Utskriftsdato: 8. desember 2005 Side 1 av 22

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utskriftsdato: 8. desember 2005 Side 1 av 22"

Transkript

1 Utskriftsdato: 8. desember 2005 Side 1 av Oslo Energi AS 3437 Erverv av aksjer i Hafslund ASA Lyse Produksjon AS 2713 Erverv av 2/3 av samtlige aksjer i Jørpeland Kraft AS * Otra Kraft DA 2482 Midlertidig senking under LRV i Bykil 021.Z OTRA * Polarsmolt AS 2829 Utvidelse Polarsmolt AS, Bodo, Nordland * Telemarkskanalen 2871 Midl.t.avvik fra man.reg Hogga 016.ba4 VEST-VASSDRAGET * 3600 Midlertidig nedtapping av Sysenvatn * Dyno Industrier 2454 Overføing fra Sætrevassdrg til Ugstadvassdr.,Hurum komm Ringeriks-Kraft AS 2821 Erverv bruksrett fall Eidselva i Skiensvassdraget eier Aall-U 016.Z SKIENSVASSDRAGET Nesset Kraft AS 3438 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett ved overføring av fallrettighet * Tønsberg Energi AS 2942 Midl.t senking av vannstanden i inntaksbassenget til Vittingf 015.C0 NUMEDALSLÅGEN Statkraft SF 2244 Bjølvo kraftverk, rehabilitering og utvidelse 052.4Z Kraftverkene i Orkla 2586 Endring i man.reg. for Orkla Grana-utbyggingen 121.Z BJØLVO ORKLA * Trondheim Energiverk Kraft AS 2889 Forhåndstapping av Stugusjøen i Tydal for flomdemping 123.EZ * Norsk Grønnkraft AS (Torkell Flageborg) 2613 Bygging av Skogbuåna minikraftverk 019.DA7Z GRØNA KILÅI Statkraft SF 2819 Beiarutbyggingen i Beiarn kommune, planendringssøknad 161.A Blådalsvassdraget * Glommens og Laagens Brukseierforening 2891 Midl. tillatelse til fravikelse av man.regl. for Savalen 002.N2B SIVILLA Salten Kraftsamband A/S 2825 Daja kraftverk brukettskonsesjon og ekspropriasjon av bruk 164.Z SULITJELMAVASSDRAGE Akershus Kraft AS 3439 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett ved overføring av eierandel BKK Produksjon AS 3440 Unntak fra kons.plikt/fortr.rett ved erverv av bruksrett

2 Utskriftsdato: 8. desember 2005 Side 2 av * Andreassen, Per Arne 2920 Smolt 2000, vannuttak og regulering av Dypingsvatn i Steig * Andreassen, Per Arne 2828 Smolt 2000, Steigen kommune, Nordland * Dalane Elverk 2858 Midlertidig nedtapping av Orrestadvatnet 026.4B1Z LINBORGÅA * Blindvannverket 2504 Reg. av Blindevann og Sæterdammen for vannforsyning * Verran kommune 2926 Nedtapping av Storferga i Årgårdsvassdraget 138.AZ FERJA Hedmark Energi AS 3441 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett ved overføring av deltageran * Riiselva Vatningslag 2669 Oppdemming av Skjærsjøen til landbruksvanning 002.DC4Z LENAELVA Einar Gjerde 2221 Utbygging av Indre Sagelva Pedersen, Victor 2733 Regulering av Indre Skålvikvatn Fjell kommune * Bamble kommune 2945 Midl.t.senking av Flåte og Langen 016.4A * Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening 2944 Midl.t. senking av Kilevann 016.4Z HERREELVA HERREELVA Trondheim Energiverk Kraft AS 2948 Midlertidig senking av Gresslimagasinet i Nea 123.Z Statkraft SF 2938 Statkraft SF, midertidig senking av Norddalsmagasinet i Na 229.B Hedmark Energi AS 3004 Endring av kons,vilkår, Brandals-/Tussavdr., Sagnfossen, 311.z NIDELVVASSDRAGET ADAMSELVVASSDRAGET TRYSILELVA Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS 3442 Erverv av aksjer ved rettet emisjon * Kvitfjell Alpinanlegg AS 2947 Snøkanonanlegg i Kvitfjell, uttak av vann fra Svinåa 002.DE8Z * Stolt Sea Farm AS 2833 Regulering av Vigdarvatnet, Sveio komm Z * Stolt Sea Farm AS 2929 Reguleringsdam Vigdarvatnet, Stolt Seafarm m.fl. Sveio ko 041.Z * Olav Fjotland 2171 Røylandsfossen kraftverk i Litlåna 025.AC MOELVA VIGDARVASSDRAGET ETNEVASSDRAGET LITLEÅNI

3 Utskriftsdato: 8. desember 2005 Side 3 av Foreningen til Randsfjords Regulering 2882 Regulering av Randsfjorden- forbygningsarbeider 012.EB/EC Rødøy-Lurøy Kraftverk A/S 2991 Endring i vilkår for erv./reg.kons. for Reppavassdraget 159.7z REPPAELVA * Hagen, Odd 2927 Odd Hagen, vannuttak fra Fuglvatn til røyeoppdr z SAUSVATN-VASSDRAGE Nord Troms Kraftlag A/S 2924 Søknad om tillatelse til nedlegging av Cabardasjokka kr.ver 212.G ALTAVASSDRAGET Nord-Østerdal Kraftlag A/L 4032 Unntak fra kons.plikt ved erverv av andel * Polarsmolt AS 2775 Polarsmolt AS, regulering av Skardsvatn i Meløy kommune * Midt-Finnmark Smolt AS 2939 Regulering av flere vann i Friarfjordvassdraget 229.3a * Øystre Slidre kommune 2551 Utbygging av Ole vassverk 012.BE * Moi Elektrisitetsverk A/S 2045 Minikraftverk - Kvernfossen i Moisåna 026.BZ * Arild Husefjell 2425 Minikraftverk Husefjellbekken 025.A0 FRIARFJORDELVA SIMOA MOISÅNI KVINA BKK Produksjon AS (Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS) 560 Regulering av Kløvtveitvassdraget og Yndesdalsvassdraget 068.6Z KLYVTVEITELVA Etnedal, Søndre Land og Nordre Land kommuner 3443 Erverv av aksjer i VOKKS AS Agder Energi Produksjon AS (Vest-Agder Energiverk) 2578 Erverv av fall og overf.reg.kons - Høylandsfoss 025.3Z FEDAELVA * Botten Settefisk A/S 3005 Senking av vannstand i Reinslivatn under LRV * Bamble kommune 3008 Forlenget midl.t.senking av Flåte og Langen 016.4Z HERREELVA Vest-Agder Energiverk DA, Aust-Agder Kraftverk ANS, Kristiansand kommune og Arendal k 3445 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett ved erverv av aksjer Agder Energi AS 3446 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett ved sammenslåing Vest-Agder Energiverk Energi AS 3447 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett ved overføring av fallrettighet Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 2677 Kolsvik kraftverk - overføring av Kalklavdalsvatn og 2 bekke 144.Z ÅBJØRA

4 Utskriftsdato: 8. desember 2005 Side 4 av Tyssefaldene A/S nye bekkeinntak på tilløpstunnelen til Tysso II 049.Z TYSSO * Møre Edelfisk A/S 3009 Senking av vannstanden i Måsvatnet Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS 3329 Erverv av 3,44 % av aksjene i Sunnfjord Energi AS til tot Suldal Elverk 2255 Regulering av Hiimsvatn og o/u av Sand kraftverk 036.A Dalane Elverk 1779 Utb. Sokndalselva. Reg. Barstadvatn - Lindland kraftverk 026.4Z Norsk Hydro a.s 1846 Nytt Tyin kraftverk og overføringer og reg. i Årdalsvassdrag 074.CZ SULDALSVASSDRAGET SOKNDALSELVA TYA Hedmark Energi AS 3423 Unntak fra kons.beh. for erv. av fallrettigheter ved fusjon Akershus Kraft AS 3422 Unntak fra kons.plikt/fortr.rett for utskillelse av Uvdal Kr.ver HelgelandsKraft AS 3087 Unntak fra kons.beh./forkj.rett for omorg. til AS, Helgeland Skagerak Kraft AS (Kragerøvassdragets brukseierforening) 1090 Nytt manøvreringsreglement for Toke, Kragerøvassdraget 017.Z Pasvik Kraft AS (Varanger Kraft AS) 3038 Kongsfjordvassdraget - endring vilkår reg./overf z KRAGERØVASSDRAGET KONGSFJORDVASSDRA * BKK Produksjon AS 3037 Midlertidig nedtapping av Grønnsdalsvatn i Samnangervass 055.Z * Elkem ASA 3011 Midlertidig senking vannstanden i Faulvatn i Laksåga 166.5Z * Leidulf Georg Bjørvik 2905 Bjørken minikraftverk, Fjaler kommune i Sogn og Fjordane 082.5Z * Olav Åvedal 2561 Åvedal minikraftverk i Siravassdraget 026.A SAMNANGERVASSDRAG LAKSÅGA STORELVA SIRA Narvik Energi AS 3331 Erverv av aksjer i Nordkraft AS * Daniel Støle 2231 Regulering og vannuttak til settefiskanlegg - Viksevatn / Ba Statkraft SF 3420 Erv. aksjer i Vestfold Kraft AS og Skiensfj. Komm. Kraftsels * Nord-Salten Kraftlag A/L 3806 Midlertidig tillatelse Rekvatn i Hamarøy kommune i Troms 170.B SAGELVVASSDRAGET

5 Utskriftsdato: 8. desember 2005 Side 5 av * Vartdal Vassverk 3042 Vartdal vassverk - søkn. om midl. senking av Svartevatna 095.Z ØRSTAVASSDRAGET Oppland Energi Produksjon AS 3332 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett for erv. av 25 % i Opplandsk Oppland Energiverk DA 3333 Unntak fra kons.plikt/forkjøpsrett ved omd. til aksjeselskap * Polarsmolt AS 3807 Vannuttak smoltproduksjon fra Mølnelva i Skjerstad i Nordl 163.1Z * Norsk Hydro Produksjon AS 3030 Midlertidig senkning - 3 magasiner Fortunvassdraget 075.Z MØLNELVA FORTUNVASSDRAGET Oslo Energi Produksjon AS 3334 Erverv av aksjer i Oppland Energiverk AS Statkraft SF 3421 Erverv av aksjer i Hedmark Energi AS Gjøvik Kraftkontrakt AS 3336 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett v/ fisjonering/erv. av rettighet Skiensfjordens kommunale kraftselskap/vestfold kraftselskap 3338 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett v/fusjon mellom SKK og VK * Foreningen til Randsfjords Regulering 3045 Ekstraordinær tapping av Randsfjorden 012EB Oddvar Vedeld 3039 Utsatt frist for oppstart av byggearb. ved Vedeld kraftverk 093.4Z VIDEILDSELVA * Midt-Finnmark Smolt AS 3808 Regulering og vannuttak Friarfjordvassdraget Lebesby kom 229.3A FRIARFJORDELVA "Vestfoldkommunene" 3339 Erverv av 32,62 % av aksjene i Skiensfj. Komm. Kraftselsk * Elkem ASA - Bremanger Smelteverk 3036 Midlertidig senkn, Indrehuselva, Handklevatn - Lilleteigvatn 086.1Z * Tussa Energi AS 3046 Midlertidig senkning av Litlebøvatnet 094.2AZ INDREHUSELVA LITLEBØELVA Østfold Energi Produksjon AS 3380 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett ved fusjon ØEP/Nyset-Steggj Otteraaens Brugseierforening 2862 Kanalisering av Hovatn. Fristforlengelse 021.DZ HOVASSÅNI * Trondheim Energiverk Kraft AS 3041 Midl. reduksjon av minstev.f. i Nidelva ved Leirfossene 123.Z NIDELVVASSDRAGET Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS 3381 Erverv av 40 % av aksjene i Sogn og Fjordane Energi AS

6 Utskriftsdato: 8. desember 2005 Side 6 av Erverv av aksjer i Elkem ASA BKK Produksjon AS (Bergen Lysverker) 1206 Ny konsesjon for Samnangervassdraget 055.Z Numedals-Laugens Brugseierforening 1763 Fortsatt reg. Tunhovd-/ Pålsbu-/Halnefjorden og overføring 015.Z Kraftlaget Opplandskraft 2953 Kraftutbygging Øvre Otta - Framruste og Øyberget kraftverk 002.DZ SAMNANGERVASSDRAG NUMEDALSLÅGEN LÅGEN * Bamble kommune 3048 Midl.t. senking av Langen i Herrevassdraget 016.4Z HERREELVA Sogn og Fjordane Produksjon AS 3387 Erverv av 15,19 % av aksjene i Firdakraft AS Hedmark Energi AS 3383 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett v/omorg. til konsern/sammen Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS 3384 Erverv av 16,185 % av aksjene i Tafjord Kraft AS * Trondheim Energiverk Kraft AS 3058 Midlertidig fravik fra reglement for Bjørgamagasinet i Nea 123.z NIDELVVASSDRAGET * 4385 Austefjorden Smolt, Sund kommune, Hordaland Gråsida Grunneierlag 3051 Oppdemming av fiskevann, Vegaskille, Dovre 002.DG0 LÅGEN Kommuner i Vest-Agder 3388 Erverv av aksjer i Agder Energi AS Kvinnherad Energi A/S 2037 Oppr./utv. Muradalen kraftstasjon 045.4Z HATTEBERGVASSDRAGE * Bærum kommune 3029 Midlertidig senkning av Østernvann 008.A1Z * Nybro, John Arve 2839 Jora minikraftverk i Jora 121.B * Hemsedal Skisenter A/S 3131 Reg. og uttak av vann fra Tottentjernene til snøproduksjon 012.CDB4 ØVERLANDSELVA ORKLA HEMSIL HelgelandsKraft AS 2710 Tillatelse til å bygge Forsland kraftverk 153.2Z FORSLANDSELVA Sydkraft AB 3390 Ytterligere erverv av 5,9 % aksjer i Hafslund ASA Vesterålskraft AS 3391 Erverv av aksjer i Narvik Energi AS

7 Utskriftsdato: 8. desember 2005 Side 7 av SISOMAR AS, vannuttak fra Sildhopvatnet i Sørfold komm * Hattfjelldal Fjellrøye AS 2873 Hattfjelldal fjellrøye - kombinert fiskeoppdrett og minikraftve 151.fb * Øst-Telemarkens Brukseierforening 3132 Dispensasjon fra minstevannføringspålegg ut av Møsvatn 016.Z * Sisomar AS 3809 Vannuttak og regulering Sildhopvatnet i Sørfold kommune i 168.4Z UNKERELVA SKIENSVASSDRAGET SILDPOLLELVA TrønderEnergi AS 3394 Erverv av 49 % av aksjene i Nordmøre Energiverk AS * Firda settefisk as 3577 Vassuttak frå Norddalsvassdraget til settefisk 085.5A NORDDALSELVA Tinn Energi Produksjon AS 2563 Erverv fall Stegaros kraftverk 016.G5B MÅR Hemne kommune 3100 Søknad om uttak av grunnvann, Eide kommunale vannverk Skagerak Kraft AS 3397 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett v/fusjon av SKK Energi/VK E Alcoa Inc 3403 Ytterligere erverv av aksjer i Elkem ASA * Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS 3248 Midlertidig senking av Vassøyane, Vik kommune, Sogn og f * Salar Smolt AS 3558 Setjefiskanlegg i Rylandsvassdraget 059.2Z RYLANDSELVA Kistefos Træsliberi A/S 3412 Erverv av aksjer i VOKKS AS * Sørreisa kommune 3019 Sørreisa vannverk, Vegavatnet, Sørreisa komm. Troms 196.A5Z ANDSELVA Øst-Telemarkens Brukseierforening 2233 Ny Tinnoset dam 016.F6Z Sunnmøre Energi AS 2433 Gjerdsvikvassdraget, endr. av konsesjonsvilkår 096.4Z KÅLA GJERDESVIKELVA * Norske Skogindustrier ASA 2996 Ny Dahlefoss kr.st. i Lauvsnesvassdraget 137.7Z LAUVSNESVASSDRAGET Statkraft SF 3414 Erverv av aksjer i Skagerak Energi AS Statkraft SF 3050 Jostedal kraftverk - overføring av bekk til Styggevassmaga 076.H JOSTEDØLA

8 Utskriftsdato: 8. desember 2005 Side 8 av Tinfos A/S 2738 Ny bruksrettskons til Notodden kommunes del av Sagafoss 016.F SKIENSVASSDRAGET * Statkraft SF - Region Øst Norge 2694 Midl.t.avvik minstevannføring Vågslidvatn 016.BEZ VINJEÅI Agder Energi AS 3416 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett v/omorg. av datterselskap i A Vikeså Kraftverk AS 2887 Vikeså kraftverk i Oslandsvassdraget 027.BZ ELV FRA OSLANDSVATN * Arstadfossen kraftverk AS 2930 Minikraftverk i Arstadfossen i Beiarn kommune, Nordland 161.A * Sagafisk A/S 2870 Uttak av vann fra Vinsternesvatnet til settefiskproduksjon 114.1z Blådalsvassdraget ELV FRA VINSTERNESVA Svartdalen Kraft A/S 3186 Svartdalen kraftverk - fristutsettelse Firda Management AS 3575 Regulering og uttak av vatn frå Dingjavassdraget til settefis * Joar Vada 2522 Minikraftverk i Sagelva, Verran kommune VOKKS AS 3417 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett v/etabl. av Storbrofoss Holdin Statkraft SF 2525 Statkraft - ny reg.kons. for Høyangervassdragene 079.Z HØYANGERVASSDRAGE E-CO Vannkraft AS 3418 Ytterligere erverv av aksjer i Oppland Energi AS Sande settefisk 3578 Uttak av vatn frå Ryggelva til settefiskproduksjon * Pors AS 3081 Vannuttak/regulering av Ropelvvatn, Finnmark 246.6Z ROPELVA Marine Harvest Rogaland AS 2587 Vannuttak og reg. av Ølmedalsvann til settefiskanlegg 038.2Z HUSTVEITELVA * Kraftlaget Opplandskraft v/vannkraft Øst AS 3196 Senking av inntaksmagasin for Hunderfossen kraftverk 002.DZ LÅGEN * Repvåg Kraftlag A/L 3617 Repvåg Kraftlag, vannuttak til smoltanlegg, Nordkapp kom Statkraft SF 2414 Fastsettelse av permanent man.reg. for Jostedal kr.verk 076.Z JOSTEDØLA Statkraft SF 3419 Erverv av aksjer i Agder Energi AS

9 Utskriftsdato: 8. desember 2005 Side 9 av Svarthullien veiselskap 3182 Svarthullien veiselskap - uttak av masse fra Jøra 002.DJZ Balsfjord Smolt AS 3020 Vannuttak fra Sagelva, Troms Z JORA SAGELVA Mjøsenergi Invest AS 3450 Erverv av aksjer i Oppland Energi AS Narvik Energi AS 3184 Midl. nedtapping av Nedstevatn - Håkvik reg.anlegg 205.A22 Salten Kraftsamband A/S 553 Overføring av Tindvatn og Lurfjellskavlen til Oldereid kraftv 162.6Z Sunnfjord Energi AS 3276 Søknad om endring til tidsubegrenset konsesjon for Jølster 084.Z HelgelandsKraft AS 2711 Reg./overf. m.v. Isvatn, Lille Isvatn, Trolldalselva, Rundtuvv 157.1Z Kraftlaget Opplandskraft 2624 Endring av man.regl. Harpefossen krv 002.DZ SKIBOTNVASSDRAGET OLDEREIDELVA JØLSTRA HOLMELVA LÅGEN * HelgelandsKraft AS 3255 Midlertidig nedtapping av Grytåvatnet og Hundålvatnet i Vef 151.1Z * Bergsund, Nils Arne 2883 Koparvike minikraftverk i Begna 012.J0 HUNDÅLA Begnavassdraget Oddvar Vedeld 3282 Ytterligere fristutsettelse for bygging av Vedeld kraftverk 093.4Z Befring Kraft AS 2999 Befring kraftverk i Befringselva 087.E VIDEILDSELVA BREIMSVASSDRAGET * Sundsfjord Kraftlag ANS 3257 Midlertidig nedtapping av Øvre Nævervann, Arstadåga, Bei 161.AZ ARSTADÅGA Buskerud Kraftproduksjon AS (Norske Skogindustrier ASA - Follum) 3034 Ervervskonsesjon for fallrettigheter ved Hofsfoss kraftverk 012.F22 Begnavassdraget TrønderEnergi AS 3451 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett ved fusjon med Melhus Ener Oslo kommune 3452 Erverv av aksjer i Hafslund ASA * Statkraft SF - Region Øst Norge 3057 Midlertidig.avvik fra minstevannføringsbestemmelsene for 016.BEZ VINJEÅI Narvik Energi AS 3330 Unntak fra kons.plikt/forkjøpsrett ved aksjeerv. i Nordkraft * Numedals-Laugens Brugseierforening 3290 Midl.t.avvik man.reg Rødbergdammen 015.J NUMEDALSLÅGEN

10 Utskriftsdato: 8. desember 2005 Side 10 av * BKK og Voss kommune 3288 Midlertidig senkning av Torfinnsvatn, ovf. til Hodnaberg kr.v 062.CB TORFINNO Statkraft SF 3453 Erverv av aksjer i BKK AS Narvik Energi AS 3454 Erverv av aksjer i eget selskap Hålogaland Kraft AS 3455 Erverv av aksjer i Narvik Energi AS * Skafså Kraftverk ANS 3291 Midl. avvik i minstevannf. fra Borsæ 019.H * Agder Energi Produksjon AS 3059 Midlertidig nedtapping av Gåseflåfjorden i Otra 021.B ARENDALSVASSDRAGET OTRA Sunnhordland Kraftlag AS 2900 Overf. av fire nedbørfelt i Svelgenomr. til Møsevatn, Blådal 042.Z Sunnhordland Kraftlag AS 2599 Heving av HRV i Midtbotnvatn med 1,0 m 042.G BLÅELVA BLÅELVA Nilsen, Ole 3022 Kåringen sjørøyeoppdrett, Lødingen komm. Nordland * Trondheim Energiverk Kraft AS 3280 Midlertidig senkning av Gresslibassenget i Nea 123.D0 NIDELVVASSDRAGET * Salten Havbruk AS 3623 Vannuttak fra Varvasselva Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS 3456 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett ved erverv av rettigheter * Kvinnherad Energi A/S 3285 Midlt.senking under LRV i Svartavatnet 045.4Z * Øvergaard, Erling 2758 Kiva minikraftverk, Hanestad, Hedmark 002.M0 HATTEBERGVASSDRAGE GLOMMAVASSDRAGET Uste Nes AS 3458 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett ved overdragelse av aksjer Hålogaland Kraft AS 3457 Erverv av aksjer i Narvik Energi AS BKK Produksjon AS 3136 Endring av manøv.regl. for Store Norddalsvatn, Modalen i 064.Z Oslo kommune 3281 Midlertidig senking av Bindingsvatn 003.H STEINSLANDSVASSDRA MOSSEVASSDRAGET FosenKraft AS 3459 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett ved omorganisering til AS

11 Utskriftsdato: 8. desember 2005 Side 11 av * Agder Energi Produksjon AS 3289 Midlertidig senkning av Høylandsbotn i Fedavassdraget 025.3Z FEDAELVA * Stolt Sea Farm A/S 3084 Utvidelse av settefiskanlegg i Sagvikvatnet * Arendals Vasdrags Brugseierforening 3312 Reduksjon i minstevannføring fra Nelaug i Nidelva 019.Z ARENDALSVASSDRAGET * Anders Søtvik 2838 Mikrokraftverk i Søtvikelva og Gammeldamselva * Statkraft SF 3619 Statkraft SF, midlertidig senking under LRV, Rødhølen, Bar 196.AC BARDUELVA Statkraft SF 3460 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett ved erverv av aksjer (Statkraft SF) 3279 Midlertidig senking av Rødhølen/Innsetvatn 196.Ac BARDUELVA Voss Energi AS 4016 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett v fisjon i Voss og Omland En * Sandnes kommune 3207 Søknad om konsesjon - suppleringskilde Høle vannverk Z * Follasmolt AS 3183 Inntaksdam og fiskesperre i Follaelva 129.Z HØLEELVA FOLLAVASSDRAGET Norske Skogindustrier ASA (Van severen A/S & co. ltd.) 2153 Overføre Sneilibekken til Lauvsnesvassdraget 137.7Z LAUVSNESVASSDRAGET * Freningen Vannverk AS 3154 Uttak av vann fra Freningen, Oppland 012.J * Agder Energi Produksjon AS 3814 Midl. Fravik fra manøvreringsreglement, Rygene dam 019.A3 Begnavassdraget ARENDALSVASSDRAGET Statkraft SF 3202 Forlengelse av prøvereglementet for Alta kraftverk 212.Z ALTAVASSDRAGET Vest-Telemark Kraftlag BA 3463 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett ved omorganisering til AS Energi E2 AS 3461 Erverv av aksjer i Narvik Energi AS * 3283 LL Dalen vassverk - konsesjonssøknad grunnvannsuttak, F 002.MEO * Horpeland Kraft AS 3278 Horpedal Kraftverk i Sogndal 078.2A1Z HORPEDALSELVI Hisvatn Kraftlag 2320 Regulering og utbygging av Hisvatn og Hisåna i Kvinesdal 025.B KVINA

12 Utskriftsdato: 8. desember 2005 Side 12 av * 3648 Grunnvannsuttak Stugudal vannverk, Tydal 123.E1 NIDELVVASSDRAGET Narvik Energi AS 4017 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett ved aksjeerverv i Nordkraft A VOKKS AS 4025 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett ved erverv av aksjer i TKP og * Stolt Sea Farm AS 3321 Midlertidig sekning av Bergsvatnet 143.Z Sunnfjord Energi AS 3473 Endring av kons.vilkår i bruksrettskonsesjon for Stakaldefo 084.z JØLSTRA * 3649 Tydalsfisk - grunnvannsuttak til røyeoppdrett 123.Z NIDELVVASSDRAGET Statkraft SF 3556 Endring av vilkår i konsesjoner ang. Tokke/Vinjevdr og Alta Dirdal Kraft AS 2182 Bygging av Dirdal kr.st reg.av Stølsvatn 030.2Z DIRDALSÅNA * Øst-Telemarkens Brukseierforening 3470 Midl.t red. av minstevannføringen ut av Tinnsjøen 016.Z SKIENSVASSDRAGET HelgelandsKraft AS 2712 Reg. og bygging av Laksen kraftverk, Hundala, Nordland 151.1C HUNDÅLA * Statkraft/Numedalslaugens Brukseierfor Midl. fravik fra man.reg. Numedalslågen ndf. Rødbergdam 015.J NUMEDALSLÅGEN Midt-Telemark Kraftlag BA 4018 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett for omorg. til aksjeselskap Nord-Østerdal Kraftlag A/L 3598 Erverv av aksjer i Østerdalen Kraftproduksjon AS, 33 % Elverum Energiverk Produksjon AS 3599 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett v/fusjon med NØK Produksjo Akershus Kraft AS 3580 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett ved erverv av fallrettigheter Buskerud Kraftproduksjon AS 3579 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett v/erverv av fallrettigheter Sogn og Fjordane Energi AS 4035 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett ved erv. av fallrettigheter * Kjetland Kraft AS 3198 Kjetland kraftverk, Haugsdalsvassdraget, Hordaland 067.2A HAUGSDALSVASSDRAGE Hedmark Energi Kraft AS 2637 Opprusting og utvidelse av Sagnfossen kraftverk i Trysilvas 311.Z TRYSILELVA

13 Utskriftsdato: 8. desember 2005 Side 13 av Skagerak Kraft AS 3557 Unntak kons.plikt/forkj.rett v/erv. fallrettigheter Kragerøvass Erlend Samslått 2254 Brekkebekken minikraftverk ved Bjørnestad 026.DAC BJØRNESTADBEKKEN * Sandal og Fossheim Kraft AS 3277 Søknad om konsesjon for Sandal småkraftverk, Breimsvas 087.CZ MYKLEBUSTDALSELVA Østerdalen Kraftproduksjon AS (Elverum Energiverk Produksjon AS) 2633 Erv.av fallrettighetene i Einunna, endring av vilkår * Follalaks AS 3627 Follalaks, midlertidig senking av Dypingsvatnet i Steigen u * Salaks AS 3624 Midlertidig vannuttak Sommersetelva, Salangen * Årdal kommune 3653 Grunnvannsutttak Grandane - Øvre Årdal 074.Z ÅRDALSVASSDRAGET Buskerud Kraftproduksjon AS 3630 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett ved erv. av fallrettigheter/aksj * Osland Havbruk AS 3576 Regulering av Åkrevatnet til settefiskproduksjon * Glommens og Laagens Brukseierforening 3444 Midlertidig fravik fra minstevannføringsbestemmelsene fra 002.DFZ * Ballangen Energi AS 3614 Ballangen Energi, midlertidig senking av Hjertvatn under L 172.Z VINSTRA SØRELVA Norsk Hydro Produksjon AS 3999 Erverv av aksjer i Salten Kraft Produksjon AS Kraftverkene i Sundsfjord, endring av vilkår Salten Kraftsamband A/S 4000 Overf. av andeler i Sundsfjord Kraftlag IS fra Norsk Hydro P * Statkraft SF - Region Øst Norge 3559 Midl.t.avvik minstevannføring Vesle Kjela og Vågslidvatn 016.BEZ * Hugla kr.v. v/sverre Aase 3859 Bygging av Hugla kraftverk 070.B * BKK Produksjon AS 3537 Midlertidig senking av Solsævatn, Ulvik 051.3BB VINJEÅI VIKSVASSDRAGET TJØRNARÅNI Trondheim Energiverk Kraft AS 3555 Endring av manøvreringsreglement for Nesjøen 123.Z Ytre Kandal Kraft AS 3000 Neselva kraftverk i Neselva 087.B120 NIDELVVASSDRAGET BREIMSVASSDRAGET

14 Utskriftsdato: 8. desember 2005 Side 14 av Sagevikelv Kraft AS 3134 Sagevikelv kraftverk i Sagevikelva, Gaular/Fjaler - Sogn og Oppland Energi AS 4021 Unntak kons.plikt/forkj.rett v/erv. av samtl. aksjer i Storbrof Otteraaens Brugseierforening 2576 Tidsubegrensede konsesjoner i Otravassdraget 021.Z OTRA * Os kommune 3636 Bygging av gang- og sykkelvei langs Rv30, Glomma, Hedm 002.Q GLOMMAVASSDRAGET Hope sameige 3133 Brekkefossen kraftverk i Hopselva, Sogn og Fjordane 086.8Z HOPSELVA * Statkraft SF 3601 Midlertidig nedtapping av Sysenvatn 050.CZ * Osa Vanneksport AS 3220 Osa vanneksport - søknad om konsesjon for grunnvannsutt 051.2Z LEIRO NORDDØLA Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS 4022 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett i forb. med erverv av aksjer Dalane Elverk 3049 Planendring/ekspropriasjon Lindland kraftverk i Sokndalsv 026.4Z SOKNDALSELVA * Eidesvik Settefiskanlegg 2771 Eidesvik settefiskanlegg Bømlo komm 043.z Buskerud Kraftproduksjon AS 4023 Erverv av 49 % av aksjene i Hadeland Energi AS v/nyemisj * Eidesvik Settefiskanlegg 3773 Overføring Storemyren til Eidesvatnet Skagerak Kraft AS 3682 Endring av kons.vilkår, kons. av Z KRAGERØVASSDRAGET * Hydro Energi Røldal-Suldal 3638 Midlertidig senking av Isvatn under LRV 036.B * Statens vegvesen - Akershus vegkontor 3377 Bekkelukking RV 2 Kløfta-Nybakk, Ullensaker, Akershus 002.D2Z * E-CO Vannkraft AS 3660 Fravik fra man.regl. For Ustevatnet 012.CZ * Numedals-Laugens Brugseierforening 3758 Midl. avvik man.reg. Numedalslågen 015.J SULDALSVASSDRAGET RØMUA HALLINGDALSVASSDRAG NUMEDALSLÅGEN Sunnfjord Energi AS 3699 Endring av kons.vilkår i bruksrettskonsesjon for Nedre Svul 080.4Z LØLANDSELVA * Høylandet kommune 3256 vannuttak fra Aunvatnet for settefiskproduksjon 142.3A KONGSMOELVA

15 Utskriftsdato: 8. desember 2005 Side 15 av VOKKS Kraft AS 4026 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett i forb. med fusjon * Statens vegvesen - Østfold vegkontor 3479 Ny bru over Mosseelva, utvidelse E6 003.A * Rivedal Kraftverk AS v/magne Søgnen 3340 Småkraftverk i Rivedalselva 083.4Z MOSSEVASSDRAGET RIVEDALSELVA * Akvaforsk 3681 Midlertidig tillatelse til vannuttak fra Litledalselva - settefisk Næring og Energi AS 3695 Overføring av reg.kons. Eggevassdraget/Breivikbotn kr.v., Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 2549 Opprustn. av Follafoss kraftverk/overf. Brattreitelva 129.Z Troms Kraft Produksjon AS 1425 Endring av kons.vilkår for Skibotnelva/Lavkajåkka 205.Z FOLLAVASSDRAGET SKIBOTNVASSDRAGET * Kvinnherad Energi A/S 3635 Midl.t.senking av Prestavatnet 045.4Z * 3667 Planendring Befring kraftverk 087.D HATTEBERGVASSDRAGE BREIMSVASSDRAGET Indre Hardanger Kraftlag AS 4027 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett ved omdanning til aksjeselsk Indre Hardanger Kraftlag AS 4028 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett ved erverv av aksjer Midlertidig senking av Trollfjordvatnet under LRV, Hadsel k Z * Holtnes brygge AS v/svein Mile 3650 Grunnvannsuttak - Holtnes Brygge Namdal Kraftproduksjon AS 4029 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett ved overtagelse av fallrettigh * Meråker kommune 3761 Sikringstiltak i Smemobekken og Stjørdalselva 124.Z * Arendals Vasdrags Brugseierforening 3685 Midlertidig fravik fra minstevannføringsbestemmelsene fra 019.CZ * E-CO Vannkraft AS 3683 Midlertidig endring av minstevannføring i Aurlandselva 072.Z STJØRDALSVASSDRAGE GJØV AURLANDSVASSDRAGET Sunnhordland Kraftlag AS 2994 Blåfalli kraftverk - Vik 042.Z BLÅELVA * Ballangen Energi AS 3532 Arneselv minikraftverk, Nordland 173.3

16 Utskriftsdato: 8. desember 2005 Side 16 av * Ballangen Energi AS 3759 Bygging av kraftverk i Arneselva i Ballangen kommune i No * Statkraft SF (Statkraft SF) 3730 Midl. fravirk. man.reg. Ranaelv, Røssåga og Leirelva 155.Z * Norsk Hydro a.s 4001 Nytt Tyin kraftverk - midlertidig senking Torolmen 074.CD * Eiendomsanering Prosjekt AS 3597 Søknad om bekkelukking i Gjestadgropa, Ullensaker i Aker 002.CAZ * Oslo kommune 3728 Midlertidig senking av Svartkulp i Nordmarka 006.Z RØSSÅGA TYA LEIRA NORDMARKVASSDRAGE * Risnes, Teis (Opofte kr.v.) 3745 Opofte minikraftverk, Vest-Agder * Vindedal Kraftverk AS 3734 Bygging av Vindedal kraftverk i Vindedøla 073.1Z * Statkraft SF 3735 Uttak av grunnvann ved Eira i Eresfjord 104.A VINDEDALSELVI EIRA Saudefaldene A/S 1099 Utbygging, regulering, overf. m.v. i Saudavassdraget m.fl. 037.Z SAUDAVASSDRAGET Nome kommune 4019 Erverv av aksjer i Bø og Sauherad Energi Bø og Sauherad Energi AS 4020 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett for bruksrett i Bøelva * Kraftlaget Opplandskraft 3754 Fravik fra man.regl. For Hunderfossen kraftverk 002.DZ * Leif Gunnar Liland 3221 Bygging av Virak Kraftverk 026.D41 LÅGEN SIRA Grunnåi Kraftverk AS 2851 Bygging av Grunnåi kraftverk 016.CC3Z GRUNNÅI Nord-Østerdal Kraftlag Andelsverk AS 4033 Endring av vilkår Eidefoss A/S 3319 Erv. fall og heving av inntaksdam for Eidefossen kraftverk 002.DHA5 OTTA Skien Kraftproduksjon AS 4034 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett v/erv. av fallrettigheter Vegusdal Kraftverk AS 2289 Erverv - Hovlandsvassdraget 020.BBZ 3871 Unntak kons.plikt/fortr.rett v/omorg. konsern, erv aksjer, om FLATELANDSÅNA

17 Utskriftsdato: 8. desember 2005 Side 17 av * Ballangen Energi AS 3686 Midlertidig till. tapping under LRV- Bruavatn i Ballangen ko * Sira-Kvina Kraftselskap 3767 Midlertidig tapping under LRV i Tjørhomvannet, Siravassdr 026.Z SIRA Arendals Fossekompani ASA 2448 Utb. av Kilandsfossen i Arendalsvassdraget. 019.Z Dalane Kraft AS (Dalane Elverk) 3662 Ervervskonsesjon og overf. av reg.kons. knyttet til Lindland 026.4Z Otteraaens Brugseierforening 573 Fortsatt reg. av Byglandsfjord mm i Otravassdraget 021.Z Otra Kraft DA 575 Div. overf. til Brokke kr.v. og erverv av fall Skarg kraftverk 021.Z ARENDALSVASSDRAGET SOKNDALSELVA OTRA OTRA * Jacob Aall & Søn A/S 3775 Midl.t.red av vannføring i Storelva 018.Z * Oslo kommune - Vann- og avløpsverket 2420 Østensjøvannet vannoverføring fra Nøklevann 006.Z VEGÅRSVASSDRAGET NORDMARKVASSDRAGE * Ballangen Energi AS 3794 Bruavatn i Ballangen kommune - Midlertidig fravik manøvre BKK Produksjon AS (Nordhordland Kraftlag) 2462 Endring av vilkår for Øvre Botnavatn etter senking av dam 060.6Z TYSSE Kobbholm Kraft AS 3194 Planendring Kobbholm kraftverk * Sandvik, Svein 2932 Mølnelva minikraftverk, Dyrøy, Troms 193.D * Balsfjord Smolt AS 3622 Vannuttak/regulering i Sagelvvassdraget Z SKØELVVASSDRAGET SAGELVA BKK Produksjon AS 3700 Ytt. fristforlengelse for ferdigstillelse av Nygard pumpekr.v. 064.Z STEINSLANDSVASSDRA Sogn og Fjordane Energi AS 4036 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett ved fusjon Svartisen Holding AS 4038 Erverv av aksjer i Eastern Norge Svartisen AS Norsk Grønnkraft AS (E-CO Vannkraft AS) 3468 Utbygging av Ryssdal og Jordal kraftverk i Jordalselva 109.3Z JORDALSELVA * Husby, Per Steinar (Gaudalskraft A/S) 3698 Bygging av Gaudøla småkraftverk 109.4Z * Eide Vassverk 3661 Auka vassuttak og regulering Trolldalsvatnet 108.2B USMA SAGELVA

18 Utskriftsdato: 8. desember 2005 Side 18 av * Tyssefaldene A/S 3825 Midlertidig nedtapping av Vendevatnet under LRV 049.3Z * Vasshus, Lars 3748 Utbygging av Tveiteåno kraftverk, Suldal 036.B * Gråbrek Mølle AS 3238 Mikro/minikraftverk i Mæleselva, Nord-Trøndelag 124.2Z * Sjøfossen Energi AS 3435 Nordlandselva småkraftverk ved Beiarfjorden 161.4Z * Sandsletta vannforsyning BA v/roy Eilertsen 3723 Uttak av vann fra Mørkdalsvatn, Nordland Z VENDO SULDALSVASSDRAGET GRÅELVA FRA LIAVATNE NORDLANDSELVA ELV FRA MØRKDALSVAT Hålogaland Kraft AS 3881 Erv. og reg. Nord-Forsåelv, Troms - endring av vilkår Z FORSELVA * Foreningen til Bægnavassdr. reg. /OFE 3821 Midlertidig fravik fra man. Regl. For Olevatn i Raudøla 012.LZ * Statkraft SF 3771 Alta kraftverk - endring i manøvreringsreglement 212.Z NESELVI ALTAVASSDRAGET BKK Produksjon AS 3151 Planendring for reg. av Kløvtveitvassdraget og Yndesdalsv 068.6Z Statkraft SF 3047 Endr. vilkår for reg. av Kjela 016.BEZ KLYVTVEITELVA VINJEÅI * Fjordrøye AS 3872 Regulering av Forslandsvatnet og Inntaksmagasinet for fisk 153.2Z * Ytre Kandal Kraft AS 3668 Planendring Neselva kraftverk 087.B * Fister Smolt AS 3263 Økt vannuttak fra Hetlandsvatn til settefiskproduksjon 035.1Z FORSLANDSELVA BREIMSVASSDRAGET HETLANDSÅNA Otteraaens Brugseierforening 3687 kanalisering av Hovatn, ytterligere fristforlengelse 021.Z OTRA * Grieg Seafood Rogaland AS 3244 Vannuttak og reg av Ulvåne og N Koppervann til settefiskpr * Arendals Vasdrags Brugseierforening 3910 Midlertidig senking av Øysæ i Arendalsvassdraget 019.Z ARENDALSVASSDRAGET Sogn og Fjordane Energi AS (Sogn og Fjordane Produksjon AS) 3860 endret reglement for Skaddalsvatnet 078.5Z Skagerak Kraft AS 4006 Overf. av till. og nedleggelse av Kragerøvdr. Brukseierfor. 017.A VETLEFJORDELVI KRAGERØVASSDRAGET * Ytre Matre Energi AS 3847 Bygging av Ytre Matre småkraftverk

19 Utskriftsdato: 8. desember 2005 Side 19 av * Agder Energi Produksjon AS 3925 Midl.fravik fra man.reg ved Rygene dam 019.A3 ARENDALSVASSDRAGET Rauma Energi AS 3641 Erverv av fallrettigheter i Vermåa 103.AZ VERMA * Skurdal, Svein 2874 Bygging av minikraftverk i Ufysja 015.MHZ * Agder Energi Produksjon AS 3201 Midl.t senking Kjørull og Sandarhylen 019.E * Nydal Kraft as v/rune Nydal 3766 Bygging av Nydal kraftverk 084.D * Kraftverkene i Orkla 3911 Fravikelse av manøvreringsreglementet for Orkla-Grana 121.z UFYSJA ARENDALSVASSDRAGET JØLSTRA ORKLA Driva Kraftverk 3462 Endring av man.reg. for Driva kraftverk 109.Z DRIVA * Strand, Berit Oldervik 3739 Opprusting Hestdalen kraftverk 131.7Z * Safa Eiendom AS 1839 Opprusting/utviding Tysse kraftverk, Samnangervassdr. 055.Z HESTDALSELVA SAMNANGERVASSDRAG Kjøsnesfjorden Kraftverk c/o Sunnfjord energiverk 2463 Reg./ovf. og bygging av Kjøsnesfjorden kraftverk 084.Z Statkraft SF 3536 Overføring av Vatn 1012 til Blåsjø 035.Z JØLSTRA ULLA Vardar As 4039 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett ved erverv av aksjer * Norsk Hydro a.s 4002 Nytt Tyin kraftverk - midlertidig senking Torolmen 074.CD TYA Kvernstad Kraft v/hansen, Frank 3028 Kvernstad kraftverk i Kvernstadelva Trollfjord Kraft AS 2527 Utvidelse av Trollfjord kraftverk, ytt. reg. Trollfjordvatn Z Pasvik Kraft AS 3469 Bruksrettskonsesjon for Skogfoss og Melkefoss 246.Z TROLLFJORDELVA PASVIKELVA * Valaker Kraft AS v/rolf Erlend Hilde 3869 Bygging avtrollelva kraftverk, Sogn og Fjordane * Numedals-Laugens Brugseierforening 3998 Midl.t.avvik fra man.reg Halnefjorden 015.NZ * Numedals-Laugens Brugseierforening 3997 Midl.t.avvik man.reg Rødberg 015.JZ HEINELVI UVDALSELVI

20 Utskriftsdato: 8. desember 2005 Side 20 av * Statkraft SF (Statkraft SF) 3971 Midl. fravik. man.reg. Ranaelv, Røssåga og Leirelva Z RØSSÅGA Narvik Energi AS 4040 Erverv av aksjer i Salten Kraftsamband AS * 4206 Uttak av grunnvann ved Lakselva i Kviby 213.1Z LEIRBOTNELVA (LAKSEL Akershus Energi AS 4041 Unntak fra kons.plikt/forkj.rett ved omorganisering * Vesterålskraft AS 4003 Midl.t. senking magasin Strielva Z STRIDELVA * Vesterålskraft AS 3722 Midlt.senk. av Strielvmagasinet Z * Agder Energi Produksjon AS 4004 Midl.t. senking inntak Hekni 021.Z OTRA * Huseby Kraft AS 2536 Mikrokraftverk i Husbyelva, Nesna kommune Innvik Kraftverk AS (Stryn Energi AS) 2888 Byging av Innvik kraftverk i Storelva, Stryn 087.5Z STORELVA * Karlsen, Eivind 3358 Minikraftverk i Hindbergelva, Nord-Trøndelag Statkraft SF 3678 Overføring av Oneåa til Sy-Sima kraftverk 050.4Z SIMAVASSDRAGET Tussa Energi AS 3079 Trandal kraftverk i Trandalselva, Ørsta kommune, Møre og BKK Produksjon AS 3713 Planendring for Nygard pumpekraftverk - Skjerjevatn 064.Z Alta Kraftlag A/L 2708 Ny regulerings- og bruksrettskonsesjon Kåven krafverk 211.7Z STEINSLANDSVASSDRA KOVELVA * Hemsedal Skisenter A/S 3810 Fristforl. Reg.uttak vann Tottentjernene 012.CDB * Meldal, Vidar 3868 Tverråa minikraftverk, Nord-Trøndelag 128.C * Statens vegvesen - Akershus vegkontor 4178 Bekkelukking RV2 Kløfta-Nybakk - Hynnebekken i Ullensak 002.D2Z * Reinli fallag 3253 Bygging av Reina kraftverk 012.J2Z * Bøen kraftverk v/terje Borgen 3819 Bygging av Bøen kraftverk i Bønaråna 033.2Z HEMSIL SNÅSAVASSDRAGET RØMUA REINA MELSÅNA

BKK Nett AS firmapost@bkk.no www.bkk.no

BKK Nett AS firmapost@bkk.no www.bkk.no Firma E-post Hjemmeside Agder Energi Nett AS nett@ae.no www.aenett.no Alta Kraftlag AL firmapost@altakraftlag.fm.no www.altakraftlag.no/ Andøy Energi AS firmapost@andoy-energi.no Arna Kraftselskap AS favgruppen@fav.no

Detaljer

Verdiansettelse på verdipapirer

Verdiansettelse på verdipapirer Ettertrykk forbudt! Verdiansettelse på verdipapirer Obligasjoner Pr. 1. januar 2000 (Antatt omsetningsverdi) Utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund Statssertifikater NO0010008881 5.25% 1999/2000... 99,89

Detaljer

Finnås Kraftlag SA Fitjar Kraftlag SA Fjelberg Kraftlag Fjordkraft AS Flesberg Elektrisitetsverk AS For Better Days AS Forbrukerombudet

Finnås Kraftlag SA Fitjar Kraftlag SA Fjelberg Kraftlag Fjordkraft AS Flesberg Elektrisitetsverk AS For Better Days AS Forbrukerombudet Mottakerliste: A/S Norske Shell Agder Energi Nett AS AKER KVÆRNER STORD AS Aktieselskabet Saudefaldene Alcoa Norway ANS Alta Kraftlag SA Andøy Energi AS Arbeids- og sosialdepartementet AS Eidefoss Askøy

Detaljer

NORGES ELEKTRISITETSVERKER

NORGES ELEKTRISITETSVERKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 40 NORGES ELEKTRISITETSVERKER 954 Electricity Plants 954. STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 956 Tidligere utkommet: Norges elektrisitetsverker

Detaljer

Agder Energi som faktor i norsk kra2bransje

Agder Energi som faktor i norsk kra2bransje Agder Energi som faktor i norsk kra2bransje Lars Ove Skorpen, Director Power & Renewable Energy, Pareto SecuriDes 25. september 2014 Lars Ove Skorpen Tlf: +47 22 87 87 16 E- mail: lars.ove.skorpen@paretosec.com

Detaljer

Håndtering av merog mindreinntekt

Håndtering av merog mindreinntekt Håndtering av merog mindreinntekt Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 5 2011 John G. Cock Erik Normann

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

Verdiansettelse på verdipapirer

Verdiansettelse på verdipapirer Ettertrykk forbudt! Verdiansettelse på verdipapirer Obligasjoner Pr. 1. januar 2007 (Antatt omsetningsverdi) Utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund BØRSNOTERTE OBLIGASJONER Statskasseveksler NO0010305329

Detaljer

Tjenestestedsnr. Brukernr. Navn 4985 9000 3NET AS 3200 6760 AFK EIENDOM FKF 0975 9853 AGDER ARBEIDSMILJØ IKS 4081 9807 AGDER BOMDRIFT AS

Tjenestestedsnr. Brukernr. Navn 4985 9000 3NET AS 3200 6760 AFK EIENDOM FKF 0975 9853 AGDER ARBEIDSMILJØ IKS 4081 9807 AGDER BOMDRIFT AS 4985 9000 3NET AS 3200 6760 AFK EIENDOM FKF 0975 9853 AGDER ARBEIDSMILJØ IKS 4081 9807 AGDER BOMDRIFT AS 0998 9801 AGDER IKT DRIFTSSENTER IKS 4082 7500 AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS 1097 9851 AGDER NATURMUSEUM

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Vedtak - Installasjon av AMS hos sluttbruker og fritak fra krav til registrering og rapportering av avbrudd

Vedtak - Installasjon av AMS hos sluttbruker og fritak fra krav til registrering og rapportering av avbrudd Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.01.2015 Vår ref.: 201403051-3 Arkiv: 634

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Dag Dolmen Einar Kleiven

Dag Dolmen Einar Kleiven ZOOLOGIS NOTAT 1997-2 EL VEMUSLINGEN MARGARITIFERA MARGARITIFERA I NORGE 2 Dag Dolmen Einar leiven NORGES TENIS-NATURVITENSAPELIGE UNIVERSITET VITENSAPSMUSEET TRONDHEIM Zoolo gisk notat 1997-2 Elvemuslingen

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

Obligasjonslån i norske, kroner 31.12.98 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån i norske, kroner 31.12.98 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Obligasjonslån i norske, kroner 31.1.98 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds in Norwegian kroner 31.1.98 Grouped by Institutional Sector and by Securities Identification

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2000 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2000 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 10. mai 2001 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2000 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2000 Grouped

Detaljer

Company (Unit) Subscriber Representative Address Country Telephone E-Mail

Company (Unit) Subscriber Representative Address Country Telephone E-Mail Sellihca, Nordic Utility Pre-qualification System Tel: +47 37 06 35 30 E-mail: nordic@achilles.com Participating buyer-organizations in Sellihca (Sorted by country) Company (Unit) Subscriber Representative

Detaljer

Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008 DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Høringsinstansene etter vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008 Høring - Forslag om grense for utskriving av eiendomsskatt i sjøområdet Finansdepartementet

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana Formannskapet 23.05.2013 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Ane Karine Lillevoll Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77642069 17.04.2013 2013/730-4 423.1 Deres dato Deres

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes Attraktivitetsbarometeret 2007 Topp og bunn i regionenes attraksjonskraft Bli en attraktiv region! Hva kom først, høna eller egget? Det er på mange måter denne problemstillingen vi står oppe i når vi skal

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11 HØRINGSLISTE: Arbeids- og sosialepartementet postmottak@ad.dep.no Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Nr. 10 2002 Side 1093 1245 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2002 Side 1093 1245 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2002 Side 1093 1245 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 11. september 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2002 Juni 28. Endr. i

Detaljer

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 743 STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI 1986 STRUCTURAL DATA FROM THE MUNICIPAL ACCOUNTS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2590-6 ISSN 0333-3809

Detaljer

Flomsonekartplan D O K U M E N T. Prioriterte strekninger for kartlegging i flomsonekartprosjektet. 25. september 2003 12

Flomsonekartplan D O K U M E N T. Prioriterte strekninger for kartlegging i flomsonekartprosjektet. 25. september 2003 12 Flomsonekartplan Prioriterte strekninger for kartlegging i flomsonekartprosjektet 25. september 2003 12 2003 D O K U M E N T Flomsonekartplan Innhold Forord... 2 1. Bakgrunn... 3 2. Prosjektplan... 3

Detaljer

Resultatrapport 2015

Resultatrapport 2015 +8,9 31,9-11,8 +1,1 4,8 +2,5 7,5 +1,3 5,5 +3,0 6,7 +0,4 3,3-0,2 6,5 16,4-5,1 10,5-0,2 4,1 +0,1 2,8 Rødt SV A SP MDG KrF V H FrP PIR Andre Resultatrapport 2015 www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff NJFF-Nordland X X 2001 Alta JFF NJFF-Finnmark X X 420 Alvdal

Detaljer