Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune"

Transkript

1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 12/159 Møtedato/tid: , kl. 11:00 Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Melhus rådhus, Møterom Bergljot, 3. etg. NB! Merk sted Siri Holm Lønseth (leder) Eivind Stende Sigrid Angen Hans Bøe Gunnar Hynne Fylkesordfører Fylkesrådmann Revisjon Midt-Norge Sakliste 058/12 Referatsaker 059/12 Godkjenning av protokoll fra møte /12 Orientering fra fylkestannlegen 061/12 Rapport fra forvaltningsrevisjon - Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader i skolebruksplan 3 062/12 Rapport fra forvaltningsrevisjon - kulturminnevern 063/12 Avtaler om gjennomføring av forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon /12 Eventuelt Møtet innledes med lunsj kl 11:00. Ca. kl 11:30 vil det bli gitt en orientering fra fylkestannlegen med påfølgende omvisning ved Melhus tannklinikk. Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/sverre B. Midthjell på telefon , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Trondheim, Siri Holm Lønseth (sign.) Leder av kontrollutvalget Sverre B. Midthjell Rådgiver, KonSek Side 1 av1

2 Referatsaker Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune /12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 033 Arkivsaknr.: 12/159-1 Referatsakene tas til orientering Vedlegg Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse Saksutredning Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet: 1. Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse februar 2012

3 P R O G R A M NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 1-2 februar 2012 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Hovedtemaer Kontrollutvalget oppgaver og utfordringer Selskapskontroll Samhandlingsreformen Etikk og korrupsjon Kommunerevisor den gode støttespilleren Målgruppe Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer og andre som er interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren Norges Kommunerevisorforbund på vakt for fellesskapets verdier

4 u Møteleder: Ole Kristian Rogndokken Daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund Onsdag 1. februar Registrering og kaffe / Utstilling Velkommen u Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, Norges Kommunerevisorforbund Åpning u Statssekretær Dag Henrik Sandbakken (Sp), Kommunal- og regionaldepartementet Hjelp, jeg er ny i kontrollutvalget! Oppgaver, roller og muligheter. Erfaringsoverføring u Magnhild Holmberg (Frp), Skien kommune, kontrollutvalget u En innleder annonseres senere Kaffe / Utstilling Etikk i kommunesektoren u Ordfører Nils Røhne (Ap), Stange kommune - leder av Kommunesektorens Etikkutvalg Lunsj / Utstilling Styringsutfordring i kommunesektoren. Hvordan holde styr på selskapsjungelen? Case Briskeby stadion Innledere: u Tidl. ordfører Einar Busterud (BBL), Hamar kommune u Kjetil Solbrækken, sekretær for kontrollutvalget i Hamar kommune u Advokat Vibeke Resch-Knudsen, egen praksis Utspørrer: u Redaktør Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kaffe / Utstilling Kontrollutvalg i medieblest u Øystein H. S. Moen, partner og fagansvarlig PR, Agendum AS Middag på vakt for fellesskapets verdier

5 Torsdag 2. februar Samhandlingsreformen styrings- og tilsynsutfordringer u Kommunerevisor Annette Gohn-Hellum, Oslo kommune, Kommunerevisjonen Pause / Utsjekking / Utstilling Antikorrupsjonsarbeid i kommunene analyser og verktøy u Generalsekretær Guro Slettemark, Transparency International Norge Lunsj / Utstilling Utfordringer for velferds-norge u Professor og forsker Gudmund Hernes, Fafo Pause / Utstilling Kommunerevisor den gode støttespilleren u Ass. revisjonssjef Berit M. Dalvik, Telemark kommunerevisjon IKS u Teamleder Kirsti Torbjørnson, Telemark kommunerevisjon IKS Kåseri Annonseres senere Avslutning u Styreleder Per Olav Nilsen, Norges Kommunerevisorforbund Minikurs A Minikurs B A. Intro kontrollutvalg (Målgruppe: Nye kontrollutvalgsmedlemmer) u Seniorrådgiver Bodhild Laastad, Norges Kommunerevisorforbund Innhold: - Rammeverk for tilsyn og kontroll i kommunal sektor - Kontrollutvalgets formål, rolle og oppgaver B. De sentrale momentene for å forstå kommunalt regnskap (Målgruppe: Kontrollutvalgsmedlemmer) u Registrert revisor og daglig leder Åge Sandsengen, Kommunerevisjon IKS Medlem av NKRFs regnskapskomite og fagkomiteen i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Innhold: - Det kommunale økonomisystemet - Regnskapets oppbygging - Grunnleggende prinsipper og de unike økonomiske sammenhengene spesielt i balansen - Anordningsprinsippet - Resultatbegrepet på vakt for fellesskapets verdier

6 GENERELL INFO NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 1-2 februar 2012 Påmelding Påmeldingsfrist: 16. desember Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp. Det tas forbehold om endringer i programmet. Avbestillingsbetingelser Avbestilling må skje skriftlig. Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av konferanseavgiften. Konferansematerialet vil da bli ettersendt. Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt. Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, med fører full konferanseavgift. Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet. Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega. Konferansepriser* Deltakelse m/overnatting og middag: Kr (ikke-medlemmer: Kr 6 200) Deltakelse u/overnatting og middag: Kr (ikke-medlemmer: Kr 5 100) Prisene inkluderer dokumentasjon, lunsj, drikke til måltidene og servering i pausene. Ekstra overnatting m/frokost fra 31. januar 1. februar 2012: Kr *) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris. Konferansehotellet Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Ved behov vil også Comfort Hotel RunWay, som ligger vegg i vegg med konferansehotellet Forhåndsgodkjenning 13 timer i forhold til NKRFs regler for obligatorisk etter- og videreutdanning. Norges Kommunerevisorforbund Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo Telefon , Velkommen på konferanse! / faglig arena nettverksbygging inspirasjon

7 Godkjenning av protokoll fra møte Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune /12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 033 Arkivsaknr.: 12/159-2 Protokollen godkjennes. Vedlegg Møteprotokoll Saksutredning Godkjenning av møteprotokoll. Protokollen er tidligere utsendt til utvalget.

8 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: kl. 11:00 14:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Statens hus (Trondheim), møterom Åfjord Siri Holm Lønseth (møteleder) Eivind Stende Gunnar Hynne Sigrid Angen Hans Bøe Saker til behandling: 049/12-057/12 Arkivsak: 12/136 Sverre B. Midthjell, Konsek (møtesekretær) Jan-Åge Sneve Gundersen, Konsek Espen Agøy Hegge, elevombud (sak 50) Harald Hegle, fylkesdirektør samferdsel (sak 52) Marit Leikvoll, rådgiver samferdselsgruppen (sak 52) NB! Protokollen blir godkjent i kontrollutvalgets neste møte. Saksliste 049/12 Referatsaker 050/12 Årsrapport fra elev- og lærlingombudet /12 Rapport fra fylkesmannens tilsyn med gratis videregående opplæring 052/12 Orientering om inngåelse av leveranseavtale med Statens vegvesen 053/12 Selskapskontroll AtB - innretning på prosjekt 054/12 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Oppfølging av klima- og energiplan 055/12 Budsjett for kontrollutvalget 2013 og økonomiplan /12 Mål for kontrollutvalgets virksomhet og arbeidsform, valgperioden /12 Eventuelt Sakene ble behandlet i rekkefølge:

9 Sak 049/12 - Referatsaker Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Referatsakene tas til orientering Protokoll Følgende saker ble referert: 1. Invitasjon til Konsek-samling 7. november Invitasjon til kurs i kommunal økonomi for ikke-økonomer i regi av NKRF, 5. desember 3. Uttalelse fra fylkesmannen i Telemark vedrørende dokumentinnsyn i FR-rapporter på høring. 4. Artikkel fra kommunal-rapport.no: Røde flagg i budsjettet. 5. Artikkel fra kommunal-rapport.no: Ikke forvirr leseren! 6. Svar fra fylkesordfører angående valg til representantskap i interkommunale selskaper. Vedtak: Referatsakene tas til orientering Sak 050/12 - Årsrapport fra elev- og lærlingombudet Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Årsrapport fra elev- og lærlingombudet tas til orientering. Protokoll Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Årsrapport fra elev- og lærlingombudet tas til orientering. Sak 051/12 - Rapport fra fylkesmannens tilsyn med gratis videregående opplæring Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Kontrollutvalget tar saken til orientering.

10 Kontrollutvalget ber fylkesrådmannen orientere i neste møte etter at endelig rapport er avlevert, om hvordan punktene som er funnet i Fylkesmannens tilsyn er møtt og hvilket arbeid som er igangsatt for å følge opp presiseringene. Protokoll Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget tar saken til orientering. Kontrollutvalget ber fylkesrådmannen orientere i neste møte etter at endelig rapport er avlevert, om hvordan punktene som er funnet i Fylkesmannens tilsyn er møtt og hvilket arbeid som er igangsatt for å følge opp presiseringene. Sak 052/12 - Orientering om inngåelse av leveranseavtale med Statens vegvesen Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Fylkesrådmannens redegjørelse tas til orientering. Protokoll Harald Hegle og Marit Leikvoll orienterte på vegne av fylkesrådmannen. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkesrådmannens redegjørelse tas til orientering. Sak 053/12 - Selskapskontroll AtB - innretning på prosjekt Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Kontrollutvalget ber om at prosjektet utvides til også å inkludere en kontroll med gjennomføring av samferdselspolitiske prioriteringer. Utvalget ber om at det utvidete prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 550 timer, med levering innen 10. mars Protokoll Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Vedtak:

11 Kontrollutvalget ber om at prosjektet utvides til også å inkludere en kontroll med gjennomføring av samferdselspolitiske prioriteringer. Utvalget ber om at det utvidete prosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 550 timer, med levering innen 10. mars Sak 054/12 - Bestilling av forvaltningsrevisjon - Oppfølging av klimaog energiplan Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på oppfølging av klimaog energiplan. Prosjektet bes gjennomført innenfor en ramme på 400 timer, med levering innen 15. mai 2013 Protokoll Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på oppfølging av klimaog energiplan. Prosjektet bes gjennomført innenfor en ramme på 400 timer, med levering innen 15. mai 2013 Sak 055/12 - Budsjett for kontrollutvalget 2013 og økonomiplan Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Kontrollutvalget innstiller overfor fylkestinget på at vedlagte økonomiplan for og budsjett for 2013 med en ramme på kr vedtas. Protokoll Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget innstiller overfor fylkestinget på at vedlagte økonomiplan for og budsjett for 2013 med en ramme på kr vedtas. Sak 056/12 - Mål for kontrollutvalgets virksomhet og arbeidsform, valgperioden Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

12 Saken legges fram uten innstilling. Protokoll Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: Kontrollutvalget ønsker å prioritere synlighet for fylkeskommunens organisasjon gjennom å gjennomføre flere møter ved aktuelle enheter og å få orienteringer om fra administrasjonen ved passende anledninger. Det vedtas ikke et eget plandokument for utvalget. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget ønsker å prioritere synlighet for fylkeskommunens organisasjon gjennom å gjennomføre flere møter ved aktuelle enheter og å få orienteringer om fra administrasjonen ved passende anledninger. Det vedtas ikke et eget plandokument for utvalget. Sak 057/12 - Eventuelt Saken behandlet i Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Saken legges fram uten innstilling. Protokoll Sekretariatet orienterte om at det arbeides med å legge neste møte til en tannklinikk, med orientering fra fylkestannlegen. Vedtak: Ingen vedtak fattet.

13

14 Orientering fra fylkestannlegen Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune /12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 033 Arkivsaknr.: 12/28-5 Informasjonen fra fylkestannlegen tas til orientering. Saksutredning Kontrollutvalget har tidligere gitt uttrykk for at det er ønskelig med presentasjoner av ulike deler av fylkeskommunens virksomhet, for å lære denne bedre å kjenne. Tannhelseområdet er et av kjerneområdene i fylkeskommunens virksomhet, og et viktig velferdstilbud til dens innbyggere. Fylkestannlegen er derfor bedt om å gi en orientering om virksomheten generelt, med særlig vekt på gjeldende prosjekter og utfordringer i tjenesten. I etterkant av orienteringen vil det bli en omvisning ved Melhus tannklinikk. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Sekretariatet oppfordrer utvalget om å ta informasjonen fra fylkestannlegen til orientering.

15 Rapport fra forvaltningsrevisjon - Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader i skolebruksplan 3 Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune /12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216, &58,, Arkivsaknr.: 12/96-7 Kontrollutvalget legger rapporten frem for fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Reduserte FDV-kostnader i skolebruksplan 3 til orientering, og konstaterer at det er iverksatt tiltak for å gi reduksjoner i disse kostnadene for Gauldal og Charlottenlund videregående skoler. Fylkestinget ber fylkesrådmannen påse at et tilstrekkelig system for oversikt over FDV-kostnader og måloppnåelse blir en del av fylkeskommunens styringssystem. Vedlegg Rapport fra forvaltningsrevisjon - Reduserte FDV-kostnader i skolebruksplan 3 Saksutredning Kontrollutvalget gjorde i sak 38/12 følgende vedtak: Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på FDVkostnader for nybyggene i skolebruksplan 3. Prosjektet bes gjennomført innenfor en ramme på 250 timer, med levering 25. november Med bakgrunn i dette leverte Revisjon Midt-Norge den 23. november rapporten Reduserte FDV-kostnader i skolebruksplan 3. Rapporten tar for seg utvikling i Forvaltnings- drifts- og vedlikeholdskostnader med utgangspunkt i de to ferdigstilte prosjektene Gauldal og Charlottenlund videregående skoler. Om rapporten Reduksjon i kostnader til forvaltning, drift og vedligkehold (FDV-kostnader) er en viktig del av den vedtatte finansieringen av Skolebruksplan 3. Revisor fremhever at det enda er tidlig i gjennomføringen av skolebruksplanen, så det er vanskelig å måle effektene av tiltak i kroner, men det er viktig å dokumentere at det er igangsatt tiltak som kan føre til at FDV-kostandene reduseres. Rapporten tar derfor utgangspunkt i problemstillingen Er det etablert tiltak ved Charlottenlund videregående skole og Gauldal skole- og kultursenter for å redusere FDVkostnader i samsvar med fylkestingets vedtak?. Dette blir undersøkt gjennom analyse av dokumenter og intervju med informanter ved skolene og sentralt i fylkeskommunen. Overordnet revisjonskriterie er kommuneloven 23.2, som pålegger administrasjonssjefen ansvar for at fylkestingets vedtak følges opp. Videre baserer revisor seg på NOU 2004:22 Bedre bygninger til alle hvor arealeffektivisering og system for god oversikt og statistikk over FDV-kostnader vektlegges.

16 Funn Det påpekes i rapporten at begge skolene fortsatt er i en innkjøringsperiode der effekten av tiltak for innsparing enda ikke kan forventes å ha materialisert seg. Blant annet må ventilasjonsanlegg kjøres på større effekt i oppstarten på grunn av avdamping fra byggematerialer, og personell ha tilstrekkelig opplæring i nye driftssystemer. Det er derfor enda for tidlig å måle konkret effekt av tiltakene. For reduksjon av energikostnader er arealeffektivisering det viktigste tiltaket. Både ved Gauldal og Charlottenlund er skolens samlede areal vesentlig redusert. Budsjetterte energikostnader er redusert som konsekvens av dette. Byggene er også oppført i henhold til en prosjektanvisning som innebærer en overgang fra aktive til passive energitiltak, og strengere krav enn byggtekniske forskrifter krever. Redusert areal og bygningsmasse som er lettere å renholde vil også redusere behovet for renholds- og vedlikeholdstjenester. Å ta ut dette potensialet er imidlertid avhengig av å redusere lønnskostnader gjennom å redusere antall ansatte. I følge revisor ser det ut til at begge skoler har oppnådd dette gjennom naturlig avgang. For Gauldal videregående skole er det Midtre Gauldal kommune som gjennomfører drift og vedlikehold. Fylkesrådmannen kommenterer derfor til rapporten at det ikke er fylkeskommunen vedkommende hvorvidt kommunen får gjennomført bemanningsreduksjoner. Dersom driftskostnadene ved skolen blir høyere enn forutsatt vil imidlertid dette også komme til å gå på bekostning av fylkeskommunen. Revisor har også foretatt en vurdering av styringssystem knyttet til FDV-kostnader. Revisors undersøkelser viser at fylkeskommunen ikke har etablert tilstrekkelige systemer for å ha oversikt over FDV-kostnader på overordnet nivå. Det er imidlertid allerede igangsatt et prosjekt for omorganisering av bygge- og eiendomstjenesten og hele FDV-området, der hensiktsmessige indikatorer og nøkkeltall skal etableres for hele bygningsmassen løpet av høsten Dette vil ut fra revisors vurdering også bidra til å gi informasjon om måloppnåelsen i Skolebruksplan 3. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Rapporten gir inntrykk av at det er iverksatt tiltak for å oppfylle fylkestingets vedtak om reduksjon av FDV-kostnader. Ut fra informasjonen det refereres til i rapporten ser det også ut til at det er planer om tiltak for tilstrekkelig oversikt over FDV-kostnader på overordnet nivå i fylkeskommunen. Innføring av måltall og indikatorer for FDV-kostnader i styringssystemet vil formodentlig også medføre rapportering på området til politisk nivå og sette fylkestinget i stand til å følge opp måloppnåelsen.

17 Rapport fra forvaltningsrevisjon - kulturminnevern Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune /12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.: 12/57-7 Kontrollutvalget legger rapporten fram for fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å: Ta erfaringer fra handlingsplanen for kulturminnevern med inn i arbeidet med og oppfølging av ny plan, ved at det legges til rette for: a. mer samsvar mellom forslag til tiltak og ressurser b. mer involvering av politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunen c. statusvurdering underveis planperioden Vurdere organiseringen av kulturminnevernet i STFK med tanke på å: d. legge til rette for mer effektive og tydelige informasjons- og beslutningslinjer e. å synliggjøre rollen og oppgavene innen kulturminnevern i overordna strategier, styringskort og kvalitetssystem Vurdere følgende særskilt i planprosessen: f. ta med erfaringer fra prosjektet Husnyckeln, som å etablere faste kommunekontakter i alle kommunene om kulturminnevern g. videreføre positive erfaringer med veiledning og oppfølging av kommuner og eiere, og ha spesiell oppmerksomhet rundt de som mangler kunnskap og interesse for kulturminnevern. Fylkestinget forutsetter at det rapporteres på disse punktene i forbindelse med fremlegging av ny plan for kulturminnevern. Vedlegg Forvaltningsrevisjonsrapport - STFK som kulturminnemyndighet Saksutredning Med bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon vedtok kontrollutvalget i sak 22/12 å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på kulturminnevern i Sør-Trøndelag fylkeskommune. I overensstemmelse med revisor ble prosjektet rettet inn mot særlig fokus på nyere tids kulturminner. Revisjon Midt-Norge leverte 12. november 2012 rapporten STFK som kulturminnemyndighet som svar på denne bestillingen. Om rapporten Rapporten tar utgangspunkt i 3 hovedproblemstillinger:

18 1. Følger STFK opp lovverk og målsettinger innen kulturminnevern? 2. Er kulturminnevernet hensiktsmessig organsiert i STFK? 3. Har STFK gode samarbeidsarenaer med andre aktører i kulturminnevernet? Rapporten er basert på intervjuer med ledere og ansatte innen kulturminnefeltet i STFK, telefonintervju med eiere av fredede bygninger, elektronisk spørreskjema til ledere for planarbeid i kommunene og regnskapsdata fra STFK og andre fylkeskommuner. Oppfølging av regelverk og målsettinger Sentrale revisjonskriterier er kulturminneloven, plan og bygningsloven og fylkeskommunens Handlingsplan for kulturminner (2012) i tillegg til nasjonale mål. Planen ble i utgangspunktet vedtatt for 4 år, men så rullert og videreført til Planens hovedmål er å sikre et representativt utvalg av kulturminner i fylket. Nasjonale mål for kulturminnevernet et er at det årlige tapet av verneverdige kulturminner ikke skal overstige 0,5 % årlig, at fredede og verneverdige bygnigner skal ha et normalt vedlikeholdsnivå innen 2020 og at et representativt utvalg skal være fredet innen Revisor påpeker i rapporten at STFK på langt nær har oppnådd målene i handlingsplanen. En av utfordringene som trekkes fram er at store uforutsette ressurskrevende saker har gjort det vanskelig å prioritere å nå målene. Det har heller ikke vært gjort statusgjennomganger i løpet av en forholdsvis lang planperiode, selv når ressurstilgangen ikke har vært som forutsatt ved politisk behandling. Revisor peker på at det har vært et gap mellom ressurser og forventninger i lovverk og plan. Revisor trekker også frem et inntrykk av at måloppnåelse på kulturminnefeltet har vært lite fulgt opp av administrativ ledelse, og at det har vært vanskelig å nå frem med slike saker til politisk behandling. Revisors vurdering er at det også er grunn til å tro at det kan bli vanskelig for Sør-Trøndelag å nå de nasjonale målsettingene på området. Organisering av kulturminnevernet Revisor har vurdert om kulturminnevernet er organisert på en effektiv og god måte, og at kapasiteten er i tråd med de oppgaver som skal utføres, samt kjennskapen og bruken av de administrative styringssystemene i fylkeskommunen, herunder kvalitetssikringssystemet ESK, systemet for balansert målstyring og økonomi- og handlingsplan. Det faglige ansvaret for kulturminnevernet administrativt er i STFK lagt til enhet for regional utvikling (Regut), faggruppe for areal og miljø. Denne faggruppen sorterer under økonomidirektøren. Politisk ligger det faglige ansvaret for kulturminnevern hos komiteen for kultur, velferd og miljø, mens regional utviklingskomite har ansvar for arealsaker, som utgjør en stor del av arbeidet med kulturminner. Revisor påpeker at noen av tilbakemeldingene tyder på at denne organiseringen kan være noe uoversiktlig og at det er en risiko for at dette fører til at saker ikke kommer frem til politisk behandling. Når det gjelder ressurser konkluderer revisor med at ressursinnsatsen på kulturminneområdet er relativt lav i Sør-Trøndelag sammenlignet med andre fylkeskommuner, både når det gjelder egne og statlige midler. Det kan være grunn til å vurdere ressurssituasjonen på området. Kjennskapen til STFKs overordnede styringssystemer er i følge revisor variabel, og de benyttes derfor i liten grad. Det finnes heller ikke mål for kulturminnevernet i systemet for balansert målstyring. Revisor peker på at dette er et sentralt myndighetsområde for fylkeskommunen, og at det ikke er på et slikt detaljnivå at det ville være unaturlig med en rapportering gjennom dette systemet. Fraværet av dette kan i følge revisor innebære en risiko for at området blir usynlig i de strategiske prosessene.

19 Kompetansen til de ansatte i kulturminnevernet vurderes av revisor til å være god, og med god tilgang på nyrekruttering, selv om kompetanseutviklingen ikke er satt i system. Det er imidlertid en vesentlig utfordring å få tilgang på tilstrekkelig håndverkerkompetanse til vern av bygninger. Samhandling med andre aktører Både forskrift om ansvarsfordeling til kulturminneloven, plan- og bygningsloven og STFKs handlingsplan for kulturminner legger føringer for samarbeid med aktører utenfor fylkeskommunen. Revisor har sett på samarbeid med kommunene, private kulturminneeire og andre aktører i kulturminnevernet. Fylkeskommunen prioriterer bruk av plan- og bygningsloven som virkemiddel i kulturminneforvaltningen, som gir mulighet til å være tidlig ute i prosessene. Revisor registrerer at kompetansen på kulturminnevern generelt er lav, og at det er en tendens til at ansatte i fylkeskommunen prioriterer de kommunene der kunnskap eller interesse for kulturminnevernet er høy. Dette kan medføre en risiko for tap av kulturminner i andre kommuner. Interreg-prosjektet Husnyckeln trekkes av revisor fram som et prosjekt der man har snudd samarbeidet med kommunene mer til det positive. Her peker revisor på at fylkeskommunen utøver sin plikt til samarbeid gjennom å være i forkant. Dette kan bidra til å heve kunnskap og forståelse for kulturminnevern i kommunene. Revisor påpeker at fylkeskommunens politiske ledelse, i motsetning til kommunene, ikke er representert på kulturminneseminarer. Slik deltakelse kunne, i følge revisor, være med på å synliggjøre kulturminneområdet. Spørreundersøkelse gjennomført mot kommunene og private kulturminneeiere tyder på at fylkeskommunen er godt synlig, og viser tydelighet i planprosesser, og at private eiere følges opp på en god måte. Revisor har inntrykk av at tilbakemeldingene er mer positive angående fylkeskommunen enn andre aktører i kulturminnevernet. Revisor viser til at samarbeid med andre aktører først og fremst skjer gjennom tildelingsprosesser, der fylkeskommunen har tilfredsstillende kontakt med Riksrevisjonen. Revisors anbefalinger Revisor anbefaler at erfaringer fra handlingsplanen tas med inn i arbeidet med og oppfølging av ny plan, ved at det legges til rette for: a. mer samsvar mellom forslag til tiltak og ressurser b. mer involvering av politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunen c. statusvurdering underveis planperioden Revisor anbefaler videre en gjennomgang av organiseringen av kulturminnevernet i STFK: d. legge til rette for mer effektive og tydelige informasjons- og beslutningslinjer e. å synliggjøre rollen og oppgavene innen kulturminnevern i overordna strategier, styringskort og kvalitetssystem Revisor anbefaler fylkesrådmannen å: f. ta med erfaringer fra prosjektet Husnyckeln, som å etablere faste kommunekontakter i alle kommunene om kulturminnevern

20 g. videreføre positive erfaringer med veiledning og oppfølging av kommuner og eiere, og ha spesiell oppmerksomhet rundt de som mangler kunnskap og interesse for kulturminnevern. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Sekretariatet mener at rapporten utgjør en grundig gjennomgang av arbeidet med nyere tids kulturminner i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Den påpeker mange positive sider med arbeidet, men også at det ligger et vesentlig forbedringspotensial på flere områder. Det synes også å være et misforhold mellom vedtak i handlingsplan og de ressurser som disponeres til området. Det er, slik sekretariatet vurderer innholdet i rapporten, også grunn til å stille spørsmål ved om administrativ og politisk ledelse i fylkeskommunen i tilstrekkelig grad er bevisst ansvaret for dette området. Det later til å være behov for bedre synliggjøring i det strategiske arbeidet, bedre oppfølging av planer og vurdering av måloppnåelse. Dette bør, som fylkeskommunens øvrige ansvarsområder, inngå i styrings- og kvalitetssystemer. Med bakgrunn i disse vurderingene vil sekretariatet anbefale at fylkestinget ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger.

21 Avtaler om gjennomføring av forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon 2013 Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune /12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.: 12/171-2 Kontrollutvalget gir sin tilslutning til avtaler om gjennomføring av forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon 2013, og gir utvalgets leder fullmakt til å signere avtalene på vegne av utvalget. Vedlegg Forslag til avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2013 Forslag til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon 2013 Saksutredning I 2011 ble det innført en ny praksis der kontrollutvalget inngår årlige avtaler om leveranse av revisjonstjenester med Revisjon Midt-Norge IKS. Avtalene er ment å skulle spesifisere hvilket omfang av revisjonstjenester kontrollutvalget kan forvente i inneværende år, og nærmere regulere samarbeidet mellom kontrollutvalget og revisjonen. Disse avtalene er et supplement til selskapsavtalen for Revisjon Midt-Norge IKS som setter rammene for selskapets virksomhet og styring, og deltakernes bidrag til dette. Avtalene er også en del av oppfølgingen av det ansvaret som ligger på kontrollutvalget for å påse at fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning, slik det fremgår av kapittel 4 og 5 i kontrollutvalgsforskriften Vedrørende regnskapsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at fylkeskommunens årsregnskap og fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. Mer om dette finnes i kontrollutvalgsboken ss Vedrørende forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av fylkestinget. Fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Kontrollutvalget initierer de enkelte prosjekt gjennom egne saker i kontrollutvalget. Den videre oppfølging skjer i stor grad via kontrollutvalgets sekretariat. Mer om dette finnes i kontrollutvalgsboken ss. 92.

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 11/245 Møtedato/tid: 15.12.2011, kl. 09:00 Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Rådhuset, F-sal Eva Overholt (leder) Eivind Stende Ingrid M. Tørhaug-Skagseth

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 16.10.2012 kl. 11:00 14:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Statens hus (Trondheim),

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 28.01.2013 kl. 11:00 15:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Statens hus, Trondheim,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 03.10.2013 kl. 11:00 15:05 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Statens hus, møterom

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 13.03.2012 kl. 11:00 15:40 Møtested: KonSek, Kongens gt. 9 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 07.02.2012 kl. 11:00 14:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset, Kantstein

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 19.06.2014 kl. 09.00 16.30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Hitra videregående skole

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 05.12.2013 kl. 11:00 12:15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset, Møterom

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 09.12.2011 kl. 11:00 16:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset, Trondhjemitt

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 24.11.2011 kl. 11:30 15:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Statens hus (Trondheim),

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 31.08.2010 kl. 13:00 15:40 Møtested: Fylkeshuset, møterom Jaspis Saknr: 42/2010-49/2010 Arkivsak: 201000409 Møteleder Hanne Dyveke Søttar

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes SNILLFJORD KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 2. desember 2005 kl. 13.00 14.40. Møtested: Rådhuset i Snillfjord, Lille møterom. Saknr: 19/2005-24/2005 Arkivsaknr.: Møteleder: Oddvar Lian Møtende

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. april 2007 kl. 12.30 15.20. Møtested: Hotell Rica Nidelven Saknr: 13/2007-19/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 13.04.2015 kl. 11:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset Guro Angell Gimse

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14.12.2010 kl. 09:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Andre opplysninger: Fylkestannlege Inger Melø vil orientere om virksomheten

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 13.04.2010 kl. 10:00 15:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Saknr: 21/2010-27/2010 Arkivsak: 201000409 / 130-2010 Møteleder

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31.08.2010 kl. 13:00 Møtested: Møterom Jaspis, 4.etg i Fylkeshuset Andre opplysninger: Saker til behandling SAKLISTE 42/2010 Godkjenning

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I OPPDAL. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31.

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I OPPDAL. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I OPPDAL Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Mandag 14. desember 2015 KL.: 12:00 STED: Vetlvonin møterom, 2. etg. i Oppdal

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 18.05.2015 kl. 11:30 15:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Trondheim katedralskole

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/615-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 15.10.2014 Økonomisjef Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 22.10.2014 Tid: kl 15:30 18:30 Sted: Kommunehuset,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN TRONDHEIM 6. 7. JUNI 2012 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 6. JUNI 2012. www.fkt.no

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN TRONDHEIM 6. 7. JUNI 2012 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 6. JUNI 2012. www.fkt.no FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN TRONDHEIM 6. 7. JUNI 2012 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 6. JUNI 2012 09.00 10.30 REGISTRERING Noe å bite i 10.30 10.40 Åpning av konferansen. Martin Engeset Leder

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Arkivsak: 13/103 /tid:, kl. 11:00 Møtested: Fylkesbiblioteket Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth (leder) Eivind Stende Sigrid Angen Gunnar Hynne Hans Bøe Forfall: Andre møtende:, Konsek

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2009 kl. 10.00 14.35. Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom C. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 053/2009 Møteleder Sten Kristian Røvik

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 23.09.2014, kl. 14:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Møterom 1, rådhuset Tom Skare, leder Lindis Heggvik

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Thor Pettersen (leder) Sten Kristian Røvik Iren Hårstad

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Thor Pettersen (leder) Sten Kristian Røvik Iren Hårstad FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 1. februar 2007 kl. 09.00 12.25 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom OSK Saknr: 1/2007-6/2007 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2012/17033-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Halvor Pettersen, leder Arild Johansen, varamedlem (innkalt som vara for Helene Benjaminsen)

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 13.10.2009 kl. 10:00 15:30 Møtested: Fylkeshuset Saknr: 42/2009, 44/2009-53/2009 Arkivsak: 339-2009 Møteleder Hanne Dyveke Søttar (Fremskrittspartiet)

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2011 17. november 2011 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2011/10030-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Rolf I. Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder Hilde Skanke,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 12.05.2011 kl. 10.00 15.00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Trøndelag folkemuseum, Sverresborg Hanne

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 27.10.2011 kl. 09:30 12:15 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Per Bjarne Bonesvoll, leder Ann Karin Haugen

Detaljer

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FRØYA KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. mai 2006 kl. 09.00 12.45. Møtested: Kommunehuset på Frøya, møterom OSK. Saknr: 10/2006-17/2006 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 16.01.2014 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/14 TID: 24.01.2014, kl. 1000 STED: Formannskapssalen, Kristiansund rådhus SAKSLISTE:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrolltvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommne Arkivsak: 14/141 Møtedato/tid: 09.12.2014, kl. 11:30 Møtested: Rockheim, møterom "Glt Bord" Møtedeltakere: Gro A. Gimse (Leder) Eivind Stende

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 12/175-4 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 07.03.2012 Siljan kommune - kontrollutvalget - TILLEGGSKART Kontrollutvalget innkalles til møte, mandag 19.03.2012.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 11.09.2013 kl. 11:00 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Arkivsenteret Dora, Nyhavna,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Møtedato/tid: 15.09.2016 kl 09:00 11:35 Møtested: Fylkeshuset, møterom Kvarts Møtende medlemmer: Tove Eivindsen (møteleder) Olav Huseby Arne Braut Ragna Vorkinnslien Egil Hestnes Andre

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vigdis Troøyen Fosseide MEDL. John Atle Krogstad Knut Bjørkli Elsa Heggem Larsen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vigdis Troøyen Fosseide MEDL. John Atle Krogstad Knut Bjørkli Elsa Heggem Larsen Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 5 Utvalg: Kontrollutvalg Møtested: 3127, Rådhuset Dato: 02.12.2010 Tid: 12:45-15:15 Arkivsak: 428/2010 (KonSek) Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune /tid: 10.12.2012 kl. 14:00 16:20 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom Endride Ola Huke, leder Magne A. Thomasen,

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 29. januar 2015 kl 13.00. Møtested:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : Onsdag 27.09.06 kl. 15.00 17.15 : Melhus Rådhus, møterom øst 1. etg

MØTEPROTOKOLL. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : Onsdag 27.09.06 kl. 15.00 17.15 : Melhus Rådhus, møterom øst 1. etg MØTEPROTOKOLL Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : Onsdag 27.09.06 kl. 15.00 17.15 Møtested : Melhus Rådhus, møterom øst 1. etg Møtende medlemmer Arnold Storvold Olaf Arnfinn Bolland Magne Thomassen Jostein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Longyearbyen, Næringsbygget, 2. etg. Newtontoppen Møtedato: 29.11.2012 Varighet: 1200-1335

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Longyearbyen, Næringsbygget, 2. etg. Newtontoppen Møtedato: 29.11.2012 Varighet: 1200-1335 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Longyearbyen, Næringsbygget, 2. etg. Newtontoppen Møtedato: 29.11.2012 Varighet: 1200-1335 Møteleder: Sekretær: Svein Jonny Albrigtsen Bjørn-Harald Christensen

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 211 Tidspunkt: 28.08.2013 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.08.13 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleiar Arild Forgard, medlem

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget i Kragerø kommune:

Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget i Kragerø kommune: Vår ref. 11/404-2 033 /VOLH Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.08.2011 Kragerø kommune - kontrollutvalget Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget i Kragerø kommune: Dato: 29.08.2011 Tid: Kl

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune /tid: 13.02.2012 kl. 09:00 16:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Mediahuset Vindfang - Møterom 2.etg Tom Skare,

Detaljer

Andre deltagere : Ole Edvard Meland, teknisk fagleder (sak 18) Eva J. Bekkavik, møtesekretær, KonSek Midt-Norge IKS

Andre deltagere : Ole Edvard Meland, teknisk fagleder (sak 18) Eva J. Bekkavik, møtesekretær, KonSek Midt-Norge IKS Møteprotokoll NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Mandag 28. september 2009 kl 09:00-10:15 Møtested/lokaler

Detaljer

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobiltlf

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobiltlf Møteinnkalling Bamble kontrollutvalg Dato: 08.02.2016 kl. 9:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen (OBS! Flyttet) Arkivsak: 15/09763 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 01.10.15 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 6/15 TID: 08.10.2015, kl. 0830 STED: Komitèrom 2 (Frei) - 2.etg rådhuset i Kristiansund

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 29.04.2015 kl. 13:00 15:20 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, lille kommunestyresal Tormod S. Slupphaug, leder

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 11. februar 2014 TID: 16.00 STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter, Verdal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: 11/296 Møtedato/tid: 13.12.2011, kl. 09:00 Møtested: Mediahuset Vindfang, møterom 2.etg Deltagere: Tom Skare, leder Lindis Heggevik Aune, nestleder

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 26.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.02.2014 14/104 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 14. februar 2014 kl. 10.00 13.15 Møtested: Møterom 1. etasje, kommunehuset Saksnr.:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen i rådhuset Møtedato: Onsdag 17.9.2014 Varighet: 10.00 11.15 KÅFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Hermund Dalvik Odd Kr. Solberg Faste medlemmer

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 /tid: 14.02.2013 kl. 17:00 18:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen, rådhuset Per Walseth,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 15.12.2011 kl. 09:30 12:03 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Per Bjarne Bonesvoll,

Detaljer

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalget Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 11. juni 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler : Rådhuset, Formannskapssalen Arkivsak :

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 11. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1440.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 11. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1440. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 11. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1440. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Thor Lium (innvilget

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 21.11.2011 Tid: kl 10.00 kl 14.10 Møtested: Grupperom 1, Grand hotell, Bellevue, Åndalsnes Sak nr: 35/11 44/11 Møteleder: Møtende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 29. januar 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1445. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

Verran kommune Kontrollutvalget

Verran kommune Kontrollutvalget Verran kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 12.01.2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Møte nr. 05/12 Dato: 10.10.12 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, møterom Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleder Arild Forgard, medlem

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 2 Kommuneloven 77 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder)

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder) HEMNE KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 29. februar 2008 kl. 12.00 14.55. Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Saknr: 1/2008-9/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Geir Rostad Møtende medlemmer:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 25.9.2013 Varighet: 12.00 16.00 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 MØTEBOK Dato: 16.11.2016 kl. 13.00 15.00 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED!

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! Sakliste: SAK 18/2007 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 19/2007 REFERATSAKER SAK 20/2007 OPPSUMMERING

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21. Møteprotokoll Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009 Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.00 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt

Detaljer

MALVIK KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Gunnar Lohse (leder) Per Arild Lyng Mary Dahl Arild Øyan

MALVIK KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Gunnar Lohse (leder) Per Arild Lyng Mary Dahl Arild Øyan MALVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 10. juni 2008 kl. 18.15 21.25. Møtested: Malvik rådhus, Formannskapssalen Saknr: 14/2008-19/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Gunnar Lohse Møtende medlemmer:

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL. EVENTUELT/ORIENTERINGER: -Informasjon om foranalyse av Eidsiva Energi AS, fra kontrollutvalgene i de 7 største eierkommunene.

SAKNR. SAKSTITTEL. EVENTUELT/ORIENTERINGER: -Informasjon om foranalyse av Eidsiva Energi AS, fra kontrollutvalgene i de 7 største eierkommunene. INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Fredag 30. september 2011. Klokken: 09.00. Møtested: Ringebu rådhus, grønt møterom SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TYPE Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll fra møte

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll

Melhus kommune. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Eindride Behandlede saker: 21/2009 26/2009 Møtedato: 14.09.2009 Fra: 17.00 Til: 20.30 Arkivsaknr: 284-2009 Til stede på møtet: Funksjon:

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2012 8. mars 2012 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2012/18025-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Under møtets del 2 deltok også: Egon Leonhardsen, leder Knut Arnestad, nestleder Mona

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 06. juni 2006 kl. 10.00 11.15 Møtested: Fylkeshuset, Trondheim Saknr: 23/2006-29/2006 Arkivsaknr.: 200600020 Møteleder Møtende medlemmer

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

Vennesla kommune. Kontrollutvalget

Vennesla kommune. Kontrollutvalget Vennesla kommune Kontrollutvalget Årsmelding for 2014 1 1. Kontrollutvalget i Vennesla kommune Kontrollutvalget har følgende medlemmer og varamedlemmer valgt av kommunestyret: Medlemmer: Oddbjørn Hagen

Detaljer

Kristiansand kommune Kontrollutvalget

Kristiansand kommune Kontrollutvalget Kristiansand kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kristiansand kommune - kontrollutvalget Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Revisjonens lokaler, Tollbodgata 37. Møteleder: Forfall: Vidar Kleppe Ingen

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møtedato/tid: 01.12.2016 kl 16:00 17:25 Møtested: Møterom 241 Møtende medlemmer: Jomar Aftret, leder Pål Sture Nilsen, nestleder Bente Rhodèn Forseth Jan

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer