TINGET 2010 Sakliste årsmelding regnskap budsjett. Vi fullførte/overlevde 26-kampen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TINGET 2010 Sakliste årsmelding regnskap budsjett. Vi fullførte/overlevde 26-kampen"

Transkript

1 TINGET 2010 Sakliste årsmelding regnskap budsjett Vi fullførte/overlevde 26-kampen

2 Innhold Kretstinget Saksbehandling 4 Årsmelding fra styret 5 Årsrapport fra kretsdommerutvalget 12 Regnskap Budsjett Kretskontingent 18 Forslag til tinget 18 Valgkomiteens forslag til valg på tinget 19 2

3 KRETSTINGET 2010 Kretstinget 2010 blir holdt på Vonheim, Malmefjorden 7. mars med åpning kl Saksliste 1. ÅPNING. 2. GODKJENNING AV FULLMAKTER. 3. GODKJENNING AV INNKALLING OG FORRETNINGSORDEN. 4. GODKJENNING AV SAKLISTE. 5. VALG AV DIRIGENT. 6. VALG AV 2 SEKRETÆRER. 7. VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN. 8. BEHANDLE KRETSENS ÅRSMELDING. 9. BEHANDLE KRETSENS REGNSKAP. 10. FASTSETTE KONTINGENTEN FOR BEHANDLE KRETSEN SITT BUDSJETT FOR BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG. 13. VALG. 14. FASTSETTE TINGSTED FOR NORSK FRIIDRETT MØRE OG ROMSDAL Styret. 3

4 SAKSBEHANDLING. SAK 3: GODKJENNING AV INNKALLING OG FORRETNINGSORDEN. Styrets forslag til foretningsorden: 1. Tinget ledes av en valgt dirigent. Protokollen føres av 2 valgte sekretærer som selv fordeler arbeidet seg imellom. 2. Tinget kan ikke behandle forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den utsendte sakslisten. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte vedtar det. Slik beslutning må tas i forbindelse med vedtak om godkjennelse av sakliste. I begge tilfellene gjelder kravet om 2/3 flertal. 3. Ingen representant må gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedraget, og for representanter hvis forslag står på saklisten, settes taletiden til 5 minutter første gang, og 3 minutter 2. og 3. gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutt taletid. Dirigenten kan foreslå kortere taletid og strek for de inntegnede talerne. 4. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og må være undertegnet med organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye forslag ikke settes frem, etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare legges frem i saker som står på sakslisten. 5. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, men med de unntak loven fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og regnes som ikke avgitt. 6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og mot. 7. Protokollen gjennomgås og underskrives av 2 valgte representanter. Sak 5: VALG AV DIRIGENT Styret sitt forslag: Sak 6: VALG AV 2 SEKRETÆRER Styret sitt forslag: Sak 7: VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN. Styret sitt forslag: Sak 8: BEHANDLE KRETSEN SIN ÅRSMELDING. Styret sitt forslag: Tinget godkjenner forslaget til årsmelding Sak 9: BEHANDLE KRETSEN SITT REGNSKAP. Styret sitt forslag: Tinget godkjenner forslaget til regnskap. Sak 11: BEHANDLE KRETSEN SITT BUDSJETT FOR 2010 Styret sitt forslag: Framlagt budsjett blir godkjent som kretsen sitt budsjett for 2010 Sak 14: FASTSETTE TINGSTED FOR

5 ÅRSMELDING KRETSTINGET Det 18. ordinære kretsstinget i Møre og Romsdal FIK ble holdt på Rica Seilet 8. februar 5 fra styret og 13 representanter fra 7 klubber utgjorde til sammen 18 stemmeberettigede representanter. Etter valget hadde kretsen disse tillitsvalgte. Leder Olav Hansen Dimna IL Nestleder Ove Midtflø Hareid IL (ikke på valg) Styremedlemmer: Svein Olav Eidseter Tingvoll FIK (2 år) Gudbjørg Thordardottir Dimna IL (1år) Kamilla Sporsheim Dimna IL (2 år) Varamedlemmer: 1. Finn Arne Høstmark Elnesvågen OI 2. Arvid Ottestad IL Molde-Olymp 3. Øystein Standal IL Molde-Olymp 4. Ingrid Tøsse Tingvoll FIK (ungdomsrepr vara) Dommerutvalget: Leder Sigmund Julshamn Fræna FIK Bjørn Rolland Tingvoll FIK vara 1 Arve Hatløy Dimna IL Ole Martin Sæther IL Valder vara 2 Harald Lid IL Molde-Olymp Revisorer: Kåre Sæther IL Valder vara 1 Amund Vaagen IL Molde-Olymp Eldar Farstad IL Valder vara 2 Erik Årseth Ålesund FIK Valgkomité: Leder: Reidun Solberg Midsund IL vara 1 Dag Bundgaard, Sunndal IL Per Johan Gussiås IL Molde-Olymp vara 2 Sigrid S Torp, Ålesund FIK Erling Ormsettrø Tingvoll FIK vara 3 Åse Bakken Tøsse, IL Norodd Utsendinger til tinget i Norges Friidrettsforbund: Styret får fullmakt til å velge utsending. Magne Wullum er kretsen sin representant i Anleggsrådet i MRIK. 5

6 ORGANISASJON. Kretsen har pr 31/ ordinære medlemsklubber friidrett. Tustna IL ble nedlagt 10/12-09, og Volda T&IL står som ikke aktivt lag pr 5/5-09. Nye klubber er Fiskå IL og Stordal IL. Hjelset Fram er igjen aktivt lag. Disse klubbene er da pr 31/ medlemmer av kretsen: Aure IL, Austefjord IL, Batnfjord IL, Bergsøy IL, IL Bryn, Bud IL, Bøfjord IL, Dimna IL, Driva IL, Eide IL, Eidsdal IL, Eidsvåg IL, Eidsøra IL, Ekko/Aureosen IL, Elnesvågen OI, Ertvågøya IL, Fiksdal IL, Flemma IL, IL Frode, Fiskå IL, Fræna FIK, Geiranger IL, Gossen IL, Hakallestranda Kondisjonslag, Halsa IL, Hareid IL, Hjelset Fram, Hjelvik IL, Innfjorden IL, Isfjorden IL, Kårvåg IL, Larsnes IL, Liabygda IL, Lyngstad & Omegn IL, Midsund IL, IL Molde-Olymp, Molde & Omegn IF, Måndalen IL, Norangdal IL, Norddal IL, IL Norodd, Rovde IL, IL Samhald, Skodje IL, Skåla IL, Stettevik Sportsklubb, Stordal IL Stranda IL, Straumsnes IL, Sunndal IL, Spjelkavik og Omegn Friidrettsklubb, Sunnylven IL, Surnadal IL, Sykkylven IL, Syvde IL, Tingvoll FIK, Tingvoll IL, Todalen IL, Tomrefjord IL, Torjulvågen IL, Torvikbukt IL, Tresfjord IL, IL Triumf, IL Ulvungen, IL Valder, Valldal IL, Valsøyfjord IL, Vartdal T&IL, Velledalen IL, Vistdal IL, Vågstranda IL, Øksendal IL, Ørsta IL, Åheim IL, Ålesund FIK og Åndalsnes IL. På Tinget til NFIF i 2009 ble det vedtatt en sammenslåing av Norges Friidrettsforbund og Norges Gang- og Mosjonsforbund. Dermed har kretsen fått 25 nye klubber i sitt register. Disse klubbene skal ikke betale kretskontingent i 2010, såfremt de da ikke deltar i konkurranseaktivitet. Dette gjelder følgende klubber: Brattvåg IL, Brusdal IL, Bæverfjord IL, Elnesvågen og Omegn IL Trim, Eresfjord IL, Folkestad IL, Fræna SK&OK, Glomset IL, Gurskøy IL, Haddal IL, Harøy IL, Hildre IL, Hovdebygda IL, Istad IL, Lepsøy IL, Mauseidvåg og Solevåg IL, Moltustranda IL, Norborg IL, Nordøy IL, Ravn IL, Rekdal IL, Spjelkavik IL, Tafjord IL, Vestsida IL. STYRE- OG AU-MØTER. Styret har i perioden hatt 7styremøter og behandlet 60 saker Daglig Leder Daglig leder har fra ¼ % stilling, og har faste kontordager mandager og tirsdager, og hjemmekontor på Eide. REPRESENTASJON. Utenom egne arrangement har kretsen vært representert slik: Landsstyremøte Bergen februar Olav Hansen og Bente Krakeli Forbundstinget Førde mars Olav Hansen og Kamilla Sporsheim 50 års jubileum 1. mai-løpet Åheim Olav Hansen Landsstyremøte Oslo november: Olav Hansen og Bente Krakeli 6

7 ØKONOMI. Bingo. Kretsen har i 2009 fått inntekter gjennom Idrettsbingo A/S i Molde. Dette har gitt ett godt tilskudd til aktiviteten i kretsen. Møre og Romsdal Fylke bidrar til utviklingen av friidretten i kretsen gjennom sitt aktivitetstilskudd til friidrettskretsen. Startavgifta. Klubbene er fremdeles ikke flinke nok til å betale inn startavgift til kretsen. Det er betalt inn kr pr 31/12-09, mot kr i 2008 og kr i Kretskontingenten har i sum hvert nesten uendret de siste10 årene. Basert på det kontingentsystemet som ble innført på kretstinget 1990, er kontingenten inndelt i 6 grupper der passiv kontingent er på kr, og høyeste kontingent er kr. Dette har gitt et inntektsbudsjett på ca kr. Det er fortsatt tregt å få innbetalt kretskontingenten fra en del klubber. Pr 31/12-09 er det 5 klubber som ikke har betalt kretskontingent for Det har vært lagt ned en viktig jobb i å få krevd inn gamle kontingenter fra 2006/2007/2008, og pr 31/12-09 er det kun 1 klubb som fremdeles ikke har gjort opp kretskontingenten for Utestående kretskontingenter fra 2006 og 2007 er tapsført i regnskapet pr 31/ Sponsormarkedet. Det har vært jobbet hardt for å få inn en sponsor, men dette har ikke lykkes. Men Sparebanken Møre har tildelt kretsen kr i gave som utbetales med kr pr år i tre år. I Kretscupen er fortsatt G-SPORT positiv som samarbeidspartner. Vi takker også de lokale aktørene som har benyttet kretsen sitt apparat for å markedsføre seg og på den måten støttet friidretten i fylket. KONTAKTEN MED KLUBBENE. Kontakten mellom krets og lag oppleves som god blant de mest aktive klubbene, men vi ser et klart forbedringspotensiale i kontakten med de innaktive klubbene. KLUBBUTVIKLING. Kamilla Sporsheim har deltatt på Klubbguideskolering og har vært ute i 3 klubber på startmøter. Det gjelder disse klubbene: Dimna IL, Stranda IL og Stordal IL. 7

8 IDRETTSLEGE TILTAK Terminlista. Terminlista ble satt opp etter samme mønster som tidligere. Det er fremdeles for få klubber som legger inn sine arrangement på Sportsadmin. Kretsen kjørt kurs på klubben online våren 2009, her møtte disse klubbene: IL Molde-Olymp, Dimna IL, Midsund IL og Straumsnes IL Kretscupen. Stemnene ble arrangert slik: Molde juni. og Midsund 8-9. august. Det var denne sesongen 14 lag som deltok (14 i 2008). Individuelt fordelte deltakelsen seg slik: Menn: korte løp: 33 (25), lange løp: 24 (14), hopp: 22 (21) og kast: 21 (23). Kvinner: korte løp: 24 (22), lange løp: 12 (13), hopp: 21 (24) og kast: 19 (26). Denne statistikken viser at antall klubber som deltar i kretscupen er stabilt. Totalt antall starter: 343 starter i 2009, en nedgang fra 396 starter i 2008 (264 starter i 2007) Tingvoll FIK vant med 425 poeng foran Ålesund FIK med 331 poeng og IL Molde-Olymp på tredjeplass med 258 poeng Individuelle klassevinnere: Korte løp: Siv Krakeli Sneen, Eide IL og Vithuran Simon, Ålesund FIK Lange løp: Vilde Ottestad, IL Molde-Olymp og Deseje Tadese Gurmo, Tingvoll FIK Kast: Nathalia Bjerknes, Tingvoll FIK og Odd Martin Ugelvik, Midsund IL Hopp: Andrea Asp Gjøvik, Tingvoll FIK og Brede Solberg Stølen, Midsund IL MIDTNORSK SAMARBEID. Det har ikke vært noen aktivitet i Men Sør Trøndelag har tatt initiativ til ett møte mellom de 3 kretsene. NCC-lekene. NCC-lekene er en kretskamp for 13- og 14-åringene mellom Finnmark, Troms, Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Møre og Romsdal FIK hadde i 2009 en kvote på 40 deltakere i NCC-lekene, som gjekk i Stjørdalen 5-6. september. Våre utøvere gjorde nok en gang en fantastisk innsats. Det ble seier med 376 poeng foran Nord-Trøndelag 340 poeng og Sør-Trøndelag 279,5 poeng. Da har Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag alle 2 napp i vandrepokalen. Samlinger Kretslag UM 2010 Vinteren 2009/2010 har kretsen valgt å arrangere samlinger for utøvere over 15 år som kalles Kretslag UM Tanken bak er å motivere flest mulig av kretsen sine utøvere til å kvalifisere seg for å delta under UM 2010 som går i Molde 3-5. september. Det ble holdt en samling i Sykkylven i november. 8

9 KRETSREKORDER SATT I 2009: Kvinner senior: 200m hekk Renate Grimstad Dimna IL 29,72s Ulsteinvik Stav Julie Rånes Tingvoll FIK 2,60m Moelven Kvinner m hekk Renate Grimstad Dimna IL 29,72s Ulsteinvik Stav Julie Rånes Tingvoll FIK 2,60m Moelven Kvinner m hekk Renate Grimstad Dimna IL 29,72s Ulsteinvik Stav Julie Rånes Tingvoll FIK 2,60m Moelven Menn 22 Spyd Petter Ormsettrø Tingvoll FIK 63,58m Vasa, Finland Menn 19 Spyd Petter Ormsettrø Tingvoll FIK 63,58m Vasa, Finland Representasjon Nordisk Banemesterskap Junior, Vasa, Finland august Petter Ormsettrø Tingvoll FIK Spyd 63,58 4.pl Prestasjonspremier. 2 av kravene for prestasjonspremier ble tatt i Dette er: Stav Julie Rånes, Tingvoll FIK 2,60m (10/7-09) Slegge Astri-Louise Nevstad, Dimna IL 40,69m (16/6-09) Nye krav til Prestasjonspremier blir: Kvinner: Spyd 42m og Stav 3,00m 9

10 Medaljevinnere i mesterskap UM innendørs 30/1-1/2 Stangehallen Gull Henrik Overvåg Dimna IL 200m G15 Sølv Renate Grimstad Dimna IL 60mHk J17 Henrik Overvåg Dimna IL 60m G15 Brede Solberg Stølen Midsund IL Stav G16 Simon Rønsholm Sandvik IL Molde-Olymp 60m G18/19 Vilde Ottestad IL Molde-Olymp 800m J15 Renate Grimstad Dimna IL Høyde J17 Nathalia Bjerknes Tingvoll FIK Kule J20/22 Martin Sæther Dimna IL 1500m G16 Bronse Brede Stølen Midsund IL Lengde G16 Marita Martinsen Åndalsnes IF 1500m J18/19 Dimna IL 1000m stafett G15/16 (Markus Lervik, Henrik Overvåg, Brage Dimmen, Martin Sæther) NM innendørs 28/2-1/3 Stangehallen Bronse Hilde Røsvik Ålesund FIK Lengde KS NM JR 14-16/8 Bodø Gull Petter Ormsettrø Tingvoll FIK Spyd Jr19 UM Tyrving Gull Renate Grimstad Dimna IL 100mHK J17 Petter Ormsettrø Tingvoll IL Spyd G18/19 Henrik Overvåg Dimna IL 200m G15 Brede Solberg Stølen Midsund IL Lengde G16 Sølv Martin Sæther Dimna IL 300mHK G16 Brede Solberg Stølen Midsund IL Stav G16 Julie Rånes Tingvoll IL Stav J16 Martin Sæther Dimna IL 800m G16 Brede Solberg Stølen Midsund IL Tresteg G16 Aina Opsal Bakke Ørsta IL Tresteg J16 Bronse Sondre Nyvold Lid IL Molde-Olymp 100m G15 Ådne Andersen Hareid IL 800m G15 Anders Egge Brandal Dimna IL Spyd G18/19 Renate Grimstad Dimna IL Høyde J17 Siv Krakeli Sneen Eide IL 200m J17 10

11 B&U-/SKOLETILTAK TINE Stafetten. TINE Stafetten ble i år arrangert for 17. gang 14. mai. Stafetten har 8 etapper à 200 m og med 4 gutter og 4 jenter i klassene og 9. klasse. Det var i år 377 lag påmelt i stafetten i Møre og Romsdal, en nedgang på 10 lag fra året før. Totalt deltok altså ca 3970 gutter og jenter. Det finnes fortsatt mange skoler som ikke deltar i stafetten, så vi oppfordrer klubbene til å bidra til at enda flere skoler melder seg på, så enda flere elever får oppleve denne meget positive friidrettsopplevelsen. Skolecupen. Dette året ble det også en fin økning i innmeldte resultater, ca 6200 enkeltresultater mot 5681 i 2008 og ca 3100 i Ca 350 elever ble invitert til semifinaler i Sykkylven Storhall 11. november, og i Tingvollhallen 19. November. De 3 beste i hver øvelse fra hver av semifinalene vil bli invitert til finale i Molde idrettspark i mai Alle deltakerne i semifinalen fikk skolecup T-skjorte. Erfaringen med å arrangere semifinale og finale i skoletiden har vært veldig positiv, vi har opplevd en kraftig økning i deltakelsen i løpet av de 4 årene det har vært gjennomført. For å kunne gjøre det på denne måten er vi avhengig av ekstern hjelp, og vi har fått til et fantastisk samarbeid med idrettslinja på Tingvoll som har stått for arrangeringen av semifinalen i Tingvollhallen, og idrettslinja på Stranda Videregående som har stått for arrangementet av semifinalen i Sykkylven hallen. Under finalen i Molde Idrettpark i mai 2010 kommer også idrettslinja på Romsdal Videregående til å stille som arrangører sammen med Tingvoll Videregående. TRENINGSTILTAK 2009 Påska 2009 treningssamling på Poros, Hellas NCC-samling Eidehallen januar NCC-samling Byrkjelo juli NCC-samling Sykkylven oktober/november UM 2010 samling Sykkylven november Mellom-langdistanse gruppa til Magne Wullum har hatt 5 samlinger VETERANTILTAK 2009 Det har ikke vært gjort noen spesielle tiltak rettet mot veteranene fra kretsen sin side. Kretscupen har også i år vært åpen for veteraner, og KM ble arrangert. KURS 2009 Det har vært avholdt ett Aktvitetslederkurs Barneidrett på Sykkylven i okt/nov med 7 deltakere. Det var planlagt ett Ungdomstrenerkurs på høsten, men dette ble utsatt pga at kursholderne ikke hadde anledning. Det har vært avholdt 2 dommerkurs (Ålesund og Ørsta) og ett starterkurs (Molde). ANLEGG 2009 Magne Wullum har vært anleggskontakt siste året. NFIF var sommeren 2009 på befaring på de fleste anleggene i kretsen. Vi skulle fortsatt ønsket oss flere treningsanlegg for innendørs trening på vinterstid. Olav Hansen (sign) Ove Midtflø (sign) Kamilla Sporsheim (sign) Gudbjørg Thordardottir (sign) Svein Olav Eidseter(sign) 11

12 ÅRSRAPPORT KRETSDOMMARUTVALET 2009 Kretsdommarutvalet har hatt denne samansetting i 2009: Sigmund Julshamn, Fæna FIK/I.L. Bryn Bjørn Rolland, Tingvoll FIK, Tingvoll I.L. Ole Martin Sæter, Valder I.L. Dommar-/startarsituasjonen Ein har gått ut til laga for å fåregistrert kven som er dommarar og startarar, men tilbakemeldinga var låg. Det er difor vanskeleg å få eit godt oversyn over dommarsituasjonen i kretsen. Friidrettsforbundet har gått ut til kretsane og bedt om for å få utarbeidd eit system for å få registrert alle aktuelle dommarar og startarar med adresser, telefon og e-post. Det bør vere eit mål at dette kan leggjast ut på kretsen si heimeside. I NFIF sitt register er det registrert 55 forbundsdommarar og 6 forbundsstartar. Det vart i 2009 sendt inn ein foreløpig oversikt over korleis situasjonen er. Det er fleire av dei registrerte personane som har gått ut av systemet på grunn av dødsfall og flyttng frå kretsen. Totalt er det i Oppslagsboka for 2009 sett opp 133 registrerte, men det verkelege talet er noko anna. Dommarkurs I april/mai vart det halde kretsdommarkurs i Ålesund med 10 deltakarar, 7 nye kretsdommaraspirantar, 2 på oppdatering som kretsdommar og 1 for oppdatering som forbundsdommar. Dei nye gjennomførte sesongen som aspirantar og er autoristerte som kretsdommarar. Først i november vart det halde dommarkurs i Ørsta med 8 deltakarar, 2 forbundsdommaraspirangtar, 1 kretsdommar for oppdatering og 5 nye kretsdommaraspirantar. Det er sendt inn tilråding til NFIF for autorisering av dei 2 forbundsdommarane. Kretsstartarkurs I mai/juni vart det avvikla kretsstartarkurs i Molde og Midsund med deltakarar frå Molde- Olymp, Elnesvågen og Midsund. Etter praksis på stemne i Molde og i Midsund er alle 4 autoriserte som kretsstartarar. Kurs i 2010 I samband med at Molde-Olymp skal arrangere UM i 2010, bør dommarutdanninga intensiverast både når det gjeld både forbunds- og kretsdommarar. Utanom dette har det kome forespørsel om dommarkurs på Tingvoll og i Hareid i Kretsrepresentantar Dommarutvalet har for 2009 sett opp kretsrepresentantar på 16 kretsstemne og 1 NM. Det har kome inn få Oppmannsrapportar frå stemna. Dei fleste merknadane går på knapt med dommarar og funksjonærar og at tidsskjemaet skulle ha vore noko strammare. 12

13 Startarteam Det har vore sett opp 12 stemne med startarteam der følgjande startarar har fungert. Olav Hansen, Dimna Aril Bjørdal, Ørsta Sgmund Julshamn Fræna FIK/I.L. Bryn Magne Wullum, Tingvoll FIK/Tingvoll I.L. Henning Gjengstø, Ulvungen I.L. Regelverket Laga har gjennom e-post og skriv fått orienteringar om endringar i regelverket. I tillegg har utvalsmedlemmane drøfta regelspørsmål med ulike arrangørar og leiarar. Dommarseminar Utvalsleiar Sigmund Julshamn deltok i NFIF sitt landsomfattande dommarseminar i Hurdal i januar 2009, medan Ole Martin Sæter og Sigmund Julshamn er påmeldt til dommarseminaret Oppsummering Utvalet har sakna ein tettare kontakt med at kretsstyret, og vil foreslå utvalet blir kalla inn til minst to møte for året. Ut frå dei erfaringane har gjort i 2009, er det mange arrangørar som treng å fornye dommarstaben sin, og det må gjerast ein ekstra innsats for å få fleire forbundsdommarar. Spesielt kritisk er det i samband med UM i Molde. Når det gjeld startarsituansjonen, tek ein del av forbundsstartarane til å nærme seg øvre aldersgrense, og her treng ein også fornying. Erfaringane frå 2009 viser at det fungerer bra å arrangere startarkurs i samband med stemneavvikling. Takk til lag og arrangørar for samarbeidet i Farstad Sigmund Julshamn 13

14 KtoNr KontoNavn KontoSum Budsjett RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3020 Salg diverse 150, Sponsor skolecup 0, Sponsor kretslaget , Andre Sponsorinntekter , Annonser oppslagsboka 1 000, Inntekter bingo , Startavgift fra NFIF 1 998, Tilskudd fra M&R fylke , Tilskudd via NFIF , Kontingent fra lagene , Startavgift , Kursavgift 2 740, Kretscupen 0, U-Matchen 0, NCC-Lekene 6 440, Inntekter sydensamling , Treningsavgift 0, Diverse refusjoner 3 355, Sum DriftsInntekter , DriftsKostnader 5030 Diverse utgifter , Personalkostnader , AFP-Utgifter , Kontor/lager-leie , Kjøp premier og utmerkelser , Utgifter regnskapsføring 0, Rekvisita/kontorutstyr -989, Koppiering/trykking -703, Utgifter oppslagsboka , Aviser/tidsskrifter 0, Diverse utgifter kontor , Telefon , Porto , Administrasjon -899, Styremøter , Kretstinget/kontakmøter , Utvalgsmøter etc. 638, Midt-norske møter 0, Verdikort fjord , Trener/lagsstøtte 0, Seniortiltak, samlinger etc. 0, NCC- lekene , U-matchen 0, Utgifter sydensamling , Kretscupen/KM-premiering , Barnetiltak , Diverse tiltak , Kretslag , Representasjon v/styret , Gaver -640, Kursmateriell ,

15 7420 Lokalleie , Andre kursutgifter (lønn etc.) , Startavgift overført NFIF 0, Tilfeldige driftsutgifter 0, Tap på fordringer ,00 0 Sum DriftsKostnader , DRIFTSRESULTAT ,18 0 Finansposter 8060 Renter bank , Renteutgifter/gebyr bank ,00 0 Sum Finansposter ,00 0 RESULTAT FØR SKATTER ,18 0 Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 0 ÅRSRESULTAT ,18 0 Kommentarer til regnskapet 2009 Kto. 1500: Vedr. kundefordringer Utestående kretskontingenter pr Utestående kretskontingent 2009: kr Liabygda IL kr 2000 Frode IL kr 2000 Rovde IL kr 2000 Aure IL kr 7500 Skåla IL kr 5500 (bet 26/1/10) Utestående kretskontingenter pr Utestående kretskontingent 2008: kr Bud IL kr 2000 Utestående regionstilskudd fra NFIF Kr 33472,- Kto. 2690: Vedr. kortsiktig gjeld. Ubetalte IT-kostnader til NFIF Kr 4235,- Ubetalt Lønnskostnader til NFIF Kr 44696,- Ubetalt AFP kostnader til NFIF for Jarle Eik Kr 62690,- 15

16 BUDSJETT 2010 KtoNr KontoNavn Budsjett 2010 Driftsinntekter 3020 Salg diverse Sponsor skolecup Sponsor kretslaget Andre Sponsorinntekter Annonser oppslagsboka 3210 Inntekter bingo Startavgift fra NFIF Tilskudd fra M&R fylke Tilskudd via NFIF Kontingent fra lagene Startavgift Kursavgift Kretscupen U-Matchen NCC-Lekene Andre deltakeravgifter Inntekter sydensamling Treningsavgift Diverse refusjoner Sum Driftsinntekter

17 Driftskostnader Diverse utgifter Personalkostnader AFP-Utgifter Kontor/lager-leie Kjøp premier og utmerkelser Utgifter regnskapsføring Rekvisita/kontorutstyr Kopiering/trykking Utgifter oppslagsboka Aviser/tidsskrifter Diverse utgifter kontor Telefon Porto Administrasjon Styremøter Kretstinget/kontakmøter Utvalgsmøter etc Midt-norske møter Verdikort Fjord1/Tide sjø Trener/lagsstøtte Seniortiltak, samlinger etc NCC-lekene U-matchen Utgifter sydensamling Kretscupen/KM-premiering Barnetiltak Diverse tiltak Kretslag Representasjon v/styret Gaver Kursmateriell Lokalleie Andre kursutgifter (lønn etc.) Startavgift overført NFIF Tilfeldige driftsutgifter Utgifter tidtakeranlegg Tap på fordringer 0 Sum Driftskostnader

18 Sak 10: Bestemme kretskontingenten for 2010 Styret sitt forslag til vedtak: Kontingenten blir fastsatt ut fra aktiviteten i stevner/løp for alle klasser (uten trimklasse) fra og med 10 år Kontingenten deles i 7 grupper slik: Gruppe ,- Gruppe ,- Gruppe ,- Gruppe ,- Gruppe ,- Gruppe ,- Gruppe ,- Styret får fullmakt til å bestemme rammene for de 7 gruppene i 2010 Sak 12: Behandle innkomne forslag - det er ikke kommet inn noen forslag. 18

19 Valgkomiteens forslag til valg på kretstinget i Malmefjorden 7. mars 2010 Leder Olav Hansen, Dimna IL gjenvalg 1 år Nestleder Arvid Ottestad, IL Molde-Olymp opp fra varaplass, for 2 år Styremedlemmer foreslått Svein Olav Eidseter, Tingvoll FIK 1 år igjen ( ikke på valg) Elin Opsal, Ørsta IL Ny, for 2 år Kamilla Sporsheim, Dimna IL 1 år igjen ( ikke på valg) Varamedlemmer 1. Tina Vold Hovde, MåndalenIL Ny, for 1 år 2. Øystein Standal, IL Molde-Olymp gjenvalg, for 1 år 3. Oddrun Weiset, Straumsnes IL Ny, for 1 år 4. Heidi Charlotte Aasen Nerland, Eide IL Ny, vara for Kamilla Sporsheim, 1 år Andre valg: Dommerutvalg: Sigmund Julshamn, Fræna FIK Bjørn Rolland, Tingvoll FIK Ole Martin Sæter, IL Valder Revisorer: Eldar Farstad, IL Valder Magne Ivar Løken, Midsund IL Valgkomite: Reidun Solberg, Midsund IL Per Johan Gussiås, IL Molde-Olymp Erling Ormsettrø, Tingvoll FIK Leder vara 1. Arve Hatløy, Dimna IL vara 2. Harald Lid, IL Molde-Olymp vara 1. Lars Jarle Jenset, Midsund IL vara 2. Erik Årset, Ålesund FIK vara 1. Dag Bundgård, Sunndal IL vara 2. Åse Bakken Tøsse, IL Norodd vara 3. Anita Koksvik, Tingvoll FIK Hilsen valgkomiteen v/ Erling Ormsettrø, Per Johan Gussiås, Reidun Solberg 19

Terminliste Adresseliste Statistikk

Terminliste Adresseliste Statistikk Terminliste Adresseliste Statistikk WWW.FRIIDRETT.NO/MOREOGROMSDAL 2010 januar m t o t f l s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 februar m t o t f l s 1

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSMØTE Mandag 20. januar 2014 kl. 17.00 Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møtedirigent, referent og to personer til å skrive under protokollen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK ÅRSBERETNING 2010 Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK 1 Innhold: 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. Rapport fra Intersportkarusellen... 9 3. Rapport 13-14 år... 10 4. Rapport 15+... 11 5. Rapport

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2013-2014 1 Innholdsfortegnelse Innledning 3-5 Tillitsvalgte 2013. 7 Styrets beretning. 8-12 Årsrapporter fra utvalgene GU breidde 2013 13-19 Rytmisk

Detaljer

BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL.18.00 HØNEFOSS ÅRSBERETNING 2013-2014-SESONGENE

BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL.18.00 HØNEFOSS ÅRSBERETNING 2013-2014-SESONGENE BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL.18.00 HØNEFOSS ÅRSBERETNING 2013-2014-SESONGENE 1 SAKSLISTE: 1. Åpning av tinget ved kretsleder, Runolv Stegane. 2. Godkjenning

Detaljer

Park Hotell Vossevangen

Park Hotell Vossevangen Velkommen til Friidrettskretstinget 2014 Park Hotell Vossevangen Eirik Dolve, IL Fri Europamester U20 med 5.30m. i stav Isabelle Pedersen, IL Norna-Salhus Europamester U23 med 13,12sek. på 100mHk Sakspapirer

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Møre og Romsdal Skikrets Skikretstinget 2015.

Møre og Romsdal Skikrets Skikretstinget 2015. Møre og Romsdal Skikrets Skikretstinget 2015. Sebastian F. Solevåg, Ragnhild Mowinckel og Nina Løseth Var tre av fire alpinister på det Norske laget i Teamkonkurransen under Alpin VM i Vail. Martine L.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Godkjent Kretstinget 10. mars 2015. Årsberetning 2014 Side 1

ÅRSBERETNING 2014. Godkjent Kretstinget 10. mars 2015. Årsberetning 2014 Side 1 ÅRSBERETNING 2014 Godkjent Kretstinget 10. mars 2015 Årsberetning 2014 Side 1 NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2015 Det vises til innkalling av 9.februar 2015. Kretstinget holdes på Idrettens hus i Østfoldhallen,

Detaljer

Årsberetning. Regnskap 2005

Årsberetning. Regnskap 2005 Årsberetning og Regnskap 2005 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Odd Hellevik, Ramsvikvn. 1, 6012 ÅLESUND KRETSTING 2006 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund,

Detaljer

Innhold. 15 åringen Helene S. Hansen var i 2007 landets beste 1500 m løper i sin klasse.

Innhold. 15 åringen Helene S. Hansen var i 2007 landets beste 1500 m løper i sin klasse. 10 år gamle Anna Larsen hopper 7,90 m i tresteg på Fanalekene 30.09.2007 1 2 Innhold 1 Gruppestyret har hatt følgende sammensetning i 2007...3 2 Foreldrelaget har hatt følgende sammensetning...3 3 Antall

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

TINGDOKUMENTER FRIIDRETTSTINGET 2015 ÅLESUND 21.-22. MARS

TINGDOKUMENTER FRIIDRETTSTINGET 2015 ÅLESUND 21.-22. MARS For forhandlingene er satt opp følgende tidsskjema: Lørdag 21. mars: Kl. 10.00-13.00 Forhandlinger Kl. 13.00-14.00 Lunsj Kl. 14.00-16.00 Forhandlinger Kl. 16.00-16.30 Pause Kl. 16.30-18.00 Forhandlinger

Detaljer

Årsberetning. og Regnskap 2006

Årsberetning. og Regnskap 2006 Årsberetning og Regnskap 2006 Møre og Romsdal Skytterkrets V/Svein Krakeli, 6490 EIDE KRETSTING 2007 Til alle klubber og lag tilsluttet Møre og Romsdal Skytterkrets Norges Skytterforbund, Serviceboks 1,

Detaljer

KRETSTING. Stangehallen

KRETSTING. Stangehallen HEDMARK FRIIDRETTSKRETS Besøksadresse: Stangehallen Postadresse: Ljøstadvegen 15, 2335 Stange Mobil 930 65 526 / 922 14 740 E-mail: hedmark.@.friidrett no Org.nr: 977 068 134 KRETSTING FOR HEDMARK FRIIDRETTSKRETS

Detaljer

Hordaland Orienteringskrets

Hordaland Orienteringskrets Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2015 Bergen. 11/2-2015. Side 1 av 26 Hordaland Orienteringskrets Kretsting 2015 Tid : Torsdag 19. februar kl. 18.00-21.00 Sted : Fitjar vidaregåande skule, Havnavegen

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET. Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00

VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET. Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00 VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00 Innholdsfortegnelse DAGSORDEN... 3 FORETNINGSORDEN... 4 Sakenes behandling med forslag til vedtak... 5 TELEMARK OG VESTFOLD

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS ÅRSBERETNING 2011. VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. UTVALGSRAPPORTER: FELLES UNGDOM-/IDRETTSUTVALG... 13 3. RAPPORT FRA OMRÅDE-ANSVARLIGE... 14 3.1 Statistikk:...

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

REGIONSTING 15. april 2015

REGIONSTING 15. april 2015 NVBF NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD REGIONSTING 15. april 2015 Idrettens Hus Ullevål stadion, kl 18:00, møterom 2004 i 2.

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS ÅRSBERETNING 2010. VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. UTVALGSRAPPORTER: FELLES UNGDOM-/IDRETTSUTVALG... 13 3. RAPPORT FRA OMRÅDE-ANSVARLIGE... 14 4.Resultatregnskap

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer