innholdsfortegnelse innholdsfortegnelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "innholdsfortegnelse innholdsfortegnelse"

Transkript

1 Excellence in Electric PRODUKTKATALOG excellence in electric PRODUKTKATALOG

2 innholdsfortegnelse innholdsfortegnelse side HVEM ER VI I SCANDINAVIAN ELECTRIC.. side 4 OVERSPENNINGSVERN HVEM VI I SCANDINAVIAN ELECTRIC JORDFEILVARSLING.... OVERSPENNINGSVERN ENERGIMÅLING JORDFEILVARSLING.... (kwh) KOMFYRVAKTEN... ENERGIMÅLING (kwh) KOMFYRVAKTEN... FREKVENSSTYRINGER FaseKoMPeNseriNG.. FREKVENSSTYRINGER INSTRUMENTER. FaseKoMPeNseriNG NettaNalysatorer/MultiiNstruMeNt... INSTRUMENTER. GREENPARK GREENPARK... LADESTASJONER LADESTASJONER.. stikkordsliste salgs-og stikkordsliste leveringsbetingelser salgs-og leveringsbetingelser

3 Hvem er vi i service & salg Kjell Norberg Salgssjef Telefon: Mobil: Richard Berg Produktansvarlig frekvensomformere, fasekompensering og harmoniske filtre Telefon: Mobil: Terje Buch Salgsrepresentant Øst-Norge Telefon: Mobil: Mikael Salsheden Teknisk Sjef/Avdelingsleder Produktansvarlig Jordfeil, Målersystemer Telefon: Mobil: Andre Gulliksen Salgsrepresentant Øst-Norge Telefon: Mobil: Christian Sande Lager- og logistikkansvarlig Telefon: Mobil: Jarle Skytøen Salgsansvarlig Energi og Industri Telefon: Mobil: Kristian Abbedissen Saksbehandler Telefon: Mobil: Per Arne Olsen Regionsjef avd. Møre Telefon: Mobil:

4 E X C E L L E N C E I N E L E C T R I C OVERSPENNINGSVERN

5 overspenningsvern Klasse 2 mellomvern antall poler el.nr. Manual SEM2-40/275 TN/TT side 7 SEM2-40/275 IR TN/TT side 7 SEM2-40/440 IT side 7 SEM2-40/440 IR IT side 7 SEM3-40/275 TN/TT side 7 SEM3-40/275 IR TN/TT side 7 SEM3-40/440 IT side 7 SEM3-40/440 IR IT side 7 SEM4-40/275 TN side 7 SEM4-40/275 IR TN side 7 Klasse 1,høy energivern SEC1-12,5/275 IR TNC/TNS/TT side 7 SEC1-12,5/440 IR IT side 7 Klasse 3,finvern it-tn-tt SEF-440M-IR Mod.finvern for skapmon.(1mod) scel.no SEF-440F Finvern for mont i boks/kanal scel.no SEF-440P Pluggbart finvern for stikk scel.no OV Parabol Finvern for parabolantenne CT 10 F scel.no Varslingspanel OV220TB for enkel veggb. el.påv.ram scel.no Boligpakke tt tn it Boligpakke bestående av 3 eller 4 polt grov-vern og 2 finvern for stikk el.nr. Boligpakke 400V TN-nett scel.no Boligpakke 230V IT-nett scel.no PRISLISTE 2012

6 INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF Postboks 80, Godvik FAX BERGEN E-POST Hjemmeside Org.no. : NO VAT 7

7 Instruksjonsmanual SEM Overspenningsvern. SE Ref ! VÆR OPPMERKSOM PÅ Alltid å kontrollere at spenningen er slått av før tilkobling. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til elektrisk støt eller brann. Koblingen må bli utført av kvalifisert personell. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til elektrisk støt eller brann. Monter alltid overspenningsvern før tilkobling. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til elektrisk støt eller brann. Trekk til terminalene med oppgitt moment. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til brann. Beskrivelse : For å beskytte en installasjon mot eventuelle overspenninger, blir det montert overspenningsvern. Mellomvern beskytter kabelnett, varmeelementer, pumper, stikontakter, brytere o.s.v., men restspenningen etter vernet er ofte høyere en elektronikken i for eksempel TV og PC tåler. Der disse apparatene ønskes beskyttet bør finvern monteres i jordet kontakt og ute ved apparatene. Finvern (kl.3) montert i jordet kontakt beskytter minst 5 meter i alle retninger fra vernet på samme kurs. Ved montering av mellomvern og finvern skal finvernet monteres minimum 6 meter etter mellomvernet (for å være selektivt). Overspenningsvern (type SEM kl.2) er utstyrt med tilstandsindikator, og pluggen skal byttes ut når indikatoren viser rød farge. Grønn farge på indikatoren betyr at vernet er OK. Bruksområder : (NEK 400:2010) Uc 275 Volt, for TT og TN-nett. 230/400 VAC. Uc 440 Volt, for IT-nett. 230 VAC. Montasjeveiledning : 1/ Overspenningsvernet kobles etter skjema 00012, og med følgende instruksjoner: 2/ Overspenningsvernene monteres på DIN 35 mm skinne. Terminalene er beregnet for opptil 16 mm² Cu. Tilkoblingsklemmene skal tiltrekkes med max 3.45 Nm. Bruk ikke skrudrill! 3/ Ved montering i IT og TT-nett skal overspenningsvernet være installert mellom hver faseleder og jord. 4/ Ved montering i TNC-nett skal overspenningsvernet være installert mellom hver faseleder og jord. 5/ Ved montering i TNS-nett skal overspenningsvernet være installert mellom hver faseleder og jord, og mellom N-leder og jord. 6/ I alle systemene skal overspenningsvernets jord være forbundet med bygningens jordingssystem. 7/ Ved tilkopling av overspenningsvern er det viktig at alle tilledninger gjøres så korte som mulig og med minst mulig bøy. Den totale lengden bør fortrinnsvis ikke over 0,5 meter mellom jordpunkt og strømpunkt, men skal ikke i noen tilfelle overstige 1 meter (ledningene til strømpunktet må da ikke overstige 0,5 meter). 8/ Det anbefales i tillegg å tilkoble en beskyttelsesleder fra overspenningsvernet med så kort leder som mulig direkte til fordelingens kapsling dersom denne er tilkoblet jord. 9/ Kontroller at alle forbindelsene er riktig koblet og sett spenning på. 8

8 Koblingsskjema SEM Overspenningsvern SE Ref Riktig montering av overspenningsvern Ved en prøvestøtstrøm på 5 ka, vil det være en restspenning i vernet på 2 kv (SEM3-40/440 IT) + ca.100 Volt pr. 10cm ledningens totale lengde mellom felles strøm og felles jordpunkt Kobles slik eller slik Maks 125A PS: Så korte ledninger som mulig, bør ikke overstige 50cm! Maks 50 cm Koblingsskjema SEM Overspenningsvern SE Ref Overspenningsvern i industritavler A Maks 125A 100A 125A 250A Maks 50cm Overspenningsvernet f.eks SEM (IT-nett) sikres med maks 125 Amp forankoblet sikring og hele tavlen er beskyttet mot overspenning. 9

9 Koblingsskjema SEM Overspenningsvern SE Ref L/N (N/ ) Resistive load Inductive load Power switch V AC 250V 0,5A 0,5A 125V 0,5A 0,5A V DC 250V 0,1A 20mA 125V 0,25A 40mA Flexible / rigid cross - section wire connection 1 / 1,5 mm 2 Signal kontakt gjelder kun for type SEM - IR N/ (L/N) Hoveddata SEM Overspenningsvern SE Ref SEM TN og TT-nett SEM IT-nett Ledespening (Uc) 275 V 440 V 20 x (8/20) bølge (In) 10 ka 10 ka Beskyttelses nivå (Up) 1.3 kv 2 kv Max. strøm 1x(8/20) (Im) 40 ka 40 ka Max kabeltverrsnitt 25 mm² 25 mm² Max forankoblet sikring 125 Amp. 125 Amp. Signakontakt (Vekselkont.) Valgfritt Valgfritt Forbindelsestid (ta) 25 ns Omgivelses temp. -20 C / 40 C Tilstand indikator Ja DIN 35 mm sneppfeste Ja Termisk vern Ja Standarder IEC Categori 1, Internationale standard krav IEC / IEC 62305, etc. 10

10 Anbefalt montering av overspenningsvern mellomvern (SEM) og finvern (SEF) Er stigeren mellom el.fordelingene 30 meter eller mer, bør det monteres nye mellomvern (SEM) i begge el.fordelingene. (Spenningen bygger seg opp igjen). Minimum 6 meter mellom mellomvern og finvern. (For å få selektivitet mellom mellomvern og finvern og lengere levetid på finvernet) Modulære finvern bør ikke monteres i samme skap som mellomvern, men kan brukes i f.eks. svakstrømsskap ute i anlegget. For å kunne beskytte både ledninger, brytere, stikkontakter og elektronikk ute i anlegget, må både mellomvern i og finvern monteres. Finvernet beskytter minst 5 meter i begge retninger fra vernets plassering. (Det raskeste punktet for utjevning innenfor dette området) 11

11 Hva er en overspenning og hvordan oppstår den? Lynutladninger i atmosfæren fører ofte til at det lages (induseres) høye overspenninger på luftledningsnettet til elektrisitetsverket og televerket. Disse overspenningene søker til jord, og vil vandre langs ledningsnettet til de kommer inn i husinstallasjoner og finner en vei til jord der. Dette fenomenet oppstår selv om lynutladningene foregår langt unna ledningsnettet. Lynet trenger slet ikke å "slå ned" i transformator eller ledningsnett. Overspenninger oppstår også ved lynutladninger mellom skyer. Hvilke skader kan overspenninger utrette? Overspenninger gir seg til å kjenne ved å skade vanlig utstyr som motorer til frysere eller elementer i vannvarmere m.m. som er koblet jordede stikkontakter eller opplegg. De kan også lett ødelegge ømfintlig utstyr som fjernsynsapparater, PCʼer og apparater som er tilknyttet både el- og telenettet Overspenninger gir seg også til kjenne ved gnistring ut av stikkontakter og koblingsbokser. Hver gang en overspenning raser gjennom installasjonen i et hus vil ledninger, kontakter, koblingsbokser m.v. bli svekket. Det vil si at isolasjonen i det elektriske anlegget blir svekket, og kan føre til en brann faktisk uker eller måneder etter at anlegget ble utsatt for overspenningen. løser overspenningsvern alle problemer? Nei, det gjør ikke alltid det. Selv med et riktig montert overspenningsvern, vil det oppstå små restspenning som forplanter seg videre inn i installasjonen. Disse kan skade fintfølende elektrisk utstyr. Spesielt for apparater som er tilknyttet både el og tele, telefakser, modem, trygghetsalarmer m.m., er det nødvendig med pluggvern i tillegg. Til det benyttes kombinerte vern som settes i stikkontakten for utstyret. Det er viktig å benytte vern som passer til det aktuelle strømsystemet. Kilde Gjensidige Boligpakke Finvern ovntv-16 Mellomvern Finvern ovntb-16 12

12 excellence in electric JORDFEILRELEER OG VARSLERE

13 JorDFeilrele retningsbestemt el.nr. Manual 30mA.1sek. med innebygd summasjonstrafo 25mm. SECAP 25 u/varslerpanel 230V 50Hz side 38 SECAP 25P m/varslerpanel 230V 50Hz side mA.1sek. med innebygd summasjonstrafo 25mm. SECAP 25 u/varslerpanel 230V 50Hz side 38 SECAP 25P m/varslerpanel 230V 50Hz side 38 30mA.0,5sek. for separat summasjonstrafo Type WKE. MICRO-2 u/varslerpanel 230V 50Hz side mA 0,1-1sek. for separat summasjonstrafo Type WKE. MICRO-2 u/varslerpanel 230V 50Hz side 18 30mA. 1sek. for separat summasjonstrafo Type WKE. MICRO-3 u/varslerpanel 230V 50Hz side 22 MICRO-3P m/varslerpanel 230V 50Hz side mA 1sek. for separat summasjonstrafo Type WKE. MICRO-3 u/varslerpanel 230V 50Hz side 22 MICRO-3P m/varslerpanel 230V 50Hz side PRISLISTE

14 strømstyrte JorDFeilrele el.nr. Manual 30mA.0,5sek.med innebygd summasjonstrafo 25mm. WHJB -2P m/varselpanel 230V 50Hz side 42 WHJB -2 u/varselpanel 230V 50Hz side mA.0,02-1sek. med innebygd summasjonstrafo 25mm. WHJB RT-2P m/varselpanel 230V 50Hz side 42 WHJB RT-2 u/varselpanel 230V 50Hz side 42 0,3-3A.0,02-1sek. med innebygd summasjonstrafo 25mm. WHJB RT-2-3 u/varselpanel 230V 50Hz side 42 30ma-5A, 0,02-5sek. For separat summasjonstrafo type WG Manuell reset RGE-R u/varselpanel 230V 50Hz side 30 30ma-5A, 0,02-5sek. For separat summasjonstrafo type WG Automatisk reset RGE-AMR u/varselpanel 230V 50Hz side 30 30ma-3(30)A, 0,02-1(10)sek. M/display For separat summasjonstrafo type WG RGU-10 u/varselpanel 230V 50Hz side 26 RGU-10C RS485 u/varselpanel 230V 50Hz side 26 30ma-3(30)A, 0,02-1(10)sek. M/display For summasjonstrafo type WG-TB RGU-10 B u/varselpanel 230V 50Hz side 34 summasjons trafo el.nr. Manual WGS-20 Åpning Diam.: 20mm side 46 WGS-30 Åpning Diam.: 30mm side 46 WG 35 Åpning Diam.: 35mm side 46 WG 70 Åpning Diam.: 70mm side 46 WG 105 Åpning Diam.: 105mm side 46 WG 140 Åpning Diam.: 140mm side 46 WG 210 Åpning Diam.: 210mm side 46 WG 70X175 Rektangulær 70x175mm side 46 WG 115x305 Rektangulær 115x305mm side 46 WG 150x350 Rektangulær 150x350mm side 46 WG 200x500 Rektangulær 200x500mm side 46 summasjontrafo for type B el.nr. Manual WG-TB-20 Åpning Diam.: 20mm side 46 WG-TB-35 Åpning Diam.: 30mm side 46 WG-TB-70 Åpning Diam.: 70mm side PRISLISTE

15 Delbare summasjontrafo el.nr. Manual TP-WG-23 Åpning mm: 20 X scel.no TP-WG- 58 Åpning mm: 50 X scel.no TP-WG-88 Åpning mm: 80 X scel.no TP-WG-812 Åpning mm: 80 X scel.no TP-WG-816 Åpning mm: 80 X scel.no VarslerPaNel/JorDFeiliNDiKator el.nr. Manual RCU 220KN for enkel veggb. el.påv.ram side 50 RCU-JFB for enkel veggb. el.påv.ram side 50 CU 12 for enkel veggb. el.påv.ram side 50 RCUI220JB for tavlemont side 50 JorDFeil scanning system el.nr. Manual CBS-8 8 Kanaler for alle typer nett side 54 CBS-4 4 Kanaler for alle typer nett side 83 isolasjonsovervåking el.nr. Manual MEG x96mm. 230V 50Hz scel.no ISO-CHECK 2 MOD 230V 50Hz scel.no JorDFeilrelÈ MeD automatisk GJeNiNNKoBliNG el.nr. Manual 30mA - 3A, 20ms - 1s med innebygd summasjonstrafo 25mm WRKRT-25T u/panel 230V 50Hz side 87 Automater for bruk med WRKRT-25T MCB.T-C-2P-32A 32Amp. 2-polt side 87 MCB.T-C-3P+N-63A 63Amp. 3-polt+N side PRISLISTE 2012

16 strøm overvåking CDr-8 og strøm-summasjontrafo for 0,3-63a Manual CDR-8 8 Kanaler scel.no WGSP-20 Åpning Diam.: 20mm scel.no WGSP-30 Åpning Diam.: 30mm scel.no PRISLISTE

17 INSTRUKSJONSMANUAL Jordfeilrele type MICRO-2 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF Postboks 80, Godvik FAX BERGEN E-POST Hjemmeside Org.no. : NO VAT 18 18

18 instruksjonsmanual MiCro-2 se ref VÆr oppmerksom PÅ! Alltid å kontrollere at spenningen er slått av før tilkobling. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til elektrisk støt eller brann. Koblingen må bli utført av kvalifisert personell. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til elektrisk støt eller brann. Kontroller at jordfeilrelèets nominelle spenning stemmer overens med nettspenningen. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til skade eller brann. Monter alltid jordfeilrelè før tilkobling. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til elektrisk støt eller brann. Trekk til terminalene med oppgitt moment. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til brann. Beskrivelse : Jordfeilrelè type MICRO-2 er en retningsbestemt relè som måler jordfeil i eget anlegg, men i tillegg måler den også ekstern jordfeilstrøm. MICRO-2 benyttes sammen med sumtrafo type WG/WGS. Relèet leveres i fast eller justerbar utgave(30ma, 0,5sek / mA, 0,1-1sek.). Den eksterne måling er fast innstillt på 100 ma, 1 sek. Bruksområder : Bruksområder er IT og TT nett, max. nettspenning 500 V AC. Montasjeveiledning : 1/ Jordfeilrelet kobles etter skjema (se neste side) og med følgende instruksjoner. 2/ Micro-2 kan monteres på DIN 35 skinne eller skrues fast med to M4 skruer. Releets tilkoblingsklemmer skal tiltrekkes med max. 0,6Nm. Bruk ikke skrudrill! Max. ledertverrsnitt for 2 alle tilkoblingsterminalene er 2,5mm 3/ Strømførende hovedledere (2 eller 3) føres gjennom WG sumtrafoen med strømretningen fra 1S1 til 2S2. Lasten skal ligge på WG trafoen sin 2S2 side for at MICRO-2 skal fungere som et retningsbestemt rele. Forbindelse legges mellom sumtrafo og relèets terminaler a og b/c og d. Terminalene 1S2 og 2S1 på sumtrafo WG/WGS laskes.se tabell 4/ Faseforbindelsene L1, L2 og L3 tilkobles terminalene. Terminal L3 tilkobles kun ved 3-fase. Spenning til terminalene L1,L2 og L3 kan hentes før eller etter sumtrafo. Forankoblet sikring : Anbefalt 10A, maksimum 63A 5/ 230 V AC styrespenning tikobles terminalene A1 og A2. Forankoblet sikring : Anbefalt 10 A, maks.63a 6/ Varslerpanel type RCU220KN eller RCUI220JB kobles i serie med vekselkontakt 25-28, som lukker ved intern jordfeil. Ønskes flere varslerpanel, kobles disse i parallell. 7/ Anleggets jord må tilkobles terminal E! 8/ Kontroller at alle forbindelsene er riktig koblet og sett spenning på. Funksjonstest : Jordfeilrele Trykk på T (Test) Rød diode på MICRO-2 skal nå blinke. Når T (Test) slippes vil varsleren autoresettes. Grønn diode på varsler indikerer nett normal igjen. Panel Trykk på T (Testknapp på varsler) Rød diode på panel ( RCU220KN/RCUI220JB) blinker. Panelet gir i tillegg pulserende lydsignal. Når T (Testknapp på varsler) slippes vil lyd og lys-signal fra panelet opphøre. Rød trykknapp «ALARM AVSTILLING» er avstillingsknapp for lydsignal

19 Koblingsskjema MiCro-2 se ref Terminal nr. Micro2 WKE type WG type a a 1S1 b/c b/c 1S2/2S1 d d 2S2 DATO/DATE: REV.: 3 REV.DATO:

20 Hoveddata MiCro-2 Styrespenning Frekvens Jordfeilstrøm I N Tidsforsinkelse Eksternfeil instilling Forbruk : : : : : : Max Nettspenning 1-fase Max Nettspenning 3-fase Sumtrafo Kapsling Gjeninnkobling etter feil Vekt DIN sneppfeste Skruefeste Materiale i kapsling Brannsikkerhet IEC-standarder Produktstandarder : : : : : : : : : : : : Vekselkontakt Tilstand ved Normal Alarm intern Alarm ekstern Spenningsløs AC11 ved 250VAC DC11 ved 24VDC Ith2 Uisol Elektrisk levetid Mekanisk levetid Målskisse 21 se ref V AC +/- 20% (terminal A1-A2 ) 50Hz +/- 5% Fast 30mA -10%+0% el. Justerbar mA Fast 0,5 sek. / Justerbar +/- 10% Fast 100 ma 1 sek. 1,3 W (terminal A1-A2) 2,0 VA (terminal A1-A2) 500 V AC (L1,L2) 500 V AC (L1,L2,L3) Type WG/WGS IP21 / Fingersikker 70% av I N 340g Ja 2 x M4 ABS plast UL94, VO Selvslukkende 755, 255, 326, 536, 749 ISO 9001 MiCro lukket lukket åpen lukket : : : : : : åpen åpen lukket åpen se ref lukket åpen lukket lukket åpen lukket åpen åpen 2,5 A 5,0 A 10 A 2000 V AC 5 10 operasjoner 7 10 operasjoner MiCro-2 se ref

21 INSTRUKSJONSMANUAL Jordfeilvarsler type MICRO-3 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF Postboks 80, Godvik FAX BERGEN E-POST Hjemmeside Org.no. : NO VAT 22

22 Instruksjonsmanual MICRO-3 SE Ref ! VÆR OPPMERKSOM PÅ Alltid å kontrollere at spenningen er slått av før tilkobling. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til elektrisk støt eller brann. Koblingen må bli utført av kvalifisert personell. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til elektrisk støt eller brann. Kontroller at jordfeilvarslers nominelle spenning stemmer overens med nettspenningen. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til skade eller brann. Monter alltid jordfeilvarsler før tilkobling. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til elektrisk støt eller brann. Trekk til terminalene med oppgitt moment. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til brann. Beskrivelse : Jordfeilvarsler type MICRO-3 er en retningsbestemt varsler som kun måler jordfeil i eget anlegg. MICRO-3 benyttes sammen med indikator CU-12 og sumtrafo type WG/WGS. Varsleren leveres med justerbar feilstrøm og fast tid (30-300mA, 1 sek.) eller fast jordfeilstrøm 30mA og tidsforsinkelse 1 sek. Varsler leveres med auto reset funksjon. Bruksområder : Bruksområder er IT og TT nett, nettspenning 230 V AC. Montasjeveiledning : 1/ Varsleren kobles etter skjema (se neste side) og med følgende instruksjoner. 2/ Varsler kan monteres på DIN 35 skinne eller skrues fast med to M4 skruer. Varslerens tilkoblingsklemmer skal tiltrekkes med max. 0,6Nm. Bruk ikke skrudrill! Max. ledertverrsnitt for alle tilkoblingsterminalene er 2,5mm 2 3/ Strømførende hovedledere (2 eller 3) føres gjennom WG/WGS sumtrafoen fra 1S1 til 2S2. Lasten skal ligge på trafoen sin 2S2 side for at Micro3 skal fungere som et retningsbetsemt rele. Forbindelse legges mellom sumtrafo og varslers terminaler a og b. 4/ Faseforbindelsene L1, L2 og L3 legges. Terminal L3 tilkobles kun ved 3-fase. L1 og L2 er i tillegg intern styrestrømtilførsel, og derfor også merket A1og A2. Spenning til terminalene L1,L2 og L3 kan hentes før eller etter sumtrafo. Forankoblet sikring : Anbefalt 10A, maksimum 63A. 5/ Forbindelse legges mellom panel CU-12 og varslers terminaler 1 og 2 6/ Anleggets jord tilkobles terminal E! 7/ Kontroller at alle forbindelsene er riktig koblet og sett spenning på. Funksjonstest : Varsler Panel Trykk på T (Test) Rød diode på MICRO-3 skal nå lyse. Når T (Test) slippes vil varsleren autoresettes. Grønn diode på varsler indikerer nett normal igjen. Trykk på T (Testknapp på varsler) Rød diode på CU-12 panel blinker. Panelet gir i tillegg pulserende lydsignal. Når T (Testknapp på varsler) slippes vil lyd og lys-signal fra panelet opphøre. Rød trykknapp på CU-12 panelet, «ALARM AVSTILLING», er avstillingsknapp for lydsignal

23 Koblingsskjema MICRO-3 SE Ref Terminal nr. Micro3 a b WG type 1S1 1S2 DATO/DATE REV: REV/DATO

24 Hoveddata MICRO-3 SE Ref Styrespenning : 230 V AC +/- 20% (terminal A1-A2 eller L1 - L2) Frekvens : 50Hz +/- 5% Jordfeilstrøm I N : Fast 30mA -10%+0% eller justerbar mA Tidsforsinkelse : Fast 1 sekund Forbruk : 2,0 W (terminal A1-A2) 2,3 VA (terminal A1-A2) Nettspenning 1-fase : 230 V AC (L1,L2) Nettspenning 3-fase : 230 V AC (L1,L2,L3) Sumtrafo : Type WKE/WG Kapsling : IP21 / Fingersikker Gjeninnkobling etter feil : 80% av I N Vekt : 166g DIN sneppfeste : Ja Skruefeste : 2 x M4 Materiale i kapsling : ABS plast UL94, VO Brannsikkerhet : Selvslukkende IEC-standarder : 755, 255, 326, 536, 749 Produktstandarder : ISO 9001 Målskisse MICRO-3 SE Ref

25 INSTRUKSJONSMANUAL Jordfeilrelè RGU-10 (El.nr ) SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF Postboks 80, Godvik FAX BERGEN E-POST Web Org.no. : NO VAT 26 Instruksjonsmanual RGU-10 SE Ref Beskrivelse : Jordfeilrelè type RGU-10 er et elektronisk jordfeilrelè type A som er utstyrt med to relèutganger. Den ene releutgangen er beregnet på utkobling, mens den andre er beregnet for varsling/utkobling. Utkoblingsrelèet (terminal 13, 14 og 15) kan stilles fra 100mA til 30A med tidsforsinkelse fra 0,02s til 10s. Prealarm relèet (terminal 4, 5 og 6) kan programmeres til varsling ved 10%, 20%, 30%, 40% eller 100%( MAIN ) av verdien for utkobling, med forsinkelse fra 0,02s til 10s, eller ingen prealarm (OFF). Jordfeilrelèet vil kontinuerlig vise målt jordfeilstrøm og innstilte grenseverdier. Status på relèutgangene vises med lysdioder og farge på bakgrunnsbelysning. Jordfeilrelèet programmeres vha trykknapper i front. Ved normal drift vil jordfeilrelèet ha grønn farge på ON lysdioden og bakgrunnsbelysningen i displayet, og man vil kunne lese jordfeilstrøm og innstillinger i displayet. Dersom det står ALARM i nedre del av displayet, betyr det at man på øverste linje leser innstillinger for prealarm relèet, ellers er det innstillinger for utkoblingsrelèet som vises. Dersom det måles en jordfeilstrøm som er lavere enn innstillingen for utkobling, men høyere enn innstilling for prealarm, vil det vises med et orange lys i dioden, samtidig som prealarm relèet trigger. Dersom jordfeilstrømmen overstiger grenseverdien for utkobling, vil det vises med at dioden skifter farge til rød sammen med bakgrunnsbelysningen. I displayet. I displayet vil det nå vises jordfeilstrømmen ved utkobling sammen med tilhørende innstillinger, eller aktuell jordfeilstrøm sammen med innstillinger for prealarm. Jordfeilrelèet kontrollerer sumtrafo tilkoblingen kontinuerlig, og dersom det oppdages feil vil det vises med meldingen ERRt i displayet. Når RGU-10 har trigget på jordfeilstrøm, meldt om feil på sumtrafo eller blitt testet, må man trykke RESET for å komme tilbake til normalmodus

26 Bruksområder : Bruksområder er IT, TT og TN nett. Montasjeveiledning :! VÆR OPPMERKSOM PÅ Husk alltid å kontrollere at spenningen er slått av før tilkobling. Trekk til terminalene med oppgitt moment. Koblingen må utføres av kvalifisert personell. Kontroller at jordfeilrelèets nominelle spenning stemmer overens med nettspenningen. 1/ Jordfeilrelèet kobles etter skjema (se neste side) og med følgende instruksjoner. 2/ RGU-10 monteres på DIN 35 skinne. Jordfeilrelèets tilkoblingsklemmer skal tiltrekkes med max. 0,6Nm. Bruk ikke skrudrill. Max. ledertverrsnitt for alle tilkoblingsterminalene er 2,5mm 2. Jordfeilrelèet skal sikres med instrumentsikring maks 10A. 3/ Når Jordfeilrelèet er oppkoblet og spenningsatt vil det kontinuerlig kontrollere tilkoblingen av summasjonstrafoen. Dersom det oppdages feil på trafoen eller tilkoblingen, vil meldingen ERRt komme i displayet. I så tilfelle må tilkoblingene kontrolleres mot skjema før man trykker RESET knappen. Funksjonstesting av RGU-10 skjer ved å trykke TEST knappen. Man vil da få meldingen TEST i displayet, bakgrunnsbelysningen og dioden vil bli rød, og utkoblingsrelèet slår over. Programmering : Dersom det ikke blir gjort kan det føre til skade, elektrisk støt eller brann. På RGU-10 kan de to relèutgangene programmeres med individuelle innstillinger, i tillegg til fellesparametre. Programmering av utkoblingsrelè vil også påvirke verdier for prealarmrelè. 1/ Utkoblingsrele. For å programmere utkoblingsrelèet må displayet vise aktuell jordfeilstrøm sammen med innstillinger for utkoblingsrelèet. Grenseverdi jordfeilstrøm: Ved å trykke I d knappen i ca 3 sekunder vil meldingen komme øverst i displayet, øverste tekstlinje vil vise den aktuelle grenseverdien, og på den nederste linjen vil den nye verdien vises. Ved å trykke gjentatte ganger på I d knappen vil den nye verdien endres, og når man har den ønskede verdien slutter man å trykke. Displayet vil da etter få sekunder vise meldingen SAVE og den nye verdien er lagret. Tidsforsinkelse: Ved å trykke t d knappen i ca 3 sekunder vil meldingen komme øverst i displayet, øverste tekstlinje vil vise den aktuelle tidsforsinkelsen, og på den nederste linjen vil den nye verdien vises. Ved å trykke gjentatte ganger på t d knappen vil den nye verdien endres, og når man har den ønskede verdien slutter man å trykke. Displayet vil da etter få sekunder vise meldingen SAVE og den nye verdien er lagret. Sikkkerhetsfunksjon: Ved å trykke på Std/+ knappen i ca 3 sekunder vil funksjonen på utkoblingsrelèet vendes (inverteres). Når relèet er i invertert funksjon indikeres det med symbolet nederst i displayet. Se også tabell under / Prealarmrelè. For å veksle mellom innstillinger for utkobling og prealarm trykker man på PROG knappen, og skiller mellom dem ved at symbolet Alarm vises nederst i displayet ved prealarm. Grenseverdi jordfeilstrøm, tidsforsinkelse og sikkerhetsfunkssjon programmeres på samme måte som for utkoblingsrelè. Tilbakestilling av prealarm relè (Automatisk reset): Automatisk tilbakestilling av prealarmrelè kan velges ved å trykke Auto knappen. Når automatisk tilbakestilling er valgt, vil det vises med symbolet nederst i displayet. For å slå av automatisk tilbakestilling trykkes Auto knappen en gang til. 3/ Fellesparametre. Under fellesparametre kan man velge om RGU-10 skal operere i 50Hz nett eller 60Hz nett, og man kan også velge å utvide området for jordfeilstrøm til maks 30A og tidsforsinkelse maks 10 sekunder. Frekvens: Ved å trykke PROG knappen i ca 3 sekunder vil displayet vise øverst og FREC, ved å gi et kort trykk på PROG knappen igjen vil den aktuelle verdien (50 eller 60) vises på øverste linje. Ved å trykke t d knappen vil man veksle mellom alternativene. Når man har riktig verdi på øverste linje, bekrefter man valget ved å trykke PROG igjen. Valget vil bli bekreftet med SAVE i displayet. Dersom man ikke bekrefter valget, vil man få meldingen EXIT i displayet, og programmeringen blir avbrutt. Maks verdier: Ved å trykke PROG knappen i ca 3 sekunder vil displayet vise øverst og FREC. For å få tilgang til å endre maks verdier må man trykke en gang på t d knappen. Displayet vil da vise LIMIT, og ved å gi et kort trykk på PROG knappen igjen vil den aktuelle verdien (1s 3A eller 10s 30A) vises på øverste linje. Ved å trykke t d knappen vil man veksle mellom alternativene. Når man har riktig verdi på øverste linje, bekreftes valget ved å trykke PROG igjen. Valget vil bli bekreftet med SAVE i displayet. Dersom man ikke bekrefter valget, vil man få meldingen EXIT i displayet, og programmeringen blir avbrutt

27 knapp PROG knapp FREQ LIM Fabrikkinstillinger: 50Hz 60Hz 10s 30A 1s 3A Fellesparametre 1. Frekvens: 50Hz 2. Maks verdier: 1s 3A knapp Utkoblingsrelè (kun manuell reset) 1. Grenseverdi jordfeilstrøm: 2A, 2. Tidsforsinkelse: 0,4 s, 3. Sikkerhetsfunksjon: standard funksjon ( vises ikke i displayet) Prealarm relè 1. Grenseverdi jordfeilstrøm, 10% av utkoblingsrelè (10% av 2A = 200mA) 2. Tidsforsinkelse 1 s. 3. Sikkerhetsfunksjon: standard funksjon ( vises ikke i displayet) 4. Automatisk reset ( vises I displayet) Koblingsskjema RGU-10 Eksempel med varsling og utkobling SE Ref

28 Hoveddata RGU-10 SE Ref Styrespenning : 230 V AC +/- 20% (terminal ) Frekvens : 50/60Hz +/- 5% Jordfeilstrøm I N : Justerbar 30mA-3A(30A) Tidsforsinkelse : Justerbar 0,02-1sek.(10sek.) Forbruk : 6,0 VA (terminal 10-11) Sumtrafo : Type WKE trafoer eller WG trafoer Kapsling : IP21 / Fingersikker Vekt : 163g Montering : DIN sneppfeste Materiale i kapsling : ABS plast UL94, VO Brannsikkerhet : Selvslukkende IEC-standarder : , 755, Produktstandarder : ISO 9001 Vekselkontakter RGU-10 SE Ref Normal funksjon Invertert funksjon Normal funksjon Invertert funksjon Tilstand ved Normal lukket åpen åpen lukket lukket åpen åpen lukket Prealarm åpen lukket lukket åpen lukket åpen åpen lukket Alarm åpen lukket lukket åpen åpen lukket lukket åpen Spenningsløs lukket åpen lukket åpen lukket åpen lukket åpen AC11 ved 250VAC : 2,5 A DC11 ved 24VDC : 5,0 A I th2 : 10 A U isol : 2500 V AC Elektrisk levetid : 10 5 operasjoner Mekanisk levetid : 10 7 operasjoner Målskisse RGU-10 SE Ref RGU-10 Mars

ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR. CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL

ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR. CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL ----- Nettanalysator CVM-BD ------ INNFØRINGSMANUAL --- Side Nº 1 CVM-BD ELEKTRISK NETTVERKSANALYSATOR SIDE Nr. 1.- Hoveddata...... 2 1.1.-

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg Håndbok NEK400 Montørhåndbok valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010 Klart vi hjelper deg 904 Innledning Schneider Electric s Montørhåndbok er basert på installasjonsnormen NEK 400 og forskrifter

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER

BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER E X C E L L E N C E I N E L E C T R I C Scandinavian Electric AS Janaflaten 10 N 5179 Bergen Tlf.: 55 50 60 70 Faks: 55 50 60 99 www.scel.no se.mail@scel.no

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning Muligheter: GSM FIXI SMS Monteringsanvisning Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Mulighet for termostatfunksjon, begge releer.

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Elektronikkatalog 2010/2011

Elektronikkatalog 2010/2011 Elektronikkatalog 2010/2011 Innhold 2x200 GLE I 19 Romtermostat 16A 35 Kapittel 1 300GLI/8A dim/br. RS 20 Gulvtermostat 16A 35 600GLE/I Plus/RS 20 Tregulvtermostat 16A 36 Teknisk info side 400 GLE/I Komfort

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

EDS470 BENDER. Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system

EDS470 BENDER. Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system EDS470 BENDER Isolasjonsfeilsøkesystem for AC og DC IT-system Håndbok TGH 1243N Edited by Dipl.-Ing. W. BENDER GmbH+CoKG Reprinting only by permission of the editor. All rights reserved. Subject to alterations.

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

MÅLEINSTRUMENTER. Elektroinstrumenter 2006 ELIT INSTRUMENTS ELIT. www.elit.no

MÅLEINSTRUMENTER. Elektroinstrumenter 2006 ELIT INSTRUMENTS ELIT. www.elit.no Elektroinstrumenter 2006 ELIT INSTRUMENTS MÅLEINSTRUMENTER www.elit.no Spenningstestere Multimeter Strømtenger Installasjonstestere Isolasjonsmålere Kortslutningsmålere Jordfeilbrytertestere Temperaturmålere

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2 Bakgrunn for FEL Hjemmel

Detaljer

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011 Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 Oslo Tel: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC 8 Manual Revisjon 4 September 2011 Denne manualen gjelder for

Detaljer

ELIT AS INSTRUMENTER

ELIT AS INSTRUMENTER ELIT AS Når fagkunnskap og kompetanse teller 2012/2013 INSTRUMENTER Hellenvegen 9, 2022 gjerdrum telefon: 63 93 88 80 fax: 63 93 88 81 mail: firmapost@elit.no ELIT ELIT FORORD Takk for at du tar deg tid

Detaljer

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Detaljer

Engbo thruster system

Engbo thruster system Engbo thruster system XF stern modeller Installasjons- og brukermanual XF60SR XF90SR XF130SR According to NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00165 FCC ID: R78-RC-01 R78-ECU-01 XF Rev. 6, 2011-03-10 Page

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer