TINGET 2010 Sakliste årsmelding regnskap budsjett. Vi fullførte/overlevde 26-kampen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TINGET 2010 Sakliste årsmelding regnskap budsjett. Vi fullførte/overlevde 26-kampen"

Transkript

1 TINGET 2010 Sakliste årsmelding regnskap budsjett Vi fullførte/overlevde 26-kampen

2 Innhold Kretstinget Saksbehandling 4 Årsmelding fra styret 5 Årsrapport fra kretsdommerutvalget 12 Regnskap Budsjett Kretskontingent 18 Forslag til tinget 18 Valgkomiteens forslag til valg på tinget 19 2

3 KRETSTINGET 2010 Kretstinget 2010 blir holdt på Vonheim, Malmefjorden 7. mars med åpning kl Saksliste 1. ÅPNING. 2. GODKJENNING AV FULLMAKTER. 3. GODKJENNING AV INNKALLING OG FORRETNINGSORDEN. 4. GODKJENNING AV SAKLISTE. 5. VALG AV DIRIGENT. 6. VALG AV 2 SEKRETÆRER. 7. VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN. 8. BEHANDLE KRETSENS ÅRSMELDING. 9. BEHANDLE KRETSENS REGNSKAP. 10. FASTSETTE KONTINGENTEN FOR BEHANDLE KRETSEN SITT BUDSJETT FOR BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG. 13. VALG. 14. FASTSETTE TINGSTED FOR NORSK FRIIDRETT MØRE OG ROMSDAL Styret. 3

4 SAKSBEHANDLING. SAK 3: GODKJENNING AV INNKALLING OG FORRETNINGSORDEN. Styrets forslag til foretningsorden: 1. Tinget ledes av en valgt dirigent. Protokollen føres av 2 valgte sekretærer som selv fordeler arbeidet seg imellom. 2. Tinget kan ikke behandle forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den utsendte sakslisten. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte vedtar det. Slik beslutning må tas i forbindelse med vedtak om godkjennelse av sakliste. I begge tilfellene gjelder kravet om 2/3 flertal. 3. Ingen representant må gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedraget, og for representanter hvis forslag står på saklisten, settes taletiden til 5 minutter første gang, og 3 minutter 2. og 3. gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutt taletid. Dirigenten kan foreslå kortere taletid og strek for de inntegnede talerne. 4. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og må være undertegnet med organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye forslag ikke settes frem, etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare legges frem i saker som står på sakslisten. 5. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, men med de unntak loven fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og regnes som ikke avgitt. 6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og mot. 7. Protokollen gjennomgås og underskrives av 2 valgte representanter. Sak 5: VALG AV DIRIGENT Styret sitt forslag: Sak 6: VALG AV 2 SEKRETÆRER Styret sitt forslag: Sak 7: VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN. Styret sitt forslag: Sak 8: BEHANDLE KRETSEN SIN ÅRSMELDING. Styret sitt forslag: Tinget godkjenner forslaget til årsmelding Sak 9: BEHANDLE KRETSEN SITT REGNSKAP. Styret sitt forslag: Tinget godkjenner forslaget til regnskap. Sak 11: BEHANDLE KRETSEN SITT BUDSJETT FOR 2010 Styret sitt forslag: Framlagt budsjett blir godkjent som kretsen sitt budsjett for 2010 Sak 14: FASTSETTE TINGSTED FOR

5 ÅRSMELDING KRETSTINGET Det 18. ordinære kretsstinget i Møre og Romsdal FIK ble holdt på Rica Seilet 8. februar 5 fra styret og 13 representanter fra 7 klubber utgjorde til sammen 18 stemmeberettigede representanter. Etter valget hadde kretsen disse tillitsvalgte. Leder Olav Hansen Dimna IL Nestleder Ove Midtflø Hareid IL (ikke på valg) Styremedlemmer: Svein Olav Eidseter Tingvoll FIK (2 år) Gudbjørg Thordardottir Dimna IL (1år) Kamilla Sporsheim Dimna IL (2 år) Varamedlemmer: 1. Finn Arne Høstmark Elnesvågen OI 2. Arvid Ottestad IL Molde-Olymp 3. Øystein Standal IL Molde-Olymp 4. Ingrid Tøsse Tingvoll FIK (ungdomsrepr vara) Dommerutvalget: Leder Sigmund Julshamn Fræna FIK Bjørn Rolland Tingvoll FIK vara 1 Arve Hatløy Dimna IL Ole Martin Sæther IL Valder vara 2 Harald Lid IL Molde-Olymp Revisorer: Kåre Sæther IL Valder vara 1 Amund Vaagen IL Molde-Olymp Eldar Farstad IL Valder vara 2 Erik Årseth Ålesund FIK Valgkomité: Leder: Reidun Solberg Midsund IL vara 1 Dag Bundgaard, Sunndal IL Per Johan Gussiås IL Molde-Olymp vara 2 Sigrid S Torp, Ålesund FIK Erling Ormsettrø Tingvoll FIK vara 3 Åse Bakken Tøsse, IL Norodd Utsendinger til tinget i Norges Friidrettsforbund: Styret får fullmakt til å velge utsending. Magne Wullum er kretsen sin representant i Anleggsrådet i MRIK. 5

6 ORGANISASJON. Kretsen har pr 31/ ordinære medlemsklubber friidrett. Tustna IL ble nedlagt 10/12-09, og Volda T&IL står som ikke aktivt lag pr 5/5-09. Nye klubber er Fiskå IL og Stordal IL. Hjelset Fram er igjen aktivt lag. Disse klubbene er da pr 31/ medlemmer av kretsen: Aure IL, Austefjord IL, Batnfjord IL, Bergsøy IL, IL Bryn, Bud IL, Bøfjord IL, Dimna IL, Driva IL, Eide IL, Eidsdal IL, Eidsvåg IL, Eidsøra IL, Ekko/Aureosen IL, Elnesvågen OI, Ertvågøya IL, Fiksdal IL, Flemma IL, IL Frode, Fiskå IL, Fræna FIK, Geiranger IL, Gossen IL, Hakallestranda Kondisjonslag, Halsa IL, Hareid IL, Hjelset Fram, Hjelvik IL, Innfjorden IL, Isfjorden IL, Kårvåg IL, Larsnes IL, Liabygda IL, Lyngstad & Omegn IL, Midsund IL, IL Molde-Olymp, Molde & Omegn IF, Måndalen IL, Norangdal IL, Norddal IL, IL Norodd, Rovde IL, IL Samhald, Skodje IL, Skåla IL, Stettevik Sportsklubb, Stordal IL Stranda IL, Straumsnes IL, Sunndal IL, Spjelkavik og Omegn Friidrettsklubb, Sunnylven IL, Surnadal IL, Sykkylven IL, Syvde IL, Tingvoll FIK, Tingvoll IL, Todalen IL, Tomrefjord IL, Torjulvågen IL, Torvikbukt IL, Tresfjord IL, IL Triumf, IL Ulvungen, IL Valder, Valldal IL, Valsøyfjord IL, Vartdal T&IL, Velledalen IL, Vistdal IL, Vågstranda IL, Øksendal IL, Ørsta IL, Åheim IL, Ålesund FIK og Åndalsnes IL. På Tinget til NFIF i 2009 ble det vedtatt en sammenslåing av Norges Friidrettsforbund og Norges Gang- og Mosjonsforbund. Dermed har kretsen fått 25 nye klubber i sitt register. Disse klubbene skal ikke betale kretskontingent i 2010, såfremt de da ikke deltar i konkurranseaktivitet. Dette gjelder følgende klubber: Brattvåg IL, Brusdal IL, Bæverfjord IL, Elnesvågen og Omegn IL Trim, Eresfjord IL, Folkestad IL, Fræna SK&OK, Glomset IL, Gurskøy IL, Haddal IL, Harøy IL, Hildre IL, Hovdebygda IL, Istad IL, Lepsøy IL, Mauseidvåg og Solevåg IL, Moltustranda IL, Norborg IL, Nordøy IL, Ravn IL, Rekdal IL, Spjelkavik IL, Tafjord IL, Vestsida IL. STYRE- OG AU-MØTER. Styret har i perioden hatt 7styremøter og behandlet 60 saker Daglig Leder Daglig leder har fra ¼ % stilling, og har faste kontordager mandager og tirsdager, og hjemmekontor på Eide. REPRESENTASJON. Utenom egne arrangement har kretsen vært representert slik: Landsstyremøte Bergen februar Olav Hansen og Bente Krakeli Forbundstinget Førde mars Olav Hansen og Kamilla Sporsheim 50 års jubileum 1. mai-løpet Åheim Olav Hansen Landsstyremøte Oslo november: Olav Hansen og Bente Krakeli 6

7 ØKONOMI. Bingo. Kretsen har i 2009 fått inntekter gjennom Idrettsbingo A/S i Molde. Dette har gitt ett godt tilskudd til aktiviteten i kretsen. Møre og Romsdal Fylke bidrar til utviklingen av friidretten i kretsen gjennom sitt aktivitetstilskudd til friidrettskretsen. Startavgifta. Klubbene er fremdeles ikke flinke nok til å betale inn startavgift til kretsen. Det er betalt inn kr pr 31/12-09, mot kr i 2008 og kr i Kretskontingenten har i sum hvert nesten uendret de siste10 årene. Basert på det kontingentsystemet som ble innført på kretstinget 1990, er kontingenten inndelt i 6 grupper der passiv kontingent er på kr, og høyeste kontingent er kr. Dette har gitt et inntektsbudsjett på ca kr. Det er fortsatt tregt å få innbetalt kretskontingenten fra en del klubber. Pr 31/12-09 er det 5 klubber som ikke har betalt kretskontingent for Det har vært lagt ned en viktig jobb i å få krevd inn gamle kontingenter fra 2006/2007/2008, og pr 31/12-09 er det kun 1 klubb som fremdeles ikke har gjort opp kretskontingenten for Utestående kretskontingenter fra 2006 og 2007 er tapsført i regnskapet pr 31/ Sponsormarkedet. Det har vært jobbet hardt for å få inn en sponsor, men dette har ikke lykkes. Men Sparebanken Møre har tildelt kretsen kr i gave som utbetales med kr pr år i tre år. I Kretscupen er fortsatt G-SPORT positiv som samarbeidspartner. Vi takker også de lokale aktørene som har benyttet kretsen sitt apparat for å markedsføre seg og på den måten støttet friidretten i fylket. KONTAKTEN MED KLUBBENE. Kontakten mellom krets og lag oppleves som god blant de mest aktive klubbene, men vi ser et klart forbedringspotensiale i kontakten med de innaktive klubbene. KLUBBUTVIKLING. Kamilla Sporsheim har deltatt på Klubbguideskolering og har vært ute i 3 klubber på startmøter. Det gjelder disse klubbene: Dimna IL, Stranda IL og Stordal IL. 7

8 IDRETTSLEGE TILTAK Terminlista. Terminlista ble satt opp etter samme mønster som tidligere. Det er fremdeles for få klubber som legger inn sine arrangement på Sportsadmin. Kretsen kjørt kurs på klubben online våren 2009, her møtte disse klubbene: IL Molde-Olymp, Dimna IL, Midsund IL og Straumsnes IL Kretscupen. Stemnene ble arrangert slik: Molde juni. og Midsund 8-9. august. Det var denne sesongen 14 lag som deltok (14 i 2008). Individuelt fordelte deltakelsen seg slik: Menn: korte løp: 33 (25), lange løp: 24 (14), hopp: 22 (21) og kast: 21 (23). Kvinner: korte løp: 24 (22), lange løp: 12 (13), hopp: 21 (24) og kast: 19 (26). Denne statistikken viser at antall klubber som deltar i kretscupen er stabilt. Totalt antall starter: 343 starter i 2009, en nedgang fra 396 starter i 2008 (264 starter i 2007) Tingvoll FIK vant med 425 poeng foran Ålesund FIK med 331 poeng og IL Molde-Olymp på tredjeplass med 258 poeng Individuelle klassevinnere: Korte løp: Siv Krakeli Sneen, Eide IL og Vithuran Simon, Ålesund FIK Lange løp: Vilde Ottestad, IL Molde-Olymp og Deseje Tadese Gurmo, Tingvoll FIK Kast: Nathalia Bjerknes, Tingvoll FIK og Odd Martin Ugelvik, Midsund IL Hopp: Andrea Asp Gjøvik, Tingvoll FIK og Brede Solberg Stølen, Midsund IL MIDTNORSK SAMARBEID. Det har ikke vært noen aktivitet i Men Sør Trøndelag har tatt initiativ til ett møte mellom de 3 kretsene. NCC-lekene. NCC-lekene er en kretskamp for 13- og 14-åringene mellom Finnmark, Troms, Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Møre og Romsdal FIK hadde i 2009 en kvote på 40 deltakere i NCC-lekene, som gjekk i Stjørdalen 5-6. september. Våre utøvere gjorde nok en gang en fantastisk innsats. Det ble seier med 376 poeng foran Nord-Trøndelag 340 poeng og Sør-Trøndelag 279,5 poeng. Da har Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag alle 2 napp i vandrepokalen. Samlinger Kretslag UM 2010 Vinteren 2009/2010 har kretsen valgt å arrangere samlinger for utøvere over 15 år som kalles Kretslag UM Tanken bak er å motivere flest mulig av kretsen sine utøvere til å kvalifisere seg for å delta under UM 2010 som går i Molde 3-5. september. Det ble holdt en samling i Sykkylven i november. 8

9 KRETSREKORDER SATT I 2009: Kvinner senior: 200m hekk Renate Grimstad Dimna IL 29,72s Ulsteinvik Stav Julie Rånes Tingvoll FIK 2,60m Moelven Kvinner m hekk Renate Grimstad Dimna IL 29,72s Ulsteinvik Stav Julie Rånes Tingvoll FIK 2,60m Moelven Kvinner m hekk Renate Grimstad Dimna IL 29,72s Ulsteinvik Stav Julie Rånes Tingvoll FIK 2,60m Moelven Menn 22 Spyd Petter Ormsettrø Tingvoll FIK 63,58m Vasa, Finland Menn 19 Spyd Petter Ormsettrø Tingvoll FIK 63,58m Vasa, Finland Representasjon Nordisk Banemesterskap Junior, Vasa, Finland august Petter Ormsettrø Tingvoll FIK Spyd 63,58 4.pl Prestasjonspremier. 2 av kravene for prestasjonspremier ble tatt i Dette er: Stav Julie Rånes, Tingvoll FIK 2,60m (10/7-09) Slegge Astri-Louise Nevstad, Dimna IL 40,69m (16/6-09) Nye krav til Prestasjonspremier blir: Kvinner: Spyd 42m og Stav 3,00m 9

10 Medaljevinnere i mesterskap UM innendørs 30/1-1/2 Stangehallen Gull Henrik Overvåg Dimna IL 200m G15 Sølv Renate Grimstad Dimna IL 60mHk J17 Henrik Overvåg Dimna IL 60m G15 Brede Solberg Stølen Midsund IL Stav G16 Simon Rønsholm Sandvik IL Molde-Olymp 60m G18/19 Vilde Ottestad IL Molde-Olymp 800m J15 Renate Grimstad Dimna IL Høyde J17 Nathalia Bjerknes Tingvoll FIK Kule J20/22 Martin Sæther Dimna IL 1500m G16 Bronse Brede Stølen Midsund IL Lengde G16 Marita Martinsen Åndalsnes IF 1500m J18/19 Dimna IL 1000m stafett G15/16 (Markus Lervik, Henrik Overvåg, Brage Dimmen, Martin Sæther) NM innendørs 28/2-1/3 Stangehallen Bronse Hilde Røsvik Ålesund FIK Lengde KS NM JR 14-16/8 Bodø Gull Petter Ormsettrø Tingvoll FIK Spyd Jr19 UM Tyrving Gull Renate Grimstad Dimna IL 100mHK J17 Petter Ormsettrø Tingvoll IL Spyd G18/19 Henrik Overvåg Dimna IL 200m G15 Brede Solberg Stølen Midsund IL Lengde G16 Sølv Martin Sæther Dimna IL 300mHK G16 Brede Solberg Stølen Midsund IL Stav G16 Julie Rånes Tingvoll IL Stav J16 Martin Sæther Dimna IL 800m G16 Brede Solberg Stølen Midsund IL Tresteg G16 Aina Opsal Bakke Ørsta IL Tresteg J16 Bronse Sondre Nyvold Lid IL Molde-Olymp 100m G15 Ådne Andersen Hareid IL 800m G15 Anders Egge Brandal Dimna IL Spyd G18/19 Renate Grimstad Dimna IL Høyde J17 Siv Krakeli Sneen Eide IL 200m J17 10

11 B&U-/SKOLETILTAK TINE Stafetten. TINE Stafetten ble i år arrangert for 17. gang 14. mai. Stafetten har 8 etapper à 200 m og med 4 gutter og 4 jenter i klassene og 9. klasse. Det var i år 377 lag påmelt i stafetten i Møre og Romsdal, en nedgang på 10 lag fra året før. Totalt deltok altså ca 3970 gutter og jenter. Det finnes fortsatt mange skoler som ikke deltar i stafetten, så vi oppfordrer klubbene til å bidra til at enda flere skoler melder seg på, så enda flere elever får oppleve denne meget positive friidrettsopplevelsen. Skolecupen. Dette året ble det også en fin økning i innmeldte resultater, ca 6200 enkeltresultater mot 5681 i 2008 og ca 3100 i Ca 350 elever ble invitert til semifinaler i Sykkylven Storhall 11. november, og i Tingvollhallen 19. November. De 3 beste i hver øvelse fra hver av semifinalene vil bli invitert til finale i Molde idrettspark i mai Alle deltakerne i semifinalen fikk skolecup T-skjorte. Erfaringen med å arrangere semifinale og finale i skoletiden har vært veldig positiv, vi har opplevd en kraftig økning i deltakelsen i løpet av de 4 årene det har vært gjennomført. For å kunne gjøre det på denne måten er vi avhengig av ekstern hjelp, og vi har fått til et fantastisk samarbeid med idrettslinja på Tingvoll som har stått for arrangeringen av semifinalen i Tingvollhallen, og idrettslinja på Stranda Videregående som har stått for arrangementet av semifinalen i Sykkylven hallen. Under finalen i Molde Idrettpark i mai 2010 kommer også idrettslinja på Romsdal Videregående til å stille som arrangører sammen med Tingvoll Videregående. TRENINGSTILTAK 2009 Påska 2009 treningssamling på Poros, Hellas NCC-samling Eidehallen januar NCC-samling Byrkjelo juli NCC-samling Sykkylven oktober/november UM 2010 samling Sykkylven november Mellom-langdistanse gruppa til Magne Wullum har hatt 5 samlinger VETERANTILTAK 2009 Det har ikke vært gjort noen spesielle tiltak rettet mot veteranene fra kretsen sin side. Kretscupen har også i år vært åpen for veteraner, og KM ble arrangert. KURS 2009 Det har vært avholdt ett Aktvitetslederkurs Barneidrett på Sykkylven i okt/nov med 7 deltakere. Det var planlagt ett Ungdomstrenerkurs på høsten, men dette ble utsatt pga at kursholderne ikke hadde anledning. Det har vært avholdt 2 dommerkurs (Ålesund og Ørsta) og ett starterkurs (Molde). ANLEGG 2009 Magne Wullum har vært anleggskontakt siste året. NFIF var sommeren 2009 på befaring på de fleste anleggene i kretsen. Vi skulle fortsatt ønsket oss flere treningsanlegg for innendørs trening på vinterstid. Olav Hansen (sign) Ove Midtflø (sign) Kamilla Sporsheim (sign) Gudbjørg Thordardottir (sign) Svein Olav Eidseter(sign) 11

12 ÅRSRAPPORT KRETSDOMMARUTVALET 2009 Kretsdommarutvalet har hatt denne samansetting i 2009: Sigmund Julshamn, Fæna FIK/I.L. Bryn Bjørn Rolland, Tingvoll FIK, Tingvoll I.L. Ole Martin Sæter, Valder I.L. Dommar-/startarsituasjonen Ein har gått ut til laga for å fåregistrert kven som er dommarar og startarar, men tilbakemeldinga var låg. Det er difor vanskeleg å få eit godt oversyn over dommarsituasjonen i kretsen. Friidrettsforbundet har gått ut til kretsane og bedt om for å få utarbeidd eit system for å få registrert alle aktuelle dommarar og startarar med adresser, telefon og e-post. Det bør vere eit mål at dette kan leggjast ut på kretsen si heimeside. I NFIF sitt register er det registrert 55 forbundsdommarar og 6 forbundsstartar. Det vart i 2009 sendt inn ein foreløpig oversikt over korleis situasjonen er. Det er fleire av dei registrerte personane som har gått ut av systemet på grunn av dødsfall og flyttng frå kretsen. Totalt er det i Oppslagsboka for 2009 sett opp 133 registrerte, men det verkelege talet er noko anna. Dommarkurs I april/mai vart det halde kretsdommarkurs i Ålesund med 10 deltakarar, 7 nye kretsdommaraspirantar, 2 på oppdatering som kretsdommar og 1 for oppdatering som forbundsdommar. Dei nye gjennomførte sesongen som aspirantar og er autoristerte som kretsdommarar. Først i november vart det halde dommarkurs i Ørsta med 8 deltakarar, 2 forbundsdommaraspirangtar, 1 kretsdommar for oppdatering og 5 nye kretsdommaraspirantar. Det er sendt inn tilråding til NFIF for autorisering av dei 2 forbundsdommarane. Kretsstartarkurs I mai/juni vart det avvikla kretsstartarkurs i Molde og Midsund med deltakarar frå Molde- Olymp, Elnesvågen og Midsund. Etter praksis på stemne i Molde og i Midsund er alle 4 autoriserte som kretsstartarar. Kurs i 2010 I samband med at Molde-Olymp skal arrangere UM i 2010, bør dommarutdanninga intensiverast både når det gjeld både forbunds- og kretsdommarar. Utanom dette har det kome forespørsel om dommarkurs på Tingvoll og i Hareid i Kretsrepresentantar Dommarutvalet har for 2009 sett opp kretsrepresentantar på 16 kretsstemne og 1 NM. Det har kome inn få Oppmannsrapportar frå stemna. Dei fleste merknadane går på knapt med dommarar og funksjonærar og at tidsskjemaet skulle ha vore noko strammare. 12

13 Startarteam Det har vore sett opp 12 stemne med startarteam der følgjande startarar har fungert. Olav Hansen, Dimna Aril Bjørdal, Ørsta Sgmund Julshamn Fræna FIK/I.L. Bryn Magne Wullum, Tingvoll FIK/Tingvoll I.L. Henning Gjengstø, Ulvungen I.L. Regelverket Laga har gjennom e-post og skriv fått orienteringar om endringar i regelverket. I tillegg har utvalsmedlemmane drøfta regelspørsmål med ulike arrangørar og leiarar. Dommarseminar Utvalsleiar Sigmund Julshamn deltok i NFIF sitt landsomfattande dommarseminar i Hurdal i januar 2009, medan Ole Martin Sæter og Sigmund Julshamn er påmeldt til dommarseminaret Oppsummering Utvalet har sakna ein tettare kontakt med at kretsstyret, og vil foreslå utvalet blir kalla inn til minst to møte for året. Ut frå dei erfaringane har gjort i 2009, er det mange arrangørar som treng å fornye dommarstaben sin, og det må gjerast ein ekstra innsats for å få fleire forbundsdommarar. Spesielt kritisk er det i samband med UM i Molde. Når det gjeld startarsituansjonen, tek ein del av forbundsstartarane til å nærme seg øvre aldersgrense, og her treng ein også fornying. Erfaringane frå 2009 viser at det fungerer bra å arrangere startarkurs i samband med stemneavvikling. Takk til lag og arrangørar for samarbeidet i Farstad Sigmund Julshamn 13

14 KtoNr KontoNavn KontoSum Budsjett RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3020 Salg diverse 150, Sponsor skolecup 0, Sponsor kretslaget , Andre Sponsorinntekter , Annonser oppslagsboka 1 000, Inntekter bingo , Startavgift fra NFIF 1 998, Tilskudd fra M&R fylke , Tilskudd via NFIF , Kontingent fra lagene , Startavgift , Kursavgift 2 740, Kretscupen 0, U-Matchen 0, NCC-Lekene 6 440, Inntekter sydensamling , Treningsavgift 0, Diverse refusjoner 3 355, Sum DriftsInntekter , DriftsKostnader 5030 Diverse utgifter , Personalkostnader , AFP-Utgifter , Kontor/lager-leie , Kjøp premier og utmerkelser , Utgifter regnskapsføring 0, Rekvisita/kontorutstyr -989, Koppiering/trykking -703, Utgifter oppslagsboka , Aviser/tidsskrifter 0, Diverse utgifter kontor , Telefon , Porto , Administrasjon -899, Styremøter , Kretstinget/kontakmøter , Utvalgsmøter etc. 638, Midt-norske møter 0, Verdikort fjord , Trener/lagsstøtte 0, Seniortiltak, samlinger etc. 0, NCC- lekene , U-matchen 0, Utgifter sydensamling , Kretscupen/KM-premiering , Barnetiltak , Diverse tiltak , Kretslag , Representasjon v/styret , Gaver -640, Kursmateriell ,

15 7420 Lokalleie , Andre kursutgifter (lønn etc.) , Startavgift overført NFIF 0, Tilfeldige driftsutgifter 0, Tap på fordringer ,00 0 Sum DriftsKostnader , DRIFTSRESULTAT ,18 0 Finansposter 8060 Renter bank , Renteutgifter/gebyr bank ,00 0 Sum Finansposter ,00 0 RESULTAT FØR SKATTER ,18 0 Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 0 ÅRSRESULTAT ,18 0 Kommentarer til regnskapet 2009 Kto. 1500: Vedr. kundefordringer Utestående kretskontingenter pr Utestående kretskontingent 2009: kr Liabygda IL kr 2000 Frode IL kr 2000 Rovde IL kr 2000 Aure IL kr 7500 Skåla IL kr 5500 (bet 26/1/10) Utestående kretskontingenter pr Utestående kretskontingent 2008: kr Bud IL kr 2000 Utestående regionstilskudd fra NFIF Kr 33472,- Kto. 2690: Vedr. kortsiktig gjeld. Ubetalte IT-kostnader til NFIF Kr 4235,- Ubetalt Lønnskostnader til NFIF Kr 44696,- Ubetalt AFP kostnader til NFIF for Jarle Eik Kr 62690,- 15

16 BUDSJETT 2010 KtoNr KontoNavn Budsjett 2010 Driftsinntekter 3020 Salg diverse Sponsor skolecup Sponsor kretslaget Andre Sponsorinntekter Annonser oppslagsboka 3210 Inntekter bingo Startavgift fra NFIF Tilskudd fra M&R fylke Tilskudd via NFIF Kontingent fra lagene Startavgift Kursavgift Kretscupen U-Matchen NCC-Lekene Andre deltakeravgifter Inntekter sydensamling Treningsavgift Diverse refusjoner Sum Driftsinntekter

17 Driftskostnader Diverse utgifter Personalkostnader AFP-Utgifter Kontor/lager-leie Kjøp premier og utmerkelser Utgifter regnskapsføring Rekvisita/kontorutstyr Kopiering/trykking Utgifter oppslagsboka Aviser/tidsskrifter Diverse utgifter kontor Telefon Porto Administrasjon Styremøter Kretstinget/kontakmøter Utvalgsmøter etc Midt-norske møter Verdikort Fjord1/Tide sjø Trener/lagsstøtte Seniortiltak, samlinger etc NCC-lekene U-matchen Utgifter sydensamling Kretscupen/KM-premiering Barnetiltak Diverse tiltak Kretslag Representasjon v/styret Gaver Kursmateriell Lokalleie Andre kursutgifter (lønn etc.) Startavgift overført NFIF Tilfeldige driftsutgifter Utgifter tidtakeranlegg Tap på fordringer 0 Sum Driftskostnader

18 Sak 10: Bestemme kretskontingenten for 2010 Styret sitt forslag til vedtak: Kontingenten blir fastsatt ut fra aktiviteten i stevner/løp for alle klasser (uten trimklasse) fra og med 10 år Kontingenten deles i 7 grupper slik: Gruppe ,- Gruppe ,- Gruppe ,- Gruppe ,- Gruppe ,- Gruppe ,- Gruppe ,- Styret får fullmakt til å bestemme rammene for de 7 gruppene i 2010 Sak 12: Behandle innkomne forslag - det er ikke kommet inn noen forslag. 18

19 Valgkomiteens forslag til valg på kretstinget i Malmefjorden 7. mars 2010 Leder Olav Hansen, Dimna IL gjenvalg 1 år Nestleder Arvid Ottestad, IL Molde-Olymp opp fra varaplass, for 2 år Styremedlemmer foreslått Svein Olav Eidseter, Tingvoll FIK 1 år igjen ( ikke på valg) Elin Opsal, Ørsta IL Ny, for 2 år Kamilla Sporsheim, Dimna IL 1 år igjen ( ikke på valg) Varamedlemmer 1. Tina Vold Hovde, MåndalenIL Ny, for 1 år 2. Øystein Standal, IL Molde-Olymp gjenvalg, for 1 år 3. Oddrun Weiset, Straumsnes IL Ny, for 1 år 4. Heidi Charlotte Aasen Nerland, Eide IL Ny, vara for Kamilla Sporsheim, 1 år Andre valg: Dommerutvalg: Sigmund Julshamn, Fræna FIK Bjørn Rolland, Tingvoll FIK Ole Martin Sæter, IL Valder Revisorer: Eldar Farstad, IL Valder Magne Ivar Løken, Midsund IL Valgkomite: Reidun Solberg, Midsund IL Per Johan Gussiås, IL Molde-Olymp Erling Ormsettrø, Tingvoll FIK Leder vara 1. Arve Hatløy, Dimna IL vara 2. Harald Lid, IL Molde-Olymp vara 1. Lars Jarle Jenset, Midsund IL vara 2. Erik Årset, Ålesund FIK vara 1. Dag Bundgård, Sunndal IL vara 2. Åse Bakken Tøsse, IL Norodd vara 3. Anita Koksvik, Tingvoll FIK Hilsen valgkomiteen v/ Erling Ormsettrø, Per Johan Gussiås, Reidun Solberg 19

REFERAT FRÅ DET 21. ORDINÆRE KRETSTING I MØRE OG ROMSDAL FRIIDRETTSKRETS I MOLDE 24. MARS 2012

REFERAT FRÅ DET 21. ORDINÆRE KRETSTING I MØRE OG ROMSDAL FRIIDRETTSKRETS I MOLDE 24. MARS 2012 REFERAT FRÅ DET 21. ORDINÆRE KRETSTING I MØRE OG ROMSDAL FRIIDRETTSKRETS I MOLDE 24. MARS 2012 Sak 1: Opninga av tinget. Kretsleiar Olav Hansen ønskte alle velkomne og oppsummerte 2011-sesongen. 2011 var

Detaljer

TINGET 2013 Sakliste årsmelding regnskap budsjett

TINGET 2013 Sakliste årsmelding regnskap budsjett TINGET 2013 Sakliste årsmelding regnskap budsjett Startmøte Hareid IL Innhold Kretstinget 2013 3 Saksbehandling 4 Årsmelding fra styret 5 Årsrapport fra kretsdommerutvalget 17 Regnskap 2012 19 Budsjett

Detaljer

REFERAT FRÅ DET 22. ORDINÆRE KRETSTING I MØRE OG ROMSDAL FRIIDRETTSKRETS I MOLDE 3. MARS 2013

REFERAT FRÅ DET 22. ORDINÆRE KRETSTING I MØRE OG ROMSDAL FRIIDRETTSKRETS I MOLDE 3. MARS 2013 REFERAT FRÅ DET 22. ORDINÆRE KRETSTING I MØRE OG ROMSDAL FRIIDRETTSKRETS I MOLDE 3. MARS 2013 Sak 1: Opninga av tinget. Kretsleiar ønskte alle velkomne kretstinget 2013 Heidi Falkhytten, leiar i Møre og

Detaljer

TINGET 2016 Sakliste årsmelding Regnskap budsjett

TINGET 2016 Sakliste årsmelding Regnskap budsjett TINGET 2016 Sakliste årsmelding Regnskap budsjett Innhold Kretstinget 2016 Saksbehandling Årsmelding fra styret Årsrapport fra kretsdommerutvalget Regnskap 2015 Forslag til tinget Budsjett 2016 Valgkomiteens

Detaljer

TINGET 2012 Sakliste årsmelding regnskap budsjett

TINGET 2012 Sakliste årsmelding regnskap budsjett TINGET 2012 Sakliste årsmelding regnskap budsjett Nye Måndalen Stadion. Innhold Kretstinget 2012 Saksbehandling Årsmelding fra styret Årsrapport fra kretsdommerutvalget Regnskap 2011 Forslag til tinget

Detaljer

REFERAT FRA DET 25. ORDINÆRE KRETSTING I NORSK FRIIDRETT MØRE OG ROMSDAL PÅ MOLDE 14. FEBRUAR 2016

REFERAT FRA DET 25. ORDINÆRE KRETSTING I NORSK FRIIDRETT MØRE OG ROMSDAL PÅ MOLDE 14. FEBRUAR 2016 REFERAT FRA DET 25. ORDINÆRE KRETSTING I NORSK FRIIDRETT MØRE OG 0 ROMSDAL PÅ MOLDE 14. FEBRUAR 2016 Sak 1. Åpning Tinget ble åpnet av kretsleder Elin Opsal Det ble i forbindelse med åpningen holdt 1 minutts

Detaljer

TINGET 2015 Sakliste årsmelding regnskap budsjett

TINGET 2015 Sakliste årsmelding regnskap budsjett TINGET 2015 Sakliste årsmelding regnskap budsjett Innhold Kretstinget 2015 Saksbehandling Årsmelding fra styret Årsrapport fra kretsdommerutvalget Regnskap 2014 Forslag til tinget Budsjett 2015 Valgkomiteens

Detaljer

TINGET 2017 Sakliste årsmelding Regnskap budsjett

TINGET 2017 Sakliste årsmelding Regnskap budsjett TINGET 2017 Sakliste årsmelding Regnskap budsjett Innhold Kretstinget 2017 Saksbehandling Årsmelding fra styret Årsrapport fra kretsdommerutvalget Regnskap 2016 Forslag til tinget Budsjett 2017 Valgkomiteens

Detaljer

TINGET 2017 Sakliste årsmelding Regnskap budsjett

TINGET 2017 Sakliste årsmelding Regnskap budsjett TINGET 2017 Sakliste årsmelding Regnskap budsjett Innhold Kretstinget 2017 Saksbehandling Årsmelding fra styret Årsrapport fra kretsdommerutvalget Regnskap 2016 Forslag til tinget Budsjett 2017 Valgkomiteens

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

Foto: Jens Inge Ringstad. Terminliste Adresseliste Statistikk WWW.FRIIDRETT.NO/MOREOGROMSDAL

Foto: Jens Inge Ringstad. Terminliste Adresseliste Statistikk WWW.FRIIDRETT.NO/MOREOGROMSDAL Foto: Jens Inge Ringstad Terminliste Adresseliste Statistikk WWW.FRIIDRETT.NO/MOREOGROMSDAL 2011 januar m t o t f l s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009

Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016

Vårt lokalsamfunn. All aktivitet grunnskole 2016 All aktivitet grunnskole 2016 Vårt lokalsamfunn Aukra Gossen barne- og ungdomsskole Romsdal 5 34 Averøy Bruhagen skole Nordmøre 5 31 Averøy Henda oppvekstsenter Nordmøre 5.-6 22 Averøy Utheim oppvekstsenter

Detaljer

RESULTATER Sparebank 1 Nordvestlekene 13. august 2011 Straumsnes stadion

RESULTATER Sparebank 1 Nordvestlekene 13. august 2011 Straumsnes stadion 60 meter hekk (68cm) Jenter og Gutter 10 år Vind 0,0 28 Øystein Aasen Straumsnes IL - Friidrett 15,11 34 Viktor Kvisvik Straumsnes IL - Friidrett 15,15 3 Aud Halås Eide IL - Friidrett 14,61 60 meter hekk

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Gutter 10 60m heat 1 Vind 0,0,

Gutter 10 60m heat 1 Vind 0,0, Sparebank 1 Nordvestlekene - Straumsnes stadion 12. august 2012 Resultater Gutter 13 200 meter hekk 68 Vind 0,0, 1 12 Oppigard Torbjørn Eresfjord IL 34,17 Gutter 10 60m heat 1 Vind 0,0, 1 14 Stølen Amund

Detaljer

Årsmøte 2016 BUD IDRETTSLAG. Org nr

Årsmøte 2016 BUD IDRETTSLAG. Org nr Årsmøte 2016 BUD IDRETTSLAG Org nr. 983 954 324 Postboks 82 Bud Stadion, Prestgardsvegen 70 www.budil.no 6431 Bud e-post:budil@online.no Bankkonto: 4075 21 22816 Saksliste Årsmøte i Bud IL 2016 Bud Samfunnshus,

Detaljer

Karsten Warholm med Kongepokal fra NM i Haugesund

Karsten Warholm med Kongepokal fra NM i Haugesund Karsten Warholm med Kongepokal fra NM i Haugesund Norsk Friidrett Møre og Romsdal c/o Bente Krakeli Idrettsvegen 2, 6413 Molde tlf: 909 26 225 e-post: mrfriidrett@friidrett.no Bankkontonr: 3910 28 79337

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 25. FEBRUAR 2015 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Terminliste Adresseliste Statistikk

Terminliste Adresseliste Statistikk Terminliste Adresseliste Statistikk WWW.FRIIDRETT.NO/MOREOGROMSDAL 2010 januar m t o t f l s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 februar m t o t f l s 1

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

STARTKONTINGENTEN I KM.

STARTKONTINGENTEN I KM. STARTKONTINGENTEN I KM. Kretstinget 2012 vedtok følgende startkontingent i KM for tingperioden: KM jenter og gutter, 11-19 år : Kr. 70,- pr. øvelse KM senior/junior og veteran : " 80,- " " KM mangekamp,

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Resultatliste Frænalekene Elnesvågen 03.06

Resultatliste Frænalekene Elnesvågen 03.06 Granvegen 12, 6445 Malmefjorden - Bankgiro : 9653 45 65019 Resultatliste Frænalekene Elnesvågen 03.06 Bestepremier: Stevnesponsor Hustadmarmor har gitt 8 bestepremier som tildeles beste prestasjoner innen

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 11. mars 2013 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS Adresse: Smørbergveien 58, 3172 Vear Org.nr: 976 283 708 E-post: vestfold@friidrett.no Tlf. 48191875 PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 Sted: Idrettenshus Sandefjord Dato: Mandag 26.

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013-2015

HANDLINGSPLAN 2013-2015 HANINGSPLAN 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Side 1 Planen bygger på hovedmålsettinger til strategiplan fra Norges Friidrettsforbund, Norsk Friidrett mot 2015, som skal være Norsk Friidrett Østfold sitt

Detaljer

INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/ MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30

INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/ MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30 INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/2017-2018 MØTESTED: Skype MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen. 2, 6413 MOLDE

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 12. mars 2012 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Protokoll Regionting 2017 NCF Region Midt Lørdag 04. februar 2017 kl Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2017 NCF Region Midt Lørdag 04. februar 2017 kl Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2017 NCF Lørdag 04. februar 2017 kl. 10.30 13.30 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2017 NCF Tid: Lørdag 04. februar 2017, kl. 10.30 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING, NORGES SKIFORBUND

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING, NORGES SKIFORBUND Norges Skiforbund Norwegian Ski Federation NO-0840 Oslo Besøksadresse: Sognsveien 75 J Ullevål Stadion T: (+47) 21 02 90 00 F: (+47) 21 02 94 01 Org.nr. 821 596 572 Skistyret Skikretsene Skiforeningen

Detaljer

Mørekretsen Terminliste 2015

Mørekretsen Terminliste 2015 Mørekretsens styre: Mørekretsen Terminliste 2015 Leder Egil Sotnak 6453 Kleive epost more@krets.no tlf 93016351 N.leder Ola Krogstad 6490 Eide tlf 91124797 Kasserer Ola Rakvåg 64755 Midsund 71278252 Bank

Detaljer

Resultatliste

Resultatliste G-10 60 m Vind: +0,3 1 100 Tobias Våge Dimna IL Friidrett 10,18 711 2 87 Andreas Nilsen Dimna IL Friidrett 10,26 686 3 139 Toralv Opsal Ørsta IL Friidrett 10,30 674 G-10 800 m 1 97 Joakim Gustavsen Dimna

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS Og EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND Idrettens Hus Tirsdag 9. mai 2017 KL 18.00 1 SAKLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅLESUND FRIIDRETTSKLUBBS BESTE KVINNER

ÅLESUND FRIIDRETTSKLUBBS BESTE KVINNER ÅLESUND FRIIDRETTSKLUBBS BESTE KVINNER 100 m : Ann Marit Kleive 12,37 O80789 Stjørdal Alice Ulla Berg 12,37 O10613 Trondheim/St, Hilde Røsvik 12,56 130200 Drammen(i) Elinn Devold Myklebust 12,73 O80204

Detaljer

Rolls-Royce stemne og Kretscup I og II

Rolls-Royce stemne og Kretscup I og II Bodø Friidrettsklubb 1 Leif Sægrov MS 79-3000 m Dimna IL 2 Anders Egge Brandal MS 91 3 Andreas Lillerovde MS 95-3000 m 4 Astri-Louise Nevstad KS 90 5 August Oksavik MS 96 6 Elin Skavnes Våge J-8 03 7 Elisabeth

Detaljer

SBM-cup Stavsengfjellet

SBM-cup Stavsengfjellet J 11 år 2 km klassisk 1 Hedda Johanne Schreijer Stranda IL 39 08:10 00:00 2 Johanne Vestre Tomrefjord IL 37 08:13 00:03 3 Nathalie Vatne Aa Hovdebygda IL 36 08:54 00:44 4 Eline Mathea Myren 38 08:56 00:46

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

Mørekretsen innendørs 2014 Jan. 2-3-4 Batnfjord N Gjemneshallen 3-5 Ørskog S 10 Rauma R 1.runde seriesk 11-12 Fosna N 11-12 Ertvågøy N Aurehallen

Mørekretsen innendørs 2014 Jan. 2-3-4 Batnfjord N Gjemneshallen 3-5 Ørskog S 10 Rauma R 1.runde seriesk 11-12 Fosna N 11-12 Ertvågøy N Aurehallen Mørekretsen innendørs 2014 Jan. 2-3-4 Batnfjord N Gjemneshallen 3-5 Ørskog S 10 Rauma R 1.runde seriesk 11-12 Fosna N 11-12 Ertvågøy N Aurehallen 9-12 Hildre og Brattvåg S 9-12 Engesetdal/Skodje S 18-19

Detaljer

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte.

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte. T il medlemmene i Arendals T urnforening Innkalling til årsmøte i Arendals T urnforening Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals T urnforening. Årsmøtet avholdes den 16.03.17 kl. 17:00 på Sør Amfi,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger Norges Volleyballforbund Region Rogaland Protokoll Regionsting 3. mai 2017 Sandvigå 7, Stavanger NVBF Region Rogaland Regionsting 2017 Stavanger tirsdag 3. mai 2017 SAKSLISTE Åpning 1) Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00

Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00 Protokoll årsmøte 2017 Fana NTN Taekwon-do klubb Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 23 stemmeberettigede

Detaljer

Protokoll. Rogaland Friidrettskrets. _gp,4; norsk. 7 friidrett. Rogaland. Protokoli Rogaland Friidrettsklubb 2015. Side i av 10

Protokoll. Rogaland Friidrettskrets. _gp,4; norsk. 7 friidrett. Rogaland. Protokoli Rogaland Friidrettsklubb 2015. Side i av 10 215 Rogaland Friidrettskrets Side i av 1 Protokoli Rogaland Friidrettsklubb 215 7 friidrett Rogaland norsk _gp,4; Protokoll Side2avlO levde o Helge Brueland o Håvard Lalit Øglænd o Sara Dorthea Jensen

Detaljer

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER KRETSENS LOVER Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Rogaland Friidrettskrets er stiftet 7/12 1919 og består av de lag eller grupper av lag innen Rogaland Idrettskrets

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Mørekretsens styre: Innskudd stevner 2016 Senior R/J Veiledende pris på jaktprøver:

Mørekretsens styre: Innskudd stevner 2016 Senior R/J Veiledende pris på jaktprøver: Mørekretsen Terminliste 2016 Mørekretsens styre: Leder Egil Sotnak 6453 Kleive tlf 93016351 epost more@krets.no N.leder Ola Krogstad 6490 Eide tlf 91124797 Kasserer Ola Rakvåg 64755 Midsund 71278252 Bank

Detaljer

Norsk friidrett Aust og Vest Agder

Norsk friidrett Aust og Vest Agder TERMINLISTE 10. april til 12. mai 2015 Norsk friidrett Aust og Vest Agder Utgave pr. 10 april Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet via Sportsadmin/

Detaljer

Mørekretsens styre: Innskudd stevner 2016 Senior R/J Veiledende pris på jaktprøver:

Mørekretsens styre: Innskudd stevner 2016 Senior R/J Veiledende pris på jaktprøver: Mørekretsen Terminliste 2016 Mørekretsens styre: Leder Egil Sotnak 6453 Kleive tlf 93016351 epost more@krets.no N.leder Ola Krogstad 6490 Eide tlf 91124797 Kasserer Ola Rakvåg 64755 Midsund 71278252 Bank

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

SAKSDOKUMENTER. NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD:

SAKSDOKUMENTER. NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD: SAKSDOKUMENTER NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD: ÅPNING AV KONSTITUERENDE TING... SAKLISTE... BEHANDLING AV SAKENE... SAK 1: KONSTITUERING...

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

SBM cup sammenlagt 2016/2017

SBM cup sammenlagt 2016/2017 Renn liste Sted Arrangør SBM 1 Trollstigen Opp MRSK SBM 2 Nyttårsrennet MOI SBM 3 Osmarkarrenet Osmarka IL SBM 4 Vistadalsrennet Vistdal IL SBM 5 Sunnylvsrennet Sunnylven IL SBM 6 Svartløken Tomrefjord

Detaljer

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Til medlemmene i Tromsø Ishockeyklubb Innkalling til årsmøtet i Tromsø Ishockeyklubb, torsdag 27. april kl 19.00, TIL huset Saksliste og sakspapirer for årsmøtet 1. Godkjenne

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2014 Tid: Onsdag 28. januar 2015. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Finn Jarle Sørli Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen

Detaljer

Klasse Navn Klubb Resultat Dato Sted

Klasse Navn Klubb Resultat Dato Sted ALDERSREKORDER JENTER PR. 31.12.2016 Ved Rolv Gitlestad og Erik Aarset. Redigert 2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012 v/finn Arne Høstmark 2013> Arvid Ottestad Klasse Navn Klubb Resultat Dato Sted 40m J13

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 02/ MØTEDATO: KLOKKESLETT: 17:00 19:30 (mat fra 16:15)

PROTOKOLL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 02/ MØTEDATO: KLOKKESLETT: 17:00 19:30 (mat fra 16:15) PROTOKOLL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 02/2016-2018 MØTESTED: Idrettssenteret, Molde MØTEDATO: 23.05.16 KLOKKESLETT: 17:00 19:30 (mat fra 16:15) MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen.

Detaljer

Langevågstevnet miniatyr 2007, Langevåg SKL, : Mesterskap: Rekrutt: 1. Erik Ferøy Flem, Engesetdal/Skodje 249, 2. Ole Andreas Eide Ljøen,

Langevågstevnet miniatyr 2007, Langevåg SKL, : Mesterskap: Rekrutt: 1. Erik Ferøy Flem, Engesetdal/Skodje 249, 2. Ole Andreas Eide Ljøen, , Langevåg SKL, : Mesterskap: Rekrutt: 1. Erik Ferøy Flem, Engesetdal/Skodje 249, 2. Ole Andreas Eide Ljøen, Sunnylven 248, 3. Ole Kristian Lianes, Engesetdal/Skodje 248 Eldre rekrutt: 1. Thor Inge Grebstad,

Detaljer

Årsmøte 2015 BUD IDRETTSLAG. Org nr

Årsmøte 2015 BUD IDRETTSLAG. Org nr Årsmøte 2015 BUD IDRETTSLAG Org nr. 983 954 324 Postboks 82 Bud Stadion, Prestgardsvegen 70 www.budil.no 6431 Bud e-post:budil@online.no Bankkonto: 4075 21 22816 Saksliste Årsmøte i Bud IL 2015 Bud Samfunnshus,

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Kretsrenn i fristil, 8. renn i

Kretsrenn i fristil, 8. renn i G 10 år 1 km fri John Einmo Surnadal IL 9 04:48 Fredrik Stiansson Pedersen Vågstranda IL 5 04:12 Ole Sivert Røyrhus Stranda IL 7 04:43 Olai Eide Stavseng Liabygda IL 6 05:27 Lucas Pedersen Våge Vågstranda

Detaljer

Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste:

Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: 60 m - G-10 58 Henrik Overvåg IL Hødd Friidrett 59 Jørgen Sætrenes IL Hødd Friidrett 72 Aksel Røyset Bakken Hareid IL 83 Ådne Andersen Hareid IL Lengde - G-10 58 Henrik Overvåg IL Hødd Friidrett 59 Jørgen

Detaljer

Klasse Navn Klubb Resultat Dato Sted

Klasse Navn Klubb Resultat Dato Sted Aldersrekorder gutter pr. 31.12.2016 Ved Rolv Gitlestad og Erik Aarset. Ajourført 2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012 av Finn Arne Høstmark 2013> Arvid Ottestad Klasse Navn Klubb Resultat Dato Sted 40m

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Gneist bragder KM Gullmedaljer (Totalt 68 gullmedaljer fordelt på 29 utøvere) KM Hopp u/t (6 gullmedaljer) Laksevåg Idrettshall 26 januar

Gneist bragder KM Gullmedaljer (Totalt 68 gullmedaljer fordelt på 29 utøvere) KM Hopp u/t (6 gullmedaljer) Laksevåg Idrettshall 26 januar Gneist bragder 2013 KM Gullmedaljer (Totalt 68 gullmedaljer fordelt på 29 utøvere) KM Hopp u/t (6 gullmedaljer) Laksevåg Idrettshall 26 januar Kristoffer Blücher (G14) Lengde u/t Emil Engelsen Holm (G16)

Detaljer

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 Lørdag 23.april Kunnskapsparken, Finnsnes Sakliste: Lørdag 23.april kl.10.00 15.30 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de frammøte representantene Godkjenne innkalling, sakliste

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Mørekretsen Terminliste 2017 Mørekretsens styre: Christian

Mørekretsen Terminliste 2017 Mørekretsens styre: Christian Mørekretsen Terminliste 2017 Mørekretsens styre: Christian Leder Holstad Lilleng Solstrandv.63, 6264 Tennfjord Tlf.95106968 epost more@krets.no N.leder Ola Krogstad 6490 Eide Tlf.91124797 Kasserer Ola

Detaljer

FINNMARK FRU BRETT 'KRETS

FINNMARK FRU BRETT 'KRETS I FINNMARK FRU BRETT 'KRETS FINNMARK FRIIDRETTSKRETS 15. ORDINÆRE KRETSTING PÅ PIAS I LAKSELV, 28. FEBRUAR 2009 Program - 15 ordinære kretsting i Lakselv 28.02.09 Kl 1000-1045 Sak 1 Åpning vlleder Sak

Detaljer

Sak 1 Åpning. Protokoll fra kretsting for Sogn og Fjordane Gymnastikk og Turnkrets i Loen Saksliste: 1. Åpning

Sak 1 Åpning. Protokoll fra kretsting for Sogn og Fjordane Gymnastikk og Turnkrets i Loen Saksliste: 1. Åpning Protokoll fra kretsting for Sogn og Fjordane Gymnastikk og Turnkrets i Loen 19.03.17. Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenne de fremmøtte representantene 3. Godkjenne innkalling, saksliste og møtereglene 4.

Detaljer

VINTER TERMINLISTE 2015-2016

VINTER TERMINLISTE 2015-2016 VINTER TERMINLISTE 2015-2016 Norsk friidrett Aust og Vest Agder Utgave pr. 20.DESEMBER Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet i Sportsadmin/ mosjon.friidrett.no

Detaljer

Påmeldte lag senior 11-er, og ungdomsklassene 2018

Påmeldte lag senior 11-er, og ungdomsklassene 2018 Klubbene Dato: 25.01.2018 Sted: Ålesund Påmeldte lag senior 11-er, og ungdomsklassene 2018 Natt til torsdag 25. januar gikk fristen for å melde på senior 11-er, og ungdomslag for sesongen 2018. Frem til

Detaljer

Innendørsstatistikk år Møre og Romsdal Redigert:

Innendørsstatistikk år Møre og Romsdal Redigert: Innendørsstatistikk 10-19 år Møre og Romsdal 2013. Redigert: 22.10.13 30 m Julie Hagen Weltzien 03 IL Valder 5,21 Valderøy 15.03 Tora S. Hagerup 03 IL Valder 5,58 Valderøy 15.03 Julie Roald Grytten 03

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND PROTOKOLL. Idrettskretstinget 2016 Hedmark idrettskrets. 16. april kl på Scandic Ringsaker Hotell

NORGES IDRETTSFORBUND PROTOKOLL. Idrettskretstinget 2016 Hedmark idrettskrets. 16. april kl på Scandic Ringsaker Hotell NORGES IDRETTSFORBUND Hedmark idrettskrets o~ PROTOKOLL Idrettskretstinget 2016 Hedmark idrettskrets 16. april kl. 10.00-15.00 på Scandic Ringsaker Hotell NORGES IDRETTSFORBUND Hedmark idrettskrets - opp

Detaljer

Ordinært Årsmøte Aure IL

Ordinært Årsmøte Aure IL Ordinært Årsmøte Aure IL 03.03.2014 Sak 1 Åpning Sak 2 Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden Sak 3 Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å skrive under protokollen Sak 4

Detaljer

Klasse Navn Klubb Resultat Dato Sted

Klasse Navn Klubb Resultat Dato Sted ALDERSREKORDER JENTER PR. 31.12.2017 Ved Rolv Gitlestad og Erik Aarset. Redigert 2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012 v/finn Arne Høstmark 2013> Arvid Ottestad Klasse Navn Klubb Resultat Dato Sted 40m J13

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer