As time goes by Aldring, generasjon og velferd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "As time goes by Aldring, generasjon og velferd"

Transkript

1 As time goes by Aldring, generasjon og velferd V. Norske kongress i aldersforskning, Voksenåsen, desember 2011 PROGRAM DAG Registrering og kaffe Åpning Magnus Rindal, direktør, NOVA Petter Øgar, ekspedisjonssjef, Helse- og omsorgsdepartementet Plenum As time goes by, org. Svein Olav Daatland, NOVA En moderne pårørendepolitikk, Kåre Hagen, BI Är närhet till döden ett hot mot människovärdet? Lars Andersson, Linköping Universitet Livsløp, aldring og generasjon, Britt Slagsvold, NOVA 1. Aldrende samfunn, bærekraftig omsorg? (org. Marijke Veenstra & Svein Olav Daatland, Morgendagens eldre: et langt liv med god helse? Marijke Veenstra, NOVA Pleie- og omsorgstjenester i framtiden hva vet vi? Julie Kjelvik, Statistisk sentralbyrå Formell eldreomsorg i Norge: i går, i dag og i morgen, Berit Otnes, Statistisk sentralbyrå Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang? Helene Aksøy, NOVA Aldringen av befolkningen og den sosiale kontrakten, Svein Olav Daatland, NOVA Symposium 1 og 2 2. Den fjerde alderen (org. Tor Inge Romøren, Høgskolen i Gjøvik) Samhandlingskjeden kronisk syke helhetlige helsetjenester i hjemmet, Helge Garåsen, NTNU Smerte og adfersproblemer blant pasienter med demens, Bettina Husebø, Universitetet i Bergen Den fjerde alderen, Tor Inge Romøren, Senter for omsorgsforskning Øst, Høgskolen i Gjøvik Lunsj

2 1. Tjenester og tjenestebrukere (org. Svein Olav Daatland, Deltakelse for eldre som mottar hjemmetjenester en verdibasert prosess, Aud Elisabeth Witsø, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kjennetegn ved eldre med psykoser, et pilotprosjekt, Ronny Nielsen m. fl., Diakonhjemmets sykehus Organisering for kontinuitet i hjemmesykepleien: et ledelsesparadoks, Edith Roth Gjevjon m. fl., Senter for omsorgsforskning Øst, Høgskolen i Gjøvik Aktiv aldring er målet gjelder det også for eldre som mottar kommunale hjemmetjenester? Kjersti Vik, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intervensjon i sykehjem i stedet for innleggelse i sykehus av personer med atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens, Stein- Arne Hval m. fl., Diakonhjemmets sykehus Demens (org. Reidun Ingebretsen, Demens og eldre innvandrere en kunnskapsoppsummering, Manmeet Kaur & Ragnhild Spilker, NAKMI Smerte hos eldre sykehjemspasienter med demens uten språk, Karin Torvik, Senter for omsorgsforskning Midt-Norge, Høgskolen i Nord-Trøndelag Norwegian senior centre users views on including older people with intellectual disability. Susan Balandin & Anne Kristin Ingvaldsen, Høgskolen i Molde En feriereise som en kulturaktivitet for personer med demenslidelse på bo- og omsorgssenter, Ragnhild Skaar & Ulrika Söderhamn, Senter for omsorgsforskning Sør, Universitetet i Agder Støttekontakter viktige støttespillere i demensomsorgen, Aud Johannesen, Nasjonalt kompetansesenter for demens & Anders Möller, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Usability and accessibility for persons with dementia, Riitta Hellman, Karde AS 3. Omsorgstjenester i endring (org. Rolf Rønning, Høgskolen i Lillehammer) Sykehjem og marked, Anders Kvale Havig, NOVA og Senter for omsorgsforskning Øst, Høgskolen i Gjøvik Gamle dilemmaer, nye tider, Mia Vabø, NOVA Brukervalg til brukernes beste, Rolf Rønning, Høgskolen i Lillehammer Symposium 3 og 4 4. Hormontilskudd i eldre år (org. Arnhild Valen-Sendstad, Lovisenberg diakonale sykehus Aldring, menn og hormoner, Bernt Kvarstein, Aker sykehus Tilskudd av kvinnelige hormoner i eldre år, Arnhild Valen-Sendstad, Lovisenberg diakonale sykehus Velkomstdrink og musikalsk innlegg Livet en reise i ord og toner, Helene Sogge, Hilde Refvem, Marianne Graff & Arnhild Valen-Sendstad Middag

3 PROGRAM DAG 2 3. Funksjonshemming og aldring (org. Kirsten Thorsen, Fatigue når kroppen streiker. Aldring med multippel sklerose (MS), Vigdis Hegna Myrvang, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Kontinuitet, brudd og mestring etter skade i voksen alder, Reidun Ingebretsen, NOVA A Case Study of Public Space and Acquired Impairment, Susan Lingsom, NOVA Å leve lenge med en sjelden diagnose. Identitetsforvaltning mellom roller og kategorier, Kirsten Thorsen, NOVA Er Vygotskys sosiokultuelle teori om høyere mentale funksjoner egnet til å rydde opp i de mange hypoteser og teorier om kognitiv aldring? Kolbein Lyng, Høgskolen i Molde Registrering dagkonferanse Bolig og nærmiljø (org. Ivar Lima, Inntektssikring eller boligpolitikk? Bostøtte til eldre, Siri Ytrehus, Høgskolen i Buskerud & Viggo Nordvik, NOVA Dybdeintervjuer omkring temaet å bo med Institusjonell Etnografi som metode, Eli Kjersem, Høgskolen i Molde Tittel, Kirsten Danielsen, NOVA Stedstilknytning i eldre år, Ivar Lima, NOVA Family, welfare state and ageing (org. Katharina Herlofson, Welfare states and elder care, Hans-Joachim von Kondratowitz, Deutsches Zentrum für Altersfragen, Berlin Equal ageing in the future? Lars Andersson, Universitetet i Linköping Balancing generations, Svein Olav Daatland, NOVA Social health inequalities in ageing populations, Marijke Veenstra, NOVA Symposium 5 og 6 6. Aktiv aldring (org. Per Erik Solem, Hva kan Det europeiske året for aktiv aldring 2012 bidra til? Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk Eldre i full vigør? En eksplorativ studie av Arie Shiroms vigor -konsept, Reidar Mykletun & Trude Furunes, Universitetet i Stavanger Aktiv aldring gjennom yrkesaktivitet, frivillig arbeid og fritidsaktiviteter. Endringer etter pensjonering, Per Erik Solem, NOVA Tanker om pensjonering blant eldre akademikere, Trude Furunes & Reidar Mykletun, Universitetet i Stavanger

4 5. Livskvalitet (org. Thomas Hansen, Livskvalitet blant syke norske eldre som mottar kommunal hjelp en teoretisk modell, Liv Halvorsrud, Høyskolen Diakonova What is important to older adults quality of life? Mary Kalfoss, Høyskolen Diakonova Livssyn, livsstil og helse hos eldre, Liv Wergeland Sørbye, Diakonhjemmets høgskole Omsorg til nære pårørende: er det belastende for mental helse og livskvalitet? Thomas Hansen & Britt Slagsvold, NOVA Lunsj Familie og generasjoner (org. Gunhild Hagestad, Hvem blir besteforeldre og stebesteforeldre? - Sosial ulikhet blant kvinner og menn født , Turid Noack & Lars Dommermuth, Statistisk sentralbyrå Uformell omsorg og yrkesaktivitet i Norden, Niklas Jakobsson, NOVA En registerbasert studie av betydningen av familiens ressurser for eldres kreftoverlevelse, Astri Syse m. fl., Kreftregisteret "Det beste ville vært å være sammen med HELE familien min." Eldre flyktningers transnasjonale følelses- og familiearbeid, Marith Gullbekk Markussen, Høgskolen i Oslo Omsorg i et tregenerasjonsperspektiv, Katharina Herlofson & Gunhild Hagestad, NOVA Plenum (org. Britt Slagsvold, U-kurve for sammenhengen mellom alder og lykke? Ottar Hellevik, Universitetet i Oslo Historical perspectives on ageing, Hans-Joachim von Kondratowitz, Deutsches Zentrum für Altersfragen, Berlin Hva aldersforskere sier og skriver om det å bli gammel selv, Gunhild Hagestad, NOVA

5 Posterpresentasjoner Viktige faktorer for opplevelse av egenomsorg blant hjemmeboende eldre i Sør-Norge, Bjørg Dale, Ulrika Söderhamn & Olle Söderhamn, Senter for omsorgsforskning Sør, Universitetet i Agder Terskler for vedtak om sykehjemsplass, Brynjar Landmark & Edith Roth Gjevjon, Senter for omsorgsforskning Øst, Høgskolen i Gjøvik Eldre og rusbruk, Einar Grøndalen, Nettverk eldre og rus Oslo (sentrumsbydelene i Oslo, Kompetansesenter Rus- Oslo og Lovisenberg Diakonale Sykehus) Helsetjenester til eldre et samarbeid mellom Diakonhjemmet sykehus og Diakonhjemmet høgskole om klinikk, forskning og mastergradstudium, Kari Midtbø Kristiansen, Jorunn M. Rørvik m.fl., Diakonhjemmet sykehus og Diakonhjemmet høgskole "Ja, det var en tid det og". En kvalitativ studie av syv fortellinger fra 2.verdenskrig, Rita von Porat, Høgskolen i Oslo. Helse og egenomsorg hos en gruppe eldre personer med sterk opplevelse av sammenheng og som bor i landstrøk i Sør-Norge, Ulrika Söderhamn, Bjørg Dale & Olle Söderhamn, Senter for omsorgsforskning Sør, Universitetet i Agder ACCESS life course infrastructure tilgang til livsløpsdata, Ivar Lima m. fl., NOVA og SSB

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING Program Onsdag 22. oktober 2014 Sted: Quality Hotel Gardermoen 0900 Registrering. Kaffe og enkel servering. 1000 Velkommen! 1015 Prioritering mellom eldre og yngre tjenestemottakere Heidi Gautun, forskningsleder,

Detaljer

Bærekraftig omsorg? Familien, velferdsstaten og aldringen av befolkningen

Bærekraftig omsorg? Familien, velferdsstaten og aldringen av befolkningen Bærekraftig omsorg? Familien, velferdsstaten og aldringen av befolkningen SVEIN OLAV DAATLAND & MARIJKE VEENSTRA (RED.) Rapport nr 2/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Internasjonalisering En av utfordringene er å styrke den internasjonale. annet tilgangen på prosjektmidler

Internasjonalisering En av utfordringene er å styrke den internasjonale. annet tilgangen på prosjektmidler i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 3 06 Bjørn Hvinden til NOVA Veier inn i fattigdom Seksuelle overgrep mot barn Longitudinell Ung i Oslo Eldre år

Detaljer

Jeg har mistet min kjære for andre gang

Jeg har mistet min kjære for andre gang Jeg har mistet min kjære for andre gang Flytting fra hjemmet til skjermet enhet for personer med demens, ektefellers opplevelser Linn Hege Førsund Mastergradsoppgave ved Avdeling for helsefag HØGSKOLEN

Detaljer

Eldre år, lokale variasjoner Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) runde 1

Eldre år, lokale variasjoner Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) runde 1 Eldre år, lokale variasjoner Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) runde 1 BRITT SLAGSVOLD & SVEIN OLAV DAATLAND (RED.) Med bidrag også fra Morten Blekesaune, Sten-Erik

Detaljer

Den nordiske velferdsmodellen Den nordiske velferdsmodellen har vist seg mer levedyktig enn hva mange spådde, forteller

Den nordiske velferdsmodellen Den nordiske velferdsmodellen har vist seg mer levedyktig enn hva mange spådde, forteller i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Den nordiske velferdsmodellen under lupen NordForsk har bevilget 36 millioner kroner over 5 år til et nytt Nordic

Detaljer

Til saman er det løyvt 10,9 millionar kronar til dei to prosjekta, som skal gå fram til 2010 og 2011. Kunnskapsløftet Prosjektet «Kunnskapsløftet

Til saman er det løyvt 10,9 millionar kronar til dei to prosjekta, som skal gå fram til 2010 og 2011. Kunnskapsløftet Prosjektet «Kunnskapsløftet i n f o - Nyhendebrev frå Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring Nr. 4 06 11 millionar til skuleforsking Familieråd fungerer Besteforeldre i dag Internasjonale impulsar Nye tankar

Detaljer

neste ble gjennomført i 2002, med vel 11.000 deltakere.

neste ble gjennomført i 2002, med vel 11.000 deltakere. i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 3 05 Gode data om ungdom Heroinens unge innvandrere Bedre læringsmiljø Seminar, tidsskrift, utvalg Eksterne publikasjoner

Detaljer

ANNE HELSET MARIT LAUVLI HANS CHRISTIAN SANDLIE

ANNE HELSET MARIT LAUVLI HANS CHRISTIAN SANDLIE Norske pensjonister og norske kommuner i Spania ANNE HELSET MARIT LAUVLI HANS CHRISTIAN SANDLIE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 3/2003 Norsk institutt for forskning

Detaljer

Årsrapport 2009 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring

Årsrapport 2009 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring Årsrapport 2009 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) NOVA blei etablert i 1996 som eit forvaltningsorgan med

Detaljer

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING. Sammendrag. Parallellsesjoner

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING. Sammendrag. Parallellsesjoner Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING Sammendrag Parallellsesjoner Sesjon 1 Demens Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE

Detaljer

Omsorg for eldre med minoritetsetnisk bakgrunn

Omsorg for eldre med minoritetsetnisk bakgrunn Når hjemme er et annet sted Omsorg for eldre med minoritetsetnisk bakgrunn BJØRG MOEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/02 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Rusproblemer blant eldre er ofte

Rusproblemer blant eldre er ofte Rus Rusproblemer blant eldre Av Siri Ytrehus professor ved Diakonhjemmet høgskole, Institutt for sykepleie og helse, Oslo, hvor hun er faglig ansvarlig for et masterprogram i helse- og sosial faglig arbeid

Detaljer

Forskningsinstrumentene i NorLAG

Forskningsinstrumentene i NorLAG Forskningsinstrumentene i NorLAG NorLAG1 og LOGG/ NorLAG2 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA, 2012 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble

Detaljer

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Årsrapport 2006 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) NOVA ble etablert i 1996 som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

SENTERBLADET 2012/2013 SMAKEBITER PÅ HVA SOM SKJER

SENTERBLADET 2012/2013 SMAKEBITER PÅ HVA SOM SKJER SENTERBLADET 2012/2013 SMAKEBITER PÅ HVA SOM SKJER INNHOLD Innledning Senter for omsorgsforskning Sør Senter for omsorgsforskning Vestlandet Senter for omsorgsforskning Midt-Norge Senter for omsorgsforskning

Detaljer

Presentasjoner fra Sentrene

Presentasjoner fra Sentrene Sykehjem som læringsmiljø Mari Wolff Skalvik Presentasjoner fra Sentrene Presentasjonen tar utgangspunkt i avhandlingen Nursing homes as learning environments: A study of experiences and perceptions of

Detaljer

Er det belastende å gi omsorg til nære pårørende? Sammenhenger mellom å yte pleie og mental helse og livskvalitet

Er det belastende å gi omsorg til nære pårørende? Sammenhenger mellom å yte pleie og mental helse og livskvalitet Er det belastende å gi omsorg til nære pårørende? Sammenhenger mellom å yte pleie og mental helse og livskvalitet Thomas Hansen (han@nova.no), Britt Slagsvold & Reidun Ingebretsen Definisjoner Omsorgsgiving

Detaljer

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Liv Wergeland Sørbye, Else Vengnes Grue, Einar Vetvik RAPPORT 2009/5 Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Nyere norsk forskning relatert til helse- og sosialtjenesten 1 Denne rapporten er

Detaljer

Aktivitet og deltakelse for eldre et middel for å nå helsepolitiske mål om aktiv aldring

Aktivitet og deltakelse for eldre et middel for å nå helsepolitiske mål om aktiv aldring Aktivitet og deltakelse for eldre et middel for å nå helsepolitiske mål om aktiv aldring Ergoterapi har som mål å fremme aktivitet og deltakelse for alle (Borg, Runge, Tjørnov, Brandt & Madsen, 2007; Christiansen

Detaljer

Helse, helseatferd og livsløp

Helse, helseatferd og livsløp Helse, helseatferd og livsløp Resultater fra LOGG og NorLag MARIJKE VEENSTRA IVAR ANDREAS LIMA SVEIN OLAV DAATLAND Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 3/2009 Norsk

Detaljer

Eldres situasjon i samfunnet og diskriminering av eldre

Eldres situasjon i samfunnet og diskriminering av eldre Eldres situasjon i samfunnet og diskriminering av eldre En litteraturstudie på oppdrag av Diskrimineringslovutvalget, Barne- og likestillingsdepartementet Per Erik Solem Norsk institutt for forskning om

Detaljer

Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang?

Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang? Opp omsorgstrappen og inn i sykehjem. Trinn for trinn eller i store sprang? Nære pårørendes fortelling om en nær slektnings vei til fast plass i sykehjem PoPAge kvalitativ Intervjuer av nærmeste pårørende

Detaljer

Omslagsillustrasjon: Stockmarket/Tom Stewart Omslagsdesign: Bergsnov, Mellbye & Rosenbaum. Trykk: GCS as Opplag: 250. Oslo, desember 2000

Omslagsillustrasjon: Stockmarket/Tom Stewart Omslagsdesign: Bergsnov, Mellbye & Rosenbaum. Trykk: GCS as Opplag: 250. Oslo, desember 2000 .XOWXURJVDPIXQQ 0HGLVLQRJKHOVH 6WDWXVRJIUDPWLGIRU QRUVNDOGHUVIRUVNQLQJ 6YHLQ2ODY'DDWODQG,QJHU+LOGH 1RUGKXV7RU,QJH5RP UHQRJ 2ODY6OHWYROG 1 6WDWXVRJIUDPWLGIRUQRUVNDOGHUVIRUVNQLQJ 6YHLQ2ODY'DDWODQG,QJHU+LOGH1RUGKXV7RU,QJH5RP

Detaljer

Verdighetskonferansen

Verdighetskonferansen rapport Verdighetskonferansen 2012 Frivillighet eldreomsorg Scandic Bergen City, 16. 17. mars 2012 VIL BORT-SONG Tekst: Jon Fosse Eg er gammal som eit rote bord og andar tungt og sakte Eg er gammal som

Detaljer

Fire enslige eldres opplevelser og. erfaringer med å bo i omsorgsbolig

Fire enslige eldres opplevelser og. erfaringer med å bo i omsorgsbolig Fire enslige eldres opplevelser og erfaringer med å bo i omsorgsbolig - en kvalitativ studie basert på intervju. Elisabeth Horn Mastergradsoppgave i helsefag Avdeling for sykepleie og helsefag Institutt

Detaljer

forskning Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO) Fagartikler Bokanmeldelser debatt

forskning Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO) Fagartikler Bokanmeldelser debatt forskning 02 10 Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO) Fagartikler Bokanmeldelser debatt 1 fagredaksjonen referee Fagredaktør Fontene forskning: Sissel Seim Høgskolen i Oslo sissel.seim@sam.hio.no

Detaljer

Bilr det økende ulikhet i helse og helseatferd med alderen?

Bilr det økende ulikhet i helse og helseatferd med alderen? I det lange løp Bilr det økende ulikhet i helse og helseatferd med alderen? Marijke Veenstra, Svein Olav Daatland & Ivar A. Lima Ugunstige forhold i barndommen kan resultere i dårlig helse i voksne og

Detaljer

PROGRAM DEMENSDAGENE. Oslo Kongressenter 29.-30. november 2011. Alder. ingen hindring

PROGRAM DEMENSDAGENE. Oslo Kongressenter 29.-30. november 2011. Alder. ingen hindring PROGRAM DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 29.-30. november 2011 Alder ingen hindring Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo 29.-30. november 2011 Praktiske opplysninger Godkjennelse av konferansen Konferansen

Detaljer

Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig!

Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig! Program Programmet er organisert med plenumsesjoner, fagsesjoner og parallellsesjoner. Kongressens sekretariat finner du rett utenfor plenumsalen (plenum-2) Under kongressen benyttes følgende lokaler;

Detaljer