Meddelte vassdragskonsesjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meddelte vassdragskonsesjoner"

Transkript

1 Vedlegg til St.prp. nr. 1, , Energi- og vassdragsforvaltning Meddelte vassdragskonsesjoner Tillatelser meddelt i 2003

2

3

4 Innholdsfortegnelse 1. Orkla ASA. Konsesjon etter industrikonsesjonsloven 36. Olje- og energidepartementets samtykke 8. januar Kgl. res Buskerud Kraftproduksjon AS, Modum Kraftproduksjon KF, Øvre Eiker Energi AS og Hellefoss Kraft AS. Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd. Olje- og energidepartementets samtykke 9. januar Oslo Kommune Holding AS. Konsesjon for er ver v av aksjer i Hafslund ASA. Olje- og energidepartementets samtykke 9. januar Kgl. res Energi E2 AS. Konsesjon for erver v av aksjer i Salten Kraftsamband AS. Olje- og energidepartementets samtykke 22. januar Kgl. res Narvik Energi AS. Konsesjon for erverv av aksjer i Salten Kraftsamband AS. Olje- og energidepartementets samtykke 22. januar Kgl. res Norsk Hydro Produksjon AS. Konsesjon for er verv av aksjer i Salten Kraft Produksjon AS. Olje- og energidepartementets samtykke 28. januar Kgl. res Salten Kraftsamband AS. Sundsfjord Kraftlag IS ANS - overføring av andeler fra Norsk Hydro Produksjon AS til Salten Kraft Produksjon AS. Søknad om unntak fra konsesjonsplikt etter industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd. Olje- og energidepartementets samtykke 28. januar Sundsfjord Kraftlag IS ANS (SK). Endring av konsesjonsvilkår. Olje- og energidepartementets samtykke 28. januar Kgl. res , kgl. res , kgl. res Trondheim Energiverk Kraft AS. Endring av manøvreringsreglementet for Nesjøen i Neavass draget, Tydal kommune i Sør-Trøndelag. Olje- og energidepartementets samtykke 3. februar Kgl. res , kgl. res Ytre Kandal Kraft AS. Tillatelse til bygging av Neselva kraftverk i Breimsvassdraget, Gloppen kommune, Sogn og Fjordane. Kongelig resolusjon av 7. februar Sagevikelv Kraft AS. Søknad om konsesjon for bygging av Sagevikelv kraftverk i Gaular og Fjaler kommuner i Sogn og Fjordane. Kongelig resolusjon av 7. februar Oppland Energi AS. Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett i forbindelse med erverv av samtlige aksjer i Storbrofoss Holding AS. Olje- og energidepartementets samtykke 10. februar Otteraaens Brugseierforenin.g Søknad om tidsubegrensede reguleringskonsesjoner i Otravassdraget. Olje- og energidepartementets samtykke 10. februar Kgl. res , kgl. res Buskerud Kraftproduksjon AS. Endring av konsesjonsvilkår. Olje- og energidepartementets samtykke 10. februar Kgl. res , kgl. res Hope Sameige. Konsesjon for bygging av Brekkefossen kraftverk i Hopselva, Gloppen kom mune i Sogn og Fjordane. Kongelig resolusjon 14. februar Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS (BKK AS). Unntak fra konsesjonsplikt og for kjøpsrett i forbindelse med er ver v av samtlige aksjer i Herlandsfoss Kraftverk AS. Olje- og energidepartementets samtykke 20. februar Orkla ASA. Konsesjon etter industrikonsesjonsloven 36. Olje- og energidepartementets samtykke 21. februar Kgl. res Dalane energi IKS. Tillatelse til planendring for nye Lindland kraftverk i Barstadvassdraget i Sokndal kommune, Rogaland. Kongelig resolusjon av 21. februar. Kgl. res

5 19. Buskerud Kraftproduksjon AS. Konsesjon iht. industrikonsesjonsloven 36 for er verv av 49 prosent av aksjene i Hadeland Energi AS ved nyemisjon. Olje- og energidepartementets samtykke 24. februar Kgl. res Skagerak Kraft AS. Endring av konsesjonsvilkår. Olje- og energidepartementets samtykke 3. mars Kgl. res , kgl. res Valen Kraftverk AS. Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett ved omdanning av kraftproduk sjonsvirksomheten til aksjeselskap. Olje- og energidepartementets samtykke 11. mars Sunnfjord Energi AS. Endring av konsesjonsvilkår i bruksrettskonsesjonen for Nedre Svultingen. Olje- og energidepartementets samtykke 26. mars Kgl. res , kgl. res , kgl. res , kgl. res , kgl. res VOKKS Kraft AS. Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter industrikonsesjonsloven. Olje- og energidepartementets samtykke 28. mars Dalane energi IKS. Tillatelse til planendring for nye Lindland kraftverk i Barstadvassdraget i Sokndal kommune i Rogaland. Olje- og energidepartementets samtykke 10. april Fortum Forvaltning AS. Konsesjon for er verv av aksjer i Hafslund ASA. Olje- og energidepartementets samtykke 25. april Kgl. res Næring og Energi AS. Overføring av reguleringskonsesjon for Eggevassdraget Breivikbotn kraftverk i Hasvik kommune i Finnmark. Olje- og energidepartementets samtykke 28. april Kgl. res , kgl. res Troms Kraft Produksjon AS. Endring av konsesjonsvilkår i konsesjoner for Skibotn/ Lavkajåkka. Olje- og energidepartementets samtykke 30. april Kgl. res , kgl. res ,. kgl. res Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. Tillatelse til bygging av nytt Follafoss kraftverk og overføring av Brattreitelva til Follavatnet, Verran kommune i Nord-Trøndelag. Kongelig resolusjon av 30. april Kgl. res Indre Hardanger Kraftlag AS. Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter industrikonse sjonsloven 1 fjerde ledd ved omdanning til aksjeselskap. Olje- og energidepartementets samtykke 14. mai Indre Hardanger Kraftlag AS. Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter industrikonse sjonsloven 1 fjerde ledd. Olje- og energidepartementets samtykke 15. mai Namdal Kraftproduksjon AS. Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter industrikonse sjonsloven 1 fjerde ledd. Olje- og energidepartementets samtykke 3. juni E-CO Vannkraft AS. Konsesjon for erverv av aksjer i Oppland Energi AS. Olje- og energidepartementets samtykke 16. juni Kgl. res Fortum Forvaltning AS. Konsesjon for er verv av aksjer i Hafslund ASA. Olje- og energidepartementets samtykke 19. juni Kgl. res Sunnhordland Kraftlag AS. Konsesjon til bygging av Blåfalli kraftverk - Vik i Blådalsvassdraget i Kvinnherad kommune i Hordaland. Kongelig resolusjon av 20. juni Kgl. res , kgl. res , kgl. res , kgl. res , kgl. res , kgl. res , kgl. res , kgl. res , kgl. res , kgl. res , kgl. res Aktieselskabet Saudefaldene. Konsesjon for fortsatt regulering av Storelvvassdraget og videre kraftutbygging i Saudafjellene. Kronprisregentens resolusjon 1. august Kgl. res , kgl. res Nome kommune. Konsesjon iht. industrikonsesjonsloven 36 i forbindelse med fusjon mellom Bø og Sauherad Energi AS og Nome Energi AS (Midt-Telemark Energi AS). Olje- og energidepartementets samtykke 12. august Kgl. res Bø og Sauherad Energi AS. Unntak fra forkjøpsrett og konsesjonsplikt for bruksrett i Bøelva i henhold til industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd. Olje- og energidepartementets samtykke 12. august Grunnåi Kraftverk AS. Tillatelse til bygging av Grunnåi kraftverk i Grunnåivassdraget i Seljord kommune i Telemark. Kongelig resolusjon 15. august Nord-Østerdal kraftlag andelsverk AS. Omgjøring av konsesjon for er verv av andel i kraftverkene i Orkla til å gjelde på ubegrenset tid. Olje- og energidepartementets samtykke 22. august Kgl. res , kgl. res

6 40. AS Eidefoss. Heving av inntaksdam for Eidefossen kraftverk. Kongelig resolusjon 29. august Kgl. res , kgl. res , kgl. res Vegusdal Kraftverk AS. Er ver vstillatelse for vannfall i Hovlandsdalsåna i Evje og Hornnes kommune og Birkenes kommune, Aust-Agder fylke. Kongelig resolusjon 5. september Skien Kraftproduksjon AS og Akershus Kraft AS. Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd ved er verv av fallrettigheter tilknyttet Klosterfoss og Skotfoss kraftverk i Skiensvassdraget. Olje- og energidepartementets samtykke 4. september Industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd ved omorganisering til konsern. Er verv av aksjer i Sydvaranger ASA. Omorganisering av Pasvik Kraft DA til aksjeselskap. Olje- og energidepartementets samtykke 8. september Dalane Kraft AS. Tillatelse til er verv av fallrettigheter og overføring av reguleringskonsesjon i Sokndalsvassdraget, Sokndal kommune i Rogaland. Kongelig resolusjon 3. oktober Kgl. res , kgl. res , kgl. res , kgl. res Otteraaens Brugseierforeninig. Ny reguleringskonsesjon for Byglandsfjorden m.m. i Otravass draget og tillatelse til diverse overføringer til Brokke kraftverk og bygging av Skarg kraftverk. Kongelig resolusjon 3. oktober Kgl. res , kgl. res , kgl. res , kgl. res BKK Produksjon AS. Fastsettelse av nytt manøvreringsreglement for regulering av Øvre Botnavatn i Tyssevassdraget i Osterøy kommune i Hordaland. Kronprinsregentens resolusjon av 10. oktober Kgl. res , kr. res Kobbholm Kraft AS. Tillatelse til planendring for utbygging av Kobbholm kraftverk i Sør-Varanger kommune, Finnmark. Kronprinsregentens resolusjon av 10. oktober Kgl. res VOKKS AS Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøsrett etter industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd. Olje- og energidepartementets samtykke 24. oktober Sogn og Fjordane Energi AS og Sogn og Fjordane Produksjon AS. Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett. Olje- og energidepartementets samtykke 3. november Svartisen Holding AS. Konsesjon for erverv av 100 prosent av aksjene i Eastern Norge Svartisen AS. Kongelig resolusjon av 14. november E-CO Vannkraft as. Tillatelse til bygging av kraftverkene Jordal og Ryssdal i Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Kongelig resolusjon 21. november Boliden AB. Konsesjon etter industrikonsesjonsloven 36 for erverv av aksjer i Outokumpu Norzink AS. Olje- og energideparetementets samtykke 1. desember Kgl. res Mineral Holding Norway AS. Konsesjon etter industrikonsesjonsloven 36 for erverv av aksjer i Outokumpu Norzink AS. Olje- og energidepartementets samtykke 17. desember Kgl. res Statkraft SF. Endring av konsesjonsvilkår for Statkraft SFs reguleringer av Tokke/ Vinjevassdraget og Altevatn. Klage. Kronprinsregentens resolusjon 19. desember Kr. res , kr.res , kgl. res , kgl. res

7 Meddelte vassdragskonsesjoner Nr. 1 og Orkla ASA (Konsesjon etter industrikonsesjonsloven 36) Olje- og energidepartementets samtykke 8. januar Det vises til Deres brev av 25. november 2002, der det søkes om konsesjon i forbindelse med erverv av aksjer i Elkem ASA. Etter ervervet innehar Orkla ASA i følge søknaden aksjer i Elkem ASA, hvilket utgjør en aksjepost på 38,9 prosent av de samlede aksjer i selskapet. Styret i Elkem ASA har samtykket i aksjeervervet ved styrevedtak av 19. desember Ervervet er konsesjonspliktig da Elkem ASA innehar rettigheter som omfattes av lov av 14. desember 1917 nr. 16 (industrikonsesjonsloven) kap. I. I medhold av industrikonsesjonsloven 36 og bemyndigelse gitt ved kgl.res. av 20. desember 1996, gis Orkla ASA konsesjon for erverv av ytterligere aksjer i Elkem ASA, slik at den samlede aksjepost utgjør aksjer i selskapet. En gjør oppmerksom på at det i og med dette vedtak ikke er gjort noen endring i de tidligere meddelte konsesjoner eller tilknyttede vilkår. Buskerud Kraftproduksjon AS, Modum Kraftproduksjon KF, Øvre Eiker Energi AS og Hellefoss Kraft AS (Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd) Olje- og energidepartementets samtykke 9. januar Det vises til Deres søknad av 4. oktober 2002 på vegne av Buskerud Kraftproduksjon AS (BKP), Modum Kraftproduksjon KF (MKP), Øvre Eiker Energi AS (ØEE) og Hellefoss Kraft AS (HK) vedrørende ovenstående. I Det søkes om unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett i forbindelse med at BKP, MKP og ØEE erverver 100 prosent av aksjene i HK. Søknaden gjelder fallrettigheter som utnyttes i Hellefoss kraftverk i Drammensvassdraget. Aksjeervervet skjer etter en forutgående innbyrdes overenskomst mellom BKP, MKP og ØEE og selskapene erverver henholdsvis 33,4 prosent, 33,3 prosent og 33,3 prosent av aksjene i HK. Aksjervervet innebærer en overføring av fallrettigheter som er konsesjonspliktig etter industrikonsesjonsloven kap. I. II Olje- og energidepartementet finner at ervervet er i tråd med de retningslinjer som er trukket opp i Ot.prp. nr. 31 ( ) i forbindelse med fritak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd. Olje- og energidepartementet skal gjennom industrikonsesjonsloven sikre nasjonal styring og kontroll i forvaltningen av vannkraften. Departementet er oppmerksom på at fremtidige salg av aksjer i selskaper som har fått unntak i medhold av industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd kan føre til at eierforholdene ikke lenger blir i samsvar med de forhold som lå til grunn da unntaket ble gitt. Ved slike unntak etter industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd vil det bli satt som vilkår at samtlige fremtidige aksjeoverdragelser i selskapene skal meldes til konsesjonsmyndighetene. Olje- og energidepartementet forbeholder seg samtidig retten til, ved enhver fremtidig overdragelse av aksjer, å konsesjonsbehandle overdragelse av de rettigheter selskapene har fått fritatt fra konsesjonsbehandling. I den grad selskapene har fallrettigheter som ikke tidligere har vært konsesjonsbehandlet, forbeholder departementet seg samtidig retten til å gjøre gjeldende statlig forkjøpsrett etter industrikonsesjonsloven 6 nr. 1 ved enhver fremtidig aksjeoverdragelse. Med hjemmel i lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom mv. 1 fjerde ledd, gis det fritak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett ved BKP, MKP og ØEEs erverv av 100 prosent av aksjene i HK som omsøkt. Det gjøres oppmerksom på at det ved dette vedtak settes vilkår om at enhver fremtidig aksjeoverdragelse i HK, BKP, MKP og ØEE skal meldes til konsesjonsmyndighetene. Departementet forbeholder seg samtidig retten til, ved enhver overdragelse av aksjer i HK, BKP, MKP og ØEE å konsesjonsbehandle de rettigheter som selskapene ved dette vedtak har fått unntatt fra konsesjonsbehandling etter industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd. I den grad selskapene har fallrettigheter som tidligere ikke har vært konsesjonsbehandlet, forbeholder departementet seg samtidig retten til å gjøre gjeldende statlig forkjøpsrett etter industrikonsesjonsloven 6 nr. 1 ved enhver fremtidig aksjeoverdragelse i selskapene. Nyemisjon av aksjer i HK, BKP, MKP og ØEE vil bli behandlet på samme måte som aksjeoverdragelse i forhold til de vilkår som departementet har satt i forbindelse med aksjeoverdragelse i selskapene. Departementet ber om at konsesjonsdata oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat slik at konsesjonsregistrene blir ajourført.

8 8 Nr. 3, 4 og 5 Meddelte vassdragskonsesjoner Oslo Kommune Holding AS (Konsesjon for erverv av aksjer i Hafslund ASA) Olje- og energidepartementets samtykke 9. januar Det vises til Deres brev av 16. september 2002 hvor De på vegne av Oslo Kommune Holding AS (OKH) søker om konsesjon for erverv av A-aksjer og B-aksjer i Hafslund ASA. OKH vil totalt eie 18,6 % av aksjene i Hafslund ASA. Gjennom A-aksjene vil OKH disponere 23,4 % av stemmene i Hafslund ASA. En viser videre til Deres brev av 26. november 2002 vedlagt kopi av styrevedtak i Hafslund ASA av 3. oktober hvor det samtykkes i overføringen av aksjene. I følge søknaden er OKH et aksjeselskap som er 100 % eiet av Oslo kommune og som ble registrert i Foretaksregisteret 31. august OKH ble stiftet fordi eneaksjonæren i E-Co Energi AS, Oslo kommune ønsket å skille ut dette selskapets aksjer i Hafslund ASA til et eget selskap. Hafslund ASA innehar rettigheter som omfattes av lov av 14. desember 1917 nr. 16 (industrikonsesjonsloven) kapittel I. Overdragelsen av aksjene i Hafslund ASA til OKH er derfor konsesjonspliktig etter industrikonsesjonsloven 36. I medhold av industrikonsesjonsloven 36 og bemyndigelse gitt ved kgl.res. av 20. desember 1996 gis OKH konsesjon for overføring av nevnte aksjepost i Hafslund ASA. Det settes ingen særskilte vilkår for konsesjonen. Det gjøres oppmerksom på at dette vedtaket ikke medfører noen endringer i tidligere meddelte konsesjoner med tilknyttede vilkår. Energi E2 AS (Konsesjon for erverv av aksjer i Salten Kraftsamband AS) Olje- og energidepartementets samtykke 22. januar Det vises til Deres brev av 17. desember 2002 der De på vegne av det danske energiselskapet Energi E2 AS søker om konsesjon for erverv av til sammen aksjer i Salten Kraftsamband AS (SKS). Det erverves aksjer fra A/S Sulitjelma Gruber og aksjer fra Meløy Energi AS. Ervervene utgjør til sammen 16,28 prosent av aksjene i SKS. Samtidig har Narvik Energi AS inngått avtale med Sørfold kommune om erverv av aksjer i SKS. Dette ervervet utgjør 2,30 prosent av aksjene i SKS. I de ovennevnte avtaler forutsettes det at gjennomføringen av selskapenes erverv skjer samtidig. De omtalte aksjeerverv vil medføre at Energi E2 AS og Narvik Energi AS samlet vil få over 25 prosent av stemmene i SKS. I søknaden av 17. desember 2002 opplyses det for øvrig at aksjekapitalen i SKS er besluttet nedsatt ved innløsning av SKS` egne aksjer. Etter denne kapitalnedsettelsen vil Energi E2 AS og Narvik Energi AS samlet inneha 20,63 prosent av aksjene i SKS. Energi E2 AS` erverv er konsesjonspliktig fordi SKS innehar rettigheter som omfattes av lov av 14. desember 1917 nr. 16 kap. I (industrikonsesjonsloven). Styret i SKS har ved styrevedtak av 4. november 2002 samtykket i overdragelsen av aksjene. I medhold av industrikonsesjonsloven 36 og bemyndigelse gitt ved kgl.res. av 20. desember 1996, gis Energi E2 AS konsesjon for erverv av til sammen aksjer i SKS. Det settes ingen særskilte vilkår for konsesjonen. En gjør oppmerksom på at dette vedtak ikke medfører noen endringer i tidligere meddelte konsesjoner med tilknyttede vilkår. Departementet gjør oppmerksom på at det for tiden er på høring et lovendringsforslag basert på et eiernøytralt hjemfallsinstitutt. Dette innebærer blant annet at det legges opp til at konsesjoner meddelt på ubegrenset tid for erverv av eiendomsrett til vannfall og for vassdragsreguleringer skal omgjøres til tidsbegrensede konsesjoner med hjemfall til staten 75 år fra lovendringstidspunktet. 5 Narvik Energi AS (Konsesjon for erverv av aksjer i Salten Kraftsamband AS) Olje- og energidepartementets samtykke 22. januar Det vises til Deres brev av 17. desember 2002 der De på vegne av Narvik Energi AS søker om konsesjon for erverv av aksjer i Salten Kraftsamband AS (SKS) fra Sørfold kommune. Ervervet utgjør 2,30 prosent av aksjene i SKS. Samtidig har det danske energiselskapet Energi E2 AS inngått avtaler med A/S Sulitjelma Gruber og Meløy Energi AS hvor selskapet erverver til sammen aksjer i SKS. Disse ervervene utgjør 16,28 prosent av aksjene i SKS. I de ovennevnte avtaler forutsettes det at gjennomføringen av selskapenes erverv skjer samtidig. De omtalte aksjeerverv vil medføre at Narvik Energi AS og Energi E2 AS samlet vil få over 25 prosent av stemmene i SKS. I søknaden av 17. desember 2002 opplyses det for øvrig at aksjekapitalen i SKS er besluttet nedsatt ved innløsning av SKS` egne aksjer. Etter denne kapitalnedsettelsen vil Narvik Energi AS og Energi E2 AS samlet inneha 20,63 prosent av aksjene i SKS. Narvik Energi AS` erverv er konsesjonspliktig fordi SKS innehar rettigheter som omfattes av lov av

9 Meddelte vassdragskonsesjoner Nr. 5, 6 og desember 1917 nr. 16 kap. I (industrikonsesjonsloven). Styret i SKS har ved styrevedtak av 4. november 2002 samtykket i overdragelsen av aksjene. I medhold av industrikonsesjonsloven 36 og bemyndigelse gitt ved kgl.res. av 20. desember 1996, gis Narvik Energi AS konsesjon for erverv av aksjer i SKS. Det settes ingen særskilte vilkår for konsesjonen. En gjør oppmerksom på at dette vedtak ikke medfører noen endringer i tidligere meddelte konsesjoner med tilknyttede vilkår. Departementet gjør oppmerksom på at det for tiden er på høring et lovendringsforslag basert på et eiernøytralt hjemfallsinstitutt. Dette innebærer blant annet at det legges opp til at konsesjoner meddelt på ubegrenset tid for erverv av eiendomsrett til vannfall og for vassdragsreguleringer skal omgjøres til tidsbegrensede konsesjoner med hjemfall til staten 75 år fra lovendringstidspunktet. 6 Norsk Hydro Produksjon AS (Konsesjon for erverv av aksjer i Salten Kraft Produksjon AS) Olje- og energidepartementets samtykke 28. januar Det vises til Deres søknad av 14. oktober 2002 der De på vegne av Norsk Hydro Produksjon AS (NHP) søker om konsesjon for erverv av 20,33 prosent av aksjene i Salten Kraft Produksjon AS (SKP) ved en rettet emisjon. Ervervet gjennomføres i forbindelse med konserndannelse i Salten Kraftsamband AS (SKS) og overdragelse av NHPs andeler i Sundsfjord Kraftlag IS ANS til SKP mot vederlag i nye aksjer i SKP. NHPs erverv er konsesjonspliktig fordi SKP innehar rettigheter som omfattes av lov av 14. desember 1917 nr. 16 kap. I (industrikonsesjonsloven). Styret i SKS har gjennom inngåelse av emisjonsavtale mellom NHP og SKS av 10. oktober 2002 samtykket i overdragelsen av aksjene. I medhold av industrikonsesjonsloven 36 og bemyndigelse gitt ved kgl.res. av 20. desember 1996, gis NHP konsesjon for erverv av 20,33 prosent av aksjene i SKP. Det settes ingen særskilte vilkår for konsesjonen. En gjør oppmerksom på at dette vedtak ikke medfører noen endringer i tidligere meddelte konsesjoner med tilknyttede vilkår. 7 Salten Kraftsamband AS (Sundsfjord Kraftlag IS ANS - overføring av andeler fra Norsk Hydro Produksjon AS til Salten Kraft Produksjon AS. Søknad om unntak fra konsesjonsplikt etter industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd) Olje- og energidepartementets samtykke 28. januar Det vises til Deres søknad av 14. oktober 2002 på vegne av Salten Kraftsamband AS (SKS) vedrørende ovenstående. Videre vises det til Deres brev av 13. november I Det søkes om unntak fra konsesjonsplikt i forbindelse med konserndannelse i SKS og overdragelse av Norsk Hydro Produksjon AS (NHP) sine andeler i Sundsfjord Kraftlag IS ANS (SK) til Salten Kraft Produksjon AS (SKP). Konserndannelsen gjennomføres ved fisjon av SKS slik at selskapets nettvirksomhet, omsetningsvirksomhet og entreprenørvirksomhet skilles ut i egne selskaper. Tilbake i SKS, som endrer navn til Salten Kraft Produksjon AS, blir kun produksjonsvirksomheten liggende. Før gjennomføringen av fisjonen etableres det et nytt morselskap, Salten Kraft AS (SKAS), som etter fisjonen vil eie alle aksjene i de operative selskapene. Det utføres deretter en rettet emisjon i SKP mot NHP der NHP setter sine eierinteresser i SK inn i SKP mot vederlag i nye aksjer i SKP. Verdiene i SK blir etter dette i sin helhet innlemmet i SKP. SKP vil etter emisjonen mot NHP være eiet med 79,67 prosent av Salten Kraft AS og med 20,33 prosent av NHP. Overdragelsen av aksjene i SKS til SKAS og SKP sitt erverv av de resterende andeler i SK innebærer en overføring av fallrettigheter som er konsesjonspliktig etter industrikonsesjonsloven kap. I. II Olje- og energidepartementet finner at de omsøkte ervervene er i tråd med de retningslinjer som er trukket opp i Ot.prp. nr. 31 ( ) i forbindelse med fritak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd. Olje- og energidepartementet skal gjennom industrikonsesjonsloven sikre nasjonal styring og kontroll i forvaltningen av vannkraften. Departementet er oppmerksom på at fremtidige salg av aksjer i selskaper som har fått unntak i medhold av industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd kan føre til at eierforholdene ikke lenger blir i samsvar med de forhold som lå til grunn da unntaket ble gitt. Ved slike unntak etter industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd vil det bli satt som vilkår at samtlige fremtidige aksjeoverdragelser i selskapene skal

10 10 Meddelte vassdragskonsesjoner 2003 Nr. 7 og 8 meldes til konsesjonsmyndighetene. Olje- og energidepartementet forbeholder seg samtidig retten til, ved enhver fremtidig overdragelse av aksjer, å konsesjonsbehandle overdragelse av de rettigheter selskapene har fått fritatt fra konsesjonsbehandling. I den grad selskapene har fallrettigheter som ikke tidligere har vært konsesjonsbehandlet, forbeholder departementet seg samtidig retten til å gjøre gjeldende statlig forkjøpsrett etter industrikonsesjonsloven 6 nr. 1 ved enhver fremtidig aksjeoverdragelse. For de konsederte fall forbeholder staten seg å gjøre statlig forkjøpsrett gjeldende etter industrikonsesjonsloven 4 første ledd dersom en aksjeoverdragelse medfører at vilkårene for tidsubegrenset konsesjon ikke lenger er til stede. Med hjemmel i lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom mv. 1 fjerde ledd, gis det fritak fra konsesjonsplikt ved SKAS sitt erverv av samtlige aksjer i SKS som omsøkt. Det gis også fritak fra konsesjonsplikt for SKPs erverv av de resterende andeler i SK. Reguleringstillatelser tilknyttet de aktuelle vannfall overdras i uendret form. Det gjøres oppmerksom på at det ved dette vedtak settes vilkår om at enhver fremtidig aksjeoverdragelse i SKP og SKAS skal meldes til konsesjonsmyndighetene. Departementet forbeholder seg samtidig retten til, ved enhver overdragelse av aksjer i SKP og SKAS, å konsesjonsbehandle de rettigheter som selskapene ved dette vedtak har fått unntatt fra konsesjonsbehandling etter industrikonsesjonsloven 1 fjerde ledd. I den grad selskapene har fallrettigheter som tidligere ikke har vært konsesjonsbehandlet, forbeholder departementet seg samtidig retten til å gjøre gjeldende statlig forkjøpsrett etter industrikonsesjonsloven 6 nr. 1 ved enhver fremtidig aksjeoverdragelse i selskapene. For de konsederte fall forbeholder staten seg retten til å gjøre statlig forkjøpsrett gjeldende etter industrikonsesjonsloven 4 første ledd dersom en aksjeoverdragelse medfører at vilkårene for tidsubegrenset konsesjon ikke lenger er til stede. Nyemisjon av aksjer i SKP og SKAS vil bli behandlet på samme måte som aksjeoverdragelse i forhold til de vilkår som departementet har satt i forbindelse med aksjeoverdragelse i selskapene. Departementet ber om at konsesjonsdata oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat slik at konsesjonsregistrene blir ajourført. 8 Sundsfjord Kraftlag IS ANS (SK) (Endring av konsesjonsvilkår) Olje- og energidepartementets samtykke 28. januar Det vises til søknad av Oversikt Saken gjelder søknad fra Sundsfjord Kraftlag IS ANS (SK) om endring av vilkår i tillatelser gitt for Sundsfjord kraftverk, Forså kraftverk og Langvann kraftverk. Samtlige kraftverk ligger i Sundsfjordvassdraget i Gildeskål kommune i Nordland. Søknaden gjelder endring av ervervs- og reguleringskonsesjoner fra tidsbegrenset til ubegrenset tid. Grunnlaget for søknaden er endring av eiersammensetning som oppfyller kravene til offentlig eierskap, jf. industrikonsesjonsloven 4 og vassdragsreguleringsloven 10 nr Søknaden Søknaden av lyder som følger: " 1. Innledning 1.1 Sundsfjord Kraftlag IS ANS (SK) eier og driver tre kraftverk i Sundsfjordvassdraget i Gildeskål kommune, henholdsvis Sundsfjord kraftverk, Forså kraftverk og Langvann kraftverk. Middelproduksjon er på ca. 580 GWh. SK eies med 60,3 % av Norsk Hydro Produksjon AS (Hydro) og av Salten Kraftsamband AS (SKS) med 39,7 %. Det knytter seg følgende konsesjoner til kraftverkene: Kgl.res vedrørende tillatelse til erverv og regulering av Forsåga mv. Kgl.res vedrørende tillatelse til å erverve fallrettigheter Næveråga og til å overføre Arstadelva mv. Kgl res vedrørende tillatelse til å erverve bruksrett til fall i Sundfjordselva. 1.2 SKS er et vertikalt integrert energiselskap som eies av kommuner og energiselskaper. Den offentlige eierandel er over 80 %, og selskapet har en egenproduksjon på omkring GWh. Kraftverkene er i hovedsak beliggende i Sulitjelma-vassdraget i Fauske kommune, men selskapet har også Oldereid kraftverk i Skjerstad kommune. 1.3 Med utgangspunkt i samarbeidet mellom Hydro og SKS gjennom SK har disse parter inngått rammeavtale som inneholder en konserndannelse av SKS hvor produksjonen samles i datterselskapet Salten Kraft Produksjon AS, og deretter en rettet emisjon i Salten Kraft Produksjon AS mot Hydro. Hydro setter inn i Salten Kraft Produksjon AS sine eierinteresser i SK

11 Meddelte vassdragskonsesjoner Nr. 8 mot vederlag i nye aksjer i Salten Kraft Produksjon AS. Verdiene i SK blir da i sin helhet innlemmet i Salten Kraft Produksjon AS. Salten Kraft Produksjon AS (tidligere SKS) vil etter emisjonen mot Hydro være eiet med 79,67 % av Salten Kraft AS (eiet av dagens aksjeeiere i SKS) og med 20,33 % av Hydro, med forbehold for mindre justering som følge av avsluttende verdivurdering. Transaksjonene er betinget av at konsesjonsmyndighetene gir nødvendig unntak fra konsesjonsplikt for transaksjonene, samtykke til endring av konsesjonsvilkår for så vidt angår kraftverkene i Sundsfjord og konsesjon for erverv av aksjer. 2. Konserndannelse i SKS. Søknad om unntak fra ervervsplikt ved dannelse av nytt morselskap, industrikonsesjonslovens 1 fjerde ledd. Konserndannelsen vil bli gjennomført ved at det i første omgang blir besluttet fisjon av SKS, hvorved selskapets nettvirksomhet, omsetningsvirksomhet og entreprenørvirksomhet skilles ut i egne selskaper. Tilbake i SKS, som endrer navn til Salten Kraft Produksjon AS, blir da liggende kun produksjonsvirksomheten. Før gjennomføring av fisjonen etableres et nytt morselskap som etter fisjonen vil eie aksjene i de operative selskapene. Det nye morselskapet, Salten Kraft AS, blir 100 % eier av SKS, som etter fisjonen endrer navn til Salten Kraft Produksjon AS. Salten Kraft AS vil ha nøyaktig samme eierforhold som SKS i dag har. Morselskapet vil få vedtekter lik vedtektene i dagens SKS, mens Salten Kraft Produksjon AS vil få vedtekter som i hovedsak følger aksjelovens hovedregler. Produksjonsselskapet vil dermed få vedtekter som er mer tilpasset de utfordringer kraftbransjen i dag har. Det søkes om unntak fra konsesjonsplikt for overdragelsen av aksjene i SKS til Salten Kraft AS, jf. industrikonsesjonslovens 1 fjerde ledd. 3. Overdragelse av Hydros andeler i Sundsfjord Kraftlag IS ANS til Salten Kraft Produksjon AS. Søknad om unntak fra konsesjonsplikt, industrikonsesjonslovens 1 fjerde ledd. Søknad om overføring av reguleringskonsesjon. Som vederlag for overdragelse av Hydros andeler i SK til Salten Kraft Produksjon vil Hydro motta aksjer i Salten Kraft Produksjon AS. SK blir deretter oppløst som en følge av at alle andelene i selskapet er samlet på en hånd. Kraftverkene i Sundsfjord har til nå vært drevet uavhengig av deltagernes øvrige kraftproduksjon. Etter Salten Kraft Produksjon AS overtagelse av kraftverkene vil disse bli drevet sammen med de øvrige kraftverk eiet av Salten Kraft Produksjon AS. SKS og Hydro legger til grunn at transaksjonen vil bidra til en bedre utnyttelse av kraftressursene i området, mer rasjonell drift og et mer utfordrende faglig miljø for de ansatte. I tilknytning til unntak fra ervervskonsesjon søkes om at reguleringskonsesjonen blir overført til Salten Kraft Produksjon AS på uforandrede vilkår. 4. Norsk Hydro Produksjon AS. Søknad om konsesjon for erverv av aksjer i SKS/Salten Kraft Produksjon AS, industrikonsesjonsloven 6. Det søkes om konsesjon for Hydros erverv av aksjer i SKS/Salten Kraft Produksjon AS. Hydros eierandel i Salten Kraft Produksjon AS vil i henhold til emisjonsavtalen utgjøre 20,33 % etter emisjonen, men kan bli justert i tilknytning til endelig verdivurdering. Så snart forholdet er avklart vil departementet bli orientert om endelig eierandel. 5. Sundsfjord kraftverk, Forså kraftverk og Langvann kraftverk. Søknad om endring av konsesjonsvilkår. SKS har tidsubegrensede konsesjoner for sine kraftverk. Etter konserndannelse i SKS og transaksjonen med Hydro vil SKS/Salten Kraft Produksjon AS eie også kraftverkene i Sundsfjord. Etter ervervs- og reguleringskonsesjonen av pkt. 18, jf. pkt. 17, har konsesjonen en varighet på 60 år fra med vilkår om hjemfall til staten. Med Salten Kraft Produksjon AS som eier av kraftverkene vil kraftverkene være eiet av et offentlig selskap som kan gis konsesjon på ubegrenset tid, jf. vassdragsreguleringslovens 10 nr. 2 og industrikonsesjonslovens 4. Med henvisning til industrikonsesjonslovens 27 og vassdragsreguleringslovens 10 nr. 3 annet ledd søkes om endring av konsesjonsvilkårenes pkt. 17 og 18, slik at konsesjonen blir gitt på ubegrenset tid uten hjemfallsklausul. 6. Fremdrift Rammeavtalen mellom SKS og Hydro ble godkjent av styret i SKS og av Hydro 10. oktober Rammeavtalen er betinget av at generalforsamlingen i SKS gir sin tilslutning gjennom beslutning om konserndannelse, at konsesjonsmyndigheten gjør de vedtak det er bedt om i dette brev og at Finansdepartementet gir skattelempe knyttet til konserndannelsen i SKS og emisjonen i Salten Kraft Produksjon. Generalforsamlingen i SKS vil behandle konserndannelsen 4. november Så snart nødvendig vedtak er gjort av Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet, vil konserndannelsen og emisjonen bli gjennomført. Vi ber om at saksbehandlingen vedrørende unntak fra konsesjonsplikt i medhold av industrikonsesjonslovens 1 fjerde ledd, samt overføring av reguleringskonsesjon blir igangsatt så snart som mulig, selv om den endelige

12 12 Meddelte vassdragskonsesjoner 2003 Nr. 8 godkjenning fra generalforsamlingen i SKS først vil foreligge 4. november Utskrift av generalforsamlingsprotokollen vil bli sendt departementet umiddelbart deretter. Vi er innforstått med at saksbehandlingen vedrørende endring av konsesjonsvilkårene for kraftverkene i Sundsfjord samt konsesjon for Hydros erverv av aksjer utstår til de øvrige konsesjonsspørsmål er behandlet. 3. Olje- og energidepartementets merknader Det er søkt om endring av konsesjonsvilkår, som vil medføre endring av konsesjonene fra å være tidsbegrenset til å gjelde på ubegrenset tid. Ved Olje- og energidepartementets vedtak av ble det gitt unntak for konsesjonsplikt etter av industrikonsesjonsloven 1, 4. ledd for transaksjonene beskrevet i søknaden. Konsesjonene meddelt kraftverkene i Sundsfjord inneholder tillatelse til erverv av fallrettigheter samt til å foreta vassdragsreguleringer. Hjemmel for behandling av foreliggende endringssøknad er industrikonsesjonsloven 27 og vassdragsreguleringsloven 10 nr. 3 annet ledd. Myndighet til å endre vilkår etter industrikonsesjonsloven 27 og vassdragsreguleringsloven 10 nr. 3 annet ledd var tidligere tillagt Kongen. Ved kongelig resolusjon 25. august 2000 ble Olje- og energidepartementet delegert fullmakt til å endre konsesjonsvilkår i medhold av ovennevnte bestemmelser. Etter industrikonsesjonsloven 4, 1., jf. 3. ledd kan ervervskonsesjon gis på ubegrenset tid dersom selskapet er minst 2/3 offentlig eid. Det samme gjelder for reguleringskonsesjoner, jf. vassdragsreguleringsloven 10 nr. 2 første ledd. En forutsetning i begge bestemmelser er at kraften hovedsaklig nyttes til alminnelig kraftforsyning, og at hensynet til allmenne interesser ikke taler imot. Salten Kraft Produksjon AS er et selskap som vil være mer enn 2/3 offentlig eiet, jf. den oversikt over eierfordelingen som er referert i søknaden. Olje- og energidepartementet finner at vilkårene i industrikonsesjonsloven 4, 1., jf. 3. ledd, og vassdragsreguleringsloven 10 nr. 2 første ledd er oppfylt. Konsesjonene kan derfor endres til å gjelde på ubegrenset tid. Som en følge av ovennevnte, gjøres nedenstående endringer i de tre nevnte konsesjoner: 1). Det gjøres følgende endringer i tillatelsen gitt I/S Sundsfjords Kraftlag ved kgl.res. 4. juli 1958 til erverv og regulering av Forsåga og regulering og overføring av Sundsfjordelv: Betingelsenes post 18 og post 19 bortfaller. Nåværende post 20 blir ny post 18, og første ledd, 1. setning får følgende nye ordlyd: "Konsesjonen gis på ubegrenset tid." Departementet bemerker at en endring av konsesjonsvilkår fra tidsbegrensning til ubegrenset tid ikke innebærer noen innskrenkning i departementets adgang til å revidere tidligere gitte konsesjoner, jf. lov om endringer i vassdragsreguleringsloven mfl. 19. juni 1992 nr. 62 VI. nr. 3. Denne bestemmelsen innebærer at konsesjonen kan revideres 50 år etter konsesjonstidspunktet. Ny post 18 annet ledd skal lyde: "Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til revisjon etter 50 år regnet fra 4. juli Dersom vilkårene blir revidert har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjonen innen 3 måneder etter at han har fått underretning om de reviderte vilkår." Nåværende post 20 annet ledd blir ny post 18 tredje ledd. Nåværende post 21 blir ny post 19 osv. 2). Det gjøres følgende endringer i tillatelsen gitt I/S Sundsfjord Kraftlag ved kgl.res. av 9. juni 1961 til å erverve fallrettigheter i Næveråga og til å regulere og overføre Arstadelva mv.: Betingelsenes post 17 og post 19 bortfaller. Nåværende post 18 blir ny post 17. Ny post 17 første ledd i betingelsene skal lyde: "Konsesjonen gis på ubegrenset tid." Departementet bemerker at en endring av konsesjonsvilkår fra tidsbegrensning til ubegrenset tid ikke innebærer noen innskrenkning i departementets adgang til å revidere tidligere gitte konsesjoner, jf. lov om endringer i vassdragsreguleringsloven mfl. 19. juni 1992 nr. 62 VI. nr. 3. Denne bestemmelsen innebærer at konsesjonen kan revideres 50 år etter konsesjonstidspunktet. Ny post 17 annet ledd i betingelsene skal lyde: "Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til revisjon etter 50 år regnet fra 4. juli Dersom vilkårene blir revidert har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjonen innen 3 måneder etter at han har fått underretning om de reviderte vilkår." Nåværende post 18 annet ledd blir ny post 17 tredje ledd. Nåværende post 18 tredje ledd bortfaller. Nåværende post 18 fjerde ledd blir ny post 17 fjerde ledd. Nåværende post 20 blir ny post 18 osv. 3). Det gjøres følgende endringer i tillatelsen gitt I/S Sundsfjord Kraftlag ved kgl.res. av 26. au

13 Meddelte vassdragskonsesjoner Nr. 8 og 9 9 gust 1977 til å erverve bruksrett til fall i Sundsfjordelv i Gildeskål: Betingelsenes post 2 første ledd gis følgende nye ordlyd: "Konsesjonen gis på ubegrenset tid, men begrenset til leieavtalens varighet." Departementet bemerker at en endring av konsesjonsvilkår fra tidsbegrensning til ubegrenset tid ikke innebærer noen innskrenkning i departementets adgang til å revidere tidligere gitte konsesjoner, jf. lov om endringer i vassdragsreguleringsloven mfl. 19. juni 1992 nr. 62 VI. nr. 3. Denne bestemmelsen innebærer at konsesjonen kan revideres 50 år etter konsesjonstidspunktet. Ny post 2 annet ledd i betingelsene skal lyde: "Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til revisjon etter 50 år regnet fra 26. august Dersom vilkårene blir revidert har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjonen innen 3 måneder etter at han har fått underretning om de reviderte vilkår." Post 2 fjerde og femte ledd bortfaller. Nåværende post 2 annet og tredje ledd blir nye tredje og fjerde ledd. Trondheim Energiverk Kraft AS (Endring av manøvreringsreglementet for Nesjøen i Neavassdraget, Tydal kommune i Sør-Trøndelag) Olje- og energidepartementets samtykke 3. februar Innledning Trondheim Energiverk Kraft AS har i brev av søkt om endring av manøvreringsreglementet for Nesjøen i Neavassdraget i Tydal kommune fastsatt ved kongelig resolusjon av 23. august 1968 og senere endring Søknaden og NVEs innstilling NVE har forberedt saken for departementet. I NVEs innstilling av heter det: "NVE har mottatt følgende brev fra Trondheim Energiverk Kraft AS (TEV), datert : "Vi viser til manøvreringsreglementet for ytterligere regulering i Øvre Nea fastsatt ved kgl.res. av 23. august 1968 og brev av fra Industridepartementet. Fra reglementets pkt. 3 gjengis: I løpet av et reguleringsår regnet fra en vårfloms begynnelse til neste, kan det ikke tappes mer fra Nesjø enn 90 % av normalt årstilløp, såfremt vasstanden derved underskrider kote 723. I de nevnte 90 % er inkludert den andel av fløtningsvann og øvrig sommervannføring som ellers kunne vært magasinert pr. 1. okt. Normaltilløpet til Nesjø ansettes inntil videre til 786 mill. m³ pr. år. På vår anmodning har NVE v/inger Karin Engen beregnet normalvannføring for nedbørfeltet ned til målestasjon Nesjø dam. I følge beregningene er normaltilløpet 26,3 m³/sek som tilsvarer 829 Mm³/år. Så vidt vi kan forstå åpner manøvreringsreglementet for at normaltilløpet fastsettes ut fra de til enhver tid best tilgjengelige tilsigsdata. Dagens datagrunnlag viser at normaltilløpet er noe høyere enn tidligere antakelser. Vi ber derfor om tillatelse til å benytte 829 Mm³/år som normaltilløp ved disponering av Nesjøen. En justering av normaltilløpet vil ikke endre intensjonen i manøvreringsreglementet om at Nesjøen i normale og vannrike år skal holde et høyt vannstandsnivå. Justeringen vil imidlertid medføre at magasinet i vannfattige år kan utnyttes i en slik grad som forutsatt i konsesjonen. Ovennevnte justering vil medføre at restmagasinet i Nea-Nidelva kommende vårflomstart kan reduseres med ca. 60 GWh. Dette er imidlertid avhengig av at produksjonen økes tidlig i vinterperioden. Vi anmoder derfor om at vår henvendelse blir raskt behandlet." NVEs merknader Søknaden gjelder en endring av hva som skal regnes som normaltilsig til Nesjøen. NVE har ikke funnet grunn til å sende denne saken på høring. Nesjøen er regulert mellom kote 729,00 (HRV) og kote 706,00 (LRV), dvs. en reguleringshøyde på 23 m. Utnyttelsen av Nesjømagasinet er delt i to deler, en tilnærmet restriksjonfri del, mellom HRV og kote 723, og en del med begrensning, mellom kote 723 og LRV. I manøvreringsreglementets post 3 heter det bl.a.: "I løpet av et reguleringsår, regnet fra en vårfloms begynnelse til neste, kan det ikke tappes mer fra Nesjø enn 90 prosent av normalt årstilløp, såfremt vasstanden derved underskrider kote 723." I vår forståelse av denne posten ligger at 90 % av normalt årstilløp, som i reglementet er fastsatt til 786 mill. m³, kan disponeres fritt, bortsett fra at det ikke skal foretas tapping av vann fra Nesjøen fra vårflommens begynnelse og frem til 1. oktober så lenge vannstanden er under kote 728, jf. reglementets post 2. Det betyr at inntil 707,4 mill. m³ kan tappes ut av fra Nesjø dam i løpet av et reguleringsår, selv om dette betyr at en får lavere vannstand enn kote

14 14 Meddelte vassdragskonsesjoner 2003 Nr De siste 78,6 mill. m³ kan ikke tappes når vannstanden er lavere enn kote 723. Grunnen til at det er satt en grense ved kote 723 er at en ville sikre en rimelig oppfylling av Nesjøen i de fleste år, og derved redusere de skader og ulemper som en fullstendig nedtapping innebærer. Magasinvolumet i Nesjøen er på 625 mill. m³. Normalt innebærer begrensningen på maksimalt 90 % uttapping i forhold til normalt årsavløp, at en ikke kommer under kote 723 på grunn av lokaltilsig i tappeperioden. I år med lite tilsig vil derimot kraftproduksjonen i Nea kraftverk hovedsakelig skje med magasinert vann fra Nesjøen og det ovenforliggende magasinet Sylsjøen, og magasinet kan bli tappet helt ut. Selv om det i år har vært lite tilsig til Nesjøen har ikke regulanten klart å utnytte magasinet fullt ut. Det skyldes bl.a. at Sylsjøen inngår i totaltilsiget til Nesjøen. Sylsjømagasinet, sammen med noe lokaltilsig gjør at regulanten ikke kan utnytte hele Neamagasinet uten å bryte begrensningen på 90 %. NVE benytter normalperioden ved nye hydrologiske beregninger. Når det i manøvreringsreglementet er uttalt at normaltilsiget inntil videre fastsettes til 786 mill. m³, er det etter NVEs syn anledning til å kunne endre dette tallet når nye tilsigsforhold tilsier dette. Det bør samtidig være en viss forutsigbarhet i reglementet, men å endre tilsigstallet til den tilsigsperioden vi nå benytter, synes rimelig. Dette vil ikke bryte med intensjonen i reglementet om å sikre god oppfylling av Nesjøen i vannrike år, samtidig som Trondheim Energiverk Kraft AS kan benytte en større del av magasinvolumet i tørre år. For perioden har NVE beregnet årlig normaltilsig til 829 mill. m³. Dette er en økning på 43 mill. m³ i forhold til det fastsatte normaltilløp. For inneværende år betyr det at TEV kan utnytte en større del av reguleringsmagasinet i Nesjøen. Det vil gi en økning i produksjon i kraftverkene i Nea/ Nidelva på ca. 60 GWh, hvis de kan produsere ut fra de nye tilsigstallene fra tidlig i vinterperioden. Vi anbefaler derfor at post 3, 3. avsnitt i manøvreringsreglementet for Nea dam, fastsatt ved kgl. res. av , med tillegg av , endres til følgende ordlyd: I løpet av et reguleringsår, regnet fra en vårfloms begynnelse til neste, kan det ikke tappes mere fra Nesjø enn 90 pst. Av normalt årstilløp, såfremt vasstanden derved underskrider kote 723. I de nevnte 90 pst. er inkludert den andel av fløtingsvatn og øvrig sommertapping som ellers kunne ha vært magasinert pr. 1. oktober. Normaltilløpet til Nesjø ansettes inntil videre til 829 mill. m³ pr. år. Vi gjør oppmerksom på at på grunn av begrenset slukeevne i kraftverket er det nødvendig med en rask behandling for at magasinvolumet kan utnyttes i år." 3. Olje- og energidepartementets bemerkninger Søknaden gjelder endring av hva som skal anses som Nesjøens normaltilløp etter manøvreringsreglementet post 3 tredje ledd. Normaltilløpet er i dag fastsatt til 786 mill. m³ pr. år. Ved bruk av den normalperiode NVE i dag benytter for hydrologiske beregninger, er det normale årstilløpet for Nesjøen beregnet til 829 mill. m³ pr. år. I manøvreringsreglementet heter det at "normaltilløpet til Nesjø ansettes inntil videre til 786 mill. m³ pr. år". Olje- og energidepartementet anser at reglementet gir uttrykk for at fastsettelsen av det normale årstilløp kan være gjenstand for korreksjon når det i ettertid viser seg at normaltilløpet faktisk er endret. En endring vil bidra til en bedre utnyttelse av magasinet ved at en mer korrekt normalperiode legges til grunn, og vil i år kunne gi en økt produksjon på 60 GWh for kraftverkene i Nea/Nidelva. Olje- og energidepartementet kan ikke se at hensynet til allmenne interesser i vassdraget taler mot at reglementet endres ettersom endringen ikke vil bryte med intensjonen i reglementet om å sikre god oppfylling av Nesjøen i vannrike år. Av den grunn gjør heller ikke endringen av normaltilsiget basert på tilsigsperioden som nå benyttes det nødvendig med høring av saken. Departementet slutter seg for øvrig til NVEs bemerkninger. Kompetansen til å endre vilkår fastsatt for reguleringskonsesjoner tilligger i utgangspunktet Kongen, jf. vassdragsreguleringsloven 10 nr. 3. Ved kongelig resolusjon av er kompetansen delegert Olje- og energidepartementet. I medhold av vassdragsreguleringsloven 10 nr. 3 annet ledd endres manøvreringsreglementet gitt ved kgl.res. av 23. august 1968 for Nesjøen i Neavassdraget i Tydal kommune. Post 3 tredje ledd skal heretter lyde: "I løpet av et reguleringsår, regnet fra en vårfloms begynnelse til neste, kan det ikke tappes mer fra Nesjø enn 90 pst. av normalt årstilløp, såfremt vasstanden derved underskrider kote 723. I de nevnte 90 pst. er inkludert den andel av fløtingsvatn og øvrig sommertapping som ellers kunne ha vært magasinert pr. 1 oktober. Normaltilløpet til Nesjø ansettes inntil videre til 829 mill. m³ pr. år."

15 Meddelte vassdragskonsesjoner Nr Ytre Kandal Kraft AS (Tillatelse til bygging av Neselva kraftverk i Breimsvassdraget, Gloppen kommune, Sogn og Fjordane) Kongelig resolusjon av 7. februar installert effekt 6-8 MW. Produksjonen vil auke til ca. 40 GWh. Nødvendige opplysningar om utbygginga framgår av den vedlagde utgreiinga. Frå konsesjonssøknaden referer vi : Ytre Kandal Kraft AS er et aksjeselskap eid av de grunneierne som har fallrettigheter i prosjektet. Tiltakshaverne har hovedsakelig jordbruk som hovednæring og formålet med tiltaket er å styrke næringsgrunnlaget og bosettingen. Det søkes om tillatelse etter vannressursloven for bygging av Neselva kraftverk i Breimsvassdraget. NVE mottok følgende søknad fra Ytre Kandal Kraft AS datert : Ytre Kandal Kraft AS søkjer herved om løyve til utbygging av Neselva kraftverk 1. byggesteg i Breimsvassdraget, Gloppen kommune i Sogn og Fjordane etter: Lov om vassdrag og grunnvatn av 24. november 2000 Forureiningslova av 13. mars 1981 Lov om kulturminner nr. 50 av 9. juni 1978 Energilova av 29. juni 1990, nr. 50 Det vert søkt om løyve til fylgjande inngrep: 1. Bygging av inntakskonstruksjon i Neselva kote Legging av nedgravd tilløpsrør frå inntakskonstruksjon til kraftstasjon 3. Bygging av kraftstasjon med installert effekt 3+1 MW og avløp til Breimsvatnet kote 62 Det vert tatt sikte på å inngå minneleg avtale om alle rettar som trengs for å gjennomføre utbygginga, men i tilfelle dette ikkje lukkast, vert det også søkt om ekspropriasjon og forhandstiltredelse etter oreigningslova av 23. oktober På grunn av manglande nettkapasitet i området, er utbygging av Neselva planlagt utbygt i to byggesteg. Ved gjennomføring av 1. byggesteg vil nettkapasiteten bli fullt utnytta. 2. byggesteg vil nytte fallet frå kote 450 til kote 195 i Neselva og er førebels planlagt med 3. Beskrivelse av tiltaket Hovuddata for kraftverket 1. Om søkaren Søkar Ytre Kandal Kraft AS er under stifting står som søkar og vil førestå utbygging og drift av kraftverket. Selskapet er eit privat aksjeselskap eigd av dei grunneigarane som har fallrettar i prosjektet. Ing. Hermod Seim er konsulent for utbygginga. Grunngjeving for tiltaket Dei private grunneigarane som står bak tiltaket har i hovudsak jordbruk som hovudnæring. Lønsemda innen jordbruket er svak og føremålet med tiltaket er å styrke busetting og næringsgrunnlag. 2. Generelt om dagens situasjon Lokalisering Utbyggingsområdet ligg på Nes/Ytre Kandal 10 km aust for Sandane i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane. Vassdraget Breimsvassdraget (087.Z) ligg i kommunane Gloppen og Jølster og er eit av dei største vassdraga i Sogn og Fjordane med eit nedbørfelt på 650 km 2 og medel årsavløp på 45 m 3 /s. Vassdraget er tidlegare utbygt med 5 småkraftverk (Fossheim, Ryssdal, Evebøfoss, Eidsfoss og Trysilfoss). Breimsvatnet er regulert 1,7 m. Neselva er ei mindre sideelv i Breimsvassdraget i Gloppen kommune. Nedbørfeltet er 27 km 2 og ligg på vestsida av Breimsvatnet. Elva har utløp i Breimsvatnet på Nes/Ytre Kandal og medel årsavløp er 2,5 m 3 /s. Den nedre delen av elva er påverka av vegar, kraftlinjer, jord- og skogbruk. Elva er her bratt og renn for det meste i eit trangt gjel slik at den er lite synleg. Data for tilsig 3 MW 1 MW 3+1 MW Nedbørfelt... km 2 26,8 26,8 26,8 Normaltilsig m 3 /s 2,47 2,47 2,47 DATA FOR KRAFTVERK Fallhøgde, brutto... m Slukeevne, maximum... m 3 /s 2,82 0,98 3,80 Slukeevne, minimum... m 3 /s 0,42 0,20 0,20

16 16 Meddelte vassdragskonsesjoner 2003 Nr. 10 Data for tilsig 3 MW 1 MW 3+1 MW Tilløpsrør, diameter... Installert effekt, maximum... Brukstid... Utnyttingsgrad, samla vassmengde... Minstevassføring, sommar... mm kw t % m 3 /s , , ,11 DATA FOR PRODUKSJON Produksjon, vinter I... Produksjon, vinter II... Produksjon, sommar Produksjon, året GWh GWh GWh GWh 0,92 2,49 9,51 12,93 0,31 0,36 2,01 2,68 1,23 2,85 11,52 15,60 DATA FOR ØKONOMI Byggekostnad... Utbyggingspris... Netto noverdi før skatt... Netto noverdi etter skatt... Avkastning etter skatt... Kraftpris... Balansepris... Diskonteringsrente... mill.kr kr/kwh mill.kr mill.kr % øre/kwh øre/kwh % 11,6 0,90 10,8 4,2 11, ,3 7 3,4 1,28 1,2 0,4 8, ,5 7 15,0 0,96 12,0 4,6 10, ,9 7 Teknisk plan Hydrologi og tilsig Neselva har eit høgtliggande nedbørfelt og om lag 17 % er dekka av isbre (Sørsendalsbreen). Dette medfører at ein stor del av avrenninga er konsentrert til sommarhalvåret og vassføringa varierer då i takt med nedbør og temperatur. Vintervassføringa er stabilt låg frå slutten av november til ca. 1. mai. Kraftverket får eit nedslagsfelt på 27 km 2 og normaltilsiget for perioden er berekna til 2,47 m 3 /s som gir eit årstilsig på 78 mill. m 3. Alminneleg lågvassføring er berekna til 110 l/s. Reguleringar Tiltaket medfører ingen reguleringar. Overføringar Tiltaket medfører ingen overføringar frå andre vassdrag. Inntak Det er planlagt eit tradisjonelt overflateinntak med ein damterskel av lausmasser tvers over elveløpet på kote 195. Terskelen får ei lengde på ca. 25 m og største høgde ca. 3 m. Terskelen blir utstyrt med tapperør for slepping av minstevassføring 110 l/s og tappeluke for utspyling av grus og sand som elva fører med seg. Inntaket blir lagt til side for elveløpet og vil bestå av ein liten betongkonstruksjon under bakkenivå med stengeventil og varegrind. Oppstrøms damterskelen blir det gravd ut eit lite inntaksbasseng i elveløpet med areal ca. 0,5 da og djupne 2-3 m. Vassveg Frå inntaket vert driftsvatnet ført i eit 750 m langt tilløpsrør av duktilt støpejern (nedre del) og glasfiberarmert plast (øvre del) med diameter 1000 mm ned til kraftstasjonen. Røret vert lagt i grøft på heile strekninga og overfylt med lausmasser slik at det ikkje vil vere synleg. Rørtraceen ligg i det alt vesentlege på innmark (overflatedyrka). Kraftstasjon Kraftstasjonen er plassert ved utløpet av Neselva og det er planlagt installert to Francisaggregat på 3+1= 4 MW med samla slukeevne 3,8 m 3 / s. Det minste aggregatet vert installert etter at 22 kv-linja mot Skei-Reed er forsterka (utskifting av fjordspenn over Breimsvatnet). Kraftverket vert utført som eit lågspentanlegg med generatorspenning 690 V. Kraftstasjonshuset får eit areal på ca. 70 m 2 og enkel utforming med mønetak og utsjånaden vert tilpassa lokal byggeskikk. Hovudtransformatoren vert plassert inntil kraftstasjonshuset. Vegbygging Det vert bygt korte tilkomstvegar til kraftstasjon og inntak.

17 Meddelte vassdragskonsesjoner Nr. 10 Nettilknyting Kraftverket vert knytta til eksisterande 22 kv linje med ein 300 m lang jordkabel. Gloppen E verk er områdekonsesjonær og vil eige tilknytingskabelen. Nettkapasiteten er i dag om lag 3 MW, men kan aukast ved utskifting av fjordspennet over Breimsvatnet. Fjordspennet må truleg skiftast pga. elde, men det er usikkert når dette vert utført. Byggekostnader Byggekostnaden er berekna til 15,0 mill. kr (0,96 kr/kwh) ekskl. investeringsavgift. Framdriftsplan Byggetida er berekna til 8 mnd. Produksjon Produksjonen er berekna (simulert) for kvar dag i perioden på grunnlag av medel døgntilsig med frådrag for slepping av minstevassføring 110 l/s. 3 MW 3+1 MW Vinter I ( ).. 0,92 GWh 1,23 GWh Vinter II ( ). 2,49 GWh 2,85 GWh Sommar ( ). 9,51 GWh 11,52 GWh Året... 12,93 GWh 15,60 GWh Køyremønster og drift av kraftverket Kraftverket blir kjørt med konstant vasstand i inntaket og vil utnytte tilsiget i elva til ei kvar tid uten noko form for utjamning eller regulering. 4. ALTERNATIVE LØYSINGAR 0-alternativet Ein kjenner ikkje til at det føreligg andre planar for området. Dersom utbygginga av kraftverket ikkje vert gjennomført, vil området i store trekk forbli slik det er i dag. Andre alternativ Neselva er tidlegare planlagt (Veidekke mfl.) utbygt som eit fjellanlegg i eit fall frå kote 450 til Breimsvatnet kote 62, men dette har ein gått bort frå pga. høge byggekostnader. Det finst eit mogeleg reguleringsmagasin (Sørsendalsvatnet) i øvre delen av vassdraget, men dette ligg innenfor grensene i forslaget til Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde. Ytterlegare utbygging 1. byggesteg er tilpassa nettkapasiteten i området slik at energipotensialet blir best mogeleg utnytta innenfor dei avgrensingane som ligg i nettet. Utbygging av 2. byggesteg er foreløpig planlagt med installert effekt 7-8 MW og vil kreve opprusting av nettet, truleg med ny 22 kv linje til Sandane. 2. byggesteg vil nytte fallet i Neselva frå kote 450 til kote 195 og produksjonen vil auke til ca. 44 GWh. 5. FORHOLDET TIL ANDRE PLANAR Samla plan for vassdrag Utbygging av Neselva i eit fall er med i Samla Plan (36903 Kandal) og plassert i kategori I. Den nye aktuelle utbyggingsplanen med utbygging i to fall (to byggesteg) er gitt forenkla handsaming i Samla Plan og klarert for konsesjonsøknad. Verneplanar Dei øvre delene av Neselva ligg innenfor grensene i forslaget til landskapsvernområde for Naustdal-Gjengedal. Kommunale og fylkeskommunale planar I kommunen sin arealplan er området disponert til landbruk, natur- og friluftsområde (LNF). Fylkeskommunen er i ferd med å utarbeide ein fylkesplan for arealbruk. Arealbruk og eigedomstilhøve For å gjennomføre utbygginga vil det vere behov for areal til midlertidige og permanente anlegg. Dei midlertidige anlegga (riggområde, mellomlager, etc.) vil bli levert tilbake når arbeidet er ferdig. Midlertidig arealbehov Permanent arealbehov (daa) (daa) Inntaksområde 2 1 Småskog, beite Tilløpsrør 7 0 Beite, innmark Kraftstasjonsområde 2 0,5 Småskog Dei fallrettane som vert utnytta er i privat eige og det er desse eigarane som førestår utbygginga gjennom selskapet Ytre Kandal Kraft AS. Alle grunneigarar er kontakta og det blir tatt sikte på å inngå minnelege avtaler for leige av fallrettar og grunnareal som trengs for å gjennomføre utbygginga. Fylgjande eigedomar i Gloppen kommune vert berørt: Gnr/ Eigar Bnr 124/1 Anton Kandal, Kandal, 6823 Sandane (2. byggesteg) 124/2 Ove Kandal, Kandal, 6823 Sandane

18 18 Meddelte vassdragskonsesjoner 2003 Nr. 10 Gnr/ Bnr Eigar 124/3 Atle Løvland, Kandal, 6823 Sandane (2. byggesteg) 125/1 Olav Fuglestrand, Kandal, 6823 Sandane 125/2 Marta Næss, Kandal, 6823 Sandane 125/3 Inge Nes, Kandal, 6823 Sandane 6. KONSEKVENSAR SOM TILTAKET MED FØRER Samandrag av fordeler og ulemper Fordelene ved tiltaket er først og fremst av økonomisk karakter og knytta til energiproduksjonen på 15,6 GWh/år. Det lokale næringsgrunnlaget blir styrka og vil bidra til å oppretthalde busetting og anna lokal aktivitet. Det offentlege vil få skatteinntekter slik det framgår i diagrammet under. (dagens skattesystem med overskotskatt, eigedomskatt, grunnrenteskatt og naturressursskatt). Tiltaket vil gje ein mindre sysselsettingseffekt i byggetida og 0,5 årsverk i driftsfasen. Ulempene ved tiltaket er i hovudsak knytta til redusert vassføring på den berørte elvestrekninga. Med unntak for kulturminner, er ulempene vurdert som små negative/ingen i Samla Plan. Konsekvensar for andre interesser Fysiske inngrep Tiltaket medfører fylgjande tekniske anlegg og inngrep: Inntak med nedgravd inntakskonstruksjon av betong og lausmasseterskel med største høgde 3 m og lengde 25 m. Inntaksbasseng med areal ca. 0,5 da. 750 m langt nedgravd tilløpsrør. Kraftstasjonshus med grunnflate ca. 70 m 2 og mønehøgde ca. 6 m. Huset vert tilpassa lokal byggeskikk og utført med utvendig grovt trepanel og torvtak. 300 m lang jordkabel til eksisterande 22 kv linje Endra vassføring Medelvassføringa i Neselva er berekna til 2,5 m 3 /s og alminneleg lågvassføring til 110 l/s. Nedbørsfeltet er høgtliggande og 17 % er dekka av isbre (Sørsendalsbreen). Dette medfører at ein stor del av avrenninga er konsentrert til sommarhalvåret og vassføringa varierer då i takt med nedbør og temperatur. Vintervassføringa er stabilt låg frå slutten av november til ca. 1. mai. Etter utbygging av 1. byggesteg vil medelvassføringa over året bli redusert til 28 % av naturleg vassføring på den berørte elvestrekninga. Flaumvassføringar vert lite påverka av utbygginga. Det er føresett slepping av minstevassføring med 0,11 m 3 /s om sommaren ( ). Sleppinga er planlagt gjennom ein fast opning i inntaksdammen. Kraftverket vil utnytte 72 % av vassføringa ved inntaket og utbygginga vil påverke vassføringa i elva nedanfor inntaket på fylgjande måte: Når vassføringa i elva er mindre enn 0,31 m 3 /s om sommaren og 0,2 m 3 /s om vinteren, vil kraftverket vere ute av drift og vassføringa vert uendra. Når vassføringa i elva om sommaren er i området 0,31-3,92 m 3 /s, vil alt vatnet med unntak av minstevassføringa gå i tilløpsrøret til kraftverket. Når vassføringa i elva om vinteren er i området 0,2-3,92 m 3 /s, vil alt vatnet gå i tilløpsrøret til kraftverket. Når vassføringa ved inntaket er større enn 3,92 m 3 /s, vil den overskytande del av vatnet renne forbi kraftverksinntaket. Kraftverket har ingen reguleringsmagasin og vassføringa i elva oppstrøms inntaket og ned

19 Meddelte vassdragskonsesjoner Nr. 10 strøms kraftstasjonen vert dermed ikkje påverka. Natur og landskap Neselva ligg i midtre fjordstrøk og høyrer naturgeografisk til lauv- og furuskogsregionen på Vestlandet. Den øvre delen av vassdraget er uten inngrep av noko slag og prega av mektige fjell og brear opp til 1572 moh. Frå Kandalstøylen/Nesstøylen 500 moh. til Breimsvatnet har elva eit bratt fall og den er tildels sterkt nedskore og lite synleg i landskapet. Denne delen av vassdraget er skogkledt og noko prega av jordbruk, vegar og kraftlinjer. Dei tekniske inngrepa som utbygginga medfører vert stort sett liggande på innmark og vil ha ubetydelege konsekvensar for natur og landskap. Tur- og friluftsliv Området ved Kandalstøylen/Nesstøylen, Sørsendalen og Ryssdalen er viktige lokalt område for tradisjonelt friluftsliv (turgåing, bærplukking, jakt, fiske). Den nedre delen som vert berørt av utbygginga, vert ikkje nytta i samband med tur- og friluftsliv. Vilt og jakt Det er ein medels stor hjortebestand i området og jakt vert utført av grunneigarane. Det føregår også litt småviltjakt (skogsfugl, rype, hare). Utbygginga får ingen konsekvensar av betydning for vilt og jakt. Fiske Det finst vanleg innlandsaure i vassdraget, men den utnytta elvestrekninga mellom inntaket og kraftstasjonen er bratt og uten interesser i fiskesamanheng. Vassforsyning og resipient To gardsbruk har Neselva som vasskjelde og elva får tilført litt avrenning frå dyrka areal. Ein reknar med at minstevassføringa vil ivareta desse interessene. Kulturminnevern I området er det kjende funn som indikerer gardsbusetting i jernalder og det er mogeleg at ein hellar har vore bebudd i steinalderen. Det er mange nyare kulturminner som er knytta til elva (meieri, kvern, sag, etc.), stølsbruk (Kandalstøylen/Nesstøylen), dyrking (terrasser og rydningsrøyser) og anna verksemd. Ingen kjende kulturminner vert berørt av utbygginga. Ved inntaket og kraftstasjonen er det ingen kulturminner og traceen for tilløpsrøret vert lagt slik at ein unngår konflikt med kulturminner (rydningsrøyser, terrasser). Jord- og skogbruk Med unntak av eit lite avlingstap i samband med bygginga, vert ingen jord- eller skogbruksinteresser berørt. Diverse Det er ikkje forventa at utbygginga får nemnande konsekvensar for andre interesser som flaum- og erosjonsikring, transport, is, vasstemperatur og klima. 7. AVBØTANDE TILTAK Anleggsfasen Det blir lagt vekt på å utføre dei fysiske inngrepa slik at ein unngår skjemmande sår i terrenget. Dyrka mark i traceen for tilløpsrøret vert utbetra og reetablert fullt ut. Eksisterande veganlegg blir delvis utbetra og benytta ved bygging av inntak, tilløpsrør og kraftstasjon. Driftsfasen Det er planlagt slepping av minstevassføring tilsvarande alminneleg lågvassføring (110 l/s) om sommaren i tida 1. mai 30. september. Inntaket vil få beskjeden storleik uten konstruksjonar over bakkenivå. Tilløpsrøret vert nedgravd og vil ikkje vere synleg. Kraftstasjonsbygningen vert tilpassa lokal byggeskikk og utført med torvtak og utvendig trepanel. Høyring og distriktshandsaming Søknaden er kunngjort i ei regional og ei lokal avis, og lagt ut til offentleg gjennomsyn i kommunehuset på Sandane. Søknaden er også oversendt offentlege styresmakter for uttale. NVE har motteke følgjande uttaler: Gloppen : kommune gjorde vedtak i saka Gloppen kommune ved formannskapet viser til rådmannen si saksutgreiing, og har ingen merknad til konsesjonssøknad for Neselva kraftverk 1. byggesteg. Vi refererer rådmannen si vurdering: Rådmannen ser ingen arealbrukskonflikter i høve det omsøkte tiltaket. Det er her snakk om ei skånsam utbygging av ei elv der profileringa i landskapet i liten grad er knytt opp mot naturleg vassføring. Det er grunneigarane som sjølve står som søkjar/utbyggar, slik at dei lokale interessene skulle vere godt ivaretekne. Kommunen har også tidlegare sett positivt på småskalakraftverk, og legg vekt på at terrenginngrepa i samband med slike kraftverk er små. Rådmannen ser positivt på tiltak som kan styrke næringsgrunnlaget på gardsbruka, og

20 20 Meddelte vassdragskonsesjoner 2003 Nr. 10 som heller ikkje har negative konsekvensar i høve jordbruksareal som er i drift. Det er difor heller ingen merknader til tiltaket frå ein jordbruksfagleg ståstad. Rådmannen kan ikkje utifrå søknad og kjennskap til området sjå at tiltaket i vesentleg grad bryt med kommuneplanen sitt formål landbruks-, natur- og friluftsområde. Det er ikkje gjennomført ein lokal høyringsprosess som kan understøtte ei avgjerd om dispensasjon frå kommuneplanen. Kommunen må difor ha høve til å kome attende til dette i samband med byggesakshandsaminga. Fylkesmannen uttaler i brev datert : Landbruksfaglege konsekvensar Konsesjonssøknaden for Neselva kraftverk kjem frå private grunneigarar i Gloppen som har jordbruk som hovudnæring. Tiltaket utnyttar dei naturgjevne ressursane til grunneigarane i området, og har ikkje direkte eller permanente konsekvensar for jord- og skogbruksdrift. Midlertidige konsekvensar for jordbruket i byggeperioden ser ut til å vere godt ivareteke. Fylkesmannen ved landbruksavdelinga har ingen landbruksfaglege innvendingar til konsesjonssøknaden. Miljøfaglege konsekvensar Fylkesmannen ved miljøvernavdelinga har vurdert søknaden i høve til ureiningslova, lov om laksefisk og innlandsfisk og allmenne interesser jf. 8 i vassressurslova. Konsekvensar for landskap, naturmiljø og friluftsliv Nesdalen er ein oppgang til området ved Kandalstøylen/Nesstøylen, Sørsendalen og Ryssdalen som er viktige lokale friluftsområde for tradisjonelt friluftsliv (fotturar, skiturar, bærplukking, jakt og fiske). Området har også verdi som innfallsport til det foreslåtte landskapsvernområdet Naustdal-Gjengedal. Nes/Ytre Kandal innehar elles eit rikt kulturlandskap med gamle kulturmarkstypar, bygningsmiljø og tekniske anlegg. Kulturlandskapet er godt vedlikehalde gjennom aktivt jordbruk og småfehald med sau og geit. For å ta vare på landskap og naturmiljø i området bør utbyggar leggje stor vekt på å utføre dei fysiske inngrepa slik at dei skjemmer minst mogeleg i naturen. Nedre del av elva frå vegen og ned til Breimsvatnet er godt synleg frå brua som kryssar elva. Frå sjølve brua og dersom ein ferdast i båt på Breimsvatnet, vil redusert vassføring kunne forringe opplevingsverdien noko. Elva er elles lite synleg i landskapet der den ligg i eit gjel/forsenking, samt at delar av området langs elva er delvis tilplanta/tilvaksen med skog. Inngrepet vil totalt sett ikkje påverke landskapsbiletet i vesentleg grad. Det største negative inngrepet her vil vere bygging av inntaksdam med ei bredd på ca. 25 m og største høgde ca. 3 m. Vi vil tilrå at det vert nytta mest mogeleg naturstein i/ved inntaksdammen. Området der røyrgata og 22 kv jordkabel skal gravast ned er for det meste innmark og innmarksbeite. Røyrgata og jordkabel må leggjast slik at ein unngår konflikt med kulturminner. Ei minstevassføring vil betre tilhøva for det biologiske mangfaldet, både når det gjeld fisk, fugl, insekter og planteliv. For å ta vare på det biologiske mangfaldet bør det difor sleppast ei vassmengde som minst svarar til alminneleg lågvassføring. Alminneleg lågvassføring bør sleppast gjennom heile året. Konsekvensar for fisk og fiske Den utnytta elvestrekninga mellom inntaket og kraftstasjonen er bratt og botnsubstratet består hovudsakleg av blokk og store steinar. Det finst vanleg innlandsaure i vassdraget, og nedste delen av elva er tilgjengeleg for oppvandring av fisk frå Breimsvatnet. Elvestrekninga har truleg ingen eller marginal verdi som gyte- og oppvekstområde for fisk. Føresett at minstevassføringa vert gjeldande heile året, kan vi akseptere tiltaket utifrå fiskeinteressene. Ureining Vassføringa på den berørte elvestrekninga vert monaleg redusert, men slepping av alminneleg lågvassføring på 110 l/s, samt god restvassføring vil dempe skadeverknadene og sikre elva ei viss sjølvreinsingsevne. Vi ser det som lite sannsynleg at vasskvaliteten vil bli vesentleg endra av omsøkte tiltak. Ut i frå føreliggjande opplysningar vurderer vi tiltaket som lovleg etter ureiningslova. Dersom tiltaket viser seg å føre til ulempe eller skade som ein ikkje er klar over no, kan fylkesmannen vurdera tilhøvet til ureiningslova på nytt, og ev. nekte tiltaket eller setje vilkår til drifta. Tiltakshavar kan vidare bli erstatningspliktig for ev. skader/ulemper som følgjer av tiltaket. Vi føreset at det under ev. anleggsarbeid og/eller i permanente installasjonar/konstruksjonar ikkje vert nytta kjemikaliar eller miljøgifter som gjev korte eller langsiktige negative verknader på vasskjemi, flora og fauna. Samla vurdering Ut i frå føreliggjande opplysningar vurderer vi at verknadene for ureining og innlandsfisk av omsøkte tiltak ikkje er til hinder for etablering i høve til ureiningslova og lov om laksefisk og innlandsfisk. Verknadene for dei allmenne interessene i høve til vassressurslova er små. Vi vil tilrå at det ved inntaket vert sleppt forbi ei vassmengde som minst svarar til alminneleg lågvassføring for å betre det biologiske mangfal

Meddelte vassdragskonsesjoner

Meddelte vassdragskonsesjoner Vedlegg til St.prp. nr. 1, 2006-2007, Energi- og vassdragsforvaltning Meddelte vassdragskonsesjoner Tillatelser meddelt i 2005 Innholdsfortegnelse 1. Statkraft Energi AS. Olje- og energidepartementets

Detaljer

Meddelte vassdragskonsesjoner

Meddelte vassdragskonsesjoner Vedlegg til St.prp. nr. 1, 2007 2008, Energi og vassdragsforvaltning Meddelte vassdragskonsesjoner Tillatelser meddelt i 2006 Innholdsfortegnelse 1. Orkla ASA. Konsesjon ved indirekte er verv av aksjer

Detaljer

VURDERING AV KONSESJONSPLIKT VED OVERFØRING AV EIERSKAPET I NTE TIL KOMMUNENE I NORD-TRØNDELAG

VURDERING AV KONSESJONSPLIKT VED OVERFØRING AV EIERSKAPET I NTE TIL KOMMUNENE I NORD-TRØNDELAG Ansvarlig advokat: Caroline Lund Til: Grong, Inderøy, Lierne, Meråker, Namsskogan, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Verran Fra: Advokatfirmaet Lund & Co DA ved senioradvokat Mari Kjellevold Brygfjeld Dato:

Detaljer

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - S10, TI - &13 16/399 16/3369 Jan Inge Helmersen 12.04.2016 Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi

Detaljer

Revisjon av konsesjonsvilkår

Revisjon av konsesjonsvilkår Revisjon av konsesjonsvilkår Muligheter til på bedre laksens levemiljø Rune Flatby, NVE 1 Fornyelse av konsesjoner revisjoner Fornyelse Konsesjonen har løpt ut Konsesjonsmyndigheten står fritt til å vurdere

Detaljer

Kraftverk i Valldalen

Kraftverk i Valldalen Småkraft AS er et produksjonsselskap som vart etablert i 2002. Fem selskap i Statkraftalliansen eig Småkraft: Skagerak Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi, BKK og Statkraft. Målet til Småkraft er

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Formannskapets innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Formannskapets innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/1081 Sakstittel: SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BYGGE FOSSAN KRAFTVERK I GRATANGEN KOMMUNE - HØRING Formannskapets innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden].

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden]. AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3.... ] [4....] (heretter kalt Falleierne ) og [ ] Energiverk (heretter kalt Energiverket ) (Falleierne og Energiverket i fellesskap kalt Partene ) om leie av fallrettigheter

Detaljer

Meddelte vassdragskonsesjoner

Meddelte vassdragskonsesjoner Vedlegg til St.prp. nr. 1, 2005-2006, Energi- og vassdragsforvaltning Meddelte vassdragskonsesjoner Tillatelser meddelt i 2004 Vedlegg til St.prp. nr. 1, 2005-2006, Energi- og vassdragsforvaltning Meddelte

Detaljer

Aktiv vassdragsdrift sett fra en regulants ståsted. Torbjørn Østdahl Glommens og Laagens Brukseierforening

Aktiv vassdragsdrift sett fra en regulants ståsted. Torbjørn Østdahl Glommens og Laagens Brukseierforening Aktiv vassdragsdrift sett fra en regulants ståsted Torbjørn Østdahl Glommens og Laagens Brukseierforening Innhold Brukseierforeningenes rolle i vassdragene Reguleringenes verdi Trusler mot reguleringene

Detaljer

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41.

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41. scanergy nformasjon om planlagt utbygging av Vindøla kraftverk i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke 41. Norges Småkraftverk AS Kort om søker Norges Småkraftverk AS er datterselskap av Scanergy,

Detaljer

SAMARBEID MED PRIVATE FALLRETTSEIERE (GRUNNEIERE) OM UTBYGGING AV VANNFALL UNDERLAGT KONSESJONSPLIKT ETTER INDUSTRIKONSESJONSLOVEN

SAMARBEID MED PRIVATE FALLRETTSEIERE (GRUNNEIERE) OM UTBYGGING AV VANNFALL UNDERLAGT KONSESJONSPLIKT ETTER INDUSTRIKONSESJONSLOVEN NOTAT Til Fallrettsforumet Fra Advokatfirmaet Thommessen Dato 1. oktober 2009 Ansvarlig advokat Jens F Naas-Bibow SAMARBEID MED PRIVATE FALLRETTSEIERE (GRUNNEIERE) OM UTBYGGING AV VANNFALL UNDERLAGT KONSESJONSPLIKT

Detaljer

Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris. Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund

Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris. Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund Kort om konsesjonskraftordningen Konsesjonærs lovmessige plikt til å avstå en nærmere bestemt

Detaljer

Skagerak Energi. TOKE-MAGASINETI DRANGEDAL. Søknad om endring av mantivreringsreglement

Skagerak Energi. TOKE-MAGASINETI DRANGEDAL. Søknad om endring av mantivreringsreglement Skagerak Energi NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstua 0301 OSLO POSTAORESSL SkagarakKraft AS Postbaks80 3904 Porigrunn Stargi 159 b 3915 Poragrunn SENTRAI RORD 35 93 50 00

Detaljer

Kommunenes forhold til energiverkene

Kommunenes forhold til energiverkene NOTAT Dato: 06.02.14 Kommunenes forhold til energiverkene Til Fra Fylkesmannen i Oppland Gunner Myhren 1. Konsesjonsrettslige forhold 1.1 Konsesjonslover De viktigste lovene i denne sammenheng er industrikonsesjonsloven

Detaljer

Veileder for utforming av søknad om omorganisering og fornyelse

Veileder for utforming av søknad om omorganisering og fornyelse Veileder for utforming av søknad om omorganisering og fornyelse Sist revidert 30.01.2013. Kapittel 5.1 oppdatert 19.01.2015. Innhold 1. Innledning... 3 2. Tidsbegrensede konsesjoner utløper... 3 3. Omorganiseringer...

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Det reviderte rundskrivet gjøres gjeldende fra 1.januar 2012.Vi ber fylkesmennene oversende dette brevet samt rundskrivet til berørte kommuner.

Det reviderte rundskrivet gjøres gjeldende fra 1.januar 2012.Vi ber fylkesmennene oversende dette brevet samt rundskrivet til berørte kommuner. ITylkeynanti.pr Snit3tiott Fjordane DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTF1MENT 0 1 NOV 2011 pr kt Imlit -1 I henhold til adresseliste S11-.. L Wrt \-3. sk ti(l. Deres ref Vår ref Dato 11/538-3KRT

Detaljer

Småkraft prosessen. Olav Osvoll 23 Mars 2010 Vadheim

Småkraft prosessen. Olav Osvoll 23 Mars 2010 Vadheim Småkraft prosessen Olav Osvoll 23 Mars 2010 Vadheim Utvikling av eit småkraft projekt Forprosjekt Organisering av rettar og selskap Konsesjonssøknad eller melding Konsesjon? Finansiering Sal av kraft Planlegging

Detaljer

Eiere og organisering av kraftsektoren

Eiere og organisering av kraftsektoren Eiere og organisering av kraftsektoren Eiere og selskapsformer Organisering og restrukturering i kraftsektoren Selskaper innen ulike virksomhetsområder Statnett SF Regnskapsmessige nøkkeltall for kraftselskapene

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsavgift - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsavgift - enkeltvedtak Hafslund Nett AS 0247 OSLO Vår dato: 27.05.2005 Vår ref.: NVE 200500260-4 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 20.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på anleggsbidrag

Detaljer

AVTALE mellom Norges Statsbaner AS Ruter AS Enkelte fylkeskommune Vedrørende eierskap i Interoperabilitetstjenester AS

AVTALE mellom Norges Statsbaner AS Ruter AS Enkelte fylkeskommune Vedrørende eierskap i Interoperabilitetstjenester AS AVTALE mellom Norges Statsbaner AS Ruter AS og Enkelte fylkeskommune Vedrørende eierskap i Interoperabilitetstjenester AS 4675627/4 1 INNHOLD Side 1 BAKGRUNN FOR AVTALEN... 43 2 VEDTEKTER... 43 3 FINANSIERING

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Ny vannkraft Konsesjonskraft, regelverk Rune Flatby EU ambisiøse klimamål 2020 fornybarandel 20 % Fornybarmål for 2030 nylig vedtatt, fornybarandel 27 % 2050 CO2 utslippene

Detaljer

REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR ALTEVASSREGULERINGA MED TILHØRENDE TILLEGGSKONSESJONER. Kommunestyret 26. april 2006

REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR ALTEVASSREGULERINGA MED TILHØRENDE TILLEGGSKONSESJONER. Kommunestyret 26. april 2006 REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR ALTEVASSREGULERINGA MED TILHØRENDE TILLEGGSKONSESJONER Kommunestyret 26. april 2006 Hva er en revisjonssak? OED Ot prp nr 50 1991-92 side 46: Den alminnelige revisjon er

Detaljer

MOTTATT 15 SEPT. 2010

MOTTATT 15 SEPT. 2010 Eii. Norges vassdrags- og MOTTATT energidirektorat 15 SEPT. 2010 NAMDALSEID KOMMUNE Adresseliste Vår dato: 1 3 SEPT 2010 Vår ref.: NVE 200802426-5 ki/elfa Arkiv: 312 /138.3Z Saksbehandler: Deres dato.

Detaljer

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER SMÅKRAFT OG KONSESJONSBEHANDLING SEMINAR 25.- 26.4.2007 TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER (og litt til ) Kjell Erik Stensby NVE Alternativer hvilket nivå? Hva trenger vi/ønsker vi i en konsesjonssøknad

Detaljer

Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris. Kjell Erik Stensby, NVE

Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris. Kjell Erik Stensby, NVE Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris Kjell Erik Stensby, NVE Fornybardirektivet En brøk Produksjon av fornybar energi (varme + el) Samlet sluttforbruk av energi

Detaljer

Førstehands prosjektorientering for salg av kraftaksjer i MUSKENSENTER ENERGI AS

Førstehands prosjektorientering for salg av kraftaksjer i MUSKENSENTER ENERGI AS Dato; 2016-04-20 Prosjekt Nr. 1 Førstehands prosjektorientering for salg av kraftaksjer i MUSKENSENTER ENERGI AS Kapital for finansiering av prosjektutvikling - søknad om konsesjon - for L A P P L A N

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00. Tittel Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.02.2015 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 11/803 NVE si innstilling for bygging av Leikanger kraftverk - merknader frå Leikanger

Detaljer

Fortiden vår er også fremtiden vår. Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år

Fortiden vår er også fremtiden vår. Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år Fortiden vår er også fremtiden vår Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år Historien Arendals Vasdrags Brugseierforening ble dannet 4. oktober 1907 av fosseiere med planer om større reguleringer. Vassdragslovgivningen

Detaljer

Noregs vassdrags- og energidirektorat

Noregs vassdrags- og energidirektorat Noregs vassdrags- og energidirektorat Vassdragskonsesjonar Verkemiddel - miljøtiltak Siss-May Edvardsen NVE Region Vest NVE sine ansvarsområde - vassmiljø Ivareta miljøomsyn gjennom konsesjons- og revisjonshandsaming

Detaljer

NOTAT TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER. Fallrettsforumet. Advokatfirmaet Thommessen. Dato 16. januar 2014

NOTAT TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER. Fallrettsforumet. Advokatfirmaet Thommessen. Dato 16. januar 2014 NOTAT Til Fra Fallrettsforumet Advokatfirmaet Thommessen Dato 16. januar 2014 TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER 1 INNLEDNING I det følgende vil vi for det første gjennomgå de generelle kravene til tinglysing

Detaljer

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden].

leie av fallrettigheter mellom [Vatn] og [Fjorden]. AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3.... ] [4....] (heretter kalt Falleierne ) og [Lillekraft] AS (heretter kalt [Lillekraft] ) (Falleierne og [Lillekraft] i fellesskap kalt Partene ) om leie av fallrettigheter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

NOTAT TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER. Fallrettsforumet. Advokatfirmaet Thommessen. Dato 2. juli 2009

NOTAT TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER. Fallrettsforumet. Advokatfirmaet Thommessen. Dato 2. juli 2009 NOTAT Til Fra Fallrettsforumet Advokatfirmaet Thommessen Dato 2. juli 2009 TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER 1 INNLEDNING I det følgende vil vi for det første gjennomgå de generelle kravene til tinglysing av

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land

Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land A DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Statnett SF Postboks 5192 Majorstuen 0302 OSLO Deres ref Konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med andre nordiske land Det vises til Olje- og energidepartementets

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk. Skjemaet skal sikre

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen 71 1 av 7 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Hilde Reine, tlf 32 80 86 61 26.06.2012 NVE 201204426-1kv/jaso Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for teknikk og miljø 39/09 29.04.2009 Kommunestyret 25/09 12.05.2009

Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for teknikk og miljø 39/09 29.04.2009 Kommunestyret 25/09 12.05.2009 Arkiv: K54 Arkivsaksnr: 2009/1003-1 Saksbehandlar: Bodil Gjeldnes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for teknikk og miljø 39/09 29.04.2009 Kommunestyret 25/09 12.05.2009 Vedlegg 1 Tillatelse

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato :

Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato : Norges vassdrags- og energidirektorat INNHERRED SAMKOMMUNE 0 6 MAI 2009 NTE Energi AS 7736 STEINKJER Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato : Grete

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfafisfond).

Detaljer

Den kommende revisjonsprosessen

Den kommende revisjonsprosessen Den kommende revisjonsprosessen Vilkår og tiltak av relevans for villrein Jan Sørensen NVE- konsesjonsavdelingen, seksjon for vassdragskonsesjoner Villreinseminar, Oslo, 5. mai 2014 Revisjoner innen 2022

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Til aksjeeierne i Rosenlund ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Aksjeeierne i Rosenlund ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 30.august 2012 kl. 14:00 i selskapets

Detaljer

Kvannelva og Littj Tverråga

Kvannelva og Littj Tverråga Kvannelva og Littj Tverråga Møte med Planutvalget 3. 12. 2013 Fauske Hotel Litt om Småkraft AS Litt om prosjektet -teknisk -miljø Litt om verdiskaping og økonomi -prosjekt -lokalt -generelt 04.12.2013

Detaljer

Revisjon av konsesjonsvilkår i eldre vannkraftreguleringer. LVK-skolen, 24. mars 2014 Karianne Aamdal Lundgaard, advokatfullmektig

Revisjon av konsesjonsvilkår i eldre vannkraftreguleringer. LVK-skolen, 24. mars 2014 Karianne Aamdal Lundgaard, advokatfullmektig Revisjon av konsesjonsvilkår i eldre vannkraftreguleringer LVK-skolen, 24. mars 2014 Karianne Aamdal Lundgaard, advokatfullmektig Hva er en vilkårsrevisjon? Revisjon gir mulighet til å pålegge nye og endrede

Detaljer

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Gausdal kommune SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 Ark.: S11 Lnr.: 8472/09 Arkivsaksnr.: 08/8-7 Saksbehandler:

Detaljer

Konsesjonskraft Prinsippene for uttak, mengde og prisberegning. v/ Advokat (H) Caroline Lund

Konsesjonskraft Prinsippene for uttak, mengde og prisberegning. v/ Advokat (H) Caroline Lund Konsesjonskraft Prinsippene for uttak, mengde og prisberegning v/ Advokat (H) Caroline Lund Tema 1. Om konsesjonskraftordningen 2. Hva er verdien av konsesjonskraftordningen for kommunene? 3. Prisen på

Detaljer

Bygging av Mork kraftverk i Erdal

Bygging av Mork kraftverk i Erdal Informasjon i samband med konsesjonssøknad Bygging av Mork kraftverk i Erdal Lærdal kommune i Sogn og Fjordane Juni 2008 Mork kraftverk as Innleiing Mork kraftverk as (under stifting) har i medhald av

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Førde, 23.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Hydrologi for små kraftverk - og noen mulige feilkilder Thomas Væringstad Hydrologisk avdeling Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere Middelavrenning

Detaljer

Fleire søkjarar - Søknader om løyve til å byggje fire småkraftverk i Rissa, Åfjord og Verran - høyring

Fleire søkjarar - Søknader om løyve til å byggje fire småkraftverk i Rissa, Åfjord og Verran - høyring vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Adresseliste Vår dato: 27 FEB2014 Vår ref.: NVE 200901815-06, 201006240-09, 201201019-10, 201300101-07 /bth og lami Arkiv: 312 Sakshandsamarar: Deres dato: Brit

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord

Norges vassdrags- og energidirektorat. Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord Norges vassdrags- og energidirektorat Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften Gunnar Kristiansen NVE Region Nord Lover NVE forvalter Vassdragsreguleringsloven av 1917 Industrikonsesjonsloven av 1917

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden]

AVTALE. bruksrett til grunn m m mellom [Vatn] og [Fjorden] AVTALE mellom [1. ] [2. ] [3. ] [4.... ] (heretter kalt Grunneierne ) og [Lillekraft] AS (heretter kalt Fester ) (Grunneierne og Fester i fellesskap kalt Partene ) om bruksrett til grunn m m mellom [Vatn]

Detaljer

Beregning av anleggsbidrag

Beregning av anleggsbidrag Gjermå Energi AS Postboks D 2051 JESSHEIM Vår dato: 19.01.2000. Vår ref.: NVE 9801998-5 mm/ave Arkiv: 653.4 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum Deres ref.: 22 95 92 58 Beregning av anleggsbidrag Vi

Detaljer

Internkontroll av vassdragsanlegg. Miljøtilsynet sine erfaringer etter 5 år

Internkontroll av vassdragsanlegg. Miljøtilsynet sine erfaringer etter 5 år Internkontroll av vassdragsanlegg Miljøtilsynet sine erfaringer etter 5 år Juletreff i Vannforeningen Bergen 2009 Ivar Sægrov Tema Historikk Internkontroll for vassdragsanlegg Ansvar og plikter Miljøaspekt

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Indre Sogn Vassområde Gaupne 31.01.2014 Aurland kommune v/ Bjørn Sture Rosenvold 5745 Aurland KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Me har fått opplyst at miljøproblem knytt til vassdragsutbygging

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

Endringer i aksjonæravtalen og forlengelse av avtale om ansvarlig lån - Eidsiva Energi AS

Endringer i aksjonæravtalen og forlengelse av avtale om ansvarlig lån - Eidsiva Energi AS Saknr. 16/5975-2 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth/ Eidsiva Energi As Endringer i aksjonæravtalen og forlengelse av avtale om ansvarlig lån - Eidsiva Energi AS Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

«Når vi går ut av et kraftverk skal vi se det neste.»

«Når vi går ut av et kraftverk skal vi se det neste.» «Når vi går ut av et kraftverk skal vi se det neste.» Steinsvik Kraftverk Volda Hva skal bygges av småkraft før 2020? Hvorfor er dette viktig for klimaet? Og hvordan får vi det til? Klima: Villere, varmere

Detaljer

Søkjaren, NK Småkraft AS, 5231 Paradis, har inngått avtale med grunneigarar/fallrettseigarar.

Søkjaren, NK Småkraft AS, 5231 Paradis, har inngått avtale med grunneigarar/fallrettseigarar. Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Sakshandsamar: Idar Sagen E-post: idar.sagen@sfj.no Tlf.: 57 88 47 54 Vår ref. Sak nr.: 14/5094-5 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 38096/14 Dykkar

Detaljer

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014 KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER 1 Vannforsk 24. april 2014 1. VED OVERSVØMMELSE VIL VEG OG JERNBANE OFTE VÆRE EN BARRIERE ELLER ET FLOMLØP Hvorfor en utfordring: For lite plass blir

Detaljer

Flomproblematikk i Nesttunvassdraget

Flomproblematikk i Nesttunvassdraget Vassdragsteknisk forum Region Vest 31.08. 01.09.2010, Clarion Hotel Admiral, Bergen Flomproblematikk i Nesttunvassdraget Hogne Hjelle, Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 28.10.2009 045/09 KAWV Avgjerd av: Dette utvalet Saksh.: Kari Weltzien Vik Arkiv: Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/4 Sakkunnig nemnd - eigedomsskatt 03.06.2014 Sakkunnig ankenemnd eigedomsskatt

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/4 Sakkunnig nemnd - eigedomsskatt 03.06.2014 Sakkunnig ankenemnd eigedomsskatt Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2014/1007-2 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2014/4 Sakkunnig nemnd - eigedomsskatt 03.06.2014 Sakkunnig ankenemnd eigedomsskatt Klagesak eigedomsskatt -

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri.

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS søker nå konsesjon for bygging og drift av Abbujavri kraftverk.

Detaljer

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Godfarfoss kraftverk kraftverk Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Kraft AS Eiere: Hol kommune, Nore og Uvdal kommune

Detaljer

Manøvrering av magasiner ved flomsituasjoner Regulantenes og myndighetenes rolle og ansvar

Manøvrering av magasiner ved flomsituasjoner Regulantenes og myndighetenes rolle og ansvar Norges vassdrags-og energidirektorat E Til eiere av vassdragsanlegg Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 0510 Vår dato:23 05. 2005 Vår ref.: 200501924-2 ktv/dtn Arkiv: 560.9 Deres dato: Deres

Detaljer

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA ble avholdt tirsdag den 24. juni 2008 på Pirterminalen, Trondheim, fra kl 12.00.

Detaljer

Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland

Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland Kraftforsyningens Distriktssjef - Nordland - Harald M Andreassen - Nordlandsnett er en del av konsernet Bodø Energi AS Administrerende Direktør Adm.sjef

Detaljer

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Kort om Eidsiva Energi Aktuelle prosjekter i Innlandet Prosjektgjennomføring

Detaljer

Retningslinjer for små vannkraftverk (OSLO -JUNI 2007)

Retningslinjer for små vannkraftverk (OSLO -JUNI 2007) -i.i ÅLESUND- 25.07.2014 Norges vassdrags- og energidirektorat v/konsesjonsa vde//ngen Postboks 5091 Majorstuen, 0301 OSLO DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Retningslinjer for små vannkraftverk

Detaljer

5: Organisering og eierskap i kraftsektorent 71. Organisering og eierskap i kraftsektoren

5: Organisering og eierskap i kraftsektorent 71. Organisering og eierskap i kraftsektoren 4: 5: Organisering og eierskap i kraftsektorent 71 5: Organisering og eierskap i kraftsektoren 72 : Fakta 2008 : Energi og vannressurser i Norge 5.1 Organisering og restrukturering i kraftsektoren Norsk

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Tilråding fra Finansdepartementet av 15. august

Detaljer

DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' 08/02049-37228.6.2011. Olje- og energidepartementet viser til Statnett SFs brev av 16. mai 2011.

DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' 08/02049-37228.6.2011. Olje- og energidepartementet viser til Statnett SFs brev av 16. mai 2011. Statnett SF Saksnummer Joumalpost Jouma1dato Statnett S F M ottatt Arkivet 2 9 JUN 2011 DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' AvdelinglinrtIaler 2 Q. ) U. offort! g!-et Statnett SF Postboks 5192

Detaljer

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Om lov om garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 9. mars 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Oslo, 30. november 2004 lm q:\kwl\31240000 Brev NVE 301104 e-mail: karl.wahl-larsen@bwjus.no Deres ref.: NVE 200302559-38 rs/kca.

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015 AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824

TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824 TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824 1. Styret i TrønderEnergi AS ("Selskapet") ble i ordinær generalforsamling den 11.05.2015 gitt fullmakt å vedta kapitalforhøyelsen.

Detaljer

VIERMYR OG AUSTDØLA KRAFTVERK. Austdølvatnet sett mot nord BROSJYRE FOR ORIENTERING OM VIERMYR- OG AUSTDØLA KRAFTVERK

VIERMYR OG AUSTDØLA KRAFTVERK. Austdølvatnet sett mot nord BROSJYRE FOR ORIENTERING OM VIERMYR- OG AUSTDØLA KRAFTVERK VIERMYR OG AUSTDØLA KRAFTVERK Austdølvatnet sett mot nord BROSJYRE FOR ORIENTERING OM VIERMYR- OG AUSTDØLA KRAFTVERK November 2010 INNLEIING Statkraft er eit statseigd kraftselskap som er Noregs største

Detaljer

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk Definisjoner Mikrokraftverk

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer