Arkivliste - Mundal Hotell (SFF-87001)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivliste - Mundal Hotell (SFF-87001)"

Transkript

1 Arkivliste - Mundal Hotell (SFF-87001) Nummer Innhald Periode Merknad B korrespondanse O1. L1. Korrespondanse O1. L2. Korrespondanse 1903 O1. L3. Korrespondanse 1904 O1. L4. Korrespondanse 1905 O1. L5. Korrespondanse 1906 O1. L6. Korrespondanse 1907 O2. L1. Korrespondanse 1908 O2. L2. Korrespondanse 1909 O2. L3 Korrespondanse 1910 O3. L1. Korrespondanse 1911 O3. L2. Korrespondanse 1912 O4. L1. Korrespondanse 1913 O5. L1. Korrespondanse O5. L2. Korrespondanse O6. L1. Korrespondanse 1918 O6. L2. Korrespondanse 1919 O6. L3. Korrespondanse 1920 O6. L4. Korrespondanse 1921 O7. L1. Korrespondanse 1922 O7. L2. Korrespondanse 1923 O7. L3. Korrespondanse 1924 O8. L1. Korrespondanse 1925 O8. L2. Korrespondanse 1926 O8. L3. Korrespondanse Kopibok med register O10. L1. Korrespondanse 1928 O10. L2. Korrespondanse 1929 O11. L1. Korrespondanse 1930 O11. L2. Korrespondanse 1931 O12. L1. Korrespondanse 1932 O12. L2. Korrespondanse 1933 O13. L1. Korrespondanse O13. L2. Korrespondanse 1936 O14. L1. Korrespondanse 1937 O14. L2. Korrespondanse 1938 O14. L3. Korrespondanse 1939 O15. L1. Korrespondanse 1940 O15. L2. Korrespondanse 1941 O15. L3. Korrespondanse 1942 O15. L4. Korrespondanse 1943 O15. L5. Korrespondanse 1944 O15. L6 Korrespondanse 1945 O15. L7. Korrespondanse 1946

2 O15. L8. Korrespondanse 1947 O15. L9. Korrespondanse 1948 O15. L10. Korrespondanse 1949 O16. L1. Korrespondanse 1950 O16. L2. Korrespondanse 1951 O16. L3. Korrespondanse 1952 O16. L4. Korrespondanse 1953 O16. L5. Korrespondanse 1954 O16. L6. Korrespondanse 1955 O17. L1 Korrespondanse 1956 O17. L2. Korrespondanse 1957 O17. L3 Korrespondanse 1958 O17. L4. Korrespondanse 1959 O18. L1. Korrespondanse 1960 O18. L2. Korrespondanse 1961 O18. L3. Korrespondanse 1962 O19. L1. Korrespondanse 1963 O19. L2. Korrespondanse 1964 O19. L3. Korrespondanse 1965 O19. L4. Korrespondanse 1966 O20. L1 Korrespondanse 1967 O20. L2. Korrespondanse 1968 O20. L3. Korrespondanse 1969 O21. L1. Korrespondanse 1970 O21. L2. Korrespondanse 1971 O22. L1. Korrespondanse 1972 O22. L2 Korrespondanse 1973 O22. L3. Korrespondanse 1974 O22. L4. Korrespondanse 1975 O23. L1. Korrespondanse 1976 O23. L2. Korrespondanse 1977 O23. L3. Korrespondanse 1978 O24. L1. Korrespondanse 1979 O24. L2. Korrespondanse 1980 O24. L3 Korrespondanse 1981 O24. L4. Korrespondanse 1982 O25. L1. Om reisehandbøker O25. L2. Vestlandske Hotel og Restauratørforening O25. L3. Den norske Turistforening O25. L4. Vestlandske Husflidlag O25. L5. Landslaget for reiselivet i Norge. Foreining for reiselivet i Norge. O26. L1. Norske Turisthotellers Foreining O26. L2. Norsk Hotel og Restaurantforbund. Bergens Hotel og Restaurantørforening O26. L3. Turisttrafikkomiteen O26. L4. Balestrand og Fjærland Reiselivslag O27. L1. Balestrand og Fjærland Reiselivslag 1981 O27. L2. A/S Turisthotellenes Servicekontor. Utviklingsselskap for Reiselivsnæring A/S

3 027. L3. Ymse korrespondanse Udatert C sakspapir 28 Fremmedbog Fremmedbog gjestebok restaurangen Bræbu Fremmedbog Fremmedbog Fremmedbog Fremmedbog Fremmedbok Fremmedbok Fremmedbok Fremmedbok Fremmedbok O39. L1 Om framandkontroll O40. L1. Nyårshelsingar frå Bennett`s. Tidleg samband O40. L2. Brev frå Wm. Cecil Slingsby, vil ha moderasjon 1894 ved bestilling, fordi han får så mange til å koma til Noreg. O40. L3. Kopi av kontrakt med Bureau Scandinavie i 1896 Bruxelles. O40. L4. Ein italienar vil kjøpa «shepherd`s flute» O40. L5. «Cook`s Conducted Tours», prenta program 1901 med tre turar til Fjærland O40. L6. Hotellinspeksjon O40. L7. Pianokjøp 1903 O40. L8. Om kjøp av hotellet. O. Dahle vil låna pengar i 1905 England. O41. L1. Klage over skyssen frå Cook`s. Brev Frå Brita 1907 Dahle til O. Dahle (på Lærdal) med komm. O41. L2. Om rabatt i lågsesong. Balestrand får for mange 1910 turistar. Litt historikk. O41. L3. Klage over ugreie med telegrafsambandet, tap 1912 av kundar. O41. L4. Klage over postkassen på hotellet O41. L5. Klage over matstellet frå D.N.T. Utkast til svar Brev til Birgit Teiten om å koma i læra eller arbeid på Grand. Klage over matstellet på Amtliches Reisebûro. O41. L6. Hagen. Ymse innkjøp. Prislista fyr 1914 fraa Balvolls planteskule, (prenta). Om Kjøkenhagen. O41. L7. Om vøling av vegar og vardar mot Veitestrand og Lunde. Korr. med amtsingeniøren. O41. L8. Om skjenking. Nekting av løyve til Bræbu Uttale frå Forening for Reiselivet. Ny søknad om berre øl, også nekta. Løyve til Landsøl O42. L1. Om båtsambandet til Fjærland O42. L2. Fotograf Carl Tietz, Balestand, om tysk

4 Flottenverein. Noregstur for danske studentar. O42. L3. Om lån og gjeld. Ymse Kvitteringar frå første tida. O42. L4. Om ymse turar over breen O42. L5. Om rasjonering. Ymse merke frå Brev frå Adolph von Tangen-Jordan om rasjonering på te. O42. L6. Skadebot, 100 kroner, for åring som gjekk i 1919 bekken. O42. L7. Om bilkjøp. Brann i bilen. Usemje om tidspunktet for forsikringa. O42. L8. Hotellet bode fram til sal O43. L1. Om turar til breane. Skyssing. Brev frå Cook`s om betring av stolkjerrene så passasjerane ikkje vert våte L2. Pianoet. Reparasjon og stemming O43. L3. Om bilkjøp. Rutebilløyve, vegavgift O43. L4. Om bilkjøp. Forsikring. Skyssing. Motstand i bygda. Godkjendelseserklæring O43. L5. Køyreulukke med stolkjerre ved utflukt til 1926 Bøyabreen. O43. L6. Køyreulukke, hest sprang ut O43. L7. Køyreulukke med stolkjerre O43. L8. Sigurd Dahle fortel om Fjærland til? 1930 O44. L1. Hagen. Hageplan og plan over steinbed Planteliste og forklaring i brev frå Knut Fægri. O44. L2. Båtar hotellet eig. M/B Peik og M/B Bille Om kjøp, synfaring. Passasjersertifikat. O44. L3. Kjøp av radiogrammafon O44. L4. Ymse om leige og kjøp av jord i Mundal O44. L5. Korrespondanse med Havnedirektøren om oppankring av fiskeflåten utanfor hotellet. Reglement. Klage på snurpenotfiske. O44. L6. Vøling av vegar og vardar på overgangen Fjærland Sogndal. D.N.T. O44. L7. Køyreulukke, stolkjerre velta ved forbikøyring av 1936 bil. O44. L8. Om fjellovergangar frå Fjærland. Fjærland Veitestranden, frå Sogns Tidende 14/ O44. L9. Ymse obligasjonar og skuldbrev Kausjonserklæringar. O44. L10. Arbeidstilsynet O45. L1. Om båtsambandet til Fjærland. F.S.F O45. L2. Hagen. Kjøp av frø og plantar. Planting av frukttre. O45. L3. Om skjenking. Løyve, avgift, ymse om prisar O45. L4. Om prisar, praksis med drikkepengar. Spørsmål 1939 frå J.C. Lindstrøm, Lærdal. O45. L5. Køyreulukke, stolkjerre velta ved Bøyabreen. 1939

5 O46. L1. Opphald av kunstnarar i Fjærland, m.a. Sigrid Bôlling, A. Heaton-Cooper, Christopher Munthe, Margrethe Munthe, Hans Gjesme, Mons Breidvik. O46. L2. Kjøp av tobakksplanter O46. L3. Admiral Tauk Nielsen, opphald ved hotellet Instruks. Ymse korr. med fam. T.N. O46. L4. Statistikk over overnattingar O46. L5. Bruk av hotellet under krig. Brev til Birger Bergaust, London. S. Dahle fortel om livet under krigen. Stenging av hotellet O46. L6. Om bygging av symjebasseng O46. L7. Usemje om oppgjer for brullyp O46. L8. M/B Bille, skyssbåt. Søknad om bensin O46. L9. Leiting etter sakna turist O46. L10. Klage over ekstrakrav for koffertfrakt o.l O46. L11. Selde drikkevarer, notisbok O47. L1. Nattebesøk. Ungdomar frå bygda som tek seg inn i huset. NB: (Konfidensielt!) O47. L2. Rasjonering. Ymse om teljingar og oppgåver Ymse rasjoneringskort og merke fram til Mjølkebok frå O47. L3. Turing til Breane. Skyssing. Prisar O47. L4. Ulukke. Speidargut kom bort O48. L1. Søknad om hotelløyve. Løyve til å nytta nemninga Turisthotell. O48. L2. Ymse turar over breen. Om førar og førarløn Om tilbakegang av breen Nye patentførarar. O48. L3. Fritt opphald for kunstnarar, mot å opptre O48. L4. Hagen. Om ymse frø. Sprøyting av frukttre. Ny hage med terasse, nytt gjerde. O48. L5. Om skjenking. Løyve, avgift, ymse om prisar O48. L6. Pianokjøp O48. L7. Hotellopphald som gåve i ymse lotteri O49. L1. Kjøp av jord frå Ingebrigt H. Mundal. Evt. kjøp av nausttomter. O49. L2. Statistikk over opphald ved hotellet O49. L3. Om fiske og fjellklatring, interesserte gjester O49. L4. Ugreie med ein reiseleiar O49. L5. N.G.O. Flyfotografering. Kart O49. L6. Om engelske gudstenester i Fjærland. Gratis opphald på hotellet for eng. prestar. Fond til innkjøp av engelske bibliotek. O49. L7. Vøling av veg O50. L1. Om turar til breane. Skyssing. Prisar O50. L2. Turar til breane. Skyssing. Prisar O50. L3. Om bilkjøp. Avskilting O50. L4. Medalje for lang og tru teneste tildelt Marita Moldestad. 1971

6 O50. L5. Hotellinspeksjon O50. L6. Innbyding til kronprinsparet. Ymse takkeskriv frå Slottet. O50. L7. Om båtsambandet til Fjærland. F.S.F Brev frå Sogn Samferdselsnemd. O50. L8. Ymse kurs halde ved hotellet, m.a. Educational Holidays og Norsk-Engelsk Geografikurs. O50. L9. Vitjing av kronprinsesse Sonja O50. L10. Kontakt med Lester og Walter Mondale, USA O51. L1. Om forsikring O51. L2. TONO O51. L3. Arbeidstilsynet O51. L4. Om skjenking. Løyve, avgift, ymse om prisar O52. L1. Cruisetrafikk O52. L2. Kraft durch Freude, tysk nazistisk org., grunnlagt 1933, arr. av billege feriereiser m.a. Planar om landsetjing i Fjærland. O52. L3. Cruisetrafikk, S/S Nevada. To turar med brit skulegutar. Til Bøyabreen. O52. L4. Cruisetrafikk, S/S Dilwara. Brit. skulegutar til 1938 Bøyabreen, der det vart stole mykje frå bua. O52. L5. Cruisetrafikk O52. L6. Cruisetrafikkk, M/S Borneo. Tre turar med 1962 gutar og éin med jenter. O52. L7. Cruisetrafikk O53. L1. Kommisjonssal. G.C. Rieber, sal av skinn. Ymse korr. om sal. Klage over møll i ein skinnfell. O53. L2. Kommisjonssal. Sølvvarer O53. L3. Kommisjonssal. Handarbeid. Jørgine Offerdal, Ofredal, sender ymse tresaker, korger og dukar. Margretha Hærum, hardangersaum. Birgitte Høisæther, helka ting. O53. L4. Kommisjonssal. Ymse handarbeid, m.a. bjøller frå Hestenesøyra, lurar frå Frønningen. Prospektkort, slireknivar og ymse lærarbeid. Sal av Aurlandssko for G. Nesbø, Aurland. O54. L1. Reklame. C.F. Berg: Reiselexikon, Annonse i Politiken 1911 om vinterturisme i Fjærland, annonse om det same på eng. i The Field. Russisk Fører gennem Skandinavien, O54. L2. Reklame O55. L1. Reklame. Prenting av konvoluttar og brevark O55. L2. Reklame O55. L3. Reklame O55. L4. Reklame, udatert. O56. L1. Skatt. Klagar på likninga O56. L2. Skatt. Skattebok for Mundal Gjesteheim (Viki) Ymse skriv og kvitt. O56. L3. Skatt. Ymse skriv og kvitt

7 O57. L1. Skatt. Bokettersyn. Revisjon O57. L2. Trygdekassen. Kvitteringsbok for sjukekassen O57. L3. Omsetningsrådet. Ymse skriv og oppgåver O58. L1. Lønstakarar. Dato for byrjing og slutt i arbeidet O58. L2. Lønstakarar. Oppgjerslister O58. L3. Lønstakarar. Ni forskjellige notisbøker O59. L1. Lønstakarar. Melding om inntak og slutt i? tenesta. O59. L2. Lønstakarar. Løns- og trekkoppgåver O60. L1. Lønstakarar. Løns- og trekkoppgåver O61. L1. Lønstakarar. Oppgjersliste. Fritak for? forskotstrekk. Følgjeskriv til lønsoppgåver. O62. L1. Hotellbygningen. Sentralvarmeanlegget. Bad Klosett. O62. L2. Hotellbygningen. Vassopplegg. Bad. Klosett O62. L3. Hotellbygningen. Ombygging O63. L1. Hotellbygningen. Om straumopplegg. Elektrisk kokeomn. Varmtvandsapparat. O63. L2. Hotellbygningen. Kjøp og oppsetjing av kjølerom. O64. L1. Kjøp av vaskemaskin, oppvaskmaskin og div kjøkkenmaskiner. Kjøp av strykemaskin. O64. L2. Hotellet. Maskiner i bruk.? O64. L3. Bygging av Dahlehuset. Teikningar. Bilag Søknad om attendebetaling av omsetjingsavgift. O65. L1. Hotellbygningen. Husvøling, 3. høgda Oppussing møblar. O65. L2. Søknad om refusjon av investeringsavgift Avslag. O65. L3. Brannsikring. Brannmeldaranlegg. Notisbok om kontroll av brannmeldar O65. L4. Brannsikring. Forsikring. Branntau. Brannsyn Ymse korr. og skriv. O65. L5. Brannsikring. Sprinkleranlegg O65. L6. Hotellbygningen. Udat. Liste over vedlikehald,? rom for rom. Skisse over ny resepsjonsdisk, Teikning av ny panelvegg med luke, Skisse og plan for utviding, Merkn. Til forslag for reg. plan, O66. L1. Bestillingar O66. L2. Bestillingar 1907 O66. L3. Bestillingar 1908 O67. L1. Bestillingar 1909 O68. L1. Bestillingar 1910 O69. L1 Bestillingar 1911 O69. L2. Bestillingar 1911 O70. L1. Bestillingar 1912 O71. L1. Bestillingar 1913 O72. L1. Bestillingar 1914

8 O73. L1. Bestillingar 1915 O73. L2. Bestillingar O73. L3. Bestillingar 1919 O73. L4. Bestillingar 1921 O73. L5. Bestillingar 1922 O74. L1. Bestillingar 1923 O75. L1. Bestillingar 1924 O76. L1. Bestillingar 1925 O77. L1. Bestillingar 1926 O78. L1. Bestillingar 1927 O78. L2. Bestillingar 1928 O79. L1. Bestillingar 1929 O79. L2. Bestillingar 1930 O80. L1. Bestillingar 1931 O80. L2. Bestillingar 1932 O81. L1. Bestillingar 1933 O81. L2. Bestillingar 1934 O81. L3. Bestillingar O82. L1. Bestillingar 1935 O83. L1. Bestillingar 1936 O84. L1. Bestillingar 1937 O85. L1. Bestillingar 1938 O85. L2. Bestillingar 1946 O85. L3. Bestillingar 1947 O85. L4. Bestillingar 1952 O85. L5. Bestillingar 1956 O85. L6. Bestillingar 1957 O86. L1. Bestillingar 1957 O87. L1. Bestillingar 1958 O88. L1. Bestillingar 1959 O89. L1. Bestillingar 1959 O90. L1. Bestillingar 1960 O91. L1. Bestillingar 1960 O92. L1. Bestillingar 1962 O92. L2. Bestillingar 1963 O93. L1. Bestillingar 1963 O94. L1. Bestillingar 1964 O94. L2. Bestillingar 1965 O94. L3. Bestillingar 1966 O95. L1. Bestillingar 1966 O96. L1. Bestillingar 1967 O97. L1. Bestillingar 1967 O98. L1. Bestillingar 1968 O99. L1. Bestillingar 1968 O100. L1. Bestillingar 1969 O101. L1. Bestillingar 1969 O102. L1 Bestillingar 1970 O103. L1. Bestillingar 1970 O104. L1. Bestillingar 1971 O105. L1. Bestillingar 1972

9 O106. L1. Bestillingar 1972 O107. L1. Bestillingar 1973 O107. L2. Bestillingar 1974 O108. L1. Bestillingar 1974 O109. L1. Bestillingar 1975 O110. L1. Bestillingar 1975 O110. L2. Bestillingar 1976 O111. L1. Bestillingar 1977 O112. L1. Bestillingar 1980 O112. L2. Bestillingar 1980 O112. L3. Bestillingar 1981 Andre saker vedr. fam. Dahle, Mundal O113. L1. Forening til dyrenes beskyttelse, Lærdal Barneforening skipa 1897 av O. Dahle. Medlemslister. Div. skriv. O113. L2. Vevskule i Lærdal, lærar Kristina Hauglum Regnskapsbog for Væverskolen. O113. L3. Lærdals Maallag. Utkast til bladstykke: Maalstriden i Lærdal, av Olav. Det Lærdalske riksmaalskompani, Sogns Tidende 4/ O113. L4. Rekneskap for minnesteinen for Lærdølene, notisbok. Ymse korrespondanse og bilag. O114. L1. Telefon i Fjærland. Kopi av søknad til Stortinget Brev frå fleire stortingsmenn. Prøvespenn Almanakk 1912: notat om transport og oppsetjing av telefonstolpar. Liste over dei som gjev fri transport. O. Dahle søker om å få telefonstasjonen i huset sitt, dottera skal styra han. O114. L2. Minnestein over Bolette C. Pavels Larsen. Om innsamling og avduking. Brevveksling med O. J. Larsen og Olav Rusti. Diktet Fjærland, av O.J. Larsen. Ymse dikt. Minnetale. O114. L3. Lærdal Ungdomslag. Ymse korr. og bilag Songar ved innvigjingsfesten av ungdomshuset paa Lærdalsøyri 18. nov Manuskript til tale av O. Dahle ved innvigjinga. O115. L1. Jernbanespørsmål, vestlandsk stambane. Ymse korr. m.a. brev frå H.V. Sverdrup, Per Tang, Svein Aase, Sigurd Lunde, Lærdals Jernbanenemd, Olav Hoprekstad, N.S.B. og fylkesmannen. Telegram frå ålmannamøtet i Fjærland 13/ Søknad til Arb. dep. om ny undersøking av line til Skei, underskriven av 292 stk. Fullmakt til S. Dahle frå Fj. soknestyre. O115. L2. Sogns lærarlag. Lover, udat. Ymse korr O116. L1. Vøling av Fjærland kyrkje. Tilbod på arbeid Teikningar. Kontraktar. Tilbod på oppvarming. O117. L1. Fjærland ungdomslag Heidrun. Fjærland maalag

10 O117. L2 Sogns Turistforening. Ymse korr. Sognefjordens turistruter utgjeve av S.T. på eige forlag 1893, 64 s. Særprent på engelsk. Om Bergensutstillinga O177. L3. Fjærland sjukerøkt, oppgåve over innskot i bank. O118. L1. Jernbanespørsmål, vestlandsk stambane. Avisutklipp. Stambanen mellem vestlandsfjordene, prenta 1918, 98 s. O118. L2. Jernbanespørsmål, vestlandsk stambane. Ymse utkast til brev og innlegg. Udat. O119. L1. Om ny kyrkje i Fjærland. Altartavle, gåve frå O.J. Larsen. Om vøling av kyrkja. Ny altarduk. Forhandlingsbok for byggekomiteen for Fjærlands kirke, O119. L2. Fjærlands Elekricitetsverk. Teikningar og Specification. Semja med brukarane i Hopedal og Stølen, Trygdebrev. Reglar for straumbruk. Vedtekter. Song til Dugnadsfesten 2/ Ymse korr. og bilag. O120. L1. Søknadar om tilskot til å leggja inn vatn på Skarestad, Bøyum, Øygard, Lidal, Skarestad skule og Teigen. Planleggjar S. Dahle Overført SFF ? O120. L2. Mundal Vassverl O120. L3. Vegutløysing for Fjærland. A/S Fjærlandstunellen. Ymse korr. og utklipp. Fam. Dahle. Næringar ved sida av hotellet. O121. L1. Avskrift av vitnemål for O. Dahle O121. L2. Kyrkjesongar O. Dahle, Vangsnes Rettighedslister. Tabell. O121. L3. Kyrkjesongar O. Dahle, Lærdal Rettighedslister. Korr. om løn. Innkalling for Lærdals Forlighelseskommisjon, for å ha tugtet, ja mishandlet ein elev. O122. L1. Fjærlands Sardincompagni. Forhandlingsbok Framlegg til lover. Liste over lutteikning. Ymse korr. O122. L2. Freistnad på oppstarting av småindustri. Ymse korr. Døme på tenkte produkt: ymse skaft, skopluggar, klesklyper, trestolar. O122. L3. Planar om å starte hermetisering av blåbær og fabr. av fruktgelé. Om eksport av blåbær. Sal av saft. O123. L1. Veving. Brita Dahle. Om sal. Bilag for garn,? spinning, farge og ymse anna. Deltaking på utst. Jenter i lære om vinteren. O124. L1. Veving. Brita Dahle. Sal til gjester O124. L2. Veving. Brita Dahle korr. med Sunni Mundal. Teikning av oppstadvev. Om ulovleg kopi av teppe, Historikk om husfl. arb. i Fjærland

11 Korr. med George T.Hagen. U.S.A. om vove teppe. Fotografi av teppet. O125. L1. Agentarbeid. Livsforsikringsselskabet Star Agent O. Dahle. O125. L2. Samtrygdelaget Trudvang. O. Dahle 1915 trrygdetakar. O125. L3. O. Dahle, agentur for meklar i Bergen, aksjekjøp i Den norske Amerikalinje. Ymse aksjelister. O125. L4. Lea Assurance selskap A/S. Agent O. Dahle Ymse polisar. Ymse korr. O126. L1. Trygdelutlaget Norske Triton. Agent O. Dahle Ymse Korr. O126. L2. Forsikrings Aktie- selskabet Norske Atlas Agent O. Dahle. Ymse korr. Kontrakt og agenterklæring. O126. L3. Norske Forenede. Agentar O. Dahle og S. Dahle Ymse korr. O127. L1. Forsikrings Aktie selskabet Poseidon. Agentar O. Dahle og S. Dahle. Kontrakt og agenterklæring. Ymse korr. O127. L2. Livstrygdelaget Andvake. Agent O. Dahle Meldlemsliste og kassabok. O127. L3. Andvake. Ymse korr D Rekneskap 128 Kassabok Kassabok Kassadagbok Kassadagbok Kassadagbok Kassadagbok Kassadagbok Kassabok Kassabok Kassadagbok O138. L1. Kassabok for Bræbu 1914 O138. L2. Kassabok for Bræbu. Ordrebok( ). 1913?-1923 O138. L3. Notisbok om Bræbu. Div. ubet Reskontro Kassakontobok O141. L1. Hotellkupongar, kjøp og sal Avrekning mellom sameigarane i hotellet Dagbok over saftproduksjon Kjøp av skysskupongar Oppgjersbok for sal til hotellet Kassabok sept Kommisjonshandel 1898 og Grisehusstatistikk Kostnadar, nyanlegg, Kassabok for O. Dahle, Lærdal, Tap og vinning. Nykostnad og avskrivingar

12 Kontobok for sal til gjester Kontobok for sal til gjester Kvitteringsbok for gjester, 20 stk Kvitteringsbok for gjester, 20 stk Kvitteringsbok for gjester, 17 stk Kvitteringsbok for gjester, 18 stk Kvitteringsbok for gjester, 19 stk Omsetningsbok O153. L.1 Regnskapsbok for bevertningssteder, bet Skjenkingsavgift. 154 Utbetaling av løn O156. L1. Lønstakarar. Ymse kvitt. og timeliste.? O156. L2. Statistikk O156. L3. Kvittering for utført arbeid Om rasjonering/lageroppgåve Sikringsskatt for fiskeleverandørar O158. L1. Sikringstrekk, kjøp av fiske- og fangstprodukt O159. L1. Bilag 1891 O159. L2. Bilag 1892 O159. L3. Bilag 1893 O159. L4. Bilag 1894 O159. L5. Bilag 1895 O160. L1. Bilag 1896 O160. L2. Bilag 1897 O160. L3. Bilag 1898 O160. L4. Bilag 1899 O160. L5. Bilag 1900 O161. L1. Bilag 1901 O161. L2. Bilag 1902 O161. L3. Bilag 1903 O161. L4. Bilag 1904 O162. L1. Bilag 1905 O162. L2. Bilag 1906 O163. L1. Bilag 1907 O163. L2. Bilag 1908 O164. L1. Bilag 1909 O165. L1. Bilag 1910 O166. L1. Bilag 1911 O167. L1. Bilag 1912 O167. L2. Bilag 1912 O168. L1. Bilag 1913 O168. L2. Bilag 1913 O169. L1. Bilag 1914 O169. L2. Bilag 1914 O170. L1. Bilag 1915 O171. L1. Bilag 1916 O171. L2. Bilag 1917 O172. L1. Bilag 1918

13 O172. L2. Bilag 1919 O173. L1. Bilag 1920 O173. L2. Bilag 1920 O174. L1. Bilag 1921 O174. L2. Bilag 1922 O175. L1. Bilag 1922 O176. L1. Bilag 1923 O177. L1. Bilag 1924 O178. L1. Bilag 1925 O179. L1. Bilag 1926 O179. L2. Bilag 1927 O180. L1. Bilag 1928 O181. L1. Bilag 1929 O182. L1. Bilag 1930 O183. L1. Bilag 1931 O184. L1. Bilag 1932 O185. L1. Bilag 1933 O186. L1. Bilag 1934 O186. L2. Bilag 1935 O187. L1. Bilag 1936 O188. L1. Bilag 1936 O189. L1. Bilag 1937 O190. L1. Bilag 1937 O191. L1. Bilag 1937 O192. L1. Bilag 1938 O192. L2. Bilag 1938 O193. L1. Bilag 1939 O193. L2. Bilag 1940 O193. L3. Bilag 1943 O193. L4. Bilag 1944 O193. L5. Bilag 1945 O193. L6. Bilag 1946 O193. L7. Bilag 1947 O194. L1. Bilag O194. L2. Bilag 1950 O194. L3. Bilag 1951 O194. L4. Bilag 1952 O194. L5. Bilag 1953 O194. L6. Bilag 1954 O194. L7. Bilag 1955 O194. L8. Bilag 1956 O195. L1. Bilag 1957 O196. L1. Bilag 1957 O197. L1. Bilag 1958 O197. L2. Bilag 1958 O198. L1. Bilag 1958 O199. L1. Bilag 1958 O200. L1. Bilag 1959 O201. L1. Bilag 1959 O202. L1. Bilag 1960

14 O202. L2. Bilag 1960 O203. L1. Bilag 1960 O204. L1. Bilag 1960 O205. L1. Bilag 1961 O206. L1. Bilag 1961 O207. L1. Bilag 1961 O208. L1. Bilag 1962 O208. L2. Bilag 1962 O209. L1. Bilag 1962 O210. L1. Bilag 1962 O211. L1. Bilag 1963 O212. L1. Bilag 1963 O213. L1. Bilag 1963 O214. L1. Bilag 1963 O215. L1. Bilag 1964 O215. L2. Bilag 1964 O216. L1. Bilag 1965 O216. L2. Bilag 1965 O217. L1. Bilag 1965 O217. L2. Bilag 1965 O218. L1. Bilag ikkje ordna 1966 O218. L2. Bilag ikkje ordna 1966 O219. L1. Bilag ikkje ordna 1966 O219. L2. Bilag ikkje ordna 1966 O220. L1. Bilag 1967 O221. L1. Bilag 1967 O222. L1. Bilag 1967 O222. L2. Bilag 1967 O223. L1. Bilag 1968 O224. L1. Bilag 1968 O224. L2. Bilag 1968 O225. L1. Bilag. Pakksetlar O225. L2. Bilag. Porto. Telefon O226. L1. Bilag 1969 O227. L1. Bilag 1969 O228. L1. Bilag 1970 O228. L2. Bilag 1970 O229. L1. Bilag 1970 O229. L2. Bilag 1970 O230. L1. Bilag. Porto. Telefon O230. L2. Bilag 1971 O231. L1. Bilag ikkje ordna 1971 O231. L2. Bilag 1971 O232. L1. Bilag 1971 O232. L2. Bilag 1971 O233. L1. Porto. Telefon. Kjøpelappar O234. L1. Bilag 1972 O234. L2. Bilag 1972 O235. L1. Bilag 1972 O235. L2. Bilag. Bryggepengar. 1972

15 O236. L1. Bilag. Porto. Telefon O237. L1. Bilag 1973 O237. L2. Bilag 1973 O238. L1. Bilag 1973 O238. L2. Bilag. Porto. Telefon O239. L1. Bilag 1974 O239. L2. Bilag 1974 O240. L1. Bilag ikkje ordna 1974 O240. L2. Bilag. Proto. Telefon O241. L1. Bilag ikkje ordna 1975 O241. L2. Bilag ikkje ordna 1975 O242. L1. Bilag ikkje ordna 1975 O242. L2. Bilag. Porto. Telefon O243. L1. Bilag ikkje ordna 1976 O243. L2. Bilag ikkje ordna 1976 O244. L1. Bilag. Porto. Telefon O245. L1. Bilag ikkje ordna 1977 O246. L1. Bilag ikkje ordna 1977 O247. L1. Bilag. Porto. Telefon O248. L1. Bilag ikkje ordna 1978 O249. L1. Bilag ikkje ordna 1978 O250. L1. Bilag. Porto. Telefon O251. L1. Bilag ikkje ordna 1979 O251. L2. Bilag ikkje ordna 1979 O252. L1. Bilag ikkje ordna 1979 O252. L2. Bilag. Porto. Telefon O253. L1. Bilag ikkje ordna 1980 O253. L2. Bilag ikkje ordna 1980 O254. L1. Bilag ikkje ordna 1980 O254. L2. Bilag. Porto. Telefon O255. L1. Bilag 1981 O255. L2. Bilag 1981 O255. L3. Bilag udat.? O255. L4. Bilag. Bank. Udat.? O256. L1. Private leverandørar 1929 O256. L2. Private leverandørar 1930 O256. L3. Private leverandørar 1956 O256. L4. Private leverandørar 1957 O256. L5. Private leverandørar 1958 O257. L1. Private leverandørar 1959 O257. L2. Private leverandørar 1960 O258. L1. Private leverandørar 1961 O258. L2. Private leverandørar 1962 O258. L3. Private leverandørar 1963 O258. L4. Private leverandørar 1964 O259. L1. Private leverandørar 1965 O259. L2. Private leverandørar 1966 O259. L3. Private leverandørar 1967 O260. L1. Private leverandørar 1968 O260. L2. Private leverandørar 1969

16 O260. L3. Private leverandørar 1970 O260. L4. Private leverandørar 1971 O261. L1. Private leverandørar 1973 O261. L2. Private leverandørar 1974 O261. L3. Private leverandørar 1975 O261. L4. Private leverandørar 1976 O262. L1. Private leverandørar 1977 O262. L2. Private leverandørar 1978 O262. L3. Private leverandørar 1979 O262. L4. Private leverandørar 1981 O263. L1. Kjøpebok. Handelsforeningen O263. L2. Kjøpebok 1904 O263. L3. Kjøpebok O263. L4. Kjøpebok O263. L5. Kjøpebok O264. L1. Kjøpebok O264. L2. Kjøpebok O264. L3. Kjøpebok, Fjærland Handelslag O264. L4. Kjøpebok, Fjærland Handelslag O264. L5. Kjøpebok, Mundal & Vangsnes O265. L1. Kjøpebok, Mundal & Vangsnes O265. L2. Kjøpebok, Mundal & Vangsnes 1975 O265. L3. Kjøpebok, Mundal & Vangsnes O265. L4. Kjøpebok, Mundal & Vangsnes O266. L1. Postkvitteringsbøker O267. L1. Kvitteringsbok for F.S.F O267. L2. Kvitteringsbok for F.S.F O268. L1. Kvitteringsbok for F.S.F O269. L1. Kvitteringsbok for F.S.F O270. L1. Postkvitteringsbok O271. L1. Kommisjonsbok med reg O272. L1. Kommisjonsbok med reg O273. L1. Komm. varer for sal. Lister over bruttosal og provisjon. O273. L2. Kommisjonsbok O274. L1. Kommisjonsbok O275. L1. Kommisjonsbok O276. L1. Kommisjonsbok Lager av postkort O277. L1. Bok over drikkepengar 1899 O277. L2. Bok over drikkepengar 1901 O277. L3. Bok over drikkepengar 1902 O277. L4. Bok over drikkepengar 1903 O277. L5. Bok over drikkepengar 1904 O277. L6. Bok over drikkepengar 1905 O278. L1. Bok over kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer 1958

17 283 Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer Kassaoppgjer, bongar ikkje ordna 313 Kassaoppgjer, bongar ikkje ordna Ymse O314. L1. Tariffar. Kontraktar. Prisar. Ikkje ordna. O315. L1. Tariffar. Kontraktar. Prisar. Ikkje ordna. O316. L1. Historikk over hotellet, ein udat O316. L2. Almanakkar, 13 stk O317. L1. Bankbøker O318. L1. 7. sans. 8. stk O319. L1. Sjekkhefte O320. L1. Bok over bryllup og andre lag O320. L2. Stølshelg, notisbok over turar O321. L1. Bøker over selde drikkevarer O321. L2. Om skjenking. Varelager. Prisar. O321. L3. Vinkart, 9 stk. O322. L1. Ymse menykort, menyar. Mange udat O322. L2. Matoppskrifter, dekorasjonar. O323. L1. Liste over matrettar, kostnadsoverslag, 1953 porsjonsutrekning. O324. L1. Teikningar for vøling av hotellet. Idéar frå andre

18 hotell. Notisbok. O324. L2. Ymse husteikningar, møblar. O324. L3. Dikt, til ære for hotellet, bygda og landet O325. L1. Avisutklypp, om hotellet og Fjærland O325. L2. Ymse avisutklypp, ikkje ordna. O326. L1. Ymse brosjyrer. Medlemsbevis i T.T.K. Ymse ting med monogram, eller hotellnamn/-bilete på. Plakat om bevertningsskatt. O326. L2. Uhenta brev. O327. L1. Cruisetrafikk. Ymse brosjyrer, 15 stk O328. L1. Ymse kart, 11 stk. O329. L1. Ymse brosjyrar, m.a. Hoteller, Sanatorier og skydsstationer m.v. i Norge 1904, utgjeven av Forening for reiselivet i Norge, og Reisehåndbok over Norge, Vestlandet, O330. L1. Ymse brosjyrer, 8 stk O331. L1. Ymse brosjyrer, 5 stk O331. L2. Ymse brosjyrer, udat, 15 stk. O332. L1. Adressebok, med notat om div. korr O332. L2. Adressebok, udat. O332. L3. Div. visittkort/helsingar, norske. O333. L1. Div. visittkort/adresser. O333. L2. Visittkort, ymse medl, i fam. Mundal/Dahle. O334. L1. 2 Klisjéer av Bøyabre O334. L2. Vareprøve. Bokmerke i skinn. Brev frå prod. I Oppstryn. Fotografi 1957 O335. L1. Carl Tietz. Balestrand O335. L2. G. Hübert. Kristiansand O335. L3. Gravstøtte på kyrkjegarden i Fjærland, over tysk løytnant. Udat. O335. L4. Bilete av Bøyumsbreen O335. L5. Olaf Svanøe, Bergen. Prospektkort O335. L6. J.H. Küenholdt A/S, Kristiania. Prospektkort O335. L7. Hjalmar Berg, Stockholm. Bilete av hotellet og fam. Dahle. Limt på papp. O335. L8. Rigmor Clausen, København. To bilete, avreise 1923 frå hotellet. O335. L9. To bilete av Suphellebreen O335. L10. H.M. fot. Juli stk. bilete frå m.a Bøyumsbreen, Mundalsstølen, Støleholmen, Kraftstasjonen, Balholm, og eit bilete av Oronsay på fjorden. O336. L1. N. Skarpmoen, Oslo O336. L2. Margit Sønberg, Oslo. Bilete av breen og bygda, 1931 to av dei viser jonsokbryllup. O336. L3. Kathrine Turner, Eastbourne, m.a tur til breen, 1931 ein støl. O336. L4. K. Knudsen & Co A/S, Bergen. Prospektkort. 1932

19 O336. L5. K. Knudsen & Co A/S. Udat. O336. L6. K. Knudsen & Co A/S. Prospektkort, udat. O336. L7. K. Knudsen & Co A/S. Udat. O337. L1. Rose Fowler, London: Heimtur frå breem. Thos. E. Brown, Middlesex: To bilete frå matsalen og av S. Dahle. O337. L2. Carl Normann, 17 store prøvefoto O337. L3. Carl Normann, 3 prospektkort limte på papp. 4 bilete, 19 prospektkort, udat. O337. L4. Donald Sudleby, England: 11 bilete, 5 av dei frå utflukt i Fjærland 25 år tidlegare. 6 bilete frå sumaren 1947, m.a. båttur, kaffitur og båtbygging. John?, Hampstead: 4 bilete av fam. Dahle og dei tilsette på hotellet O337. L5. Åke Meyer, Riksby, Sverige. Bilete av fire 1948 bunadskledde jenter. O338. L1. Carl Normann. 10 stk. prøvefoto O338. L2. Horace C. Swanell, South Carolina: 6 bilete av 1969 bunadskledd ungdom. O338. L3. Lucy Barlow, England: bilete av hotellet, i trappa 1970 Orheim. O338. L4. Wendy Dobbs, Sheffield, søker jobb, sender to bilete. Isabel Neil, Canada, søker jobb. O338. L5. Kim Hart, Oslo. Prospektkort O338. L6. Brenda Wilkes, England. 14 bilete frå folklore på 1981 hotellet. O338. L7. 6 bilete, 3 av bunadkledde jenter. Glasplate med 4 jenter i bunad, litt sund. 10 bilete og 12 negativ. Udat. O339. L1. A/S Norsk Stereoskop-Forlag. Udat. 10 bilete. O339. L2. Lithogr. Kunstanstalt. Wilh. Jüntzen, Bremen. Prospektkort. Udat. O339. L3. C. A. Erichsen, 2 prospektkort. Udat. O339. L4. S. Gran. 5 foto, 6 prospektkort. Udat. O339. L5. Paul E. Ritter, Bergen. 3 like kopiar, Fjærland. 7 prospektkort. Udat. O339. L6. F. Beyers Touristenbureau, Bergen. 8 prospektkort. Udat. O339. L7. K. Norddal, Balestrand. 10 små, 3 større bilete. 11 prospektkort. Udat. O340. L1. Eberh. B. Oppi Kunstforlag, 2 prospektkort. Smith Pettersen, 1 kort. Fotomagasinet, Sogndal, 1 prospektkort. Udat. O340. L2. Rigmor Kalvik, Bergen, 4 bilete. Quist-Hansen, 1 bilete. Udat. O340. L3. Mittet: Fargefoto limt på kartong. 16 prospektkort, 1 bilete av Mundal. Udat. O340. L4. Ymse fotografi. Udat. O340. L5. Ymse fotografi. Udat. O340. L6. Teikning av S. Dahle: jekt med last i Fjærland. Udat.

20 O341. L1. Ymse prospektkort. Dubletter. Udat. O341. L2. Ymse fotografi. Fargemappe frå Fotomagasinet, Sogndal. O342. L1. Ymse prospektkort. Udat. utanlandske + 26 kort av ymse cruiseskip. O343. L1. Ymse fotografi. Udat. O343. L2. Ymse prospektkort, m.a. med nasjonale motiv, julekort, atelierkort. O344. L1. Fotografi, truleg privat. O345. L1. Rundskriv O346. L1. Rundskriv O347. L1. Rundskriv O348. L1. Rundskriv O349. L1. Rundskriv O350. L1. Rundskriv O351. L1. Rundskriv O352. L1. Rundskriv O353. L1. Rundskriv O354. L1. Rundskriv O355. L1. Rundskriv O356. L1. Rundskriv O357. L1. Rundskriv O358. L1. Rundskriv O259. L1. Rundskriv O360. L1. Rundskriv O361. L1. Rundskriv O362. L1. Rundskriv O363. L1. Rundskriv udat. O364. L1. Ymse brosjyrar og rundskriv om varer, udat. O365. L1. Ymse brosjyrar og rundskriv om varer, udat. O366. L1. Ymse brosjyrar og rundskriv om varer, udat. O367. L1. Turistbrosjyrar, Norge. Sognefjordens Turistruter utgj. Av Sogns Turistforening, eks. Prenta. O367. L2. Turistbrosjyrer, Norge. Hotell Stalheim, Hoteller, Sanatorier og Skydsstationer m.v. i Norge utgj. Av Forening for Reiselivet i Norge. O367. L3. Turistbrosjyrer, Norge. Bennet s rutebok Wilson Line. O368. L1. Turistbrosjyrer, Norge. Cook s Condueted 1906 Tours in Scandinavia, Independent Tours in Scandinavia, Cook s Tourists Sailing-List for Norway. O369. L1. Turistbrosjyrer, Norge. Norwegian Royal Mail Steamers, Fred. Olsen s Limer, Cook s Verdens-Reisebureau. 4 stk. O369. L2. Turistbrosjyrer, Norge. M.a. Cook s og Bennet s Med bil på Hardangerjøkelen, bilag til Reiseforeningens medl. blad nr. 8,

Arkivliste - Per Tang (SFF-89203)

Arkivliste - Per Tang (SFF-89203) Arkivliste - Per Tang (SFF-89203) Nummer Innhald Periode Merknad B korrespondanse O1. L1 Skifte etter mora Kristine Pedersd. Tang. 1907 Innkalling til Skifteretten. O1. L2 Gratulasjonstelegram til bryllupet

Detaljer

Arkivliste - Olai Fauske (SFF-89289)

Arkivliste - Olai Fauske (SFF-89289) Arkivliste - Olai Fauske (SFF-89289) Nummer Innhald Periode Merknad Korrespondanse/sakspapir O1. L1 Ymse korrespondanse 1902-1909 O1. L2 Bedragerisak. 1909 Mortensen. M.a. brev frå Kristiania Politikammer

Detaljer

Hotel Mundal i mellomkrigstiden

Hotel Mundal i mellomkrigstiden Hotel Mundal i mellomkrigstiden økonomisk utvikling sammenlignet med utvikling i norsk reiseliv. av Ole-Kristian Rese Kandidatnummer 6 Hotel Mundal in the interwar period - economic development compared

Detaljer

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Kjelda Nr. 2 - Juni 2008. Årgang 17 Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Fylkesarkivet på Internett: www.fylkesarkiv.no Grav der du står Korleis eg opplever Norge Av Rahimollah

Detaljer

2013/2014. Jotunheimen Jostedalsbreen. Luster Sogndal Balestrand Høyanger Vik Leikanger. Norsk

2013/2014. Jotunheimen Jostedalsbreen. Luster Sogndal Balestrand Høyanger Vik Leikanger. Norsk 2013/2014 Norsk Jotunheimen Jostedalsbreen Luster Sogndal Balestrand Høyanger Vik Leikanger www.sognefjord.no Korleis komme hit? Avstandar med bil (til Sogndal) Frå Via Km Køyretid Oslo Gol / Hemsedal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70,

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70,

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

Aurland - Flåm - Lærdal Årdal 2011 Sognefjorden Nærøyfjorden verdsarvområde

Aurland - Flåm - Lærdal Årdal 2011 Sognefjorden Nærøyfjorden verdsarvområde Aurland - Flåm - Lærdal Årdal 2011 Sognefjorden Nærøyfjorden verdsarvområde www.alr.no www.allegro.no VisitFlåm/M.Rakke Vill og vakker natur - verdas beste grunn til å besøke FLÅM Vakre Flåm finn du heilt

Detaljer

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger Bremanger kan bli utradert Tom Joensen er alvorleg uroa for framtida. Les kvifor på side7. Budstikka Mr. Fotball i Bremanger Ingen over, ingen ved sida. Det er berre ein som kan kallast Mr. Fotball i Bremanger

Detaljer

HER KOMMER EIN TEKST ETTER KVART SOM SKAL STÅ HER

HER KOMMER EIN TEKST ETTER KVART SOM SKAL STÅ HER Norsk HER KOMMER EIN TEKST ETTER KVART SOM SKAL STÅ HER 2013/2014 www.sognefjord.no Korleis komme hit? Avstandar med bil (til Sogndal) Frå Via Km Køyretid Oslo Gol / Hemsedal 330 5 t Oslo Fagernes / Filefjell

Detaljer

www.oystese.no Fulldistribusjon

www.oystese.no Fulldistribusjon Fulldistribusjon Seinsommar www.oystese.no Botnen 2 Nytt bilsenter ved ØMV 5 Eit kunst- og kultursenter i A-klassen 7 Møblar til sals i Øystese 9 Spis i Hardangersenteret 11 Ein fredeleg plett ØystesePosten

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964

ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964 ARKIVKATALOG FOR SUND KOMMUNE 1838-1964 ( 1838-1981 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2003 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

Aurland - Flåm - Lærdal

Aurland - Flåm - Lærdal Aurland - Flåm - Lærdal 2012 Sognefjorden Nærøyfjorden verdsarvområde www.alr.no 2 www.alr.no Rein energi ny energiutstilling HeradsH uset, 5745 a urland www.aurland.kommune.no www.e-co.no The Fjords 3

Detaljer

Kva skjer med julegrana vår?

Kva skjer med julegrana vår? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULA 2006 2. årgang Laussal kr. 40,- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Aurland - Flåm - Lærdal

Aurland - Flåm - Lærdal Aurland - Flåm - Lærdal 2013 Sognefjorden www.alr.no 2 www.alr.no Rein energi ny energiutstilling PuRe energy new energy exhibition HeradsH uset, 5745 a urland www.aurland.kommune.no www.e-co.no The Fjords

Detaljer

varhaugbuen Hå Skulesjakk side 28 Steinhoggar i Leksaren Vennelaget for Lensmannsgarden Varhaug Sykkelklubb Karen Roed Side 2-3 Side 6-7 Side 11

varhaugbuen Hå Skulesjakk side 28 Steinhoggar i Leksaren Vennelaget for Lensmannsgarden Varhaug Sykkelklubb Karen Roed Side 2-3 Side 6-7 Side 11 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 1 2013 Steinhoggar i Leksaren Side 2-3 Vennelaget for Lensmannsgarden Side 6-7 Varhaug Sykkelklubb Side 11 Karen Roed Side 12 Hå Skulesjakk side 28 Arnstein Skretting

Detaljer

I mål sju dagar før skjema

I mål sju dagar før skjema ONSDAG 20. juli 2011 Nr. 137 110. årg. - Laussal kr 20,- www.sunnhordland.no BRILLER KONTAKTLINSER SYNSPRØVER UR KIKKERTER Tlf. 53 40 29 30 A H L O M T Bu godt og rimeleg ALMÅS HOTELL Tlf. 53 40 99 99

Detaljer

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Kjelda Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Nr. 2 - Juni 2009. Årgang 18 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Fylkesarkivet på Internett: www.fylkesarkiv.no Nytt liv i gamle protokollar Vi som arbeider med arkiv

Detaljer

KATALOG. selja forlag

KATALOG. selja forlag 2013 KATALOG selja forlag Kjære lesar Selja Forlag har sidan starten i 1996 gitt ut 180 bøker. Alle med forankring på Vestlandet. Den første boka handla om klosterøya Selja, som i tidlegare tider var eit

Detaljer

Sjakk i monotypi Sidene 4-14. Hest er gøy Sidene 14-18. IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22

Sjakk i monotypi Sidene 4-14. Hest er gøy Sidene 14-18. IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22 Påska 2012 7. årgang Laussal kr. 50,- Sjakk i monotypi Sidene 4-14 Hest er gøy Sidene 14-18 IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22 USKEDALSPOSTEN Side 2 Mannskapet på

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Ove Hermansens Nobile-samling

Ove Hermansens Nobile-samling Ove Hermansens Nobile-samling Katalog over samlinga med brev og anna materiale knytta til Umberto Nobile og luftskipet Italia Norsk Polarinstitutt Biblioteket INNLEIING Dansken Ove Hermansen blei fødd

Detaljer

Ungdommen sin kveld på Husnes

Ungdommen sin kveld på Husnes www.innsida.no KVINNHERAD STORD BØMLO FITJAR no du er politikar må du tåla parodiar. Når Knut Arild Hareide KrF-politikar side 12 13 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NR. 21 1. ÅRGANG Ungdommen sin kveld på Husnes

Detaljer

ARKIVKATALOG FOR HORDABØ KOMMUNE 1924-1963

ARKIVKATALOG FOR HORDABØ KOMMUNE 1924-1963 ARKIVKATALOG FOR HORDABØ KOMMUNE 1924-1963 ( 1896-1978 ) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 2002 INNHALD KAPITTEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN 1.1 Innleiing 1 1.2 Arkivfagleg rettleiing 1 1.2.1 Nokre

Detaljer

RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt.

RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt. Velkomen til RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt. Foto: V.R. Hagen Røldalsmarknaden pågår

Detaljer

Skjåk kommune. Skjåk kommunestyre. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 29.10.2014 Tid: 18:00

Skjåk kommune. Skjåk kommunestyre. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 29.10.2014 Tid: 18:00 Skjåk kommune Møteinnkalling Skjåk kommunestyre Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 29.10.2014 Tid: 18:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær som syrgjer for innkalling av varamedlemmar.

Detaljer

Norsk. 2014/2015 www.sognefjord.no

Norsk. 2014/2015 www.sognefjord.no Norsk 2014/2015 www.sognefjord.no Korleis kome til Sognefjord? Bil Frå Oslo E 16 til Fagernes over Filefjell og til Lærdal, ( 350 km ) eller riksveg 52 over Hemsedalsfjellet til Gol og Lærdal ( 330 km

Detaljer

Oppfriskar på Litlakalsøy

Oppfriskar på Litlakalsøy Sommarpraten: Tom Johnson SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Har gitt innsyn Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har gitt kommunestyrerepresentantane innsyn i avtala mellom kommunen og avgått rektor Tor Grini.

Detaljer

Gluggen. Fleirkulturell kveld

Gluggen. Fleirkulturell kveld Gluggen Fleirkulturell kveld Nr. 3/2009 Skule- og bygdeavis for Ulvik 36. årgang Dette skuleåret er det elevar med bakgrunn frå 14 ulike nasjonar på Brakanes Skule, og med bakgrunn i dette skipa tilsette

Detaljer