KORPSPERM FRØYLAND SKOLEKORPS 2010/2011. for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KORPSPERM FRØYLAND SKOLEKORPS 2010/2011. for"

Transkript

1 KORPSPERM FRØYLAND SKOLEKORPS 2010/2011 for

2 STYRET OG DIRIGENTER 2009/2010 Verv Mobil epost leiar Aksel Kverneland nestleiar Gunn Sandvik sekretær Astrid Berg kasserar Andreas Aarsland aspirant/juniorkontakt Monica Lie Netland aspirant/juniorkontakt Linda Laihinen arbeidsutvalg Aud Iren Aarsland Materialforvalter Per-Sindre Nordmoen dirigent hovedkorps Clive Zwanswiniski dirigent juniorlorps Rolv Puntervoll dirigent aspiranter Bente Hetlelid Berg Frøyland skolekorps er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund ( NMF ) gjennom kretsen i Rogaland. HJEMMESIDE Korpset har hjemmeside der info blir lagt ut fortløpende: ARBEIDSINSTRUKS FOR STYRET I FRØYLAND SKOLEKORPS: Styret skal til enhver tid holde korpspermen løpende oppdatert. Sette ned de utvalg og komiteer en finner hensiktsmessig og/eller nødvendig, herunder turkomiteer, særskilte arrangementer utenfor arbeidsutvalgets faste program. Avholde møter og ta opp de saker som kommer inn i løpet av året. Styret er ansvarlig for å holde korpsets medlemmer løpende oppdatert. INSTRUKS FOR LEDER: Være team-leder, få styret, arbeidsutvalg og dirigent til å fungere som et lag. Gi tilbakemelding til den enkelte for det arbeidet som utføres. Ansvarlig for å kalle inn til nødvendige styremøter og oppsett av årsplan.

3 Fordele arbeidsoppgaver i styret. Være kontaktperson mot skole, kommune, musikkskole, musikkforbundet etc. Holde informasjonsmøte for nye aspiranter, sammen med aspirant/junior kontakt. Lede sammenkomster og holde taler når dette er nødvendig. Gjennomføre valg av tillitsmenn, helst en gutt og en jente. Aktivt søke midler hvor mulig. INSTRUKS FOR KASSERER: Føre korpsets regnskap i egen kassadagbok. Oppbevare bilag/kvitteringer systematisk og forsvarlig. Betale regninger ved forfall. Kontakt med skolekontoret. Holde seg orientert om aktuelle tilskuddsordninger, og eventuelle søknadsfrister for disse. Betale ut godtgjørelse til dirigent og evt. andre instruktører etter regning (eks. reisegodtgjørelse), i samarbeid med skolekontoret. Sørge for å sende ut kontingent hvert halv år, samt seminaravgift. Årsregnskap. Budsjettforslag etter samråd med styret. Hente post. Sørge for vekslepenger ved tilstelninger. INSTRUKS FOR SEKRETÆR: Skrive referat fra styremøter og sende til styremedlemmene. Sende ut infoer til korpsinger/foresatte om aktiviteter som skal foregå i korpset. Etter behov skrive brev etc. som korpset sender ut. Oppdatere korpsperm. Sende ut årsmelding og innkalling til årsmøte til styret og alle foreldre. Skrive referat fra årsmøte og sende ut til styret og alle foreldre.

4 INSTRUKS FOR UNIFORMSFORVALTER: Utlevering av uniform til medlemmene. (Sørge for at det blir sendt ut info. om uniformsskifte i god tid før aspiranttreff og 17. mai). Holde ajourført arkiv over uniformer m.m. som er utlevert til medlemmene. Sende regning til foresatte som ikke leverer tilbake uniform ihht avtale. (Regning sendes i samarbeid med kasserer). Sørge for at det er nok jakker, bukser, luer, slips, skjorter, medaljeslips og regnfrakker. Sørge for at det er nok stjerner til utdeling på høstkonserten. Gi styret løpende oppdatering over påløpte kostnader samt gi innspill til budsjett. Holde nær kontakt med musikantene for å sikre at alle til enhver tid har komplett uniform. INSTRUKS FOR INSTRUMENTFORVALTER: Utlevering av instrumenter og rekvisita til medlemmene. Holde ajourført arkiv over instrumentene som er utlevert til medlemmene. Vedlikehold av instrumenter og annet materiell som tilhører korpset. Holde nær kontakt med dirigent og musikanter for å sikre at instrumenter og rekvisita til enhver tid er i rimelig god stand. Sørge for at nødvendig utstyr er på plass ved opptredener (slagverk etc.) Sende regning til foresatte som ikke leverer utstyr tilbake. (Regning sendes i samarbeid med kasserer). Gi styret løpende oppdatering over påløpte kostnader samt gi innspill til budsjett. INSTRUKS FOR ASPIRANT/JUNIOR-KONTAKT: Fungere som kontaktperson for korpsets aspiranter/juniorer og deres foreldre. Fungere som kontaktperson for korpsets aspirant og juniordirigenter Sørge for å få delt ut innmeldingsskjema til 3., 4. og 5. trinn på barneskulen et par uker før skuleslutt i juni. Delta i rekrutteringsarbeidet. Delta på informasjonsmøte for nye aspiranter, sammen med leder. Sende ut info. til juniorer/aspiranter. Er det felles info. som skal til båre korpset og juniorer/aspiranter, blir denne sendt ut av sekretær. Introdusere/dele ut diplom til aspirantene på høstkonserten.

5 Organisere/hjelpe aspirantene i forb. med utdeling av mandariner ved Tenning av julegran. Sende ut info. og delta på aspiranttreff om våren, samt avtale tidspunkt for utdeling av uniformer til aspirantene med uniformsforvalter. INSTRUKS FOR ARBEIDSUTVALGET: Være teamleder for foreldre som skal bidra på dugnader etc. Sette opp aktivitetsplan for året og fordele arbeidsoppgaver mellom foreldre. Fungere som styrets kontaktperson mot foreldre når det gjelder praktiske arbeidsoppgaver forbundet med korpsets aktiviteter. INSTRUKS FOR KORPSETS TILLITSVALGTE: Den tillitsvalgte møter på korpsets styremøter og taler medlemmenes sak. Tillitsvalgt har stemmerett dersom vedkommende er over 15 år. Ta imot beskjeder om fravær fra øvelse og arrangement, og gi beskjed til dirigent. GENERELT FOR ALLE MEDLEMMER AV STYRET: Følge opp oppgaver gitt den enkelte i styremøter eller i årsplaner. Dersom noe kjøpes/skrives på korpset merkes det med navn på den som har kjøpt/ hentet det. Ved utlegg av kontanter fås dette igjen mot kvittering hos kasserer Øvingstider 2010/2011 Alle øver på Frøyland Ungdomsskule. Oppmøte 15 minutt før øving starter opp. Hovedkorpset: Fellesøvelse: Mandager kl Gruppeøvelse: Mandag og torsdag etter oppsett plan

6 Juniorer: Mandag: : felles øving med Clive Torsdag: : felles øving med Rolv Puntervoll Aspiranter: Tirsdag: Onsdag: Ekstraøvelser etter avtale med dirigent. Seminar vil bli gitt beskjed om i god tid. Det er normalt ett seminar i august, ett i oktober/november og ett i februar/mars. Korpsmedlemmer som ikke kan møte til øving eller spilleoppdrag skal gi beskjed til Aksel, tlf Juniorer og aspiranter og som ikke kan møte skal gi beskjed til: Rolv Puntervoll, Bente Hetlelid Berg, PS Foreldre oppfordres til å høre på øvelsene!! Både dirigent og musikanter setter pris på at foreldre kommer og hører på. Det er også veldig sosialt og en god anledning til å bli kjent med korpset og andre foreldre!

7 ORIENTERING TIL NYE FORELDRE: Vår datter/ sønn er med i skolemusikken! Ja, det er en sak som i høy grad angår hele familien. Foreldrenes støtte og interesse er svært betydningsfull i oppstarten for at den unge musikant lykkes i sin nye fritidsaktivitet. Punktlig frammøte til alle øvelser, regelmessig trening hjemme og mors og fars engasjement er vel så viktig som medfødte musikalske evner. Musikken utvikler evner, skaper fellesskap, knytter vennskapsbånd ja, gir glede og hygge til både utøver og tilhører. Hjelp til med å sikre din datter/ sønns framgang og trivsel i korpset ved å følge disse gode reglene: 1. I samråd med musikant fastsetter man tid pr. dag til øving på instrumentet. Overlat om mulig rom til øving og sørg for at han/ hun ikke blir forstyrret. 2. Finn et passende sted å oppbevare instrumentet hjemme, og la musikanten forstå at et instrument koster mange penger, og må behandles med omtanke. Dersom det skulle oppstå problemer med instrumentet eller det skulle være spørsmål angående vedlikehold, er det bare å kontakte materialforvalter. 3. Møt alltid fram til konserter, møter og lignende som har med korpset å gjøre. 4. La musikanten forstå at jo mer han/ hun øver i begynnelsen, dess mer glede vil de ha i fremtiden.

8 INSTRUKS FOR UNIFORMER: Ved innekonserter brukes: Svart bukse, hvit skjorte, svart sløyfe, svarte sko og mørke sokker. Ved utendørsarrangementer brukes: Jakke, bukse, skjorte, sløyfe, svarte sko og mørke sokker. Stjernene skal sys på skulderklaffene, og medaljeslips festes med sikkerhetsnåler under venstre skulderklaff og jakkeslag. Medaljeslipset følger uniformen, og skal leveres inn igjen sammen med den. Det samme gjelder sløyfa og plastfrakken. Ved tap av uniformseffekter og uvøren skade, må musikantene selv betale for det. Jakke, bukse og lue skal merkes med navnelapp, enten bendelbånd eller lim en merkelapp i. Uniformen skal være renset ved innlevering eller ved bytting av størrelser. VEDLIKEHOLD AV INSTRUMENTER: Instrumentene representerer en meget høy verdi. Innkjøpspris varierer fra Kr ,- opp mot kr ,- for de dyreste instrumentene. Det er derfor svært viktig at instrumentene behandles forsiktig og alltid ligger i instrumentkassen når de ikke er i bruk. Dersom det er spørsmål eller noe går i stykker, ta snarest kontakt med instrumentforvalter. MEDLEMSKONTINGENT: Kontingenten er kr. 2000,- pr. år. Det sendes ut regning på kr. 1000,- høst og vår. Kontingent for aspiranter er kr 1000,- pr. år. F.o.m. det året man er junior betaler man kr. 2000,- pr. år. Det er ikke søskenmoderasjon.

9 SEMINARAVGIFT: Kostnadene til seminar blir delt på antall deltakende medlemmer SOMMERKURS NMF arrangerer hver sommer kurs for medlemmer av korps. Kursene er aldersinndelte, slik at de på samme nivå, kommer sammen for videreutvikling, masse spilling og enda mer gøy!! LOVER FOR FRØYLAND SKOLEKORPS: Frøyland skolekorps er knyttet til Frøyland skule. Korpset er medlem av Norges Musikkorpsforbund avdeling Rogaland, og følger forbundets lover. Du er nå tatt opp i korpset, og skal i samspill yte ditt beste. Vær klar over dette fra første dag av, da vil korpset få glede av deg, og du vil vokse på det. Lover du får, peker nærmere på hvordan du skal innrette deg. 1 Korpset krever god oppførsel av deg, slik at du alltid kan representere skolen og hjemmet ditt på en verdig måte. 2 Vær alltid presis til prøvene og når du skal opptre. 3 Møt alltid godt forberedt, la ikke dine kamerater bli heftet på prøvene av at du ikke kan dine ting. 4 Er du borte fra en øvingstime, skal du ha skriftlig melding med om årsaken. Korpsets tillitsmenn fører frammøteprotokoll som forevises dirigent for hver øvelse, og korpsets styre når de ønsker det. 5 Skulk, likegyldighet med øvelse hjemme og dårlig oppførsel, kan føre til at eleven blir utelukket fra videre deltakelse i skolekorpset. 6 Du skal behandle instrument, noter og uniform forsiktig. Skader du de nevnte ting ved uforsiktighet, plikter du å erstatte. (Uniform skal renses ved bytte og ved innlevering når du slutter.) Uniformen, eller deler av uniformen må ikke benyttes til privat bruk.

10 7 Ved opptreden i uniform skal du møte slik reglementet sier: Lue, jakke, bukse, skjorte og slips (ikke gummistøvler, gummi- eller joggesko). Uniformen må alltid være ren og i orden. Instrumentene skal være blanke. 8 Kontingenten blir bestemt av styret, og framlegges for årsmøtet til godkjenning. 9 Korpset velger selv 2 tillitsmenn, en gutt og en jente, som er med på styremøter når saker som direkte angår korpsmedlemmene skal behandles. 10 Vis god korpsånd, vær kamerat og sett deg som mål å bli en ener. KORPSETS STRATEGI Frøyland Skolekorps har som mål at: Det skal være kult å gå i korpset Vi skal bli flinkere å spille Korpset skal spille musikk som gleder det alminnelige publikum Frøyland Skolekorps er en nøytral organisasjon og skal fremstå som en inkluderende. Musikken er samlingspunktet for medlemmene og støtteapparatet rundt. Utmerkelser og retningslinjer Utmerkelser gis til korpsinger og aspiranter som synlig bevis på hvor lang tid de har vært medlem i Frøyland Skolekorps. For å oppnå utmerkelser, må korpsingene ha vært tilstede på alle øvelser i løpet av et semester, med naturlig fravær som kun godtas når det er forhåndsmeldt til dirigent. Ved fravær over et lengre tidsrom, som ved for eks. permisjon, godtas et halvt års permisjon, uten at dette går utover ansennitet i korpset. Dette er i samsvar med korpsets praksis vedr. permisjon Alle permisjoner skal meddeles styret i korpset skriftlig, og innvilges i henhold til permisjonsreglementet.

11 Følgende utmerkelser deles ut i forbindelse med Høstkonserten. Aspirant 1 år Diplom Junior 1 år Junior 2 år Første stjerne 1 år i korps Andre stjerne 2 år i korps Tredje stjerne 3 år i korps Fjerde stjerne 4 år i korps Medalje/femte stjerne 5 år i korps Sjette stjerne 6 år i korps Sjuårs trofé/sjuende stjerne 7 år i korps Åttende stjerne OPPMØTE OG ÅRSMEDALJER Styret forbeholder seg retten til å dele ut årsmedaljer til korpsinger som oppnår 80 % deltakelse på ordinære øvinger. Som ordinære øvinger regnes de ukentlige øvingene på mandager og gruppeøvelser en gang i uken, samt seminarer. Oppvisninger på 17. mai/ Julaften / sportsfunksjoner / tenning av julegran / andre høytider, regnes ikke som ordinære øvinger. Korpsinger som ikke oppnår 80 % deltakelse som følge av permisjon, vil ikke få årsmedaljer. Årsmedalje kan likevel gis når deltakelsen er under 80% når spesielle årsaker foreligger (skolegang, sykdom med mer).

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Velkommen som aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps! Dette heftet inneholder informasjon vi håper kan gi svar på noe av det både barn og foreldre lurer på. Aspirant

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004 Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Kapitel 1 - Navn og formål...2 1-1 NAVN...2 1-2FORMÅL...2 Kapitel 2 - Medlemskap...2 2-1 OPPTAK/UTMELDING...2

Detaljer

Norcem Pike og Guttekorps

Norcem Pike og Guttekorps Velkommen til Norcem Pike og Guttekorps 17. mai 2010 www.npgk.no Dirigenter 2011/2012 Hovedkorps + Juniorkorps: Kjell Arvid Polsrød 958 88 499 Kjell.arvid.polsrod@no.findus.no Rekrutter: Silje Helene Kleiv

Detaljer

Aspirant i Lyderhorn Skolebrass.

Aspirant i Lyderhorn Skolebrass. Aspirant i Lyderhorn Skolebrass. Velkommen som ny aspirant i Lyderhorn Skolebrass! Lyderhorn Skolebrass består av 2 korps, Nygårdslien Skolekorps og Kjøkkelvik Skoles Musikkorps. Det er mye nytt å lære

Detaljer

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013

VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013 VEDTEKTER FOR HAUKERØD SKOLEKORPS Revisjonsdato: 26.09.2013 1 Organisasjon og formål Haukerød Skolekorps, stiftet 13.desember 1962, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Vestfold).

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til

Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1 Klæbu Skolemusikkorps Årsmøteinnkalling 2014 Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til ÅRSMØTE TORSDAG 13. FEBRUAR 2014, KL. 19.00

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. MannskoretDovre-LoverogVedtekter Revidert201 Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. september 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune.

Detaljer

Organisasjonsplan 2013

Organisasjonsplan 2013 Versjon 3 Organisasjonsplan 2013 Karmøy Svømmeklubb Innholdsfortegnelse 1. KARMØY SVØMMEKLUBB 4 1.1 POST TIL KLUBBEN 4 1.2 STYRESAMMENSETNING 4 1.3 UTVALG OG TILLITSVERV 5 2. FORORD 5 3. HVEM GJØR HVA?

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Stiftet 17/11 1976. Side 1 av 16

Stiftet 17/11 1976. Side 1 av 16 Stiftet 17/11 1976 Side 1 av 16 KVALITETSHÅNDBOK FOR HASUNDGOT IL INNHOLDSFORTEGNELSE 0. INNHOLD/REVISJONSTATUS Side 2-3 1. INNLEDNING 4 2. GENERELT 4 3. ORANISERING 4 4. PLANLEGGING 4 5. MØTESTRUKTUR

Detaljer

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE,

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE, 1 Velkommen til Rælingen Håndballklubb Klubben ønsker å gi deg og dine foreldre en innføring av hva det innebærer å være medlem av Rælingen Håndballklubb, både forventninger og forpliktelser. Klubben Klubben

Detaljer

... Sammen om en enda bedre bydel

... Sammen om en enda bedre bydel Sammen om en enda bedre bydel............................ 0. VISJON...4 1. LOVER OG VEDTEKTER...4 2. ORGANISASJON...11 2.1 Organisasjonskart... 11 2.2 Adresse... 12 2.3 Funksjons/adr.oversikt Hovedstyret,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 Historikk...4 Idrettslagets formål...4 Visjon og verdigrunnlag...4

Detaljer

www.moldejanitsjar.no Molde Janitsjar, stiftet 27.mai 1929, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom region NMF Nordvest.

www.moldejanitsjar.no Molde Janitsjar, stiftet 27.mai 1929, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom region NMF Nordvest. www.moldejanitsjar.no VEDTEKTER FOR MOLDE JANITSJAR Gjeldende fra 19. september 2012 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER I

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR SØREIDE OG SANDSLI SKOLEKORPS Vedtekter for Søreide og Sandsli skolekorps Sist revidert 06.09.2007 1. ORGANISASJON Søreide og Sandsli skolekorps er stiftet i 1961 og står tilsluttet NMF,

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag KLUBBHÅNDBOK Tverlandet idrettslag INNHOLD Tverlandet idrettslag... 3 Organisasjonskart TVERLANDET IL... 3 Årsmøtet... 3 Vedtekter Tverlandet Idrettslag... 4 Kapittel Fotballgruppa... 8 Organisasjonskartet

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

LOVER FOR TØNSBERG JANITSJARKORPS

LOVER FOR TØNSBERG JANITSJARKORPS ALT FOR TONEKUNSTEN Stiftet: 5. november 1928 Tilsluttet: Norges Musikkorps Forbund Adresse: Postboks 1261, Trudvang 3105 Tønsberg Bankgiro: 2420.22.01721 Internett: http://region.hive.no/korps/tjk LOVER

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer