Fra kommune til stat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra kommune til stat"

Transkript

1 Nytt lønningssystem Julelønna er kjørt ut på det nye lønns- og personalsystemet «Unique». SIDE 3 Fra kommune til stat Fra nyttår innlemmes Næringsmiddeltilsynet i det nye og statlige Mattilsynet. SIDE 4 Skriver avfallshistorie Nord-Norges første avfallssug er på plass i Tromsø kommune. SIDE 8 INTERNAVIS FOR TROMSØ KOMMUNE NUMMER Ren arbeidsglede Sykefraværet blant renholderne i Tromsø kommune er halvert i forhold til i fjor, og Fagrent er nå blant de beste i kommunen når det gjelder sykefravær. Noen av årsakene er bedre organisering av tjenesten, god kommunikasjon med ansatte, økt medvirkning og faglig oppgradering. Personalkonsulent Elin Lilleby og renholdsplanlegger Torbjørn Jakobsen er fornøyd med den positive utviklingen. SIDE 8 9

2 2 Vi er i front LEDER Tromsø er en spennende by. Tenk bare på OL-søknaden. Det initiativet som er vist, kreativiteten og stå-på-viljen, er imponerende. Det er et godt eksempel på at det bor mye i tromsøværingene. Det samme gjelder The Arctic Challenge, verdens viktigste snowboard-konkurranse med Terje Håkonsen i spissen, som går av stabelen i Kroken i slutten av mars. Det skjer noe hele tiden, også innenfor vår egen organisasjon. Renovasjonen har nylig installert et avfallssug-system, slik at boområder slipper å vå søppelbilene inn i sitt nærområde. Tromsø er den første kommunen i Nord-Norge, og andre i Norge som tar i bruk dette systemet. For å bli enda bedre på offentlighet, har Tromsø kommune nylig tatt i bruk et system som gjør at publikum og journalister på en langt enklere måte kan få tak i kommunale dokumenter og post via Internett. Tromsø er den første kommunen som bruker dette systemet og det er utviklet av et Tromsø-firma som heter Jupiter. Og systemet gjør at Norges beste kommunale nettsted er blitt enda bedre. Lista kunne vært mye lengre, men mitt poeng er følgende: Tromsø er ledende på mange områder. Dette viser at vi tør og at tromsøværinger både kan og vil. Men vi kan bli enda bedre, og det er opp til oss som bor her. Derfor en liten oppfordring: Slipp kreativiteten løs. Ingenting er umulig! Ha ei riktig god jul, og et nyskapende nyttår! Øystein Barth-Heyerdahl, redaktør Det går mot jul. For mange betyr det noen dager med litt mer ro sammen med sine nærmeste, litt mer plass for ettertanke og refleksjon enn det ofte blir plass for i en travel hverdag. Tid til å kjenne etter. Savnet... Tårene... Gleden... Ikke mange dagene etter jul er vi full gang med et nytt arbeidsår, nytt budsjettår og nye muligheter. Et år hvor blandt annet både Fokuskvartalet og Langnes skole kan tas i bruk Vi har lagt en høst med mye styr om kommuneøkonomi bak oss. De fleste har erkjent at aktivitetsnivået i kommunen må avpasses bedre etter inntektene, og at det nå er nødvendig med to «tøffe» år økonomisk sett. Hvis du skjønner hva jeg mener. Det triste med økonomidebatten er at den ofte får et svært ensidig fokus, og dermed lett kan tappe oss for mer tid og energi enn vi strengt tatt burde tillate oss. I tillegg dreier debatten seg mest om de 3-4% som vi mangler. Mon tro hva som hadde skjedd dersom hele organisasjonen hadde brukt like mye tid på de øvrige 96-97%. Med andre ord satt fokus mer på det som går bra, på mulighetene og det som vi sammen faktisk får til på en glimrende måte og til og med gjør bedre enn veldig mange. Det satses på å gi gode tilbud på alle områder. For bl.a. å finansiere Fokuskvartalet reduseres administrasjonen med et ikke ubetydelig antall stillinger. Likevel er det nok særlig innenfor pleie og omsorg at en vil merke de største endringene i Vi har ved overgang til «flat struktur» ( ) redusert den sentrale administrasjon med fra 264 til 167 stillinger (pr. desember 2003) og skal ved innflytting i nytt rådhus være «dimensjonert» med 145 stillinger. Altså en reduksjon på 22 stillinger. I tillegg skal resultat-enhetene i nytt rådhus flytte inn med 25 færre stillinger enn i dag. Dette er den sanne virkelighet, som vi må forholde oss til. I en slik situasjon er det likevel viktig å presisere at det fremdeles er en overordnet målsetting at ingen fast tilsatte i Tromsø kommune skal miste jobben. Dersom den naturlige avgangen Ansvarlig redaktør: Øystein Barth-Heyerdahl. Redaksjon: Informasjonstjenesten og Krysspress AS. Produksjon: Krysspress AS. Trykk: Lundblad Media AS. Neste utgivelse er planlagt til 15. februar. Rådmannens hjørne Kjære medarbeider blir mindre enn 10%, må likevel noen regne med tilbud om jobb andre steder i kommunen enn på rådhuset. For noen kan det bety følelse av usikkerhet og smerte, mens det for andre straks betyr «nye muligheter» vekst og fornying. Personalsjefen kommer derfor tidlig på nyåret til å sette i gang «førsamtaler» med tilsatte i alle enheter som skal inn i nytt rådhus. Jeg kan garantere for ryddige prosesser her og på andre områder hvor faste stillinger må flyttes og midlertidighet må utgå. Selv har jeg den siste tida hatt flere møter med medarbeidere fra ulike enheter. Det slår meg gang på gang hvor mange godt kvalifiserte mennesker som innehar ulike roller rundt om i kommuneorganisasjonen. For meg er alle like mye verdt! Og jeg mener det. Med viten om hva vi samlet sett besitter av kompetanse, er denne setningen langt fra bare en floskel fra rådmannen like før jul. For meg er alle like mye verdt på «kommunelaget». Det vil være mitt utgangspunkt. Vi tilbyr befolkningen gode tjenester. Vi går med et langt mindre underskudd i år enn i fjor, men er enda ikke i rute. Sykefraværet holder seg stabilt på samme nivå som i de andre store byene, og har sogar godt noe ned, til tross for at sykefraværet på landsbasis fortsatt er langsomt økende. Det jobbes målrettet på HMSområdet og med ulike former for administrativ kvalitetssikring. Endringsarbeid i komplekse bedriftskulturer tar tid. Blant annet trengs det tid for at ulike roller tilpasser seg ny struktur. Det er uansett for tidlig å trekke de store konklusjonene når det gjelder to-nivåmodellen. Før vi gjør det skal vi blant annet koste på oss en del justeringer og deretter en større evaluering. Jeg vil med dette igjen takke for innsatsen og ønske alle en riktig god jul. Stein Rudaa rådmann Tips må være inne før 1. februar. Kontakt oss på e-post: Ta også kontakt med Informasjonstjenesten om du har saker til intranett eller Internett.

3 Lønn uten papir Tromsø kommune håper på mindre papirbunker og lavere portokostnader når lønningskontoret innfører det nye lønns- og personalsystemet kalt «Unique ansatt». Lønnsmedarbeiderne Bodil Pedersen, Eva Augustinussen, Valborg Gabrielsen (fagansvarlig), Solveig Astad, Elsa Dalsbø, Kristin Lykseth (prosjektleder), Anne Torill Bekkeli, Espen Haukås og leder av lønningskontoret, Åse Marie Simonsen, har hatt det travelt med omlegginga. For vanlige kommuneansatte vil ikke omlegginga til det nye lønnssystemet merkes på annen måte enn at lønnsslippen kommer i en konvolutt med vindu det vil si at den ser ut som ei regning. LØNNSSLIPP PÅ E-POST På sikt skal alle som har mulighet få slippen på e-post. Det betyr store innsparinger både når det gjelder porto, papir og konvolutter. Vi sender ut 6000 konvolutter per måned. Hvis alle gikk på e-post, ville det bety ei innsparing på over kroner bare i porto. Papir og konvolutter kommer i tillegg, sier leder av lønningskontoret, Åse Marie Simonsen. Hun og alle de andre på lønningskontoret har arbeidet lange dager med overgangen til det nye systemet. All teknikken må klaffe når tusenvis av ansatte skal ha utbetalt lønna si før jul. Vi har hatt prøvekjøring flere ganger. Det gikk rimelig bra. Vi har dessuten kundestøtte fra Unique, så jeg garanterer at alle skal få lønna si før jul, lover Simonsen foran den første virkelige lønnsutkjøringa med det nye systemet. GJØR ALT SELV Tidligere har kommunen hatt en dyr leasingavtale hvor lønnsopplysningene ble sendt over data til Hamar, som så sendte alle utskriftene tilbake. Nå skal kommunen gjøre alt selv. Det gir mange fordeler. Systemet er et verktøy som skal brukes i personaladministrasjonen, ikke bare til lønn. En legger inn opplysninger om tilsetting, fravær og sykelønn, kompetanse og lønnsbudsjettering. Systemet er Windowsbasert. Det betyr at hver enhet kan ta ut sine egne rapporter i stedet for å få dem tilsendt fra lønningskontoret, sier prosjektleder Kristin Lykseth. SØK ETTER KOMPETANSE I tillegg kan man søke etter hvem som har en bestemt kompetanse. Opplæring vil bli gitt til de rundt 450 ansatte som skal bruke systemet. Men akkurat nå dreier det seg om å kjøre ut første lønna. Det er som en liten eksamen, ler den stressa prosjektlederen. Når du leser dette bør du ha fått julelønna inn på kontoen. Det betyr i så fall at prosjektlederen og alle de andre folkene på lønningskontoret har bestått. På sikt vil prosjektleder Kristin Lykseth sende lønnsslippen på e-post til alle som har PC. Leder av lønningskontoret, Åse Marie Simonsen 3

4 Næringsmiddeltilsynet blir statlig I over hundre år har Næringsmiddeltilsynet vært kommunalt. Fra nyttår innlemmes etatens funksjoner i det nye og statlige Mattilsynet. F.v. Inspektør Arvid Ingebrigtsen, leder Arne Mjøs og inspektør Bjørn Leif Paulsen i Næringsmiddeltilsynet blir statlig fra nyttår. Her viser de frem det gamle dørskiltet fra den gang de holdt til på Nord-Norges Salgslag på Strandtorget. 4 Mattilsynet bemannes med personell fra dyrehelsetilsynet, næringsmiddeltilsynet og fiskeridirektoratet. I tillegg til oss fem i Næringsmiddeltilsynet kommer det to distriktsveterinærer og tre fra fiskeridirektoratet, som har oppgaver innen sjømattilsyn og grensekontroll. Vi får nye lokaler i Skippergata 16, sier Arne Mjøs, påtroppende distriktssjef i Mattilsynet. GODE ARBEIDSFORHOLD Inspektørene Arvid Ingebrigtsten og Bjørn Leif Paulsen har jobbet i Næringsmiddeltilsynet siden hhv og I dag har næringsmiddelprodusentene og omsetningsleddene selv ansvar for å kjenne til regelverkene og se til at forskriftene følges. Næringsmiddeltilsynet driver mer med revisjon og veiledning enn med tilsyn. Da jeg startet min karriere ble det forventet at inspektørene skulle ta ansvar og kontroll. Nå går det på stikkprøver. Kjøpmannen skal selv ha kunnskap og intern kontroll på det han driver med og ha gode rutiner, sier Arvid. Både Arvid og Bjørn Leif stortrives i jobben og mener de har hatt gode faglige utviklingsmuligheter. Jeg utdannet meg til inspektør og har fått den jobben jeg hadde lyst på. Jeg trives med å jobbe utadrettet og kommer i kontakt med mye mennesker, sier Bjørn Leif. NATURLIG UTVIKLING Mjøs overtok som leder i Næringsmiddeltilsynet da tidligere byveterinær Asbjørg Helø pensjonerte seg i høst etter nesten førti år i bransjen. Tromsø har hatt byveterinær siden Næringsmiddeltilsynet var 100 år da Tromsø fylte 200. I 1964 het etaten Tromsø offentlige kjøtt- og næringskontroll og holdt til på Nord-Norges salgslag på Strandtorget. I dag er slaktinga flytta helt ut av kommunen. Det eneste kjøttet vi kommer i kontakt med er kvalkjøtt og selkjøtt, noe som er ganske unikt for Tromsø sammenlignet med andre byer, fortsetter Mjøs. Det ble så sent som i 1980 lovpålagt at alle kommuner skal ha næringsmiddelkontroll. En stor endring ble det også i 1984 da den gamle Sunnhetsloven ble erstatta av en ny kommunehelselov og helserådet forsvant. I 1988 ble Statens Næringsmiddeltilsyn etablert. EØS-avtalen har også lagt premisser for virksomheten. På et vis er det en naturlig utvikling at staten overtar oppgavene, sier Arne Mjøs. Veterinærene jobber med dyr og Næringsmiddeltilsynet har tradisjonelt hatt tilsyn med maten. I tillegg inkluderes fisken. Det er hensiktsmessig at alle som kan noe om mat jobber sammen. Derfor liker jeg å kalle det fra jord og fjord til bord, sier Mjøs, som har brukt høsten til å forberede sammenslåingen ved nyttår.

5 Skogens konge Skogmester Leidulf Olsrud går av med pensjon ved årsskiftet. I de 37 årene han har vært i skogens tjeneste, har han ikke hatt én eneste sykedag. Skogbruk er et udramatisk og lite stressende yrke. Når man tenker på at grana trenger 90 år for å bli klar for hogst, ligger det i sakens natur at man ikke må ha bråhast. Jeg pleier å hente inspirasjon ved å besøke gamle plantefelt, sier Leidulf. I sin fartstid har han vært med å plante barskog i kommunen tilsvarende størrelsen på Tromsøya. STØRSTE SKOGEIER Tromsø kommune er den største skogeieren i Tromsø og besitter 20 skogeiendommer, som Leidulf har hatt praktisk tilsyn og stell av. Han ble tilsatt som skogreisningsleder i kommunen i 1966 like etter kommunesammenslåinga. I 1981 «overtok» staten landbrukskontorene og skogreisningslederne. Tittelen ble etter hvert «skogmester», og kommunen ble Skogoppsynet statens forlengede arm. Fra 1994 ble landbruksforvaltningen på nytt overført til kommunene. Heller ikke denne gangen ble det endring i de vanlige arbeidsoppgavene, sier Leidulf. ALLSIDIG Leidulf har alltid vært interessert i samisk kultur og byggemåter. Det førte blant annet til at han ble engasjert i det såkalte gammeprosjektet i Simavika i samarbeid med Sosialmedisinsk senter. De tre siste årene fikk jeg som ansvarlig byggeleder gleden av å arbeide med tidligere rusmisbrukere, som gjorde et samvittighetsfullt og godt arbeid, sier Leidulf. Leidulf er friluftsmann og ser frem til å bruke marka for artighet uten å ha et ærend eller en forpliktelse. Jeg er dessuten med i Arctandria kystlag og skal bygge videre på ei rorbu i gammel stil. Ellers ser jeg frem til å få mer tid til tegning, som er min egentlige hobby, smiler Leidulf. Leidulf Olsrud har byttet kontor åtte ganger i sin 37-årige fartstid som skogmester, men han trives aller best i skogen. 5

6 RENHOLDERE SOM HAR VASKET SEG Sykefraværet blant renholderne i Tromsø kommune er halvert. Konfliktløsning, økt medvirkning og bedre lønn er hovedårsakene. Personalkonsulent Elin Lilleby, renholdsplanlegger Torbjørn Jakobsen og enhetsleder på Fagrent Johan Revold. Når 40 av 200 renholdere til en hver tid er borte fra jobb, blir det dyrt både for kommunen og for samfunnet. Første halvår av 2002 kunne Fagrent notere et sykefravær på 19,5%. Nå er de nede i 9,8. IKKE VERSTINGER Vi er ikke verstinger lenger. Nå er vi heller blant de beste i kommunen når det gjelder fravær, skryter enhetsleder Johan Revold. Torbjørn Jakobsen har arbeidet som renholder i 20 år. Nå sitter han på kontor og lager rengjøringsplaner. Jeg har aldri vært sykemeldt på grunn av jobben. Jeg har faktisk mer vondt når jeg sitter foran datamaskinen. Jeg kjenner det i armen, ler han. Ja, variasjon er stikkordet, nikker sjefen. Vektlegger livsfase 6 Hvilken livsfase arbeidstakerne er i, vil spille en rolle i forhold til hvordan de vektlegger ulike sider ved personal- og arbeidsgiverpolitikken. Med utgangspunkt i Arbeidsgiverpolitisk dokument for Tromsø kommune har rådmannen nedsatt en gruppe som allerede er godt i gang med en handlingsplan for hvordan arbeidsgiverpolitikken kan tilrettelegges for ulike livsfaser. Vi har gjort en intern spørreundersøkelse og fått inn førtifem svar med forslag til tiltak, som vi skal bygge videre på. Vi regner med å legge frem en rapport i februar 2004, sier kontorsjef Evelyn Bjørkås på Brann og redning. Arbeidsgiverpolitisk dokument legger til grunn tre livsfaser de yngste arbeidstakerne, midtlivsgenerasjonen og seniorer. Dette er nærmere beskrevet i dokumentet. Men samtidig er det viktig å være oppmerksom på at vi er forskjellige og i forskjellige livsfaser uavhengig av alder. Dette trekker i retning av mer differensiering, sier Bjørkås. ARBEIDSGRUPPA BESTÅR AV: Leder Eli Carstens, rektor Borgtun skole Toril Torgersen, personalplanlegger Personal og organisasjon Kjell Robert Pedersen, organisasjonskonsulent Personal og organisasjon Nicolai Sebergsen, teamleder Renovasjonen Anne Stine Rørnes, Utdanningsforbundet Vivi Jakobsen Sandberg, Fagforbundet Kari Vollan, HMS Rådmannen Evelyn Bjørkås, kontorsjef Brann og redning Foran f.v.: Liv Carstens, Toril Torgersen og Vivi Jakobsen Sandberg Bak f.v.: Nicolai Sebergsen, Evelyn Bjørkås og Kjell Robert Pedersen

7 Tørrmopping letter renholdet og gir mindre muskel- og skjelettlidelser hos de ansatte på Fagrent. KONFLIKTLØSNING Det har vært tøffe tak for å få ned fraværet. At sykefraværet nådde nye høyder tilskriver Revold en fastlåst konflikt mellom ledelsen og ei gruppe av renholderne. Ledelsen ville rydde opp i ulikheter mellom renholderne. Fagforeningene var ikke enige. Frustrasjonen rådde og fraværet økte. Problemet var innfløkt, så en jurist ble leid inn for å få klarlagt de faktiske forholdene. Problemstillinga måtte ryddes. Neste skritt ble å vurdere løsninger i samarbeid med fagforeningene, forteller personalkonsulent Elin Lilleby. Mot slutten av fjoråret ble det inngått et kompromiss som var akseptabelt for begge parter. Etter å ha opparbeidet tilliten mellom partene er det nå åpnet for å jobbe mer systematisk med arbeidsmiljø, sier Revold. KOMMUNISERER BEDRE Den fysiske avstanden mellom renholder og ledelsen vanskeliggjør daglig oppfølging. Faste møter med ledende renholdere flere ganger i året bøter på det. Referatene går ut til alle. Ansvar er delegert til ledende renholder som blant annet skal følge opp sykemeldte. Mobiltelefoner letter kontakten. Signalene vi har fått er at renholderne nå føler at de blir snakket med og ikke snakket til, sier Revold. Renholderne har også fått lønnsøkning og er blitt oppgradert faglig. Det gir økt status og sikrer rekrutteringa. Vi er hovedleverandør til Tromsø kommune på kopi, data og kontormøbler. Vi skaper kontorglede MANGE BEKKER SMÅ Mange små ting kan ha betydning for sykefraværet. Renholderne har fått arbeidstøy og ergonomisk riktige sko. I vår hadde vi et motivasjons- og samarbeidskurs som vi fikk mye respons på. Det at vi samarbeider med bedriftshelsetjenesten har også bidratt positivt, sier Lilleby. Renhold er dessuten blitt lettere fordi vi har gått over fra våte til tørre metoder. Det tar bort mye vekt. Vi kaller det UVB-metoden. Det står for Uten Vann i Bøtta, smiler enhetslederen. Kjell Arnesen AS Kvaløyveien Tromsø Telefon

8 Skriver avfallshistorie Nord-Norges første avfallssug er på plass i Tromsø. Beboere i 48 leiligheter på Fagereng kaster nå sitt avfall i avfallshydranter plassert utenfor boinngangene. Når feltet er utbygd vil nesten 200 abonnenter være tilknyttet dette nye miljøvennlige innsamlingssystemet. TROMSØ ER FØRST Anlegget er det første i sitt slag i Nord- Norge, men etter hvert har også beboerne på Bjerkaker fått det samme tilbudet. Ingen vil da lenger kaste avfallet sitt i containere utenfor leilighetsbyggene, men benytte seg av hydranter som er tilkoblet et underjordisk rørsystem. Boligområdet vil bli containerfritt og renovasjonsbiler trenger ikke å kjøre inn. Beboerne begynner også allerede nå med å sortere sitt avfall i poser med ulike farger såkalt optisk sortering, et system som vil innføres for alle husholdningskunder så fort SMOR-anlegget på Nordøya står klart. SOM STØVSUGER Avfallssug er basert på samme prinsipp som sentralstøvsuger, forklarer renovasjonssjef Bård Jørgensen. Han forklarer at alt avfall som kastes i hydranten, blir sugd opp av en spesialtilpasset renovasjonsbil. Den kommer én gang i uken og suger søppelposene ut gjennom rør som ligger under bakken. En tank tømmes på 1-2 minutter, og det hele styres automatisk fra bilen. Avfallssug gjør at man slipper unødvendig renovasjonstrafikk i boligområdet og det er også garantert luktfritt. En driftssikker, hygienisk og miljømessig topp løsning, sier renovasjonssjefen. Derfor er også beboerne svært positive til en slik løsning, opplyser Bård Jørgensen. Renovasjonssjef Bård Jørgensen skryter av Nord-Norges første avfallssug som ligger på Fagereng. (Bilde fra renovasjonsveiviseren). 8 Mer offentlighet på nett Tromsø kommune er nå blitt enda mer åpen. Fra og med ble Jupiter tatt i bruk, et nytt system for innsyn i dokumentene som er lagret i Kontor Systemet er utviklet av et Tromsø-firma. Enkelt forklart betyr dette at alle som har tilgang til Internett kan hente alle offentlige dokumenter til politiske møter. Utgående og inngående post er også tilgjengelig, men det kreves passord for å få lastet ned brevene. Byens journalister har nå fått et slikt passord. Kommunens ansatte har også tilgang via intranett. Andre må bestille brevene, men dette gjøres nå elektronisk. Jupiter vil være et verktøy som forenkler hverdagen for både journalister, saksbehandlere og arkivet. Siden postjournalen nå er lettere tilgjengelig, ber vi saksbehandlere være ekstra nøye med å gradere alle dokumenter som er unntatt offentlighet, og dette må gjøres på «blåkortet» i Kontor2000 for å hindre at dokumentene blir liggende «åpne». Jupiter er tilgjengelig på intranett på denne adressen: Jupiter er tilgjengelig på Interenett på denne adressen: /innsyn/ Foran f.v. informasjonssjef Øystein Barth-Heyerdahl, arkivleder Torill Bergum. Bak f.v. markedssjef Svein Erik Setermo (Jupiter) og prosjektleder Kirsti Haavold Hele Seminarets Marcus Marcus Føre jobber på Seminaret ReHabilitering- og omsorgssenter. Der trives han godt. Jeg passer så godt sammen med beboerne her, jeg jobber for dem og vi prater ofte om kunst, geografi og dialekter, sier Marcus som har vært på plass i over ett år, som del av et tiltaksprosjekt mellom Arbeid med bistand, Voksenopplæringa og ReHabiliteringstjenesten, Aetat og trygdekontoret. Prosjektet er det første av sitt slag innen rehabilitering. Marcus er stolt av arbeidsplassen sin, noe som gjør inntrykk på de fleste som kommer i kontakt med ham. Hver uke er Marcus i full gang med postsortering, papirmakulering, og kopiering. Men utenom arbeidsoppgaver kommer flere av favorittinteressene hans fram når man først får ham i prat. Noen av mine favoritter innen kunst er Munchs Pikene på broen og Hans Gudes Bryllupsferden på Hardangerfjorden, sier den kunnskapsrike unggutten. En offentlig bedrift bør se sitt ansvar i forhold til de som ikke er vanlige A4-mennesker. Jeg ser på Marcus og dette prosjektet som en del av rehabilitering og vårt evne til samarbeid med flere offentlige etater, sier enhetsleder Katrin Reil Conradi.

9 Godt å komme hjem Etter to måneder på hotell begynte de andre gjestene å spørre om jeg var en del av betjeninga, ler Kitty Nordheim, som rakk å feire 80 årsdagen på Radisson SAS hotel før hun nylig flyttet tilbake til Heracleum. Hun og mannen John Nordheim (82) fikk godt stell og tilsyn på hotellet. Men det var godt å komme hjem. Det er greit å bo på et hotell ei ukes tid, men man blir jo søkke lei etter to måneder. Det kokte jo av folk overalt, smiler John. Han John skinte som ei sol når han kom tilbake til leiligheten vår. Da fikk han servert kokt uer og det er det beste han vet, sier Kitty. Daglig leder Gunda Hamland er glad for å komme i normal drift igjen. Alle beboerne var på plass i løpet av uke 49. Nå er vi omtrent tilbake til der vi var før brannen og litt til, men det har vært ei tøff tid. Samtidig som man skulle drifte i stor enhet, skulle man også håndtere en brann. Vi har hele tiden hatt fokus på at brukerne skulle ha det best mulig. Jeg må berømme alle som har vært involvert og gjort sitt til at denne mellomperioden ble mest mulig smertefri, smiler Gunda. Aerobic i Kroken Kroken sykehjem har startet aerobictrening i Krokenhallen hver torsdag kl Bak f.v.: Solveig Midtbø, Chiga Bisimwa, Nils-Arne Kristiansen, Anne Sørensen, May-Lisbeth Isaak, Wenche Clodiussen. Fremst f.v.: Ellinor Larsen, Amelberga Uwimana, Anette Nilsen. Foto: Jorunn Amundsen Kitty Nordheim(80), John Nordheim (82) og daglig leder Gunda Hamland på Heracleum. VIA Flyspesialisten Tromsø kommunes reiseleverandør VIA Flyspesialisten tilbyr profesjonell rådgivning og høyt engasjement! - Som nøytral reiserådgiver formidler vi alle flyselskaper, hotell, tog, leiebil m.m. -Vi påser at du som kunde får det mest optimale tilbudet ut fra dine ønsker og behov, samtidig som vi ivaretar Tromsø kommunes reisepolicy og avtaler. - Bruk din arbeidstid fornuftig, la oss gjøre din bestilling, samtidig som du får du en kvalitetssikret reise. -Reisenyheter og tilbud per e-post. Ta kontakt, så legger vi deg inn i mailinglista. VIA Flyspesialisten er alltid tilgjengelig: -Vi har 12 meget dyktige reiserådgivere. Lillian, Herbjørg, Vigdis, Veronica og Turi utgjør teamet som spesielt tar seg av deg. -Om teamet sitter opptatt, vil de øvrige reiserådgiverne i avdelingen alltid bistå. - Vår 24 timer service tar i mot henvendelser ved hastesaker utenom kontortid. - Online reisebestilling: Bestiller du på våre nettsider vil bestillingen kvalitetssikres og alltid være i tråd med Tromsø kommunes reisepolicy og rabattavtaler. Ta kontakt med oss om du ønsker tilgang. Med ønske om en riktig God Jul og et Godt Nytt år! VIA Flyspesialisten inngår i Tromsø Reisebyrå, som også omfatter: - VIA Ferieverden, bestill ferieturen din på tlf Combi Tours, som avvikler kommunens kurs og konferanser -Reisebyråer i hele landsdelen -Vi er et heleiet datterselskap av TFDS Tlf (-01) Fax flyspesialisten.no Postboks Tromsø

10 Kjenner du noen snille barn? Integrering på sitt beste På InterInfo skal vi informere innvandrere og flyktninger om alle de kulturtilbudene som finnes i kommunen, og få dem til å delta på ting som folk flest er med på, sier daglig leder Bob Benoni på InterInfo. Bob Benoni ønsker velkommen til InterInfo, som er et kulturelt servicesenter for folk som kommer til Ishavsbyen fra alle verdenshjørner. Nå er butikken full av morsomme og lærerike julegaver til barn i alle aldre. Kom innom for en trivelig julegavehandel MIDT I SENTRUM. Vi er gått bort fra flerbrukshustanken. Målet med InterInfo er ikke å samle innvandrere og flyktninger på en plass og lage egne arrangementer for dem, presiserer han. Senteret i Skippergata 18B har vært i drift i over tre måneder og er godt besøkt. Regnbuen Internettkafé holder til på samme plass. Vi informerer om kultur- og idrettsaktiviteter i Tromsø. Det er først og fremst rettet mot innvandrere og flyktninger, nyankomne folk til Tromsø og besøkende, men det kan brukes av alle som ønsker informasjon om fritidsaktiviteter og arrangementer, forklarer Bob. SUPERT NETTVERK InterInfo har et formidabelt nettverk i Tromsø å spille på. De har god kjennskap til innvandrermiljøet og jobber aktivt mot sine samarbeidspartnere, som sammen bidrar til å integrere nyinnflyttede tromsøværinger i lokalmiljøet. Vi har et mangfold av kultur- og bydelshus og mange aktivitetstilbud gjennom idrettsklubbene og tett samarbeid med alle disse miljøene. Vi driver oppsøkende virksomhet og møter opp der hvor vi treffer brukerne, for å bli kjent med dem og informere om vårt tilbud, fremholder Bob Benoni. Åpent: Mandag-Fredag: Torsdag: Lørdag: Tempogården 2. etg. Tlf TA VARE PÅ DET FLERKULTURELLE Bob Benoni mener vi har mye å være stolt av i Tromsø det være seg Fredssenteret, vennskapsbyene våre ute i verden, Tromsø internasjonale filmfestival og Verden i Tromsø-festivalen. Tromsø er et internasjonalt sted og har en viktig rolle i verdenssammenheng. Men det er også viktig at vi tar vare på det vi har. Dersom det flerkulturelle skjærer seg, vil vi få et dårligere lokalsamfunn, sier Bob, som gjennom InterInfo har ambisjoner om å skape et enda bedre lokalsamfunn for alle tromsøværinger å bo i.

11 OPPSLAGSTAVLA Born to run Fryder forandring? I så fall har jeg hatt rik anledning til akkurat det siden jeg startet min kommunale løpebane i I løpet av denne tiden har jeg hatt fem forskjellige arbeidssteder. Først begynte jeg i et vikariat i helseseksjonen i Fr. Langes gt. Et år senere fikk jeg fast tilsetting i PRO-seksjonen. Så bar det den tunge veien opp til rådhuset (det gamle lille). Økonomiseksjonen ble neste stopp. Givende år i et godt miljø, men så ble seksjonen splittet i tre, rådhuset revet, og jeg måtte ta en retrett tilbake til Fr. Langes gt. og den nye enheten Økonomi & finans. Nå har jeg skiftet beite igjen til Byutvikling. Til neste år skal vi inn i Fokuskvartalet. Hvem vet hvilke organisatoriske endringer det vil «påføre» oss? Her på bruket har vi for øvrig allerede begynt å trene oss (ikke til OL!) til det. Forståsegpåere påstår at forandringer øker i frekvens og blir en stadig mer altomfattende «rammebetingelse» etter hvert som tiden går, nærmest som forandring for forandringens egen skyld. Spørsmålet er om vi blir forandret? Hva gjør endringene med oss? Løper vi raskere og blir vi mer serviceorienterte og myndiggjorte? Hvordan påvirkes samordningen av aktiviteter, samarbeid på kryss og tvers og de daglige rutiner? Dette er det utvilsomt et utall meninger om, men her skal jeg åpenbare en godt skjult hemmelighet: forandringene blir vi ikke kvitt med det første! Det gjelder bare å klamre seg fast så man ikke faller av i svingene! Akk ja, det var nok så mye bedre før, i «hine hårde dager». Da hadde man gjerne samme jobb hele livet, og organisasjonene endret seg i sneglefart. Jeg skal derfor ta initiativet til en underskriftskampanje der vi ber rådmannen om ett års pust i «rådhusbakken» etter innflyttingsfesten. Så kan vi heller gyve løs på en ny og større reorganisering året etter. Det kan jo for eksempel hende at enhetsmodellen går av moten! Kontorsjef Kurt Bones, byutvikling DEBATT Bruk Opplysningen Online Som du sikkert er klar over har kommunens Sentralbord stor trafikk til enkelte tider av døgnet. Nå trenger vi din hjelp til å bedre vår tilgjengelighet. Vi ønsker at du bruker Opplysningen Online når du skal finne fram til eksternt telefonnummer. Bruk «Katalog e- post/telefon» på kommunens hjemmeside for å finne internt nummer. På denne måten er du med på å hjelpe våre sentralbordoperatører til å yte en enda bedre service overfor våre kunder. PS! Takk for hjelpa. Vennlig hilsen Paul-Chr.Magnussen, kst. Enhetsleder, Servicetorget Nettverksutstyr På markedet i dag finnes det mye forskjellig nettverksutstyr som kan kjøpes rimelig. Felles for det meste av utstyret, er at det blant annet påvirker og endrer sikkerheten i det nettverket det brukes. IT-senteret har funnet basestasjoner for trådløse nettverk innkoblet i kommunens nettverk. Vi har også funnet PC'er med egne modem tilknyttet eksterne telefonlinjer. Slike tilkoblinger svekker sikkerheten i nettet vårt betydelig, og er ikke tillatt. IT-sjefen vil med dette understreke at det er ikke er tillatt å koble til annet utstyr enn PC'er og skrivere i nettverket. Det er heller ikke tillatt å koble f. eks. modem i nettverkstilknyttede PC'er til egne telefonlinjer. Det er kun IT-senterets personell som har lov til å installere annet utstyr enn PC'er og skrivere i datanettverket. Jeg vil be alle ansatte om å hjelpe til med å opprettholde en god sikkerhet i kommunens nettverk. Dersom du er i tvil om utstyr er tillatt, kontakt IT-senteret! Vennlig hilsen Henning Augdal, IT-sjef Nytt om navn Tore Harry Pausen er sluttet som innkjøpssjef i Tromsø kommune, og jobber nå som administrasjonssjef på Tromsø Parkering KF. Han er heretter å treffe på tlf og mobil Stig Nordbye er konstituert som ny innkjøpssjef. Norwegian har fjernet papirbilletten Dette innebærer at vi må reise på «referanse» eller ved bruk av kort. Følgende reisemåter gjelder nå: 1) «Reise på referanse» Bestilling av reise på vanlig måte hos VIA Flyspesialisten e-post: Ved reise på referanse kan du reise på alle typer priser. Norwegian sender deg en e-post som inneholder strekkode og reiseplan. Det er denne som blir din «billett». Gyldig reisekvittering er fakturakvittering sammen med reiseplan. 2) «Bizzi-reise» Billettløs reise med Bizzikortet Et produkt for de som reiser mye og trenger full fleksibilitet. Gjelder på fullpris, eller bedriftens avtalepris. Kunden har et personlig kort og dermed egen profil hos Norwegian hvor all informasjon er lagret som e-post, adresse, bedriftsnavn m.v. Storkundeavtaler er registrert i kortet og kommer automatisk med For mer informasjon om Bizzikortet eller reise på referanse, ta kontakt med VIA Flyspesialisten. Gamle saker Er det noen som har en kaffekvern, gammel symaskin som er brukbar og ett vaskebrett? Vi trenger det i forbindelse med aktiviteter her på døgnrehabiliteringa v/seminaret. Dette er ting som vekker minner hos folk, og vi ønsker at brukerne her skal kunne få muligheten til å male kaffe og lage ting sjøl. Er det noen som har slikt, kan de ta kontakt med Anne-Lise Hanssen, aktivitør ved Seminaret Døgnrehabilitering, tlf el Ny prosjekteleder Jørgen Ytreberg er ny prosjektleder for Den Kulturelle Skolesekken i Tromsø kommune. F.o.m. i år får alle skoler i kommunen et skolesekktilbud! Jørgen Ytreberg treffes på tlf. nr / Julegavetips Vi har fortsatt mange fine produkter til salgs: Juleting, treartikler, lappesøm, tovede produkter, filleryer og andre vevde ting. Alle er velkommen kl Hilsen Mortensnes dagsenter, Styrmannsv. 13. Viktig informasjon til alle som foretar innkjøp i enhetene. Betaling (remittering) til leverandører før nytt år. Siste betaling til leverandører dette året er fredag 19. desember kl Anmoder om at hovedtyngden av bilag sendes regnskapsenheten senest 12. desember. Bilag som kommer inn til enheten etter 12. desember, må enheten formidle videre til regnskapsenheten fortløpende. Neste remittering vil bli tirsdag 6. januar 2004 kl Samtidig oppfordrer vi enhetene å følge de fristene som gikk fram av brevet av «Regnskapsavslutning 2003 interne frister og ansvar» som ble sendt til enhetslederne. Skulle det være noe uklart, så vennligst ta kontakt med enheten enten per mail eller telefon. Med vennlig hilsen Ann-Karin Dimmen, regnskapssjef. Telefon Annonsebestillere - se her Cicero annonsebyrå ber om at alle annonsetekster sendes på e-post til Ledig kontorlokale Det er ledige kontorlokaler (frem til ) i Tr.sundv. 16/18. Ta kontakt hvis du er interessert. Hilsen Bjørn Jenssen, Fellesssekretariatet, telefon eller mobil Oppslagstavla er til for dere! Send inn kortfattet stoff om møter, samlinger, beslutninger, nye ansatte, tidsfrister osv. til sidsel. 11

12 Boligavisen er det viktigste verktøyet* for deg som skal selge bolig *Boligavisen garanterer deg oppmerksomhet, og gir deg den beste spredningen gjennom distribusjon til samtlige husstander hver uke. Skal du selge bolig? Ring oss på tlf: nå, så kan du være med i neste utgave. Marte Øksendal (a:) (m:) Jan Peter Eidsmo (a:) (m:) Alexander Uhre Mikkelsen (a:) (m:) Vidar Rakfjord (a:) (m:)

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008 Navnskilt til nye postkasser Som kjent så vedtok den ekstraordinære generalforsamlingen å gå til innkjøp av nye postkasser til alle beboerne i laget. Valget falt på grønne postkasser med god størrelse.

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune!

Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune! Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune! Velkommen som medarbeider i Bodø kommune Hjertelig velkommen som medarbeider i Bodø kommune! Vi trenger deg, din kompetanse, ditt engasjement og dine samarbeidsevner

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Smarte firmaer bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Å bestille forretningsreisen på internett kan gi store besparelser. Om man faktisk gjør det. Hos Travellink bestilles

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'

!##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$' !!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'! 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær.

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Tilbakeblikk på april: Vips så var april over. Nok en 2 åring har vi fått på Harelabben. Denne gangen var det Maia vi feiret. Hun ville gjerne

Detaljer

Kunsten å flytte en bedrift!

Kunsten å flytte en bedrift! Kunsten å flytte en bedrift! Å flytte en bedrift, selv om den er aldri så liten, kan være en temmelig stor oppgave. Det skal tas en rekke morsomme beslutninger vedrørende fremtiden, og også en del praktiske.

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon - kvalitetsevaluering

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon - kvalitetsevaluering Vedlegg 1 Kravspesifikasjon - kvalitetsevaluering For drift av Gullhaug bo- og behandlingshjem Arkivsak: 2012003164 Innholdsfortegnelse 1. OPPSETT FOR TILBUDET... 3 2. EVALUERING AV KVALITET... 3 3. KVALITETSPARAMETER...

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Eldres deltakelse en verdibasert. prosess

Eldres deltakelse en verdibasert. prosess Eldres deltakelse en verdibasert En del av: prosess Participation and agency when aging in place Satsningsområde Deltakelse; Høgskolen i Sør-Trøndelag Finansiering: Norges Forskningsråd Prosjektorganisering

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

3. Husholdsarbeid. mennene. Alt i alt bruker vi derfor mindre tid til husholdarbeid i 2000 enn i 1971.

3. Husholdsarbeid. mennene. Alt i alt bruker vi derfor mindre tid til husholdarbeid i 2000 enn i 1971. 3. Tiden menn og kvinner bruker til husholdsarbeid har utviklet seg i forskjellig retning fra 1971 til 2000. Dette går frem av figur 3.1. Mens menns gjennomsnittlige tid til husholdsarbeid har økt per

Detaljer

Hver barnehage må ha en styrer

Hver barnehage må ha en styrer Hver barnehage må ha en styrer Alle barnehager trenger en styrer som er til stede, og følger opp det pedagogiske arbeidet, foreldrekontakten, personalansvaret og det administrative. Styreren er helt sentral

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune.

Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune. Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune. Fagforbundet Levanger, seksjon helse og sosial vil med dette brevet sette søkelyset på bruken av kompetanse i pleie og helsesektoren

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Buggeland Barnehage Juni 2014 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Rune Skogly INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012.

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. 09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. - 1 - Innledning. Hemne kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum og media. Åpenhet

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Kjøkkenet er økonomisk innredet med moderne gasskomfyr og elektrisk stekeovn.

Kjøkkenet er økonomisk innredet med moderne gasskomfyr og elektrisk stekeovn. Kjære alle sammen Her kommer en liten flytterapport sånn at dere kan se hvordan det har blitt på det nye og litt hva som skjer på det gamle huset. Dette er en hilsen fra Siri og Marthe og fra alle her

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Vedlegg 1: Kulturledelse, forventningsledelse og forventningsstrateg

Vedlegg 1: Kulturledelse, forventningsledelse og forventningsstrateg VEDLEGG Vedlegg 1: Kulturledelse, forventningsledelse og forventningsstrateg Vedlegg 2: Modell for kundeorientert strategi Vedlegg 3: Spørreskjema til ansatte ved Britannia Hotel Spørreskjema til ansatte

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 02.05.06 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: Våropprydding. Container kommer 12. mai. Fordeling av plassene i sykkelrommene. Høring om fargevalg i vestibylene. Rengjøring i

Detaljer

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor.

Den nyansatte skal gjennom informasjonsopplegget få innføring i de rammebetingelsene som vedkommende skal arbeide innenfor. Informasjonsprogram for nyansatte Målsetting Nyansatte skal føle seg velkommen på arbeidsplassen og få nødvendig informasjon og opplæring slik at de finner seg raskt til rette med arbeidet og i arbeidsmiljøet.

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

Ask barnehage Månedsbrev for Spiren April 2016

Ask barnehage Månedsbrev for Spiren April 2016 Ask barnehage Månedsbrev for Spiren April 2016 Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid hundre måter å

Detaljer

Dette er mine vurderinger og ikke kommunens offisielle vurdering/uttalelse:

Dette er mine vurderinger og ikke kommunens offisielle vurdering/uttalelse: Vedlegg - e-post fra Aurskog-Høland kommune Fra: Stian Sandbekkbråten [mailto:stian.sandbekkbraten@ahk.no] Sendt: 25. juni 2015 13:54 Til: Eli Moe Emne: SV: Spørsmål om viltforvaltning Hvordan er viltforvaltningen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

Medlemmer: Elin Hagen, Tordis Jahren, Ingebjørg Ulbåsen, Vigdis Skaar Lindborg, Louise Møller og Sølvi Andersen.

Medlemmer: Elin Hagen, Tordis Jahren, Ingebjørg Ulbåsen, Vigdis Skaar Lindborg, Louise Møller og Sølvi Andersen. Kreativ gruppe Medlemmer: Elin Hagen, Tordis Jahren, Ingebjørg Ulbåsen, Vigdis Skaar Lindborg, Louise Møller og Sølvi Andersen. Mandat: Gruppa vil fremlegge kreative ideer i forhold til organisasjon og

Detaljer

Friluftsliv i skolen FOKUSKONFERANSEN 2. SEPTEMBER 2005. Velkommen til Fokuskonferansen

Friluftsliv i skolen FOKUSKONFERANSEN 2. SEPTEMBER 2005. Velkommen til Fokuskonferansen FOKUSKONFERANSEN 2. SEPTEMBER 2005 Friluftsliv i skolen Velkommen til Fokuskonferansen Det er en glede for Tromsø kommune å ønske velkommen til den første Fokuskonferansen. Spesielt gledelig er det å kunne

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009

JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009 DE NORDISKE JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009 NORSK SKOGMUSEUM ELVERUM 1 DE NORDISKE JAKT- OG FISKEDAGER 6. 9. AUGUST 2009 Torsdag 6. august til søndag 9. august arrangeres De Nordiske Jakt- og Fiskedager

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Velkommen til Øvsttunheimen

Velkommen til Øvsttunheimen Velkommen til Øvsttunheimen Adresse: Solåsen 42, 5223 Nesttun Tlf: 53036420 E-post: postmottak.øvsttunheimen@bergen.kommune.no https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sykehjem/ovsttunheimen-sykehjem

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Brukervalg hjemmehjelp

Brukervalg hjemmehjelp Brukervalg hjemmehjelp - hvordan foregår det? Kontor for tjenestetildeling 1 Brukervalg hjemmehjelp Brukervalg Drammen kommune innførte brukervalg for tjenesten hjemmehjelp fra 1. desember 2007. Hva betyr

Detaljer

Sikre passord. Substantiv 1: Substantiv 2:

Sikre passord. Substantiv 1: Substantiv 2: Sikre passord Et passord er en kombinasjon av bokstaver og tall som du skriver inn for å få tilgang til en datamaskin eller en konto (akkurat som passordene du kan ha på nettbrett, mobiltelefoner og dataspill).

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Foto: Ingunn S. Bulling Prosjektgruppen DISSE HAR GITT PENGER TIL PROSJEKTET MIDT-NORSK NETTVERK FOR

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR Side1 Sortertetterviktigstefaktorer:...4 Innholdsfortegnelse Hvasomhargittmesteffekt...4 Innledning... 3 Forebygging av sykefravær... 3 Hvordan

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering.

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering. MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016 Gulgruppa Evaluering. Det var spennende å starte opp i høst med mange barn på en avdeling. Vi synes oppstarten har gått over all forventning.

Detaljer