Fra kommune til stat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra kommune til stat"

Transkript

1 Nytt lønningssystem Julelønna er kjørt ut på det nye lønns- og personalsystemet «Unique». SIDE 3 Fra kommune til stat Fra nyttår innlemmes Næringsmiddeltilsynet i det nye og statlige Mattilsynet. SIDE 4 Skriver avfallshistorie Nord-Norges første avfallssug er på plass i Tromsø kommune. SIDE 8 INTERNAVIS FOR TROMSØ KOMMUNE NUMMER Ren arbeidsglede Sykefraværet blant renholderne i Tromsø kommune er halvert i forhold til i fjor, og Fagrent er nå blant de beste i kommunen når det gjelder sykefravær. Noen av årsakene er bedre organisering av tjenesten, god kommunikasjon med ansatte, økt medvirkning og faglig oppgradering. Personalkonsulent Elin Lilleby og renholdsplanlegger Torbjørn Jakobsen er fornøyd med den positive utviklingen. SIDE 8 9

2 2 Vi er i front LEDER Tromsø er en spennende by. Tenk bare på OL-søknaden. Det initiativet som er vist, kreativiteten og stå-på-viljen, er imponerende. Det er et godt eksempel på at det bor mye i tromsøværingene. Det samme gjelder The Arctic Challenge, verdens viktigste snowboard-konkurranse med Terje Håkonsen i spissen, som går av stabelen i Kroken i slutten av mars. Det skjer noe hele tiden, også innenfor vår egen organisasjon. Renovasjonen har nylig installert et avfallssug-system, slik at boområder slipper å vå søppelbilene inn i sitt nærområde. Tromsø er den første kommunen i Nord-Norge, og andre i Norge som tar i bruk dette systemet. For å bli enda bedre på offentlighet, har Tromsø kommune nylig tatt i bruk et system som gjør at publikum og journalister på en langt enklere måte kan få tak i kommunale dokumenter og post via Internett. Tromsø er den første kommunen som bruker dette systemet og det er utviklet av et Tromsø-firma som heter Jupiter. Og systemet gjør at Norges beste kommunale nettsted er blitt enda bedre. Lista kunne vært mye lengre, men mitt poeng er følgende: Tromsø er ledende på mange områder. Dette viser at vi tør og at tromsøværinger både kan og vil. Men vi kan bli enda bedre, og det er opp til oss som bor her. Derfor en liten oppfordring: Slipp kreativiteten løs. Ingenting er umulig! Ha ei riktig god jul, og et nyskapende nyttår! Øystein Barth-Heyerdahl, redaktør Det går mot jul. For mange betyr det noen dager med litt mer ro sammen med sine nærmeste, litt mer plass for ettertanke og refleksjon enn det ofte blir plass for i en travel hverdag. Tid til å kjenne etter. Savnet... Tårene... Gleden... Ikke mange dagene etter jul er vi full gang med et nytt arbeidsår, nytt budsjettår og nye muligheter. Et år hvor blandt annet både Fokuskvartalet og Langnes skole kan tas i bruk Vi har lagt en høst med mye styr om kommuneøkonomi bak oss. De fleste har erkjent at aktivitetsnivået i kommunen må avpasses bedre etter inntektene, og at det nå er nødvendig med to «tøffe» år økonomisk sett. Hvis du skjønner hva jeg mener. Det triste med økonomidebatten er at den ofte får et svært ensidig fokus, og dermed lett kan tappe oss for mer tid og energi enn vi strengt tatt burde tillate oss. I tillegg dreier debatten seg mest om de 3-4% som vi mangler. Mon tro hva som hadde skjedd dersom hele organisasjonen hadde brukt like mye tid på de øvrige 96-97%. Med andre ord satt fokus mer på det som går bra, på mulighetene og det som vi sammen faktisk får til på en glimrende måte og til og med gjør bedre enn veldig mange. Det satses på å gi gode tilbud på alle områder. For bl.a. å finansiere Fokuskvartalet reduseres administrasjonen med et ikke ubetydelig antall stillinger. Likevel er det nok særlig innenfor pleie og omsorg at en vil merke de største endringene i Vi har ved overgang til «flat struktur» ( ) redusert den sentrale administrasjon med fra 264 til 167 stillinger (pr. desember 2003) og skal ved innflytting i nytt rådhus være «dimensjonert» med 145 stillinger. Altså en reduksjon på 22 stillinger. I tillegg skal resultat-enhetene i nytt rådhus flytte inn med 25 færre stillinger enn i dag. Dette er den sanne virkelighet, som vi må forholde oss til. I en slik situasjon er det likevel viktig å presisere at det fremdeles er en overordnet målsetting at ingen fast tilsatte i Tromsø kommune skal miste jobben. Dersom den naturlige avgangen Ansvarlig redaktør: Øystein Barth-Heyerdahl. Redaksjon: Informasjonstjenesten og Krysspress AS. Produksjon: Krysspress AS. Trykk: Lundblad Media AS. Neste utgivelse er planlagt til 15. februar. Rådmannens hjørne Kjære medarbeider blir mindre enn 10%, må likevel noen regne med tilbud om jobb andre steder i kommunen enn på rådhuset. For noen kan det bety følelse av usikkerhet og smerte, mens det for andre straks betyr «nye muligheter» vekst og fornying. Personalsjefen kommer derfor tidlig på nyåret til å sette i gang «førsamtaler» med tilsatte i alle enheter som skal inn i nytt rådhus. Jeg kan garantere for ryddige prosesser her og på andre områder hvor faste stillinger må flyttes og midlertidighet må utgå. Selv har jeg den siste tida hatt flere møter med medarbeidere fra ulike enheter. Det slår meg gang på gang hvor mange godt kvalifiserte mennesker som innehar ulike roller rundt om i kommuneorganisasjonen. For meg er alle like mye verdt! Og jeg mener det. Med viten om hva vi samlet sett besitter av kompetanse, er denne setningen langt fra bare en floskel fra rådmannen like før jul. For meg er alle like mye verdt på «kommunelaget». Det vil være mitt utgangspunkt. Vi tilbyr befolkningen gode tjenester. Vi går med et langt mindre underskudd i år enn i fjor, men er enda ikke i rute. Sykefraværet holder seg stabilt på samme nivå som i de andre store byene, og har sogar godt noe ned, til tross for at sykefraværet på landsbasis fortsatt er langsomt økende. Det jobbes målrettet på HMSområdet og med ulike former for administrativ kvalitetssikring. Endringsarbeid i komplekse bedriftskulturer tar tid. Blant annet trengs det tid for at ulike roller tilpasser seg ny struktur. Det er uansett for tidlig å trekke de store konklusjonene når det gjelder to-nivåmodellen. Før vi gjør det skal vi blant annet koste på oss en del justeringer og deretter en større evaluering. Jeg vil med dette igjen takke for innsatsen og ønske alle en riktig god jul. Stein Rudaa rådmann Tips må være inne før 1. februar. Kontakt oss på e-post: Ta også kontakt med Informasjonstjenesten om du har saker til intranett eller Internett.

3 Lønn uten papir Tromsø kommune håper på mindre papirbunker og lavere portokostnader når lønningskontoret innfører det nye lønns- og personalsystemet kalt «Unique ansatt». Lønnsmedarbeiderne Bodil Pedersen, Eva Augustinussen, Valborg Gabrielsen (fagansvarlig), Solveig Astad, Elsa Dalsbø, Kristin Lykseth (prosjektleder), Anne Torill Bekkeli, Espen Haukås og leder av lønningskontoret, Åse Marie Simonsen, har hatt det travelt med omlegginga. For vanlige kommuneansatte vil ikke omlegginga til det nye lønnssystemet merkes på annen måte enn at lønnsslippen kommer i en konvolutt med vindu det vil si at den ser ut som ei regning. LØNNSSLIPP PÅ E-POST På sikt skal alle som har mulighet få slippen på e-post. Det betyr store innsparinger både når det gjelder porto, papir og konvolutter. Vi sender ut 6000 konvolutter per måned. Hvis alle gikk på e-post, ville det bety ei innsparing på over kroner bare i porto. Papir og konvolutter kommer i tillegg, sier leder av lønningskontoret, Åse Marie Simonsen. Hun og alle de andre på lønningskontoret har arbeidet lange dager med overgangen til det nye systemet. All teknikken må klaffe når tusenvis av ansatte skal ha utbetalt lønna si før jul. Vi har hatt prøvekjøring flere ganger. Det gikk rimelig bra. Vi har dessuten kundestøtte fra Unique, så jeg garanterer at alle skal få lønna si før jul, lover Simonsen foran den første virkelige lønnsutkjøringa med det nye systemet. GJØR ALT SELV Tidligere har kommunen hatt en dyr leasingavtale hvor lønnsopplysningene ble sendt over data til Hamar, som så sendte alle utskriftene tilbake. Nå skal kommunen gjøre alt selv. Det gir mange fordeler. Systemet er et verktøy som skal brukes i personaladministrasjonen, ikke bare til lønn. En legger inn opplysninger om tilsetting, fravær og sykelønn, kompetanse og lønnsbudsjettering. Systemet er Windowsbasert. Det betyr at hver enhet kan ta ut sine egne rapporter i stedet for å få dem tilsendt fra lønningskontoret, sier prosjektleder Kristin Lykseth. SØK ETTER KOMPETANSE I tillegg kan man søke etter hvem som har en bestemt kompetanse. Opplæring vil bli gitt til de rundt 450 ansatte som skal bruke systemet. Men akkurat nå dreier det seg om å kjøre ut første lønna. Det er som en liten eksamen, ler den stressa prosjektlederen. Når du leser dette bør du ha fått julelønna inn på kontoen. Det betyr i så fall at prosjektlederen og alle de andre folkene på lønningskontoret har bestått. På sikt vil prosjektleder Kristin Lykseth sende lønnsslippen på e-post til alle som har PC. Leder av lønningskontoret, Åse Marie Simonsen 3

4 Næringsmiddeltilsynet blir statlig I over hundre år har Næringsmiddeltilsynet vært kommunalt. Fra nyttår innlemmes etatens funksjoner i det nye og statlige Mattilsynet. F.v. Inspektør Arvid Ingebrigtsen, leder Arne Mjøs og inspektør Bjørn Leif Paulsen i Næringsmiddeltilsynet blir statlig fra nyttår. Her viser de frem det gamle dørskiltet fra den gang de holdt til på Nord-Norges Salgslag på Strandtorget. 4 Mattilsynet bemannes med personell fra dyrehelsetilsynet, næringsmiddeltilsynet og fiskeridirektoratet. I tillegg til oss fem i Næringsmiddeltilsynet kommer det to distriktsveterinærer og tre fra fiskeridirektoratet, som har oppgaver innen sjømattilsyn og grensekontroll. Vi får nye lokaler i Skippergata 16, sier Arne Mjøs, påtroppende distriktssjef i Mattilsynet. GODE ARBEIDSFORHOLD Inspektørene Arvid Ingebrigtsten og Bjørn Leif Paulsen har jobbet i Næringsmiddeltilsynet siden hhv og I dag har næringsmiddelprodusentene og omsetningsleddene selv ansvar for å kjenne til regelverkene og se til at forskriftene følges. Næringsmiddeltilsynet driver mer med revisjon og veiledning enn med tilsyn. Da jeg startet min karriere ble det forventet at inspektørene skulle ta ansvar og kontroll. Nå går det på stikkprøver. Kjøpmannen skal selv ha kunnskap og intern kontroll på det han driver med og ha gode rutiner, sier Arvid. Både Arvid og Bjørn Leif stortrives i jobben og mener de har hatt gode faglige utviklingsmuligheter. Jeg utdannet meg til inspektør og har fått den jobben jeg hadde lyst på. Jeg trives med å jobbe utadrettet og kommer i kontakt med mye mennesker, sier Bjørn Leif. NATURLIG UTVIKLING Mjøs overtok som leder i Næringsmiddeltilsynet da tidligere byveterinær Asbjørg Helø pensjonerte seg i høst etter nesten førti år i bransjen. Tromsø har hatt byveterinær siden Næringsmiddeltilsynet var 100 år da Tromsø fylte 200. I 1964 het etaten Tromsø offentlige kjøtt- og næringskontroll og holdt til på Nord-Norges salgslag på Strandtorget. I dag er slaktinga flytta helt ut av kommunen. Det eneste kjøttet vi kommer i kontakt med er kvalkjøtt og selkjøtt, noe som er ganske unikt for Tromsø sammenlignet med andre byer, fortsetter Mjøs. Det ble så sent som i 1980 lovpålagt at alle kommuner skal ha næringsmiddelkontroll. En stor endring ble det også i 1984 da den gamle Sunnhetsloven ble erstatta av en ny kommunehelselov og helserådet forsvant. I 1988 ble Statens Næringsmiddeltilsyn etablert. EØS-avtalen har også lagt premisser for virksomheten. På et vis er det en naturlig utvikling at staten overtar oppgavene, sier Arne Mjøs. Veterinærene jobber med dyr og Næringsmiddeltilsynet har tradisjonelt hatt tilsyn med maten. I tillegg inkluderes fisken. Det er hensiktsmessig at alle som kan noe om mat jobber sammen. Derfor liker jeg å kalle det fra jord og fjord til bord, sier Mjøs, som har brukt høsten til å forberede sammenslåingen ved nyttår.

5 Skogens konge Skogmester Leidulf Olsrud går av med pensjon ved årsskiftet. I de 37 årene han har vært i skogens tjeneste, har han ikke hatt én eneste sykedag. Skogbruk er et udramatisk og lite stressende yrke. Når man tenker på at grana trenger 90 år for å bli klar for hogst, ligger det i sakens natur at man ikke må ha bråhast. Jeg pleier å hente inspirasjon ved å besøke gamle plantefelt, sier Leidulf. I sin fartstid har han vært med å plante barskog i kommunen tilsvarende størrelsen på Tromsøya. STØRSTE SKOGEIER Tromsø kommune er den største skogeieren i Tromsø og besitter 20 skogeiendommer, som Leidulf har hatt praktisk tilsyn og stell av. Han ble tilsatt som skogreisningsleder i kommunen i 1966 like etter kommunesammenslåinga. I 1981 «overtok» staten landbrukskontorene og skogreisningslederne. Tittelen ble etter hvert «skogmester», og kommunen ble Skogoppsynet statens forlengede arm. Fra 1994 ble landbruksforvaltningen på nytt overført til kommunene. Heller ikke denne gangen ble det endring i de vanlige arbeidsoppgavene, sier Leidulf. ALLSIDIG Leidulf har alltid vært interessert i samisk kultur og byggemåter. Det førte blant annet til at han ble engasjert i det såkalte gammeprosjektet i Simavika i samarbeid med Sosialmedisinsk senter. De tre siste årene fikk jeg som ansvarlig byggeleder gleden av å arbeide med tidligere rusmisbrukere, som gjorde et samvittighetsfullt og godt arbeid, sier Leidulf. Leidulf er friluftsmann og ser frem til å bruke marka for artighet uten å ha et ærend eller en forpliktelse. Jeg er dessuten med i Arctandria kystlag og skal bygge videre på ei rorbu i gammel stil. Ellers ser jeg frem til å få mer tid til tegning, som er min egentlige hobby, smiler Leidulf. Leidulf Olsrud har byttet kontor åtte ganger i sin 37-årige fartstid som skogmester, men han trives aller best i skogen. 5

6 RENHOLDERE SOM HAR VASKET SEG Sykefraværet blant renholderne i Tromsø kommune er halvert. Konfliktløsning, økt medvirkning og bedre lønn er hovedårsakene. Personalkonsulent Elin Lilleby, renholdsplanlegger Torbjørn Jakobsen og enhetsleder på Fagrent Johan Revold. Når 40 av 200 renholdere til en hver tid er borte fra jobb, blir det dyrt både for kommunen og for samfunnet. Første halvår av 2002 kunne Fagrent notere et sykefravær på 19,5%. Nå er de nede i 9,8. IKKE VERSTINGER Vi er ikke verstinger lenger. Nå er vi heller blant de beste i kommunen når det gjelder fravær, skryter enhetsleder Johan Revold. Torbjørn Jakobsen har arbeidet som renholder i 20 år. Nå sitter han på kontor og lager rengjøringsplaner. Jeg har aldri vært sykemeldt på grunn av jobben. Jeg har faktisk mer vondt når jeg sitter foran datamaskinen. Jeg kjenner det i armen, ler han. Ja, variasjon er stikkordet, nikker sjefen. Vektlegger livsfase 6 Hvilken livsfase arbeidstakerne er i, vil spille en rolle i forhold til hvordan de vektlegger ulike sider ved personal- og arbeidsgiverpolitikken. Med utgangspunkt i Arbeidsgiverpolitisk dokument for Tromsø kommune har rådmannen nedsatt en gruppe som allerede er godt i gang med en handlingsplan for hvordan arbeidsgiverpolitikken kan tilrettelegges for ulike livsfaser. Vi har gjort en intern spørreundersøkelse og fått inn førtifem svar med forslag til tiltak, som vi skal bygge videre på. Vi regner med å legge frem en rapport i februar 2004, sier kontorsjef Evelyn Bjørkås på Brann og redning. Arbeidsgiverpolitisk dokument legger til grunn tre livsfaser de yngste arbeidstakerne, midtlivsgenerasjonen og seniorer. Dette er nærmere beskrevet i dokumentet. Men samtidig er det viktig å være oppmerksom på at vi er forskjellige og i forskjellige livsfaser uavhengig av alder. Dette trekker i retning av mer differensiering, sier Bjørkås. ARBEIDSGRUPPA BESTÅR AV: Leder Eli Carstens, rektor Borgtun skole Toril Torgersen, personalplanlegger Personal og organisasjon Kjell Robert Pedersen, organisasjonskonsulent Personal og organisasjon Nicolai Sebergsen, teamleder Renovasjonen Anne Stine Rørnes, Utdanningsforbundet Vivi Jakobsen Sandberg, Fagforbundet Kari Vollan, HMS Rådmannen Evelyn Bjørkås, kontorsjef Brann og redning Foran f.v.: Liv Carstens, Toril Torgersen og Vivi Jakobsen Sandberg Bak f.v.: Nicolai Sebergsen, Evelyn Bjørkås og Kjell Robert Pedersen

7 Tørrmopping letter renholdet og gir mindre muskel- og skjelettlidelser hos de ansatte på Fagrent. KONFLIKTLØSNING Det har vært tøffe tak for å få ned fraværet. At sykefraværet nådde nye høyder tilskriver Revold en fastlåst konflikt mellom ledelsen og ei gruppe av renholderne. Ledelsen ville rydde opp i ulikheter mellom renholderne. Fagforeningene var ikke enige. Frustrasjonen rådde og fraværet økte. Problemet var innfløkt, så en jurist ble leid inn for å få klarlagt de faktiske forholdene. Problemstillinga måtte ryddes. Neste skritt ble å vurdere løsninger i samarbeid med fagforeningene, forteller personalkonsulent Elin Lilleby. Mot slutten av fjoråret ble det inngått et kompromiss som var akseptabelt for begge parter. Etter å ha opparbeidet tilliten mellom partene er det nå åpnet for å jobbe mer systematisk med arbeidsmiljø, sier Revold. KOMMUNISERER BEDRE Den fysiske avstanden mellom renholder og ledelsen vanskeliggjør daglig oppfølging. Faste møter med ledende renholdere flere ganger i året bøter på det. Referatene går ut til alle. Ansvar er delegert til ledende renholder som blant annet skal følge opp sykemeldte. Mobiltelefoner letter kontakten. Signalene vi har fått er at renholderne nå føler at de blir snakket med og ikke snakket til, sier Revold. Renholderne har også fått lønnsøkning og er blitt oppgradert faglig. Det gir økt status og sikrer rekrutteringa. Vi er hovedleverandør til Tromsø kommune på kopi, data og kontormøbler. Vi skaper kontorglede MANGE BEKKER SMÅ Mange små ting kan ha betydning for sykefraværet. Renholderne har fått arbeidstøy og ergonomisk riktige sko. I vår hadde vi et motivasjons- og samarbeidskurs som vi fikk mye respons på. Det at vi samarbeider med bedriftshelsetjenesten har også bidratt positivt, sier Lilleby. Renhold er dessuten blitt lettere fordi vi har gått over fra våte til tørre metoder. Det tar bort mye vekt. Vi kaller det UVB-metoden. Det står for Uten Vann i Bøtta, smiler enhetslederen. Kjell Arnesen AS Kvaløyveien Tromsø Telefon

8 Skriver avfallshistorie Nord-Norges første avfallssug er på plass i Tromsø. Beboere i 48 leiligheter på Fagereng kaster nå sitt avfall i avfallshydranter plassert utenfor boinngangene. Når feltet er utbygd vil nesten 200 abonnenter være tilknyttet dette nye miljøvennlige innsamlingssystemet. TROMSØ ER FØRST Anlegget er det første i sitt slag i Nord- Norge, men etter hvert har også beboerne på Bjerkaker fått det samme tilbudet. Ingen vil da lenger kaste avfallet sitt i containere utenfor leilighetsbyggene, men benytte seg av hydranter som er tilkoblet et underjordisk rørsystem. Boligområdet vil bli containerfritt og renovasjonsbiler trenger ikke å kjøre inn. Beboerne begynner også allerede nå med å sortere sitt avfall i poser med ulike farger såkalt optisk sortering, et system som vil innføres for alle husholdningskunder så fort SMOR-anlegget på Nordøya står klart. SOM STØVSUGER Avfallssug er basert på samme prinsipp som sentralstøvsuger, forklarer renovasjonssjef Bård Jørgensen. Han forklarer at alt avfall som kastes i hydranten, blir sugd opp av en spesialtilpasset renovasjonsbil. Den kommer én gang i uken og suger søppelposene ut gjennom rør som ligger under bakken. En tank tømmes på 1-2 minutter, og det hele styres automatisk fra bilen. Avfallssug gjør at man slipper unødvendig renovasjonstrafikk i boligområdet og det er også garantert luktfritt. En driftssikker, hygienisk og miljømessig topp løsning, sier renovasjonssjefen. Derfor er også beboerne svært positive til en slik løsning, opplyser Bård Jørgensen. Renovasjonssjef Bård Jørgensen skryter av Nord-Norges første avfallssug som ligger på Fagereng. (Bilde fra renovasjonsveiviseren). 8 Mer offentlighet på nett Tromsø kommune er nå blitt enda mer åpen. Fra og med ble Jupiter tatt i bruk, et nytt system for innsyn i dokumentene som er lagret i Kontor Systemet er utviklet av et Tromsø-firma. Enkelt forklart betyr dette at alle som har tilgang til Internett kan hente alle offentlige dokumenter til politiske møter. Utgående og inngående post er også tilgjengelig, men det kreves passord for å få lastet ned brevene. Byens journalister har nå fått et slikt passord. Kommunens ansatte har også tilgang via intranett. Andre må bestille brevene, men dette gjøres nå elektronisk. Jupiter vil være et verktøy som forenkler hverdagen for både journalister, saksbehandlere og arkivet. Siden postjournalen nå er lettere tilgjengelig, ber vi saksbehandlere være ekstra nøye med å gradere alle dokumenter som er unntatt offentlighet, og dette må gjøres på «blåkortet» i Kontor2000 for å hindre at dokumentene blir liggende «åpne». Jupiter er tilgjengelig på intranett på denne adressen: Jupiter er tilgjengelig på Interenett på denne adressen: /innsyn/ Foran f.v. informasjonssjef Øystein Barth-Heyerdahl, arkivleder Torill Bergum. Bak f.v. markedssjef Svein Erik Setermo (Jupiter) og prosjektleder Kirsti Haavold Hele Seminarets Marcus Marcus Føre jobber på Seminaret ReHabilitering- og omsorgssenter. Der trives han godt. Jeg passer så godt sammen med beboerne her, jeg jobber for dem og vi prater ofte om kunst, geografi og dialekter, sier Marcus som har vært på plass i over ett år, som del av et tiltaksprosjekt mellom Arbeid med bistand, Voksenopplæringa og ReHabiliteringstjenesten, Aetat og trygdekontoret. Prosjektet er det første av sitt slag innen rehabilitering. Marcus er stolt av arbeidsplassen sin, noe som gjør inntrykk på de fleste som kommer i kontakt med ham. Hver uke er Marcus i full gang med postsortering, papirmakulering, og kopiering. Men utenom arbeidsoppgaver kommer flere av favorittinteressene hans fram når man først får ham i prat. Noen av mine favoritter innen kunst er Munchs Pikene på broen og Hans Gudes Bryllupsferden på Hardangerfjorden, sier den kunnskapsrike unggutten. En offentlig bedrift bør se sitt ansvar i forhold til de som ikke er vanlige A4-mennesker. Jeg ser på Marcus og dette prosjektet som en del av rehabilitering og vårt evne til samarbeid med flere offentlige etater, sier enhetsleder Katrin Reil Conradi.

9 Godt å komme hjem Etter to måneder på hotell begynte de andre gjestene å spørre om jeg var en del av betjeninga, ler Kitty Nordheim, som rakk å feire 80 årsdagen på Radisson SAS hotel før hun nylig flyttet tilbake til Heracleum. Hun og mannen John Nordheim (82) fikk godt stell og tilsyn på hotellet. Men det var godt å komme hjem. Det er greit å bo på et hotell ei ukes tid, men man blir jo søkke lei etter to måneder. Det kokte jo av folk overalt, smiler John. Han John skinte som ei sol når han kom tilbake til leiligheten vår. Da fikk han servert kokt uer og det er det beste han vet, sier Kitty. Daglig leder Gunda Hamland er glad for å komme i normal drift igjen. Alle beboerne var på plass i løpet av uke 49. Nå er vi omtrent tilbake til der vi var før brannen og litt til, men det har vært ei tøff tid. Samtidig som man skulle drifte i stor enhet, skulle man også håndtere en brann. Vi har hele tiden hatt fokus på at brukerne skulle ha det best mulig. Jeg må berømme alle som har vært involvert og gjort sitt til at denne mellomperioden ble mest mulig smertefri, smiler Gunda. Aerobic i Kroken Kroken sykehjem har startet aerobictrening i Krokenhallen hver torsdag kl Bak f.v.: Solveig Midtbø, Chiga Bisimwa, Nils-Arne Kristiansen, Anne Sørensen, May-Lisbeth Isaak, Wenche Clodiussen. Fremst f.v.: Ellinor Larsen, Amelberga Uwimana, Anette Nilsen. Foto: Jorunn Amundsen Kitty Nordheim(80), John Nordheim (82) og daglig leder Gunda Hamland på Heracleum. VIA Flyspesialisten Tromsø kommunes reiseleverandør VIA Flyspesialisten tilbyr profesjonell rådgivning og høyt engasjement! - Som nøytral reiserådgiver formidler vi alle flyselskaper, hotell, tog, leiebil m.m. -Vi påser at du som kunde får det mest optimale tilbudet ut fra dine ønsker og behov, samtidig som vi ivaretar Tromsø kommunes reisepolicy og avtaler. - Bruk din arbeidstid fornuftig, la oss gjøre din bestilling, samtidig som du får du en kvalitetssikret reise. -Reisenyheter og tilbud per e-post. Ta kontakt, så legger vi deg inn i mailinglista. VIA Flyspesialisten er alltid tilgjengelig: -Vi har 12 meget dyktige reiserådgivere. Lillian, Herbjørg, Vigdis, Veronica og Turi utgjør teamet som spesielt tar seg av deg. -Om teamet sitter opptatt, vil de øvrige reiserådgiverne i avdelingen alltid bistå. - Vår 24 timer service tar i mot henvendelser ved hastesaker utenom kontortid. - Online reisebestilling: Bestiller du på våre nettsider vil bestillingen kvalitetssikres og alltid være i tråd med Tromsø kommunes reisepolicy og rabattavtaler. Ta kontakt med oss om du ønsker tilgang. Med ønske om en riktig God Jul og et Godt Nytt år! VIA Flyspesialisten inngår i Tromsø Reisebyrå, som også omfatter: - VIA Ferieverden, bestill ferieturen din på tlf Combi Tours, som avvikler kommunens kurs og konferanser -Reisebyråer i hele landsdelen -Vi er et heleiet datterselskap av TFDS Tlf (-01) Fax flyspesialisten.no Postboks Tromsø

10 Kjenner du noen snille barn? Integrering på sitt beste På InterInfo skal vi informere innvandrere og flyktninger om alle de kulturtilbudene som finnes i kommunen, og få dem til å delta på ting som folk flest er med på, sier daglig leder Bob Benoni på InterInfo. Bob Benoni ønsker velkommen til InterInfo, som er et kulturelt servicesenter for folk som kommer til Ishavsbyen fra alle verdenshjørner. Nå er butikken full av morsomme og lærerike julegaver til barn i alle aldre. Kom innom for en trivelig julegavehandel MIDT I SENTRUM. Vi er gått bort fra flerbrukshustanken. Målet med InterInfo er ikke å samle innvandrere og flyktninger på en plass og lage egne arrangementer for dem, presiserer han. Senteret i Skippergata 18B har vært i drift i over tre måneder og er godt besøkt. Regnbuen Internettkafé holder til på samme plass. Vi informerer om kultur- og idrettsaktiviteter i Tromsø. Det er først og fremst rettet mot innvandrere og flyktninger, nyankomne folk til Tromsø og besøkende, men det kan brukes av alle som ønsker informasjon om fritidsaktiviteter og arrangementer, forklarer Bob. SUPERT NETTVERK InterInfo har et formidabelt nettverk i Tromsø å spille på. De har god kjennskap til innvandrermiljøet og jobber aktivt mot sine samarbeidspartnere, som sammen bidrar til å integrere nyinnflyttede tromsøværinger i lokalmiljøet. Vi har et mangfold av kultur- og bydelshus og mange aktivitetstilbud gjennom idrettsklubbene og tett samarbeid med alle disse miljøene. Vi driver oppsøkende virksomhet og møter opp der hvor vi treffer brukerne, for å bli kjent med dem og informere om vårt tilbud, fremholder Bob Benoni. Åpent: Mandag-Fredag: Torsdag: Lørdag: Tempogården 2. etg. Tlf TA VARE PÅ DET FLERKULTURELLE Bob Benoni mener vi har mye å være stolt av i Tromsø det være seg Fredssenteret, vennskapsbyene våre ute i verden, Tromsø internasjonale filmfestival og Verden i Tromsø-festivalen. Tromsø er et internasjonalt sted og har en viktig rolle i verdenssammenheng. Men det er også viktig at vi tar vare på det vi har. Dersom det flerkulturelle skjærer seg, vil vi få et dårligere lokalsamfunn, sier Bob, som gjennom InterInfo har ambisjoner om å skape et enda bedre lokalsamfunn for alle tromsøværinger å bo i.

11 OPPSLAGSTAVLA Born to run Fryder forandring? I så fall har jeg hatt rik anledning til akkurat det siden jeg startet min kommunale løpebane i I løpet av denne tiden har jeg hatt fem forskjellige arbeidssteder. Først begynte jeg i et vikariat i helseseksjonen i Fr. Langes gt. Et år senere fikk jeg fast tilsetting i PRO-seksjonen. Så bar det den tunge veien opp til rådhuset (det gamle lille). Økonomiseksjonen ble neste stopp. Givende år i et godt miljø, men så ble seksjonen splittet i tre, rådhuset revet, og jeg måtte ta en retrett tilbake til Fr. Langes gt. og den nye enheten Økonomi & finans. Nå har jeg skiftet beite igjen til Byutvikling. Til neste år skal vi inn i Fokuskvartalet. Hvem vet hvilke organisatoriske endringer det vil «påføre» oss? Her på bruket har vi for øvrig allerede begynt å trene oss (ikke til OL!) til det. Forståsegpåere påstår at forandringer øker i frekvens og blir en stadig mer altomfattende «rammebetingelse» etter hvert som tiden går, nærmest som forandring for forandringens egen skyld. Spørsmålet er om vi blir forandret? Hva gjør endringene med oss? Løper vi raskere og blir vi mer serviceorienterte og myndiggjorte? Hvordan påvirkes samordningen av aktiviteter, samarbeid på kryss og tvers og de daglige rutiner? Dette er det utvilsomt et utall meninger om, men her skal jeg åpenbare en godt skjult hemmelighet: forandringene blir vi ikke kvitt med det første! Det gjelder bare å klamre seg fast så man ikke faller av i svingene! Akk ja, det var nok så mye bedre før, i «hine hårde dager». Da hadde man gjerne samme jobb hele livet, og organisasjonene endret seg i sneglefart. Jeg skal derfor ta initiativet til en underskriftskampanje der vi ber rådmannen om ett års pust i «rådhusbakken» etter innflyttingsfesten. Så kan vi heller gyve løs på en ny og større reorganisering året etter. Det kan jo for eksempel hende at enhetsmodellen går av moten! Kontorsjef Kurt Bones, byutvikling DEBATT Bruk Opplysningen Online Som du sikkert er klar over har kommunens Sentralbord stor trafikk til enkelte tider av døgnet. Nå trenger vi din hjelp til å bedre vår tilgjengelighet. Vi ønsker at du bruker Opplysningen Online når du skal finne fram til eksternt telefonnummer. Bruk «Katalog e- post/telefon» på kommunens hjemmeside for å finne internt nummer. På denne måten er du med på å hjelpe våre sentralbordoperatører til å yte en enda bedre service overfor våre kunder. PS! Takk for hjelpa. Vennlig hilsen Paul-Chr.Magnussen, kst. Enhetsleder, Servicetorget Nettverksutstyr På markedet i dag finnes det mye forskjellig nettverksutstyr som kan kjøpes rimelig. Felles for det meste av utstyret, er at det blant annet påvirker og endrer sikkerheten i det nettverket det brukes. IT-senteret har funnet basestasjoner for trådløse nettverk innkoblet i kommunens nettverk. Vi har også funnet PC'er med egne modem tilknyttet eksterne telefonlinjer. Slike tilkoblinger svekker sikkerheten i nettet vårt betydelig, og er ikke tillatt. IT-sjefen vil med dette understreke at det er ikke er tillatt å koble til annet utstyr enn PC'er og skrivere i nettverket. Det er heller ikke tillatt å koble f. eks. modem i nettverkstilknyttede PC'er til egne telefonlinjer. Det er kun IT-senterets personell som har lov til å installere annet utstyr enn PC'er og skrivere i datanettverket. Jeg vil be alle ansatte om å hjelpe til med å opprettholde en god sikkerhet i kommunens nettverk. Dersom du er i tvil om utstyr er tillatt, kontakt IT-senteret! Vennlig hilsen Henning Augdal, IT-sjef Nytt om navn Tore Harry Pausen er sluttet som innkjøpssjef i Tromsø kommune, og jobber nå som administrasjonssjef på Tromsø Parkering KF. Han er heretter å treffe på tlf og mobil Stig Nordbye er konstituert som ny innkjøpssjef. Norwegian har fjernet papirbilletten Dette innebærer at vi må reise på «referanse» eller ved bruk av kort. Følgende reisemåter gjelder nå: 1) «Reise på referanse» Bestilling av reise på vanlig måte hos VIA Flyspesialisten e-post: Ved reise på referanse kan du reise på alle typer priser. Norwegian sender deg en e-post som inneholder strekkode og reiseplan. Det er denne som blir din «billett». Gyldig reisekvittering er fakturakvittering sammen med reiseplan. 2) «Bizzi-reise» Billettløs reise med Bizzikortet Et produkt for de som reiser mye og trenger full fleksibilitet. Gjelder på fullpris, eller bedriftens avtalepris. Kunden har et personlig kort og dermed egen profil hos Norwegian hvor all informasjon er lagret som e-post, adresse, bedriftsnavn m.v. Storkundeavtaler er registrert i kortet og kommer automatisk med For mer informasjon om Bizzikortet eller reise på referanse, ta kontakt med VIA Flyspesialisten. Gamle saker Er det noen som har en kaffekvern, gammel symaskin som er brukbar og ett vaskebrett? Vi trenger det i forbindelse med aktiviteter her på døgnrehabiliteringa v/seminaret. Dette er ting som vekker minner hos folk, og vi ønsker at brukerne her skal kunne få muligheten til å male kaffe og lage ting sjøl. Er det noen som har slikt, kan de ta kontakt med Anne-Lise Hanssen, aktivitør ved Seminaret Døgnrehabilitering, tlf el Ny prosjekteleder Jørgen Ytreberg er ny prosjektleder for Den Kulturelle Skolesekken i Tromsø kommune. F.o.m. i år får alle skoler i kommunen et skolesekktilbud! Jørgen Ytreberg treffes på tlf. nr / Julegavetips Vi har fortsatt mange fine produkter til salgs: Juleting, treartikler, lappesøm, tovede produkter, filleryer og andre vevde ting. Alle er velkommen kl Hilsen Mortensnes dagsenter, Styrmannsv. 13. Viktig informasjon til alle som foretar innkjøp i enhetene. Betaling (remittering) til leverandører før nytt år. Siste betaling til leverandører dette året er fredag 19. desember kl Anmoder om at hovedtyngden av bilag sendes regnskapsenheten senest 12. desember. Bilag som kommer inn til enheten etter 12. desember, må enheten formidle videre til regnskapsenheten fortløpende. Neste remittering vil bli tirsdag 6. januar 2004 kl Samtidig oppfordrer vi enhetene å følge de fristene som gikk fram av brevet av «Regnskapsavslutning 2003 interne frister og ansvar» som ble sendt til enhetslederne. Skulle det være noe uklart, så vennligst ta kontakt med enheten enten per mail eller telefon. Med vennlig hilsen Ann-Karin Dimmen, regnskapssjef. Telefon Annonsebestillere - se her Cicero annonsebyrå ber om at alle annonsetekster sendes på e-post til Ledig kontorlokale Det er ledige kontorlokaler (frem til ) i Tr.sundv. 16/18. Ta kontakt hvis du er interessert. Hilsen Bjørn Jenssen, Fellesssekretariatet, telefon eller mobil Oppslagstavla er til for dere! Send inn kortfattet stoff om møter, samlinger, beslutninger, nye ansatte, tidsfrister osv. til sidsel. 11

12 Boligavisen er det viktigste verktøyet* for deg som skal selge bolig *Boligavisen garanterer deg oppmerksomhet, og gir deg den beste spredningen gjennom distribusjon til samtlige husstander hver uke. Skal du selge bolig? Ring oss på tlf: nå, så kan du være med i neste utgave. Marte Øksendal (a:) (m:) Jan Peter Eidsmo (a:) (m:) Alexander Uhre Mikkelsen (a:) (m:) Vidar Rakfjord (a:) (m:)

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune!

Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune! Velkommen som nytilsatt i Bodø kommune! Velkommen som medarbeider i Bodø kommune Hjertelig velkommen som medarbeider i Bodø kommune! Vi trenger deg, din kompetanse, ditt engasjement og dine samarbeidsevner

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008 Navnskilt til nye postkasser Som kjent så vedtok den ekstraordinære generalforsamlingen å gå til innkjøp av nye postkasser til alle beboerne i laget. Valget falt på grønne postkasser med god størrelse.

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Smarte firmaer bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Å bestille forretningsreisen på internett kan gi store besparelser. Om man faktisk gjør det. Hos Travellink bestilles

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Sikre passord. Substantiv 1: Substantiv 2:

Sikre passord. Substantiv 1: Substantiv 2: Sikre passord Et passord er en kombinasjon av bokstaver og tall som du skriver inn for å få tilgang til en datamaskin eller en konto (akkurat som passordene du kan ha på nettbrett, mobiltelefoner og dataspill).

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

Kunsten å flytte en bedrift!

Kunsten å flytte en bedrift! Kunsten å flytte en bedrift! Å flytte en bedrift, selv om den er aldri så liten, kan være en temmelig stor oppgave. Det skal tas en rekke morsomme beslutninger vedrørende fremtiden, og også en del praktiske.

Detaljer

Familien kommer først for Bjørn Kjos

Familien kommer først for Bjørn Kjos Familien kommer først for Bjørn Kjos BARNEBARNA HOL FAMILIEN BETYR ALT: F.v.: Døtrene Anna og Guri, svigersønnene Jørgen og Stig, bestemor Gerd med Johanna på armen. Foran barnebarnet Ola. Bestefar Bjørn

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'

!##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$' !!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'! 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Hjemmehjelp hvem velger du?

Hjemmehjelp hvem velger du? Hjemmehjelp hvem velger du? Du som er innvilget praktisk bistand husholdning (hjemmehjelp) kan velge om kommunen selv eller et privat firma skal yte tjenesten. Dersom du ønsker et privat firma, må du selv

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Foto: Ingunn S. Bulling Prosjektgruppen DISSE HAR GITT PENGER TIL PROSJEKTET MIDT-NORSK NETTVERK FOR

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Brukervalg hjemmehjelp

Brukervalg hjemmehjelp Brukervalg hjemmehjelp - hvordan foregår det? Kontor for tjenestetildeling 1 Brukervalg hjemmehjelp Brukervalg Drammen kommune innførte brukervalg for tjenesten hjemmehjelp fra 1. desember 2007. Hva betyr

Detaljer

3. Husholdsarbeid. mennene. Alt i alt bruker vi derfor mindre tid til husholdarbeid i 2000 enn i 1971.

3. Husholdsarbeid. mennene. Alt i alt bruker vi derfor mindre tid til husholdarbeid i 2000 enn i 1971. 3. Tiden menn og kvinner bruker til husholdsarbeid har utviklet seg i forskjellig retning fra 1971 til 2000. Dette går frem av figur 3.1. Mens menns gjennomsnittlige tid til husholdsarbeid har økt per

Detaljer

Dette er mine vurderinger og ikke kommunens offisielle vurdering/uttalelse:

Dette er mine vurderinger og ikke kommunens offisielle vurdering/uttalelse: Vedlegg - e-post fra Aurskog-Høland kommune Fra: Stian Sandbekkbråten [mailto:stian.sandbekkbraten@ahk.no] Sendt: 25. juni 2015 13:54 Til: Eli Moe Emne: SV: Spørsmål om viltforvaltning Hvordan er viltforvaltningen

Detaljer

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon.

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Det kalles en depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

Slik får du et ryddig og harmonisk hjem

Slik får du et ryddig og harmonisk hjem Slik får du et ryddig og harmonisk hjem Her er mine beste råd og tips når det gjelder Feng shui og rot. Hva gjør ROT med oss? Problemer med å TENKE KLART? Har du MYE å gjøre? Alltid noe som «HENGER» over

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen

Idealkvinnen For å bli bevisst eget syn på idealkvinnen Arbeidsmetoder Kvinner og Identitet Idealkvinnen Nye skritt Snakke sant Prioritere riktig Jentegruppe Vi anbefaler at før dere går i gang med dette temaet, kikker igjennom det som står om Identitet og

Detaljer

RYDDE MANUAL. eva isachsen rom for sjelen

RYDDE MANUAL. eva isachsen rom for sjelen RYDDE MANUAL eva isachsen rom for sjelen 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har gjort

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Skrive søknad. Trinn: 7 Tidsramme: 3 skoletimer+ lekser. ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Følgende situasjoner beskriver hendelser forskjellige mennesker har vært i. Vurder hvor positivt eller negativt det har vært i hver situasjon.

Følgende situasjoner beskriver hendelser forskjellige mennesker har vært i. Vurder hvor positivt eller negativt det har vært i hver situasjon. Innledning Hei! Du vil her få noen spørsmål. Vi ber deg svare etter beste skjønn. Dette er en anonym spørreundersøkelse for en semesteroppgave ved Universitetet i Tromsø. Klikk på "Neste" for å starte.

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER

MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER MORGENGRY POSTEN! Nr.3.November 2011. MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER Så kjekt at dere har klart å finne månedsbrev og månedsplan på hjemmesiden vår. Fremover blir månedsbrev og månedsplaner lagt ut på hjemmesidene

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Buggeland Barnehage Juni 2014 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Rune Skogly INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Hvem er vi? Rune Synnevåg Systemutvikler Begynte i Uni Pluss juli 2008 Erik Faugstad Kundekonsulent Begynte i Uni Pluss mars 2009. Dette står på menyen

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær.

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Tilbakeblikk på april: Vips så var april over. Nok en 2 åring har vi fått på Harelabben. Denne gangen var det Maia vi feiret. Hun ville gjerne

Detaljer

Søknadsskjema for medarbeider på Vidaråsen Landsby.

Søknadsskjema for medarbeider på Vidaråsen Landsby. Side 1 av 11 ET CAMPHILL FELLESKAP NO 3158, ANDEBU Telefon: (+47) 33 44 41 00 Fax: (+47) 33 44 41 01 e mail: office@vidaraasen.no Søknadsskjema for medarbeider på Vidaråsen Landsby. Informasjon om deg.

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

Følgende situasjoner beskriver hendelser forskjellige mennesker har vært i. Vurder hvor positivt eller negativt de har hatt det i hver situasjon.

Følgende situasjoner beskriver hendelser forskjellige mennesker har vært i. Vurder hvor positivt eller negativt de har hatt det i hver situasjon. Innledning Hei! Du vil her få noen spørsmål. Vi ber deg svare etter beste skjønn. Dette er en anonym spørreundersøkelse for en semesteroppgave ved Universitetet i Tromsø. Klikk på "Neste" for å starte.

Detaljer

Eldres deltakelse en verdibasert. prosess

Eldres deltakelse en verdibasert. prosess Eldres deltakelse en verdibasert En del av: prosess Participation and agency when aging in place Satsningsområde Deltakelse; Høgskolen i Sør-Trøndelag Finansiering: Norges Forskningsråd Prosjektorganisering

Detaljer

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Endringer skjer hele livet, både inne i en og ute i møtet med andre. Ved endringer

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Vedleggsrapport. Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem Silurveien sykehjem

Vedleggsrapport. Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem Silurveien sykehjem Vedleggsrapport Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem 20 Silurveien sykehjem Innledning Denne vedleggsrapporten til rapporten «Beboer- og pårørendeundersøkelse i sykehjem 20» inneholder resultatene

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

NY BOLIG? En brosjyre for voksne med funksjonshemning om boliger kommune. Brosjyren er med enkel tekst.

NY BOLIG? En brosjyre for voksne med funksjonshemning om boliger kommune. Brosjyren er med enkel tekst. En brosjyre for voksne med funksjonshemning om boliger i kommune Brosjyren er med enkel tekst. Utgave 2-2007 Hvor får du hjelp?... Hjelper deg med å fi nne en bolig. Tar i mot søknaden din om bolig. Sjekker

Detaljer

Velkommen til våre tilstellinger

Velkommen til våre tilstellinger Side 1 Trekløveren for september 2013 Velkommen til våre tilstellinger 2. halvår 2013 Side 2 Aktiviteter 2. halvår 2013 Vi har gleden av å invitere alle beboere til våre tilstellinger. Kari og Bjørg vil

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Vedlegg 1: Kulturledelse, forventningsledelse og forventningsstrateg

Vedlegg 1: Kulturledelse, forventningsledelse og forventningsstrateg VEDLEGG Vedlegg 1: Kulturledelse, forventningsledelse og forventningsstrateg Vedlegg 2: Modell for kundeorientert strategi Vedlegg 3: Spørreskjema til ansatte ved Britannia Hotel Spørreskjema til ansatte

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker».

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Hvordan bruke elektroniske søknadsskjema for å søke på jobb i Sel kommune www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Er du «bruker»

Detaljer