innholdsfortegnelse innholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "innholdsfortegnelse innholdsfortegnelse"

Transkript

1 Excellence in Electric PRODUKTKATALOG excellence in electric PRODUKTKATALOG

2 innholdsfortegnelse innholdsfortegnelse side HVEM ER VI I SCANDINAVIAN ELECTRIC.. side 4 OVERSPENNINGSVERN HVEM VI I SCANDINAVIAN ELECTRIC JORDFEILVARSLING.... OVERSPENNINGSVERN ENERGIMÅLING JORDFEILVARSLING.... (kwh) KOMFYRVAKTEN... ENERGIMÅLING (kwh) KOMFYRVAKTEN... FREKVENSSTYRINGER FaseKoMPeNseriNG.. FREKVENSSTYRINGER INSTRUMENTER. FaseKoMPeNseriNG NettaNalysatorer/MultiiNstruMeNt... INSTRUMENTER. GREENPARK GREENPARK... LADESTASJONER LADESTASJONER.. stikkordsliste salgs-og stikkordsliste leveringsbetingelser salgs-og leveringsbetingelser

3 Hvem er vi i service & salg Kjell Norberg Salgssjef Telefon: Mobil: Richard Berg Produktansvarlig frekvensomformere, fasekompensering og harmoniske filtre Telefon: Mobil: Terje Buch Salgsrepresentant Øst-Norge Telefon: Mobil: Mikael Salsheden Teknisk Sjef/Avdelingsleder Produktansvarlig Jordfeil, Målersystemer Telefon: Mobil: Andre Gulliksen Salgsrepresentant Øst-Norge Telefon: Mobil: Christian Sande Lager- og logistikkansvarlig Telefon: Mobil: Jarle Skytøen Salgsansvarlig Energi og Industri Telefon: Mobil: Kristian Abbedissen Saksbehandler Telefon: Mobil: Per Arne Olsen Regionsjef avd. Møre Telefon: Mobil:

4 E X C E L L E N C E I N E L E C T R I C OVERSPENNINGSVERN

5 overspenningsvern Klasse 2 mellomvern antall poler el.nr. Manual SEM2-40/275 TN/TT side 7 SEM2-40/275 IR TN/TT side 7 SEM2-40/440 IT side 7 SEM2-40/440 IR IT side 7 SEM3-40/275 TN/TT side 7 SEM3-40/275 IR TN/TT side 7 SEM3-40/440 IT side 7 SEM3-40/440 IR IT side 7 SEM4-40/275 TN side 7 SEM4-40/275 IR TN side 7 Klasse 1,høy energivern SEC1-12,5/275 IR TNC/TNS/TT side 7 SEC1-12,5/440 IR IT side 7 Klasse 3,finvern it-tn-tt SEF-440M-IR Mod.finvern for skapmon.(1mod) scel.no SEF-440F Finvern for mont i boks/kanal scel.no SEF-440P Pluggbart finvern for stikk scel.no OV Parabol Finvern for parabolantenne CT 10 F scel.no Varslingspanel OV220TB for enkel veggb. el.påv.ram scel.no Boligpakke tt tn it Boligpakke bestående av 3 eller 4 polt grov-vern og 2 finvern for stikk el.nr. Boligpakke 400V TN-nett scel.no Boligpakke 230V IT-nett scel.no PRISLISTE 2012

6 INSTRUKSJONSMANUAL SEM Overspenningsvern. Bilde viser type: SEM3-40/440 for IT-nett SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF Postboks 80, Godvik FAX BERGEN E-POST Hjemmeside Org.no. : NO VAT 7

7 Instruksjonsmanual SEM Overspenningsvern. SE Ref ! VÆR OPPMERKSOM PÅ Alltid å kontrollere at spenningen er slått av før tilkobling. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til elektrisk støt eller brann. Koblingen må bli utført av kvalifisert personell. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til elektrisk støt eller brann. Monter alltid overspenningsvern før tilkobling. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til elektrisk støt eller brann. Trekk til terminalene med oppgitt moment. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til brann. Beskrivelse : For å beskytte en installasjon mot eventuelle overspenninger, blir det montert overspenningsvern. Mellomvern beskytter kabelnett, varmeelementer, pumper, stikontakter, brytere o.s.v., men restspenningen etter vernet er ofte høyere en elektronikken i for eksempel TV og PC tåler. Der disse apparatene ønskes beskyttet bør finvern monteres i jordet kontakt og ute ved apparatene. Finvern (kl.3) montert i jordet kontakt beskytter minst 5 meter i alle retninger fra vernet på samme kurs. Ved montering av mellomvern og finvern skal finvernet monteres minimum 6 meter etter mellomvernet (for å være selektivt). Overspenningsvern (type SEM kl.2) er utstyrt med tilstandsindikator, og pluggen skal byttes ut når indikatoren viser rød farge. Grønn farge på indikatoren betyr at vernet er OK. Bruksområder : (NEK 400:2010) Uc 275 Volt, for TT og TN-nett. 230/400 VAC. Uc 440 Volt, for IT-nett. 230 VAC. Montasjeveiledning : 1/ Overspenningsvernet kobles etter skjema 00012, og med følgende instruksjoner: 2/ Overspenningsvernene monteres på DIN 35 mm skinne. Terminalene er beregnet for opptil 16 mm² Cu. Tilkoblingsklemmene skal tiltrekkes med max 3.45 Nm. Bruk ikke skrudrill! 3/ Ved montering i IT og TT-nett skal overspenningsvernet være installert mellom hver faseleder og jord. 4/ Ved montering i TNC-nett skal overspenningsvernet være installert mellom hver faseleder og jord. 5/ Ved montering i TNS-nett skal overspenningsvernet være installert mellom hver faseleder og jord, og mellom N-leder og jord. 6/ I alle systemene skal overspenningsvernets jord være forbundet med bygningens jordingssystem. 7/ Ved tilkopling av overspenningsvern er det viktig at alle tilledninger gjøres så korte som mulig og med minst mulig bøy. Den totale lengden bør fortrinnsvis ikke over 0,5 meter mellom jordpunkt og strømpunkt, men skal ikke i noen tilfelle overstige 1 meter (ledningene til strømpunktet må da ikke overstige 0,5 meter). 8/ Det anbefales i tillegg å tilkoble en beskyttelsesleder fra overspenningsvernet med så kort leder som mulig direkte til fordelingens kapsling dersom denne er tilkoblet jord. 9/ Kontroller at alle forbindelsene er riktig koblet og sett spenning på. 8

8 Koblingsskjema SEM Overspenningsvern SE Ref Riktig montering av overspenningsvern Ved en prøvestøtstrøm på 5 ka, vil det være en restspenning i vernet på 2 kv (SEM3-40/440 IT) + ca.100 Volt pr. 10cm ledningens totale lengde mellom felles strøm og felles jordpunkt Kobles slik eller slik Maks 125A PS: Så korte ledninger som mulig, bør ikke overstige 50cm! Maks 50 cm Koblingsskjema SEM Overspenningsvern SE Ref Overspenningsvern i industritavler A Maks 125A 100A 125A 250A Maks 50cm Overspenningsvernet f.eks SEM (IT-nett) sikres med maks 125 Amp forankoblet sikring og hele tavlen er beskyttet mot overspenning. 9

9 Koblingsskjema SEM Overspenningsvern SE Ref L/N (N/ ) Resistive load Inductive load Power switch V AC 250V 0,5A 0,5A 125V 0,5A 0,5A V DC 250V 0,1A 20mA 125V 0,25A 40mA Flexible / rigid cross - section wire connection 1 / 1,5 mm 2 Signal kontakt gjelder kun for type SEM - IR N/ (L/N) Hoveddata SEM Overspenningsvern SE Ref SEM TN og TT-nett SEM IT-nett Ledespening (Uc) 275 V 440 V 20 x (8/20) bølge (In) 10 ka 10 ka Beskyttelses nivå (Up) 1.3 kv 2 kv Max. strøm 1x(8/20) (Im) 40 ka 40 ka Max kabeltverrsnitt 25 mm² 25 mm² Max forankoblet sikring 125 Amp. 125 Amp. Signakontakt (Vekselkont.) Valgfritt Valgfritt Forbindelsestid (ta) 25 ns Omgivelses temp. -20 C / 40 C Tilstand indikator Ja DIN 35 mm sneppfeste Ja Termisk vern Ja Standarder IEC Categori 1, Internationale standard krav IEC / IEC 62305, etc. 10

10 Anbefalt montering av overspenningsvern mellomvern (SEM) og finvern (SEF) Er stigeren mellom el.fordelingene 30 meter eller mer, bør det monteres nye mellomvern (SEM) i begge el.fordelingene. (Spenningen bygger seg opp igjen). Minimum 6 meter mellom mellomvern og finvern. (For å få selektivitet mellom mellomvern og finvern og lengere levetid på finvernet) Modulære finvern bør ikke monteres i samme skap som mellomvern, men kan brukes i f.eks. svakstrømsskap ute i anlegget. For å kunne beskytte både ledninger, brytere, stikkontakter og elektronikk ute i anlegget, må både mellomvern i og finvern monteres. Finvernet beskytter minst 5 meter i begge retninger fra vernets plassering. (Det raskeste punktet for utjevning innenfor dette området) 11

11 Hva er en overspenning og hvordan oppstår den? Lynutladninger i atmosfæren fører ofte til at det lages (induseres) høye overspenninger på luftledningsnettet til elektrisitetsverket og televerket. Disse overspenningene søker til jord, og vil vandre langs ledningsnettet til de kommer inn i husinstallasjoner og finner en vei til jord der. Dette fenomenet oppstår selv om lynutladningene foregår langt unna ledningsnettet. Lynet trenger slet ikke å "slå ned" i transformator eller ledningsnett. Overspenninger oppstår også ved lynutladninger mellom skyer. Hvilke skader kan overspenninger utrette? Overspenninger gir seg til å kjenne ved å skade vanlig utstyr som motorer til frysere eller elementer i vannvarmere m.m. som er koblet jordede stikkontakter eller opplegg. De kan også lett ødelegge ømfintlig utstyr som fjernsynsapparater, PCʼer og apparater som er tilknyttet både el- og telenettet Overspenninger gir seg også til kjenne ved gnistring ut av stikkontakter og koblingsbokser. Hver gang en overspenning raser gjennom installasjonen i et hus vil ledninger, kontakter, koblingsbokser m.v. bli svekket. Det vil si at isolasjonen i det elektriske anlegget blir svekket, og kan føre til en brann faktisk uker eller måneder etter at anlegget ble utsatt for overspenningen. løser overspenningsvern alle problemer? Nei, det gjør ikke alltid det. Selv med et riktig montert overspenningsvern, vil det oppstå små restspenning som forplanter seg videre inn i installasjonen. Disse kan skade fintfølende elektrisk utstyr. Spesielt for apparater som er tilknyttet både el og tele, telefakser, modem, trygghetsalarmer m.m., er det nødvendig med pluggvern i tillegg. Til det benyttes kombinerte vern som settes i stikkontakten for utstyret. Det er viktig å benytte vern som passer til det aktuelle strømsystemet. Kilde Gjensidige Boligpakke Finvern ovntv-16 Mellomvern Finvern ovntb-16 12

12 excellence in electric JORDFEILRELEER OG VARSLERE

13 JorDFeilrele retningsbestemt el.nr. Manual 30mA.1sek. med innebygd summasjonstrafo 25mm. SECAP 25 u/varslerpanel 230V 50Hz side 38 SECAP 25P m/varslerpanel 230V 50Hz side mA.1sek. med innebygd summasjonstrafo 25mm. SECAP 25 u/varslerpanel 230V 50Hz side 38 SECAP 25P m/varslerpanel 230V 50Hz side 38 30mA.0,5sek. for separat summasjonstrafo Type WKE. MICRO-2 u/varslerpanel 230V 50Hz side mA 0,1-1sek. for separat summasjonstrafo Type WKE. MICRO-2 u/varslerpanel 230V 50Hz side 18 30mA. 1sek. for separat summasjonstrafo Type WKE. MICRO-3 u/varslerpanel 230V 50Hz side 22 MICRO-3P m/varslerpanel 230V 50Hz side mA 1sek. for separat summasjonstrafo Type WKE. MICRO-3 u/varslerpanel 230V 50Hz side 22 MICRO-3P m/varslerpanel 230V 50Hz side PRISLISTE

14 strømstyrte JorDFeilrele el.nr. Manual 30mA.0,5sek.med innebygd summasjonstrafo 25mm. WHJB -2P m/varselpanel 230V 50Hz side 42 WHJB -2 u/varselpanel 230V 50Hz side mA.0,02-1sek. med innebygd summasjonstrafo 25mm. WHJB RT-2P m/varselpanel 230V 50Hz side 42 WHJB RT-2 u/varselpanel 230V 50Hz side 42 0,3-3A.0,02-1sek. med innebygd summasjonstrafo 25mm. WHJB RT-2-3 u/varselpanel 230V 50Hz side 42 30ma-5A, 0,02-5sek. For separat summasjonstrafo type WG Manuell reset RGE-R u/varselpanel 230V 50Hz side 30 30ma-5A, 0,02-5sek. For separat summasjonstrafo type WG Automatisk reset RGE-AMR u/varselpanel 230V 50Hz side 30 30ma-3(30)A, 0,02-1(10)sek. M/display For separat summasjonstrafo type WG RGU-10 u/varselpanel 230V 50Hz side 26 RGU-10C RS485 u/varselpanel 230V 50Hz side 26 30ma-3(30)A, 0,02-1(10)sek. M/display For summasjonstrafo type WG-TB RGU-10 B u/varselpanel 230V 50Hz side 34 summasjons trafo el.nr. Manual WGS-20 Åpning Diam.: 20mm side 46 WGS-30 Åpning Diam.: 30mm side 46 WG 35 Åpning Diam.: 35mm side 46 WG 70 Åpning Diam.: 70mm side 46 WG 105 Åpning Diam.: 105mm side 46 WG 140 Åpning Diam.: 140mm side 46 WG 210 Åpning Diam.: 210mm side 46 WG 70X175 Rektangulær 70x175mm side 46 WG 115x305 Rektangulær 115x305mm side 46 WG 150x350 Rektangulær 150x350mm side 46 WG 200x500 Rektangulær 200x500mm side 46 summasjontrafo for type B el.nr. Manual WG-TB-20 Åpning Diam.: 20mm side 46 WG-TB-35 Åpning Diam.: 30mm side 46 WG-TB-70 Åpning Diam.: 70mm side PRISLISTE

15 Delbare summasjontrafo el.nr. Manual TP-WG-23 Åpning mm: 20 X scel.no TP-WG- 58 Åpning mm: 50 X scel.no TP-WG-88 Åpning mm: 80 X scel.no TP-WG-812 Åpning mm: 80 X scel.no TP-WG-816 Åpning mm: 80 X scel.no VarslerPaNel/JorDFeiliNDiKator el.nr. Manual RCU 220KN for enkel veggb. el.påv.ram side 50 RCU-JFB for enkel veggb. el.påv.ram side 50 CU 12 for enkel veggb. el.påv.ram side 50 RCUI220JB for tavlemont side 50 JorDFeil scanning system el.nr. Manual CBS-8 8 Kanaler for alle typer nett side 54 CBS-4 4 Kanaler for alle typer nett side 83 isolasjonsovervåking el.nr. Manual MEG x96mm. 230V 50Hz scel.no ISO-CHECK 2 MOD 230V 50Hz scel.no JorDFeilrelÈ MeD automatisk GJeNiNNKoBliNG el.nr. Manual 30mA - 3A, 20ms - 1s med innebygd summasjonstrafo 25mm WRKRT-25T u/panel 230V 50Hz side 87 Automater for bruk med WRKRT-25T MCB.T-C-2P-32A 32Amp. 2-polt side 87 MCB.T-C-3P+N-63A 63Amp. 3-polt+N side PRISLISTE 2012

16 strøm overvåking CDr-8 og strøm-summasjontrafo for 0,3-63a Manual CDR-8 8 Kanaler scel.no WGSP-20 Åpning Diam.: 20mm scel.no WGSP-30 Åpning Diam.: 30mm scel.no PRISLISTE

17 INSTRUKSJONSMANUAL Jordfeilrele type MICRO-2 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF Postboks 80, Godvik FAX BERGEN E-POST Hjemmeside Org.no. : NO VAT 18 18

18 instruksjonsmanual MiCro-2 se ref VÆr oppmerksom PÅ! Alltid å kontrollere at spenningen er slått av før tilkobling. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til elektrisk støt eller brann. Koblingen må bli utført av kvalifisert personell. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til elektrisk støt eller brann. Kontroller at jordfeilrelèets nominelle spenning stemmer overens med nettspenningen. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til skade eller brann. Monter alltid jordfeilrelè før tilkobling. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til elektrisk støt eller brann. Trekk til terminalene med oppgitt moment. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til brann. Beskrivelse : Jordfeilrelè type MICRO-2 er en retningsbestemt relè som måler jordfeil i eget anlegg, men i tillegg måler den også ekstern jordfeilstrøm. MICRO-2 benyttes sammen med sumtrafo type WG/WGS. Relèet leveres i fast eller justerbar utgave(30ma, 0,5sek / mA, 0,1-1sek.). Den eksterne måling er fast innstillt på 100 ma, 1 sek. Bruksområder : Bruksområder er IT og TT nett, max. nettspenning 500 V AC. Montasjeveiledning : 1/ Jordfeilrelet kobles etter skjema (se neste side) og med følgende instruksjoner. 2/ Micro-2 kan monteres på DIN 35 skinne eller skrues fast med to M4 skruer. Releets tilkoblingsklemmer skal tiltrekkes med max. 0,6Nm. Bruk ikke skrudrill! Max. ledertverrsnitt for 2 alle tilkoblingsterminalene er 2,5mm 3/ Strømførende hovedledere (2 eller 3) føres gjennom WG sumtrafoen med strømretningen fra 1S1 til 2S2. Lasten skal ligge på WG trafoen sin 2S2 side for at MICRO-2 skal fungere som et retningsbestemt rele. Forbindelse legges mellom sumtrafo og relèets terminaler a og b/c og d. Terminalene 1S2 og 2S1 på sumtrafo WG/WGS laskes.se tabell 4/ Faseforbindelsene L1, L2 og L3 tilkobles terminalene. Terminal L3 tilkobles kun ved 3-fase. Spenning til terminalene L1,L2 og L3 kan hentes før eller etter sumtrafo. Forankoblet sikring : Anbefalt 10A, maksimum 63A 5/ 230 V AC styrespenning tikobles terminalene A1 og A2. Forankoblet sikring : Anbefalt 10 A, maks.63a 6/ Varslerpanel type RCU220KN eller RCUI220JB kobles i serie med vekselkontakt 25-28, som lukker ved intern jordfeil. Ønskes flere varslerpanel, kobles disse i parallell. 7/ Anleggets jord må tilkobles terminal E! 8/ Kontroller at alle forbindelsene er riktig koblet og sett spenning på. Funksjonstest : Jordfeilrele Trykk på T (Test) Rød diode på MICRO-2 skal nå blinke. Når T (Test) slippes vil varsleren autoresettes. Grønn diode på varsler indikerer nett normal igjen. Panel Trykk på T (Testknapp på varsler) Rød diode på panel ( RCU220KN/RCUI220JB) blinker. Panelet gir i tillegg pulserende lydsignal. Når T (Testknapp på varsler) slippes vil lyd og lys-signal fra panelet opphøre. Rød trykknapp «ALARM AVSTILLING» er avstillingsknapp for lydsignal

19 Koblingsskjema MiCro-2 se ref Terminal nr. Micro2 WKE type WG type a a 1S1 b/c b/c 1S2/2S1 d d 2S2 DATO/DATE: REV.: 3 REV.DATO:

20 Hoveddata MiCro-2 Styrespenning Frekvens Jordfeilstrøm I N Tidsforsinkelse Eksternfeil instilling Forbruk : : : : : : Max Nettspenning 1-fase Max Nettspenning 3-fase Sumtrafo Kapsling Gjeninnkobling etter feil Vekt DIN sneppfeste Skruefeste Materiale i kapsling Brannsikkerhet IEC-standarder Produktstandarder : : : : : : : : : : : : Vekselkontakt Tilstand ved Normal Alarm intern Alarm ekstern Spenningsløs AC11 ved 250VAC DC11 ved 24VDC Ith2 Uisol Elektrisk levetid Mekanisk levetid Målskisse 21 se ref V AC +/- 20% (terminal A1-A2 ) 50Hz +/- 5% Fast 30mA -10%+0% el. Justerbar mA Fast 0,5 sek. / Justerbar +/- 10% Fast 100 ma 1 sek. 1,3 W (terminal A1-A2) 2,0 VA (terminal A1-A2) 500 V AC (L1,L2) 500 V AC (L1,L2,L3) Type WG/WGS IP21 / Fingersikker 70% av I N 340g Ja 2 x M4 ABS plast UL94, VO Selvslukkende 755, 255, 326, 536, 749 ISO 9001 MiCro lukket lukket åpen lukket : : : : : : åpen åpen lukket åpen se ref lukket åpen lukket lukket åpen lukket åpen åpen 2,5 A 5,0 A 10 A 2000 V AC 5 10 operasjoner 7 10 operasjoner MiCro-2 se ref

21 INSTRUKSJONSMANUAL Jordfeilvarsler type MICRO-3 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF Postboks 80, Godvik FAX BERGEN E-POST Hjemmeside Org.no. : NO VAT 22

22 Instruksjonsmanual MICRO-3 SE Ref ! VÆR OPPMERKSOM PÅ Alltid å kontrollere at spenningen er slått av før tilkobling. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til elektrisk støt eller brann. Koblingen må bli utført av kvalifisert personell. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til elektrisk støt eller brann. Kontroller at jordfeilvarslers nominelle spenning stemmer overens med nettspenningen. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til skade eller brann. Monter alltid jordfeilvarsler før tilkobling. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til elektrisk støt eller brann. Trekk til terminalene med oppgitt moment. Dersom det ikke blir gjort kan det føre til brann. Beskrivelse : Jordfeilvarsler type MICRO-3 er en retningsbestemt varsler som kun måler jordfeil i eget anlegg. MICRO-3 benyttes sammen med indikator CU-12 og sumtrafo type WG/WGS. Varsleren leveres med justerbar feilstrøm og fast tid (30-300mA, 1 sek.) eller fast jordfeilstrøm 30mA og tidsforsinkelse 1 sek. Varsler leveres med auto reset funksjon. Bruksområder : Bruksområder er IT og TT nett, nettspenning 230 V AC. Montasjeveiledning : 1/ Varsleren kobles etter skjema (se neste side) og med følgende instruksjoner. 2/ Varsler kan monteres på DIN 35 skinne eller skrues fast med to M4 skruer. Varslerens tilkoblingsklemmer skal tiltrekkes med max. 0,6Nm. Bruk ikke skrudrill! Max. ledertverrsnitt for alle tilkoblingsterminalene er 2,5mm 2 3/ Strømførende hovedledere (2 eller 3) føres gjennom WG/WGS sumtrafoen fra 1S1 til 2S2. Lasten skal ligge på trafoen sin 2S2 side for at Micro3 skal fungere som et retningsbetsemt rele. Forbindelse legges mellom sumtrafo og varslers terminaler a og b. 4/ Faseforbindelsene L1, L2 og L3 legges. Terminal L3 tilkobles kun ved 3-fase. L1 og L2 er i tillegg intern styrestrømtilførsel, og derfor også merket A1og A2. Spenning til terminalene L1,L2 og L3 kan hentes før eller etter sumtrafo. Forankoblet sikring : Anbefalt 10A, maksimum 63A. 5/ Forbindelse legges mellom panel CU-12 og varslers terminaler 1 og 2 6/ Anleggets jord tilkobles terminal E! 7/ Kontroller at alle forbindelsene er riktig koblet og sett spenning på. Funksjonstest : Varsler Panel Trykk på T (Test) Rød diode på MICRO-3 skal nå lyse. Når T (Test) slippes vil varsleren autoresettes. Grønn diode på varsler indikerer nett normal igjen. Trykk på T (Testknapp på varsler) Rød diode på CU-12 panel blinker. Panelet gir i tillegg pulserende lydsignal. Når T (Testknapp på varsler) slippes vil lyd og lys-signal fra panelet opphøre. Rød trykknapp på CU-12 panelet, «ALARM AVSTILLING», er avstillingsknapp for lydsignal

23 Koblingsskjema MICRO-3 SE Ref Terminal nr. Micro3 a b WG type 1S1 1S2 DATO/DATE REV: REV/DATO

24 Hoveddata MICRO-3 SE Ref Styrespenning : 230 V AC +/- 20% (terminal A1-A2 eller L1 - L2) Frekvens : 50Hz +/- 5% Jordfeilstrøm I N : Fast 30mA -10%+0% eller justerbar mA Tidsforsinkelse : Fast 1 sekund Forbruk : 2,0 W (terminal A1-A2) 2,3 VA (terminal A1-A2) Nettspenning 1-fase : 230 V AC (L1,L2) Nettspenning 3-fase : 230 V AC (L1,L2,L3) Sumtrafo : Type WKE/WG Kapsling : IP21 / Fingersikker Gjeninnkobling etter feil : 80% av I N Vekt : 166g DIN sneppfeste : Ja Skruefeste : 2 x M4 Materiale i kapsling : ABS plast UL94, VO Brannsikkerhet : Selvslukkende IEC-standarder : 755, 255, 326, 536, 749 Produktstandarder : ISO 9001 Målskisse MICRO-3 SE Ref

25 INSTRUKSJONSMANUAL Jordfeilrelè RGU-10 (El.nr ) SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF Postboks 80, Godvik FAX BERGEN E-POST Web Org.no. : NO VAT 26 Instruksjonsmanual RGU-10 SE Ref Beskrivelse : Jordfeilrelè type RGU-10 er et elektronisk jordfeilrelè type A som er utstyrt med to relèutganger. Den ene releutgangen er beregnet på utkobling, mens den andre er beregnet for varsling/utkobling. Utkoblingsrelèet (terminal 13, 14 og 15) kan stilles fra 100mA til 30A med tidsforsinkelse fra 0,02s til 10s. Prealarm relèet (terminal 4, 5 og 6) kan programmeres til varsling ved 10%, 20%, 30%, 40% eller 100%( MAIN ) av verdien for utkobling, med forsinkelse fra 0,02s til 10s, eller ingen prealarm (OFF). Jordfeilrelèet vil kontinuerlig vise målt jordfeilstrøm og innstilte grenseverdier. Status på relèutgangene vises med lysdioder og farge på bakgrunnsbelysning. Jordfeilrelèet programmeres vha trykknapper i front. Ved normal drift vil jordfeilrelèet ha grønn farge på ON lysdioden og bakgrunnsbelysningen i displayet, og man vil kunne lese jordfeilstrøm og innstillinger i displayet. Dersom det står ALARM i nedre del av displayet, betyr det at man på øverste linje leser innstillinger for prealarm relèet, ellers er det innstillinger for utkoblingsrelèet som vises. Dersom det måles en jordfeilstrøm som er lavere enn innstillingen for utkobling, men høyere enn innstilling for prealarm, vil det vises med et orange lys i dioden, samtidig som prealarm relèet trigger. Dersom jordfeilstrømmen overstiger grenseverdien for utkobling, vil det vises med at dioden skifter farge til rød sammen med bakgrunnsbelysningen. I displayet. I displayet vil det nå vises jordfeilstrømmen ved utkobling sammen med tilhørende innstillinger, eller aktuell jordfeilstrøm sammen med innstillinger for prealarm. Jordfeilrelèet kontrollerer sumtrafo tilkoblingen kontinuerlig, og dersom det oppdages feil vil det vises med meldingen ERRt i displayet. Når RGU-10 har trigget på jordfeilstrøm, meldt om feil på sumtrafo eller blitt testet, må man trykke RESET for å komme tilbake til normalmodus

26 Bruksområder : Bruksområder er IT, TT og TN nett. Montasjeveiledning :! VÆR OPPMERKSOM PÅ Husk alltid å kontrollere at spenningen er slått av før tilkobling. Trekk til terminalene med oppgitt moment. Koblingen må utføres av kvalifisert personell. Kontroller at jordfeilrelèets nominelle spenning stemmer overens med nettspenningen. 1/ Jordfeilrelèet kobles etter skjema (se neste side) og med følgende instruksjoner. 2/ RGU-10 monteres på DIN 35 skinne. Jordfeilrelèets tilkoblingsklemmer skal tiltrekkes med max. 0,6Nm. Bruk ikke skrudrill. Max. ledertverrsnitt for alle tilkoblingsterminalene er 2,5mm 2. Jordfeilrelèet skal sikres med instrumentsikring maks 10A. 3/ Når Jordfeilrelèet er oppkoblet og spenningsatt vil det kontinuerlig kontrollere tilkoblingen av summasjonstrafoen. Dersom det oppdages feil på trafoen eller tilkoblingen, vil meldingen ERRt komme i displayet. I så tilfelle må tilkoblingene kontrolleres mot skjema før man trykker RESET knappen. Funksjonstesting av RGU-10 skjer ved å trykke TEST knappen. Man vil da få meldingen TEST i displayet, bakgrunnsbelysningen og dioden vil bli rød, og utkoblingsrelèet slår over. Programmering : Dersom det ikke blir gjort kan det føre til skade, elektrisk støt eller brann. På RGU-10 kan de to relèutgangene programmeres med individuelle innstillinger, i tillegg til fellesparametre. Programmering av utkoblingsrelè vil også påvirke verdier for prealarmrelè. 1/ Utkoblingsrele. For å programmere utkoblingsrelèet må displayet vise aktuell jordfeilstrøm sammen med innstillinger for utkoblingsrelèet. Grenseverdi jordfeilstrøm: Ved å trykke I d knappen i ca 3 sekunder vil meldingen komme øverst i displayet, øverste tekstlinje vil vise den aktuelle grenseverdien, og på den nederste linjen vil den nye verdien vises. Ved å trykke gjentatte ganger på I d knappen vil den nye verdien endres, og når man har den ønskede verdien slutter man å trykke. Displayet vil da etter få sekunder vise meldingen SAVE og den nye verdien er lagret. Tidsforsinkelse: Ved å trykke t d knappen i ca 3 sekunder vil meldingen komme øverst i displayet, øverste tekstlinje vil vise den aktuelle tidsforsinkelsen, og på den nederste linjen vil den nye verdien vises. Ved å trykke gjentatte ganger på t d knappen vil den nye verdien endres, og når man har den ønskede verdien slutter man å trykke. Displayet vil da etter få sekunder vise meldingen SAVE og den nye verdien er lagret. Sikkkerhetsfunksjon: Ved å trykke på Std/+ knappen i ca 3 sekunder vil funksjonen på utkoblingsrelèet vendes (inverteres). Når relèet er i invertert funksjon indikeres det med symbolet nederst i displayet. Se også tabell under / Prealarmrelè. For å veksle mellom innstillinger for utkobling og prealarm trykker man på PROG knappen, og skiller mellom dem ved at symbolet Alarm vises nederst i displayet ved prealarm. Grenseverdi jordfeilstrøm, tidsforsinkelse og sikkerhetsfunkssjon programmeres på samme måte som for utkoblingsrelè. Tilbakestilling av prealarm relè (Automatisk reset): Automatisk tilbakestilling av prealarmrelè kan velges ved å trykke Auto knappen. Når automatisk tilbakestilling er valgt, vil det vises med symbolet nederst i displayet. For å slå av automatisk tilbakestilling trykkes Auto knappen en gang til. 3/ Fellesparametre. Under fellesparametre kan man velge om RGU-10 skal operere i 50Hz nett eller 60Hz nett, og man kan også velge å utvide området for jordfeilstrøm til maks 30A og tidsforsinkelse maks 10 sekunder. Frekvens: Ved å trykke PROG knappen i ca 3 sekunder vil displayet vise øverst og FREC, ved å gi et kort trykk på PROG knappen igjen vil den aktuelle verdien (50 eller 60) vises på øverste linje. Ved å trykke t d knappen vil man veksle mellom alternativene. Når man har riktig verdi på øverste linje, bekrefter man valget ved å trykke PROG igjen. Valget vil bli bekreftet med SAVE i displayet. Dersom man ikke bekrefter valget, vil man få meldingen EXIT i displayet, og programmeringen blir avbrutt. Maks verdier: Ved å trykke PROG knappen i ca 3 sekunder vil displayet vise øverst og FREC. For å få tilgang til å endre maks verdier må man trykke en gang på t d knappen. Displayet vil da vise LIMIT, og ved å gi et kort trykk på PROG knappen igjen vil den aktuelle verdien (1s 3A eller 10s 30A) vises på øverste linje. Ved å trykke t d knappen vil man veksle mellom alternativene. Når man har riktig verdi på øverste linje, bekreftes valget ved å trykke PROG igjen. Valget vil bli bekreftet med SAVE i displayet. Dersom man ikke bekrefter valget, vil man få meldingen EXIT i displayet, og programmeringen blir avbrutt

27 knapp PROG knapp FREQ LIM Fabrikkinstillinger: 50Hz 60Hz 10s 30A 1s 3A Fellesparametre 1. Frekvens: 50Hz 2. Maks verdier: 1s 3A knapp Utkoblingsrelè (kun manuell reset) 1. Grenseverdi jordfeilstrøm: 2A, 2. Tidsforsinkelse: 0,4 s, 3. Sikkerhetsfunksjon: standard funksjon ( vises ikke i displayet) Prealarm relè 1. Grenseverdi jordfeilstrøm, 10% av utkoblingsrelè (10% av 2A = 200mA) 2. Tidsforsinkelse 1 s. 3. Sikkerhetsfunksjon: standard funksjon ( vises ikke i displayet) 4. Automatisk reset ( vises I displayet) Koblingsskjema RGU-10 Eksempel med varsling og utkobling SE Ref

28 Hoveddata RGU-10 SE Ref Styrespenning : 230 V AC +/- 20% (terminal ) Frekvens : 50/60Hz +/- 5% Jordfeilstrøm I N : Justerbar 30mA-3A(30A) Tidsforsinkelse : Justerbar 0,02-1sek.(10sek.) Forbruk : 6,0 VA (terminal 10-11) Sumtrafo : Type WKE trafoer eller WG trafoer Kapsling : IP21 / Fingersikker Vekt : 163g Montering : DIN sneppfeste Materiale i kapsling : ABS plast UL94, VO Brannsikkerhet : Selvslukkende IEC-standarder : , 755, Produktstandarder : ISO 9001 Vekselkontakter RGU-10 SE Ref Normal funksjon Invertert funksjon Normal funksjon Invertert funksjon Tilstand ved Normal lukket åpen åpen lukket lukket åpen åpen lukket Prealarm åpen lukket lukket åpen lukket åpen åpen lukket Alarm åpen lukket lukket åpen åpen lukket lukket åpen Spenningsløs lukket åpen lukket åpen lukket åpen lukket åpen AC11 ved 250VAC : 2,5 A DC11 ved 24VDC : 5,0 A I th2 : 10 A U isol : 2500 V AC Elektrisk levetid : 10 5 operasjoner Mekanisk levetid : 10 7 operasjoner Målskisse RGU-10 SE Ref RGU-10 Mars

EDMK-MC (El.nr 82 000 25)

EDMK-MC (El.nr 82 000 25) V.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC (El.nr 82 000 25) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

CIRCUTOR CBS-8 JORDFEILSENTRAL BRUKERMANUAL

CIRCUTOR CBS-8 JORDFEILSENTRAL BRUKERMANUAL CIRCUTOR CBS-8 JORDFEILSENTRAL BRUKERMANUAL Rd Ed Hovedkontor: Leirvikåsen 43B Postboks 80 GODVIK 5882 BERGEN Tlf.: + 47 55 50 60 70 Faks: + 47 55 50 60 99 Avd. kontor: Postboks 8325 Spjelkavik 6010 ÅLESUND

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485

INSTRUKSJONSMANUAL. 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485 INSTRUKSJONSMANUAL 1-fase, aktiv energi, kwh måler MKB-163L-RS485 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 Postboks 80, Godvik FAX. 55 50 60 99 5882 BERGEN E-POST se.mail@scel.no Hjemmeside http://www.scel.no

Detaljer

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING Rd Ed Scandinavian Electric AS Janaflaten 28 Postboks 80 GODVIK 5882 BERGEN Tlf.: + 47 55 50 60 70 Faks: + 47 55 50 60 99 v:mars2009 --------- Jordfeilsentral

Detaljer

EDMk-Modbus (El.nr. 82 000 03)

EDMk-Modbus (El.nr. 82 000 03) v.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMk-Modbus (El.nr. 82 000 03) Hurtigprogrammering Dersom EDMk kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

EDMK-MC MODBUS (El.nr 82 000 15)

EDMK-MC MODBUS (El.nr 82 000 15) V.04.2013 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC MODBUS (El.nr 82 000 15) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK Utstyret må installeres av fagpersonell. Produsenten kan ikke lastes for feil hvis ikke manualen er fulgt. Fare for Ulykker, død, forbrenning eller eksplosjon. - Utsytret

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Vern for. Overspenning. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Vern for Overspenning Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Hva er overspenning? Overspenninger er svært raske spenningstopper

Detaljer

SMART GRID: KOMPLETT UTSTYR OG SKAP FOR NETTOVERVÅKING

SMART GRID: KOMPLETT UTSTYR OG SKAP FOR NETTOVERVÅKING SMART GRID: KOMPLETT UTSTYR OG SKAP FOR NETTOVERVÅKING Løsninger for nyanlegg, oppgradering av nettstasjoner og ved nedbygging av mastearrangementer KOMPLETTE SMART-GRID LØSNINGER Definerte utstyrssystemer

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

SIKRINGSMATERIELL. AUTOMATSIKRINGER MLine, MALMBERGS, DinLine s. 16.2-16. SIKRING, JORDFEILSBRYTER s. 16.19. OVERBELASTNINGSVERN s. 16.

SIKRINGSMATERIELL. AUTOMATSIKRINGER MLine, MALMBERGS, DinLine s. 16.2-16. SIKRING, JORDFEILSBRYTER s. 16.19. OVERBELASTNINGSVERN s. 16. SIKRINGSMATERIELL 16 AUTOMATSIKRINGER MLine, MALMBERGS, DinLine s. 16.2-16 TILEGGSUTSTYR AUTOMATSIKRINGER s. 16.17-18 SIKRING, JORDFEILSBRYTER s. 16.19 OVERBELASTNINGSVERN s. 16.20 UZ ELEMENT, BUNNSKRUER,

Detaljer

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer.

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer. Overspenningsvern installeres før skaden skjer. Hvorfor og når skal vi bruke overspenningsvern? Overspenningsvern 230-400 V for montering på DIN-skinne med utbyttbar patron/vern. Naturen kan komme med

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no)

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Modulærprodukter Releer

Modulærprodukter Releer Modulærprodukter Releer 58 5 For styring av laster inntil 6 A AC, for automatisering i forbindelse med trykknapper, brytere, tidsstyringer, koblingsur osv. Tekniske data For last inntil 6 A/50 V Manuell

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

KONTAKTORER, STARTAPPARATER OG MOTORER

KONTAKTORER, STARTAPPARATER OG MOTORER KONTAKTORER, STARTAPPARATER OG MOTORER 41 KONTAKTORER, TERMISKE RELÈ s. 41.2-3 DIREKTESTARTERE, KAPSLING s. 41.4 AUTOMATISKE Y/D-VENDERE s. 41.5 MODULÆRE INSTALLASJONSKONTAKTORER s. 41.6 GE KONTAKTORER,

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Relé Dold. www.jfknudtzen.no Side 369

Relé Dold. www.jfknudtzen.no Side 369 Relé Dold Installasjonsrelé 370 Impuls relé 370 Modulær relé 370 Lampetest 371 Tidsrelé 372 Multifunksjon IK 372 Multifunksjon MK 372 Overvåknings relé 373 Isolasjonsovervåkning 373 Spenningsovervåkning

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS ALARM FOR OLJE-/BENSINUTSKILLER FOR EN ELLER TO FØLERE TYPE LAL-SRW Art.navn: LAL-SRW-MM-04, KVF - 198703 Art.nr.: OJ 5018 El.nr.: - EAN kode: 5703502410548 GENERELT

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING ENERGIMÅLERSKAP

INSTALLASJONSVEILEDNING ENERGIMÅLERSKAP INSTALLASJONSVEILEDNING ENERGIMÅLERSKAP (Artikkelnr. 523178 / artikkelnr. 523192 ) for NIBE luft-vann varmepumper FORSPRANGET LIGGER I KOMPETANSEN INNHOLD Beskrivelse av energimålerskapet 3 Hovedspenningstilførsel

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Overspenningsvern med lydsignal Best.nr. : 0339 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

RELÉSTASJON CBS-8-RCM-SERIEN

RELÉSTASJON CBS-8-RCM-SERIEN RELÉSTASJON CBS-8-RCM-SERIEN BRUKERHÅNDBOK (M024B64-13-14A) SCANDINAVIAN ELECTRIC AS ----- Reléstasjon CBS-8-RCM -------- --- Sidenr. 2 CBS-8-ANALYSEVERKTØY, STIKKORDREGISTER Sidenr. 1.- KONTROLLER VED

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS DIFFERANSETRYKK- OG LUFTMENGDEGIVER TYPE PTH-DF-3202 Art.navn: TRYKKGIVER M/DISP. 0-2500 PA, PTH-3202 DF-CK Art.nr.: OJ 1394 El.nr.: - EAN kode: 5703502550893

Detaljer

Scandinavian Electric AS leverer nettanalysatorer for kontroll av energiforbruk og nettkvalitet til NTNU Trondheim og det er vi stolte av. www.scel.

Scandinavian Electric AS leverer nettanalysatorer for kontroll av energiforbruk og nettkvalitet til NTNU Trondheim og det er vi stolte av. www.scel. Vår nettanalysator mater nettinformasjon inn til driftssentralen. Vi har løsninger for IT, TT og TN-nett Nettanalysatoren sørger for en kostnadseffektiv jordfeilovervåking av trafokretsene Vår WGS summasjonstrafo

Detaljer

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Tavlemontert automatisk trappelys Best.nr. : 0821 00 Impuls-innsats Best.nr. : 0336 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

Type Pakn PE St.gr El-nr. Pris L Nettanalysator CVM-MINI-ITF-RS-C2 1 STK 8008 80 022 00 L Nettanalysator CVM-Mini-MC m/rs-485 1 STK 8008 80 022 14 L

Type Pakn PE St.gr El-nr. Pris L Nettanalysator CVM-MINI-ITF-RS-C2 1 STK 8008 80 022 00 L Nettanalysator CVM-Mini-MC m/rs-485 1 STK 8008 80 022 14 L Nettanalysatorer Leverandør: Scandinavian Electric Produsent: Circutor Nettanalysator med RS485 MODBUS Type Pakn PE St.gr El-nr. Pris L Nettanalysator CVM-MINI-ITF-RS-C2 1 STK 08 022 00 L Nettanalysator

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

RØYKDETEKTORER/BEVEGELSESDETEKTORER CO2-ROMFØLER

RØYKDETEKTORER/BEVEGELSESDETEKTORER CO2-ROMFØLER RØYKDETEKTORER/BEVEGELSESDETEKTORER CO2-ROMFØLER CO2-romføler...134 Røykdetektor for ventilasjonsanlegg...135 Kontrollenhet for røykdetektorer...13 Bevegelseskontroll...138 133 CO 2 -ROMFØLER CO 2 -romføleren

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Trykknapper og LED signallamper

Trykknapper og LED signallamper Trykknapper og LED signallamper Styring og kontroll i elektrofordelinger Hagers nye skapdesign gir elektofordelingene et moderne utseende. Med den nye serien trykknapper og LED signallamper har du full

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no Strømforsyning EL500 Model Utgangseffekt EL500-1207 96W Generelt EL500-1207 er en driftssikker

Detaljer

Effektbrytere 16 til 1600 A

Effektbrytere 16 til 1600 A Effektbrytere 16 til 1600 A Effektbrytere fra 16 til 1600A For en rask og sikker installasjon Den nye serien effektbrytere er utviklet for å møte moderne krav til elektriske installasjoner, frem for alt

Detaljer

Tekniske data, PKNM 2-polet

Tekniske data, PKNM 2-polet Tekniske data, PKNM 2-polet Jordfeilautomat Jordfeilautomat PKNM, 2-polet Kombinert jordfeilbryter og elementautomat Utløsing uavhengig av nettspenning Skinnekompatibel Dobbel komfortklemme (løfte-/åpneklemme)

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt

Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilbrytere Vi gjør det enklere! - for deg å finne riktig produkt Jordfeilblokker Jordfeilbrytere Jordfeilautomater Automatsikringer Overspenningsvern Modulære produkter Maksimal driftssikkerhet med

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin 2 2 309 258 03 TERMINA TR 611 top2 TR 622 top2 Ext 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T Ext 1 4 5 6 C2 Ext 2 N 611 0 101 622 0 101 0 6 12 18 24 top2 0 6 12 18 24 top2 Monterings-och bruksanvisning

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

Brukerveiledning. Trådløs komfyrvakt. Side 2: Montering av komfyrvakten (punkt 1-3). Opplæring «parring» av komfyrvakten (punkt 4-9).

Brukerveiledning. Trådløs komfyrvakt. Side 2: Montering av komfyrvakten (punkt 1-3). Opplæring «parring» av komfyrvakten (punkt 4-9). Versjon 2012-5.4 Brukerveiledning Trådløs komfyrvakt Innholdsfortegnelse: Side 2: Montering av komfyrvakten (punkt 1-3). Opplæring «parring» av komfyrvakten (punkt 4-9). Side 3: Side 4: Side 5: Side 6:

Detaljer

SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter]

SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter] SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter] Spesifikasjon: Forsyningsspenning: 8-15V DC Effektforbruk kontroller 0,25 Watt Maks utgangseffekt pr. kanal: 1A Omgivelsestemperatur: 5-35 C Beskrivelse

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Utføring av testene Spenningsmålinger Testeren kan brukes som et multimeter hvor spenning og frekvens kan vises samtidig ved å sette rotasjonsbryteren

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W Artikkelnummer: 255082 (PWK 24/250W) 255164 (PWK 24/500W) Utgave 4, januar 2006. T40082-B4-2 Teknisk informasjon: PWK 24 er 24V nødlyssentraler som gir ut 24VAC på markeringslyskursene i normal drift og

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Monteringsanvisning for installatør. For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk

Detaljer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

DIRIS A20. Norsk Manual

DIRIS A20. Norsk Manual DIRIS A20 Norsk Manual DIRIS A20 PRESENTASJON 6 7 4 N 1. Tastatur med 4 Dobbeltfunksjonsknapper (Display eller Programmering) 2. LCD display (bakgrunnsbelyst) 3. Fasespesifisering 4. Måleverdiene 5. Enhetsbenevnelse

Detaljer

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul Generelt 12 digitale innganger, 8 digitale utganger, 8 analoga innganger, 8 analoge utganger Optimal på størrelse og funksjon Pluggbare tilkoblingsterminaler RS-485

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

Mätinstrument. Jordfeilbrytere INNOVASJON SOM PRIORITET. Med forhåndsvarsling HJEM INDUSTRI KONTOR. Når fagkunnskap og kompetanse kreves

Mätinstrument. Jordfeilbrytere INNOVASJON SOM PRIORITET. Med forhåndsvarsling HJEM INDUSTRI KONTOR. Når fagkunnskap og kompetanse kreves Når fagkunnskap og kompetanse kreves www.elitscandinavian.com J o r d f e i l b r y t e r s e r i e n PRI Med forhåndsvarsling Mätinstrument Jordfeilbrytere INNOVASJON SOM PRIORITET ENERGI INDUSTRI BYGG

Detaljer

IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V

IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V IR-mottaker IR-8M/16M, 24V/230V Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V 8 kanaler, driftsspenning 24 V AC/DC: HMS art. nr. 028515 Best. nr.: 2204112 8 kanaler, driftsspenning 230 V AC: HMS art.

Detaljer

AutroBeam 100. Installasjon- og igangkjøringshåndbok. Linjedetektor. Vi verner liv, miljø og verdier...

AutroBeam 100. Installasjon- og igangkjøringshåndbok. Linjedetektor. Vi verner liv, miljø og verdier... AutroBeam 100 Linjedetektor Installasjon- og igangkjøringshåndbok Vi verner liv, miljø og verdier... P-AB100/DN - Rev. D, 020214 1 Autronica P-AB100/CN- ire and Security Rev. ASD Tx AutroBeam 100 Rx AutroBeam

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer NO 061110 Ref: IB2-im1822041_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelé for to individuelt styrte motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig som motorene tar imot sentrale

Detaljer

Styring og kontroll. Trafoer, signalutstyr, stikk. og nødlys

Styring og kontroll. Trafoer, signalutstyr, stikk. og nødlys Styring og kontroll Trafoer, signalutstyr, stikk. og nødlys 176 Sikkerhets- og ringetrafoer 176 Ringeklokker og summere 176 Stikkontakter 176 Nødlys / lykt 527 Tekniske data Modulærprodukter 175 Transformatorer,

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR. CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL

ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR. CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL ELEKTRISK NETTVERKS- ANALYSATOR CVM k -BD SERIEN INNFØRINGSMANUAL ----- Nettanalysator CVM-BD ------ INNFØRINGSMANUAL --- Side Nº 1 CVM-BD ELEKTRISK NETTVERKSANALYSATOR SIDE Nr. 1.- Hoveddata...... 2 1.1.-

Detaljer

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner.

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner. ELKO Wireless er et trådløst styringssystem for lys. ELKO Wireless er basert på radiokommunikasjon mellom enhetene. Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer