Årsrapport 2009 Kunstnernes Hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009 Kunstnernes Hus"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Kunstnernes Hus

2 Innhold Kunstnernes Hus 80 år side 5 Geir Harald Samuelsen Styreleder for Kunstnernes Hus Årsberetning 2009 side 8 Ustillinger side 10 Årsregnskap 2009 side 18 Noter side 21 Revisjonberetning side 27 Omslagbilder: Urs Fischer, Georg Herold, Mark Handforth Foto: Leif Gabrielsen Alle bilder Leif Gabrielsen / Kunstnernes Hus / kunstnerne

3 Kunstnernes Hus 80 år I 2010 er det 80 år siden Kunstnernes Hus etablerte seg som en av Norges viktigste kunstscener. De faglige og økonomiske resultatene ved inngangen til jubileumsåret viser gode besøkstall og balanse i økonomien. Årsregnskapet for Kunstnernes Hus i 2009 viser en driftsinntekt på kr og et overskudd på kr Styret mener dette resultatet dokumenterer at økonomien er i balanse og at midlene er brukt på en forsvarlig måte som ivaretar stiftelsens hovedoppgaver; de gode utstillingene og en profesjonell forvalting av bygningen var et godt år både når det gjelder aktiviteten i huset som helhet og når det gjelder kvaliteten på prosjektene vi har gjennomført. Vi har hatt en rekke større nasjonale og internasjonale egenproduserte utstillinger som har fått gode anmeldelser og mye oppmerksomhet. I forlengelsen av utstillingene har vi arrangert kunstsamtaler og foredrag. Kunstnernes Hus har også blitt benyttet til frittstående prosjekter som boklanseringer og filmvisninger. Atelierprogrammet W17 på Kunstnernes Hus er initiert og finansiert av Bildende Kunstneres Hjelpefond. Programmet ble startet høsten 2008, men åpnet dørene for publikum for første gang i W17 tilbyr atelierer, produksjonsstøtte og visningsmuligheter for norske og internasjonale kunstnere som er virksomme i Norge. Under oppholdet utarbeider kunstneren et prosjekt som presenteres gjennom åpne atelierer, utstillinger, forelesninger og andre arrangementer. Arrangementene var hovedsakelig konsentrert rundt tre langhelger med åpne atelierer i løpet av I tillegg var det en rekke enkeltarrangementer spredt utover året. Atelierprogrammet som skal gå frem til 2014 har vist seg å være et levedyktig og godt besøkt initiativ. I 2009 skapte Kunstnernes Hus et eget prosjekt rettet mot de aller minste. Sammen med Oslo musikk og kulturskole lanserte vi Minihuset som et kunstverksted for barn. Prosjektet har hatt stor verdi og vil fortsette gjennom Kunstnernes Hus har i lang tid leid ut deler av lokalene til restaurantdrift. Arcimboldo ble meldt konkurs i november 2009 og nye leietakere har kommet inn i løpet av vinteren. Det ble igangsatt omfattende oppgradering av arealene, noe som medførte en periode med oppussing og dermed noe sviktende besøkstall for Kunstnernes Hus. Sett bort fra denne hendelsen ser besøkstallet på våre arrangementer ut til å ha holdt seg stabilt i forhold til Vi er nå inne i et spennende år. Kunstnernes Hus fyller 80 år i Dette markerer vi blant annet ved å arrangere en internasjonal konferanse med tittel Siting the position of the Kunsthalle. Vårt mål er å sette Kunstnernes Hus inn i en internasjonal sammenheng, høste erfaringer og skape et kontaktnetteverk på tvers av landegrensene. Vi ønsker en tett dialog med institusjoner i Europa som det er naturlig å sammenligne seg med. Vi er opptatt av å arbeide fremtidsrettet. Kunstnernes Hus skal både klare å tilpasse seg skiftende politiske, økonomiske og kulturelle endringer og i visse sammenhenger sette standard for hvordan en kunstnerstyrt institusjon skal drive sin virksomhet. Vi vil at Kunstnernes Hus skal være et sted som ønsker sitt publikum velkommen med gode og utfordrende utstillinger og samtidig være en god og inkluderende arbeidsplass for våre ansatte. I 2009 jobbet vi med å revidere stiftelsens vedtekter. Dette arbeidet har nå vist seg å bære frukter; de reviderte vedtektene ble godkjent av Stiftelsestilsynet tidlig i De nye vedtektene innebærer endringer på viktige områder i stiftelsens drift. Intensjonen bak disse endringene har vært å gjøre vedtektene til mer egnede verktøy for videre drift. Vi har forsøkt å forstå og videreføre de opprinnelige stifternes intensjoner ved opprettelsen av Kunstnernes Hus i Det er vår intensjon å føre grunnleggernes tanker videre inn i en ny tid. Aeron Bergman & Alejandra Salinas - Live Art / levende scene 4 5 Geir Harald Samuelse Styreleder for Kunstnernes

4 Urs Fischer, Georg Herold, Mark Handforth Urs Fischer, Georg Herold, Mark Handforth 6 7

5 Årsberetning 2009 Kunstnernes Hus er en kunstnerstyrt institusjon for visning av norsk og internasjonal samtidskunst. Kunstnernes Hus åpnet i 1930 og er en uavhengig stiftelse som har som hovedmål å drive utstillingsvirksomhet og forvalte eiendommen Wergelandsveien 17 i Oslo. Kunstnernes Hus ledes av et styre bestående av fem medlemmer. Fire medlemmer er billedkunstnere og det femte oppnevnes av Kultur og Kirkedepartementet. Drift og administrasjon ledes av en kunstnerisk leder og en administrativ leder. Begge stillingene er åremål. Kunstnernes Hus har en stram økonomi hvor husets drift tar en stor andel av økonomien. Årsresultatet for 2009 viser et overskudd som i stor grad skyldes stram økonomistyring både på utstillings- og driftssiden. Til tross for dette har man i 2009 hatt et omfattende utstillingsprogram, styrket informasjonsog formidlingsarbeidet og gjennomført organisatoriske endringer. Årsresultatet for 2009 på kr er disponert på følgende måte: Overføring til Henie-Onstad fond kr ,- Annen egenkapital kr ,- Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet og det bekreftes at denne forutsetningen er til stede. Styret i Kunstnernes Hus har i 2009 bestått av 3 kvinner og 2 menn. Blant de faste ansatte er det pr utgangen av året 2 kvinner og 1 mann. I tillegg er det 2 kvinner i åremålstillinger og 2 kvinner og en mann i prosjektstillinger. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn på likestilling. Ved fremtidige ansettelser vil best kvalifisert person bli ansatt uavhengig av kjønn. Totalt sykefravær siste år tilsvarer 3 % av totale årsverk. Det er ikke registrert skader eller ulykker i Kunstnernes Hus driver ikke virksomhet som forurenser eller påvirker det ytre miljø. Oslo, 6.mai 2010 Geir Harald Samuelsen Ane Hjort Guttu Thorbjørn Sørensen Styreleder Nestleder Margareta Bergman Tove Heggen Larsen Hans Hamid Rasmussen - Looking Inside Out 8 9 Karianne Kampevold Sætre Administrativ leder

6 Utstillinger Live Art/Levende Scene Live Art/Levende Scene inviterte til ti dager med performance, i tillegg til filmvisninger og prosjekter som involverte betrakterens aktive deltakelse. Utstillingen presenterte ulike scener for opplevelse, både levende, dokumentert og iscenesatt, og adskilte seg fra vanlige utstillinger ved at scenarioet forandret seg hver dag. Den besøkende ble invitert til å komme innom når som helst, men kunne også velge seg ut spesifikke tidsbestemte hendelser eller performancer. En del av utstillingen var Living Archive, et videoarkiv med performance og live art. Arkivet inneholdt verk av deltakende kunstnerne på utstillingen samt en serie klassiske, historiske arbeider av kunstnere som Bruce Nauman, Bas Jan Ader og Martha Rosler. En stor projeksjon fylte en av utstillingssalene med daglig skiftende arbeider fra arkivet. I tillegg fantes det et forskningsrom med tre monitorer der besøkende fritt kunne velge arbeider fra en videomeny. Deltakende kunstnere i Live Art: Coco Fusco, Roi Vaara, Annika Eriksson, Sachiko Abe, Karl Holmqvist, Erwin Wurm, Charles Sandison, Eija-Liisa Ahtila, Leonards Laganovskis, Bergman & Salinas m. fl. Representerte kunstnere i Living Archive: John Baldessari, Bruce Nauman, Vito Acconci, Bas Jan Ader, Paul McCarthy & Mike Kelley, Tony Oursler, Martha Rosler, Fischli & Weiss, Laurie Anderson, Chris Burden, Joan Jonas, Valie Export m. fl. Besøkstall: Sachiko Abe - Live Art / levende scene

7 Looking Inside Out / Afrika I Oslo I forbindelse med Kulturelt Mangfoldsår i 2008 gikk en gruppe museer og utstillingsinstitusjoner i Oslo sammen om å utvikle et ambisiøst utstillingsprosjekt som presenterte afrikansk samtidskunst; Nasjonalmuseet, Oslo Museum / Interkulturelt Museum, Oslo Kunstforening, Stenersenmuseet, Unge Kunstnernes Samfund og Kunstnernes Hus. Utstillingen Looking Inside Out var Kunstnernes Hus bidrag til mønstringen. Hver institusjon tok for seg ulike regioner, og kuratorene Maaretta Jaukkuri og Cristina Ricupero konsentrerte seg om den nordafrikanske regionen (Marokko, Algerie, Tunisia og Egypt). Utstillingens tema var bygget omkring begrepene privat/ offentlig. Forestillinger rundt og definisjonen av privat/offentlig er i stor grad kulturelt betinget og reflekterer gjennomgående sosiale dynamikker i de respektive kulturer. I møtet mellom vestlige land, Nord-Afrika og middelhavsregionen synes det å være store ulikheter i måten vi oppfatter den privat/offentlige modellen. Deltakende kunstnere: Kader Attia, Dora Dhouib, Hala Elkoussy, Mounir Fatmi, Chourouk Hriech, Bouchra Khalili, Nicène Kossentini, Driss Ouadahi, Younès Rahmoun, Hans Hamid Rasmussen, Batoul Shimi. I tilknytning til utstillingen ble det produsert en katalog med utdypende tekster og kunstnerpresentasjoner. I tillegg ble seminaret Regionalisme og nasjonalisme i kunsten i en global kultur arrangert på Kunstnernes Hus 19. februar i samarbeid med Norsk Kritikerlag. I panelet: Filosof Seloua Luste Boulbina, kritiker og kurator Simon Njami og billedkunstnerne Kader Attia og Hans Hamid Rasmussen. Besøkstall: 2270, hvorav 155 barn/unge Dear! We on, hysterically. It has to be that. No? It is now and the whole has changed. all the, Urs Fischer, Mark Handforth, Georg Herold De tre kunstnerne deler en interesse for hverdagsgjenstanders poetikk. Arbeidene deres springer ofte ut av allment kjente objekter eller symboler. Ved å bruke et bredt utvalg materialer skaper de skulpturer, objekter og intervensjoner som spinner mentale atmosfærer som både er humoristiske, sarkastiske, absurde og politiske. Urs Fishers tredimensjonale arbeider har en umiddelbar visuell appell, og er fylt av satire og skjulte meninger. Mark Handforth omdefinerer kjente objekter i overraskende kontekster for slik å avdekke nye perspektiver i forhold til tingenes eksistens og funksjon. Georg Herold benytter også utradisjonelle materialer i sine skulpturer og malerier. Disse har ofte politiske undertoner og berører aktuelle temaer innen politikk, kunst og vitenskap. De tre kunstnerne stilte ut sammen for første gang på Kunstnernes Hus, og skapte store deler av utstillingen på stedet, med utgangspunkt i prosess som kunstnerisk arbeidsmetode. I tillegg viste Mark Handforth et utvalg eldre verk. Besøkstall: 2702, hvorav 116 barn/unge Statens 122. Kunstutstilling Høstutstillingen Arrangør og produsent: Norske Billedkunstnere (NBK) og Den nasjonale jury. Katalog produsert av Norske Billedkunstnere. Utstillingen viste 112 verk av 81 kunstnere. Av disse var 27 debutanter på Høstutstillingen. Formidling: Et stort antall omvisninger for skoleklasser, andre grupper og vanlig publikum. Alle saler ble tatt i bruk og administrasjonen benyttet Akademirommet i perioden Besøkstall:

8 Jesper Just / Edvine Larssen / Nina Roos Jesper Just: Invitation to Love Jesper Just innehar en markant rolle på den internasjonale kunstscenen med sitt mørke, melankolske og bittersøte filmunivers. Just mimer både amerikansk og europeisk filmtradisjon visuelt og dramaturgisk. Hans arbeider er preget av høy produksjonskvalitet og detaljert iscenesettelse. Kunstnernes Hus presenterte et utvalg av Justs filmer fra de seneste årene. Edvine Larssen: Mezzanine Edvine Larssen arbeider med skulpturer og installasjoner som fremstår som kondenserte visuelle symboler. Med enkle, men presise virkemidler skaper hun objekter ladet med potensiell dramatikk. En bevisst bruk av arkitektoniske og sceniske elementer er gjennomgående. Larssens arbeider kjennetegnes av en interesse for teateret som fiksjonsmedium, og til utstillingen på Kunstnernes Hus presenterte hun en gigantisk scenekonstruksjon som aktiverte rommet og betrakterens bevegelser. Nina Roos: Passages Øvrige arrangementer 19. februar Regionalism and nationalism in art in the context of global culture Seminar knyttet til Afrika i Oslo. Samarbeid med Norsk Kritikerlag 6. mai Zidane: A 21st Century Portrait filmvisning 6. desember Slippfest Oslo Stresspress 16 akademistudenter presenterte artistbooks desember minihuset Omvisning og verksted for barn mellom 6-10 år. Samarbeid mellom Kunstnernes Hus og Oslo musikk- og kulturskole Faste omvisere har vært engasjert i hele 2009 med fast omvisning hver torsdag Kl og søndag kl Nina Roos har gjennom sitt virke inntatt en sentral posisjon innenfor nordisk maleri. Hennes malerier karakteriseres av lagvise påføring av oljemaling på gjennomsiktige akrylplater. Dette skaper et særegent uttrykk av materialitet og transparens, flathet og dybde. Utstillingen på Kunstnernes Hus besto av åtte nye verk fra Verkene innehar et formspråk som både er abstrakt og forestillende, og som karakteriseres ved kunstnerens lek med antydninger, hint og fordreide romlige perspektiver. Besøkstall: 2609 Samlet besøkstall utstillinger i 2009: xxxx 14 15

9 Urs Fischer, Georg Herold, Mark Handforth Edvine Larssen - Mezzanine

10 Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Note Balanse Note Driftsinntekter Husleieinntekter, m.m 1,564,178 1,094,804 Sponsorinntekter 1,005, ,000 Utstillingsinntekter 327, ,188 Offentlig støtte 2 6,488,009 6,093,000 Sum inntekter 9,384,300 8,552,992 Lønnskostnad 3 3,830,686 3,444,539 Utstillingskostnader 2,198,278 1,766,023 Driftskostnader bygning 9 2,109,286 1,851,699 Avskrivning på varige driftsmidler 4 23,475 28,244 Andre driftskostnader 10 1,331,378 1,593,778 Driftsresultat -108, ,291 Annen renteinntekt 28,203 86,487 Annen finansinntekt 125, ,309 Annen rentekostnad 11,004 17,527 Annen finanskostnad 1, Årsresultat 32, ,276 Disponering Overføring til annen egenkapital 11 11,953 0 Overføring til Henie-Onstad fond 11 20, ,276 Sum 32, ,276 Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygning4 247, ,048 Inventar og kontormaskiner 4 42,805 55,958 Sum varige driftsmidler 290, ,006 Finansielle driftsmidler Aksjer 7 854, ,953 Sum finansielle driftsmidler 854, ,953 Sum anleggsmidler 1,145,484 1,168,959 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer ,756 Andre fordringer 0 166,598 Sum fordringer ,354 Bankinnskudd og kontanter 6 1,626,606 1,667,333 Sum omløpsmidler 1,626,780 2,074,687 Sum eiendeler 2,772,264 3,243,

11 Balanse Egenkapital og gjeld Egenkapital Note Egenkapital Grunnkapital 100, ,000 Bunden egenkapital 1,277,074 1,256,934 Annen egenkapital 217, ,926 Udekket underskudd 0 0 Sum egenkapital 11 1,594,953 1,562,860 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 471, ,482 Skyldige offentlige avgifter 10 87, ,060 Annen kortsiktig gjeld 8 618, ,244 Sum kortsiktig gjeld 1,177,311 1,680,786 Sum gjeld 1,177,311 1,680,786 Sum egenkapital og gjeld 2,772,264 3,243,646 Oslo, 15. februar 2009 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsetikk i Norge for små foretak. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Klassifisering av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt sammenstilling Inntekt resultatføres når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Inntekstføring av vederlag er periodisert i henhold til regnskapsprinsippet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet etter saldometoden med basis i driftsmidlets økonomiske levetid. Aksjer Aksjer blir vurdert til laveste av anskaffelseskost og markedsverdi. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Note 2 Offentlig støtte Karianne Sætre Administrativ leder Off. tilskudd - driftsstøtte 6,488,009 6,093,000 Sum offentlig støtte 6,488,009 6,093,000 Direksjonen: Geir Harald Samuelsen Thorbjørn Sørensen Ane Hjort Guttu Tove Heggen Larsen Margareta Bergman 20 21

12 Noter Note 3 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Pensjoner mm Lønnskostnader mm Lønninger 2,951,563 2,642,057 Folketrygdavgift 500, ,415 Pensjonskostnader 270, ,155 Andre ytelser 108,032 98,912 Lønnskostnader 3,830,686 3,444,539 Gjennomsnittlig antall årsverk 6 6 Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Styrehonorar Styreleder Lønn 561, , ,992 Annen godtgjørelse 10, Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2009 utgjør kr ,00. Det er kostnadsført honorar til revisor for annen bistand i 2009 på kr 5 500,- Pensjonsforsikring Pensjonsforpliktelsene for faste ansatte er dekket av en kollektiv innskuddsbasert pensjonsforsikring i Storebrand. Stiftelsen har et ikke balanseført premiefond som pr var på kr Netto kostnadsført pensjonspremie, etter ansatt-trekk på 2% utgjør kr Stiftelsens pensjonsordning tilfredsstiller lovens krav om pensjon. Note 4 Varige driftsmidler Kontor- Bygn. Inventar maskiner Sum Sum Noter Note 5 Kundefordringer Kundefordringer er på kr 174. Det er ikke avsatt til tap i balansen. Note 6 Bankinnskudd, kontanter og lignende Av totale bankinnskudd er kr bundet til skyldig skattetrekk og kr er knyttet til Henie- Onstad utstillingsfond, jf note 10. Trekkrettighet på bankkonto er kr ,-. Herav trukket : Kr 0,-. Note 7 Aksjer og andeler i andre selskap Ant. Aksje Anskaffelses-kost Markeds-verdi Anleggsmidler: Norsk Hydro AS 11, , ,892 Statoilhydro ASA 10, ,471,027 Orkla AS 18, ,576 1,070,430 Yara International ASA 2, , ,118 3,740,523 Aksjene inngår i Henie-Onstad utstillingsfond og blir forvaltet i hht. statutter for dette, jf note 11. Note 8 Annen kortsiktig gjeld Denne posten består i hovedsak av avsetninger for påløpte forpliktelser. Note 9 Driftskostnader Bygning Stiftelsen eier, og har det kostnadsmessige ansvaret for drifting og vedlikehold av eiendommen Wergelandsveien 17. Sum driftskostnader som direkte kan henføres til bygget er i 2009 kr ,- som utgjør ca 22% av totale inntekter. Anskaffelseskost ,039, , ,179 6,660,530 6,660,530 Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost ,039, , ,179 6,660,530 6,660,530 Avskrivninger ,781, , ,563 6,346,524 6,318,280 Akkumulerte avskrivninger ,791, , ,448 6,369,999 6,346,524 Balanseført verdi ,726 29,074 13, , ,006 Årets avskrivninger 10,322 7,268 5,885 23,475 28,244 Økonomisk levetid 4% 20% 30% Avskrivningsplan saldoavskr. Saldoavskr. Saldoavskr

13 Noter Note 10 Refusjon Mva Forventet mva refusjon for 2009 er ført som en kostnadsrefusjon med kr ,-. Tidligere er mva ført som kostnadsrefusjoner i utbetalingsåret. Note 11 Egenkapital Annen H-O Egenkapital: Egenkapital utstillingsfond Sum Egenkapital ,926 1,356,934 1,562,860 Årets resultat 11,953 20,140 32,093 Egenkapital ,879 1,377,074 1,594,953 herav Grunnkapital 100, ,000 Annen bunden egenkapital 1,277,074 1,277,074 Annen egenkapital 217, ,879 Sum egenkapital 217,879 1,377,074 1,594,953 Henie-Onstad utstillingsfond inngår i Kunstnernes Hus regnskap og tilhører stiftelsen. Det er utarbeidet statutter for forvaltning og bruk av fondet. Vi viser til note 6 og 7 om fondets eiendeler i form av bankinnskudd og aksjer. Avkastning på fondet i 2009 er aksjeutbytte på kr ,- og renteinntekter på kr ,-. De bundne midler i utstillingfondet utgjør kr Ihht statuttene kan det lånes av fondet innenfor definerte rertningslinjer. Lånebeløpet utgjør pr kr 0, Bilder Erwin Wurm caption - Live Art / levende scene

14 Erwin Wurm - Live Art / levende scene minihuset 26

15 STYRET Geir Harald Samuelsen styreleder fra juni 2007, valgperiode 2011 Ane Hjort Guttu nestleder fra juni 2009, valgperiode 2012 Thorbjørn Sørensen styremedlem, til 2011 Margareta Bergman styremedlem, til 2012 Tove Heggen Larsen styremedlem, oppnevnt av Kulturdepartementet, fra VARAMEDLEMMER: Bo Krister Wallstrøm, Steffen Håndlykken, Ivan Galuzin, Tonje Gevjon Kaare Bagøien (personlig vara for Tove Heggen Larsen) PERSONALET Kunstnerisk leder Maaretta Jaukkuri, 60 % Administrativ leder Helga Hyldmo Ranes, Karianne Kampevold Sætre, Resepsjon Randi Bergsvendsen, 80 % Utstillingskoordinator Jan Karl Schmidt Kommunikasjon Trine Gilmyr Utstillingstekniker Lars Erik Svensson, 40 % Formidling Line Halvorsen, 50 % Kurator Kunstnernes Hus / prosjektkoordinator W17 Ida Kierulf, 50 % , 100 % I tillegg til det faste personalet, har Kunstnernes Hus ekstra bemanning i forbindelse med montering og demontering av utstillinger. Vi har også egne verter/vakter på kvelder og helger i utstillingsperiodene og ved ulike arrangementer. Dette utgjør til sammen ca 2 årsverk. TILSYNSRÅD Valgt ved uravstemning hvert tredje år av NBKs medlemmer. Tilsynsråd for perioden LEDER NESTLEDER MALERE Varamedlem BILLEDHUGGERE Varamedlem: GRAFIKERE Varamedlem Nils Eger Stefan Schröder Nils Eger Arne Revheim Kari Mette Wiik Espen Røise Susanne K. Mader Sten Are Sandbeck Ingerlill Arvei Yngling Ivar Øksendal Åsil Bøthun Annine Qvale Viel Bjerkeset Andersen Ståle Sørensen stvan Lisztes Hilde Rognskog Gisle Harr Fredrik Raddum Solveig Lohne Anne Biringvad Victoria Fuhr Asbjørn Hollerud, ANNET Dragland Revisjon AS v/ Håkon Dragland er revisor for stiftelsen Kunstnernes Hus. TEGNERE Varamedlem: TEKSTILKUNSTNERE Varamedlem: UKS Varamedlem: NBK Elisabeth Mathisen Stefan Schröder Eli Hovdenakk Kjetil Skøien Hanne Øverland Màlfridur Adelsteindottir Sverre Gullesen Anders Dahl Monsen Odd Fredrik Heiberg Roald Andersen d.y 28 29

16 Urs Fischer, Georg Herold, Mark Handforth Urs Fischer, Georg Herold, Mark Handforth Kader Attia - Looking Inside Out

17 Samarbeidspartnere SEB har vært en finansiell støttespiller for norske selskaper siden begynnelsen av 1900-tallet. I 1981 åpnet SEB, som den første svenske banken, et kontor i Norge. I dag har SEB en omfattende forretningsdrift i Norge for bedrifter, institusjoner og formuende privatpersoner. SEB vil også være en viktig støttespiller for norsk kulturliv, og er stolt over å kunne være Kunstnernes Hus hovedsponsor. For Kunstnernes Hus har samarbeidet med SEB siden 2008 gjort det mulig å fortsette sin fokus på å øke aktivitetene og samtidig kunne presentere egenproduserte utstillinger på et høyt internasjonalt nivå. SEB representerer et bidrag på veien til å skape langt mer synlighet og på sikt nå målet om å bli en viktig aktør i det norske og internasjonale kunstmiljøet. Vi ser frem til fortsettelsen. SEB er et nordeuropeisk finanskonsern som betjener bedrifter, institusjoner samt 5 millioner privatpersoner. SEB tilbyr universale banktjenester i Sverige, Tyskland og de tre baltiske landene Estland, Litauen og Lettland. Banken har også lokal tilstedeværelse i Norden, Ukraina og Russland og har gjennom sitt internasjonale nettverk global tilstedeværelse i ledende finansielle sentre. SEB har ca ansatte og per 31.mars 2010 en totalbalanse på 2285 milliarder SEK og 1382 milliarder SEK under forvaltning. Les mer om SEB på: SEB er Kunstnernes Hus hovedsamarbeidspartner SEB is the Main Sponsor of Kunstnernes Hus Informasjonsrådgiverne Aabø & Co ble etablert i Selskapets medarbeidere er eksperter på krisehåndtering, finansiell kommunikasjon, omdømmeforvaltning, myndighetskontakt og pressehåndtering. Aabø & Co leverer tjenester til næringslivet, børsnoterte selskaper, organisasjoner og enkeltindivider. Aabø & Co sponser Kunstnernes Hus. Aabø er Kunstnernes Hus samarbeidspartner Aabø is Sponsor of Kunstnernes Hus Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) er opprettet med hjemmel i lov av 4. november 1948 nr. 1 om avgift på omset ning av billedkunst m.m. (kunstavgiftsloven). Etter lovens 2 skal avgiften brukes til støtte for kunstnere som hovedsakelig har eller har hatt sitt virke i Norge, deres etterlatte og andre formål til fremme av norsk kunst. I 2009 ble det tilsammen utbetalt ca millioner kroner fra fondet, i hovedsak i form av støtte og stipendier. Ca 10 % ble utbetalt til andre formål, bl. a. til BKH atelierprosjekt W 17 på Kunstnernes Hus. design:

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2013 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 1 206 901 198 643 Sum driftsinntekter 206 901 198 643 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2014 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Annen driftsinntekt 1 429 595 206 901 Sum driftsinntekter 429 595 206 901 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer