ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 SPOT Foto: Roger Fosaas.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 SPOT 2013. Foto: Roger Fosaas. www.sponsorogeventforeningen.no"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 SPOT 2013 Foto: Roger Fosaas Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

2 1. Rapport fra styreleder 1.1. Om foreningen Sponsor- og Eventforeningen er en ideell organisasjon som ble stiftet 16. januar Foreningen har som formål å fremme forståelsen for sponsing og event som fagområde. Bakgrunn for stiftelsen av Sponsor- og Eventforeningen Etter årtusenskiftet var det tydelig at sponsing som fagområde fikk stadig mer fokus og ble en mer benyttet kommunikasjonskanal blant norske virksomheter. Et økende behov for fagkompetanse med informasjon-, kunnskapsutveksling og nettverksbygging ble avdekket og derav ble Sponsorforeningen stiftet i 2001 som en tverrfaglig og sosial arena for å dekke dette behovet. Foreningen valgte i 2005 å utvide foreningen til også å inkludere events, da dette var blitt en stadig mer integrert del av markedskommunikasjonen og foreningen anså fagfeltet som et naturlig supplement til foreningen. Foreningen endret dermed navn til Sponsor- og Eventforeningen. 2 Foreningens formål Sponsor- og Eventforeningen skal være et forum for kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og inspirere til økt forståelse for og innsikt i bruk av sponsing og event som fagområde. Foreningen har ideell karakter og kan ikke engasjere seg kommersielt i sponsing og event. Sponsor- og Eventforeningen er en forening for bedrifter, byråer og organisasjoner i Norge med interesse for sponsing og event som fagområde. Sponsor- og Eventforeningen ledes av et styre bestående av 8 medlemmer; leder, nestleder og 6 styremedlemmer. I tillegg velges to varamedlemmer, 1. og 2. varamedlem, med møterett, men ikke stemmerett ved fulltallig styre Styret Styret har i perioden, til , bestått av følgende personer: Styreleder: Lasse Gimnes, GimCom Nestleder: Linnéa Svensson, Konglomerat senere Greener Events Styremedlemmer: Eirik Johansen, Sparebank1 Forsikring Gunnar Nybø, Norges Håndballforbund Ragnhild Øien Toyomasu, Plan Norge fra januar 2014: Kirkens Nødhjelp Grete Ingeborg Nykkelmo, Veidekke Sigrid Tofte Røiri, DNB senere Strategic Event og fra januar 2014: Oslo 2022 Robert D.B. Leinders-Krog, Bite gikk ut av styret januar 2014 Varamedlem: Fredrik Geelmuyden, Manitu (1. varamedlem) Morten Paus, Komon-Stageway (2. varamedlem) Ansvarsområdene til styremedlemmene ble diskutert og justert på første styremøte 25. april Ansvarsområder, fordelt per styremedlem, ble slik: Inntekter Ansvarlig: Eirik Johansen Verve medlemmer til foreningen Nye fordeler Sponsorer til foreningens aktiviteter og gjøremål Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

3 SPOT Ansvarlig: Robert DB Leinders-Krog Planlegging og gjennomføring av hele SPOT, så vel Fagdag som Prisutdeling & Fest Frokostmøter Hovedansvarlig: Sigrid Tofte Røiri Delansvarlig: Fredrik Geelmuyden Fire frokostmøter per år Stuntmøter Ansvarlig: Grete Ingeborg Nykkelmo Ett til to stuntmøter per år Seminar Hovedansvarlig: Gunnar Nybø Delansvarlig: Morten Paus Ett seminar Arrangement/møte utenfor Oslo Eventuell studietur SPOT-Prisen inkludert jury Ansvarlig: Linnéa E. Svensson Opprettelse av jury og kåring av prisvinnere Kurs Ansvarlig: Ragnhild Øien Toyomasu Arrangere et kurs i løpet av året Kommunikasjon Ansvarlig: Lasse Gimnes Sikre synlighet i bransjen, i det offentlige rom og overfor statlige instanser Det er gjennomført 6 styremøter i 2013, hvorav ett som styreseminar og 110 saker er blitt behandlet. Valgkomiteen har, i samme periode, bestått av Astrid Giskegjerde/LEX - leder av komiteen, Martin Fransson/Fresch Thinking og Lars Martin Kaupang Sponsor- og Eventforeningen i 2013 Sponsor- og Eventforeningen kan se tilbake på et 2013 som har vært svært vellykket på alle måter. Vi fortsetter den solide medlemsveksten, vi setter dagsorden i stadig større grad og vi bidrar til å styrke omdømmet og kompetansen innen kommunikasjonsmarkeder som sponsing og event. Resultatene fra medlemsundersøkelsen vår har vi tatt oss ad notam og grep er iverksatt. Det er primært tre resultater som peker seg ut fra undersøkelsen, tiltak som er viktige for medlemmene. Kort oppsummert er dette fag, nettverk og dokumentasjon. I lys av dette har styret blant annet omrokkert på ansvarsområdene i styret slik at det blir enda flere muligheter for fag- og nettverksarenaer. Og det er opprettet en egen arbeidsgruppe for å få på bena hensiktsmessig dokumentasjon. Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

4 Veksten i omsetningen i bransjen er også svært god, og langt bedre enn i de fleste mediekanaler. I skrivende stund er ikke IRMs tall for reklameomsetning hundre prosent klare, men estimatene for 2013 viser en økning i totalmarkedet for norske mediekanaler på 2,2 prosent. Kort sagt er det de digitale kanalene som trekker markedet opp, mens tradisjonelle printkanaler trekker ned. Tilsvarende estimater for sponsormarkedet i Norge i 2013 er en vekst på 3 prosent. For event som kanal er estimatene for 2013 på 6,9 prosent. Begge markedene utvikler seg mer positivt enn det totale mediemarkedet. Utsiktene for 2014 ser også gode ut for både sponsing og event. Mens det i totalmarkedet, i følge IRM, forventes en oppgang på 1,3 prosent, så forventes sponsormarkedet å vokse med 5,3 prosent (IRM, Sponsor Insight) og event-markedet med 8 prosent. Det er mye positivt som skjer for tiden, både når det gjelder sponsing og event som kommunikasjonskanaler. Vi er inne i en profesjonaliseringsprosess hvor det kommer stadig flere personer fra andre deler av mediebransjen inn i markedene for sponsing og event. Samtidig organiseres sponsing og event i langt større grad sammen med de andre kommunikasjonskanalene. Både sponsing og event brukes til å bygge, forvalte eller å endre merkevarer. Sponsingen er i ferd med å bli en del av kommunikasjonshelheten, med de muligheter som det gir. Samtidig har sponsing store utfordringer når det gjelder dokumentasjon, noe foreningen tar på alvor. TNS Gallup er nå satt i gang for å se nærmere på det å skape grunnleggende eksponeringstall for sponsing. I første omgang for de største sponsorobjektene og de største sponsorene. Målet er at dette skal bli verktøy og metoder som kan komme mange til gode innen fagområdet sponsing. Det er to hovedstolper knyttet til det arbeidet som Sponsor- og Eventforeningen har satt i gang i samspill med TNS Gallup. Det ene er grunndata som ikke minst skal hentes fra eksponeringsundersøkelser som TNS Gallup gjør fra før med andre kanaler. Det er nemlig en kjensgjerning at mesteparten av sponsoreksponeringen kommer fra andre mediekanaler, ikke minst TV, print og nett. Den andre stolpen er definisjoner og felles valuta. Det er viktig at sponsingen i Norge får kontroll på egen mediekanal. Det kan foreningen få realisert sammen med sine medlemmer gjennom å bli enige om felles kjøreregler. Dette vil det bli jobbet med. Sponsor- og Eventforeningen forventer ikke at man i løpet av kort tid har løsningen på plass. Målet er å ha en løsning på plass til slutten av 2015, og deretter vil man kontinuerlig jobbe for å styrke undersøkelsen. Med andre ord: dette er en prosess, og en særdeles viktig sådan. Gjennom felles valuta og klare og entydige definisjoner samt grunnleggende eksponeringstall vil dette gjøre sponsing langt mer dokumenterbar og sammenlignbar med andre mediekanaler. Dette vil styrke sponsingen i forhold til medieinvesteringer fra både mediekjøpere og mediebyråer. Slik foreningen ser det, vil denne profesjonaliseringen øke investeringene når det gjelder sponsorater i det norske markedet. Dette er kanskje den viktigste oppgaven som foreningen har for tiden, når det gjelder sponsing. Innen event foreligger eksponeringsmålinger, og som benyttes i dag. Etter hvert vil foreningen også jobbe mer med effektundersøkelser, for både event og sponsing. Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

5 Foreningen har også i 2013 vært aktive med faglige arrangementer, med SPOT 2013 som høydepunktet. Erfaringene er positive, så foreningen vil fortsette utviklingen av de arrangementene man allerede har. Målet er at kvaliteten skal økes. Sponsor- og Eventforeningen er ikke minst en kommunikasjonsforening. Det er viktig for foreningen å skape faglig debatt og drive den faglige utviklingen videre i et tilfredsstillende tempo. I 2013 ble det også satt i gang «ekspert-grupper», i foreningens regi. Da med representanter fra både sponsing og event. I den forbindelse ble det også arrangert en medielunsj med våre to kommunikasjonskanaler på dagsorden. Mediene møtte opp i et stort antall, noe som ikke minst resulterte i mye publisitet rundt viktige områder. Både NRK og TV 2 var representert på møtet. Også i 2013 ble det arrangert strategisamling i styret i foreningen. Det er viktig at foreningens styremedlemmer gjennomgår strategien. Dette ble også gjort i 2013, nærmere bestemt ved Holmen Fjordhotell i juni I tillegg til ulike fagmøter, SPOT og styremøter, har det vært mye kommunikasjon både via redaksjonelle og sosiale medier. Nettstedet til foreningen er basis for kommunikasjon med en til to nyhetsartikler hver dag, pluss diverse oppdateringer på underliggende sider. Dessuten valgte foreningen også å etablere sin egen Facebook-side i Denne skal også benyttes til å trekke trafikk til nettstedet til foreningen. Det ble også arrangert studietur i 2013 samt utdelt stipender, jamfør styrebeslutning. Foreløpig er det få søkere, men det akter foreningen å gjøre noe med. Økonomisk har foreningen lagt bak seg et godt Årsresultatet ble på drøye kroner og omsetningen på 1,86 millioner. Vi nærmer oss 2 millioner i omsetning, en omsetning som nås i 2014, dersom den positive utviklingen fortsetter. Egenkapitalsituasjonen er også tilfredsstillende, og har nå passert en halv million kroner. Og daglig leder skal ikke glemmes i denne positive utviklingen. Hun gjør en meget god jobb og har særdeles god kontroll på foreningens økonomi. Styret er derfor svært fornøyd med den økonomiske situasjonen Administrasjon og daglig drift Foreningen har i perioden hatt en fulltidsansatt daglig leder, med leid kontorplass hos Regus på Filipstad Brygge 1. Daglig leder har jobbet aktivt og godt med forvaltning av medlemmene samt ikke minst jobbet med å skaffe nye medlemmer. Dette har foreningen og daglig leder lyktes svært godt med. Mye av hverdagen til daglig leder handler om kommunikasjon, og både intern og ekstern kommunikasjon samt både redaksjonelle og sosiale medier. Kommunikasjon har høy prioritet i foreningen, og dette har utvilsomt vært med på å løfte foreningen de senere årene. Daglig leder har i perioden 2013 nesten daglig hatt kontakt med styreleder. Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

6 ÅRSBERETNING Aktiviteter 1.5. Styret jobber Aktiviteter aktivt med ulike former for kommunikasjon for å realisere sine mål om Styret faglig påfyll jobber og aktivt faglig med debatt. ulike former for kommunikasjon for å realisere sine mål om faglig påfyll og faglig debatt. I 2013 har vi arrangert SPOT med tilhørende Fagdag. I tillegg til fire Frokostmøter, har vi hatt I 2013 Årsmøte, har vi arrangert Studietur, SPOT Stuntmøte med tilhørende og Seminar. Fagdag. I tillegg til fire Frokostmøter, har vi hatt Årsmøte, Studietur, Stuntmøte og Seminar. I tillegg til de fysiske samlingene, har foreningen prioritert kommunikasjon via digitale I medier tillegg høyt. til de Det fysiske være samlingene, seg først og har fremst foreningen nettstedet prioritert med en kommunikasjon til to artikler hver via digitale dag samt medier nyhetsbrevet høyt. Det som være sendes seg ut først på fredager. og fremst Den nettstedet nye Facebook-siden med en til to gir artikler også hver muligheter dag samt til nyhetsbrevet å skape ekstra som trafikk sendes på eget ut på nettsted. fredager. Den nye Facebook-siden gir også muligheter til å skape ekstra trafikk på eget nettsted. Totalt har det vært påmeldt 908 deltakere til egne arrangementer i løpet av året. Dette er Totalt en økning har det på vært 11 % påmeldt i forhold 908 til deltakere året før. til egne arrangementer i løpet av året. Dette er en økning på 11 % i forhold til året før. Våre arrangementer i 2013: Våre arrangementer i 2013: SPOT 5/2-2013, Fagdag Tema: Emosjonelle Strategier vs strategiske SPOT Antall 5/2-2013, påmeldte: Fagdag 215 emosjoner Tema: Emosjonelle Strategier vs strategiske Sted: Antall Tjuvholmen påmeldte: 215 Sjømagasin emosjoner Sted: FULLT Tjuvholmen Sjømagasin FULLT SPOT 5/2-2013, Prisutdeling & Fest Tema: SPOT-Prisene SPOT Antall 5/2-2013, påmeldte: Prisutdeling 215 & Fest Tema: SPOT-Prisene Sted: Antall Tjuvholmen påmeldte: 215 Sjømagasin Sted: FULLT Tjuvholmen Sjømagasin FULLT Frokostmøte 21/ Tema: Øye for sponsing Frokostmøte Antall påmeldte: 21/ Tema: Øye for sponsing Antall Sted: Argent påmeldte: 80 Sted: Argent Årsmøte 21/ Påfølgende Årsmøte 21/ Frokostmøte samme dag Påfølgende Antall påmeldte: Frokostmøte 16 samme dag Antall Sted: Argent påmeldte: 16 Sted: Argent Studietur 14-18/4, 2013 Tema: IEG konferansen Antall Studietur påmeldte: 14-18/4, Tema: IEG konferansen Antall Sted: Chicago påmeldte: 25 Sted: Chicago Frokostmøte 4/ Tema: Gigaeventet Oslo2022 Frokostmøte Antall påmeldte: 4/ Tema: Gigaeventet Oslo2022 Sted: Antall Argent påmeldte: 98 Sted: FULLT Argent FULLT Frokostmøte 3/ Tema: Event javisst er det morsomt, men Frokostmøte Antall påmeldte: 3/ funker Tema: det? Event javisst er det morsomt, men Sted: Antall Argent påmeldte: 85 funker det? Sted: Argent Frokostmøte 17/ Tema: Fra bredde til finkultur Antall Frokostmøte påmeldte: 17/ Tema: Fra bredde til finkultur Sted: Antall Argent påmeldte: 54 Sted: Argent Seminar 1/ Tema: Halvdagsseminar om sponsing med fokus Antall Seminar påmeldte: 1/ på Tema: kulturbygging Halvdagsseminar som konkurransefortrinn om sponsing med fokus Sted: Antall Telenor påmeldte: Arena 80 på kulturbygging som konkurransefortrinn Sted: Telenor Arena Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014 Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

7 Stuntmøte 14/ Antall påmeldte: 40 Sted: Pokalen Sportsbar Tema: Klart for sesongstart i langrenn I tillegg ble alle komité-medlemmer som gjør en innsats for foreningen invitert på felles Julelunsj med styret, valgkomiteen og juryen til SPOT i desember. Nettstedet til Sponsor- og Eventforeningen har hatt en fin utvikling i Trafikken øker sakte, men sikkert og innholdet har en høy prioritet. Likevel er det riktig å si at trafikken ikke har «tatt av». Utviklingen for nettstedet til foreningen fortsetter i Dette gjelder både trafikk, innhold samt utseendemessige endringer. Målet er å få en fin blanding av sitatsaker fra andre medier samt egenproduserte nyheter. Vi ser at trafikken øker ekstra i forbindelse med ulike arrangementer som foreningen har. Og egenproduserte artikler gir nettstedet en egen identitet og sjel. Nettstedet har også en høy prioritet i tiden som kommer, og da først og fremst innholdet, nyhetsbrevet med mer. Internasjonalt samarbeid Det har vært et nært og godt samarbeid med søsterorganisasjoner, spesielt med tilsvarende organisasjon i Sverige. Kontakt er også knyttet med den nyopprettede finske sponsor- og eventforeningen samt med EuBEA, en italiensk organisasjon som fremmer event. Hederspris Styret hadde i 2013 mange gode kandidater til Hedersprisen, både innenfor sponsing og event. Imidlertid var juryen svært så klar på hvem som skulle få overrakt prisen på SPOT Det ble Norway Cup-general Frode Kyvåg og Bækkelaget Sportsklubb. Utmerkelsen fikk fin dekning i media, blant annet på TV 2 og NRK. SPOT-Prisen SPOT ble gjennomført 5. februar 2013, på Tjuvholmen Sjømagasin godt hjulpet av samarbeidspartner Fursetgruppen. Halvdags Fagdag ble etterfulgt av Prisutdeling & Fest. Arrangementet ble fullbooket. Vinnere av de fem SPOT prisene ble: Årets Sponsor: Statoil Årets Kampanje: DNB for «Banken for de unge» Årets Event: IKEA, JCP og Trigger for kataloglanseringen «Tekstileriet» Årets Sponsorobjekt: Rosa Sløyfe Årets SPOT: Moods of Norway 1.6. Medlemmer Foreningen hadde 160 medlemmer per mot 145 medlemmer på samme tid i 2012, det vil si en økning på 10 prosent. Av disse 160 medlemmene var 29 nye medlemmer. Frafallet, inkludert konkurser, var på 14, hvilket tilsvarer en netto økning fra 2012 på 15 medlemmer. Styret er fornøyd med denne utviklingen. Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

8 Medlemmer per : 6.sans event Advokatfirmaet Selmer Aktiv mot kreft A Nice Company Arrcom Asker og Bærum Budstikke BDO Norge Bedre og Bedre Birkebeinerrittet Bislett Alliansen BKK Byen Vår Kongsvinger Connecting Connections Conventor Coop Norge Dagbladet Danske Bank Den Norske Opera & Ballett Det Internasjonale Barnekunstmuseet Det Norske Teatret Den Norske Turistforening DNB Egmont Kids Media Nordic Ekspedisjon Svalbard Energiselskapet Buskerud espresso Handshake Marketing Heia de som vinner Helly Hansen Huysman Nystuen Partners IEC in Sports Ikea AS IMG InnoTown Innovation Conference Inspiration Event og Kommunikasjon Interbooking Ipsos MMI Just Cruzin' Production KC Follo Kirkens Nødhjelp KNS Komon-Stageway Kommunal Landspensjonskasse Kreftforeningen Lantmännen Mills LHL Logic Event Management MEC Access Medvind Eventbyrå Memira Molde International Jazz Festival Momentium Moods of Norway Eventmakerne Munch 2013 Eyeworks Dinamo Festspillene i Bergen Fieldwork Norge Filmkraft Rogaland Fit to perform Fursetgruppen Getty Images Gislerud Carpets Gjensidige Glov Reklame Gyro AS Hafslund Nammo AS Nationaltheatret NE Kunnskap Nobels Fredssenter Nordea Nordic Arena Oslo Nordic Arena Sponsoring Nordic Choice Hotels Norges Bedriftsidrettsforbund Norges Blindeforbund Norges Cykleforbund Norges Fotballforbund Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

9 Norges Friidrettsforbund NorgesGruppen Norges Håndballforbund Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite Norges Orienteringsforbund Norges Røde Kors Norges Skiforbund Norges Skiskytterforbund Norges Skøyteforbund Norges Snowboardforbund Norges Svømmeforbund Norges Varemesse Norsk Bridgeforbund Norsk Folkehjelp Norsk Folkemuseum Norsk Toppfotball Norsk Topphåndball Nortura Norway Convention Bureau Norway Cup/BSK Nova Vista NRK Aktivum NSB AS Ny Vri OBOS Slottsfjell Smartcom:tv Snøfjell AS SOS-barnebyer SpareBank 1 Gruppen Sparebanken Øst Spondere Sponsor Insight SponsorLink Sponsorteam Sport Connect Sportsklubben Vidar/Oslo Maraton Stabburet Statkraft Statnett Statoil Stiftelsen bidra.no Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Stiftelsen Norsk Luftambulanse Strømsgodset Fotball AS Telenor Telenor Arena TINE SA OKTAN Ad Hoc Ide og Design TV 2 Olavsfestdagene Orkla ASA Plan International Norge Publisering og lederutvikling Redd Barna Redningsselskapet Right To Play Riksteatret RiksTV Rogaland Teater Sana Pharma Scan Trade Skiforeningen SkiStar TNS Gallup Turbine Agency Tyria Unicef Universitetet i Oslo Veidekke Visualdays Voksne Folk Volvo Personbiler Norge VG Vålerenga Fotball Vålerenga Ishockey World Event Xpo Z Event Øyafestivalen Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

10 1.7. Økonomi Administrasjonen har hatt betydelig fokus på økonomistyring, både hva kostnader og inntekter angår. En god økning i omsetningen de senere år, kombinert med fornuftig kostnadskontroll, har styrket foreningens egenkapital. Dette betyr at foreningen har en sunn økonomi som gir trygghet når man møter litt vanskeligere tider. Foreløpig peker de fleste piler oppover. Egenkapitalen fra 2012 pålydende NOK er økt til NOK i Det ble levert et resultat i 2013 som var betydelig bedre enn budsjettert. Dette er blitt overført til egenkapital i foreningen. Totale driftsinntekter ble kr Driftskostnadene ble kr Regnskapet viser et driftsoverskudd på kr ,- og et årsresultat på kr ,-. De finansielle inntektene på kr , skyldes at kr ble satt på egen konto med høyere avkastning enn foreningens brukskonto for to år siden. Regnskapsfører er Institutt for Bedriftssikring as, v/harald Vingerhagen. Revisjon er gjort av Revisjon Sør AS, v/ Rolf Einar Lunde. Oslo, 25. februar 2014 Lasse Gimnes Styreleder Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

11 2. Økonomi 2.1. Årsregnskap 2013 Resultatregnskap Sponsor- og Eventforeningen Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Sponsor- og Eventforeningen Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftsinntekter og driftskostnader Note Varekostnad Salgsinntekt Lønnskostnad Annen driftsinntekt Annen driftskostnad Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Varekostnad Driftsresultat Lønnskostnad Annen driftskostnad Finansinntekter og finanskostnader Sum driftskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad 11 0 Driftsresultat Resultat av finansposter Finansinntekter og finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad Annen renteinntekt Ordinært resultat Annen rentekostnad 11 0 Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Ekstraordinære inntekter og kostnader Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Ekstraordinære inntekter og kostnader Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Sponsor- og Eventforeningen Side 1 Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014 Sponsor- og Eventforeningen Side 1

12 Balanse Sponsor- og Eventforeningen Eiendeler Note Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sponsor- og Eventforeningen Side 2 Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

13 Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

14 Note 1 - Regnskapsprinsipper: Sponsor- og Eventforeningen - Noter 2013 Årsregnskapet er satt opp i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak. Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk: 1 Daglig Ytelser til ledende personer leder Styreleder Lønn Pensjonsforpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr Note 3 - Bundne midler Pr hadde selskapet bundne midler med kr Skyldig skattetrekk pr utgjorde kr Side 4 Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

15 Sponsor- og Eventforeningen - Noter 2013 Detaljert regnskap: Inntekter Regnskap 2013 Budsjett Eksisterende medlemmer Nye medlemmer SPOT SPOT, ikke medlemmer Frokostmøte, ikke medlemmer Prisvinnerdag - medlemmer Prisvinnerdag - ikke medlemer Studietur - medlemmer Studietur - ikke medlemmer Kurs/seminar - medlemmer Kurs/seminar - ikke medlemmer Inntekter samarangemet Andre inntekter/sponsorer Annonseinntekter web Sum inntekter Varekostnader 4050 Prisvinnerdag SPOT-Prisen SPOT-Fagdag SPOT- ramme/event Medlemsmøte/frokost Stuntmøter Kurs/seminar Studietur Sum varekostnader Bruttofortjeneste Lønn 5000 Lønn til ansatte Lønn enkeltoppdrag uten feriepenger Honorar Feriepenger Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av feriepenger Yrkesskadeforsikring OTP Sum personalkostnader Andre utgifter 6300 Leie kontorlokaler Regnskapshonorar Revisjonshonorar Statlig fremstøt og PR Nye fordeler medlemmer Kontorhold/drift Diverse tiltak Side 5 Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

16 Sponsor- og Eventforeningen - Noter Telefon - bredbånd Mobiltelefon Porto, budbiler Bompenger og parkering Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad/representasjon Internasjonalt samarbeid Reklame og verving Web side Møtekostnader, styremøter Bank og kortgebyrer Diverse kostnader Tap på fordringer avgiftsfri Sum andre driftskostnader Driftsresultat Renter 8050 Annen renteinntekt Renter 11 0 Sum rentekostnader Årets resultat (+ oversk. - undersk.) Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014 Side 6

17 2.2. Revisjonsberetning 2013 Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

18 2.2. Revisjonsberetning 2013 Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

19 Styrets signaturer: Lasse Gimnes Linnéa E. Svensson Styreleder Nestleder Grete Nykkelmo Gunnar Nybø Styremedlem Styremedlem Eirik Johansen Ragnhild Øien Toyomasu Styremedlem Styremedlem Sigirid Tofte Røiri Styremedlem Fredrik Geelmuyden Morten Paus 1. vararepresentant 2. vararepresentant Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014. www.sponsorogeventforeningen.no

ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014. www.sponsorogeventforeningen.no ÅRSBERETNING 2014 www.sponsorogeventforeningen.no Sak 04/15-1 - Årsmøte 25. mars 2015 1. Rapport fra styreleder 1.1. Om foreningen Sponsor- og Eventforeningen er en ideell organisasjon som ble stiftet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 ÅRSBERETNING 2012. www.sponsorogeventforeningen.no

ÅRSBERETNING 2012 ÅRSBERETNING 2012. www.sponsorogeventforeningen.no ÅRSBERETNING 2012 www.sponsorogeventforeningen.no Sak 04/13 og sak 05/13-1 - Årsmøte 21. mars 2013 1. Rapport fra styreleder 1.1. Om foreningen Sponsor- og Eventforeningen er en ideell organisasjon som

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2016 ÅRSBERETNING 2016 !!! !!! Sak 04/ Årsmøte 23. mars 2017

ÅRSBERETNING 2016 ÅRSBERETNING 2016 !!! !!!  Sak 04/ Årsmøte 23. mars 2017 ÅRSBERETNING 2016 ÅRSBERETNING 2016 Fagforum 28. september 2016 www.sponsorogeventforeningen.no Sak 04/17-1 - Årsmøte 23. mars 2017 1. Rapport fra styreleder 1.1.Om foreningen Sponsor- og Eventforeningen

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

TAX JUSTICE NETWORK - NORGE 0165 OSLO

TAX JUSTICE NETWORK - NORGE 0165 OSLO Årsregnskap for 2015 0165 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Calculare Regnskap AS Inkognitogata 37 0256 OSLO Org.nr. 895627542 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap for LNU

Resultatregnskap for LNU Resultatregnskap for LNU LNU-drift 5 713 572 613 717 Norsklæreren 1 081 129 1 026 284 Landsseminar 1 003 165 541 085 Sum driftsinntekter 2 797 866 2 181 085 Driftskostnader Driftskostnader LNU-drift 3,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2013 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 1 206 901 198 643 Sum driftsinntekter 206 901 198 643 Lønnskostnad

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer