2 EVM Miljørapport 2008 EVM Miljørapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 EVM Miljørapport 2008 EVM Miljørapport 2008 3"

Transkript

1 Miljørapport 2008

2 Sammenlignet med mange andre land i Europa blir forholdsvis lite avfall deponert i Norge. Rundt 70 prosent av alt avfallet i Norge gjenvinnes, resten blir sluttbehandlet. Deponering av avfall er den sluttbehandlingsformen som vanligvis regnes som verst for miljøet på grunn av klimagassutvikling og sigevannsutslipp fra deponier. I Norge ble det i 2007 gjennomsnittelig deponert 262 kg. kommunalt avfall per innbygger, det vil si ca. 30 prosent. Fra 1. juli 2009 er det forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall. Dette betyr at blant annet papir, trevirke og tekstiler må finne andre behandlingsalternativer enn deponering. Forbudet vil føre til mindre utslipp av klimagassen metan og vil også føre til økt gjenvinning. Kilde: Miljøstatus i Norge 2 EVM Miljørapport 2008 EVM Miljørapport

3 Innhold 2008 et år med endringer 6 Eurovironment en del av Veolia Miljø 8 Hva er EE-produkter? 10 Dette er EE-avfall 12 Miljøriktig innsamling av EE-avfallet 14 Med fokus på miljøkonsekvenser av innsamlingen 16 Felles ansvar for miljøet 18 Eksport av EE-avfall må skje i kontrollerte former 22 Historikk 24 Skadelige stoffer 26 Innsamlet avfall Forhandlerne svikter 30 Tilpassede returløsninger 32 Medlemmer 34 Eurovironment Miljørapport 2008 Utgitt av Eurovironment AS, Hoffsveien 11, oppg. B, 0275 Oslo Telefon: E-post: Tallmateriale i denne rapporten baseres på tall fra EE-registeret. Øvrige kilder er oppgitt i teksten Produksjon: Stuedal Kommunikasjon Trykk: Merkur-Trykk Omslagsfoto: Bjørn H Stuedal 4 EVM Miljørapport 2008 EVM Miljørapport

4 2008 et år med endringer 2008 ble et år med store endringer for Eurovironment. Vi har nå rendyrket vår Miljø på innsamling, og satte oss i stand til å gjøre en enda bedre jobb for Helt siden EE-forskriften vedrørende produsentansvar og behandling av Visjon og mål rolle som forvalter av våre medlemmers produktansvar. Fokuset er styrket i forhold til å utføre innsamling av utrangerte EE-produkter på en mest mulig effektiv måte, både med tanke på miljø og økonomi. I april 2008 fikk vi inn verdens største miljøselskap på eiersiden, da Veolia Miljø Metall AS kjøpte 60 prosent av Eurovironment. De overtok samtidig Eurovironments datterselskap Miljøfabrikken AS, samt 60 prosent av Eurovironment AB i Sverige. Dette ga oss et tettere samarbeid med Veolia miljøet. Gjennom samarbeidet er vårt apparat av sertifiserte mottaksanlegg øket, og Veolia Miljøs omfattende transportløsninger gjør oss i stand til å samle inn utrangerte EE-produkter på en måte som gir minst mulig CO 2 - utslipp og best mulig økonomi. En rekke nye importører er i løpet av 2008 blitt medlem av Eurovironments returordning og vi kunne ved utgangen av året notere oss 300 medlemsbedrifter. Volumet av EE-avfall som går gjennom Eurovironment var i fjor tonn. elektrisk og elektronisk avfall trådte i kraft i 1999, har Eurovironment vært et av returselskapene i Norden med godkjent rapportering til Statens Forurensningstilsyn (SFT). Med Veolia Miljøs inntreden og de strategiske grepene vi gjennomførte i 2008, er denne posisjonen styrket. Lars Petter Jensen Daglig leder Eurovironment har som hovedmålsetting å gjennomføre en transport- og miljøøkonomisk innsamling, samt kontinuerlig å heve kompetansen på demontering og gjenvinning av EE-avfall gjennom å videreutvikle våre arbeids- og behandlingsmetoder. Visjon Vårt kvalitetssystem skal gjennom kunnskap, oversikt og samarbeid resultere i en effektiv og etterrettelig kundeopplevelse og god økonomisk vekst. Mål Vi skal være en foregangsvirksomhet innen miljøbehandling av EE-avfall overfor myndigheter, medlemmer, kunder, samarbeidspartnere og ansatte. 6 EVM Miljørapport 2008 EVM Miljørapport

5 Eurovironment en del av Veolia Miljø Medarbeidere Eurovironment hadde seks ansatte ved utgangen av Per juni 2009 består selskapet av disse medarbeiderne: I 2008 overtok Veolia Miljø 60 prosent av returselskapet Eurovironment AS, 100 prosent av Eurovironments datterselskap Miljøfabrikken AS samt 60 prosent av Eurovironment AB i Sverige. Eurovironment inngår etter kjøpet i Veolia Miljø, som er heleid av det internasjonale miljøkonsernet Veolia Environmental Services. Veolia Miljø er Norges største og mest komplette leverandør av miljø- og gjenvinningstjenester for både næringsliv, offentlig sektor og private husstander. Veolia Miljø er lokalisert på en rekke ulike steder i Norge, med operativ virksomhet på til sammen 57 ulike adresser. I Nord-Norge er Veolia Miljø representert med eierandeler i Metall og Gjenvinning AS, mens de i den sørlige delen av landet har en geografisk jevn fordeling av alle typer aktiviteter. Hovedaktivitetene til Veolia Miljø er avfallsinnsamling, sanering og forbehandling av avfall med tanke på energi- og materialgjenvinning. I tillegg kommer andre aktiviteter som rivings-, sanerings- og industritjenester. Veolia Miljø drifter i dag fem privatmottak/miljøstasjoner. Det administreres innsamling av ulike typer avfall fra 34 ulike avdelinger, i tillegg til syv avdelinger som håndterer avfall i forbindelse med industritjenester. Seks anlegg omlaster ordinært avfall (inkludert transport mellom behandlingsanlegg), mens farlig avfall (hovedsakelig stykkgods) omlastes ved 27 anlegg. Av aktivitetene som foregår på anleggene, faller 46 under kategorien sortering og behandling av ikke-farlig avfall. Med behandling menes her bl.a. kverning/oppdeling, manuell og maskinell sortering, pressing og pakking. I tillegg inngår miljøsanering av PCB-ruter, EE-avfall, kasserte kjøretøy og fritidsbåter. Videre prosessering, slik som omsmelting eller kjemisk gjenvinning, gjøres ikke av Veolia Miljø. Fysisk-kjemisk behandling av farlig avfall foregår ved seks anlegg. Her inngår rensing av oljeholdig vann og avløpsvann, slop, håndtering av spillolje og sanering av PCB-vinduer. Ved ett anlegg foregår i tillegg gjenvinning av farlig avfall, og det dreier seg om rensing av avisningsvæske fra Oslo Lufthavn. Ved ett anlegg er det behandlet forurenset jord, men denne aktiviteten er nå i ferd med å avsluttes. Veolia Miljø driver ikke selv behandling av våtorganisk avfall, med unntak av en mindre eierandel i Østfold og Follo Miljøfor AS på Våler, som produserer biomasse av matavfall. Veolia Miljø driver heller ingen egne forbrenningsanlegg, men produserer avfallsbasert brensel for ulike kunder. Lars Petter Jensen Daglig leder Christine Loewe Økonomisjef Christian Strømme Markedssjef Jan Lohre Kvalitetsansvarlig Foto bakgrunn: Veolia Environnement. Portretter: Bjørn H Stuedal Kristian Sigland Logistikksjef Jeanette Hove-Nordhagen Logistikksekretær 8 EVM Miljørapport 2008 EVM Miljørapport

6 Hva er EE-produkter? EE-produkter er alle produkter som trenger strøm eller batteri for å virke. Det inkluderer ikke bare mobiltelefoner og pc-er, men også produkter som leketøy, gratulasjonskort, klokker, tannbørster og kjøkkenutstyr. De fleste elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) inneholder helse- og miljøfarlige stoffer i varierende mengder. Importører og produsenter i Norge er derfor pålagt å være medlem av et godkjent returselskap for EE-avfall. Alle returselskaper for EE- avfall skal være godkjent av SFT. Alle forhandlere av EE-produkter er pliktig til å ta i mot tilsvarende EE-produkter når de er kasserte. Kasserte EE-produkter kan også leveres til kommunalt mottak. Norge har en mer omfattende definisjon av hva som er EE-produkter enn det europeiske WEEE*-direktivet. I utgangspunktet er alle elektriske og elektroniske produkter omfattet av Avfallsforskriften. Unntak finnes i 1-1. Blant annet er kjøretøy som biler, drift av jernbane og småbåter ikke omfattet av forskriften. EE-produkter som er fastmontert i innretninger som kan registreres i registre nevnt i forskriften omfattes heller ikke av disse bestemmelsene. Dette kan for eksempel være fastmonterte innretninger som skip, oljeplattformer og luftfartøyer. *) Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall, samt endringsforskrift 2. mai EUs direktiv 2002/96/EC om «Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)». Dette er EE-produkter Med EE-produkter menes: Produkter og komponenter som er avhengige av elektrisk strøm eller elektromagnetiske felt for korrekt funksjon. Utrustning for generering, overføring, fordeling og måling av disse strømmer og felt, herunder deler som er nødvendige for avkjøling, oppvarming, beskyttelse m.m. av de elektriske eller elektroniske delene. Foto: ScandinavianStockPhoto 10 EVM Miljørapport 2008 EVM Miljørapport

7 Dette er EE-avfall EE-produkter og EE-avfall deles inn i følgende grupper og undergrupper: Produktgruppe 1 Store husholdningsapparater 1a Kuldemøbler Beskrivelse 1b Andre store husholdningsapparater Som andre store husholdningsapparater regnes komfyrer, mikrobølgeovner, vaskemaskiner, klimaanlegg og andre apparater av lignende art og størrelse. 2 Små husholdningsapparater Som små husholdningsapparater regnes støvsugere og andre rengjøringsapparater, strykejern, kaffemaskiner, brødristere, barbermaskiner, ur og andre apparater av lignende art og størrelse. 3 Databehandlings-, telekommunikasjonsog kontorutstyr 3a Datamonitorer 3b Andre databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr Som andre databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr regnes pc-er, skrivere, kopieringsutstyr, kalkulatorer, telefonapparater, mobiltelefoner og andre produkter og utstyr av lignende art. 4 Lyd- og bildeutstyr 4a Fjernsynsapparater 4b Andre lyd- og bildeutstyr Som andre lyd- og bildeutstyr regnes radioapparater, videokameraer, forsterkere, musikkinstrumenter og andre produkter og utstyr av lignende art. 5 Belysningsutstyr Som belysningsutstyr regnes lysarmaturer, lamper og annen belysning og utstyr av lignende art. 6 Lyskilder Som lyskilder regnes glødelamper, sparepærer, lysstoffrør og utstyr av lignende art. 7 Elektrisk og elektronisk verktøy Som elektrisk og elektronisk verktøy regnes borremaskiner, slipemaskiner, dreiemaskiner, skrumaskiner, sveiseverktøy, utstyr til sprøyting, gressklippere og andre produkter eller utstyr av lignende art. 8 Leker, fritids- og sportsutstyr Som leker, fritids- og sportsutstyr regnes togbaner, videospill, treningsapparater, spilleautomater og annet utsyr av lignende art. 9 Medisinsk utstyr Som medisinsk utstyr regnes strålebehandlingsutsyr, dialyseutstyr, laboratorieutstyr, fryseutstyr og andre apparater og utstyr av lignende 10 Overvåknings- og kontrollinstrumenter 10a Røykvarslere 10b Andre overvåknings- og kontrollinstrumenter Som andre overvåknings- og kontrollinstrumenter regnes, termostater, justeringsapparater og andre apparater og instrumenter av lignende art. 11 Salgsautomater Som salgsautomater regnes salgsautomater for drikkevarer og mat, minibanker og andre typer apparater som automatisk leverer produkter. 12 Kabler og ledninger Som kabler og ledninger regnes isolerte elektriske ledere, optiske fiberkabler eller kabler og ledninger av lignede art. 13 Elektroteknisk utstyr Som elektroteknisk utstyr regnes person- og vareheiser, rulletrapper, vinsjer og annet utstyr av lignende art. 14 Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon Som fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon regnes varmtvannsberedere, ulike luftkondisjoneringsapparat, varmepumper, termometer og annet fastmontert utstyr av lignende art. Norske lover og regler Avfallsforskriftens kap. 1 om kasserte EEprodukter: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften). Kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter. Vedlegg 1 til kapittel 1 i Avfallsforskriften: Produktgrupper for EE-produkter og EE-avfall. Vedlegg 2, del A til kapittel 1 i Avfallsforskriften: Sertifisering av returselskap. Definisjoner Vedlegg 2, del B til kapittel 1 i Avfallsforskriften: Sertifisering av returselskap. Regler for sertifisering av returselskap. Vedlegg 2, del C til kapittel 1 i Avfallsforskriften Sertifisering av returselskap. Kriterier for sertifisering av returselskap Avfallsforskriftens kap 11 om farlig avfall: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften). Kapittel 11 om farlig avfall. Produktforskriften (se 3-17, 3-18 og 3-19 om EE-produkter): Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (Produktforskriften). Forurensningsloven: Lov om vern mot forurensing og om avfall (Forurensingsloven). Europeisk lovgivning WEEE-direktivet EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF av 27. januar 2003 om Waste Electric and Electronic Equipment (WEEE). Tillegg til WEEE-direktivet: EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/108/EF av 8. desember 2003 om endring av direktiv 2002/96/EU om Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). RoHS-direktivet: EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/95/EC av 27. januar 2003 om the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS) WEEE-direktivet regulerer returordninger og gjenvinning av avfall fra elektriske og elektroniske produkter og merking av elektriskeog elektroniske produkter. Bestemmelsene om returordninger og gjenvinning i dette direktivet er tatt inn i avfallsforskriftens kapittel 1. RoHS-direktivet er et direktiv som begrenser bruk av bestemte, farlige stoffer i elektronisk og elektrisk utstyr. Direktivet inneholder konkrete forbud eller grenseverdier for bestemte substanser som utgjør en fare for mennesker og miljø. Bestemmelsene i dette direktivet og merkekravene i WEEE-direktivet et tatt inn i produktforskriftens 3-17, 3-18 og EVM Miljørapport 2008 EVM Miljørapport

8 Miljøriktig innsamling av EE-avfallet Alta Kirkenes Eurovironment løser i dag produsentansvaret for mer enn tre hundre importører og produsenter av alle kategorier EE-produkter. Dette ansvaret utføres med spesielt fokus på å finne den miljømessige og økonomisk mest hensiktsmessige måte å samle inn og sanere de utrangerte produktene. Slik kan Eurovironment sikre medlemmene den løsning som gir best økonomi og samtidig garanti for best mulige miljømessige innsamling. Elektriske og elektroniske produkter inneholder en rekke skadelige stoffer. Alle virksomheter som importerer eller produserer slike produkter er derfor pålagt å være medlem av et godkjent returselskap. Returselskapet sikrer en kollektiv innsamlingsordning for EEavfall fra avfallsplasser, miljøstasjoner, avfallshåndterere, forhandlere og forbrukere, og sørger for en sikker sanering av de miljøfarlige stoffene. Eurovironments mål er at innsamling og sanering skal være så miljømessig korrekt som mulig. Det betyr at vi alltid tilstreber minst mulig transport og størst mulig grad av lokal gjenvinning. Gjennom et nært samarbeid med vår største eier, Veolia Miljø, samt andre frittstående transportører, disponerer Foto: Erik Børseth / Veolia Miljø Eurovironment en landsdekkende flåte med lastebiler som sørger for en effektiv innsamling. Transportørene samler inn og transporterer avfallet til det nærmeste Foto: Erik Børseth / Veolia Miljø mottaksanlegget. Med godkjente mottaksanlegg over hele Norge, blir transporten redusert til et minimum. På mottaksanlegget sorteres avfallet og klargjøres for sending til det mest hensiktsmessige anlegget for sanering. Anlegg velges ut fra kriterier som egnethet i forhold til type avfall og mest effektiv transport. Eurovironment disponerer fire godkjente saneringsanlegg. Farlig avfall saneres på eget godkjent anlegg i henhold SFTs strenge krav. Namsos (3) Meløy/Reipå Tromsø Sørreisa Balsfjord Veolia Miljø er lokalisert på en rekke ulike steder i Norge, med operativ virksomhet på til sammen 57 ulike adresser. Veolia Miljø drifter i dag fem privatmottak/miljøstasjoner. Det administreres innsamling av ulike typer avfall fra 34 ulike avdelinger, i tillegg til syv avdelinger som håndterer avfall i forbindelse med industritjenester. Seks anlegg omlaster ordinært avfall (inkludert transport mellom behandlingsanlegg), mens farlig avfall (hovedsakelig stykkgods) omlastes ved 27 anlegg. 100 prosent eid av Veolia Miljø prosent eid av Veolia Miljø Andre samarbeidspartnere Kristiansund (3) Støren/Hauka Bergen/Mongstad Bergen/Arna Gjøvik (2) Bergen/Horsøy Bergen/Knarrevik Moreppen Kongsvinger (2) OSLO (7) Drammen (4) Follo Stavanger/Forus Skien Sarpsborg (2) Stavanger/Randaberg Porsgrunn (2) Stavanger/Tananger Larvik (2) Fredrikstad (2) Kragerø 14 EVM Miljørapport 2008 EVM Miljørapport Foto:Pål A Thunæs / Veolia Miljø

9 Med fokus på miljøkonsekvenser av innsamlingen Innsamling og sanering av EE-avfall har også en miljøkonsekvens i form av CO 2 - utslipp fra transport. Eurovironment har derfor spesielt fokus på å minimere denne konsekvensen, slik den innsamling og sanering som gir de laveste totale miljøkonsekvenser skal velges. Dette gir i de fleste tilfeller også den beste totaløkonomien, noe som kommer medlemmene og deres kunder til gode i form av lavere kostnader for innsamling og sanering. Eurovironments innsamler, Veolia Miljø, Foto: Ole Walter / Veolia Miljø har besluttet at alle sjåfører, inklusive underentreprenører, skal gjennomføre obligatorisk kurs i sikker og økonomisk kjøring også kalt øko-kjøring. Det vil bli gjennomført informasjonsmøter og kurs der temaet er lastebilen, miljøet og hvordan den enkelte sjåfør kan bidra til å redusere dieselforbruk og utslipp. Øko-kjøring er et tiltak som ikke bare vil spare drivstoff, miljøet og kroner. Tiltaket vil trolig også bedre sjåførenes arbeidsmiljø og redusere stress i hverdagen. Sertifiseringer Eurovironment er sertifisert i henhold til Avfallsforskriften og i henhold til ISO-EN og ISO-EN Det samme gjelder våre mottaks- og behandlingsanlegg, som også er ISO og 9001 sertifisert, samt innehar godkjennelse fra Fylkesmannen for mottak og behandling av EE-avfall. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) har godkjent våre sikkerhetsrutiner og vårt mottaks- og behandlingsanlegg på Snarøya. Eurovironment godkjenner, i henhold til Avfallsforskriften, egne partnere som fungerer som mottaks- og behandlingsanlegg, innsamlere og behandlere av EE-avfall for Eurovironment. Eurovironment er godkjent som kollektivt finansiert returselskap av SFT. Godkjenningen er gjort på bakgrunn av sertifiseringen som returselskap for alle produktgrupper i henhold til Avfallsforskriften. Sertifiseringen er utført av sertifiseringsorganet NEMKO. 16 EVM Miljørapport 2008 EVM Miljørapport

10 Felles ansvar for miljøet Produsenter, importører, forhandlere, kommuner og returselskap har alle ansvar for at EE-produkter skal gi minst mulig miljøbelastning gjennom hele livssyklusen - fra råvare til produksjon, salg, bruk, retur og tilbake til råvare. De enkelte leddenes ansvar i kjeden, er klart definert gjennom Avfallsforskriften. Produsentenes og importørenes ansvar Alle virksomheter som produserer og importerer EE-produkter er pålagt å være medlem av en sertifisert returordning som garanterer for oppfyllelsen av virksomhetens produsentansvar. Returordningen sikrer en kollektiv innsamling av utrangert EEprodukter fra oppsamlingsplasser, avfallshåndterere og forhandlere. Innsamlet mengde EE-avfall per person Kilo Kilde: SFT/Miljøstatus Norge Virksomhetens ansvar beregnes ut fra antall kilo EE-produkter som produseres eller importeres totalt, minus eksport. Virksomhetens importandel tilsvarer dermed det prosentvise innsamlingsansvaret. Dette ansvaret ivaretas av Eurovironment. Samlede kostnader fordeles på medlemmer etter deres relative markedsandel. Denne kostnaden kan virksomheten velge å dekke inn gjennom miljøgebyrer på hver enkelt enhet de selger, eller de kan dekke dette inn på annen måte. Eurovironment har anbefalte satser for miljøgebyr. Dette er ikke er det samme som kostnaden med returordningen, men kun en veiledende pris per enhet. Dersom et selskap ikke er tilsluttet en sertifisert returordning, vil det anmeldes til Økokrim og bøtelegges og kreves for udekte avgifter. Forhandlernes ansvar Alle forhandlere av EE-produkter er forpliktet til å motta utrangerte EEprodukter fra sine kunder. Forhandlere har ansvar for å informere om at de tar imot kasserte EE-produkter og for å håndtere avfallet korrekt. Dette betyr at alle ansatte må vite hvordan kasserte EE-produkter skal tas imot og håndteres. Plikten til å ta imot EE-avfall er omfattende. Alle forhandlere som selger EE-produkter skal også ta EE-avfall i retur fra forbrukere gratis, selv om de ikke kjøper noe nytt. Fra næringsdrivende har de plikt til å ta imot avfallet gratis dersom det kjøpes tilsvarende mengde nye produkter. Forretningenes returplikt gjelder alle typer kasserte EE-produkter som de selger, uavhengig av merke eller fabrikat. Forhandlerne kan ikke kreve at varen skal være kjøpt hos dem. Dersom forretningene har sluttet å selge en produkttype gjelder likevel mottaksplikten i ett år etter at de sluttet å selge slike produkter. Forretningene har i tillegg plikt til å sørge for at de kasserte EE-produktene de tar imot blir håndtert slik at de ikke skades eller ødelegges. Dette er fordi skader på EE-produktene kan gjøre det vanskeligere å gjenvinne. Kasserte EE-produkter skal sorteres fra øvrig avfall og oppbevares slik at de ikke kan medføre forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Forhandlere må derfor oppbevare de kasserte EE-produktene til de blir hentet av et returselskap, eller alternativt sørge for annen lovlig håndtering av avfallet. For å gjøre dette enklere for forretningen, tilbyr Eurovironment i samarbeid med Veolia Miljø, tilpassede returløsninger for butikker, som tar hensyn til de utfordringene forhandlere har med tanke på plassmangel og effektiv drift. Plikt til å informere Forhandlere har også plikt til å informere publikum om mottaksplikten. Informasjonen skal være godt synlig gjennom oppslag i salgslokalene og finnes på alt trykket og elektronisk markedsføringsmateriell. SFT krever at teksten skal være iøynefallende, lett lesbar og skille seg 18 EVM Miljørapport 2008 EVM Miljørapport

11 ut fra øvrig informasjon. Eurovironment kan bistå med materiell, som informasjonsplakater til bruk i butikken, og kan også bistå med opplæring av ansatte. En brukerundersøkelse gjennomført av SFT høsten 2007, viser at bare en tredjedel av småelektronikk som, mobiltelefoner, MP3-spillere, leker, radio/cd/dvd-spiller, elektroniske spill, elektrisk verktøy og sparepærer blir levert inn når det kasseres. Alle forhandlere plikter å informere sine kunder om at disse mindre EEproduktene også skal leveres inn når de kasseres. Forhandlere som driver postordresalg og netthandel må etablere et effektivt system for forsendelse og mottak av EE-avfall, tilsvarende samme mengde som det de selger. Også dette skal være kostnadsfritt for kundene. EE-registeret For å følge opp produsenter og importører av EE-produkter og returselskapene har SFT etablert EE-registeret. EE-registeret skal ha oversikt over alle produsenter og importører av EE-produkter og informere om hvilke plikter Avfallsforskriften pålegger disse. EE-registeret utarbeider oversikter over produsenter og importører som ikke oppfyller sine forpliktelser og rapporterer dette til SFT. EE-registeret henter også inn og systematiserer data fra returselskapene for å holde oversikt over innsamlede og behandlede mengder EE-avfall. EE-registeret eies av SFT og driftes av Norsas AS og COWI AS. Eurovironment kan også for disse forhandlerne etablere tilpassede returløsninger som gjør at forretningen kan oppfylle sitt returansvar til en lavest mulig kostnad. Kommunenes ansvar Alle kommuner i Norge plikter å sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av EE-avfall. De kommunale avfallsplassene skal vederlagsfritt ta i mot EE-avfall fra husholdninger. De er også pliktig til å ta imot EE-avfall fra næringsdrivende, men kan kreve vederlag for mottaks- og lagringskostnader. Avfallsplassen plikter å sørge for at EE-avfall sorteres fra øvrig avfall og oppbevares på egnet sted. Muligheten for ombruk, gjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet skal ikke reduseres. Avfallsplassen plikter videre å oppbevare mottatt EE-avfall til det blir hentet av godkjent returselskap. Dersom EE-avfallet ikke blir hentet, skal avfallsplassen selv ta kontakt med et returselskap for å organisere hentingen. Returselskapets plikter Avfallsforskriften setter også en rekke krav til returselskapene, uavhengig av om de er kollektivt eller individuelt finansierte returselskap. Alle returselskap må registreres som egen enhet i Enhetsregisteret og godkjennes av SFT. For å bli godkjent av SFT må returselskapet dokumentere oppfyllelse av en rekke kriterier. Dette skal dokumenteres gjennom sertifisering av et sertifiseringsorgan. Returselskapet har ansvar for å sørge for sortering, transport, ombruk, gjenvinning og annen forsvarlig behandling av EE-avfall. Dette inkluderer blant annet å sørge for at alle materialer og komponenter i EE-avfallet som er farlig avfall skal sorteres ut og håndteres i godkjent behandlingsanlegg. Det kreves også at en rekke gjenvinningsmål oppnås. Returselskapet har også ansvar for å tilrettelegge for informasjon til sine medlemmer og deres kunder om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall. I denne informasjonen må det fremgå hvor de aktuelle EE-produktene skal leveres ved kassering, at de inngår i et system for retur og gjenvinning og at de mottas vederlagsfritt. Kostnadene ved driften av det sentrale EE-registeret, er et annet av returselskapets ansvar. Selskapet skal dekke en andel av kostnadene, tilsvarende medlemmenes andel av total varetilførsel. Returselskapet har også ansvaret for å rapportere til EE-registeret: Hvilke produsenter/importører som melder seg inn og ut, samt hvilke produktgrupper inn- eller utmeldingen omfatter. Mengder innsamlet og behandlet EE-avfall. Dette skal fordeles på bl.a. innsamlingsfylke, kommune, behandlingsmåte, behandlingsanlegg, behandlingsland, produktgrupper og kilde (husholdninger eller næring). Mengder EE-produkter som er gjenbrukt. Medlemmenes produksjon og eksport av EE-produkter. 20 EVM Miljørapport 2008 EVM Miljørapport

12 Eksport av EE-avfall må skje i kontrollerte former Mange er ikke klar over at EE-avfall, det være seg gamle pc-er, printere, mobiltelefoner og annen elektrisk forbruksvare, inneholder svært skadelige helse- og miljøgifter. Slike utrangerte produkter må derfor tas hånd om på en sikker måte og enten leveres tilbake til forhandler eller til en annen godkjent returordning. I 2008 satte media fokus på at slike produkter i noen tilfeller havner i ressursfattige land i Asia og Afrika, noe som både er i strid med norsk regelverk og som medfører stor skade på personer og miljø i disse landene. I 2008 ble det samlet inn EEavfall for nærmere 400 millioner kroner i Norge. En rekke aktører i gjenvinningsbransjen konkurrerer om å miljøsanere elektronisk avfall fordi prosessindustrien verden over trenger råvarer. For gjenvinningsbransjen i Norge finnes det ingen økonomisk eller rasjonell gevinst ved å transportere usanert EE-avfall ut av Norge og eksportere dette til ressurssvake land. Norge har gjennom lovgivningen innført strenge regler på området. Alle produsenter og importører av EEprodukter må finansiere innsamling og gjenvinning av utrangerte elektroniske produkter, og det er ikke tillatt å føre slike varer ut av landet uten eksporttillatelse fra myndighetene. Aktører i gjenvinningsbransjen må dessuten dokumentere importtillatelse og avtale med godkjente behandlingsanlegg i mottakerlandene før eksporttillatelse gis. Over 83 prosent av det rapporterte norske EE-avfallet blir materialgjenvunnet av godkjente behandlingsanlegg, resten blir enten benyttet til energiproduksjon eller deponert. Dette betyr i praksis at jern og metaller i pc-er, mobiltelefoner etc. blir sortert, behandlet, smeltet og til slutt benyttet som råstoff i nye produkter. Litt under halvparten av de brukte EE-produktene blir eksportert, enten som ny råvare til utenlandsk industri etter å ha blitt behandlet ved norske gjenvinningsanlegg, eiler som avfall som deretter blir behandlet ved godkjente gjenvinningsanlegg. Mottagere av dette råstoffet er primært land innenfor EU. Hvordan kan det da ha seg at Vest- Afrika brukes som dumpingplass for pc-er, printere, mobiltelefoner og annet elektrisk og elektronisk utstyr? Det skjer fordi det også i Norge opererer meglere og oppkjøpere som får tak i brukte varer gjennom godtroende avfallsbesittere og forbrukere. Gjenvinningsbransjen får stadig henvendelser fra personer som ønsker å kjøpe slikt avfall. Det forekommer også tyverier av EE-produkter fra anlegg i Norge. Dessverre er det med andre ord personer som eksporterer slike ting illegalt, for deretter å selge det til kunder i ressurssvake land. Dette er en stor utfordring for den seriøse delen av bransjen. Eurovironment imøteser derfor strengere kontroller og et klart engasjement fra norske miljø- og næringsmyndigheter. Vi oppfordrer næringslivet rundt om i landet og den enkelte forbruker om å være på vakt i forhold til henvendelser fra enkeltpersoner som ønsker å kjøpe avfall. 22 EVM Miljørapport 2008 EVM Miljørapport

13 Historikk Eurovironment er et sertifisert og godkjent returselskap for EE-bransjen og har rapportert til SFT siden EE-bransjen fikk produsentansvar gjennom Avfallsforskriften som ble innført i Selskapet sørger for innsamling, gjenvinning, gjenbruk, og miljøriktig håndtering av alle kategorier elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) gjennom en landsdekkende returordning. Eurovironment ble etablert i februar 1999, på et tidspunkt da flere mente at bransjeorganisasjonenes løsning i forbindelse med Avfallsforskriften og produsentansvaret ikke var godt nok tilrettelagt for den krevende IT-bransjen. Et sterkt «grønt» engasjement resulterte i at markedets argeste konkurrenter, for første gang, valgte å samarbeide for sammen å finne den mest miljøvennlige og økonomisk gunstige løsningen juli 1999 innførte Miljøverndepartementet en forskrift som regulerer den videre behandling av kasserte elektriske og elektroniske produkter (Avfallsforskriften). Formålet med forskriften er å redusere de miljøproblemer som oppstår når slike produkter ender som avfall I januar 2000 startet Eurovironment opp sitt eget mottaks- og gjenvinningsanlegg, Miljøfabrikken AS, for å oppfylle sine medlemmers produsentansvar på mest mulig miljømessig og økonomisk optimal måte juli 2001 åpnet Eurovironment en avdeling i Sverige som også tar seg av produsent ansvar samt gjenvinning og gjenbruksløsninger for den svenske EE-bransjen, I januar 2003 ble WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Wquipment) vedtatt i Europaparlamentet og RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) ble utarbeidet juli 2006 ble den norske forskriften oppdatert på bakgrunn av WEEE- og RoHS-direktivene. I samme periode ble EE-registeret etablert. EE-registeret, som eies av SFT, har kontroll over hvilke aktører som opererer i EE-markedet og de utøver kontroll- og rapporteringsvirksomhet. Eurovironment blir sertifisert og godkjent for alle kategorier produktgrupper innenfor elektrisk og elektronisk utstyr og rapporterer til EEregisteret for sine medlemmer En rekke nye importører er i løpet av 2007 blitt medlem av Eurovironments returordning. Ved årsskiftet hadde Eurovironment 285 medlemsbedrifter. Volumet av EEavfall som går gjennom Eurovironment øker med hele 250 prosent i 2007 i forhold til Veolia Miljø Metall AS overtar 60 prosent av Eurovironment. Samtidig overtar de Eurovironments datterselskap Miljøfabrikken AS, samt 60 prosent av Eurovironment AB i Sverige. Samarbeidet med Veolia Miljø på innsamling styrkes, og mottaksog behandlingsapparatet øker til fire sertifiserte mottaksanlegg. Eurovironment rendyrker rollen som forvalter av medlemmenes produsentansvar. 24 EVM Miljørapport 2008 EVM Miljørapport

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri Miljørapport 2009 Innhold 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 - Leder - Om oss - Dette er EE-produkter - Dette er EE-avfall - Farlige stoffer i EE-avfall - Vårt kvalitetssystem - Med fokus på miljø - Innsamlet

Detaljer

Innhold Miljørapport 2010 2

Innhold Miljørapport 2010 2 Miljørapport 2010 Innhold 3 - Leder 4 - Om oss 5 - Dette er EE-produkter 6 - Dette er EE-avfall 7 - Farlige stoffer i EE-avfall / Eksport av EE-avfall 8 - Vårt kvalitetssystem 10 - Med fokus på miljø og

Detaljer

Kunde- og markedstilpasning

Kunde- og markedstilpasning På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2012 Kunde- og markedstilpasning For å øke egen konkurransekapasitet, har Elretur i 2012 kjøpt opp konkurrenten Eurovironment. Gjennom dette oppkjøpet har vi nå

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøansvar - i hele Norge ELRETURS MILJØREGNSKAP 2009 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av

Detaljer

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning Implementering av EU-direktiv om EE-avfall (2002/96) i norsk rett Revisjon av norsk forskrift om EE-avfall Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning SFT april 2004 Revisjon

Detaljer

EL_Retur_rapport_2007:EL-Retur_Miljorapport_2007 28-04-08 09:22 Side 1. Miljøansvar - i hele Norge. Miljørapport 2007

EL_Retur_rapport_2007:EL-Retur_Miljorapport_2007 28-04-08 09:22 Side 1. Miljøansvar - i hele Norge. Miljørapport 2007 EL_Retur_rapport_2007:EL-Retur_Miljorapport_2007 28-04-08 09:22 Side 1 Miljøansvar - i hele Norge Miljørapport 2007 EL_Retur_rapport_2007:EL-Retur_Miljorapport_2007 28-04-08 09:22 Side 2 Bare nesten fornøyde

Detaljer

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Miljøregnskap 2014 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Sammendrag Ifølge vilkårene

Detaljer

RAPPORT 2012/34. Innsamling av småelektronikk og elektronikkavfall. Virkemidler og miljøeffekter. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist

RAPPORT 2012/34. Innsamling av småelektronikk og elektronikkavfall. Virkemidler og miljøeffekter. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist RAPPORT 2012/34 Innsamling av småelektronikk og elektronikkavfall. Virkemidler og miljøeffekter Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist Dokumentdetaljer Rapporttittel Rapportnummer 2012/34 ISBN 978-82-8126-083-2

Detaljer

Prioritet nr 2 er å ta vare på og gjenvinne alle metaller, glass, plast og de mange andre materialfraksjonene

Prioritet nr 2 er å ta vare på og gjenvinne alle metaller, glass, plast og de mange andre materialfraksjonene Miljørapport 2005 På topp også i 2005 Også i 2005 økte Elretur innsamlingsresultatet og endte på nesten 62 000 tonn EE-avfall. Dette utgjør hele 13,4 kg per innbygger og det norske retursystemet forsvarer

Detaljer

El-retur klarer 80 prosent innsamling

El-retur klarer 80 prosent innsamling Miljørapport 2003 El-retur klarer 80 prosent innsamling I Bransjeavtalen som ble inngått med Miljøverndepartementet i 1998, ble det stilt krav til bransjeorganisasjonene om å etablere egne retursystemer

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP

AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP AVTALE OM LEVERING AV KASSERTE EE-PRODUKTER TIL GODKJENT RETURSELSKAP Avtale mellom godkjent returselskap ERP Norway AS, heretter kalt ERP og., heretter kalt KOMMUNE Postadresse: Telefon: E-post: Org.

Detaljer

Årsrapport TA-2258/2007

Årsrapport TA-2258/2007 Årsrapport 2006 TA-2258/2007 Forord EE-registeret ble bygget opp i løpet av 1. halvår 2006 og var i drift fra 1. juli 2006. EE-registeret er opprettet for å samle inn, oppsummere og sammenstille data om

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Norge er fortsatt i føringen

Norge er fortsatt i føringen Miljørapport 2002 Norge er fortsatt i føringen INNHOLD Norge er fortsatt i føringen......... 2 Vi må bevare våre ressurser....... 4 Miljøsanering er viktig....................... 6 Retursystemet..................................................

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

Forord. Til slutt må jeg takke fatter n for gjennomlesing og nyttige tilbakemeldinger. Desember 2012, Anders Ingvar Gire Dahl

Forord. Til slutt må jeg takke fatter n for gjennomlesing og nyttige tilbakemeldinger. Desember 2012, Anders Ingvar Gire Dahl Innsamling av kasserte mobiltelefoner i kommuner med henteordning for småelektronikkavfall; En kartlegging og evaluering av innsamlingsgrad og klimagassutslipp Anders Ingvar Gire Dahl Institutt for naturforvaltning

Detaljer

Stadig mer EE-avfall

Stadig mer EE-avfall Miljørapport 2008 Stadig mer EE-avfall INNHOLD Elretur 10 år! 4 Den aller viktigste jobben 5 Miljøsanering av LCD-skjermer 5 Innsamlingsløsninger 6 Gjenvinning i 2008 7 Fra EE-avfall til sekundært råstoff

Detaljer

Miljøet i høysetet INNHOLD

Miljøet i høysetet INNHOLD Miljørapport 2004 Miljøet i høysetet Utgangspunktet for hele vår ordning er å ta vare på ressurser samt få kontroll på miljøfarlige stoffer som kvikksølv, KFK og PCB. Vi er derfor meget fornøyd med å være

Detaljer

Miljørapport 2014. Nå dekker vi landet enda bedre. Den nye utfordringen! Flere og fler går på strøm

Miljørapport 2014. Nå dekker vi landet enda bedre. Den nye utfordringen! Flere og fler går på strøm Miljørapport 2014 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Nå dekker vi landet enda

Detaljer

Kartlegging av miljøproblemer. Vurdering av tiltak og virkemidler. UTRANGERTE FRITIDSBÅTER

Kartlegging av miljøproblemer. Vurdering av tiltak og virkemidler. UTRANGERTE FRITIDSBÅTER Kartlegging av miljøproblemer. Vurdering av tiltak og virkemidler. UTRANGERTE FRITIDSBÅTER 2391 2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 1.1 Hva handler rapporten om?... 3 1.2 Hvorfor er dette arbeidet gjort?...

Detaljer

BEH. ANL. EE-AVFALL METALL SORTERING JERN SORTERING SAKS. FORBEDRINGSPROSESS (Pilene viser den gjensidige påvirkningen)

BEH. ANL. EE-AVFALL METALL SORTERING JERN SORTERING SAKS. FORBEDRINGSPROSESS (Pilene viser den gjensidige påvirkningen) QA dokument nr: DR1 Prosessbeskrivelse Side 1 av: 1 Utgave: C Norsk Metallretur Stavanger AS Utarbeidet av: KH Godkjent av: TA Dato: 140205 RENAS MOTTAK BEH. ANL. EE-AVFALL FERDIG- VARE LAGER MOTTAK VEKT

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

På lag med miljøet ELRETUR 2013

På lag med miljøet ELRETUR 2013 På lag med miljøet ELRETUR 2013 LEDER Bransjen trenger solide industrielle ordninger for fremtiden Elretur har samlet inn, miljøsanert og gjenvunnet EE-avfall siden ordningen ble satt i gang i 1999, først

Detaljer

IKT, forbrukerelektronikk og miljø Q & A

IKT, forbrukerelektronikk og miljø Q & A IKT, forbrukerelektronikk og miljø Q & A Bransjeorganisasjonene IKT- Norge og Stiftelsen Elektronikkbransjen Innhold Hvor mange enheter IKT-produkter og forbrukerelektronikk (heretter omtalt EE-produkter)

Detaljer

Returordning for PCB-holdige isolerglassruter. Årsrapport 2012

Returordning for PCB-holdige isolerglassruter. Årsrapport 2012 Returordning for PCB-holdige isolerglassruter Årsrapport 2012 Dato: 27. mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 4 1 BAKGRUNN... 5 RETURSYSTEMET... 7 1.1 Innsamling av PCB-ruter... 7 1.2 Lokale mottak

Detaljer

Avfallsplan 2006-2010

Avfallsplan 2006-2010 Avfallsplan 2006-2010 for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange Forord Arbeidet med avfallsplan 2006-10 har vært ledet av en styringsgruppe, som har bestått av følgende: Kåre Korsveien Ringsaker

Detaljer

En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet

En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet Miljørapport 2010 En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet INNHOLD En miljøvennlig bilindustri En BIL kan BLI til

Detaljer

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til 9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til gjenvinning i fjor. Derfor er miljørapporten for 2002 et

Detaljer

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfall sør avfallsplan 2013 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-1016...5 1.3 Hovedlinjer

Detaljer