DESIGN OG BILDEBRUK FOR NETTREDAKTØRER JAKOB THYNESS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DESIGN OG BILDEBRUK FOR NETTREDAKTØRER JAKOB THYNESS"

Transkript

1 DESIGN OG BILDEBRUK FOR NETTREDAKTØRER JAKOB THYNESS

2 Jakob Thyness Partner, Webgruppen AS Utdannet art director Mer enn 20 års designerfaring Erfaring med web/digitale medier siden 1993 Medlem av Grafill, Dataforeningen (BITS)

3 Dirty Design

4 Hva skal vi med design? Design er et verktøy for å utstyre nettstedet med egenskaper vi ønsker Hvis vi skal kunne vurdere om et design er godt eller dårlig, må vi ha en klar målsetting med nettstedet Dersom designet hjelper til å oppnå denne målsettingen, har vi et godt design

5 Godt eller dårlig design?

6

7

8

9 Design er et middel, ikke et mål! Design skal skape verdi for brukeren ved å la ham oppnå målene sine på enklest mulig måte Ved å skape verdi for brukeren, skapes også verdi for avsender Husk: webdesign likner mer på industridesign enn på grafisk design!

10 Branding - en interessekonflikt Branding er til for avsenderen, ikke for brukeren Branding er et produkt av tradisjonelle massemedier, og har redusert relevans på web Brandbasert design går på tvers av brukerens behov og kaster bort tiden hans

11 Forskjellen på glatt og dirty glatt Gjør visuelle elementer mer like hverandre for å lage en helhetlig identitet dirty Understreker forskjeller for å fremheve funksjonalitet og innhold Visuelt konsekvent Funksjonelt konsekvent Avsenderfokusert Brukerfokusert Push Pull

12 Hva betyr dette for designet? Dirty Design starter med prioritering av innhold Design i henhold til et overordnet visuelt konsept er sjelden optimalt Det er forskjellen mellom elementene som tillater brukeren å orientere seg på nettstedet Hvis man understreker egenarten til hvert element bir det lettere for brukeren å finne både det han er ute etter, og det du ønsker at han skal se

13 Content is (still) king Nøkkelen til en vellykket brukeropplevelse er innholdsbasert design Webinnhold kan deles inn i forskjellige innholdstyper, som alle har spesielle krav til design Å overse disse kravene er risikabelt

14 Innholdstyper Transaksjon - å utføre en handling Informasjon - å finne spesifikke opplysninger Dialog - å utveksle informasjon Oppdatering - å få opplysninger om nye ting som skjer Opplevelse - å bli underholdt Applikasjon - å behandle data

15 Innholdstyper Innholdstype Bruksområde Tjeneste/nettsted Kjennetegn Informasjon Lokalisere spesifikke opplysninger Offentlige nettsteder, oppslagstjenester, arkivtjenester Hierarkisk/emnebasert oppbygging, navigasjon via meny eller søk Oppdatering Orienteres om siste nytt Nettaviser, nyhetstjenester, sosiale medier Kronologisk/saksbasert oppbygging, navigering via overskrifter Dialog Informasjonsutveksling med en annen part Nettfora, chat, sosiale medier Kronologisk el. hierarkisk oppbygging, avhengig av type Transaksjon Samhandling med en annen part Nettbutikk, kommersielle nettsteder, nettbank Horisontal prosess som omfatter ett el. flere trinn og gjør bruk av formularer Applikasjon Behandling/manipulasjon av data Sky-tjenester, kommersielle nettsteder Applikasjonsgrensesnitt skreddersydd for spesifikke oppgaver Opplevelse Rekreasjon og underholdning Spilltjenester, underholdningstjenester Varierer med tjeneste

16 Informasjon Oppbygningen av informasjon er emnebasert og hierarkisk. Brukeren trenger en meny for å navigere mellom emner og nivåer i hierarkiet. Menyen hjelper også brukeren å få oversikt over innholdet, slik at han kan danne seg en mening om hvor den informasjonen han etterspør er å finne.

17 Emneinndelingen bør være i henhold til relativ viktighet for majoriteten av brukerne. Toppmenyer/venstremenyer fungerer gjerne best. Innholdet bør være skumlesbart. Bruk mellomtitler, kulepunkter, og uthev relevante ord i teksten.

18

19 Oppdatering Oppdatering er uspesifikk informasjonsinnhenting. Brukeren er som regel ikke ute etter særskilt informasjon, men vil vite hva som er siste nytt. Informasjonen er kronologisk og saksbasert. Det gjøres lite bruk av menyer, navigasjonen foregår hovedsaklig via klikkbare overskrifter.

20 Jo nyere en sak er, jo nærmere toppen av siden bør den plasseres. Jo viktigere en sak er, jo større plass bør den få. Det er viktigere med bredde i informasjonen enn dybde (heller mange ulike saker enn mye om én sak). Navigasjon skjer hovedsaklig i «stjernemønster», med forsiden som navet.

21

22 Dialog Dialog er utveksling av informasjon med en annen part, og finnes i to hovedformer: kronologisk og emnebasert. Kronologisk dialog omfatter bl. a. chat og sosiale medier, emnebasert dialog finner man bl. a. i nettbaserte diskusjonsfora.

23 Kronologisk dialog Kronologisk dialog kan være spesifikk eller uspesifikk. Eksempler på uspesifikk kronologisk dialog er Facebook og Twitter, et eksempel på spesifikk kronologisk dialog er chat. I kronologisk dialog plasseres siste innlegg øverst.

24

25 Emnebasert dialog Nettbaserte diskusjonsfora benytter seg av emnebasert dialog. Emnebasert dialog trenger en informasjonsarkitektur for å fungere, og følgelig er det også nødvendig med en meny som tillater brukeren å navigere mellom de ulike emneområdene. Avhengig av størrelsen og kompleksiteten av informasjonsstrukturen kan man velge å gå over til kronologisk organisering innenfor de enkelte emneområdene.

26

27 Transaksjon Her samhandler man med en annen part. Det kan f. eks. dreie seg om kjøp i en nettbutikk, bruke nettbank, eller å oppgi e-postadresse for å motta et nyhetsbrev. Siden transaksjoner ofte er delt i flere ledd, må bruker få vite hva som kreves for å gjennomføre en vellykket transaksjon før den igangsettes. Ikke la forhåndsregistrering være et krav for gjennomføring!

28 Vær nøye med hvor mange og hva slags spørsmål du stiller i formularet. Del opp lange formularer om nødvendig, men vis tydelig hvor mange trinn transaksjonen har, og hvor brukeren befinner seg i prosessen. Del opp transaksjonen på en måte som gir mening for brukeren. Husk at det er ryddig å spre transaksjonen over flere sider, men konverteringene øker når man fjerner utfyllingskrav! Når brukeren gjør feil, vis tydelig hvor feilen ligger, og gi brukeren anledning til å rette det opp.

29 Rekkefølgen må gi mening for brukeren - gi relevant info tidlig, og plasser utfyllingsfeltene logisk, så er det mer sannsynlig at brukeren fullfører transaksjonen! Unngå valideringskoder og andre «bevis» på at brukeren er et menneske. Prøv å ha så få distraksjoner for brukeren som mulig.

30

31 Applikasjon Behandling/manipulasjon av data på en nettside. Nettbaserte applikasjoner finnes i to varianter: enkeltoppgave-applikasjoner og fleroppgaveapplikasjoner

32 Enkeltoppgave-applikasjoner Skal løse bare én oppgave. Ofte basert på at brukeren selv utfyller enkle variabler i et skjema. Valgmuligheter og opsjoner bør begrenses til et minimum. Ideelt sett bør oppgaven løses i ett enkelt skjermbilde. Eksempel på enkeltoppgave-applikasjoner: Google translate, valutakalkulator, ruteopplysninger etc.

33

34 Fleroppgave-applikasjoner Fungerer mer som tradisjonell software, og har et tilsvarende mer komplekst grensesnitt. Krever mer av brukeren, som imidlertid er villig til å investere både tid og penger (er ofte betalte tjenester) for å bruke applikasjonen. Brukeren vender tilbake flere ganger over tid, og har derfor muligheten til å lære. Eksempler på fleroppgave-applikasjoner: Google Docs, MailChimp, Slideshare.

35

36 Opplevelse Omfatter alle typer innhold som brukes til underholdning og rekreasjon, og er derfor en lite homogen innholdstype. Felles for dem alle er at de bruker et webgrensesnitt til å gi tilgang til innhold. Innholdet kan være interaktivt (spill el. andre virtuelle interaktive opplevelser) eller passivt (tekst, bilder, video, musikk)

37 Webgrensesnittet som gir tilgang til innholdet må følge normale konvensjoner for web. Hvis innholdet er passivt, har dette gjerne også konvensjoner som må følges (standard betjening for musikk- og videoavspilling f. eks.) Tilgang til og visning av tekst og bilder følger også normale konvensjoner for web. Interaktivt innhold kan følge sin egen interne logikk etter start, men almenn betjening (ikke f. eks. oppgaver som skal løses i et spill) bør også følge konvensjoner brukeren er vant med fra før.

38

39

40 Start med innholdet Ta utgangspunkt i de ulike innholdstypene når du designer nettsteder Design for hver innholdstype separat Når alle enkeltdelene av nettstedet fungerer optimalt vil også nettstedet som helhet gjøre det, uavhengig av om det ser pent ut eller ikke 2011 Jakob Thyness. All rights reserved.

41 Tilgang til innholdet

42 Menyer Menyen er brukerens inngangsportal til innholdet. Brukeren bruker menyen for å finne ut hva som er tilgjengelig på nettstedet. Menyen er også viktige for søkemotorsynlighet, siden den forekommer på alle sider.

43 Menyens tekniske oppbygning Menypunktene skal alltid bestå av ren tekst (viktig for søkemotorsynlighet) Menyen skal være tilpasset informasjonsarkitekturen og informasjonsmengden. Bruk ALDRI Flash, og unngå javascript - disse skaper problemer med søkemotorer.

44 Innhold i menyen Bruk mest mulig trigger-ord. Vær så konkret som mulig. Beskriv produktene hvis du selger produkter. Beskriv tjenestene hvis du selger tjenester. Beskriv informasjonen hvis du formidler informasjon.

45 Menyens lengde Lange menyer er ikke nødvendigvis farlig. Lengre meny = flere trigger-ord = lavere avstøting = flere som finner det de leter etter. Bruk eventuelt...-trikset. Lag eventuelt kategorioverskrifter.

46

47 Vertikale menyer Vanlig menytype for innholdsrike nettsteder. Plassøkonomisk, kan inneholde et stort antall menypunkter. Kan håndtere stort antall nivåer. Ikke begrenset av sidens dimensjoner. Kan brukes som en del av en kombinasjonsmeny

48

49 Kombinasjonsmeny Kombinasjon av horisontal og vertikal meny, hvor den horisontale inneholder hovedkategoriene, og den vertikale brukes som undermeny. Kombinerer fordelene fra hver menytype. Kan lett håndtere store mengder innhold. Forenkler arkitekturer med mange nivåer.

50

51 Megameny Likner kombinasjonsmenyen, men viser mesteparten av strukturen i et eneste nedtrekkbart menypanel. Kan være effektivt, men stiller større krav til informasjonsarkitektur og kategori-inndeling. Fungerer best med maksimalt 2 nivåer.

52

53 Søk som navigasjon? Ja - hvis innholdet på sidene (dvs. produktene, tjenestene eller informasjonen) er så omfattende at søk er den naturlige navigasjonsformen Ellers: prioriter å lage en god, klikkbar tekstbasert meny, og evt. ha søk som tillegg (plassering øverst til høyre) De aller fleste nettsteder bør unngå søk som hovednavigasjon Husk at søk forutsetter at brukeren vet navnet på det han skal søke etter!

54

55 Slik lager du Dirty Design Prioriter riktig - ikke la viktig innhold forskyves av trivielt innhold. Bruk tekstbaserte menyer, og la lenker være blå og understreket. Formater teksten riktig. Bruk kulepunkter og mellomtitler, og gjør teksten skumlesbar. Pass på at bildene er relevante. Generiske og profilerende bilder blir ignorert av brukeren. Hvis du vil utløse handlinger, ha klare og tydelige calls to action

56 Bilder

57 1. Tenk på hva du vil oppnå med bildet

58 Hvorfor bruker vi bilder? Et bilde sier mer enn tusen ord Et bilde sier noe annet enn tusen ord Et bilde sier det på kortere tid enn tusen ord

59 Når bruker vi bilder?

60 1. Når vi vil utdype en historie

61 elle.no

62 2. Når vi vil understreke et poeng

63 climatecrisis.net

64 3. Når vi vil dokumentere noe

65 Foto: Adnan Hajj/Reuters

66 Foto: Adnan Hajj/Reuters

67 aftenposten.no

68 Foto: The White House

69 Faksimile: Der Tzitung

70

71

72 aftenposten.no

73 4. Når vi vil vise sammenhenger

74

75 5. Når vi vil skape en stemning

76 istockphoto.com

77 2. Velg motiv med omhu

78 Konkretiser! Et bilde må nesten alltid vise noe fysisk. Se etter ting i artikkelen som gjør den unik, og som skiller den fra andre artikler. Start alltid med det spesielle, og gå videre til det generelle etter hvert.

79 Hva slags bilder fanger oppmerksomheten? Brukeren ser på bilder som inneholder relevant informasjon. Brukeren overser pyntebilder, merkevarebyggende bilder og åpenbare stockfotos.

80 Motivtyper Personer Situasjoner Gjenstander Prosesser Informasjonsgrafikk

81 Personer Ansikter lar oss identifisere personen - blikket faller naturlig på ansiktet i bilder. Kroppen må ha noe spesielt ved seg for å være like interessante (bevegelser, klær, fysiske attributter). Øyekontakt skaper nærhet. istockphoto.com

82 Situasjoner Et bilde kan aldri vise hele situasjonen, og må ha tekstlig forklaring. Dette gjelder enten situasjonen utspiller seg over tid, eller er over på et øyeblikk. istockphoto.com

83 Bruk av situasjonsbilder Bilder som er tatt under et opptrinn er det beste - men pass på å få med ting som hjelper leseren å sette det i sammenheng. Hvis hendelsen er over, er åstedet for hendelsen et godt alternativ, så lenge det forteller noe om hva som er skjedd. Hvis det er snakk om en spesiell hendelse, unngå bilder fra andre tilsvarende hendelser!

84 Situasjonsbilder og tekst Situasjonsbilder er svært avhengige av tekst for at leseren skal forstå dem. Situasjonsbilder blir nesten alltid sett i forhold til en overskrift. Disse må derfor henge sammen!

85 Gjenstander Det må være tydelig hva gjenstanden er. Gjenstander i bruk er mer visuelt interessante (og ofte mer informative). Enkeltstående gjenstander avslører flere detaljer. istockphoto.com

86 Prosesser Prosessbilder illustrerer fremgangsmåter eller tidsforløp. Hvert trinn i prosessen bør ha et separat bilde. Inkluder gjerne grafiske elementer som piler o.l. Tegninger er en god måte å fjerne uønsket «visuell støy» på. istockphoto.com

87 vs.

88 Informasjonsgrafikk Brukes til å illustrere struktur, størrelser og verdier. Gjør utstrakt bruk av diagrammer og symboler. Er svært tekstavhengig for å gi mening. istockphoto.com

89 Bruk av informasjonsgrafikk Hold diagrammer så enkle som mulig - ikke gå overbord med skygger, 3D-effekter og liknende. Bruk stor og tydelig tekst, og reduser tekstmengden til et minimum. Unngå bruk av foto - rene grafiske symboler og diagrammer fungerer ofte best. ExCel er ikke alltid ideelt!

90

91

92 «Etterslep» Siden vi tolker bilder og symboler ut fra vårt eget erfaringsgrunnlag reagerer vi mest pålitelig på ting vi har sett før. Dette betyr at ting som gir mening for oss ofte har et visst «etterslep», fordi vår generelle ide om dem ble dannet for lenge siden.

93

94

95 Når erfaringsgrunnlaget mangler Hvis vi ikke kjenner igjen eller kan relatere til det vi ser, er det stor sannsynlighet for at kommunikasjonen mislykkes. Derfor er det vanskelig å kommunisere nye eller avanserte ideer i bilder.

96 «On White», Wassily Kandinsky, Kilde: Wikipedia

97 campaignforrealbeauty.com

98 3. Komposisjon - ikke så vanskelig som du tror

99 Tredjedelsregelen Del bildet i tre deler horisontalt og vertikalt Plasser den viktigste delen av motivet i et av krysningspunktene Unngå å sentrere motivet i bildet

100 istockphoto.com

101 Det gyldne snitt Del bildet i to ulike deler Den minste av delene skal forholde seg til den største som den største forholder seg til helheten Plasser fokus i bildet på delelinjen

102 istockphoto.com

103 Forgrunn/bakgrunn Hovedmotivet så stort som mulig i forgrunnen Tydelig forskjell mellom forgrunn og bakgrunn skaper spenning i bildet Ikke prøv å få med alt på én gang

104 istockphoto.com

105 Diagonalen Legg motivet langs en diagonal linje fra hjørne til hjørne for å skape fart og liv i bildet

106 istockphoto.com

107 Perspektiv Et motiv som går innover i bildet skaper dybde og trekker tilskueren inn.

108 istockphoto.com

109 4. Farger kan forsterke budskapet

110 Fargebruk Bevisst bruk av farger kan forsterke innholdet i bildet Farger kan ha ulik betydning i ulike kulturer Fargeassosiasjoner er alltid svært enkle

111 Varmt istockphoto.com

112 Kaldt istockphoto.com

113 Friskt istockphoto.com

114 Det er begrenset hvor mange fargeassosiasjoner vi klarer å huske av gangen.

115 istockphoto.com

116 5. Farger eller svart-hvitt?

117 Farger vs. svart-hvitt

118 Farger Levende Spennende Iøynefallende...men også kanskje: Glorete/billig Utdatert istockphoto.com

119 Svart-hvitt Harmonisk Stilfullt Kunstnerisk...men også kanskje: Gammeldags Kjedelig istockphoto.com

120 6. Bilder og sidelayout

121 aftenposten.no

122 aftenposten.no

123 aftenposten.no

124 aftenposten.no

125 dagsavisen.no

126 dagsavisen.no

127 dagsavisen.no

128 dagsavisen.no

129

130 Hvor store bør bilder være? Bilder bør være store nok til at det er enkelt å se hva de forestiller...men ikke så store at de fortrenger annen og viktigere informasjon Husk at med økende bruk av mobiltelefoner og surfebrett blir båndbredde viktig igjen!

131 7. Vær faktaorientert

132 Fakta Forsikre deg om at bildet faktisk viser det du tror det gjør.

133 dagbladet.no

134 8. Vær relevant

135 Relevans Bildet må se ut som om det har noe med saken å gjøre! Pass på at tonen i bildet passer til saken! Hvis du må velge mellom å relatere bildet til brødteksten eller overskriften, så relater alltid bildet til overskriften.

136 nho.no

137 9. Håndtér personer riktig

138 Personer Hvis enkeltpersoner blir omtalt, så bruk bilder av dem hvis det er mulig Pass på at måten personene framstilles på i bildet samsvarer med innholdet Fall ikke for fristelsen til å bruke bilder av perifere personer

139

140 dagbladet.no

141 dagbladet.no

142 dagbladet.no

143 dagbladet.no

144 dagbladet.no

145 Roller Hvis en artikkel omhandler roller, som f.eks. sjef singel, eller byråkrat, unngå for enhver pris å vise bilder av identifiserbare personer (selv om de har riktig rolle) Roller er generelle, personer er spesifikke - personlighet er derfor alltid sterkere enn roller

146 dagbladet.no

147 R dagbladet.no

148 dagbladet.no

149 10. Vær redelig - selv om det kan være kjedelig

150 Generelle saker Hvis artikkelen omhandler en personuavhengig sak, så bruk generelle emneillustrasjoner Pass på at disse er relevante både i forhold til sak og målgruppe

151 dagbladet.no

152 dagbladet.no

153 Produkter og firmalogoer Enkelte produkter er like gjenkjennelige som personer En logo er ansiktet til et selskap Disse brukes derfor bare der de omtales spesielt

154 dagbladet.no

155 dagbladet.no

156 dagbladet.no

157 dagbladet.no

158 Oppsummering - innholdskriterier Bildene må gjenspeile målgruppen Bildet må være relevant i forhold til saken Relater bildet til overskriften Bruk bilder av enkeltpersoner bare der de blir omtalt Unngå å illustrere roller med bilder av gjenkjennelige personer Bruk generell saksillustrasjon til personuavhengige saker Spesifikke produkter avbildes bare når de omtales spesielt

159 Takk for meg.!

10 tips for bildebehandling. Jakob Thyness, Webgruppen AS

10 tips for bildebehandling. Jakob Thyness, Webgruppen AS 10 tips for bildebehandling Jakob Thyness, Webgruppen AS onsdag 24. november 2010 Bilder på web onsdag 24. november 2010 Bilder på web Bilder er viktige. Men teksten er viktigst. onsdag 24. november 2010

Detaljer

INTRODUKSJON TIL BILDEBRUK

INTRODUKSJON TIL BILDEBRUK INTRODUKSJON TIL BILDEBRUK FOR NETTREDAKTØRER JAKOB THYNESS Jakob Thyness Partner, Webgruppen AS Utdannet art director Mer enn 20 års designerfaring Erfaring med web/digitale medier siden 1993 Medlem av

Detaljer

INTRODUKSJON TIL BILDEBRUK

INTRODUKSJON TIL BILDEBRUK INTRODUKSJON TIL BILDEBRUK FOR NETTREDAKTØRER JAKOB THYNESS Jakob Thyness Partner, Webgruppen AS Utdannet art director Mer enn 20 års designerfaring Erfaring med web/digitale medier siden 1993 Medlem av

Detaljer

BILDEBRUK FOR NETTREDAKTØRER JAKOB THYNESS

BILDEBRUK FOR NETTREDAKTØRER JAKOB THYNESS BILDEBRUK FOR NETTREDAKTØRER JAKOB THYNESS Jakob Thyness Partner, Webgruppen AS Utdannet art director Mer enn 20 års designerfaring Erfaring med web/digitale medier siden 1993 Medlem av Grafill, Dataforeningen

Detaljer

Visuell webkommunikasjon. Nettredaktørskolen, sommer 2016

Visuell webkommunikasjon. Nettredaktørskolen, sommer 2016 Visuell webkommunikasjon Nettredaktørskolen, sommer 2016 Jakob Thyness Partner, Webgruppen AS Utdannet art director Over 25 års designerfaring Erfaring med web/digitale medier siden 1993 jakob@webgruppen.no

Detaljer

Bildebruk for web og sosiale medier. Nettredaktørskolen

Bildebruk for web og sosiale medier. Nettredaktørskolen Bildebruk for web og sosiale medier Nettredaktørskolen Jakob Thyness Partner, Webgruppen AS Utdannet art director Over 25 års designerfaring Erfaring med web/digitale medier siden 1993 jakob@webgruppen.no

Detaljer

JAKOB THYNESS DIRTY DESIGN

JAKOB THYNESS DIRTY DESIGN JAKOB THYNESS DIRTY DESIGN Dirty Design Versjon 1.0 mars 2011 2011 Webgruppen AS Forfatter: Jakob Thyness Lovlig kjøpt eksemplar av denne rapporten kan fritt distribueres i egen organisasjon. Rapporten

Detaljer

Skrive for WEB 9. juni 2016

Skrive for WEB 9. juni 2016 Skrive for WEB 9. juni 2016 Innhold Hvordan leser du på nett? Hvorfor skriver du på nett? Hvem skriver du for? Hvordan lage gode titler og ingresser Lenker Lettleste tekster Hvordan leser vi på nett? Se

Detaljer

Informasjonsorganisering. Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6

Informasjonsorganisering. Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6 Informasjonsorganisering Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6 Bevissthet om sted, omgivelser og tingenes plassering Ting er noe vi forstår i relasjon til noe annet Informasjonsomgivelsenes

Detaljer

Bilder og bildebruk. for nettsider og nettbutikker! Uni Micro Web - 6. mai 2014 BILDER OG BILDEBRUK - UNI MICRO WEB

Bilder og bildebruk. for nettsider og nettbutikker! Uni Micro Web - 6. mai 2014 BILDER OG BILDEBRUK - UNI MICRO WEB Bilder og bildebruk for nettsider og nettbutikker Uni Micro Web - 6. mai 2014 1 Innledning En nettside blir aldri bedre enn bildematerialet som fremvises En nettside består av mange bilder. Både reklamebannere,

Detaljer

Norsk konsulentselskap Alt innen brukeropplevelse på nett

Norsk konsulentselskap Alt innen brukeropplevelse på nett Norsk konsulentselskap Alt innen brukeropplevelse på nett Innhold Grafisk design Måling Søkemotoroptimalisering Informasjonsarkitektur Interaksjonsdesign Navn: Silja Mustaparta Liker: Klatring, kommunikasjon

Detaljer

Triggerord 2.0 workshop. Nina Furu Din Webdag 2011

Triggerord 2.0 workshop. Nina Furu Din Webdag 2011 Triggerord 2.0 workshop Nina Furu Din Webdag 2011 @NinaFuru Jobber med webkommunikasjon og webstrategi Driver Nettredaktørskolen Styreleder i Webforum Norge Styreleder i Webgruppen Kurs- og konsulentvirksomhet

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5%

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% Sjekkliste for Konvertering besøkende Bounce 30-70% Kikkere 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% kunder Crevita Marketing AS Kanalveien 62, N-5068 Bergen Tel +47 55 55 77 40 @: kontakt@crevita.no

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

BILDERUTINER i Dyrøy kommune. bildebruk bildebehandling bildearkivering ekstra tips

BILDERUTINER i Dyrøy kommune. bildebruk bildebehandling bildearkivering ekstra tips BILDERUTINER i Dyrøy kommune bildebruk bildebehandling bildearkivering ekstra tips 1 Bruk av bilder på nettet, rettigheter Er det greit å gjenbruke bilder, film og grafiske elementer som man finner på

Detaljer

Interaktive utfordringer

Interaktive utfordringer Interaktive utfordringer Av Anne Zanussi 09.12.2009 19:54 NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim har nylig lansert nytt nettsted. Hvordan benytter de seg av mulighetene for interaksjon og brukerinvolvering?

Detaljer

Grafisk. design. Grafisk

Grafisk. design. Grafisk Grafisk profil Hvordan den brukes i en bedrift og hvorfor det er så viktig å ha en tydelig profil på bedriften. Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Webdesign for aktører under merkevaren Norges nasjonalparker

Webdesign for aktører under merkevaren Norges nasjonalparker Webdesign for aktører under merkevaren Norges nasjonalparker En fleksibel og brukervennlig webløsning, tilpasset alle aktører under Norges nasjonalparker. Et system som passer alle. Designet av de nye

Detaljer

Agenda etter pause. 1. Søkeordsanalyse. 2. Optimalisering av innhold. 3. Kunnskapssenter og innhold på nett. 4. Case: Proff Forvalt. 5.

Agenda etter pause. 1. Søkeordsanalyse. 2. Optimalisering av innhold. 3. Kunnskapssenter og innhold på nett. 4. Case: Proff Forvalt. 5. Agenda etter pause 1. Søkeordsanalyse 2. Optimalisering av innhold 3. Kunnskapssenter og innhold på nett 4. Case: Proff Forvalt 5. Skrivetips 1. Søkeordsanalyse Hvilke tjenester tilbyr din bedrift? Søkeordsanalysen

Detaljer

Analyse av Web- medier, Lenker. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende :

Analyse av Web- medier, Lenker. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende : Arbeidskrav 2- Atle Remi Olsen Analyse av Web- medier, Lenker. Kapittel 1- Innledning. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende

Detaljer

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. NETTSIDEKURS NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. Innføring i bruk av distriktsavdelingens nettside 17.-19. April 2015 Innhold Innlogging... 3 Lag ny artikkel/nyhet....

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Semiotisk analyse av Facebook

Semiotisk analyse av Facebook av Facebook Jeg har i denne oppgaven valgt å gjøre en semiotisk analyse av det sosiale nettstedet Facebook som opprinnelig ble laget for universitetsstudenter og ansatte i USA. Facebook er et sosialt verktøy

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 Lærer: Kari Kvil Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene

Detaljer

Slik får du O-stoff inn i lokalavisa

Slik får du O-stoff inn i lokalavisa Slik får du O-stoff inn i lokalavisa Lokal- og distriktsavisene er o-idrettens arena. Med litt innsats kan du gjøre klubben og aktiviteten synlig i lokalmiljøet. Her finner du noen velmente råd og tips.

Detaljer

Grafisk håndbok unge venstre

Grafisk håndbok unge venstre Grafisk håndbok 2016 Introduksjon Unge Venstres grafiske profil skal fremheve ungdomspartiet som en varm, grønn, liberal og kreativ kraft i norsk politikk. Gjennom en helhetlig grafisk profil, i alle fylker

Detaljer

Bruksanvisning for innholdsprodusenter på nmbu.no

Bruksanvisning for innholdsprodusenter på nmbu.no Bruksanvisning for innholdsprodusenter på nmbu.no Innhold Bruksanvisning for innholdsprodusenter på nmbu.no... 1 Å opprette en side/et menypunkt på nmbu.no... 2 Legge til en artikkel på en allerede eksisterende

Detaljer

Visuell identitet Designmanual. Versjon 2 Forenklet utgave. Kunsthøgskolen i Oslo Fossveien 24 0551 Oslo

Visuell identitet Designmanual. Versjon 2 Forenklet utgave. Kunsthøgskolen i Oslo Fossveien 24 0551 Oslo Designmanual Versjon 2 Forenklet utgave Kunsthøgskolen i Oslo Fossveien 24 0551 Oslo Telefon +47 22 99 55 00 E-post khio@khio.no www.khio.no Virksomhetsidé Kunsthøgskolen i Oslo Kunsthøgskolen i Oslo samler

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Innhold i rapporten 1. Kort om brukertesten 2. Resultater fra testen 3. Punkter til oppfølging Gjennomført i testlab

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Visuelle virkemidler. Motiv Hva er gjengitt? Hva er det vi ser? Er motivet realistisk gjengitt? Stilisert? Abstrakt?

Visuelle virkemidler. Motiv Hva er gjengitt? Hva er det vi ser? Er motivet realistisk gjengitt? Stilisert? Abstrakt? Visuelle virkemidler Det visuelle er det som oppfattes av synssansen. Visuelle virkemidler er det som brukes for å skape et bestemt uttrykk. Visuelle virkemidler anvendes i alle former for bildekomposisjoner:

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

Utrydd! Trinn 3: Kommunisere

Utrydd! Trinn 3: Kommunisere Gir elevene verktøy for å engasjere seg i morgendagens forskning Utrydd! Trinn 3: Kommunisere For more, visit EngagingScience.eu Bør vi utrydde myggen? Fortell hva du mener til et publikum. Diskuter og

Detaljer

Seilmast 1.0. Et nettsidekonsept laget av Kevin Bodi for Kongelig Norsk Seilforening.

Seilmast 1.0. Et nettsidekonsept laget av Kevin Bodi for Kongelig Norsk Seilforening. Seilmast 1.0 Et nettsidekonsept laget av Kevin Bodi for Kongelig Norsk Seilforening. Stadig flere benytter seg av internettet til å få informasjon, planlegge og kommunisere. Det er viktig at man leverer

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

LÆR HVORDAN DU TAR KREATIVE BILDER PÅ EN NY MÅTE

LÆR HVORDAN DU TAR KREATIVE BILDER PÅ EN NY MÅTE LÆR HVORDAN DU TAR KREATIVE BILDER PÅ EN NY MÅTE TEKST: TOVE VIRATA BRÅTHEN FOTO: IDA KRISTIN VOLLUM Side 1 UTVIKLE FOTOBLIKKET DITT TA BILDENE PÅ DIN MÅTE! Å ta gode bilder handler om å vise verden på

Detaljer

HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE

HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Tonje Svendsen Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva

Detaljer

SEO. Erlend Nilsen Senior rådgiver Seo og Content Marketing

SEO. Erlend Nilsen Senior rådgiver Seo og Content Marketing SEO Erlend Nilsen Senior rådgiver Seo og Content Marketing Erlend Ansatt: Jamba Gmbh(Samwer brødrene bak Zalando og My city deal/groupon) Mobildelen til Funcom ( Plutolife AS) Egne oppstarter Refero AS

Detaljer

KUNDENS FORVENTNINGER TIL DIN WEBSIDE

KUNDENS FORVENTNINGER TIL DIN WEBSIDE KUNDENS FORVENTNINGER TIL DIN WEBSIDE Telemark Online seminar 11. februar 2015 Hei! Espen Drange, Rådgiver og Forretningsutvikler i Sense. I mediebransjen i 15 år som: Konsulent, Salgssjef, Daglig leder

Detaljer

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål med faget Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst. De menneskeskapte

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Beskrivelser av designmaler ANSATTPORTALEN - VERSJON 2.0

Beskrivelser av designmaler ANSATTPORTALEN - VERSJON 2.0 Beskrivelser av designmaler ANSATTPORTALEN - VERSJON 2.0 03 Om forslaget Innhold ACOS har ivaretatt de definerte ønskene i utvikling av de nye nettsidene, og har laget et design som ivaretar: - Snarveiknapper

Detaljer

Hvordan legge inn en aktivitet i kalenderen i Hageselskapets nettportal

Hvordan legge inn en aktivitet i kalenderen i Hageselskapets nettportal Hvordan legge inn en aktivitet i kalenderen i Hageselskapets nettportal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 31.01.2013 I Hageselskapets nye portal er kalenderen sentralt plassert og et viktig element.

Detaljer

Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy?

Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy? Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy? WebOn Spesialist på e-handel Helhetlig leverandør Rådgivning Google Produkt Verktøy Webmaster Tools AdWords Analytics

Detaljer

Å SØKE INFORMASJON. Kompetansemål etter 10. trinn: Læringsmål:

Å SØKE INFORMASJON. Kompetansemål etter 10. trinn: Læringsmål: 8.trinn, kurs 1 Å søke informasjon Å SØKE INFORMASJON Kompetansemål etter 10. trinn: orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon (norsk) lese kritisk og vurdere teksters troverdighet

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Brukerveiledning i Siteman CMS for Godt Vann Drammensregionen

Brukerveiledning i Siteman CMS for Godt Vann Drammensregionen BrukerveiledningiSitemanCMSforGodtVannDrammensregionen HMO06.08.10 Innhold 1. Pålogging...2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Velkomstside...2 2.1.Forskjellenside artikkel...2 Nyside...3 Redigereside...5

Detaljer

Grafisk håndbok unge venstre

Grafisk håndbok unge venstre Grafisk håndbok 2017 unge venstre Introduksjon Unge Venstres grafiske profil skal fremheve ungdomspartiet som en varm, grønn, liberal og kreativ kraft i norsk politikk. Gjennom en helhetlig grafisk profil,

Detaljer

Listerportalen 2.0. Konseptbeskrivelse. Versjon 0.1. Versjonsdato: utkast

Listerportalen 2.0. Konseptbeskrivelse. Versjon 0.1. Versjonsdato: utkast Listerportalen 2.0 Konseptbeskrivelse Versjon 0.1 Versjonsdato: 26.1.200 1. utkast 1 OM KONSEPTBESKRIVELSEN 1.1 Avgrensning Konseptbeskrivelsen skal forklare hovedideene bak Listerportalen. Dette gjøres

Detaljer

Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 %

Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 % Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune Poengsum: 70 poeng av moglege 05 poeng - 67 % Tjenesten er enkel å finne (Søke stilling - Trondheim kommune) Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og navigasjon

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

Agenda etter pause. 1. Søkeordsanalyse. 2. Optimalisering av innhold. 3. Case: Proff Forvalt. 4. Blogg / kunnskapssenter og innhold på nett

Agenda etter pause. 1. Søkeordsanalyse. 2. Optimalisering av innhold. 3. Case: Proff Forvalt. 4. Blogg / kunnskapssenter og innhold på nett Agenda etter pause 1. Søkeordsanalyse 2. Optimalisering av innhold 3. Case: Proff Forvalt 4. Blogg / kunnskapssenter og innhold på nett 5. Skrivetips 1. Søkeordsanalyse Camilla trenger vår hjelp! Oppgave:

Detaljer

Grafisk arbeid. Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv

Grafisk arbeid. Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv Grafisk arbeid Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring. Samtidig fungerer den også

Detaljer

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Forstå faktainformasjon og forklaringer Forstå instruksjoner og veiledning Forstå meninger

Detaljer

4 steg til suksess på web WEBANALYSE. Dataforeningen 27. august 2009. Eivind Savio eivind.savio@creuna.no

4 steg til suksess på web WEBANALYSE. Dataforeningen 27. august 2009. Eivind Savio eivind.savio@creuna.no 4 steg til suksess på web WEBANALYSE Dataforeningen 27. august 2009 Eivind Savio eivind.savio@creuna.no AGENDA Hva, hvorfor og hvordan måler vi? Forstå webanalyse, og lær hvordan du bruker det i ditt daglige

Detaljer

En digital arena for samhandling

En digital arena for samhandling En digital arena for samhandling Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren HealthGuide HealthGuide er et avansert IT-verktøy for samhandling mellom pasient og klinisk personell, designet

Detaljer

WebOn - for din lønnsomhet. Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver

WebOn - for din lønnsomhet. Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver Bakgrunn Vestlandsforsking: Forsker 1999-2007 WebOn: Senior Rådgiver fra 2007 Måle suksess Hvorfor webanalyse? Selge mer Viser hvordan

Detaljer

U T S T I L L I N G S T I P S

U T S T I L L I N G S T I P S Utstillingstips På disse sidene vil du finne noen praktiske tips og ideer til hvordan du kan lage en utstilling til bruk i en forskningskonkurranse. Plakat Plakater brukes i forskningsverden mest som blikkfang

Detaljer

Forutsetninger for at landskap skal kunne etableres i en database

Forutsetninger for at landskap skal kunne etableres i en database Forutsetninger for at landskap skal kunne etableres i en database Landskap - kartlegging og metodeutvikling Seniorrådgiver Pål Theodorsen, DN 8.12.2011 Diskusjon om tittelen på innlegget Alle kan etablere

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Hjemmesider og blogger

Hjemmesider og blogger Publiseringsarenaer Publiseringsarenaer Ulike publiserings- og delingsarenaer er ypperlig for å dele ulike filer med andre. Ofte kan man bruke embedkode for å vise fram filer (bilder, videoer, presentasjoner)

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Oppdatert august 2014. Helhetlig regneplan Olsvik skole

Oppdatert august 2014. Helhetlig regneplan Olsvik skole Oppdatert august 2014 Helhetlig regneplan Olsvik skole Å regne Skolens er en strategier basis for for livslang å få gode, læring. funksjonelle elever i regning. 1 Vi på Olsvik skole tror at eleven ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene

Detaljer

Innhold. Takk! Forord Hvem bør lese boken? Er dette en ny versjon av God nettskriving? Hva denne boken ikke handler om

Innhold. Takk! Forord Hvem bør lese boken? Er dette en ny versjon av God nettskriving? Hva denne boken ikke handler om Innhold Takk! Forord Hvem bør lese boken? Er dette en ny versjon av God nettskriving? Hva denne boken ikke handler om 1 Gjennom leserens øyne Slik leser du en «heatmap» 21 konklusjoner fra eyetracking

Detaljer

Digitale ferdigheter. Hva er digitale ferdigheter? Ferdighetsområder i digitale ferdigheter ARTIKKEL SIST ENDRET:

Digitale ferdigheter. Hva er digitale ferdigheter? Ferdighetsområder i digitale ferdigheter ARTIKKEL SIST ENDRET: Digitale ferdigheter ARTIKKEL SIST ENDRET: 09.0.016 Hva er digitale ferdigheter? Digitale ferdigheter vil si å innhente og behandle informasjon, være kreativ og skapende med digitale ressurser, og å kommunisere

Detaljer

Nyheter i eway 5 Contents

Nyheter i eway 5 Contents Nyheter i eway 5 Contents Sidekart... 3 Kort URLer... 4 Ny editor... 5 Listebilder... 7 Les mer URL er... 8 Sosiale lenker... 9 Nytt redaktør verktøy... 10 Meny og malredigering... 11 Sidenavigasjon á

Detaljer

Gå til neste side her En digital strategi

Gå til neste side her En digital strategi Gå til neste side her En digital strategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebook-siden

Detaljer

Ti egenskaper for å evaluere nettsteders brukskvalitet. Den opplevde kvaliteten til nettstedet

Ti egenskaper for å evaluere nettsteders brukskvalitet. Den opplevde kvaliteten til nettstedet Ti egenskaper for å evaluere nettsteders brukskvalitet Den opplevde kvaliteten til nettstedet Bakgrunnen Det finnes: Ingen begrensninger på hvem som kan presentere informasjon på internett Mange forskjellige

Detaljer

Markedskrefter i endring

Markedskrefter i endring Markedskrefter i endring Søkemotorer, det nye biblioteket? Morten Hatlem, adm dir Sesam Media AS Sesam konsept Har ca. 650.000 unike brukere i uka Alltid mest informasjon, så oppdatert som mulig og så

Detaljer

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk inal adobe cut cs3 til nå... den daglige tegningen webside indesign indesign komposisjon dreamweaverflash typografi label photoshop Z steampunk Z logo film bridge masse som struktur typografi: Typografi

Detaljer

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER www.meet-agency.no 1 INNLEDNING Jeg vil med dette takke for at du laster ned denne boken, og håper den kan være en god innledning i din videre prosess innenfor

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HANDVERK

ÅRSPLAN I KUNST OG HANDVERK Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Skoleåret: 2017-2018 Faglærer: Tove Antonsen/Raymond Bjellmo ÅRSPLAN I KUNST OG

Detaljer

E-postmarkedsføring BASIC

E-postmarkedsføring BASIC Reklamehuset Wera presenterer: E-postmarkedsføring BASIC Telemark Online AGENDA Velkommen og intro Hva er e-postmarkedsføring? Plan for å komme igang? 1. Adresselister 2. Segmentering 3. Mål med utsendelsen

Detaljer

Odd Fellow Webadministrasjon

Odd Fellow Webadministrasjon Odd Fellow Webadministrasjon En innføring og tips til et bedre nettsted for din Loge/Leir Alf A. Pedersen Nettansvarlig Loge nr. 19 Thule Krav til DEG som nettansvarlig Du bør ha kunnskap om/være: Generelt

Detaljer

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen For å nå frem med budskapet ditt er det avgjørende å virkelig forstå målgruppens situasjon. De fleste

Detaljer

Webdesign. Håkon Tolsby Håkon Tolsby

Webdesign. Håkon Tolsby Håkon Tolsby Webdesign Håkon Tolsby 13.03.2017 Håkon Tolsby 1 Hva er det viktigste for å lage et BRUKEVENNLIG websted Don t make me think Steve Krug Webstedet skal være: Selvinnlysende Selvforklarende Ikke rocket science

Detaljer

Momenter. Status: Noen milepæler prosjektet har vært gjennom Brukertest på nye nettsider

Momenter. Status: Noen milepæler prosjektet har vært gjennom Brukertest på nye nettsider Momenter Status: Noen milepæler prosjektet har vært gjennom Brukertest på nye nettsider Statistikk som viser hva brukerne er interessert i. Webmedarbeidernes fornøydhet med ny nettside og ny publiseringsløsning.

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her!

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her! ARBEIDSHEFTE Veien til ditt unike brand starter her! Hva er det som gjør at kundene velger akkurat din bedrift og ikke «naboens» selv om dere selger samme produkt? Hva får oss til å legge mer penger i

Detaljer

Presentasjon av bachelorprosjekt

Presentasjon av bachelorprosjekt Presentasjon av bachelorprosjekt Oppgave 008E: Utvikling av dynamisk nettsted med portefølje, showreel og nettbutikk, for profilering av multimediaselskap. Oppdragstaker: Morten Nyutstumo (BAIN) Veileder:

Detaljer

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Askim kommune. Poengsum: 66 poeng av moglege 105 poeng - 63 %

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Askim kommune. Poengsum: 66 poeng av moglege 105 poeng - 63 % Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Askim kommune Poengsum: 66 poeng av moglege 05 poeng - 6 % . Tjenesten er enkel å finne (Søke omsorgstjeneste - Askim kommune). Tjenesten er enkel å finne gjennom søk

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Noen viktige poenger for deg som er typograf eller designer hos produsenter av Tekna kursbrosjyrer:

Noen viktige poenger for deg som er typograf eller designer hos produsenter av Tekna kursbrosjyrer: Tekna kursbrosjyrer Viktige råd til deg som skal lage kursbrosjyrer 2 Generelt om det nye designet og designmalene 3 Forside-design når Tekna er arrangør 4 Forside-design når det er flere arrangører 5

Detaljer

Margareth Iuell-Heitmann. Når klassen er ferdig med å jobbe med reklame skal elevene i 1bat*:

Margareth Iuell-Heitmann. Når klassen er ferdig med å jobbe med reklame skal elevene i 1bat*: Læreplanen i norsk sier dette: Målet for opplæringa er at eleven skal kunne: kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner beskrive samspillet mellom

Detaljer

Guide til publisering på Internett. Ver. 2.0

Guide til publisering på Internett. Ver. 2.0 Guide til publisering på Internett. Ver. 2.0 Innholdsfortegnelse: 1. Velkommen til Makeweb...2 1.1 Innlogging...2 1.2 Hovedmeny / startside...2 1.2 Første gang:...3 2.0 Artikler i Makeweb...5 3.0 Menyoppsett...

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no.

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 7 - revidert 29.01.2014. Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no. Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 7 - revidert 29.01.2014 Gevir IT Drift AS Webside: www.gevir.no Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Bergen kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 %

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Bergen kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 % Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Bergen kommune Poengsum: 70 poeng av moglege 05 poeng - 67 % . Tjenesten er enkel å finne (Søke omsorgstjeneste - Bergen kommune). Tjenesten er enkel å finne gjennom

Detaljer