ST-nytt. Framtidas ST-tilbud. Løper Holmenkollen. Økonomisk gladsak. Ø-hjelp ruspost på ST. UPS måtte stenge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Framtidas ST-tilbud. Løper Holmenkollen. Økonomisk gladsak. Ø-hjelp ruspost på ST. UPS måtte stenge"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 februar 2010 Framtidas ST-tilbud STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. For et halvår siden ble sykehusene i Telemark samlet i en organisasjon. Nå som den prosessen er tilbakelagt og et realistisk budsjett for 2010 er lagt, ønsker ST-direktør Arne Rui å sette i gang en viktig utredning: Her gir han klarsignal for et langsiktig arbeid med sikte på å trygge og videreutvikle driften ved lokalsykehusene på Notodden og Rjukan. Forutsetningen er at at akuttfunksjonene skal videreføres. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 4. Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. UPS måtte stenge Det er tomt og stille på UPS nå. De har flyttet driften til Akuttpsykiatrisk seksjon. Fordi de ikke har fått tak i nok psykologer og psykiatere. Side 5. Fem arbeidsgrupper skal vurdere den kliniske driften ved sykehusene på Notodden og Rjukan. Det legges til grunn for arbeidet at driften ved Rjukan, Notodden, Grenland og Kragerø mest mulig ses som ett samlet organisastorisk og driftsmessig hele, skriver ST-direktør Arne Rui.-Dette er en spennende utvikling for oss i klinikk Rjukan Notodden. Engasjementet vi har møtt hos fagmiljøene i Skien lover godt for at vi kan få til gode prosesser når vi nå skal utvikle det framtidige medisinske tilbudet ved sykehusene på Notodden og Rjukan, sier klinikksjef Ivar Dahl. Løper Holmenkollen Ø-hjelp ruspost på ST Økonomisk gladsak En gjeng unge leger på ST skal løpe Holmenkoll-stafetten 8. mai. Side 8: ST har endelig fått en øyeblikkelighjelp-ruspost på plass i Skien. Side 3 Statsråden slapp en gladnyhet da hun svarte Lisbeth Østby nylig. Side 6

2 Vanskelig å finne parkeringsplass Det er frustrasjon blant mange ansatte på barneavdelingen i 5.etasje i Skien Grunnen er at det er svært vanskelig å finne parkeringsplass for de som skal på ettermiddagsvakt: - Det føles som å ha vunnet i lotto, hvis du finner en parkeringplass, sier Gry Røsholt oppgitt med flere kolleger i ryggen.-jeg er tidlig ute nettopp fordi jeg vet det er vanskelig å finne plass. Ofte må jeg kjøre en eller flere runder.først til Klosterskogen, og så ned på parkeringplassen på psykiatrien- og tilbake igjen. Det er ikke bare meg dette gjelder- alle som skal på ettermiddagsvakt gjør det, sier barnesykepleieren som synes parkeringssituasjonen er ganske fortvila.-vi kan jo ikke parkere ulovlig selvsagt- da blir det bot med en gang. Men til slutt ender det med at en prøver besøksparkeringa. Er det fullt der må jeg parkere ulovlig et sted og så løpe for å flytte bilen etter en time på jobb.-hvis det er mulig å slippe fra. Det er ikke OK når vi tross alt Hege Arvesen og Gry Røsholt er lei av å ikke fi nne parkeringsplasser når de skal på ettermiddagsvakter på barneavdelingen. betaler 110 kroner i måneden for å få lov til å parkere på arbeidsplassen vår, sier Gry Røsholt. Stress å finne-p-plass på ettermiddag Hun legger ikke skjul på at mangelen på parkeringsplasser vinterstid er et yndet lunsjtema på jobb. Og mange klager over at det ligger snøfonner som også stjeler plasser. Mangelen på parkeringsplasser er en ekstra stressfaktor når du skal på kveldsvakt. Det ender med at du kjører bilen langt oppi ei snøfonn, konstaterer Gry Røsholt.-Det er kjedelig å kjøre på jobb 20 minutter før du må fordi du vet at det tar tid å finne parkering. Det er et stort irritasjonsmoment for mange. Ikke minst er det irriterende å stadig pådra seg bøter fordi du ikke finner ledig parkeringsplass, sier sykepleier Hege Arvesen. Oppfordrer de som kan til å la bilen stå Alida Birkeland Kjellsen skjønner at de som ikke får parkeringsplass når de skal på ettermiddagsskift reagerer.men noen straksløsning kan hun ikke love. Dersom de som kan lar bilen stå, blir det lettere for de som må ha bil, å finne plass, foreslår lederen for Serviceklinikken. Hun svarer slik på utfordringen fra ansatte som sliter med å finne ledig parkeringsplass når de skal på ettermiddagsskift: parkeringsplasser -ST har ca parkeringsplasser for våre ansatte i Skien. Det er langt bedre forhold enn ved de fleste andre sykehus. Normalt pleier det å være ledige plasser nede på psykiatriområdet. Men nå på vinteren skjønner jeg at vi tidvis har for få parkeringsplasser, sier Kjellsen. Selv om det kunne være ønskelig tror hun ikke ST har midler til å utvide parkeringsom- 2 rådet nå. - Hva kan dere gjøre for å løse problemet? - Vi ser også at det tidvis er for få parkeringsplasser for besøkende. Dermed kan vi ikke redusere der til fordel for ansatte. Vinteren er spesielt problematisk fordi oppmerkingen ikke er synlig. Derfor oppfordrer vi ansatte til å parkere tettest mulig for ikke å beslaglegge for stor plass. Ut fra helsehensyn burde kanskje vi som ikke har for lang veg la bilen stå et par dager i uken, svarer klinikksjefen. Oppfordrer fler til å la bilen stå Hun oppmuntrer fler til til å bli med i Hold deg i form-kampanjen som har fått flere hundre ansatte til å trimme mer. Her kan de som deltar i egenaktivitet en halvtime ti ganger i måneden være med i trekningen om et gavekort på 2000 kr. -Det bidrar til god helse, bedre miljø pluss sjanse til økonomisk gevinst. I tillegg frigjør det parkeringsplasser til dem som av ulike årsaker har behov for bil. - De har jo betalt for å parkere? -Ja. Men den relativt beskjedne parkeringsavgiften gir ikke rett til egen parkeringsplass. Det går klart fram av retningslinjene for parkeringsordningen at sykehuset ikke kan garantere at det til enhver tid finnes ledige plasser, svarer Alida Birkeland Kjellsen. Alida Birkeland Kjellsen svarer ansatte som ikke fi nner parkeringsplass...

3 Endelig Ø-hjelp ruspost på ST -Det er faglig riktig å skille pasienter som sliter med både rus og psykiatriproblemer på akuttposten. De har ofte en atferd som ikke er like lett å håndtere sammen med de andre pasientene, konstaterer leder for akuttseksjonen May-Elin Nilsen. Linda Midtbøen-enhetsleder på 19Aviser til at pasienter som sliter med rus og psykiatri i snitt er innlagt halvparten så lenge som de øvrige pasientene: Det er uheldig- og fører ofte til at pasientene fortsetter rusmisbruket etter den korte akuttinnleggelsen. Med den nye ø-hjelprusposten regner hun med at de kan beholde pasientene som ruser seg lenge nok til at de kan bli motivert for å ta tak i nettopp det problemet: Må bruke mer tid på ruspasientene - Nå får vi mulighet til å bruke mer tid på pasientene også etter at de er stabilisert og avruset. Gjennom å sette av tid til samtaler med pasientene kan vi bygge opp større motivasjon for å gjøre noe med rusproblematikken, konstaterer Linda Midtbøen. Hun understreker at det er tidkrevende å opparbeide behandlingsmotivasjon for å legge seg inn f. eks på ruskollektiv som Nytt tilbud : F.v: May-Elin Nilsen, Anette Lunde Løberg og Linda Midtbøen.Åtte er ansatt for å bemanne en øyeblikkelig-hjelp ruspost som har vært i drift siden ifjor. Samtun eller Borgestadklinikken. Men nå har de sikret seg ti medarbeidere med kompetanse til å ta seg av de mange som sliter med kombinasjonen av rus og en eller flere psykiatriske lidelser. Med den lille kapasiteten vil de prioritere særlig unge rusmisbrukere der behandlingsutmottaksslusa i Akuttpsykiatrisk er blitt siktene er bedre enn de som har en svært tatt i bruk til en ny -ø --hjelp ruspost. lang rusfortid bak seg. Nilsen.I tillegg til de åtte som allerede er ansatt, kommer en sosionom på nyåret. Rusproblemene øker De jakter dessuten på en psykolog som Lederen for akuttseksjonen har lenge ønkan tenke seg å begynne på den nyopsket seg en bedre løsning for akuttpasienprettede ø-hjelp-rus-posten. På sikt håper tene som også ruser seg på alt fra alkode å kunne bygge opp en post som kan hol og piller til ulike illegale narkotiske ta hånd om 12 pasienter med kombinasstoffer.-vår er faring er at rusproblemene jonen rus-psykiatriproblematikk: - Det vi bare øker. Sist vi målte var det 36 proser i gang med er egentlig en tre-trinnsent av akuttpasientene våre som hadde rakett. Nå satser vi på å videreutdanne rus som hoved- eller bi-diagnose i tillegg våre egne fagfolk på ruskompetanse. Vi til psykiske problemer, sier May-Elin Hjelp til pasienter som ruser seg Det har i mange år vært en faglig utfordring å håndtere pasienter med utpregede rusproblemer på STs akuttseksjon. Men nå har ST opprettet en egen øyeblikkelig-hjelp-ruspost med ti nyansatte som skal hjelpe de som både sliter med rus og psykiatri Den nye posten som nå disponerer tre senger i den såkalte mottaksslusa på 19a i STs Akuttseksjon har vært i drift siden november 2009 og koster Psykiatrisk klinikk 6.5 millioner årlig i drift. Bedre diagnostisk vurdering -Den nye øyeblikkelig-hjelp-rus-posten vil gjøre det mulig å gjøre en bedre diagnostisk vurdering av pasienter med rusproblematikk. Pasientene vil dermed få en mer differensiert behandling, konstaterer fagsjef Halvor Kjølstad.Ekstraressurser øremerket rus-psykiatripasientene, gir ikke bare bedre forhold for denne gruppa. Den nye ø-hjelp-rusposten gir samtidig bedre forhold for de andre pasientene som har behov for innlegging i Akuttseksjonen. Rusproblematikken øker -Vi har lenge sett at det er mange akuttpasienter som sliter med til dels alvorlig rusproblematikk i tillegg til en psykiatrisk lidelse. Andelen som har rusproblematikk går litt opp og ned, men dessverre er det et problem som snarere øker enn minker. Det gjelder ikke bare Telemark. Hele landet opplever den samme utviklingen. På sikt ønsker vi å utvide til 12 øyeblikkelig-hjelp-rusplasser. Det er omtrent der behovet ligger. Men nå har vi i hvert fall en egen post for disse pasientene. Denne posten er faktisk det eneste tilbudet av sitt slag i Telemark, konstaterer fagskjef Halvor Kjølstad. Halvor Kjølstad 3

4 Utreder investeringsplan Før jul velsignet styrene for ST, SiV og PiV en sak som spikrer et 18 måneders utredningsløp. Det skal munne ut i en investerings- og en utviklingsplan for sykehusene i sykehusområdet Telemark Vestfold. Først når den er på plass, kan Helse Sør Øst ta stilling til bl.a tunge investeringsprosjekter som ST Porsgrunn og 7. byggetrinn for SiV: Bakgrunnen er at Helse Sør Øst-direktør Bente Mikkelsen i et mandatbrev i oktober ifjor ba sykehusene i vårt sykehusområde om å ha det omfattende plan-og utredningsarbeidet ferdig innen første halvår Forankres i HSØ-vedtak Her må helseforetakene forvisse seg om at arbeidet er forankret i vedtakene som Helse Sør Øst-styret har gjort gjennom f. eks omstillingsprogrammet, Osloprosessen og i tidligere investeringssaker i løpet av de siste to årene. 1. januar 2009 ble Telemark og Vestfold et felles sykehusområde. Helse Sør Øst-direktøren ber nå helseforetakene utvikle en strategi som understøtter vedtakene som er fattet i Helse Sør Øst. Her skal bl.a oppgave-og Mye utredning skal gjøres for sykehusene i Vestfold og Telemark kan enes om en investerings- og utviklingsplan som Helse Sør Øst kan ta stilling til. funksjonsfordelingen være tatt hensyn til utviklings- og investeringsplan i syke- ikke minst i forhold til dimensjonering husområdet Telemark Vestfold. Den skal av medisinske tilbud i forhold til framtiunderstøtte vedtakene i Helse Sør Øst. dig behov i Telemark-Vestfold. Her skal dagens eiendomsmasse være kartlagt i forhold til bruk og tilstand. Innen utgangen av 2010 må vi ha gjentravle 18 måneder framover nomført en idefase og ha ferdig et utkast Før jul fattet styrene vedtak som staker til utviklingsplan for eiendomsområut kursen for det omfattende utreddet på kort og mellomlang sikt. Innen ningsarbeidet som skal organiseres som første halvår 2011 skal sykehusområdet prosjekt med en eksternt rekruttert prostelemark Vestfold ha klar sitt forslag til jektleder. De tre direktørene skal lede strategisk utviklingsplan som tar hensyn prosjektet gjennom en styringsgruppe til det langsiktige utviklingsperspektivet. med tillitsvalgte og en representant fra Her må helseforetakene også legge fram Helse Sør Øst. Innen oktober 2010 skal planer om salg av eiendommer man ikke de tre helseforetakene ha en beskrivelse lenger har behov for og ha en analyse av av nåsituasjonen innenfor kapasitet og den økonomiske bærekraften for sykebehov for helsetjenester. Deretter vil det husområdet. bli en diskusjon om oppgave- og funksjonsfordeling som vil munne ut i en Bølge 2 tiltak i Vestfold -Telemark På styremøter i løpet av 2010 skal HFstyrene få seg forelagt konkrete forslag til bølge 2-tiltak som skal bidra til bedre fordeling av medisinske oppgaver mellom ST og Siv. -Her er det snakk om konkrete tiltak for driftssamarbeid mellom ST og SiV forklarer informasjonssjef Øivind Johannesen. Samarbeid ST-SiV i bølger Bølge 1-tiltakene som ble lagt fram i fjor sommer er enten satt ut i livet eller de vil bli iverksatt så fort som det er praktisk mulig. Johannessen trekker opp linjene for det omfattende arbeidet med å utarbeide en investerings- og utviklingsplan innen 1.halvår 2011.Sty- 4 ringsgruppa med de tre HF-direktørene skal holde arbeidet på skinner i den travle perioden der ulike delprosjekter skal løse utredningsoppgaver på fem områder: Framskriver utviklingsscenarier På område A skal kapasitet og behov i sykehusområdet utredes. Det handler både om nå-situasjonen og 3-4 år framover pluss en scenarieframskrivning fram mot år 2020 der man tar hensyn til det man tror blir framtidig helsebehov i de to fylkene. Fokus for de som skal jobbe med område B blir å utrede noe tilsvarende for psykisk helsevern og rusfeltet, mens område C går på strategiske utredninger innenfor fire del-områder: Rehabilitering, habilitering og fagfeltet overvekt. Vel så spennende er oppdraget som handler om å vurdere hva Telemark og Vestfold eventuelt kan hente hjem av helsetilbud som i dag utføres i Oslo. Målet er at sykehusområdet Vestfold Telemark skal tilby prosent av det medisinske tilbudet til innbyggerne. Område D er bølge 2-tiltakene som skal være satt ut i livet i løpet av Del-prosjektene skal munne ut i en sak sommeren 2011 som tar for seg hvilke investeringsprosjekter i sykehusområdet som skal prioriteres i lys av de faglige utredningene som er kommet på bordet gjennom utredningsarbeidet.

5 Framtidas sykehustilbud Hvordan skal det framtidige tjenestetilbudet på Rjukan og Notodden se ut? Det skal fem arbeidsgrupper utrede før sommeren i år. Sykehuset Telemark skal sees under ett. STs direktør Arne Rui ga startsignalet for det viktige arbeidet i ledermøtet den 10.februar. I mandatet tar Rui utgangspunkt i at sammenslåingen til ett sykehus var på plass ved årsskiftet og at det nå er lagt et et realistisk budsjett for Vil trygge driften langsiktig Direktøren ønsker å sette i gang et langsiktig arbeid for å trygge og viderutvikle driften ved lokalsykehusene på Notodden og Rjukan.Her har Rui lagt til grunn at akuttfunksjonene skal videreføres ved begge sykehusene: Fem arbeidsgrupper har fått i oppdrag å vurdere den samlede kliniske driften ved sykehusene på Notodden og Rjukan: Det legges til grunn for arbeidet at driften ved Rjukan, Notodden, Grenland og Kragerø mest mulig ses som ett samlet organisatorisk og driftsmessig hele, skriver direktøren i mandatet: Målet er å gi innbyggerne mest mulig helse for de tre milliardene ST har å drive sykehus for. Rui har nedsatt en arbeidsgruppe for bløt- og hard-kirurgi under ledelse av klinikksjefene Ivar Dahl og ST i Skien, Porsgrunn, Kragerø, Notodden og Rjukan må sees i sammenheng når framtidas tjenestetilbud skal utredes, mener ST-direktør Arne Rui. klinikk Rjukan Notodden. EngasjemenHalfrid Waage. Den medisinske arbeidstet og pågangsmotet vi har møtt hos faggruppa får leder for Medisinsk klinikk Per miljøene i Skien lover godt for at vi kan Urdahl ansvar for, mens psykiatrgruppa få til gode prosesser når vi nå skal utvikle skal ledes av Jostein Todal- sjef for Psydet framtidige medisinske tilbudet ved kiatrisk klinikk og BUK-leder Gunnar sykehusene på Notodden og Rjukan, sier Gausel. I tillegg skal MSK-sjef Henrik Dahl.Rui understreker at arbeidsgruphøyvik og Ivar Dahl lede prosjektgruppene står fritt til å organisere arbeidet pa for medisinske støttefunksjoner. De som de synes formålstjenlig. Direktøren tillitsvalgte er invitert til å være med i det fikk første tilbakemelding om arbeidet viktige arbeidet som handler om hvordan den 10.februar. Neste tilbakemelding om framtidas Notodden og Rjukan sykehus framdriften er planlagt til et møte med skal se ut.klinikksjef Ivar Dahl ser posist-direktøren den 24. mars. tive muligheter i et samarbeid med fagarbeidsgruppene skal jobbe fram tiltak miljøene ved ST i Grenland. som planlegges iverksatt i elspennende, synes Ivar Dahl ler Før sommeren vil ST-styret få Fire av de fem prosjektgruppene har anledning til å behandle en egen rapport allerede hatt det første møtet med de reom framdriften i dette viktige utredningsarbeidet. spektive fagmiljøene i Grenland: -Dette er en spennende utvikling for oss i 1751 verdensborgere på ST i 2009 Fødeavdelingen på ST tok imot 1751 barn i færre enn året før. Men antall fødende fra fra Vestfold er stabilt, sier seksjonsleder Åse Kari Kringlåk. I fjor valgte 230 gravide hovedsakelig fra Larvik og omegn og Sandefjord å nedkomme i Skien- mot 246 året før. Men for fødeavdelingen i Skien er det et klapp på skulderen at så mange fremdeles valfarter over fylkesgrensa etter at Sykehuset i Vestfold fikk en moderne og velutstyrt fødeavdeling i Tønsberg. Jungeltelegrafen blant de som har født i Skien tidligere og er fornøyd,bidrar til det. Mange par fra nabofylket benytter seg av muligheten til å besøke fødeavdelingen i Skien der de får en omvisning og informasjon om hva avdelingen kan tilby, før de bestemmer seg.av de 1751 babyene var 948 gutter og 839 jenter. Toppåret for nye verdensborgere ved STs fødeavdeling var 1863 i Hva med nye tilbud som å føde i badekar og bruk av akupunktur? 30 prosent bruker akupunktur -Ca prosent av de fødende velger akupunktur som smertelindring. Når det gjelder de som velger å føde i badekar, så går det litt i rykk og napp. Det er kanskje snakk om snaut 20 vannfødsler i løpet av året. Men det er langt flere som bruker badekaret som en slags smertelindring i åpningsfasen og som synes det hjelper, svarer Kringlåk. Karfødsler oppleves av mange som å gi litt smerte lindring og for noen bidrar det til at fødselen går litt raskere. Seksjonslederen er også glad for at alle stillingene akkurat nå faktisk er besattt. Det har ikke alltid vært slik. Arkivbilde: Lykkelige foreldre med ansatte- tatt for noen år siden. 5

6 Statsråd med gladnyhet Intravenøsprosjektet har ført til at mange eldre er behandlet på sykehjem. Haken ved det er tapte inntekter for ST. Det tok Lisbeth Østby opp direkte med helseministeren. Hun svarte spontant med ros til ST-sykepleieren og en økonomisk gladnyhet til sykehusene. Under helseministerens besøk på ST nylig, fikk ST-sykepleieren bak intravenøsprosjektet anledning til å presentere sitt suksessprosjekt. Ulempen er at færre innleggelser av syke gamle i fjor ga tapte inntekter for ST og Medisinsk klinikk. Alle på ST og i kommunene synes det er flott at de gamle kan behandles på sykehjemmet. Problemet er at ST taper inntekter mens kommunene får økte utgifter. Det sa Østby under sitt foredrag for blant andre helseminister Anne-Grete Strøm Erichsen. Østby har permisjon fra jobben som sykepleier i 3.etasje på Moflata i forbindelse med et forskningsprosjekt i Vestfold på nettopp effektene av intravenøsprosjektet. ST-sykepleieren fikk et direkte svar fra statsråden på sin lille bønn om å legge finansieringen bedre til rette for samhandling til pasientenes beste: Hanne Harlem og Anne Grete Strøm-Erichsen -sistnevnte svarte Lisbeth Østby over bordet og ga dermed sykehusene, Arne Rui og Per Urdahl en økonomisk gladnyhet. Det er Per Urdahl lettet over: -Denne saken illustrerer mye av de problemene Ros direkte fra statsråden som samhandlingsreformen vil møte. Vi -Jeg merket meg hjertesukket fra deg, behandler pasientene på beste effeklisbeth. Og jeg har faktisk hørt mye tive omsorgsnivå og etter beste faglige om deg fra før. Ditt prosjekt er et og samfunnsøkonomiske prinsipper. veldig godt eksempel på at det er klokt Men vi vil uansett ikke klare å omstille å vri ressursbruken over i primærhelvår organisasjon i takt med dette. Slike setjenesten. Hvis vi hadde tatt de 20 omstillinger vil fra de utløses til de kan prosentene i budsjettøkning til komsettes ut i livet erfaringsmessig ta minst munene i forbindelse med samhandlingett år. Det gir oss i det tidsrommet en sreformen i helseforetakene i løpet av ett utfordring på ressursbruk, omstilling og år, så ville sykehusene kunne tape mye drifts-og organisasjonsutvikling. Derfor på det. Det vi vil gjøre, er å la veldig er vi svært glade når helseministeren mye av ressursene i sykehusene være i uttrykker at ressursene skal bli i sykero der, samtidig som vi vil øke budsjethusene og for at det kommer etterlengttene til kommunene, svarte helseminisede ressurser til kommunehelsetjenesten, teren. I ettertid bekreftet hun løftet når sier klinikksjef Per Urdahl. ST-nytts artikkel blir kvalitetssikret. Ønsker flere blodgivere på ST ST Skien ønsker seg flere ansatte som blodgivere. Normalt er det nok blod. Men ved nyttår var det så knapt på blodlageret at det fra dag til dag ble vurdert om pasientene kunne få det antall blodposer legene bad om.. -Vi har kanskje av 4000 ansatte som registrerte blodgivere. Nå håper vi flere ansatte vil bli blodgivere, sier enhetsleder Ragnhild Brataker. Tidvis er det kritisk mangel på blod ved norske sykehus- særlig i feriene. En håndfull ansatte som på kort varsel kan tappes for en halvliter, kan redde situasjonen når de vanlige blodgiverne er på fjellet eller i syden f. eks midt i fellesferien. -Blodbanken er nå med på Røde Kors sin nasjonale vervekampanje for å få flere 6 blodgivere.derfor oppfordrer vi sykehusets ansatte om å verve seg som blodgivere, sier bioingeniør Jane Strand. Vanskelig med blod i feriene ST klarer seg stor sett bra i hverdagen, men i ferier og høytider kan det være veldig knapt på blodlageret. ST har hatt suksess med å bruke SMS for å innkalle blodgivere. Det har også hjulpet å ha tappestasjoner ved ST i Porsgrunn fra tirsdag til torsdag og med tapping til klokka 18 i Skien på tirsdag og torsdag. -Vi har ingen blodkrise på ST akkurat nå. Men i feriene og ved stort forbruk kan det oppstå knapphet på blod. Da er det praktisk å kunne spørre ansatte om å bidra, sier Jane Strand. Blodbanken håper at lederne rundt om kan gi ansatte den lille oppmuntrningen at de f. eks kan få anledning til å tappe blod i arbeidstida. Uten nok blod er det vanskelig å drive sykehus. Og her kan ansatte spille en nøkkelrolle når det oppstår kritisk blodmangel... Vil ha fler ansatte inn som blodgivere

7 UPS-ansatte til Akutten Siden februar har de 23 ansatte ved Ungdomspsykiatrisk senter i Skien, jobbet i Akuttseksjonen. Driften i UPS-lokalene måtte overflyttes til Psykiatrisk klinikk den 1.februar: Kort og godt fordi det ikke har vært mulig å skaffe verken psykologer eller psykiater som er en forutsetning for faglig forsvarlig drift. -Dette er ingen ideell situasjon, medgir Gunnar Gausel som er leder for barne-og ungdomsklinikken.i 2004 åpnet den etterlengtede institusjonen med plass til inntil åtte barn og unge i nye fine lokaler. Fikk ikke tak i nok fagfolk I årene etterpå har det vært en rekke lederskifter og vansker med å fylle de to psykolog-og psykiaterstillingene som trengs for å drive faglig tilfredsstillende. Problemet toppet seg med at driften i egne lokaler måtte innstille 1. februarda stod UPS uten en eneste behandler. Løsningen ble da å flytte de 23 ansatte til Akuttpsykiatrisk seksjon som en nødløsning.-det er ingen ideell løsning, men vi mener det er forsvarlig, sier Gunnar Gausel. Det siste halvåret har de tatt i bruk et rekrutteringsbyrå som har jaktet på fagfolk over store deler av Europa -Jeg beundrer de som jobber i helsesektoren. De har en tøff arbeidsdag med å behandle syke mennesker samtidig som de skal være medmennesker, konstaterer Birgit Lia. Hun leder det anonyme brukerutvalget som skal være en vaktbikkje i forhold til at pasienter og pårørendes interesser blir tatt hensyn til når ST f. eks utvider eller f. eks legger ned avdelinger: Nå ønsker hun å gjøre kjent for 4000 ansatte i et sykehus som dekker hele fylket at de gjør en viktig jobb.. Før hvert styremøte har utvalget et møte der de går gjennom saker som er viktige for pasienter og pårørende og avgir sin rådgivende uttalelse.-vår jobb er å fremme brukernes synspunkter i Stille og tomt på UPS etter at driften ble stengt og de ansatte overført til Akuttpsykiatrisk seksjon. Uten psykolog og psykiater, kunne ikke UPS drive videre, fastslår leder for barne og ungdomsklinikken på ST- Gunnar Gausel(innfelt bilde) i håp om å få fyllt opp med barne-og ungdomspsykiater som UPS normalt skal være bemannet med. Selv ikke byrået klarte å skaffe fagfolk nok. Det eneste lyspunktet er at en islandsk psykiater har sagt ja til å tiltre i 50 prosent jobb i løpet av mars Det er forøvrig også gjort avtale med en psykolog som skal starte 1. april. Klinikken har hatt dialog med fylkeslegen om forsvarlighet med overflytting av pasienter til akuttpsykiatrien som har gitt aksept på forsvarlighet, men dette er samtidig noe som må evalueres fortløpende. Ansatte har flyttet til Akutten De 23 UPS-ansatte skal gjøre sitt beste for å skjerme og følge opp ungdommene innenfor rammene av det som er en lukket voksenpsykiatrisk akuttseksjon. Utfordingen her er at akuttseksjonen som normalt er oppsatt med tre psykiatere, sykehuset. Vi uttaler oss om endringer som skjer som da pasienthotellene ble etablert. Vi kan også ta opp saker vi får kjennskap til der manglene er på systemnivå, forklarer den mangeårige AP-politikeren og læreren fra Porsgrunn. I utvalget sitter hun med to fra fylkeskommunens eldreråd, fem fra FFO og en fra SAFO.Hun roser administrasjonen fordi den er flink til å informere utvalget når noe er på gang. -Hva tar dere fatt i? Håper ST får noen gulrøtter -Vi er f. eks opptatt av ventelistene på ST og at vi får fagfolk slik at UPS kan åpnes igjen. Men vi er også opptatt av samhandlingsreformen og ikke minst også sliter med en ubesatt psykiaterstilling. -Over lengre tid er ikke akuttseksjonen noe egnet sted for UPS unge pasienter.det er utelukkende en nødløsning inntil vi får fagfolk nok til å gjenåpne UPS eller vi finner andre løsninger, konstaterer Gunnar Gausel. Han tviler på om det lar seg gjøre å gjenåpne i mars allerede. En psykiater på halv tid, er ikke tilstrekkelig for å gi ungdommen den behandlingen de trenger. -Vi ønsker å gjenåpne UPS så snart det er mulig.men vi må ha et faglig forsvarlig opplegg for å kunne gjøre det, konstaterer Gunnar Gausel.Han lover å legge ut informajson på STs- intra-eller internettsider straks det skjer avklaringer om hvordan den framtidige driften blir. På vakt for pasienter og pårørende planene om å bygge i Porsgrunn. Det er viktig om vi skal beholde akuttsykehuset, svarer Lia. Hun har få, men gode pasienterfaringer med sykehuset som hun er stolt av både når det gjelder tilbudet til pasientene og at det holder budsjettene: - Men jeg skulle ønske at det var noen gulrøtter å få for sykehus som klarer å drive uten store underskudd, sukker utvalgslederen. Birgit Lia leder brukerutvalget 7

8 STs håp i Holmenkollen De bærer de skyhøge forventningene til 4000 ST-ansatte på sine atletiske skuldre: Et knippe unge leger skal forsvare sykehusets ære i vårens vakreste eventyr- Holmenkollstafetten... nådeløst legger ST-ledelsen krav på bordet. Han tar for gitt at legene nå legger seg i hardtrening for å innfri. LIS-lege Thor Erik Holm bærer ansvaret for en taktikk som gjør at de rister av seg konkurrentene og henter ut alt-mentalt og fysisk- av de unge veltrente atletene STs håp i Holmenkollstafetten: F.v:Kim Christian Danielsson, Jan Harald Lærum, Tonje Tvinnereim, Christina Dahl Solberg, Audhild Prytz, Cathrine Slang Martinsen, Thor Erik Holm, Silje Reiseter, og Steinar Fritzner Greve Holmsen.Susanne Gerhardsen, Eva Mørch Skaugvold, Ane Wigenstad Kvamme, Sigurd Berger, Øystein Pettersen og Mirad Taso blir også med.. ST-nytt skrur seg opp i et optimistisk fra sykehuset i Skien. stemningsleie når blomsten av sykehus- Norges ungdom dukker opp for et kjapt Gjør det mest for moro skyld... bilde. Kjøpt med hud og hår for en ørliten - Vi gjør jo dette mest for moro skyld. sum fra PO vet de 15 legene av begge Kanskje blir det en hyggelig fest etterpå, kjønn at arbeidsgiver som alltid forventer kommer det skuffende uambisiøst fra en det ypperste når et utall bedrifter konkurrerer i bakkene opp mot Holmenkollen punkterer hun hensynsløst ST-nytts for- av de unge kvinnelige legene. Dermed den 8. mai kroner-spørsmålet er fengelige håp om å få anledning til knalle om de vil tåle forventningene som nå bygger seg opp rundt en liten gjeng som lvinnerne fra ST. De som overraskende til med et saftig 1.sideoppslag med Gul- dumdristig over et glass rødvin før jul knuste all motstand i de bratte kneikene fant ut at det kunne være OK å prøve opp mot Holmenkollen.Men det er jo alltids lov å håpe... seg i Holmenkollstafetten til våren.-uten medalje, kan de bare bli igjen i Oslo, (For ordens skyld:sitatene har ingenting snøfter PO-direktør Hans Evju når han med virkeligheten å gjøre...) Kanskje ikke så lurt... Her er en liten historie som kanskje får noen til å dra på smilebåndet, mens andre vil holde seg for nesen. Det er noe med å skjønne hvor musikken kommer fra... Forleden da jeg sad på en hyggelig café, mærkede jeg pludselig, at jeg havde frygtelig meget luft i maven. Musikken var høj meget høj, så jeg sørgede bare for at slippe luften ud, så det passede med musikkens rytme. Det tog et stykke tid, men i løbet af et par sange lettede det virkelig så meget at jeg følte mig utroligt meget bedre tilpas. Auda- da var jeg flau da... Jeg drak min kaffe op og opdagede pludselig, at alle i caféen stirrede på mig Og det var i dét øjeblik, det stod klart for mig, at jeg sad og lyttede til min ipod!!! Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: En blomst til sykehus-apotekansatte... -Vi vil gjerne gi en rose til de ansatte på apoteket som jobber med opptrekk av cytostatika. Personalet der gjør en kjempejobb. De er serviceminded, står på og har alltid en hyggelig tone. Jobben de gjør er kjempeviktig. Tidligere var det sykepleierne på poliklinikken som også hadde opptrekket av cytostatika. På grunn av at apoteket har overtatt dette kan sykepleierne konsentrere seg mer om pasientene, skriver enhetsleder for cytostatikapoliklinikken på Moflata- Randi Ersnes i en e- post til ST-nytt. Ros til røntgenansatte på Notodden sykehus -Jeg vil gjerne gi en rose til de ansatte på røngten. De er alltid positive og det er sjelden noe problem å få komme raskt ned med barna våre til ulike undersøkelser. Tusen takk. Det gjør det så mye bedre for barna som slipper lang ventetid!! Slik lyder hilsenen fra Trine som jobber på dagavdelingen- barn- på Notodden sykehus. ST-nytt takker for innspill fra Notodden-og håper på mer også fra Rjukan, Kragerø, Seljord og Nordagtutu. Bladet er åpent for alle som jobber i Sykehuset Telemark. Verdien i bladet øker når dere bruker den lille trykksaken... Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Thure Trykk as Tekst og foto: Jørn Ertsaas

Rus og psykiske lidelser

Rus og psykiske lidelser Rus og psykiske lidelser Roller, ansvar og samhandling. På system og individnivå. Får vi det til?? Fagsjef Arne Johannesen Klinikksjef Jostein Todal Stabsenheter: Fagavdelingen Arne Johannesen Adm. fellesfunksjoner

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 29.01.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Status pr 20.10.11 KLINIKKSJEF PER URDAHL ST Og SEKSJONSLEDER GRO ELISABETH AASLAND

Detaljer

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid utført ved Psykiatrisk klinikk Sykehuset Namsos Arnt Håvard Moe Siri Gartland Namsos 20.05.2015 Innhold

Detaljer

Nærmiljøbasert TSB for ungdom

Nærmiljøbasert TSB for ungdom Nærmiljøbasert TSB for ungdom Et samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og ARP(Avdeling for Rusrelatert Psykiatri) Psykologspesialist Eva Karin Egseth (ARP) Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen (ARP) Ruskoordinator

Detaljer

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus INFORMASJON til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET Haukeland Universitetssykehus Denne brosjyren inneholder en del informasjon om avdelingen vår. Den er kun ment som et hjelpemiddel og er ingen erstatning

Detaljer

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS Grunnen til at jeg har endre ordtaket slik er på bakgrunn

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS Nye Rjukan Sykehus OPS (offentlig / privat samarbeid) BAKGRUNN Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF 2014-2016 og nye helsepolitiske

Detaljer

Samhandlingsutfordringer og utviklingstrekk

Samhandlingsutfordringer og utviklingstrekk Samhandlingsutfordringer og utviklingstrekk Integrert behandling psykiatri/rus Hva skjer i psykisk helsevern? Avdelingssjef/psykiater Voksenpsykiatrisk avdeling, Helse Sunnmøre I går og i dag, hva er forskjellen?

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.30 15.45 Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari Dalen

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Velkommen til Ungdomsklinikken

Velkommen til Ungdomsklinikken ! Velkommen til Ungdomsklinikken Hva er Ungdomsklinikken?! Akuttpost for ungdom ved Sørlandet sykehus HF, ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse). Her innlegges ungdom som strever med psykiske

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /12 2 Rådet for mennesker med nedsatt

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /12 2 Rådet for mennesker med nedsatt SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01324-1 Arkivkode. --- Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 29.05.2012 11/12 2 Rådet for mennesker med nedsatt 29.05.2012 11/12

Detaljer

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD Margrete Klemmetsby onsdag 30.mai 2014 Pasientforløp Vestfold 1 sykehus; SiV 12 kommuner 2200.000 somatisk nedslagsfelt Prosjekteier: Rådmennene i kommunene Klinikksjef

Detaljer

Psykisk helse på timeplanen

Psykisk helse på timeplanen Psykisk helse på timeplanen Kurs i psykisk helse for 14-åringar i Prosjekt støtta av Extrastiftelsen v/prosjektleiar anne.hilde.lystad@alesund.kommune.no Bakgrunn for prosjektet: Behov i skulen Utvikling

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN Vi jubilerer - Venner i 25 år Støtt sykehusets venner Notodden sykehus Notodden sykehus tilbyr de 9 kommunene Notodden, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Bø,

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus Bakvakt i norsk helsetjeneste Bildene er hentet fra sykehusets presentasjon Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst

Det nye livet. Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det nye livet Eller: Vent, jeg er ikke klar! En selvbiografisk tekst Det var sankthansaften 1996 og vi skulle flytte neste lass fra den gamle leiligheten til det nye huset. Tingene sto klare og skulle

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet :

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet : 1 Levanger 110403 Status Rapport Rus - Forprosjektet : Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet : Punkt 1: Utrede en felles strategi for forebygging mot rus i de fire kommunene.

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN. abup.no

VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN. abup.no VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN abup.no Hva er Ungdomsklinikken? Akuttpost for ungdom ved Sørlandet sykehus HF, Abup (Avdeling for barn og unges psykiske helse). Her innlegges ungdom som strever med psykiske

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014 Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Oppdraget mitt: Rus i familien Dialog med barn/unge som pårørende

Detaljer

Årsrapport for Brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold.

Årsrapport for Brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold. Årsrapport for 2009. Brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold. Innledning. Brukerutvalget for Sykehuset i Vestfold ( SiV ) er et rådgivende organ for styret og administrasjonen. Det er et samarbeidsutvalg

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø : Dato: 23.06.2009 Tid: 0900 Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 003 Dato: Tidspunkt: kl

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 003 Dato: Tidspunkt: kl Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 003 Dato: 01.09.10. Tidspunkt: kl 14-18.15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 11.09.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid Venanger Kari Thomsen Idar Grotle Anne Østensen

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Lage og implementere en plan for somatisk spesialisert rehabilitering i Telemark Nasjonalt topplederprogram Gro Elisabeth Aasland Skien, 27/10-2014 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016 1 / 8 Prosjektplan Utviklingsplan for i perioden 2014-2016 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...3 2 PROSJEKTEIER...3 3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET...3 4 MÅL...5 5 UTVIKLINGSPLANENS DELER...5 6 RAMMEBETINGELSER...6

Detaljer

Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0

Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0 Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0 Tilstede: Anne Grete Odden, LHL Valdres, Anne Kari Buajordet, Kommunalt råd for mennesker

Detaljer

Utviklings- og investeringsplan for sykehusområdet Telemark - Vestfold. Styremøtemøte 20/10-10 Jørn E. Jacobsen Strategidirektør/Prosjektleder

Utviklings- og investeringsplan for sykehusområdet Telemark - Vestfold. Styremøtemøte 20/10-10 Jørn E. Jacobsen Strategidirektør/Prosjektleder Utviklings- og investeringsplan for sykehusområdet Telemark - Vestfold Styremøtemøte 20/10-10 Jørn E. Jacobsen Strategidirektør/Prosjektleder Mandat for delplan behovsanalyse og vurdering av funksjonsfordeling

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål

emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål Nettadresser emestring: www.siv.no/pasient/behandlinger/emestring emeistring: www.emeistring.no Målgruppe Pasienter som er søkt spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift!

Nye Molde sjukehus. Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift! Nye Molde sjukehus Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift! 1960 - Historikk - 2017 2001: Fylkestingets julevedtak : Nytt sykehus på Lundavang 2002: Helse Midt-Norge starter

Detaljer

Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15

Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15 S x K = Risiko (R) Konsekvens (K) Sannsynlighet (S) RISIKOVURDERING Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15 Utført dato: 27.4, revidert 7.5 Utført ved (enhet): Seksjon poliklinikker Øvre

Detaljer

Prosjekt Rus Somatikk. Seksjon kardiologi og medisinsk intensiv Prosjektleder Diana Lauritzen

Prosjekt Rus Somatikk. Seksjon kardiologi og medisinsk intensiv Prosjektleder Diana Lauritzen Prosjekt Rus Somatikk Seksjon kardiologi og medisinsk intensiv Prosjektleder Diana Lauritzen Prosjektet * Prosjektleder 80%, Diana Lauritzen * Prosjektmedarbeider 20%, Randi E. Ødegaard * Samarbeid med

Detaljer

praksiskonsulentordningen videre

praksiskonsulentordningen videre -Status for overføring av polikliniske pasienter i Vestre Viken -Hvordan utvikle praksiskonsulentordningen videre Trygve kongshavn avd sjef PKO Vestre Viken, Fastlege Fjell legesenter Drammen Status for

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Leder. Denne saken handler om tre områder som alle griper inn i hverandre.

Leder. Denne saken handler om tre områder som alle griper inn i hverandre. Leder. Denne saken handler om tre områder som alle griper inn i hverandre. Elektronisk pasientjournal Samhandlingsreformen og konsekvenser av denne Organisering av leger, pleiepersonell og generelle bemanningsutfordringer

Detaljer

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan «På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan Godkjent av styringsgruppa 9. februar 2017 Innledning Helse Nord-Trøndelag gir ett sykehustilbud til innbyggerne

Detaljer

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin Sak nr: 67/2011 Navn på sak: Evaluering

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

Handlingsplan 2013. Årsrapport

Handlingsplan 2013. Årsrapport Handlingsplan 2013. Årsrapport Samarbeidsavtalene: Tjenesteavtale for ansettelse av turnusleger Delavtale C) om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01052-7 Tilbud om stilling Personalmappe - tgående internt produsert, 03/01109-14 Tilbud om stilling som bioingeniør Personalmappe - tgående internt produsert, 03/01143-8

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 21. juni 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Kari Dalen Folke

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 04.12.2014 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 09:00) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Fastlege-erfaringer med samhandlingsreformen. Kirsten Rokstad Knut-Arne Wensaas

Fastlege-erfaringer med samhandlingsreformen. Kirsten Rokstad Knut-Arne Wensaas Fastlege-erfaringer med samhandlingsreformen Kirsten Rokstad Knut-Arne Wensaas Disposisjon Samhandling i helsevesenet Fastlegenes rolle Erfaringer Utfordringer Samhandlingsreformen Bedre samhandling var

Detaljer

og Akershus sykehusområder

og Akershus sykehusområder Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etniskbakgrunn, kjønnogøkonomi økonomi. Riktig behandlingskapasitet i Oslo

Detaljer

Akuttutvalgets mandat

Akuttutvalgets mandat Akuttutvalgets mandat Befolkningsperspektivet Skole, arbeidsplasser, idrett Andre etaters rolle Frivillig sektors rolle Den akuttmedisinske kjeden (somatikk, psykisk helse og rus): Legevakt (forslag til

Detaljer

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter?

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Prosjekt ventetid Samarbeidsprosjekt mellom Kontoret for Fritt sykehusvalg og Sykehuset Østfold Bakgrunn manglende måloppnåelse om ingen langtidsventende pasienter

Detaljer

«Du, av alle» Intervjuer med sykepleiere som har stjålet og brukt medikamenter fra arbeidsplassen. Oda Sjøvoll Prosjektleder

«Du, av alle» Intervjuer med sykepleiere som har stjålet og brukt medikamenter fra arbeidsplassen. Oda Sjøvoll Prosjektleder «Du, av alle» Intervjuer med sykepleiere som har stjålet og brukt medikamenter fra arbeidsplassen Oda Sjøvoll Prosjektleder 1 Fortellinger om medikamentbruk Løfte frem og lære av fortellingene til helsepersonell

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Finnmark.

Pasient- og brukerombudet i Finnmark. Pasient- og brukerombudet i Finnmark. Samhandlingskonferansen 24 og25.10.12 Kirkenes Erfaringer etter innføring av samhandlingsreformen fra Pasientog brukerombudet i Finnmark Hva er samhandling? Samhandlingsreformens

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 03/00001-8 Sier opp sin stilling Personalmappe - Poliklinikk Seljord DPS Dok. dato: 14.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 14/01305-8 Svar - erstatningssak

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 20.09.2017 Administrerende direktør Møtedato: 27.09.2017 Vår ref.: 17/02990-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 Sak 63/17

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: 28.11.2013 kl. 09:00-14:00 Møtested: Tilstede: Administrasjonens møterom, D1-707, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle, Britt-Sofie Illguth, Tone Tobiassen,

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Verktøyskasse fra Startkurs Senter for sykelig overvekt

Verktøyskasse fra Startkurs Senter for sykelig overvekt Verktøyskasse fra Startkurs Senter for sykelig overvekt Lærings- og mestringssenteret, Medisinsk klinikk Her er noen innspill og forslag til måter å legge om vaner, som vi har vært gjennom i løpet av kurset.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 25. oktober 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Folke Sundelin

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 92/08 Sluttrapport, eierstrategi 2010, syke barn Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 25.09.2008 92/08 Saksbeh: Svanhild Jenssen Arkivkode:

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære?

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Tove Gundersen, generalsekretær (Cand.san hovedfag/master i helsefag, psykiatrisk sykepleier) torsdag, 8. mai 2014 Ja - det var

Detaljer

Dersom HT bestemmer seg for å gjøre dette vedtaket, vil jeg bli nødt til å gå til rettslige skritt i denne saken.

Dersom HT bestemmer seg for å gjøre dette vedtaket, vil jeg bli nødt til å gå til rettslige skritt i denne saken. Helseminister Jonas Gahr Støre Vedr. svarbrev til Helsetilsynet av 23.06.2013. Som du sikkert kjenner til har Helsetilsynet fremmet en tilsynssak mot meg som lege, da de mener mitt arbeide er uforsvarlig,

Detaljer