Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl i Bekkelagshuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset"

Transkript

1 :26 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden Godkjenne evt. inviterte personer/media til Generalforsamlingen Velge dirigent(er) og referent(er) Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 2. Beretninger for Regnskap for Innkomne forslag 5. Fastsette kontingent for Budsjett for Valg i henhold til Godkjenne de valgte gruppestyrer Oslo, 31. januar 2005 Bjørn Torstein Olsen, leder OBS! Revidert regnskap, budsjettforslag, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling vil være utlagt på klubbens kontor senest 28. februar 2005.

2 :26 Page 2 KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: PRIV. ARB/MOB. E-POST LEDER: Bjørn Torstein Olsen Pareliusveien 11B, 1177 Oslo VISELEDER: Kate Hege Nielsen Pareliusveien 38, Oslo ØKONOMI: Peter Vodrup Olav Nygards veg 212 B, 0688 Oslo SEKRETÆR: Hilde Berg Jomfrubråtvn. 76D, 1179 Oslo UTDANNING: Frode Stenvik Vardeveien 22B, 1182 Oslo VARAMEDLEM: Rita Møllberg Vingolf 2A, 1170 Oslo VARAMEDLEM: Bjørn G. Pedersen Ekebergveien 229B, 1162 Oslo HOVEDSTYRET = AU + GRUPPELEDERE: TURNERINGSLEDER NORWAY CUP: Marianne Øgaard Bergh Einerveien 9, 1178 Oslo FOTBALL: Jo Evensen Heiasvingen 39, 1177 Oslo BANDY: Odd Arntzen Ekebergveien 149, 1177 Oslo FRIIDRETT: Jostein Haraldseid Olleveien 30, 1182 Oslo HÅNDBALL: Henning Stordal Utsynsv. 3C, 1176 Oslo ORIENTERING: Tor Brenna J. Scharffenbergsvei 115M 0694 OSLO SKI: Jarle Sundelin Skogholtveien 17A, 1178 Oslo KVINNER ELITE: Lars Ivar Haslerud Erlandstuveien 2, 1178 Oslo BKS ÆLDRES: Odd Solli Postdamvn. 12 B, 1164 Oslo BSK BEDRES: Anne Borglin Solveien 136A, 1169 Oslo BSK-KONTORET Frode Kyvåg, Trond Eriksen, Line Bergersen, Tina S. England Karstensen, Hege Skillebekk, Rolf Fjeld, Lucy Thoresen, Anita Hougen, Frank-Otto Kristiansen og Vibeke Weiby Telefon , telefax E-post: Postadresse: Postboks 44, Bekkelagshøgda, 1109 Oslo. Besøksadresse: Lambertseterveien 2, Kastellet BSK-POSTEN - medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub. Utkommer 5 ganger årlig. Lambertsetervn.2, Kastellet; tlf.: , e-post: faks.: Grafisk utforming: Stig Mebust, mob.: , I redaksjonen: Bandy: Odd Arntzen, , Fotball: Gro Kristoffersen, Friidrett: Per Gammelgård, , Håndball:Anne Borglin, , Orientering: Eigil Wekre, , Ski: Frode Viste, , Håndball kvinner elite: Kjersti Rønholt Neste nummer kommer i mai Deadline for innlevering av stoff og bilder er 20.april. Store utfordringer Vi har nå lagt bak oss et år som på mange områder har vært svært positivt. Det er i denne sammenheng naturlig, nok en gang, å trekke frem de store idrettsprestasjoner Hanne Staff og Bjørnar Valstad leverte i VM i orientering. Når status er gjort opp etter to omfattende karrierer, ble det i forrige nr av BSK-posten slått fast at Hanne er den mestvinnende orienteringsløperen på kvinnesiden gjennom tidene, mens ektemannen Bjørnars ti medaljer i VM-sammenheng bare tangeres av svenske Jørgen Mårtensson. Vi ser at det gror godt i flere av gruppene og at våre utøvere leverer gode prestasjoner både individuelt og i lagidrettene. Det er her naturlig å vise til gruppenes årsberetninger som samlet gir et godt bilde av en klubb med flere idrettsgrener hvor det spirer og gror og hvor samvirke innad i gruppene og også på tvers av gruppene er avgjørende for å oppnå trivsel og optimale rammebetingelser for den enkelte utøver. Norway Cup hadde denne gang værgudene på sin side og vi kunne tilby spillerne flotte forhold både på Ekeberg og de øvrige banene som var i bruk Nok en gang var påmeldingene svært tilfredsstillende og vi opererte gjennom sommeren med ventelister - en meget hyggelig situasjon for alle arrangører. Utgangspunktet var derfor det aller beste og inntektsposter som salg og parkering oversteg også budsjettet. Som det vil fremgå av regnskapene, ble det økonomiske resultat meget bra, men det er naturlig å påpeke at en uke med regnvær under arrangementet ville gitt et helt annet økonomisk resultat. Dette må vi ha med oss når vi nå ønsker å bygge opp våre fond/vår egenkapital igjen. Jeg kan ikke unnlate å understreke denne gangen heller hvor viktig Norway Cup er for klubbens økonomi. Gjennom den dugnadsinnsats som både utøvere og foreldre nedlegger i Norway Cup uken finansieres store deler av gruppenes aktivitet samtidig som foreldreutvalgene får betydelige midler til sin disposisjon og vi klarer å drifte våre egne anlegg. Det er derfor vesentlig at alle klubbens medlemmer stiller opp til beste for klubben og våre utøvere på alle nivåer. Vi ser at det ligger en stor utfordring her, men håper både motivasjonen og trivselen ved å være en del av arrangementet medfører fortsatt oppslutning. Gjennom året har vi også registrert at enkelte grupper sliter med administrative oppgaver utover det vi kan forvente at enkeltpersoner kan påta seg som et ulønnet tillitsverv. Det er også blitt slik at en rekke oppgaver forventes håndtert på dagtid og helst "umiddelbart". Slike arbeidsforhold gjør det vanskelig å være à jour og når oppgavene ikke "mestres" i tide risikerer vi frustrerte og oppgitte tillitsvalgte. Disse problemstillingene har vi begynt å arbeide med og vi håper å finne frem til løsninger i samvirke med de mest utsatte gruppene i løpet av året som kommer. På anleggsområdet opplever vi også frustrasjoner, spesielt i grupper som er avhengig av hall- og banetid. Våre egne anlegg har ikke stor nok kapasitet til å dekke opp for det behov vi har og selv om gruppene også leier haller/baner ser vi at det oppstår konflikter både innen gruppene og på tvers av gruppene. Både Hovedstyret og administrasjonen arbeider kontinuerlig med dette og flere løsninger er diskutert. De enkelte grupper vil nå foreta en behovsanalyse slik at vi får en tidsaktuell oversikt over kapasitetsbristen. I julehelgen fikk vi det triste budskap at Vaclav Pletanek hadde gått bort - det var hjertet som sviktet. Vi har mistet en meget verdifull medarbeider som det ikke skal bli enkelt å erstatte..vaclav var både kunnskapsrik, engasjert og positiv til sitt arbeid i klubben og Norway Cup. Når vi nå går videre uten Vaclav, er det med et fortsatt ønske om at vi sammen klarer å bevare klubben som det naturlige valg for barn og unge i vårt distrikt som ønsker å drive idrett innenfor en eller flere av de grupper vi har etablert. Vi har store utfordringer foran oss, men sammen vil vi lykkes. Velkommen til Generalforsamlingen! Bjørn Torstein Olsen, leder BSK 2 BSK-posten

3 :26 Page 3 ÅRSBERETNINGER 2004 Arbeidsutvalget/Hovedstyrets beretning for : Albert Christiansen (død), 1939: Oddbjørn Hagen (død), Rolf Magnell (død), 1952: Alf Kjeldsen (død), 1956: Einar Kaspersen (død), 1959: Ingolf Fuglerud (død), 1962: Bjørn Stokke, 1969: Rigmor Andresen, 1969: Jens Ahlberg (død), 1974: Rolf Arnestad (død), 1979: Bjørn Tore Lie, 1985: Brit Volden, 1996: Susann Goksør Bjerkrheim, 1997: Frode Kyvåg, 1998: Atle Sundelin, Hanne Staff, 2000: Bjørnar Valstad, 2001: Sahra Hausmann og Cecilie Leganger. Arbeidsutvalget: Leder: Bjørn Torstein Olsen Nestleder: Kate Hege Nielsen Styremedlem økonomi: Peter Vodrup Styremedlem sekretær: Hilde Berg Styremedlem utdanning: Frode Stenvik 1.varamedlem: Rita Møllberg 2. varamedlem: Bjørn Granerud Pedersen Hovedstyret består av Arbeidsutvalget, samt gruppelederne Odd. H. Arntzen, bandy, Jo Evensen, fotball,. Jostein Haraldseid, friidrett, Eldar Børsum 3,måneder og Tor Brenna 9 måneder, orientering, Henning Stordal, håndball Jarle Sundelin, ski, Odd Solli, Kvinner Elite (frem til ), og Marianne Øgaard Bergh, leder Turneringsstyret Norway Cup. Kontrollkomité: Leder: Jan Erik Gundersen Medlem, Inger Elisabeth Kvaase, Medlem, Leif Arnesen 1.varemedlem, Per Sletholt 2. varamedlem, Jon Aulie Hedersbevisningskomiteen: Leder: Reimar Stenvik Medlem: Jarle Sundelin Medlem: Heidi Windt Varamedlem: Vivi Erlandsen Lovkomiteeen: Leder: Bjørn Tore Lie Medlem: Lars Lie Medlem: Gro Saxhaug Kristoffersen Varamedlem: Inger Lise Svârd Valgkomiteen: Leder, Kai Frydenlund-Holm Medlem: Edel Aas Medlem:Per Gammelgård Varamedlem: Jennifer Thoresen Revisor: Fagrevisjon AS Turneringsstyret Norway Cup: Leder, Marianne Øgaard Bergh Nestleder, Erik Borglin Medlem, Eli Rygg, Medlem, Kjell Kleiven, Medlem, Bjørn Torstein Olsen (leder BSK) Medlem, Peter Vodrup (ansvarlig økonomi) Medlem, Tor Arne Sandholt, BSK-posten 3

4 :26 Page 4 (Dagbladets representant) Varamedlem, Rigmor Andresen Generalsekretær Frode Kyvåg Møter: Hovedstyret: 9 møter Arbeidsutvalget: 11 møter Medlemstall pr Senior herrer 519, senior kvinner 303, junior herrer 442, junior kvinner 412, totalt: 1676 Administrative representasjoner: Jennifer Thoresen, styremedlem OIK og styreansvarlig i Idrettens samarbeidsutvalg i Oslo Idrettskrets for bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand. Caroline C. Fjellbu. Ungdomsrådet i bydel Nordstrand. Dagfinn Godell, AS Bekkelagshallen, Lennart Johansson, Varamedlem styret i AS Bekkelagshallen. Odd H. Arntzen, nestleder Oslo og Akershus bandyregion, innebandy. Kai Hallgren er styreleder i AS Sportsplassen og for Kvinner Elite AS. Jostein Haraldseid leder av Anleggsutvalget i BSK. Jon Olav Viste, medlem av Idretts- og arrangementsutvalget, medlem av Stipendiefonds- og reservefondskomité i Oslo Friidrettskrets. Jostein Haraldseid medlem av Kontrollkomiten og Valgkomiteen i Oslo Friidrettskrets. Anne Borglin, nestleder i Oslo Håndballkrets frem til 12. juni 2004, deretter medlem av styret for NHF Region Øst-Norge. Marianne Øgaard Bergh, leder av kontrollkomiteen i Oslo Håndballkrets. Erik Borglin, medlem av valgkomiteen i Oslo Håndballkrets. Nina Skarprud, medlem av komiteen for Oslo Spektrum arrangementer. Finn Ormaasen, medlem av hedersbevisningskomiteen i Oslo Håndballkrets. Idar Brekke, medlem Teknisk komité i AOOK. Eldar Børsum representerte BSK på AOOK s kretsting i Lars Erik Hauer, oppmann år hopp Oslo Skikrets Svein Knudsen, oppmann år hopp Oslo Skikrets, Tore Sannes, oppmann senior kombinert Oslo Skikrets Jan Erik Hegstad, Oslo Skidommerlaug: Spesielle idrettslige presentasjoner: Bandy: Kretslag gutt Patrick Gundersen, Andreas Lund og Philip Nerem. Kretslag Junior Herrer: Fredrik Hoff Eriksen og Kim Trogstad. Fotball: Jenter 88 kretsmester 7 er. Friidrett: Veteran NM Jostein Haraldseid 5 gull. Ungdomsmesterskapet (15-18 år) deltok 1 utøver og tok en 3. og en 7.plass. Kretsmestere i friidrett 2004: Remi Andersen, Mari Eide Gotfredsen, Henriette Schjoll, Maja Thune, Emma Suhonen Bagura, Gine Krongberg, Marte Fanøy Salo, Sondre Wikshåland, Martin Ringdal, Thomas Glømmen, Magnus Gotfredsen, Magnus Myre Solheim, Pernille Sina Lund, Linea Høglund, Jostein Haraldseid, Kurth Magnussen, Willy Vangen, Leif N. Olsen, Morten Hultin, Pål Tobiasson og Bengt Høglund. Håndball: UK 88 Ungdomslandslaget for kvinner med kamper i Romania, Christina O Sullivan, Pernille Wibe, Charlotte Mordal og Anne Sofie Østerrud. Jenter 88 og jenter 89 ble Kretsmestere. Gutter 17 og gutter 14 fikk sølvmedaljer. Jenter 87 og 89 ble regionsmesterer. Orientering: Norsk landslag: Hanne Staff, Anne Margrethe Hausken, Lene Moe, Anne Marie Bleken, Bjørnar Valstad. Britisk landslag: Daniel Marston Verdensmesterskap sprint: nr. 8 Anne Margrethe Hausken Mellomdistanse: Verdensmester Hanne Staff og Bjørnar Valstad, 19 Daniel Marston Langdistanse: Verdensmester Hanne Staff. Stafett Kvinner: Hanne Staff nr. 3, Bjørnar Valstad verdensmester, nr. 5. Daniel Marston. EM: Sprint: nr. 5. Anne Margrethe Hausken, Mellomdistanse: Europamester Hanne Staff, nr. 19. Anne Margrethe Hausken Langdistanse: nr. 6 Hanne Staff, 11. Anne Margrethe Hausken og nr. 21. Daniel Marston. Stafett: Sølvmedalje Hanne Staff og nr. 5. Bjørnar Valstad. (for detaljert oversikt se orienteringsgruppens årsberetning). Ski: World Cup Remi Andersen Ramsau. Kretsmesterskap friteknikk: Jannike Østby nr. 1, Joachim Jacobsen nr. 2 og Caroline Fjellbu nr. 3. Kretsmesterskap, klassisk: nr. 1 Joachim Jacobsen og Caroline Fjellbu nr. 3 (for detaljert oversikt - se skigruppens årsrapport). Kvinner Elite: Mester i 1. divisjon. Økonomi: Årsberetning AU/HS 2004 Økonomi Selv om de endelige tallene ikke er klare i skrivende stund ser det ut til at året 2004 blir meget bra. Riktig og målrettet arbeid i markedsføring av turneringen har resultert i meget høy deltagelse og et stort antall solgte A- og D- kort. Når i tillegg været er topp hele uken får det en positiv innvirkning på salget og totalinntektene lander på et meget bra nivå. I 2004 har vi ikke hatt den type ekstraordinære kostnader som vi hadde de siste årene og resultatet for året blir også meget bra. Generalforsamlingen i 2004 vedtok rammer for Gruppefond og Norway Cup fond slik at en del av overskuddet går med til å få disse opp på vedtatt nivå. Det er god grunn til fortsatt å være nøkterne i forhold til fremtiden. Vi kan ikke regne med å få like klaff med arrangementet på alle måter som i Fortsatt har vi mange utfordringer igjen på anleggsiden og egenkapitalen kan med fordel være sterkere enn den er i dag. Det er heller ingen garanti for at statlig støtte vil være like høy i fremtiden. Det henstilles nok en gang til gruppene å utvise spesiell aktsomhet når spillere, utøvere, trenere og tillitsvalgte mottar goder utover lønn så som fri telefon, bil, husvære etc. Slike goder utløser som regel skatteplikt og det er viktig at dette blir tatt hensyn til ved beregning/betaling av lønn og skattetrekk. Kontoret bør kontaktes for assistanse. Videre bør det heller ikke utbetales godtgjørelse som det ikke trekkes skatt av uten at det er levert bilag for dette. Anlegg: Anleggsutvalgets årsrapport 2004 Anleggsutvalget besto i starten av året av Kjell Ertnæs, Thomas Martinsen og Jostein Haraldseid (leder) og Frode Kyvåg som sekretær. Thomas Martinsen bad seg fritatt tidlig på året og utvalget har resten av året bestått av Kjell Ertnæs og Jostein Haraldseid med Frode Kyvåg som sekretær. Utvalget har i perioden hatt 8 møter som alle er dokumentert i form av møterapporter. Utover dette har utvalget hatt møter med Friluftsetaten, Oslo Idrettskrets, AS Sportsplassen, Holtet Hageby Vel, Vannverket, Plan- og Bygningsetaten, leverandører av boder og entreprenører for grunnarbeider, El. -installatører, Hafslund Strøm, arkitekt Eide og bygningsteknisk konsulent. Det har dessuten vært behov for noe praktisk arbeide i marken for å spare klubben for utgifter. Hovedmålsettingen for utvalget har vært, og er, å foreslå løsninger på flest mulig av klubbens anleggsbehov innen rimelig tid. Det er imidlertid HS som beslutter igangsetting av den planen, og de tiltakene, utvalget foreslår. Grunnlaget for anleggsarbeidene er rapport fra tidligere anleggsutvalg av 15. februar 2002, som ble vedtatt av HS og senere i GF den 18. mars Det er 4 BSK-posten

5 :26 Page 5 imidlertid tatt hensyn til behov som er kommet til underveis, slik at vi hele tiden er oppdatert. Vi skal i det følgende referere status og planer for de enkelte tiltak og vi begynner med de tiltak som er prioritert av GF: Kunstgressbane på Ekeberg (Ekeberg 2) Etter at Friluftsetaten har lagt frem en plan for hele Ekebergfeltet, som har vært ute på høring, anbefaler byrådet nå at det bygges en kunstgressbane 2 på Ekeberg og at den fortrinnsvis bygges på området mellom Ekebergveien og Ekeberg Idrettshall. Banen er tatt med i forslaget til kommune delplan og vil etter de informasjoner vi har fått, mest sannsynlig vil bli bygget i Det er kommunen som er byggherre og som står for kostnadene. Vi mener det er rimelig at BSK får tilsvarende råderett over denne banen som KFUM har fått over den banen som allerede er bygget på Ekeberg. Ferdigstillelse av friidrettsanlegget Oppgaven deler seg i 3 deler. Vi må vedlikeholde det faste dekket som allerede ligger der. Dette er en vedlikeholdssak som er det er på høy tid å få utført. Utvalget foreslo dette arbeidet utført i 2004, men HS vedtok en utsettelse. Utvalget foreslår nå at arbeidet utføres i Vi har søkt om STUI-midler og regner med tildeling. Videre må vi utvide flaten mot parkeringsplassen i nord, hvilket krever en forstøtningsmur som er anmeldelsespliktig. Vi har nå fått rammetillatelse og i følge planen som er foreslått av utvalget skal denne utvidelsen av flaten bygges i Dette fordi det er viktig at oppfylling av masser får satt seg før fast dekke legges. Til slutt skal vi få lagt fast dekke på den siste svingen og dette må komme etter at kunstgressbanen er klar i Vi har søkt om STUI-midler og fått tildeling. Hoppbakke og skileikeanlegg på Ekeberg Friluftsetaten har reparert stillaset og dommertribunen i hoppbakken. Det planlegges dessuten et skileikeanlegg i kommunens regi i området. Det vil så bli opp til skigruppa å utnytte disse fasilitetene i rekrutteringsarbeidet. Nye boder på Sportsplassen Det ble nødvendig å fornye bebyggelsen i sør enden av Sportsplassen. (Tennishuset, de gamle fotballgarderobene og lager boder) Forfallet var kommet så langt at en reparasjon var utelukket. HS har derfor vedtatt å rive den gamle bebyggelsen og sette opp nye boder. Arbeidet er forberedt og vi trenger nå tillatelse fra Plan- og Bygningsetaten for å kunne sette i gang arbeidet. Vi tar sikte på å få dette arbeidet fullført før utesesongen 2005 starter. Vi har søkt om STUI-midler og fått tildeling. Kontor garderober på Ekeberg Klubbens behov for kontor og garderober på Ekeberg kan løses ved at vi overtar deler av eksisterende fotballgarderober på Ekeberg. Dette prosjektet var tenkt løst i forbindelse med et makeskifte med kommunen der vi stiller Bekkelagshallen til disposisjon. Dette makeskiftet har vist seg vanskelig å få til og vi må derfor undersøke muligheten for å finansiere en oppussing av lokalene med lånemidler. Arbeidet med denne saken vil starte tidlig i Forutsetningen er at kommunen vil gå inn i en diskusjon med oss og at vi får en avtale som vi kan leve med. I beste fall kan vi få realisert en slik tanke i Hallkapasitet Det er behov for mer hallkapasitet enn det vi har i Bekkelagshallen. Både håndball, innebandy, friidrett i vintersesongen og til dels også fotball har behov for hallkapasitet. Etter at det ble klart at det ikke ble noen egnet hall på Kastellet Skole har vi sett oss om etter andre muligheter. Det som nå er aktuelt er å få bygget en hall med riktige mål ved Ekeberg Skole. Dette vil være et kommunalt prosjekt, men med store muligheter for oss til å få bruke denne hallen utenom skoletiden. Vår oppgave i denne sammenheng blir å være pådriver for raskest mulig gjennomføring av prosjektet. Utdanning: Hva bør utøvere i klubben vår tilbys av Bækkelagets Sportsklub? et sted å utøve idretten sin anlegg en veileder med både sportslig og sosial kompetanse kompetansekartlegging et tilbud om aktivitet uansett bakgrunn og nivå sportslig og sosial fokus en hyggelig velkomst og start på BSKkarrieren lekeparti og idrettsskole Dette har vært hoved-arbeidsområdene til utdanningsansvarlig i arbeidsutvalget Anleggsproblematikken er et stadig like aktuelt tema i klubben vår. Det vi ofte glemmer i debatten, er at BSK er et meget privilegert idrettslag. Vi har: egen gressfotballbane grusbane egen hall 1.8 mill kroner til fordeling mellom gruppene flere årsverk på kontoret som jobber kun mot gruppene 3/4 friidrettsanlegg lysløype til disposisjon god tilgang til kart og skog Disse ressursene må utnyttes best mulig. I løpet av året har det derfor blitt forfattet nye retningslinjer for bruk av Bækkelagshallen, og bruk av egne anlegg og ekstern leie av andre anlegg har blitt sentralisert hos klubbsekretær. I tillegg jobbes det meget aktivt i arbeidsutvalget, hovedstyret og administrasjonen for å forbedre anleggssituasjonen ytterligere. Utøverne i klubben vår skal gis muligheter til å utvikle seg i tiden de tilbringer hos oss. For å få dette til trenger vi skolerte veileder på alle trinn. BSK er i den heldige situasjonen at vi har stor idrettslig kompetanse i medlemsmassen vår. Mye av denne kompetansen overføres fra veileder til utøver den dag i dag. Vi i sentrale styreverv har startet arbeidet med å kartlegge de interne ressursene vi har i klubben. Ressursene ønsker vi å samle i et internt kompetansebibliotek. Biblioteket er tenkt benyttet av dagens og framtidens ledere i klubben, og skal omfatte både administrative og sportslige/sosiale øvelser. De interne ressursene skal også utnyttes i interne kurs, som skal tilbys medlemmene våre. De interne kursene vil komme i tillegg til eksterne kurs, som tilbys av kretser, regioner og forbund for idrettene i BSK. De interne kursene vil forhåpentligvis også øke samarbeidet på tvers av gruppene. Sportslig og sosial fokus i alle ledd var et av hovedelementene på årets seminar på Sole. Seminaret var en videreføring av fjorårets Holmestrandseminar, og tok trådene derfra videre. Nytt i år var innføringen av nye rapporteringsrutiner for gruppene til Hovedstyret. Fra nå skal man rapportere status på både sportslige og sosiale mål og retningslinjer. Slik ønsker vi å sette fokus på at utøverne først og fremst skal trives i klubben vår, deretter settes krav til. Dette i tråd med BSK s 5 T er: Trivsel Trygghet Toleranse - Tillit - Troverdighet. I år har det også blitt etablert et sportslig utvalg for Håndball Kvinner Elite. Utvalget, der klubben har flertall, skal ivareta klubbens sportslige interesser i forhold til aksjeselskapet BSK Elite AS. I 2004 har vi videreført suksessene med lekeparti for 4-6-åringer og idrettsskole for barn i alderen 6-9 år. Dette er partier der lek og moro og fleridrett står i fokus. Dette er barnas første møte med BSK. Det legges vekt på å gjøre dette til et hyggelig møte, som bidrar til økt re- BSK-posten 5

6 :26 Page 6 kruttering for alle gruppene våre. Til slutt en liten oppfordring til dere som jobber frivillig med barn og unge, eller kan tenke dere å gjøre det: Ta kurs! Ta kontakt med gruppestyrene, Vibeke på kontoret eller meg, og hør om kurstilbudet framover. Eller let frem interessante kurs og meld dere på. Jo mer kunnskaper man har, desto mer kan man lære bort og desto lettere er det å lære det bort Sportsplassen og garderobene Sportsplassen har fungert bedre enn på veldig lenge, gressmatten brukes mer til så vel trening som kamper, uten at det forringer kvaliteten på banen. En brukerkomité, oppnevnt av klubbens hovedstyre, vurderer fortløpende belastningen på banen og rapporter til administrasjonen som har ansvaret for anlegget etter at banekomiteen ble nedlagt i Samarbeidet fotball/friidrett funger også godt etter en avtalt bruksplan. Det ble også i 2004 avsatt betydelige midler til å islegge grusbanen for bandyaktivitet, men p.g.a. variable værforhold ble det dessverre også i 2004 kun mulig i korte perioder å ta frem skøytene. I høstperioden ble det gjort klart for å rive de gamle garderobene og sette opp nytt lagerbygg, samt legge til rette for fotballaktivitet på de gamle tennisbanene. Beklageligvis har det oppstått forsinkelser, men vi regner med at alt er ferdigstilt i løpet av vinter/vår-perioden. Etter at garderobene ble pusset opp og satt i stand i 2003, funger de nå bra til alles tilfredshet. ÅRSBERETNING NORWAY CUP 2004 Turneringsstyret har i 2004 bestått av: Leder: Marianne Øgaard Bergh Nestleder: Erik Borglin Medlem: Kjell Kleiven Medlem: Eli Rygg Klubbens formann: Bjørn Torstein Olsen Styremedlem økonomi AU: Peter Vodrup Dagbladets representant: Tor Arne Sandholt Varamedlem: Rigmor Andresen Turneringsstyret for Norway Cup har i periode fra Bækkelagets Sportsklubs (BSK) generalforsamling i mars 04 og pr avholdt 9 ordinære styremøter, i tillegg kommer arbeidsmøter på enkeltsaker. Medlemmer av Turneringsstyret deltok på BSKs klubbseminar på Sole Turisthotell 22. og 23.oktober. Turneringsstyret fant det både verdifullt og nyttig på denne måten over to dager å kunne samles om styreoppgaver og ikke minst å møte valgte representanter fra både klubbens sentrale og gruppenes ledelse. Strategidokument/-plan Arbeidet med å utarbeide en strategiplan for Norway Cup har i siste del av 2004 vært intensivert. Administrasjonen laget i samarbeid med Turneringsstyret Strategidokument for Norway Cup ferdig i mars Dette dokumentet belyser i grove trekk Norway Cups forutsetninger for å gjennomføre vellykkede turneringer i tråd med tidligere vedtak og vedtatt verdigrunnlag. Dokumentet gir en grundig beskrivelse av og innblikk i hva som gjør Norway Cup til en attraktiv turnering og hvordan Norway Cup gir mulighet for internasjonal forbrødring i et kulturelt mangfold. Med basis i strategidokumentet har Turneringsstyret arbeidet videre med Strategiplan for Norway Cup Den er basert på en visjon om at; Norway Cup skal bestå i all evighet. Strategiplanen skal være et arbeidsdokument for alle ledd i organiseringen av Norway Cup og skal beskrive det videre utviklingsarbeidet for turneringen. Samtidig skal den bidra til gode beskrivelser av arbeidsoppgaver og rutiner for å gjennomføre vellykkede fremtidige turneringer. Planen skal også være et egnet styringsverktøy for Turneringsstyret som gjør det i stand til å ivareta sine ansvars- og arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte. Strategiplanarbeidet vil være en kontinuerlig prosess i Norway Cup, slik at vi kan gjøre de nødvendige forandringer i turneringens forutsetning i takt med de endringer som skjer i våre rammebetingelser. Turneringsstyret vil forelegge strategiplanen for BSKs hovedstyret i løpet av ettervinteren 2005 og vil implementere planarbeidet for turneringen Sikkerhet Turneringsstyret legger stor vekt på det sikkerhetsmessige ansvar under arrangementet av Norway Cup og betydningen av å skape nødvendig trygghet for alle deltakere og funksjonærer. I denne sammenheng er det over år etablert et tett samarbeid med offentlige instanser. Spesielt Politietaten og frivillige organisasjoner som bl.a. Natteravnene gir et uvurderlig bidrag til trygghet for alle under uken. Norway Cups beredskapsplan blir gjennomgått og oppdatert før hver turnering. I samarbeid med Politiet er det de siste to år tatt initiativ til å gjennomføre en teknisk beredskapsøvelse for Turneringsstyret, Turneringsledelsen og administrasjonen som under Norway Cup uken er operativt turneringssekretariat. Samarbeid/fellesskap Samarbeidet mellom Turneringsstyret og klubbens administrasjon og ledelse har vært preget av hyggelig tone og fungert godt i perioden. Leder av Turneringsstyret har kontaktansvaret mot klubbens administrasjon v/generalsekretæren og er i tillegg medlem av Turneringsledelsen for Norway Cup samt BSKs Hovedstyre. Norway Cup 2004 Sett fra turneringsstyrets side forløp sommerens turnering utmerket. Værgudene viste seg denne gang fra sin beste side. En real skur med hagl, fant dog nok flere av våre langveisfarende venner besynderlig. Noe lignende hadde de aldri opplevd før. Det var fra dag én et yrende liv av spillere og tilskuere på sletta, og salgsavdelingen satt rekord i omsetningen under årets turnering. Det var av administrasjonen som vanlig godt tilrettelagt før turneringen. Det var i stor utstrekning lagt vekt på å få både praktiske og økonomiske forhold mot deltakende lag avklart på forhånd. Det ble iverksatt nye rutiner for innsjekking av lagene. Innsjekkingen gikk raskt unna uten nevneverdig kø. Dette ga tilfredse lagledere og mindre stress for oss som arrangør. Turneringen gikk rolig for seg uten alvorlige hendelser. Alle avdelingene gjorde en fremragende innsats. Sommerens turnering kan derfor skrive seg inn i rekken som en av de aller best gjennomførte. Utfordringene i forbindelse med et om lag 20-timers strømbrudd i oppstarten til turneringen, ble taklet av de ansvarlige på en utmerket måte. Det var spesielt dommersekretariatet på Brannfjell skole og bespisningen i Ekeberghallen som ble berørt. Avdelingene fant andre nye løsninger på de mange oppgavene. Matservering for nesten ble avviklet i tussmørket. Gjennom uken var vel dette en av de største utfordringene vi hadde. Værforhold og datatekniske har vært hodepine i tidligere turnering- 6 BSK-posten

7 :26 Page 7 er, men nye utfordringer gir nyttig fremtidig læring. Årets turnering ga oss nok en ny erfaring! Nå vet vi at Folkehjelpen kan bidra med strømaggregat! Styret inviterte for første gang egne funksjonærer til omvisning og en orientering om selve turneringen. Muligens på grunn av at invitasjonen ikke nådde ut til alle i tide og mange fant det vanskelig av tidsmessige årsaker, var det dessverre ingen som tok imot invitasjonen. Vi vil imidlertid prøve å gjenta dette under turneringen 2005, men da med en tydeligere informasjon om tilbudet i forkant av turneringen. Spesielt under Norway Cup 2004 kan nevnes: * Plan Norge fortsetter som Norway Cups humanitære samarbeidsorganisasjon. Det ble under turneringsuken satt fokus på problematikken rundt malariamyggen og det ble iverksatt mobiltelefoninnsamling som ga over NOK til Plans arbeid. * Takket være samarbeidet med Right to Plays Johann Olav Koss og The Peres Center for Peace spilte i sommer for 2. år på rad gutter fra Israel og Palestina sammen på det palestinsk-israelske laget kalt Peace Team. Dette norskstøttede prosjektet er et av flere forsøk på å bruke idrett i konfliktløsning. * Norges Fotballforbund (NFF) har i flere år vært med på å arrangere multietniske fotballskoler på Balkan i samarbeid med Cross Cultures Project Association (CCPA), som en del av freds- og forsoningsprosessen etter krigen. I regi av NFF ble det under Norway Cup arrangert multietnisk fotballskole med instruktører fra Balkan. Invitasjon til å delta gikk ut til barn fra norske idrettsklubber og flyktningemottak i Norge. * Ambassadørlagsordningen ble arrangert for åttende gang på rad i samarbeid med NIF og med økonomisk støtte fra NORAD. Lag fra Zambia, Zimbabwe, Tanzania og Uganda fikk hvert sitt norske vennskapslag. De var alle Change agents under årets kampanje Empowerment through Sport. Målet for årets kampanje var å vise hvordan tilgang til kunnskap for unge mennesker gjør at de utvikler seg og får muligheten til å sikre en bedre fremtid. * Tre nye land var representert i sommerens turnering: Uganda, med jentelaget Bring Children from Streets, Diambars i klasse B og C fra Senegal og Slovalco i kl C fra Slovakia. * Bevisst markedsføring blant annet med oppbygging av agentnett i utland og utstrakt reisevirksomhet i innland bærer frukter med økning i deltakerlag. Spesielt fra Tyskland ser vi en markant økning med 12 deltakende lag i fjor og der er forventinger om ytterligere økning i kommende turnering. * Tiltak mot røyking på idrettsanlegg er iverksatt fra helsemyndighetene. På 2.året er vi svært fornøyde med at under Norway Cup er akseptert å forholde seg til slagordet Røykfritt på sidelinja. Økonomi Norway Cup 2004 ga et meget godt økonomisk resultat. Spesielt salget av A-/Hog D-kort til lagene ble høyere enn budsjettert. Dette i tillegg til økt inntekt på startkontingenter grunnet flere deltakende lag, bidro til bedre resultat enn budsjettert. Norway Cup har rundt 40 sponsorer og mange samarbeidspartnere som bidrar positivt både økonomisk og med aktivitetstilbud for deltakere og publikum. Norway Cups totale sponsorinntekter ble som budsjettert. Det blir lagt vekt på å fremforhandle flerårig gode avtaler med våre sponsorer slik at disse inntektene holder seg stabile. Vi har mottatt kommunale og statlige bildrag som forutsatt i budsjettet. De optimale værforholdene under hele uken ga rekordstort salg i bodene på Ekebergsletta. Salget og driften i sportsteltet ble gjennomført på en betryggende måte. Nedsatt komité med mandat å følge opp- og nedrigging og driften av salgsteltet under en to års periode, har avgitt sin sluttrapport. Tatt denne samt Turneringsstyret egne observasjoner i betraktning, anbefaler Turneringsstyret fortsatt å sette salgsteltet ut på anbud for ekstern drifter. Det er god kostnadskontroll ved gjennomføringen av Norway Cup. Når en tar hensyn til Norway Cup-04 s økte kostnader knyttet til større salgsvolum/aktiviteter, har arrangementskostnadene holdt seg innenfor rammene i budsjettet. Som det vil fremgå av regnskapet, har årets turnering gitt et meget godt økonomisk bidrag til klubben og derved muliggjør opprettholdelse og videreføring av klubbens mange aktivitetstilbud til sine medlemmer. Vi har alle som har vært med og bidratt til Norway Cup 2004, all grunn til å være meget stolte over kvaliteten på gjennomføringen av turneringen og hva vi bidrar til og legger til rette for gjennom vårt mangfoldige arrangement.. Rosende omtale Det er med stolthet vi tar imot gjester fra fjern og nær, fra idrettens grasrot og til øverste ledelse, fra næringsliv samt statlig og kommunal politisk ledelse. Det var spesielt hyggelig for første gang i sommer å ta imot idrettens nye øverste leder, NIF president Karl-Arne Johannessen og fotballens nye øverste leder, president Sondre Kåfjord. Vi fikk mye skryt og honnør for hvordan vi er organisert, gjennomføringen og turneringens innhold, mål og verdiplattform. I denne sammenheng tillater vi oss også å nevne at Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) på sine nettsider roser Norway Cup og fremhever både det store mangfoldet og verdigrunnlaget, Det fargerike fellesskap. «Mennesker kommer sammen i en spesiell atmosfære i Norway Cup», er overskriften på reportasjen. FIFA kaller Norway Cup for en «fotballfestival av superlativer», og nevner spesielt det unike sportslige arrangementet, det multikulturelle samholdet og det menneskelige aspektet ved turneringen. Publikasjoner Norway Cup har p.t. følgende publikasjoner: Norway Cup Beredskapsplan (oppdateres løpende) Verdileverandører til Norway Cup (2003) Håndbok for Turneringsledelsen (TL) (2004) Strategidokument for Norway Cup (2004) Strategiplan for Norway Cup , beregnet ferdig primo 2005 Norway Cup 2004 i tall: Antall lag: 1425 Antall deltakere fra år Antall nasjoner: 40 Antall innkvarteringsskoler: hoteller Antall kamper: 3400 Antall baner benyttet: 59 fordelt på feltene Ekeberg, Rustad, Abildsø, Furuset og Voldsløkka Antall dommere: observatører Antall frivillige funksjonærer fra BSK: frivillige fra våre medarrangører 40 sponsorer som inngår i Norway Cup sponsorfamilie Turneringsledelsen: Leder: Frode Kyvåg Leder turneringsstyret: Marianne Øgaard Bergh Bespisning: Vibeke Spolén Erstad Dommere: Jørn Thomas Smedsrud Innkvartering: Rolf Fjeld Kultur: Gun E. Lund Mannskap: Kai Frydenlund-Holm Organisasjon: Steinar Bergh Presse: Lucy Thoresen Teknisk: Stein Erik Halck Trafikk: Cato Løken Salg: Elsa Stigen Ringdal Styret vil med dette takke klubbens medlemmer og ansatte for en fantastisk innsats under Norway Cup 2004, og vil samtidig si at vi ønsker alle velkommen tilbake til ny dyst og nye oppgaver uke Turneringsstyret for Norway Cup Leder, Marianne Øgaard Bergh BSK-posten 7

8 :26 Page 8 Bandygruppens årsberetning for 2004 Styre: Odd H. Arntzen, leder Dagfinn Godell, nestleder Kai Hallgren, kasserer Ulla Kjeldstad, sekretær Åsle-Marie Ullern, utdanning/rekruttering Thomas Haaland, materialforvalter Eric Larsen, varamedlem. Sportslig representasjon: Kretslag gutt: Patrick Gundersen, Andreas Lund og Philip Nerem. Kretslag junior herrer: Fredrik Hoff Eriksen og Kim Trogstad. Administrativ representasjon: Dagfinn Godell, styremedlem AS Bækkelagshallen Lennart Johansson, varamedlem styret AS Bækkelagshallen Odd H. Arntzen, nestleder Oslo og Akershus bandyregion, innebandy. Kai Hallgren er styreleder i AS Sportsplassen og for Kvinner Elite AS. Sportslige forhold: Vinteren 2004 hadde vi et lag som spilte tradisjonell bandy på is, gutter f. 92. Det var noe is på Sportsplassen, men vi var helt avhengig av Valle Hovin både til trening og kampavvikling. På grunn av det milde været har laget ikke kunnet ta opp aktiviteten ved årets utgang. Innebandy hadde 9 lag i seriespill våren 2004; herrer 1 og 2, junior damer og junior herrer, 2 guttelag, 2 småguttelag og et veteranlag. I tillegg hadde vi lag som deltok i miniturneringer. Herrer 1 spilte våren 2004 sin første sesong i 1. divisjon, Østlandsserien, hvor de spilte jevnt med de fleste og beste. Uten å ha marginene helt med seg klarte laget, ledet og trent av Vebjørn Olaussen, å oppfylle sin målsetting om å beholde plassen i serien, som ble avsluttet på en 6. plass av 10 lag. Høsten 2004 fikk laget ny trener; Tobias Herlund, som kom fra Holum som nybakt norgesmester i eliteserien. Selv om han har tilført laget mye, fortsatte laget med ikke å ha marginene på sin side også høsten 2004, og tapte f. eks knappest mulig mot en tilsynelatende overlegen serieleder Fredrikstad. Ved årsslutt innehar laget en 7. plass, men håper å gjøre en god serieavslutning og forbedre tabellsituasjonen noe slik at man ikke risikerer kvalifiseringsspill for å beholde plassen. Vebjørn Olaussen har fortsatt som hjelpetrener for laget sammen med Tobias Herlund, og derved kan han jubilere med 10 år som trener for herrelaget, enten som hoved- eller hjelpetrener. Gratulerer med lang og god innsats. I tillegg har laget Stig Magne Solem og Espen Christiansen i støtteapparatet. Begge spiller i tillegg på veteranlaget. Herrer 2 besto våre 2004 av en av en miks av herre- og juniorspillere og spilte i 3.divsjon. Også her klarte man å beholde plassen i serien da sesongen ble avsluttet i mars. Laget ble administrert av herrelagets spillergruppe våren 2004, mens Lennart Johansson har ledet laget høsten Ved årsskiftet har laget 2. plassen i serien, med utsikt til opprykk. Damer junior har vært en nokså liten serie hvor Grei, Tunet og Holmlia har vært de dominerende lag. Våren 04 ble vårt lag nr 3 av 4, men høsten 2004 besto serien kun av 3 lag; Tunet, Holmlia og BSK hvor vårt lag innehar en klar 3. plass ved årsskiftet. For at jentene skal få matchtrening nok, ble de derfor også tilmeldt å spille i 4. divisjon damer, og det viste seg å være fornuftig og hyggeligere for våre jenter, for de har hevdet seg såpas godt at laget ligger på 2. plass i serien ved årsskiftet. Trener og lagleder er henholdsvis Lars Neegaard og Einar Gløersen. Herrer junior ble Norgesmester våren 2004, og det er den største prestasjon noe innebandylag i klubben har prestert. GRATULERER. I tillegg vant laget alt annet også; det gikk ubeseiret gjennom Elitserien, vant Oslo Cup og ble kretsmester. Våren 04 ble laget trent og ledet av Lennart Johansson med Roar Lie som oppmann. Etter å ha ledet laget hvor han hadde med seg sine 2 sønner i mange år, takket Lennart Johansson nei takk til å fortsette som juniortrener høsten Det var lenge uklart om vi skulle klare å finne en erstatter, men heldigvis lyktes det å få kontakt og kontrakt med nok en svensk innebandykapasitet til å trene laget for sesongen , nemlig Karl Johan Arto. Tidligere har han bl.a. vært trener for Holmlias herrejuniorer, men nå kom han fra samme verv i Holum. Og laget har bare fortsatt den gode tendensen, for ved årsskiftet leder de eliteserien ubeseiret. Og laget deltar også i Oslo og Akershus Regionscup med suksess. Det gjør at man ser fram mot nok en spennende sesongavslutning våren Gutter: Våren 2004 besto våre 2 guttelag av spillere født 1987 og 88, hvorav det første også fikk tilskudd av noen smågutter f. 89. Og laget hevdet seg så godt i serien høsten 2003 at det spilte i eliteserien våren 04. Her var motstanden jevnt sterkere enn i grunnspillet før årsskiftet, men laget ble allikevel nr 6 av 8 i eliteserien, mens 88-laget spilte i 1.divisjon både vår og høst 04. Det avsluttet året med en plassering på 3.plass. Høsten 2004 ble 89-laget første års guttelag, og laget kom på 2. plass i grunnserien ved årsskiftet. Laget er derved kvalifisert til eliteserien våren Trenere/oppmenn for guttelagene har vært: Sverre Lund, Morten Lund og Dagfinn Godell. Smågutter: Også i smågutteklassen hadde vi 2 lag våren 2004, et lag bestående av spillere født i 1989 og et lag med 90-spillere, og det må vel kunne sies at 89-årgangen er strået vassere enn 90-årgangen, for 89-laget var ikke noe dårligere enn vårt herre juniorlag i serien de avsluttet den het ubeseiret! GRATULER- ER! I tillegg vant laget Oslo Cup og Excel Tiger Cup, som er landet største Cup for denne årsklassen arrangert av tidligere eliteserielaget Nor92 fra Solbergelva. Trenere/oppmenn for laget er Sverre og Morten Lund, far og sønn, som også spillere på henholdsvis veteran og herrelaget. Smågutt 90 var trent av veteranspilleren Gunnar Kvarme våren 2004, men høsten 04 ble han avløst som trener av juniorspillerne Erik Viggo Nielsen, Kim Trogstad og Andreas Thon Aasheim MED Tom Patrickson som oppmann. Som det fremgår av ovenstående, har vi også et veteranlag med spillere over 33 år, men majoriteten er nok enda eldre, dvs Og da spillerstallen befinner seg omtrent midtveis i livet, plasserte laget seg også omtrent på midten av tabellen våren Med tilgang av noen spillere som nylig har passert den magiske grense for å få være med, har laget hevdet seg bedre høsten 04, og lå på 2. plass i en såkalt 2.divisjon ved årsskiftet. Og sist men ikke minst har vi har lag med i miniturneringer. Disse har blitt arrangert av forskjellige klubber en gang pr måned for spillere født (våren 04 men høsten 04). Vi arrangerte selv en slik turnering , og det var en stor suksess både for spillere og arrangør. En nyskapning er at vi høsten 2004 fikk engasjert Lennart Johansson som trenerkoordinator for aldersbestemte lag, som alle inklusive damer junior setter veldig stor pris på å kunne nyttiggjøre seg hans gode erfaring med og kunnskaper om innebandy. Etter årsskiftet (januar 05)har det inntrådt den gledelig endring at vår juniorspiller Erik Viggo Nielsen som klubbens førstemann har blitt uttatt til vårt herrelandslag. GRATULERER! Avslutningsvis bes alle bandygruppens ca 135 medlemmer notere seg at årets store dugnad skjer i Norway Cup i uke 31 også i 2005 og at vi ved litt større innsats kan og bør forbedre vårt økonomiske resultat. Oslo, Odd H. Arntzen, leder 8 BSK-posten

9 :26 Page 9 Fotballgruppens årsberetning for 2004 Styrets sammensetning: Formann: Jo Evensen Nestformann: Olaf Thomassen Kasserer:Finn Jansen Materialforvalter: Vibeke Spolen Erstad Sekretær: Kari Lund Jacobsen Sportslig ansvarlig Jr.: Olav Grunnvold Myggkoordinator:Lise Hars Utdanningsansvarlig: Vidar Håby Styremedlem: Margrete Melbye (trakk seg sommeren 04) Det har i årsmøteperioden vært avholdt 12 styremøter. Gruppen har i perioden hatt Gro Saxhaug Kristoffersen som kontaktperson ovenfor krets, forbund og Norway Cup. Hun har også vært administrativ sekretær for fotballgruppen. Valgkomité Valgkomiteen har bestått av: Gro Saxhaug Kristoffersen Thomas Marthinsen Hedersbevisningskomité Styret har i perioden virket som fotballgruppas hedersbevisningskomité, og har foreslått aktuelle kandidater overfor klubbens hedersbevisningskomité. Det gjøres oppmerksom på at alle medlemmer av BSK kan innstille også direkte til klubbens hedersbevisningskomité. Representasjoner Marius Jacobsen representerte BSK på kretslaget G90 sommeren 04 før han byttet klubb til KFUM. Andreas Ullern representerer BSK i Oslo Fotballkrets Spillerutviklingsprosjekt. Olaf Thomassen representerte BSK på Kretstinget i Oslo fotballkrets i desember 04. Generelt Håndboken for trenere og oppmenn har også i år fått noen tillegg. Det gjelder retningslinjer for drakter og keeperutstyr samt retningslinjer for deltagelse på utenlandscuper. Dugnadsinnsatsen i Norway Cup var igjen meget bra blant de fleste, men fortsatt er det enkelte spillere som tror at de ikke lengre trenger å stille opp. Det er trist at vi må bruke så mye energi på å følge opp dette. Det burde være en selvfølge at klubbens aktive gjorde en innsats under NC. Vi hadde i år en litt større andel av skiftene i NC noe som igjen gir fotballgruppa litt mer penger neste år. En stor takk rettes til alle de som påtar seg AK oppdrag. Dette bidrar sterkt til det gode resultatet. Sponsorkontrakten med Comet/Umbro ble videreført også i år, men i og med at Comet Sport Oslo la ned sitt virke i 2004 har vår avtale blitt tatt over av Comet på Lillestrøm. Ikke akkurat nærbutikken, men vi får videreført sponsoravtalen. Den store sportslige endringen i fotballgruppa kom på tampen av Vi har ansatt en sportslig leder og opprettet et eget fotball akademi. Se mer om dette under sportslig. Det har det vært konflikter på flere lag i gruppen i 04 og dette har dessverre tatt en del ressurser fra styret. Vi mener nå at vi har lagt disse konfliktene bak oss, og håper at alle har full fokus på sportslig utvikling. Treningsforhold: Det har igjen vært et år med kjemping for å få treningskabalen til å gå opp. Vi har i løpet av 2004 benyttet os av hele 18 forskjellige lokaliteter i Oslo. de mest attraktive tidene Fotballgruppen har nå meldt inn til hovedstyret hva man mener er behovet i forhold til en ny kunstgressbane på Ekeberg. Med den erfaringen vi nå har fra to vintre med dagens kunstgressbane på Ekeberg, er det klart at behovet er en bane med varme som faktisk kan brukes hele året. Det har dessverre vist seg vanskelig å få fotballfolket til å stille på dugnader til rydding av Sportsplassen og måking på Ekeberg kunstgress. De to dugnadene på Sporten våren 04 hadde begredelig oppmøte, og vi har heller ikke vært mange på måking av kunstgressbanen. Her må det stor skjerping til. Ekeberg kunstgress har økt behovet for dugnader betydelig, og vi regner med at vi i løpet av vinteren 04/05 har kalt inn til ca 35 dugnader. Dette skaper mye ekstra arbeid og lover ikke godt for utnyttelse av dugnadsviljen i klubben. Anleggskomiteen Fotballgruppa var i begynnelse av 2004 representer i klubbens anleggsutvalg med Thomas Marthinsen. Han trakk seg sommeren 2004, og etter utvidelsen av anleggsutvalget høsten 04 er Egil Neumann foreslått som ny representant for fotballgruppa. Det har ikke blitt noen fotballbinge på Sporten slik som planlagt. Dette har nå blitt lagt på is da det har kommet en binge på Ekeberg skole (høsten 04), og det er bevilget penger til en binge på Bekkelaget skole. Behovet må da vurderes i lys av bruken av disse to bingene. Fotballgruppas viktigste sak i 2005 blir å få til at den planlagte kunstgress 2 på Ekeberg blir fullverdig med varme slik at vi kan benytte den også om vinteren! Dommere BSK Fotball har også denne sesongen klart å rekruttere flere dommer. Utfordringen nå er å holde på dem og gi dem mulighet for å dømme flest mulig kamper. Vi må også bli flinkere til og kommuniserer ut til alle spillere over 15 år om muligheten til å få dekket dommerkurs. I forbindelse med Myggstikk ble det i år arrangert et eget klubbdommerkurs med meget god deltagelse. Dette er en veldig fin introduksjon til dommergjerningen. Forhåpentligvis vil flere av disse yngre dommerne bli brukt av andre lag i klubben neste sesong. Vi må skaffe til veie ca 70 treningsøkter pr uke i sommer sesongen og 50 pr uke i vintersesongen. Å skaffe gode baner til alle disse har vært vanskelig, og vi ser at feltet vårt på Ekeberg har hatt varierende kvalitet i løpet av sesongen. Bruken av Sporten til treninger har derimot vært en stor suksess og vi håper å kunne kjøre fem økter der pr uke i 05 sesongen. Problemene med nok baner er aller størst i vintersesongen. Ekeberg kunstgress har vist seg veldig vanskelig å holde god vinterstid og vi har måttet leie mye baner rundt om i byen. Kabalen ser dog ut til å gå opp nå selv om det da er noen lag som nok ikke har Sportslig Styret gir stor honnør til alle spillere, trenere og oppmenn som deltok i sesong Sportslig har 04 sesongen bydd på både oppturer og nedturer. Den største nedturen var vel Herrer A sitt nedrykk til 4.divisjon. Etter en tøff start ble det blåst liv i laget med ny trener i august, men det holdt allikevel ikke til å berge plassen. Damer A gjorde igjen en god sesong og tapte på målstreken i opprykkskampen. Jenter 88 ble i år kretsmestere i 7 er fot- BSK-posten 9

10 :26 Page 10 ball. All ære til Tom Winger og hans jenter. Laget kom også til semifinalen i NC. Vi hadde med 35 aktive lag, hvorav 9 mygglag i årets seriespill. Se lagenes beretninger. Følgende har tatt trener 1 (B-kurs): Kjetil Løken, Terje Mogstad og Jo Evensen Sportslig utvalg som jobber med fotballgruppens sportslige synspunkter, oppgaver og utvikling. Gruppen har også i år bestått av Olav Grunnvold (leder), Vidar Håby, Per Skjervengen, Vidar Pettersen, Tom Winger, Jan-Eirik Thorberg. Lise P. Hars har også bidratt i gruppen. Sportslig utvalg har jobbet med et jenteprosjekt og ar fått økonomisk støtte av kretsen til dette. Årets største endring har kommet ved ansettelse av Ken Dugdale som sportslig leder. Ken har en imponerende CV med landslagssjef for Australia som toppunkt. Han skal både trene herrer A samt følge opp yngre lag og stå for koordineringen av de fire eldste aldersgruppene på guttesiden. Han skal også bidra tilsvarende på jentesiden i samarbeid med Jan-Eirik Thorberg. I tillegg skal han drive trenerutvikling med egne trenersamlinger. Han oppretter også et eget BSK Akademi med spesialtreninger for klubbens yngre spillere i aldersgruppen år. Ken har med BSK Akademiet fått til en avtale med fotballakademiet til Bolton Wanderers slik at trenere derfra kan komme til BSK og spillere fra BSK kan få prøvd seg der. Det planlegges en egen tur for alle trenerne til Bolton høsten 05. I tillegg har vi endret opplegget for de fire eldste aldersgruppene for å tilrettelegge best mulig både for de som ønsker å satse primært på fotball og for de som ønsker å drive med flere idretter. Vi har laget en satsningsgruppe som får full oppfølging med gode trenere og støtteapparat. I tillegg jobber vi for full dekning med eksterne trenere på alle disse aldersklassene, og at disse trenerne jobber sammen om felles mål under ledelse av Ken. Alle aktivitetene til sportslig leder er nå godt i gang og erfaringene fra de første to månedene er veldig positive. Vi ser begynnelsen på en ny drive i fotballgruppa og det er spennende og se på fremgangene. En rekke spillere fra klubbens yngre avdelinger banker nå på døra til A-laget og det er gøy å se at så mange unge nå får sjansen også der. Håper flest mulig kan være med å bakke opp både herrelaget og damelaget på Sporten til sommeren. Inntektsbringende aktiviteter Her er det også positive og negative sider. Det positive er det gode resultatet fra årets Myggstikk. Jeg tror dette antagelig er det beste resultatet noensinne. Det negative er manglende dugnadsjobbing på de eldste lagene. Herrer A hadde en tøff runde i sommer og mange spillere forsvant i løpet av høsten. Dette forklarer noe, men det er helt klart at det må en betydelig forbedring til her i 05. Sponsormarkedet har dessverre også vært veldig tørt i 04. Ingen i styret har heller hatt kapasitet til å jobbe så mye som det trengs med dette. De to største inntektene er NC jobbingen samt treningsavgift og loddsalg. Vi har også i år fått betydelig støtte fra foreldreutvalget. Inntektene fra fotballskolen har vært mindre enn budsjettert noe som skyldes økt konkurranse på dette området. Fotballskolen 2004 Dette er det 7 året BSK arrangerer fotballskole med TINE konseptet i samarbeid med NFF. Det er vel nærmere 17 gang totalt. Vi hadde etter en sterk økning de siste 2 årene en tilbakegang i år kom ikke overraskende, men med alle de ulike gruppene /Hel, Teknikk, Formiddag og ettermiddag) var vi tett opptil 170 deltagere i uke 27 og 70 i uke 33. Vi hadde i tillegg til fotball mange andre aktiviteter, hvor bading i Frognerbadet og grilling på Sletta var de mest populære. Vi hadde et opplegg basert på TINE malen, med gode tips om trening, kosthold og underholdning. Alle fikk utdelt T- skjorte, Tine-sekk og drikkeflaske. Vi hadde også besøk av Daniel Braaten og Daniel Fredheim Holm i uke 27, mens Daniel Fredheim Holm og hans bror Thomas Holm tok turen i uke 33, i tillegg hadde vi Mads Weinholdt som kom og underholdt med mange kule triks. 6 av lederne var også spillere på Skeid med flere landskamper på ulike aldersbestemte landslag. I tillegg spilte vi minigolf. Været var stort sett bra i begge ukene stemningen blant ledere og deltagerne var god, vi syntes det ble en bra gjennomført 2 gode fotballskoler. En god fotballskole lar seg ikke gjennomføre uten gode ledere. Vi vil rette en stor takk til spillere på junior, gutt og damelaget i tillegg til elever ved Bjerke vgs, en spesiell takk til Gro Indal samt Hans Petter Heitman som gjorde en kjempeinnsats. Toomas Tohver (Hønefoss BK), Vegard Pedersen, Christoffer Knudsen, Martin Klæbo Vethe, Ove Breive, Tom Erik Breive, Aksel Hansen Guerra, Trond Ingenbrigtsen, David Da Silva Fortes, Maren G Hovdal, Eirik Wessel, Tor Geir Hermansen, Mounir, Maria Vedeld Sjeggestad, Cristine Jensen, Jonas Skjerve, Ola Haslund, Stine Fallang, Kamran Surizen, Iver Andre Andressen, Nora Eie, Even Martinsen, Nicolai Tjærne, Ronny Daleng, Simen Lønsethagen, Ousamma., Eivind B Retterstøl, Denwer Gastpo, Marlon Matibag, Christian Hellerud Myggstikk 2004 Myggstikkomiteen bestod i år av følgende personer: Julie Rustad, Vidar Pettersen, Helen Gehrken Bøyum, Erling Jensen, Tina Karlsen og Lise Paulsberg Hars. Også i år har Jacobs Cup Myggstikk vært en suksess. Turneringen har i seg selv 20 års jubileum med rekordstor påmelding med ca 78lag, kun 2 lag møtte ikke frem. Til tross for dette måtte vi gi avslag til flere lag pga tidsmangel, spesielt leit var dette for jenteklassen som også i år var marginal. Forarbeidet til turneringen gikk greit til tross for at vi var færre personer i arrangementskomiteen. Oppgavene var greit fordelt, her ser vi imidlertid fortsatt potensial for ytterligere forbedringer av administrative oppgaver til neste års turnering. Selve turneringen ble avviklet i form av kompaktturnering, 4 kamper innenfor enten formiddag eller ettermiddagen. Etter flere års avvikling i samme stil høster vi stadig veldig gode tilbakemeldinger her. Ettersom dette er en turnering for de yngste spillerne har vi også gode erfaringer med at vi benytter en hall med kun én bane full fokus! Turneringen gikk denne gangen over 2 fullsatte helger fra kl Pluss begge fredagskveldene fra Første helg med oppstart av G95 deretter G96 klassen som ble så gedigen at gruppen måtte deles inn over flere økter, dog med litt skår i gleden at ikke BSK har etablert et eget lag i denne årsklassen. Den andre helgen ble det mye variasjon. Fredagen ble jentedag som passet for en liten spillegruppe. Deretter fortsatte de yngste for så å avrunde med Myggstikkens seniorer, G94. For å få spilleoppsettet tilpasset innenfor 10 BSK-posten

11 :26 Page 11 rammene var vi nødt til å rokkere på oppsettet i siste time. Dette medførte at G97 ble flyttet fra 1. helg til 2.helg. Flere av turneringens lagledere var negative i sin tilbakemelding pga snau tidsfrist, dette må vi bare ta til etterretning for neste turnering. Dommeransvarlig var også i år Vidar Pettersen og Erling Jensen. I denne turneringen har vi gått grundig tilverks og påkostet alle dommerne et eget klubbdommerkurs, dette for å styrke kvalitet og kunnskap idet vi bruker meget unge dommere - årsklassene J90, G91, G92 deltok. Tanken her er nettopp på sikt å rekruttere til dommervervet fra egen klubb. Den eldste gruppen av disse (J90) får neste sesong tilbud om dommerkurs våren 2005, for Myggstikkturneringen rekrutterer vi videre til neste årskull J92/G93 for å fortsette dommerrekruttering. Det er gledelig å merke seg at jentene og guttene som gjennomførte klubbdommerkurset synes de hadde et bedre grunnlag å jobbe på enn i fjor. Økonomisk sett har denne turneringen også satt ny rekord i inntekt. Her henvises til kasserers rapport for Myggstikkturneringen. Loddsalget er alltid vellykket og meget populært samt kiosken med pølser, brus og hjemmebakst. Avslutningsvis ønsker jeg som turneringsleder å sette fokus på et par punkter som bør tas til etterretning for senere turneringer. Fysisk tilstedeværelse av BSK deltakende lags foreldre på egen vaktliste. Disse skiftlistene forelå, men tidvis var det meget tynt med foreldrevakter. 5 poster skal bemannes, vi spør her foreldregruppa om hjelp til å avvikle 1 gang i året á 4 timer. Ved tilbakemelding til den enkeltes lagledelse om fremmøte er det rett og slett i dårlig sportsånd å ikke møte frem til tross for at man blir etterlyst!! Dette faller tilbake på de enkelte lags ledelse. Videre er det viktig med egen vaktliste for Myggstikkomiteen. Pga dårlig kommunikasjon innad i gruppen hadde vi i år enkelte som ble stående over flere skift for å lappe over dårlig fremmøte av foreldrevakter og misforståelser ifølge antall fremmøtte vakter fra komiteen. Alt i alt har Jacobs Cup Myggstikk 2005 vært en stor turnering fra ende til annen i et forrykende tempo! Lise P Hars Turneringsleder Lagenes beretninger: M48 veteran Nok en fotballsesong er over, og veteranene tar en velfortjent restitusjonspause fra harde tette kamper. Ikke sånn og forstå at vi går i dvale, for vi trener tirsdag, torsdag og lørdag hele året. 14 lag deltok i årets serie, og når vi vet at inngangsnøkkelen er fylte 48 år, er antall lag ganske imponerende. Vårt lag har en gjennomsnittsalder på 55 år er nok blant de eldste i serien. Vi har en spillerstall på stykker og det er i tynneste laget. Skader, jobb og bestefarrollen får ta skylden for at vi ikke alltid har stilt med det beste mannskapet i kamper. Vi havnet til slutt på en 11 plass, men seieren i siste kamp vil bli husket som en fin avslutning på sesongen. Erik Pettersen Oppmann Herrer A Jeg begynte å arbeide med Herrer A laget 26. juli Totalt var jeg ansvarlig for laget i 10 kamper. Jeg var ikke med laget under Ullern fotballen fordi jeg allerede hadde et oppdrag i England. Den fysiske tilstanden til spillerne var dårlige, dette resulterte i mange problemer med dommerne og dermed mange gule og røde kort. Laget ble redusert til 10 spillere ikke mindre enn i 4 av de siste 10 kampene og i en kamp spilte vi med 9 spillere i hele 2. omgang. Vi hadde ikke mulighet til å benytte det samme laget fra uke til uke p.g.a. alle utvisningene, som selvfølgelig gjorde at laget var ustabilt. Det var også mange ganger hvor spillere ikke kunne møte på kamp på grunn av jobbsituasjonen. I september var det gjennomsnittelig 13 spillere på trening. Det høyeste var 23 og det laveste 8. Gjennom en sesong med dårlige resultater som gjorde at vi rykket ned, er det lite positivt. Men det var et meget positiv aspekt at vi klarte å gi laget verdifull første lags erfaring til 9 junior spillere og en var bare 15 år gammer. Dette vil hjelpe dem godt i fremtiden. Treningsforhold. Treningsforholdene var generelt, etter min mening, ikke gode nok for en seriøs fotballgruppes. Vi trente kun en gang i uken på Sporten, resten av treningen foregikk på Ekeberg. Her var ikke banene merket og gresset var så langt i mange tilfelle at det ikke ble tilfredsstillende treningstimer. Mangelen på garderober og dusjer gjør forholdene spesielt vanskelig i dårlig vær. På varme dager så var det vanskelig å få tak i nok vann for spillerne. Men, det store problemet for å få effektiv trening og utdannelse av spillerne var deres mangel på tilstedeværelse, hvis man ser bort fra juniorgruppens 6 spillere. Kamp arrangementer Det er nesten umulig å være effektig når folk spasere, sykler, løper eller bare sitter å ser på fra benkene. Mot Vålerenga og Mjøndalen var det kaos og dette resulterte i at det ble vanskelig å kommunisere med spillere. Anbefalinger for 2005 Treningsforhold Stort sett så tror jeg at klubben har et stor potensialet, men hvis jeg skal trene spillerne effektivt, så må jeg ha adgang skikkelig treningsforhold. Vi trenger å trene minst 2 timer pr. uke på Sporten og ha tilgang til et møterom slik at jeg kan jobbe med teorien med spillerne i tillegg til fysisk på banen. Jeg trenger også å bruke visuelle hjelpemidler slik som video, DVD og en tavle og PC analyse utstyr. Spillerne Fysisk tilstand, holdninger og være tilstede på treninger og kamper må bli mye bedre. Vi må rekruttere flere spillere med kvalitet slik at laget kan forbedre seg og også at juniorspillerne kan lære. Noen ganger i året som gikk har faktisk juniorene lært seniorene ting. Dette vil bli rettet på hvis spillerne føler at de har gode treningsforhold, tilgang til en skikkelig treningsbane, garderober med dusjer og masse rent vann. Arrangement på kamp dagene På kampdager må trenere og spillere fra begge lag oppføre seg effektivt og arbeidsomt. Dette kan komme i stand hvis det settes opp rep for å sikre området rundt benkene slik at publikum ikke kan gå foran benkene. MVH Ken Dugdale Trener Herrer A Årsrapport for rekruttlaget Rekruttlaget for herrer spilte sesongen 2004 i 6. divisjon. På dette nivået er det ti lag i hver avdeling, hvorav to rykker opp. Dette var lagets andre sesong i denne divisjonen, men heller ikke denne gangen lyktes det laget å rykke opp. Gunnar Kyvik ble før sesongstart oppnevnt til lagets kaptein. I løpet av vinteren trente laget i underkant av fem ganger i fjellhallen på Mortensrud. Rett før sesongstart gikk laget inn i en tung treningsperiode, tre BSK-posten 11

12 :26 Page 12 treninger ble foretatt på tre uker. Fortjent nok, vil mange kanskje si, startet sesongen svakt. 4 poeng og en målforskjell på 8-19 var status etter fire kamper. For å justere på dette valgte spillerne nå å øke treningsmengden. Dette ga resultater. Da sommerferien tok til, lå BSK 2 på fjerde plass. Høstsesongen startet forrykende med seire over to av topplagene. Dette brakte BSK 2 i opprykkstriden. Nøkkelkampen var nå borte mot Heming. Med minst uavgjort her ville mye være gjort. Etter to sene mål av Heming ble det tap med sifrene 3-1. Heming stilte for øvrig med Petter Belsvik og Aksel Kolle. Til slutt endte det hele på 34 poeng og i målforskjell. Dette resulterte i 3. plass, 4 poeng bak opprykk. I løpet av sesongen har det blitt benyttet spillere fra juniorlaget og A-laget, i tillegg til dem som kun spiller for dette laget. Hjemmekampene ble spilt på Ekebergfeltet og kunstgressbanen. Unntaket var årets siste hjemmekamp som skulle ha blitt spilt på Sportsplassen, men som på grunn av fare for slitasje på gresset ble flyttet til Lambertseter grus. Rekruttlaget har blitt styrt av Harald Fjeld Årsberetning Herrer Junior Sesongen 2004 har vært en relativt god sesong for Junior 1. Junior 1 stallen har bestått av 21 spillere i alderstrinnet år. Vi startet sesongen i midten av november og hadde 3 økter i uken frem til nyttår. Etter nyttår utvidet vi med en økt i uken og har hatt 4 økter fra Jan-april. Selv om treningsfremmøtet har variert så fikk de fleste god grunntrening gjennom vinteren. Miljøet og samholdet i laget har vært bra. Vårsesongen ble litt kjedelig ettersom interne tabber gjorde at vi ikke fikk delta i NM-kvalifisering og Adidas Cup. Og motstanden i serien var så dårlig at vi sto med 6 strake seire og 48-6 i målscore. Her har Oslo Fotballkrets en jobb å gjøre i divisjonssystemet for Juniorlag. Det er alt for vanskelig å kvalifisere seg til 1. Divisjon og alt for lett å holde seg i 1. Divisjon. Da var det bare å se fremover mot opprykksavdelingen og Norway Cup. Norway Cup ble en positiv erfaring og etter en nervepirrende avslutning på puljespillet mot Clausenengen var vi klare for 32 dels finale. Der møtte vi Ørn-Horten og i en helt jevnspilt kamp vant vi på straffe konkurranse. 16 dels finalen ble akkurat like jevn og spennende men her var vi for dårlig foran begge mål og tapte 2-1 mot Mjøndalen. Men det var små marginer fra at vi kunne gått mye lenger. Høstsesongen var vi klar over at ville bli tøff, ettersom mange av de eldste spillerne forsvant i militæret. Men flere gode spillere fra både 88 og 89 ble hentet opp og vi var faktisk bare en seier fra å rykke opp til 1. Divisjon. Ergerlig igjen! Etter seriespillet dro vi ned til Skagen for andre året på rad for å delta i en avslutningsturnering for juniorlag der nede. Et ungt juniorlag med hele 3 første års guttespillere oppførte seg eksemplarisk både på banen og utenfor banen. Gleden ble ikke noe mindre da Kaptein Magnus Pettersen kunne heve pokalen over hodet etter å ha slått Riska i finalen med 1-0. En stor prestasjon og en verdig avlutning på sesongen med tanke på at vi hadde det yngste juniorlaget av samtlige deltagende lag. Selv om A-laget nå rykket ned så har det vært hele 8. juniorer oppe og debutert på 1. Laget. Vår\vinter sesongen var preget av dårlig samarbeid oppad men det ble mye bedre etter at dagens A- lagstrener og sportslige leder Ken Dugdale kom inn i bildet. Han prioriterte yngre spillere som hadde bedre holdninger og tilknytning til klubben og det er positivt. Vil også rette en stor takk til alle 85 spillerne som nå trer ut av juniorlaget etter 3 gode år. Dere har vært en flott gjeng å samarbeide med! En stor takk også til alle som har vært rundt junior 1 laget og til styret som har gitt oss gode treningsforhold gjennom hele sesongen. Sportslig hilsen Roger Mikkelborg Årsberetning Gutter 88 Sesongen startet da 2003 sluttet. 2 treninger i uka før jul og 3 økter i uka fra januar. Vi var alle litt spente på sesongen da vi hadde rykket opp og skulle spille i 1. divisjon. Sesongoppkjøringen var preget av noe variabelt treningsoppmøte og vanskelige forhold på grus- og kunstgressbanen. Vi startet imidlertid strålende med Kurland cup, en innendørsturnering hvor vi stilte med 2 lag. Begge lag gikk til sluttspillet og de nådde henholdsvis kvartfinale og finale. Vi deltok også i Skjetten cup, Oslo cup, Gøteborg cup, Dana cup og Norway cup. I Norway cup gikk vi til A-sluttspill. Der møtte vi OS fra Bergen, som ble vår bane. I Dana cup ble laget tatt vel imot av arrangør Hjørring og bodde fint og sentralt ved banene. Dette var en tur hele laget hadde sett fram til og alle var kjempefornøyde med oppholdet og prestasjonen i cupen. Laget gikk til B-sluttspill og vant 32- dels, 16-dels, og 8-delsfinalen før de måtte gi tapt for Assens (tyskland) i kvartfinalen. En stor takk til foreldrene Egil, Erling og Henning som sammen med oppmann Rune var med nedover og gjorde denne turen til en flott opplevelse for hele laget Alle spillerne skal ha honnør for eksemplarisk oppførsel både på og utenfor banen når vi er ute og representerer Bekkelaget. Seriespillet i 1. divisjon ble akkurat så tøft som vi fryktet og det endte til slutt med en 8. plass av 10 lag. Vi var spillemessig på høyde med alle lagene, men ble litt tafatte og ubesluttsomme foran begge mål i avgjørende øyeblikk. Fem av spillerne har i løpet av høstsesongen fått prøve seg på junior 1. De ble tatt godt imot og leverte solid innsats i kampene. Laget har bestått av 21 spillere som nå skal ta steget opp til juniorklassen. Alle spillere har mulighet til ny fremgang neste sesong for det om det stoppet litt opp for noen i år. Bare husk at det er deg selv det kommer an på. Vær lojal mot beslutninger, hold avtaler og tidsfrister og være tilstede fullt og helt. Vi gleder oss til å følge med dere under nye trenere på de respektive juniorlag. Med sportslig hilsen Rune og Geir Årsberetning Gutter 15 lag 2 Laget har bestått av 18 spillere, og de aller fleste driver flere idretter i BSK (håndball, innebandy, ski). Dette gjør at guttene får allsidig og mye trening (5 dager pr uke). Vi har hatt følgende fokusområder for sesongen: Utvikle taktiske og tekniske ferdigheter individuelt og som lag Bygge team trygghet, ansvar og respekt for hverandre Utnytte ferdigheter og egenskaper til den enkelte til det beste for laget, men samtidig å gi rom for personlige ønsker Stor grad av frihet i forhold til offensivt spill variasjon, kreativitet og bevegelse Mest opptatt av å spille riktig framfor resultater Vi skal ha det gøy! Det har vært stor oppslutning om både trening og kamper. Vi har i stor grad lykkes i forhold til fokusområdene, og har hatt en god spillemessig fremgang i løpet av sesongen. Til tider har det vært spilt fest fotball til glede for guttene, foreldre og støtteapparat. Av resultater kan nevnes: Serie 3. divisjon 2. plass, 13 seire, 2 uavgjort, 3 tap, 45 plussmål opprykk 12 BSK-posten

13 :26 Page 13 til 2. divisjon Nørhalne Cup (Danmark) B sluttspill Gøy Cup A sluttspill, slått ut i semifinalen Norway Cup ikke videre etter grunnspill I Cup sammenheng har vi i år spilt i 16 årsklassen, noe som har vært ganske tøft. Vi vil komme vesentlig sterkere tilbake neste sesong! Nå ser vi framt til innendørs cup i Moss 4-5 februar 2005 hvor vi stiller med 2 lag. Vi i trenerteamet er kjempefornøyd med guttene, og gleder oss til tiden fremover! Årsrapport Gutter 90 Sesongen 2004 var vår andre sesong med 11 fotball. Vi har beholdt de fleste spillerne fra forrige sesong. Vi var mer erfarne, men ikke spesielt klok av skade, og meldte laget på i 1.divisjon. Før sesongstart hadde vi treningsleir i Brøndby i Danmark. Flotte treningsforhold og vi møtte 2 veldig gode lag til treningskamper. Det ble store tap. Men, vi gikk til sesongen med stort mot. Det gikk vel heller dårlig. Og vi måtte ta turen ned i 2. divisjon etter endt vårsesong. Norway Cup var en fin opplevelse. Vi kom videre til A sluttspillet, men tapte på myntkast i første kamp. Bittert!!! Etter Norway Cup mistet vi vår beste spiller til KFUM. Men dette var et forventet tap. Gutten trengte større utfordringer, og hospitering oppover var ikke helt lett i BSK. Høstsesongen var en vesentlig bedre opplevelse. Vi hadde flere seire og noen uavgjorte kamper, og endte sånn midt på treet. Vi har startet oppkjøring til neste sesong, og håper på enda flere seire da. Takker guttene og trenerteamet for kjempeinnsats og ønsker alle lykke til i kommende sesong!! Trener: Nils Kr. Brekke Oppmann: Kari Lund Jacobsen Årsrapport Gutter 91 Førsteårs elever var en stor utfordring og med vanskelige treningsforhold i vintersesongen var det en tøff start på sesongen som møtte oss. Vi gjorde et par gode treningskamper og vi slo 1.divisjonslaget Ellingsrud i første runde i OBOS cup. Da serien startet viste det seg dessverre at vi hadde vært veldig uheldig med oppsettet og møtte de sterkeste lagene først. Med tre knepne tap på de tre første kampene sank selvtilliten, og når vi så møtte knallsterke lag i Gøteborg cup, var det mye jobbing for å få opp trua. Tap mot topplaget Grei i OBOS cup var også surt selv om det ikke var tvil om at de var et langt bedre lag. Men så snudde det. Seirene begynte å trille inn og en sterk 10-2 seier på sletta hjalp mye. I NC gikk det veldig bra. Vi ble gruppevinnere og gikk til A-sluttspillet. Der slo vi 1.divisjonslaget Klemetsrud i 32-delsfinalen før vi tidlig torsdagsmorgen ble slått ut av et godt Bærums Verk. Med unntak av J88 var vi vel det BSK laget som kom lengst i NC. Undertegnede trakk seg som trener for laget etter denne kampen, og laget ble i resten av sesongen ledet av først en ekstern trener som trakk seg, så siden av Per Øseth og Arild Bryne. Resultatmessig i serien endte laget på en sterk 4.plass i 2.divisjon. Laget deltok på Stopp Volden cup sent i høst. Laget preges av at mange spiller håndball og at det har vært vanskelig å få til faste treningstider i høst. Det jobbes med å skaffe laget ny trener, men dette har dessverre ikke lykkes enda. Jo Evensen. Årsrapport Gutter 92 Sesongen 2004 var den siste sesongen med 7-er fotball. Aldersgruppen har hatt 2 lag med ca. 15 spillere på hvert lag. Denne sesongen begynte vi integreringsprosessen for 11-er fotballen som starter i sesongen Integreringsprosessen innebar at de to lagene hadde én fellestrening i uken samt hadde blandede lag i Frigg Cup (2 lag) og Norway Cup (3 lag). I serien beholdt vi de opprinnelige lagene. Det samme gjorde vi Gøy-Cup, men lagene bodde sammen og hadde sosiale arrangement sammen. I serien fikk guttene i målforskjell på 10 kamper hvorav 9 seire og ett tap. Tapet ble for øvrig revansjert uken etter med 8-2 seier. Alt i alt var årets sesong resultatmessig bra. I Gøy Cup spilte vi 6 kamper og vant 4 og spilte 2 uavgjort. I fellescup ene (Frigg Cup og Norway Cup) gikk det også resultatmessig bra for blandingslagene til tross for nye medspillere og enkelte ulikheter i spillestil. I Frigg Cup slo et blandingslag årsklassens antatt beste lag med 3-1, Frigg The Force, og seieren burde vært større. Det tapende lag aksepterte ikke tapet mot BSK 1992 i cupen og uttalte følgende feilaktighet på sine hjemmesider: The Force suksess på hjemmebane! Etter syv strake seire og en ekstra treningskamp mot ett forsterket 91 lag fra Bekkelagets ble nok en cup-triumf for våre brave helter innhøstet. Guttene møtte 8 lag av variabel kvalitet, men Skeids 92 gutter var f. eks ett overraskende bra lag! Bekkelaget 92 gul som vi har møtt og slått en rekke ganger før, senest 8-0 i Norway Cup, møtte ikke opp, men var erstattet av ett sterkt og godt kjempende lag som slo oss fortjent 3-1 etter harde tak i en forrykende kamp. I Frigg Cup spilte vi 8 kamper (5 seire og 3 tap). Resultatmessig, spillemessig og sosialt nådde vi de målsettinger vi hadde satt i forkant. I Norway Cup stilte vi med 3 blandede lag og klarte oss meget bra også der (8 seire 6 uavgjort 4 tap). Da årets sesong var over startet vi planleggingen av 11-er fotball. De gamle enhetene 92-Gul og 92-Blå er nå historie. Nå har vi 100 % fokus på én treningsgruppe og dens evne til å beherske de ferdigheter som kreves i 11-er fotball. Forberedelsene krever matchtrening, trening av individuelle ferdigheter, trening på å spille sammen med de andre og trening på å spille mot andre. Vi har så langt vært med på en cup i 1991-klassen samt spilt 3 treningskamper. Resultatene i oppkjøringsfasen har vært gode, men er underordnet de utviklingsmål vi har satt oss. Vi vil ha lav fokus på den strukturelle dimensjonen av lagspillet i 2005, men være mest opptatt av å utvikle spillernes forståelse av godt lagspill og deres individuelle ferdigheter. Gutter 1992 skal ha et tilbud til alle. Dette betyr at vi som trenere skal tilrettelegge forholdene slik at sosiale og sportslige ambisjoner blir ivaretatt. Håper vi lykkes med begge deler. Kjetil Løken Trener Årsrapport Gutter 93. BSK gutter 93 har denne sesongen bestått av 26 guttespillere fordelt på tre lag. Nytt av i år har vært et felles treningsopplegg for alle spillerne. Opplegget har vært organisert og tilrettelagt av Jo. Dyktige medhjelpere til ledelse og gjennomføring av treninger har vært Åge, Egon og Dag. Som oppmenn/kvinner har Toril og Jorunn gjort en flott innsats. Miljøet blant spillere, trenere, oppmann og foreldre har vært bra. Entusiastiske og støttende foreldre har også bidratt sterkt til at årets sesong har blitt en positiv opplevelse. Sesongen startet i mars med deltakelse i BSK-posten 13

14 :26 Page 14 Valhall Cup. Her stilte vi med to lag. For de fleste var dette et første møte med Valhall, Oslos storstue for innendørs fotball. Et flott anlegg som de fleste har lyst til å komme tilbake til. I serien fulgte vi samme opplegg som tidligere. Det vil si at vi hadde tre påmeldte lag: BSK Kings, BSK United og BSK United 2. Dette fungerte fint med unntak av enkelte kamper hvor vi hadde samtidig kampavvikling og derfor utfordringer med å stille mannskap til alle lag. Det kan derfor for neste sesong være tilstrekkelig å melde på to lag. Vi har i løpet av sesongen deltatt på fire turneringer: Valhall Cup mars, IBK cup i Drammen 13. Juni, Norway Cup og Nintendo Cup i Ekeberghallen november. Sesongens høydepunkt vil nok for de fleste være sin første deltakelse i Norway Cup. Her hadde vi med to lag som både leverte stor innsats på fotballbanen og som skiftarbeidere ved turneringen. Som avslutning på årets sesong ble spillerne invitert til å overvære den viktige seriekampen mellom VIF TROMSØ. Det ble spennende fotballkveld på Ullevål med VIF som vinner. Takk for en fin sesong. Oppmenn/Trenere BSK Gutter 93: Jorunn Nordermoen, Toril Dessingthon, Jo Evensen, Dag Skaare, Egon Kvigne, Åge Jensen Årsrapport Gutter 94 Vi har vært en morsom gjeng med ca. 15 trofaste spillere. Vi hadde et trenerskifte nå i høst og er veldig glad for at Marius ville komme og overta denne fine gjengen. Per Egil flyttet hjem til Trondheim og vi takket av Bjørn W. som trener, med pizzakveld hos Fredrik P. Vi har vært med i Myggstikk for siste gang neste sesong blir vi debutanter i Norway cup! Vi har det fint med utetrening hele året det finnes ikke dårlig vær bare dårlige klær! Vi ligger an til å få med enda flere spillere og det er fint med tanke på 11-fotball etter hvert! Foreldrene er flinke til å stille opp både under kamper og under trening. Vi har trengt å få all den støtten vi for vi har jo tapt en del, men nå går alt så mye bedre!! Trener nå er altså Marius Gjerde ( gammel Odd-spiller)og han får spesielt mye hjelp av Tom Patricksson og lagleder er fortsatt Lisbeth Rønningen. Skrevet av lagleder Lisbeth Rønningen Årsrapport G95 - Beyblades Bekkelaget G95 med tilnavnet Bayblades har spilt sine kamper på gresset på Lambertseter i år. Det har vært flott innsats og oppmøtet har vært godt. Heldigvis er vi mange spillesugne gutter, men fordi vier såpass mange har det av og til blitt litt lite spilletid for hver enkelt. Men trenerne har fordelt spilletiden så jevnt som overhodet mulig og alle har fått en sesong med mye matchtrening. Resultatmessig er det nok fremdeles flest tap, men vi kan også skilte med flere seire og en betydelig mengde scorete mål! Det er ingen tvil om at nivået har hevet seg fra fjoråret - og vi gleder oss til å ta fatt på enda en sesong hvor spesielt spilleforståelse skal være sentralt. Der har vi et par ting å bli bedre på. For eksempel en god forståelse for hvor på banen hvilke spillere skal delta aktivt og hvor man plasserer seg for å gjøre seg spillbar. Et viktig og litt vrient ord det der; spillbar. Bayblades og Torpedos har hatt sin faste uketrening samlet, men både Torpedos og Bayblades har hatt en ekstra samling hver for seg - for å gi alle litt bedre oppfølging. Bayblades har trent hver tirsdag på gressplenen ovenfor Kastellet skole - og vi er ikke tvil om at dette både har vært nyttig, utviklende og morsomt. Ikke minst fordi en del pappaer har tatt på seg joggeskoene og blitt litt svette i trøya de også. Øivind Breen en av trenerne bak Bayblades Årsrapport Gutter 1995 Det har vært totalt cirka 25 spillere med i sesongen fordelt på Beyblades og Torpedos. Vi startet oppkjøringen av sesongen allerede i januar ute på snø, (på den gamle tennisbanen) med trening en gang i uka. Foreldrene stilte velvillige opp og måkte banen. På våren fikk vi etter hvert treningstid på den store grusbanen og dette var bra, da guttene begynner å få en større aksjonsradius. Vi begynte sesongen med deltakelse i Grüner Cup på kunstgressbanen på Dælenengen, hvor det ble både seier, uavgjort og tap. En fin intim turnering hvor vi koste oss. Våre to lag Beyblades og Torpedos har i serie spillet spilt sine kamper på henholdsvis Lambertseter og Holmlia. Det har ikke blitt mange seire, men innsatsen har vært stor. På våren hadde vi en trening i uka pluss kamp, men startet opp etter sommerferien med en fellestrening for alle G95 spillerne og en ekstra trening for hvert av lagene. I Myggstikk deltok vi med blandet lag og med stor innsats oppnådde vi flere gode resultater. Det var også noen som var så heldige å bli intervjuet og få bilde i avisen!! (Nordstrand Blad). Da vi ønsker å gi de guttene som ikke driver med annen aktivitet på vinterstid et tilbud, holder vi fortsatt på (per ) med trening ute. I tillegg til det har vi fått innetrening i Bekkelagshallen og der skal vi trene BASIS ferdigheter. Jeg vil takke alle guttene for kjempeinnsats. det er ikke seier eller tap som teller Det er GLEDEN ved å spille fotball, kameratskap og GLEDEN av å være i bevegelse. En stor takk går også til alle foreldre som har stilt opp gjennom sesongen. Vidar Pettersen / Trener n Rapport for 2004 sesongen BSK Damer A Vi gjennomførte en meget god sesong sportslig sett. Vi har hatt kjempeutvikling både i forhold til det sportslige men også det sosiale. Vi har nå utviklet en klarere spillestil, samt et tydeligere mønster både defensivt og offensivt. Vi har også fått en bedre treningskultur, vi har rett og slett blitt flere som trener mer og det er en positiv utvikling. Når det gjelder sluttresultatet er vi ikke helt fornøyd, målet vårt var å rykke opp og det greidde vi dessverre ikke da vi ble nummer 3 i vår avdeling. Alt i alt ble det allikevel en flott sesong, med økt rekruttering, bedre resultater, god cup innsats på Nesbyen og i Oslo (KM og NIKE cup), knall treningsleir i Danmark. Årets trener var Jan-Eirik Jansen Thorberg (for 7 ende sesongen) Assistent trener Tom Erik Breive (andre året) Oppmann Inger Heitmann Materialforvalter Hans Petter Heitmann Vi har i tillegg hatt med oss Toomas Tohver som keepertrener, Øystein Garborg fra NIH (kjørt et prosjekt), Marius (karatetrener en gang) og Kjell Ove Hauge (et par ganger), i tillegg har Bolette Lindholt hjulpet en del til. Hilsen Jansen Årsrapport Jenter 88 Sesongen 2004 har for J-88 vært litt annerledes en tidligere år. Sesongen har vært preget av at det var jentenes siste 14 BSK-posten

15 :26 Page ,- BSK-posten 15

16 :26 Page 16 for andre året på rad. Der stilte vi 3 lag. Jentene trives godt sammen og turer er viktige for dem. Sesongoppkjøringen gikk bra, men vi skulle ønsket flere treninger på store baner. Jentene var likevel klare for sin tredje sesong sammen. Syverlaget startet sesongen med tap, men jentene var blitt tøffere og kjempet jevnt med de aller fleste lagene. De møtte flere lag med 88-jenter, men var fullt på høyde. Vi har jobbet mye med pasningsspill mellom jentene, og i mange kamper gikk det veldig bra. Problemene våre ligger fortsatt i den siste pasningen foran mål og gode avslutninger. Laget havnet på nedre halvdel av tabellen, men spill og innsats burde gitt oss en plass høyere opp. Pål Emil England Karstensen (6 år) får premien sin for deltagelse i Jacobs cup/myggstikk. Alle deltakerene fikk T- skjorte fra Jacobs og en flott fotballsko med ball i premie. Foto: Arild Jacobsen, Nordstrands Blad år på ungdomsskolen (karakter jag), samt deres 1. år på videregående. Noen av jentene hadde før sesongstart valgt å fase ut fotballen, og satse mer på andre idretter i BSK. Laget var i utgangpunktet kvalifisert til Interkrets (den gjeveste serien) men måtte takke nei tildeltagelse pga for få spillere. Laget ble allikevel påmeldt til vanlig seriespill i J-16 år, da vi hadde håpet å få låne yngre spillere for å holde aldersklassen i 11`er fotball. Dessverre så klarte vi ikke å få til en låneordning blant de yngre spillerne, så takk til Gro, som fikk J-88 påmeldt til seriespill i 7`er fotball i stedet. Dette var selvsagt en nedtur for de av jentene som gjerne ville spille 11`er, men etter litt overtalelser kunne vi stille lag i 7`er serien. Laget har deltatt i 2 turneringer i løpet av sesongen: J-88 var med til Göteborg Cup, der vi klarte å stille et 11`er lag takket være sporty innsats fra 3 spillere fra de yngre klassene. En ekstra takk til Stine, Ulrikke og Frei. Laget vant B sluttspill og vi var godt fornøyd med resultatene og innsatsen. Norway Cup stod for tur og J-88 var påmeldt i 7`er fotball, forventningene var store. Det ble tap i den 1. kampen i pulje spillet, men etter denne kampen gikk det greit helt frem til semifinalen. Der ble det dessverre tap 2-3 mot et teknisk godt lag fra Rosendal. Jentene var selvsagt skuffet etter 1 målstapet, det hadde vært så deilig å komme til ennå en finale i NC. Semifinale tapet ble fort glemt, og jentene trøstet seg med at ballasten fra tidligere NC turneringer er formidabel. J- 88 har vunnet Norway Cup 2 ganger tidligere, og alltid gått videre til A- sluttspill. Sesongen skulle avsluttes med serie finale mot Holmlia, skulle laget klare å gå ubeseiret gjennom serien? Jada, laget slo Holmlia uten store bekymringer, og gikk gjennom serien uten å avgi poeng. Serie status ble 45 poeng og i målforskjell, utklassing? J-88 er nå på sparebluss. Vi har ikke trent eller spilt fotball siden oktober, men vi håper og tror at vi også i sesongen 2005 kan stille et lag med BSK jenter født Dette ser vi på som viktig, da vi vet at det spirer og gror bra bak jentene. J-90 lover bra og det er fullt hus i de lavere aldersklassene også. Tom Winger, oppmann og trener Årsrapport BSK Jenter 89 Vi startet året med 25 ivrige jenter. Vi hadde bestemt oss for å satse på ett elleverlag i tillegg til ett syverlag. I fjor stilte vi med to syverlag. I januar var vi med på Lillehammer Cup Elleverfotball var noe helt nytt for jentene. De var veldig motiverte og leste raskt offsidesituasjoner. Men på større baner ble de mer sårbare for driblinger og presise pasninger. Vi startet med et stygt tap mot Korsvoll som vant serien suverent. Deretter gikk det bedre, men løsnet ikke før vi hadde innført en sweeper i forbindelse med Gøteborg Cup. Høydepunktene var en 5-1 seier over Røa 2 og 1-0 over rivalene fra KFUM. Vi havnet ikke sist, og avstanden frem til lagene midt på tabellen er ikke stor. Vi lot spillerne rullere mellom syver- og elleverlaget slik at alle fikk prøvd seg. Sesongen ble avsluttet med en vennskapsturnering i Valdres i slutten av november. Vi har beholdt over 20 jenter hele sesongen og er meget fornøyd med lagets utvikling. For trenerne på jenter-89 Knut Christian Hellesø-Knutsen Årsrapport jenter 90, 11er laget. Jentene har hatt en fantastisk sesong. Med 13 seirer av 14 mulige i serien, vant de 2.divisjon. Det var spenning til siste kamp. Jentene lå tre poeng foran Klemetsrud. Men heldigvis klarte de å holde ledelsen gjennom kampen og vant 1-0. Seriemesterskapet ble feiret med boller og brus på sidelinja etter kampen. Neste år spiller jenter 90 i 1.divisjon. Gratulerer! Laget har deltatt i Lillestrøm-cup, Gøteborg-cup, Rælingen cup og selvfølgelig Norway-cup. De oppnådde gode resultater der også, og cupene er med på å skape godt vennskap og god lagånd blant jentene. De har det veldig gøy sammen. 11er laget har hatt egne treninger, men også treninger sammen med de andre 90 jentene. De har vært opptil 36 jenter sammen på treninger. 16 BSK-posten

17 :26 Page 17 Vi håper at alle jentene fortsetter til neste sesong, og håper på gode resultater i 1.divisjon Lykke til! Trener: Alf-Erik Vollen Oppmann: Hilde Lervik Årsrapport J 90 Blått lag Syver. Enda ett 90 lag ble etablert våren jeg, Ian Grant som trener og Thorleif Aasgaard som oppmann. Dette delte vi litt på. Laget var preget av mange nybegynnere som aldri hadde sparket ball før. Vi prioriterte det sosiale og hadde ikke noen store ambisjoner. Jentene var med i Göteborg cup, Norway cup og jente festivalen. Da som en blanding av gul og blå syver som elver lag. Resultatet var ikke så bra, men kjempe gøy hadde vi det! I serien som ren blå syver lag klarte vi oss utrolig bra, og kom som nummer 2!! Det har vært utrolig gøy og spennende å være trener for dette laget. Jeg fortsetter som oppmann og ny trener er hentet in siden min fotball teknisk kompetanse svikter ved valg av elver spill. Jeg regner med at jeg fortsatt kan bidra masse uten om de avanserte fotball ferdigheter. Takker for en hyggelig sesong Ian Grant Årsrapport J90 gult 7erlag. 14 jenter har med liv og lyst gått inn for fotball denne sesongen. Laget var med i 4 cuper en innendørs 5.er cup. Gøteborg cup, Norway cup og jentefestivalen. I de tre siste cupene stilte vi 11 er lag med J 90 blå. Det gikk ikke veldig bra i noen av cupene, laget ble slått ut i innledende runder, men med æren i behold. I serien gikk det langt bedre Vi endte til slutt på 2. plass etter en noe dårligere høstsesong enn vår sesongen. Det er vi godt fornøyd med. Jenten har et godt sosialt felleskap og er hyggelige mot hverandre. Det er god foreldrestøtte rundt laget. Det har vært hyggelig og være trener og lagleder for dette laget. Trener Tron Frydenberg og undertegnede takker for oss etter denne sesongen. Vi ønsker jentene lykke til videre. Anne Haakonsrud Årsrapport 2004 for Jenter 91 Vi startet sesongen med 17 jenter. Hovedtrener Tore Sandsmark. Hjelpetrenere: Bjørn Haugsmoen og Tor Erling Michelsen. Lagleder Kari Arnesen og Per Borg. Foreldrekontakt: Heidi Moreno. Vi trente 1 gang i uka ute gjennom vinteren. I april deltok vi i Skjetten cup. Der spilte vi for første gang 11. og mot jenter 90 lag. Kom ikke til viderespill. Spilte treningskamp mot Vålerenga på kunstgresset og vant. Trente nå ute 2 ganger i uka. I mai dro vi til Gøteborg cup sammen med junioravd. Der vi spilte bare mot 90 lag. Vi spilte 1 uavgjort og tapte resten. Men hadde en kjempefin tur og mye moro. I serien klarte vi oss fint og vant 7,uagjort 2 og tapte 5 kamper og havnet på en 7 plass fordi vi tapte noen kamper på slutten av sesongen. Deltok i Norway cup og røyk ut i 8 delsfinalen. Vant over Hall som vant vår årsklasse. Spilte Oslo cup og tapte for Ellingsrud i 8 dels. I november deltok vi i Stopp volden cup inneturnering. Tapte i semifinalen mot Ellingsrud på sudden death. Hovedtrener Tore har sluttet. Vi andre blir med rundt laget. Vi er nå 15 jenter. En kjempefin gjeng med jenter som er flinke til å spille fotball og som har det moro sammen. Gleder oss til en ny spennende sesong. Årsrapport fra jenter- 92. Sesongen -04 startet med vintertreninger i gymsalen på Karlsrud Skole. 24 jenter var med gjennom vinteren og 4 nye startet i vår. Til sammen fikk vi da en spillegruppe på 28, der vi har et snitt på 24 på hver trening. Bra! Totalt har jentene spilt hele 55 kamper i år! I alle turneringer har vi spilt med 2 jevne lag. Frigg Cup, Norway Cup og Abildsø Cup. I oktober debuterte vi også på 11èr fotball, med seier mot Bjørndal og Klemetsrud og uavgjort mot Rustad. Til sammen har vi scoret 76 mål i år. Det må også nevnes at disse jentene debuterte i platestudio og spilte inn sin egen CD. Dette blir nok en stor hit, som vi kan regne bli spilt en del ganger på Ekebergsletta i sommer. Det sosiale opplegget legger vi også stor vekt på. Opplegget med grilling og bad på Nordstrand Bad i sommer, sammen med foreldrene ble en stor suksess. 20 av jentene spiller også håndball sammen, der vi prøver å koordinere dette både hva gjelder treninger og kamp. Målsetningen vår videre er at vi skal fortsette den fremgangen som er vist siste år. At alle skal ha det gøy og trives sammen! Trenere: Terje Mogstad, Kjell Hansen, Hans Petter Lundteppen Årsrapport 2004 for BSK jenter 1993 BSK jenter 93 hadde en fin sesong i Laget besto av ca 20 spillere. Vi trente en gang i uka på Sportsplassen, og oppmøtet var bra. Jentene var ivrige hele sesongen, og gjorde store framskritt. Vi spilte 8 seriekamper i vårsesongen og 7 kamper i høstsesongen. Vi innkasserte noen solide seire, og viste mye fint spill. Vi tapte også noen kamper, men sportslig klarte vi oss veldig bra. I høstsesongen delt vi opp laget slik at ikke alle møtte til hver kamp. På den måten ble det mer spilletid på hver. Vi deltok på to eksterne i cuper, IBK cup ved Drammen i juni og Jentefestivalen på Rælingen i september. I begge cupene stilte vi med to lag. Vi debuterte også i Norway cup. Alle cupene var svært vellykkete både sportslig og sosialt. Trenere: Jan Swensson og Svein Tore Fjellbu Hjelpetrener: Mona Paulsmoen Oppmenn/foreldrekontakter: Elin Sjøflot og Birgitte Lange Årsrapport Gutter /Jenter Dette startet forsiktig på høsten 03 som et tilbud til de som var for unge for 97- laget. Vi startet opp trening på våren og vokste raskt fra 10 til 20 spillere. På slutten av sesongen var vi godt over 30 stk. For å ha et kamptilbud meldte vi på ett lag til spill sammen med syvåringene. Alle fikk beskjed om de kunne velge om de ville være med eller ikke, samt at alle ble gjort grundig oppmerksomme på her kom det til å bli store tap. Og det ble det i begynnelsen, men da de utpå høsten vant sin første kamp mot eldre spillere var det så de nesten ikke trodde det selv. Å få se de stolte å glade ungene som gikk av banen etter den kampen er verdt langt mer enn alle andre idrettsopplevelser i 2004! Myggstikk var så deres første cup, og da spillerne gikk derfra med både flere seire i beltet og premie og t-skjorte i hånda var vel proffdrømmen i sikte for flere av dem Tina og foreldrene lagde en veldig flott avslutning på Miljøhuset, og nå gleder vi oss til en ny sesong. Trenere for laget har vært Tina E. Karstensen og Jo Evensen Oslo, Jo Evenensen, leder Fotballgruppa søker oppmenn og trenere til aldersbestemte klasser ta kontakt med Jo Evensen på: BSK-posten 17

18 :26 Page 18 Friidrettsgruppens årsberetning 2004 Styrets sammensetning, valgt på årsmøte Formann Jostein Haraldseid (gjenvalg) Nestleder Leif N. Olsen (ikke på valg) Kasserer Jon Olav Viste (gjenvalg, 2 år) Sekretær Åse Wikshåland (ny, 2 år) Materialforvalter Tom Patricksson (ikke på valg) Utdanningsleder Bengt Höglund (ny, 2 år) Styremedlemmer Ingunn Gotfredsen (ny, 1 år) Styremedlem Lars Christian Eriksen (ny, 1år) (Ungdomsrepresentant) Styret har avholdt i alt 10styremøter, ett miljømøte og to medlemsmøter med aktive og foreldre. I tillegg har det vært avholdt miljøkvelder med treningsgruppene. Valgkomité Leder Medlem Medlem Varamedlem Reidun Høglund Anne Stenseth Geir Solheim Sissel Glømmen Oppmenn sesongen 2004 Geir Solheim (10 år og yngre) Finn Rasmussen (11 14 år) Pål Tobiasson (15 20 år) Per Gammelgård (Holmenkollstafetten, senior) Jostein Haraldseid (veteraner) Leif N. Olsen (idrettsmerkeprøver) Foreldrekontakter Reidun og Bengt Høglund, Ingunn Gotfredsen Trenere sesongen år og yngre: Christoffer Muri Stokke, Andreas Torgalsen, Øyvind Patricksson år: Kristoffer Langrind, frem til september, og Kristine Larneng fra 1. november. 13 år og eldre: Lars Chr. Eriksen, Marius Rooth, Jostein Haraldseid Idrettslig aktivitet 2004 Friidrettsgruppa har hatt treningstilbud til alle aldersgrupper fra 7 år og opp til senioralder. Det har sommerstid vært trening på Sportsplassen hver mandag og torsdag, samt tirsdag for de eldste. Innendørs har treningen pågått på Bekkelaget skole, Ekeberg skole og i Ekeberghallen, Det har dessuten vært friidrettstilbud i klubbens idrettsskole for barn, og det har vært avholdt idrettsmerkeprøver på Sportsplassen. Det har i løpet av sommeren og høsten vært et jamt tilsig av nye friidrettsutøvere. Det er i tråd med vår strategi og handlingsplan at vi har rekruttert også i aldersgruppen år. Konkurranseaktiviteten var i 2004 mye høyere enn tidligere i gutte- og jenteklassene. I NM for veteraner hadde vi med 1 deltaker og fikk 5 gull i henholdsvis 100m, 200m, 300HK og 60m og høyde u. t. innendørs. I Ungdomsmesterskapet (15 18 år) deltok 1 utøver og tok en 3. og en 7. plass i henholdsvis 300mHK og 200m. I alt ( i veteran-om) utøvere deltok i Oslo-mesterskapene. Vi stilte 2 lag i Holmenkollstafetten, i klasse menn senior og klasse menn superveteraner. Treningsleir: Vi hadde treningsleir på Modum for gutter og jenter år fra fredag 4. til søndag 6. juni. Dessuten hadde vi aktivitetsdag på Sportsplassen hvor de yngste var sterkt representert. Økonomi Økonomien i 2004 har vært noe anstrengt etter at vi så oss nødt til å budsjettere med et minus. Vi hadde som mål å få dette underskuddet ned mot null, noe vi delvis har lykkes med. Vi har fått støtte fra Storbyprosjektet til å arrangere Skolekampen i friidrett. Diverse prosjekter/utvalg/representasjoner - Anlegg i BSK Jostein Haraldseid har vært leder av anleggsutvalget i BSK. Representasjonsoppgaver Følgende ble tatt ut og deltok i regionale ungdomsleker på Nadderud: Maja Thune, Henriette Schjoll, Linea Høglund, Marte Fanøy Salo, Emma Suhonen Bangura, Martin Ringdal, Sondre Wikshåland. Jon Olav Viste har vært medlem av Idretts- og arrangementsutvalget og dessuten har han vært medlem av Stipendiefonds- og reservefondskomitè i Oslo Friidrettskrets. Jostein Haraldseid har vært medlem av Kontrollkomiteen og Valgkomiteen i Oslo Friidrettskrets. - Dommere Friidrettsgruppa har i 2004 hatt 3 aktive dommere, hvorav 2 forbundsdommere. - Idrettsskolen Gruppa har oppfylt sine forpliktelser ved å stille trenere til Idrettskolen. Trenerforum Vi har hatt møter i trenerforum hvor vi tar opp treningen og også opplæring av trenerne. Opplæring Fire trenere har vært på kurs i Friidrettsforbundets regi og gjennomgått Aktivitetslederkurs i Friidrett. Styresaker Styret har som alltid prioritert arbeidet med å gi de aktive et best mulig trenings- og konkurransetilbud. Trenersituasjonen har gjennomgående vært god hele sesongen for alle aldersgruppene. Styret har i 2004 særlig prioritert å følge opp utøverne i aldersklassene år, men har i høst også bedret tilbudet til aldersgruppen år. Videre har Sportsplassens fremtid som fullverdig friidrettsanlegg blitt viet stor oppmerksomhet og vi ser frem til et gjennombrudd etter at ferdigbygging av friidrettsanlegget Har tatt urimelig lang tid. Viktige styresaker har ellers vært organisering av dugnadsarbeid i forbindelse med Norway Cup, samt forberedelser og avvikling av gruppas mange arrangementer. Også i år ble det arrangert skolekamp i friidrett mellom Bekkelaget, og Ekeberg skole for klasse. Nedre Bekkelaget kunne dessverre ikke stille til start i år, noe som til dels skyldtes kommunikasjonssvikt. Skolekampen har vist seg å være et vellykket ledd i rekrutteringsarbeidet, og er et tiltak som er kommet for å bli. Også i år var det i samarbeid med Oslo Friidrettskrets lagt inn en egen klasse for funksjonshemmede i mai-stevnet på Sportsplassen. I likhet med foregående år utarbeidet styret også for 2004 et informasjonshefte inneholdende opplysninger om styret og trenere/oppmenn, treningstider, arrangementer, miljøtiltak, dugnader, klubbrekorder og adresse- og telefonliste. Ellers er rekrutteringsfolderen, som ble utarbeidet i forrige år, også blitt brukt i år. Arrangementer Følgende arrangementer har vært avviklet i 2004: Klubbmesterskap i hopp uten tilløp 2. februar på Bekkelaget skole Klubbmesterskap i terrengløp 3. mai på 18 BSK-posten

19 :26 Page 19 Ekeberg Mai-stevnet for gutter og jenter 10. mai på Sportsplassen Oslo-mesterskap i mangekamp for gutter og jenter år 26. og 27. mai på Lambertseter stadion Barneleker for gutter og jenter 7-10 år 3. juni på Sportsplassen Skolekamp Bekkelaget, Nedre Bekkelaget og Ekeberg 3. september på Sportsplassen Klubbmesterskap i 3-kamp 11. september på Sportsplassen Avslutningsukestevne 23. september på Lambertseter Stadion Idrettsmerkeprøver 6., og 13. september på Sportsplassen Med disse i alt 11 stevnene over 12 stevnedager hadde vi også i 2004 en meget aktiv arrangementssesong. Resultater 2004 Norgesmesterskapet veteraner innendørs mars i Drammen: Jostein Haraldseid nr.1 på 60m og i høyde u. t. Norgesmesterskapet veteraner utendørs juni i Kristiansand: Jostein Haraldseid nr. 1 på 100m, 200m og 300m HK. Ungdomsmesterskapet august på Fagernes: Mari Eide Gotfredsen nr. 5 på 300 m hekk i kl. J 15 Ungdomsmesterskapet innendørs februar i Drammen: Simen Vogt-Svendsen nr. 10 på 1500 m i kl. G 18/19 Världsungdomsspelen juli i Gøteborg: Sondre Wikshåland nr. 6 på 80 m i kl. G 13 Tyrvinglekene juli på Nadderud: Mari Eide Gotfredsen nr. 1 på 300 m hekk i kl. J 15 og nr. 5 på 200 m Sondre Wikshåland nr. 2 på 200 m og høyde i kl. G 13 og nr. 3 i lengde og på 60 m Kristina Kristianslund nr. 2 i liten ball og nr. 3 i kule, kl. J 11 Maja Thune nr. 3 i lengde i kl.. J 14 Kristian Brekke nr. 3 på 60 m i kl. G 12 Linea Høglund, Maja Thune, Marte Fanøy Salo og Emma Suhonen nr. 3 på 4 x 60 m i kl. J Christoffer Muri Stokke nr. 6 på 100 m i kl. G 18 Norway Games juni på Lambertseter: Mari Eide Gotfredsen nr. 1 på 300 m hekk, kl. J 15 Maja Thune nr. 1 i lengde og nr. 3 på 60 m, kl. J 14 Magnus Myre Solheim nr. 1 i høyde og lengde, kl. G 11 Sondre Wikshåland nr. 2 i lengde og på 60 m, og nr. 3 i høyde, kl. G 13 Thomas Glømmen nr. 2 i lengde og på 60 m, kl. G 12 Sara Thune nr. 3 i høyde og på 60 m, kl. J 11 Emma Suhonen Bangura nr. 1 i B-finalen på 60 m, kl. J 13 Regionalt ungdomsstevne for 13/14 år september på Nadderud Maja Thune nr. 2 i lengde, kl. J 14 Henriette Schjoll nr. 3 på 60 m hekk, kl. J 14 Sondre Wikshåland nr. 4 i lengde, nr. 5 i høyde og nr. 6 på 600 m i kl. G 13 Nordisk skoleidrettsstevne mai i København Maja Thune nr. 3 i lengde Kretsmesterskap: Følgende BSK ere er blitt kretsmestere (Oslo-mestere) i friidrett i 2004: Remi Andersen 3 km terrengløp kl. menn senior Mari Eide Gotfredsen 100 m, 200 m, 300 m og 300 m hekk kl. J 15 Henriette Schjoll 60 m hekk kl. J 14 Maja Thune 100 m, 200 m og lengde kl. J 14 Emma Suhonen Bangura 60 m kl. J 13 Gine Kronberg 1500 m, 900 m terrengløp kl. J 13 Marte Fanøy Salo 6-kamp kl. J 13 Sondre Wikshåland 60 m, høyde og 6- kamp kl. G 13 Martin Ringdal lengde og høyde uten tilløp kl. G 13 Thomas Glømmen lengde kl. G 12 Magnus Gotfredsen høyde kl. G 12 Magnus Myre Solheim høyde og lengde kl. G 11 Pernille Sina Lund 600 m terrengløp Linea Høglund, Sandra Høglund, Maja Thune og Henriette Schjoll 4x100 m kl. J 14 Veteranene Jostein Haraldseid (kl ), Kurth Magnussen (45-49), Willy Vangen (50-54), Leif N. Olsen(60-64), Morten Hultin (45-49), Pål Tobiasson (50-54) og Bengt Høglund (50-54) tok i alt 13 mesterskap i kretsmesterskapene for veteraner. Nye klubbrekorder 2004 Jenter 15 år 200 m Mari Eide Gotfredsen 27,46 (tangering) 300 m Mari Eide Gotfredsen 43,45 Jenter 14 år 60 m Maja Thune 8,33 (tangering) 200 m Maja Thune 27,58 60 m hekk (76,2) Henriette Schjoll 10,32 4 x 60 m L. Høglund M. Thune M. Fanøy Salo E. S. Bangura 32,69 4 x 100 m L. Høglund S. Høglund M. Thune H.Schjoll 55,1 Jenter 13 år 80 m Emma Suhonen Bangura 11, m Gine Kronberg 1.51,02 Jenter 11 år 80 m Sara Thune 12,87 Liten ball (80 g) Kristine Kristianslund 43,18 Gutter 17 år Lengde u. tilløp 3,16 Øyvind Patricksson Gutter 13 år 80 m Sondre Wikshåland 10, m Sondre Wikshåland 13, m Sondre Wikshåland 26,52 60 m hekk (76,2) Sondre Wikshåland 12,6 Høyde Sondre Wikshåland 1,50 (tangering) Gutter 12 år 80 m Thomas Glømmen 12,24 Gutter 11 år 80 m Magnus Myre Solheim 12,79 Lengde u. tilløp Magnus Myre Solheim 2,20 Oslo, den 12. januar 2005 Jostein Haraldseid Leder friidrettsgruppa BSK-posten 19

20 :26 Page 20 Håndballgruppens årsberetning 2004 Styrets beretning for kalenderåret 2004 Lagenes beretning for sesongen 2003/2004 Lagenes status pr Håndballgruppa holdt sitt årsmøte 02. februar 2004, og følgende styre ble valgt: Leder Henning Stordal 1 år Nestleder - sport Kjersti Granlund 1 år Nestleder - øko. Karin Hagen 2 år Styremedl. øko. Jorun Hougen 2 år Styremedlem utdanning/dommer Knut Larsen 2 år Styremedl. sekr. Ann Kr. Hansen 1 år Styremedlem materialforvalter Finn Pedersen 2 år Sportslig leder gutter/herrer Frode Stenvik 1 år Sportslig leder jenter/kvinner Nina Kristiansen 1 år Valgkomité: Det ble på årsmøte ikke valgt noe Valgkomité. Styret fikk mandat til å utnevne en valgkomité. Valgkomiteen: Kai Rune Dregan (leder) og Greta Kock Bøgh. Representanter i øvrige styrer og utvalg Foreldreutvalg Erik Borglin (leder), Hilde Søfting, Terje Ellingsen, Kjersti Granlund, Gry Elisabeth Mørch, Anne Sem-Johansen, Anne Mette Lier og Torild Marie Sæther. Styret ønsker å takke foreldreutvalget for den store jobben som ligges ned. Arbeidet som utføres av foreldre og i foreldreutvalget er enn av de viktigste oppgavene som utføres, for at vi skal kunne opprettholde den høye aktiviteten klubben har mot barn og ungdom. Takk for strålende støtte og stor innsats! Administrative Anne Borglin Styremedlem i regionsstyret NHF RØN Dommere Erik Borglin Forbundsdommer Kenneth Lillaas Dommer Hans Ove Haslerud Dommer Christian Sjøberg Dommer Pia Larsen Dommer Maja Ringdal Dommer Kamilla Jacobsen Dommer Katrine Didriksen Dommer Jørn Brentebråten Dommer Reimar Stenvik Veileder for dommere. Knut Larsen Dommeransvarlig I tillegg kommer Torjus Bjørnstad, Håkon Kristiansen og Per Martin Doknæs, som nylig har fått sin godkjennelse. Klubben gjennomførte høsten 2004 dommerkurs med 15 stk. fra J89, som nå kan godkjennes som dommer fra og med sesongen Det ble i forkant av inneværende sesong lagt nye regler for hvor mange dommere en klubb må stille med. Dette står i forhold til hvor mange lag klubben melder på til seriespill. Vi har gjennom denne sesongen arbeidet hard med å rekruttere og skolere spillere til å bli dommere. Uten dommere stopper håndballen. Det er derfor svært viktig at vi tar vare på de dommerne vi har og de unge dommerne andre klubber har rekruttert til denne viktige oppgaven. Sportslig prestasjoner sesongen 2003/2004 Representasjoner på landslag UK88 - Ungdomslandslaget for kvinner med kamper i Romania. Christina O Sullivan, Pernille Wibe, Charlotte Mordal og Anne Sofie Østerud. (Norge-Slovakia 35-20, Norge-Moldovia og Norge-Romania 28-26) Kretsmesterskap Bækkelagets Sportsklub var representert i 4 kretsfinaler. Jenter 1988 og jenter 1989 ble Kretsmestere, vi gratulerer lagene!! Gutter 17 og gutter 14 var også i kretsfinaler. Vi gratulerer med sølvmedaljer!! Bækkelagets Sportsklub har i tiden 1950 til og med 2004 tatt i alt 120 kretsmesterskap! Som følge av samlingen i regioner, er det nå slutt på Oslo Håndballkrets adelskalender, hva gjelder kretsmesterskap. Bækkelagets Sportsklub ble det nest mest vinnene laget i kretsen, kun slått av Nordstrand som har tatt ett kretsmesterskap mer enn oss. Regionsmestere Vi gratulerer jenter 1987 og jenter 1989 med regionsmesterskapet!! Utmerkelser Innsatspokalen 2003 for eldre junior ble tildelt Pia Larsen Innsatspokalen 2003 for yngre junior ble tildelt Christina O Sullivan Klubbens trenere og støtteapparat Det er gjennom året utøvet en stor innsats fra trenere, oppmenn og øvrige støtteapparat. Denne innsatsen er uvurderlig for enhver idrettsklubb, så også for Bækkelagets Sportsklub, Håndball. Styret vil takke alle for det store engasjement og det flotte arbeidet, hver og en av dere legger ned for de aktive og for klubben. Arrangement Klubben har gjennom sesongen ansvar for en rekke arrangementer. Dette er et arbeid som ikke går av seg selv. Mye krefter legges ned her og mange bidrar til gjennomføringen. Foreldreutvalg og klubbens egne aktive tar seg av de yngstes aktiviteter, mens arrangementgruppen tar seg av alle øvrige arrangementer. Erik Borglin har sporty tatt på seg oppgaven med å koordinere arrangement delen denne sesongen. I tillegg nevnes også Arne Skarperud, Finn Ormåsen, Espen Kirkeby og Anne Borglin. Styret takke alle som bidrar til gjennomføringen av klubbens arrangementer! Styrets arbeid Det er holdt 15 styremøter frem til Det har for styret vært et hektisk år. Det har vært svært mange oppgaver og stor aktivitet på flere områder i klubben. Det har tidvis vært hektisk møtevirksomhet. Vi har vært representert på kretsting/regionsting og på klubbseminaret til Bækkelagets Sportsklub. Ved siden av styremøtene, har det også vært en rekke arbeidsmøter, sonemøter, samt møter med regionen. Etter etablering av region har vi registrert et vesentlig merarbeid i styret. Den fleksibilitet og oppfølging vi hadde i Oslo Håndballkrets har vi dessverre ikke lengre i den nystartede regionen. Dette har vært til stor belastning for styre. Arbeidet intern i styret har ellers fungert bra. Alle verv har store og tidkrevende oppgaver, som må løses. Det vil derfor etter hvert, fremtvinge seg andre løsninger å drifte håndballen i Bækkelaget på. De administrative oppgavene i håndballgruppa har tatt en for stor del av tilgjengelig tid. Dette føler styret til en hvis grad har gått utover oppgaven med det sportslige og den visjonære delen av styrets arbeid. Dog er det brukt mye tid på tilretteleggelse av de sportslige forhold for lagene. Klubbens begrensede hallkapasitet har også gitt styret mange store utfordringer. Gruppens Mål- og retningslinjer er nå satt på papiret og er i disse dager ute til en siste høring. Klubben har i 2004 utarbeidet sin klubb håndbok. Håndballgruppen har på sin agenda å 20 BSK-posten

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Ski: Philip og Joakim har vært på landslagssamlinger i hopp med A-landslaget, i Oberstdorf. Trym på samling med landslagt i Sölden.

Ski: Philip og Joakim har vært på landslagssamlinger i hopp med A-landslaget, i Oberstdorf. Trym på samling med landslagt i Sölden. REFERAT FRA MØTE I HOVEDSTYRET I BÆKKELAGETS SPORTSKLUB (BSK) Tid: Tirsdag 29. oktober kl. 18:30 Oslo, 15.11.2013 Sted: BSKs kontorer Til stede: Øystein Sundelin, Gunnar Kvarme, Kolbjørn Jacobsen, Ragnhild

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Styrets sammensetning: Etter årsmøte i mars hadde Fotballgruppen følgende styre til godkjenning av Generalforsamlingen:

Styrets sammensetning: Etter årsmøte i mars hadde Fotballgruppen følgende styre til godkjenning av Generalforsamlingen: BÆKKELAGETS SPORTSKLUB - FOTBALLGRUPPEN FOTBALLGRUPPENS ÅRSBERETNING FOR 2016 Styrets sammensetning: Etter årsmøte i mars hadde Fotballgruppen følgende styre til godkjenning av Generalforsamlingen: Leder:

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsmøte Rælingen fotballklubb

Årsmøte Rælingen fotballklubb Årsmøte Rælingen fotballklubb Sted: Klubbhuset Marikollen Tid: 15. februar kl 18.00 AGENDA 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av fremmøtte medlemmer 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

SPORTSPLAN - Rekruttering og kompetanse Aug 2017

SPORTSPLAN - Rekruttering og kompetanse Aug 2017 3.6 Rekruttering Rekrutteringstiltak spillere: For at klubben skal kunne opprettholde målsettingen om å gi et tilbud til alle som vil spille fotball og samtidig ha sportslige utfordringer for de som ønsker

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa. 27. April 2010

Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa. 27. April 2010 Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa 27. April 2010 Stor idrettsglede i mange årsklasser ÅPNING Dagsorden Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg avdirigent Oppsummering av

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset

Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset Nr. 1 2004 70 årgang Organ for Bækkelagets Sportsklub Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering Godkjenne

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Årsmøte. Store Bergan IL Fotball Fredag 27. februar 2015. Avholdes på Magasinet Cafè, Framnæs

Årsmøte. Store Bergan IL Fotball Fredag 27. februar 2015. Avholdes på Magasinet Cafè, Framnæs Årsmøte Store Bergan IL Fotball Fredag 27. februar 2015 Avholdes på Magasinet Cafè, Framnæs 1 1. Godkjennelse av innkallingen Dagsorden 2. Valg avmøteleder, sekretær og to representanter til å underskrive

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey. no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: mer: Bent

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2013

LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2013 LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2013 Innhold 1. STYRET/ ORGANISASJON... 2 2. ØVRIGE VERV/ ANSVARSOMRÅDER... 2 3. TILSTANDSRAPPORT... 3 4. MØTER OG UTVALGSAKTIVITET... 3 5. KLUBBDRIFT OG ADMINISTRASJON...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Tid: Tirsdag 7.2.17 kl. 20.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

HS sammendrag fra HS 7. september 2009. Referent: Inger Elisabeth Kvaase

HS sammendrag fra HS 7. september 2009. Referent: Inger Elisabeth Kvaase HS sammendrag fra HS 7. september 2009 Tilstede: : Henning Andersen (HA), Bjørn Tore Lie (BTL), Knut Larsen (KL), Sverre Lund (SL), Tina Karstensen (TK), Tor Brenna (TB), Lars Maanum (LM), Jo Evensen (JE),

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

For trivsel og utvikling i nærmiljøet

For trivsel og utvikling i nærmiljøet Protokoll fra Årsmøtet 2012 i Flaktveit IK avholdt i Vi bryr oss salen 2. mai 2012. Vi hadde den ære og glede å ha Trond Mohn til stede ved innledningen av vårt årsmøte. Engasjert og inspirerende sa han

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 2. mars 2011 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Bækkelagets Sportsklubs idrettsskoler i sommerferien

Bækkelagets Sportsklubs idrettsskoler i sommerferien Bækkelagets Sportsklubs idrettsskoler i sommerferien Velkommen til våre idrettsskoler i uke 26 og 33 (27.juni til 1.juli) for barn født 2003 til 2010. Vi tilbyr: Fotballskole Håndballskole Innebandyskole

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2015 Side 1 av 5 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2015 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Knut

Detaljer

ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016

ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016 ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016 Styret i fotballgruppa har hatt følgende sammensetning i 2016: Leder: Sigurd Emil Wåge Nestleder: Terje Lundal Sportslig leder senior: Thor Håkon Sternhoff Sportslig leder

Detaljer

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson.

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson. Ishockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey.no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlemmer:

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets Årsberetning 2009 Petter Hansen, Solli BK Europamester 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Styrets sammensetning... 3 2. Styrets Intensjoner... 4 3. Organisasjon... 4 4. Klubbene i OBK... 5 5. Aktiviteter...

Detaljer

Årsberetning. Bømlo IL

Årsberetning. Bømlo IL Årsberetning Bømlo IL 2016 1 Styrets sammensetning Leder: Odd Kåre Mæhle Nestleder: Cecilie Vold Styremedlemmer og varamedlemmer: John Kenneth Melkevik, Lars Anton Eidesvik, Bente Linn Hetlelid, Ivar Barane,

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Strategiplan NBF. Hockeyseksjonen 6/26/2013 1

Strategiplan NBF. Hockeyseksjonen 6/26/2013 1 Strategiplan NBF Hockeyseksjonen 6/26/2013 1 6/26/2013 2 Handlingsplan for «Aktivitet» Ambisjon: Flere aktive på alle alderstrinn av begge kjønn, herunder hindre frafall. Få organiserte minirunder for

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer