Mer enn 20 års erfaring med salg av måleinstrumenter til det profesjonelle markedet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mer enn 20 års erfaring med salg av måleinstrumenter til det profesjonelle markedet."

Transkript

1 FORORD 001 Mer enn 20 års erfaring med salg av måleinstrumenter til det profesjonelle markedet. Elma Instruments AS er i dag en av de ledende innen vår bransje. Vi har valgt oss leverandører som vi vet er innovative, som har en god logistikk og som leverer en kvalitet som vi og dere kan være tjent med. Vi har valgt å innføre LIVSTIDSGARANTI på flere av våre instrumenter. Dette kan vi gjøre i trygg forvissning om kvalitet og erfaring med produktene. Elma Instruments tilhører en gruppe som selger instrumenter på det Skandinaviske markedet. Til sammen er vi en betydelig aktør. Vi har kontorer på Haugenstua i Oslo, hvor vi også har lager og serviceverksted. I denne katalogen finner du instrumenter som dekker flere bransjer og nisjer. Vi kjenner markedene, vet hvilke instrumenter som er nødvendig og vi har kompetanse til å rettlede dere som kunder til å velge rette produkt. Vi håper du liker vår katalog og at den er enkel å finne fram i. Vi hjelper deg gjerne. Oppdaterte priser og nyheter finner du på vår nettside Med venlig hilsen, Elma Instruments AS VIDAR GUNDERSEN Daglig leder BESØK OSS PÅ 001

2 002 NETTSIDE velkommen til på internett NETTSIDE På våre nettsider vil du finne de endringer som vi gjør. Dette kan være produkter som kommer til, eller som vi av en eller annen grunn tar ut. Du vil også kunne finne gode tilbud og meldinger som vi ønsker å meddele dere. Vår Hovedkatalog vil alltid være oppdatert på nettet. Her kan du også bestille instrumenter på e-post. OPPDATERTE PRISER FINNER DU PÅ VÅR NETTSIDE 002 TLF.:

3 UTLEIE & LEIE 003 Utleie og leie av måleinstrumenter UTLEIE Vi leier ut instrumenter som dere som kunde sjelden bruker og som har en høy salgspris. Mange synes dette er en fin service. Døgnpriser varierer med instrumentets salgspris, og hvor lang leieperioden er. Ta gjerne kontakt med oss for nærmere opplysning. LEIE Der er blitt mer og mer vanlig å leie i stedet for å eie. Dere kan leie hvilket som helst instrument i denne katalogen, og til hvilket som helst antall. Fordelen ved å leie er at dere betaler et fast leiebeløp i måneden og at hele leiebeløpet kan trekkes fra i regnskapet, før skatt. Har dere et fast kundeforhold til, f.eks. en grossist, så er ikke dette til hinder for leie. Dere handler på vanlig måte gjennom grossisten og det settes opp en leiekontrakt med et finansieringsselskap. P.t. benytter vi Siemens Finans. Dette er meget enkelt og lønnsomt. Dere må gjerne ringe oss så forklarer vi dere hvordan det hele fungerer. LIVSTIDSGARANTI LIVSTIDSGARANTI elma instruments Garantien gjelder Brymen multimetre og Ideal strømtenger. ( angitt med logo i katalogen). Gjelder defekter som oppstår ved normal bruk av instrumentet. Vi reparerer kostnadsfritt, erstatter med nytt eller gir dere innbytteinstrument. Garantien gjelder ikke: sikringer, måleledninger, oppladbare batterier, fukt- / smusskader, feilbruk og dersom instrumentet har vært utsatt for overspenning. LCD erstattes til komponentkost i 10 år fra kjøpsdato. SERVICE Elma Instruments AS legger stor vekt på å gi dere god servise ved reparasjon og / eller kalibrering. Vi har eget verksted som tar seg av det meste, men det kan skje at instrumenter må sendes til leverandøren. I de tilfeller vi må videresende, og dere blir uten instrument over tid, vil vi være behjelpelig med å finne løsninger. Sikkerhetskrav IEC Som profesjonell bruker av test og måleinstrumenter skal dine instrumenter oppfylle de gjeldene krav og regler. Dersom et uhell skulle inntreffe og det viser seg at produktet var for dårlig vil det få økonomiske konsekvenser for eier av firmaet. De aktuelle lovgivning omfatter CE- merking,emc og IEC / EN og at instrumentet har den relevante kategorien (KAT) for brukerområde. (se side 4) Brukerveiledninger Hos Elma Instruments vil du finne brukerveiledning på et nordisk språk i de aller fleste brukerveiledninger. Forskrifter om elektrisk utstyr. 13. Språk. Informasjon som er nødvendig fra et sikkerhetssynspungt for å sikre at utstyret blir brukt på en sikker måte og i samsvar med sitt formål, skal være på norsk samt være påført utstyret eller dersom dette ikke er mulig, inngå i en medfølgende bruksanvisning.samsvarserklæringen skal være på norsk eller engelsk. Den tekniske underlagedokumentasjonen skal være på norsk, dansk, svensk, engelsk eller tysk. BESØK OSS PÅ 003

4 004 IEC IEC Lavspenningsdirektivet LVD stiller krav til sikkerheten ved bruk av måleutstyr. Hvis utstyret oppfyller IEC / EN og dertil tilhørende kategori sies LVD å være oppfylt. KAT I KAT II KAT III KAT IV Hoved Tavle Måler Hoved Tavle Måler Uthus Jordkabel Hoved Tavle Transformer Uthus Måler Jordkabel KAT I KAT II KAT III KAT IV Elektronisk utstyr og bruksgjenstander med lavt energiforbruk. Stikkontakter og uttak mer enn 10m fra Kategori III eller 20m fra Kategori IV. Tavler, undertavler, kraftinstallasjoner (400V) og lysinstallasjoner. Forsyning, stikkledninger, luftledninger og jordkabler. Eksempel: Elma 515X, IEC KAT IV 600V, KAT III 1000V Bemerk-! Den angivende spenning 600V - angir det maksimalt tillatte potensialet/spenning mellom instrumentet og jord. Det vil si at et instrument som er merket med 300V trygt kan brukes til måling på 400V fase/fase spenning, der potensialet til jord kun er 220V. 004 TLF.:

5 SANN RMS 005 Måler du strøm på anlegg med komponenter som forvrenger måleverdiene? Da må du velge instrument med sann RMS! Kurver Instrument med teknikk: middelverdireagerende Instrument med sann RMS Kan være 50% feil Måler riktig Kan være 10% feil Måler riktig Måler riktig Måler riktig Problemer Brum i transformator Overbelastning av N-leder Bremsing av motorer Store spenningsfall Sikringsbrudd (utkobling) Utilsiktet utkobling av vern Driftsforstyrrelser Forhøyede driftskostnader Feil instrumentavlesning Denne kurven må instrumentet forholde seg til. Instrument med sann RMS 100A sann RMS R = root (trekker ut roten) M = mean (middelverdi) S = square (kvadratverdi) Vanliga instrument 60A Basert på likerettede AC-verdier Middelverdireagerende. Fundemental 50Hz Ren sinus kurve Fører til høy strøm i N-leder Datamaskiner Dagens installasjoner innholder mange elektroniske komponenter som skaper overharmoniske strømmer. Oppvarmning. Bremser motorer. Armaturer Downlight Installasjoner med blandingslaster kan mengden 3. harmoniske ligge mellom 15% til 35%. Behov for større ledertverrsnitt. UPS BESØK OSS PÅ 005

6 006 GODT Å VITE Godt å vite: Jordfeilsøking I IT-nett er det driftteknisk mulig å ha en jordfeil uten automatisk utkobling. Dette er naturlig nok en lite tilfredsstillende situasjon både for elverket og brukeren av hensyn til økonomi og personsikkerhet. FEILEN MÅ DERFOR UMIDDELBART FINNES OG RETTES. Dette kan gjøres på forskjellige måter. 1. ISOLASJONSMÅLING Se side i katalogen. Den tradisjonelle måten for testing av isolasjonsnivå i en installasjon er med en isolasjonstester som måler i Mohm. Fordel: Akseptert måte og beskrevet i forskriftene NEK 400. Ulempe: Anlegget må være spenningsløst. Feilkilder kan være utkoblet. 2. LEKKASJESTRØMSMÅLING Se side i katalogen. Et instrument som omslutter alle aktive ledere i en kabel og teoretisk måler -OmA jordfeilstrøm ved tett installasjon. Fordel: Kursen måles under normale driftforhold med spenning. 3. JORDFEILSØKING I IT nett og likestrømsnett. (NET 4000) Se side 52 i katalogen. Et instrument hvor en 4HZ-sender kobles mellom fase - jord og en søker finner jordfeilen. Fordel: Jordfeil finnes under normale drifts forhold på en grei måte i IT/likestrømsnett og lekkasjestrøm i alle nett. 4. JORDFEILSØKING PÅ VARMEKABEL (AT2004/2005) Se side 89 i katalogen. Et instrument med elektronisk sender og mottaker for identifisering av varmekabeltrasé og jordfeil/brudd. Fordel: Enkel oppkobling, kan benyttes i både spenningsløse og spenningssatte anlegg. 006 TLF.:

7 GODT Å VITE 007 Godt å vite: Lekkasjestrømmer Dersom du skal finne kurser/forbrukere med jordfeil og ikke får lagt installasjonen spenningsløs, bruker du lekkasjestrømsmåler. Alle ledere, og evnt. nulleder omsluttes. Kursens ma jordfeil-/lekkasjestrøm avleses direkte. I IT-installasjoner er det viktig at alle utgående kurser måles. Største feil rettes først. Gjør deretter ny måling på alle kursene. Dersom ma strømmen øker når du følger en kabel/forsyning ut i installasjonen (vekk fra trafoen) i IT-nett, er du sikker på at denne kursen har jordfeil. Økningen skyldes de kapasitive tilbakestrømmene. Det finnes en enkel metode for å finne lekkasjestrømmer(jordfeil) Eks. Instrumentet viser 43,5 ma lekkasjestrøm. Denne verdien følges innover i instalasjonen i BESØK OSS PÅ 007

8 008 GODT Å VITE Godt å vite: Verifisering etter NEK Elma Instruments har vært med hele veien fra den førte utgaven av NEK 400 og starten på myndighetenes krav om sluttkontroll (verifisering). Mye har skjedd fra den første frustrasjonen til i dag da de aller fleste gjennomfører sluttkontroll. Uten måleinstrumenter er det totalt umulig å ta sluttkontrollen og de som har få, eller ingen instrumenter, forteller myndigheten at verifisering gjør vi ikke. Elma Instruments har instrumenter hvor du kan måle alle parametere med ett, eventuelt to instrumenter. Vi hjelper dere med å velge riktig instrument og utfordringene som oppstår i feltet. Godt å vite: Kontinuitetsprøving NEK 400 beskriver hvordan dette skal gjøres. Kontinuitet i jordledere og i utjevningsforbindelser (hoved- og tilleggskretser) En kontinuitetsprøving skal utføres. Det anbefales at prøvingen utføres med en strømforsyning som har en spenning i ubelastet tilstand på mellom 4 V og 24 V DC eller AC, og med en minimum strøm på 0,2 A. Godt å vite: Isolasjonsresistans Forskriftene - NEK-400 beskriver klart hvordan isolasjonsresistansen skal måles Isolasjonsresistansen for den elektriske installasjonen Isolasjonsresistansen skal måles mellom hver spenningsførende leder og jord 008 TLF.:

9 GODT Å VITE 009 Godt å vite: Jordplatemåling 62%-metoden er den vanligste og letteste måten å gjøre en korrekt måling av overgangsmotstand på. Eksempel enebolig ca 100 m2. Jordingssystemet (ringjord copperweld spyd) frakobles elverksjord, vannrør og annen utjevningsjord. jordingssystem hjelpeelektrode hjelpeelektrode (spenning) (strøm) Godt å vite: Jordresistansmåling Avstander (ca) Fra jordingssystem til Y=62m Fra jotdingssystem til Z=100m Y spydet flyttes fra m og det gjøres tre målinger som skal være "like". Full prosedyre er beskrevet i temakompendium for praktisk måling av overgangsmotstand. Et jordingssystem bør legges der ledningsevnen i jordsmonnet er lav. Ledningsevnen bestemmer hvor stort jordingssystemet må være for å oppnå den ønskede overgangsmotstanden. WENNER metoden Plasseringen av de 4 hjelpespydene bestemmer hvilken dybde i jordsmonnet som måles i ohm m. Målingen er beskrevet i temakompendiet Eksempler på verdier: Jord og bergarter ca verdier Leire ohm Leire/sandblanding ohm Skifer/sandstein ohm Torv/leirjord ohm Sann ohm p = 2 x π x R x a Morenegrus ohm Granitt ohm Godt å vite: Jordsystemmåling Jordsystemmåler er et egnet produkt for direkte måling av overgangsmotstand i alle tilfeller der det er en jordsløyfe - «gjennomgående jord». I jordingssystemer (elektroder, kiosker, mastejord, eneboliger, industrianlegg) hvor det er gjennomgående jord, f.eks. blank i mast eller isolert i kabel er instrumentet utrolig enkelt og raskt i bruk. Instrumentet omslutter jordlederen mot jordingssystemet. Det induseres en strøm proposjonalt med motstanden i sløyfen. Denne måles og overgangsmotstanden vises direkte på instrumentet "på øyeblikket". Siden dette gjøres uten frakobling og direkte på jordleder, kan målingen gjøres hele året, uavhengig av f.eks. frost. BESØK OSS PÅ 009

10 010 INNHOLD Innhold: Produktliste etter el.nr finner du bakerst i katalogen. Avstandsmålere side 17 Bilmultimeter side Datalogging side EDB-/LAN-/fibertest side Elektronikk side Elforsyningsanalyse side Fasefølgetestere side Feltstyrkemåler side 80 Feltstyrkemåler side 94 Fukt side Gassdetektering side Impedans / kortsluttningsstrøm side Installasjonstester side Instrumentkofferter side Isolasjon-kontinuitetsmålere side Jordfeilbrytertester side 69 Jordfeilsøker side 52 Jordmotstand-/resistansmåling side Jordsystemsmåler side 65 Kabel og installasjonssøker side Kabelkutter side 15 Kabellengdemåler side 91 Kalibrator/prosessmultimeter side 92 Kombi spenningstestere side Lagtykkelsesmåler side Lekkasjestrømstenger side Lyd og lys side Maskintester side Microohmmeter side 88 Motor tester side 87 Multimetere side Måleledninger side Oscilloskoper side Røykgassanalyse side Satmeter side 93 Strømforsyninger side Strømtang-adaptere side Strømtenger AC side Strømtenger AC/DC side Tacometer/Omdreiningshastighet side Teletest side Temperatur side Termografi side Trykk og kjemi side Veggsøkere side 16 Ventilasjon og klima side Vesker og magnetfeste side 34 Volt stick / Magnet stick side TLF.:

11 VOLT STICK / MAGNET STICK 011 Elma VoltTest Wide Berøringsfri polsøker, 12 til 1000V AC EL-NR EAN Elma Volt Test Wide er en meget følsom polsøker som indikerer spenning helt ned til 12V AC. Instrumentet indikerer uten elektrisk og metallisk berøring enkelt og sikkert vekselspenning. Når det er spenning (fase) til stede indikeres det med et kraftig og tydelig gult lys. Elma Volt Test Wide oppfyller IEC KAT IV, 600V og leveres komplett med brukerveiledning og batterier. Elma VoltTest Wide er ideell til kontroll av f.eks.: Sikringer, uten at de blir tatt ut. Barnesikre stikkontakter Kabler og ledninger, finner evt. brud gjennom kappen. Seriekoblede lyskilder, finner evt. defekte lamper. Finner fasen, selv i store kabelbunter / tavler Leveres med LED lommelykt. Spenningsområde: V AC Batterier: 2x1,5V LR x18 mm 40 g MagnetTest Elma 30 Magnetfeltstester EL-NR EAN Et lite og smart "Penn -instrument" for test av magnetisme uten metallisk kontakt. Elma 30 holdes mot testpunktet og vil lyser med tydelig kraftig rødt lys, hvis det er et magnetfelt. Uunnværlig til testing av magnetventiler ved f.eks. pneumatikk og hydraulik olie- og gassventiler hvitevarer og maskiner Elma 30 gir sikker indikering av feltet uten å komme i berøring med spenning. Leveres komplett med batterier og testmagnet. Test av: Batterier: Permanente magneter og spoler AC/DC 2x1,5V LR03 (inkl.) 20x140 mm 45 g MagnetTest Elma 35 Light Magnetfeltstester Med innebygd LED lommelykt EL-NR EAN MagnetTest Elma 35 Light er et helt ny tester, som ut over kjente magnetfelt testfunksjoner har innbygget en smart lommelykt med en kraftig LED lyskilde. Fordelen ved LED lyskilden er at den, har en levetid på timer, og er støtsikker. Elma 35 gir sikker indikering uten å komme i berøring med spenning. Leveres komplett med testmagnet og batterier. Elma 35 holdes mot testpunktet og lyser, med tydelig kraftig rødt lys, hvis det er et magnetfelt. Uunnværlig til prøvning av magnetventiler ved f.eks. pneumatikk og hydraulik olje - og gassventiler hvitevarer og maskiner Test av: Permanente magneter og spoler AC/DC Batterier: 2x1,5V LR03 20x160 mm 45 g BESØK OSS PÅ 011

12 012 KOMBI SPENNINGSTESTERE Elma 1000 Spenningstester, IEC KAT III EL-NR EAN Elma 1000 er en praktisk sikkerhetsspenningstester, i smart design. Instrumentet har tydelig lysdiodeindikering av relevante spenninger samt automatisk polaritetsindikering. Spenningsindikering: 12, 24, 120, 230 og 400V AC/DC 165x20x16 mm 70 g Elma 1000 oppfyller gjeldende sikkerhetskrav bl.a. IEC KAT III 400V og er forsynt med høy fleksibel ledning. Elma 1500 Spennings- og gjennomgangstester med polsøker EL-NR EAN Elma 1500 er en liten og praktisk tester med 3 funksjoner: Spenningstest V AC/DC, 2-polet med lysdiode indikering. (måler uten batteri) Gjennomgangstest med både akustisk og optisk indikering Polsøker, enpolet fase-indikering Spenningsindikering: 12, 24, 50, 120, 230, 400 og 690 V AC/DC Frekvens: 0-65 Hz Gjennomgang: kø Polsøker: V 2x1,5V LR03 (inkl.) 210x40x23 mm 125 g Instrumentet har ingen knapper og skifter automatisk mellom de forskjellige funksjoner, på den måten kan det ikke feilbetjenes. Elma 1500 bruker standardbatterier, og for ekstra sikkerhet virker spenningstesteren også uten batterier. Elma 1500 er i tetthetsklasse IP 54 og oppfyller bl.a. IEC KAT III 690V samt EN TLF.:

13 KOMBI SPENNINGSTESTERE 013 Elma 2000 KAT IV spenningstester Spenning polsøker fasefølge gjennomganstest lommelykt EL-NR EAN Elma 2000 er markedets smarteste spenningstester. Andre generasjon, og er forbedret på en rekke punkter, bl.a. kan nevnes feste av prøvepinnene med to forskjellige avstander og dermed tilpasset flere muligheter. Prøvespissene kan endres fra 2 til 4mm diameter - sikrer god forbindelse. Elma 2000 har mange ekstra funksjoner, som gjør det daglige arbeide lettere og mer sikkert. Instrumentet har automatisk omskiftning imellom de forskjellige funksjoner. Spenningstest 2 polet med lysdiodeindikering Polsøker 1 polet spenningstest, indikerer fase med lysdiode og akustisk signal Fasefølge-/dreiefelttest 2 polet på 3-faset nett Gjennomgangstest Med lysdiode og akustisk signal Innbygd lykt Ideelt ved arbeide på mørke steder Velegnet til AUS - arbeide Elma 2000 har praktisk fleksibel ledning, beskyttelseshette til prøvespissene. Leveres med batterier. Spenningsindikering virker også uten batterier. Spenningsindikering: 12, 24, 50, 120, 230, 400 og 690V AC/DC Teststrøm: < 3,5mA Polsøker: V AC Gjennomgangstest: kω Fasefølge: 2 polet prinsipp, V AC Sikkerhet: IEC KAT IV 600V, IEC , klasse B (1000V) Dobbeltisoleret, IP 65 2x1,5V LR03 241x68x28 mm 230 g Elma 2100 KAT IV digital spenningstester Spenning polsøker fasefølge gjennomgang lommelykt EL-NR EAN Elma 2100 er en unik multitester i samme smarte design som Elma Elma 2100 har alle de samme funksjoner som Elma 2000, men har i tillegg også digital skjerm. Spenningen kan avleses direkte i skjermen. Spenningsindikering: 12, 24, 50, 120, 230, 400 og 690V AC/DC Spenningsmåling: 0-690V AC/DC Skjerm: 3 3/4 siffer, oppløsning 0,1V Teststrøm: < 3,5mA Polsøker: V AC Gjennomgangstest: kω Fasefølge: 2 polet princip, V AC Sikkerhet: IEC KAT IV 600V, IEC , klasse B (1000V) Dobbeltisoleret, IP 65 2x1,5V LR03 (inkl.) 241x68x28 mm 230 g BESØK OSS PÅ 013

14 014 FASEFØLGETESTERE Elma RT 606 Fasefølge-/dreiefelttester EL-NR EAN Et lite og hendig fasefølgetester, som med lysdioder viser dreiefelt og indikerer de enkelte fasene. Instrumentet oppfyller IEC KAT III 600V og leveres for ekstra sikkerhet med fastmonterte måleledninger, og 3 isolerende krokodilleklemmer. Arbeidsspenning: V Frekvens: 50-70Hz Målestrøm: < 7mA 100x50x25 mm 125 g Kyoritsu 8031 Fasefølge-/dreiefelttester EL-NR EAN K 8031 er en sikker og robust fasefølgetester med roterende dreieskive for entydig visning av fasefølge/dreiefelt. Instrumentet er forsynt med lysdioder for indikering av de enkelte faser. Instrumentet oppfyller IEC KAT III 600V og leveres komplett i veske og med fastmonterte måleledninger og krokodilleklemmer. Dreiefeltsindikering: Frekvens: V AC 50/60 Hz 106x75x40 cm 350 g Sikkerhets fasefølge-/dreiefelttester Innebygd sikringer og KAT IV EL-NR EAN Silvertronic er en praktisk sikkerhets fasefølge-/dreiefelttester med innebygd høyeffektive sikringer (500mA/1000V/50kA) i alle prøveledningene. Arbeidsspenning: V Frekvens: 40-70Hz. 90x70x50 mm 400 g Instrumentet er også velegnet for 690V forsyning, er særdeles robust og forsynt med roterende dreieskive. Oppfyller IEC KAT IV 600V / III 1000V og leveres komplett med fastmonterte måleledninger samt 2 krokodilleklemmer i praktisk veske. 014 TLF.:

15 FASEFØLGETESTERE KABELKUTTER 015 CEE stikkpropp Fasefølgetester Det ideelle kontrollinstrument til alle, som benytter CEE-stikkkontakter CEE STIKPROP Fasefølgetester innebygd i standard CEE stikkontakter. Med lysdioder indikeres riktig/feil fasefølge (dreiefelt) og manglende fase/jord. CEE fasefølgetester er det ideelle kontrollinstrument til alle, som benyttter CEE-stikkontakter og vil være sikre på å ha den riktige fase rekkefølgen. Spenningsområde: Mål 16A: Mål 32A: Mål 63A: Vekt 16A: Vekt 32A: Vekt 63A: V AC Ø 62x128 mm Ø 70x144 mm Ø 92x220 mm 173 g 250 g 675 g PRODUKT EL-NR. EAN PRT516 3F+N+J 16A PRT532 3F+N+J 32A PRT563 3F+N+J 63A Ideal Powerblade Kabel kutter EL-NR EAN Denne nye kabelkutteren fra Ideal gjør kabelkutting mye enklere. Et robust verktøy med høy kvalitet som kutter kabler med ytre diameter opp til 40mm. Den justerbare armen holder kuttern fast til drillen, mens et eget håndtak gjør dette til et enkelt og sikkert verktøy å bruke. Passer til de fleste driller. Kutter kabel med maks ytre diameter 40 mm. Kjeften kan åpnes for å legges rundt kabelen. Herdet stål i kniven sikrer lang levetid. Knivene deformerer ikke kabelen. BESØK OSS PÅ 015

16 016 VEGGSØKERE Lektesøker i65 med Center visjon og display Detekterer lekter, metall og spenning EL-NR EAN Et smart og praktisk verktøy til rask søkning av lekter. Med lektesøkefunksjonen finner du både tre og metallekter / regler, noe som er viktig når du skal borre eller henge opp ting på veggen. Lektesøkeren har display som indikerer signalstyrken og plassering av instrumentet i forhold til lekten. Noe som er helt nytt er at søkeren lyser rødt presis når senter av lekten er funnet.. Ved farlig AC spenning advarer instrumentet med et tydelig tegn i displayet. Søkedybde: Display: Opp til 38 mm (avhengig av materiale) LCD bar graph 9V 6F22 (inkl.) 158x77x34 mm 170g Multiscanner i 700 Intelligent veggskanner med Center Visjon Detekterer lekter, metall og spenning EL-NR EAN Multiscanner i700 er et nytt revolusjonerende instrument for enkel og sikker detektering av metall, rør, lekter både av tre og metall som er skjult i vegg, gulv, betong ol. Med tre innstillingsmuligheter (lekter, metall og spenning) er instrumentet den ideelle løsning til alle borre og montasjearbeider hvor du vil være sikker på å borre på det riktige sted, første gang. Multiscanneren indikerer tydelig med lyd og stort belyst display, plasseringen av metall og lekter. Instrumentet indikerer også hvis det er kabler med spenning i veggen, dermed unngår du å borre i skjulte rør eller kabler. Med den patenterte Center Visjon teknologi markerer instrumentet plasseringen av lekten helt nøyaktig- med et rødt lys. Som en ekstra fasilitet har i700 innbygd et lite markørverktøy som setter en strek, nøyaktig hvor du ønsker det. Veggscanneren leveres komplet med batteri. Søkedybde: Display: 76 mm ( avhengig av materiale) LCD bar graph 9V 6F22 193x91x43mm 210g Zircon MT6 Metalldetektor Finn armeringsjern i opp til 15cm dybde EL-NR EAN Nytt universalverktøy til detektering av metall i vegger, gulv, betong ol. Når du skal borre er det viktig å vite hvor armeringsjern er plassert. Zircon MT6 detekter metall i opp til 15cm dybde. Instrumentet indikerer på displayet dybden til metallet, og om det er magnetisk metall (jern ol.) eller ikke magnetisk metall (kobber ol.). Søkedybde: Display: 152 mm (avhengig av materiale) LCD bar graph 9V 6F22 (ekskl.) 251x109x63mm 300g 016 TLF.:

17 AVSTANDSMÅLERE 017 Elma Disto A3 Mini avstandsmåler med lasersikte og tracking EL-NR EAN Elma Disto A3 er en utrolig nøyaktig avstandsmåler. Passer rett i lommen. Instrumentet måler avstander helt ned til 5 cm og opp til 100 m med en nøyaktighet på bare 3mm. Med tracking er det mulig å måle største og minste avstand uten problemer. Instrumentet er meget robust og har innbygget vater. Vateret gjør det lekende lett å utføre horisontale målinger. Med laserstrålen sikter du på gjeldende målepunkt. Instrumentet regner ut flateinnhold og / eller kubikk. Leveres komplett i veske og batterier. Disto A3 er vann - og støvtett. Måleområde: 0, meter Oppløsning: 1 mm Nøyaktighet: ±3 mm Tetthetsgrad: IP 54 2x1.5v LR03 Mål / vekt: 135x45x31 mm / 145 g Elma Disto A5 Laser avstandsmåler med kikkert, tracking og pythagoras EL-NR EAN Elma Disto A5 er en smart avstandsmåler, som ved hjelp av avansert laserteknikk, måler avstanden helt opp til 200meter med stor nøyaktighet. Instrumentet har mange smarte funksjoner som f.eks. tracking. Dette gjør det mulig å fastlegge største og minste avstanden uten problemer. Med pythagoras funksjonen foretas oppmåling av, blant annet, gavlhøyder. Elma Disto A5 har kikkertsikte for enkel søkning av målepunktet, belyst skjerm, regnefunktioner til fastleggelse av volum og areal, kalkulator, hukommelse til de 15 siste målingene og 10 konstanter. Elma Disto A5 er vann og støvtett. Leveres komplett i veske og batterier. Måleområde: 0, meter Oppløsning: 1mm Nøyaktighet: ±2mm Hukommelse: 15 måleverdier og 10 konstanter. Tetthetsgrad: IP 54 2x1.5v LR06 Mål/vekt: 148x64x36 mm / 241 g Elma Disto Pluss Laser avstandsmåler med lasersikte, pythagoras, kikkert og integrert Bluetooth EL-NR EAN Elma Disto Pluss setter nye standarder for laseroppmåling. Med den integrerte Bluetooth kan de målte verdier overføres direkte til PDA, både som tegning eller tabell via programvaren PlusDraw og PlusXL. Instrumentet er utstyrt med mange smarte funksjoner bl.a. tracking, som gjør det mulig å fastlegge største og minste avstander uten problemer. Med pythagoras funktionen foretaes oppmåling av fasadehøyder mm. hurtig og lett. Ella Ditto Pluss er utstyrt med kikkertsikte til lett søkning av målepunktet, belyst skjerm, regnefunktioner til fastleggelse av volum og areal, lommeregner, hukommelse til 15 målinger samt 10 konstanter. Instrumentet leveres Komplett i veske med programvaren. Måleområde: 0,2-200 meter Oppløsning: 1 mm Nøyaktighet: ± 1,5 mm Hukommelse: 15 måleverdier pluss 10 konstanter Tetthetsgrad: IP 54 2x1.5v LR06 (inkl.) Mål / vekt: 172x73x45 mm / 350 g BESØK OSS PÅ 017

18 018 MULTIMETERE SK 6544 Digitalt lommemultimeter EL-NR EAN Et lommemultimeter fra Kaise med plastlokk som en ekstra beskytelse. Passer rett i brystlommen. Velegnet til sjekk og feilsøking i de fleste anlegg. IEC , KAT III 300V 3200 siffer skjerm m/bargraf auto-av, auto polaritet Summer diodetest Automatisk områdeinnstilling Data hold/ RH - områdevalg Spenning DCV: 0-320mV/ 3,2/ 32/ 320/600V Nøyaktighet: ±1,3% + 4D Spenning ACV: 0-3,2/32/320/600V Nøyaktighet: ±2% + 6D Motstand: 0-320/3, 3K/32K/ 320Kø/3.2M/ 32MΩ Størrelse: 118 x 78 x 16 mm 110 g Elma 25 Lommemultimeter med automatisk AC/DC valg IEC KAT III EL-NR EAN Elma 25 er et smart mini lommemultimeter i cardformat, utstyrt med den helt nye smarte funksjonen Auto Check, som automatisk detekterer og velger AC spenning, DC spenning samt gjennomgangstest/motstand. Instrumentet har stort display og måler spenning, strøm, motstand, frekvens, gjennomgang og kapasitans. Elma 25 har automatisk områdevalg, auto-av funksjon og datahold. Instrumentet oppfyller IEC KAT III 300V og KAT II 600V og leveres komplett med dansk brukerveiledning, batterier, testledninger samt robust gummibeskyttelseskappe. Spenning AC: V AC/DC Nøyaktighet: DC: ±1,2% + 5D, AC: ±1,5% + 5D Motstand: 0-6k-60k-600k-6M-40MΩ Frekvens: 10Hz-100kHz kapasitans: 0-100h-1000h-10m-200m-mF Display: 3 5/6 Maks. visning: V CR2032 (inkl.) 113x53x10 mm 78 g Kyoritsu 1030 Pennmultimeter EL-NR EAN Dette er Kyoritsu på sitt beste. Her er det en flott kombinasjon av design, brukervennlighet og funksjon. Alle måleområdene har automatisk skifte mellom nivåer og det er høy grad av nøyaktighet med fire siffer. K 1030 måler AC / DC spenning, motstand, dioder, gjennomgang med summer, kapasitans og frekvens. Du får melding om lav batteristand. Instrumentet har et smart design med innebygd beskyttelse av målespiss og smart opprulling av måleledning i lokket bak på instrumentet. Pennmultimeteret tilfredstiller IEC KAT III 600 V / 031 EMC og IEC Leveres med kalibreringssertifikat, brukerveiledning og batterier. Spenning DC V: 0-400mV V Nøyaktighet: 0 400V ±0,8%rdg ±5dgt 600V ±1.0%rdg ±5dgt Spenning AC V: V Nøyaktighet: 0~- 40V ±1.3%rdg ±5dgt V ±1.6%rdg ±5dgt Frekvens: 10Hz 200kHz Duty Cycle: 0.0% % Motstand ohm: k-40k-400k- 4M-40MΩ Nøyaktighet: ±1.0%rdg ±5rgt Gjennomgangstest: 400ø Diode test: 4V test strøm 0.4mA Kapasitans F: 40n-400n-74µ-40µ-100µF 2 stk. 1,5V/LR TLF.:

19 MULTIMETERE 019 ElmaCheck 682 Kategori IV 1000V Spenningstester og automatisk multimeter i ett instrument EL-NR EAN ElmaCheck 682, er den digitale spenningstesterens avløser. Instrumentet tilbyr den høyeste sikkerhet, kategori IV 1000V og er et must for alle elektrikere. ElmaCheck 682 har den helt nye intelligente funksjonen Auto Check, som automatisk detekterer og velger AC spenning, DC spenning samt gjennomgangstest/motstand. Alt du trenger å gjøre er å skru på instrumentet og måle. Instrumentet kan ikke feilbrukes. Instrumentet har innebygget berøringsfri detektering av elektriske felter, datahold, auto-av funksjon samt automatisk områdevalg. Instrumentet er UL-listed, oppfyller IEC KAT IV 1000V og leveres komplett med brukerveiledning, batterier og testledninger. Spenning: V AC/DC Nøyaktighet: DC: ±1,2% + 4D, AC: ±2,5% + 6D Motstand: 0-6k-60k-600k-6MΩ Display: 3 5/6 Maks. visning: V 6F22 (inkl.) 173x83x49 mm 300 g LIVSTIDSGARANTI elma instruments Elma 201 Multimeter med PC-kommunikasjon EL-NR EAN Elma 201 er et praktisk kvalitetsmultimeter med mange spennende funksjoner og innebygd PCkomunikasjon. Instrumentet måler strøm, spenning, motstand og gjennomgang. Instrumentet har innebygd berøringsfri detektering av elektriske felter, som bl.a. kan brukes til å detektere elektromagnetiske støy fra EDB skjermer eller som berøringsfri polsøker. Elma 201 har valgfri automatisk/manuelt områdevalg, relativ måling, samt datahold. Med PCkomunikasjonen og Windows programvare (ekstra tilbehør) er det mulig å foreta ON-Line datalogging. Spenning: 0-250m-2, /1000V AC/DC Nøyaktighet: DC: ± 1% +4D, AC: ± 1,3% + 3D Strøm AC/DC: 0-250µ-2500µ-25m- 250m-2,5-10A Nøyaktighet: DC: ± 1,5% + 5D, AC: ± 2,5% + 5D Motstand: ,5k-25k-250k- 2,5M-25MΩ (600V) Display: 3 2/3 siffer Maks. visning: x1,5V LR6 (inkl.) 150x75x34 mm 345 g Instrumentet har høyeffektiv sikringer, oppfyller bl.a. IEC KAT III - 600V og leveres komplett inkl., gummikappe, måleledninger, batteri og brukerveiledning. TILBEHØR EL-NR. EAN PRODUKT Windows programvare og PC-kabel BESØK OSS PÅ 019

20 020 MULTIMETERE Elma 805 Digitalt multimeter EL-NR EAN Elma 805 er et godt, robust multimeter med automatisk områdevalg, relativ måling, samt både 30ms makshold og datahold. Instrumentet måler spenning, strøm, frekvens, motstand, kapasitans, dioder og gjennomgang. Instrumentet tåler overbelastning, advarer ved feiltilkobling og er forsynt med høyeffektive sikringer. Elma 805 oppfyller IEC KAT III 600V og leveres komplett med brukerveiledning, batteri, test ledninger og robust gummibeskyttelseskappe. [Vesker for multimetre se side 34] Spenning DC: 0-400m V Nøyaktighet: ± 0,5% + 3D Spenning AC: V Nøyaktighet: ± 1% + 5D Strøm AC/DC: 0-400µ-4000µ- 40m-400m-4-10A Motstand: k-40k-400k- 4M-40MΩ Frekvens: 30Hz-4MHz Kapasitans: 0-500n-5µ-50µ- 500µ-500µuF Display: 3 3/4 siffer Maks. visning: x1,5V LR03 (inkl.) 186x87x45 mm 390 g Elma 807 Sann RMS Digitalt multimeter med temperaturmåling EL-NR EAN Elma 807 er et godt sann RMS multimeter til måling av alle typer signaler. Instrumentet har automatisk områdevalg, relativ måling, belyst display, samt både 30ms makshold og datahold. Måler sann RMS spenning, strøm, frekvens, motstand, kapasitans, temperatur, dioder og gjennomgang. Instrumentet tåler overbelastning, advarer ved feiltilkobling og er forsynt med høyeffektiv sikringer. Elma 807 oppfyller IEC KAT III 600V og leveres komplett med brukerveiledning, batteri, testledninger og robust gummibeskyttelseskappe. Spenning DC: 0-400m V Nøyaktighet: ± 0,5% + 3D Spenning AC: V Nøyaktighet: ± 1% + 5D Strøm AC/DC: 0-400µ-4000µ-40m- 400m-4-10A Motstand: k-40k-400k- 4M-40MΩ Frekvens: 30Hz-4MHz Kapasitans: 0-500n-5µ-50µ- 500µ-5000µF Temperatur: -20 til 300 C (Føler bestilles separat) Display: 3 3/4 siffer Maks. visning: x1,5V LR03 (inkl.) 186x87x45 mm 390 g 020 TLF.:

WWW.ELMA-INSTRUMENTS.NO

WWW.ELMA-INSTRUMENTS.NO PROFESJONELT MÅLETILBEHØR WWW.ELMA-INSTRUMENTS.NO Innledning Forord Velkommen til Profesjonelt Måletilbehør fra Elma Instruments Elma Spesialkataloger Elma Instruments er kjent for en stor og komplett

Detaljer

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World.

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World. Våren 2014 FLUKE Specials Fluke VT04 Visuelt IRtermometer Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere The Most Trusted Tools in the World. Temperaturløsninger: passer til jobben

Detaljer

TEST & MÅLEINSTRUMENTER

TEST & MÅLEINSTRUMENTER TEST & MÅLEINSTRUMENTER micro DM-100 Digitalt Multimeter Støtsikkert & vanntett micro CM-100 Digital tangamperemeter Fleksibel, 10 funksjoner micro HM-100 Temperatur og fuktmåler Nøyaktige målinger ALLE

Detaljer

Instrumenter. Innhold

Instrumenter. Innhold Instrumenter Innhold A Avstandsmåler... 3 Avstandsmålere... 26 D Digitale multimeter, Fluke... 21 Dreiespoleintrumenter... 30 F Fasefølgetestere... 2 Frekvensmeter... 31 Fuktighet / Temperatur / Luft...

Detaljer

Instrumenter. Innhold

Instrumenter. Innhold Instrumenter Innhold A Ampere Maksimeter + Momentanvisning (AC)... 31 Ampermeter... 32 Ampermeter direkte (AC)... 31 Ampermeter for strømtrafo 5 A (AC)... 31 Apparattester tilhåndverktøy... 19 Avstandsmåler...

Detaljer

Instrumenter. Innhold. Gruppe 80

Instrumenter. Innhold. Gruppe 80 Instrumenter Innhold A Avstandsmåler... 3 D Digitale multimeter, Fluke... 22 Digitale spenningstestere... 22 Dreiespoleintrumenter... 33 F Fasefølgetestere... 3 Frekvensmeter... 34 Fuktighet / Temperatur...

Detaljer

KEW LEAK LOGGER www. elma-instruments.no BRUKERVEILEDNING KYORITSU kanals sann RMS lekkasjestrøm datalogger El. nr.

KEW LEAK LOGGER www. elma-instruments.no BRUKERVEILEDNING KYORITSU kanals sann RMS lekkasjestrøm datalogger El. nr. BRUKERVEILEDNING KYORITSU 5001 3-kanals sann RMS lekkasjestrøm datalogger El. nr. 80 223 69 1 FORORD Tillykke med din nye sann RMS lekkasjestrøm datalogger KYORITSU 5001 fra Japan. Instrumentet er bygget

Detaljer

Testverktøy i Fluke CNX 3000-serien

Testverktøy i Fluke CNX 3000-serien Testverktøy i Fluke CNX 3000-serien Flukes trådløse team Tekniske data Flukes nye trådløse feilsøkingsteam lar deg se målinger i sanntid fra flere moduler, samtidig og eksternt på en enkelt skjerm. Dette

Detaljer

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT

MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT VERIFISERING MED INSTALLASJONSTESTER ELIT EUROTEST 61557BT ELIT AS 2010 Denne kortversjonen av brukerveiledningen er ment for hurtig igangsetting ved bruk av EUROTEST 61557BT til verifikasjon av en elektrisk

Detaljer

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World.

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World. Våren 2014 FLUKE Specials Fluke VT04 Visuelt IRtermometer Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere The Most Trusted Tools in the World. Temperaturløsninger: passer til jobben

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR JORDFEILSØKER

BRUKERVEILEDNING FOR JORDFEILSØKER BRUKERVEILEDNING FOR JORDFEILSØKER ELMA 4000 EL. NR. 80 223 40 EL. NR 80 223 41 EL. NR. 80 223 37 Produktbeskrivelse Elma 4000/C173: 1stk. Generator 4HZ el. nr. 80 235 51 1stk. Mottager el. nr. 80 235

Detaljer

Trådløse AC/DC-måletenger med sann RMS i Flukes 370 FC-serie

Trådløse AC/DC-måletenger med sann RMS i Flukes 370 FC-serie TEKNISKE DATA Trådløse AC/DC-måletenger med sann RMS i Flukes 370 FC-serie Flukes nye 370 FC-serie (376 FC, 375 FC og 374 FC) gir avansert feilsøking. Den fleksible strømproben iflex gir enkel tilkobling

Detaljer

MÅLEINSTRUMENTER. Elektroinstrumenter 2006 ELIT INSTRUMENTS ELIT. www.elit.no

MÅLEINSTRUMENTER. Elektroinstrumenter 2006 ELIT INSTRUMENTS ELIT. www.elit.no Elektroinstrumenter 2006 ELIT INSTRUMENTS MÅLEINSTRUMENTER www.elit.no Spenningstestere Multimeter Strømtenger Installasjonstestere Isolasjonsmålere Kortslutningsmålere Jordfeilbrytertestere Temperaturmålere

Detaljer

FLUKE SE DET. LAGRE DET. DEL DET. Fluke 117 digitalt multimeter. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere.

FLUKE SE DET. LAGRE DET. DEL DET. Fluke 117 digitalt multimeter. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. FLUKE Specials Vår 2015 SE DET. LAGRE DET. DEL DET. 117 digitalt multimeter Spesialkampanjer på alle s multifunksjonelle installasjonstestere NÅ MED KOSTNADSFRI TOOLPAK, MÅLER OPPHENGSSETT OG C25 BÆREVESKE!.

Detaljer

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift

Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Installasjonstest med Fluke 1650 tester på IT anlegg i drift Utføring av testene Spenningsmålinger Testeren kan brukes som et multimeter hvor spenning og frekvens kan vises samtidig ved å sette rotasjonsbryteren

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

FLUKE. Fluke 177 digitalt multimeter nå med C25 myk bæreveske og 14 % avslag på prisen, og få en KOSTNADSFRI. Bluetoothhøyttaler

FLUKE. Fluke 177 digitalt multimeter nå med C25 myk bæreveske og 14 % avslag på prisen, og få en KOSTNADSFRI. Bluetoothhøyttaler Høst/vinter 2014 FLUKE Specials Fluke 177 digitalt multimeter nå med C25 myk bæreveske og 14 % avslag på prisen, og få en Bluetoothhøyttaler Nytt fra Fluke Ti90 og Ti95 infrarøde kameraer Bluetoothhøyttaler

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Fluke 279 FC termo-multimeter

Fluke 279 FC termo-multimeter TEKNISKE DATA Fluke 279 FC termo-multimeter Finn. Reparer. Valider. Rapporter. 279 FC er et digitalt multimeter med alle funksjoner og integrert termografi, som er konstruert for å øke produktivitet og

Detaljer

Enkel logging: registrer og overvåk avlesninger umiddelbart

Enkel logging: registrer og overvåk avlesninger umiddelbart Høst vinter 2015 Enkel logging: registrer og overvåk avlesninger umiddelbart Vi introduserer de nye termokameraene fra Fluke KAMPANJE Fluke T5600/ 1000FLT KIT Fluke. Keeping your world up and running.

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Fluke Connect - moduler Tekniske data

Fluke Connect - moduler Tekniske data Fluke Connect - moduler Tekniske data Gir deg fleksibiliteten til å bygge det trådløse systemet ditt slik du vil når du vil. Fluke 3000 FC trådløse testverktøy er et lag, og modulene er spillerne. Du kobler

Detaljer

ELIT AS INSTRUMENTER

ELIT AS INSTRUMENTER ELIT AS Når fagkunnskap og kompetanse teller 2012/2013 INSTRUMENTER Hellenvegen 9, 2022 gjerdrum telefon: 63 93 88 80 fax: 63 93 88 81 mail: firmapost@elit.no ELIT ELIT FORORD Takk for at du tar deg tid

Detaljer

Relé Dold. www.jfknudtzen.no Side 369

Relé Dold. www.jfknudtzen.no Side 369 Relé Dold Installasjonsrelé 370 Impuls relé 370 Modulær relé 370 Lampetest 371 Tidsrelé 372 Multifunksjon IK 372 Multifunksjon MK 372 Overvåknings relé 373 Isolasjonsovervåkning 373 Spenningsovervåkning

Detaljer

Måleinstrument - 2011

Måleinstrument - 2011 Når fagkunnskap og kompetanse kreves Måleinstrument - 2011 Kortformkatalog 2011 Måleinstrument Mätinstrument ELEKTRO MILJØ FEILSØKING 2011 Generell Informasjon ELIT AS - Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Detaljer

MANUAL WN61 ABCDE. Brukermanual. Side 1 ELIT WN61 SERIEN DIGITALT SANN RMS MULTIMETER

MANUAL WN61 ABCDE. Brukermanual. Side 1 ELIT WN61 SERIEN DIGITALT SANN RMS MULTIMETER WN61 ABCDE DIGITALT SANN RMS MULTIMETER MANUAL CE Vennligst les denne manualen før instrumentet tas i bruk. Please read this manual before switching the unit on. Side 1 Brukermanual Bruksanvisning User

Detaljer

Brukerveiledning Macrotest 5035 Installasjonstester. El. nr. 80 229 19

Brukerveiledning Macrotest 5035 Installasjonstester. El. nr. 80 229 19 Brukerveiledning Macrotest 5035 Installasjonstester El. nr. 80 229 19 Macrotest 5035 side 1 Forord Tillykke med din nye installasjonstester Macrotest fra HT-Italia og Elma Instruments. Denne Norske brukerveiledning

Detaljer

Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien

Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien Veiledning for installasjonstest Installatørens fokuspunkter : Jeg må gjøre dette for loven sier det Jeg må følge reguleringene/standardene Jeg må lage/arkivere

Detaljer

instrument news Nyhet Nå går Eurotest og Handyman hånd i hånd Metrel Eurotest XC med farge touch skjerm og innebygd Bluetooth 10.495,- NYHET! NYHET!

instrument news Nyhet Nå går Eurotest og Handyman hånd i hånd Metrel Eurotest XC med farge touch skjerm og innebygd Bluetooth 10.495,- NYHET! NYHET! #3 instrument news 12. ÅRGANG SEPTEMBER 2015 NYHETER & TILBUD FRA ELMA INSTRUMENTS Nyhet Nå går Eurotest og Handyman hånd i hånd Den smarte mobile Handyman programvaren er nå blitt oppdatert slik at du

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

SPECIALS. NYHET Fluke 325 Promopakke. sikkerhet sett NYHET. Vår-sommer 2016

SPECIALS. NYHET Fluke 325 Promopakke. sikkerhet sett NYHET. Vår-sommer 2016 SPECIALS Vår-sommer 2016 NYHET Fluke 115- sikkerhet sett NYHET Fluke 325 Promopakke Enkel logging: registrer og overvåk avlesninger umiddelbart Testverktøyene i Flukes 3000 FC-serie kommuniserer med Fluke

Detaljer

VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS

VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS www.ctmlyng.no Forenklet Bruksanvisning VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS Mic El.nr.: 6251642 Stikk El.nr.: 6251641 TRYGGHET & SIKKERHET I HJEMMET Trygg hjemme i alle livets faser BESKRIVELSE Mic er en mikrofon

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL.

Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. Krav til måling og dokumentasjon av nyinstallasjoner, endringer og utvidelser. NEK 400 og FEL. 1 Forord: Forskrifter og normer er ikke alltid like enkelt å ta seg frem i. EFA har derfor forsøkt å lage

Detaljer

MØT FREMTIDEN NÅ! INSTRUMENT NEWS FLIR VELGER ELMA... ARBEIDER DU I BLINDE PROSESSMÅLING: HAR

MØT FREMTIDEN NÅ! INSTRUMENT NEWS FLIR VELGER ELMA... ARBEIDER DU I BLINDE PROSESSMÅLING: HAR FLIR VELGER ELMA... IGJEN! NUMMER 4, 11. ÅRGANG NovEMbER 2014 INSTRUMENT NEWS FLIR utvider og intensiverer samarbeidet med Elma Instruments, som nå også er valgt som distributør av FLIR GF-serien i Skandinavia.

Detaljer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisningen. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisningen. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisningen PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symboler som er markert på instrumentet og i denne bruksanvisningen:

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

EDMK-MC (El.nr 82 000 25)

EDMK-MC (El.nr 82 000 25) V.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC (El.nr 82 000 25) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

TESTAPPARAT PML(K) 1000D

TESTAPPARAT PML(K) 1000D TESTAPPARAT PML(K) 1000D PML(K) 1000D er et testapparat som kan brukes til å utføre sikkerhetstester og funksjonsprøving på elektrisk utstyr. Testapparatet finnes i to varianter, for montering i rack og

Detaljer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Verdens første Mål alt fra enhver posisjon med P2P-teknologi Det er mer enn 20 år siden Leica Geosystems lanserte den første håndholdte laseravstandsmåleren

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft

BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft NC-1206 12V 6A Elektronisk Batterilader LED lamp viser ladestatus Kr. 560.- Braketter for fastmontering medfølger Anbefalt

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

LASERAKTIVITET 11.960,INKL.MVA. 14.950,- HØSTEN 2015. Arealmåling med punkt-til-punktteknologi. Krysslaser Limit 1003 HV 1.799,INKL.MVA. 2.

LASERAKTIVITET 11.960,INKL.MVA. 14.950,- HØSTEN 2015. Arealmåling med punkt-til-punktteknologi. Krysslaser Limit 1003 HV 1.799,INKL.MVA. 2. HØSTEN 2015 LASERAKTIVITET N Y H E T! 11.960,INKL.MVA. 14.950,- Arealmåling med punkt-til-punktteknologi Leica DISTO S910 er det første håndholdte 3Dmåleinstrumentet på markedet. Det kombinerer alle fordelene

Detaljer

Falck 6903 EpiFukt. Epilepsialarm med Lakenføler. Art.nr

Falck 6903 EpiFukt. Epilepsialarm med Lakenføler. Art.nr Brukerveiledning Falck 6903 EpiFukt Epilepsialarm med Lakenføler Art.nr 323003 Falck 6903 EpiFukt er beregnet for å varsle anfall karakterisert ved svette, sikling, oppkast eller inkontinens. Falck 6903

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

INSTRUMENT NEWS BESØK OSS PÅ ELIADEN 2014 KOM I GANG MED TERMOGRAFERING?

INSTRUMENT NEWS BESØK OSS PÅ ELIADEN 2014 KOM I GANG MED TERMOGRAFERING? NY KATALOG Nå er vi klar med en helt ny utgave av Norges mest kjente katalog med test- og måleutstyr. Profesjonelle Måle instrumen ter 2015/2016 er nå klar. Bestill på www.elma-instruments.no eller bruk

Detaljer

Den nye systemtesteren FSA 450 fra Bosch er en praktisk kombinasjon av:

Den nye systemtesteren FSA 450 fra Bosch er en praktisk kombinasjon av: Mobil og universal: Den nye systemtesteren FSA 450 Den nye systemtesteren FSA 450 fra Bosch er en praktisk kombinasjon av: Multimeter med digitalt og grafisk display 4-kanals-oscilloskop Tenningsanalysetester

Detaljer

Spenningsindikatorer og faseprøver

Spenningsindikatorer og faseprøver Spenningsindikatorer og faseprøver Spenningsindikatorer for innen-og utendørsbruk Spenningsindikator for kapasitive anlegg Faseprøver 4-230 kv 01/17 Spenningsindikatorer - For innen- og utendørs bruk

Detaljer

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS Battery Management Systems Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS overvåker: Cellespenninger Temperaturer Mellomforbindelser BMS analyserer: Batteriets tilstand Cellens gjenværende levetid

Detaljer

Instrumenter. Innhold. Gruppe 80

Instrumenter. Innhold. Gruppe 80 Instrumenter Innhold A Avstandsmåler 3 D Digitalemultimeter,Fluke 22 Digitalespenningstestere,Fluke 21 Dreiespoleintrumenter 35 E Endoskop 19 F Fasefølgetestere 3 Frekvensmeter 35 Fuktighet/Temperatur

Detaljer

LAB 7: Operasjonsforsterkere

LAB 7: Operasjonsforsterkere LAB 7: Operasjonsforsterkere I denne oppgaven er målet at dere skal bli kjent med praktisk bruk av operasjonsforsterkere. Dette gjøres gjennom oppgaver knyttet til operasjonsforsterkeren LM358. Dere skal

Detaljer

Profesjonell BRUKERMANUAL ELIT 706B. Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner ELIT AS 2006

Profesjonell BRUKERMANUAL ELIT 706B. Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner ELIT AS 2006 Blue Line Profesjonell BRUKERMANUAL ELIT 706B CE Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner ADVARSEL! Modell ELIT 706B: BRUKERMANUAL Kilder som små håndholdte radiosendere, faste radio- og TV sendere,

Detaljer

Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med Mikrofonføler. Art.nr

Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med Mikrofonføler. Art.nr Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Epilepsialarm med Mikrofonføler Art.nr 323001 Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

PTS400M(I) / PTS400N(I)

PTS400M(I) / PTS400N(I) PTS400M(I) / PTS400N(I) 1.1.2007 Norsk versjon INSTALLASJONS VEILEDNING FOR PTS400M,N(I) Nybakveien 32 B, 2013 Skjetten, Norway. Org. nr. 985 745 803 E-post: post@autosense.no Faks: +47 921 719 42 1 10

Detaljer

Dok.nr.: JD 510 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT

Dok.nr.: JD 510 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT Jording Side: 1 av 13 1 OMFANG...2 2 PROSEDYRE FOR MÅLING AV OVERGANGSMOTSTAND MOT JORD FOR ENKELTELEKTRODER ELLER SAMLING AV ELEKTRODER...3 2.1 Bruksområde...3 2.2 Beskrivelse av metoden...3 2.3 Sikkerhetstiltak...5

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Elektrisk LOMMELYKTER. 476 www.sm-produkter.no OPPLADBAR LOMMELYKT

Elektrisk LOMMELYKTER. 476 www.sm-produkter.no OPPLADBAR LOMMELYKT ELEKTRISK LOMMELYKTER OPPLADBAR LOMMELYKT Laget av fly-gradert aluminium. Oppladbar lykt som bruker CREE LED teknologi som gir en fokusert stråle på 420 lumen. Dette gir deg muligheten til å styre lystypen

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003

Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003 Brukerveiledning Falck 6903 EpiFukt Varenr: 323 003 Epilepsialarm med Lakenføler. Falck 6903 EpiFukt er beregnet for å varsle anfall karakterisert ved svette, sikling, oppkast eller inkontinens. Falck

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort introduksjon Ikke utsett Sweex 7.1 eksterne USB lydkort for ekstreme temperaturer. Ikke sett utstyret i direkte sollys eller i direkte nærhet av varmeelementer. Ikke

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Angivelse av usikkerhet i måleinstrumenter og beregning av total usikkerhet ved målinger.

Angivelse av usikkerhet i måleinstrumenter og beregning av total usikkerhet ved målinger. Vedlegg A Usikkerhet ved målinger. Stikkord: Målefeil, absolutt usikkerhet, relativ usikkerhet, følsomhet og total usikkerhet. Angivelse av usikkerhet i måleinstrumenter og beregning av total usikkerhet

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel SPARK LINE 32 EVSE for 32A lading Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Dette dokumentet inneholder viktige instruksjoner og advarsler som må følges når du anvender

Detaljer

Laboratorieoppgave 8: Induksjon

Laboratorieoppgave 8: Induksjon NTNU i Gjøvik Elektro Laboratorieoppgave 8: Induksjon Hensikt med oppgaven: Å forstå magnetisk induksjon og prinsipp for transformator Å forstå prinsippene for produksjon av elektrisk effekt fra en elektrisk

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

Fleksibel AC strømprobe ELIT iflex 3000 Brukerveiledning

Fleksibel AC strømprobe ELIT iflex 3000 Brukerveiledning Fleksibel AC strømprobe ELIT iflex 3000 Brukerveiledning ELIT AS EN 61010-2-032 CAT III 600V Forurensningsgrad 2 Symboldefinisjoner: Forsiktig: Se veiledning Forsiktig: Fare for elektrisk støt Dobbelt

Detaljer

Tekniske krav - Plusskunde

Tekniske krav - Plusskunde 1. Krav til spenningskvalitet Innledning Den kraft som mates inn på Nettselskapets nett skal overholde de til enhver tid gjeldende krav til spenning og effektflyt som følger av Avtaleforholdet, med mindre

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

INNHOLD. Veggboks Side 4. Teknisk boks Side 5. Multiboks Side 6. Tilbehør multiboks Side 7. Magnobox Side 8. Tilbehør magnobox Side 9

INNHOLD. Veggboks Side 4. Teknisk boks Side 5. Multiboks Side 6. Tilbehør multiboks Side 7. Magnobox Side 8. Tilbehør magnobox Side 9 PRODUKT katalog INNHOLD Veggboks Side 4 Teknisk boks Side 5 Multiboks Side 6 Tilbehør multiboks Side 7 Magnobox Side 8 Tilbehør magnobox Side 9 Spotkasse Side 10 Takboks og dekklokk Side 11 Koblingsboks

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Model T100, T120, T140,

Model T100, T120, T140, Model T100, T120, T140, Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning November 2006 2006 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China Introduksjon Symboler som er markert på instrumentet og i denne

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

NDSL & EATON. Verdensomspennende kunnskap i batteriovervåking

NDSL & EATON. Verdensomspennende kunnskap i batteriovervåking NDSL & EATON Verdensomspennende kunnskap i batteriovervåking 6/21/2012 CELLWATCH Everyday Battery Monitoring 1 Sårbarheten med en streng 36 x 12 volt blokker = 432 volt 6/21/2012 CELLWATCH Everyday Battery

Detaljer

Kondensator. Symbol. Lindem 22. jan. 2012

Kondensator. Symbol. Lindem 22. jan. 2012 UKE 5 Kondensatorer, kap. 12, s. 364-382 RC kretser, kap. 13, s. 389-413 Frekvensfilter, kap. 15, s. 462-500 og kap. 16, s. 510-528 Spoler, kap. 10, s. 289-304 1 Kondensator Lindem 22. jan. 2012 Kondensator

Detaljer

DCP Vigi jordfeilautomater A-klasse og A-klasse SI

DCP Vigi jordfeilautomater A-klasse og A-klasse SI A-klasse og A-klasse SI IEC/EN 61009-1 IEC/EN 61009-2-1 Spenningsuavhengig teknologi PB113707-40 PB113706-40 PB113708-40 DB122605 DB122606 b DCP Vigi jordfeilautomat gir: v beskyttelse av forbrukskurser

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Elcometer 331² Modell BH armeringsjernsøker / covermeter

Elcometer 331² Modell BH armeringsjernsøker / covermeter Elcometer 331² Modell BH armeringsjernsøker / covermeter Covermeter Dette er Basicmodellen i Elcometer sitt produktspekter innen covermeter. B står for Basic, H for half-cell. Dette instrumentet er kostnadseffektivt

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr

HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr HMS - kurs Elektriske anlegg og utstyr Foreleser: Ted Bernhardsen (Forberedt av: Randulf Pedersen) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 12 Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon. (utdrag)

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Eskeland Electronics AS

Eskeland Electronics AS Eskeland Electronics AS Etablert 1993 Adresse: Haugenvn. 10, 1400 Ski Leverandør av: Dataloggere Metalldetektorer Rør og kabelsøkere Lekkasjesøkere Radar for grunnundersøkelser Kurs i ledningsøking og

Detaljer

Korrekt installasjon. Reception with active filter

Korrekt installasjon. Reception with active filter Monteringsanvisning Korrekt installasjon Mottakeren har en IP67 tetting, så utvendig montering er mulig. Men du blir fortsatt anbefalt å montere enheten på et sted som den er beskyttet mot skade fra andre

Detaljer

FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON

FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON MOT ELEKTROMAGNETISKE FELT Når man skal bygge nytt, eller rehabilitere, i det 1. århundre bør man så definitivt ta hensyn til MILJØ OG HELSE Gjennom å isolere, spare energi

Detaljer

Kunsten å måle jordmotstand WWW.MEGGER.COM/DET

Kunsten å måle jordmotstand WWW.MEGGER.COM/DET Kunsten å måle jordmotstand WWW.MEGGER.COM/DET Navnet er et registrert varemerke En komplett serie med testutstyr for jordplatemåling er nå tilgjengelig fra 4-punkts måling av jordmotstand Måling av jordmotstand

Detaljer

TELE & DATA TEST MED IDEAL!

TELE & DATA TEST MED IDEAL! UTDANNELSE TERMOGRAFI NUMMER 1, 12. ÅRGANG JANUAR 2015 INSTRUMENT NEWS Elma Instruments tilbyr profesjonell utdannelse i termografering. Om du interesserer deg for elektro eller bygg så har vi det riktige

Detaljer