DESIGN OG BILDEBRUK FOR NETTREDAKTØRER JAKOB THYNESS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DESIGN OG BILDEBRUK FOR NETTREDAKTØRER JAKOB THYNESS"

Transkript

1 DESIGN OG BILDEBRUK FOR NETTREDAKTØRER JAKOB THYNESS

2 Jakob Thyness Partner, Webgruppen AS Utdannet art director Mer enn 20 års designerfaring Erfaring med web/digitale medier siden 1993 Medlem av Grafill, Dataforeningen (BITS)

3 Dirty Design

4 Hva skal vi med design? Design er et verktøy for å utstyre nettstedet med egenskaper vi ønsker Hvis vi skal kunne vurdere om et design er godt eller dårlig, må vi ha en klar målsetting med nettstedet Dersom designet hjelper til å oppnå denne målsettingen, har vi et godt design

5 Godt eller dårlig design?

6

7

8

9 Design er et middel, ikke et mål! Design skal skape verdi for brukeren ved å la ham oppnå målene sine på enklest mulig måte Ved å skape verdi for brukeren, skapes også verdi for avsender Husk: webdesign likner mer på industridesign enn på grafisk design!

10 Branding - en interessekonflikt Branding er til for avsenderen, ikke for brukeren Branding er et produkt av tradisjonelle massemedier, og har redusert relevans på web Brandbasert design går på tvers av brukerens behov og kaster bort tiden hans

11 Forskjellen på glatt og dirty glatt Gjør visuelle elementer mer like hverandre for å lage en helhetlig identitet dirty Understreker forskjeller for å fremheve funksjonalitet og innhold Visuelt konsekvent Funksjonelt konsekvent Avsenderfokusert Brukerfokusert Push Pull

12 Hva betyr dette for designet? Dirty Design starter med prioritering av innhold Design i henhold til et overordnet visuelt konsept er sjelden optimalt Det er forskjellen mellom elementene som tillater brukeren å orientere seg på nettstedet Hvis man understreker egenarten til hvert element bir det lettere for brukeren å finne både det han er ute etter, og det du ønsker at han skal se

13 Content is (still) king Nøkkelen til en vellykket brukeropplevelse er innholdsbasert design Webinnhold kan deles inn i forskjellige innholdstyper, som alle har spesielle krav til design Å overse disse kravene er risikabelt

14 Innholdstyper Transaksjon - å utføre en handling Informasjon - å finne spesifikke opplysninger Dialog - å utveksle informasjon Oppdatering - å få opplysninger om nye ting som skjer Opplevelse - å bli underholdt Applikasjon - å behandle data

15 Innholdstyper Innholdstype Bruksområde Tjeneste/nettsted Kjennetegn Informasjon Lokalisere spesifikke opplysninger Offentlige nettsteder, oppslagstjenester, arkivtjenester Hierarkisk/emnebasert oppbygging, navigasjon via meny eller søk Oppdatering Orienteres om siste nytt Nettaviser, nyhetstjenester, sosiale medier Kronologisk/saksbasert oppbygging, navigering via overskrifter Dialog Informasjonsutveksling med en annen part Nettfora, chat, sosiale medier Kronologisk el. hierarkisk oppbygging, avhengig av type Transaksjon Samhandling med en annen part Nettbutikk, kommersielle nettsteder, nettbank Horisontal prosess som omfatter ett el. flere trinn og gjør bruk av formularer Applikasjon Behandling/manipulasjon av data Sky-tjenester, kommersielle nettsteder Applikasjonsgrensesnitt skreddersydd for spesifikke oppgaver Opplevelse Rekreasjon og underholdning Spilltjenester, underholdningstjenester Varierer med tjeneste

16 Informasjon Oppbygningen av informasjon er emnebasert og hierarkisk. Brukeren trenger en meny for å navigere mellom emner og nivåer i hierarkiet. Menyen hjelper også brukeren å få oversikt over innholdet, slik at han kan danne seg en mening om hvor den informasjonen han etterspør er å finne.

17 Emneinndelingen bør være i henhold til relativ viktighet for majoriteten av brukerne. Toppmenyer/venstremenyer fungerer gjerne best. Innholdet bør være skumlesbart. Bruk mellomtitler, kulepunkter, og uthev relevante ord i teksten.

18

19 Oppdatering Oppdatering er uspesifikk informasjonsinnhenting. Brukeren er som regel ikke ute etter særskilt informasjon, men vil vite hva som er siste nytt. Informasjonen er kronologisk og saksbasert. Det gjøres lite bruk av menyer, navigasjonen foregår hovedsaklig via klikkbare overskrifter.

20 Jo nyere en sak er, jo nærmere toppen av siden bør den plasseres. Jo viktigere en sak er, jo større plass bør den få. Det er viktigere med bredde i informasjonen enn dybde (heller mange ulike saker enn mye om én sak). Navigasjon skjer hovedsaklig i «stjernemønster», med forsiden som navet.

21

22 Dialog Dialog er utveksling av informasjon med en annen part, og finnes i to hovedformer: kronologisk og emnebasert. Kronologisk dialog omfatter bl. a. chat og sosiale medier, emnebasert dialog finner man bl. a. i nettbaserte diskusjonsfora.

23 Kronologisk dialog Kronologisk dialog kan være spesifikk eller uspesifikk. Eksempler på uspesifikk kronologisk dialog er Facebook og Twitter, et eksempel på spesifikk kronologisk dialog er chat. I kronologisk dialog plasseres siste innlegg øverst.

24

25 Emnebasert dialog Nettbaserte diskusjonsfora benytter seg av emnebasert dialog. Emnebasert dialog trenger en informasjonsarkitektur for å fungere, og følgelig er det også nødvendig med en meny som tillater brukeren å navigere mellom de ulike emneområdene. Avhengig av størrelsen og kompleksiteten av informasjonsstrukturen kan man velge å gå over til kronologisk organisering innenfor de enkelte emneområdene.

26

27 Transaksjon Her samhandler man med en annen part. Det kan f. eks. dreie seg om kjøp i en nettbutikk, bruke nettbank, eller å oppgi e-postadresse for å motta et nyhetsbrev. Siden transaksjoner ofte er delt i flere ledd, må bruker få vite hva som kreves for å gjennomføre en vellykket transaksjon før den igangsettes. Ikke la forhåndsregistrering være et krav for gjennomføring!

28 Vær nøye med hvor mange og hva slags spørsmål du stiller i formularet. Del opp lange formularer om nødvendig, men vis tydelig hvor mange trinn transaksjonen har, og hvor brukeren befinner seg i prosessen. Del opp transaksjonen på en måte som gir mening for brukeren. Husk at det er ryddig å spre transaksjonen over flere sider, men konverteringene øker når man fjerner utfyllingskrav! Når brukeren gjør feil, vis tydelig hvor feilen ligger, og gi brukeren anledning til å rette det opp.

29 Rekkefølgen må gi mening for brukeren - gi relevant info tidlig, og plasser utfyllingsfeltene logisk, så er det mer sannsynlig at brukeren fullfører transaksjonen! Unngå valideringskoder og andre «bevis» på at brukeren er et menneske. Prøv å ha så få distraksjoner for brukeren som mulig.

30

31 Applikasjon Behandling/manipulasjon av data på en nettside. Nettbaserte applikasjoner finnes i to varianter: enkeltoppgave-applikasjoner og fleroppgaveapplikasjoner

32 Enkeltoppgave-applikasjoner Skal løse bare én oppgave. Ofte basert på at brukeren selv utfyller enkle variabler i et skjema. Valgmuligheter og opsjoner bør begrenses til et minimum. Ideelt sett bør oppgaven løses i ett enkelt skjermbilde. Eksempel på enkeltoppgave-applikasjoner: Google translate, valutakalkulator, ruteopplysninger etc.

33

34 Fleroppgave-applikasjoner Fungerer mer som tradisjonell software, og har et tilsvarende mer komplekst grensesnitt. Krever mer av brukeren, som imidlertid er villig til å investere både tid og penger (er ofte betalte tjenester) for å bruke applikasjonen. Brukeren vender tilbake flere ganger over tid, og har derfor muligheten til å lære. Eksempler på fleroppgave-applikasjoner: Google Docs, MailChimp, Slideshare.

35

36 Opplevelse Omfatter alle typer innhold som brukes til underholdning og rekreasjon, og er derfor en lite homogen innholdstype. Felles for dem alle er at de bruker et webgrensesnitt til å gi tilgang til innhold. Innholdet kan være interaktivt (spill el. andre virtuelle interaktive opplevelser) eller passivt (tekst, bilder, video, musikk)

37 Webgrensesnittet som gir tilgang til innholdet må følge normale konvensjoner for web. Hvis innholdet er passivt, har dette gjerne også konvensjoner som må følges (standard betjening for musikk- og videoavspilling f. eks.) Tilgang til og visning av tekst og bilder følger også normale konvensjoner for web. Interaktivt innhold kan følge sin egen interne logikk etter start, men almenn betjening (ikke f. eks. oppgaver som skal løses i et spill) bør også følge konvensjoner brukeren er vant med fra før.

38

39

40 Start med innholdet Ta utgangspunkt i de ulike innholdstypene når du designer nettsteder Design for hver innholdstype separat Når alle enkeltdelene av nettstedet fungerer optimalt vil også nettstedet som helhet gjøre det, uavhengig av om det ser pent ut eller ikke 2011 Jakob Thyness. All rights reserved.

41 Tilgang til innholdet

42 Menyer Menyen er brukerens inngangsportal til innholdet. Brukeren bruker menyen for å finne ut hva som er tilgjengelig på nettstedet. Menyen er også viktige for søkemotorsynlighet, siden den forekommer på alle sider.

43 Menyens tekniske oppbygning Menypunktene skal alltid bestå av ren tekst (viktig for søkemotorsynlighet) Menyen skal være tilpasset informasjonsarkitekturen og informasjonsmengden. Bruk ALDRI Flash, og unngå javascript - disse skaper problemer med søkemotorer.

44 Innhold i menyen Bruk mest mulig trigger-ord. Vær så konkret som mulig. Beskriv produktene hvis du selger produkter. Beskriv tjenestene hvis du selger tjenester. Beskriv informasjonen hvis du formidler informasjon.

45 Menyens lengde Lange menyer er ikke nødvendigvis farlig. Lengre meny = flere trigger-ord = lavere avstøting = flere som finner det de leter etter. Bruk eventuelt...-trikset. Lag eventuelt kategorioverskrifter.

46

47 Vertikale menyer Vanlig menytype for innholdsrike nettsteder. Plassøkonomisk, kan inneholde et stort antall menypunkter. Kan håndtere stort antall nivåer. Ikke begrenset av sidens dimensjoner. Kan brukes som en del av en kombinasjonsmeny

48

49 Kombinasjonsmeny Kombinasjon av horisontal og vertikal meny, hvor den horisontale inneholder hovedkategoriene, og den vertikale brukes som undermeny. Kombinerer fordelene fra hver menytype. Kan lett håndtere store mengder innhold. Forenkler arkitekturer med mange nivåer.

50

51 Megameny Likner kombinasjonsmenyen, men viser mesteparten av strukturen i et eneste nedtrekkbart menypanel. Kan være effektivt, men stiller større krav til informasjonsarkitektur og kategori-inndeling. Fungerer best med maksimalt 2 nivåer.

52

53 Søk som navigasjon? Ja - hvis innholdet på sidene (dvs. produktene, tjenestene eller informasjonen) er så omfattende at søk er den naturlige navigasjonsformen Ellers: prioriter å lage en god, klikkbar tekstbasert meny, og evt. ha søk som tillegg (plassering øverst til høyre) De aller fleste nettsteder bør unngå søk som hovednavigasjon Husk at søk forutsetter at brukeren vet navnet på det han skal søke etter!

54

55 Slik lager du Dirty Design Prioriter riktig - ikke la viktig innhold forskyves av trivielt innhold. Bruk tekstbaserte menyer, og la lenker være blå og understreket. Formater teksten riktig. Bruk kulepunkter og mellomtitler, og gjør teksten skumlesbar. Pass på at bildene er relevante. Generiske og profilerende bilder blir ignorert av brukeren. Hvis du vil utløse handlinger, ha klare og tydelige calls to action

56 Bilder

57 1. Tenk på hva du vil oppnå med bildet

58 Hvorfor bruker vi bilder? Et bilde sier mer enn tusen ord Et bilde sier noe annet enn tusen ord Et bilde sier det på kortere tid enn tusen ord

59 Når bruker vi bilder?

60 1. Når vi vil utdype en historie

61 elle.no

62 2. Når vi vil understreke et poeng

63 climatecrisis.net

64 3. Når vi vil dokumentere noe

65 Foto: Adnan Hajj/Reuters

66 Foto: Adnan Hajj/Reuters

67 aftenposten.no

68 Foto: The White House

69 Faksimile: Der Tzitung

70

71

72 aftenposten.no

73 4. Når vi vil vise sammenhenger

74

75 5. Når vi vil skape en stemning

76 istockphoto.com

77 2. Velg motiv med omhu

78 Konkretiser! Et bilde må nesten alltid vise noe fysisk. Se etter ting i artikkelen som gjør den unik, og som skiller den fra andre artikler. Start alltid med det spesielle, og gå videre til det generelle etter hvert.

79 Hva slags bilder fanger oppmerksomheten? Brukeren ser på bilder som inneholder relevant informasjon. Brukeren overser pyntebilder, merkevarebyggende bilder og åpenbare stockfotos.

80 Motivtyper Personer Situasjoner Gjenstander Prosesser Informasjonsgrafikk

81 Personer Ansikter lar oss identifisere personen - blikket faller naturlig på ansiktet i bilder. Kroppen må ha noe spesielt ved seg for å være like interessante (bevegelser, klær, fysiske attributter). Øyekontakt skaper nærhet. istockphoto.com

82 Situasjoner Et bilde kan aldri vise hele situasjonen, og må ha tekstlig forklaring. Dette gjelder enten situasjonen utspiller seg over tid, eller er over på et øyeblikk. istockphoto.com

83 Bruk av situasjonsbilder Bilder som er tatt under et opptrinn er det beste - men pass på å få med ting som hjelper leseren å sette det i sammenheng. Hvis hendelsen er over, er åstedet for hendelsen et godt alternativ, så lenge det forteller noe om hva som er skjedd. Hvis det er snakk om en spesiell hendelse, unngå bilder fra andre tilsvarende hendelser!

84 Situasjonsbilder og tekst Situasjonsbilder er svært avhengige av tekst for at leseren skal forstå dem. Situasjonsbilder blir nesten alltid sett i forhold til en overskrift. Disse må derfor henge sammen!

85 Gjenstander Det må være tydelig hva gjenstanden er. Gjenstander i bruk er mer visuelt interessante (og ofte mer informative). Enkeltstående gjenstander avslører flere detaljer. istockphoto.com

86 Prosesser Prosessbilder illustrerer fremgangsmåter eller tidsforløp. Hvert trinn i prosessen bør ha et separat bilde. Inkluder gjerne grafiske elementer som piler o.l. Tegninger er en god måte å fjerne uønsket «visuell støy» på. istockphoto.com

87 vs.

88 Informasjonsgrafikk Brukes til å illustrere struktur, størrelser og verdier. Gjør utstrakt bruk av diagrammer og symboler. Er svært tekstavhengig for å gi mening. istockphoto.com

89 Bruk av informasjonsgrafikk Hold diagrammer så enkle som mulig - ikke gå overbord med skygger, 3D-effekter og liknende. Bruk stor og tydelig tekst, og reduser tekstmengden til et minimum. Unngå bruk av foto - rene grafiske symboler og diagrammer fungerer ofte best. ExCel er ikke alltid ideelt!

90

91

92 «Etterslep» Siden vi tolker bilder og symboler ut fra vårt eget erfaringsgrunnlag reagerer vi mest pålitelig på ting vi har sett før. Dette betyr at ting som gir mening for oss ofte har et visst «etterslep», fordi vår generelle ide om dem ble dannet for lenge siden.

93

94

95 Når erfaringsgrunnlaget mangler Hvis vi ikke kjenner igjen eller kan relatere til det vi ser, er det stor sannsynlighet for at kommunikasjonen mislykkes. Derfor er det vanskelig å kommunisere nye eller avanserte ideer i bilder.

96 «On White», Wassily Kandinsky, Kilde: Wikipedia

97 campaignforrealbeauty.com

98 3. Komposisjon - ikke så vanskelig som du tror

99 Tredjedelsregelen Del bildet i tre deler horisontalt og vertikalt Plasser den viktigste delen av motivet i et av krysningspunktene Unngå å sentrere motivet i bildet

100 istockphoto.com

101 Det gyldne snitt Del bildet i to ulike deler Den minste av delene skal forholde seg til den største som den største forholder seg til helheten Plasser fokus i bildet på delelinjen

102 istockphoto.com

103 Forgrunn/bakgrunn Hovedmotivet så stort som mulig i forgrunnen Tydelig forskjell mellom forgrunn og bakgrunn skaper spenning i bildet Ikke prøv å få med alt på én gang

104 istockphoto.com

105 Diagonalen Legg motivet langs en diagonal linje fra hjørne til hjørne for å skape fart og liv i bildet

106 istockphoto.com

107 Perspektiv Et motiv som går innover i bildet skaper dybde og trekker tilskueren inn.

108 istockphoto.com

109 4. Farger kan forsterke budskapet

110 Fargebruk Bevisst bruk av farger kan forsterke innholdet i bildet Farger kan ha ulik betydning i ulike kulturer Fargeassosiasjoner er alltid svært enkle

111 Varmt istockphoto.com

112 Kaldt istockphoto.com

113 Friskt istockphoto.com

114 Det er begrenset hvor mange fargeassosiasjoner vi klarer å huske av gangen.

115 istockphoto.com

116 5. Farger eller svart-hvitt?

117 Farger vs. svart-hvitt

118 Farger Levende Spennende Iøynefallende...men også kanskje: Glorete/billig Utdatert istockphoto.com

119 Svart-hvitt Harmonisk Stilfullt Kunstnerisk...men også kanskje: Gammeldags Kjedelig istockphoto.com

120 6. Bilder og sidelayout

121 aftenposten.no

122 aftenposten.no

123 aftenposten.no

124 aftenposten.no

125 dagsavisen.no

126 dagsavisen.no

127 dagsavisen.no

128 dagsavisen.no

129

130 Hvor store bør bilder være? Bilder bør være store nok til at det er enkelt å se hva de forestiller...men ikke så store at de fortrenger annen og viktigere informasjon Husk at med økende bruk av mobiltelefoner og surfebrett blir båndbredde viktig igjen!

131 7. Vær faktaorientert

132 Fakta Forsikre deg om at bildet faktisk viser det du tror det gjør.

133 dagbladet.no

134 8. Vær relevant

135 Relevans Bildet må se ut som om det har noe med saken å gjøre! Pass på at tonen i bildet passer til saken! Hvis du må velge mellom å relatere bildet til brødteksten eller overskriften, så relater alltid bildet til overskriften.

136 nho.no

137 9. Håndtér personer riktig

138 Personer Hvis enkeltpersoner blir omtalt, så bruk bilder av dem hvis det er mulig Pass på at måten personene framstilles på i bildet samsvarer med innholdet Fall ikke for fristelsen til å bruke bilder av perifere personer

139

140 dagbladet.no

141 dagbladet.no

142 dagbladet.no

143 dagbladet.no

144 dagbladet.no

145 Roller Hvis en artikkel omhandler roller, som f.eks. sjef singel, eller byråkrat, unngå for enhver pris å vise bilder av identifiserbare personer (selv om de har riktig rolle) Roller er generelle, personer er spesifikke - personlighet er derfor alltid sterkere enn roller

146 dagbladet.no

147 R dagbladet.no

148 dagbladet.no

149 10. Vær redelig - selv om det kan være kjedelig

150 Generelle saker Hvis artikkelen omhandler en personuavhengig sak, så bruk generelle emneillustrasjoner Pass på at disse er relevante både i forhold til sak og målgruppe

151 dagbladet.no

152 dagbladet.no

153 Produkter og firmalogoer Enkelte produkter er like gjenkjennelige som personer En logo er ansiktet til et selskap Disse brukes derfor bare der de omtales spesielt

154 dagbladet.no

155 dagbladet.no

156 dagbladet.no

157 dagbladet.no

158 Oppsummering - innholdskriterier Bildene må gjenspeile målgruppen Bildet må være relevant i forhold til saken Relater bildet til overskriften Bruk bilder av enkeltpersoner bare der de blir omtalt Unngå å illustrere roller med bilder av gjenkjennelige personer Bruk generell saksillustrasjon til personuavhengige saker Spesifikke produkter avbildes bare når de omtales spesielt

159 Takk for meg.!

INTRODUKSJON TIL BILDEBRUK

INTRODUKSJON TIL BILDEBRUK INTRODUKSJON TIL BILDEBRUK FOR NETTREDAKTØRER JAKOB THYNESS Jakob Thyness Partner, Webgruppen AS Utdannet art director Mer enn 20 års designerfaring Erfaring med web/digitale medier siden 1993 Medlem av

Detaljer

10 tips for bildebehandling. Jakob Thyness, Webgruppen AS

10 tips for bildebehandling. Jakob Thyness, Webgruppen AS 10 tips for bildebehandling Jakob Thyness, Webgruppen AS onsdag 24. november 2010 Bilder på web onsdag 24. november 2010 Bilder på web Bilder er viktige. Men teksten er viktigst. onsdag 24. november 2010

Detaljer

INTRODUKSJON TIL BILDEBRUK

INTRODUKSJON TIL BILDEBRUK INTRODUKSJON TIL BILDEBRUK FOR NETTREDAKTØRER JAKOB THYNESS Jakob Thyness Partner, Webgruppen AS Utdannet art director Mer enn 20 års designerfaring Erfaring med web/digitale medier siden 1993 Medlem av

Detaljer

BILDEBRUK FOR NETTREDAKTØRER JAKOB THYNESS

BILDEBRUK FOR NETTREDAKTØRER JAKOB THYNESS BILDEBRUK FOR NETTREDAKTØRER JAKOB THYNESS Jakob Thyness Partner, Webgruppen AS Utdannet art director Mer enn 20 års designerfaring Erfaring med web/digitale medier siden 1993 Medlem av Grafill, Dataforeningen

Detaljer

Visuell webkommunikasjon. Nettredaktørskolen, sommer 2016

Visuell webkommunikasjon. Nettredaktørskolen, sommer 2016 Visuell webkommunikasjon Nettredaktørskolen, sommer 2016 Jakob Thyness Partner, Webgruppen AS Utdannet art director Over 25 års designerfaring Erfaring med web/digitale medier siden 1993 jakob@webgruppen.no

Detaljer

JAKOB THYNESS DIRTY DESIGN

JAKOB THYNESS DIRTY DESIGN JAKOB THYNESS DIRTY DESIGN Dirty Design Versjon 1.0 mars 2011 2011 Webgruppen AS Forfatter: Jakob Thyness Lovlig kjøpt eksemplar av denne rapporten kan fritt distribueres i egen organisasjon. Rapporten

Detaljer

Skrive for WEB 9. juni 2016

Skrive for WEB 9. juni 2016 Skrive for WEB 9. juni 2016 Innhold Hvordan leser du på nett? Hvorfor skriver du på nett? Hvem skriver du for? Hvordan lage gode titler og ingresser Lenker Lettleste tekster Hvordan leser vi på nett? Se

Detaljer

BILDERUTINER i Dyrøy kommune. bildebruk bildebehandling bildearkivering ekstra tips

BILDERUTINER i Dyrøy kommune. bildebruk bildebehandling bildearkivering ekstra tips BILDERUTINER i Dyrøy kommune bildebruk bildebehandling bildearkivering ekstra tips 1 Bruk av bilder på nettet, rettigheter Er det greit å gjenbruke bilder, film og grafiske elementer som man finner på

Detaljer

Bilder og bildebruk. for nettsider og nettbutikker! Uni Micro Web - 6. mai 2014 BILDER OG BILDEBRUK - UNI MICRO WEB

Bilder og bildebruk. for nettsider og nettbutikker! Uni Micro Web - 6. mai 2014 BILDER OG BILDEBRUK - UNI MICRO WEB Bilder og bildebruk for nettsider og nettbutikker Uni Micro Web - 6. mai 2014 1 Innledning En nettside blir aldri bedre enn bildematerialet som fremvises En nettside består av mange bilder. Både reklamebannere,

Detaljer

Informasjonsorganisering. Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6

Informasjonsorganisering. Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6 Informasjonsorganisering Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6 Bevissthet om sted, omgivelser og tingenes plassering Ting er noe vi forstår i relasjon til noe annet Informasjonsomgivelsenes

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Triggerord 2.0 workshop. Nina Furu Din Webdag 2011

Triggerord 2.0 workshop. Nina Furu Din Webdag 2011 Triggerord 2.0 workshop Nina Furu Din Webdag 2011 @NinaFuru Jobber med webkommunikasjon og webstrategi Driver Nettredaktørskolen Styreleder i Webforum Norge Styreleder i Webgruppen Kurs- og konsulentvirksomhet

Detaljer

Norsk konsulentselskap Alt innen brukeropplevelse på nett

Norsk konsulentselskap Alt innen brukeropplevelse på nett Norsk konsulentselskap Alt innen brukeropplevelse på nett Innhold Grafisk design Måling Søkemotoroptimalisering Informasjonsarkitektur Interaksjonsdesign Navn: Silja Mustaparta Liker: Klatring, kommunikasjon

Detaljer

Semiotisk analyse av Facebook

Semiotisk analyse av Facebook av Facebook Jeg har i denne oppgaven valgt å gjøre en semiotisk analyse av det sosiale nettstedet Facebook som opprinnelig ble laget for universitetsstudenter og ansatte i USA. Facebook er et sosialt verktøy

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Analyse av Web- medier, Lenker. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende :

Analyse av Web- medier, Lenker. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende : Arbeidskrav 2- Atle Remi Olsen Analyse av Web- medier, Lenker. Kapittel 1- Innledning. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende

Detaljer

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5%

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% Sjekkliste for Konvertering besøkende Bounce 30-70% Kikkere 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% kunder Crevita Marketing AS Kanalveien 62, N-5068 Bergen Tel +47 55 55 77 40 @: kontakt@crevita.no

Detaljer

Grafisk. design. Grafisk

Grafisk. design. Grafisk Grafisk profil Hvordan den brukes i en bedrift og hvorfor det er så viktig å ha en tydelig profil på bedriften. Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Agenda etter pause. 1. Søkeordsanalyse. 2. Optimalisering av innhold. 3. Case: Proff Forvalt. 4. Blogg / kunnskapssenter og innhold på nett

Agenda etter pause. 1. Søkeordsanalyse. 2. Optimalisering av innhold. 3. Case: Proff Forvalt. 4. Blogg / kunnskapssenter og innhold på nett Agenda etter pause 1. Søkeordsanalyse 2. Optimalisering av innhold 3. Case: Proff Forvalt 4. Blogg / kunnskapssenter og innhold på nett 5. Skrivetips 1. Søkeordsanalyse Camilla trenger vår hjelp! Oppgave:

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Innhold i rapporten 1. Kort om brukertesten 2. Resultater fra testen 3. Punkter til oppfølging Gjennomført i testlab

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Visuell identitet Designmanual. Versjon 2 Forenklet utgave. Kunsthøgskolen i Oslo Fossveien 24 0551 Oslo

Visuell identitet Designmanual. Versjon 2 Forenklet utgave. Kunsthøgskolen i Oslo Fossveien 24 0551 Oslo Designmanual Versjon 2 Forenklet utgave Kunsthøgskolen i Oslo Fossveien 24 0551 Oslo Telefon +47 22 99 55 00 E-post khio@khio.no www.khio.no Virksomhetsidé Kunsthøgskolen i Oslo Kunsthøgskolen i Oslo samler

Detaljer

Agenda etter pause. 1. Søkeordsanalyse. 2. Optimalisering av innhold. 3. Kunnskapssenter og innhold på nett. 4. Case: Proff Forvalt. 5.

Agenda etter pause. 1. Søkeordsanalyse. 2. Optimalisering av innhold. 3. Kunnskapssenter og innhold på nett. 4. Case: Proff Forvalt. 5. Agenda etter pause 1. Søkeordsanalyse 2. Optimalisering av innhold 3. Kunnskapssenter og innhold på nett 4. Case: Proff Forvalt 5. Skrivetips 1. Søkeordsanalyse Hvilke tjenester tilbyr din bedrift? Søkeordsanalysen

Detaljer

Webdesign for aktører under merkevaren Norges nasjonalparker

Webdesign for aktører under merkevaren Norges nasjonalparker Webdesign for aktører under merkevaren Norges nasjonalparker En fleksibel og brukervennlig webløsning, tilpasset alle aktører under Norges nasjonalparker. Et system som passer alle. Designet av de nye

Detaljer

Interaktive utfordringer

Interaktive utfordringer Interaktive utfordringer Av Anne Zanussi 09.12.2009 19:54 NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim har nylig lansert nytt nettsted. Hvordan benytter de seg av mulighetene for interaksjon og brukerinvolvering?

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 Lærer: Kari Kvil Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

Grafisk håndbok unge venstre

Grafisk håndbok unge venstre Grafisk håndbok 2016 Introduksjon Unge Venstres grafiske profil skal fremheve ungdomspartiet som en varm, grønn, liberal og kreativ kraft i norsk politikk. Gjennom en helhetlig grafisk profil, i alle fylker

Detaljer

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Askim kommune. Poengsum: 66 poeng av moglege 105 poeng - 63 %

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Askim kommune. Poengsum: 66 poeng av moglege 105 poeng - 63 % Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Askim kommune Poengsum: 66 poeng av moglege 05 poeng - 6 % . Tjenesten er enkel å finne (Søke omsorgstjeneste - Askim kommune). Tjenesten er enkel å finne gjennom søk

Detaljer

Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 %

Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 % Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune Poengsum: 70 poeng av moglege 05 poeng - 67 % Tjenesten er enkel å finne (Søke stilling - Trondheim kommune) Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og navigasjon

Detaljer

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. NETTSIDEKURS NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. Innføring i bruk av distriktsavdelingens nettside 17.-19. April 2015 Innhold Innlogging... 3 Lag ny artikkel/nyhet....

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

Listerportalen 2.0. Konseptbeskrivelse. Versjon 0.1. Versjonsdato: utkast

Listerportalen 2.0. Konseptbeskrivelse. Versjon 0.1. Versjonsdato: utkast Listerportalen 2.0 Konseptbeskrivelse Versjon 0.1 Versjonsdato: 26.1.200 1. utkast 1 OM KONSEPTBESKRIVELSEN 1.1 Avgrensning Konseptbeskrivelsen skal forklare hovedideene bak Listerportalen. Dette gjøres

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Å SØKE INFORMASJON. Kompetansemål etter 10. trinn: Læringsmål:

Å SØKE INFORMASJON. Kompetansemål etter 10. trinn: Læringsmål: 8.trinn, kurs 1 Å søke informasjon Å SØKE INFORMASJON Kompetansemål etter 10. trinn: orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon (norsk) lese kritisk og vurdere teksters troverdighet

Detaljer

En digital arena for samhandling

En digital arena for samhandling En digital arena for samhandling Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren HealthGuide HealthGuide er et avansert IT-verktøy for samhandling mellom pasient og klinisk personell, designet

Detaljer

KUNDENS FORVENTNINGER TIL DIN WEBSIDE

KUNDENS FORVENTNINGER TIL DIN WEBSIDE KUNDENS FORVENTNINGER TIL DIN WEBSIDE Telemark Online seminar 11. februar 2015 Hei! Espen Drange, Rådgiver og Forretningsutvikler i Sense. I mediebransjen i 15 år som: Konsulent, Salgssjef, Daglig leder

Detaljer

HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE

HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Tonje Svendsen Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva

Detaljer

DEL 2 ADVANCED: BETALT SYNLIGHET PÅ FACEBOOK

DEL 2 ADVANCED: BETALT SYNLIGHET PÅ FACEBOOK DEL 2 ADVANCED: BETALT SYNLIGHET PÅ FACEBOOK Agenda Del 2 Advanced: 1. Budsje/Årshjul 2. Hvorfor bruke penger på Facebook? 3. 10 ps for å lykkes med annonsering på Facebook 4. Applikasjoner fra tredjepart

Detaljer

Grafisk arbeid. Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv

Grafisk arbeid. Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv Grafisk arbeid Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring. Samtidig fungerer den også

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Oppdatert august 2014. Helhetlig regneplan Olsvik skole

Oppdatert august 2014. Helhetlig regneplan Olsvik skole Oppdatert august 2014 Helhetlig regneplan Olsvik skole Å regne Skolens er en strategier basis for for livslang å få gode, læring. funksjonelle elever i regning. 1 Vi på Olsvik skole tror at eleven ønsker

Detaljer

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Forstå faktainformasjon og forklaringer Forstå instruksjoner og veiledning Forstå meninger

Detaljer

H V O R DAN GENERERE LEADS F RA DITT NETTSTED W W W. E B S. N O

H V O R DAN GENERERE LEADS F RA DITT NETTSTED W W W. E B S. N O H V O R DAN GENERERE LEADS E N LEADSGUIDE F RA DITT NETTSTED F R A EURO BUSINESS SCHOOL W W W. E B S. N O Hvordan generere leads fra ditt nettsted En leadsguide fra Euro Business School Bakgrunn De aller

Detaljer

Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy?

Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy? Hvordan få til en effektiv utnyttelse og godt samspill mellom Google s ulike verktøy? WebOn Spesialist på e-handel Helhetlig leverandør Rådgivning Google Produkt Verktøy Webmaster Tools AdWords Analytics

Detaljer

Mediepresentasjon 2014

Mediepresentasjon 2014 Mediepresentasjon 2014 Fakta om Teknisk Ukeblad Media Teknisk Ukeblad er Norges viktigste magasin og nettsted innen teknologi og næringsliv Teknisk Ukeblad har 302.000 lesere pr. utgave 79 000 ledere leser

Detaljer

Presentasjon av bachelorprosjekt

Presentasjon av bachelorprosjekt Presentasjon av bachelorprosjekt Oppgave 008E: Utvikling av dynamisk nettsted med portefølje, showreel og nettbutikk, for profilering av multimediaselskap. Oppdragstaker: Morten Nyutstumo (BAIN) Veileder:

Detaljer

Ti egenskaper for å evaluere nettsteders brukskvalitet. Den opplevde kvaliteten til nettstedet

Ti egenskaper for å evaluere nettsteders brukskvalitet. Den opplevde kvaliteten til nettstedet Ti egenskaper for å evaluere nettsteders brukskvalitet Den opplevde kvaliteten til nettstedet Bakgrunnen Det finnes: Ingen begrensninger på hvem som kan presentere informasjon på internett Mange forskjellige

Detaljer

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Bergen kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 %

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Bergen kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 % Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Bergen kommune Poengsum: 70 poeng av moglege 05 poeng - 67 % . Tjenesten er enkel å finne (Søke omsorgstjeneste - Bergen kommune). Tjenesten er enkel å finne gjennom

Detaljer

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014 Bli synlig på nett Hvem er jeg? Jobbet med digitale kanaler i 12 år webredaktør i SpareBank 1 Nord-Norge rekrutteringsrådgiver ved UiT

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Beskrivelser av designmaler ANSATTPORTALEN - VERSJON 2.0

Beskrivelser av designmaler ANSATTPORTALEN - VERSJON 2.0 Beskrivelser av designmaler ANSATTPORTALEN - VERSJON 2.0 03 Om forslaget Innhold ACOS har ivaretatt de definerte ønskene i utvikling av de nye nettsidene, og har laget et design som ivaretar: - Snarveiknapper

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Søkesystemer og thesauri

Søkesystemer og thesauri Søkesystemer og thesauri Information Architecture Peter Morville & Louise Rosenfeld. Kapittel 8 og 9 1 Innhold Når trenger vi søkemuligheter? Kvalitetskriterier Søkesystemers anatomi Algoritmer Presentasjon

Detaljer

Fete typer Pløens gate 2b 0191 Oslo UTVIDELSER FASE 2 [AVVIKSHÅNDTERING] FIRESAFE

Fete typer Pløens gate 2b 0191 Oslo UTVIDELSER FASE 2 [AVVIKSHÅNDTERING] FIRESAFE Fete typer Pløens gate 2b 0191 Oslo Postboks 8784 +47 400 04 290 Youngstorget kontakt@fetetyper.no 0028 Oslo fetetyper.no UTVIDELSER FASE 2 [AVVIKSHÅNDTERING] FIRESAFE 29. SEPTEMBER 2014 Fete typer Pløens

Detaljer

Digital Mediedesign ved Høgskolen i Sørøst-Norge WEBANALYSE

Digital Mediedesign ved Høgskolen i Sørøst-Norge WEBANALYSE Digital Mediedesign ved Høgskolen i Sørøst-Norge WEBANALYSE Beate Johansen Lise Faye-Petersen Anne Grethe Nilsen Solveig Tjølsen-Becker Linda Therese Stadeløkken 11.03.2016 Innholdsfortegnelse 1. Hva er

Detaljer

Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei

Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei 1. Forside - Navn + nettadresse til siden din. 2. Innledning (kort) - Oversikt over prosjektoppgaven. (Ta utgangspunkt i oppgaveteksten. Eks: Vi har

Detaljer

Utforskeren. Stille gode spørsmål

Utforskeren. Stille gode spørsmål Utforskeren Stille gode spørsmål Utforskeren 8-10 En «mal» for timene? Kognisjon og metakognisjon I praksis handler kognisjon om kunnskap (hvor mange meter er det i en kilometer), ordforståelse (hva er,

Detaljer

Nyheter i eway 5 Contents

Nyheter i eway 5 Contents Nyheter i eway 5 Contents Sidekart... 3 Kort URLer... 4 Ny editor... 5 Listebilder... 7 Les mer URL er... 8 Sosiale lenker... 9 Nytt redaktør verktøy... 10 Meny og malredigering... 11 Sidenavigasjon á

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene

Detaljer

Innhold. Takk! Forord Hvem bør lese boken? Er dette en ny versjon av God nettskriving? Hva denne boken ikke handler om

Innhold. Takk! Forord Hvem bør lese boken? Er dette en ny versjon av God nettskriving? Hva denne boken ikke handler om Innhold Takk! Forord Hvem bør lese boken? Er dette en ny versjon av God nettskriving? Hva denne boken ikke handler om 1 Gjennom leserens øyne Slik leser du en «heatmap» 21 konklusjoner fra eyetracking

Detaljer

SEO. Erlend Nilsen Senior rådgiver Seo og Content Marketing

SEO. Erlend Nilsen Senior rådgiver Seo og Content Marketing SEO Erlend Nilsen Senior rådgiver Seo og Content Marketing Erlend Ansatt: Jamba Gmbh(Samwer brødrene bak Zalando og My city deal/groupon) Mobildelen til Funcom ( Plutolife AS) Egne oppstarter Refero AS

Detaljer

Riksarkivet. Designretningslinjer for elektroniske medier. Designdokumentasjon for Riksarkivet. Versjon 01

Riksarkivet. Designretningslinjer for elektroniske medier. Designdokumentasjon for Riksarkivet. Versjon 01 Riksarkivet Designretningslinjer for elektroniske medier Designdokumentasjon for Riksarkivet. Versjon 01 Introduksjon DESIGNDOKUMENTASJON 2 Denne dokumentasjonen beskriver Riksarkivets retningslinjer for

Detaljer

Vurdering for Søke stilling - Hasvik kommune. Poengsum: 73 poeng av moglege 105 poeng - 70 %

Vurdering for Søke stilling - Hasvik kommune. Poengsum: 73 poeng av moglege 105 poeng - 70 % Vurdering for Søke stilling - Hasvik kommune Poengsum: 73 poeng av moglege 05 poeng - 70 % . Tjenesten er enkel å finne (Søke stilling - Hasvik kommune). Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og navigasjon

Detaljer

FN-SAMBANDET I NY DRAKT

FN-SAMBANDET I NY DRAKT FN-SAMBANDET I NY DRAKT OM DESIGNMANUALEN Formålet med denne designmanualen er at all kommunikasjon skal styres i samme retning. Designmanualen skal være et verktøy for å gi retningslinjer slik at FN-SAMBANDET

Detaljer

Momenter. Status: Noen milepæler prosjektet har vært gjennom Brukertest på nye nettsider

Momenter. Status: Noen milepæler prosjektet har vært gjennom Brukertest på nye nettsider Momenter Status: Noen milepæler prosjektet har vært gjennom Brukertest på nye nettsider Statistikk som viser hva brukerne er interessert i. Webmedarbeidernes fornøydhet med ny nettside og ny publiseringsløsning.

Detaljer

Introduksjon Bakgrunn

Introduksjon Bakgrunn 1 Introduksjon Den foreliggende oppfinnelsen beskriver en metode for å presentere visuell informasjon relatert til et objekt eller struktur. Mer spesifikt er oppfinnelsen beskrevet ved en metode for å

Detaljer

Øving 5: Evaluering av nettsider

Øving 5: Evaluering av nettsider Øving 5: Evaluering av nettsider 1. Mål Hovedmålet med postens nettsider bør være et informativt hjelpemiddel for brukere av postens tjenester. Dette innebærer utfyllende informasjon om både standardtjenester,

Detaljer

Markedskrefter i endring

Markedskrefter i endring Markedskrefter i endring Søkemotorer, det nye biblioteket? Morten Hatlem, adm dir Sesam Media AS Sesam konsept Har ca. 650.000 unike brukere i uka Alltid mest informasjon, så oppdatert som mulig og så

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

E-postmarkedsføring BASIC

E-postmarkedsføring BASIC Reklamehuset Wera presenterer: E-postmarkedsføring BASIC Telemark Online AGENDA Velkommen og intro Hva er e-postmarkedsføring? Plan for å komme igang? 1. Adresselister 2. Segmentering 3. Mål med utsendelsen

Detaljer

TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen

TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen Introduksjon I denne øvingen skal jeg se nærmere på SAS (www.sas.no) og Norwegian (www.norwegian.no) sine nettsider. Målgruppe Målgruppen

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Bibliotek i sosiale medier

Bibliotek i sosiale medier Bibliotek i sosiale medier Det trendy Facebook-biblioteket?!? Om å markedsføre bibliotekets tjenester i forskjellige digitale kanaler Kenneth Eriksen daglig leder Hvem er jeg? Kenneth Baranyi Eriksen 37

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen For å nå frem med budskapet ditt er det avgjørende å virkelig forstå målgruppens situasjon. De fleste

Detaljer

Odd Fellow Webadministrasjon

Odd Fellow Webadministrasjon Odd Fellow Webadministrasjon En innføring og tips til et bedre nettsted for din Loge/Leir Alf A. Pedersen Nettansvarlig Loge nr. 19 Thule Krav til DEG som nettansvarlig Du bør ha kunnskap om/være: Generelt

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ.

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Profilhåndbok Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Hensikten er å gjøre det enklere å gi Stiftelsen KGJ ett uttrykk,

Detaljer

4 steg til suksess på web WEBANALYSE. Dataforeningen 27. august 2009. Eivind Savio eivind.savio@creuna.no

4 steg til suksess på web WEBANALYSE. Dataforeningen 27. august 2009. Eivind Savio eivind.savio@creuna.no 4 steg til suksess på web WEBANALYSE Dataforeningen 27. august 2009 Eivind Savio eivind.savio@creuna.no AGENDA Hva, hvorfor og hvordan måler vi? Forstå webanalyse, og lær hvordan du bruker det i ditt daglige

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen DIAGNOSERAPPORT B&W Caravan DA www.bwcaravan.no Utført av: Jan Erik Iversen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med

Detaljer

WebOn - for din lønnsomhet. Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver

WebOn - for din lønnsomhet. Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver Google Analytics og konvertering i praksis Oluf Haugen, Senior Rådgiver Bakgrunn Vestlandsforsking: Forsker 1999-2007 WebOn: Senior Rådgiver fra 2007 Måle suksess Hvorfor webanalyse? Selge mer Viser hvordan

Detaljer

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil

Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 17.11.08 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-053/08 Identitetsprosjektet: kommunikasjonsstrategi og grafisk profil Saksbehandler/-sted: Christel

Detaljer

Offentlige IKT-tjenester sett fra de unges perspektiv" Rundebordskonferansen Grand Hotell 29.10.07

Offentlige IKT-tjenester sett fra de unges perspektiv Rundebordskonferansen Grand Hotell 29.10.07 Offentlige -tjenester sett fra de unges perspektiv" Rundebordskonferansen Grand Hotell 29.10.07 Petter Bae Brandtzæg, SINTEF EU Kids Online (2006-09) EFFIN (2003-2007) CITIZEN MEDIA (2006-09) RECORD (2007-10)

Detaljer

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv 1 profilmanual inkluderende arbeidsliv 2 3 Innhold ia-avtalen Bakgrunn for profilen 3 4 Profilelementer: Logo - uten typografi Logo - sentrert typografi Logo - typografi høyrestilt Logo - typografi to

Detaljer

U T S T I L L I N G S T I P S

U T S T I L L I N G S T I P S Utstillingstips På disse sidene vil du finne noen praktiske tips og ideer til hvordan du kan lage en utstilling til bruk i en forskningskonkurranse. Plakat Plakater brukes i forskningsverden mest som blikkfang

Detaljer

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Velkommen til efrokost Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Vår viktigste oppgave er å bidra til at nordiske netthandlere lykkes Marked Tjenester Salg Konsept Økonomi Bring

Detaljer

Grunnformen på logoen er et hjerte, vi har satt en stilk i toppen sånn at hjertet skal ligne et eple, dette gjør at logoen både kommuniserer kost og

Grunnformen på logoen er et hjerte, vi har satt en stilk i toppen sånn at hjertet skal ligne et eple, dette gjør at logoen både kommuniserer kost og Formålet med den grafiske designmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og riktig bruk av Friskere livs designelementer. En helhetlig grafisk profil er et viktig verktøy for å oppnå en sterk og gjenkjennelig

Detaljer

Neste generasjon webløsning for NIH. Både for intranettet (Innersvingen) og nih.no. Vi har anledning til åstarte med nesten blanke ark og hva er da

Neste generasjon webløsning for NIH. Både for intranettet (Innersvingen) og nih.no. Vi har anledning til åstarte med nesten blanke ark og hva er da Neste generasjon webløsning for NIH. Både for intranettet (Innersvingen) og nih.no. Vi har anledning til åstarte med nesten blanke ark og hva er da viktig å tenke på i forhold til behov og ønsker. Dette

Detaljer

Guide til publisering på Internett. Ver. 2.0

Guide til publisering på Internett. Ver. 2.0 Guide til publisering på Internett. Ver. 2.0 Innholdsfortegnelse: 1. Velkommen til Makeweb...2 1.1 Innlogging...2 1.2 Hovedmeny / startside...2 1.2 Første gang:...3 2.0 Artikler i Makeweb...5 3.0 Menyoppsett...

Detaljer

Markedsføring strategisk via e-post

Markedsføring strategisk via e-post Reklamehuset Wera presenterer: Markedsføring strategisk via e-post Telemark Online AGENDA 0900 Velkommen og intro Innledning :: Hva er e-postmarkedsføring? 1. Adresselister 2. Mål med utsendelsen

Detaljer