Storsamling april 2011 Britannia hotell, Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storsamling 5. 6. april 2011 Britannia hotell, Trondheim"

Transkript

1 TEMA: OMRÅDEUTVIKLING Tirsdag 5. april Plenum 1 Møteleder: Øyvind Aarvig Er det marked for klimavennlige løsninger? Privat engasjement i byutvikling. Hvordan forholder utbygger seg til kommunale myndigheter og finansiering? v/ellen Klingenberg, konserndirektør Heimdalgruppen Brøset et byutviklingsprosjekt for framtiden Presentasjon av Brøset i Trondheim. Hva er utfordringer og muligheter mht. transport, energi i bygg, forbruk og avfall, tilpasning til klimaendringer og det gode bymiljøet? Brøset i et miljø- og byutviklingsperspektiv v/ordfører Rita Ottervik, Trondheim kommune Brøset - utfordringer og muligheter Betraktninger etter gjennomførte parallelloppdrag med fire prosjektteam v/ Frederica Miller, leder for evalueringskomiteen Brøset - potensialet for livsstilsendringer Løsningsrom som åpner seg når vi ser på sammenhengene mellom teknologi og livsstil v/stig Larssæther, NTNU

2 LUNSJ Framtidens byer fra visjoner til handling v/statssekretær Heidi Sørensen, Miljøverndepartementet Framtidens byer fører til handling! Transformasjon av havne- og industriområde i Sandnes til sentrumsformål v/arne Norheim, styreleder Sandnes indre havn og bystyrerepresentant og Lasse Bjerved, Asplan Viak PAUSE Eksempel Danmark Grønne tak - en del av Københavns framtidige plangrunnlag København skal innen 2015 etablere m² grønne tak! Hva gjør grønne tak til en del av framtidens klimatilpassede, bærekraftige byutvikling? Initiativ etter COP 15. v/dorthe Rømø, København kommune Eksempel Østerrike An urban development project of the city of Linz Solar City er en forstad til Linz på omtrent dobbel størrelse med Brøset som ble realisert i perioden Prosjektet har hatt høye ambisjoner på miljø og kvalitet, og har mottatt flere priser bl.a United Nations (UNCHS) Best Practice. v/ewald Reinthaler, Linz kommune (Foredraget vil bli holdt på tysk, men med engelsk tekst på powerpoint. Det vil bli delt ut en oversettelse av foredraget til norsk.) 2

3 Befaringer A B C D /17.30 Bussbefaring til Brøset - Befaring med buss Orientering om kollektivsystemet under bussturen til Brøset Befaring på Brøset med fokus på klimatilpasningsstrategier og lokalklimaanalyse n for området CO 2 -fri postdistribusjon - Befaring til fots Posten arbeider for distribusjon av brev og pakker i Midtbyen uten bruk av fossilt drivstoff Alternative distribusjonsmetoder som gående ruter med tralle, elbiler og elmopeder Byvandring og besøk på gjenbrukssenter - Befaring til fots Vandring fra Midtbyen til Svartlamoen byøkologiske forsøksområde Besøk på ReMidasenter for kreativt gjenbruk Besøk på utstilling av Stavneblokka - en byggekloss basert på gjenbrukt tremateriale Besøk til Sparebank 1 SMN Midt- Norge - Befaring til fots Omvisning og presentasjon av miljøløsninger ved nytt hovedkontor for Sparebank 1. Forbildeprosjekt støttet av Enova med beregnet behov for levert energi på 102 kwh/m² Utstilling av Brøset-forslagene Rica Hotell Nidelven MIDDAG Rica Hotell Nidelven 3

4 Kl (egne detaljerte programmer for nettverkene) 1 Areal og transport 2 Energi i bygg 3 Forbruk og avfall 4 Klimatilpasning LUNSJ Plenum 2 - Framtidens byer veien videre Møteleder: Anne Beate Tangen Fra 9 til 3 tonn Verktøy for beregning av klimafotavtrykk og klimagassutslipp på Brøset, v/christian Solli, MISA Paneldebatt: Veien til den gode, klimavennlige byen Moderator: Maren Hersleth Holsen Den kalkulerte byen Ulike metoder for klimagassregnskap v/christian Solli (MISA), Kjetil Bjørklund (KS), Unni Larsen (Vestregionen) og Eivind Selvig (Civitas) Den smarte byen Bærum utvikler Smart City Bærum - lønnsomt samspill for en grønnere framtid. v/lisbeth Hammer Krog, varaordfører Bærum kommune og kommentar v/david Brasfield, Oslo kommune Den gode byen Blir Brøset attraktivt for beboerne? v/ann-margrit Harkjerr (byplansjef Trondheim kommune), Erica Löfström (NTNU) og Frederica Miller (leder for evalueringskomiteen) Framtidens byutvikling har startet! 1500 Slutt 4

5 Kl Verksted 1 AREAL OG TRANSPORT Møteleder: Hanne Bertnes Norli Velkommen v/jan Erik Lindjord, Samferdselsdepartementet NTP veien videre Oppfølging av innspill fra byene på samlingen i Kristiansand, hvordan behandles byproblematikk i NTP, prosessen videre. Gyda Grendstad, Statens vegvesen (20 min) Kommentarer/ spørsmål (15 min) Strategisk arealplanlegging IKAP Presentasjon av Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) Hvilke strategiske valg som er tatt, om arbeidsmetoden og rammer ligger til grunn. Oddgeir Myklebust, prosjektleder (20 min) Samarbeid med næringslivet ved utarbeidelse av IKAP. Kobling mot strategisk næringsplan. Trygve Bragstad, Næringsforeningen i Trondheim (20 min) Kommentarer fra akademia. Professor Tor Medalen, NTNU. (10 min) Spørsmål/ Diskusjon (15 min) PAUSE Områdeplanlegging arealbruk og funksjoner på Brøset Gjennomgang av de foreslåtte transportløsningene i de fire forslagene for Brøset. Arealbrukens konsekvenser for forholdet til sentrum, transportomfang og klimagassutslipp. Kristian Sandvik, trafikkplanlegger Trondheim kommune (25 min) Presentasjon av forskerteamets evaluering av de fire forslagene med hensyn til sammenheng mellom byform og transport. Bendik Manum, NTNU. (20 min) Spørsmål/ Diskusjon (15 min) Brosjyre Handelsanalyser presentasjon av nytt verktøy for vurdering av funksjoner, senterstruktur og konsekvenser for transport og miljø vil bli delt ut på sesjonen. 5

6 Kl Verksted 2 ENERGI I BYGG Møteleder: Sylvia Skar Energibehov og energiforsyning Hvordan få dette til å henge sammen når målet er lavt CO2-utslipp? Fire case fra Brøset v/ Tore Wigenstad, Seniorrådgiver, Enova SF DISKUSJON/PAUSE Lønnsom energieffektivisering med garantert besparelse Nye maler for og standardisering av EPC-kontrakter Gjennom prosjektet Grønne energikommuner har Kommunenes sentralforbund (KS) videreutviklet maler som brukes i gjennomføringen av EPC-kontrakter. KS har også tatt initiativet til å lage en norsk standard for EPC, hvor standardiseringsarbeidet startet i januar v/ Kjell Gurigard, siv.ing Kjell Gurigard AS Individuell måling av fjernvarme i eksisterende bygg Erfaringer fra Ustmyra borettslag v/runar Skippervik, Trondheim og omegn boligbyggelag, TOBB DISKUSJON/PAUSE Innkjøp og organisering av energimerking og energivurdering Tips og råd for organisering av energimerking av bygg og energivurdering av tekniske anlegg. v/brynjulf Skjulsvik, Norconsult Åpen post LUNSJ 6

7 Kl Verksted 3 FORBRUK OG AVFALL Hvordan påvirkes privat forbruk av omgivelsene? Er det frie valg vi gjør som forbrukere, basert på kunnskap, eller er vi i mange situasjoner bevisst eller ubevisst prisgitt de mulighetene og begrensningene våre omgivelser gir? Stig Larssæther (NTNU) vil gå videre med tema fra dag 1, og samtidig utvide temaet via andre forskningsprosjekter han har gjort Klimapartnere i agderfylkene Vellykket samarbeid mellom kommuner og næringsliv i agderfylkene. - Hvordan har de jobbet? Hva er suksessoppskriften og hva har de oppnådd? - Verktøykasse for klimakommunikasjon. Ved Robert Svendsen, Arendal Kommune PAUSE Framtidens Byers klimakalkulator for avfallsløsninger. Erfaringer ved bruk i Tromsø og Porsgrunn Erfaringsutveksling i nettverket. 5 prosjekter fra byene presenteres ca. 10 min hver. - Trondheim: Formidling av miljøvennlige handlinger og holdninger i barnehage med fokus på energi. Ved Bjørn Arild Silseth. - Sarpsborg: KlimAvis Ungdomsskoleelever gir ut klima-avis og informasjon til andre unge via ulike kommunikasjonskanaler. Samarbeid med skole, bibliotek, og faglige kompetanse i kommune, fylkeskommune og næringsliv. Ved Charlotte Iversen. - Bergen: Redesign. Bergen har avholdt et stort arrangement om redesign. Erfaringer og inspirasjon til andre. Ved Halvor Bjordal - Sarpsborg og Fredrikstad: Bruk av konkurranse mellom byer for å fremme interesse. Eksempel og erfaringer fra Earth Hour. Ved Grethe Rasmussen og Charlotte Iversen. - Porsgrunn: Gjenbruk som pedagogisk idé. Gjenbrukssenter i første omgang for barn og unge i samarbeid mellom barnehage, skole, kommune, næringsliv, forskning og kulturlivet. Ved Nina Odegard. 7

8 Kl Verksted 4 KLIMATILPASNING TEMA: BYUTVIKLING OG KLIMATILPASNING Hvordan sikre at områdeprosjekter tar hensyn til dagens og framtidens klimaendringer? Hvordan tas det hensyn til klimaendringer i de områdeprosjektene som er i gang i Framtidens byer? Møteleder: Unn Ellefsen Miljøverndepartementet Brøset Klimatilpasningstiltakene. Hva er bra, hva savnes, hva er det viktig å ha med videre i planleggingen? v/ Birgitte Gisvold Johannessen, Trondheim kommune Sandnes Med hovedfokus på klimaendringer og tilpasning i planleggingen av transformasjonsområdet. Utfordringer og muligheter. v/ Sandnes kommune PAUSE Strømsø Hvor står arbeidet med klimatilpasning i prosjektet? v/ Øystein Bull-Hansen, Drammen kommune Nettverkets time Orientering om prosjekter som er i gang Bla: - Grønne tak - Kartlegging av flomveier - Tilsagn til prosjekter i 2011 Eventuelt LUNSJ 8

Byer som lever og leverer

Byer som lever og leverer Byer som lever og leverer Rapport fra konferansen Nasjonal konferanse om attraktiv og klimavennlig byutvikling Union Scene Drammen 2. 3. november 2010 1 Innhold Byer som lever og leverer... 3 Velkommen

Detaljer

Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet

Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet Øyvind Aarvig Prosjektleder Framtidens byer Miljøverndepartementet Planlegging flytter grenser Bærekraftig by- og regionplanlegging FRAMTIDENS BYER GODE OG KLIMAVENNLIGE Framtidens byer er over halvveis

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER

HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER Stavanger 2012 / karakteristikk av byen med et positivt og et negativt ord i en sky, fra seminar 4.mai med Ecosistema Urbano HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER 2 Innhold Innledning... 4

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

Tilbud til kommunene i Sør Trøndelag fra Klimaråd Underveis

Tilbud til kommunene i Sør Trøndelag fra Klimaråd Underveis Tilbud til kommunene i Sør Trøndelag fra Klimaråd Underveis KORT OM PROSJEKTET Hva skjer: Alle 25 kommuner i Sør-Trøndelag skal få besøk av Klimabussen i løpet av 08. 06.09 01.11.09 Prosjektets hovedmål:

Detaljer

BYER OG TETTSTEDER FOR MENNESKER

BYER OG TETTSTEDER FOR MENNESKER SEMINARPROGRAM 13.-15. MAI 2013 www.kommunalteknikk2013.no Seminardager som setter spor BYER OG TETTSTEDER FOR MENNESKER Telenor Arena, Fornebu, 13.-15. mai 2013 Vei, trafikk og uterom Vann og avløp Bygg

Detaljer

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken

FREMTIDENS BY IDEER. Nr.3 / Des 10. Passivhus Vi viser deg hvilke bygg som er i front. El-bilens fremtid Se hva du kan tjene på å bytte ut bilparken Nr.3 / Des 10 Stor guide til bærekraftig utvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDEER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER MODELL: HAV EIENDOM AS EN NY HOVEDSTAD

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat fra ordfører/sekretærmøte 3/2014 22.-23. september 2014 Færøyene Deltakere Finland Sverige Danmark Færøyene Norge Forfall Island Finland Danmark Anders Östergård,

Detaljer

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport INNHOLD INNLEDNING... SAMMENDRAG... SAMLET VURDERING AV SVARENE... SPØRSMÅL 1: AREALBRUK... SPØRSMÅL

Detaljer

ROMSLIG. Framtidens byer Statusrapport mai 2011. Sandnes - i sentrum for framtiden

ROMSLIG. Framtidens byer Statusrapport mai 2011. Sandnes - i sentrum for framtiden ROMSLIG Framtidens Statusrapport mai 211 - i sentrum for framtiden 2 Framtidens Innledning Deltakelse i Framtidens ble etter søknad til Miljøverndepartementet med i Framtidens våren 28. Søknaden fra var

Detaljer

ROMSLIG. Sandnes - i sentrum for framtiden

ROMSLIG. Sandnes - i sentrum for framtiden ROMSLIG Sandnes - i sentrum for framtiden Framtidens byer 2 Framtidens byer Innledning Sandnes deltar i Framtidens byer Etter søknad til Miljøverndepartementet kom Sandnes kommune med i Framtidens byer

Detaljer

Grønne energikommuner aktiviteter i utvalg

Grønne energikommuner aktiviteter i utvalg Grønne energikommuner aktiviteter i utvalg februar 2010 S2: KS foreslår at staten bør kjøpe utslippskutt fra kommunene. S6: Lier kommune har gode erfaringer med energisparekontrakter. S10: Rektoren på

Detaljer

Trondheim SmartCity. Energieffektivisering

Trondheim SmartCity. Energieffektivisering Trondheim SmartCity Energieffektivisering s Oppsummering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Trondheim SmartCity 5 Først ut i verden 5 Trondheim En foregangsby 6 Metode og kilder 9 Bygninger 10 Næringsbygg

Detaljer

Trondheim SmartCity. Energieffektivisering

Trondheim SmartCity. Energieffektivisering Trondheim SmartCity Energieffektivisering s Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Trondheim SmartCity 5 Først ut i verden 5 Trondheim En foregangsby 6 Metode og kilder 9 Bygninger 10 Næringsbygg 10 Offentlige

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 FRAMTIDENS BYER STAVANGER

ÅRSBERETNING 2012 FRAMTIDENS BYER STAVANGER pilotprosjekter kompetanseutvikling ressursutnyttelse helhetstenkning metodeutvikling erfaringer samhandling endring ÅRSBERETNING 2012 FRAMTIDENS BYER STAVANGER 1 Innhold KLIMAGASSUTSLIPP OG BYMILJØ...

Detaljer

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Innhold Sammendrag... 2 Summary... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål... 3 1.2 Oppbygging av rapporten...

Detaljer

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder Mobilitetsplanlegging Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder 2 Veileder mobilitetsplanlegging Gode løsninger kan gi lavere kostnader, bedre omdømme, mindre forurensning - og bedre helse

Detaljer

Årsrapport 2013 - SmartCity Bærum 2

Årsrapport 2013 - SmartCity Bærum 2 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 - SmartCity Bærum 2 En effektiv kommune og et proaktivt næringsliv vil være grunnlaget for gode og lønnsomme prosjekter, og som bidrar til å skape et godt marked for «grønne»

Detaljer

Årsmelding 2012. Follorådet. Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013

Årsmelding 2012. Follorådet. Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013 Årsmelding 2012 Follorådet Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013 Innhold Forord... 3 Mål og strategier... 4 Organisasjon... 4 Politiske organer... 4 Administrative organer... 5 Innsatsområder og aktiviteter

Detaljer

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Husbankens miljøprogram 2009-2012 Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Innholdsfortegnelse 1 Husbankens miljøprogram - Bakgrunn og formål 4 2 Bygg

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 4/15 Godkjenning av

Detaljer

Utkast til handlingsprogram

Utkast til handlingsprogram Oslo kommune Høringsutkast Framtidens byer for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo Utkast til handlingsprogram Oslo, 25. februar 2009 1 2 FORORD Fremtidens byer er et samarbeidsprogram mellom

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

Flere må ville vind! Nett? Støtteordninger? Konsesjoner? Ankebehandling? Yes, we can! Problems are blowing in the wind:

Flere må ville vind! Nett? Støtteordninger? Konsesjoner? Ankebehandling? Yes, we can! Problems are blowing in the wind: Det gode vindbruk Løsninger i vinden! Flere må ville vind! Nett? Støtteordninger? Konsesjoner? Ankebehandling? Yes, we can! Problems are blowing in the wind: Støy? Fugl? Visuell forurensing? Verdien på

Detaljer

Planprogram Brøset. -En klimanøytral bydel. Trondheim kommune

Planprogram Brøset. -En klimanøytral bydel. Trondheim kommune Planprogram Brøset -En klimanøytral bydel Trondheim kommune 15.9.2009 Planprogram Brøset Forord Denne rapporten er et høringsutkast til planprogram for Brøset. Hensikten med rapporten er å få en måldiskusjon

Detaljer

balanseboka mellom nåtid og framtid

balanseboka mellom nåtid og framtid balanseboka mellom nåtid og framtid Verdenskommisjonen for miljø og utvikling definerte bærekraftig utvikling slik, i rapporten Vår felles framtid i 1987: En utvikling som imøtekommer dagens behov uten

Detaljer

Dato: Mandag 8. desember 2014, kl. 1200-1400. Øyvind Solberg Thorsen varamedlem

Dato: Mandag 8. desember 2014, kl. 1200-1400. Øyvind Solberg Thorsen varamedlem Den Norske Avdeling Dato: Møtereferat Styremøte 4-14 i NVF norsk avdeling Dato: Mandag 8. desember 2014, kl. 1200-1400 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Kjell Bjørvig vara leder Kjetil Tonning nestleder

Detaljer

Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien 102 i Oslo

Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien 102 i Oslo PROTOKOLL 1 (5) Møte 2-2013 i det norske utvalg Organisering og marked 2012 2016 Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien

Detaljer

Transnova - virkemiddelbruk og organisering Evaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre

Transnova - virkemiddelbruk og organisering Evaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre Transnova - virkemiddelbruk og organisering Evaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre Utarbeidet på oppdrag av Samferdselsdepartementet Desember 2010 Forord I Klimaforliket fra januar

Detaljer