ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD

2 LYNBUD 2 Å VÆRE I JOBB STYRKER LIVSKVALITETEN Å VÆRE I JOBB OG HA ET BALANSERT SAMSPILL MELLOM JOBB OG FRITID BETYR MYE FOR EN GOD LIVS- KVALITET. NÅR LIVET BYR PÅ UTFORDRINGER OG DET ER VANSKELIG Å VÆRE I JOBB, TILBYR DURAPART NYE VEIER Å GÅ FOR Å KOMME I JOBB. Felles hverdag Biip-biiip 7:00 En meningsfyllt hverdag Å bli sett og verdsatt er bra for selvtilliten. Selvfølelsen blir styrket av å oppleve at man er til nytte og bidrar til verdiskaping.

3 3 LYNBUD Ny uke! Dette er Durapart Takk skal du ha! Supert! tusen takk Durapart er en attføringsbedrift som bidrar til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid, og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet beholder jobben. Durapart er et kommunalt/fylkeskommunalt eid aksjeselskap som er leverandør av arbeidsmarkedstjenester til NAV. Durapart er et kompetansesenter med spisskompetanse på veiledning og undervisning som bidrar til at kursdeltakere får ny erkjennelse og en ny start. Hovedkontoret er på Krøgenes i Arendal, med avdelinger på Vinterkjær i Risør, samt på Hisøy og Moltemyrsvingen i Arendal. Helg sammen y uke! Takk skal du ha! Takk skal du ha! Supert! Supert! tusen takk tusen takk Helg sammen Helg sammen Endelig Endelig helg, etter helg, en etter en travel uke!! travel uke!! Nyere forskning viser at arbeidstakere med helseplager blir friskere av å være i arbeid enn å være hjemme. (Per Fugelli)

4 4 ØKT LIVSMESTRING MED MENTAL OG FYSISK TRENING Å DU ed deg et ditt? MESTRING OG MOTIVASJON GIR ØKT SELVFORSTÅELSE. SELVFORSTÅELSE ER EN FORUTSETNING FOR Å GJØRE GODE VALG. FYSISK AKTIVITET ER LAGT OPP SLIK AT ALLE KAN DELTA. GJENNOM ØVELSER OG REFLEKSJON FÅR DELTAKERNE PRAKTISKE VERKTØY TIL Å MESTRE EGEN HVERDAG. Økt nærvær Stress, i form av smerter angst, depresjon, søvnproblemer og høyt blodtrykk, er ofte kroppens måte å si i fra om at ting ikke er bra. Det er mulig å unngå hyppige og lange sykefravær hvis arbeidstaker og arbeidsgiver lytter til signalene og gjør forebyggende grep. Durapart har kompetanse på stressmestring og tilbyr trening i å bli flinkere til å lytte til kroppens signaler. Vi gir mennesker med helseutfordringer mulighet til å teste ut ulike arbeidsoppgaver og kartlegge sine praktiske ferdigheter og teoretiske kunnskaper. Vi arbeider målrettet for å bygge motivasjon, mestringsfølelse og styrke den enkeltes ressurser slik at veien tilbake i jobb skal bli kortere. Det du gir oppmerksomhet får oppmerksomhet Vi i Durapart har spisskompetanse på veiledning og undervisning som bygger på prinsippene for kognitiv terapi. Ved å rette blikket mot muligheter og få et mer bevisst forhold til egne ressurser, interesseområder og ferdigheter, styrkes motivasjonen og viljen til å skape endring. Men MÅ DU drasse med de hele livet dit Men MÅ DU drasse med deg hele livet ditt? Men MÅ DU drasse med deg hele livet ditt? Det er så TUNGT! Det er så TUNGT! Det er så TUNGT!

5 t lv Lærer å noe nytt n g o Her t Matlyst Bekymring Mind r e smert stressmestring Vet hva jeg vil Masse muligheter og kurs for grupper: Masse muligheter bedre søvn oppmerksomhetstrening/mindfullness Livet er herlig Vet hva jeg vil smertemestring trening etter sykdom/skade resmerte psykomotorisk vurdering og behandling d n i M erutholdenhetstrening t r e styrketrening sm merte core-trening yoga personlig økonomi kosthold og ernæring rus og avhengighet psykisk helse Mening hverd Jeg er ok ndre er Smerte r e t r e m Vi tilbyr både individuell veiledning re e God nok Meningsfull hverdag re Mind r e smert Masse muligheter hva Masse eter h g i l u m G Angst Kan mye dt Sover go Gode kolleger God 5 Lærer noe nytt Funnet meg selv yst ye m n a K Lærer tt ynå n e Her og o n Føler meg fri Angs Vet jeg vil Men h Jeg e ok Be Livet er herlig Vet hva jeg vil Livet herl

6 6 VI FÅR FOLK I JOBB MESTRING MENTALT OG FYSISK ØKER MOTIVASJON OG MOT TIL Å MØTE ARBEIDSLIVETS MULIGHETER. VI TILPASSER VÅRE TILBUD OG SKREDDERSYR KURS SLIK AT DE LEDER TIL JOBB. Profesjonell veiledning og skreddersydde kurs for bedrifter coaching karrierevalg jobbsøk arbeidsferdigheter tilrettelegging på arbeidsplassen behov for hjelpemidler motiverende intervju (MI) endrings-og utviklingsprosesser norskopplæring for fremmedspråklige Vi tilbyr både individuell veiledning og gruppesamlinger/gruppeprosesser. Jobb & Karrieresenteret Jobb & Karrieresentert på Durapart er selve ryggraden i prosessen fram mot jobb. Her får du veiledning og verktøy som fører fram til målet ditt - jobb! Tjaaa Nja... Hmm

7 7 Hva i all verden holder du på med? CV Jeg tetter hull i CVen... LYNBUD CV YESS! Jeg tetter hull i CVen... Kanskje Dette er MEG!

8 8 ARBEIDSPRAKSIS MED TETT OPPFØLGING DURAPART HAR ET TETT NETTVERK AV LOKALE ARBEIDS- GIVERE HVOR VÅRE DELTAKERE KAN FÅ PRØVE SEG. BÅDE ARBEIDSSØKERE OG ARBEIDSGIVERE FÅR TETT OG PROFESJONELL OPPFØLGING SLIK AT ARBEIDSPRAKSISEN BLIR EN POSITIV OPPLEVELSE FOR BEGGE PARTER. Hva betyr avtale om arbeidspraksis for arbeidssøkeren? Avklare arbeidsmuligheter og eventuelle behov for tilrettelegging Arbeidspraksis med tett oppfølging Praksis gir kompetanse i tråd med arbeidslivets krav Utprøving av evner og potensiale Arbeidstrening gir ferske referanser og økt selvtillit Arbeidspraksis leder ofte til varig jobb Hva betyr avtale om arbeidspraksis for arbeidsgiveren? Motivert arbeidskraft Skreddersydd oppfølging og veiledning Mindre fare for feilansettelser Samfunnsansvar Bistand med tilrettelegging for et inkluderende arbeidsliv

9 Go id PERSONER FIKK JOBB I 2014 En dag på jobben En GOD dag på jobben En GOD dag på jobben God ide!

10 10 Stopp Vårt samarbeid med Durapart har tilført oss flere medarbeidere som har fått prøvd seg ut i jobben før de fikk fast ansettelse. Vi erfarer at samarbeidet med Durapart har gjort det lettere for oss å få riktig person til stillingen en person som er motivert for jobben som skal gjøres. Vent... ISS Facility Services AS avd Catering, Arendal? Vent...? Gjennom dette samarbeidet har vi fått tilgang til medarbeidere som er anbefalt av veiledere, og Durapart har åpnet døren til en base med arbeidskraft som vi tidligere ikke var klar over eksisterte. Vi erfarer at medarbeidere som er rekruttert gjennom attføringsbedrift ofte har en større lojalitet til arbeidsplassen, noe som kanskje kan komme av en takknemlighet for at vi ville gi de en mulighet. PIZZABAKEREN, Arendal? Vi har hatt stor glede av samarbeidet fordi Durapart har: # stort kontaktnett og gode søkere som vil ut i arbeidslivet, # forhåndsanalyse av hva vi som bedrift søker av personell, # enkle prosedyrer i forbindelse med kandidater for arbeidstrening, # meget god oppfølging av kandidater som har arbeidspraksis hos oss. OTECHOS AS, Tvedestrand

11 SAMARBEID OG NETTVERK 11 DURAPART ER MED I NHO-PROSJEKTET RINGER I VANNET. Durapart er med i Ringer i Vannet nettverket i Agder. Agder-nettverket består av alle attføringsbedriftene i Agder. I tillegg er NAV Arbeidlivsenter i Aust- og Vest-Agder representert. Vi har jobbet med å få på plass rekrutteringsavtaler med bedrifter i vårt geografiske område. Vi har også hatt policy på å tilby tilsvarende avtaler til bedrifter som ikke er medlemmer av NHO. Det spesielle med Ringer-i-Vannet avtalene er at det ligger en gjensidig forpliktelse og et ønske om mer langsiktig kontakt og oppfølging. Felles for alle avtalene er også at Durapart forplikter seg til å stille opp overfor arbeidsgiver også etter en ansettelse så lenge avtalen gjelder. Gjennom de andre attføringsbedriftene i nettverket får vi tilgang til ledige stillinger og et bredere utvalg av kandidater til våre rekrutteringsoppdrag. IMS, Akland Risør Pizzabakeren Servicepartner 1 (tidl. Skatec Agder) Meny Tvedestrand Rema 1000 Tvedestrand Rema 1000 Krøgenes Olsen Handelsgartneri Sør Forsikring AS Tryg Forsikring Kick Treningssenter Othecos TM-huset Tvedestrand TeamTec AS Vårt bedriftssamarbeid og nettverk er imidlertid betydelig større enn disse avtalene tilsier. Vi har daglig kontakt med mange bedrifter og har tett oppfølging både av arbeidssøkere i opplæringspraksis og av sykmeldte eller arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt. Dette skjer alltid i tett samarbeid med nærmeste leder og arbeidsgiver. Medlemskap i lokale næringsnettverk: Arendal Næringsforening Tvedestrand Næringsforening Sørlandsporten Teknologinettverk Agderring NHO Agder Aust-Agder Markedsforum Klimapartner Pr. idag har vi 19 rekrutteringsavtaler: 7 Ringer i Vannet-avtaler og 12 andre avtaler ISS Facility Services Aleris Ungplan Bokhotellet Lyngørporten Lindalgruppen Coventure Thon Hotels, Arendal Bavaria Arendal AS Ringer i vannet Ringer i Vannet (RiV) er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO. NHO-Agder leder dette arbeidet med egen prosjektleder.

12 12 TILBAKEBLIKK PÅ 2014 I 2014 HAR VI FORTSATT DET MÅLRETTEDE ARBEIDET MED Å FÅ FOLK I JOBB. I ÅR HAR 118 PERSONER FÅTT JOBB GJENNOM DURAPART. Gjennom det 3-årige PILAR-prosjektet jobbes det videre med metodeutvikling og kompetanseoppbygging og samarbeidet med næringsliv og arbeidsgivere bærer frukter. Vi samarbeider stadig tettere med arbeidsgivere og utvikler bransjerelevant individuell opplæring. Kravene til kompetanse er utarbeidet i tett samarbeid med arbeidsgivere og bransjen selv. Gjennom Ringer i Vannet samarbeidet får vi tilgang til flere jobber og et nettverk i hele Agder. I 2014 arrangerte vi to jobbmesser hvor til sammen 18 forskjellige arbeidsgivere deltok og ca 150 jobbsøkere fikk møte disse arbeidsgiverne. I august deltok Durapart for 2. gang med stand på Arendalsuka og representerte der også Attføringsbedriftene i NHO Service og Ringer i Vannetsamarbeidet mellom Attføringsbedriftene og NHO. I desember inngikk Durapart Vinterkjær avtale om medlemskap i STN Sørlandets Teknologinettverk. Denne type medlemskap styrker kontakten med lokalt næringsliv. «Årets nøkkel» 2014 ble tildelt Fredrik Jansen som i sine selskaper Pizzabakeren og Servicepartner 1 har vært en svært god samarbeidspartner knyttet til praksisopplæring og rekruttering.

13 13 Konferanser og samarbeid I forbindelse med Arendalsuka i august arrangerte vi konferansen «Kunnskap og ledelse i arbeidslivet». Dette gjorde vi i samarbeid med Eureka Kompetanse og Arendalskonferansen. Vi har gjennom året arrangert flere påfyllsamlinger for kolleger, samarbeidspartnere og jobbsøkere. I september hadde vi besøk av Ingvar Wilhelmsen med foredraget «Konge i eget liv». Samlingene har blitt godt mottatt. I oktober arrangerte vi, som en avslutning på doktorgradsstipendiatet vi sponset, konferansen om arbeid og psykisk helse. Dette gjorde vi sammen med UiA, NHO, LO, FFO og Mental helse. Eiermøter og eiersamarbeid Duraparts «Eierprosjekt» var i 2014 inne i sitt andre år og har som mål å øke kunnskapen om Durapart hos eierne og tilby merverdi gjennom utvidet samarbeid. «Kunnskap og ledelse i arbeidslivet» var et av resultatene av dette samarbeidet. Det ble gjennomført flere eiermøter i løpet av året, og eiermøtet i november satte anbudsutsetting, konkurranse og aktivt eierskap på agendaen. Høsten 2014 gjennomførte vi i samarbeid med Arendal kommune en pilot knyttet til jobbrettede kurs for mottakere av sosialstønad. Dette har ført til leveranser våren Disse kursene har fått navnet «Fast Track». Vi har gjennom medlemskap i lokale næringsforeninger og nettverk deltatt på frokostmøter og samlinger og på den måten gjort Durapart kjent og skaffet oss gode kontakter inn i næringslivet. Vil jeg? Klarer jeg? For sent! Skal jeg? Tør jeg? Må jeg? Slapp av. Det kommer flere tog.

14 14 STYRETS BERETNING STYRET Tormod Vågsnes (styreleder) 2 Ingrid Skårmo (nestleder) 3 Atle Svendal 4 Torhild K. Gregersen 5 Bjørg Haaland Bjørnstad 6 Anne Mari Graver (ansattes representant) 7 Alf Thore Bergersen (ansattes representant) 1 2 5

15

16 16 RESSURSSENTERET - OPPDRAG FOR NAV VÅR KJERNEVIRKSOMHET ER Å BIDRA TIL AT FOLK KOMMER I NY JOBB ELLER KLARER Å STÅ I DEN JOBBEN DE ALLEREDE HAR. HOVEDKONTORET VÅRT ER PÅ KRØGENES I ARENDAL, MED AVDELINGER PÅ HISØY OG MOLTEMYR, SAMT PÅ VINTERKJÆR I RISØR. Ressurssenteret som leverer tjenestene til NAV hadde ved utgangen av året 28 ansatte. 11 ulike tjenester ble levert, og omsetningen ble på kr 39,3 millioner. Skjermede tjenester Durapart ble i 2014 godkjent av NAV som leverandør av skjermede tiltak for nye 6 år. Disse tjenestene har som hovedformål å hjelpe personer med midlertidig eller varig nedsatt arbeidsevne tilbake i det ordinære arbeidslivet eller tilby varig skjermet og tilrettelagt jobb på Durapart. Arbeidspraksis internt eller eksternt med tett oppfølging Noen har behov for å ha lengre tid på seg til å avklare hvor mye de klarer å jobbe og å komme i mål med yrkesvalget. Vi har fokus på jobbsøk, intervjutrening, CV, testing av mulige arbeidsoppgaver og om nødvendig utprøving og opplæring på ny arbeidsplass for å styrke muligheten til å få et ordinært arbeid. I fjor gjennomførte 111 personer denne tjenesten som kalles APS. 28 personer fikk ordinær jobb eller arbeidspraksis som NAV fulgte opp i sluttfasen mot ordinær lønn. APS kan vare inntil 2 år, og i snitt var arbeidssøkerne i APS i 8,4 måneder. Vi tilbyr også fagopplæring Vi er godkjent lærebedrift i mange fag, og i fjor hadde vi 4 lærlinger. En av dem fullførte fagbrevet i Salgsmedarbeiderfaget og fikk ordinær jobb i etterkant. De øvrige lærlingene har vi i hhv Tavlemontørfaget, IKT Service og Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi har også 1 praksiskandidat i Barne- og ungdomsarbeiderfaget Ungdom, rus og psykiatri Durapart har hatt ulike typer tjenester for denne gruppa. I Østregionen har vi hatt tilbud til personer i alderen år og som har behandlerkontakt i DistriktsPsykiatrisk Senter (DPS) i Tvedestrand. Tilbudet er kjent som HEART og står for et Helsefremmende og Arbeidsrettet Tiltak. Det var til enhver tid 10 personer som fikk dette tilbudet som kan vare i inntil 2 år. I løpet av 2014 var det 10 personer som sluttet, derav 3 til andre aktive tiltak. Usikkerhet rundt hvor mye en person klarer å jobbe? Avklaringstiltaket skal i løpet av 4 uker avklare og kartlegge arbeidsevne og yrkesvalg gjennom karriereveiledning, undervisning og/eller utprøving i reelle arbeidsmiljøer. Avklaringstiltaket har hatt økt aktivitet i 2014 som følge av at mange måtte få avklart sin arbeidsevne før arbeidsavklaringspengene fra NAV utløp. Avklaringen er individuell og i 2014 benyttet 343 personer seg av dette tilbudet.

17 17 I Arendal har vi hatt et tilbud til ungdom mellom 18 og 35 år og som har behandler på Avdeling for Rus- og Avhengighet (ARA) på Sørlandet Sykehus. De kan komme fra alle kommuner i Aust-Agder og vi har hatt 8-10 plasser til disposisjon. Målet for denne gruppa har vært å være rusfrie, styrke jobbidentiteten samt øke muligheten for å skaffe seg ordinær jobb. Det var 10 personer som sluttet i løpet av året, derav 2 til ordinær jobb. Dette tilbudet kaller vi Mestringsveier til arbeid. Hva skal jeg velge..? Voksne rusavhengige Vi har i flere år hatt tilbud til voksne rusmisbrukere som er tilknyttet LegemiddelAssistert Rehabilitering (LAR) på Sørlandet Sykehus. Målsettingen er også her at deltakerne får et normalt liv med arbeid og gode mestringsopplevelser. Vi hadde 7 plasser her i fjor og det var 9 deltakere som sluttet i løpet av året, derav 1 til utdanning. Varig arbeidstilbud på Durapart for personer med uføretrygd Hva bare ble JegDet Vi harsk21 til denne målgruppa. var kungsjeplasser dde? lin d an dager helt hnoen 1 som sluttet i fjor. Noen har i perioder.. e lamm t. i uka med arbeidspraksis ute i det ordinære næringslivet. Vi har også en gruppe eldre arbeidstakere som har vanlig lønn og tariffavtale med bedriften, men som får tilrettelagt arbeidet pga helseutfordringer. Ved utgangen av året var det 21 personer som hadde dette tilbudet, og det tas ikke inn nye arbeidstakere i dette tiltaket som kalles Tilrettelagt Arbeid (TIA). Hva skjedde? bare Jeg ble dlingshelt han.. lammet.

18 18 Konkurranseutsatte tjenester Disse tjenestene har vært lyst ut som offentlige anskaffelser og er vunnet i konkurranse med mange ulike aktører. Sykmeldt og/eller har behov for å komme raskere tilbake til jobb? Vi gjennomførte i fjor 6 kurs i Arbeidsrettet rehabilitering (ARR). Kursene varer fra 4-6 uker og har hovedfokus på å mestre helsemessige- og sosiale hindre for å kunne delta i arbeidslivet igjen. Det gjennomføres også møter med arbeidsgiverne for de som har et arbeidsforhold. 78 personer gjennomførte kurset. 24 gikk tilbake i jobb og 35 gikk videre til ulike andre aktive løsninger. Vi hadde også 72 personer som i 2014 fikk individuell oppfølging på timesbasis. 30 av dem gikk ut i ordinær jobb og 27 gikk til andre aktive løsninger. Noen fikk oppfølging i etterkant av ARR-kurset, noen fikk oppfølgingstilbudet mens de var i arbeidspraksis og noen fikk dette tilbudet for å gjennomføre karrierveiledning og/eller drive med aktiv jobbsøking. Jobbsøkerkurs for langtidsledige arbeidssøkere 6 kurs med varighet fra 4-8 uker ble gjennomført. Det var totalt 81 arbeidssøkere som deltok. 36 av dem fikk ordinær jobb og 5 gikk til ulike andre aktive løsninger. Kurs til bedrifter sier du? Høres helt UMULIG UT, spør du meg I 2014 holdt vi kurs for 6 ulike bedrifter/ organisasjoner. Det var kortvarige kurs i Mindfulness, karriereveiledning, Motiverende Intervju med diabetespasienter og lederutvikling. Det UMULIGE tar bare LITT lengre tid sier du? Høres helt UMULIG UT, spør du meg Det UMULIGE tar bare LITT lengre tid

19 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 19 BEDRIFTEN ARBEIDER SYSTEMATISK MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I HENHOLD TIL INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN. Bedriften er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste: Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidsmiljøet ansees som godt, og alle tiltak som påvirker arbeidsmiljøet behandles i bedriftens Arbeidsmiljøutvalg. Sykefravær Bedriften er en IA bedrift og underskrev ny IA avtale i Sykefraværet i 2014 var 6,6% mot 8,9% i Skader Det var i 2014 ingen alvorlige personskader eller skader på selskapets eiendeler, men 5 mindre arbeidsrelaterte personskader er registrert. Bedriften har en målsetting om null skader, og samtlige rapporterte skader er behandlet i Arbeidsmiljøutvalget og tiltak er iverksatt der hvor dette er mulig. Likestilling Bedriften hadde ved utgangen av året 123 fast ansatte hvorav 58 menn og 65 kvinner, og bedriften har en kvinneandel på 53%. Bedriftens styre består av 4 kvinnelige og 3 mannlige styremedlemmer, noe som gir en kvinneandel på 57%. Diskriminering Bedriftens ansettelsespolicy er tydelig på at ansettelser skal baseres på kvalifikasjoner, og mangfold og et positivt menneskesyn er grunnleggende verdier. Vår lønnspolitikk er tydelig på at lønn er kun knyttet til stillingskategori og ansiennitet, og lønnstabell er tilgjengelig for de ansatte. Bedriftens bygningsmasse er gjort tilgjengelig for personer med nedsatt fysisk funksjonsevne. Ytre miljø Bedriften har en virksomhet som i svært liten grad påvirker det ytre miljø i form av forurensning og støy. Bedriften er medlem av Klimapartnere og RENAS og er sertifisert i henhold til miljøstandarden NS-EN-ISO eller Miljøfyrtårn (barnehage). Bedriften hadde i 2014 totalt en avfallsmengde på ca. 141 tonn hvorav ca. 106 tonn ble resirkulert. Dette er en resirkuleringsgrad på 75 % (60% året før). Strømforbruket var i 2014 på 1,57MW, en 14% reduksjon fra året før. Bedriften har gjennomført ENØK tiltak gjennom flere år, og i 2014 er det fokusert på forbedring av ventilasjonsanlegg og optimalisering av videreutvikling av varmepumpeteknologi.

20 20 DURAPARTS AVDELINGER DURAPARTS HOVED- KONTOR ER LOKALISERT PÅ KRØGENES I ARENDAL MED AVDELING PÅ VINTERKJÆR I RISØR. Duraparts interne produksjonsavdelinger/arbeidstrenings-avdelinger består av Esso Hisøy servicestasjon, Moltemyrskogen barnehage, Profilsenteret, Vaktmestertjenester og Elektronikkavdelingen. Esso Hisøy Servicestasjon er lokalisert på Hisøy og er en opplæringsarena innen salg og service og første start mot bilmekanikerfaget. Esso Hisøy er samtidig en fin arena for utprøving av arbeidssøkere som ønsker en jobb innen butikk eller andre servicefag. Moltemyrskogen barnehage Profilsenteret tilbyr bl.a. skilt, foliering og profilartikler. Avdelingen tilbyr fagopplæring som profileringsdesigner, varierte arbeidsoppgaver samt er arbeids-plassen for flere i Tilrettelagt Arbeid og Varig Tilrettelagt Arbeid. Tjenester ivaretar vaktmester og renholdsoppgaver på Duraparts bygningsmasse og tilbyr arbeidsoppgaver til personer i de skjermede tiltakene. I begrenset omfang tilbyr også avdelingen tjenester til det private og offentlige næringsliv. Innen området tjenester inngår også drift av Duraparts egne kantiner på Krøgenes og på Vinterkjær samt cateringvirksomheten på Vinterkjær. Elektronikkavdelingen holder til både på Krøgenes og Vinterkjær. Avdelingen tilbyr varierte arbeidsoppgaver til mange i tiltakene varig Tilrettelagt Arbeid og Tilrettelagt Arbeid samt et bredt spekter av arbeidstreningsoppgaver. er en stor barnehage med plass til barn. Barnehagen er en del av Moltemyr oppvekstområde og leier ut lokaler til SFO. Barnehagen er en attraktiv arena både for opplæring innen barneog ungdomsarbeiderfaget og for utprøving av de som planlegger jobb innen omsorgsyrker. Vaktmestertjenester

21 21 Forsovet meg - igjen! Takk og pris - det er søndag!

22 22 OMSETNING, RESULTAT OG FINANSIELLE FORHOLD ÅRSREGNSKAPET GIR ET RETTVISENDE BILDE AV EIENDELER OG GJELD, FINANSIELL STILLING OG RESULTAT. FORUTSETNINGENE FOR FORTSATT DRIFT ER TIL STEDE OG TATT HENSYN TIL I ÅRSREGNSKAPET. Budsjettert omsetning for 2014 var kr 131,9 millioner med et budsjettert underskudd på kr 3,5 millioner. Omsetning ble kr 136,4 millioner med et underskudd på kr 1,9 millioner. Salgsinntekter for produksjon og tjenester ble redusert med kr 1,2 millioner i forhold til Salg av kvalifiseringstjenester ble redusert med kr 2,7 millioner. Poster som spesielt har påvirket årets resultat: Varekostnad er økt på grunn av økt press på marginer og endring i produktportefølje Andre driftskostnader er redusert med kr 4,7 millioner. Om lag halvparten av dette skyldes redusert vedlikeholdsbehov og resten er knyttet til effektivisering og generelle kostnadsreduksjoner. De to utviklingsprosjektene som er satt i gang for å øke samarbeid med næringsliv og eiere har hatt en kostnad på kr 2,6 millioner i 2014.

23 23 Egenkapitalprosenten er ytterligere styrket og er ved utgangen av året 58,2 %. En sterk egenkapital gir fortsatt mulighet til videre satsning i forhold til fastlagt strategi. Selskapet styrer mot å ha en akseptabel kredittrisiko, renterisiko og valutarisiko. Større nye kunder blir kredittvurdert. Selskapet har sikret mesteparten av rentebærende gjeld med fastrentebetingelser ut juni Selskapet er i liten grad eksponert for valutasvingninger. Arendal, 27. april 2015 Tormod Vågsnes (styreleder) Atle Svendal Ingrid Skårmo (nestleder) Alf Thore Bergersen Torhild K. Gregersen Anne Mari Graver Bjørg Haaland Bjørnstad Helge Woie (fungerende daglig leder)

24 RESULTATREGNSKAP Note Salgsinntekt Salg kvalifiseringstjenester 2 / Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Driftsresultat Renteinntekter Annen finansinntekt Rentekostnader Annen finanskostnad Årsresultat Anvendelse/dekning av årsresultatet Annen egenkapital Sum anvendelse/dekning BALANSE Balanse EIENDELER Note VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

25 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 6 / Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Arendal, 27. april 2015 Tormod Vågsnes (styreleder) Atle Svendal Ingrid Skårmo (nestleder) Alf Thore Bergersen Torhild K. Gregersen Anne Mari Graver Bjørg Haaland Bjørnstad Helge Woie (fungerende daglig leder)

26 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordn Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 0 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter

27 NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Det er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat. For å gjøre årsregnskapet lettere å lese er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/ kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper, presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare blir kostnadsført. Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år. Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter først inn - først ut -prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for tilvirkede varer er direkte materialer, direkte lønn samt andel av indirekte tilvirkningskostnader, mens kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Fra endret selskapet sin pensjonsordning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd. Skatt Selskapet er ikke skattepliktig. 27 Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 LYNBUD LYNBUD YNBUD L

ÅRSRAPPORT 2015 LYNBUD LYNBUD YNBUD L DU BN YL BU LY N D BU N LY D ÅRSRAPPORT 2015 2 Å VÆRE I JOBB STYRKER LIVSKVALITETEN Å VÆRE I JOBB OG HA ET BALANSERT SAMSPILL MELLOM JOBB OG FRITID BETYR MYE FOR EN GOD LIVS- KVALITET. NÅR LIVET BYR PÅ

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Salgsinntekt 52 388 575 51 672 611 Annen driftsinntekt 2 648 938 3 740 160 Sum inntekter 55 037 513 55 412 771 Lønnskostnad 2 23 983 995 24 323 325 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13 ARBEIDSSERV10E INNHOLD Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12 Revisjonsberetning side 13 Årsberetning Selskapets virksomhet/beliggenhet: Selskapets

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS

Årsregnskap. Sørumsand ASVO AS Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad

Detaljer