Gjennomgang kunnskaps- og kompetansesentrene. Høringsinstanser Samfunnsoppdraget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomgang kunnskaps- og kompetansesentrene. Høringsinstanser Samfunnsoppdraget"

Transkript

1 Gjennomgang kunnskaps- og kompetansesentrene. Høringsinstanser Samfunnsoppdraget Landets kommuner, Bydeler i Oslo og Bergen De regionale helseforetak Helseforetakene Pasient- og brukerombudene Sentre - er sentre som er inkludert i gjennomgangen RKBU Nord RKBU Vest RKBU Midt R-Bup Sør-Øst Atferdssenteret Erfaringskompetanse psykisk helse Pro senteret Nasjonalt senter - selvorganisert selvhjelp Senter for ungdom samliv og seksualitet Klara Klok Sex og samfunn Komplementær og alternativ medisin Senter for samisk helseforskning Nasjonalt senter legevaktsmedisin Antibiotikasenteret primærmedisin Nasjonalt senter for distriktsmedisin Nasjonalt k-miljø om utviklingshemming RVTS nord RVTS øst RVTS vest RVTS midt RVTS sør NSSF NKVTS KORUS sør KORUS Oslo KORUS øst KORUS Bergen 1

2 KORUS Stavanger KORUS Midt KORUS Nord NAKMI NAPHA Selvhjelp Utviklingssentre Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus Hjemmetjenesten i Bærum kommune Utviklingssenter for sykehjem i Akershus Lørenskog sykehjem i Lørenskog Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust- Agder Feviktun bo-og omsorgssenter og hjemmetjenesten i Grimstad kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Buskerud Hjemmetjenesten i Drammen kommune Utviklingssenter for sjukeheimar i Buskerud Ål bu-og behandlingssenter Hjemmetjenesten i Sør-Varanger kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Finnmark Sykehjemssamarbeid i Alta Utviklingssenter for sykehjem i Finnmark Karasjok helsesenter Nasjonalt utviklingssenter for sykehjemstjenester til den samiske befolkningen Utviklingssenter for sykehjem i Hedmark Ottestad sykehjem og Stange sykehjem i Stange, Moen sykehjem i Elverum Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hedmark Hjemmetjenesten i Hamar kommune Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland Løvåsen sykehjem og hjemmetjenesten i Bergen Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal Hjemmetjenesten i Ålesund kommune Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal Rokilde sykehjem i Kristiansund Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nordland Hjemmetjenesten i Vestvågøy kommune Utviklingssenter for sykehjem i Nordland Sykehjemmene i Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Hjemmetjenesten i Stjørdal kommune 2

3 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal bo-og helsetun i Verdal Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Haugtun omsorgssenter i Gjøvik Utviklingssenter for heimetenester i Oppland Hjemmetjenesten i Vågå, Skjåk og Lom kommuner Utviklingssenter for hjemmetjenester i Oslo Bydel Bjerke Utviklingssenter for sykehjem i Oslo Abildsø sykehjem Utviklingssenter for hjemmetjenester i Rogaland Hjemmetjenesten i Stavanger kommune Utviklingssenter for sykehjem i Rogaland Stokka sykehjem i Stavanger Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna Bjørgene omsorg- og utviklingssenter i Haugesund Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sogn og Fjordane Førde Helsetun og hjemmetjenesten i Førde kommune Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag Søbstad Helsehus i Trondheim Utviklingssenter for hjemmetjenester i Sør-Trøndelag Hjemmetjenesten i Åfjord kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Telemark Hjemmetjenesten i Porsgrunn kommune Utviklingssenter for sykehjem i Telemark St.Hansåsen sykehjem i Porsgrunn Utviklingssenter for sykehjem i Troms Kroken sykehjem, Tromsø Utviklingssenter for hjemmetjenester i Troms Hjemmetjenesten i Tromsø kommune Utviklingssenter for hjemmetjenester i Vest-Agder Hjemmetjenesten i Kristiansand kommune Utviklingssenter for sykehjem i Vest-Agder Songdalstunet bo-og aktivitetssenter, Songdalen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold Nygård sykehjem og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Glemmen sykehjem i Fredrikstad Utviklingssenter for hjemmetjenester i Østfold Hjemmetjenesten i Eidsberg kommune 3

4 Eksterne aktører Institusjon Stat Kommunal- og regionaldepartementet Kunnskapsdepartement Justis- og politidepartementet Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Politidirektoratet Helsetilsynet Utdanningsdirektoratet NOKUT Bufetat Region Nord Bufetat Region Midt Bufetat Region Vest Bufetat Region Sør Bufetat Region Øst Statlig spesialpedagogisk tjeneste Norges forskningsråd Barneombudet Borgestadklinikken Rogaland A-senter Bergensklinikken Fylkesmannen Oslo og Akershus Østfold Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 4

5 5

6 Fylkesnemnda Sekreteriat for Fylkesnemndene Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Sentralenheten Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Hedmark og Oppland Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Buskerud og Vestfold Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Telemark Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Agder Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Hordaland og Sogn og Fjordane Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Møre og Romsdal Fylkesnemnda For Barnevern og Sosiale Saker Trøndelag Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Nordland Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Troms og Finnmark Fylkeskommunen Oslo Akershus Østfold Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Organisasjoner KS Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO) Private Barneverninstitusjoners landsforening Voksne for Barn 6

7 Landsforeningen for barnevernsbarn Fosterhjemsforeningen Ideelt Barnevernsforum Barnevernsproffene (Forandringsfabrikken) Universitets- og Høgskolerådet Mental helse Norges Røde Kors Kirkens Bymisjon Norsk Folkehjelp Norsk barnevernsamband Redd Barna Adopsjonsforum Norsk fosterhjemsforening Landsforeningen Ungdom & Fritid Landsforeningen for utekontaktene Fagrådet rus Landsforeningen mot stoffmisbruk Landsforening We shall Overcome Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse LAR nett RIO Rådet for psykisk helse Diabetesforbundet Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Kreftforeningen Landsforbundet for Utviklingshemmede og deres pårørende Nasjonalforeningen for folkehelse Norsk forbund for utviklingshemmede SAFO Høgskoler og universiteter NTNU UiA UiS UiN UiB UiT UiO HiB HiH HiNT HiST HiM 7

8 HiVO HiSF HiT HiL HiOF HiOA Diakonhjemmets høgskole Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen i Stord/Haugesund Høgskulen i Sogn og Fjordane Politihøyskolen Instituttsektor FAFO NIBR Norsk institutt for by- og regionsforskning AFI Arbeidsforskningsinstituttet ISF-Institutt for samfunnsforskning Nordlandsforskning NOVA norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Statens institutt for rusmiddelforskning SERAF Folkehelseinstituttet Kunnskapssenteret Ansattes organisasjoner Utdanningsforbundet Fagforbundet Fellesorganisasjonen (FO) Juristforbundet Den norske legeforening Norsk sykepleierforbundet Norsk psykologforening NTL Forskerforbundet LO 8

9 Akademikerne Spekter NHO Virke Bruker ROPs representanter Landsforbundet mor nstoff LMS Foreningen for human narkotikapolitikk FHN Voksne for barn We Shall Overcome Mental Helse Norge ADHD Norge MARBORG Barn av rusmisbrukere BAR Pro LAR Lar-Nett Norge Spillavhengighet Norge Wayback Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse LPP Angstringen Norge Rusmisbrukernes interesseorganisasjon A-LARM 9

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider.

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider. Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 201102591 30.05.11 Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem høring Ekspertutvalget for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning

Detaljer

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11 HØRINGSLISTE: Arbeids- og sosialepartementet postmottak@ad.dep.no Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Høringsliste ACOS AS ACTIS. ADHD Norge. Afasiforbundet i Norge. Akademikerne. Akupunkturforeningenppn. Agfa AKAN. Angstringen. Anonyme Alkoholikere

Høringsliste ACOS AS ACTIS. ADHD Norge. Afasiforbundet i Norge. Akademikerne. Akupunkturforeningenppn. Agfa AKAN. Angstringen. Anonyme Alkoholikere Høringsliste ACOS AS ACTIS ADHD Norge Afasiforbundet i Norge Akademikerne Akupunkturforeningenppn Agfa AKAN Angstringen Anonyme Alkoholikere Apotekforeningen Arbeids- og velferdsdirektoratet Aurora, Støtteforeningen

Detaljer

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Prop. 90 L (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Innhold Del I Bakgrunn... 9 1 Proposisjonens hovedinnhold 11 1.1 Innledning... 11 1.2

Detaljer

HØRINGSINSTANSER. Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Høring av forslag til endringer i byggteknisk forskrift

HØRINGSINSTANSER. Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Høring av forslag til endringer i byggteknisk forskrift Advokatforeningen Akademikernes Fellesorganisasjon AOF Norge Arbeids- og velferdsdirektoratet Arkitektenes Fagforbund Arkitektbedriftene i Norge Arkitekthøgskolen i Oslo Arkitektnytt Asplan Viak AS Barneombudet

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Høringsinstanser. Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen

Høringsinstanser. Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen Høringsinstanser Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen Barnekreftforeningen Barneombudet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Bergen

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Jussformidlingen Jusshjelpa Kreftforeningen Kreftregisteret KS Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets helseforetak Landets høgskoler

Jussformidlingen Jusshjelpa Kreftforeningen Kreftregisteret KS Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets helseforetak Landets høgskoler Høringsinstanser: Akademikerne Akupunkturforeningen Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon (AMPY) Apotekforeningen Arbeidsgiverforeningen SPEKTER Barneombudet Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-,

Detaljer

Høringsinstanser - Forslag til endring av krav til studentboliger i byggteknisk forskrift

Høringsinstanser - Forslag til endring av krav til studentboliger i byggteknisk forskrift Høringsinstanser - Forslag til endring av krav til studentboliger i byggteknisk forskrift Massemedier Departementene Fylkesmennene Fylkeskommunene Kommunene Nasjonalbiblioteket Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

HOD tildeling 2.runde 2011

HOD tildeling 2.runde 2011 Halden Helsehus for Halden og Aremark 0101 Halden, 0118 Aremark, Sykehuset Østfold - Moss Etablering av lokalmedisinsk senter i Mosseregionen Mosseregionen: 0104 Moss, 0135 Råde, 0136 Rygge, 0137 Våler,

Detaljer

Prop. 56 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 56 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 56 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til ratifikasjon av valgfri protokoll av 18. desember 2002 til FN-konvensjonen av 10. desember 1984 mot tortur og

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

Høringsinstanser. Alle departementer Alle fylkesmenn Alle fylkeskommuner Alle landets kommuner

Høringsinstanser. Alle departementer Alle fylkesmenn Alle fylkeskommuner Alle landets kommuner Høringsinstanser Alle departementer Alle fylkesmenn Alle fylkeskommuner Alle landets kommuner Administrativt forskningsfond (AFF) Advokatforeningen Akademikernes Fellesorganisasjon AOF Norge Arbeids- og

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1

Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1 Årsrapport 2013 RIO ÅRSRAPPORT 2013 1 Innhold Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere Forord 4-5 Rio 2013 6-7 Ansatte Styret HMS Samlinger Frivillige Medlemmer Mål, mening og måloppnåelse 8-9 Formål Mål Måloppnåelse

Detaljer

Innhold. Kontaktinformasjon RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere.

Innhold. Kontaktinformasjon RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon PB 6609 St. Olavs plass 0129 Oslo. Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere. Årsrapport 2012 Innhold Tilskuddsgivere og 3 bidragsytere Forord 4-5 Rio 2012 6-7 Årsmøtet og styret Administrasjonen Ansatte Frivillige Medlemmer Utviklingsprosesser 8 HMS WEB-utvikling Høringer RIO-samlingen

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift

Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift Høringsinstanser - Opprette portørfaget Vg3/opplæring i bedrift Fylkeskommuner Videregående skoler Departementene Universiteter og høgskoler Fylkesmennene Abelia ADHD Norge Aftenskolen Høyres Studieforbund

Detaljer

Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven. Departementene Statsministerens kontor. Høyesterett

Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven. Departementene Statsministerens kontor. Høyesterett Liste over høringsinstanser forslag til endringer i sikkerhetsloven Departementene Statsministerens kontor Høyesterett Agder lagmannsrett Borgarting lagmannsrett Eidsivating lagmannsrett Frostating lagmannsrett

Detaljer

Fjernlån 2011 25 % 42 %

Fjernlån 2011 25 % 42 % Fag- og forskningsbibliotek: FJERNLÅN/INNLÅN - fordelt på bibliotektype 3 % 1 % 1 % 24 % 4 % 25 % NB UB VHS HS Helsebibl Off. spes. Bibl. 42 % Private spes. Bibl. Universitetsbibliotekene ekspederer som

Detaljer

OUS Idéfase - Høringsinstanser

OUS Idéfase - Høringsinstanser OUS Idéfase - Høringsinstanser HSØ Helseforetak i regionen Akershus universitetssykehus (AHUS) Innlandet sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuspartner Sykehuset Telemark HF Sykehuset

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Vedlegg 4: MOTTAKERLISTE BN 2020- INVITASJON

Vedlegg 4: MOTTAKERLISTE BN 2020- INVITASJON Vedlegg 4: MOTTAKERLISTE BN 2020- INVITASJON Abelia Adresseavisen ASA AFFITECH AS, Forskningsparken Aftenposten AS Akershus fylkeskommune Akva-Ren AS Alertis Medical as Algeta AS Alpharma AS Amerikas Forente

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 20.08.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 20.08.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 20.08.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer