbeidet i landet. Det overordnede målet er å styrke afghanske kvinners og barns stilling og bedre situasjonen for den afghanske befolkning generelt Bangladesh, India og Nepal Forebygging av handel med kvinner Tema: Handel med kvinner FOKUS-organisasjon: IAWRT (International Association of Women in Radio and TV) Samarbeidsorganisasjoner: IAWRT Nepal og Worldview Nepal Nepal og Bangladesh er hovedland for handel med kvinner og barn, som selges videre til og via India. Jenter i Nepal kan kjøpes for 1000 nepalske rupi og kan selges for senere i kjeden. Det er mindre risikofylt å smugle jenter/kvinner enn å smugle narkotika og elektronisk utstyr. Politiet blir betalt av bordelleierne for å lukke øynene og overse transporten. Prosjektet har som målsetting å styrke kvinnene til å se sitt potensial og unngå å komme i slike situasjoner, samt at kvinner som slipper unna og kommer hjem ikke skal bli stigmatisert. Tidligere tiltak i Nepal har blitt kritisert for å være moralistiske og legge ansvaret på kvinnene. Prosjektet vil gå ut med informasjon til 5000 utsatte kvinner for å gjøre dem kjent med hvilke rettigheter de har og for å sikre trygg migrasjon. De vil gjennom ulike virkemidler som radio/tv-innslag, filmer konferanser og diskusjonsgrupper sikre en vid spredning av kunnskap for å styrke kvinnene og øke kunnskapen om hva trafficking er i hele befolkningen. Man skal henvende seg til ungdommer på landet og i byene, til politiet, jurister, dommere og byråkrater. 16

17 India - Halvenker i Kashmir FOKUS-organisasjon: IAWRT Samarbeidsorganisasjon: Association of Parents of the Disappeared Persons, APDP I Kashmir i Nord-India er volden fortsatt stor, selv om det foregår forhandlinger og det nylig er opprettet en bussforbindelse mellom indisk og pakistansk Kashmir. Mer enn menn er dokumentert forsvunnet, og et stort antall menn er i tillegg borte uten noen dokumentasjon. En situasjon som også er kjent fra andre land i krig eller konflikt. Kvinnene som har mistet sine ektemenn på denne måten er verken gift eller enker, de lever i et slags limbo, og kalles halvenker ; de er verken gift eller enker. Planen for prosjektet er å lage en videodokumentar og fire videomagasiner som skal benyttes av APDF til å dokumentere situasjonen og arbeide for å endre halvenkenes status i et tradisjonelt samfunn. Videomaterialet vil vise hvilke vanskeligheter kvinnene møter i sin politiske, juridiske og sosiale kamp for å få rettshjelp og informasjon om dem som er savnet. Et mål er å få endret situasjonen for halvenkene til å få status som enker. India - Utdanning for tibetanske nonner i India FOKUS-organisasjon: Den norske Tibetkomitees kvinneutvalg Samarbeidsorganisasjon: Tibetan Nuns Project, Jamyang Institute and Nunnery Prosjektet startet i 1987 i samarbeid med den tibetanske eksilregjeringen. Med svært mange buddhistiske nonner blant de nyankomne flyktningene fra Tibet økte behovet for støtte til å ivareta grunnleggende behov som mat, bolig, helsestell og utdanning. De religiøse buddhistiske institusjonene spiller en sentral rolle i det tibetanske samfunnet. Formell skolering på høyt nivå har først og fremst vært forbeholdt mannlige munker, men gjennom Tibetan Nuns Project tilbys jentene en unik kombinasjon av tradisjonelle religiøse studier og moderne skolefag som engelsk, matematikk, geografi, historie og samfunnskunnskap. Gjennom prosjektet får 500 nonner i eksil mulighet til utdanning. Overordnet målsetting med prosjektet er å medvirke til at kvinners innflytelse på beslutningsprosessene i det tibetanske eksilmiljøet bedres gjennom et høyere utdanningsnivå (og status) for disse kvinnene. Gjennom utdanningsmulighetene kan kvinner få økt innflytelse i det tibetanske samfunnet, og dermed bedre sikre likestilling mellom kjønnene. 17

18 Libanon - Kompetanseheving for unge kvinner FOKUS-organisasjon: Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet i Norge (IKFF) Samarbeidsorganisasjon: WILPF Lebanon På grunn av den langvarige konflikten i Libanon har mange unge kvinner ikke fått en tilstrekkelig utdannelse. Konflikten har rammet både den statlige økonomien og privatøkonomien hardt. En konsekvens er at utdanning har blitt nedprioritert, særlig for kvinner. Ved å tilby språkkurs der deltagerne vil få mulighet til å lære fransk eller engelsk på et nivå som fører fram til internasjonalt anerkjente sertifikater vil IKFF Norge og WILPF Libanon bidra til å styrke unge kvinners stilling og deres muligheter til å ta høyere utdannelse eller skaffe seg lønnet arbeid. På kursene vil kvinnene i tillegg til å lære å skrive jobbsøknader også bli kjent med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet. Et annet aspekt ved prosjektet er å være brobygger mellom unge kvinner i den arabiske og den vestlige verden. Ved å bli bedre kjent med hverandres kultur ønsker vi å motvirke fordommer som er et voksende problem i begge samfunn. Libanon - Støttesenter for palestinske flyktningkvinner FOKUS-organisasjon: Palestinakomiteens kvinneutvalg Samarbeidsorganisasjon: Women s Humanitarian Organisation (WHO) I likhet med kvinner i andre krigs- og etterkrigssituasjoner er palestinske kvinner i Libanon stilt overfor en rekke komplekse problemer. Den palestinske flyktningbefolkningen i Libanon er statsløse og har ingen rettigheter i det libanesiske samfunnet Fra den første flyktningbølgen i 1948 til i dag har mange menn i den palestinske befolkningen mistet livet. Gjennom fordrivelser, kriger og beleiringer har kvinnene opplevd ikke bare å stå alene overfor de daglige overlevelsesspørsmål, men også tap av familiemedlemmer, særlig sønner og ektemann. Disse kvinnene ble latt alene både under konfliktene og etter, og står i tillegg uten en offentlig struktur til å støtte dem. I tillegg til fraværet av rådgivningssystem er det ingen steder i leiren der kvinner kan møtes regelmessig for å snakke sammen og diskutere saker av felles interesse. Dette problemet har i det siste blitt særlig akutt fordi kvinnenes situasjon er endret til det verre, og de lever i en situasjon der vold på mange måter er en del av dagliglivets normale mønster Opprettelse og drift av et støttesenter for palestinske kvinnelige flyktninger i flyktningleiren Bourj el Baranjeh i Beirut er hovedfokuset i dette prosjektet. Støtte- og rådgivningsenteret vil gi kvinner en møteplass, samtidig som det arrangeres aktiviteter som vil generelt vil bidra til å forbedre kvinnenes situasjon. 18

19 Palestina - Rådgivning og traumebehandling for kvinner FOKUS-organisasjon: KFUK-utvalget Samarbeidsorganisasjon: YMCA, Palestina Konflikten i Midtøsten setter sitt preg på arbeidet i Palestina KFUK. Kvinneorganisasjonen har siden starten i 1893 tilpasset arbeidet til de stadig skiftende forholdene for de palestinske kvinnene i området. De palestinske selvstyremyndighetene anser organisasjonen som en ledende institusjon i arbeidet for å bevisstgjøre og utdanne kvinner, - et arbeid som etter deres mening er svært viktig dersom de skal klare å utvikle et sunt demokrati. Som en konsekvens av den militære okkupasjonen er prosjektets to målgrupper, studenter og lærere, svært utsatt for vold og traumatiske opplevelser i hverdagen. Gjennom dette prosjektet skal unge kvinnelige studenter ved KFUKs Yrkesopplæringssenter i Ramallah få tilbud om rådgivning og traumebehandling. Rådgivning vil også bli tilbudt lærere og andre ansatte ved senteret, samt andre lærere i og rundt Ramallah. Sri Lanka Senter for håp og forsoning FOKUS-organisasjon: KFUK-utvalget Samarbeidsorganisasjon: YMCA, Sri Lanka Sri Lanka har hatt borgerkrig de siste 20 år, men har nylig undertegnet en fredsavtale. Gjennom alle disse krigsårene har Sri Lanka KFUK fortsatt sitt arbeid blant kvinner i hele landet. Sri Lanka KFUK har som mål å beskytte, utdanne og styrke kvinner, jenter og barn uavhengig av rase, klasse eller religion. De jobber for å fremme forsoning og gir håp til kvinner, jenter og barn fra ulike samfunnsgrupper. Samtidig tilbys kvinner beskyttelse og kunnskap om egne rettigheter, slik at de kan leve sammen i fred. Prosjektet har som mål å skape håp og forsoning hos jenter og kvinner fra ulike etniske grupper, religioner og samfunnslag. Kvinnene skal styrkes gjennom opplæring, utdanning, nettverksarbeid og fellesskap. Kvinners rettigheter skal sikres, og kvinner skal utdannes til fredsskapere og bringe håp og forsoning der det er konflikt. Senteret skal fungere som møteplass for jenter og kvinner gjennom blant annet aktiviteter som yrkesopplæring, rådgiving, kurs og utveksling. Med dette prosjektet ønsker Sri Lanka KFUK å bidra til at jenter og kvinner får kunnskap og mulighet til selvstendighet både økonomisk og sosialt. KFUK vil bidra til å bygge bro mellom kvinner fra ulike samfunnslag, etnisk tilhørighet eller religion for å bygge fred og forebygge fordommer og konflikt mellom de ulike gruppene. 19

20 Sri Lanka Krise og rehabiliteringssenter for kvinner FOKUS-organisasjon: Tamilsk kvinneorganisasjon Samarbeidsorganisasjon: The Centre for Women s Development and Rehabilitation Sri Lanka har vært preget av langvarig konflikten i over 25 år. Ødeleggelsene er enorme. Det er mange kvinner som bor i de krigsrammede områdene som trenger hjelp til å bearbeide traumer fra konflikten for å kunne vende tilbake til hverdagen. I samarbeid med organisasjonen the Centre for Women s Development and Rehabilitation (CWDR) ønsker Tamilsk kvinneorganisasjon å etablere et krise- og rehabiliteringssenter i Kilinochichi. Senteret skal gi et tilbud til kvinner utsatt for vold i nære relasjoner, men også til kvinner som lider av traumer etter krigen. Det skal gi råd, veiledning, støtte og midlertidig bosted/skjulested. I 2006 vil man: - Etablere senteret i Klinochichi - Ansette personale med kompetanse innen feltet - Avholde kurs for kvinner om deres rettigheter Øst-Timor - Rettferdighet for kvinnelige voldsofre FOKUS-organisasjon: Norske Kvinnelige Juristers Forening Samarbeidsorganisasjon: Judicial System Monitoring Programme, Women s Unit I postkonfliktsamfunnet på Øst-Timor er antallet seksuelle overgrep og vold i hjemmet fremdeles veldig høyt. Det anslås at 1 av 3 kvinner på Øst-Timor er ofre for slike overgrep. Det har vært en utvikling av rettssystemet for å skape økt bevissthet om dette, men folk flest, spesielt kvinner, har fremdeles problemer med å få hjelp fra rettsvesenet. Kvinner som er ofre for vold unnlater ofte å rapportere dette til politiet. Årsakene er flerdelte: kvinner har generelt lite kunnskap om sine rettigheter, og politiet er ofte uinteresserte når det gjelder å beskytte kvinner som er utsatte for kjønnsrelatert vold. Overordnet prosjektmål er å skape et rettferdig rettssystem for kvinner, spesielt med sikte på kvinner som er ofre for overgrep. Prosjektet skal bevisstgjøre kvinner, politi og rettsvesen om kvinners rettigheter i saker som angår kjønnsrelatert vold. Målgruppen er kvinner som er ofre for overgrep. 20

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

Prosjekt-rapport: Masimanyane - Women's support sentre

Prosjekt-rapport: Masimanyane - Women's support sentre Prosjekt-rapport: Masimanyane - Women's support sentre Masimanyane Women Support Centre i East London jobber med et mangfold av aktiviteter. Siden Masimanyane ble etablert i 1996 har de i dag totalt 40

Detaljer

FOKUS- Årsrapport 2003 Å R S R A P P O R T

FOKUS- Årsrapport 2003 Å R S R A P P O R T FOKUS- Årsrapport 2003 Å R S R A P P O R T 1 2006 0 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 1 Styrets beretning s. 3 Presentasjon av FOKUS s. 6 Prosjektsamarbeid s. 8 Fordeling Fremdrift/ rapportering Informasjonsvirksomhet

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI STRATEGI 2007-2012 Vedtatt på REPRESENTANTSKAPSMØTET 9. JUNI 2007 Innhold: 1. Innledning 3 2. Visjon 4 3. Overordnet mål 4 4. FOKUS formål 4 5. Mål for strategiperioden 4 6. Prioriteringer i virksomheten

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015 w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred

Detaljer

En internasjonal bevegelse blir til

En internasjonal bevegelse blir til En internasjonal bevegelse blir til Av daglig leder Tove Smaadahl ved Krisesentersekretariatet Da det første krisesentrene ble åpnet i England i 1972, var nok ingen klar over at de skulle bli en del av

Detaljer

Mental helse. Mental helse i et samfunnsperspektiv Med fokus på økonomi og fattigdom

Mental helse. Mental helse i et samfunnsperspektiv Med fokus på økonomi og fattigdom Mental helse Mental helse i et samfunnsperspektiv Med fokus på økonomi og fattigdom Ingunn Dreyer Ødegaard Psykologstudent HimalPartner 20. mars 2014 Global mental helse 85% av psykisk lidende får ikke

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

Kultur og ekteskap av Ota Ogie PhD i språkvitenskap

Kultur og ekteskap av Ota Ogie PhD i språkvitenskap Kultur og ekteskap av Ota Ogie PhD i språkvitenskap Informasjonsmøte/ samtalegrupper om forebygging og holdningsendringsarbeid mot tvangsekteskap blant innvandrere i Trondheim Arrangert av Sør-Trøndelag

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017

Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017 Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017 Hva er kjønnslemlestelse? Kjønnslemlestelse av jenter er en praksis knyttet til kultur, tradisjon og tro.

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

NATICC, tar opp kampen mot kjønnsrelatert vold. Et forandret Swaziland

NATICC, tar opp kampen mot kjønnsrelatert vold. Et forandret Swaziland NATICC, tar opp kampen mot kjønnsrelatert vold. Et forandret Swaziland Målet med prosjektet: redusere familiebasert vold og vold mot barn i Swaziland. øke kunnskap og bevissthet om barnemishandling og

Detaljer

Konvensjon nr. 182: Konvensjon om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid

Konvensjon nr. 182: Konvensjon om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid Konvensjon nr. 182: Konvensjon om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse, som Det internasjonale arbeidsbyråets

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016 Regional koordinator Eva Torill Jacobsen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) etj@imdi.no Mobil: 957 7 0 656 Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse

Detaljer

Det er de få kundene som kjøper sex og ikke det store flertallet i samfunnet som påfører kvinnene disse skadene.

Det er de få kundene som kjøper sex og ikke det store flertallet i samfunnet som påfører kvinnene disse skadene. KORT KAMPANJEN 1 2 Kampanjen mot sexkjøp og menneskehandel er en av flere aktiviteter som skal gjennomføres i forbindelse med Året for like muligheter. Hovedmålsettingen er å fremme like muligheter for

Detaljer

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29)

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse, som er kalt sammen av styret i Det internasjonale arbeidsbyrået og har trådt sammen

Detaljer

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1 Menns vold mot kvinner - skal fagbevegelsen bry seg? Av Tove Smaadahl Krisesentersekretariatet 2005 1 Livsmuligheter er de muligheter eller livsvilkår som det enkelte individ får til utvikling og utfoldelse.

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN. Elevrådsarbeid Demokratiopplæring

LOKAL LÆREPLAN. Elevrådsarbeid Demokratiopplæring LOKAL LÆREPLAN Elevrådsarbeid Demokratiopplæring 1 ELEVRÅDSARBEID Formål med faget Et demokratisk samfunn forutsetter at innbyggerne slutter opp om grunnleggende demokratiske verdier, og at de deltar aktivt

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Er det lurt. å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk.

Er det lurt. å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk. Er det lurt å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk. Denne brosjyren er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Policy-dokument om kjønn, NMS

Policy-dokument om kjønn, NMS , NMS Det Norske Misjonsselskaps (NMS) policy-dokument om kjønn, likestilling og kvinners rettigheter, er et dokument som inneholder de viktigste prinsippene for hvordan NMS skal arbeide med denne tematikken.

Detaljer

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge Forebyggende arbeid og styrking av kompetansen i hjelpeapparatet

Detaljer

LIKEVERD. Arbeid blant lhbt i 2011. Gjennomført med økonomisk støtte fra BLD

LIKEVERD. Arbeid blant lhbt i 2011. Gjennomført med økonomisk støtte fra BLD LIKEVERD Arbeid blant lhbt i 2011 Gjennomført med økonomisk støtte fra BLD 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn SEIF s erfaringer i arbeidet med lhbt Prosjektet Likeverd Målgrupper Metodikk Målsettinger Økonomiske

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT FOKUS- Årsrapport 2003 FOKUS- Årsrapport 2003 FORUM FOR WOMEN AND DEVELOPMENT ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT FORO DE MUJERES Y DESAROLLO 2008 2008 1 1 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 3 Styrets årsberetning

Detaljer

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013 FLYKTNING 2013 REGNSKAPET ALT om mennesker På FLuKT verden over Hovedtall og trender Hovedfunn GLOBALT 45,2 millioner mennesker er på flukt verden over. Dette er det høyeste tallet som er registrert etter

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

PANAFRICAN WOMEN`S ASSOCIATION (PAWA) orgnr. 987377542 Postboks 8948 Youngstorget 0028 Oslo Telephone: 99 53 70 54 pawa@pawa.no. www.pawa.

PANAFRICAN WOMEN`S ASSOCIATION (PAWA) orgnr. 987377542 Postboks 8948 Youngstorget 0028 Oslo Telephone: 99 53 70 54 pawa@pawa.no. www.pawa. PANAFRICAN WOMEN`S ASSOCIATION (PAWA) orgnr. 987377542 Postboks 8948 Youngstorget 0028 Oslo Telephone: 99 53 70 54 pawa@pawa.no www.pawa.no o Hva er PAWA? o PAWA er en organisasjon som retter seg mot Afrikanske

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HANDLINGSPLAN MOT KJØNNSLEMLESTELSE Arkivsaksnr.: 08/10644. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. HANDLINGSPLAN MOT KJØNNSLEMLESTELSE Arkivsaksnr.: 08/10644. Forslag til innstilling: Saksframlegg HANDLINGSPLAN MOT KJØNNSLEMLESTELSE Arkivsaksnr.: 08/10644 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar Plan mot kjønnslemlestelse. Saksfremlegg - arkivsak 08/10644 1 Innledning I 1995 fikk Norge

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Modul 1: Hva er menneskehandel?

Modul 1: Hva er menneskehandel? Modul 1: Hva er menneskehandel? Denne modulen skal bidra til å gi kursdeltakerne en forståelse av begrepet menneskehandel som på engelsk blir referert til som «human trafficking» eller «trafficking in

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala

Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Vennskapet mellom Paulus kirke og Conavigua San Andrés Sajcabajá i Guatemala Paulus menighet har vennskap med enkeorganisasjonen Conavigua i Guatemala. Vennskapet begynte i 1989 og har vart i 25 år. Vennene

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN Kongeriket Norges regjering og Den islamske republikk Afghanistans regjering (heretter kalt «partene»), som

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI Vedtekter vedtatt 22.08.2015 1 Navn Foreningens navn er Forening for menneskerettigheter og demokrati. 2 Stiftelse Foreningen ble stiftet 10.08.2003,

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Forebyggingsseksjonen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Sara 13 år 2 Saras familie kom fra et land med en kollektivistisk

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap

Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap Peti Wiskemann Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

Politisk program for Juvente 2012-2014

Politisk program for Juvente 2012-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Politisk program for Juvente 2012-2014 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert

Detaljer

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Godt skolemiljø Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Hva skal skje de neste 20 minuttene Forebyggende arbeid for å fremme inkludering og felleskap 1. Skolens strategi hvordan utvikle

Detaljer

Medisinske aspekter av kvinnelig kjønnslemlestelse

Medisinske aspekter av kvinnelig kjønnslemlestelse Medisinske aspekter av kvinnelig kjønnslemlestelse HISTORIKK : Omskjæring oppstod før kristendommen og Islam Kjerneområde i Nord-Sudan Fra keiserhoffene via handelsveiene Har fulgt etniske og kulturelle

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

Til barn og unges beste

Til barn og unges beste Til barn og unges beste Kjønnslemlestese -Bakgrunn info, Fysiske konsekvenser v/helsesøster/rådgiver Justina Amidu justinaamidu@hotmail.com eller justina.amidu@stolav.no Definisjon av kjønnslemlestelse

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Line Nersnæs 29. oktober 2013 Innhold Satsing sentralt Hvor omfattende er volden? Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner «Det handler om å

Detaljer

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET The Rotary Foundation Med utgangspunkt i Paul P. Harris' yrkesetiske og sosiale formål med Rotary, hadde organisasjonen fra starten tydeligst immaterielle mål med

Detaljer

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Fagdag om Syria og bosetting av syriske flyktninger i Tyrkia 28.3.14 Vivien Wrede-Holm Tyrkia - bakgrunnsdata Tyrkia ble opprettet 1923 Styresett: republikk

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre. Psykologer som hjelper flyktninger 09.11.15 Hanne Rosten hanne.rosten@bufetat.no Tlf 46616009 Leder Enhet for psykologressurser, Bufetat region

Detaljer

Psykologisk lavterskeltilbud for traumatiserte flyktninger. Psykologspesialist Åshild B. Fuglestad, PPT Bergenhus

Psykologisk lavterskeltilbud for traumatiserte flyktninger. Psykologspesialist Åshild B. Fuglestad, PPT Bergenhus Psykologisk lavterskeltilbud for traumatiserte flyktninger, 1 Bakgrunn Alle innvandrere og flyktninger som bosettes i Bergen kommune får tilbud om norskopplæring ved Nygård skole. (Pedagogisk Psykologisk

Detaljer

Caritas Norges strategi 2013 2017

Caritas Norges strategi 2013 2017 Caritas Norges strategi 2013 2017 Del I. Caritas Norges identitet og verdier 1) Vår identitet Caritas Norge er katolikkenes hjelpeorganisasjon og har arbeidet i Norge i 60 år. Vi ønsker at alle mennesker

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010 HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING Eidskog Montessoriskole 2010 Vedtatt av styret 15.04.2010 1 1 Innledning Gjennom denne planen ønsker skolen å komme med forebyggende og problemløsende

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Oslo / Bydel Grünerløkka Prosjektnavn: Danseglede Prosjektperiode (maksimalt

Detaljer

Er det lurt. å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no

Er det lurt. å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Er det lurt å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Hvordan motstå press Det kan være tøft å bryte med en skikk man har lært er nødvendig. Hvis noen presser på for at du skal omskjære datteren din, kan det

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

1.Rettsikkerhet = Demokrati - Beskytt kvinner i det offentlige om", IKKF. 2.Stopp kvinnehets i det offentlige rom - Rettsikkerhet = Demokrati", IKKF

1.Rettsikkerhet = Demokrati - Beskytt kvinner i det offentlige om, IKKF. 2.Stopp kvinnehets i det offentlige rom - Rettsikkerhet = Demokrati, IKKF Her følger listen over alle innkomne paroleforslag til årets 8.marstog. AU har delt forslagene inn etter tema for å gjøre det lettere å orientere seg. Videre har vi laget en innstilling hvor vi har valgt

Detaljer

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 1. Mål og målgrupper 1.1. Formål Partnerskapsprogrammet skal bidra til å styrke

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/05 Møte: Omsorgskomite Møtested: Møtetid: tirsdag 13. september 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester 23438570 SAKSKART II Åpen halvtime

Detaljer

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Utkast til nytt partnerskapsprogram Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Disposisjon Formål Omfang og utlysninger Institusjonssamarbeid Aktiviteter, med vekt på mobilitet

Detaljer

For barnas beste, må DU tørre å tenke det verste! Stine Sofies Stiftelse

For barnas beste, må DU tørre å tenke det verste! Stine Sofies Stiftelse For barnas beste, må DU tørre å tenke det verste! Stine Sofies Stiftelse NB! Sterke bilder - en barndom Forebygge Formidle kunnskap for å heve kompetansen. uten vold - Avdekke Med overføring av kompetanse

Detaljer

Det magiske klasserommet

Det magiske klasserommet 1 ABC redder barna Det magiske klasserommet Manus til tavlen i Det magiske klasserommet 2 Intro Manuset kan brukes til å presentere elementene på tavlen i det magiske klasserommet for elevene. Elementene

Detaljer

KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV. Carina Svensson 2011

KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV. Carina Svensson 2011 KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV Carina Svensson 2011 Mine erfaringer fra arbeid med gravide asylsøkende, flyktninger og innvandrerkvinner. Plan for svangerskapsomsorgen 2010-2014 Hovedmålet med svangerskapsomsorgen

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? krisesentersekretariatet 2002 1 Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? 2 Myter om vold og overgrep Jenter lyver om vold og overgrep for å

Detaljer

LNUs interessepolitiske arbeid

LNUs interessepolitiske arbeid LNUs interessepolitiske arbeid Interessepolitikk LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene. Økonomiske rammebetingelser: o Grunnstøtte o Frifond Ikke-økonomiske

Detaljer

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra:

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra: RETTEN TIL UTDANNING Undervisningsopplegg om Filmen er laget med støtte fra: 1 Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse dette står nedfelt i FNs

Detaljer

Program for samlingene knyttet til «Retten til et liv uten vold»

Program for samlingene knyttet til «Retten til et liv uten vold» Program for samlingene knyttet til «Retten til et liv uten vold» (Med forbehold om endringer). 15 studiepoeng. Første samling: 24.-26. september 2014 Onsdag 24.9.2014: Kl. 09.00: Velkommen ved prosjektleder

Detaljer

Prinsipprogram. Kvinners livsvilkår

Prinsipprogram. Kvinners livsvilkår Prinsipprogram Kvinners livsvilkår Norske Kvinners Sanitetsforening er en frivillig organisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Målet er å være den ledende organisasjonen knyttet til

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Kompetanseteam mot tvangsekteskap

Kompetanseteam mot tvangsekteskap Kompetanseteam mot tvangsekteskap - Årsrapport 2007 - Innledning Kompetanseteamet mot tvangsekteskap ble etablert i november 2004 i Utlendingsdirektoratet (UDI). Teamet består i dag som et samarbeid mellom

Detaljer

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Oslo, 22.06.15 Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Vi takker for muligheten for å komme med våre innspill

Detaljer

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015 INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL Fylkestinget 2011-2015 Dato: 23.04.2014 kl. 13:00 24.04.2014 Kl 09:00 Sted: Fylkestingssalen Arkivsak: 201400052 Saksliste 43/14 Interpellasjon fra Henrik Kierulf (H) - Fylkeskommunen

Detaljer

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Caritas Norge har som trosbasert aktør lang erfaring med ulike former for fredsarbeid fra flere kontinenter. Vi støtter for tiden fredsprosesser på Filippinene,

Detaljer

FNs barnekonvensjon. og samiske barns rettigheter. Malin Bruun rådgiver. - slektskap til barnehagelov, opplæringslov

FNs barnekonvensjon. og samiske barns rettigheter. Malin Bruun rådgiver. - slektskap til barnehagelov, opplæringslov FNs barnekonvensjon - slektskap til barnehagelov, opplæringslov og samiske barns rettigheter Malin Bruun rådgiver Barnekonvensjonen Vedtatt av FN 20. november 1989 Trådte i kraft 2. september 1990 Barnekonvensjonen

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

En plan som viser vei videre

En plan som viser vei videre Strategisk plan 2014 2017 En plan som viser vei videre I denne planen har Sanitetskvinnene nedfelt hva som skal være innretningen på vår innsats i denne fireårsperioden. Planen slår fast hva som er formålet

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer