Bergen Group. Kundeseminar TQM Partner - 21 September 2010 Asbjørn Grini, Konserndirektør KHMS TQM Enterprise

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen Group. Kundeseminar TQM Partner - 21 September 2010 Asbjørn Grini, Konserndirektør KHMS TQM Enterprise"

Transkript

1 Kundeseminar TQM Partner - 21 September 2010 Asbjørn Grini, Konserndirektør KHMS TQM Enterprise

2 AGENDA Hvem/hva er!? Et behov oppstår. Formål og hensikt. Anskaffelsesprosessen. Implementering i selskaper og konsern. Oppsummering og KSF. 2

3 2009 Mill NOK BERGEN GROUP - FOUR BUSINESS AREAS SHIPBUILDING MARITIME SERVICE OFFSHORE TECHNOLOGY Offshore vessels: Seismic vessels: Research vessels: RoPax Specialized cruise ship Conversions Ship design Maintenance and overhaul of engines Authorized MTU repair yard Maintenance and overhaul of civil and military vessels Docking New build: - Offshore - Onshore Subsea Installation Maintenance Modification Engineering Offshore- and maritime cranes Installation of pipe systems Installation of electrical systems Manpower and project manning Gross revenue: EBITDA: 234 Gross revenue: 323 EBITDA: 33 Gross revenue: EBITDA: 103 Gross revenue: 690 EBITDA: 66 3

4 FOCUS ON CORE BUSINESS ASA Business Development Shared Services AS Management AS BG BSM AS BG Risnes AS Bg Idntækni BG Intech AS SPL Norway Shipbuilding AS Maritime Services AS Offshore AS Technology AS Fosen AS Kimek AS Rosenberg AS Dreggen AS BMV AS Skjøndal AS Hanøytangen AS Skarveland AS ShipDesign AS Laksevåg AS Kimek Offshore AS Vest Elektro AS Halsnøy AS Engineering AMIA SiJo AS 4

5 STRATEGIC LOCATIONS 5

6 NOK MILLION BERGEN GROUP REVENUE GROWTH Considerably growth over the past years, both organically and through the acquisition of established companies such as Rosenberg Verft, Dreggen Cranes and Fosen Holding Omsetning fordelt pr divisjon SHIPBUILDING OFFSHORE MARITIME SERVICES TECHNOLOGY

7 AGENDA Hvem/hva er!? Et behov oppstår. Formål og hensikt. Anskaffelsesprosessen. Implementering i selskaper og konsern. Oppsummering og KSF. 7

8 Et behov oppstår hvordan vi hadde det... En brukerundersøkelse blant daglige ledere og KHMS ansvarlige i konsernet, foretatt i 2009 viser at selskapene i konsernet bruker ulike metoder for deling av styrende dokumentasjon: Intranett som portal for deling av KS dokumentasjon, støttet av manuell oppdatert liste i Excel. Deling av KS dokumentasjon på fellesområde i MS Explorer og delvis på intranett støttet av manuell vedlikeholdt Excel lister. Bruk av kildedokument med hyperlinker til område i MS Explorer. Mappestruktur på avgrensende områder samt papirkopier som er delt ut. Annen Informasjonssystem med tung brukergrensesnitt. Definere / avgrense behov mest mulig presist i kravspek.

9 Et behov oppstår hvordan vi hadde det... FELLESNEVNERE: Løsninger støtter ikke automatisk versjonsstyring og kontroll. Begrensninger iht. deling av dokumenter. Eksisterende løsninger er ressurskrevende og lite hensiktsmessig. Uønsket risiko for å ta i bruk feile / foreldete versjoner. Systemene er fokusert på oppfyllelse av dokumentasjonskrav, og ikke prosessrettet. (prosesstankegangen er ISO krav)

10 Et behov oppstår konkrete eksempler fra selskapene. Utfordringen ligger på tilgjengeliggjøring og vedlikehold på teamledernivå (dokumentkontroll og implementering av gjeldende rutiner og instrukser). (...) Fungerer OK, men sårbart Som en konsekvens av stadig større konkurranse innen flere av markedssegmentene våre selskaper konkurrerer innenfor vurderer vi videreutvikling av dagens kvalitetssystem vi har for selskapene. ( ) Dagens system er i stor grad basert på dokumenter i papirform Vi må ha et system som er spesialtilpasset til KHMS, en kvasiløsning har vi allerede. Vi må revidere KHMS systemet vårt til å bli prosess-orientert....og systemet må være på plass før vi starter dette arbeidet. KHMS systemet må ikke være et stort, tungt og med høy brukerterskel. Dette systemet må være et "visuelt" "klikke" program der du lett finner det du er ute etter i de forskjellige prosessene.

11 AGENDA Hvem/hva er!? Et behov oppstår. Formål og hensikt. Anskaffelsesprosessen. Implementering i selskaper og konsern. Oppsummering og KSF. 11

12 BERGEN GROUP - KEY STRATEGIES CORE VALUES Corporate Governance ASA complies with the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance, issued by the Norwegian Corporate Governance Board (NUES) Quality management policy Implementing a ZERO fault philosophy, developing long term relationship with customers, continuously improving business processes HSE policy Implementing a ZERO mindset philosophy, commitment from Executive Management in the Group and from Management in all sub companies. Further develop knowledge and skills to improve safety attitude- and consciousness throughout the organization Drug and alcohol policy ZERO tolerance policy 12

13 Formål og Hensikt. Hva skal en IT applikasjon for Kvalitetsstyring bidra med? Samle, strukturere og følge opp styrende dokumenter. Forenkling og bedre tilgjengelighet for brukere, støtte intuitiv søkefunksjonalitet. Koble dokumenter mot krav. (samsvarsvurdering mot ISO m.m.). Koble dokumenter mot relaterte dokumenter (maler, sjekklister). Dokumentstyring med status, revisjon, dokumenteier, historikk. Tilgangs- endrings- og godkjenningskontroll. Tilby grafisk grensesnitt som støtter prosesstankegangen. Konsernintegrasjon dele dokumenter på tvers. LAV BRUKERTERSKEL ENKELT Å FORSTÅ! Å ta i bruk et IT basert verktøy for Kvalitetsstyringssystemene er forankret i strategien samt handlingsplan. Besluttet på konsernnivå.

14 AGENDA Hvem/hva er!? Et behov oppstår. Formål og hensikt. Anskaffelsesprosessen. Implementering i selskaper og konsern. Oppsummering og KSF. 14

15 Anskaffelsesprosessen Et tverrfaglig samarbeid. Utarbeidelse av Krav & Behovsspesifikasjon + Rollefordeling. SELSKAPENE / KONSERN: Samordning, definering samt behovsavgrensning ift omfang av type dok. KONSERN: KHMS (faglig relevans av systemet) IT (krav og ytelse) Innkjøp (kvalitetsstyrt anskaffelse) Selve Anskaffelsesprosessen. Tilbudsutsendelse. Tilbudsevaluering, kriterier og bruk av vektet prismatrise. F.eks. Økonomi (regnskap, likviditet, soliditet,). Priselementer, gjennomføringsevne, etc Tilbakemelding til tilbydere og evt. justering av tilbud Forhandlingsmøter. Harde fakta og jakten på den gode magefølelsen. Kontraktsforhandling / Kontraktsformalia. Signering av kontrakt.

16 AGENDA Hvem/hva er!? Et behov oppstår. Formål og hensikt. Anskaffelsesprosessen. Implementering i selskaper og konsern. Oppsummering og KSF. 16

17 Implementering i Selskaper og Konsern. Pilotprosjekt og Oppstart. Fase 1 Pilotgruppe, 2 modne selskaper. Tilpasning kodedata, Installasjon og informasjon, Opplæring i bruk. Superbrukerkurs / Train the trainers course. Kurs, kursmateriale Utvikles selv og er 100% tilpasset vår bruk. Brukerstøtte Intern ressurs. Få hjelp / assistanse når man trenger det. P.t. single point of contact mot TQM Partner. Dvs. koordinering og deling av kompetanse. Evaluering og justering før neste fase: Fase 2 Øvrige selskap. Prioritert Implementerting ift: Forankring i Ledelsen, Modenhet, Motivasjon, Ressurstilgjengelighet i selskapene, Kapasitet på support fra konsern.

18 Implementering i Selskaper og Konsern. Reelt Case, BG Laksevåg et lite Fyrtårn innen KS i BG. Om BG Laksevåg. Hører til Divisjon Maritime Service. Kontrakt med Forsvaret for bla vedlikeholdsoppdrag på Nansen-klasse fregatter. ISO 9001:2008 sertifisering er et konkret kundekrav fra Forsvaret. Status utvikling av Kvalitetsstyringssystem. Prosessutvikling og implementering av TQM oppstart i Sertifisering ihht ISO 9001:2008 innen første halvår Både BG Laksevåg og Sertifiseringsselskapet (TI) ser klare samhandlingsgevinster mellom TQM og ISO Sertifiseringsprosessen. Bruk av TQM forenkler forståelsen for egne prosesser samt synliggjør potensialet ift ISO sertifisering. Adm.Dir. er en tydelig eier av prosjektene og drivkraft i selskapet. Ansatte forstår prosessene, sammenhengene og gevinstene. På sikt vil både TQM og ISO sertifisering tjene seg inn mange ganger

19 AGENDA Hvem/hva er!? Et behov oppstår. Formål og hensikt. Anskaffelsesprosessen. Implementering i selskaper og konsern. Oppsummering og KSF. 19

20 Oppsummering og noen Kritiske Suksessfaktorer. består av mange forskjellige selskaper med ulike behov. Stor spredning i selskapskultur, utgangspunkt, produkter, tjenester. Det var derfor viktig for oss å avgrense behov og krav. Unngå Ole-Brum effekten. Mange selskaper har opprinnelig vært selvstyrte grunderbedrifter; Uerfaren med konserntankegang /systematikk. Generell motstand mot endring slik har vi alltid gjort tingene Innsalg av løsninger vs. Konsernvedtak tredd ned over hodene Store gevinster ved å gjøre felles anskaffelse og implementering. Stordriftsfordeler med felles Verktøykasser. TQM Enterprise bidrar til å profesjonalisere bruk og deling av styrende dokumentasjon på en optimal måte. TQM Partner har vist betydelig evne til oppfølging og service fra første dag og er noe vi forventer og håper vil utvikle TQM til det beste for begge parter fremover. Langsiktig samarbeid gir varige resultater!!!

21 Rollebeskrivelser og ansvar styres best gjennom TQM!

22 BERGEN GROUP QUALITY THROUGH SERVICE AND INNOVATION THANK YOU FOR YOUR ATTENTION! Source: Company 22

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune?

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? egovernment Omstilling av offentlig sektor ved hjelp av IKT Eksamensoppgave SOS6510 egovernment NTNU våren 2012 Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? Eksamensoppgaven er skrevet

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Silje V. Nordgarden og Anne Siri B. Carlsen En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Del II Masteroppgave 2013 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Ledelsens gjennomgåelse. 19. juni 2013. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Ledelsens gjennomgåelse 19. juni 2013 Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Side: 2 av 10 Innhold 1. Formål... 3 2. Sammendrag... 3 3. Prosessytelse... 3 4. Produkt og tjeneste samsvar...

Detaljer

VÅR EVNE TIL VERDISKAPING KOMPETANSEREGNSKAPET MAMUT ASA 2003

VÅR EVNE TIL VERDISKAPING KOMPETANSEREGNSKAPET MAMUT ASA 2003 VÅR EVNE TIL VERDISKAPING KOMPETANSEREGNSKAPET MAMUT ASA 2003 VERDISKAPING I FOKUS Mamut fyller 10 år i 2004, et år som vil bli minst like begivenhetsrikt for selskapet og alle involverte som årene vi

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud

Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud 2012 Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud Grand Hotel Oslo, 19. april www.prosjektledelse.org VELKOMMEN NFP Arena for prosjektledere 2012 2

Detaljer

Utfordringer ved innføring av KL systemer

Utfordringer ved innføring av KL systemer Utfordringer ved innføring av KL systemer TQM Brukerforum Tirsdag 21. september 2010 Ole Johan Dahl Principal Consultant Sustainability and Innovation - Risk management and CR Det Norske Veritas AS Mob:

Detaljer

Styret tar revidert tiltaksplan for anskaffelsesområdet til orientering og ber om å bli orientert om den videre utvikling på anskaffelsesområdet.

Styret tar revidert tiltaksplan for anskaffelsesområdet til orientering og ber om å bli orientert om den videre utvikling på anskaffelsesområdet. ØKONOMI Kartlegging av anskaffelsesområdet 2011 På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) har konsulentfirmaet PwC i 2011 gjennomført en kartlegging av anskaffelsesområdet i UH-sektoren. Kartleggingen

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus

Rapport. 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus Rapport 3 tips for vellykket migrering med brukerne i fokus 2 Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1. Skape forutsetninger allerede i migreringsplanen Side 4 Ta hensyn til virksomhetens behov Side 4 Analysere

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Eksamensoppgave egovernment NTNU våren 2008 19.04.2008. Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008. Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i

Eksamensoppgave egovernment NTNU våren 2008 19.04.2008. Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008. Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008 Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i Fredrikstad kommune? Eksamensoppgaven er utarbeidet av Turid Johansen og Karine Engebretsen studentnummer 702840 og

Detaljer

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling DIFI Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling Prosjektdokument fra Semicolon Dato: 19. mars 2014 Versjon: 0.9 Forfattere: DNV GL: Per Myrseth Karde: Erlend Øverby Karde: Geir Jevne Karde:

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14. Versjon 1.0

IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14. Versjon 1.0 IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14 Versjon 1.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppsummering... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 1.4 Regler for bruk av begrepene... 3 Forvaltning av begreper... 3 2 SENTRALE BEGREPER...

Detaljer

Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet

Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet Difi gjennomfører en årlig revisjon av alle anvendelsesområder i listen over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig

Detaljer

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene?

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Rapport Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Erfaringer med fagsystemet Profil på bærbare enheter Samarbeidspart: 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Hva er Mobil

Detaljer

sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING!

sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING! sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING! Norconsult AS, Hovedkontor Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.no www.norconsult.no

Detaljer

Evaluering av BTV Innkjøp

Evaluering av BTV Innkjøp Evaluering av BTV Innkjøp Innkjøpssamarbeidet i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner Oslo, 6. mai 2009. Forord Innkjøpsrådet har på vegne av fylkesrådmennene i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Implementering og bruk av butikkdata i Kremmerhuset Ting & Sånt AS

Implementering og bruk av butikkdata i Kremmerhuset Ting & Sånt AS NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2009 Masterutredning i hovedprofilen økonomisk styring Veileder: Audun Andreas Dahl Implementering og bruk av butikkdata i Kremmerhuset Ting & Sånt AS Utnyttes potensialet

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift Nesodden kommune 25.10/2011 RAPPORT 5/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 NESODDEN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Risikovurdering av publiseringsverktøyet Vortex

Risikovurdering av publiseringsverktøyet Vortex Enhet for internrevisjon UNIVERSITETET I OSLO Risikovurdering av publiseringsverktøyet Vortex Distribuert til: Universitetsdirektør Kopi: Kommunikasjonsdirektør IT-direktør Gjennomført av: Rådgiver Cecilie

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer