Hvordan er behandlingstilbudet til de alvorligst syke med CFS/ME? Dag Gundersen Storla

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan er behandlingstilbudet til de alvorligst syke med CFS/ME? Dag Gundersen Storla"

Transkript

1 Hvordan er behandlingstilbudet til de alvorligst syke med CFS/ME? Dag Gundersen Storla

2 Et tankevekkende kasus Tidsskrift for Den Norske Legeforening 25. februar 2014 En kvinne i 30-årene ble innlagt på akuttpsykiatrisk avdeling fra sykehjem. Hun var sengeliggende, sondeernært og diagnostisert med kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME).

3 Suicidalitet og psykose? Innleggelsesdiagnoser: suicidalitet og psykose. Tilsynslege ved sykehjemmet: «totalt immobilisert og i liten grad kontaktbar». All ernæring ble gitt med sonde. Pasienten hadde over noen måneder hatt hørselshallusinasjoner. Tidligere: omfattende somatisk utredning med negative funn. Innlagt mot sin egen vilje, for å vurdere oppstart av antipsykotisk medikasjon.

4 CFS/ME? Normaltfungerende jente i ungdomstiden. Fullførte utdanning med normal studieprogresjon. Voksen alder: perioder med nedstemthet av måneders varighet. Ulykke hjernerystelse; traumatisk opplevelse. Utviklet mageplager, hodepine og kronisk utmattelse. Overfølsom for lys, lyd og berøring Nedsatt konsentrasjonsevne. Sykmeldt fra jobben. Gradvis mer sengeliggende. Ute av stand til å delta i sitt tidligere aktive og sosiale liv.

5 CFS/ME? Oppsøkte to år senere en privat helseklinikk som tilbyr spesialutredning av utmattelsestilstander. Første konsultasjon: øreklokker og solbriller. Journalen: pasientens psykiatriske helsehistorie ikke er omtalt. Første konsultasjon: diagnosen P78 tretthetssyndrom.

6 Kostbar utredning Fulgt opp i flere år, i alt 13 konsultasjoner. Omfattende laboratorieundersøkelser: immunologiprøver (cytokinprofil, T-hjelpercelle/Th2, RNase, perforin, elestase, C4a, CD57, PCR) Lekk-tarmprøve (IMBA) Oksidativt stress (ANOX) Tungmetall (Hg og nikkel; Melissa test).

7 Tvilsom behandling Etter første konsultasjon: amoksicillin. Etter hvert flere langvarige kurer med probiotika. Vitamin D. B12-injeksjoner. Streng glutenfri og laktosefri diett. Pasienten brukte betydelige beløp

8 Innlagt i somatisk sykehusavdeling Pasienten ble gradvis dårligere Innlagt ved medisinsk avdeling på sykehus grunnet sterkt nedsatt allmenntilstand. Hun var da dehydrert, underernært og kommuniserte med hvisking og håndtrykk. Hun ble klinisk, nevrologisk og radiologisk utredet. Tilsett av psykiater, som fikk frem opplysninger om tidligere depresjoner og traumer. Tilsynspsykiater foreslo oppstart av antidepressiver, som pasienten takket nei til; engstelig for negativ effekt på den alternative behandlingen. Ved utskrivelse: psykiatrisk sykdom må utelukkes.

9 Psykotisk Tilsynspsykiater på sykehjemmet: vurdert som tydelig psykotisk med stemmehøring og vrangforestillinger, og ble innlagt til tvungen observasjon ved akuttpsykiatrisk avdeling. Aktuelle differensialdiagnoser: Schizofreni eller schizoaffektiv lidelse Alvorlig depresjon med psykotiske symptomer. Indikasjonene for depressiv episode med psykotiske symptomer klare elektrokonvulsiv terapi Nasjonale retningslinjer: førstevalg ved psykotiske depresjoner og depresjoner som anses som potensielt livstruende.

10 Elektrokonvulsiv behandling mot pasientens vilje Nødrett som rettsgrunnlag. Totalt 9 12 behandlinger gitt tre ganger ukentlig, totalt 11 behandlinger. Vedlikeholdsbehandling i tre måneder, to ganger månedlig. Oppstart av antipsykotisk medikasjon (olanzapin).

11 Radikal atferdsendring Sosialiserte seg med andre pasienter og personalet. Ønsket å ha besøk. Sluttet å hviske, og hennes påfallende utsagn ble dempet. Midtveis i behandlingsserien: ja til elektrokonvulsiv terapi som et frivillig behandlingstilbud.

12 Gradering Mild: Pasienten er mobil, kan ta vare på seg selv og utføre lett husarbeid, dog med noen vanskeligheter Moderat: nedsatt mobilitet, begrenset i alle typer daglige aktiviteter Alvorlig: Kan bare utføre helt enkle dagligdagse ting som å vaske ansikt og pusse tenner, har alvorlige kognitive problemer og er ofte avhengig av rullestol Meget alvorlig: Er ikke i stand til å utføre daglig hygiene og gjøremål og er oftest sengeliggende. Store problemer med å tolerere lyd og er ekstremt lysømfindtlige.

13 Den typiske milde/moderate Infeksjon, traume, fødsel, vaksinasjon utløser Immunologiske symptomer Forsinket og forlenget utmattelse etter aktivitet Relativt «greit» å stille diagnosen.

14 De alvorlig sykeste Oftere sammensatt og komplisert sykehistorie. Enda viktigere med grundig anamnese og utredning. Spesielt viktig med psykiatrisk kompetanse. En betydelig andel av de som blir innlagt ved CFS/ME-senteret ved OUS Aker får andre diagnoser

15 Hva kjennetegner CFS/ME pasientene med alvorligst diagnose? Livet har rast sammen Eksistensiell krise Forbausende: ofte ikke dypt deprimerte, har en ukuelig tro på at de en dag skal bli friske

16 Innleggelse ved CFS/ME-senteret Aker Universitetssykehus. To enerom er øremerket ME/CFSpasienter. Rommene har mulighet for lysskjerming og er skjermet fra resten av avdelingen. Egen adgang til toalett og dusj som de to rommene deler. Tilrettelegging ved hjelp av tekniske hjelpemidler etter behov.

17 Hvem tar vi i mot til innleggelse? Pasienter med uavklart diagnose som er for syke til å komme til poliklinisk utredning Pasienter med klar diagnose men med store ernæringsproblemer Pasienter med klar diagnose som har behandlingstrengende tilleggssykdom og ikke tåler opphold på vanlig sykehusavdeling

18 Midlertidig forverrelse Det er viktig å være forberedt på at pasienten kan oppleve en midlertidig forverring av tilstanden under transporten og oppholdet

19 Dette må være avklart og organisert før innleggelsen: Dersom pasienten har problemer med å gjøre rede for egen sykehistorie, skal ledsager som kjenner pasienten godt følge pasienten ved inn- og utskrivelse Samtykkeerklæring må være undertegnet av pasienten for informasjonsutveksling mellom sykehuset og ledsager/pleiepersonell og aktuelle behandlere i pasientens hjemkommune.

20 Dette må være avklart og organisert før innleggelsen: Henvisende lege må kjenne godt til pasientens hjemmesituasjon/ha vært på hjemmebesøk. Kontaktperson/ koordinator i kommunen må være oppnevnt og være tilgjengelig under oppholdet. Lokal fysio- og ergoterapeut må være tilgjengelig under oppholdet. Kommunen må ha forberedt hjemkomsten - garantere hjemmesykepleie/ sykehjemsplass ved behov. Henvisningen avklares mellom henviser og pasientens bostedskommune. Eventuelle spesielle ernæringsbehov må være avklart, slik at spesialmat kan skaffes før innkomst.

21 Typisk program uke 1 Mandag: Pasienten ankommer. Innkomstsamtale med ledsager, kontaktsykepleier og/eller sosionom Tirsdag: Felles innkomstssamtale med lege og psykolog Onsdag: Blodprøver tas fastende. Samtale med ernæringsfysiolog ved behov Torsdag: Felles undersøkelse ved nevrolog og fysioterapeut Fredag: Diverse undersøkelser etter behov f.eks. CT/MR/RTG etc. Lørdag og søndag: Hvile

22 Typisk program uke 2 Mandag: Ergoterapeut er tilstede i pleiesituasjon. Eventuelt kardiologisk utredning Tirsdag: Tilsyn fra annen spesialitet ved behov. Onsdag: Nye blodprøver ved behov. Torsdag: Utreisesamtale med lege. Fredag: Utreise. Utreisesamtale med ledsager og aktuelle fagfolk (med eller uten. pasienten tilstede). Hver dag, untatt helgen: Previsitt ved lege og pleiere, visitt hos pasienten ved behov. Hver onsdag er det et tverrfaglig møte der involverte fagpersoner deltar.

23 Erfaring fra en pasient som skriver på bloggen sin: «Tusen takk til dere!! Takk til alle dere på Aker som viste meg at det går an å bli innlagt på sykehus uten å bli gjort dårligere av det. Takk for at dere tok godt vare på meg, for at dere lyttet og la planer for utredning og behandling sammen med meg. Takk for at dere fikk meg til å skjønne at sykehusangsten min ikke egentlig er angst men et resultat av at jeg ikke vil gjenoppleve gamle traumer med å ha blitt dårligere av å være på sykehus. Takk for at dere hadde lave stemmer og gode øyne. Vi trenger dere, vi trenger mange flere av dere!»

24 Behandling? Det finnes foreløpig ingen tilgjengelig medikamentell behandling, Rituximab er ennå ikke godkjent. Hovedprinsipp: Energiøkonomisering og aktivitetsavpasning. Fysioterapi: Graded Exercise Therapy (GET) eller Pacing? Kognitiv terapi? Ikke helbredende men viktig støtte for å leve bedre. Lightening Process? LDN Lavdose Naltrexon? Immunoglobuliner? Vitamin B12?

25 Prognose 25 pasienter ble spurt etter 25 år: regner du deg fortsatt som CFS/ME-syk? 20 svarte: Er blitt friske 17 ble bekreftet å ha normal funksjon ved funksjonstesting. Beholder ofte livslang sårbarhet. Umulig å bestemme HVEM som får en kort eller langt forløp. Etter 1,5 år: dårligere prognose. Molly M. Brown et al. Understanding Long-Term Outcomes of Chronic Fatigue Syndrome. JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY, Vol. 68(9), (2012)

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013 N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge Gunn J. Bringsli, Anette Gilje og Bjørn K. Getz Wold ME-syke i Norge Fortsatt bortgjemt? Oslo, 12. mai 2013 Norges ME-forening Kristian

Detaljer

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013 N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge Gunn J. Bringsli, Anette Gilje og Bjørn K. Getz Wold ME-syke i Norge Fortsatt bortgjemt? Oslo, 12. mai 2013 Norges ME-forening Kristian

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Høringsutkast Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

Høringsutkast Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Utkast pr.05.10.2012 Høringsutkast Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Til fastleger, helse- og omsorgstjenestene i kommunene og til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell

Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell Referat av Eva Stormorken Mer enn 100 interesserte fagfolk deltok på kurset som ble

Detaljer

Qigong - LETT OG LANGSOMT. FN-KONVENSJONEN: Rettigheter ved nedsatt funksjonsevne. Veiledning for ME-syke ungdommer og deres lærere i Hordaland

Qigong - LETT OG LANGSOMT. FN-KONVENSJONEN: Rettigheter ved nedsatt funksjonsevne. Veiledning for ME-syke ungdommer og deres lærere i Hordaland NYHETSBREV NORGES Nr. 3 Desember 2013 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Veiledning for ME-syke ungdommer og deres lærere i Hordaland Qigong - LETT OG LANGSOMT REFERAT FRA KURS FOR HELSEPERSONELL FN-KONVENSJONEN:

Detaljer

Håndtering av whiplashskader i år 2002

Håndtering av whiplashskader i år 2002 NFT Håndtering 4/2002 av whiplashskader i år 2002 Håndtering av whiplashskader i år 2002 av Monica Drottning Rønne Monica Drottning Rønne monica.drottning@ioks.uio.no Whiplashskader er ikke et entydig

Detaljer

Barn og unge med CFS/ME

Barn og unge med CFS/ME Barn og unge med CFS/ME En guide til skole, pårørende og andre voksne i møte med barn og unge med diagnosen. Utgitt av Norges Myalgisk Encefalopati Forening ME eller CFS? Norges ME-forening bruker betegnelsen

Detaljer

Barn og unge med CFS/ME

Barn og unge med CFS/ME Barn og unge med CFS/ME En guide til skole, pårørende og andre voksne i møte med barn og unge med diagnosen. Utgitt av Norges Myalgisk Encefalopati Forening ME eller CFS? Norges ME-forening bruker betegnelsen

Detaljer

fag FAGESSAY Erfaringer og refleksjoner over kronisk utmattelsessyndrom hos ungdom Innledning Beskrivelse av kronisk utmattelsessyndrom

fag FAGESSAY Erfaringer og refleksjoner over kronisk utmattelsessyndrom hos ungdom Innledning Beskrivelse av kronisk utmattelsessyndrom fag FAGESSAY Erfaringer og refleksjoner over kronisk utmattelsessyndrom hos ungdom Ellebeth Sætre, spesialfysioterapeut, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, e-post: ellebeth. saetre@oslo-universitetssykehus.

Detaljer

Aktivitetsavpasning - med hovedvekt på barn og unge

Aktivitetsavpasning - med hovedvekt på barn og unge Aktivitetsavpasning - med hovedvekt på barn og unge Kronisk utmattelsessyndrom - CFS/ME Tromsø 11.-12.november 2014 Berit Widerøe Njølstad Ergoterapispesialist Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 9-2000 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726

utredningsserie Statens helsetilsyn 9-2000 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726 utredningsserie 9-2000 Statens helsetilsyn SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING Statens helsetilsyn Calmeyers

Detaljer

NÆRE OMSORGSPERSONER

NÆRE OMSORGSPERSONER INNHOLD Å være en nær omsorgsperson... 3 Kort om Parkinsons sykdom... 4 Godta følelser... 6 Bekymringstanker... 6 Ta vare på deg selv... 8 Opplevelse av krise og sorg... 10 Ta imot hjelp når du trenger

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

Helhet for hjertebarn

Helhet for hjertebarn Helhet for hjertebarn TVERRFAGLIG SAMARBEID OMKRING BARN OG UNGDOM MED HJERTESYKDOM Forfatterene 2006 Tekst: Kirsten Aune Walther. Barnekardiolog Finn Høivik har bidratt med ideer, gjennomlesning og faglige

Detaljer

Innspill vedrørende evt. revisjon av Nasjonal veileder CFS/ME

Innspill vedrørende evt. revisjon av Nasjonal veileder CFS/ME 105 mødre til ME-syke barn Bergen, 29.09.2014 ved representantene «Representant 1» og «Representant 2» Helsedirektoratet avd. rehabilitering og sjeldne tilstander Postmottak@helsedir.no Merk: «Innspill

Detaljer

Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Helsedirektoratet Avdeling rehabilitering og sjeldne tilstander Pb. 7000 St Olavs plass 0130 Oslo Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk,

Detaljer

ACT-teamet Tromsø, et samarbeidsprosjekt

ACT-teamet Tromsø, et samarbeidsprosjekt DET NYTTER!!! ACT-teamet Tromsø, et samarbeidsprosjekt Offisiell åpning 6. des 2010 Tromsø kommune ved Rus-og psykiatritjenesten, 3 stillinger UNN ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, 2 (0,5)

Detaljer

8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser

8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser 8 års erfaring Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser Parallell sesjon E, onsdag kl. 14.15 Andre del av foredraget Per Jonas Øglænd, psykiater Bård Bakke, enhetsleder K2 å d a e, e ets

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 04 Gjesteskribent Kårhild Husom Løken daglig leder, Sagatun Brukerstyrt Senter, Hamar Sammen om mestring? Jeg takker for tilliten for at jeg ble

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

NYHETSBREV. Mars 2008 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING

NYHETSBREV. Mars 2008 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING NYHETSBREV Mars 2008 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Lightning Process (LP) Gjennom media og fra en del av våre medlemmer har vi hørt om tilfriskning og stor bedring hos mange etter et tre-dagers

Detaljer