NETTKONFERANSEN november - 2. desember, stavanger. Sponsoraften Faglig oppdatering om bl.a. felles tarifferingsordning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NETTKONFERANSEN 2011. 30. november - 2. desember, stavanger. Sponsoraften 30.11.2011. Faglig oppdatering om bl.a. felles tarifferingsordning"

Transkript

1 NETTKONFERANSEN november - 2. desember, stavanger Sponsoraften Faglig oppdatering om bl.a. felles tarifferingsordning Nettbransjens julebord Møteplassen for nettfolket

2 Velkommen til nettkonferansen 2011 Årest konferanse setter fokus på viktige og dagsaktuelle tema for nettselskapene. Her finner du både politiske og systemorienterte innlegg om utviklingen av kraftsystemet. Vi gjør også dypdykk i tekniske og økonomiske emner av stor betydning for fremtidig daglig drift av ditt nettselskap. Her finner du som er leder eller fagspesialist, mye interessant! PROGRAMOVERSIKT Onsdag 30. november Sponsorenes aften Torsdag 1. desember Registrering Åpningssesjon Lunsj Verdiutviklingen i Norge 17:00 Fremmedkapital og ekstern eier i nettselskap Energibransjens prosjektlederopplæring gir gevinstmulighet Presentasjon av Lyse Energi og nettutfordringer i Rogaland Avslutning Julebord Fredag 2. desember Parallellsesjoner Lunsj og avslutning

3 Åpning Ordstyrer: Mona Askmann, EnergiAkademiet 10:00 Velkommen til Nettkonferansen Mona Askmann, EnergiAkademiet 10:05 Velkommen til Stavanger Eimund Nygård, Lyse Energi Fremtidens kraftsystem Ordstyrer: Mona Askmann, EnergiAkademiet Premissene for fremtidens kraftnett utformes nå. Hvilke oppgaver skal kraftnettet ivareta? Hvilken nettpolitikk velger Regjeringen og hvilke incentiver må til for å nå målet? Hvilken rolle skal Statnett spille i fremtidens kraftsystem? Hva sier Den grønne tråden om kraftnettet vi skal utvikle? Vi har samlet sentrale personer fra energisektorens topplag for å gi oss føringer mot fremtiden! 10:15 Regjeringens nettpolitikk for fremtidens behov Per Rune Henriksen, Statssekretær, Olje- og energidepartementet Fotograf: Thomas Winje Øijord, Scanpix 10:45 Incentiver for nettutvikling i Norge vs øvrige Europa Per Sanderud, NVE 11:15 Pause med kaffe og besøk av utstillinger 11:45 Statnett s rolle i fremtidens kraftsystem Gunnar Løvås, Statnett 12:15 Den grønne tråden Energi Norge s visjon om fremtidens energisystem Oluf Ulseth, Energi Norge torsdag 1. desember Verdiutviklingen i Norge kraftnettets rolle Ordstyrer: Tom Wigdahl, EnergiAkademiet Her setter vi fokus på kraftnettets rolle knyttet til verdiskaping og utvikling i Norge. Ulike partsinteresser belyses og vi får synspunkter på St.meldingen om nettutvikling og Statnett s planer for utvikling av overordnet nett. Fins det alternativer til nettutbygging og hva er i tilfellet mulighetene for verdiskaping? Vi utfordrer også media på nett og verdiskaping. Vi topper denne sesjonen med en paneldebatt hvor synspunkter og argumenter settes opp mot hverandre. 13:45 Industriens krav til fremtidens kraft nett Stein Lier Hansen, Norsk Industri 14:05 Har vi alternativer til nettutbygging? Eirin Sundt, Medlem av Stortingets Energi- og miljøkomite 14:25 Verdiskaping fins det alternativ til nettutbygging? Audun Klyve Gulbrandsen, Bevar Hardanger 14:45 Pause med kaffe og besøk av utstillinger 15:15 Kommentarer til bl.a. St.meld om nettutbygging og Statnett s planer Thor Andre Berg, BKK Nett 15:35 Nett og verdiskaping sett fra et mediasynspunkt Tom Hetland, Stavanger Aftenblad 15:55 Paneldebatt Panelleder Kristian M. Pladsen, Energi Norge 16:45 Benstrekk og kaffe Fremmedkapital og ekstern eier i nettselskap Ordstyrer: Tom Wigdahl, EnergiAkademiet Livsforsikringsselskapene fikk fra siste årsskifte økt adgang til å investere i infrastrukturselskaper. TrønderEnergi utnytter denne muligheten og selger aksjer i sitt datterselskap TrønderEnergi Nett til KLP. Hva betyr dette for mor- og datter-selskap, og ikke minst for utvikling av infrastrukturen? 17:00 TrønderEnergi Nett får inn KLP kapital og ekstern minoritetseier hva skjer? Olav Sem Austmo, TrønderEnergi Energibransjens prosjektlederopplæring gir gevinstmulighet Ordstyrer: Tom Wigdahl, EnergiAkademiet EnergiAkademiet tilbyr i samarbeid med Metier Academy den beste prosjektutdanningen man kan få i markedet, tilpasset vår bransje. Alle medarbeidere som er involvert i prosjektarbeid i energibransjen, bør ha solid kompetanse i faget prosjekt-ledelse. Gevinstmulighetene ved profesjonell prosjektstyring er mange. 17:30 Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Halvard S. Kilde, Metier Academy Presentasjon av Lyse Energi og nettutfordringer i Sør-Rogaland Ordstyrer: Tom Wigdahl, EnergiAkademiet Du får et innblikk i de utfordringer og muligheter som multi-utility gir i Sør-Rogaland. Område er preget av utvikling og sterk vekst. Koordinering og samtidig planlegging av ulike infrastrukturer kan gi store besparelser for samfunnet. Den store befolkningsveksten gir også utfordringer m.h.t. forsyningskapasitet. Forsterkninger i sentral- og regionalnettet er nødvendig. Aksept for kabel /linje er avgjørende for fremtiden i de ulike prosjektene. 17:50 Effektiv nettutbygging samhandling med andre infrastrukturer Torbjørn Johnsen, Lyse Energi 18:20 Nettutfordringer i Sør-Rogaland og aksept for kabel/linje. Åshild Helland, Lyse Elnett 18:40 Slutt for dagen 20:00 Nettfolkets julebord 12:45 Lunsj

4 fredag 2. desember Sesjon 1 Case Danmark ambisjoner og resultater Ordstyrer: Ketil Sagen, EnergiAkademiet Smart Grids er en merkelapp på fremtidens kraftsystem hvor IKT spiller en sentral rolle for å gjøre kraftsystemet tilfredsstillende fleksibelt på en samfunnsmessig rasjonell måte. Fleksibilitet er nødvendig på grunn av økt bruk av fornybare og intermitterende energikilder og økt grad av elektrifisering. Vi presenterer et veikart til Smart Grids, resultater fra viktige internasjonale demo- og forskningsprosjekter og Fredrikstad Energinetts store satsing på uttesting av Smart Grids teknologi og funksjonalitet. 09:00 Eurelectrics veikart og forutsetninger for utvikling av Smart Grids Per Hallberg, Vattenfall 09:30 Case Bornholm ambisjoner og resultater Anders Foosnæs, Siemens Norge 10:00 Pause med utsjekking, kaffe og besøk av utstillinger 10:30 Hvordan vil fleksible forbrukere, med eller uten egen produksjon, påvirke kraftmarkedet? Repr. fra NCE Smart Energy Markets og ERA-net prosjektet IMPROSUME 11:00 Smart Grid i norsk perspektiv vi er på vei Vidar Kristoffersen, Fredrikstad Energinett 11:30 Pause med utsjekking, kaffe og besøk av utstillinger Sesjon 2 Infrastruktur Ordstyrer: Stig Børresen, Energi Norge Vi gjennomgår dagsaktuelle utfordringer knyttet til etablering og drift av elektriske anlegg. Hvordan kan vi håndtere urimelige krav fra grunneiere? Hvilken betydning vil ny forskrift om luftfartshinder kunne få? Hvordan håndtere uenigheter om fellesføringsanlegg og hvordan håndtere utfordringene med spenningssprang i lavspenningsnettet? 09:00 Rettigheter i grunn. Det oppleves en økning av urimelige krav fra berørte grunneiere ved etablering av elektriske anlegg. Vi går igjennom gjeldende rett per i dag, samt tips og råd til hvordan selskapene kan og bør forholde seg til dette i praksis. Charlotte Heberg Trondal, Advokatfirmaet Thommessen 09:30 Ny forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder. Luftfartstilsynet har sendt utkast til ny forskrift på høring. Hva er nytt og hvilke konsekvenser vil dette medføre. Stig Børresen, Energi Norge 10:00 Pause med utsjekking, kaffe og besøk av utstillinger 10:30 Fellesføring. Konflikt med Telenor. Hva er vi uenige om og hvilke tiltak kan gjøres. Kjell Skoglund, BKK Nett 11:00 Leveringskvalitet. Erfaringer og utfordringer med spenningssprang. Orientering om arbeidet til arbeidsgruppen for spenningssprang Thor Einar Holm, Skagerak Nett 11:30 Pause med utsjekking, kaffe og besøk av utstillinger Myndighetsregulering Ordstyrer: Trond Svartsund, Energi Norge Du får en gjennomgang av endringer i inntektsrammeberegningene for 2012, utviklingen av bransjens kostnader i forhold til 2011 og orientering om den videre utviklingen av reguleringen. Praktisk gjennomgang og gjennomføring av ny felles tariffering av regional- og sentralnettet blir gjennomgått. Vi setter søkelyset på hva kompetanseforskriften vil innebære for nettselskapene. Hvor mange ansatte må man ha og i hvilken grad vil det fortsattt være adgang til samarbeid og innkjøp av tjenester? 11:45 Nettreguleringen fra 2012 og videre utvikling av reguleringen Tore Langset, NVE 12:15 Felles tariffering av regional- og sentralnett tariffering og gjennomføring Christina Sepulveda, NVE 12:45 Kompetanseforskriften hva betyr den i praksis? Hallvard Gilje Aarseth, Thommessen 13:15 Lunsj og avslutning Beredskap og rasjonering Ordstyrer: Hans Olav Ween, Energi Norge Vi ser på sentrale utfordringer knyttet til tilstanden og beredskapskravene i kraftforsyningen. En nærmere avklaring av hvordan myndighetene koordinerer de ulike beredskapsutfordringene i planleggingen og driften av kraftsystemet gis også. Du får ta del i andres erfaringer med utarbeidelse av rasjoneringsplaner og hvordan entreprenørselskaper kan bistå i aktuelle beredskapssituasjoner. 11:45 Kritisk søkelys på tilstanden i kraftnettet Stein A Bakken, Fagbladet Energiteknikk 12:05 Beredskaps- og rasjoneringsplaner. Hvordan sikres koordinering mellom regelverkene og hva er de viktigste utfordringer fremover? Arthur Gjengstø og Nils Martin Espegren, NVE 12:35 Erfaringer fra planlegging og oppfølging av rasjoneringskravene Hvor ligger de største utfordringene og hvordan har vi løst dem? Gerhard Eidså, Istad Nett as 12:55 Entreprenørselskapenes roller ved kriser Lars Bangen, Infratek 13:15 Lunsj og avslutning

5 sponsorer

6 sponsorer Nyskaping i kabler sparer store kostnader i kabelprosjekter. Du kan spare opptil 50 % av grøftekostnadene ved velge riktig type kabel og rett lengde. Nexans kraftkabler er utviklet i nært samarbeid med våre kunder. Derfor får du en kabel som sparer deg for både tid og penger. Grøftebredden reduseres betydelig, det gjør også antall tromler og dermed behovet for lagerplass. Tilretteleggingen av kabler med rør i grøft blir enkel og effektiv slik at utleggingskostnadene reduseres. Nexans Norway AS er ledende leverandør av kraft-, tele-, installasjons- og varmekabler i Norge, og er blant verdens ledende innen offshore-kontrollkabler og høyspente sjøkabler. Selskapet har hovedkontor i Oslo, produksjonsanlegg på Rognan, Namsos, Langhus, Karmøy og Halden. Selskapet har ca ansatte. Selskapet er en del av Nexans konsernet med kommersiell virksomhet over hele verden og produksjon i 40 land. Konsernet sysselsetter totalt medarbeidere og er notert på børsen i Paris. Du finner flere opplysninger hvis du klikker deg inn på

7 praktiske opplysninger Tid og sted 30. november - 2. desember 2011 Radisson SAS Atlantic Hotel, Stavanger Pris Medlemmer kr mva Ikke medlemmer kr mva I tillegg kommer reise og oppholdsutgifter Innkvartering Vi tilbyr innkvartering på Radisson SAS Atlantic Hotel. Overnatting pr. person/pr. natt, enkeltrom desember. kr i tillegg kommer evt deltakelse på middager. Påmelding sponsorenes aften og middagen 1. desember gjøres samtidig med påmelding til konferansen. Påmeldingsfrist Avbestilling Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Nærmere opplysninger Praktiske opplysninger Mimi Hermansen / Faglige spørsmål Tom Wigdahl / UTSTILLING Bedrifter ønskes velkommen som utstillere under konferansen! Konferansen egner seg meget godt som arena for bedrifts- og produktprofilering i tillegg til nettverksbygging. Ta kontakt med Mimi Hermansen, /

8 ENERGIAKADEMIET EnergiAkademiet tilbyr kurs og konferanser for energibransjen. Vårt mål er å dekke de behov våre medlemmer og bransjen har for faglig oppdatering, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Våre arrangementer dekker hele verdikjeden, samt støtteområdene HR og økonomi. Målgruppen er både nyutdannede og erfarne. EnergiAkademiet tilbyr kurs og konferanser for energibedriftene. BEDRIFTSTILPASSEDE KURS Vi fokuserer på brukervennlige kurs og som et ledd i dette Vårt mål er å dekke de behov våre medlemmer har for faglig tilbyr vi også å holde skreddersydde oppdatering, kurs hos erfaringsutveksling bedriftene. og nettverksbygging. Våre arrangementer dekker hele verdikjeden, samt støtteområdene HR og økonomi. Våre arrangement er tilpasset både nyutdannede og de mer erfarne og ett av våre fokusområder er tilby kompetansesikring for bedriftens kritiske kjernekompetanse. NETTBUTIKK I vår nettbutikk har vi en stor portefølje bestående av forskrifter, publikasjoner, normer, guider og håndbøker, tilgjengelig for løssalg og abonnementsordninger. Les mer om våre tilbud på vår hjemmeside: Bedriftstilpassede kurs EnergiAkademiet fokuserer på brukervennlige kurs og som et ledd i dette tilbyr vi å holde relevante kurs ute hos bedriftene. Nettbutikk Tekst må komplementeres her Les mer om våre tilbud på vår hjemmeside: EnergiAkademiet Middelthunsgate 27 Postboks 7184, Majorstuen 0307 Oslo Tlf: Faks:

Våre arrangementer dekker hele verdikjeden, samt støtteområdene HR og økonomi. Målgruppen er både nyutdannede og erfarne.

Våre arrangementer dekker hele verdikjeden, samt støtteområdene HR og økonomi. Målgruppen er både nyutdannede og erfarne. ENERGIAKADEMIET EnergiAkademiet tilbyr kurs og konferanser for energibransjen. Vårt mål er å dekke de behov våre medlemmer og bransjen har for faglig oppdatering, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Detaljer

Fornybarnæringen: i forkant av utviklingen

Fornybarnæringen: i forkant av utviklingen Vinterkonferansen 2013 Fornybarnæringen: i forkant av utviklingen 13.-15. mars, Budapest Parliament Palace, Budapest, Hungary Velkommen til vinterkonferansen 2013 Norsk og europeisk energipolitikk er i

Detaljer

Fornybarnæringen: i forkant av utviklingen

Fornybarnæringen: i forkant av utviklingen Vinterkonferansen 2013 Fornybarnæringen: i forkant av utviklingen 13.-15. mars, Budapest Parliament Palace, Budapest, Hungary Velkommen til vinterkonferansen 2013 Norsk og europeisk energipolitikk er i

Detaljer

8.-9. mars, clarion hotel oslo ariport, gardermoen

8.-9. mars, clarion hotel oslo ariport, gardermoen Produksjonsteknisk konferansen (PTK) 8.-9. mars, clarion hotel oslo ariport, gardermoen ENERGIAKADEMIET EnergiAkademiet tilbyr kurs og konferanser for energibransjen. Vårt mål er å dekke de behov våre

Detaljer

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Forberedt på framtiden? I dag er energi og energibruk en viktig forutsetning for at samfunnet skal fungere. Samfunnet er sårbart for forsyningssvikt, samtidig

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Riktig kompetanse gir bedriftene konkurransefortrinn Flere undersøkelser viser at de selskapene som jobber strategisk med kompetanse, skårer

Detaljer

ENERGIFORUM NR. 02 - JUNI 2015 NYHETSBLAD FRA ENERGI NORGE

ENERGIFORUM NR. 02 - JUNI 2015 NYHETSBLAD FRA ENERGI NORGE ENERGIFORUM NR. 02 - JUNI 2015 NYHETSBLAD FRA ENERGI NORGE ELEKTRIFISERING Strøm som klimaløsning i Europa SIDE 6-7 EU SETTER RAMMENE Brussel påvirker utviklingen av norsk kraftnæring SIDE 12-13 Nordisk

Detaljer

BRANNBULLEN. Velkommen til Stavanger. og Lyse. Sikkerhet gir verdiskapning BRANNFORUM 2009. Useriøse aktører. Clarion Hotel, 2.-4.

BRANNBULLEN. Velkommen til Stavanger. og Lyse. Sikkerhet gir verdiskapning BRANNFORUM 2009. Useriøse aktører. Clarion Hotel, 2.-4. TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2009 Velkommen til Stavanger og Lyse Tekna kan nok en gang ønske velkommen til Brannforum. Denne gang i samarbeid med energi - selskapet Lyse. Arrangementet finner sted

Detaljer

ItEnergi 2002. www.itenergi.com. IT for energibransjen og energi for IT-bransjen! 23.-24. september 2002, Bergen Radisson SAS Hotel Norge.

ItEnergi 2002. www.itenergi.com. IT for energibransjen og energi for IT-bransjen! 23.-24. september 2002, Bergen Radisson SAS Hotel Norge. ItEnergi 2002 IT for energibransjen og energi for IT-bransjen! 23.-24. september 2002, Bergen Radisson SAS Hotel Norge www.itenergi.com Arrangører: MANDAG 23. SEPTEMBER Vi tar i stadig økende grad i bruk

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE 2010 Fra EBL til Energi Norge I dagens samfunn er energi og energibruk viktigere enn noensinne. Samfunnet er mer sårbart for forsyningssvikt,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold NÆRINGSPOLITIKK 3 Produksjon og miljø 3 Vannkraft 3 Helhetlig energi- og klimapolitikk 5 Konsesjonsprosesser 6 Elsertifikatinvesteringer og grønne avskrivninger

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q4-2012 Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 1 Innhold Nett og marked...3 Ny nettrapport klar for lansering Viktige endringer i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 Møtedato/tid/sted: 10. 11. desember 2014 / kl 15:00 / Thorbjørnrud Hotell og Nedre Vang Gård, Jevnaker Saksbehandler/adm.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold NÆRINGSPOLITIKK 3 Produksjon og miljø 3 Vannkraft 3 Vassdrag 4 Helhetlig energi- og klimapolitikk 5 Konsesjonsprosesser 7 Elsertifikatinvesteringer og rammevilkår

Detaljer

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene Energi Norge 2009 Innledning I november 2009 endret Energibedriftenes Landsforening (EBL) navn til Energi Norge. En av årsakene til navneskiftet var at vi ønsket å markere tidsskiftet klimautfordringene

Detaljer

MØTEINNKALLING Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Jakob Norem Dyrhaug / A

MØTEINNKALLING Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Jakob Norem Dyrhaug / A MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 Møtedato/tid/sted: 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / A Medlemmer:

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett»

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett» Olje- og energidepartementet, OED Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Vår referanse: 13/01495-12 Arkivkode: S00 Saksbehandler: Kristin H. Lind Deres referanse: Dato: 30.09.2014 postmottak@oed.dep.no KS Bedrifts

Detaljer

forum for strategisk nettutvikling

forum for strategisk nettutvikling forum for strategisk nettutvikling Årsberetningen er FSNs viktigste dokument, og er mye mer enn bare en beretning om siste års hendelser og aktiviteter. Her beskrives fundamentet FSN er bygd på, sammen

Detaljer

forum for strategisk nettutvikling

forum for strategisk nettutvikling forum for strategisk nettutvikling halden 2007. foto: dag johansen Årsberetningen er FSNs viktigste dokument, og er mye mer enn bare en beretning om siste års hendelser og aktiviteter. Her beskrives fundamentet

Detaljer

Energiforum. vår viktigste ressurs. Menneskene. Bygger omdømme innenfra. Synlig lederskap. Bli en strømbassadør SIDE 10

Energiforum. vår viktigste ressurs. Menneskene. Bygger omdømme innenfra. Synlig lederskap. Bli en strømbassadør SIDE 10 Energiforum NR. 01 - mars 2014 Nyhetsblad fra energi norge Synlig lederskap Veien til god sikkerhetskultur SIDE 3 Bygger omdømme innenfra Bli en strømbassadør SIDE 10 Menneskene vår viktigste ressurs Foto:

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

2014 T APPOR DeVID R

2014 T APPOR DeVID R DeVID RAPPORT 2014 2 DeVID Rapport STYRELEDERENS BETRAKTNINGER DeVID-prosjektet har vært et omfattende prosjekt, med en økonomisk ramme på litt over 40 millioner kroner. Som representant fra NTE som eier

Detaljer

NEK Elsikkerhetskonferansen 2013 Siste nytt innen elektroteknisk teknologi, regelverk og standarder/normer

NEK Elsikkerhetskonferansen 2013 Siste nytt innen elektroteknisk teknologi, regelverk og standarder/normer Siste nytt innen elektroteknisk teknologi, regelverk og standarder/normer Oslo Kongressenter 26. og 27. november 2013 Målgruppe Konferansen retter seg mot alle virksomheter innen elektrobransjen og er

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015

Nettutviklingsplan 2015 Sendt på høring 9. april 2015 Foto: Johan Wildhagen Innhold Forord Innhold Forord Forord Sammendrag 3 4 Strøm er en forutsetning for utvikling og verdiskaping. Slik var det før og slik vil det fortsatt

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER Brannforum til 69 o 40 Nord Byen blir Tromsø og stedet Rica Ishavshotell - sentralt i Ishavsbyen.Troms Kraft er vertskap og medarrangør - sammen med Tekna. Konferansen Brannvern og

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2008 I ÅLESUND 4. - 6. februar 2008 Radisson SAS Hotel Forskrifter og veiledninger til besvær Tilfredstiller gamle og nye kraftstasjoner de nye forskriftene? Samtidig advares

Detaljer

ENERGIFORUM. Vannkraft. - kilden til fornybarsamfunnet BYGGER OMDØMME INNENFRA NORSK VANNKRAFT. Strømbassadørene strømmer på SIDE 10

ENERGIFORUM. Vannkraft. - kilden til fornybarsamfunnet BYGGER OMDØMME INNENFRA NORSK VANNKRAFT. Strømbassadørene strømmer på SIDE 10 ENERGIFORUM NR. 02 - JUNI 2014 NYHETSBLAD FRA ENERGI NORGE NORSK VANNKRAFT Fra industrieventyr til klimaløsning SIDE 3 Vannkraft BYGGER OMDØMME INNENFRA Strømbassadørene strømmer på SIDE 10 - kilden til

Detaljer

Klart for Småkraftdagane 2013. Trenger satsing på fornybar - NHO setter fokus på energi. Kan bli tøffe tak i næringen fremover. Nr.

Klart for Småkraftdagane 2013. Trenger satsing på fornybar - NHO setter fokus på energi. Kan bli tøffe tak i næringen fremover. Nr. Nr. 1 2013 Småkraftnytt Organ for Småkraftforeninga Årgang 12 Trenger satsing på fornybar - NHO setter fokus på energi Kan bli tøffe tak i næringen fremover Klart for Småkraftdagane 2013 www.smakraftforeninga.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 Møtedato/tid/sted: 5. mars 2014 / kl 10:00 15:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / S

Detaljer