Årsmøtedokument 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtedokument 2011"

Transkript

1 Årsmøtedokument

2 Sak 1 Konstituering Valg av referent Opprop Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av møtedirigent Valg av 2 protokollunderskrivere Forslag til vedtak: Blir lagt fram på møtet. Sak 2 Styrets beretning for 2011 Styret har bestått av: Anne-Marthe Voldsdal Inka Schmaus Funksjonstid [rolle]/kommune (1/1) (2/2) (orkester/molde) (orkester/molde) * Steinar Andreas Rinde Jostein Hestvik Lie Lisbeth Kjærås Talberg Anne Jorunn Sandøy Asgeir Hoffart Robert Lorvik leder fram til august styremedlem fram til august konst. leder fra sept nestleder sekretær 2. sekretær / presse kasserer noteansvarlig styremedlem (1/2) (1/2) (1/2) (2/2) (1/2) (1/2) (orkester/molde) (orkester/molde) (orkester/molde) (Aukra) (orkester/molde) (Fræna) Ingvild Aas Elsa Rypdal Jan Olav Szontheimer Marit Nordhaug Jasminka Penjin varamedlem varamedlem varamedlem varamedlem varamedlem (2/2) (2/2) (2/2) (1/2) (1/2) (Molde) (Vestnes) (Molde). (foreldrerep/molde) (orkester/fræna) (*) Oppgitt funksjonstid som innvalgt styremedlem. Funksjonstid som leder er 1/1. 2

3 Særskilt kommentar I: Etter at Anne-Marthe Voldsdal trakk seg fra vervet som leder i august 2011, henvendte styret seg til valgkomiteen med spørsmål om det var påkrevd med ekstraordinær generalforsamling og formelt valg midt i funksjonsperioden. Valgkomiteen ba styret imidlertid om at situasjonen løses internt i styret og at resulterende løsning skulle gjelde fram til neste generalforsamling. Styret har løst dette som følger: Inka Schmaus trådte inn som ny styreleder etter Anne-Marthe Voldsdal Lisbeth Kjærås Talberg trådte inn som styremedlem for Inka Schmaus (opprykk fra varamedlem) Steinar Andreas Rinde tok rollen som nestleder (*) Asgeir Hoffart overtok rollen som noteansvarlig etter Inka Schmaus Sekretær- og kassererrolle hovedsakelig uendret (*) Det poengteres at rollen som ansatt i Kulturskolen kan være i konflikt med potensielt verv som leder, og at Steinar Andreas Rinde besitter nestledervervet kun til neste generalforsamling. Sittende styre konstituerte seg på nytt som beskrevet på styremøte 15/ Styret vil i samme åndedrag rette en takk til Anne-Marthe Voldsdal for hennes innsats som styreleder gjennom våren 2011, og ønsker henne hjertelig tilbake som kandidat til styrearbeid i Romsdalsorkesteret ved et høve således, at hun skulle ønske dette. Særskilt kommentar II: Steinar Andreas Rinde trådte inn som styremedlem (opprykk fra varamedlem) helt i begynnelsen av perioden, etter forfall fra Marit Storjord Vestad. Styremøter: Styremøte Sak 01/11 Sak 02/11 Sak 03/11 Sak 04/11 Sak 05/11 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Forberedelse Årsmøtet Planlegging vår 2011 Planlegging høst 2011 Eventuelt Styremøte Sak 06/11 Sak 07/11 Sak 08/11 Sak 09/11 Sak 10/11 Konstituering av styret Organisering av konsertene i mai Søknader om støtte Planer for høsten 2011 Eventuelt 3

4 Styremøte Sak 6/11A Sak 7/11B Sak 8/11C Sak 9/11D Sak 10/11E Sak 11/11F Konserter i mai Organisering av konsertene til høsten Søknader om støtte Planer for våren 2012 Medlemsliste/kontingent Eventuelt * Sære saksnumre korrigerer for tellefeil Styremøte Sak 12/11 Sak 13/11 Sak 14/11 Sak 15/11 Sak 16/11 Sak 17/11 Sak 18/11 Sak 19/11 Konserter i mai Organisering av konsertene til høsten Struktur rundt prøver Forespørsel fra Romsdalskoret Planer for våren 2012 Styrets fordeling av arbeidsoppgaver Medlemsliste/kontingent Eventuelt Styremøte Sak 20/11 Sak 21/11 Sak 22/11 Sak 23/11 Sak 24/11 Sak 25/11 Situasjonen i styret Musikere til høstprosjektet Overnatting i Volda Sosiale tiltak i konserthelg Molde Våren 2012 Prosjekt med Romsdalskoret Diverse Styremøte Sak 26/11 Sak 27/11 Sak 28/11 Sak 29/11 Sak 30/11 Sak 31/11 Sak 32/11 Sak 33/11 Sak 34/11 Sak 35/11 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Ny konstituering av styret Leiemusikere til høstprosjekt Øvingshelg september Konserthelg i Volda Transport og overnatting Fellesskap og trivsel i orkesteret Sosiale tiltak i konserthelg Molde Planlegging vår 2012 Utlån harpe Eventuelt 4

5 Styremøte Sak 36/11 Sak 37/11 Sak 38/11 Sak 39/11 Sak 40/11 Sak 41/11 Sak 43/11 Sak 44/11 Sak 45/11 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Leiemusikere til høstprosjekt Øvingshelg september Konserthelg i Volda Transport og overnatting Pressearbeid til høstprosjekt Konserthelg i Molde Planlegging vår 2012 Orkesterets instrumenter Eventuelt Manglende sak 42 skyldes enkel tellefeil Styremøte Sak 46/11 Sak 47/11 Sak 48/11 Sak 49/11 Sak 50/11 Sak 51/11 Sak 52/11 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Konserthelg i Volda Transport og overnatting Pressearbeid til høstprosjektet Konserthelg i Molde Nytt paukesett, se brev fra Molde Musikkråd NASOL Representantskapet Eventuelt Styremøte Sak 53/11 Sak 54/11 Sak 55/11 Sak 56/11 Sak 57/11 Sak 58/11 Sak 59/11 Sak 60/11 Sak 61/11 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Evaluering høstprosjekt 2011 Planlegging vår 2012 Nytt Paukesett, ref brev fra Molde Musikkråd av 7/10-11 Årsmøte Molde Musikkråd NASOL. Representantskapet Orkesterets hjemmeside Forberedelse til årsmøtet Eventuelt Styremøte Sak 1/12 Sak 2/12 Sak 3/12 Sak 4/12 Sak 5/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Fast dirigent Planlegging vår 2012 Forberedelse årsmøte Eventuelt 5

6 AKTIVITET Våren 2011 Orkesteret startet året med et lite prosjekt som kammerorkester i sammenheng med feiringa av 200-årsdagen for Otto Theodor Kroghs fødsel. Vestlandspresten er en teaterforstilling satt opp av Vestnes Teaterlag og Vestnes Sogelag, med kammerorkester og mannskor (Vestnes Mandssangforening) og ble framført i Vestnes kirke. Musikken er skrevet av Terje Rypdal. Prosjektet ble gjennomført kort og konsist med et par ordinære prøver, med et orkester bestående av mesteparten av standard besetning samt et par dyktige klarinettister fra Vestnes. Som kammerorkester fikk vi også gleden av å sitte ringside ved en underholdende og historisk lærerik teaterforestilling for en fullsatt Vestnes kirke. Martin Hendriks dirigerte og besørget på en svært god måte den nødvendige koordinering av syngende skuespillere og Romsdal salongorkester. 6

7 Hovedkonsertene våren 2011, denne gangen i Molde og Fræna, var i stor grad viet unge talenter fra Romsdalsregionen. 17 år gamle Astrid Bygdås Høgset var solist i klarinettvirtuosen Bärmanns Adagio for klarinett og strykere. Astrid startet som aspirant i Vestnes skolekorps og har siden blant annet vunnet førsteplass i solistkonkurranse i Kristiansund. Kristian Ferenc Sylthe, 16 år fra Molde, spilte første sats fra Haydns cellokonsert i C-dur. Kristian har vært solist med Kristiansund Symfoniorkester ved flere anledninger, med verker av blant annet Saint-Seans og Tchaikovsky. 17-årige Stefan Penjin fra Fræna framførte Scherzando fra Spansk symfoni av den franske komponisten Lalo. Stefan har fra ung alder hatt solistroller både på klaver og fiolin, og fremførte blant annet 1. sats av Max Bruchs fiolinkonsert under jubileumskonserten Perledryss i Som dyktige unge musikere er de alle med i Regionalt Talentutviklingsprogram, et samarbeid mellom kulturskoler i regionen. Kristian og Stefan spiller også fast i Juniorsolistene i Trondheim. Ellers på programmet sto Richard Wagners "Siegfried-idyll, et selvstendig orkesterstykke som ikke har noe med hans opera Siegfried å gjøre. Dette stykket ble skrevet til og framført på hustruen Cosimas fødselsdag. Videre spilte orkesteret ballettmusikk av Mozart, nærmere bestemt pantomimen "Les petits riens". Eric Dullaert, som til daglig er hornist i Kristiansund Sinfonietta, var engasjert som dirigent og gjorde en glimrende jobb. Dessverre lyktes vi denne gangen ikke å fange interessen til Romsdals Budstikke. Det kom en liten forhåndsomtale uka før konserten, men ingen omtale av selve konserten. Program: Wolfgang Amadeus Mozart ( ): Ballettmusik fra Pantomime Les petits riens Heinrich Bärmann ( ): Adagio i dess-dur for klarinett og strykere Eduoard Lalo ( ): Scherzando fra Spansk symfoni Joseph Haydn ( ): Konsert i C-dur for cello og orkester 1. sats: Moderato Richard Wagner ( ): Siegfried-Idyll 7

8 Høsten 2011 På initiativ av kantor Bert Handrick i Volda gikk vi inn i et samarbeid med Volda Kyrkjekor og Ørstakoret for å framføre "Stabat Mater" fra Antonin Dvorak på Kyrkjemusikkveka 2011 i Volda, To uker senere sto Molde Domkirke for tur, Dette ble et stort prosjekt, både organisatorisk og økonomisk. Verket krevde full symfonisk besetning og vi måtte forsterke vår faste besetning med to trompet, tre tromboner og fire horn, i tillegg til de leiemusikere vi pleier å knytte til oss (f eks fagott og kontrabass). Med fullt orkesteret, to kor og solister ble det ca 100 aktive deltakere på scenen! Også for medlemmene ble dette et større prosjekt enn vi er vant til. Siden de to konsertene ble lagt til forskjellige helger ble det altså to konserthelger denne høsten. På grunn av tidsplanen for generalprøven og konserten i Volda var det naturlig at orkesteret overnattet i Volda. Takket rause Sunnmøringer fikk alle som ønsket dette tilbud om privat overnatting hos kormedlemmer inklusive tre retters familiemiddag på søndag. Rent kunstnerisk er det en opplevelse å spille Dvoraks Stabat Mater. Det melodiske innholdet egner seg godt for innøving også i perioden før kor og solister kommer inn i bildet. Vi fikk også fra første stund et solid inntrykk av at dirigent Bert Handrick hadde god kjennskap både til verk og musikalske ideer så vel som et nært og personlig forhold til budskap og innhold i tekster og verket som helhet. De fleste av sangsolistene hadde opphav i Volda/Ørsta og omegn og var svært dyktige! Solister: Karen Rosenberg Olsen (sopran) Ragnhild Engeset (alt) Torbjørn Guldbrandsøy (tenor) Alf K. Vatne (bass) Mye takket journalist Håkon Mork, som hadde to artikler om orkesteret i Romsdals Budstikke før konserten, fikk vi et publikumsoppmøte som var over all forventning med ca 200 betalende. Kritikk i pressen var til dels blandet, med vinkling i retning av repertoar med vanskelighetsgrad noe i overkant for et amatørorkester. Intonasjon og koordinering var nevnt, i Sunnmørsposten så vel som Romsdals Budstikke. Dette får vi ta til oss, og komme sterkere tilbake ved neste korsvei! 8

9 9

10 Om året ellers vil styret trekke fram følgende: Regnskap 2011 Regnskapet for 2011 viser et overskudd på kr ,02. Totale inntekter ligger godt over budsjettert nivå. Dette forklares med økt tilskudd fra fylkeskommunen, flere ikke budsjetterte tilskudd og større billettinntekter enn budsjettert. Dette er forklart i notater til regnskapet. Utgifter i forbindelse med konsertprosjekter har også vært høyere enn budsjettert, spesielt i forbindelse med innleie av blåsere og gjestesolister. Tilskudd fra medlemskommunene Molde, Vestnes, Fræna og Aukra utgjorde til sammen kr ,00. Orkesteret må fortsatt ha fokus på at driften til enhver tid er tilpasset tilgjengelig økonomi og se på alternative inntektskilder som sponsorer og støttemedlemmer. Orkestermedlemmer Vi hadde ca 30 aktive musikere i Vi ser med glede på at vi har fått nye voksne amatører i rekkene i tillegg til rekruttering blant de yngre. I år gleder vi oss over tilvekst av nye medlemmer i alle aldre fra så vel Aukra som Nesset. En god blanding av musikere med hensyn til alder og nivå som møter ukentlig opp på øvingene er moro. Dette gir et godt grunnlag for et godt tilbud som resulterer i gode konserter både for oss selv og publikum. Pressedekning Styret har gjennom hele året hatt ideer om en mer utfyllende, profilerende artikkel om Romsdalsorkesteret, gjerne i forbindelse med en konsert. Om dette ikke lyktes i forbindelse med vårkonserten, fikk vi tatt igjen dette i fullt mon til høsten. For dette retter vi en stor takk til journalist Håkon Mork, som hadde to artikler i Romsdals Budstikke, fint delt med ulikt fokus. Den ene var målrettet mot gjeldende prosjekt (Stabat Mater) og fungerte samtidig svært bra som forhåndsomtale. Den andre var mer om orkesteret, med fokus på orkesterets virkemåte og miljø, samtidig som det ble viet ekstra oppmerksomhet til orkesteret dyktige unge musikere, med innflettede intervjuer. Håkon Mork var til stede med fotoapparat og notatblokk på flere av orkesterets øvinger og la ned et godt stykke arbeid. Styret er svært godt fornøyd med sluttresultatet. Hjemmesider Orkesterets hjemmesider har fått seg et tiltrengt løft. Tor Ingar Sukke har stått for endring av layout og teknisk grunnkonsept. I samspill med styret ivaretar han redaktørrollen fortløpende. Tor Ingar Sukke er verken medlem av styret eller utøvende orkestermedlem. Styret vil derfor med dette dele ut en hjertelig takk for innsatsen. Arbeidsmåte Før 2011 kun spartansk utnyttet, har styret nå fullt ut tatt i bruk ftp-område og egne epostadresser tilhørende eget domene Dette innebærer at alt nåværende og tidligere materiale er samlet i en hensiktsmessig mappestruktur og kan enklere letes opp, gjenbrukes og arkiveres. Vi får også ryddigere kommunikasjon ved mer formelle avsendere/mottakere ( og 10

11 Representasjon i ulike møter/ seminarer: 23. mai 2011: Møte med Randi Vikhagen, Molde Kommune, om bruk av kulturhuset (leder). 19. september 2011: Møte med rektor for Kulturskolen i Molde, Ingvild Aas, vedr. planarbeid for nye lokaler til Molde kulturskole (leder). Styret har i forkant sendt uttalelse ang. behovene til orkesteret. 17. november 2011: Årsmøte i Molde Musikkråd (leder). Oppfølging av innkommen sak til årsmøte 2010 Til Årsmøte 2010 var det kommet inn sak fra medlem Anne Marte Voldsdal. Hun påpekte at orkesteret er et amatørorkester for folk som har musikk som en fritidsaktivitet og ønsket at det tas mer hensyn til dette. Hun ønsket kontinuerlig øving, dvs fast på torsdager, året rundt. Hun foreslo følgende løsning: - at det prioriteres fast dirigent i stedet for å prøve å kjøpe inn profesjonelle musikere for å få stablet sammen et fullt symfoniorkester - at man velger repertoar som tilsvarer besetningen, dvs verk for kammerorkester i stedet for fullt symfoniorkester - amatørene øver hver torsdag med fast dirigent, de profesjonelle medlemmene deltar i de periodene de har pleid å delta (dvs etter Opera i Kristiansund er gjennomført). Generalforsamlingen gjorde på årsmøtet 2010 vedtak om å gi styret i Romsdalsorkesteret fullmakt til å utrede ulike muligheter og eventuelt gjøre forsøk på dette allerede høsten 2011, alternativt komme med forslag på neste årsmøte. Styret har allerede fra høsten 2011 utvidet øvingstid med flere uker. Fra og med våren 2012 er Martin Hendriks engasjert som fast dirigent. Dette synes som et naturlig skritt, gitt det arbeid Martin Hendriks i mange år har lagt ned for orkesteret, som dirigent, repetitør, orkestermedlem og mangeårig leder av styret. Styret tror at et samarbeid med en fast dirigent vil kunne åpne for andre muligheter enn vi har hatt hittil, der vi hadde ny gjestedirigent for hvert prosjekt. I første omgang ser vi for oss en varighet på et par år. Samtidig mener styret at det vil være både engasjerende og utviklende for orkesteret å hente inn gjestedirigent med jamne mellomrom, der den faste dirigenten vil kunne fungere som repetitør. Styret jobber nå med å utforme en skriftlig avtale. Instrumenter som eies av Romsdalsorkesteret Romsdalsorkesterets eiendommer er per i dag stort sett i orden og registrert. Harpa har fått en god overhaling og utleies jevnt. De to gamle paukene som er Romsdalsorkesterets eiendom, er fortsatt ikke solgt, men utlånt til øvingsformål. Sammen med felleseierne for slagverket og notestativ (Molde Musikkråd, Molde Janitsjar og Molde Brassband) jobbes det for å kunne kjøpe nye pauker til fellesbruk. Det er forespeilet en totalkostnad på kr der hver av eierne er bedt om å bidra med kr. Styret i Romsdalsorkesteret vedtatt på styremøte, , å stille inntil kr til rådighet for kjøp av nytt paukesett. Forslag til vedtak : Årsmøtet godkjenner beretningen slik den er framlagt fra styret. 11

12 Sak 3 Revidert regnskap for 2010 ROMSDALSORKESTERET RESULTATREGNSKAP Inntekter Tilskudd Dagligvarebransjens Kulturfond Tilskudd *1) Tilskudd fylket Tilskudd kommuner *2) Kontingentinntekter Renteinntekter Billettinntekter Andre inntekter Utleie instrument Sum inntekter Utgifter Avskrivning instrumenter/inventar Lønn dirigent Reiseutgifter Husleie Noteutgifter Vedlikehold instr./inventar Arrang.utgifter Honorar gjestemusikere Porto/telf./gebyr Kontingentutgifter Diverse utgifter Sum Overskudd/underskudd *1) Tilskudd: Musikkens Studieforbund Frifond Norske symfoniorkestres landsforbund *2) Tilskudd kommuner: Molde kommune Aukra kommune Fræna kommune Vestnes kommune Regnskap Budsjett , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 0, , , , , , , , , ,00 12

13 Resultat 2011 Tap/avskrivning instr./inventar Lønn dirigent Reiseutgifter Husleie Noteutgifter Vedlikehold instr./inv. Arrang.utgifter Honorar gjestemusikere Porto/telf./gebyr Kontingentutgifter Diverse utgifter Overskudd Debet Kredit 0, ,00Tilskudd Dagligv. Kulturfond 31700, ,00Diverse tilskudd 1021, ,00Tilskudd kommuner 4158, ,00Tilskudd fylket 2046, ,00Kontingentinntekter 0,00 50,00Renteinntekter 34092, ,00Billettinntekter 74075, ,00Andre inntekter 1436, ,00Utleie instrument 7350, , , , ,00 Balanse 2011 Kasse Bankinnskudd Utestående fordring/gjeld Instrumenter/inventar Bom-/fergekort Debet Kredit 0, ,83Egenkapital 66291, ,00Kortsiktig gjeld 22900, ,00 58, , ,83 13

14 Revisjonsberetning 2011 Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2011 slik det er framlagt. 14

15 Sak 4 Saker fremlagt av styret Ingen saker Sak 5 Medlemskontingent Forslag til vedtak: Etter tre år med uendret kontingent går årsmøte inn for øke kontingenten: - Aktiv medlem: - Aktiv student/ungdomsmedlem: årlig kontingent kr.600 (fra i dag kr. 500). årlig kontingent kr.400 (fra i dag kr. 350). En aktiv student/ungdomsmedlem har samme rettigheter og plikter som et aktivt medlem. Det er viktig å merke seg at instrumentforsikring gjennom orkesteret kun gjelder for aktive musikere som har betalt årskontingent. - Støttemedlem: årlig kontingent kr.400 (uendret) Et støttemedlem deltar ikke som aktiv musiker og har ingen rettigheter på årsmøtet. Får informasjon om orkesteret gjennom e-post (2 ganger pr. år) og får 2 fribilletter til Romsdalsorkesteret sine konserter pr. år. Sak 6 Driftstilskudd fra kommunene Forslag til vedtak: Årsmøtet ønsker at driftstilskuddet fra kommunene forblir uendret (kr.1000,- + 1,50 pr. innbygger). Sak 7 Plan for neste år 1. OVERORDNET MÅLSETTING Vekke og styrke interessen for orkestermusikk og musikklivet ellers i regionen. Tilby musikkopplevelser til innbyggerne i regionen. Gi unge musikere i regionen utviklingsmuligheter. Tilby samarbeid med kor, solister, opera og lignende. Legge til rette for samspill mellom amatører og profesjonelle. Holde minst en konsert i alle samarbeidskommunene i løpet av en toårsperiode. 15

16 2. MUSIKALSKE MÅL Langsiktige mål: Ha en oppsetning i hver kommune i løpet av en toårsperiode. Orkesteret skal ha en jevn besetning for symfoniorkester på 50 deltakere i hovedsak bestående av fridtidsmusikere og elever, men med faglig støtte fra profesjonelle utøvere. Orkesteret bør hvert år ta inn minimum 2-3 nye aspiranter. Minst 25% av elevene skal hvert år delta på en landsdekkende sommerskole. Gjennom læretida bør elevene ha deltatt på oppsettinger med 1. Klassiske symfonier 2. Musikal 3. Nordisk musikk 4. Samarbeid med kor/dans 5. Solistkonserter. Orkesteret satser på nye prosjektdirigenter med jevne mellomrom, anslagsvis hvert år Mål 2012: Styrke elevbesetningen i orkesteret Aktivt finne fram til amatørmusikere Fortsette å samarbeide med kulturskolene og medlemskommunene for å finne fram til en fornuftig besetning og profesjonell støtte. 3. PROFILERENDE MÅL Langsiktige mål: Orkesteret skal fremstå som et attraktivt fritidstilbud Mål 2012: Hvert arrangement omtales i egen artikkel i Budstikka helst både på forhånd og etterpå. Konserter meldes i medlemskommunenes aktuelle media. Gratis billetter til elever ved Kulturskolene Forbedre markedsføring Romsdalsorkesterets webside utbygges og vedlikeholdes. Øking publikumsantall 4. SOSIALE MÅL Langsiktige mål: Skape spilleglede og entusiasme Mål 2012: Inkludere nye musikere 16

17 5. UTSTYR Langsiktige mål: Vedlikeholde en god og bred instrumentpark Mål 2012: Arbeidet med å gjennomgå notearkivet fortsettes Registrering og vedlikehold av instrumentpark Anskaffelse av nytt paukesett i samarbeid med felleseiere 6. ØKONOMISKE MÅL Langsiktige mål: Orkesteret skal ha en sunn økonomi med mulighet for å stå som arrangør av større arrangement. Mål 2012: Orkesteret skal ha hovedsponsor Frister for søknader om økonomisk støtte skal overholdes 7 ORGANISATORISKE MÅL Langsiktige mål: Etablere og vedlikeholde en organisasjonsform som gir vekst og kontinuitet ut ifra overordna målsetting. Ha et godt samarbeid med kommuner, respektive kulturskoler og lærere. Mål 2012: Styret i RO skal ha en god kommunikasjon med kommuner, kulturskoler og lærere. Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar mål for 2012 som styrende for arbeidet i orkesteret fram til neste årsmøte. 17

18 Sak 8 Budsjett BUDSJETT 2012 Inntekter Tilskudd dagligvarebransjens kulturfond Andre Tilskudd Tilskudd fylket Tilskudd kommuner Kontingentinntekter Renteinntekter Billettinntekter Andre inntekter Utleie instrument Sum inntekter Budsjett 2012 Regnskap , , , , , , , , , ,00 100,00 50, , , , , , , , ,00 Utgifter Avskrivning instrumenter/inventar Lønn dirigent Reiseutgifter Husleie Noteutgifter Vedlikehold instr./inventar Arrang.utgifter Honorar gjestemusikere Porto/telf./gebyr Kontingentutgifter Diverse utgifter Sum 2 000, , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , ,98 0, ,02 Overskudd/underskudd Forslag til vedtak: Budsjettet for 2012 godkjennes slik det er lagt fram. 18

19 Sak 9 Innkomne saker Ingen innkomne saker Sak 10 Valg Innstilling fra valgkomiteen bestående av Per Kåre Fossum, Lisbeth Kjærås Talberg og Geir Hegdal: Valgkomiteen legger fram sin innstilling på møtet. Styret får fullmakt til å velge representanter/ utsendinger til møte med samarbeidsorganisasjoner Forslag til Vedtak: Detaljert, framkommer på møtet Protokollunderskrift: [Protokollunderskriver 1] [Protokollunderskriver 2] 19

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Orkester-forum. Flott vinterferie. Norsk orkester i Nederland. Barokkseminar i Nedre Eiker. Stavanger Suzukiorkester

Orkester-forum. Flott vinterferie. Norsk orkester i Nederland. Barokkseminar i Nedre Eiker. Stavanger Suzukiorkester 12 kjappe I dette nummeret har vi intervjuet fiolinisten Terje Tønnesen. Side 8-9 Hvem eier orkesteret? På samme måte som mange kan føle et eierskap til sin fotballklubb, til sin badetrand eller sitt fjell

Detaljer

Evaluering Trondheim Symfoniorkester Kort beskrivelse Kjennetegn

Evaluering Trondheim Symfoniorkester Kort beskrivelse Kjennetegn Evaluering Trondheim Symfoniorkester Hvordan vil dere kort beskrive orkestret? Hva er orkestrets viktigste kjennetegn, orkestrets profil? Og hva er det viktig å fortelle om orkestrets situasjon akkurat

Detaljer

Styrets beretning 2013.

Styrets beretning 2013. Styrets beretning 2013. Innhold. Styrets beretning for 2013.... 3 Styrets sammensetning.... 3 Styrets arbeid.... 4 Oppfølging av vedtak på årsmøte.... 4 Flytting til Frue kirke, Jelsagata, Stavanger....

Detaljer

ORKESTER- FORUM. Sommermusikkskolene på statsbudsjettet nå! 12 kjappe med Guro Kleven Hagen

ORKESTER- FORUM. Sommermusikkskolene på statsbudsjettet nå! 12 kjappe med Guro Kleven Hagen ORKESTER- FORUM Medlemsblad for De Unges Orkesterforbund og Norske Symfoni- Orkestres Landsforbund Returadresse: Orkesterforum Postboks 4651 Sofienberg, 0506 OSLO Nr. 2 2010 20. årgang Orkester for alle

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Kjempeseminaret 2008. Orkester konferanse i Arendal. Vi ønsker alle en riktig god sommer! All verdens cellonoter samlet i en bok.

Kjempeseminaret 2008. Orkester konferanse i Arendal. Vi ønsker alle en riktig god sommer! All verdens cellonoter samlet i en bok. All verdens cellonoter samlet i en bok Side 9 Vi ønsker alle en riktig god sommer! Orkester konferanse i Arendal Side 5 Orkester-forum Medlemsblad for De Unges Orkesterforbund og Norske Symfoni-Orkestres

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

En veteran takker av. Side 12 Side 6. Himmel og hav!

En veteran takker av. Side 12 Side 6. Himmel og hav! Orkestermiljøet samlet i Sandnes En veteran takker av Side 12 Side 6 Referat fra årets sommerskoler! Orkester-forum Medlemsblad for De Unges Orkesterforbund og Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund Nr.

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: 09.04.2008 Tid: 13:00 Merk! Møtested Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE 2015

INNKALLING ÅRSMØTE 2015 INNKALLING ÅRSMØTE 2015 Det innkalles til årsmøte i Amatørkulturrådet i Bergen: Mandag 16. mars 2015, kl.18.00. Sted: Aktivitets- og forsamlingshuset "Gnisten", Håsteinsgate 3, 5163 Laksevåg. AGENDA: 1.

Detaljer

FRIFONDmidler. Side 3

FRIFONDmidler. Side 3 KJEMPESEMINARET Side 8 FRIFONDmidler Side 3 Mozart hele uken Side9 1 Orkester-forum Medlemsblad for og Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund UNOF Ny logo kommer her Nr. 1 2007 17. årgang inviterer til

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l

D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l 1 D ø l a J a z z L i l l e h a m m e r J a z z f e s t i v a l Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 2 INNHOLD 1.0 OPPSUMMERING AV FESTIVALEN 3 2.0 PROGRAM 4 2.1 Programråd 4 2.2 Artister 6 3.0 SPILLESTEDER 9 4.0

Detaljer

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2013. for stiftelsen

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2013. for stiftelsen ÅRSMELDING og REGNSKAP 2013 for stiftelsen Innhold 1 Organisasjon, stiftere og formål side 1 2 Styre, styremøter og administrasjon side 1 3 Forutsetninger for drift økonomi side 1 4 Sekretariat, arbeidsmiljø,

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer