Meddelte vassdragskonsesjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meddelte vassdragskonsesjoner"

Transkript

1 Vedlegg til St.prp. nr. 1, , Energi- og vassdragsforvaltning Meddelte vassdragskonsesjoner Tillatelser meddelt i 2003

2

3

4 Innholdsfortegnelse 1. Orkla ASA. Konsesjon etter industrikonsesjonsloven 36. Olje- og energidepartementets samtykke 8. januar Kgl. res Buskerud Kraftproduksjon AS, Modum Kraftproduksjon KF, Øvre Eiker Energi AS og Hellefoss Kraft AS. Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd. Olje- og energidepartementets samtykke 9. januar Oslo Kommune Holding AS. Konsesjon for er ver v av aksjer i Hafslund ASA. Olje- og energidepartementets samtykke 9. januar Kgl. res Energi E2 AS. Konsesjon for erver v av aksjer i Salten Kraftsamband AS. Olje- og energidepartementets samtykke 22. januar Kgl. res Narvik Energi AS. Konsesjon for erverv av aksjer i Salten Kraftsamband AS. Olje- og energidepartementets samtykke 22. januar Kgl. res Norsk Hydro Produksjon AS. Konsesjon for er verv av aksjer i Salten Kraft Produksjon AS. Olje- og energidepartementets samtykke 28. januar Kgl. res Salten Kraftsamband AS. Sundsfjord Kraftlag IS ANS - overføring av andeler fra Norsk Hydro Produksjon AS til Salten Kraft Produksjon AS. Søknad om unntak fra konsesjonsplikt etter industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd. Olje- og energidepartementets samtykke 28. januar Sundsfjord Kraftlag IS ANS (SK). Endring av konsesjonsvilkår. Olje- og energidepartementets samtykke 28. januar Kgl. res , kgl. res , kgl. res Trondheim Energiverk Kraft AS. Endring av manøvreringsreglementet for Nesjøen i Neavass draget, Tydal kommune i Sør-Trøndelag. Olje- og energidepartementets samtykke 3. februar Kgl. res , kgl. res Ytre Kandal Kraft AS. Tillatelse til bygging av Neselva kraftverk i Breimsvassdraget, Gloppen kommune, Sogn og Fjordane. Kongelig resolusjon av 7. februar Sagevikelv Kraft AS. Søknad om konsesjon for bygging av Sagevikelv kraftverk i Gaular og Fjaler kommuner i Sogn og Fjordane. Kongelig resolusjon av 7. februar Oppland Energi AS. Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett i forbindelse med erverv av samtlige aksjer i Storbrofoss Holding AS. Olje- og energidepartementets samtykke 10. februar Otteraaens Brugseierforenin.g Søknad om tidsubegrensede reguleringskonsesjoner i Otravassdraget. Olje- og energidepartementets samtykke 10. februar Kgl. res , kgl. res Buskerud Kraftproduksjon AS. Endring av konsesjonsvilkår. Olje- og energidepartementets samtykke 10. februar Kgl. res , kgl. res Hope Sameige. Konsesjon for bygging av Brekkefossen kraftverk i Hopselva, Gloppen kom mune i Sogn og Fjordane. Kongelig resolusjon 14. februar Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS (BKK AS). Unntak fra konsesjonsplikt og for kjøpsrett i forbindelse med er ver v av samtlige aksjer i Herlandsfoss Kraftverk AS. Olje- og energidepartementets samtykke 20. februar Orkla ASA. Konsesjon etter industrikonsesjonsloven 36. Olje- og energidepartementets samtykke 21. februar Kgl. res Dalane energi IKS. Tillatelse til planendring for nye Lindland kraftverk i Barstadvassdraget i Sokndal kommune, Rogaland. Kongelig resolusjon av 21. februar. Kgl. res

5 19. Buskerud Kraftproduksjon AS. Konsesjon iht. industrikonsesjonsloven 36 for er verv av 49 prosent av aksjene i Hadeland Energi AS ved nyemisjon. Olje- og energidepartementets samtykke 24. februar Kgl. res Skagerak Kraft AS. Endring av konsesjonsvilkår. Olje- og energidepartementets samtykke 3. mars Kgl. res , kgl. res Valen Kraftverk AS. Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett ved omdanning av kraftproduk sjonsvirksomheten til aksjeselskap. Olje- og energidepartementets samtykke 11. mars Sunnfjord Energi AS. Endring av konsesjonsvilkår i bruksrettskonsesjonen for Nedre Svultingen. Olje- og energidepartementets samtykke 26. mars Kgl. res , kgl. res , kgl. res , kgl. res , kgl. res VOKKS Kraft AS. Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter industrikonsesjonsloven. Olje- og energidepartementets samtykke 28. mars Dalane energi IKS. Tillatelse til planendring for nye Lindland kraftverk i Barstadvassdraget i Sokndal kommune i Rogaland. Olje- og energidepartementets samtykke 10. april Fortum Forvaltning AS. Konsesjon for er verv av aksjer i Hafslund ASA. Olje- og energidepartementets samtykke 25. april Kgl. res Næring og Energi AS. Overføring av reguleringskonsesjon for Eggevassdraget Breivikbotn kraftverk i Hasvik kommune i Finnmark. Olje- og energidepartementets samtykke 28. april Kgl. res , kgl. res Troms Kraft Produksjon AS. Endring av konsesjonsvilkår i konsesjoner for Skibotn/ Lavkajåkka. Olje- og energidepartementets samtykke 30. april Kgl. res , kgl. res ,. kgl. res Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. Tillatelse til bygging av nytt Follafoss kraftverk og overføring av Brattreitelva til Follavatnet, Verran kommune i Nord-Trøndelag. Kongelig resolusjon av 30. april Kgl. res Indre Hardanger Kraftlag AS. Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter industrikonse sjonsloven 1 fjerde ledd ved omdanning til aksjeselskap. Olje- og energidepartementets samtykke 14. mai Indre Hardanger Kraftlag AS. Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter industrikonse sjonsloven 1 fjerde ledd. Olje- og energidepartementets samtykke 15. mai Namdal Kraftproduksjon AS. Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter industrikonse sjonsloven 1 fjerde ledd. Olje- og energidepartementets samtykke 3. juni E-CO Vannkraft AS. Konsesjon for erverv av aksjer i Oppland Energi AS. Olje- og energidepartementets samtykke 16. juni Kgl. res Fortum Forvaltning AS. Konsesjon for er verv av aksjer i Hafslund ASA. Olje- og energidepartementets samtykke 19. juni Kgl. res Sunnhordland Kraftlag AS. Konsesjon til bygging av Blåfalli kraftverk - Vik i Blådalsvassdraget i Kvinnherad kommune i Hordaland. Kongelig resolusjon av 20. juni Kgl. res , kgl. res , kgl. res , kgl. res , kgl. res , kgl. res , kgl. res , kgl. res , kgl. res , kgl. res , kgl. res Aktieselskabet Saudefaldene. Konsesjon for fortsatt regulering av Storelvvassdraget og videre kraftutbygging i Saudafjellene. Kronprisregentens resolusjon 1. august Kgl. res , kgl. res Nome kommune. Konsesjon iht. industrikonsesjonsloven 36 i forbindelse med fusjon mellom Bø og Sauherad Energi AS og Nome Energi AS (Midt-Telemark Energi AS). Olje- og energidepartementets samtykke 12. august Kgl. res Bø og Sauherad Energi AS. Unntak fra forkjøpsrett og konsesjonsplikt for bruksrett i Bøelva i henhold til industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd. Olje- og energidepartementets samtykke 12. august Grunnåi Kraftverk AS. Tillatelse til bygging av Grunnåi kraftverk i Grunnåivassdraget i Seljord kommune i Telemark. Kongelig resolusjon 15. august Nord-Østerdal kraftlag andelsverk AS. Omgjøring av konsesjon for er verv av andel i kraftverkene i Orkla til å gjelde på ubegrenset tid. Olje- og energidepartementets samtykke 22. august Kgl. res , kgl. res

6 40. AS Eidefoss. Heving av inntaksdam for Eidefossen kraftverk. Kongelig resolusjon 29. august Kgl. res , kgl. res , kgl. res Vegusdal Kraftverk AS. Er ver vstillatelse for vannfall i Hovlandsdalsåna i Evje og Hornnes kommune og Birkenes kommune, Aust-Agder fylke. Kongelig resolusjon 5. september Skien Kraftproduksjon AS og Akershus Kraft AS. Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd ved er verv av fallrettigheter tilknyttet Klosterfoss og Skotfoss kraftverk i Skiensvassdraget. Olje- og energidepartementets samtykke 4. september Industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd ved omorganisering til konsern. Er verv av aksjer i Sydvaranger ASA. Omorganisering av Pasvik Kraft DA til aksjeselskap. Olje- og energidepartementets samtykke 8. september Dalane Kraft AS. Tillatelse til er verv av fallrettigheter og overføring av reguleringskonsesjon i Sokndalsvassdraget, Sokndal kommune i Rogaland. Kongelig resolusjon 3. oktober Kgl. res , kgl. res , kgl. res , kgl. res Otteraaens Brugseierforeninig. Ny reguleringskonsesjon for Byglandsfjorden m.m. i Otravass draget og tillatelse til diverse overføringer til Brokke kraftverk og bygging av Skarg kraftverk. Kongelig resolusjon 3. oktober Kgl. res , kgl. res , kgl. res , kgl. res BKK Produksjon AS. Fastsettelse av nytt manøvreringsreglement for regulering av Øvre Botnavatn i Tyssevassdraget i Osterøy kommune i Hordaland. Kronprinsregentens resolusjon av 10. oktober Kgl. res , kr. res Kobbholm Kraft AS. Tillatelse til planendring for utbygging av Kobbholm kraftverk i Sør-Varanger kommune, Finnmark. Kronprinsregentens resolusjon av 10. oktober Kgl. res VOKKS AS Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøsrett etter industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd. Olje- og energidepartementets samtykke 24. oktober Sogn og Fjordane Energi AS og Sogn og Fjordane Produksjon AS. Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett. Olje- og energidepartementets samtykke 3. november Svartisen Holding AS. Konsesjon for erverv av 100 prosent av aksjene i Eastern Norge Svartisen AS. Kongelig resolusjon av 14. november E-CO Vannkraft as. Tillatelse til bygging av kraftverkene Jordal og Ryssdal i Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Kongelig resolusjon 21. november Boliden AB. Konsesjon etter industrikonsesjonsloven 36 for erverv av aksjer i Outokumpu Norzink AS. Olje- og energideparetementets samtykke 1. desember Kgl. res Mineral Holding Norway AS. Konsesjon etter industrikonsesjonsloven 36 for erverv av aksjer i Outokumpu Norzink AS. Olje- og energidepartementets samtykke 17. desember Kgl. res Statkraft SF. Endring av konsesjonsvilkår for Statkraft SFs reguleringer av Tokke/ Vinjevassdraget og Altevatn. Klage. Kronprinsregentens resolusjon 19. desember Kr. res , kr.res , kgl. res , kgl. res

7 Meddelte vassdragskonsesjoner Nr. 1 og Orkla ASA (Konsesjon etter industrikonsesjonsloven 36) Olje- og energidepartementets samtykke 8. januar Det vises til Deres brev av 25. november 2002, der det søkes om konsesjon i forbindelse med erverv av aksjer i Elkem ASA. Etter ervervet innehar Orkla ASA i følge søknaden aksjer i Elkem ASA, hvilket utgjør en aksjepost på 38,9 prosent av de samlede aksjer i selskapet. Styret i Elkem ASA har samtykket i aksjeervervet ved styrevedtak av 19. desember Ervervet er konsesjonspliktig da Elkem ASA innehar rettigheter som omfattes av lov av 14. desember 1917 nr. 16 (industrikonsesjonsloven) kap. I. I medhold av industrikonsesjonsloven 36 og bemyndigelse gitt ved kgl.res. av 20. desember 1996, gis Orkla ASA konsesjon for erverv av ytterligere aksjer i Elkem ASA, slik at den samlede aksjepost utgjør aksjer i selskapet. En gjør oppmerksom på at det i og med dette vedtak ikke er gjort noen endring i de tidligere meddelte konsesjoner eller tilknyttede vilkår. Buskerud Kraftproduksjon AS, Modum Kraftproduksjon KF, Øvre Eiker Energi AS og Hellefoss Kraft AS (Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd) Olje- og energidepartementets samtykke 9. januar Det vises til Deres søknad av 4. oktober 2002 på vegne av Buskerud Kraftproduksjon AS (BKP), Modum Kraftproduksjon KF (MKP), Øvre Eiker Energi AS (ØEE) og Hellefoss Kraft AS (HK) vedrørende ovenstående. I Det søkes om unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett i forbindelse med at BKP, MKP og ØEE erverver 100 prosent av aksjene i HK. Søknaden gjelder fallrettigheter som utnyttes i Hellefoss kraftverk i Drammensvassdraget. Aksjeervervet skjer etter en forutgående innbyrdes overenskomst mellom BKP, MKP og ØEE og selskapene erverver henholdsvis 33,4 prosent, 33,3 prosent og 33,3 prosent av aksjene i HK. Aksjervervet innebærer en overføring av fallrettigheter som er konsesjonspliktig etter industrikonsesjonsloven kap. I. II Olje- og energidepartementet finner at ervervet er i tråd med de retningslinjer som er trukket opp i Ot.prp. nr. 31 ( ) i forbindelse med fritak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd. Olje- og energidepartementet skal gjennom industrikonsesjonsloven sikre nasjonal styring og kontroll i forvaltningen av vannkraften. Departementet er oppmerksom på at fremtidige salg av aksjer i selskaper som har fått unntak i medhold av industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd kan føre til at eierforholdene ikke lenger blir i samsvar med de forhold som lå til grunn da unntaket ble gitt. Ved slike unntak etter industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd vil det bli satt som vilkår at samtlige fremtidige aksjeoverdragelser i selskapene skal meldes til konsesjonsmyndighetene. Olje- og energidepartementet forbeholder seg samtidig retten til, ved enhver fremtidig overdragelse av aksjer, å konsesjonsbehandle overdragelse av de rettigheter selskapene har fått fritatt fra konsesjonsbehandling. I den grad selskapene har fallrettigheter som ikke tidligere har vært konsesjonsbehandlet, forbeholder departementet seg samtidig retten til å gjøre gjeldende statlig forkjøpsrett etter industrikonsesjonsloven 6 nr. 1 ved enhver fremtidig aksjeoverdragelse. Med hjemmel i lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom mv. 1 fjerde ledd, gis det fritak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett ved BKP, MKP og ØEEs erverv av 100 prosent av aksjene i HK som omsøkt. Det gjøres oppmerksom på at det ved dette vedtak settes vilkår om at enhver fremtidig aksjeoverdragelse i HK, BKP, MKP og ØEE skal meldes til konsesjonsmyndighetene. Departementet forbeholder seg samtidig retten til, ved enhver overdragelse av aksjer i HK, BKP, MKP og ØEE å konsesjonsbehandle de rettigheter som selskapene ved dette vedtak har fått unntatt fra konsesjonsbehandling etter industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd. I den grad selskapene har fallrettigheter som tidligere ikke har vært konsesjonsbehandlet, forbeholder departementet seg samtidig retten til å gjøre gjeldende statlig forkjøpsrett etter industrikonsesjonsloven 6 nr. 1 ved enhver fremtidig aksjeoverdragelse i selskapene. Nyemisjon av aksjer i HK, BKP, MKP og ØEE vil bli behandlet på samme måte som aksjeoverdragelse i forhold til de vilkår som departementet har satt i forbindelse med aksjeoverdragelse i selskapene. Departementet ber om at konsesjonsdata oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat slik at konsesjonsregistrene blir ajourført.

8 8 Nr. 3, 4 og 5 Meddelte vassdragskonsesjoner Oslo Kommune Holding AS (Konsesjon for erverv av aksjer i Hafslund ASA) Olje- og energidepartementets samtykke 9. januar Det vises til Deres brev av 16. september 2002 hvor De på vegne av Oslo Kommune Holding AS (OKH) søker om konsesjon for erverv av A-aksjer og B-aksjer i Hafslund ASA. OKH vil totalt eie 18,6 % av aksjene i Hafslund ASA. Gjennom A-aksjene vil OKH disponere 23,4 % av stemmene i Hafslund ASA. En viser videre til Deres brev av 26. november 2002 vedlagt kopi av styrevedtak i Hafslund ASA av 3. oktober hvor det samtykkes i overføringen av aksjene. I følge søknaden er OKH et aksjeselskap som er 100 % eiet av Oslo kommune og som ble registrert i Foretaksregisteret 31. august OKH ble stiftet fordi eneaksjonæren i E-Co Energi AS, Oslo kommune ønsket å skille ut dette selskapets aksjer i Hafslund ASA til et eget selskap. Hafslund ASA innehar rettigheter som omfattes av lov av 14. desember 1917 nr. 16 (industrikonsesjonsloven) kapittel I. Overdragelsen av aksjene i Hafslund ASA til OKH er derfor konsesjonspliktig etter industrikonsesjonsloven 36. I medhold av industrikonsesjonsloven 36 og bemyndigelse gitt ved kgl.res. av 20. desember 1996 gis OKH konsesjon for overføring av nevnte aksjepost i Hafslund ASA. Det settes ingen særskilte vilkår for konsesjonen. Det gjøres oppmerksom på at dette vedtaket ikke medfører noen endringer i tidligere meddelte konsesjoner med tilknyttede vilkår. Energi E2 AS (Konsesjon for erverv av aksjer i Salten Kraftsamband AS) Olje- og energidepartementets samtykke 22. januar Det vises til Deres brev av 17. desember 2002 der De på vegne av det danske energiselskapet Energi E2 AS søker om konsesjon for erverv av til sammen aksjer i Salten Kraftsamband AS (SKS). Det erverves aksjer fra A/S Sulitjelma Gruber og aksjer fra Meløy Energi AS. Ervervene utgjør til sammen 16,28 prosent av aksjene i SKS. Samtidig har Narvik Energi AS inngått avtale med Sørfold kommune om erverv av aksjer i SKS. Dette ervervet utgjør 2,30 prosent av aksjene i SKS. I de ovennevnte avtaler forutsettes det at gjennomføringen av selskapenes erverv skjer samtidig. De omtalte aksjeerverv vil medføre at Energi E2 AS og Narvik Energi AS samlet vil få over 25 prosent av stemmene i SKS. I søknaden av 17. desember 2002 opplyses det for øvrig at aksjekapitalen i SKS er besluttet nedsatt ved innløsning av SKS` egne aksjer. Etter denne kapitalnedsettelsen vil Energi E2 AS og Narvik Energi AS samlet inneha 20,63 prosent av aksjene i SKS. Energi E2 AS` erverv er konsesjonspliktig fordi SKS innehar rettigheter som omfattes av lov av 14. desember 1917 nr. 16 kap. I (industrikonsesjonsloven). Styret i SKS har ved styrevedtak av 4. november 2002 samtykket i overdragelsen av aksjene. I medhold av industrikonsesjonsloven 36 og bemyndigelse gitt ved kgl.res. av 20. desember 1996, gis Energi E2 AS konsesjon for erverv av til sammen aksjer i SKS. Det settes ingen særskilte vilkår for konsesjonen. En gjør oppmerksom på at dette vedtak ikke medfører noen endringer i tidligere meddelte konsesjoner med tilknyttede vilkår. Departementet gjør oppmerksom på at det for tiden er på høring et lovendringsforslag basert på et eiernøytralt hjemfallsinstitutt. Dette innebærer blant annet at det legges opp til at konsesjoner meddelt på ubegrenset tid for erverv av eiendomsrett til vannfall og for vassdragsreguleringer skal omgjøres til tidsbegrensede konsesjoner med hjemfall til staten 75 år fra lovendringstidspunktet. 5 Narvik Energi AS (Konsesjon for erverv av aksjer i Salten Kraftsamband AS) Olje- og energidepartementets samtykke 22. januar Det vises til Deres brev av 17. desember 2002 der De på vegne av Narvik Energi AS søker om konsesjon for erverv av aksjer i Salten Kraftsamband AS (SKS) fra Sørfold kommune. Ervervet utgjør 2,30 prosent av aksjene i SKS. Samtidig har det danske energiselskapet Energi E2 AS inngått avtaler med A/S Sulitjelma Gruber og Meløy Energi AS hvor selskapet erverver til sammen aksjer i SKS. Disse ervervene utgjør 16,28 prosent av aksjene i SKS. I de ovennevnte avtaler forutsettes det at gjennomføringen av selskapenes erverv skjer samtidig. De omtalte aksjeerverv vil medføre at Narvik Energi AS og Energi E2 AS samlet vil få over 25 prosent av stemmene i SKS. I søknaden av 17. desember 2002 opplyses det for øvrig at aksjekapitalen i SKS er besluttet nedsatt ved innløsning av SKS` egne aksjer. Etter denne kapitalnedsettelsen vil Narvik Energi AS og Energi E2 AS samlet inneha 20,63 prosent av aksjene i SKS. Narvik Energi AS` erverv er konsesjonspliktig fordi SKS innehar rettigheter som omfattes av lov av

9 Meddelte vassdragskonsesjoner Nr. 5, 6 og desember 1917 nr. 16 kap. I (industrikonsesjonsloven). Styret i SKS har ved styrevedtak av 4. november 2002 samtykket i overdragelsen av aksjene. I medhold av industrikonsesjonsloven 36 og bemyndigelse gitt ved kgl.res. av 20. desember 1996, gis Narvik Energi AS konsesjon for erverv av aksjer i SKS. Det settes ingen særskilte vilkår for konsesjonen. En gjør oppmerksom på at dette vedtak ikke medfører noen endringer i tidligere meddelte konsesjoner med tilknyttede vilkår. Departementet gjør oppmerksom på at det for tiden er på høring et lovendringsforslag basert på et eiernøytralt hjemfallsinstitutt. Dette innebærer blant annet at det legges opp til at konsesjoner meddelt på ubegrenset tid for erverv av eiendomsrett til vannfall og for vassdragsreguleringer skal omgjøres til tidsbegrensede konsesjoner med hjemfall til staten 75 år fra lovendringstidspunktet. 6 Norsk Hydro Produksjon AS (Konsesjon for erverv av aksjer i Salten Kraft Produksjon AS) Olje- og energidepartementets samtykke 28. januar Det vises til Deres søknad av 14. oktober 2002 der De på vegne av Norsk Hydro Produksjon AS (NHP) søker om konsesjon for erverv av 20,33 prosent av aksjene i Salten Kraft Produksjon AS (SKP) ved en rettet emisjon. Ervervet gjennomføres i forbindelse med konserndannelse i Salten Kraftsamband AS (SKS) og overdragelse av NHPs andeler i Sundsfjord Kraftlag IS ANS til SKP mot vederlag i nye aksjer i SKP. NHPs erverv er konsesjonspliktig fordi SKP innehar rettigheter som omfattes av lov av 14. desember 1917 nr. 16 kap. I (industrikonsesjonsloven). Styret i SKS har gjennom inngåelse av emisjonsavtale mellom NHP og SKS av 10. oktober 2002 samtykket i overdragelsen av aksjene. I medhold av industrikonsesjonsloven 36 og bemyndigelse gitt ved kgl.res. av 20. desember 1996, gis NHP konsesjon for erverv av 20,33 prosent av aksjene i SKP. Det settes ingen særskilte vilkår for konsesjonen. En gjør oppmerksom på at dette vedtak ikke medfører noen endringer i tidligere meddelte konsesjoner med tilknyttede vilkår. 7 Salten Kraftsamband AS (Sundsfjord Kraftlag IS ANS - overføring av andeler fra Norsk Hydro Produksjon AS til Salten Kraft Produksjon AS. Søknad om unntak fra konsesjonsplikt etter industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd) Olje- og energidepartementets samtykke 28. januar Det vises til Deres søknad av 14. oktober 2002 på vegne av Salten Kraftsamband AS (SKS) vedrørende ovenstående. Videre vises det til Deres brev av 13. november I Det søkes om unntak fra konsesjonsplikt i forbindelse med konserndannelse i SKS og overdragelse av Norsk Hydro Produksjon AS (NHP) sine andeler i Sundsfjord Kraftlag IS ANS (SK) til Salten Kraft Produksjon AS (SKP). Konserndannelsen gjennomføres ved fisjon av SKS slik at selskapets nettvirksomhet, omsetningsvirksomhet og entreprenørvirksomhet skilles ut i egne selskaper. Tilbake i SKS, som endrer navn til Salten Kraft Produksjon AS, blir kun produksjonsvirksomheten liggende. Før gjennomføringen av fisjonen etableres det et nytt morselskap, Salten Kraft AS (SKAS), som etter fisjonen vil eie alle aksjene i de operative selskapene. Det utføres deretter en rettet emisjon i SKP mot NHP der NHP setter sine eierinteresser i SK inn i SKP mot vederlag i nye aksjer i SKP. Verdiene i SK blir etter dette i sin helhet innlemmet i SKP. SKP vil etter emisjonen mot NHP være eiet med 79,67 prosent av Salten Kraft AS og med 20,33 prosent av NHP. Overdragelsen av aksjene i SKS til SKAS og SKP sitt erverv av de resterende andeler i SK innebærer en overføring av fallrettigheter som er konsesjonspliktig etter industrikonsesjonsloven kap. I. II Olje- og energidepartementet finner at de omsøkte ervervene er i tråd med de retningslinjer som er trukket opp i Ot.prp. nr. 31 ( ) i forbindelse med fritak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd. Olje- og energidepartementet skal gjennom industrikonsesjonsloven sikre nasjonal styring og kontroll i forvaltningen av vannkraften. Departementet er oppmerksom på at fremtidige salg av aksjer i selskaper som har fått unntak i medhold av industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd kan føre til at eierforholdene ikke lenger blir i samsvar med de forhold som lå til grunn da unntaket ble gitt. Ved slike unntak etter industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd vil det bli satt som vilkår at samtlige fremtidige aksjeoverdragelser i selskapene skal

10 10 Meddelte vassdragskonsesjoner 2003 Nr. 7 og 8 meldes til konsesjonsmyndighetene. Olje- og energidepartementet forbeholder seg samtidig retten til, ved enhver fremtidig overdragelse av aksjer, å konsesjonsbehandle overdragelse av de rettigheter selskapene har fått fritatt fra konsesjonsbehandling. I den grad selskapene har fallrettigheter som ikke tidligere har vært konsesjonsbehandlet, forbeholder departementet seg samtidig retten til å gjøre gjeldende statlig forkjøpsrett etter industrikonsesjonsloven 6 nr. 1 ved enhver fremtidig aksjeoverdragelse. For de konsederte fall forbeholder staten seg å gjøre statlig forkjøpsrett gjeldende etter industrikonsesjonsloven 4 første ledd dersom en aksjeoverdragelse medfører at vilkårene for tidsubegrenset konsesjon ikke lenger er til stede. Med hjemmel i lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom mv. 1 fjerde ledd, gis det fritak fra konsesjonsplikt ved SKAS sitt erverv av samtlige aksjer i SKS som omsøkt. Det gis også fritak fra konsesjonsplikt for SKPs erverv av de resterende andeler i SK. Reguleringstillatelser tilknyttet de aktuelle vannfall overdras i uendret form. Det gjøres oppmerksom på at det ved dette vedtak settes vilkår om at enhver fremtidig aksjeoverdragelse i SKP og SKAS skal meldes til konsesjonsmyndighetene. Departementet forbeholder seg samtidig retten til, ved enhver overdragelse av aksjer i SKP og SKAS, å konsesjonsbehandle de rettigheter som selskapene ved dette vedtak har fått unntatt fra konsesjonsbehandling etter industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd. I den grad selskapene har fallrettigheter som tidligere ikke har vært konsesjonsbehandlet, forbeholder departementet seg samtidig retten til å gjøre gjeldende statlig forkjøpsrett etter industrikonsesjonsloven 6 nr. 1 ved enhver fremtidig aksjeoverdragelse i selskapene. For de konsederte fall forbeholder staten seg retten til å gjøre statlig forkjøpsrett gjeldende etter industrikonsesjonsloven 4 første ledd dersom en aksjeoverdragelse medfører at vilkårene for tidsubegrenset konsesjon ikke lenger er til stede. Nyemisjon av aksjer i SKP og SKAS vil bli behandlet på samme måte som aksjeoverdragelse i forhold til de vilkår som departementet har satt i forbindelse med aksjeoverdragelse i selskapene. Departementet ber om at konsesjonsdata oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat slik at konsesjonsregistrene blir ajourført. 8 Sundsfjord Kraftlag IS ANS (SK) (Endring av konsesjonsvilkår) Olje- og energidepartementets samtykke 28. januar Det vises til søknad av Oversikt Saken gjelder søknad fra Sundsfjord Kraftlag IS ANS (SK) om endring av vilkår i tillatelser gitt for Sundsfjord kraftverk, Forså kraftverk og Langvann kraftverk. Samtlige kraftverk ligger i Sundsfjordvassdraget i Gildeskål kommune i Nordland. Søknaden gjelder endring av ervervs- og reguleringskonsesjoner fra tidsbegrenset til ubegrenset tid. Grunnlaget for søknaden er endring av eiersammensetning som oppfyller kravene til offentlig eierskap, jf. industrikonsesjonsloven 4 og vassdragsreguleringsloven 10 nr Søknaden Søknaden av lyder som følger: " 1. Innledning 1.1 Sundsfjord Kraftlag IS ANS (SK) eier og driver tre kraftverk i Sundsfjordvassdraget i Gildeskål kommune, henholdsvis Sundsfjord kraftverk, Forså kraftverk og Langvann kraftverk. Middelproduksjon er på ca. 580 GWh. SK eies med 60,3 % av Norsk Hydro Produksjon AS (Hydro) og av Salten Kraftsamband AS (SKS) med 39,7 %. Det knytter seg følgende konsesjoner til kraftverkene: Kgl.res vedrørende tillatelse til erverv og regulering av Forsåga mv. Kgl.res vedrørende tillatelse til å erverve fallrettigheter Næveråga og til å overføre Arstadelva mv. Kgl res vedrørende tillatelse til å erverve bruksrett til fall i Sundfjordselva. 1.2 SKS er et vertikalt integrert energiselskap som eies av kommuner og energiselskaper. Den offentlige eierandel er over 80 %, og selskapet har en egenproduksjon på omkring GWh. Kraftverkene er i hovedsak beliggende i Sulitjelma-vassdraget i Fauske kommune, men selskapet har også Oldereid kraftverk i Skjerstad kommune. 1.3 Med utgangspunkt i samarbeidet mellom Hydro og SKS gjennom SK har disse parter inngått rammeavtale som inneholder en konserndannelse av SKS hvor produksjonen samles i datterselskapet Salten Kraft Produksjon AS, og deretter en rettet emisjon i Salten Kraft Produksjon AS mot Hydro. Hydro setter inn i Salten Kraft Produksjon AS sine eierinteresser i SK

11 Meddelte vassdragskonsesjoner Nr. 8 mot vederlag i nye aksjer i Salten Kraft Produksjon AS. Verdiene i SK blir da i sin helhet innlemmet i Salten Kraft Produksjon AS. Salten Kraft Produksjon AS (tidligere SKS) vil etter emisjonen mot Hydro være eiet med 79,67 % av Salten Kraft AS (eiet av dagens aksjeeiere i SKS) og med 20,33 % av Hydro, med forbehold for mindre justering som følge av avsluttende verdivurdering. Transaksjonene er betinget av at konsesjonsmyndighetene gir nødvendig unntak fra konsesjonsplikt for transaksjonene, samtykke til endring av konsesjonsvilkår for så vidt angår kraftverkene i Sundsfjord og konsesjon for erverv av aksjer. 2. Konserndannelse i SKS. Søknad om unntak fra ervervsplikt ved dannelse av nytt morselskap, industrikonsesjonslovens 1 fjerde ledd. Konserndannelsen vil bli gjennomført ved at det i første omgang blir besluttet fisjon av SKS, hvorved selskapets nettvirksomhet, omsetningsvirksomhet og entreprenørvirksomhet skilles ut i egne selskaper. Tilbake i SKS, som endrer navn til Salten Kraft Produksjon AS, blir da liggende kun produksjonsvirksomheten. Før gjennomføring av fisjonen etableres et nytt morselskap som etter fisjonen vil eie aksjene i de operative selskapene. Det nye morselskapet, Salten Kraft AS, blir 100 % eier av SKS, som etter fisjonen endrer navn til Salten Kraft Produksjon AS. Salten Kraft AS vil ha nøyaktig samme eierforhold som SKS i dag har. Morselskapet vil få vedtekter lik vedtektene i dagens SKS, mens Salten Kraft Produksjon AS vil få vedtekter som i hovedsak følger aksjelovens hovedregler. Produksjonsselskapet vil dermed få vedtekter som er mer tilpasset de utfordringer kraftbransjen i dag har. Det søkes om unntak fra konsesjonsplikt for overdragelsen av aksjene i SKS til Salten Kraft AS, jf. industrikonsesjonslovens 1 fjerde ledd. 3. Overdragelse av Hydros andeler i Sundsfjord Kraftlag IS ANS til Salten Kraft Produksjon AS. Søknad om unntak fra konsesjonsplikt, industrikonsesjonslovens 1 fjerde ledd. Søknad om overføring av reguleringskonsesjon. Som vederlag for overdragelse av Hydros andeler i SK til Salten Kraft Produksjon vil Hydro motta aksjer i Salten Kraft Produksjon AS. SK blir deretter oppløst som en følge av at alle andelene i selskapet er samlet på en hånd. Kraftverkene i Sundsfjord har til nå vært drevet uavhengig av deltagernes øvrige kraftproduksjon. Etter Salten Kraft Produksjon AS overtagelse av kraftverkene vil disse bli drevet sammen med de øvrige kraftverk eiet av Salten Kraft Produksjon AS. SKS og Hydro legger til grunn at transaksjonen vil bidra til en bedre utnyttelse av kraftressursene i området, mer rasjonell drift og et mer utfordrende faglig miljø for de ansatte. I tilknytning til unntak fra ervervskonsesjon søkes om at reguleringskonsesjonen blir overført til Salten Kraft Produksjon AS på uforandrede vilkår. 4. Norsk Hydro Produksjon AS. Søknad om konsesjon for erverv av aksjer i SKS/Salten Kraft Produksjon AS, industrikonsesjonsloven 6. Det søkes om konsesjon for Hydros erverv av aksjer i SKS/Salten Kraft Produksjon AS. Hydros eierandel i Salten Kraft Produksjon AS vil i henhold til emisjonsavtalen utgjøre 20,33 % etter emisjonen, men kan bli justert i tilknytning til endelig verdivurdering. Så snart forholdet er avklart vil departementet bli orientert om endelig eierandel. 5. Sundsfjord kraftverk, Forså kraftverk og Langvann kraftverk. Søknad om endring av konsesjonsvilkår. SKS har tidsubegrensede konsesjoner for sine kraftverk. Etter konserndannelse i SKS og transaksjonen med Hydro vil SKS/Salten Kraft Produksjon AS eie også kraftverkene i Sundsfjord. Etter ervervs- og reguleringskonsesjonen av pkt. 18, jf. pkt. 17, har konsesjonen en varighet på 60 år fra med vilkår om hjemfall til staten. Med Salten Kraft Produksjon AS som eier av kraftverkene vil kraftverkene være eiet av et offentlig selskap som kan gis konsesjon på ubegrenset tid, jf. vassdragsreguleringslovens 10 nr. 2 og industrikonsesjonslovens 4. Med henvisning til industrikonsesjonslovens 27 og vassdragsreguleringslovens 10 nr. 3 annet ledd søkes om endring av konsesjonsvilkårenes pkt. 17 og 18, slik at konsesjonen blir gitt på ubegrenset tid uten hjemfallsklausul. 6. Fremdrift Rammeavtalen mellom SKS og Hydro ble godkjent av styret i SKS og av Hydro 10. oktober Rammeavtalen er betinget av at generalforsamlingen i SKS gir sin tilslutning gjennom beslutning om konserndannelse, at konsesjonsmyndigheten gjør de vedtak det er bedt om i dette brev og at Finansdepartementet gir skattelempe knyttet til konserndannelsen i SKS og emisjonen i Salten Kraft Produksjon. Generalforsamlingen i SKS vil behandle konserndannelsen 4. november Så snart nødvendig vedtak er gjort av Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet, vil konserndannelsen og emisjonen bli gjennomført. Vi ber om at saksbehandlingen vedrørende unntak fra konsesjonsplikt i medhold av industrikonsesjonslovens 1 fjerde ledd, samt overføring av reguleringskonsesjon blir igangsatt så snart som mulig, selv om den endelige

12 12 Meddelte vassdragskonsesjoner 2003 Nr. 8 godkjenning fra generalforsamlingen i SKS først vil foreligge 4. november Utskrift av generalforsamlingsprotokollen vil bli sendt departementet umiddelbart deretter. Vi er innforstått med at saksbehandlingen vedrørende endring av konsesjonsvilkårene for kraftverkene i Sundsfjord samt konsesjon for Hydros erverv av aksjer utstår til de øvrige konsesjonsspørsmål er behandlet. 3. Olje- og energidepartementets merknader Det er søkt om endring av konsesjonsvilkår, som vil medføre endring av konsesjonene fra å være tidsbegrenset til å gjelde på ubegrenset tid. Ved Olje- og energidepartementets vedtak av ble det gitt unntak for konsesjonsplikt etter av industrikonsesjonsloven 1, 4. ledd for transaksjonene beskrevet i søknaden. Konsesjonene meddelt kraftverkene i Sundsfjord inneholder tillatelse til erverv av fallrettigheter samt til å foreta vassdragsreguleringer. Hjemmel for behandling av foreliggende endringssøknad er industrikonsesjonsloven 27 og vassdragsreguleringsloven 10 nr. 3 annet ledd. Myndighet til å endre vilkår etter industrikonsesjonsloven 27 og vassdragsreguleringsloven 10 nr. 3 annet ledd var tidligere tillagt Kongen. Ved kongelig resolusjon 25. august 2000 ble Olje- og energidepartementet delegert fullmakt til å endre konsesjonsvilkår i medhold av ovennevnte bestemmelser. Etter industrikonsesjonsloven 4, 1., jf. 3. ledd kan ervervskonsesjon gis på ubegrenset tid dersom selskapet er minst 2/3 offentlig eid. Det samme gjelder for reguleringskonsesjoner, jf. vassdragsreguleringsloven 10 nr. 2 første ledd. En forutsetning i begge bestemmelser er at kraften hovedsaklig nyttes til alminnelig kraftforsyning, og at hensynet til allmenne interesser ikke taler imot. Salten Kraft Produksjon AS er et selskap som vil være mer enn 2/3 offentlig eiet, jf. den oversikt over eierfordelingen som er referert i søknaden. Olje- og energidepartementet finner at vilkårene i industrikonsesjonsloven 4, 1., jf. 3. ledd, og vassdragsreguleringsloven 10 nr. 2 første ledd er oppfylt. Konsesjonene kan derfor endres til å gjelde på ubegrenset tid. Som en følge av ovennevnte, gjøres nedenstående endringer i de tre nevnte konsesjoner: 1). Det gjøres følgende endringer i tillatelsen gitt I/S Sundsfjords Kraftlag ved kgl.res. 4. juli 1958 til erverv og regulering av Forsåga og regulering og overføring av Sundsfjordelv: Betingelsenes post 18 og post 19 bortfaller. Nåværende post 20 blir ny post 18, og første ledd, 1. setning får følgende nye ordlyd: "Konsesjonen gis på ubegrenset tid." Departementet bemerker at en endring av konsesjonsvilkår fra tidsbegrensning til ubegrenset tid ikke innebærer noen innskrenkning i departementets adgang til å revidere tidligere gitte konsesjoner, jf. lov om endringer i vassdragsreguleringsloven mfl. 19. juni 1992 nr. 62 VI. nr. 3. Denne bestemmelsen innebærer at konsesjonen kan revideres 50 år etter konsesjonstidspunktet. Ny post 18 annet ledd skal lyde: "Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til revisjon etter 50 år regnet fra 4. juli Dersom vilkårene blir revidert har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjonen innen 3 måneder etter at han har fått underretning om de reviderte vilkår." Nåværende post 20 annet ledd blir ny post 18 tredje ledd. Nåværende post 21 blir ny post 19 osv. 2). Det gjøres følgende endringer i tillatelsen gitt I/S Sundsfjord Kraftlag ved kgl.res. av 9. juni 1961 til å erverve fallrettigheter i Næveråga og til å regulere og overføre Arstadelva mv.: Betingelsenes post 17 og post 19 bortfaller. Nåværende post 18 blir ny post 17. Ny post 17 første ledd i betingelsene skal lyde: "Konsesjonen gis på ubegrenset tid." Departementet bemerker at en endring av konsesjonsvilkår fra tidsbegrensning til ubegrenset tid ikke innebærer noen innskrenkning i departementets adgang til å revidere tidligere gitte konsesjoner, jf. lov om endringer i vassdragsreguleringsloven mfl. 19. juni 1992 nr. 62 VI. nr. 3. Denne bestemmelsen innebærer at konsesjonen kan revideres 50 år etter konsesjonstidspunktet. Ny post 17 annet ledd i betingelsene skal lyde: "Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til revisjon etter 50 år regnet fra 4. juli Dersom vilkårene blir revidert har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjonen innen 3 måneder etter at han har fått underretning om de reviderte vilkår." Nåværende post 18 annet ledd blir ny post 17 tredje ledd. Nåværende post 18 tredje ledd bortfaller. Nåværende post 18 fjerde ledd blir ny post 17 fjerde ledd. Nåværende post 20 blir ny post 18 osv. 3). Det gjøres følgende endringer i tillatelsen gitt I/S Sundsfjord Kraftlag ved kgl.res. av 26. au

13 Meddelte vassdragskonsesjoner Nr. 8 og 9 9 gust 1977 til å erverve bruksrett til fall i Sundsfjordelv i Gildeskål: Betingelsenes post 2 første ledd gis følgende nye ordlyd: "Konsesjonen gis på ubegrenset tid, men begrenset til leieavtalens varighet." Departementet bemerker at en endring av konsesjonsvilkår fra tidsbegrensning til ubegrenset tid ikke innebærer noen innskrenkning i departementets adgang til å revidere tidligere gitte konsesjoner, jf. lov om endringer i vassdragsreguleringsloven mfl. 19. juni 1992 nr. 62 VI. nr. 3. Denne bestemmelsen innebærer at konsesjonen kan revideres 50 år etter konsesjonstidspunktet. Ny post 2 annet ledd i betingelsene skal lyde: "Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til revisjon etter 50 år regnet fra 26. august Dersom vilkårene blir revidert har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjonen innen 3 måneder etter at han har fått underretning om de reviderte vilkår." Post 2 fjerde og femte ledd bortfaller. Nåværende post 2 annet og tredje ledd blir nye tredje og fjerde ledd. Trondheim Energiverk Kraft AS (Endring av manøvreringsreglementet for Nesjøen i Neavassdraget, Tydal kommune i Sør-Trøndelag) Olje- og energidepartementets samtykke 3. februar Innledning Trondheim Energiverk Kraft AS har i brev av søkt om endring av manøvreringsreglementet for Nesjøen i Neavassdraget i Tydal kommune fastsatt ved kongelig resolusjon av 23. august 1968 og senere endring Søknaden og NVEs innstilling NVE har forberedt saken for departementet. I NVEs innstilling av heter det: "NVE har mottatt følgende brev fra Trondheim Energiverk Kraft AS (TEV), datert : "Vi viser til manøvreringsreglementet for ytterligere regulering i Øvre Nea fastsatt ved kgl.res. av 23. august 1968 og brev av fra Industridepartementet. Fra reglementets pkt. 3 gjengis: I løpet av et reguleringsår regnet fra en vårfloms begynnelse til neste, kan det ikke tappes mer fra Nesjø enn 90 % av normalt årstilløp, såfremt vasstanden derved underskrider kote 723. I de nevnte 90 % er inkludert den andel av fløtningsvann og øvrig sommervannføring som ellers kunne vært magasinert pr. 1. okt. Normaltilløpet til Nesjø ansettes inntil videre til 786 mill. m³ pr. år. På vår anmodning har NVE v/inger Karin Engen beregnet normalvannføring for nedbørfeltet ned til målestasjon Nesjø dam. I følge beregningene er normaltilløpet 26,3 m³/sek som tilsvarer 829 Mm³/år. Så vidt vi kan forstå åpner manøvreringsreglementet for at normaltilløpet fastsettes ut fra de til enhver tid best tilgjengelige tilsigsdata. Dagens datagrunnlag viser at normaltilløpet er noe høyere enn tidligere antakelser. Vi ber derfor om tillatelse til å benytte 829 Mm³/år som normaltilløp ved disponering av Nesjøen. En justering av normaltilløpet vil ikke endre intensjonen i manøvreringsreglementet om at Nesjøen i normale og vannrike år skal holde et høyt vannstandsnivå. Justeringen vil imidlertid medføre at magasinet i vannfattige år kan utnyttes i en slik grad som forutsatt i konsesjonen. Ovennevnte justering vil medføre at restmagasinet i Nea-Nidelva kommende vårflomstart kan reduseres med ca. 60 GWh. Dette er imidlertid avhengig av at produksjonen økes tidlig i vinterperioden. Vi anmoder derfor om at vår henvendelse blir raskt behandlet." NVEs merknader Søknaden gjelder en endring av hva som skal regnes som normaltilsig til Nesjøen. NVE har ikke funnet grunn til å sende denne saken på høring. Nesjøen er regulert mellom kote 729,00 (HRV) og kote 706,00 (LRV), dvs. en reguleringshøyde på 23 m. Utnyttelsen av Nesjømagasinet er delt i to deler, en tilnærmet restriksjonfri del, mellom HRV og kote 723, og en del med begrensning, mellom kote 723 og LRV. I manøvreringsreglementets post 3 heter det bl.a.: "I løpet av et reguleringsår, regnet fra en vårfloms begynnelse til neste, kan det ikke tappes mer fra Nesjø enn 90 prosent av normalt årstilløp, såfremt vasstanden derved underskrider kote 723." I vår forståelse av denne posten ligger at 90 % av normalt årstilløp, som i reglementet er fastsatt til 786 mill. m³, kan disponeres fritt, bortsett fra at det ikke skal foretas tapping av vann fra Nesjøen fra vårflommens begynnelse og frem til 1. oktober så lenge vannstanden er under kote 728, jf. reglementets post 2. Det betyr at inntil 707,4 mill. m³ kan tappes ut av fra Nesjø dam i løpet av et reguleringsår, selv om dette betyr at en får lavere vannstand enn kote

14 14 Meddelte vassdragskonsesjoner 2003 Nr De siste 78,6 mill. m³ kan ikke tappes når vannstanden er lavere enn kote 723. Grunnen til at det er satt en grense ved kote 723 er at en ville sikre en rimelig oppfylling av Nesjøen i de fleste år, og derved redusere de skader og ulemper som en fullstendig nedtapping innebærer. Magasinvolumet i Nesjøen er på 625 mill. m³. Normalt innebærer begrensningen på maksimalt 90 % uttapping i forhold til normalt årsavløp, at en ikke kommer under kote 723 på grunn av lokaltilsig i tappeperioden. I år med lite tilsig vil derimot kraftproduksjonen i Nea kraftverk hovedsakelig skje med magasinert vann fra Nesjøen og det ovenforliggende magasinet Sylsjøen, og magasinet kan bli tappet helt ut. Selv om det i år har vært lite tilsig til Nesjøen har ikke regulanten klart å utnytte magasinet fullt ut. Det skyldes bl.a. at Sylsjøen inngår i totaltilsiget til Nesjøen. Sylsjømagasinet, sammen med noe lokaltilsig gjør at regulanten ikke kan utnytte hele Neamagasinet uten å bryte begrensningen på 90 %. NVE benytter normalperioden ved nye hydrologiske beregninger. Når det i manøvreringsreglementet er uttalt at normaltilsiget inntil videre fastsettes til 786 mill. m³, er det etter NVEs syn anledning til å kunne endre dette tallet når nye tilsigsforhold tilsier dette. Det bør samtidig være en viss forutsigbarhet i reglementet, men å endre tilsigstallet til den tilsigsperioden vi nå benytter, synes rimelig. Dette vil ikke bryte med intensjonen i reglementet om å sikre god oppfylling av Nesjøen i vannrike år, samtidig som Trondheim Energiverk Kraft AS kan benytte en større del av magasinvolumet i tørre år. For perioden har NVE beregnet årlig normaltilsig til 829 mill. m³. Dette er en økning på 43 mill. m³ i forhold til det fastsatte normaltilløp. For inneværende år betyr det at TEV kan utnytte en større del av reguleringsmagasinet i Nesjøen. Det vil gi en økning i produksjon i kraftverkene i Nea/ Nidelva på ca. 60 GWh, hvis de kan produsere ut fra de nye tilsigstallene fra tidlig i vinterperioden. Vi anbefaler derfor at post 3, 3. avsnitt i manøvreringsreglementet for Nea dam, fastsatt ved kgl. res. av , med tillegg av , endres til følgende ordlyd: I løpet av et reguleringsår, regnet fra en vårfloms begynnelse til neste, kan det ikke tappes mere fra Nesjø enn 90 pst. Av normalt årstilløp, såfremt vasstanden derved underskrider kote 723. I de nevnte 90 pst. er inkludert den andel av fløtingsvatn og øvrig sommertapping som ellers kunne ha vært magasinert pr. 1. oktober. Normaltilløpet til Nesjø ansettes inntil videre til 829 mill. m³ pr. år. Vi gjør oppmerksom på at på grunn av begrenset slukeevne i kraftverket er det nødvendig med en rask behandling for at magasinvolumet kan utnyttes i år." 3. Olje- og energidepartementets bemerkninger Søknaden gjelder endring av hva som skal anses som Nesjøens normaltilløp etter manøvreringsreglementet post 3 tredje ledd. Normaltilløpet er i dag fastsatt til 786 mill. m³ pr. år. Ved bruk av den normalperiode NVE i dag benytter for hydrologiske beregninger, er det normale årstilløpet for Nesjøen beregnet til 829 mill. m³ pr. år. I manøvreringsreglementet heter det at "normaltilløpet til Nesjø ansettes inntil videre til 786 mill. m³ pr. år". Olje- og energidepartementet anser at reglementet gir uttrykk for at fastsettelsen av det normale årstilløp kan være gjenstand for korreksjon når det i ettertid viser seg at normaltilløpet faktisk er endret. En endring vil bidra til en bedre utnyttelse av magasinet ved at en mer korrekt normalperiode legges til grunn, og vil i år kunne gi en økt produksjon på 60 GWh for kraftverkene i Nea/Nidelva. Olje- og energidepartementet kan ikke se at hensynet til allmenne interesser i vassdraget taler mot at reglementet endres ettersom endringen ikke vil bryte med intensjonen i reglementet om å sikre god oppfylling av Nesjøen i vannrike år. Av den grunn gjør heller ikke endringen av normaltilsiget basert på tilsigsperioden som nå benyttes det nødvendig med høring av saken. Departementet slutter seg for øvrig til NVEs bemerkninger. Kompetansen til å endre vilkår fastsatt for reguleringskonsesjoner tilligger i utgangspunktet Kongen, jf. vassdragsreguleringsloven 10 nr. 3. Ved kongelig resolusjon av er kompetansen delegert Olje- og energidepartementet. I medhold av vassdragsreguleringsloven 10 nr. 3 annet ledd endres manøvreringsreglementet gitt ved kgl.res. av 23. august 1968 for Nesjøen i Neavassdraget i Tydal kommune. Post 3 tredje ledd skal heretter lyde: "I løpet av et reguleringsår, regnet fra en vårfloms begynnelse til neste, kan det ikke tappes mer fra Nesjø enn 90 pst. av normalt årstilløp, såfremt vasstanden derved underskrider kote 723. I de nevnte 90 pst. er inkludert den andel av fløtingsvatn og øvrig sommertapping som ellers kunne ha vært magasinert pr. 1 oktober. Normaltilløpet til Nesjø ansettes inntil videre til 829 mill. m³ pr. år."

15 Meddelte vassdragskonsesjoner Nr Ytre Kandal Kraft AS (Tillatelse til bygging av Neselva kraftverk i Breimsvassdraget, Gloppen kommune, Sogn og Fjordane) Kongelig resolusjon av 7. februar installert effekt 6-8 MW. Produksjonen vil auke til ca. 40 GWh. Nødvendige opplysningar om utbygginga framgår av den vedlagde utgreiinga. Frå konsesjonssøknaden referer vi : Ytre Kandal Kraft AS er et aksjeselskap eid av de grunneierne som har fallrettigheter i prosjektet. Tiltakshaverne har hovedsakelig jordbruk som hovednæring og formålet med tiltaket er å styrke næringsgrunnlaget og bosettingen. Det søkes om tillatelse etter vannressursloven for bygging av Neselva kraftverk i Breimsvassdraget. NVE mottok følgende søknad fra Ytre Kandal Kraft AS datert : Ytre Kandal Kraft AS søkjer herved om løyve til utbygging av Neselva kraftverk 1. byggesteg i Breimsvassdraget, Gloppen kommune i Sogn og Fjordane etter: Lov om vassdrag og grunnvatn av 24. november 2000 Forureiningslova av 13. mars 1981 Lov om kulturminner nr. 50 av 9. juni 1978 Energilova av 29. juni 1990, nr. 50 Det vert søkt om løyve til fylgjande inngrep: 1. Bygging av inntakskonstruksjon i Neselva kote Legging av nedgravd tilløpsrør frå inntakskonstruksjon til kraftstasjon 3. Bygging av kraftstasjon med installert effekt 3+1 MW og avløp til Breimsvatnet kote 62 Det vert tatt sikte på å inngå minneleg avtale om alle rettar som trengs for å gjennomføre utbygginga, men i tilfelle dette ikkje lukkast, vert det også søkt om ekspropriasjon og forhandstiltredelse etter oreigningslova av 23. oktober På grunn av manglande nettkapasitet i området, er utbygging av Neselva planlagt utbygt i to byggesteg. Ved gjennomføring av 1. byggesteg vil nettkapasiteten bli fullt utnytta. 2. byggesteg vil nytte fallet frå kote 450 til kote 195 i Neselva og er førebels planlagt med 3. Beskrivelse av tiltaket Hovuddata for kraftverket 1. Om søkaren Søkar Ytre Kandal Kraft AS er under stifting står som søkar og vil førestå utbygging og drift av kraftverket. Selskapet er eit privat aksjeselskap eigd av dei grunneigarane som har fallrettar i prosjektet. Ing. Hermod Seim er konsulent for utbygginga. Grunngjeving for tiltaket Dei private grunneigarane som står bak tiltaket har i hovudsak jordbruk som hovudnæring. Lønsemda innen jordbruket er svak og føremålet med tiltaket er å styrke busetting og næringsgrunnlag. 2. Generelt om dagens situasjon Lokalisering Utbyggingsområdet ligg på Nes/Ytre Kandal 10 km aust for Sandane i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane. Vassdraget Breimsvassdraget (087.Z) ligg i kommunane Gloppen og Jølster og er eit av dei største vassdraga i Sogn og Fjordane med eit nedbørfelt på 650 km 2 og medel årsavløp på 45 m 3 /s. Vassdraget er tidlegare utbygt med 5 småkraftverk (Fossheim, Ryssdal, Evebøfoss, Eidsfoss og Trysilfoss). Breimsvatnet er regulert 1,7 m. Neselva er ei mindre sideelv i Breimsvassdraget i Gloppen kommune. Nedbørfeltet er 27 km 2 og ligg på vestsida av Breimsvatnet. Elva har utløp i Breimsvatnet på Nes/Ytre Kandal og medel årsavløp er 2,5 m 3 /s. Den nedre delen av elva er påverka av vegar, kraftlinjer, jord- og skogbruk. Elva er her bratt og renn for det meste i eit trangt gjel slik at den er lite synleg. Data for tilsig 3 MW 1 MW 3+1 MW Nedbørfelt... km 2 26,8 26,8 26,8 Normaltilsig m 3 /s 2,47 2,47 2,47 DATA FOR KRAFTVERK Fallhøgde, brutto... m Slukeevne, maximum... m 3 /s 2,82 0,98 3,80 Slukeevne, minimum... m 3 /s 0,42 0,20 0,20

16 16 Meddelte vassdragskonsesjoner 2003 Nr. 10 Data for tilsig 3 MW 1 MW 3+1 MW Tilløpsrør, diameter... Installert effekt, maximum... Brukstid... Utnyttingsgrad, samla vassmengde... Minstevassføring, sommar... mm kw t % m 3 /s , , ,11 DATA FOR PRODUKSJON Produksjon, vinter I... Produksjon, vinter II... Produksjon, sommar Produksjon, året GWh GWh GWh GWh 0,92 2,49 9,51 12,93 0,31 0,36 2,01 2,68 1,23 2,85 11,52 15,60 DATA FOR ØKONOMI Byggekostnad... Utbyggingspris... Netto noverdi før skatt... Netto noverdi etter skatt... Avkastning etter skatt... Kraftpris... Balansepris... Diskonteringsrente... mill.kr kr/kwh mill.kr mill.kr % øre/kwh øre/kwh % 11,6 0,90 10,8 4,2 11, ,3 7 3,4 1,28 1,2 0,4 8, ,5 7 15,0 0,96 12,0 4,6 10, ,9 7 Teknisk plan Hydrologi og tilsig Neselva har eit høgtliggande nedbørfelt og om lag 17 % er dekka av isbre (Sørsendalsbreen). Dette medfører at ein stor del av avrenninga er konsentrert til sommarhalvåret og vassføringa varierer då i takt med nedbør og temperatur. Vintervassføringa er stabilt låg frå slutten av november til ca. 1. mai. Kraftverket får eit nedslagsfelt på 27 km 2 og normaltilsiget for perioden er berekna til 2,47 m 3 /s som gir eit årstilsig på 78 mill. m 3. Alminneleg lågvassføring er berekna til 110 l/s. Reguleringar Tiltaket medfører ingen reguleringar. Overføringar Tiltaket medfører ingen overføringar frå andre vassdrag. Inntak Det er planlagt eit tradisjonelt overflateinntak med ein damterskel av lausmasser tvers over elveløpet på kote 195. Terskelen får ei lengde på ca. 25 m og største høgde ca. 3 m. Terskelen blir utstyrt med tapperør for slepping av minstevassføring 110 l/s og tappeluke for utspyling av grus og sand som elva fører med seg. Inntaket blir lagt til side for elveløpet og vil bestå av ein liten betongkonstruksjon under bakkenivå med stengeventil og varegrind. Oppstrøms damterskelen blir det gravd ut eit lite inntaksbasseng i elveløpet med areal ca. 0,5 da og djupne 2-3 m. Vassveg Frå inntaket vert driftsvatnet ført i eit 750 m langt tilløpsrør av duktilt støpejern (nedre del) og glasfiberarmert plast (øvre del) med diameter 1000 mm ned til kraftstasjonen. Røret vert lagt i grøft på heile strekninga og overfylt med lausmasser slik at det ikkje vil vere synleg. Rørtraceen ligg i det alt vesentlege på innmark (overflatedyrka). Kraftstasjon Kraftstasjonen er plassert ved utløpet av Neselva og det er planlagt installert to Francisaggregat på 3+1= 4 MW med samla slukeevne 3,8 m 3 / s. Det minste aggregatet vert installert etter at 22 kv-linja mot Skei-Reed er forsterka (utskifting av fjordspenn over Breimsvatnet). Kraftverket vert utført som eit lågspentanlegg med generatorspenning 690 V. Kraftstasjonshuset får eit areal på ca. 70 m 2 og enkel utforming med mønetak og utsjånaden vert tilpassa lokal byggeskikk. Hovudtransformatoren vert plassert inntil kraftstasjonshuset. Vegbygging Det vert bygt korte tilkomstvegar til kraftstasjon og inntak.

17 Meddelte vassdragskonsesjoner Nr. 10 Nettilknyting Kraftverket vert knytta til eksisterande 22 kv linje med ein 300 m lang jordkabel. Gloppen E verk er områdekonsesjonær og vil eige tilknytingskabelen. Nettkapasiteten er i dag om lag 3 MW, men kan aukast ved utskifting av fjordspennet over Breimsvatnet. Fjordspennet må truleg skiftast pga. elde, men det er usikkert når dette vert utført. Byggekostnader Byggekostnaden er berekna til 15,0 mill. kr (0,96 kr/kwh) ekskl. investeringsavgift. Framdriftsplan Byggetida er berekna til 8 mnd. Produksjon Produksjonen er berekna (simulert) for kvar dag i perioden på grunnlag av medel døgntilsig med frådrag for slepping av minstevassføring 110 l/s. 3 MW 3+1 MW Vinter I ( ).. 0,92 GWh 1,23 GWh Vinter II ( ). 2,49 GWh 2,85 GWh Sommar ( ). 9,51 GWh 11,52 GWh Året... 12,93 GWh 15,60 GWh Køyremønster og drift av kraftverket Kraftverket blir kjørt med konstant vasstand i inntaket og vil utnytte tilsiget i elva til ei kvar tid uten noko form for utjamning eller regulering. 4. ALTERNATIVE LØYSINGAR 0-alternativet Ein kjenner ikkje til at det føreligg andre planar for området. Dersom utbygginga av kraftverket ikkje vert gjennomført, vil området i store trekk forbli slik det er i dag. Andre alternativ Neselva er tidlegare planlagt (Veidekke mfl.) utbygt som eit fjellanlegg i eit fall frå kote 450 til Breimsvatnet kote 62, men dette har ein gått bort frå pga. høge byggekostnader. Det finst eit mogeleg reguleringsmagasin (Sørsendalsvatnet) i øvre delen av vassdraget, men dette ligg innenfor grensene i forslaget til Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde. Ytterlegare utbygging 1. byggesteg er tilpassa nettkapasiteten i området slik at energipotensialet blir best mogeleg utnytta innenfor dei avgrensingane som ligg i nettet. Utbygging av 2. byggesteg er foreløpig planlagt med installert effekt 7-8 MW og vil kreve opprusting av nettet, truleg med ny 22 kv linje til Sandane. 2. byggesteg vil nytte fallet i Neselva frå kote 450 til kote 195 og produksjonen vil auke til ca. 44 GWh. 5. FORHOLDET TIL ANDRE PLANAR Samla plan for vassdrag Utbygging av Neselva i eit fall er med i Samla Plan (36903 Kandal) og plassert i kategori I. Den nye aktuelle utbyggingsplanen med utbygging i to fall (to byggesteg) er gitt forenkla handsaming i Samla Plan og klarert for konsesjonsøknad. Verneplanar Dei øvre delene av Neselva ligg innenfor grensene i forslaget til landskapsvernområde for Naustdal-Gjengedal. Kommunale og fylkeskommunale planar I kommunen sin arealplan er området disponert til landbruk, natur- og friluftsområde (LNF). Fylkeskommunen er i ferd med å utarbeide ein fylkesplan for arealbruk. Arealbruk og eigedomstilhøve For å gjennomføre utbygginga vil det vere behov for areal til midlertidige og permanente anlegg. Dei midlertidige anlegga (riggområde, mellomlager, etc.) vil bli levert tilbake når arbeidet er ferdig. Midlertidig arealbehov Permanent arealbehov (daa) (daa) Inntaksområde 2 1 Småskog, beite Tilløpsrør 7 0 Beite, innmark Kraftstasjonsområde 2 0,5 Småskog Dei fallrettane som vert utnytta er i privat eige og det er desse eigarane som førestår utbygginga gjennom selskapet Ytre Kandal Kraft AS. Alle grunneigarar er kontakta og det blir tatt sikte på å inngå minnelege avtaler for leige av fallrettar og grunnareal som trengs for å gjennomføre utbygginga. Fylgjande eigedomar i Gloppen kommune vert berørt: Gnr/ Eigar Bnr 124/1 Anton Kandal, Kandal, 6823 Sandane (2. byggesteg) 124/2 Ove Kandal, Kandal, 6823 Sandane

18 18 Meddelte vassdragskonsesjoner 2003 Nr. 10 Gnr/ Bnr Eigar 124/3 Atle Løvland, Kandal, 6823 Sandane (2. byggesteg) 125/1 Olav Fuglestrand, Kandal, 6823 Sandane 125/2 Marta Næss, Kandal, 6823 Sandane 125/3 Inge Nes, Kandal, 6823 Sandane 6. KONSEKVENSAR SOM TILTAKET MED FØRER Samandrag av fordeler og ulemper Fordelene ved tiltaket er først og fremst av økonomisk karakter og knytta til energiproduksjonen på 15,6 GWh/år. Det lokale næringsgrunnlaget blir styrka og vil bidra til å oppretthalde busetting og anna lokal aktivitet. Det offentlege vil få skatteinntekter slik det framgår i diagrammet under. (dagens skattesystem med overskotskatt, eigedomskatt, grunnrenteskatt og naturressursskatt). Tiltaket vil gje ein mindre sysselsettingseffekt i byggetida og 0,5 årsverk i driftsfasen. Ulempene ved tiltaket er i hovudsak knytta til redusert vassføring på den berørte elvestrekninga. Med unntak for kulturminner, er ulempene vurdert som små negative/ingen i Samla Plan. Konsekvensar for andre interesser Fysiske inngrep Tiltaket medfører fylgjande tekniske anlegg og inngrep: Inntak med nedgravd inntakskonstruksjon av betong og lausmasseterskel med største høgde 3 m og lengde 25 m. Inntaksbasseng med areal ca. 0,5 da. 750 m langt nedgravd tilløpsrør. Kraftstasjonshus med grunnflate ca. 70 m 2 og mønehøgde ca. 6 m. Huset vert tilpassa lokal byggeskikk og utført med utvendig grovt trepanel og torvtak. 300 m lang jordkabel til eksisterande 22 kv linje Endra vassføring Medelvassføringa i Neselva er berekna til 2,5 m 3 /s og alminneleg lågvassføring til 110 l/s. Nedbørsfeltet er høgtliggande og 17 % er dekka av isbre (Sørsendalsbreen). Dette medfører at ein stor del av avrenninga er konsentrert til sommarhalvåret og vassføringa varierer då i takt med nedbør og temperatur. Vintervassføringa er stabilt låg frå slutten av november til ca. 1. mai. Etter utbygging av 1. byggesteg vil medelvassføringa over året bli redusert til 28 % av naturleg vassføring på den berørte elvestrekninga. Flaumvassføringar vert lite påverka av utbygginga. Det er føresett slepping av minstevassføring med 0,11 m 3 /s om sommaren ( ). Sleppinga er planlagt gjennom ein fast opning i inntaksdammen. Kraftverket vil utnytte 72 % av vassføringa ved inntaket og utbygginga vil påverke vassføringa i elva nedanfor inntaket på fylgjande måte: Når vassføringa i elva er mindre enn 0,31 m 3 /s om sommaren og 0,2 m 3 /s om vinteren, vil kraftverket vere ute av drift og vassføringa vert uendra. Når vassføringa i elva om sommaren er i området 0,31-3,92 m 3 /s, vil alt vatnet med unntak av minstevassføringa gå i tilløpsrøret til kraftverket. Når vassføringa i elva om vinteren er i området 0,2-3,92 m 3 /s, vil alt vatnet gå i tilløpsrøret til kraftverket. Når vassføringa ved inntaket er større enn 3,92 m 3 /s, vil den overskytande del av vatnet renne forbi kraftverksinntaket. Kraftverket har ingen reguleringsmagasin og vassføringa i elva oppstrøms inntaket og ned

19 Meddelte vassdragskonsesjoner Nr. 10 strøms kraftstasjonen vert dermed ikkje påverka. Natur og landskap Neselva ligg i midtre fjordstrøk og høyrer naturgeografisk til lauv- og furuskogsregionen på Vestlandet. Den øvre delen av vassdraget er uten inngrep av noko slag og prega av mektige fjell og brear opp til 1572 moh. Frå Kandalstøylen/Nesstøylen 500 moh. til Breimsvatnet har elva eit bratt fall og den er tildels sterkt nedskore og lite synleg i landskapet. Denne delen av vassdraget er skogkledt og noko prega av jordbruk, vegar og kraftlinjer. Dei tekniske inngrepa som utbygginga medfører vert stort sett liggande på innmark og vil ha ubetydelege konsekvensar for natur og landskap. Tur- og friluftsliv Området ved Kandalstøylen/Nesstøylen, Sørsendalen og Ryssdalen er viktige lokalt område for tradisjonelt friluftsliv (turgåing, bærplukking, jakt, fiske). Den nedre delen som vert berørt av utbygginga, vert ikkje nytta i samband med tur- og friluftsliv. Vilt og jakt Det er ein medels stor hjortebestand i området og jakt vert utført av grunneigarane. Det føregår også litt småviltjakt (skogsfugl, rype, hare). Utbygginga får ingen konsekvensar av betydning for vilt og jakt. Fiske Det finst vanleg innlandsaure i vassdraget, men den utnytta elvestrekninga mellom inntaket og kraftstasjonen er bratt og uten interesser i fiskesamanheng. Vassforsyning og resipient To gardsbruk har Neselva som vasskjelde og elva får tilført litt avrenning frå dyrka areal. Ein reknar med at minstevassføringa vil ivareta desse interessene. Kulturminnevern I området er det kjende funn som indikerer gardsbusetting i jernalder og det er mogeleg at ein hellar har vore bebudd i steinalderen. Det er mange nyare kulturminner som er knytta til elva (meieri, kvern, sag, etc.), stølsbruk (Kandalstøylen/Nesstøylen), dyrking (terrasser og rydningsrøyser) og anna verksemd. Ingen kjende kulturminner vert berørt av utbygginga. Ved inntaket og kraftstasjonen er det ingen kulturminner og traceen for tilløpsrøret vert lagt slik at ein unngår konflikt med kulturminner (rydningsrøyser, terrasser). Jord- og skogbruk Med unntak av eit lite avlingstap i samband med bygginga, vert ingen jord- eller skogbruksinteresser berørt. Diverse Det er ikkje forventa at utbygginga får nemnande konsekvensar for andre interesser som flaum- og erosjonsikring, transport, is, vasstemperatur og klima. 7. AVBØTANDE TILTAK Anleggsfasen Det blir lagt vekt på å utføre dei fysiske inngrepa slik at ein unngår skjemmande sår i terrenget. Dyrka mark i traceen for tilløpsrøret vert utbetra og reetablert fullt ut. Eksisterande veganlegg blir delvis utbetra og benytta ved bygging av inntak, tilløpsrør og kraftstasjon. Driftsfasen Det er planlagt slepping av minstevassføring tilsvarande alminneleg lågvassføring (110 l/s) om sommaren i tida 1. mai 30. september. Inntaket vil få beskjeden storleik uten konstruksjonar over bakkenivå. Tilløpsrøret vert nedgravd og vil ikkje vere synleg. Kraftstasjonsbygningen vert tilpassa lokal byggeskikk og utført med torvtak og utvendig trepanel. Høyring og distriktshandsaming Søknaden er kunngjort i ei regional og ei lokal avis, og lagt ut til offentleg gjennomsyn i kommunehuset på Sandane. Søknaden er også oversendt offentlege styresmakter for uttale. NVE har motteke følgjande uttaler: Gloppen : kommune gjorde vedtak i saka Gloppen kommune ved formannskapet viser til rådmannen si saksutgreiing, og har ingen merknad til konsesjonssøknad for Neselva kraftverk 1. byggesteg. Vi refererer rådmannen si vurdering: Rådmannen ser ingen arealbrukskonflikter i høve det omsøkte tiltaket. Det er her snakk om ei skånsam utbygging av ei elv der profileringa i landskapet i liten grad er knytt opp mot naturleg vassføring. Det er grunneigarane som sjølve står som søkjar/utbyggar, slik at dei lokale interessene skulle vere godt ivaretekne. Kommunen har også tidlegare sett positivt på småskalakraftverk, og legg vekt på at terrenginngrepa i samband med slike kraftverk er små. Rådmannen ser positivt på tiltak som kan styrke næringsgrunnlaget på gardsbruka, og

20 20 Meddelte vassdragskonsesjoner 2003 Nr. 10 som heller ikkje har negative konsekvensar i høve jordbruksareal som er i drift. Det er difor heller ingen merknader til tiltaket frå ein jordbruksfagleg ståstad. Rådmannen kan ikkje utifrå søknad og kjennskap til området sjå at tiltaket i vesentleg grad bryt med kommuneplanen sitt formål landbruks-, natur- og friluftsområde. Det er ikkje gjennomført ein lokal høyringsprosess som kan understøtte ei avgjerd om dispensasjon frå kommuneplanen. Kommunen må difor ha høve til å kome attende til dette i samband med byggesakshandsaminga. Fylkesmannen uttaler i brev datert : Landbruksfaglege konsekvensar Konsesjonssøknaden for Neselva kraftverk kjem frå private grunneigarar i Gloppen som har jordbruk som hovudnæring. Tiltaket utnyttar dei naturgjevne ressursane til grunneigarane i området, og har ikkje direkte eller permanente konsekvensar for jord- og skogbruksdrift. Midlertidige konsekvensar for jordbruket i byggeperioden ser ut til å vere godt ivareteke. Fylkesmannen ved landbruksavdelinga har ingen landbruksfaglege innvendingar til konsesjonssøknaden. Miljøfaglege konsekvensar Fylkesmannen ved miljøvernavdelinga har vurdert søknaden i høve til ureiningslova, lov om laksefisk og innlandsfisk og allmenne interesser jf. 8 i vassressurslova. Konsekvensar for landskap, naturmiljø og friluftsliv Nesdalen er ein oppgang til området ved Kandalstøylen/Nesstøylen, Sørsendalen og Ryssdalen som er viktige lokale friluftsområde for tradisjonelt friluftsliv (fotturar, skiturar, bærplukking, jakt og fiske). Området har også verdi som innfallsport til det foreslåtte landskapsvernområdet Naustdal-Gjengedal. Nes/Ytre Kandal innehar elles eit rikt kulturlandskap med gamle kulturmarkstypar, bygningsmiljø og tekniske anlegg. Kulturlandskapet er godt vedlikehalde gjennom aktivt jordbruk og småfehald med sau og geit. For å ta vare på landskap og naturmiljø i området bør utbyggar leggje stor vekt på å utføre dei fysiske inngrepa slik at dei skjemmer minst mogeleg i naturen. Nedre del av elva frå vegen og ned til Breimsvatnet er godt synleg frå brua som kryssar elva. Frå sjølve brua og dersom ein ferdast i båt på Breimsvatnet, vil redusert vassføring kunne forringe opplevingsverdien noko. Elva er elles lite synleg i landskapet der den ligg i eit gjel/forsenking, samt at delar av området langs elva er delvis tilplanta/tilvaksen med skog. Inngrepet vil totalt sett ikkje påverke landskapsbiletet i vesentleg grad. Det største negative inngrepet her vil vere bygging av inntaksdam med ei bredd på ca. 25 m og største høgde ca. 3 m. Vi vil tilrå at det vert nytta mest mogeleg naturstein i/ved inntaksdammen. Området der røyrgata og 22 kv jordkabel skal gravast ned er for det meste innmark og innmarksbeite. Røyrgata og jordkabel må leggjast slik at ein unngår konflikt med kulturminner. Ei minstevassføring vil betre tilhøva for det biologiske mangfaldet, både når det gjeld fisk, fugl, insekter og planteliv. For å ta vare på det biologiske mangfaldet bør det difor sleppast ei vassmengde som minst svarar til alminneleg lågvassføring. Alminneleg lågvassføring bør sleppast gjennom heile året. Konsekvensar for fisk og fiske Den utnytta elvestrekninga mellom inntaket og kraftstasjonen er bratt og botnsubstratet består hovudsakleg av blokk og store steinar. Det finst vanleg innlandsaure i vassdraget, og nedste delen av elva er tilgjengeleg for oppvandring av fisk frå Breimsvatnet. Elvestrekninga har truleg ingen eller marginal verdi som gyte- og oppvekstområde for fisk. Føresett at minstevassføringa vert gjeldande heile året, kan vi akseptere tiltaket utifrå fiskeinteressene. Ureining Vassføringa på den berørte elvestrekninga vert monaleg redusert, men slepping av alminneleg lågvassføring på 110 l/s, samt god restvassføring vil dempe skadeverknadene og sikre elva ei viss sjølvreinsingsevne. Vi ser det som lite sannsynleg at vasskvaliteten vil bli vesentleg endra av omsøkte tiltak. Ut i frå føreliggjande opplysningar vurderer vi tiltaket som lovleg etter ureiningslova. Dersom tiltaket viser seg å føre til ulempe eller skade som ein ikkje er klar over no, kan fylkesmannen vurdera tilhøvet til ureiningslova på nytt, og ev. nekte tiltaket eller setje vilkår til drifta. Tiltakshavar kan vidare bli erstatningspliktig for ev. skader/ulemper som følgjer av tiltaket. Vi føreset at det under ev. anleggsarbeid og/eller i permanente installasjonar/konstruksjonar ikkje vert nytta kjemikaliar eller miljøgifter som gjev korte eller langsiktige negative verknader på vasskjemi, flora og fauna. Samla vurdering Ut i frå føreliggjande opplysningar vurderer vi at verknadene for ureining og innlandsfisk av omsøkte tiltak ikkje er til hinder for etablering i høve til ureiningslova og lov om laksefisk og innlandsfisk. Verknadene for dei allmenne interessene i høve til vassressurslova er små. Vi vil tilrå at det ved inntaket vert sleppt forbi ei vassmengde som minst svarar til alminneleg lågvassføring for å betre det biologiske mangfal

Meddelte vassdragskonsesjoner

Meddelte vassdragskonsesjoner Vedlegg til St.prp. nr. 1, 2006-2007, Energi- og vassdragsforvaltning Meddelte vassdragskonsesjoner Tillatelser meddelt i 2005 Innholdsfortegnelse 1. Statkraft Energi AS. Olje- og energidepartementets

Detaljer

Meddelte vassdragskonsesjoner

Meddelte vassdragskonsesjoner Vedlegg til St.prp. nr. 1, 2007 2008, Energi og vassdragsforvaltning Meddelte vassdragskonsesjoner Tillatelser meddelt i 2006 Innholdsfortegnelse 1. Orkla ASA. Konsesjon ved indirekte er verv av aksjer

Detaljer

Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo,

Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo, Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo, 10.02.2017 Kraftfylka post@kraftfylka.no Høringsuttalelse til "Forslag til endringer i revidert lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv

Detaljer

VURDERING AV KONSESJONSPLIKT VED OVERFØRING AV EIERSKAPET I NTE TIL KOMMUNENE I NORD-TRØNDELAG

VURDERING AV KONSESJONSPLIKT VED OVERFØRING AV EIERSKAPET I NTE TIL KOMMUNENE I NORD-TRØNDELAG Ansvarlig advokat: Caroline Lund Til: Grong, Inderøy, Lierne, Meråker, Namsskogan, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Verran Fra: Advokatfirmaet Lund & Co DA ved senioradvokat Mari Kjellevold Brygfjeld Dato:

Detaljer

Høringsnotat. Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker

Høringsnotat. Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker 1. Innledning Ved endringslov av 16. juni 2017 nr. 74 er myndigheten til å treffe vedtak om konsesjon

Detaljer

Eiere og organisering av kraftsektoren

Eiere og organisering av kraftsektoren Foto: GV-Press 5 Eiere og organisering av kraftsektoren Eiere og eierformer Energiverkene Statnett SF 5.1 Eiere og eierformer Kommunene og fylkeskommunene eier om lag 57 prosent av produksjonskapasiteten

Detaljer

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - S10, TI - &13 16/399 16/3369 Jan Inge Helmersen 12.04.2016 Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi

Detaljer

2. Eiendomsretten til fallet i Grunnvassåne og Landsløkbekken

2. Eiendomsretten til fallet i Grunnvassåne og Landsløkbekken NOTAT OSLO, 23. DESEMBER 2011 ANSVARLIG ADVOKAT: OLA BREKKEN TIL: FOR: FRA: BJØRN TERJE GALDAL OLA BREKKEN DERES REF.: VÅR REF.: FALLRETTIGHETER I SIRA-KVINA VASSDRAGET 1. Innledning Bjørn Terje Galdal

Detaljer

St.prp. nr. 60 ( )

St.prp. nr. 60 ( ) St.prp. nr. 60 (2000-2001) Om sal av 22,9 prosent av Hofsfoss kraftverk i Ringerike kommune Tilråding frå Olje- og energidepartementet av 23. mars 2001, godkjend i statsråd same dagen. Kap. 1826 Kapittel

Detaljer

Konsesjonssøknad for Dalsfos kraftverk. Endringer november 2016

Konsesjonssøknad for Dalsfos kraftverk. Endringer november 2016 NVE - Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo POSTADRESSE Skagerak Kraft AS Postboks 80 3901 Porsgrunn Floodeløkka 1 3915 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.:

Detaljer

Kraftverk i Valldalen

Kraftverk i Valldalen Småkraft AS er et produksjonsselskap som vart etablert i 2002. Fem selskap i Statkraftalliansen eig Småkraft: Skagerak Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi, BKK og Statkraft. Målet til Småkraft er

Detaljer

Revisjon av konsesjonsvilkår

Revisjon av konsesjonsvilkår Revisjon av konsesjonsvilkår Muligheter til på bedre laksens levemiljø Rune Flatby, NVE 1 Fornyelse av konsesjoner revisjoner Fornyelse Konsesjonen har løpt ut Konsesjonsmyndigheten står fritt til å vurdere

Detaljer

Tilleggsutgreiing. for. Geitåni kraftverk. Voss kommune. Hordaland fylke

Tilleggsutgreiing. for. Geitåni kraftverk. Voss kommune. Hordaland fylke Tilleggsutgreiing for Geitåni kraftverk Voss kommune Hordaland fylke Voss 30.12.08 Innhald 1. Innleiing... 2 2. Alternativ utbyggingsløysing... 3 3. Alternativ vegløysing... 6 4. Anleggsdrift Ørevikelvi...

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 4. kvartal 2015 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 201004592-6 Arkiv: 312

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Formannskapets innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Formannskapets innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/1081 Sakstittel: SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BYGGE FOSSAN KRAFTVERK I GRATANGEN KOMMUNE - HØRING Formannskapets innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden].

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden]. AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3.... ] [4....] (heretter kalt Falleierne ) og [ ] Energiverk (heretter kalt Energiverket ) (Falleierne og Energiverket i fellesskap kalt Partene ) om leie av fallrettigheter

Detaljer

Snåasen tjïelte/snåsa kommune

Snåasen tjïelte/snåsa kommune Snåasen tjïelte/snåsa kommune Arkiv: S11 Arkivsaksnr.: 17/3584 Saksbehandler: Per Gjellan Dato: 14.06.2017 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Snåsa formannskap 13.06.2017 118/17 Vedlagte dokumenter:

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 1. kvartal 2016 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 2. kvartal 2017 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE. Søknad om planendring

BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE. Søknad om planendring BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE Søknad om planendring August 2017 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 22. august 2017 Søknad om planendring for bygging av Bergselvi

Detaljer

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS Fosen Nett AS Emil Schanches gate 8 7160 BJUGN Vår dato: 26.02.2015 Vår ref.: 201406766-5 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2014 Deres ref.: K. Bulling Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Fosen

Detaljer

Meddelte vassdragskonsesjoner

Meddelte vassdragskonsesjoner Vedlegg til St.prp. nr. 1, 2005-2006, Energi- og vassdragsforvaltning Meddelte vassdragskonsesjoner Tillatelser meddelt i 2004 Vedlegg til St.prp. nr. 1, 2005-2006, Energi- og vassdragsforvaltning Meddelte

Detaljer

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41.

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41. scanergy nformasjon om planlagt utbygging av Vindøla kraftverk i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke 41. Norges Småkraftverk AS Kort om søker Norges Småkraftverk AS er datterselskap av Scanergy,

Detaljer

III Olje- og energidepartementets vurdering

III Olje- og energidepartementets vurdering III Olje- og energidepartementets vurdering 1. Innledning Tverrelva Kraft AS har søkt om tillatelse til bygging og drift av Tverrelva kraftverk og regulering av Mannsvatnet med 1 m. Byggingen av Tverrelva

Detaljer

Aktiv vassdragsdrift sett fra en regulants ståsted. Torbjørn Østdahl Glommens og Laagens Brukseierforening

Aktiv vassdragsdrift sett fra en regulants ståsted. Torbjørn Østdahl Glommens og Laagens Brukseierforening Aktiv vassdragsdrift sett fra en regulants ståsted Torbjørn Østdahl Glommens og Laagens Brukseierforening Innhold Brukseierforeningenes rolle i vassdragene Reguleringenes verdi Trusler mot reguleringene

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 3. kvartal 2017 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Spørsmål kan rettes til Seksjon for ressurs og kraftproduksjon i NVE, v/fredrik Arnesen (tlf ) eller Seming Skau (tlf ).

Spørsmål kan rettes til Seksjon for ressurs og kraftproduksjon i NVE, v/fredrik Arnesen (tlf ) eller Seming Skau (tlf ). Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 4. kvartal 2016 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Desember 2012 1 Bakgrunn Etter sluttbefaringen av Sivertelva den 11. oktober 2011 ønsker Blåfall AS ut i fra miljøhensyn å søke om en endring

Detaljer

Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris. Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund

Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris. Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund Kort om konsesjonskraftordningen Konsesjonærs lovmessige plikt til å avstå en nærmere bestemt

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

SAMARBEID MED PRIVATE FALLRETTSEIERE (GRUNNEIERE) OM UTBYGGING AV VANNFALL UNDERLAGT KONSESJONSPLIKT ETTER INDUSTRIKONSESJONSLOVEN

SAMARBEID MED PRIVATE FALLRETTSEIERE (GRUNNEIERE) OM UTBYGGING AV VANNFALL UNDERLAGT KONSESJONSPLIKT ETTER INDUSTRIKONSESJONSLOVEN NOTAT Til Fallrettsforumet Fra Advokatfirmaet Thommessen Dato 1. oktober 2009 Ansvarlig advokat Jens F Naas-Bibow SAMARBEID MED PRIVATE FALLRETTSEIERE (GRUNNEIERE) OM UTBYGGING AV VANNFALL UNDERLAGT KONSESJONSPLIKT

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kultur- og miljøutvalet 11.03.2014 008/14 Formannskapet 13.03.2014 026/14 Kommunestyret 24.03.2014 009/14 Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 2. kvartal 2013 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED) og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon og konsesjonsfritak

Detaljer

Kommunenes forhold til energiverkene

Kommunenes forhold til energiverkene NOTAT Dato: 06.02.14 Kommunenes forhold til energiverkene Til Fra Fylkesmannen i Oppland Gunner Myhren 1. Konsesjonsrettslige forhold 1.1 Konsesjonslover De viktigste lovene i denne sammenheng er industrikonsesjonsloven

Detaljer

AVTALE mellom Norges Statsbaner AS Ruter AS Enkelte fylkeskommune Vedrørende eierskap i Interoperabilitetstjenester AS

AVTALE mellom Norges Statsbaner AS Ruter AS Enkelte fylkeskommune Vedrørende eierskap i Interoperabilitetstjenester AS AVTALE mellom Norges Statsbaner AS Ruter AS og Enkelte fylkeskommune Vedrørende eierskap i Interoperabilitetstjenester AS 4675627/4 1 INNHOLD Side 1 BAKGRUNN FOR AVTALEN... 43 2 VEDTEKTER... 43 3 FINANSIERING

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Revisjon av konsesjonsvilkår Rune Flatby, NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat. Revisjon av konsesjonsvilkår Rune Flatby, NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Revisjon av konsesjonsvilkår Rune Flatby, NVE Fornyelse av konsesjoner revisjoner Fornyelse Konsesjonen har løpt ut Konsesjonsmyndigheten står fritt til å vurdere

Detaljer

OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL HØYESTERETTS AVGJØRELSE OM KRAFTVERKET I MURADALEN 15. SEPTEMBER 2009

OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL HØYESTERETTS AVGJØRELSE OM KRAFTVERKET I MURADALEN 15. SEPTEMBER 2009 NOTAT Til Fallrettsforumets medlemmer Fra Advokatfirmaet Thommessen Dato 29. april 2009 Ansvarlig advokat Jens F Naas-Bibow OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL HØYESTERETTS AVGJØRELSE OM KRAFTVERKET I MURADALEN

Detaljer

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g Fjellkraft AS. n o c m c o n s u l t i n g Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk Fjellkraft Fjellkraft AS Postboks 7033 St. Olavs plass 0130 Oslo NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

Eiere og organisering av kraftsektoren

Eiere og organisering av kraftsektoren Eiere og organisering av kraftsektoren Eiere og selskapsformer Organisering og restrukturering i kraftsektoren Selskaper innen ulike virksomhetsområder Statnett SF Regnskapsmessige nøkkeltall for kraftselskapene

Detaljer

Det reviderte rundskrivet gjøres gjeldende fra 1.januar 2012.Vi ber fylkesmennene oversende dette brevet samt rundskrivet til berørte kommuner.

Det reviderte rundskrivet gjøres gjeldende fra 1.januar 2012.Vi ber fylkesmennene oversende dette brevet samt rundskrivet til berørte kommuner. ITylkeynanti.pr Snit3tiott Fjordane DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTF1MENT 0 1 NOV 2011 pr kt Imlit -1 I henhold til adresseliste S11-.. L Wrt \-3. sk ti(l. Deres ref Vår ref Dato 11/538-3KRT

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 3. kvartal 2016 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

Småkraft prosessen. Olav Osvoll 23 Mars 2010 Vadheim

Småkraft prosessen. Olav Osvoll 23 Mars 2010 Vadheim Småkraft prosessen Olav Osvoll 23 Mars 2010 Vadheim Utvikling av eit småkraft projekt Forprosjekt Organisering av rettar og selskap Konsesjonssøknad eller melding Konsesjon? Finansiering Sal av kraft Planlegging

Detaljer

KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE

KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE Søknad om konsesjon.kommentarer til justeringer etter høringsrunden. Høgseterelva kraftverk 1 NVE Konsesjons og tilsynsavdelingen Postboks 5091

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Nedbørsfeltene

Detaljer

Veileder for utforming av søknad om omorganisering og fornyelse

Veileder for utforming av søknad om omorganisering og fornyelse Veileder for utforming av søknad om omorganisering og fornyelse Sist revidert 30.01.2013. Kapittel 5.1 oppdatert 19.01.2015. Innhold 1. Innledning... 3 2. Tidsbegrensede konsesjoner utløper... 3 3. Omorganiseringer...

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Ny vannkraft Konsesjonskraft, regelverk Rune Flatby EU ambisiøse klimamål 2020 fornybarandel 20 % Fornybarmål for 2030 nylig vedtatt, fornybarandel 27 % 2050 CO2 utslippene

Detaljer

Søknad om planendring for eksisterande reguleringsanlegg i Lærdalsvassdraget.

Søknad om planendring for eksisterande reguleringsanlegg i Lærdalsvassdraget. Norges Vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Att.: Magne Geir Verlo Deres ref.: Vår ref.: Dato: Dagfinn Bentås 13. februar 2006 for eksisterande reguleringsanlegg i Lærdalsvassdraget.

Detaljer

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn Skjåk Energi KF Moavegen 28 A 2690 SKJÅK Vår dato: 21.12.2016 Vår ref.: 201606662-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 06.12.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Tordis Brandsar 22959160/ gaj@nve.no Skjåk

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Konsesjoner, revisjoner og fornyelse Rune Flatby, NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat. Konsesjoner, revisjoner og fornyelse Rune Flatby, NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjoner, revisjoner og fornyelse Rune Flatby, NVE Fornyelse av konsesjoner revisjoner Fornyelse Konsesjonen har løpt ut Konsesjonsmyndigheten står fritt til å

Detaljer

Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk

Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk Odda kommune i Hordaland Konsesjonssøknad Side i av i Småkraft AS Solheimsveien 15 Postboks 7050 5020 Bergen Tel.: 55 12 73 20 Faks: 55 12 73 21 Arne.namdal@smaakraft.no

Detaljer

NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN ANLEGGS- KONSESJON. Lov av 19. juni 1969 nr VII om bygging og drift av elektriske anlegg. Jnr.

NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN ANLEGGS- KONSESJON. Lov av 19. juni 1969 nr VII om bygging og drift av elektriske anlegg. Jnr. 111',' ARMIKOP1 kic.f3 :2-0-7- I NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN gienpart sendt Fylkesmsrmen ET distr.» NT3» EE» T3ledirektoratet /» 12). ANLEGGS- p:1) g 01(" A 10 KONSESJON Lov av 19. juni 1969

Detaljer

Skagerak Energi. TOKE-MAGASINETI DRANGEDAL. Søknad om endring av mantivreringsreglement

Skagerak Energi. TOKE-MAGASINETI DRANGEDAL. Søknad om endring av mantivreringsreglement Skagerak Energi NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstua 0301 OSLO POSTAORESSL SkagarakKraft AS Postbaks80 3904 Porigrunn Stargi 159 b 3915 Poragrunn SENTRAI RORD 35 93 50 00

Detaljer

- Eiere og selskapsformer - Organisering og restrukturering av kraftsektoren - Selskaper innen ulike virksomhetsområder - Statnett SF -

- Eiere og selskapsformer - Organisering og restrukturering av kraftsektoren - Selskaper innen ulike virksomhetsområder - Statnett SF - 5 Eiere og organisering av kraftsektoren - Eiere og selskapsformer - Organisering og restrukturering av kraftsektoren - Selskaper innen ulike virksomhetsområder - Statnett SF - Regnskapsmessige nøkkeltall

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

Anleggskonsesjon. Vegusdal Kraftverk AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: <30 år fra konsesjonsdato> Ref:

Anleggskonsesjon. Vegusdal Kraftverk AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: <30 år fra konsesjonsdato> Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Vegusdal Kraftverk AS Organisasjonsnummer: 977 359 805 Merknad [ØA1]: Fyll ut Dato: Varighet: Ref: 201406345-7 Kommuner: Birkenes og Evje og Hornnes

Detaljer

A V T A L E. Mellom. Statkraft SF. Grunneierne ved Holandsfjorden/Holandsfjorden grendelag. vedrørende. Svartisen kraftverk

A V T A L E. Mellom. Statkraft SF. Grunneierne ved Holandsfjorden/Holandsfjorden grendelag. vedrørende. Svartisen kraftverk A V T A L E Mellom Statkraft SF og Grunneierne ved Holandsfjorden/Holandsfjorden grendelag vedrørende Svartisen kraftverk INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 4 2. AVTALENS RAMME... 4 3. UTBETALINGER...

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

MOTTATT 15 SEPT. 2010

MOTTATT 15 SEPT. 2010 Eii. Norges vassdrags- og MOTTATT energidirektorat 15 SEPT. 2010 NAMDALSEID KOMMUNE Adresseliste Vår dato: 1 3 SEPT 2010 Vår ref.: NVE 200802426-5 ki/elfa Arkiv: 312 /138.3Z Saksbehandler: Deres dato.

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 2. kvartal 2016 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 2836/08 Løpenr.10016/08 Ark.nr. U01 &00. Saksbehandler: Hanne Thingstadberget UTKAST TIL ENDRING AV INDUSTRIKONSESJONSLOVEN OG VASSDRAGSREGULERINGSLOVEN - HØRINGSUTTALELSE Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER SMÅKRAFT OG KONSESJONSBEHANDLING SEMINAR 25.- 26.4.2007 TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER (og litt til ) Kjell Erik Stensby NVE Alternativer hvilket nivå? Hva trenger vi/ønsker vi i en konsesjonssøknad

Detaljer

Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til

Detaljer

Fortiden vår er også fremtiden vår. Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år

Fortiden vår er også fremtiden vår. Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år Fortiden vår er også fremtiden vår Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år Historien Arendals Vasdrags Brugseierforening ble dannet 4. oktober 1907 av fosseiere med planer om større reguleringer. Vassdragslovgivningen

Detaljer

Evaluering av energiloven Disponering av vannmagasinene. Høring i OED 13. november 2007 LVK Børre Rønningen Caroline Lund Stein Erik Stinessen

Evaluering av energiloven Disponering av vannmagasinene. Høring i OED 13. november 2007 LVK Børre Rønningen Caroline Lund Stein Erik Stinessen Evaluering av energiloven Disponering av vannmagasinene Høring i OED 13. november 2007 LVK Børre Rønningen Caroline Lund Stein Erik Stinessen Produsentenes driftsvilkår Vilkårene for driften av magasinene

Detaljer

REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR ALTEVASSREGULERINGA MED TILHØRENDE TILLEGGSKONSESJONER. Kommunestyret 26. april 2006

REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR ALTEVASSREGULERINGA MED TILHØRENDE TILLEGGSKONSESJONER. Kommunestyret 26. april 2006 REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR ALTEVASSREGULERINGA MED TILHØRENDE TILLEGGSKONSESJONER Kommunestyret 26. april 2006 Hva er en revisjonssak? OED Ot prp nr 50 1991-92 side 46: Den alminnelige revisjon er

Detaljer

Noregs vassdrags- og energidirektorat

Noregs vassdrags- og energidirektorat Noregs vassdrags- og energidirektorat Vassdragskonsesjonar Verkemiddel - miljøtiltak Siss-May Edvardsen NVE Region Vest NVE sine ansvarsområde - vassmiljø Ivareta miljøomsyn gjennom konsesjons- og revisjonshandsaming

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsavgift - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsavgift - enkeltvedtak Hafslund Nett AS 0247 OSLO Vår dato: 27.05.2005 Vår ref.: NVE 200500260-4 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 20.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på anleggsbidrag

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE KRAFTUTBYGGING I FJELNA

AVTALE VEDRØRENDE KRAFTUTBYGGING I FJELNA Std #2 Konfidensielt AVTALE VEDRØRENDE KRAFTUTBYGGING I FJELNA mellom Som-eier Hans Schei Som eier av Gnr. 133, bnr. 2 -Sem eieraw6nr.----1-35;-bnr-aeg-6- - Srrri avgnr. 33;-bn1 -ToneBrekken-Hammerrffil-

Detaljer

Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00. Tittel Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 11/803 NVE si innstilling for bygging av Leikanger kraftverk - merknader frå Leikanger

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr MULTEK-utvalet 04.02.2016 023/16 MULTEK-utvalet 09.02.2016 038/16 Kommunestyret 22.02.2016 025/16 Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

SAKSUTSKRIFT. Fylkesrådet i Nord-Trøndelag. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17

SAKSUTSKRIFT. Fylkesrådet i Nord-Trøndelag. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 07.02.2017 15/17 Høring - Forslag til endringer i vannressursloven og jordlova - Fylkeskommunens uttalelse

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS).

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS). Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS). Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske

Detaljer

Førstehands prosjektorientering for salg av kraftaksjer i MUSKENSENTER ENERGI AS

Førstehands prosjektorientering for salg av kraftaksjer i MUSKENSENTER ENERGI AS Dato; 2016-04-20 Prosjekt Nr. 1 Førstehands prosjektorientering for salg av kraftaksjer i MUSKENSENTER ENERGI AS Kapital for finansiering av prosjektutvikling - søknad om konsesjon - for L A P P L A N

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfafisfond).

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Vedlegg 6. Storelva kraftverk i Talvik i Alta Kommune Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer

Eiere og organisering av kraftsektoren

Eiere og organisering av kraftsektoren Foto: Vassdragsmuseet LABRO Formannskap og byggekomite på befaring, Gravfoss kraftverk 1903 5 Eiere og organisering av kraftsektoren 5.1 Eiere og selskapsformer 5.1.1 Eiere Etableringen av et fritt kraftmarked

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

NOTAT TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER. Fallrettsforumet. Advokatfirmaet Thommessen. Dato 2. juli 2009

NOTAT TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER. Fallrettsforumet. Advokatfirmaet Thommessen. Dato 2. juli 2009 NOTAT Til Fra Fallrettsforumet Advokatfirmaet Thommessen Dato 2. juli 2009 TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER 1 INNLEDNING I det følgende vil vi for det første gjennomgå de generelle kravene til tinglysing av

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.11.2014 Varighet: 13.11.2044 Ref: 201405376-4 Kommune: Lærdal Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

5: Organisering og eierskap i kraftsektorent 71. Organisering og eierskap i kraftsektoren

5: Organisering og eierskap i kraftsektorent 71. Organisering og eierskap i kraftsektoren 4: 5: Organisering og eierskap i kraftsektorent 71 5: Organisering og eierskap i kraftsektoren 72 : Fakta 2008 : Energi og vannressurser i Norge 5.1 Organisering og restrukturering i kraftsektoren Norsk

Detaljer

Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land

Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land A DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Statnett SF Postboks 5192 Majorstuen 0302 OSLO Deres ref Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land Det vises til Olje- og energidepartementets

Detaljer

Anleggskonsesjon for Kvidalselva, Væla og Grytnes kraftverk. Oversendelse av tillatelser.

Anleggskonsesjon for Kvidalselva, Væla og Grytnes kraftverk. Oversendelse av tillatelser. Clemens Kraft AS Fridtjof Nansens plass 6 0160 OSLO Vår dato: 14.04.2016 Vår ref.: 201601213-1 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Lars Hagvaag Seim 22959874/lhs@nve.no Anleggskonsesjon for

Detaljer

Oversendelse av klage på avslag om bygging av Vatland kraftverk i Kvinesdal kommune i Vest-Agder av

Oversendelse av klage på avslag om bygging av Vatland kraftverk i Kvinesdal kommune i Vest-Agder av Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 22.04.2015 Vår ref.: 201301067-53 Arkiv: 312 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Birgitte M W Kjelsberg Oversendelse av klage på avslag

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag om endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsereguleringsloven.

Høringsuttalelse til forslag om endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsereguleringsloven. BKK AS Olje- og energidepartementet Postboks 8848 Dep. 0033 OSLO DATO OLJE- OG Ei je 2 MÅ Deres ref.: Vår ref.: 10717217 Dato: 28.04.2008 Høringsuttalelse til forslag om endringer i industrikonsesjonsloven

Detaljer

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden].

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden]. AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3.... ] [4....] (heretter kalt Falleierne ) og [Lillekraft] AS (heretter kalt [Lillekraft] ) (Falleierne og [Lillekraft] i fellesskap kalt Partene ) om leie av fallrettigheter

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Dato: 1.9.2015 Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Kart

Detaljer

Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris. Kjell Erik Stensby, NVE

Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris. Kjell Erik Stensby, NVE Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris Kjell Erik Stensby, NVE Fornybardirektivet En brøk Produksjon av fornybar energi (varme + el) Samlet sluttforbruk av energi

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk. Skjemaet skal sikre

Detaljer

Fjernvarmekonsesjon. Fortum Oslo Varme AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Fjernvarmekonsesjon. Fortum Oslo Varme AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Fjernvarmekonsesjon Meddelt: Fortum Oslo Varme AS Organisasjonsnummer: 977296919 Dato: 13.10.2017 Varighet: 01.01.2026 Ref.: 200905872-102 Kommune: Oslo og Oppegård Fylke: Oslo og Akershus Side 2 I medhold

Detaljer

Vassdragsdrift og miljøforhold Utfordrende problemstillinger for Skjerkaprosjektet i Åseral kommune

Vassdragsdrift og miljøforhold Utfordrende problemstillinger for Skjerkaprosjektet i Åseral kommune Vassdragsdrift og miljøforhold 2008 Utfordrende problemstillinger for Skjerkaprosjektet i Åseral kommune Skjerkaprosjektet utfordrende problemstillinger Revisjon av konsesjonsvilkår Revurdering av dammer,

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA Aksjonærene i Powel ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling ONSDAG 16. DESEMBER 2009 KL. 10:00 hos Powel ASA, Klæbuvn. 194, Trondheim.

Detaljer