Kort presentasjon av styret og diverse opplysninger og forventninger til styrejobben.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kort presentasjon av styret og diverse opplysninger og forventninger til styrejobben."

Transkript

1 UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte Nr. 1 12/13 Sted: Møterommet 3. etg. fagforeningskontoret. Tid: fredag kl Bevertning: Pizza Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kristian Lilleskaret Referent: Astrid Danbolt Tilstede: Geir Evensen, Astrid Danbolt, Kristian Lilleskaret, Sandra Andersen, Cathrine Nesland, Barbro Bjørholdt, Kjetil Waaler, Eva Ohna Forfall: Tone Sønslien, Bjørn Morgan Hansen, Øystein Mørkesdal, Øyvind Risberg Kort presentasjon av styret og diverse opplysninger og forventninger til styrejobben. Det er lokallagsstyret som er det øverste organet for medlemmene i Porsgrunn. Det er vi som utøver forbundets politikk i kommunen. Leder forventer at dere møter forberedt til møtene og tar med de vedleggene som er utsendt, enten på mail eller papir. Vi ønsker en åpen og inkluderende "stil" på møtene. Det er lov å være uenig i diskusjonene på møtene og det er fint at vi kan diskutere og komme med argumenter. For å oppnå dette ønsker vi å bli godt kjente (bl.a derfor at vi drar på seminar i beg. av sept) Vi forventer at alle er lojale mot de endelige vedtakene. Parkering: Bruk langtidsparkering så du ikke må flytte bilen i løpet av møtet. Møtegodtgjøring: Kr 300,- pr møte - maks 4000,- pr år. Som styremedlem blir du innkalt til kurs og møter i utdanningsforbundet og det forventes at dere stiller på disse, så langt det lar seg gjøre. (Vi har godgjøringsmuligheter for barnepass)

2 Sak 1-12/13 Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte Vedtak: Godkjent innkalling. Godkjent protokoll Oppfølging av saker: SFS 2213 barnehage Sak 26 11/12 Barnehagesaker Mona og Geir orienterer om diverse saker innen barnehagefeltet bl.a. arbeidstid og strukturdebatt Har vært jobba med arbeidstidsavtale for de kommunale barnehagene. Nå begynner denne jobben i PBL barnehagene. Utdanningsforbundet ønsker at vi skal jobbe med å se på hele arbeidstida og ikke kun de 4 timene på "ubunden" tid. Trenger en bevisstgjøring på at vi ikke skal jobbe for mye (eller for lite). Får man kun to timer til forarbeidet, så har man kun den tida... Er sendt ut en forespørsel rundt praksis på medarbeidersamtaler. Har kun fått inn 1 svar - ikke 26. Mona har sagt ja til å sitte i en arbeidsgruppe vedr. PBL barnehager. Det kommer en strukturdebatt i barnehagene nå. Det sees på ulike former for endringer. I år er Vestsidabarnehagene egen virksomhet og ikke innunder oppvekstsenteret. Det vil sees bl.a på muligheter for at en styrer er virksomhetsleder for flere barnehager (som Kirketjernet og Vestsida), de ser på utbyggingsmuligheter, forflytningsmuligheter, nedleggelser av kommunale barnehager m.m Bemanningsplanarbeidet i fjor var et hastverksarbeid - vi må ta lærdon av dette og være i forkant. Vi må være forberedt på at effektiviseringstiltakene også vil gjelde barnehagene, hvert år. Strukturdebatten på barnehage blir nok noe annerledes enn skoledebatten. Det handler ikke kun om nedleggelser. Tidsaspektet for at strukturdebatten er ferdig er vel ca 1.mars. for da "organiseres" økonomien og plassopptak. Men det vil sikkert også være noen ting som kommer til å ta tid - f.eks oppgraderinger og evt nybygg. Vedtak: Saken tas til orientering.

3 Sak 48 11/12 Arbeidstidsforhandlingene for lærerne SFS 2213 Til orientering v/ Geir. Diskusjon : hva gjør vi? Har vært en sak over litt tid. Har fått godkjent arbeidsplanene for alle skolene minus 3. Hva gjør vi med dette? Det står i arbeidstidsavtalen at planen på hver enkelt skole skal godkjennes - av HTV. Kommunen er ikke villige til å ta ansvar, det har vært Geirs jobb å oppsummere og sjekke og etterspørre. Vi kan skrive uenighetsprotokoll på det manglende arbeidet. Føler at det er litt for seint å purre igjen, arbeidet skulle vært gjort før skoleslutt. Geirs forslag er at han i medbestemmelse med Inger Lysa sier at han vil at dette skal munne ut i en uenighetsprotokoll (da vi hun kanskje ta tak i skolene). Vedtak: Styret støtter en uenighetsprotokoll på dette området. (SFS2213) Nye saker: Sak 2-12/13 Økonomi Kristian orienterer. Hvordan følger vi opp kostnader jmf. Aktivitet og møter. Møtegodtgjørelsen utbetales 2 ganger i året (se over). Kristian er ny kasserer og betaler regninger, det er fylket som har regnskapet. Inneværende år holder vi budsjettet vårt, men posteringene vil ikke stemme overens, dette pga omlegging av regnskapet m.m og vi korrigerer dette ved neste års budsjett. Vi har to overføringer igjen fra fylket/sentralt hold. Den månedlige balanserapporten blir sendt ut til styremedlemmene når Kristian får den fra fylket. Pizzaservering på medlemsmøter - har vært mye møter og dette blir en stor utgiftspost. På kommende ATV møte sies det noe om at vi skal være 5pers. pr pizza, det skal tas opp påmelding så vi vet hva som skal kjøpes og det skal sendes referat fra møte før regningen betales. Pizzakompaniet skal brukes og kun det, fordi de er billige og fordi det er mye arbeid hvis folk kjøper inn og lager selv og sender kvitteringer - det er uoversiktlig og det er regler for dette regnskapsmessig som vi må forholde oss til.

4 Frikjøpsposten blir ikke brukt i så stor grad som budsjettert, dette fordi vi har en annen frikjøpsordning nå (se vedlegg) Div. andre poster blir heller ikke brukt pga avtaler med kommunen om hva de skal bidra med (bl.a edb utstyr) Vedtak: Saken tas til orientering Sak 3-12/13 Seminaret høsten 2012 Astrid og Geir orienterer. Program, innhold, påmelding etc. Drar inn med tog fra Skien og Porsgrunn personer drar tilbake fredag etter seminaret 17.45, resten drar hjem lørdag Fredag kveld har vi kulturinnslag på Walmanns salonger og torsdag kveld spiser vi ute sammen. Vi overnatter på dobbeltrom/enkeltrom etter ønsker. Vi jobber med tema på PR og aktiviteter og faglig utvikling av tillitsvalgte. Vi har god tid til styremøte. Den økonomiske rammen for dette er ca kr ,- (se vedlegg) Vedtak: Styret godkjenner utgiftene slik de kommer fram i vedlegget vedr. utgifter på de forskjellig delene av seminaret og deltakerlista. Sak 4-12/13 Halvårplan frikjøp og arbeidsfordeling i styret 2012/13 Geir orienterer. Halvårsplanen: Må rette adressa - vi har kontor i Storgt 141. Alle sjekker telefonnr på lista. Geir setter inn endringer. På halvårsplanen settes inn aktivitet for HTV, styret og ATV og medlemmer. HTV sitter i fylkesstyret, derfor er de møtene tatt med på planen. Frikjøp: Geir er frikjøpt 20% som fylkesstyremedlem og kommer primært til å jobbe på kontoret på onsdager, hvis han ikke gjør jobben herfra eller har annet arbeid for fylket den uka. Vi har noe frikjøp fra kommunen etter hovedavtalen, vi har noe fra utdanningsforbundet (se vedlegg om frikjøp)

5 Styremedlemmer er frikjøpt 4% hver uke. Vi har en "pott" på 8% frikjøp som vi kan bruke når vi trenger noen til en arbeidsgruppe eller annet. Dette utgjør ca. to timer i uka. Alle seminarer og kurs har man som tillitsvalgt rett til fri med lønn etter hovedavtalen. Lokale forhandlinger, tariff 2012: Vi hadde første møte i går i forhandlingsutvalget. På ATV møtet til torsdag kommer vi til å diskutere ønsker fra medlemmene i forhold til forhandlingene. Dette vil ATV ta videre til egne medlemmer og melde tilbake til oss. Styret holdes orientert. Vedtak: Halvårsplanen er godkjent. Frikjøpsoversikten er godkjent. Arbeidsfordelingen tas til orientering. Sak 5-12/13 Ansettelser og endringer Geir orienterer. På Vestsiden er skole og barnehage "skilt" og stillingen som virksomhetsleder i barnehage er lyst ut. På Brattås skole og Tveten ungdomsskole er det lyst ut stillinger som virksomhetsleder. Disse stillingene har søknadsfrist i dag. På Vestsiden skole er det ny virksomhetsleder nå og det kommer ny på Myrene skole. Skolestrukturen er ferdig. Vi har to Montesorriskoler - på Sandøya og i Bergsbygda. På Hovet er International School Telemark flyttet inn i skolebygget som de leier. Spesialavdelingene er der ennå, de flyttes til Heistadskolene når barneskolen der er ferdig. Ungdomsstrinnet på Brevik skole er flytta til Heistad ungdomsskole. Alle lærere som var fast ansatt er ivaretatt i disse prosessene. Alle vikarer ble ivaretatt ved at ledige stillinger kun ble utlyst internt. Geir og Inger Lysa vil foreta intervju av nye virksomhetsledere i skole, Roy Martinsen og Geir tar intervjuene på barnehage fordi Inger L er venn med en av de aktuelle søkerne. Vedtak: Saken tas til orientering Sak 6 12/13 Orientering fra diverse møter

6 Adm. Utvalg ATV kurs Diverse kontaktmøter med rådmannen. Harmonisering kap. 4 - mellomledere Møte med kommunalsjef Inger Lysa ansettelser Møte i forhandlingsdelegasjonen Eventuelt.

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 torsdag 15.mars 2012 kl. 18.00 på Hotell Vic Årsmøtedokumentene ble sendt i et eksemplar til hver av klubbene i barnehager og skoler, til kontakter på andre arbeidsplasser.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Vår dato 23.04.12 Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Møtet ble holdt på Park Hotell. Til stede: Ellen Stigum, Mari O. Bjerke, Asle Milde, Mona Lie Jigarp, Ann Kariin Kildal

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 08.09.2011 Sted: BI Stavanger Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Fag, MA, NA, PK, VK, VK2, Web, SP, KVK Eva, ØA og KA. Sak

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet 1 2 Gratulerer som ny lokallagsleder! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 4.-5. mai 2011 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteledere: Erling Bratsberg og Hege Ryeng PROTOKOLL Tid: 04.05.11 kl 10.30-16.00 05.05.11

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 6. mai 2014 kl. 11:30 onsdag 7. mai 2014 kl. 13:00 Sted: Til

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg.

Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg. d: N EGOTIA Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/2011- OSLO AVD. Dato: Fredag 14. - Lørdag 15.1.2011 Sted: Thon Hotel Vettre Tid: Kl. 14.00 Tilstede: Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer