Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI183F

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI183F http://no.yourpdfguides.com/dref/590015"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI183F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI183F i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual KONICA MINOLTA DI183F Bruksanvisning KONICA MINOLTA DI183F Brukerhåndbok KONICA MINOLTA DI183F Brukerveiledning KONICA MINOLTA DI183F Instruksjon KONICA MINOLTA DI183F Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI183F

2 Manuell abstrakt:. 2-4 Juridiske begrensninger for kopiering Før du kopierer eller fakser Tilgjengelige kopifunksjoner 3-1 Tilgjengelige faksfunksjoner 3-6 Komponentene og deres funksjoner Delenes navn og funksjoner Hovedenhet...

3 Innvendig oversikt Automatisk dokumentmater (ekstrautstyr) Ekstra matebrett (ekstrautstyr) Papirkabinett (ekstrautstyr) Skifteenhet (ekstrautstyr) Jobb-brett (ekstrautstyr) Navn på kontrollpanelets deler og deres funksjoner Kontrollpanelets deler og deres funksjoner Melding...

4 Nyttige funksjoner Annullere innstillinger Automatisk reset av panelet Energisparingsmodus (Forvarmingsmodus) Automatisk avstengning Kopijobber i kø...

5 Avbryte kopijobber Funksjon for Auto papirkildeendring 3-26 Adgangskoder Taste inn adgangskoden Utskrift fra datamaskin Skanning fra datamaskin...

6 Strømbryter og standardinnstillinger Slå maskinen PÅ og AV Slå maskinen på 3-28 Slå maskinen av 3-28 Slå faksmaskinen på Standardinnstillinger..

7 ii Di152f/Di183f 3.8 Valg og kontroll av standardinnstillinger Nødvendige innstillinger Kontroll av standardinnstillinger Innstilling av gjeldende dato og klokkeslett 3-31 Angi brukerens faksnummer Lagre brukernavn Stille inn signaleringssystem Stille inn signaleringssystem..

8 3-34 Angi telefontilkoblingssystem.3-35 Angi telefontilkoblingssystem Skrive inn tekst Eksempel Kopipapir.

9 Papirspesifikasjoner Utskriftsområde Papiroppbevaring Originaldokumenter Papirmating Forholdsregler ved papirmating i automatisk dokumentmater Forhåndsregler ved bruk av glassplaten...

10 Grunnleggende kopifunksjoner 4.1 Plassering av originaler Automatisk dokumentmater Plassering av original Legge i dokumenter med forskjellig format..4-2 Med glassplaten Plassering av arkdokumenter Transparenter og gjennomsiktige dokumenter...

11 Plassering av bøker..4-7 Kopiering Lage én kopi Velge papirkilde Kopiering ved bruk av "Auto papirvalg"-funksjonen Kopiere med manuelt valgt papirformat.

12 Kopiering på spesialpapir (Skuff 1) Kopiering på papir fra det manuelle matebrettet Papir som kan mates manuelt Kopiering på papir fra det manuelle matebrettet Bruk av manuelt matebrett Bruk av ekstra matebrett Kopiering på brukerdefinert papirformat Di152f/Di183f iii 4.5 Spesifisere en zoominnstilling Zoominnstillinger...

13 4-21 Kopiering ved bruk av "AUTO"-zoominnstilling Kopiering ved bruk av en spesifisert zoominnstilling Kopiering ved bruk av "X/Y Zoom"-funksjonen Spesifisering av lysreguleringen ("Auto/Foto"-funksjon) Kopiere etter valg av lysregulering Avbryte kopijobber Avbryte en kopijobb Avanserte kopifunksjoner 5. 1 Ensidig kopi

14 Kopiering ved bruk av "2-i-1" (eller "4-i-1")-funksjonen Kopiering ved bruk av funksjonen "Bok Seperasjon" Etterbehandling av kopier ("Sortering" og "Gruppering") Sortering Gruppering. 5-7 Spesifisering av etterbehandling Kopiering ved bruk av etterbehandlingsfunksjon Slette en del av originalen (radere)

15 5-9 Forholdsregler for sletteposisjon 5-10 Angi "Slette"-funksjon Kopiering ved bruk av "Slette"-funksjon Bytte om det opprinnelige lys/mørke-forholdet (neg./pos.-reversering) Kopiering ved å bytte om på det opprinnelige lys/mørke-forholdet Legge til marg for arkivering ("Marg"-funksjon..

16 ..7-9 Fakse ved hjelp av postboksoverføring Videresending Fakse ved hjelp av videresending Di152f/Di183f v Videresendt masseoverføring Direkte overføring Fakse ved hjelp av direkte overføring Pollingoverføring.

17 Stille inn pollingoverføring Slette et dokument fra pollingoverføring-oppsettet Avbryte (slette) et dokument som er satt i overføringskø i minnet Avbryte et dokument som er satt i kø Mottaksmetoder Manuelt mottak Motta en faks manuelt..

18 Minnemottak Postboksmottak Hente et dokument fra en postboks Pollingmottak Motta faks ved hjelp av pollingmottak Bruke F-koder

19 Bruke postbokser Spesifisere F-koder Ved sending av faks Programmere mottakere Utvidede funksjoner ved tilkobling til PC Stille inn PC-faksing/PC-skanning Modemspesifikasjoner...

20 8-1 Stille inn PC-skanning Verktøyfunksjon Kopifunksjoner 9.1 Spesifisere maskininnstillinger ("MASKIN INSTILLIN."-menyen) Velge "MASKIN INNSTILLIN."-menyen Stille inn "AUTOM.PANEL RES."-funksjonen Stille inn "ENERGISPARING" (forvarmingsmodus)-funksjonen Stille inn "AUT. AVSTENGING"-funksjonen 9-6 Spesifisere den skannede bildekvaliteten ("TETTHET(MATER)-funksjon) for ADF (automatisk dokumentmater) Spesifisere utskriftslysreguleringen ("UTSKRIFTSTETTHET"-funksjonen)..

21 Stille inn "LCD KONTRAST"-funksjonen Stille inn"buzzer VOLUM"-funksjonen vi Di152f/Di183f Stille inn "SPRÅK"-funksjonen Stille inn "STANDARD INNST. "-funksjonen Stille inn papirkildene ("PAPIRKILDE OPPSETT"-menyen) Velge "PAPIRKILDE OPPSETT"-menyen Spesifisere den automatiske enheten for avlesing av papirstørrelse ("TOMMER/METER"-funksjonen) Spesifisere papirstørrelsen på papiret som er lagt inn i skuff 1 ("SKUFF 1 PAPIR"-funksjonen) Stille inn "AUT. PAPIRVALG"-funksjonen Spesifisere brukerstyrte serviceoppgaver ("BRUKERSTYRING"-menyen) Utføre "TROMMELTØRK"-funksjonen..

22 9-17 Utføre "TONER TILFØRSEL"-funksjonen Spesifisere administrative innstillinger ("HOVEDOPERATØR"-menyen) Velge "HOVEDOPERATØR"-menyen Stille inn "AUT. AVSTENGING"-funksjonen Slå av/på brukerstyringen (avdeling) Registrer adgangskoder for bruker (avdeling) Endre/slette adgangskoder for brukere (avdelinger) Vise/nullstille det samlede antallet for en spesifikk bruker Skrive ut det samlede antallet for alle brukere (avdelinger) Nullstille det samlede antallet for alle brukere Stille inn "FJERNST. MONITOR"-funksjonen Spesifisere kopiinnstillingene ("KOPI INNSTILLING 1" & "KOPI INNSTILLING 2"-menyene). Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI183F

23

24 .9-31 Velge "KOPI INNSTILLING 1"-menyen Stille inn "PAPIR PRIORITET"-funksjonen Stille inn "TETT. PRIORITET"-funksjonen Stille inn det lysreguleringsnivået "AUTO" ("TETTHETSN. (AUT)"-funksjon).9-35 Stille inn det manuelle lysreguleringsnivået ("TETTHETSN.(MAN)"-funksjonen) Stille inn "INNBINDING POS."-funksjonen Spesifisere innbindingsbredden ("MARG INNSTILLING"-funksjonen) 9-37 Spesifisere den raderte bredden ("RADERING INNST."-funksjon) Velge "KOPI INNSTILLING 2"-menyen...

25 Stille inn "BLANDEDE ORIG."-funksjonen Stille inn "KOPI PRIORITET"-funksjonen Di152f/Di183f vii Spesifisere standard etterbehandlingsfunksjonen ("UTSKRIFT PRIOR."-funksjonen) Stille "4-I-1 KOPI REKK. "-funksjonen Stille inn "KRYSS SORTERING"-funksjon Verktøyfunksjon Faksfunksjoner 10.1 Programmere faksinnstillingene ("FAKS REGISTRERING"-menyen) Velge "FAKS REGISTRERING"-menyen Stille inn ettrykksoppringing ("ETT-TRYKK OPPRING"-funksjon) Programmere en ettrykkstast..

26 Endre/slette en programmert ettrykkstast Stille inn hurtigoppringing ("HURTIG OPPRING."-funksjon) Programmere et hurtignummer Endre/slette et programmert hurtignummer Stille inn gruppeoppringing ("GRUPPE OPPRING."-funksjon) Programmere en gruppe faksnumre Endre/slette en programmert gruppe med faksnumre Stille inn programoppringing ("PROGRAM TAST"-funksjon) Stille inn programoppringing Endre/slette en programmert masseoverføring...

27 Endre/slette en programmert tidsoverføring Endre/slette en programmert postboksoverføring Endre/slette et programmert pollingmottak Endre/slette en programmert videresending Stille inn gruppeoverføringer ("SAMLE TX"-funksjon) Stille inn en gruppeoverføring Endre gruppeoverføringsinnstillingen Slette gruppeoverføringsinnstillingen Stille inn postbokser ("POSTBOKS"-funksjon) Registrere en postboks...

28 Slette en postboks Stille inn overføringsbokser ("OVERFØRINGSBOKS"-funksjon) Programmere overføringsboksen Slette en overføringsboks viii Di152f/Di183f 10.2 Spesifisere overføringsinnstillingene ("TX PÅGÅR"-menyen) Velge "TX PÅGÅR"-menyen Spesifisere standard skannerkontrakt ("SKAN KONTRAST"-funksjon)

29 10-36 Spesifisere standardinnstilling for oppløsning ("OPPLØSNING"-funksjon) Stille inn "STANDARD TX"-funksjonen Stille inn "TOPPTEKST"-funksjonen Spesifisere om ettrykksoppringing (kopifunksjon) er tillatt ("ETTRYKKS I KOPI"-funksjon) Spesifisere mottaksinnstillinger ("RX PÅGÅR"-menyen) Velge "RX PÅGÅR"-menyen Velge minnemottaksfunksjonen ("MINNE RX"-funksjon) Avbryte minnemottak

30 Stille inn "ANTALL RING"-funksjonen Stille inn "FORMINSKET RX"-funksjonen Stille inn "RX UTSKRIFT"-funksjonen Stille inn "RX FUNKSJON"-funksjonen Stille inn "VIDERESEND"-funksjonen Stille inn "BUNNTEKST"-funksjonen Stille inn "VELG SKUFF"-funksjonen Spesifisere kommunikasjonsinnstillinger ("KOMMUNIKAS. INNST."-menyen) Stille inn "LINJE MONITOR"-funksjonen...

31 Spesifisere rapporter ("RAPPORTERER"-menyen) Velge "RAPPORTERER"-menyen Stille inn "AKTIVIT. RAPPORT"-funksjonen Stille inn "RESERV. RAPPPORT"-funksjonen Stille inn "TX RAPPORT"-funksjonen Stille inn "RX RAPPORT"-funksjonen Bekreftelsesfunksjon Kontrollere overføringsresultater Kontrollere tellerne på maskinen ("MACHINE COUNTER"-menyen) Slik kontrollerer du tellerne Skrive ut en rapport/liste ("PRINT RAPPORT"-menyen).

32 .11-3 Skrive ut en rapport/liste Overføringsresultatrapport Di152f/Di183f ix Mottaksresultatrapport Aktivitetsrapport Køjobb-liste Køjobb-bilder

33 11-5 Liste over ettrykkstaster Liste over hurtignummer Liste over programmerte taster Overføringsliste Liste over maskininnstillinger Konfigurasjonsside...

34 PCL font liste Feilmeldinger 12.1 Når meldingen "LEGG PAPIR" vises Legg i papir i skuff Slik legger du papir i skuff Slik legger du papir i det ekstra matebrettet Når meldingen "TOM FOR TONER" vises Erstatt tonerpatronen.

35 Når meldingen "PAPIRSTOPP" vises Slik fjernes papirstopp i hovedenheten eller skuff Slik fjernes papirstopp i papirkabinettet Slik fjernes papirstopp i det ekstra matebrettet Når meldingen " ORIGINALEN STOPPET" vises Slik fjernes papirstopp i den automatiske dokumentmateren Vanlige feilmeldinger og løsninger Problemløsning Når kopiene ikke svarer til det ønskede resultatet Når kopieringen ikke utføres på riktig måte Når faksoverføringen ikke utføres på riktig måte Fakser kan ikke sendes...

36 13-5 Fakser kan ikke mottas 13-6 Anrop kan ikke sendes Tillegg 14.1 Spesifikasjoner Hovedenhet Di152*/Di152f/Di183*/Di183f Automatisk dokumentmater AF Papirkabinett PF Di152f/Di183f x Skifteenhet OT

37 Job-brett JS Ekstra matebrett MB Liste over menykommandoer under Verktøy/Funksjon/Bekreftelse Kommandoer i verktøysmenyen Vedlikehold av maskinen Rengjøring..

38 Utvendig Glassplaten Dokumentpute Kontrollpanel Tabell over funksjonskombinasjoner Tabell over funksjonskombinasjoner

39 Koder for funksjonskombinasjoner Tabeller for papirformat og zoomfaktorer Papirformat Zoomfaktorer Strømbrudd Ordliste

40 Termer og definisjoner Index Di152f/Di183f xi xii Di152f/Di183f Innledning Innledning Vi ønsker at du skal være fornøyd som kunde Takk for at du valgte en Minolta Di152/Di152f/Di183/Di183f. Bruksanvisningen beskriver funksjoner, betjeningsmuligheter, forholdsregler og grunnleggende feilsøking for Di152*/Di152f/Di183*/ Di183f. Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI183F

41 Før du tar maskinen i bruk må du lese bruksanvisningen nøye for å sikre at du bruker maskinen riktig og effektivt. Etter at du har lest gjennom bruksanvisningen bør du oppbevare den i holderen på maskinen slik at den alltid er tilgjengelig. Legg merke til at noen av illustrasjonene av maskinen i bruksanvisningen kan være forskjellig fra det som faktisk vises på maskinen. * Di152/Di183 har kun den valgfrie faksenheten for Di183/Di152 FX-1 installert. CE-merking (samsvarserklæring) Dette produkt oppfyller følgende EU-direktiver: Direktivene 89/336/EØF, 73/23/EØF, 93/68/EØF og 1999/5/EØF. Denne erklæringen er kun gyldig for den Europeiske Union. Enheten må benytte skjermede kabler. Bruk av kabler uten skjerming kan føre til interferens i radiosamband og er forbudt iht. europeiske normer. Vennligst kontakt Minolta hvis du vil ha en fullstendig samsvarserklæring. Telefon: , faks Vennligst oppgi faksmaskinens serienummer når du kontakter oss. Di152f/Di183f Sikkerhetsinformasjon Innledning Dette avsnittet inneholder detaljert veiledning om bruk og vedlikehold av maskinen. For å oppnå optimal bruk av denne maskinen, må alle som bruker den lese avsnittet nøye og følge veiledningen i bruksanvisningen. Oppbevar denne bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted i nærheten av maskinen. Les gjennom dette avsnittet før du bruker maskinen. Den inneholder viktig informasjon knyttet til brukersikkerhet og forebygging av utstyrsproblemer. Følg alle sikkerhetsforanstaltninger som er angitt i denne bruksanvisningen. * Legg merke til at visse deler av innholdet i dette avsnittet muligens ikke svarer til det kjøpte produktet. Advarselssymboler Hvis du ignorerer denne advarselen, kan det medføre alvorlige personskader eller til og med død. IHvis du ignorerer denne advarselen, kan det medføre personskader eller materielle skader. ADVARSEL: FORSIKTIG: Symbolenes betydning En trekant angir en fare som du bør ta forholdsregler mot. Dette symbolet advarer mot muligheter for høy temperatur. En skrå linje angir en ulovlig handling. Dette symbolet advarer mot demontering av enheten. En svart sirkel angir en absolutt nødvendig handling. Dette symbolet angir at du må koble enheten fra strømnettet. 1-2 Di152f/Di183f Innledning ADVARSEL 1 Ikke foreta modifikasjoner av produktet: Det kan da oppstå brann, elektrisk støt eller funksjonssvikt. Dersom produktet inneholder laserteknologi, kan laserstrålen forårsake blindhet. Ikke forsøk å fjerne deksler og paneler som er fast montert på produktet. Noen produkter inneholder en høyspenningsdel eller en laserkilde som kan forårsake elektrisk støt eller blindhet. Bruk bare strømledningen som følger med pakken. I motsatt fall kan det oppstå brann eller elektrisk støt. Bruk bare den spesifiserte nettspenningen. I motsatt fall kan det oppstå brann eller elektrisk støt. Ikke bruk en forgreningskontakt til å koble til andre enheter eller maskiner. Bruk av strømuttak med mer enn den angitte strømstyrken kan føre til brann eller elektrisk støt. Trekk ikke støpselet inn/ut av stikkontakten når du er våt på hendene. Dette kan gi elektrisk støt. Pass alltid på at støpselet sitter ordentlig på plass. I motsatt fall kan det oppstå brann eller elektrisk støt. Ikke riv, skrap, plasser tunge gjenstander på, varm opp, vri, bøy, trekk eller ødelegg strømledningen. Bruk av ødelagt strømledning (skadet isolasjon, leder osv.) kan føre til brann eller funksjonssvikt. Dersom noen av disse situasjonene oppstår, må maskinen straks slås AV og strømledningen trekkes ut av stikkontakten. Tilkall deretter en servicerepresentant. Unngå å bruke skjøteledninger. Bruk av skjøteledning kan forårsake brann eller elektrisk støt. Kontakt din servicerepresentant hvis det må brukes skjøteledning. Ikke sett blomstervaser eller andre beholdere som inneholder vann, binders eller andre små metallgjenstander på dette produktet. Vannsøl eller metallgjenstander som mistes inni produktet kan føre til brann, elektrisk støt eller funksjonssvikt. Hvis metallgjenstander, vann eller lignende fremmedlegemer trenger inn i produktet, må du slå AV maskinen med det samme, koble den fra strømnettet og ringe servicerepresentanten. Hvis produktet blir unormalt varmt eller det kommer røyk, uvanlig lukt eller støy fra maskinen, må du slå AV maskinen med det samme, koble den fra strømnettet og ringe servicerepresentanten. Hvis du fortsetter å bruke produktet i en slik tilstand, kan det oppstå brann eller fare for elektrisk støt. Hvis produktet har falt i gulvet, eller dekslet er blitt skadet, må du slå AV maskinen med det samme, koble den fra strømnettet og ringe servicerepresentanten. Hvis du fortsetter å bruke produktet i en slik tilstand, kan det oppstå brann eller fare for elektrisk støt. Ikke kast tonerkassetten eller toner i åpen flamme. Den varme toneren kan spre seg og forårsake forbrenninger eller andre typer skader. Strømledningen må kun kobles til en jordet stikkontakt. Di152f/Di183f FORSIKTIG Innledning Ikke bruk brennbare sprayer, væsker eller gasser nær produktet. Dette kan føre til brann. Ikke la tonerkassetter eller trommelenheten ligge på steder der barn kan få tak i dem. Å slikke på eller svelge noe av dette kan føre til helseskader. Ikke dekk til ventilasjonsåpningene på dette produktet. Det kan bygge seg opp varme inne i produktet, noe som kan føre til brann eller feilfunksjon. Ikke monter dette produktet på et sted som er utsatt for direkte sollys, eller i nærheten av luftkondisjoneringsanlegg eller varmeapparater. Temperaturendringene dette medfører inne i produktet kan føre til feilfunksjon, brann eller elektrisk støt. Ikke plasser produktet på et støvfylt sted eller et sted som er utsatt for sot eller damp, i nærheten av kjøkken, baderom eller luftfukter. Det kan da oppstå brann, elektrisk støt eller funksjonssvikt. Ikke plasser dette produktet på en ustødig eller skrånende benkeplate eller på et sted der produktet blir utsatt for vibrasjoner eller støt. Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI183F

42 Produktet kan falle ned og forårsake personskader eller mekanisk funksjonssvikt. Etter installasjon av produktet må det plasseres på et sikkert underlag. Hvis enheten beveger seg eller faller, kan det forårsake personskader. Ikke oppbevar tonerkassetter og trommelenheter nær andre produkter som er ømfintlige for magnetisk påvirkning, som datadisketter eller armbåndsur. Dette kan føre til feilfunksjon på disse andre produktene. Innsiden av produktet har områder som holder høy temperatur, noe som kan forårsake forbrenninger. Ved inspeksjon av innsiden av enheten mht. feil som blant annet papirstopp, må ikke delene (rundt fremkallingsenheten osv.) som er merket med etiketten "Advarsel! Varm overflate!" berøres. Ikke plasser gjenstander rundt strømstøpselet slik at det blir vanskelig å trekke det ut hvis det oppstår en nødsituasjon. Bruk alltid dette produktet på et godt ventilert sted. Bruk av produktet i et dårlig ventilert rom over en lengre periode kan føre til helseskader. Luft ut rommet med jevne mellomrom. Når dette produktet flyttes, må det påses at strømledning og andre kabler blir trukket ut. I motsatt fall kan det oppstå skader på ledning eller kabel, noe som kan føre til brann, elektrisk støt eller funksjonssvikt. Når produktet flyttes, må det holdes fast på de stedene som er angitt i bruksanvisningen og i andre dokumenter. Hvis enheten faller overende, kan det oppstå alvorlige personskader. Produktet kan også bli ødelagt eller bli utsatt for funksjonssvikt. Trekk ut støpselet fra stikkontakten minst to ganger i året og rengjør området mellom polstiftene. Støv som samler seg mellom stiftene kan forårsake brann. Når du trekker ut støpselet, må du holde fast i selve støpselet. Hvis du trekker i strømledningen, kan det oppstå skader på ledningen, noe som kan føre til brann eller elektrisk støt. 1-4 Di152f/Di183f Innledning Forholdsregler ved alminnelig bruk 1 Ikke oppbevar tonerpatroner, trommelenheter og andre forbruksstoffer og reservedeler på steder som er utsatt for direkte sollys, høye temperaturer og fukt, siden dette kan medføre dårlig kopikvalitet og funksjonssvikt. Ikke forsøk å bytte ut tonerenhet og trommelenhet på et sted som er utsatt for direkte sollys. Dersom trommelen utsettes for direkte sollys, kan dette føre til dårlig kopikvalitet. Ikke pakk ut en tonerenhet eller en trommel før like før den skal tas i bruk. Ikke la en oppakket enhet bli stående. Sett den umiddelbart på plass inni maskinen, ellers kan det oppstå feilfunksjoner. Tonerenheter og trommelenheter må oppbevares stående eller opp-ned, ellers kan dette føre til at kopikvaliteten blir dårlig. Ikke kast eller mist tonerenheter og trommelenheter i gulvet. Dette kan føre til at kopikvaliteten blir dårlig. Ikke bruk dette produktet i områder der det finnes ammoniakk eller andre gasser eller kjemikalier. I motsatt fall vil produktets levetid bli forkortet, og det kan oppstå skader og redusert ytelse. Ikke bruk produktet i omgivelser med temperaturer utenfor området som er angitt i bruksanvisningen. Dette kan føre til funksjonssvikt eller feilfunksjoner. Ikke forsøk å føre stiftede ark, blåpapir eller aluminiumsfolie inn i dette produktet. Dette kan føre til feilfunksjon eller brann. Ikke trykk eller skrap i overflaten på tonerenheten, fremkallervalsen eller trommelen. Dette kan føre til dårlig kopikvalitet. Bruk forbruksmaterialer og rekvisita som anbefales av forhandleren. Bruk av andre typer forbruksmaterialer eller rekvisita er ikke anbefalt og kan føre til dårlig kopikvalitet og funksjonssvikt. Len deg ikke mot kontrollpanelet, da det kan oppstå feil. Kommunikasjon internasjonalt er noen ganger ikke mulig, da dette er avhengig av linjeforholdene. Hvis vann fra springen eller brønnvann blir brukt i en luftfukter, blir urenheter fra vannet sluppet ut i luften og inn i skriveren og dette forårsaker dårlig kvalitet på kopiene. Vi anbefaler at du bruker renset vann i luftfukteren. Kjøleviften kan startes automatisk uten at dette forårsaker noen problemer. Ni-MH (nikkelmetallhydrid)-batterier er installert i maskinen som batterier for minnet. Disse batteriene må avhendes i samsvar med offentlige bestemmelser. Di152f/Di183f Innledning Faksapparatet er godkjent i henhold til Europarådets bestemmelser (1999/5/EF) som dekker europeiske enkelttilknytninger til offentlig nettverk (PSTN). På grunn av forskjeller i de individuelle PSTN i de forskjellige land gir imidlertid ikke godkjennelsen i seg selv en uforbeholden forsikring om vellykket bruk av alle PSTN-terminalene. Hvis det oppstår problemer, bør du først kontakte din utstyrsleverandør. MERK Produsenten skal forsikre seg om at både selger og kjøper av utstyret er fullt ut informert om ovenstående vha. merking av emballasjen og/eller bruksanvisningen eller andre former for brukerinstruksjoner. Dette produktet er kun godkjent for toneoppringing. Hvis du er direkte koblet til et offentlig nettverk (PSTN-innstilling), kan pulsoppringing ikke benyttes. (Pulsoppringing kan kun benyttes hvis produktet er koblet til en PABX.) Lasersikkerhet Dette er en digital maskin som arbeider ved hjelp av laser. Det finnes ingen risiko for skade på grunn av laseren, forutsatt at maskinen brukes i henhold til instruksene i denne bruksanvisningen. Siden stråling fra laseren er fullstendig avgrenset med beskyttelsesdeksler, kan laserstrålen aldri slippe ut av maskinen under noen del av kopieringen. Denne maskinen er klassifisert som et laserprodukt i klasse 1: Dette betyr at maskinen ikke avgir noe farlig stråling. Intern laserstråling Maks. gjennomsnittlig stråleeffekt: 26,4 µw ved laseråpningen i skrivehodeenheten. Bølgelengde: nm Dette produktet har en laserdiode i klasse 3b som avgir en usynlig laserstråle. Laserdioden og polygon-skannespeilet er bygd inn i skriverhodeenheten. Det skal IKKE UTFØRES SERVICE PÅ STEDET på skrivehodet. 1-6 Di152f/Di183f Innledning Skriverhodet må derfor ikke åpnes under noen omstendighet. 1 Skrivehode Laseråpningen på skrivehodet Det finnes en laseråpning på stedet som er angitt ovenfor. Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI183F

43 Brukeren må imidlertid ALDRI se direkte på denne. CDRH Regulation This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the Food, Drug and Cosmetic Act of Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U. S. Food and Drug Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device does not produce hazardous laser radiation. The label shown on page 1-10 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States. Di152f/Di183f Innledning FORSIKTIG Utførelse av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn de som er spesifisert i bruksanvisningen, kan føre til at apparatet avgir farlig stråling. Dette er en halvleder-laser. Maksimal effekt i laserdioden er 5 mw, og bølgelengden er nm. For European Users CAUTION Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure. This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 5 mw and the wavelength is nm. For Denmark Users ADVARSEL Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC60825 sikkerheds kravene. Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 5mW og bølgelængden er nm. 1-8 Di152f/Di183f Innledning For Finland, Sweden Users LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT VAROITUS! Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. 1 Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 5mW ja aallonpituus on nm. VARNING! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 5 mw och våglängden är nm. VARO! Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen. VARNING! Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen. For Norway Users ADVERSEL Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren utsettes for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1. Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 5mW og bølgelengde er nm. Di152f/Di183f Laser-sikkerhetsmerke Innledning En sikkerhetsmerke for laseren er festet, som vist nedenfor, på utsiden av maskinen. Ozonutslipp MERK = Plasser kopimaskinen i et godt ventilert rom = En ubetydelig mengde ozon utvikles ved bruk av kopimaskinen. Det kan oppstå en ubehagelig lukt ved store kopijobber dersom maskinen er plassert i et rom med dårlig ventilasjon. For å sikre best mulig driftsmiljø anbefales det et godt ventilert rom. REMARQUE = Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée = Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil Di152f/Di183f Innledning Støy For European Users 1 Bestemmelser for maskinstøy, 3 GSBGV, : Ifølge EN er lydtrykksnivået i operatørposisjon lik med eller mindre enn 70dB(A). Informasjon vedrørende Ni-MH-batterier Ni-MH (nikkelmetallhydrid)-batterier er installert i maskinen som batterier for minnet. Batteriene må avhendes i samsvar med offentlige bestemmelser. Di152f/Di183f Om denne bruksanvisningen Forklaring av konvensjonene i håndboken Innledning Symbolene og tekstformatene som brukes i denne håndboken er beskrevet nedenfor. ADVARSEL Hvis instruksjoner som er fremhevet på denne måten ikke følges, kan det medføre død eller alvorlige personskader. Les alle advarslene for å oppnå sikker bruk av maskinen. FORSIKTIG Hvis instruksjoner som er fremhevet på denne måten ikke følges, kan det medføre alvorlige personskader eller materielle skader. Les alle advarslene for å oppnå sikker bruk av maskinen. Merk (* Kan også forekomme som "Viktig" eller "Tips") Tekst som er uthevet på denne måten inneholder viktig informasjon og tips for å oppnå sikker bruk av maskinen. Den kan også inneholde tilleggsopplysninger. Det anbefales at du leser all informasjonen i sin helhet. 1 Tallet 1 formatert på denne måte angir første trinn i en rekke av handlinger. 2 Etterfølgende tall formatert på denne måten angir etterfølgende trinn i en rekke av handlinger. En figur innsatt her viser hvilke handlinger som skal utføres.? Tekst formatert på denne måte gir ytterligere hjelp. Tekst formatert på denne måten beskriver den handlingen som sikrer at det ønskede resultat oppnås. [ ]-tast Navnene på taster på kontrollpanelet er skrevet som vist ovenfor Di152f/Di183f Innledning Forklaring av grunnleggende begreper og symboler Bruken av ord og symboler i denne håndboken er forklart nedenfor. Papermating Under utskrift blir papiret ført inn fra høyre side av maskinen og matet inn i skuffen på toppen av maskinen med tekstsiden ned. Papirmateretningen er vist med pilene i diagrammet nedenfor. Di152f/Di183f "Bredde" og "Lengde" Når papirdimensjoner omtales i håndboken, angir den første verdien alltid papirbredden (vist som "A" på figuren) og den andre verdien alltid lengden (vist som "B"). A: Bredde B: Lengde Innledning Retning På langs ( ) Hvis bredden (A) på papiret er mindre enn lengden (B), har papiret en loddrett eller stående papirretning angitt med enten "L" eller. Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI183F

hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp håndbok for systemadministrator

hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp håndbok for systemadministrator hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp håndbok for systemadministrator hp LaserJet 9055mfp / 9065mfp håndbok for systemadministrator Informasjon om opphavsrett 2003 Copyright Hewlett-Packard Development

Detaljer

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Brukerhåndbok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen.

Detaljer

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere.

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. NOR LBP2900/2900i Laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Laserskriver. Brukerhåndbok NOR

Laserskriver. Brukerhåndbok NOR Laserskriver Brukerhåndbok NOR LBP5200 laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene for denne skriveren er ordnet slik det beskrives nedenfor. Les gjennom de delene som er

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Maskinen leveres med referanser: Denne brukerhåndboken

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Operatørhåndbok Denne operatørhåndboken er for modellene KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E og KM-C4035E. I denne håndboken viser KM-C2525E til modellen med 25/25 utskrifter

Detaljer

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok FAX-L280/L200 Brukerhåndbok VIKTIG! Hvis du har kjøpt FAX-L280, husk å lese Tillegg C før du leser resten av denne håndboken. Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/EC. Vi

Detaljer

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok DX-C200 Brukerhåndbok Brukerveiledning 1 Beskrivelse av maskinen 2 Komme i gang 3 Bruke skriverfunksjonen 4 Bruke kopifunksjonen 5 Bruke skannerfunksjonen 6 Bruke faksfunksjonen 7 Konfigurere maskinen

Detaljer

SP 3300 Series. Brukerhåndbok

SP 3300 Series. Brukerhåndbok SP 3300 Series Brukerhåndbok Les denne håndboken nøye før du tar i bruk maskinen, og oppbevar den på et lett tilgjengelig sted for fremtidig referanse. For sikker og riktig bruk av maskinen bør du lese

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK MFC-7420 MFC-7820N. Version C

BRUKERHÅNDBOK MFC-7420 MFC-7820N. Version C BRUKERHÅNDBOK MFC-7420 MFC-7820N Version C Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: MFC-7420 og MFC-7820N (Sett en ring

Detaljer

NO Bruksanvisning LFF 6080

NO Bruksanvisning LFF 6080 NO Bruksanvisning LFF 6080 Kjære kunde For å få glede av dette apparatet og for din sikkerhet ber vi deg innstendig om å lese kapitlet Sikkerhet nøye før bruk. Ved å kjøpe denne multifunksjonsterminalen

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SF-560 http://no.yourpdfguides.com/dref/2595999

Din bruksanvisning SAMSUNG SF-560 http://no.yourpdfguides.com/dref/2595999 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG SF-560. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG SF-560 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Om brukerhåndboken brukerhåndboken Brukerveiledning for programvare

Om brukerhåndboken brukerhåndboken Brukerveiledning for programvare Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken gir deg informasjon om hvordan du setter opp maskinen. Den inneholder også detaljerte instruksjoner for bruk av maskinen som skriver, skanner, kopimaskin og faksmaskin

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP

OPERATØRHÅNDBOK FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP OPERATØRHÅNDBOK FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP Denne operatørhåndboken er for modellene FS-1025MFP, FS-1120MFP, FS-1125MFP, FS-1320MFP og FS-1325MFP. Denne operatørhåndboken skal

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FAX-2820 FAX-2920 MFC-7225N. Version D

BRUKERHÅNDBOK FAX-2820 FAX-2920 MFC-7225N. Version D BRUKERHÅNDBOK FAX-2820 FAX-2920 MFC-7225N Version D Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: FAX-2820, FAX-2920 og MFC-7225N

Detaljer

Phaser 3200MFP. Brukerhåndbok 604E39410

Phaser 3200MFP. Brukerhåndbok 604E39410 Phaser 3200MFP Brukerhåndbok 604E39410 Copyright 2007 Xerox Corporation. Med enerett. Opphavsrettsbeskyttelsen omfatter alle former for opphavsrettsbeskyttet materiale og informasjon som nå er tillatt

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK MFC-5440CN MFC-5840CN. Version B

BRUKERHÅNDBOK MFC-5440CN MFC-5840CN. Version B BRUKERHÅNDBOK MFC-5440CN MFC-5840CN Version B Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: MFC-5440CN og MFC-5840CN (Sett

Detaljer

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt. Denne håndboken er utelukkende utarbeidet til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for eventuelle endringer, direkte eller indirekte,

Detaljer

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support WorkCentre 5020/DN Brukerhåndbok XE3026NO0-1 www.xerox.com/support Oversatt av: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU Storbritannia 2008 ved Fuji Xerox Co.,

Detaljer

FAX 1195L Avansert brukermanual

FAX 1195L Avansert brukermanual FAX 1195L Avansert brukermanual Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser For en sikker og korrekt bruk må

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Brukermanual Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du lese den viktige

Detaljer

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows.

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. Brukerhåndbok Dell B1260dn GRUNNLEGGENDE IMAGINE THE POSSIBILITIES Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. AVANSERT Brukerhåndboken gir

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 6 Innledning... 6 Juridisk forbud...6 Ansvarsbegrensning...6

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse.

LBP-800 Laserskriver. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. LBP-800 Laserskriver Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter forbeholdt All informasjon

Detaljer

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Fylle papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne originaler. Sende og motta faks

Brukerveiledning. Beskrivelse av maskinen. Fylle papir. Skrive ut dokumenter. Kopiere originaler. Skanne originaler. Sende og motta faks Brukerveiledning Beskrivelse av maskinen Fylle papir Skrive ut dokumenter Kopiere originaler Skanne originaler Sende og motta faks Konfigurere maskinen ved hjelp av kontrollpanelet Konfigurere maskinen

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer