Mer enn 20 års erfaring med salg av måleinstrumenter til det profesjonelle markedet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mer enn 20 års erfaring med salg av måleinstrumenter til det profesjonelle markedet."

Transkript

1 FORORD 001 Mer enn 20 års erfaring med salg av måleinstrumenter til det profesjonelle markedet. Elma Instruments AS er i dag en av de ledende innen vår bransje. Vi har valgt oss leverandører som vi vet er innovative, som har en god logistikk og som leverer en kvalitet som vi og dere kan være tjent med. Vi har valgt å innføre LIVSTIDSGARANTI på flere av våre instrumenter. Dette kan vi gjøre i trygg forvissning om kvalitet og erfaring med produktene. Elma Instruments tilhører en gruppe som selger instrumenter på det Skandinaviske markedet. Til sammen er vi en betydelig aktør. Vi har kontorer på Haugenstua i Oslo, hvor vi også har lager og serviceverksted. I denne katalogen finner du instrumenter som dekker flere bransjer og nisjer. Vi kjenner markedene, vet hvilke instrumenter som er nødvendig og vi har kompetanse til å rettlede dere som kunder til å velge rette produkt. Vi håper du liker vår katalog og at den er enkel å finne fram i. Vi hjelper deg gjerne. Oppdaterte priser og nyheter finner du på vår nettside Med venlig hilsen, Elma Instruments AS VIDAR GUNDERSEN Daglig leder BESØK OSS PÅ 001

2 002 NETTSIDE velkommen til på internett NETTSIDE På våre nettsider vil du finne de endringer som vi gjør. Dette kan være produkter som kommer til, eller som vi av en eller annen grunn tar ut. Du vil også kunne finne gode tilbud og meldinger som vi ønsker å meddele dere. Vår Hovedkatalog vil alltid være oppdatert på nettet. Her kan du også bestille instrumenter på e-post. OPPDATERTE PRISER FINNER DU PÅ VÅR NETTSIDE 002 TLF.:

3 UTLEIE & LEIE 003 Utleie og leie av måleinstrumenter UTLEIE Vi leier ut instrumenter som dere som kunde sjelden bruker og som har en høy salgspris. Mange synes dette er en fin service. Døgnpriser varierer med instrumentets salgspris, og hvor lang leieperioden er. Ta gjerne kontakt med oss for nærmere opplysning. LEIE Der er blitt mer og mer vanlig å leie i stedet for å eie. Dere kan leie hvilket som helst instrument i denne katalogen, og til hvilket som helst antall. Fordelen ved å leie er at dere betaler et fast leiebeløp i måneden og at hele leiebeløpet kan trekkes fra i regnskapet, før skatt. Har dere et fast kundeforhold til, f.eks. en grossist, så er ikke dette til hinder for leie. Dere handler på vanlig måte gjennom grossisten og det settes opp en leiekontrakt med et finansieringsselskap. P.t. benytter vi Siemens Finans. Dette er meget enkelt og lønnsomt. Dere må gjerne ringe oss så forklarer vi dere hvordan det hele fungerer. LIVSTIDSGARANTI LIVSTIDSGARANTI elma instruments Garantien gjelder Brymen multimetre og Ideal strømtenger. ( angitt med logo i katalogen). Gjelder defekter som oppstår ved normal bruk av instrumentet. Vi reparerer kostnadsfritt, erstatter med nytt eller gir dere innbytteinstrument. Garantien gjelder ikke: sikringer, måleledninger, oppladbare batterier, fukt- / smusskader, feilbruk og dersom instrumentet har vært utsatt for overspenning. LCD erstattes til komponentkost i 10 år fra kjøpsdato. SERVICE Elma Instruments AS legger stor vekt på å gi dere god servise ved reparasjon og / eller kalibrering. Vi har eget verksted som tar seg av det meste, men det kan skje at instrumenter må sendes til leverandøren. I de tilfeller vi må videresende, og dere blir uten instrument over tid, vil vi være behjelpelig med å finne løsninger. Sikkerhetskrav IEC Som profesjonell bruker av test og måleinstrumenter skal dine instrumenter oppfylle de gjeldene krav og regler. Dersom et uhell skulle inntreffe og det viser seg at produktet var for dårlig vil det få økonomiske konsekvenser for eier av firmaet. De aktuelle lovgivning omfatter CE- merking,emc og IEC / EN og at instrumentet har den relevante kategorien (KAT) for brukerområde. (se side 4) Brukerveiledninger Hos Elma Instruments vil du finne brukerveiledning på et nordisk språk i de aller fleste brukerveiledninger. Forskrifter om elektrisk utstyr. 13. Språk. Informasjon som er nødvendig fra et sikkerhetssynspungt for å sikre at utstyret blir brukt på en sikker måte og i samsvar med sitt formål, skal være på norsk samt være påført utstyret eller dersom dette ikke er mulig, inngå i en medfølgende bruksanvisning.samsvarserklæringen skal være på norsk eller engelsk. Den tekniske underlagedokumentasjonen skal være på norsk, dansk, svensk, engelsk eller tysk. BESØK OSS PÅ 003

4 004 IEC IEC Lavspenningsdirektivet LVD stiller krav til sikkerheten ved bruk av måleutstyr. Hvis utstyret oppfyller IEC / EN og dertil tilhørende kategori sies LVD å være oppfylt. KAT I KAT II KAT III KAT IV Hoved Tavle Måler Hoved Tavle Måler Uthus Jordkabel Hoved Tavle Transformer Uthus Måler Jordkabel KAT I KAT II KAT III KAT IV Elektronisk utstyr og bruksgjenstander med lavt energiforbruk. Stikkontakter og uttak mer enn 10m fra Kategori III eller 20m fra Kategori IV. Tavler, undertavler, kraftinstallasjoner (400V) og lysinstallasjoner. Forsyning, stikkledninger, luftledninger og jordkabler. Eksempel: Elma 515X, IEC KAT IV 600V, KAT III 1000V Bemerk-! Den angivende spenning 600V - angir det maksimalt tillatte potensialet/spenning mellom instrumentet og jord. Det vil si at et instrument som er merket med 300V trygt kan brukes til måling på 400V fase/fase spenning, der potensialet til jord kun er 220V. 004 TLF.:

5 SANN RMS 005 Måler du strøm på anlegg med komponenter som forvrenger måleverdiene? Da må du velge instrument med sann RMS! Kurver Instrument med teknikk: middelverdireagerende Instrument med sann RMS Kan være 50% feil Måler riktig Kan være 10% feil Måler riktig Måler riktig Måler riktig Problemer Brum i transformator Overbelastning av N-leder Bremsing av motorer Store spenningsfall Sikringsbrudd (utkobling) Utilsiktet utkobling av vern Driftsforstyrrelser Forhøyede driftskostnader Feil instrumentavlesning Denne kurven må instrumentet forholde seg til. Instrument med sann RMS 100A sann RMS R = root (trekker ut roten) M = mean (middelverdi) S = square (kvadratverdi) Vanliga instrument 60A Basert på likerettede AC-verdier Middelverdireagerende. Fundemental 50Hz Ren sinus kurve Fører til høy strøm i N-leder Datamaskiner Dagens installasjoner innholder mange elektroniske komponenter som skaper overharmoniske strømmer. Oppvarmning. Bremser motorer. Armaturer Downlight Installasjoner med blandingslaster kan mengden 3. harmoniske ligge mellom 15% til 35%. Behov for større ledertverrsnitt. UPS BESØK OSS PÅ 005

6 006 GODT Å VITE Godt å vite: Jordfeilsøking I IT-nett er det driftteknisk mulig å ha en jordfeil uten automatisk utkobling. Dette er naturlig nok en lite tilfredsstillende situasjon både for elverket og brukeren av hensyn til økonomi og personsikkerhet. FEILEN MÅ DERFOR UMIDDELBART FINNES OG RETTES. Dette kan gjøres på forskjellige måter. 1. ISOLASJONSMÅLING Se side i katalogen. Den tradisjonelle måten for testing av isolasjonsnivå i en installasjon er med en isolasjonstester som måler i Mohm. Fordel: Akseptert måte og beskrevet i forskriftene NEK 400. Ulempe: Anlegget må være spenningsløst. Feilkilder kan være utkoblet. 2. LEKKASJESTRØMSMÅLING Se side i katalogen. Et instrument som omslutter alle aktive ledere i en kabel og teoretisk måler -OmA jordfeilstrøm ved tett installasjon. Fordel: Kursen måles under normale driftforhold med spenning. 3. JORDFEILSØKING I IT nett og likestrømsnett. (NET 4000) Se side 52 i katalogen. Et instrument hvor en 4HZ-sender kobles mellom fase - jord og en søker finner jordfeilen. Fordel: Jordfeil finnes under normale drifts forhold på en grei måte i IT/likestrømsnett og lekkasjestrøm i alle nett. 4. JORDFEILSØKING PÅ VARMEKABEL (AT2004/2005) Se side 89 i katalogen. Et instrument med elektronisk sender og mottaker for identifisering av varmekabeltrasé og jordfeil/brudd. Fordel: Enkel oppkobling, kan benyttes i både spenningsløse og spenningssatte anlegg. 006 TLF.:

7 GODT Å VITE 007 Godt å vite: Lekkasjestrømmer Dersom du skal finne kurser/forbrukere med jordfeil og ikke får lagt installasjonen spenningsløs, bruker du lekkasjestrømsmåler. Alle ledere, og evnt. nulleder omsluttes. Kursens ma jordfeil-/lekkasjestrøm avleses direkte. I IT-installasjoner er det viktig at alle utgående kurser måles. Største feil rettes først. Gjør deretter ny måling på alle kursene. Dersom ma strømmen øker når du følger en kabel/forsyning ut i installasjonen (vekk fra trafoen) i IT-nett, er du sikker på at denne kursen har jordfeil. Økningen skyldes de kapasitive tilbakestrømmene. Det finnes en enkel metode for å finne lekkasjestrømmer(jordfeil) Eks. Instrumentet viser 43,5 ma lekkasjestrøm. Denne verdien følges innover i instalasjonen i BESØK OSS PÅ 007

8 008 GODT Å VITE Godt å vite: Verifisering etter NEK Elma Instruments har vært med hele veien fra den førte utgaven av NEK 400 og starten på myndighetenes krav om sluttkontroll (verifisering). Mye har skjedd fra den første frustrasjonen til i dag da de aller fleste gjennomfører sluttkontroll. Uten måleinstrumenter er det totalt umulig å ta sluttkontrollen og de som har få, eller ingen instrumenter, forteller myndigheten at verifisering gjør vi ikke. Elma Instruments har instrumenter hvor du kan måle alle parametere med ett, eventuelt to instrumenter. Vi hjelper dere med å velge riktig instrument og utfordringene som oppstår i feltet. Godt å vite: Kontinuitetsprøving NEK 400 beskriver hvordan dette skal gjøres. Kontinuitet i jordledere og i utjevningsforbindelser (hoved- og tilleggskretser) En kontinuitetsprøving skal utføres. Det anbefales at prøvingen utføres med en strømforsyning som har en spenning i ubelastet tilstand på mellom 4 V og 24 V DC eller AC, og med en minimum strøm på 0,2 A. Godt å vite: Isolasjonsresistans Forskriftene - NEK-400 beskriver klart hvordan isolasjonsresistansen skal måles Isolasjonsresistansen for den elektriske installasjonen Isolasjonsresistansen skal måles mellom hver spenningsførende leder og jord 008 TLF.:

9 GODT Å VITE 009 Godt å vite: Jordplatemåling 62%-metoden er den vanligste og letteste måten å gjøre en korrekt måling av overgangsmotstand på. Eksempel enebolig ca 100 m2. Jordingssystemet (ringjord copperweld spyd) frakobles elverksjord, vannrør og annen utjevningsjord. jordingssystem hjelpeelektrode hjelpeelektrode (spenning) (strøm) Godt å vite: Jordresistansmåling Avstander (ca) Fra jordingssystem til Y=62m Fra jotdingssystem til Z=100m Y spydet flyttes fra m og det gjøres tre målinger som skal være "like". Full prosedyre er beskrevet i temakompendium for praktisk måling av overgangsmotstand. Et jordingssystem bør legges der ledningsevnen i jordsmonnet er lav. Ledningsevnen bestemmer hvor stort jordingssystemet må være for å oppnå den ønskede overgangsmotstanden. WENNER metoden Plasseringen av de 4 hjelpespydene bestemmer hvilken dybde i jordsmonnet som måles i ohm m. Målingen er beskrevet i temakompendiet Eksempler på verdier: Jord og bergarter ca verdier Leire ohm Leire/sandblanding ohm Skifer/sandstein ohm Torv/leirjord ohm Sann ohm p = 2 x π x R x a Morenegrus ohm Granitt ohm Godt å vite: Jordsystemmåling Jordsystemmåler er et egnet produkt for direkte måling av overgangsmotstand i alle tilfeller der det er en jordsløyfe - «gjennomgående jord». I jordingssystemer (elektroder, kiosker, mastejord, eneboliger, industrianlegg) hvor det er gjennomgående jord, f.eks. blank i mast eller isolert i kabel er instrumentet utrolig enkelt og raskt i bruk. Instrumentet omslutter jordlederen mot jordingssystemet. Det induseres en strøm proposjonalt med motstanden i sløyfen. Denne måles og overgangsmotstanden vises direkte på instrumentet "på øyeblikket". Siden dette gjøres uten frakobling og direkte på jordleder, kan målingen gjøres hele året, uavhengig av f.eks. frost. BESØK OSS PÅ 009

10 010 INNHOLD Innhold: Produktliste etter el.nr finner du bakerst i katalogen. Avstandsmålere side 17 Bilmultimeter side Datalogging side EDB-/LAN-/fibertest side Elektronikk side Elforsyningsanalyse side Fasefølgetestere side Feltstyrkemåler side 80 Feltstyrkemåler side 94 Fukt side Gassdetektering side Impedans / kortsluttningsstrøm side Installasjonstester side Instrumentkofferter side Isolasjon-kontinuitetsmålere side Jordfeilbrytertester side 69 Jordfeilsøker side 52 Jordmotstand-/resistansmåling side Jordsystemsmåler side 65 Kabel og installasjonssøker side Kabelkutter side 15 Kabellengdemåler side 91 Kalibrator/prosessmultimeter side 92 Kombi spenningstestere side Lagtykkelsesmåler side Lekkasjestrømstenger side Lyd og lys side Maskintester side Microohmmeter side 88 Motor tester side 87 Multimetere side Måleledninger side Oscilloskoper side Røykgassanalyse side Satmeter side 93 Strømforsyninger side Strømtang-adaptere side Strømtenger AC side Strømtenger AC/DC side Tacometer/Omdreiningshastighet side Teletest side Temperatur side Termografi side Trykk og kjemi side Veggsøkere side 16 Ventilasjon og klima side Vesker og magnetfeste side 34 Volt stick / Magnet stick side TLF.:

11 VOLT STICK / MAGNET STICK 011 Elma VoltTest Wide Berøringsfri polsøker, 12 til 1000V AC EL-NR EAN Elma Volt Test Wide er en meget følsom polsøker som indikerer spenning helt ned til 12V AC. Instrumentet indikerer uten elektrisk og metallisk berøring enkelt og sikkert vekselspenning. Når det er spenning (fase) til stede indikeres det med et kraftig og tydelig gult lys. Elma Volt Test Wide oppfyller IEC KAT IV, 600V og leveres komplett med brukerveiledning og batterier. Elma VoltTest Wide er ideell til kontroll av f.eks.: Sikringer, uten at de blir tatt ut. Barnesikre stikkontakter Kabler og ledninger, finner evt. brud gjennom kappen. Seriekoblede lyskilder, finner evt. defekte lamper. Finner fasen, selv i store kabelbunter / tavler Leveres med LED lommelykt. Spenningsområde: V AC Batterier: 2x1,5V LR x18 mm 40 g MagnetTest Elma 30 Magnetfeltstester EL-NR EAN Et lite og smart "Penn -instrument" for test av magnetisme uten metallisk kontakt. Elma 30 holdes mot testpunktet og vil lyser med tydelig kraftig rødt lys, hvis det er et magnetfelt. Uunnværlig til testing av magnetventiler ved f.eks. pneumatikk og hydraulik olie- og gassventiler hvitevarer og maskiner Elma 30 gir sikker indikering av feltet uten å komme i berøring med spenning. Leveres komplett med batterier og testmagnet. Test av: Batterier: Permanente magneter og spoler AC/DC 2x1,5V LR03 (inkl.) 20x140 mm 45 g MagnetTest Elma 35 Light Magnetfeltstester Med innebygd LED lommelykt EL-NR EAN MagnetTest Elma 35 Light er et helt ny tester, som ut over kjente magnetfelt testfunksjoner har innbygget en smart lommelykt med en kraftig LED lyskilde. Fordelen ved LED lyskilden er at den, har en levetid på timer, og er støtsikker. Elma 35 gir sikker indikering uten å komme i berøring med spenning. Leveres komplett med testmagnet og batterier. Elma 35 holdes mot testpunktet og lyser, med tydelig kraftig rødt lys, hvis det er et magnetfelt. Uunnværlig til prøvning av magnetventiler ved f.eks. pneumatikk og hydraulik olje - og gassventiler hvitevarer og maskiner Test av: Permanente magneter og spoler AC/DC Batterier: 2x1,5V LR03 20x160 mm 45 g BESØK OSS PÅ 011

12 012 KOMBI SPENNINGSTESTERE Elma 1000 Spenningstester, IEC KAT III EL-NR EAN Elma 1000 er en praktisk sikkerhetsspenningstester, i smart design. Instrumentet har tydelig lysdiodeindikering av relevante spenninger samt automatisk polaritetsindikering. Spenningsindikering: 12, 24, 120, 230 og 400V AC/DC 165x20x16 mm 70 g Elma 1000 oppfyller gjeldende sikkerhetskrav bl.a. IEC KAT III 400V og er forsynt med høy fleksibel ledning. Elma 1500 Spennings- og gjennomgangstester med polsøker EL-NR EAN Elma 1500 er en liten og praktisk tester med 3 funksjoner: Spenningstest V AC/DC, 2-polet med lysdiode indikering. (måler uten batteri) Gjennomgangstest med både akustisk og optisk indikering Polsøker, enpolet fase-indikering Spenningsindikering: 12, 24, 50, 120, 230, 400 og 690 V AC/DC Frekvens: 0-65 Hz Gjennomgang: kø Polsøker: V 2x1,5V LR03 (inkl.) 210x40x23 mm 125 g Instrumentet har ingen knapper og skifter automatisk mellom de forskjellige funksjoner, på den måten kan det ikke feilbetjenes. Elma 1500 bruker standardbatterier, og for ekstra sikkerhet virker spenningstesteren også uten batterier. Elma 1500 er i tetthetsklasse IP 54 og oppfyller bl.a. IEC KAT III 690V samt EN TLF.:

13 KOMBI SPENNINGSTESTERE 013 Elma 2000 KAT IV spenningstester Spenning polsøker fasefølge gjennomganstest lommelykt EL-NR EAN Elma 2000 er markedets smarteste spenningstester. Andre generasjon, og er forbedret på en rekke punkter, bl.a. kan nevnes feste av prøvepinnene med to forskjellige avstander og dermed tilpasset flere muligheter. Prøvespissene kan endres fra 2 til 4mm diameter - sikrer god forbindelse. Elma 2000 har mange ekstra funksjoner, som gjør det daglige arbeide lettere og mer sikkert. Instrumentet har automatisk omskiftning imellom de forskjellige funksjoner. Spenningstest 2 polet med lysdiodeindikering Polsøker 1 polet spenningstest, indikerer fase med lysdiode og akustisk signal Fasefølge-/dreiefelttest 2 polet på 3-faset nett Gjennomgangstest Med lysdiode og akustisk signal Innbygd lykt Ideelt ved arbeide på mørke steder Velegnet til AUS - arbeide Elma 2000 har praktisk fleksibel ledning, beskyttelseshette til prøvespissene. Leveres med batterier. Spenningsindikering virker også uten batterier. Spenningsindikering: 12, 24, 50, 120, 230, 400 og 690V AC/DC Teststrøm: < 3,5mA Polsøker: V AC Gjennomgangstest: kω Fasefølge: 2 polet prinsipp, V AC Sikkerhet: IEC KAT IV 600V, IEC , klasse B (1000V) Dobbeltisoleret, IP 65 2x1,5V LR03 241x68x28 mm 230 g Elma 2100 KAT IV digital spenningstester Spenning polsøker fasefølge gjennomgang lommelykt EL-NR EAN Elma 2100 er en unik multitester i samme smarte design som Elma Elma 2100 har alle de samme funksjoner som Elma 2000, men har i tillegg også digital skjerm. Spenningen kan avleses direkte i skjermen. Spenningsindikering: 12, 24, 50, 120, 230, 400 og 690V AC/DC Spenningsmåling: 0-690V AC/DC Skjerm: 3 3/4 siffer, oppløsning 0,1V Teststrøm: < 3,5mA Polsøker: V AC Gjennomgangstest: kω Fasefølge: 2 polet princip, V AC Sikkerhet: IEC KAT IV 600V, IEC , klasse B (1000V) Dobbeltisoleret, IP 65 2x1,5V LR03 (inkl.) 241x68x28 mm 230 g BESØK OSS PÅ 013

14 014 FASEFØLGETESTERE Elma RT 606 Fasefølge-/dreiefelttester EL-NR EAN Et lite og hendig fasefølgetester, som med lysdioder viser dreiefelt og indikerer de enkelte fasene. Instrumentet oppfyller IEC KAT III 600V og leveres for ekstra sikkerhet med fastmonterte måleledninger, og 3 isolerende krokodilleklemmer. Arbeidsspenning: V Frekvens: 50-70Hz Målestrøm: < 7mA 100x50x25 mm 125 g Kyoritsu 8031 Fasefølge-/dreiefelttester EL-NR EAN K 8031 er en sikker og robust fasefølgetester med roterende dreieskive for entydig visning av fasefølge/dreiefelt. Instrumentet er forsynt med lysdioder for indikering av de enkelte faser. Instrumentet oppfyller IEC KAT III 600V og leveres komplett i veske og med fastmonterte måleledninger og krokodilleklemmer. Dreiefeltsindikering: Frekvens: V AC 50/60 Hz 106x75x40 cm 350 g Sikkerhets fasefølge-/dreiefelttester Innebygd sikringer og KAT IV EL-NR EAN Silvertronic er en praktisk sikkerhets fasefølge-/dreiefelttester med innebygd høyeffektive sikringer (500mA/1000V/50kA) i alle prøveledningene. Arbeidsspenning: V Frekvens: 40-70Hz. 90x70x50 mm 400 g Instrumentet er også velegnet for 690V forsyning, er særdeles robust og forsynt med roterende dreieskive. Oppfyller IEC KAT IV 600V / III 1000V og leveres komplett med fastmonterte måleledninger samt 2 krokodilleklemmer i praktisk veske. 014 TLF.:

15 FASEFØLGETESTERE KABELKUTTER 015 CEE stikkpropp Fasefølgetester Det ideelle kontrollinstrument til alle, som benytter CEE-stikkkontakter CEE STIKPROP Fasefølgetester innebygd i standard CEE stikkontakter. Med lysdioder indikeres riktig/feil fasefølge (dreiefelt) og manglende fase/jord. CEE fasefølgetester er det ideelle kontrollinstrument til alle, som benyttter CEE-stikkontakter og vil være sikre på å ha den riktige fase rekkefølgen. Spenningsområde: Mål 16A: Mål 32A: Mål 63A: Vekt 16A: Vekt 32A: Vekt 63A: V AC Ø 62x128 mm Ø 70x144 mm Ø 92x220 mm 173 g 250 g 675 g PRODUKT EL-NR. EAN PRT516 3F+N+J 16A PRT532 3F+N+J 32A PRT563 3F+N+J 63A Ideal Powerblade Kabel kutter EL-NR EAN Denne nye kabelkutteren fra Ideal gjør kabelkutting mye enklere. Et robust verktøy med høy kvalitet som kutter kabler med ytre diameter opp til 40mm. Den justerbare armen holder kuttern fast til drillen, mens et eget håndtak gjør dette til et enkelt og sikkert verktøy å bruke. Passer til de fleste driller. Kutter kabel med maks ytre diameter 40 mm. Kjeften kan åpnes for å legges rundt kabelen. Herdet stål i kniven sikrer lang levetid. Knivene deformerer ikke kabelen. BESØK OSS PÅ 015

16 016 VEGGSØKERE Lektesøker i65 med Center visjon og display Detekterer lekter, metall og spenning EL-NR EAN Et smart og praktisk verktøy til rask søkning av lekter. Med lektesøkefunksjonen finner du både tre og metallekter / regler, noe som er viktig når du skal borre eller henge opp ting på veggen. Lektesøkeren har display som indikerer signalstyrken og plassering av instrumentet i forhold til lekten. Noe som er helt nytt er at søkeren lyser rødt presis når senter av lekten er funnet.. Ved farlig AC spenning advarer instrumentet med et tydelig tegn i displayet. Søkedybde: Display: Opp til 38 mm (avhengig av materiale) LCD bar graph 9V 6F22 (inkl.) 158x77x34 mm 170g Multiscanner i 700 Intelligent veggskanner med Center Visjon Detekterer lekter, metall og spenning EL-NR EAN Multiscanner i700 er et nytt revolusjonerende instrument for enkel og sikker detektering av metall, rør, lekter både av tre og metall som er skjult i vegg, gulv, betong ol. Med tre innstillingsmuligheter (lekter, metall og spenning) er instrumentet den ideelle løsning til alle borre og montasjearbeider hvor du vil være sikker på å borre på det riktige sted, første gang. Multiscanneren indikerer tydelig med lyd og stort belyst display, plasseringen av metall og lekter. Instrumentet indikerer også hvis det er kabler med spenning i veggen, dermed unngår du å borre i skjulte rør eller kabler. Med den patenterte Center Visjon teknologi markerer instrumentet plasseringen av lekten helt nøyaktig- med et rødt lys. Som en ekstra fasilitet har i700 innbygd et lite markørverktøy som setter en strek, nøyaktig hvor du ønsker det. Veggscanneren leveres komplet med batteri. Søkedybde: Display: 76 mm ( avhengig av materiale) LCD bar graph 9V 6F22 193x91x43mm 210g Zircon MT6 Metalldetektor Finn armeringsjern i opp til 15cm dybde EL-NR EAN Nytt universalverktøy til detektering av metall i vegger, gulv, betong ol. Når du skal borre er det viktig å vite hvor armeringsjern er plassert. Zircon MT6 detekter metall i opp til 15cm dybde. Instrumentet indikerer på displayet dybden til metallet, og om det er magnetisk metall (jern ol.) eller ikke magnetisk metall (kobber ol.). Søkedybde: Display: 152 mm (avhengig av materiale) LCD bar graph 9V 6F22 (ekskl.) 251x109x63mm 300g 016 TLF.:

17 AVSTANDSMÅLERE 017 Elma Disto A3 Mini avstandsmåler med lasersikte og tracking EL-NR EAN Elma Disto A3 er en utrolig nøyaktig avstandsmåler. Passer rett i lommen. Instrumentet måler avstander helt ned til 5 cm og opp til 100 m med en nøyaktighet på bare 3mm. Med tracking er det mulig å måle største og minste avstand uten problemer. Instrumentet er meget robust og har innbygget vater. Vateret gjør det lekende lett å utføre horisontale målinger. Med laserstrålen sikter du på gjeldende målepunkt. Instrumentet regner ut flateinnhold og / eller kubikk. Leveres komplett i veske og batterier. Disto A3 er vann - og støvtett. Måleområde: 0, meter Oppløsning: 1 mm Nøyaktighet: ±3 mm Tetthetsgrad: IP 54 2x1.5v LR03 Mål / vekt: 135x45x31 mm / 145 g Elma Disto A5 Laser avstandsmåler med kikkert, tracking og pythagoras EL-NR EAN Elma Disto A5 er en smart avstandsmåler, som ved hjelp av avansert laserteknikk, måler avstanden helt opp til 200meter med stor nøyaktighet. Instrumentet har mange smarte funksjoner som f.eks. tracking. Dette gjør det mulig å fastlegge største og minste avstanden uten problemer. Med pythagoras funksjonen foretas oppmåling av, blant annet, gavlhøyder. Elma Disto A5 har kikkertsikte for enkel søkning av målepunktet, belyst skjerm, regnefunktioner til fastleggelse av volum og areal, kalkulator, hukommelse til de 15 siste målingene og 10 konstanter. Elma Disto A5 er vann og støvtett. Leveres komplett i veske og batterier. Måleområde: 0, meter Oppløsning: 1mm Nøyaktighet: ±2mm Hukommelse: 15 måleverdier og 10 konstanter. Tetthetsgrad: IP 54 2x1.5v LR06 Mål/vekt: 148x64x36 mm / 241 g Elma Disto Pluss Laser avstandsmåler med lasersikte, pythagoras, kikkert og integrert Bluetooth EL-NR EAN Elma Disto Pluss setter nye standarder for laseroppmåling. Med den integrerte Bluetooth kan de målte verdier overføres direkte til PDA, både som tegning eller tabell via programvaren PlusDraw og PlusXL. Instrumentet er utstyrt med mange smarte funksjoner bl.a. tracking, som gjør det mulig å fastlegge største og minste avstander uten problemer. Med pythagoras funktionen foretaes oppmåling av fasadehøyder mm. hurtig og lett. Ella Ditto Pluss er utstyrt med kikkertsikte til lett søkning av målepunktet, belyst skjerm, regnefunktioner til fastleggelse av volum og areal, lommeregner, hukommelse til 15 målinger samt 10 konstanter. Instrumentet leveres Komplett i veske med programvaren. Måleområde: 0,2-200 meter Oppløsning: 1 mm Nøyaktighet: ± 1,5 mm Hukommelse: 15 måleverdier pluss 10 konstanter Tetthetsgrad: IP 54 2x1.5v LR06 (inkl.) Mål / vekt: 172x73x45 mm / 350 g BESØK OSS PÅ 017

18 018 MULTIMETERE SK 6544 Digitalt lommemultimeter EL-NR EAN Et lommemultimeter fra Kaise med plastlokk som en ekstra beskytelse. Passer rett i brystlommen. Velegnet til sjekk og feilsøking i de fleste anlegg. IEC , KAT III 300V 3200 siffer skjerm m/bargraf auto-av, auto polaritet Summer diodetest Automatisk områdeinnstilling Data hold/ RH - områdevalg Spenning DCV: 0-320mV/ 3,2/ 32/ 320/600V Nøyaktighet: ±1,3% + 4D Spenning ACV: 0-3,2/32/320/600V Nøyaktighet: ±2% + 6D Motstand: 0-320/3, 3K/32K/ 320Kø/3.2M/ 32MΩ Størrelse: 118 x 78 x 16 mm 110 g Elma 25 Lommemultimeter med automatisk AC/DC valg IEC KAT III EL-NR EAN Elma 25 er et smart mini lommemultimeter i cardformat, utstyrt med den helt nye smarte funksjonen Auto Check, som automatisk detekterer og velger AC spenning, DC spenning samt gjennomgangstest/motstand. Instrumentet har stort display og måler spenning, strøm, motstand, frekvens, gjennomgang og kapasitans. Elma 25 har automatisk områdevalg, auto-av funksjon og datahold. Instrumentet oppfyller IEC KAT III 300V og KAT II 600V og leveres komplett med dansk brukerveiledning, batterier, testledninger samt robust gummibeskyttelseskappe. Spenning AC: V AC/DC Nøyaktighet: DC: ±1,2% + 5D, AC: ±1,5% + 5D Motstand: 0-6k-60k-600k-6M-40MΩ Frekvens: 10Hz-100kHz kapasitans: 0-100h-1000h-10m-200m-mF Display: 3 5/6 Maks. visning: V CR2032 (inkl.) 113x53x10 mm 78 g Kyoritsu 1030 Pennmultimeter EL-NR EAN Dette er Kyoritsu på sitt beste. Her er det en flott kombinasjon av design, brukervennlighet og funksjon. Alle måleområdene har automatisk skifte mellom nivåer og det er høy grad av nøyaktighet med fire siffer. K 1030 måler AC / DC spenning, motstand, dioder, gjennomgang med summer, kapasitans og frekvens. Du får melding om lav batteristand. Instrumentet har et smart design med innebygd beskyttelse av målespiss og smart opprulling av måleledning i lokket bak på instrumentet. Pennmultimeteret tilfredstiller IEC KAT III 600 V / 031 EMC og IEC Leveres med kalibreringssertifikat, brukerveiledning og batterier. Spenning DC V: 0-400mV V Nøyaktighet: 0 400V ±0,8%rdg ±5dgt 600V ±1.0%rdg ±5dgt Spenning AC V: V Nøyaktighet: 0~- 40V ±1.3%rdg ±5dgt V ±1.6%rdg ±5dgt Frekvens: 10Hz 200kHz Duty Cycle: 0.0% % Motstand ohm: k-40k-400k- 4M-40MΩ Nøyaktighet: ±1.0%rdg ±5rgt Gjennomgangstest: 400ø Diode test: 4V test strøm 0.4mA Kapasitans F: 40n-400n-74µ-40µ-100µF 2 stk. 1,5V/LR TLF.:

19 MULTIMETERE 019 ElmaCheck 682 Kategori IV 1000V Spenningstester og automatisk multimeter i ett instrument EL-NR EAN ElmaCheck 682, er den digitale spenningstesterens avløser. Instrumentet tilbyr den høyeste sikkerhet, kategori IV 1000V og er et must for alle elektrikere. ElmaCheck 682 har den helt nye intelligente funksjonen Auto Check, som automatisk detekterer og velger AC spenning, DC spenning samt gjennomgangstest/motstand. Alt du trenger å gjøre er å skru på instrumentet og måle. Instrumentet kan ikke feilbrukes. Instrumentet har innebygget berøringsfri detektering av elektriske felter, datahold, auto-av funksjon samt automatisk områdevalg. Instrumentet er UL-listed, oppfyller IEC KAT IV 1000V og leveres komplett med brukerveiledning, batterier og testledninger. Spenning: V AC/DC Nøyaktighet: DC: ±1,2% + 4D, AC: ±2,5% + 6D Motstand: 0-6k-60k-600k-6MΩ Display: 3 5/6 Maks. visning: V 6F22 (inkl.) 173x83x49 mm 300 g LIVSTIDSGARANTI elma instruments Elma 201 Multimeter med PC-kommunikasjon EL-NR EAN Elma 201 er et praktisk kvalitetsmultimeter med mange spennende funksjoner og innebygd PCkomunikasjon. Instrumentet måler strøm, spenning, motstand og gjennomgang. Instrumentet har innebygd berøringsfri detektering av elektriske felter, som bl.a. kan brukes til å detektere elektromagnetiske støy fra EDB skjermer eller som berøringsfri polsøker. Elma 201 har valgfri automatisk/manuelt områdevalg, relativ måling, samt datahold. Med PCkomunikasjonen og Windows programvare (ekstra tilbehør) er det mulig å foreta ON-Line datalogging. Spenning: 0-250m-2, /1000V AC/DC Nøyaktighet: DC: ± 1% +4D, AC: ± 1,3% + 3D Strøm AC/DC: 0-250µ-2500µ-25m- 250m-2,5-10A Nøyaktighet: DC: ± 1,5% + 5D, AC: ± 2,5% + 5D Motstand: ,5k-25k-250k- 2,5M-25MΩ (600V) Display: 3 2/3 siffer Maks. visning: x1,5V LR6 (inkl.) 150x75x34 mm 345 g Instrumentet har høyeffektiv sikringer, oppfyller bl.a. IEC KAT III - 600V og leveres komplett inkl., gummikappe, måleledninger, batteri og brukerveiledning. TILBEHØR EL-NR. EAN PRODUKT Windows programvare og PC-kabel BESØK OSS PÅ 019

20 020 MULTIMETERE Elma 805 Digitalt multimeter EL-NR EAN Elma 805 er et godt, robust multimeter med automatisk områdevalg, relativ måling, samt både 30ms makshold og datahold. Instrumentet måler spenning, strøm, frekvens, motstand, kapasitans, dioder og gjennomgang. Instrumentet tåler overbelastning, advarer ved feiltilkobling og er forsynt med høyeffektive sikringer. Elma 805 oppfyller IEC KAT III 600V og leveres komplett med brukerveiledning, batteri, test ledninger og robust gummibeskyttelseskappe. [Vesker for multimetre se side 34] Spenning DC: 0-400m V Nøyaktighet: ± 0,5% + 3D Spenning AC: V Nøyaktighet: ± 1% + 5D Strøm AC/DC: 0-400µ-4000µ- 40m-400m-4-10A Motstand: k-40k-400k- 4M-40MΩ Frekvens: 30Hz-4MHz Kapasitans: 0-500n-5µ-50µ- 500µ-500µuF Display: 3 3/4 siffer Maks. visning: x1,5V LR03 (inkl.) 186x87x45 mm 390 g Elma 807 Sann RMS Digitalt multimeter med temperaturmåling EL-NR EAN Elma 807 er et godt sann RMS multimeter til måling av alle typer signaler. Instrumentet har automatisk områdevalg, relativ måling, belyst display, samt både 30ms makshold og datahold. Måler sann RMS spenning, strøm, frekvens, motstand, kapasitans, temperatur, dioder og gjennomgang. Instrumentet tåler overbelastning, advarer ved feiltilkobling og er forsynt med høyeffektiv sikringer. Elma 807 oppfyller IEC KAT III 600V og leveres komplett med brukerveiledning, batteri, testledninger og robust gummibeskyttelseskappe. Spenning DC: 0-400m V Nøyaktighet: ± 0,5% + 3D Spenning AC: V Nøyaktighet: ± 1% + 5D Strøm AC/DC: 0-400µ-4000µ-40m- 400m-4-10A Motstand: k-40k-400k- 4M-40MΩ Frekvens: 30Hz-4MHz Kapasitans: 0-500n-5µ-50µ- 500µ-5000µF Temperatur: -20 til 300 C (Føler bestilles separat) Display: 3 3/4 siffer Maks. visning: x1,5V LR03 (inkl.) 186x87x45 mm 390 g 020 TLF.:

MÅLEINSTRUMENTER. Elektroinstrumenter 2006 ELIT INSTRUMENTS ELIT. www.elit.no

MÅLEINSTRUMENTER. Elektroinstrumenter 2006 ELIT INSTRUMENTS ELIT. www.elit.no Elektroinstrumenter 2006 ELIT INSTRUMENTS MÅLEINSTRUMENTER www.elit.no Spenningstestere Multimeter Strømtenger Installasjonstestere Isolasjonsmålere Kortslutningsmålere Jordfeilbrytertestere Temperaturmålere

Detaljer

ELIT AS INSTRUMENTER

ELIT AS INSTRUMENTER ELIT AS Når fagkunnskap og kompetanse teller 2012/2013 INSTRUMENTER Hellenvegen 9, 2022 gjerdrum telefon: 63 93 88 80 fax: 63 93 88 81 mail: firmapost@elit.no ELIT ELIT FORORD Takk for at du tar deg tid

Detaljer

ELMAFLEX 460 INSTRUMENT NEWS KABELSØKNING

ELMAFLEX 460 INSTRUMENT NEWS KABELSØKNING KABELSØKNING NUMMER 3, 11. ÅRGANG SEPTEMBER 2014 INSTRUMENT NEWS NYHET! Elma instruments presenterer en helt ny serie av kabelsøkere som dekker ethvert behov. Fra enkel kabeldetektering av strømførende

Detaljer

MØT FREMTIDEN NÅ! INSTRUMENT NEWS FLIR VELGER ELMA... ARBEIDER DU I BLINDE PROSESSMÅLING: HAR

MØT FREMTIDEN NÅ! INSTRUMENT NEWS FLIR VELGER ELMA... ARBEIDER DU I BLINDE PROSESSMÅLING: HAR FLIR VELGER ELMA... IGJEN! NUMMER 4, 11. ÅRGANG NovEMbER 2014 INSTRUMENT NEWS FLIR utvider og intensiverer samarbeidet med Elma Instruments, som nå også er valgt som distributør av FLIR GF-serien i Skandinavia.

Detaljer

VOLT STICK TERMOGRAFERING I LOMMESTØRRELSE! INSTRUMENT NEWS EXFO HAR VALGT ELMA INSTRUMENTS SOM DISTRIBUTØR I NORDEN 5.950,-

VOLT STICK TERMOGRAFERING I LOMMESTØRRELSE! INSTRUMENT NEWS EXFO HAR VALGT ELMA INSTRUMENTS SOM DISTRIBUTØR I NORDEN 5.950,- EXFO HAR VALGT ELMA INSTRUMENTS SOM DISTRIBUTØR I NORDEN NUMMER 2, 12. ÅRGANG APRIL 2015 INSTRUMENT NEWS EXFO som er verdens største og mest innovative produsent av utstyr til test på fiber, har nå valgt

Detaljer

Innhold. Fluke. Keeping your world up and running. På side 111 finner du en oversikt over produkter inndelt etter modellnummer

Innhold. Fluke. Keeping your world up and running. På side 111 finner du en oversikt over produkter inndelt etter modellnummer Testverktøykatalogen 2009 Digitale multimetre Strømtenger Elektriske testere Isolasjonstestere Jordtestere GEO Installasjonstestere Digitale termometre Måling av innendørs luftkvalitet (IAQ) Termokamera

Detaljer

Testverktøykatalogen. Digitale multimetre Strømtenger Elektriske testere Isolasjonstestere Jordtestere GEO Installasjonstestere

Testverktøykatalogen. Digitale multimetre Strømtenger Elektriske testere Isolasjonstestere Jordtestere GEO Installasjonstestere Testverktøykatalogen 2012 2013 Digitale multimetre Strømtenger Elektriske testere Isolasjonstestere Jordtestere GEO Installasjonstestere Apparattestere Digitale termometre Termokamera Laseravstandsmålere

Detaljer

2015-2016 TESTVERKTØY- KATALOGEN. Fluke. Keeping your world up and running.

2015-2016 TESTVERKTØY- KATALOGEN. Fluke. Keeping your world up and running. 2015-2016 TESTVERKTØY- KATALOGEN Fluke. Keeping your world up and running. Innhold Flukes hjemmeside og elektroniske nyhetsbrev Nytt fra Fluke... 2-4 Fluke kombinasjonssett... 5-6 Flukes ettermarkedstjenester...

Detaljer

MANUAL WN61 ABCDE. Brukermanual. Side 1 ELIT WN61 SERIEN DIGITALT SANN RMS MULTIMETER

MANUAL WN61 ABCDE. Brukermanual. Side 1 ELIT WN61 SERIEN DIGITALT SANN RMS MULTIMETER WN61 ABCDE DIGITALT SANN RMS MULTIMETER MANUAL CE Vennligst les denne manualen før instrumentet tas i bruk. Please read this manual before switching the unit on. Side 1 Brukermanual Bruksanvisning User

Detaljer

Dataloggere Temperatur, fukt, ma, V og mv

Dataloggere Temperatur, fukt, ma, V og mv Dataloggere Temperatur, fukt, ma, V og mv Kistock klasse 100 og 200 Alle dataloggere i 100- og 200-serien kan leveres med eller uten display. Tilgjengelig minnekapasitet er henholdsvis 12.000 og 16.000

Detaljer

Vision 130. Liten, men kraftig PLS. Se side 3 ISO 9001 CERTIFIED ISO 9001 SERTIFISERT ENGELSK NORSK. Moody Int. Certification AS

Vision 130. Liten, men kraftig PLS. Se side 3 ISO 9001 CERTIFIED ISO 9001 SERTIFISERT ENGELSK NORSK. Moody Int. Certification AS Desember 2007 25. årgang, nr. 72. 4 2007 Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Vision 130 Liten, men kraftig PLS Vision 130 Se side 3 NYHET Til sirkulasjon Navn Dato

Detaljer

Kommunal Teknikk. Instrumentering - Kalibrering - Måleteknikk

Kommunal Teknikk. Instrumentering - Kalibrering - Måleteknikk Kommunal Teknikk Instrumentering - Kalibrering - Måleteknikk IKM Instrutek AS En del av IKM Gruppen IKM Instrutek AS er en ledende salgs- og service leverandør innen test- og måleinstrumenter. Vi har spesialkompetanse

Detaljer

Nyhet! Enkel monitorering av vannkvalitet! Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter

Nyhet! Enkel monitorering av vannkvalitet! Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Mars 2007 25. årgang, nr. 69. 1 2007 Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Til sirkulasjon Navn Dato Sign. Nyhet! Se side 3 Enkel monitorering av vannkvalitet! Moody

Detaljer

Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B. Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner

Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B. Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B CE Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner Innhold Tittel Side Oversikt... 3 Inspeksjon ved utpakking... 4 Sikkerhetsinformasjon... 5 Regler for sikker bruk... 6 Sikkerhetsregler

Detaljer

PROFiTEST 0100S-II Installasjonstester DIN VDE 0100

PROFiTEST 0100S-II Installasjonstester DIN VDE 0100 Brukerveiledning PROFiTEST 0100S-II Installasjonstester DIN VDE 0100 3-348-889-11 3/12.99 36 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 4 3 2 1 22 21 16 35 20 19 18 17 2 GOSSEN-METRAWATT 29 30 3132 24 23 25 26 4 17 3 18

Detaljer

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 Innhold Generell Sikkerhet & Vedlikeholds Informasjon... 1 1.1 Hvem kan bruke dette utstyret... 1 1.2 Arbeidsplass Sikkerhet... 1 1.3 Utstyr Sikkerhet...

Detaljer

716B. Digitalt Auto Multimeter. Norsk. Brukermanual

716B. Digitalt Auto Multimeter. Norsk. Brukermanual Digitalt Auto Multimeter Norsk Brukermanual 716B Side 2 Grunnleggende spesifikasjoner 716B DC Spenning : 0 to 1000 V AC Spenning : 0 til 1000 V (40 Hz til 2 khz) minste nøyaktighet : DC spenning 0,1% AC

Detaljer

METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digitalt multimeter og milliohmmeter METRA HIT 27I: Digitalt multimeter, milliohmmeter og megohmmeter. Brukerveiledningen

METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digitalt multimeter og milliohmmeter METRA HIT 27I: Digitalt multimeter, milliohmmeter og megohmmeter. Brukerveiledningen Brukerveiledningen METRAHIT27 METRA HIT 27M: Digitalt multimeter og milliohmmeter METRA HIT 27I: Digitalt multimeter, milliohmmeter og megohmmeter 3-349-207-11 8/12.11 3 4 5 6 1 Display (LCD) 2 ON OFF

Detaljer

FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP

FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP Øvelse 1 Fys 2150 FYS 2150. ØVELSE 1 MULTIMETER OG OSCILLOSKOP Fysisk institutt, UiO DEL A: Multimetermålinger og usikkerhet Mål. Etter Del A av denne øvelsen skal du kunne måle elektrisk spenning, strøm

Detaljer

ELIT AS. jord- og lynvernprodukter

ELIT AS. jord- og lynvernprodukter ELIT AS Når fagkunnskap og kompetanse teller jord- og lynvernprodukter Hellenvegen 9, 2022 gjerdrum telefon: 63 93 88 80 fax: 63 93 88 81 mail: firmapost@elit.no ELIT ELIT ELIT SCANDINAVIAN GROUP er totalleverandør

Detaljer

JORD- OG LYNVERNSPRODUKTER

JORD- OG LYNVERNSPRODUKTER ELIT AS NÅR FAGKUNNSKAP OG KOMPETANSE TELLER JORD- OG LYNVERNSPRODUKTER HELLENVEGEN 9, 2022 GJERDRUM TELEFON: 63 93 88 80 FAX: 63 93 88 81 MAIL: FIRMAPOST@ELIT.NO ELIT ELIT SCANDINAVIAN GROUP er totalleverandør

Detaljer

VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning

VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning (Norsk Versjon) Version 1.0 Innhold 1. Generelt Sikkerhet og Vedlikehold... 1 1.1 1.2 Hvem kan bruke dette utstyret?... 1 Sikkerhet på Arbeidsplassen...

Detaljer

i samsvar med ISO 16331-1 Leica DISTO Den originale laseravstandsmåleren

i samsvar med ISO 16331-1 Leica DISTO Den originale laseravstandsmåleren Vi holder det vi lover i samsvar med ISO 16331-1 Nøyaktighet og avstand Leica DISTO Den originale laseravstandsmåleren Leica DISTO Pioneren med tradisjon Det er mer enn 20 år siden Leica Geosystems lanserte

Detaljer

løsninger Produkter i fokus

løsninger Produkter i fokus 1 14 løsninger Produktinformasjon fra ABB AS, Low Voltage Products Produkter i fokus Komplett serie AF kontaktorer 03 Innovativ teknologi ABB Produktdagene 06 Stor suksess Kombisentraler 13 Fleksible og

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN KRAFTPAKKER ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN 1 20 års erfaring med alternative strømløsninger i det norske markedet Sunwind brings innovations into business Sunwind Gylling er en del av det svenske selskapet

Detaljer

80 Series V. Multimeters. Bruksanvisning

80 Series V. Multimeters. Bruksanvisning 80 Series V Multimeters Bruksanvisning May 2004 Rev.2, 11/08 (Norwegian) 2004, 2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 10.01.07 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende El-sikkerhet i landbruket 1 Elektriske installasjoner i landbruksbygninger Oversettelse av svensk Handbok för elinstallationer

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

AUTOMATISERINGSFAGET. Programmerbare systemer 1

AUTOMATISERINGSFAGET. Programmerbare systemer 1 AUTOMATISERINGSFAGET Programmerbare systemer 1 Sist revidert: 24.07.2014 KURSMODUL "PROGRAMMERBARE SYSTEMER 1" Kursmodulen inngår i følgende av Industriskolens kurs: Automatiseringsfaget Kursmodulen har

Detaljer