Årsrapport 2009 Kunstnernes Hus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009 Kunstnernes Hus"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Kunstnernes Hus

2 Innhold Kunstnernes Hus 80 år side 5 Geir Harald Samuelsen Styreleder for Kunstnernes Hus Årsberetning 2009 side 8 Ustillinger side 10 Årsregnskap 2009 side 18 Noter side 21 Revisjonberetning side 27 Omslagbilder: Urs Fischer, Georg Herold, Mark Handforth Foto: Leif Gabrielsen Alle bilder Leif Gabrielsen / Kunstnernes Hus / kunstnerne

3 Kunstnernes Hus 80 år I 2010 er det 80 år siden Kunstnernes Hus etablerte seg som en av Norges viktigste kunstscener. De faglige og økonomiske resultatene ved inngangen til jubileumsåret viser gode besøkstall og balanse i økonomien. Årsregnskapet for Kunstnernes Hus i 2009 viser en driftsinntekt på kr og et overskudd på kr Styret mener dette resultatet dokumenterer at økonomien er i balanse og at midlene er brukt på en forsvarlig måte som ivaretar stiftelsens hovedoppgaver; de gode utstillingene og en profesjonell forvalting av bygningen var et godt år både når det gjelder aktiviteten i huset som helhet og når det gjelder kvaliteten på prosjektene vi har gjennomført. Vi har hatt en rekke større nasjonale og internasjonale egenproduserte utstillinger som har fått gode anmeldelser og mye oppmerksomhet. I forlengelsen av utstillingene har vi arrangert kunstsamtaler og foredrag. Kunstnernes Hus har også blitt benyttet til frittstående prosjekter som boklanseringer og filmvisninger. Atelierprogrammet W17 på Kunstnernes Hus er initiert og finansiert av Bildende Kunstneres Hjelpefond. Programmet ble startet høsten 2008, men åpnet dørene for publikum for første gang i W17 tilbyr atelierer, produksjonsstøtte og visningsmuligheter for norske og internasjonale kunstnere som er virksomme i Norge. Under oppholdet utarbeider kunstneren et prosjekt som presenteres gjennom åpne atelierer, utstillinger, forelesninger og andre arrangementer. Arrangementene var hovedsakelig konsentrert rundt tre langhelger med åpne atelierer i løpet av I tillegg var det en rekke enkeltarrangementer spredt utover året. Atelierprogrammet som skal gå frem til 2014 har vist seg å være et levedyktig og godt besøkt initiativ. I 2009 skapte Kunstnernes Hus et eget prosjekt rettet mot de aller minste. Sammen med Oslo musikk og kulturskole lanserte vi Minihuset som et kunstverksted for barn. Prosjektet har hatt stor verdi og vil fortsette gjennom Kunstnernes Hus har i lang tid leid ut deler av lokalene til restaurantdrift. Arcimboldo ble meldt konkurs i november 2009 og nye leietakere har kommet inn i løpet av vinteren. Det ble igangsatt omfattende oppgradering av arealene, noe som medførte en periode med oppussing og dermed noe sviktende besøkstall for Kunstnernes Hus. Sett bort fra denne hendelsen ser besøkstallet på våre arrangementer ut til å ha holdt seg stabilt i forhold til Vi er nå inne i et spennende år. Kunstnernes Hus fyller 80 år i Dette markerer vi blant annet ved å arrangere en internasjonal konferanse med tittel Siting the position of the Kunsthalle. Vårt mål er å sette Kunstnernes Hus inn i en internasjonal sammenheng, høste erfaringer og skape et kontaktnetteverk på tvers av landegrensene. Vi ønsker en tett dialog med institusjoner i Europa som det er naturlig å sammenligne seg med. Vi er opptatt av å arbeide fremtidsrettet. Kunstnernes Hus skal både klare å tilpasse seg skiftende politiske, økonomiske og kulturelle endringer og i visse sammenhenger sette standard for hvordan en kunstnerstyrt institusjon skal drive sin virksomhet. Vi vil at Kunstnernes Hus skal være et sted som ønsker sitt publikum velkommen med gode og utfordrende utstillinger og samtidig være en god og inkluderende arbeidsplass for våre ansatte. I 2009 jobbet vi med å revidere stiftelsens vedtekter. Dette arbeidet har nå vist seg å bære frukter; de reviderte vedtektene ble godkjent av Stiftelsestilsynet tidlig i De nye vedtektene innebærer endringer på viktige områder i stiftelsens drift. Intensjonen bak disse endringene har vært å gjøre vedtektene til mer egnede verktøy for videre drift. Vi har forsøkt å forstå og videreføre de opprinnelige stifternes intensjoner ved opprettelsen av Kunstnernes Hus i Det er vår intensjon å føre grunnleggernes tanker videre inn i en ny tid. Aeron Bergman & Alejandra Salinas - Live Art / levende scene 4 5 Geir Harald Samuelse Styreleder for Kunstnernes

4 Urs Fischer, Georg Herold, Mark Handforth Urs Fischer, Georg Herold, Mark Handforth 6 7

5 Årsberetning 2009 Kunstnernes Hus er en kunstnerstyrt institusjon for visning av norsk og internasjonal samtidskunst. Kunstnernes Hus åpnet i 1930 og er en uavhengig stiftelse som har som hovedmål å drive utstillingsvirksomhet og forvalte eiendommen Wergelandsveien 17 i Oslo. Kunstnernes Hus ledes av et styre bestående av fem medlemmer. Fire medlemmer er billedkunstnere og det femte oppnevnes av Kultur og Kirkedepartementet. Drift og administrasjon ledes av en kunstnerisk leder og en administrativ leder. Begge stillingene er åremål. Kunstnernes Hus har en stram økonomi hvor husets drift tar en stor andel av økonomien. Årsresultatet for 2009 viser et overskudd som i stor grad skyldes stram økonomistyring både på utstillings- og driftssiden. Til tross for dette har man i 2009 hatt et omfattende utstillingsprogram, styrket informasjonsog formidlingsarbeidet og gjennomført organisatoriske endringer. Årsresultatet for 2009 på kr er disponert på følgende måte: Overføring til Henie-Onstad fond kr ,- Annen egenkapital kr ,- Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet og det bekreftes at denne forutsetningen er til stede. Styret i Kunstnernes Hus har i 2009 bestått av 3 kvinner og 2 menn. Blant de faste ansatte er det pr utgangen av året 2 kvinner og 1 mann. I tillegg er det 2 kvinner i åremålstillinger og 2 kvinner og en mann i prosjektstillinger. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn på likestilling. Ved fremtidige ansettelser vil best kvalifisert person bli ansatt uavhengig av kjønn. Totalt sykefravær siste år tilsvarer 3 % av totale årsverk. Det er ikke registrert skader eller ulykker i Kunstnernes Hus driver ikke virksomhet som forurenser eller påvirker det ytre miljø. Oslo, 6.mai 2010 Geir Harald Samuelsen Ane Hjort Guttu Thorbjørn Sørensen Styreleder Nestleder Margareta Bergman Tove Heggen Larsen Hans Hamid Rasmussen - Looking Inside Out 8 9 Karianne Kampevold Sætre Administrativ leder

6 Utstillinger Live Art/Levende Scene Live Art/Levende Scene inviterte til ti dager med performance, i tillegg til filmvisninger og prosjekter som involverte betrakterens aktive deltakelse. Utstillingen presenterte ulike scener for opplevelse, både levende, dokumentert og iscenesatt, og adskilte seg fra vanlige utstillinger ved at scenarioet forandret seg hver dag. Den besøkende ble invitert til å komme innom når som helst, men kunne også velge seg ut spesifikke tidsbestemte hendelser eller performancer. En del av utstillingen var Living Archive, et videoarkiv med performance og live art. Arkivet inneholdt verk av deltakende kunstnerne på utstillingen samt en serie klassiske, historiske arbeider av kunstnere som Bruce Nauman, Bas Jan Ader og Martha Rosler. En stor projeksjon fylte en av utstillingssalene med daglig skiftende arbeider fra arkivet. I tillegg fantes det et forskningsrom med tre monitorer der besøkende fritt kunne velge arbeider fra en videomeny. Deltakende kunstnere i Live Art: Coco Fusco, Roi Vaara, Annika Eriksson, Sachiko Abe, Karl Holmqvist, Erwin Wurm, Charles Sandison, Eija-Liisa Ahtila, Leonards Laganovskis, Bergman & Salinas m. fl. Representerte kunstnere i Living Archive: John Baldessari, Bruce Nauman, Vito Acconci, Bas Jan Ader, Paul McCarthy & Mike Kelley, Tony Oursler, Martha Rosler, Fischli & Weiss, Laurie Anderson, Chris Burden, Joan Jonas, Valie Export m. fl. Besøkstall: Sachiko Abe - Live Art / levende scene

7 Looking Inside Out / Afrika I Oslo I forbindelse med Kulturelt Mangfoldsår i 2008 gikk en gruppe museer og utstillingsinstitusjoner i Oslo sammen om å utvikle et ambisiøst utstillingsprosjekt som presenterte afrikansk samtidskunst; Nasjonalmuseet, Oslo Museum / Interkulturelt Museum, Oslo Kunstforening, Stenersenmuseet, Unge Kunstnernes Samfund og Kunstnernes Hus. Utstillingen Looking Inside Out var Kunstnernes Hus bidrag til mønstringen. Hver institusjon tok for seg ulike regioner, og kuratorene Maaretta Jaukkuri og Cristina Ricupero konsentrerte seg om den nordafrikanske regionen (Marokko, Algerie, Tunisia og Egypt). Utstillingens tema var bygget omkring begrepene privat/ offentlig. Forestillinger rundt og definisjonen av privat/offentlig er i stor grad kulturelt betinget og reflekterer gjennomgående sosiale dynamikker i de respektive kulturer. I møtet mellom vestlige land, Nord-Afrika og middelhavsregionen synes det å være store ulikheter i måten vi oppfatter den privat/offentlige modellen. Deltakende kunstnere: Kader Attia, Dora Dhouib, Hala Elkoussy, Mounir Fatmi, Chourouk Hriech, Bouchra Khalili, Nicène Kossentini, Driss Ouadahi, Younès Rahmoun, Hans Hamid Rasmussen, Batoul Shimi. I tilknytning til utstillingen ble det produsert en katalog med utdypende tekster og kunstnerpresentasjoner. I tillegg ble seminaret Regionalisme og nasjonalisme i kunsten i en global kultur arrangert på Kunstnernes Hus 19. februar i samarbeid med Norsk Kritikerlag. I panelet: Filosof Seloua Luste Boulbina, kritiker og kurator Simon Njami og billedkunstnerne Kader Attia og Hans Hamid Rasmussen. Besøkstall: 2270, hvorav 155 barn/unge Dear! We on, hysterically. It has to be that. No? It is now and the whole has changed. all the, Urs Fischer, Mark Handforth, Georg Herold De tre kunstnerne deler en interesse for hverdagsgjenstanders poetikk. Arbeidene deres springer ofte ut av allment kjente objekter eller symboler. Ved å bruke et bredt utvalg materialer skaper de skulpturer, objekter og intervensjoner som spinner mentale atmosfærer som både er humoristiske, sarkastiske, absurde og politiske. Urs Fishers tredimensjonale arbeider har en umiddelbar visuell appell, og er fylt av satire og skjulte meninger. Mark Handforth omdefinerer kjente objekter i overraskende kontekster for slik å avdekke nye perspektiver i forhold til tingenes eksistens og funksjon. Georg Herold benytter også utradisjonelle materialer i sine skulpturer og malerier. Disse har ofte politiske undertoner og berører aktuelle temaer innen politikk, kunst og vitenskap. De tre kunstnerne stilte ut sammen for første gang på Kunstnernes Hus, og skapte store deler av utstillingen på stedet, med utgangspunkt i prosess som kunstnerisk arbeidsmetode. I tillegg viste Mark Handforth et utvalg eldre verk. Besøkstall: 2702, hvorav 116 barn/unge Statens 122. Kunstutstilling Høstutstillingen Arrangør og produsent: Norske Billedkunstnere (NBK) og Den nasjonale jury. Katalog produsert av Norske Billedkunstnere. Utstillingen viste 112 verk av 81 kunstnere. Av disse var 27 debutanter på Høstutstillingen. Formidling: Et stort antall omvisninger for skoleklasser, andre grupper og vanlig publikum. Alle saler ble tatt i bruk og administrasjonen benyttet Akademirommet i perioden Besøkstall:

8 Jesper Just / Edvine Larssen / Nina Roos Jesper Just: Invitation to Love Jesper Just innehar en markant rolle på den internasjonale kunstscenen med sitt mørke, melankolske og bittersøte filmunivers. Just mimer både amerikansk og europeisk filmtradisjon visuelt og dramaturgisk. Hans arbeider er preget av høy produksjonskvalitet og detaljert iscenesettelse. Kunstnernes Hus presenterte et utvalg av Justs filmer fra de seneste årene. Edvine Larssen: Mezzanine Edvine Larssen arbeider med skulpturer og installasjoner som fremstår som kondenserte visuelle symboler. Med enkle, men presise virkemidler skaper hun objekter ladet med potensiell dramatikk. En bevisst bruk av arkitektoniske og sceniske elementer er gjennomgående. Larssens arbeider kjennetegnes av en interesse for teateret som fiksjonsmedium, og til utstillingen på Kunstnernes Hus presenterte hun en gigantisk scenekonstruksjon som aktiverte rommet og betrakterens bevegelser. Nina Roos: Passages Øvrige arrangementer 19. februar Regionalism and nationalism in art in the context of global culture Seminar knyttet til Afrika i Oslo. Samarbeid med Norsk Kritikerlag 6. mai Zidane: A 21st Century Portrait filmvisning 6. desember Slippfest Oslo Stresspress 16 akademistudenter presenterte artistbooks desember minihuset Omvisning og verksted for barn mellom 6-10 år. Samarbeid mellom Kunstnernes Hus og Oslo musikk- og kulturskole Faste omvisere har vært engasjert i hele 2009 med fast omvisning hver torsdag Kl og søndag kl Nina Roos har gjennom sitt virke inntatt en sentral posisjon innenfor nordisk maleri. Hennes malerier karakteriseres av lagvise påføring av oljemaling på gjennomsiktige akrylplater. Dette skaper et særegent uttrykk av materialitet og transparens, flathet og dybde. Utstillingen på Kunstnernes Hus besto av åtte nye verk fra Verkene innehar et formspråk som både er abstrakt og forestillende, og som karakteriseres ved kunstnerens lek med antydninger, hint og fordreide romlige perspektiver. Besøkstall: 2609 Samlet besøkstall utstillinger i 2009: xxxx 14 15

9 Urs Fischer, Georg Herold, Mark Handforth Edvine Larssen - Mezzanine

10 Årsregnskap 2009 Resultatregnskap Note Balanse Note Driftsinntekter Husleieinntekter, m.m 1,564,178 1,094,804 Sponsorinntekter 1,005, ,000 Utstillingsinntekter 327, ,188 Offentlig støtte 2 6,488,009 6,093,000 Sum inntekter 9,384,300 8,552,992 Lønnskostnad 3 3,830,686 3,444,539 Utstillingskostnader 2,198,278 1,766,023 Driftskostnader bygning 9 2,109,286 1,851,699 Avskrivning på varige driftsmidler 4 23,475 28,244 Andre driftskostnader 10 1,331,378 1,593,778 Driftsresultat -108, ,291 Annen renteinntekt 28,203 86,487 Annen finansinntekt 125, ,309 Annen rentekostnad 11,004 17,527 Annen finanskostnad 1, Årsresultat 32, ,276 Disponering Overføring til annen egenkapital 11 11,953 0 Overføring til Henie-Onstad fond 11 20, ,276 Sum 32, ,276 Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygning4 247, ,048 Inventar og kontormaskiner 4 42,805 55,958 Sum varige driftsmidler 290, ,006 Finansielle driftsmidler Aksjer 7 854, ,953 Sum finansielle driftsmidler 854, ,953 Sum anleggsmidler 1,145,484 1,168,959 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer ,756 Andre fordringer 0 166,598 Sum fordringer ,354 Bankinnskudd og kontanter 6 1,626,606 1,667,333 Sum omløpsmidler 1,626,780 2,074,687 Sum eiendeler 2,772,264 3,243,

11 Balanse Egenkapital og gjeld Egenkapital Note Egenkapital Grunnkapital 100, ,000 Bunden egenkapital 1,277,074 1,256,934 Annen egenkapital 217, ,926 Udekket underskudd 0 0 Sum egenkapital 11 1,594,953 1,562,860 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 471, ,482 Skyldige offentlige avgifter 10 87, ,060 Annen kortsiktig gjeld 8 618, ,244 Sum kortsiktig gjeld 1,177,311 1,680,786 Sum gjeld 1,177,311 1,680,786 Sum egenkapital og gjeld 2,772,264 3,243,646 Oslo, 15. februar 2009 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsetikk i Norge for små foretak. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Klassifisering av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt sammenstilling Inntekt resultatføres når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Inntekstføring av vederlag er periodisert i henhold til regnskapsprinsippet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet etter saldometoden med basis i driftsmidlets økonomiske levetid. Aksjer Aksjer blir vurdert til laveste av anskaffelseskost og markedsverdi. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Note 2 Offentlig støtte Karianne Sætre Administrativ leder Off. tilskudd - driftsstøtte 6,488,009 6,093,000 Sum offentlig støtte 6,488,009 6,093,000 Direksjonen: Geir Harald Samuelsen Thorbjørn Sørensen Ane Hjort Guttu Tove Heggen Larsen Margareta Bergman 20 21

12 Noter Note 3 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Pensjoner mm Lønnskostnader mm Lønninger 2,951,563 2,642,057 Folketrygdavgift 500, ,415 Pensjonskostnader 270, ,155 Andre ytelser 108,032 98,912 Lønnskostnader 3,830,686 3,444,539 Gjennomsnittlig antall årsverk 6 6 Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Styrehonorar Styreleder Lønn 561, , ,992 Annen godtgjørelse 10, Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2009 utgjør kr ,00. Det er kostnadsført honorar til revisor for annen bistand i 2009 på kr 5 500,- Pensjonsforsikring Pensjonsforpliktelsene for faste ansatte er dekket av en kollektiv innskuddsbasert pensjonsforsikring i Storebrand. Stiftelsen har et ikke balanseført premiefond som pr var på kr Netto kostnadsført pensjonspremie, etter ansatt-trekk på 2% utgjør kr Stiftelsens pensjonsordning tilfredsstiller lovens krav om pensjon. Note 4 Varige driftsmidler Kontor- Bygn. Inventar maskiner Sum Sum Noter Note 5 Kundefordringer Kundefordringer er på kr 174. Det er ikke avsatt til tap i balansen. Note 6 Bankinnskudd, kontanter og lignende Av totale bankinnskudd er kr bundet til skyldig skattetrekk og kr er knyttet til Henie- Onstad utstillingsfond, jf note 10. Trekkrettighet på bankkonto er kr ,-. Herav trukket : Kr 0,-. Note 7 Aksjer og andeler i andre selskap Ant. Aksje Anskaffelses-kost Markeds-verdi Anleggsmidler: Norsk Hydro AS 11, , ,892 Statoilhydro ASA 10, ,471,027 Orkla AS 18, ,576 1,070,430 Yara International ASA 2, , ,118 3,740,523 Aksjene inngår i Henie-Onstad utstillingsfond og blir forvaltet i hht. statutter for dette, jf note 11. Note 8 Annen kortsiktig gjeld Denne posten består i hovedsak av avsetninger for påløpte forpliktelser. Note 9 Driftskostnader Bygning Stiftelsen eier, og har det kostnadsmessige ansvaret for drifting og vedlikehold av eiendommen Wergelandsveien 17. Sum driftskostnader som direkte kan henføres til bygget er i 2009 kr ,- som utgjør ca 22% av totale inntekter. Anskaffelseskost ,039, , ,179 6,660,530 6,660,530 Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost ,039, , ,179 6,660,530 6,660,530 Avskrivninger ,781, , ,563 6,346,524 6,318,280 Akkumulerte avskrivninger ,791, , ,448 6,369,999 6,346,524 Balanseført verdi ,726 29,074 13, , ,006 Årets avskrivninger 10,322 7,268 5,885 23,475 28,244 Økonomisk levetid 4% 20% 30% Avskrivningsplan saldoavskr. Saldoavskr. Saldoavskr

13 Noter Note 10 Refusjon Mva Forventet mva refusjon for 2009 er ført som en kostnadsrefusjon med kr ,-. Tidligere er mva ført som kostnadsrefusjoner i utbetalingsåret. Note 11 Egenkapital Annen H-O Egenkapital: Egenkapital utstillingsfond Sum Egenkapital ,926 1,356,934 1,562,860 Årets resultat 11,953 20,140 32,093 Egenkapital ,879 1,377,074 1,594,953 herav Grunnkapital 100, ,000 Annen bunden egenkapital 1,277,074 1,277,074 Annen egenkapital 217, ,879 Sum egenkapital 217,879 1,377,074 1,594,953 Henie-Onstad utstillingsfond inngår i Kunstnernes Hus regnskap og tilhører stiftelsen. Det er utarbeidet statutter for forvaltning og bruk av fondet. Vi viser til note 6 og 7 om fondets eiendeler i form av bankinnskudd og aksjer. Avkastning på fondet i 2009 er aksjeutbytte på kr ,- og renteinntekter på kr ,-. De bundne midler i utstillingfondet utgjør kr Ihht statuttene kan det lånes av fondet innenfor definerte rertningslinjer. Lånebeløpet utgjør pr kr 0, Bilder Erwin Wurm caption - Live Art / levende scene

14 Erwin Wurm - Live Art / levende scene minihuset 26

15 STYRET Geir Harald Samuelsen styreleder fra juni 2007, valgperiode 2011 Ane Hjort Guttu nestleder fra juni 2009, valgperiode 2012 Thorbjørn Sørensen styremedlem, til 2011 Margareta Bergman styremedlem, til 2012 Tove Heggen Larsen styremedlem, oppnevnt av Kulturdepartementet, fra VARAMEDLEMMER: Bo Krister Wallstrøm, Steffen Håndlykken, Ivan Galuzin, Tonje Gevjon Kaare Bagøien (personlig vara for Tove Heggen Larsen) PERSONALET Kunstnerisk leder Maaretta Jaukkuri, 60 % Administrativ leder Helga Hyldmo Ranes, Karianne Kampevold Sætre, Resepsjon Randi Bergsvendsen, 80 % Utstillingskoordinator Jan Karl Schmidt Kommunikasjon Trine Gilmyr Utstillingstekniker Lars Erik Svensson, 40 % Formidling Line Halvorsen, 50 % Kurator Kunstnernes Hus / prosjektkoordinator W17 Ida Kierulf, 50 % , 100 % I tillegg til det faste personalet, har Kunstnernes Hus ekstra bemanning i forbindelse med montering og demontering av utstillinger. Vi har også egne verter/vakter på kvelder og helger i utstillingsperiodene og ved ulike arrangementer. Dette utgjør til sammen ca 2 årsverk. TILSYNSRÅD Valgt ved uravstemning hvert tredje år av NBKs medlemmer. Tilsynsråd for perioden LEDER NESTLEDER MALERE Varamedlem BILLEDHUGGERE Varamedlem: GRAFIKERE Varamedlem Nils Eger Stefan Schröder Nils Eger Arne Revheim Kari Mette Wiik Espen Røise Susanne K. Mader Sten Are Sandbeck Ingerlill Arvei Yngling Ivar Øksendal Åsil Bøthun Annine Qvale Viel Bjerkeset Andersen Ståle Sørensen stvan Lisztes Hilde Rognskog Gisle Harr Fredrik Raddum Solveig Lohne Anne Biringvad Victoria Fuhr Asbjørn Hollerud, ANNET Dragland Revisjon AS v/ Håkon Dragland er revisor for stiftelsen Kunstnernes Hus. TEGNERE Varamedlem: TEKSTILKUNSTNERE Varamedlem: UKS Varamedlem: NBK Elisabeth Mathisen Stefan Schröder Eli Hovdenakk Kjetil Skøien Hanne Øverland Màlfridur Adelsteindottir Sverre Gullesen Anders Dahl Monsen Odd Fredrik Heiberg Roald Andersen d.y 28 29

16 Urs Fischer, Georg Herold, Mark Handforth Urs Fischer, Georg Herold, Mark Handforth Kader Attia - Looking Inside Out

17 Samarbeidspartnere SEB har vært en finansiell støttespiller for norske selskaper siden begynnelsen av 1900-tallet. I 1981 åpnet SEB, som den første svenske banken, et kontor i Norge. I dag har SEB en omfattende forretningsdrift i Norge for bedrifter, institusjoner og formuende privatpersoner. SEB vil også være en viktig støttespiller for norsk kulturliv, og er stolt over å kunne være Kunstnernes Hus hovedsponsor. For Kunstnernes Hus har samarbeidet med SEB siden 2008 gjort det mulig å fortsette sin fokus på å øke aktivitetene og samtidig kunne presentere egenproduserte utstillinger på et høyt internasjonalt nivå. SEB representerer et bidrag på veien til å skape langt mer synlighet og på sikt nå målet om å bli en viktig aktør i det norske og internasjonale kunstmiljøet. Vi ser frem til fortsettelsen. SEB er et nordeuropeisk finanskonsern som betjener bedrifter, institusjoner samt 5 millioner privatpersoner. SEB tilbyr universale banktjenester i Sverige, Tyskland og de tre baltiske landene Estland, Litauen og Lettland. Banken har også lokal tilstedeværelse i Norden, Ukraina og Russland og har gjennom sitt internasjonale nettverk global tilstedeværelse i ledende finansielle sentre. SEB har ca ansatte og per 31.mars 2010 en totalbalanse på 2285 milliarder SEK og 1382 milliarder SEK under forvaltning. Les mer om SEB på: SEB er Kunstnernes Hus hovedsamarbeidspartner SEB is the Main Sponsor of Kunstnernes Hus Informasjonsrådgiverne Aabø & Co ble etablert i Selskapets medarbeidere er eksperter på krisehåndtering, finansiell kommunikasjon, omdømmeforvaltning, myndighetskontakt og pressehåndtering. Aabø & Co leverer tjenester til næringslivet, børsnoterte selskaper, organisasjoner og enkeltindivider. Aabø & Co sponser Kunstnernes Hus. Aabø er Kunstnernes Hus samarbeidspartner Aabø is Sponsor of Kunstnernes Hus Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) er opprettet med hjemmel i lov av 4. november 1948 nr. 1 om avgift på omset ning av billedkunst m.m. (kunstavgiftsloven). Etter lovens 2 skal avgiften brukes til støtte for kunstnere som hovedsakelig har eller har hatt sitt virke i Norge, deres etterlatte og andre formål til fremme av norsk kunst. I 2009 ble det tilsammen utbetalt ca millioner kroner fra fondet, i hovedsak i form av støtte og stipendier. Ca 10 % ble utbetalt til andre formål, bl. a. til BKH atelierprosjekt W 17 på Kunstnernes Hus. design:

Tiril Schrøder / Anne Thomassen : Time Travel For Pedestrians Foto: Ram Galleri

Tiril Schrøder / Anne Thomassen : Time Travel For Pedestrians Foto: Ram Galleri Tiril Schrøder / Anne Thomassen : Time Travel For Pedestrians Foto: Ram Galleri ÅRSRAPPORT 2014 Hanna von Bergen spiller på åpningen av ATARAKSIA May Snevoll von Krog, Foto: Ram galleri Innhold Del I Leders

Detaljer

Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi. Inger Sitter / BONO. Foto: Kunstverket Galleri

Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi. Inger Sitter / BONO. Foto: Kunstverket Galleri ÅRSMELDING 2014 Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi Inger Sitter / BONO Foto: Kunstverket Galleri BONO BILLEDKUNST OPPHAVSRETT I NORGE BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen for

Detaljer

årsmelding 2011 - HEDMARK FYLKESMUSEUM

årsmelding 2011 - HEDMARK FYLKESMUSEUM årsmelding 2011 - HEDMARK FYLKESMUSEUM Årsmelding Hedmark fylkesmuseum 2011 org. nr: 994 933 272 - stiftet: 10. desember 2009 Innhold aksjonærer Følgende institusjoner og organisasjoner er aksjonærer i

Detaljer

Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold

Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold Fra åpning av Momentumbiennalen, Momentum kunsthall og Galleri F15 2 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Styrets beretning s.5 Ansatte/likestilling/arbeidsmiljø

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Stiftelsen Kunstnernes Hus

ÅRSRAPPORT 2012 Stiftelsen Kunstnernes Hus ÅRSRAPPORT 2012 Stiftelsen Kunstnernes Hus ÅRSRAPPORT 2012 Forord Kunstnernes Hus er en gammel institusjon som har gått igjennom mange faser. Året 2012 har markert inngangen til en ny fase. Huset vårt

Detaljer

Forside: Thomas Struth Tokamak Asdex Upgrade Interior 2 Max Planck IPP, Garching, 2009, 141,6 x 176,0 cm Chromogenic Print.

Forside: Thomas Struth Tokamak Asdex Upgrade Interior 2 Max Planck IPP, Garching, 2009, 141,6 x 176,0 cm Chromogenic Print. ÅRSMELDING 2013 Forside: Thomas Struth Tokamak Asdex Upgrade Interior 2 Max Planck IPP, Garching, 2009, 141,6 x 176,0 cm Chromogenic Print Thomas Struth 3 BONO BILLEDKUNST OPPHAVSRETT I NORGE BONO er den

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 REGNSKAP MED NOTER 2014 Styrets beretning for 2014 Styret i Festspillene i Bergen legger med dette frem årsmelding for 2014. De 62. Festspillene i Bergen ble avviklet i perioden 21.mai 4. juni. Festspillene

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport Produksjonsenhet for visuell kunst

Årsrapport Produksjonsenhet for visuell kunst Årsrapport 2013 Produksjonsenhet for visuell kunst WWW.VISP.NO 1 Innhold Om VISP s. 4 2013 s. 4 Aktivitet s. 4-11 Roller s. 12 Styret 2013 s. 12 Synlighet s. 13 Økonomiske medlemsfordeler s. 14 Økonomi

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2013

STYRETS ÅRSBERETNING 2013 ÅRSRAPPORT 2013 3 Stiftelsen Kistefos-Museet STYRETS ÅRSBERETNING 2013 INNHOLD 1. KISTEFOS-MUSEET 3 2. SESONGEN 2013 4 3. PULP PRESS 5 4. FALL OUT... FREDRIK RADDUM 5 5. FAGLIG VIRKSOMHET 6 6. RESTAURERING

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET Styrets beretning for 2013 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens

Detaljer

Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling.

Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Årsrapport 2010 Vi arbeider med fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter bidrar vi til verdiskaping i lokalsamfunn. Vi mener at et velfungerende

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

Årsmelding 2007 Henie Onstad Kunstsenter

Årsmelding 2007 Henie Onstad Kunstsenter Årsmelding 2007 Henie Onstad Kunstsenter Innhold Morgendagens kunst i dag side 3 Styrets årsberetning side 4 Kunstfaglig beretning 2007 side 9 Arrangementer side 14 Formidling side 15 Utlån fra samlingen

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er:

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: www.soir.no DEL 1 Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: 2 Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale

Detaljer

ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan

ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan ÅRSRAPPORT 2011 It s easier to leaseplan LEDERGRUPPEN LEASEPLAN NORGE AS Trond Nordal Driftsdirektør Anders Jørgensen IT-direktør Marius Paus Markedsdirektør Pål Balke Direktør forretningsutvikling Anders

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2006

Årsberetning og regnskap 2006 Bokhandler www.bokhandler.no Øvre Vollgate 15 0185 Oslo Tlf: 22 39 68 00 Faks: 22 39 68 10 E-post: firmapost @bokhandler.no Årsberetning og regnskap 2006 s8 Innhold Oppsummering 2006 Om Bokhandler 4 Bokhandler

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2007 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965. Formålet

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer