Betydningen av elektrisitet for mer miljøvennlig transport EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betydningen av elektrisitet for mer miljøvennlig transport EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon"

Transkript

1 Elektrifisering som klimatiltak: Betydningen av elektrisitet for mer miljøvennlig transport EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

2 Klima og forsyningssikkerhet styrer energipolitikken EUs klima- og energipakke - skal nås innen % fornybar 20 % reduksjon i klimagasser 20 % energieffektivisering Stortingets klimapakke fra januar mill tonn reduksjon fram til 2020 EU beslutter nasjonalstaten implementerer Regjeringen vurderer hvorvidt fornybardirektivet er EØS relevant Vil sannsynligvis medføre økte krav

3 Fornybardirektivet: Fordeling av mål på medlemslandene og Norge Norge* ( ) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 7,0% 6,2% 9,0% 10,5% 13,0% 10,7% 8,0% 12,7% 15% * * * * 12,2% 11,3% 28,5% 7,8% 6,6% 23,3% 6,9% 8,7% 7,3% 11,8% 11,1% 18,0% 10% 20,5% 17,8% 10,8% 10,1% 13,7% 12,9% 10,3% 11,6% 17,0% 5% 10,1% 7,2% 9,4% 6,1% 6,7% 2,2% 2,9% 4,3% 5,2% 6,9% 8,7% 15,0% 16,0% 10,0% 2,4% 3,1% 0,9% 1,3% 5,8% 0% 0,0% Malta Luxemburg Belgium Czech Republic Cyprus Hungary Netherlands Slovak Republic Poland United Kingdom Genomsnitt EU = 11,5% * länder med krav över genomsnitt * Bulgaria Ireland Italy Germany * Greece Spain * France Lithuania Romania Estonia Slovenia Denmark Portugal *PointCarbon Austria Finland 9,5% 7,1% 34,9% Latvia Sweden 9,2% 39,8%

4 Økende behov for fornybar energi IEAs Blue Scenario : For å begrense global temperaturøkning til 2-3 C må verdens klimagassutslipp halveres innen 2050 Dette krever kuttiltak med en kostnad opp til 200 dollar/tonn CO2 (vel kroner), mens gjennomsnittlig kuttkostnad vil bli på om lag 40 dollar/tco2 (250 kr) Dette forutsetter et betydelig teknologiløft ikke minst i transportsektoren kreves det nye løsninger I dag bidrar fornybar energi med 18 % av global el-produksjon Denne andelen må stige til 50 % innen 2050 hvis målet om 2-3 graders temperaturøkning skal nås, i følge Blue-scenariet

5 Vekst i produksjon av fornybar energi Blue Scenario, IEA 2008

6 IEAs krav til en fornybar energipolitikk IEA stiller opp noen ufravikelige krav til en energipolitikk som kan imøtekomme behovet for mer fornybar energi: Fjerne administrative og systemmessige hindre (konsesjonsprosesser, nettilgang etc.) Innføre et støttesystem som er fungerende, forutsigbart og forståelig bidrar til innovasjon og rask kommersialisering ivaretar behovet for utvikling av umodne teknologier Tilpasse kraftsystemet for å gi rom for mer fornybar energi

7 Hvor kan utslippskuttene skje i Norge? Norge har ikke store klimagassutslipp knyttet til energisektoren på land. Utslippene kommer grovt sett i fire kategorier med ca ¼ av utslippene hver Veitransport og andre mobile utslipp på land. Olje og gass-sektor Industri (energi og prosesser) Resten (husholdninger, deponier, landbruk, skipsfart etc.)

8 Men, utslippene er likevel knyttet til bruk av energi Omlag 75 % av utslippene kommer fra bruk av fossil energi. Økt bruk av fornybar energi i kan derfor gi store utslippskutt. Det finnes tre områder særlig egnet for kutt: Oljefyring Konvertering til fornybar energi i olje og gass-sektoren Transport.

9 Utslippene fra transport er størst og vokser Andel av utslipp (prosent) ,7 mill. tonn CO 2 -ekviv Luft 6 % Annet 12 % Sjø 23 % Vei 59 % 10 0 Kilde: Lavutslippsutvalget, SFT, SSB 2005

10 Hvorfor plugg inn biler? Veitransport står for utslipp av ca 11 millioner tonn CO2 ekvivalenter. Utvikling, salg av bensin og diesel Utslippene vokser meget raskt på tross av mange ulike tiltak. Trenden fortsetter i millioner liter Bensin Diesel Totalt drivstoff Heldigvis har dette problemet en teknologisk løsning År Drivstoffsalget i Norge øker, på tross av bedre biler,

11 Hybrider er ingen ny ide. VW Golf plugg inn dieselhybrid vist fram (2008) Hybridbusser er i dag vanlig. Kriger hybrid, Paris, 1903 Honda Civic hybrid Ford Escape hybrid Renault elect`troad plugg inn hybrid

12 Hvorfor kjøpe plugg inn biler? Vesentlig reduserte utslipp. Billigere i drift. Stillegående. Mindre bruk av energi. Chevrolet Volt. Kanskje i butikken fra 2010?

13 Elektrisk motor er mest energieffektiv Energieffektivitet tank til hjul (%) 100 % 80 % 15 % Input Forbrenningsmotor El-motor Kilde: Alliance Bernstein, Toyota, US Environmental Protection Agency (EPA)

14 Fornybar energi gir størst effektivisering Energieffektivitet brønn til hjul (%) 70 % 60 % % 40 % 30 % 20 % 10 % % Kilde: General Electric, Econ Bensin Plugg-inn fra kull Plugg-inn fra fornybar el

15 Verden er ikke bare CO 2.. Dieselbiler har høyere lokale utslipp en bensinbiler. Gamle bensinbiler har mindre utslipp enn nye dieselbiler. I 2007 var 70% av alle solgte privatbiler dieseldrevne. Elektriske biler har 0 utslipp.

16 Hva skjer? 2008: Think lanserer sin nye elbil. EDF tester ut Toyotas plugg inn. Elforsk + Volvo/Saab starter hybridprogram Fortum kjøper 10 ombygde plugg inn hybrider. Oslo bygger 100 ladestasjoner for elbiler, og starter støtteordning for de som vil bygge ladepunkter Mange initiativ for å teste elbiler og nett (London, Israel, København, Paris mv). 2009: Toyota viser plugg inn hybrid på bilmesse i Stavanger El-bil med lithium-jon batterier på markedet? Tesla-el sportsbil leveres i Norge Chevrolet lover å lansere Volt, en plug inn hybrid 2010: Toyota lanserer plugg inn hybrid på verdensmarkedet Mitshubitshi, GM, Renault og mfl lanserer elbiler, Tesla roadster (0-100 på 3,9 sek, rekkevidde ~350 km 2011 Renault/Nissan, Volvo/Saab/GM, og Ford lover nye hybrider og plugg inn hybrider

17 Forbruk og hybrider (Forutsatt 70% elektrisk drift)

18 Utslipp fra elbiler (EDF). Local impact Silent vehicle CO 2 emissions «Well to Wheel» analysis for a passenger car (eq. CO 2 g/km) CO : 0 Energy mix Well to tank + Tank to wheel = Total emissions HC : 0 NOx : 0 Smoke : 0 Odour : 0 Diesel / Gasoline Electricity 95% N+RES Electricity 50% N+RES Electricity 35% N+RES N+RES = nuclear + renewable energy sources 20 to to to to to to to to to 140

19 Hva kan bransjen bidra med? Skaffe mer ren fornybar energi Bidra på markedssiden Gå til anskaffelse av plugg inn firmabiler Samarbeide med andre aktører, som kommuner og bedrifter Informere husholdninger: Bygge opp kunnskap og legge til rette for plugg inn biler hos folk flest Legge til rette på infrastrukturssiden System- og teknologikrav Flere ladestasjoner

20 Nettselskapene som klima-aktivister? Uten nett, ingen konvertering! Utslippskutt forutsetter endret forbruksmønster. Det forutsetter at: Den fornybare energien kommer fram til brukerne Ny teknologi for bruk av fornybar energi må innføres RES direktivet stiller i tillegg krav til økt nasjonal forbruksandel av fornybar energi.

21 Nå går starten for utbyggingen av ladeløsninger!

22 Hva gjør EBL og energibedriftene Har opprettet et plugg-inn hybridprosjekt Ressursgruppe med deltakelse fra Hafslund, Dragefossen, Eidsiva, BKK, Troms Kraft, Statkraft, Skagerak, NTE

23 Hva gjør EBL og energibedriftene Fokus på: Utrede: Forretningsmodell Finansiering forholdet til inntektsreguleringen Teknologikrav: Plugg etc. Systemkrav Betalingssystem Veileder for etablering av infrastruktur Informere kundene Arbeide for en implementeringspolicy i Norge Samarbeid med Toyota og EDF

24 På vei Fortsatt noe vei å gå på utvikling av batteriteknologi Men alle de store bilprodusentene satser nå helhjertet på plugg inn-hybrider Dette kommer!

25 EBL arbeider for klimavennlige energiløsninger i Norge Grønn Boks ENERGY CAMP en 48 timers tankesmie Et samarbeidsprosjekt mellom EBL, Enova, Bellona, Natur og Ungdom og Naturvernforbundet Et bidrag til å oppfylle klimamålene og Skal foreslå de åtte energiprosjektene som kan gi størst og raskest klimaeffekt innen 2020 i Norge En av oppgavene fokuserer på veitransport og bruken av el

26 Norge bør bli et foregangsland for miljøvennlig veitransport Ingen får større klimagevinst Ingen har bedre forutsetninger på infrastruktursiden Ingen har mer å tape på å sitte på gjerdet Elektrifisering av veitransport er antakelig det enkeltstående beste klimatiltaket Norge kan satse på Politikerne må sette seg konkrete mål og velge offensive virkemidler Statsbudsjettet er skritt i riktig retning, men vi må videre Norge må bli et foregangsland for miljøvennlig, el-basert transport

Elektrifisering av veitransport Plugg inn biler

Elektrifisering av veitransport Plugg inn biler Elektrifisering av veitransport Plugg inn biler EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Einar Wilhelmsen Rådgiver, EBL Teknaseminar 30.10 Agenda Kort om energi og klimagassutslipp Kort om

Detaljer

Elektrifisering av veitransport Plugg inn hybrider og el-biler.

Elektrifisering av veitransport Plugg inn hybrider og el-biler. Elektrifisering av veitransport Plugg inn hybrider og el-biler. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Einar Wilhelmsen Rådgiver, EBL Klimaseminar, 4/9-2008 Agenda Hva er plugg inn hybrider

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Norge en foregangsnasjon innen hydrogen Handlingsplan 2012 2015 Hvordan vi kan bevare pionérrollen Anbefalinger utarbeidet av Hydrogenrådet i henhold til mandat gitt av Olje- og energidepartementet og

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

Ladbare biler hvorfor og hvordan?

Ladbare biler hvorfor og hvordan? Ladbare biler hvorfor og hvordan? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Tom Wigdahl Rådgiver, EBL Kompetanse AS Bergen, seminar, 19.10.09 Agenda Norges klimamål mot 2020 2050 Handlingsplan

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@md.dep.no. Oslo, 27. februar 2007 Offentlig høring av NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Høringssvar utarbeidet av Enviro Energi ASA

Detaljer

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet Rapport fra NHO Synspunkter på bilavgiftssystemet Forord Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge, og transportsektoren utgjør 65 % av utslippene utenfor kvotepliktig sektor.

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider

Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Norges satsing på elbiler, hydrogenbiler og ladbare hybrider Tale Severina Halsør Benjamin Myklebust Gøril L. Andreassen Forsidebilde: Think City på ZERO-arrangementet Klimabil 2010 på Rådhusplassen i

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler ZERO November 2013 Denne rapporten er laget av Thema Consulting Group Prosjektleder Vidar Eide

Detaljer

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene Energi Norge 2009 Innledning I november 2009 endret Energibedriftenes Landsforening (EBL) navn til Energi Norge. En av årsakene til navneskiftet var at vi ønsket å markere tidsskiftet klimautfordringene

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Zero Emission Resource Organisation Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia Forsiden: Testkjøring av hydrogenbiler. Foto: Jöran

Detaljer

Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor Innhold Vår tids største utfordring 4 Arbeiderpartiets Klimapolitikk på 1-2-3 6 Løsningen ligger i ny teknologi 7 Nye mål 8 Vi trenger et løft for

Detaljer

Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak

Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak Versjon 14.10.2008 Et klimavennligere Norge i 2008? Status for Norges oppfølging av Lavutslippsutvalgets 15 tiltak Marit Sjøvaag Marino BI Senter for klimastrategi Oslo 2008 Et klimavennligere Norge i

Detaljer

Effektivisering og elektrifisering av kjøretøyer og anvendelse av hydrogen som energibærer.

Effektivisering og elektrifisering av kjøretøyer og anvendelse av hydrogen som energibærer. Foreløpig utgave. 17. februar 2010. Side 1 Effektivisering og elektrifisering av kjøretøyer og anvendelse av hydrogen som energibærer. Arbeidsnotat Klimakur2020. Vedlegg til sektorrapport om transport.

Detaljer

Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler

Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler Offentlig ISBN: 978-82-93150-46-6 Videre utvikling i og nedtrapping av virkemidler for ladbare biler Oppdrag for klientgruppe: ZERO, Energi Norge, Grønn Bil, Volvo Car Group, og støttet av Transnova NOVEMBER

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Oslo kommune Klima- og energiprogrammet. Det grønne skiftet. Utkast til Klima- og energistrategi for Oslo

Oslo kommune Klima- og energiprogrammet. Det grønne skiftet. Utkast til Klima- og energistrategi for Oslo Oslo kommune Klima- og energiprogrammet Det grønne skiftet Utkast til Klima- og energistrategi for Oslo 14.01.2015 Forsidefoto: Nicki Twang 2 FORORD Oslo kommune har ambisiøse klimamålsetninger: Vi skal

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008

Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008 LØSNINGER FOR FREMTIDEN Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve 17.07.2008 NØKKELTALL NTE 2007 (2006) MILL KR. OMSETNING: 2209(1870) DRIFTSESULTAT: 465(465) TOTALKAPITAL. 8074 (7165) EGENKAPITAL: 4274(3791) NTE

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015)

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015) Innst. 147 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:10 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Elbilpolitikken virker den etter hensikten?

Elbilpolitikken virker den etter hensikten? Elbilpolitikken virker den etter hensikten? Tre innlegg fra debatt i Samfunnsøkonomen om Elbilpolitikk som klimapolitikk. - Samfunnsøkonomen nr 5 2012: Elbilpolitikken virker den etter hensikten? BJART

Detaljer

Innspill til regjeringens helhetlige gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene

Innspill til regjeringens helhetlige gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene Til Finansdepartementet Oslo, 4. august 2014 Innspill til regjeringens helhetlige gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene ZERO takker for invitasjonen til å komme med innspill til regjeringen i

Detaljer

September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR. bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning

September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR. bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning September 2010 MOTORVEIER KRAFTTAK FOR PÅ RIKTIG VILLSPOR KRAFTBRUK Miljøkonsekvenser En rapport om hvordan av kortere norsk reisetid kraft bør brukes til beste for miljø og grønn verdiskapning ISBN: 978-82-7478-284-6

Detaljer

Elbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser

Elbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser lbil eller konvensjonell bil? Økonomiske analyser lbil eller konvensjonell bil? - Økonomiske analyser av Finn Jørgensen Terje A. Mathisen Gisle olvoll Handelshøgskolen i odø enter for Innovasjon og edriftsøkonomi

Detaljer