Fra kommune til stat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra kommune til stat"

Transkript

1 Nytt lønningssystem Julelønna er kjørt ut på det nye lønns- og personalsystemet «Unique». SIDE 3 Fra kommune til stat Fra nyttår innlemmes Næringsmiddeltilsynet i det nye og statlige Mattilsynet. SIDE 4 Skriver avfallshistorie Nord-Norges første avfallssug er på plass i Tromsø kommune. SIDE 8 INTERNAVIS FOR TROMSØ KOMMUNE NUMMER Ren arbeidsglede Sykefraværet blant renholderne i Tromsø kommune er halvert i forhold til i fjor, og Fagrent er nå blant de beste i kommunen når det gjelder sykefravær. Noen av årsakene er bedre organisering av tjenesten, god kommunikasjon med ansatte, økt medvirkning og faglig oppgradering. Personalkonsulent Elin Lilleby og renholdsplanlegger Torbjørn Jakobsen er fornøyd med den positive utviklingen. SIDE 8 9

2 2 Vi er i front LEDER Tromsø er en spennende by. Tenk bare på OL-søknaden. Det initiativet som er vist, kreativiteten og stå-på-viljen, er imponerende. Det er et godt eksempel på at det bor mye i tromsøværingene. Det samme gjelder The Arctic Challenge, verdens viktigste snowboard-konkurranse med Terje Håkonsen i spissen, som går av stabelen i Kroken i slutten av mars. Det skjer noe hele tiden, også innenfor vår egen organisasjon. Renovasjonen har nylig installert et avfallssug-system, slik at boområder slipper å vå søppelbilene inn i sitt nærområde. Tromsø er den første kommunen i Nord-Norge, og andre i Norge som tar i bruk dette systemet. For å bli enda bedre på offentlighet, har Tromsø kommune nylig tatt i bruk et system som gjør at publikum og journalister på en langt enklere måte kan få tak i kommunale dokumenter og post via Internett. Tromsø er den første kommunen som bruker dette systemet og det er utviklet av et Tromsø-firma som heter Jupiter. Og systemet gjør at Norges beste kommunale nettsted er blitt enda bedre. Lista kunne vært mye lengre, men mitt poeng er følgende: Tromsø er ledende på mange områder. Dette viser at vi tør og at tromsøværinger både kan og vil. Men vi kan bli enda bedre, og det er opp til oss som bor her. Derfor en liten oppfordring: Slipp kreativiteten løs. Ingenting er umulig! Ha ei riktig god jul, og et nyskapende nyttår! Øystein Barth-Heyerdahl, redaktør Det går mot jul. For mange betyr det noen dager med litt mer ro sammen med sine nærmeste, litt mer plass for ettertanke og refleksjon enn det ofte blir plass for i en travel hverdag. Tid til å kjenne etter. Savnet... Tårene... Gleden... Ikke mange dagene etter jul er vi full gang med et nytt arbeidsår, nytt budsjettår og nye muligheter. Et år hvor blandt annet både Fokuskvartalet og Langnes skole kan tas i bruk Vi har lagt en høst med mye styr om kommuneøkonomi bak oss. De fleste har erkjent at aktivitetsnivået i kommunen må avpasses bedre etter inntektene, og at det nå er nødvendig med to «tøffe» år økonomisk sett. Hvis du skjønner hva jeg mener. Det triste med økonomidebatten er at den ofte får et svært ensidig fokus, og dermed lett kan tappe oss for mer tid og energi enn vi strengt tatt burde tillate oss. I tillegg dreier debatten seg mest om de 3-4% som vi mangler. Mon tro hva som hadde skjedd dersom hele organisasjonen hadde brukt like mye tid på de øvrige 96-97%. Med andre ord satt fokus mer på det som går bra, på mulighetene og det som vi sammen faktisk får til på en glimrende måte og til og med gjør bedre enn veldig mange. Det satses på å gi gode tilbud på alle områder. For bl.a. å finansiere Fokuskvartalet reduseres administrasjonen med et ikke ubetydelig antall stillinger. Likevel er det nok særlig innenfor pleie og omsorg at en vil merke de største endringene i Vi har ved overgang til «flat struktur» ( ) redusert den sentrale administrasjon med fra 264 til 167 stillinger (pr. desember 2003) og skal ved innflytting i nytt rådhus være «dimensjonert» med 145 stillinger. Altså en reduksjon på 22 stillinger. I tillegg skal resultat-enhetene i nytt rådhus flytte inn med 25 færre stillinger enn i dag. Dette er den sanne virkelighet, som vi må forholde oss til. I en slik situasjon er det likevel viktig å presisere at det fremdeles er en overordnet målsetting at ingen fast tilsatte i Tromsø kommune skal miste jobben. Dersom den naturlige avgangen Ansvarlig redaktør: Øystein Barth-Heyerdahl. Redaksjon: Informasjonstjenesten og Krysspress AS. Produksjon: Krysspress AS. Trykk: Lundblad Media AS. Neste utgivelse er planlagt til 15. februar. Rådmannens hjørne Kjære medarbeider blir mindre enn 10%, må likevel noen regne med tilbud om jobb andre steder i kommunen enn på rådhuset. For noen kan det bety følelse av usikkerhet og smerte, mens det for andre straks betyr «nye muligheter» vekst og fornying. Personalsjefen kommer derfor tidlig på nyåret til å sette i gang «førsamtaler» med tilsatte i alle enheter som skal inn i nytt rådhus. Jeg kan garantere for ryddige prosesser her og på andre områder hvor faste stillinger må flyttes og midlertidighet må utgå. Selv har jeg den siste tida hatt flere møter med medarbeidere fra ulike enheter. Det slår meg gang på gang hvor mange godt kvalifiserte mennesker som innehar ulike roller rundt om i kommuneorganisasjonen. For meg er alle like mye verdt! Og jeg mener det. Med viten om hva vi samlet sett besitter av kompetanse, er denne setningen langt fra bare en floskel fra rådmannen like før jul. For meg er alle like mye verdt på «kommunelaget». Det vil være mitt utgangspunkt. Vi tilbyr befolkningen gode tjenester. Vi går med et langt mindre underskudd i år enn i fjor, men er enda ikke i rute. Sykefraværet holder seg stabilt på samme nivå som i de andre store byene, og har sogar godt noe ned, til tross for at sykefraværet på landsbasis fortsatt er langsomt økende. Det jobbes målrettet på HMSområdet og med ulike former for administrativ kvalitetssikring. Endringsarbeid i komplekse bedriftskulturer tar tid. Blant annet trengs det tid for at ulike roller tilpasser seg ny struktur. Det er uansett for tidlig å trekke de store konklusjonene når det gjelder to-nivåmodellen. Før vi gjør det skal vi blant annet koste på oss en del justeringer og deretter en større evaluering. Jeg vil med dette igjen takke for innsatsen og ønske alle en riktig god jul. Stein Rudaa rådmann Tips må være inne før 1. februar. Kontakt oss på e-post: Ta også kontakt med Informasjonstjenesten om du har saker til intranett eller Internett.

3 Lønn uten papir Tromsø kommune håper på mindre papirbunker og lavere portokostnader når lønningskontoret innfører det nye lønns- og personalsystemet kalt «Unique ansatt». Lønnsmedarbeiderne Bodil Pedersen, Eva Augustinussen, Valborg Gabrielsen (fagansvarlig), Solveig Astad, Elsa Dalsbø, Kristin Lykseth (prosjektleder), Anne Torill Bekkeli, Espen Haukås og leder av lønningskontoret, Åse Marie Simonsen, har hatt det travelt med omlegginga. For vanlige kommuneansatte vil ikke omlegginga til det nye lønnssystemet merkes på annen måte enn at lønnsslippen kommer i en konvolutt med vindu det vil si at den ser ut som ei regning. LØNNSSLIPP PÅ E-POST På sikt skal alle som har mulighet få slippen på e-post. Det betyr store innsparinger både når det gjelder porto, papir og konvolutter. Vi sender ut 6000 konvolutter per måned. Hvis alle gikk på e-post, ville det bety ei innsparing på over kroner bare i porto. Papir og konvolutter kommer i tillegg, sier leder av lønningskontoret, Åse Marie Simonsen. Hun og alle de andre på lønningskontoret har arbeidet lange dager med overgangen til det nye systemet. All teknikken må klaffe når tusenvis av ansatte skal ha utbetalt lønna si før jul. Vi har hatt prøvekjøring flere ganger. Det gikk rimelig bra. Vi har dessuten kundestøtte fra Unique, så jeg garanterer at alle skal få lønna si før jul, lover Simonsen foran den første virkelige lønnsutkjøringa med det nye systemet. GJØR ALT SELV Tidligere har kommunen hatt en dyr leasingavtale hvor lønnsopplysningene ble sendt over data til Hamar, som så sendte alle utskriftene tilbake. Nå skal kommunen gjøre alt selv. Det gir mange fordeler. Systemet er et verktøy som skal brukes i personaladministrasjonen, ikke bare til lønn. En legger inn opplysninger om tilsetting, fravær og sykelønn, kompetanse og lønnsbudsjettering. Systemet er Windowsbasert. Det betyr at hver enhet kan ta ut sine egne rapporter i stedet for å få dem tilsendt fra lønningskontoret, sier prosjektleder Kristin Lykseth. SØK ETTER KOMPETANSE I tillegg kan man søke etter hvem som har en bestemt kompetanse. Opplæring vil bli gitt til de rundt 450 ansatte som skal bruke systemet. Men akkurat nå dreier det seg om å kjøre ut første lønna. Det er som en liten eksamen, ler den stressa prosjektlederen. Når du leser dette bør du ha fått julelønna inn på kontoen. Det betyr i så fall at prosjektlederen og alle de andre folkene på lønningskontoret har bestått. På sikt vil prosjektleder Kristin Lykseth sende lønnsslippen på e-post til alle som har PC. Leder av lønningskontoret, Åse Marie Simonsen 3

4 Næringsmiddeltilsynet blir statlig I over hundre år har Næringsmiddeltilsynet vært kommunalt. Fra nyttår innlemmes etatens funksjoner i det nye og statlige Mattilsynet. F.v. Inspektør Arvid Ingebrigtsen, leder Arne Mjøs og inspektør Bjørn Leif Paulsen i Næringsmiddeltilsynet blir statlig fra nyttår. Her viser de frem det gamle dørskiltet fra den gang de holdt til på Nord-Norges Salgslag på Strandtorget. 4 Mattilsynet bemannes med personell fra dyrehelsetilsynet, næringsmiddeltilsynet og fiskeridirektoratet. I tillegg til oss fem i Næringsmiddeltilsynet kommer det to distriktsveterinærer og tre fra fiskeridirektoratet, som har oppgaver innen sjømattilsyn og grensekontroll. Vi får nye lokaler i Skippergata 16, sier Arne Mjøs, påtroppende distriktssjef i Mattilsynet. GODE ARBEIDSFORHOLD Inspektørene Arvid Ingebrigtsten og Bjørn Leif Paulsen har jobbet i Næringsmiddeltilsynet siden hhv og I dag har næringsmiddelprodusentene og omsetningsleddene selv ansvar for å kjenne til regelverkene og se til at forskriftene følges. Næringsmiddeltilsynet driver mer med revisjon og veiledning enn med tilsyn. Da jeg startet min karriere ble det forventet at inspektørene skulle ta ansvar og kontroll. Nå går det på stikkprøver. Kjøpmannen skal selv ha kunnskap og intern kontroll på det han driver med og ha gode rutiner, sier Arvid. Både Arvid og Bjørn Leif stortrives i jobben og mener de har hatt gode faglige utviklingsmuligheter. Jeg utdannet meg til inspektør og har fått den jobben jeg hadde lyst på. Jeg trives med å jobbe utadrettet og kommer i kontakt med mye mennesker, sier Bjørn Leif. NATURLIG UTVIKLING Mjøs overtok som leder i Næringsmiddeltilsynet da tidligere byveterinær Asbjørg Helø pensjonerte seg i høst etter nesten førti år i bransjen. Tromsø har hatt byveterinær siden Næringsmiddeltilsynet var 100 år da Tromsø fylte 200. I 1964 het etaten Tromsø offentlige kjøtt- og næringskontroll og holdt til på Nord-Norges salgslag på Strandtorget. I dag er slaktinga flytta helt ut av kommunen. Det eneste kjøttet vi kommer i kontakt med er kvalkjøtt og selkjøtt, noe som er ganske unikt for Tromsø sammenlignet med andre byer, fortsetter Mjøs. Det ble så sent som i 1980 lovpålagt at alle kommuner skal ha næringsmiddelkontroll. En stor endring ble det også i 1984 da den gamle Sunnhetsloven ble erstatta av en ny kommunehelselov og helserådet forsvant. I 1988 ble Statens Næringsmiddeltilsyn etablert. EØS-avtalen har også lagt premisser for virksomheten. På et vis er det en naturlig utvikling at staten overtar oppgavene, sier Arne Mjøs. Veterinærene jobber med dyr og Næringsmiddeltilsynet har tradisjonelt hatt tilsyn med maten. I tillegg inkluderes fisken. Det er hensiktsmessig at alle som kan noe om mat jobber sammen. Derfor liker jeg å kalle det fra jord og fjord til bord, sier Mjøs, som har brukt høsten til å forberede sammenslåingen ved nyttår.

5 Skogens konge Skogmester Leidulf Olsrud går av med pensjon ved årsskiftet. I de 37 årene han har vært i skogens tjeneste, har han ikke hatt én eneste sykedag. Skogbruk er et udramatisk og lite stressende yrke. Når man tenker på at grana trenger 90 år for å bli klar for hogst, ligger det i sakens natur at man ikke må ha bråhast. Jeg pleier å hente inspirasjon ved å besøke gamle plantefelt, sier Leidulf. I sin fartstid har han vært med å plante barskog i kommunen tilsvarende størrelsen på Tromsøya. STØRSTE SKOGEIER Tromsø kommune er den største skogeieren i Tromsø og besitter 20 skogeiendommer, som Leidulf har hatt praktisk tilsyn og stell av. Han ble tilsatt som skogreisningsleder i kommunen i 1966 like etter kommunesammenslåinga. I 1981 «overtok» staten landbrukskontorene og skogreisningslederne. Tittelen ble etter hvert «skogmester», og kommunen ble Skogoppsynet statens forlengede arm. Fra 1994 ble landbruksforvaltningen på nytt overført til kommunene. Heller ikke denne gangen ble det endring i de vanlige arbeidsoppgavene, sier Leidulf. ALLSIDIG Leidulf har alltid vært interessert i samisk kultur og byggemåter. Det førte blant annet til at han ble engasjert i det såkalte gammeprosjektet i Simavika i samarbeid med Sosialmedisinsk senter. De tre siste årene fikk jeg som ansvarlig byggeleder gleden av å arbeide med tidligere rusmisbrukere, som gjorde et samvittighetsfullt og godt arbeid, sier Leidulf. Leidulf er friluftsmann og ser frem til å bruke marka for artighet uten å ha et ærend eller en forpliktelse. Jeg er dessuten med i Arctandria kystlag og skal bygge videre på ei rorbu i gammel stil. Ellers ser jeg frem til å få mer tid til tegning, som er min egentlige hobby, smiler Leidulf. Leidulf Olsrud har byttet kontor åtte ganger i sin 37-årige fartstid som skogmester, men han trives aller best i skogen. 5

6 RENHOLDERE SOM HAR VASKET SEG Sykefraværet blant renholderne i Tromsø kommune er halvert. Konfliktløsning, økt medvirkning og bedre lønn er hovedårsakene. Personalkonsulent Elin Lilleby, renholdsplanlegger Torbjørn Jakobsen og enhetsleder på Fagrent Johan Revold. Når 40 av 200 renholdere til en hver tid er borte fra jobb, blir det dyrt både for kommunen og for samfunnet. Første halvår av 2002 kunne Fagrent notere et sykefravær på 19,5%. Nå er de nede i 9,8. IKKE VERSTINGER Vi er ikke verstinger lenger. Nå er vi heller blant de beste i kommunen når det gjelder fravær, skryter enhetsleder Johan Revold. Torbjørn Jakobsen har arbeidet som renholder i 20 år. Nå sitter han på kontor og lager rengjøringsplaner. Jeg har aldri vært sykemeldt på grunn av jobben. Jeg har faktisk mer vondt når jeg sitter foran datamaskinen. Jeg kjenner det i armen, ler han. Ja, variasjon er stikkordet, nikker sjefen. Vektlegger livsfase 6 Hvilken livsfase arbeidstakerne er i, vil spille en rolle i forhold til hvordan de vektlegger ulike sider ved personal- og arbeidsgiverpolitikken. Med utgangspunkt i Arbeidsgiverpolitisk dokument for Tromsø kommune har rådmannen nedsatt en gruppe som allerede er godt i gang med en handlingsplan for hvordan arbeidsgiverpolitikken kan tilrettelegges for ulike livsfaser. Vi har gjort en intern spørreundersøkelse og fått inn førtifem svar med forslag til tiltak, som vi skal bygge videre på. Vi regner med å legge frem en rapport i februar 2004, sier kontorsjef Evelyn Bjørkås på Brann og redning. Arbeidsgiverpolitisk dokument legger til grunn tre livsfaser de yngste arbeidstakerne, midtlivsgenerasjonen og seniorer. Dette er nærmere beskrevet i dokumentet. Men samtidig er det viktig å være oppmerksom på at vi er forskjellige og i forskjellige livsfaser uavhengig av alder. Dette trekker i retning av mer differensiering, sier Bjørkås. ARBEIDSGRUPPA BESTÅR AV: Leder Eli Carstens, rektor Borgtun skole Toril Torgersen, personalplanlegger Personal og organisasjon Kjell Robert Pedersen, organisasjonskonsulent Personal og organisasjon Nicolai Sebergsen, teamleder Renovasjonen Anne Stine Rørnes, Utdanningsforbundet Vivi Jakobsen Sandberg, Fagforbundet Kari Vollan, HMS Rådmannen Evelyn Bjørkås, kontorsjef Brann og redning Foran f.v.: Liv Carstens, Toril Torgersen og Vivi Jakobsen Sandberg Bak f.v.: Nicolai Sebergsen, Evelyn Bjørkås og Kjell Robert Pedersen

7 Tørrmopping letter renholdet og gir mindre muskel- og skjelettlidelser hos de ansatte på Fagrent. KONFLIKTLØSNING Det har vært tøffe tak for å få ned fraværet. At sykefraværet nådde nye høyder tilskriver Revold en fastlåst konflikt mellom ledelsen og ei gruppe av renholderne. Ledelsen ville rydde opp i ulikheter mellom renholderne. Fagforeningene var ikke enige. Frustrasjonen rådde og fraværet økte. Problemet var innfløkt, så en jurist ble leid inn for å få klarlagt de faktiske forholdene. Problemstillinga måtte ryddes. Neste skritt ble å vurdere løsninger i samarbeid med fagforeningene, forteller personalkonsulent Elin Lilleby. Mot slutten av fjoråret ble det inngått et kompromiss som var akseptabelt for begge parter. Etter å ha opparbeidet tilliten mellom partene er det nå åpnet for å jobbe mer systematisk med arbeidsmiljø, sier Revold. KOMMUNISERER BEDRE Den fysiske avstanden mellom renholder og ledelsen vanskeliggjør daglig oppfølging. Faste møter med ledende renholdere flere ganger i året bøter på det. Referatene går ut til alle. Ansvar er delegert til ledende renholder som blant annet skal følge opp sykemeldte. Mobiltelefoner letter kontakten. Signalene vi har fått er at renholderne nå føler at de blir snakket med og ikke snakket til, sier Revold. Renholderne har også fått lønnsøkning og er blitt oppgradert faglig. Det gir økt status og sikrer rekrutteringa. Vi er hovedleverandør til Tromsø kommune på kopi, data og kontormøbler. Vi skaper kontorglede MANGE BEKKER SMÅ Mange små ting kan ha betydning for sykefraværet. Renholderne har fått arbeidstøy og ergonomisk riktige sko. I vår hadde vi et motivasjons- og samarbeidskurs som vi fikk mye respons på. Det at vi samarbeider med bedriftshelsetjenesten har også bidratt positivt, sier Lilleby. Renhold er dessuten blitt lettere fordi vi har gått over fra våte til tørre metoder. Det tar bort mye vekt. Vi kaller det UVB-metoden. Det står for Uten Vann i Bøtta, smiler enhetslederen. Kjell Arnesen AS Kvaløyveien Tromsø Telefon

8 Skriver avfallshistorie Nord-Norges første avfallssug er på plass i Tromsø. Beboere i 48 leiligheter på Fagereng kaster nå sitt avfall i avfallshydranter plassert utenfor boinngangene. Når feltet er utbygd vil nesten 200 abonnenter være tilknyttet dette nye miljøvennlige innsamlingssystemet. TROMSØ ER FØRST Anlegget er det første i sitt slag i Nord- Norge, men etter hvert har også beboerne på Bjerkaker fått det samme tilbudet. Ingen vil da lenger kaste avfallet sitt i containere utenfor leilighetsbyggene, men benytte seg av hydranter som er tilkoblet et underjordisk rørsystem. Boligområdet vil bli containerfritt og renovasjonsbiler trenger ikke å kjøre inn. Beboerne begynner også allerede nå med å sortere sitt avfall i poser med ulike farger såkalt optisk sortering, et system som vil innføres for alle husholdningskunder så fort SMOR-anlegget på Nordøya står klart. SOM STØVSUGER Avfallssug er basert på samme prinsipp som sentralstøvsuger, forklarer renovasjonssjef Bård Jørgensen. Han forklarer at alt avfall som kastes i hydranten, blir sugd opp av en spesialtilpasset renovasjonsbil. Den kommer én gang i uken og suger søppelposene ut gjennom rør som ligger under bakken. En tank tømmes på 1-2 minutter, og det hele styres automatisk fra bilen. Avfallssug gjør at man slipper unødvendig renovasjonstrafikk i boligområdet og det er også garantert luktfritt. En driftssikker, hygienisk og miljømessig topp løsning, sier renovasjonssjefen. Derfor er også beboerne svært positive til en slik løsning, opplyser Bård Jørgensen. Renovasjonssjef Bård Jørgensen skryter av Nord-Norges første avfallssug som ligger på Fagereng. (Bilde fra renovasjonsveiviseren). 8 Mer offentlighet på nett Tromsø kommune er nå blitt enda mer åpen. Fra og med ble Jupiter tatt i bruk, et nytt system for innsyn i dokumentene som er lagret i Kontor Systemet er utviklet av et Tromsø-firma. Enkelt forklart betyr dette at alle som har tilgang til Internett kan hente alle offentlige dokumenter til politiske møter. Utgående og inngående post er også tilgjengelig, men det kreves passord for å få lastet ned brevene. Byens journalister har nå fått et slikt passord. Kommunens ansatte har også tilgang via intranett. Andre må bestille brevene, men dette gjøres nå elektronisk. Jupiter vil være et verktøy som forenkler hverdagen for både journalister, saksbehandlere og arkivet. Siden postjournalen nå er lettere tilgjengelig, ber vi saksbehandlere være ekstra nøye med å gradere alle dokumenter som er unntatt offentlighet, og dette må gjøres på «blåkortet» i Kontor2000 for å hindre at dokumentene blir liggende «åpne». Jupiter er tilgjengelig på intranett på denne adressen: Jupiter er tilgjengelig på Interenett på denne adressen: /innsyn/ Foran f.v. informasjonssjef Øystein Barth-Heyerdahl, arkivleder Torill Bergum. Bak f.v. markedssjef Svein Erik Setermo (Jupiter) og prosjektleder Kirsti Haavold Hele Seminarets Marcus Marcus Føre jobber på Seminaret ReHabilitering- og omsorgssenter. Der trives han godt. Jeg passer så godt sammen med beboerne her, jeg jobber for dem og vi prater ofte om kunst, geografi og dialekter, sier Marcus som har vært på plass i over ett år, som del av et tiltaksprosjekt mellom Arbeid med bistand, Voksenopplæringa og ReHabiliteringstjenesten, Aetat og trygdekontoret. Prosjektet er det første av sitt slag innen rehabilitering. Marcus er stolt av arbeidsplassen sin, noe som gjør inntrykk på de fleste som kommer i kontakt med ham. Hver uke er Marcus i full gang med postsortering, papirmakulering, og kopiering. Men utenom arbeidsoppgaver kommer flere av favorittinteressene hans fram når man først får ham i prat. Noen av mine favoritter innen kunst er Munchs Pikene på broen og Hans Gudes Bryllupsferden på Hardangerfjorden, sier den kunnskapsrike unggutten. En offentlig bedrift bør se sitt ansvar i forhold til de som ikke er vanlige A4-mennesker. Jeg ser på Marcus og dette prosjektet som en del av rehabilitering og vårt evne til samarbeid med flere offentlige etater, sier enhetsleder Katrin Reil Conradi.

9 Godt å komme hjem Etter to måneder på hotell begynte de andre gjestene å spørre om jeg var en del av betjeninga, ler Kitty Nordheim, som rakk å feire 80 årsdagen på Radisson SAS hotel før hun nylig flyttet tilbake til Heracleum. Hun og mannen John Nordheim (82) fikk godt stell og tilsyn på hotellet. Men det var godt å komme hjem. Det er greit å bo på et hotell ei ukes tid, men man blir jo søkke lei etter to måneder. Det kokte jo av folk overalt, smiler John. Han John skinte som ei sol når han kom tilbake til leiligheten vår. Da fikk han servert kokt uer og det er det beste han vet, sier Kitty. Daglig leder Gunda Hamland er glad for å komme i normal drift igjen. Alle beboerne var på plass i løpet av uke 49. Nå er vi omtrent tilbake til der vi var før brannen og litt til, men det har vært ei tøff tid. Samtidig som man skulle drifte i stor enhet, skulle man også håndtere en brann. Vi har hele tiden hatt fokus på at brukerne skulle ha det best mulig. Jeg må berømme alle som har vært involvert og gjort sitt til at denne mellomperioden ble mest mulig smertefri, smiler Gunda. Aerobic i Kroken Kroken sykehjem har startet aerobictrening i Krokenhallen hver torsdag kl Bak f.v.: Solveig Midtbø, Chiga Bisimwa, Nils-Arne Kristiansen, Anne Sørensen, May-Lisbeth Isaak, Wenche Clodiussen. Fremst f.v.: Ellinor Larsen, Amelberga Uwimana, Anette Nilsen. Foto: Jorunn Amundsen Kitty Nordheim(80), John Nordheim (82) og daglig leder Gunda Hamland på Heracleum. VIA Flyspesialisten Tromsø kommunes reiseleverandør VIA Flyspesialisten tilbyr profesjonell rådgivning og høyt engasjement! - Som nøytral reiserådgiver formidler vi alle flyselskaper, hotell, tog, leiebil m.m. -Vi påser at du som kunde får det mest optimale tilbudet ut fra dine ønsker og behov, samtidig som vi ivaretar Tromsø kommunes reisepolicy og avtaler. - Bruk din arbeidstid fornuftig, la oss gjøre din bestilling, samtidig som du får du en kvalitetssikret reise. -Reisenyheter og tilbud per e-post. Ta kontakt, så legger vi deg inn i mailinglista. VIA Flyspesialisten er alltid tilgjengelig: -Vi har 12 meget dyktige reiserådgivere. Lillian, Herbjørg, Vigdis, Veronica og Turi utgjør teamet som spesielt tar seg av deg. -Om teamet sitter opptatt, vil de øvrige reiserådgiverne i avdelingen alltid bistå. - Vår 24 timer service tar i mot henvendelser ved hastesaker utenom kontortid. - Online reisebestilling: Bestiller du på våre nettsider vil bestillingen kvalitetssikres og alltid være i tråd med Tromsø kommunes reisepolicy og rabattavtaler. Ta kontakt med oss om du ønsker tilgang. Med ønske om en riktig God Jul og et Godt Nytt år! VIA Flyspesialisten inngår i Tromsø Reisebyrå, som også omfatter: - VIA Ferieverden, bestill ferieturen din på tlf Combi Tours, som avvikler kommunens kurs og konferanser -Reisebyråer i hele landsdelen -Vi er et heleiet datterselskap av TFDS Tlf (-01) Fax flyspesialisten.no Postboks Tromsø

10 Kjenner du noen snille barn? Integrering på sitt beste På InterInfo skal vi informere innvandrere og flyktninger om alle de kulturtilbudene som finnes i kommunen, og få dem til å delta på ting som folk flest er med på, sier daglig leder Bob Benoni på InterInfo. Bob Benoni ønsker velkommen til InterInfo, som er et kulturelt servicesenter for folk som kommer til Ishavsbyen fra alle verdenshjørner. Nå er butikken full av morsomme og lærerike julegaver til barn i alle aldre. Kom innom for en trivelig julegavehandel MIDT I SENTRUM. Vi er gått bort fra flerbrukshustanken. Målet med InterInfo er ikke å samle innvandrere og flyktninger på en plass og lage egne arrangementer for dem, presiserer han. Senteret i Skippergata 18B har vært i drift i over tre måneder og er godt besøkt. Regnbuen Internettkafé holder til på samme plass. Vi informerer om kultur- og idrettsaktiviteter i Tromsø. Det er først og fremst rettet mot innvandrere og flyktninger, nyankomne folk til Tromsø og besøkende, men det kan brukes av alle som ønsker informasjon om fritidsaktiviteter og arrangementer, forklarer Bob. SUPERT NETTVERK InterInfo har et formidabelt nettverk i Tromsø å spille på. De har god kjennskap til innvandrermiljøet og jobber aktivt mot sine samarbeidspartnere, som sammen bidrar til å integrere nyinnflyttede tromsøværinger i lokalmiljøet. Vi har et mangfold av kultur- og bydelshus og mange aktivitetstilbud gjennom idrettsklubbene og tett samarbeid med alle disse miljøene. Vi driver oppsøkende virksomhet og møter opp der hvor vi treffer brukerne, for å bli kjent med dem og informere om vårt tilbud, fremholder Bob Benoni. Åpent: Mandag-Fredag: Torsdag: Lørdag: Tempogården 2. etg. Tlf TA VARE PÅ DET FLERKULTURELLE Bob Benoni mener vi har mye å være stolt av i Tromsø det være seg Fredssenteret, vennskapsbyene våre ute i verden, Tromsø internasjonale filmfestival og Verden i Tromsø-festivalen. Tromsø er et internasjonalt sted og har en viktig rolle i verdenssammenheng. Men det er også viktig at vi tar vare på det vi har. Dersom det flerkulturelle skjærer seg, vil vi få et dårligere lokalsamfunn, sier Bob, som gjennom InterInfo har ambisjoner om å skape et enda bedre lokalsamfunn for alle tromsøværinger å bo i.

11 OPPSLAGSTAVLA Born to run Fryder forandring? I så fall har jeg hatt rik anledning til akkurat det siden jeg startet min kommunale løpebane i I løpet av denne tiden har jeg hatt fem forskjellige arbeidssteder. Først begynte jeg i et vikariat i helseseksjonen i Fr. Langes gt. Et år senere fikk jeg fast tilsetting i PRO-seksjonen. Så bar det den tunge veien opp til rådhuset (det gamle lille). Økonomiseksjonen ble neste stopp. Givende år i et godt miljø, men så ble seksjonen splittet i tre, rådhuset revet, og jeg måtte ta en retrett tilbake til Fr. Langes gt. og den nye enheten Økonomi & finans. Nå har jeg skiftet beite igjen til Byutvikling. Til neste år skal vi inn i Fokuskvartalet. Hvem vet hvilke organisatoriske endringer det vil «påføre» oss? Her på bruket har vi for øvrig allerede begynt å trene oss (ikke til OL!) til det. Forståsegpåere påstår at forandringer øker i frekvens og blir en stadig mer altomfattende «rammebetingelse» etter hvert som tiden går, nærmest som forandring for forandringens egen skyld. Spørsmålet er om vi blir forandret? Hva gjør endringene med oss? Løper vi raskere og blir vi mer serviceorienterte og myndiggjorte? Hvordan påvirkes samordningen av aktiviteter, samarbeid på kryss og tvers og de daglige rutiner? Dette er det utvilsomt et utall meninger om, men her skal jeg åpenbare en godt skjult hemmelighet: forandringene blir vi ikke kvitt med det første! Det gjelder bare å klamre seg fast så man ikke faller av i svingene! Akk ja, det var nok så mye bedre før, i «hine hårde dager». Da hadde man gjerne samme jobb hele livet, og organisasjonene endret seg i sneglefart. Jeg skal derfor ta initiativet til en underskriftskampanje der vi ber rådmannen om ett års pust i «rådhusbakken» etter innflyttingsfesten. Så kan vi heller gyve løs på en ny og større reorganisering året etter. Det kan jo for eksempel hende at enhetsmodellen går av moten! Kontorsjef Kurt Bones, byutvikling DEBATT Bruk Opplysningen Online Som du sikkert er klar over har kommunens Sentralbord stor trafikk til enkelte tider av døgnet. Nå trenger vi din hjelp til å bedre vår tilgjengelighet. Vi ønsker at du bruker Opplysningen Online når du skal finne fram til eksternt telefonnummer. Bruk «Katalog e- post/telefon» på kommunens hjemmeside for å finne internt nummer. På denne måten er du med på å hjelpe våre sentralbordoperatører til å yte en enda bedre service overfor våre kunder. PS! Takk for hjelpa. Vennlig hilsen Paul-Chr.Magnussen, kst. Enhetsleder, Servicetorget Nettverksutstyr På markedet i dag finnes det mye forskjellig nettverksutstyr som kan kjøpes rimelig. Felles for det meste av utstyret, er at det blant annet påvirker og endrer sikkerheten i det nettverket det brukes. IT-senteret har funnet basestasjoner for trådløse nettverk innkoblet i kommunens nettverk. Vi har også funnet PC'er med egne modem tilknyttet eksterne telefonlinjer. Slike tilkoblinger svekker sikkerheten i nettet vårt betydelig, og er ikke tillatt. IT-sjefen vil med dette understreke at det er ikke er tillatt å koble til annet utstyr enn PC'er og skrivere i nettverket. Det er heller ikke tillatt å koble f. eks. modem i nettverkstilknyttede PC'er til egne telefonlinjer. Det er kun IT-senterets personell som har lov til å installere annet utstyr enn PC'er og skrivere i datanettverket. Jeg vil be alle ansatte om å hjelpe til med å opprettholde en god sikkerhet i kommunens nettverk. Dersom du er i tvil om utstyr er tillatt, kontakt IT-senteret! Vennlig hilsen Henning Augdal, IT-sjef Nytt om navn Tore Harry Pausen er sluttet som innkjøpssjef i Tromsø kommune, og jobber nå som administrasjonssjef på Tromsø Parkering KF. Han er heretter å treffe på tlf og mobil Stig Nordbye er konstituert som ny innkjøpssjef. Norwegian har fjernet papirbilletten Dette innebærer at vi må reise på «referanse» eller ved bruk av kort. Følgende reisemåter gjelder nå: 1) «Reise på referanse» Bestilling av reise på vanlig måte hos VIA Flyspesialisten e-post: Ved reise på referanse kan du reise på alle typer priser. Norwegian sender deg en e-post som inneholder strekkode og reiseplan. Det er denne som blir din «billett». Gyldig reisekvittering er fakturakvittering sammen med reiseplan. 2) «Bizzi-reise» Billettløs reise med Bizzikortet Et produkt for de som reiser mye og trenger full fleksibilitet. Gjelder på fullpris, eller bedriftens avtalepris. Kunden har et personlig kort og dermed egen profil hos Norwegian hvor all informasjon er lagret som e-post, adresse, bedriftsnavn m.v. Storkundeavtaler er registrert i kortet og kommer automatisk med For mer informasjon om Bizzikortet eller reise på referanse, ta kontakt med VIA Flyspesialisten. Gamle saker Er det noen som har en kaffekvern, gammel symaskin som er brukbar og ett vaskebrett? Vi trenger det i forbindelse med aktiviteter her på døgnrehabiliteringa v/seminaret. Dette er ting som vekker minner hos folk, og vi ønsker at brukerne her skal kunne få muligheten til å male kaffe og lage ting sjøl. Er det noen som har slikt, kan de ta kontakt med Anne-Lise Hanssen, aktivitør ved Seminaret Døgnrehabilitering, tlf el Ny prosjekteleder Jørgen Ytreberg er ny prosjektleder for Den Kulturelle Skolesekken i Tromsø kommune. F.o.m. i år får alle skoler i kommunen et skolesekktilbud! Jørgen Ytreberg treffes på tlf. nr / Julegavetips Vi har fortsatt mange fine produkter til salgs: Juleting, treartikler, lappesøm, tovede produkter, filleryer og andre vevde ting. Alle er velkommen kl Hilsen Mortensnes dagsenter, Styrmannsv. 13. Viktig informasjon til alle som foretar innkjøp i enhetene. Betaling (remittering) til leverandører før nytt år. Siste betaling til leverandører dette året er fredag 19. desember kl Anmoder om at hovedtyngden av bilag sendes regnskapsenheten senest 12. desember. Bilag som kommer inn til enheten etter 12. desember, må enheten formidle videre til regnskapsenheten fortløpende. Neste remittering vil bli tirsdag 6. januar 2004 kl Samtidig oppfordrer vi enhetene å følge de fristene som gikk fram av brevet av «Regnskapsavslutning 2003 interne frister og ansvar» som ble sendt til enhetslederne. Skulle det være noe uklart, så vennligst ta kontakt med enheten enten per mail eller telefon. Med vennlig hilsen Ann-Karin Dimmen, regnskapssjef. Telefon Annonsebestillere - se her Cicero annonsebyrå ber om at alle annonsetekster sendes på e-post til Ledig kontorlokale Det er ledige kontorlokaler (frem til ) i Tr.sundv. 16/18. Ta kontakt hvis du er interessert. Hilsen Bjørn Jenssen, Fellesssekretariatet, telefon eller mobil Oppslagstavla er til for dere! Send inn kortfattet stoff om møter, samlinger, beslutninger, nye ansatte, tidsfrister osv. til sidsel. 11

12 Boligavisen er det viktigste verktøyet* for deg som skal selge bolig *Boligavisen garanterer deg oppmerksomhet, og gir deg den beste spredningen gjennom distribusjon til samtlige husstander hver uke. Skal du selge bolig? Ring oss på tlf: nå, så kan du være med i neste utgave. Marte Øksendal (a:) (m:) Jan Peter Eidsmo (a:) (m:) Alexander Uhre Mikkelsen (a:) (m:) Vidar Rakfjord (a:) (m:)

Fra visjon til virkelighet

Fra visjon til virkelighet Fremst på telemedisin Kroken sykehjem er med i unikt prosjekt. Støvfri barnehage Varden barnehage skreddersyr tilbud for unger med allergi og astmaplager. Stemmesedlene scannes Resultatet av årets valg

Detaljer

INNBLiKK. På nett når det brenner. Marit Krogstad. Egen bolig med basetjenester. Dyttet i gang av. for skolene

INNBLiKK. På nett når det brenner. Marit Krogstad. Egen bolig med basetjenester. Dyttet i gang av. for skolene INNBLiKK Internavis for Tromsø kommune Nr 1, 2015 PORTRETTET: Lisa Hoen hverdaghelten Marit Krogstad På nett når det brenner TEMA: NY TEKNOLOGI I TEKNISKE TJENESTER SIDE 4-9 Dyttet i gang av Truls Svendsen

Detaljer

Fra barn til barn. For kort tid siden var Sølvi Pedersen sykmeldt, men jobbytte fikk henne tilbake til arbeidslivet. Side 2-3. Ny enhetsleder ved PPT

Fra barn til barn. For kort tid siden var Sølvi Pedersen sykmeldt, men jobbytte fikk henne tilbake til arbeidslivet. Side 2-3. Ny enhetsleder ved PPT Internavis for Tromsø kommune Nr 6, 2009 Etter å ha fått permisjon for å være borte fra jobb et helt år, reiste vi til London med store mengder sommerfugler i magen for å gi oss i kast med det totalt ukjente.

Detaljer

På jobb tross vondt i ryggen

På jobb tross vondt i ryggen Internavis for Tromsø kommune Nr 3 2009 Det gjør oppriktig godt å høre de gode historiene de gode historiene som vi kan videreformidle til de over 4.000 ansatte. SIDE 2 På jobb tross vondt i ryggen Ingenting

Detaljer

Samler skattene. Morgenfriske badere Side 14-15. HMS i fyr og flamme Side 23. Lindrer lidelsene Side 8-9

Samler skattene. Morgenfriske badere Side 14-15. HMS i fyr og flamme Side 23. Lindrer lidelsene Side 8-9 Lindrer lidelsene Side 8-9 Morgenfriske badere Side 14-15 HMS i fyr og flamme Side 23 INTERNAVIS FOR TROMSØ KOMMUNE NUMMER 1 2005 Samler skattene Ligningskontoret, fylkesskattekontoret, skattefogden og

Detaljer

Innblikk. Rom for nye muligheter. Venter på snøen. Hjelp til selvhjelp

Innblikk. Rom for nye muligheter. Venter på snøen. Hjelp til selvhjelp Innblikk Internavis for Tromsø kommune Nr 4 2007 Vi som skole er ofte både fengsel, skole og sykehus i en og samme institusjon, men vi er det uten at ressursene til å være det er der. Les hele debattinnlegget

Detaljer

Vi tråkker til igjen!

Vi tråkker til igjen! Psykes opp Alle som jobber med psykisk syke i kommunen er samlet i Psykiatritjenesten. En viktig joggetur Den visjonære sjefsingeniøren Jørn Roar Moe fikk en banebrytende idé. Swing it Å jobbe som hjelpepleier

Detaljer

REN SUKSESS. INNBLiKK SAMLET GODE AMBASSADØRER SIDE 4-5 BEDRE STEMNING I SKOLEGÅRDEN INN I FAMILIENS HUS. Internavis for Tromsø kommune Nr 2, 2012

REN SUKSESS. INNBLiKK SAMLET GODE AMBASSADØRER SIDE 4-5 BEDRE STEMNING I SKOLEGÅRDEN INN I FAMILIENS HUS. Internavis for Tromsø kommune Nr 2, 2012 INNBLiKK Internavis for Tromsø kommune Nr 2, 2012 REN SUKSESS En omorganisering i Fagrent har halvert sykefraværet og redusert driftskostnadene med flere millioner kroner. SIDE 6-9 SAMLET GODE AMBASSADØRER

Detaljer

Innblikk STØTTE I KRISE

Innblikk STØTTE I KRISE Innblikk Internavis for Tromsø kommune Nr 2 2009 Vi har derfor et godt utgangspunkt for hele tiden å utvikle en tjeneste som er tilpasset de behov og de ønsker vi har lokalt. For å klare denne utfordringen

Detaljer

ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet

ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 16-19 26-29 4-7 < 3 Leder: Når kommunene byr på seg selv < 4-7 Former sin egen hverdag og andres < 8-10 Servicetorg bra bare for innbyggerne?

Detaljer

Skal bli bedre. Langsiktig læring

Skal bli bedre. Langsiktig læring UNN matforsyning har kapasitet til å ta hele kommunens matproduksjon uten særlig store utvidelser. Internavis for Tromsø kommune Nr 5, 2010 Les mer om felles storkjøkken i Breivika på side 10 Skal bli

Detaljer

Innblikk. Piggfritt gir friskere luft. Storslått visjon

Innblikk. Piggfritt gir friskere luft. Storslått visjon Innblikk Internavis for Tromsø kommune Nr 4 2008 Du oppfordres herved til å fortelle ungdommen din en «solskinnshistorie» fra kommunen ved neste søndagsmiddag. Gøril Bertheussen, rådmann Piggfritt gir

Detaljer

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet // Entreprenør som tenker nytt INNHOLD Forord Side 2 Nytt fellesskap skal gi enklere NAV-hverdag

Detaljer

Innblikk. Talende tegn. Klarte fristløftene. Rekordrask Tønsnesutredning

Innblikk. Talende tegn. Klarte fristløftene. Rekordrask Tønsnesutredning Innblikk Internavis for Tromsø kommune Nr 1 2008 Kan vårt felles mål være at arbeidstakere vurderes ut fra kompetanse og ikke etnisk opprinnelse, religion, funksjonshemming eller annet? Elisabeth Giæver-Many

Detaljer

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 INNBLiKK Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 SPREK OMSORGS- TJENESTE SIDE 10 HELT SOM BØTELEGGER SIDE 2-3 KROKENS UNGE HJELPER ANDRE SIDE 12-13 GODE TIL Å STREIKE Etter å ha vært tatt ut i samtlige

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd.

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd. 6TIPS TIL Business class Få noe fornuftig ut av ventetiden på reise DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Handelskamre Effektive døråpnere til globale markeder Trender Reisemarkedet ned med ti

Detaljer

OPPLEVE. Til Tromsø for å. Kolossal OL-forventning. Side 6-7 Uoppdaget oppdager

OPPLEVE. Til Tromsø for å. Kolossal OL-forventning. Side 6-7 Uoppdaget oppdager Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen NOVEMBER 2006 Kolossal OL-forventning Side 6-7 Uoppdaget oppdager Side 10-11 Kollektivt innmeldt Side 24-25 Til Tromsø for å OPPLEVE Og det skjer i disse dager.

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015 Magasinet 03 JUNI 2015 10 Gå av med pensjon eller stå i jobb? 22 Advarer mot tidlig pensjon 36 Hvaler satser på smart energi Vant drømmedag med Jonas Fjeld Fauske kommune og Inger Lise Evenstrøm fikk minikonsert

Detaljer

På vei mot VI-følelsen

På vei mot VI-følelsen På vei mot VI-følelsen Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune 1 Rapport fra gruppesamtaler med ansatte i Trysil kommune Omdømmeprosjektet i Trysil Av: Erik Larsen Innhold: Hovedkapitler i rapporten:

Detaljer

Kontorfaget i utvikling

Kontorfaget i utvikling Kontorfaget i utvikling Temahefte nr. 17 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD < 3 Leder: Kontorfaget må oppvurderes < 4 Om kaffekoking og skjult kunnskap < 8 Tok videreutdanning som 52-åring < 11 Helsesekretærer

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre.

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. 2 En begeistret hilsen fra Oss som står bak Dette er

Detaljer

Stor trygghet I gode forsikringer

Stor trygghet I gode forsikringer Vigdis Rekdahl og ØiVind Clausen: LO-medlemmenes egne forsikringsguider sarah PeRsson: Gode fordeler også for unge medlemmer alfred skaiaa: Historisk tilbakeblikk fra medlemsbok til magnetstripe 7 4 14

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

TEMA: Medarbeider 2012 hvordan blir livet som ansatt i året som kommer?

TEMA: Medarbeider 2012 hvordan blir livet som ansatt i året som kommer? Avisen for ansatte i bærum kommune 4-2011 TEMA: Medarbeider 2012 hvordan blir livet som ansatt i året som kommer? LYTTER TIL HVERANDRE! Verneombud Guro Jansdotter Skåre og rådmann Marit Langfeldt Ege møttes

Detaljer

MONO. Lønnsomt å flytte heim. Side 12. Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal trives på jobb.

MONO. Lønnsomt å flytte heim. Side 12. Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal trives på jobb. MONO EN kanal for næringslivet 4/2008 Lønnsomt å flytte heim Ingeniør ble positivt overrasket over lønnsnivået i Rana. Side 12 Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal

Detaljer

Når kameralinsene rettes mot kriminalomsorgen. Les blant annet om:

Når kameralinsene rettes mot kriminalomsorgen. Les blant annet om: kriminalomsorgen Aktuelt for NR. 3 2011 Når kameralinsene rettes mot kriminalomsorgen Erfaringer ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, Tromsø og Sandefjord fengsel side 4-9 Les blant annet om: Ble hardt

Detaljer