Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI183F

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI183F http://no.yourpdfguides.com/dref/590015"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI183F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI183F i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual KONICA MINOLTA DI183F Bruksanvisning KONICA MINOLTA DI183F Brukerhåndbok KONICA MINOLTA DI183F Brukerveiledning KONICA MINOLTA DI183F Instruksjon KONICA MINOLTA DI183F Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI183F

2 Manuell abstrakt:. 2-4 Juridiske begrensninger for kopiering Før du kopierer eller fakser Tilgjengelige kopifunksjoner 3-1 Tilgjengelige faksfunksjoner 3-6 Komponentene og deres funksjoner Delenes navn og funksjoner Hovedenhet...

3 Innvendig oversikt Automatisk dokumentmater (ekstrautstyr) Ekstra matebrett (ekstrautstyr) Papirkabinett (ekstrautstyr) Skifteenhet (ekstrautstyr) Jobb-brett (ekstrautstyr) Navn på kontrollpanelets deler og deres funksjoner Kontrollpanelets deler og deres funksjoner Melding...

4 Nyttige funksjoner Annullere innstillinger Automatisk reset av panelet Energisparingsmodus (Forvarmingsmodus) Automatisk avstengning Kopijobber i kø...

5 Avbryte kopijobber Funksjon for Auto papirkildeendring 3-26 Adgangskoder Taste inn adgangskoden Utskrift fra datamaskin Skanning fra datamaskin...

6 Strømbryter og standardinnstillinger Slå maskinen PÅ og AV Slå maskinen på 3-28 Slå maskinen av 3-28 Slå faksmaskinen på Standardinnstillinger..

7 ii Di152f/Di183f 3.8 Valg og kontroll av standardinnstillinger Nødvendige innstillinger Kontroll av standardinnstillinger Innstilling av gjeldende dato og klokkeslett 3-31 Angi brukerens faksnummer Lagre brukernavn Stille inn signaleringssystem Stille inn signaleringssystem..

8 3-34 Angi telefontilkoblingssystem.3-35 Angi telefontilkoblingssystem Skrive inn tekst Eksempel Kopipapir.

9 Papirspesifikasjoner Utskriftsområde Papiroppbevaring Originaldokumenter Papirmating Forholdsregler ved papirmating i automatisk dokumentmater Forhåndsregler ved bruk av glassplaten...

10 Grunnleggende kopifunksjoner 4.1 Plassering av originaler Automatisk dokumentmater Plassering av original Legge i dokumenter med forskjellig format..4-2 Med glassplaten Plassering av arkdokumenter Transparenter og gjennomsiktige dokumenter...

11 Plassering av bøker..4-7 Kopiering Lage én kopi Velge papirkilde Kopiering ved bruk av "Auto papirvalg"-funksjonen Kopiere med manuelt valgt papirformat.

12 Kopiering på spesialpapir (Skuff 1) Kopiering på papir fra det manuelle matebrettet Papir som kan mates manuelt Kopiering på papir fra det manuelle matebrettet Bruk av manuelt matebrett Bruk av ekstra matebrett Kopiering på brukerdefinert papirformat Di152f/Di183f iii 4.5 Spesifisere en zoominnstilling Zoominnstillinger...

13 4-21 Kopiering ved bruk av "AUTO"-zoominnstilling Kopiering ved bruk av en spesifisert zoominnstilling Kopiering ved bruk av "X/Y Zoom"-funksjonen Spesifisering av lysreguleringen ("Auto/Foto"-funksjon) Kopiere etter valg av lysregulering Avbryte kopijobber Avbryte en kopijobb Avanserte kopifunksjoner 5. 1 Ensidig kopi

14 Kopiering ved bruk av "2-i-1" (eller "4-i-1")-funksjonen Kopiering ved bruk av funksjonen "Bok Seperasjon" Etterbehandling av kopier ("Sortering" og "Gruppering") Sortering Gruppering. 5-7 Spesifisering av etterbehandling Kopiering ved bruk av etterbehandlingsfunksjon Slette en del av originalen (radere)

15 5-9 Forholdsregler for sletteposisjon 5-10 Angi "Slette"-funksjon Kopiering ved bruk av "Slette"-funksjon Bytte om det opprinnelige lys/mørke-forholdet (neg./pos.-reversering) Kopiering ved å bytte om på det opprinnelige lys/mørke-forholdet Legge til marg for arkivering ("Marg"-funksjon..

16 ..7-9 Fakse ved hjelp av postboksoverføring Videresending Fakse ved hjelp av videresending Di152f/Di183f v Videresendt masseoverføring Direkte overføring Fakse ved hjelp av direkte overføring Pollingoverføring.

17 Stille inn pollingoverføring Slette et dokument fra pollingoverføring-oppsettet Avbryte (slette) et dokument som er satt i overføringskø i minnet Avbryte et dokument som er satt i kø Mottaksmetoder Manuelt mottak Motta en faks manuelt..

18 Minnemottak Postboksmottak Hente et dokument fra en postboks Pollingmottak Motta faks ved hjelp av pollingmottak Bruke F-koder

19 Bruke postbokser Spesifisere F-koder Ved sending av faks Programmere mottakere Utvidede funksjoner ved tilkobling til PC Stille inn PC-faksing/PC-skanning Modemspesifikasjoner...

20 8-1 Stille inn PC-skanning Verktøyfunksjon Kopifunksjoner 9.1 Spesifisere maskininnstillinger ("MASKIN INSTILLIN."-menyen) Velge "MASKIN INNSTILLIN."-menyen Stille inn "AUTOM.PANEL RES."-funksjonen Stille inn "ENERGISPARING" (forvarmingsmodus)-funksjonen Stille inn "AUT. AVSTENGING"-funksjonen 9-6 Spesifisere den skannede bildekvaliteten ("TETTHET(MATER)-funksjon) for ADF (automatisk dokumentmater) Spesifisere utskriftslysreguleringen ("UTSKRIFTSTETTHET"-funksjonen)..

21 Stille inn "LCD KONTRAST"-funksjonen Stille inn"buzzer VOLUM"-funksjonen vi Di152f/Di183f Stille inn "SPRÅK"-funksjonen Stille inn "STANDARD INNST. "-funksjonen Stille inn papirkildene ("PAPIRKILDE OPPSETT"-menyen) Velge "PAPIRKILDE OPPSETT"-menyen Spesifisere den automatiske enheten for avlesing av papirstørrelse ("TOMMER/METER"-funksjonen) Spesifisere papirstørrelsen på papiret som er lagt inn i skuff 1 ("SKUFF 1 PAPIR"-funksjonen) Stille inn "AUT. PAPIRVALG"-funksjonen Spesifisere brukerstyrte serviceoppgaver ("BRUKERSTYRING"-menyen) Utføre "TROMMELTØRK"-funksjonen..

22 9-17 Utføre "TONER TILFØRSEL"-funksjonen Spesifisere administrative innstillinger ("HOVEDOPERATØR"-menyen) Velge "HOVEDOPERATØR"-menyen Stille inn "AUT. AVSTENGING"-funksjonen Slå av/på brukerstyringen (avdeling) Registrer adgangskoder for bruker (avdeling) Endre/slette adgangskoder for brukere (avdelinger) Vise/nullstille det samlede antallet for en spesifikk bruker Skrive ut det samlede antallet for alle brukere (avdelinger) Nullstille det samlede antallet for alle brukere Stille inn "FJERNST. MONITOR"-funksjonen Spesifisere kopiinnstillingene ("KOPI INNSTILLING 1" & "KOPI INNSTILLING 2"-menyene). Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI183F

23

24 .9-31 Velge "KOPI INNSTILLING 1"-menyen Stille inn "PAPIR PRIORITET"-funksjonen Stille inn "TETT. PRIORITET"-funksjonen Stille inn det lysreguleringsnivået "AUTO" ("TETTHETSN. (AUT)"-funksjon).9-35 Stille inn det manuelle lysreguleringsnivået ("TETTHETSN.(MAN)"-funksjonen) Stille inn "INNBINDING POS."-funksjonen Spesifisere innbindingsbredden ("MARG INNSTILLING"-funksjonen) 9-37 Spesifisere den raderte bredden ("RADERING INNST."-funksjon) Velge "KOPI INNSTILLING 2"-menyen...

25 Stille inn "BLANDEDE ORIG."-funksjonen Stille inn "KOPI PRIORITET"-funksjonen Di152f/Di183f vii Spesifisere standard etterbehandlingsfunksjonen ("UTSKRIFT PRIOR."-funksjonen) Stille "4-I-1 KOPI REKK. "-funksjonen Stille inn "KRYSS SORTERING"-funksjon Verktøyfunksjon Faksfunksjoner 10.1 Programmere faksinnstillingene ("FAKS REGISTRERING"-menyen) Velge "FAKS REGISTRERING"-menyen Stille inn ettrykksoppringing ("ETT-TRYKK OPPRING"-funksjon) Programmere en ettrykkstast..

26 Endre/slette en programmert ettrykkstast Stille inn hurtigoppringing ("HURTIG OPPRING."-funksjon) Programmere et hurtignummer Endre/slette et programmert hurtignummer Stille inn gruppeoppringing ("GRUPPE OPPRING."-funksjon) Programmere en gruppe faksnumre Endre/slette en programmert gruppe med faksnumre Stille inn programoppringing ("PROGRAM TAST"-funksjon) Stille inn programoppringing Endre/slette en programmert masseoverføring...

27 Endre/slette en programmert tidsoverføring Endre/slette en programmert postboksoverføring Endre/slette et programmert pollingmottak Endre/slette en programmert videresending Stille inn gruppeoverføringer ("SAMLE TX"-funksjon) Stille inn en gruppeoverføring Endre gruppeoverføringsinnstillingen Slette gruppeoverføringsinnstillingen Stille inn postbokser ("POSTBOKS"-funksjon) Registrere en postboks...

28 Slette en postboks Stille inn overføringsbokser ("OVERFØRINGSBOKS"-funksjon) Programmere overføringsboksen Slette en overføringsboks viii Di152f/Di183f 10.2 Spesifisere overføringsinnstillingene ("TX PÅGÅR"-menyen) Velge "TX PÅGÅR"-menyen Spesifisere standard skannerkontrakt ("SKAN KONTRAST"-funksjon)

29 10-36 Spesifisere standardinnstilling for oppløsning ("OPPLØSNING"-funksjon) Stille inn "STANDARD TX"-funksjonen Stille inn "TOPPTEKST"-funksjonen Spesifisere om ettrykksoppringing (kopifunksjon) er tillatt ("ETTRYKKS I KOPI"-funksjon) Spesifisere mottaksinnstillinger ("RX PÅGÅR"-menyen) Velge "RX PÅGÅR"-menyen Velge minnemottaksfunksjonen ("MINNE RX"-funksjon) Avbryte minnemottak

30 Stille inn "ANTALL RING"-funksjonen Stille inn "FORMINSKET RX"-funksjonen Stille inn "RX UTSKRIFT"-funksjonen Stille inn "RX FUNKSJON"-funksjonen Stille inn "VIDERESEND"-funksjonen Stille inn "BUNNTEKST"-funksjonen Stille inn "VELG SKUFF"-funksjonen Spesifisere kommunikasjonsinnstillinger ("KOMMUNIKAS. INNST."-menyen) Stille inn "LINJE MONITOR"-funksjonen...

31 Spesifisere rapporter ("RAPPORTERER"-menyen) Velge "RAPPORTERER"-menyen Stille inn "AKTIVIT. RAPPORT"-funksjonen Stille inn "RESERV. RAPPPORT"-funksjonen Stille inn "TX RAPPORT"-funksjonen Stille inn "RX RAPPORT"-funksjonen Bekreftelsesfunksjon Kontrollere overføringsresultater Kontrollere tellerne på maskinen ("MACHINE COUNTER"-menyen) Slik kontrollerer du tellerne Skrive ut en rapport/liste ("PRINT RAPPORT"-menyen).

32 .11-3 Skrive ut en rapport/liste Overføringsresultatrapport Di152f/Di183f ix Mottaksresultatrapport Aktivitetsrapport Køjobb-liste Køjobb-bilder

33 11-5 Liste over ettrykkstaster Liste over hurtignummer Liste over programmerte taster Overføringsliste Liste over maskininnstillinger Konfigurasjonsside...

34 PCL font liste Feilmeldinger 12.1 Når meldingen "LEGG PAPIR" vises Legg i papir i skuff Slik legger du papir i skuff Slik legger du papir i det ekstra matebrettet Når meldingen "TOM FOR TONER" vises Erstatt tonerpatronen.

35 Når meldingen "PAPIRSTOPP" vises Slik fjernes papirstopp i hovedenheten eller skuff Slik fjernes papirstopp i papirkabinettet Slik fjernes papirstopp i det ekstra matebrettet Når meldingen " ORIGINALEN STOPPET" vises Slik fjernes papirstopp i den automatiske dokumentmateren Vanlige feilmeldinger og løsninger Problemløsning Når kopiene ikke svarer til det ønskede resultatet Når kopieringen ikke utføres på riktig måte Når faksoverføringen ikke utføres på riktig måte Fakser kan ikke sendes...

36 13-5 Fakser kan ikke mottas 13-6 Anrop kan ikke sendes Tillegg 14.1 Spesifikasjoner Hovedenhet Di152*/Di152f/Di183*/Di183f Automatisk dokumentmater AF Papirkabinett PF Di152f/Di183f x Skifteenhet OT

37 Job-brett JS Ekstra matebrett MB Liste over menykommandoer under Verktøy/Funksjon/Bekreftelse Kommandoer i verktøysmenyen Vedlikehold av maskinen Rengjøring..

38 Utvendig Glassplaten Dokumentpute Kontrollpanel Tabell over funksjonskombinasjoner Tabell over funksjonskombinasjoner

39 Koder for funksjonskombinasjoner Tabeller for papirformat og zoomfaktorer Papirformat Zoomfaktorer Strømbrudd Ordliste

40 Termer og definisjoner Index Di152f/Di183f xi xii Di152f/Di183f Innledning Innledning Vi ønsker at du skal være fornøyd som kunde Takk for at du valgte en Minolta Di152/Di152f/Di183/Di183f. Bruksanvisningen beskriver funksjoner, betjeningsmuligheter, forholdsregler og grunnleggende feilsøking for Di152*/Di152f/Di183*/ Di183f. Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI183F

41 Før du tar maskinen i bruk må du lese bruksanvisningen nøye for å sikre at du bruker maskinen riktig og effektivt. Etter at du har lest gjennom bruksanvisningen bør du oppbevare den i holderen på maskinen slik at den alltid er tilgjengelig. Legg merke til at noen av illustrasjonene av maskinen i bruksanvisningen kan være forskjellig fra det som faktisk vises på maskinen. * Di152/Di183 har kun den valgfrie faksenheten for Di183/Di152 FX-1 installert. CE-merking (samsvarserklæring) Dette produkt oppfyller følgende EU-direktiver: Direktivene 89/336/EØF, 73/23/EØF, 93/68/EØF og 1999/5/EØF. Denne erklæringen er kun gyldig for den Europeiske Union. Enheten må benytte skjermede kabler. Bruk av kabler uten skjerming kan føre til interferens i radiosamband og er forbudt iht. europeiske normer. Vennligst kontakt Minolta hvis du vil ha en fullstendig samsvarserklæring. Telefon: , faks Vennligst oppgi faksmaskinens serienummer når du kontakter oss. Di152f/Di183f Sikkerhetsinformasjon Innledning Dette avsnittet inneholder detaljert veiledning om bruk og vedlikehold av maskinen. For å oppnå optimal bruk av denne maskinen, må alle som bruker den lese avsnittet nøye og følge veiledningen i bruksanvisningen. Oppbevar denne bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted i nærheten av maskinen. Les gjennom dette avsnittet før du bruker maskinen. Den inneholder viktig informasjon knyttet til brukersikkerhet og forebygging av utstyrsproblemer. Følg alle sikkerhetsforanstaltninger som er angitt i denne bruksanvisningen. * Legg merke til at visse deler av innholdet i dette avsnittet muligens ikke svarer til det kjøpte produktet. Advarselssymboler Hvis du ignorerer denne advarselen, kan det medføre alvorlige personskader eller til og med død. IHvis du ignorerer denne advarselen, kan det medføre personskader eller materielle skader. ADVARSEL: FORSIKTIG: Symbolenes betydning En trekant angir en fare som du bør ta forholdsregler mot. Dette symbolet advarer mot muligheter for høy temperatur. En skrå linje angir en ulovlig handling. Dette symbolet advarer mot demontering av enheten. En svart sirkel angir en absolutt nødvendig handling. Dette symbolet angir at du må koble enheten fra strømnettet. 1-2 Di152f/Di183f Innledning ADVARSEL 1 Ikke foreta modifikasjoner av produktet: Det kan da oppstå brann, elektrisk støt eller funksjonssvikt. Dersom produktet inneholder laserteknologi, kan laserstrålen forårsake blindhet. Ikke forsøk å fjerne deksler og paneler som er fast montert på produktet. Noen produkter inneholder en høyspenningsdel eller en laserkilde som kan forårsake elektrisk støt eller blindhet. Bruk bare strømledningen som følger med pakken. I motsatt fall kan det oppstå brann eller elektrisk støt. Bruk bare den spesifiserte nettspenningen. I motsatt fall kan det oppstå brann eller elektrisk støt. Ikke bruk en forgreningskontakt til å koble til andre enheter eller maskiner. Bruk av strømuttak med mer enn den angitte strømstyrken kan føre til brann eller elektrisk støt. Trekk ikke støpselet inn/ut av stikkontakten når du er våt på hendene. Dette kan gi elektrisk støt. Pass alltid på at støpselet sitter ordentlig på plass. I motsatt fall kan det oppstå brann eller elektrisk støt. Ikke riv, skrap, plasser tunge gjenstander på, varm opp, vri, bøy, trekk eller ødelegg strømledningen. Bruk av ødelagt strømledning (skadet isolasjon, leder osv.) kan føre til brann eller funksjonssvikt. Dersom noen av disse situasjonene oppstår, må maskinen straks slås AV og strømledningen trekkes ut av stikkontakten. Tilkall deretter en servicerepresentant. Unngå å bruke skjøteledninger. Bruk av skjøteledning kan forårsake brann eller elektrisk støt. Kontakt din servicerepresentant hvis det må brukes skjøteledning. Ikke sett blomstervaser eller andre beholdere som inneholder vann, binders eller andre små metallgjenstander på dette produktet. Vannsøl eller metallgjenstander som mistes inni produktet kan føre til brann, elektrisk støt eller funksjonssvikt. Hvis metallgjenstander, vann eller lignende fremmedlegemer trenger inn i produktet, må du slå AV maskinen med det samme, koble den fra strømnettet og ringe servicerepresentanten. Hvis produktet blir unormalt varmt eller det kommer røyk, uvanlig lukt eller støy fra maskinen, må du slå AV maskinen med det samme, koble den fra strømnettet og ringe servicerepresentanten. Hvis du fortsetter å bruke produktet i en slik tilstand, kan det oppstå brann eller fare for elektrisk støt. Hvis produktet har falt i gulvet, eller dekslet er blitt skadet, må du slå AV maskinen med det samme, koble den fra strømnettet og ringe servicerepresentanten. Hvis du fortsetter å bruke produktet i en slik tilstand, kan det oppstå brann eller fare for elektrisk støt. Ikke kast tonerkassetten eller toner i åpen flamme. Den varme toneren kan spre seg og forårsake forbrenninger eller andre typer skader. Strømledningen må kun kobles til en jordet stikkontakt. Di152f/Di183f FORSIKTIG Innledning Ikke bruk brennbare sprayer, væsker eller gasser nær produktet. Dette kan føre til brann. Ikke la tonerkassetter eller trommelenheten ligge på steder der barn kan få tak i dem. Å slikke på eller svelge noe av dette kan føre til helseskader. Ikke dekk til ventilasjonsåpningene på dette produktet. Det kan bygge seg opp varme inne i produktet, noe som kan føre til brann eller feilfunksjon. Ikke monter dette produktet på et sted som er utsatt for direkte sollys, eller i nærheten av luftkondisjoneringsanlegg eller varmeapparater. Temperaturendringene dette medfører inne i produktet kan føre til feilfunksjon, brann eller elektrisk støt. Ikke plasser produktet på et støvfylt sted eller et sted som er utsatt for sot eller damp, i nærheten av kjøkken, baderom eller luftfukter. Det kan da oppstå brann, elektrisk støt eller funksjonssvikt. Ikke plasser dette produktet på en ustødig eller skrånende benkeplate eller på et sted der produktet blir utsatt for vibrasjoner eller støt. Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI183F

42 Produktet kan falle ned og forårsake personskader eller mekanisk funksjonssvikt. Etter installasjon av produktet må det plasseres på et sikkert underlag. Hvis enheten beveger seg eller faller, kan det forårsake personskader. Ikke oppbevar tonerkassetter og trommelenheter nær andre produkter som er ømfintlige for magnetisk påvirkning, som datadisketter eller armbåndsur. Dette kan føre til feilfunksjon på disse andre produktene. Innsiden av produktet har områder som holder høy temperatur, noe som kan forårsake forbrenninger. Ved inspeksjon av innsiden av enheten mht. feil som blant annet papirstopp, må ikke delene (rundt fremkallingsenheten osv.) som er merket med etiketten "Advarsel! Varm overflate!" berøres. Ikke plasser gjenstander rundt strømstøpselet slik at det blir vanskelig å trekke det ut hvis det oppstår en nødsituasjon. Bruk alltid dette produktet på et godt ventilert sted. Bruk av produktet i et dårlig ventilert rom over en lengre periode kan føre til helseskader. Luft ut rommet med jevne mellomrom. Når dette produktet flyttes, må det påses at strømledning og andre kabler blir trukket ut. I motsatt fall kan det oppstå skader på ledning eller kabel, noe som kan føre til brann, elektrisk støt eller funksjonssvikt. Når produktet flyttes, må det holdes fast på de stedene som er angitt i bruksanvisningen og i andre dokumenter. Hvis enheten faller overende, kan det oppstå alvorlige personskader. Produktet kan også bli ødelagt eller bli utsatt for funksjonssvikt. Trekk ut støpselet fra stikkontakten minst to ganger i året og rengjør området mellom polstiftene. Støv som samler seg mellom stiftene kan forårsake brann. Når du trekker ut støpselet, må du holde fast i selve støpselet. Hvis du trekker i strømledningen, kan det oppstå skader på ledningen, noe som kan føre til brann eller elektrisk støt. 1-4 Di152f/Di183f Innledning Forholdsregler ved alminnelig bruk 1 Ikke oppbevar tonerpatroner, trommelenheter og andre forbruksstoffer og reservedeler på steder som er utsatt for direkte sollys, høye temperaturer og fukt, siden dette kan medføre dårlig kopikvalitet og funksjonssvikt. Ikke forsøk å bytte ut tonerenhet og trommelenhet på et sted som er utsatt for direkte sollys. Dersom trommelen utsettes for direkte sollys, kan dette føre til dårlig kopikvalitet. Ikke pakk ut en tonerenhet eller en trommel før like før den skal tas i bruk. Ikke la en oppakket enhet bli stående. Sett den umiddelbart på plass inni maskinen, ellers kan det oppstå feilfunksjoner. Tonerenheter og trommelenheter må oppbevares stående eller opp-ned, ellers kan dette føre til at kopikvaliteten blir dårlig. Ikke kast eller mist tonerenheter og trommelenheter i gulvet. Dette kan føre til at kopikvaliteten blir dårlig. Ikke bruk dette produktet i områder der det finnes ammoniakk eller andre gasser eller kjemikalier. I motsatt fall vil produktets levetid bli forkortet, og det kan oppstå skader og redusert ytelse. Ikke bruk produktet i omgivelser med temperaturer utenfor området som er angitt i bruksanvisningen. Dette kan føre til funksjonssvikt eller feilfunksjoner. Ikke forsøk å føre stiftede ark, blåpapir eller aluminiumsfolie inn i dette produktet. Dette kan føre til feilfunksjon eller brann. Ikke trykk eller skrap i overflaten på tonerenheten, fremkallervalsen eller trommelen. Dette kan føre til dårlig kopikvalitet. Bruk forbruksmaterialer og rekvisita som anbefales av forhandleren. Bruk av andre typer forbruksmaterialer eller rekvisita er ikke anbefalt og kan føre til dårlig kopikvalitet og funksjonssvikt. Len deg ikke mot kontrollpanelet, da det kan oppstå feil. Kommunikasjon internasjonalt er noen ganger ikke mulig, da dette er avhengig av linjeforholdene. Hvis vann fra springen eller brønnvann blir brukt i en luftfukter, blir urenheter fra vannet sluppet ut i luften og inn i skriveren og dette forårsaker dårlig kvalitet på kopiene. Vi anbefaler at du bruker renset vann i luftfukteren. Kjøleviften kan startes automatisk uten at dette forårsaker noen problemer. Ni-MH (nikkelmetallhydrid)-batterier er installert i maskinen som batterier for minnet. Disse batteriene må avhendes i samsvar med offentlige bestemmelser. Di152f/Di183f Innledning Faksapparatet er godkjent i henhold til Europarådets bestemmelser (1999/5/EF) som dekker europeiske enkelttilknytninger til offentlig nettverk (PSTN). På grunn av forskjeller i de individuelle PSTN i de forskjellige land gir imidlertid ikke godkjennelsen i seg selv en uforbeholden forsikring om vellykket bruk av alle PSTN-terminalene. Hvis det oppstår problemer, bør du først kontakte din utstyrsleverandør. MERK Produsenten skal forsikre seg om at både selger og kjøper av utstyret er fullt ut informert om ovenstående vha. merking av emballasjen og/eller bruksanvisningen eller andre former for brukerinstruksjoner. Dette produktet er kun godkjent for toneoppringing. Hvis du er direkte koblet til et offentlig nettverk (PSTN-innstilling), kan pulsoppringing ikke benyttes. (Pulsoppringing kan kun benyttes hvis produktet er koblet til en PABX.) Lasersikkerhet Dette er en digital maskin som arbeider ved hjelp av laser. Det finnes ingen risiko for skade på grunn av laseren, forutsatt at maskinen brukes i henhold til instruksene i denne bruksanvisningen. Siden stråling fra laseren er fullstendig avgrenset med beskyttelsesdeksler, kan laserstrålen aldri slippe ut av maskinen under noen del av kopieringen. Denne maskinen er klassifisert som et laserprodukt i klasse 1: Dette betyr at maskinen ikke avgir noe farlig stråling. Intern laserstråling Maks. gjennomsnittlig stråleeffekt: 26,4 µw ved laseråpningen i skrivehodeenheten. Bølgelengde: nm Dette produktet har en laserdiode i klasse 3b som avgir en usynlig laserstråle. Laserdioden og polygon-skannespeilet er bygd inn i skriverhodeenheten. Det skal IKKE UTFØRES SERVICE PÅ STEDET på skrivehodet. 1-6 Di152f/Di183f Innledning Skriverhodet må derfor ikke åpnes under noen omstendighet. 1 Skrivehode Laseråpningen på skrivehodet Det finnes en laseråpning på stedet som er angitt ovenfor. Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI183F

43 Brukeren må imidlertid ALDRI se direkte på denne. CDRH Regulation This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the Food, Drug and Cosmetic Act of Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U. S. Food and Drug Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device does not produce hazardous laser radiation. The label shown on page 1-10 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States. Di152f/Di183f Innledning FORSIKTIG Utførelse av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn de som er spesifisert i bruksanvisningen, kan føre til at apparatet avgir farlig stråling. Dette er en halvleder-laser. Maksimal effekt i laserdioden er 5 mw, og bølgelengden er nm. For European Users CAUTION Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure. This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 5 mw and the wavelength is nm. For Denmark Users ADVARSEL Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC60825 sikkerheds kravene. Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 5mW og bølgelængden er nm. 1-8 Di152f/Di183f Innledning For Finland, Sweden Users LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT VAROITUS! Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. 1 Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 5mW ja aallonpituus on nm. VARNING! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 5 mw och våglängden är nm. VARO! Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen. VARNING! Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen. For Norway Users ADVERSEL Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren utsettes for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1. Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 5mW og bølgelengde er nm. Di152f/Di183f Laser-sikkerhetsmerke Innledning En sikkerhetsmerke for laseren er festet, som vist nedenfor, på utsiden av maskinen. Ozonutslipp MERK = Plasser kopimaskinen i et godt ventilert rom = En ubetydelig mengde ozon utvikles ved bruk av kopimaskinen. Det kan oppstå en ubehagelig lukt ved store kopijobber dersom maskinen er plassert i et rom med dårlig ventilasjon. For å sikre best mulig driftsmiljø anbefales det et godt ventilert rom. REMARQUE = Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée = Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil Di152f/Di183f Innledning Støy For European Users 1 Bestemmelser for maskinstøy, 3 GSBGV, : Ifølge EN er lydtrykksnivået i operatørposisjon lik med eller mindre enn 70dB(A). Informasjon vedrørende Ni-MH-batterier Ni-MH (nikkelmetallhydrid)-batterier er installert i maskinen som batterier for minnet. Batteriene må avhendes i samsvar med offentlige bestemmelser. Di152f/Di183f Om denne bruksanvisningen Forklaring av konvensjonene i håndboken Innledning Symbolene og tekstformatene som brukes i denne håndboken er beskrevet nedenfor. ADVARSEL Hvis instruksjoner som er fremhevet på denne måten ikke følges, kan det medføre død eller alvorlige personskader. Les alle advarslene for å oppnå sikker bruk av maskinen. FORSIKTIG Hvis instruksjoner som er fremhevet på denne måten ikke følges, kan det medføre alvorlige personskader eller materielle skader. Les alle advarslene for å oppnå sikker bruk av maskinen. Merk (* Kan også forekomme som "Viktig" eller "Tips") Tekst som er uthevet på denne måten inneholder viktig informasjon og tips for å oppnå sikker bruk av maskinen. Den kan også inneholde tilleggsopplysninger. Det anbefales at du leser all informasjonen i sin helhet. 1 Tallet 1 formatert på denne måte angir første trinn i en rekke av handlinger. 2 Etterfølgende tall formatert på denne måten angir etterfølgende trinn i en rekke av handlinger. En figur innsatt her viser hvilke handlinger som skal utføres.? Tekst formatert på denne måte gir ytterligere hjelp. Tekst formatert på denne måten beskriver den handlingen som sikrer at det ønskede resultat oppnås. [ ]-tast Navnene på taster på kontrollpanelet er skrevet som vist ovenfor Di152f/Di183f Innledning Forklaring av grunnleggende begreper og symboler Bruken av ord og symboler i denne håndboken er forklart nedenfor. Papermating Under utskrift blir papiret ført inn fra høyre side av maskinen og matet inn i skuffen på toppen av maskinen med tekstsiden ned. Papirmateretningen er vist med pilene i diagrammet nedenfor. Di152f/Di183f "Bredde" og "Lengde" Når papirdimensjoner omtales i håndboken, angir den første verdien alltid papirbredden (vist som "A" på figuren) og den andre verdien alltid lengden (vist som "B"). A: Bredde B: Lengde Innledning Retning På langs ( ) Hvis bredden (A) på papiret er mindre enn lengden (B), har papiret en loddrett eller stående papirretning angitt med enten "L" eller. Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI183F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1611 http://no.yourpdfguides.com/dref/589932

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1611 http://no.yourpdfguides.com/dref/589932 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1611. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1611 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://no.yourpdfguides.com/dref/586720

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://no.yourpdfguides.com/dref/586720 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA BIZHUB 163 i bruksanvisningen

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Bruksanvisning Kopioperasjoner

Bruksanvisning Kopioperasjoner Bruksanvisning Kopioperasjoner . Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1.1 Energy Star... 1-4 Hva er et ENERGY STAR -produkt?... 1-4 1.2 Varemerker og registrerte varemerker... 1-5 Linsensopplysninger... 1-5

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting.

Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting. FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting. Hurtigoppsettguide Sette opp maskinen Oppsettingen

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA EP1054 http://no.yourpdfguides.com/dref/590574

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA EP1054 http://no.yourpdfguides.com/dref/590574 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO NPD4499-00 NO Kapittel 1 Innledning Takk for at du kjøpte denne maskinen. Denne Quick Guide () inneholder en introduksjon til, og illustrasjoner for, grunnleggende og ofte brukte maskinfunksjoner. Du finner

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA CF910 http://no.yourpdfguides.com/dref/589614

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA CF910 http://no.yourpdfguides.com/dref/589614 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-M1100

Din bruksanvisning SHARP MX-M1100 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB C550 http://no.yourpdfguides.com/dref/588986

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB C550 http://no.yourpdfguides.com/dref/588986 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA BIZHUB C550. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA BIZHUB C550 i bruksanvisningen

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester,

MASKINSTATUS - viser informasjon om maskinen. Du kommer til Funksjoner* ved å trykke på kategoriene eller Alle tjenester, BERØRINGSSKJERM - her vises alle tilgjengelige funksjoner og generell informasjon om maskinen. SLETT ALT - tilbakestiller alle funksjonene til standardinnstillingene. STOPP - avbryter gjeldende jobb. START

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZV230MR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZV230MR i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

FORSIKTIG! Generelle sikkerhetsinstruksjoner

FORSIKTIG! Generelle sikkerhetsinstruksjoner FORSIKTIG! Generelle sikkerhetsinstruksjoner Overhold følgende retningslinjer for sikkerhet som en hjelp til å verne om egen sikkerhet og beskytte utstyret og arbeidsmiljøet mot mulig skade MERK: Ytterligere

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre

Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre Dette dokumentet er utformet for hjelpe installasjonsteamet til å forklare funksjonene som er tilgjengelige på WorkCentre Pro/ CopyCentre med valgfri etterbehandler.

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI152F http://no.yourpdfguides.com/dref/589755

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI152F http://no.yourpdfguides.com/dref/589755 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Universal-Thermostat UT 200

Universal-Thermostat UT 200 Universal-Thermostat UT 200 Bruksanvisning ELV Elektronik AG Postfach 1000 D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 Telefax 04 91/6008-244 Vennligst les denne bruksan overlater enheten til andre personer, over

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA HDW-2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA HDW-2 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer