ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD

2 LYNBUD 2 Å VÆRE I JOBB STYRKER LIVSKVALITETEN Å VÆRE I JOBB OG HA ET BALANSERT SAMSPILL MELLOM JOBB OG FRITID BETYR MYE FOR EN GOD LIVS- KVALITET. NÅR LIVET BYR PÅ UTFORDRINGER OG DET ER VANSKELIG Å VÆRE I JOBB, TILBYR DURAPART NYE VEIER Å GÅ FOR Å KOMME I JOBB. Felles hverdag Biip-biiip 7:00 En meningsfyllt hverdag Å bli sett og verdsatt er bra for selvtilliten. Selvfølelsen blir styrket av å oppleve at man er til nytte og bidrar til verdiskaping.

3 3 LYNBUD Ny uke! Dette er Durapart Takk skal du ha! Supert! tusen takk Durapart er en attføringsbedrift som bidrar til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid, og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet beholder jobben. Durapart er et kommunalt/fylkeskommunalt eid aksjeselskap som er leverandør av arbeidsmarkedstjenester til NAV. Durapart er et kompetansesenter med spisskompetanse på veiledning og undervisning som bidrar til at kursdeltakere får ny erkjennelse og en ny start. Hovedkontoret er på Krøgenes i Arendal, med avdelinger på Vinterkjær i Risør, samt på Hisøy og Moltemyrsvingen i Arendal. Helg sammen y uke! Takk skal du ha! Takk skal du ha! Supert! Supert! tusen takk tusen takk Helg sammen Helg sammen Endelig Endelig helg, etter helg, en etter en travel uke!! travel uke!! Nyere forskning viser at arbeidstakere med helseplager blir friskere av å være i arbeid enn å være hjemme. (Per Fugelli)

4 4 ØKT LIVSMESTRING MED MENTAL OG FYSISK TRENING Å DU ed deg et ditt? MESTRING OG MOTIVASJON GIR ØKT SELVFORSTÅELSE. SELVFORSTÅELSE ER EN FORUTSETNING FOR Å GJØRE GODE VALG. FYSISK AKTIVITET ER LAGT OPP SLIK AT ALLE KAN DELTA. GJENNOM ØVELSER OG REFLEKSJON FÅR DELTAKERNE PRAKTISKE VERKTØY TIL Å MESTRE EGEN HVERDAG. Økt nærvær Stress, i form av smerter angst, depresjon, søvnproblemer og høyt blodtrykk, er ofte kroppens måte å si i fra om at ting ikke er bra. Det er mulig å unngå hyppige og lange sykefravær hvis arbeidstaker og arbeidsgiver lytter til signalene og gjør forebyggende grep. Durapart har kompetanse på stressmestring og tilbyr trening i å bli flinkere til å lytte til kroppens signaler. Vi gir mennesker med helseutfordringer mulighet til å teste ut ulike arbeidsoppgaver og kartlegge sine praktiske ferdigheter og teoretiske kunnskaper. Vi arbeider målrettet for å bygge motivasjon, mestringsfølelse og styrke den enkeltes ressurser slik at veien tilbake i jobb skal bli kortere. Det du gir oppmerksomhet får oppmerksomhet Vi i Durapart har spisskompetanse på veiledning og undervisning som bygger på prinsippene for kognitiv terapi. Ved å rette blikket mot muligheter og få et mer bevisst forhold til egne ressurser, interesseområder og ferdigheter, styrkes motivasjonen og viljen til å skape endring. Men MÅ DU drasse med de hele livet dit Men MÅ DU drasse med deg hele livet ditt? Men MÅ DU drasse med deg hele livet ditt? Det er så TUNGT! Det er så TUNGT! Det er så TUNGT!

5 t lv Lærer å noe nytt n g o Her t Matlyst Bekymring Mind r e smert stressmestring Vet hva jeg vil Masse muligheter og kurs for grupper: Masse muligheter bedre søvn oppmerksomhetstrening/mindfullness Livet er herlig Vet hva jeg vil smertemestring trening etter sykdom/skade resmerte psykomotorisk vurdering og behandling d n i M erutholdenhetstrening t r e styrketrening sm merte core-trening yoga personlig økonomi kosthold og ernæring rus og avhengighet psykisk helse Mening hverd Jeg er ok ndre er Smerte r e t r e m Vi tilbyr både individuell veiledning re e God nok Meningsfull hverdag re Mind r e smert Masse muligheter hva Masse eter h g i l u m G Angst Kan mye dt Sover go Gode kolleger God 5 Lærer noe nytt Funnet meg selv yst ye m n a K Lærer tt ynå n e Her og o n Føler meg fri Angs Vet jeg vil Men h Jeg e ok Be Livet er herlig Vet hva jeg vil Livet herl

6 6 VI FÅR FOLK I JOBB MESTRING MENTALT OG FYSISK ØKER MOTIVASJON OG MOT TIL Å MØTE ARBEIDSLIVETS MULIGHETER. VI TILPASSER VÅRE TILBUD OG SKREDDERSYR KURS SLIK AT DE LEDER TIL JOBB. Profesjonell veiledning og skreddersydde kurs for bedrifter coaching karrierevalg jobbsøk arbeidsferdigheter tilrettelegging på arbeidsplassen behov for hjelpemidler motiverende intervju (MI) endrings-og utviklingsprosesser norskopplæring for fremmedspråklige Vi tilbyr både individuell veiledning og gruppesamlinger/gruppeprosesser. Jobb & Karrieresenteret Jobb & Karrieresentert på Durapart er selve ryggraden i prosessen fram mot jobb. Her får du veiledning og verktøy som fører fram til målet ditt - jobb! Tjaaa Nja... Hmm

7 7 Hva i all verden holder du på med? CV Jeg tetter hull i CVen... LYNBUD CV YESS! Jeg tetter hull i CVen... Kanskje Dette er MEG!

8 8 ARBEIDSPRAKSIS MED TETT OPPFØLGING DURAPART HAR ET TETT NETTVERK AV LOKALE ARBEIDS- GIVERE HVOR VÅRE DELTAKERE KAN FÅ PRØVE SEG. BÅDE ARBEIDSSØKERE OG ARBEIDSGIVERE FÅR TETT OG PROFESJONELL OPPFØLGING SLIK AT ARBEIDSPRAKSISEN BLIR EN POSITIV OPPLEVELSE FOR BEGGE PARTER. Hva betyr avtale om arbeidspraksis for arbeidssøkeren? Avklare arbeidsmuligheter og eventuelle behov for tilrettelegging Arbeidspraksis med tett oppfølging Praksis gir kompetanse i tråd med arbeidslivets krav Utprøving av evner og potensiale Arbeidstrening gir ferske referanser og økt selvtillit Arbeidspraksis leder ofte til varig jobb Hva betyr avtale om arbeidspraksis for arbeidsgiveren? Motivert arbeidskraft Skreddersydd oppfølging og veiledning Mindre fare for feilansettelser Samfunnsansvar Bistand med tilrettelegging for et inkluderende arbeidsliv

9 Go id PERSONER FIKK JOBB I 2014 En dag på jobben En GOD dag på jobben En GOD dag på jobben God ide!

10 10 Stopp Vårt samarbeid med Durapart har tilført oss flere medarbeidere som har fått prøvd seg ut i jobben før de fikk fast ansettelse. Vi erfarer at samarbeidet med Durapart har gjort det lettere for oss å få riktig person til stillingen en person som er motivert for jobben som skal gjøres. Vent... ISS Facility Services AS avd Catering, Arendal? Vent...? Gjennom dette samarbeidet har vi fått tilgang til medarbeidere som er anbefalt av veiledere, og Durapart har åpnet døren til en base med arbeidskraft som vi tidligere ikke var klar over eksisterte. Vi erfarer at medarbeidere som er rekruttert gjennom attføringsbedrift ofte har en større lojalitet til arbeidsplassen, noe som kanskje kan komme av en takknemlighet for at vi ville gi de en mulighet. PIZZABAKEREN, Arendal? Vi har hatt stor glede av samarbeidet fordi Durapart har: # stort kontaktnett og gode søkere som vil ut i arbeidslivet, # forhåndsanalyse av hva vi som bedrift søker av personell, # enkle prosedyrer i forbindelse med kandidater for arbeidstrening, # meget god oppfølging av kandidater som har arbeidspraksis hos oss. OTECHOS AS, Tvedestrand

11 SAMARBEID OG NETTVERK 11 DURAPART ER MED I NHO-PROSJEKTET RINGER I VANNET. Durapart er med i Ringer i Vannet nettverket i Agder. Agder-nettverket består av alle attføringsbedriftene i Agder. I tillegg er NAV Arbeidlivsenter i Aust- og Vest-Agder representert. Vi har jobbet med å få på plass rekrutteringsavtaler med bedrifter i vårt geografiske område. Vi har også hatt policy på å tilby tilsvarende avtaler til bedrifter som ikke er medlemmer av NHO. Det spesielle med Ringer-i-Vannet avtalene er at det ligger en gjensidig forpliktelse og et ønske om mer langsiktig kontakt og oppfølging. Felles for alle avtalene er også at Durapart forplikter seg til å stille opp overfor arbeidsgiver også etter en ansettelse så lenge avtalen gjelder. Gjennom de andre attføringsbedriftene i nettverket får vi tilgang til ledige stillinger og et bredere utvalg av kandidater til våre rekrutteringsoppdrag. IMS, Akland Risør Pizzabakeren Servicepartner 1 (tidl. Skatec Agder) Meny Tvedestrand Rema 1000 Tvedestrand Rema 1000 Krøgenes Olsen Handelsgartneri Sør Forsikring AS Tryg Forsikring Kick Treningssenter Othecos TM-huset Tvedestrand TeamTec AS Vårt bedriftssamarbeid og nettverk er imidlertid betydelig større enn disse avtalene tilsier. Vi har daglig kontakt med mange bedrifter og har tett oppfølging både av arbeidssøkere i opplæringspraksis og av sykmeldte eller arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt. Dette skjer alltid i tett samarbeid med nærmeste leder og arbeidsgiver. Medlemskap i lokale næringsnettverk: Arendal Næringsforening Tvedestrand Næringsforening Sørlandsporten Teknologinettverk Agderring NHO Agder Aust-Agder Markedsforum Klimapartner Pr. idag har vi 19 rekrutteringsavtaler: 7 Ringer i Vannet-avtaler og 12 andre avtaler ISS Facility Services Aleris Ungplan Bokhotellet Lyngørporten Lindalgruppen Coventure Thon Hotels, Arendal Bavaria Arendal AS Ringer i vannet Ringer i Vannet (RiV) er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO. NHO-Agder leder dette arbeidet med egen prosjektleder.

12 12 TILBAKEBLIKK PÅ 2014 I 2014 HAR VI FORTSATT DET MÅLRETTEDE ARBEIDET MED Å FÅ FOLK I JOBB. I ÅR HAR 118 PERSONER FÅTT JOBB GJENNOM DURAPART. Gjennom det 3-årige PILAR-prosjektet jobbes det videre med metodeutvikling og kompetanseoppbygging og samarbeidet med næringsliv og arbeidsgivere bærer frukter. Vi samarbeider stadig tettere med arbeidsgivere og utvikler bransjerelevant individuell opplæring. Kravene til kompetanse er utarbeidet i tett samarbeid med arbeidsgivere og bransjen selv. Gjennom Ringer i Vannet samarbeidet får vi tilgang til flere jobber og et nettverk i hele Agder. I 2014 arrangerte vi to jobbmesser hvor til sammen 18 forskjellige arbeidsgivere deltok og ca 150 jobbsøkere fikk møte disse arbeidsgiverne. I august deltok Durapart for 2. gang med stand på Arendalsuka og representerte der også Attføringsbedriftene i NHO Service og Ringer i Vannetsamarbeidet mellom Attføringsbedriftene og NHO. I desember inngikk Durapart Vinterkjær avtale om medlemskap i STN Sørlandets Teknologinettverk. Denne type medlemskap styrker kontakten med lokalt næringsliv. «Årets nøkkel» 2014 ble tildelt Fredrik Jansen som i sine selskaper Pizzabakeren og Servicepartner 1 har vært en svært god samarbeidspartner knyttet til praksisopplæring og rekruttering.

13 13 Konferanser og samarbeid I forbindelse med Arendalsuka i august arrangerte vi konferansen «Kunnskap og ledelse i arbeidslivet». Dette gjorde vi i samarbeid med Eureka Kompetanse og Arendalskonferansen. Vi har gjennom året arrangert flere påfyllsamlinger for kolleger, samarbeidspartnere og jobbsøkere. I september hadde vi besøk av Ingvar Wilhelmsen med foredraget «Konge i eget liv». Samlingene har blitt godt mottatt. I oktober arrangerte vi, som en avslutning på doktorgradsstipendiatet vi sponset, konferansen om arbeid og psykisk helse. Dette gjorde vi sammen med UiA, NHO, LO, FFO og Mental helse. Eiermøter og eiersamarbeid Duraparts «Eierprosjekt» var i 2014 inne i sitt andre år og har som mål å øke kunnskapen om Durapart hos eierne og tilby merverdi gjennom utvidet samarbeid. «Kunnskap og ledelse i arbeidslivet» var et av resultatene av dette samarbeidet. Det ble gjennomført flere eiermøter i løpet av året, og eiermøtet i november satte anbudsutsetting, konkurranse og aktivt eierskap på agendaen. Høsten 2014 gjennomførte vi i samarbeid med Arendal kommune en pilot knyttet til jobbrettede kurs for mottakere av sosialstønad. Dette har ført til leveranser våren Disse kursene har fått navnet «Fast Track». Vi har gjennom medlemskap i lokale næringsforeninger og nettverk deltatt på frokostmøter og samlinger og på den måten gjort Durapart kjent og skaffet oss gode kontakter inn i næringslivet. Vil jeg? Klarer jeg? For sent! Skal jeg? Tør jeg? Må jeg? Slapp av. Det kommer flere tog.

14 14 STYRETS BERETNING STYRET Tormod Vågsnes (styreleder) 2 Ingrid Skårmo (nestleder) 3 Atle Svendal 4 Torhild K. Gregersen 5 Bjørg Haaland Bjørnstad 6 Anne Mari Graver (ansattes representant) 7 Alf Thore Bergersen (ansattes representant) 1 2 5

15

16 16 RESSURSSENTERET - OPPDRAG FOR NAV VÅR KJERNEVIRKSOMHET ER Å BIDRA TIL AT FOLK KOMMER I NY JOBB ELLER KLARER Å STÅ I DEN JOBBEN DE ALLEREDE HAR. HOVEDKONTORET VÅRT ER PÅ KRØGENES I ARENDAL, MED AVDELINGER PÅ HISØY OG MOLTEMYR, SAMT PÅ VINTERKJÆR I RISØR. Ressurssenteret som leverer tjenestene til NAV hadde ved utgangen av året 28 ansatte. 11 ulike tjenester ble levert, og omsetningen ble på kr 39,3 millioner. Skjermede tjenester Durapart ble i 2014 godkjent av NAV som leverandør av skjermede tiltak for nye 6 år. Disse tjenestene har som hovedformål å hjelpe personer med midlertidig eller varig nedsatt arbeidsevne tilbake i det ordinære arbeidslivet eller tilby varig skjermet og tilrettelagt jobb på Durapart. Arbeidspraksis internt eller eksternt med tett oppfølging Noen har behov for å ha lengre tid på seg til å avklare hvor mye de klarer å jobbe og å komme i mål med yrkesvalget. Vi har fokus på jobbsøk, intervjutrening, CV, testing av mulige arbeidsoppgaver og om nødvendig utprøving og opplæring på ny arbeidsplass for å styrke muligheten til å få et ordinært arbeid. I fjor gjennomførte 111 personer denne tjenesten som kalles APS. 28 personer fikk ordinær jobb eller arbeidspraksis som NAV fulgte opp i sluttfasen mot ordinær lønn. APS kan vare inntil 2 år, og i snitt var arbeidssøkerne i APS i 8,4 måneder. Vi tilbyr også fagopplæring Vi er godkjent lærebedrift i mange fag, og i fjor hadde vi 4 lærlinger. En av dem fullførte fagbrevet i Salgsmedarbeiderfaget og fikk ordinær jobb i etterkant. De øvrige lærlingene har vi i hhv Tavlemontørfaget, IKT Service og Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi har også 1 praksiskandidat i Barne- og ungdomsarbeiderfaget Ungdom, rus og psykiatri Durapart har hatt ulike typer tjenester for denne gruppa. I Østregionen har vi hatt tilbud til personer i alderen år og som har behandlerkontakt i DistriktsPsykiatrisk Senter (DPS) i Tvedestrand. Tilbudet er kjent som HEART og står for et Helsefremmende og Arbeidsrettet Tiltak. Det var til enhver tid 10 personer som fikk dette tilbudet som kan vare i inntil 2 år. I løpet av 2014 var det 10 personer som sluttet, derav 3 til andre aktive tiltak. Usikkerhet rundt hvor mye en person klarer å jobbe? Avklaringstiltaket skal i løpet av 4 uker avklare og kartlegge arbeidsevne og yrkesvalg gjennom karriereveiledning, undervisning og/eller utprøving i reelle arbeidsmiljøer. Avklaringstiltaket har hatt økt aktivitet i 2014 som følge av at mange måtte få avklart sin arbeidsevne før arbeidsavklaringspengene fra NAV utløp. Avklaringen er individuell og i 2014 benyttet 343 personer seg av dette tilbudet.

17 17 I Arendal har vi hatt et tilbud til ungdom mellom 18 og 35 år og som har behandler på Avdeling for Rus- og Avhengighet (ARA) på Sørlandet Sykehus. De kan komme fra alle kommuner i Aust-Agder og vi har hatt 8-10 plasser til disposisjon. Målet for denne gruppa har vært å være rusfrie, styrke jobbidentiteten samt øke muligheten for å skaffe seg ordinær jobb. Det var 10 personer som sluttet i løpet av året, derav 2 til ordinær jobb. Dette tilbudet kaller vi Mestringsveier til arbeid. Hva skal jeg velge..? Voksne rusavhengige Vi har i flere år hatt tilbud til voksne rusmisbrukere som er tilknyttet LegemiddelAssistert Rehabilitering (LAR) på Sørlandet Sykehus. Målsettingen er også her at deltakerne får et normalt liv med arbeid og gode mestringsopplevelser. Vi hadde 7 plasser her i fjor og det var 9 deltakere som sluttet i løpet av året, derav 1 til utdanning. Varig arbeidstilbud på Durapart for personer med uføretrygd Hva bare ble JegDet Vi harsk21 til denne målgruppa. var kungsjeplasser dde? lin d an dager helt hnoen 1 som sluttet i fjor. Noen har i perioder.. e lamm t. i uka med arbeidspraksis ute i det ordinære næringslivet. Vi har også en gruppe eldre arbeidstakere som har vanlig lønn og tariffavtale med bedriften, men som får tilrettelagt arbeidet pga helseutfordringer. Ved utgangen av året var det 21 personer som hadde dette tilbudet, og det tas ikke inn nye arbeidstakere i dette tiltaket som kalles Tilrettelagt Arbeid (TIA). Hva skjedde? bare Jeg ble dlingshelt han.. lammet.

18 18 Konkurranseutsatte tjenester Disse tjenestene har vært lyst ut som offentlige anskaffelser og er vunnet i konkurranse med mange ulike aktører. Sykmeldt og/eller har behov for å komme raskere tilbake til jobb? Vi gjennomførte i fjor 6 kurs i Arbeidsrettet rehabilitering (ARR). Kursene varer fra 4-6 uker og har hovedfokus på å mestre helsemessige- og sosiale hindre for å kunne delta i arbeidslivet igjen. Det gjennomføres også møter med arbeidsgiverne for de som har et arbeidsforhold. 78 personer gjennomførte kurset. 24 gikk tilbake i jobb og 35 gikk videre til ulike andre aktive løsninger. Vi hadde også 72 personer som i 2014 fikk individuell oppfølging på timesbasis. 30 av dem gikk ut i ordinær jobb og 27 gikk til andre aktive løsninger. Noen fikk oppfølging i etterkant av ARR-kurset, noen fikk oppfølgingstilbudet mens de var i arbeidspraksis og noen fikk dette tilbudet for å gjennomføre karrierveiledning og/eller drive med aktiv jobbsøking. Jobbsøkerkurs for langtidsledige arbeidssøkere 6 kurs med varighet fra 4-8 uker ble gjennomført. Det var totalt 81 arbeidssøkere som deltok. 36 av dem fikk ordinær jobb og 5 gikk til ulike andre aktive løsninger. Kurs til bedrifter sier du? Høres helt UMULIG UT, spør du meg I 2014 holdt vi kurs for 6 ulike bedrifter/ organisasjoner. Det var kortvarige kurs i Mindfulness, karriereveiledning, Motiverende Intervju med diabetespasienter og lederutvikling. Det UMULIGE tar bare LITT lengre tid sier du? Høres helt UMULIG UT, spør du meg Det UMULIGE tar bare LITT lengre tid

19 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 19 BEDRIFTEN ARBEIDER SYSTEMATISK MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I HENHOLD TIL INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN. Bedriften er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste: Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidsmiljøet ansees som godt, og alle tiltak som påvirker arbeidsmiljøet behandles i bedriftens Arbeidsmiljøutvalg. Sykefravær Bedriften er en IA bedrift og underskrev ny IA avtale i Sykefraværet i 2014 var 6,6% mot 8,9% i Skader Det var i 2014 ingen alvorlige personskader eller skader på selskapets eiendeler, men 5 mindre arbeidsrelaterte personskader er registrert. Bedriften har en målsetting om null skader, og samtlige rapporterte skader er behandlet i Arbeidsmiljøutvalget og tiltak er iverksatt der hvor dette er mulig. Likestilling Bedriften hadde ved utgangen av året 123 fast ansatte hvorav 58 menn og 65 kvinner, og bedriften har en kvinneandel på 53%. Bedriftens styre består av 4 kvinnelige og 3 mannlige styremedlemmer, noe som gir en kvinneandel på 57%. Diskriminering Bedriftens ansettelsespolicy er tydelig på at ansettelser skal baseres på kvalifikasjoner, og mangfold og et positivt menneskesyn er grunnleggende verdier. Vår lønnspolitikk er tydelig på at lønn er kun knyttet til stillingskategori og ansiennitet, og lønnstabell er tilgjengelig for de ansatte. Bedriftens bygningsmasse er gjort tilgjengelig for personer med nedsatt fysisk funksjonsevne. Ytre miljø Bedriften har en virksomhet som i svært liten grad påvirker det ytre miljø i form av forurensning og støy. Bedriften er medlem av Klimapartnere og RENAS og er sertifisert i henhold til miljøstandarden NS-EN-ISO eller Miljøfyrtårn (barnehage). Bedriften hadde i 2014 totalt en avfallsmengde på ca. 141 tonn hvorav ca. 106 tonn ble resirkulert. Dette er en resirkuleringsgrad på 75 % (60% året før). Strømforbruket var i 2014 på 1,57MW, en 14% reduksjon fra året før. Bedriften har gjennomført ENØK tiltak gjennom flere år, og i 2014 er det fokusert på forbedring av ventilasjonsanlegg og optimalisering av videreutvikling av varmepumpeteknologi.

20 20 DURAPARTS AVDELINGER DURAPARTS HOVED- KONTOR ER LOKALISERT PÅ KRØGENES I ARENDAL MED AVDELING PÅ VINTERKJÆR I RISØR. Duraparts interne produksjonsavdelinger/arbeidstrenings-avdelinger består av Esso Hisøy servicestasjon, Moltemyrskogen barnehage, Profilsenteret, Vaktmestertjenester og Elektronikkavdelingen. Esso Hisøy Servicestasjon er lokalisert på Hisøy og er en opplæringsarena innen salg og service og første start mot bilmekanikerfaget. Esso Hisøy er samtidig en fin arena for utprøving av arbeidssøkere som ønsker en jobb innen butikk eller andre servicefag. Moltemyrskogen barnehage Profilsenteret tilbyr bl.a. skilt, foliering og profilartikler. Avdelingen tilbyr fagopplæring som profileringsdesigner, varierte arbeidsoppgaver samt er arbeids-plassen for flere i Tilrettelagt Arbeid og Varig Tilrettelagt Arbeid. Tjenester ivaretar vaktmester og renholdsoppgaver på Duraparts bygningsmasse og tilbyr arbeidsoppgaver til personer i de skjermede tiltakene. I begrenset omfang tilbyr også avdelingen tjenester til det private og offentlige næringsliv. Innen området tjenester inngår også drift av Duraparts egne kantiner på Krøgenes og på Vinterkjær samt cateringvirksomheten på Vinterkjær. Elektronikkavdelingen holder til både på Krøgenes og Vinterkjær. Avdelingen tilbyr varierte arbeidsoppgaver til mange i tiltakene varig Tilrettelagt Arbeid og Tilrettelagt Arbeid samt et bredt spekter av arbeidstreningsoppgaver. er en stor barnehage med plass til barn. Barnehagen er en del av Moltemyr oppvekstområde og leier ut lokaler til SFO. Barnehagen er en attraktiv arena både for opplæring innen barneog ungdomsarbeiderfaget og for utprøving av de som planlegger jobb innen omsorgsyrker. Vaktmestertjenester

21 21 Forsovet meg - igjen! Takk og pris - det er søndag!

22 22 OMSETNING, RESULTAT OG FINANSIELLE FORHOLD ÅRSREGNSKAPET GIR ET RETTVISENDE BILDE AV EIENDELER OG GJELD, FINANSIELL STILLING OG RESULTAT. FORUTSETNINGENE FOR FORTSATT DRIFT ER TIL STEDE OG TATT HENSYN TIL I ÅRSREGNSKAPET. Budsjettert omsetning for 2014 var kr 131,9 millioner med et budsjettert underskudd på kr 3,5 millioner. Omsetning ble kr 136,4 millioner med et underskudd på kr 1,9 millioner. Salgsinntekter for produksjon og tjenester ble redusert med kr 1,2 millioner i forhold til Salg av kvalifiseringstjenester ble redusert med kr 2,7 millioner. Poster som spesielt har påvirket årets resultat: Varekostnad er økt på grunn av økt press på marginer og endring i produktportefølje Andre driftskostnader er redusert med kr 4,7 millioner. Om lag halvparten av dette skyldes redusert vedlikeholdsbehov og resten er knyttet til effektivisering og generelle kostnadsreduksjoner. De to utviklingsprosjektene som er satt i gang for å øke samarbeid med næringsliv og eiere har hatt en kostnad på kr 2,6 millioner i 2014.

23 23 Egenkapitalprosenten er ytterligere styrket og er ved utgangen av året 58,2 %. En sterk egenkapital gir fortsatt mulighet til videre satsning i forhold til fastlagt strategi. Selskapet styrer mot å ha en akseptabel kredittrisiko, renterisiko og valutarisiko. Større nye kunder blir kredittvurdert. Selskapet har sikret mesteparten av rentebærende gjeld med fastrentebetingelser ut juni Selskapet er i liten grad eksponert for valutasvingninger. Arendal, 27. april 2015 Tormod Vågsnes (styreleder) Atle Svendal Ingrid Skårmo (nestleder) Alf Thore Bergersen Torhild K. Gregersen Anne Mari Graver Bjørg Haaland Bjørnstad Helge Woie (fungerende daglig leder)

24 RESULTATREGNSKAP Note Salgsinntekt Salg kvalifiseringstjenester 2 / Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Driftsresultat Renteinntekter Annen finansinntekt Rentekostnader Annen finanskostnad Årsresultat Anvendelse/dekning av årsresultatet Annen egenkapital Sum anvendelse/dekning BALANSE Balanse EIENDELER Note VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

25 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 6 / Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Arendal, 27. april 2015 Tormod Vågsnes (styreleder) Atle Svendal Ingrid Skårmo (nestleder) Alf Thore Bergersen Torhild K. Gregersen Anne Mari Graver Bjørg Haaland Bjørnstad Helge Woie (fungerende daglig leder)

26 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordn Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 0 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter

27 NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Det er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat. For å gjøre årsregnskapet lettere å lese er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/ kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper, presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare blir kostnadsført. Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år. Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter først inn - først ut -prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for tilvirkede varer er direkte materialer, direkte lønn samt andel av indirekte tilvirkningskostnader, mens kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Fra endret selskapet sin pensjonsordning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd. Skatt Selskapet er ikke skattepliktig. 27 Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011

høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011 årsrapport 2011 6 10 18 26 høydepunkter og Utfordringer nøkkeltall nergård konsern styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011 VI NÅR MÅLENE SAMMEN Det er bare i fellesskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

foretaksom sosial systematisk praktisk kreativ teoretisk Vi hjelper deg å avklare interesser og muligheter på arbeidsmarkedet ÅRSMELDING

foretaksom sosial systematisk praktisk kreativ teoretisk Vi hjelper deg å avklare interesser og muligheter på arbeidsmarkedet ÅRSMELDING foretaksom sosial systematisk kreativ praktisk teoretisk Vi hjelper deg å avklare interesser og muligheter på arbeidsmarkedet ÅRSMELDING 2014 Innholdsfortegnelse Her finner du våre avdelinger i Tromsø...4

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et ÅRSRAPPORT 211 Innhold 3 M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart 4 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 5 Fa g o g u t v i k l i n g 6 T i l t a k 8 Ku r s o g p ro s

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner Årsrapport 2013 Jæren Industripartner 2 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Willy Bjørnsen Personal, HMS, Økonomi, IT,Kvalitet equass Attføringsleder Trond Nessa VTA, AB, APS, SiD,

Detaljer

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT 011 Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001-2008 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2 Vi i a2g har som mål å

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. w w w. s o i r. n o :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Årsrapport 2010 Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning,

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

en mangfoldig bedrift

en mangfoldig bedrift Årsrapport 2011 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Selger Reidun Torgrimsen Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi, IT og Kvalitet Attføringsleder Ingrid Reve VTA,

Detaljer

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2012 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2012 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT Løypa er satt... Vi har igangsatt flere spennende prosjekter og tiltak som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte....nå er det bare å fullføre 2012 med stil Innhold Adm. direktør

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning, Norservice

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer