Logoforslag til Universitetet i Tromsø. samt presentasjon av Blanke Ark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Logoforslag til Universitetet i Tromsø. samt presentasjon av Blanke Ark"

Transkript

1 Logoforslag til i Tromsø samt presentasjon av Blanke Ark

2 Redegjørelse for forslag 1-3 Bakgrunn I idéfasen av arbeidet med logoforslaget, fant vi fram Tromsøs kommunevåpen, som har reinsdyret som symbol. Vi tok også utgangspunkt i begrepet kunnskap som er en av de første assosiasjonene vi har til universitet. Dette brakte tankene videre til kunnskapens tre. Søk på kunnskapens tre på Internett ga over treff, men vi fant det som skulle inspirere oss i den kreative prosessen, nemlig Yggdrasil verdenstreet i norrøn mytologi. Yggdrasil er en ask med grener som rekker ut over hele verden og opp over himmelen. I grenene holder en rekke forskjellige skapninger til hjorter, rovfugler, ekorn og ormer. Treet bæres av tre lange røtter, som går gjennom forskjellige verdener. Ved hver rot ligger en brønn. Den ene roten er hos æsene, den andre hos rimtussene. Hos rimtussene ligger Mimesbrunn, kilden til vett og visdom, eid av den kloke Nime. Ved den tredje roten ligger brønnen Kvergjelme. Ifølge mytologien ligger det ved denne brønnen en mengde ormer som gnager på roten, og slik truer med å ødelegge treet. Utformingen Reinsdyret i kommunevåpenet og verdenstreet var våre viktigste inspirasjonskilder til selve utformingen av logoen. Samtidig ga kriteriene fra oppdragsgiveren en ramme å jobbe innenfor, noe som ikke nødvendigvis er begrensende, det kan faktisk være stimulerende i en kreativ prosess. Kriteriene I vårt logoforslag smelter reinsdyrets horn sammen med greinene på kunnskapens tre. Nederst er de tre røttene. Reinsdyret ga oss den lokale forankringen verdenstreet det globale perspektivet. Grenene som strekker seg opp over himmelen kan symbolisere det fremtidsrettede. De tre røttene kan, i tillegg til å symbolisere røtter i historien, også symbolisere universitets forankring i forskning, studier og undervisning. Det moderne er ivaretatt i selve utformingen, logoens uttrykk. Noe av det beste ved Yggdrasil-ideen er at den gir grunnlag for fortellinger som kan knytte seg til og illustrere universitetets virksomhet. Vårt logoforslag kan brukes i ulike formater (negativ, sort/hvitt etc), på ulike plattformer (web, trykksaker, foliert, embossed etc) og i ulike størrelser. Vi vil imidlertid ikke anbefale å bruke logoen i andre farger. Vi har utformet symbolet slik at det også kan fungere alene, og vi har også hatt muligheten for en tredimensjonal versjon i tankene når vi har utformet logoen. Farger og fonter Fargevalget er inspirert av Tromsøs snø og is, himmel og hav. Blått gir også assosiasjoner til fargene i Tromsøs kommunevåpen. Blått er en klassisk farge, den gjenspeiler universitetenes tusenårige tradisjoner, den kommuniserer seriøsitet og varighet. Samtidig gir bruken av to fargetoner logoen et moderne preg. Adobe Garamond Premier en klassisk font som, på samme måten som den blå fargen, understreker universitetets opprinnelse i oldtidens Hellas og Roma. Videreutvikling Forøvrig gir Yggdrasil-ideen grunnlag for mye god design, med rom for stor fleksibilitet. Vi vil kunne utvikle mønstre og visuelle elementer som kan brukes i samband med logoen. Det kan dreie seg om merking av ulike underbruk (fakulteter, avdelinger, områder etc) hvor bruk av visuelle virkemidler vil bidra til at det nye i Tromsø fremstår med en helhetlig profil.

3 U N I V E R S I T E T E T U N I V E R S I T E T E T I I T RO M S Ø T RO M S Ø U N I V E R S I T E T E T I T RO M S Ø U N I V E R S I T E T E T I T RO M S Ø Forslag 1

4 ERSITETET NI ersitetet UNI UNIVER TROM t o UNIVERSITET UNIVER TROM UNIVERSITET Forslag 2

5 versitetet SØ ERSITETET T ERSITETET UNI niversitetet SITETET T SØ iversitetet UNI UNI versitetet TET OMSØ Forslag 3

6 Redegjørelse for forslag 4 Bakgrunn I idé fasen av arbeidet med logoforslaget, fant vi fram Tromsøs kommunevåpen, som har reinsdyret som symbol. Vi tok også utgangspunkt i begrepet kunnskap som er en av de første assosiasjonene vi har til universitet. Dette brakte tankene videre til kunnskapens tre. Søk på kunnskapens tre på Internett ga over treff, men vi fant det som skulle inspirere oss i den kreative prosessen, nemlig Yggdrasil verdenstreet i norrøn mytologi. Yggdrasil er en ask med grener som rekker ut over hele verden og opp over himmelen. I grenene holder en rekke forskjellige skapninger til hjorter, rovfugler, ekorn og ormer. Treet bæres av tre lange røtter, som går gjennom forskjellige verdener. Ved hver rot ligger en brønn. Den ene roten er hos æsene, den andre hos rimtussene. Hos rimtussene ligger Mimesbrunn, kilden til vett og visdom, eid av den kloke Nime. Ved den tredje roten ligger brønnen Kvergjelme. Ifølge mytologien ligger det ved denne brønnen en mengde ormer som gnager på roten, og slik truer med å ødelegge treet. Utformingen Verdenstreet, etablering av nettverk og personlig valg av yrkesretning var alle viktige stikkord for utformingen av logoen. Kriteriene I forslag nummer 4 har vi tatt utgangspunkt i det moderne, men beholdt grunnideen om kunnskapens tre, men i tillegg introdusert nettverkselementet. Når man begynner på har man kommet i den fasen i livet der man har tatt et standpunkt i forhold til karriere, og dette valget har stor innvirkning på fremtiden. Det er ofte under studietiden man danner viktige nettverk som bidrar til nye veier og nye dører som skal åpnes. Det er viktig at logoen skal appellere til en variert målgruppe, begge kjønn, og symbolisere mangfold i form av Universitets tilbud og dybde. Samtidig skal elementet kunne bli benyttet fremtidsrettet og kunne justeres i løpet av en 5-10 års periode, slik man ofte gjør i samfunnet i dag siden det er så stor vekst, og endringer i form av teknologi og utvikling. På bakgrunn av dette var det viktig å finne et moderne uttrykk, men samtidig formidle det organiske og menneskelige, derfor har vi valgt å benytte en moderne stamme, sammen med stiliserte, organiske blader. Farger Fargevalget skal symbolisere teknologi, inspirasjon og engasjement. Videreutvikling Forøvrig gir selve symbolet i logoen meget stor fleksibilitet i form av videreutvikling av designelementer som vil kunne stryke merkevarebyggingen til i utad. Formene fra logoen kan utvikles til grafiske elementer til bruk på brosjyrer, vignetter, kart, diagrammer og merking av fakulteter, avdelinger, og områder. Symboler og grafisk form er studentenes sekundære språk, og det er viktig å tilrettelegge en brukervennlig grafisk profil som forenkler og effektiviserer kommunikasjonsprosessen mellom universitet, studenter og omverdenen.

7 ersitetet UNI so etet omso UNI UNI UN UNIVERSITETE UNI UNIVER TROM ersitetet et so etet omso RSITETET ersitetet et ITETET so ERSITETET UNIVERSITETE TROMS UNI UNIVERSITETE i i Skisser grafisk element UN TROM UNIVERSIT TR Forslag 4

8 NOEN AV VÅRE KUNDER Teknisk Museum Innovasjon Norge Norges Forskningsråd Nordic Innovation Center Norsk Folkehjelp Kanvas KS Norsk Tjenestemannslag Fornyings- og Administrasjonsdepartementet FFI, Forsvarets Forskningsinstitutt UD UDI Statsministerens kontor Norsk Romsenter Noriss Loop Norsk Kennelklubb Shell Husbanken Norad OM BLANKE ARK Vi i Blanke Ark er kreative og nytenkende med stor gjennomføringsevne. Våre kreative og kunnskapsrike medarbeidere i Blanke Ark har utdannelse innenfor design, merkevarebygging, kommunikasjonsrådgivning, journalistikk og statsvitenskap. Og de bidrar til at vi har mange fornøyde kunder- og vi favner bredt.! Vi har bred erfaring med identitetsprofiler, webdesign, magasiner, nyhetsbrev, kataloger, plakater, utstillinger for messer, brosjyrer, bannere osv. Vi kan stille på fotoopptak og vi kan skrive tekst og utvikle konsepter. Vi har et nært og personlig samarbeid med kundene. Vårt største ønske er å ta godt vare på dem og begeistre med kreative idéer. Med snart 20 år i bransjen har Blanke Ark dessuten opparbeidet et solid nettverk av samarbeidpartnere og underleverandører. Vi samarbeider med alt fra tekstforfattere, fotografer og illustratører til scenografer, interiørarkitekter, filmprodusenter og trykkerier. Nettverk som er nødvendig å ha i ryggen når små og store kommunikasjonsprosjekter skal iverksettes. Vi har en spesiell kompetanse fra sektorer som offentlig virksomhet og organisasjoner. 80% av våre kunder er offentlige Men vi har også små og mellomstore kunder innenfor for eksempel renholdsbransjen, fysioterapi, rekrutteringsselskap, barnehage, svømmeopplæring, hundesport og filmproduksjon. Bent Hamer sine filmer - Salmer fra Kjøkkenet og Faktutum har vi utviklet den grafiske profilen for. Vi holder i disse dager på med design i forbindelse med hans kommende nye film - O Horten. Vi har spesialisert oss på grafiske profiler som skal gi bedrifter og organisasjoner en visuell identitet. Her følger noen eksempler på prosjekter som vi har gjennomført:

9 HVORDAN VI JOBBER Beskrivelsen under sier noe om hvordan vi angriper prosjekt, og milepæler og avsjekkinger underveis. Arbeidsprosessen er delt inn i faser. Dette gjør det enklere å kunne disponere fremdrift og tid i prosjektet. Samtidig har begge parter større oversikt og kontroll underveis. Forarbeid I idé og designprosessen tar vi tak i de forskjellige verdiene og budskapet som skal formidles. Vi starter helst med en workshop sammen med dere. Dette gjør at dere får være med allerede fra starten av og de får et eierskap til designet. Dette skal legge føringer for prosjektets kreative utvikling og gir en god plattform å jobbe utfra. I denne fasen jobber både rådgiver og designere sammen. Mål defineres og en arbeidsstrategi legges. En tidsplan settes opp sammen med dere. RÅDGIVNING Vi tar utgangspunkt i kundens eksisterende strategier og planer. Prosessen gjennomføres slik at dere skal inkluderes og høres. Dere kan også bruke oss som sparringspartner i videre arbeid med profilen. Visualisering/MOODBOARDS I denne fasen arbeider vi med det overordnede visuelle uttrykket. Vi lager to - tre forskjellige moodboards (stemningsbilder) som vi presenterer for dere. Det er viktig for å bli enige om én visuell retning som designeren skal jobbe videre med. Skisser Etter at vi har blitt enig om retning vil vi på grunnlag av dette utarbeide skisser som inkluderer design, bildespråk, fargebruk /hovedfarger og støtte-farger), typografi og designelementer. Vi beregner tre skisserunder og møte med dere mellom hver skisserunde. EVALUERING AV Skisser Evaluering av skissene med utprøving på et utvalg av målgrupper. Konkret design Etter at vi har blitt enige om designet og evt innhold i illustrasjonene/bildene utarbeides konkret design og rentegning. Verktøykassen med designelementer skal ligge til grunn for implementeringen. Dokumentasjon/håndbok Profilen blir dokumentert i en brukerhåndbok, som gjør det enkelt å benytte profilen. Her skal det ligge føringer for hvordan logo, visuelle elementer, typografi, farger osv skal benyttes i implementeringen av trykksaker. Utarbeidelse av profilhåndbok på cd/dvd, trykket, nettbasert eller som pdf-fil lages for at ansatte skal håndtere merkevaren på best mulig måte. Vi er opptatt av at profilhåndboken skal inneholde operative maler som er enkle å bruke. MALER Etter at den visuelle profilen / verktøykassen er ferdigstilt begynner vi med implementering av postale trykksaker, web-design og diverse maler (avhengig av hvor mange maler dere har behov for). Dette blir vi enige om ut fra deres behov. Disse malene bør også være en del av brukerhåndboka som gir eksempler på hvordan den overordnede grafiske profilen skal benyttes. VI LEVERER Kunden har eiendomsretten til den visuell profilen i form av logo, i llustrasjoner, vignetter og andre visuelle elementer i verktøykassen. Alt dette vil bli levert elektronisk. Det skal leveres en brukerhåndbok elektronisk som angir bruken av profilen. Maler for feks nyhetsbrev, brosjyrer, årsrapport blir utarbeidet i Indesign-dokumenter. Vi lager pdf av disse malene som vi setter inn i en brukerveileder slik at andre designere kan se eksempler på hvordan brosjyrene skal se ut.

10 LOGO og VISUELL PROFIL TEKNISK MUSEUM Vi er i disse dager inne i siste fase med å utvikle ny logo og ny visuell profil for Teknisk Museum! Referanse: Kathrine Daniloff Tlf / (se også vedlagte profilhåndbok!) Implementering av web (vi arbeider med dette nå, og sidene er ikke ferdige),

11 CAFÈ OPP TRYKK FABRIKK BIBLIOTEK FREM TRYKK OLJEINDUSTRI PLANETARIUM SAGBRUK OG TREFOREDLING ENERGI TRANSPORT STELLEBORD INFO NED TRYKK HØYRE SE KLOKKER OG UR JERN OG METALLER STRØM HANDICAP RULLETRAPP TALE NASJONALT MEDISINSK MUSEUM VITENSENTERET NORSK TELEMUSEUM NASJONALT MEDISINSK MUSEUM NASJONALT MEDISINSK MUSEUM VITENSENTERET VITENSENTERET NASJONALT MEDISINSK MUSEUM VITENSENTERET NORSK TELEMUSEUM DAMER TRAPP TALE HERRER HEIS SHOP SPILL TRYKK Apex New Thin ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Apex New Thin italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå g.--,.--+ =< <; <: <9 =< <; <: <9 <: <9 <: 7< Apex New Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå %# %$#$ *. - +3/ /4+,#%% +" -,& 0+#(- )%,( )! +( )/ $# $ " $ *) ) #&. 0!! )! *+)!+ '' + ( &!)+) )- 4' & #(! )! - &#(! # +, *,$)( (, (,- 7: '#( , ; 4+!+ (, - *&,, + =< * + * +,)( ( $!! " # " ##%"# * *#+ - *,, + 4 -#& %$2+&#!" -, + / )!,% 6 % +-!+ (, - *&,, <; <9 <5 7< $ &$ $# " % # #%$#$. ''' $ # %# % Apex New Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå INDUSTRIEN LANGS AKERSELVEN DATA ROBOTSENTERET PLAST HOME.--,.--+ NORSK TEKSTILINDUSTRI +( )! /)%,( &#+, '' (.- )+ + - # 4 0!! (%& & % +! #(! ( + % 6 )!, "/)+ & (!- ( 10+ VISUELLE ELEMENTER OG MALER NATIONAL MUSEUM OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TEKNISK MUSEUM STILLING LEDIG Verktøykasse med visuelle elementer, bruk av typografi, farger, maler osv. STILLING LEDIG: VEILEDERE/VAKTER Stilling: Vi kan tilby en spennende arbeidsplass og et hyggelig arbeidsmiljø. Stillingene lønnes i ltr. - etter kvalifikasjoner. De som blir ansatt vil inngå i museets veilederkorps som viser rundt skoleklasser i museet, er med å gjennomføre helgeaktiviteter og fungerer som vakter i museet. Personen: GRATISBILLETT / FREE TICKET Vi ønsker oss utadvendte personer med utpreget serviceinnstilling og med interesse og erfaring innenfor museumsarbeid og formidling. NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Kjelsåsveien Oslo, Norge Søknadsfrist:. november. Skriftlig søknad og CV sendes til Kontaktperson: Annike Selmer, tlf. STØLVER GRÅ DAME GUMBOOTS GREY WOMAN tlf: fax: STØVLER grå dame I GUMBOOTS grey woman STØVLER rød dame I GUMBOOTS red woman S

12 LOGO OG VISUELL PROFIL KANVAS BARNEHAGER En engasjert hverdag hele året en innføring i livet på Kanvas barnehager. Målgruppene er foreldre, ansatte og politikere. Visuell profil, konseptutvikling, rådgivning, prosjektledning og journalistikk for Kanvas, som er Norges største private barnehageaktør. (www.kanvas.no)

13 LOGO OG VISUELL PROFIL NORSK TJENESTEMANNSLAG NTL Utvikling av visuell profil inkludert verktøykasse med maler, illustrasjoner, fotoserie og grafiske elementer Kommunikasjonstrategi og impementering for landsmøtene i 2004 og (www.ntl.no)

14 LOGO OG VISUELL PROFIL JOYAMIA JOYAMIA tilbyr pilates, fysioterapi, coaching og rådgivning om kropp og kosthold. Delager opplegg som er skreddersydd til nettopp deg og dine behov. Målet er å skape en balanse mellom kropp og sjel. De tilbyr også kurs og rådgivning til bedrifter som vil ha friske og motiverte ansatte. Navnutvikling, visuell profil, web, konseptutvikling, rådgivning, prosjektledning og journalistikk. (www.joyamia.no)

15 VISUELL PROFIL FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FFI Les hva FFI sier om samarbeidet med Blanke Ark! Siden våren 2003 har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) samarbeidet med Blanke Ark i å utvikle instituttets nye visuelle profil og uttrykk. Vi er meget tilfreds med byråets arbeid. På en spennende, elegant og effektiv måte er våre ideer videreutviklet og omsatt til et helhetlig visuelt uttrykk. Byrået har blant annet utstyrt oss med en verktøykasse som gjør det enkelt å produsere og utvikle egne nye produkter. Medarbeidere hos Blanke Ark stiller også opp på kort varsel med alt fra råd til praktiske løsninger. Blanke Ark er rett og slett et byrå med mennesker det er morsomt å samarbeide med! Med vennlig hilsen Anne-Lise Hammer Kommunikasjons- og informasjonssjef

16 LOGO OG VISUELL PROFIL KONSENTRA Visuell profil, slagord, tekst og billedstrategi. Konsentra AS er et heleid datterselskap av for våre kunder. Vi formidler årlig ca. 1,2 Stor-Oslo Lokaltrafikk AS (SL) og har som mill reiser på oppdrag for SL, Helse Øst, formål å koordinere, planlegge og formidle Oslo kommune samt en rekke kommuner persontransport, samt drift av callsenter i Akershus. Konsentra AS er et heleid datterselskap av Stor-Oslo Lokaltrafikk AS (SL) og har som formål å koordinere, planlegge og formidle persontransport, samt drift av callsenter for deres kunder. (www.konsentra.no) Vi arbeider i disse dager med webutvikling Referanse: Erik Holmeide Tlf Persontransport Administrasjon logistikk SALGSAGENT Em furni iam sicii poporteste avesitis, Pat, unu constrio, fenduce psentis mactuiuste nostin plicaelut fore det verorum tere, se con hum vatiu et vocci crio, nonfecrestra resimai ontiliis. Castum audees nonsum addumussimus ia noracer ioctum res con terce publius, con serfecusperi te aus nox nocupplicae re quam huidelisse essolicatus es conscentrum pos faciem sa nequo hossus ius, se averi pericav olicae fatabulatum, noccitio munu estiost iderdiciem. Iacre acie es sena, Patilibem fece convercesit, dici senihilintis cla tat L. Upio vive, norum hortum ne et virivem quius imovis M. Efaces? Fulibem, estricae, et re cor que catabunte fura, Catam huit, num. Furbenatilin se caus et paturatquem ti, consulis. Ahacionlos ina, ublina, porum es con Etra dum publiurbit, unclaris, coma, Patod re etorum is efac renti, orum inat ia sesse essendie hostror adduces o Catum diem huit; nem fuiu cononimus? Habusatil temus li, vivit. Ta kontakt med: Quam di prici pat, quon di pos, sultum molinat iliacerem Jørgen skal hentes hjemme kl. 08:00 Konsentra reduserer transportkostnader med til sammen 40 millioner kroner årlig for sine oppdragsgivere. Utnytt ressursene bedre med Konsentra

17 %&%%%&&%%&&%&% &&'&'''& %& %%% &&% &&&&% &&& %%&%% & &&&% %&%& &%&%%& %& &%% && %%& &% %% &%%% %&%%%&&%%&&%&%%&%&&%%%&%%%%%%& I %&%%%&&%%&&%&%%&%& &%&&&%%%&%%%%%%&&% %&&%%%%%%%%&%&%%%&%&%%%&%& &%%%%&%&%%%&&%%%%&%&&& %%&%%&&%&&%%%&%&%& %%%%%&%&&%%&%%%&%&%&%&%&&% %&%&%&%%%&%&%&%%%%%%%%%%&%&% %& %&%%%&&%%&&%&%%&%& &%&&&%%%&%%%%%%&&% %&&%%%%%%%%&%&%%%&%&%%%&%& &%%%%&%&%%%&&%%%%&%&&& %%&%%&&%&&%%%&%&%& %%%%%&%&&%%&%%%&%&%&%&%&&% %&%%%&%%%%%&%&%%%&%% %&%%%&%%%%%&%&%%%&%% %&%&%&%%%&%&%&%%%%%%%%%%&% %&%%%&&%%&&%&%%&%& &%&&&%%%&%%%%%%&&% %&&%%%%%%%%&%&%%%&%&%%%&%& &%%%%&%&%%%&&%%%%&%&&& %%&%%&&%&&%%%&%&%& %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%& %%%%%&%&&%%&%%%&%&%&%&%&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% &%%&%&%%&%&%%&%&&& %&%&%&%%%&%&%&%%%%%%%%%%&%&% %%&%%&%&%%&%&%%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%& &% %&%%%&&%%&&%&%%&% &&%%%&%%%%%%&& %%&&%%%%%%%%&%&%%%&%&%%%&% %%&%&%%%&&%%%%&%&& &%%&%%&&%&&%%%&%&% &%%%%%&%&&%%&%%%&%&%&%&%& %&%%%&&%%&&%&%%&%&&%%%&%%%%%%& %&%%%&%%%%%&%&%%%&%% %&%%%&%%%%%&%&%%%&%% %& %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%& %&%%%&%%%%%&%&%%%&%% %&%%%&%%%%%&%&%%%&%% %%%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%&%%&%&%%&%&&% %&%%%&&%%&&%&%%&%&&%%%&%%%%%%& %&%%%&%%%%%&%&%%%&%% %& %%% &&% &&&&% &&& %%&%% & &&&% %&%& %&%%%&%%%%%&%&%%%&%% %&%%%&%%%%%&%&%%%&%% %&%%%&%%%%%&%&%%%&%% %&%%%&%%%%%&%&%%%&%% &%&%%& %& &%% && %%& &% %% &%%% %%%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%&% %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%& &&% %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%%&% &&&% %%&%%&%&%%&%&%%&&&&% %%&%%&%&%&%%&% &&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%&&% %%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%& %& %&%%%&&%%&&%&%%&%& &%&&&%%%&%%%%%%&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%& %&&%%%%%%%%&%&%%%&%&%%%&%& &%%%%&%&%%%&&%%%%&%&&& %%&%%&&%&&%%%&%&%& %%%%%&%&&%%&%%%&%&%&%&%&&% %&%&%&%%%&%&%&%%%%%%%%%%&% &% %&%%%&&%%&&%&%%&% &&%%%&%%%%%%&& %%&&%%%%%%%%&%&%%%&%&%%%&% %%&%&%%%&&%%%%&%&& &%%&%%&&%&&%%%&%&% &%%%%%&%&&%%&%%%&%&%&%&%& %&%%% &&% &&&&% &&& %%&%% & &&&% %&%& &%&%%& %& %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% &%% %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% && %%& %&%%%&%%%%%&%&%%%&%% %&%%%&%%%%%&%&%%%&%% &% %% &%%% %%% %& %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%& %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% &%%&%&%%&%&%%&%&&& %%&%%&%&%%&%&%%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %&%%%&&%%&&%&%%&%&&%%%&%%%%%%& %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%& %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%& %%%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%&%%&%&%%&%&&% %%%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%&% %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&% %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%& &&% %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%%&% &&&% %%&%%&%&%%&%&%%&&&&% %%&%%&%&%&%%&% &&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%&&% %%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%& &&'&'''& %&%%%&&%%&&%&% %&%%%&&%% %& %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%& %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% &%%&%&%%&%&%%&%&&& %%&%%&%&%%&%&%%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %&&%%&&%&%%&%&&%%%&%%%%%%& %&%%%&&%%&&%&%%&%&&%%%&%%%%%%& %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%& %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%& %%%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%&%%&%&%%&%&&% %%%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%&% %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%& %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%& &&% %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%%&% &&&% %%&%%&%&%%&%&%%&&&&% %%&%%&%&%&%%&% &&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%&&% %%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%& &&'&'''& %& %&%%%&&%%&&%&%%&%& &%&&&%%%&%%%%%%&&% %&&%%%%%%%%&%&%%%&%&%%%&%& &%%%%&%&%%%&&%%%%&%&&& %%&%%&&%&&%%%&%&%& %%%%%&%&&%%&%%%&%&%&%&%&&% %&%&%&%%%&%&%&%%%%%%%%%%&%&% %&%%%&&%%&&%&%%&%& &%&&&%%%&%%%%%%&&% %&&%%%%%%%%&%&%%%&%&%%%&%& &%%%%&%&%%%&&%%%%&%&&& %%&%%&&%&&%%%&%&%& %%%%%&%&&%%&%%%&%&%&%&%&&% %&%&%&%%%&%&%&%%%%%%%%%%&%&% VISUELL PROFIL FAD Fornyings- og administrasjonsdepartementet samordner fornyings arbeidet i offentlig sektor og har ansvar for forvaltningspolitikk, konkurransepolitikk, IKT-politikk og statlig arbeidsgiverpolitikk. %&%%%&&%%&&%&%%&%& &%&&&%%%&%%%%%%&&% %&&%%%%%%%%&%&%%%&%&%%%&%& &%%%%&%&%%%&&%%%%&%&&& %%&%%&&%&&%%%&%&%& %%%%%&%&&%%&%%%&%&%&%&%&&% %&%&%&%%%&%&%&%%%%%%%%%%&% &% %&%%%&&%%&&%&%%&% &&%%%&%%%%%%&& %%&&%%%%%%%%&%&%%%&%&%%%&% %%&%&%%%&&%%%%&%&& &%%&%%&&%&&%%%&%&% &%%%%%&%&&%%&%%%&%&%&%&%& %&%%%&&%%&&%&%%&%&&%%%&%%%%%%& %&%%% &&% &&&&% &&& %%&%% & &&&% %&%& &%&%%& %& %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% &%% %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% %%&%%&%&%%&%&%%&%&&&% && %%& %&%%%&%%%%%&%&%%%&%% %&%%%&%%%%%&%&%%%&%% &% %% &%%% %%% %&%%% &&% &&&&% &&& %%&%% & &&&% %&%& &%&%%& %& &%% && %%& &% %% &%%% %&%%%&&%% %&%%%&&%%&&%&%%&%&&%%%&%%%%%%& %%% &&& %&%%%&%%%%%&%&%%%&%% %&%%%&%%%%%&%&%%%&%% %&%%%&&%%&&%&% %&& %% &&&% %&%%%&&%%&&%&%%&%&&%%%&%%%%%%&&%%%%%%%%& %&%%%&%&%%%&%%%&%&%%%&&%%%%&%&&%&%&%%&&%&&%% %&%&%&%%%%%&%&&%%&%%%&%&%&%&%&%&%&%%%&%&%&%%%%%%%%%%&%&% %& %&%%%&& %%& &&% %&%%&&% &&& &%& &%&%%&% &&% %&& &%& &%& &%&%%&% %%%%%&& %&%%%&&%%&&%&%%&%&&% %&& &%%&&&% %&%%%%% %%% &%& %%% &%&%&&% &%%&%&& %&& %&%%%&&%% %&%%%&&%%&&%&%%&%&&%%%&%%%%%%&&%%%%%%%%& %&%%%&&%%&&%&%%&%&&%%%&%%%%%%& Det visuelle uttrykket skulle fange: Et moderne Norge (fornyingsaspektet) Utstillingsvindu for offentlig kommunikasjon Tilgjenglighet Det digitale Norge Demokratiske verdier Referanse: Ragnvald Berggrav Tlf %&%%%&%&%%%&%%%&%&%%%&&%%%%&%&&%&%&%%&&%&&%% %&%&%&%%%%%&%&&%%&%%%&%&%&%&%&%&%&%%%&%&%&%%%%%%%%%%&%&%

18 Noen oppdrag relatert til dette oppdraget: Teknisk Museum Totalprofil (identitetsdesign), Blanke Ark innledet sommeren 2007 et omfattende samarbeid med Teknisk Museum! Oppgaven var å utvikle å logo og visuell identitet for muséet. Profilen skal være ferdigstilt i slutten av november 2007, og vi er nå inne i sluttfasen. Vi arbeider også med å utvikle hjemmesidene, skilting ute og inne, caféen og interiørdesignet der, maler for alle trykksaker og selvfølgelig en brukerhåndbok. Kontaktperson: Kathrine Daniloff / FFI (Forsvarets Forskningsinstitutt) Totalprofil (identitetsdesign), maler for trykksaker, annonser, web, power-point, brosjyrer, rådgivning og årsrapporter.) FFI fikk Kommunikasjonsforeningens fagpris høsten 2004! Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) fikk årets fagpris for sitt arbeid med å tilgjengeliggjøre informasjon som tidligere har vært vanskelig tilgjengelig, og har på denne måten bidratt til å skape trygghet hos det norske folk ved tragiske hendelser, heter det i begrunnelsen. Les hva FFI sier om samarbeidet med Blanke Ark! Siden våren 2003 har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) samarbeidet med Blanke Ark i å utvikle instituttets nye visuelle profil og uttrykk. Vi er meget tilfreds med byråets arbeid. På en spennende, elegant og effektiv måte er våre ideer videreutviklet og omsatt til et helhetlig visuelt uttrykk. Byrået har blant annet utstyrt oss med en verktøykasse som gjør det enkelt å produsere of utvikle egne nye produkter. Medarbeidere hos Blanke Ark stiller også opp på kort varsel med alt fra råd til praktiske løsninger. Blanke Ark er rett og slett et byrå med mennesker det er morsomt å samarbeide med. Med vennlig hilsen Anne-Lise Hammer Kommunikasjons- og informasjonssjef Kontaktpersoner: Anne-Lise Hammer og Tone M. Sagen Tlf /36 Fornyings- og administrasjons-departementet samordner fornyings arbeidet i offentlig sektor og har ansvar for forvaltningspolitikk, konkurransepolitikk, IKT-politikk og statlig arbeidsgiverpolitikk. Vi har laget helhetlig visuell profil. Referanse: Ragnvald Berggrav Tlf

19 Noen oppdrag relatert til dette oppdraget : Nordic Innovation Center Totalprofil (identitetsdesign), Logo, postale trykksaker, maler for trykksaker, redaksjonelle tjenester, konseptutviklinger, rådgivning, nyhetsbrev, brosjyrer, årsrapporter, mapper og permer, div. rapporter, plakater, power-point,messestands, magasiner.) Kontaktperson: Espen Ruud Tlf direkte: Kanvas (Norges største private barnehageaktør) Totalprofil (identitetsdesign), Logo, postale trykksaker, maler for trykksaker, redaksjonelle tjenester, konseptutviklinger, rådgivning, nyhetsbrev, brosjyrer, årsrapporter, mapper og permer, div. rapporter, plakater, power-point, magasiner.) Kontaktperson: Robert Ullmann Tlf Pluss Kompetanse Totalprofil (identitetsdesign), Logo, postale trykksaker, maler for trykksaker og web-løsning. Les hva Pluss Kompetanse (som er et rekrutterings- og coachingselskap som utvikler enkeltindivider og bedrifter) har skrevet om vårt samarbeid med dem! Blanke Ark har vært med Pluss Kompetanse i en oppstartsfase. De har bistått oss med en totalløsning på logo, designmaler, trykksaker og webdesign. Resultatet er særdeles vellykket. Suksessfaktoren til Blanke Ark er deres genuine interesse for oss som kunde og deres nysgjerrighet ifht vårt behov. Slik klarte de å finne fram til løsninger for oss som rent estetisk er med på å høyne vår profil, samtidig som den er seriøs og sikker. I tillegg ga de oss et produkt som er mulig å bygge ut etter behov. Dette ser vi på som et klart pre. Servicegraden er høy og Blanke Ark et godt valg! Vennlig hilsen Annie Larsen Pluss Kompetanse Tlf

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Etiketter med den nye grafiske profilen til Bergsdalstunet. Illustrasjon: Stine Karlsen Grafisk design handler om å skape et visuelt uttrykk som skal kommunisere et budskap. Du kan se grafisk design rundt

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

Vil du vite en hemmelighet

Vil du vite en hemmelighet Vil du vite en hemmelighet... om overgangen fra studier til arbeid? Karrieresenteret ved høgskolene i Oslo og Akershus i samarbeid med Fagforbundet Oslo Redaksjon: Margot Fosen Frogner, Julie Sikin B.

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

SIMPLE CHAIR FROM FYRESDAL

SIMPLE CHAIR FROM FYRESDAL SIMPLE CHAIR FROM FYRESDAL Masteroppgave i produktdesign ved insitutt for produktdesign, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Nicolai Gulliksen X FYRESDAL TRE Sammendrag Fyresdal Tre er en lokal møbelfabrikk

Detaljer

arena>design Design gir forsprang! BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE > MAI 2004

arena>design Design gir forsprang! BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE > MAI 2004 arena>design BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE > MAI 2004 Design gir forsprang! PRODUSERT AV RØD TRÅD REKLAMEBYRÅ OG TANK DESIGN FOR SPAREBANK 1 NORD-NORGE OG INNOVASJON NORGE INNLEDNING Næringsrettet

Detaljer

Arbeidslivets nomader

Arbeidslivets nomader Konsulentbransjen: Arbeidslivets nomader Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 7. Høsten 2005 Program for Arbeidslivsdagen ved UiO 2005 Kom på landets største karrieremesse!

Detaljer

k u r s PR og markedsføring

k u r s PR og markedsføring k u r s PR og markedsføring Hva er markedsføring og PR? Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 HVA ER MARKEDSFØRING OG PR?... 4 MARKEDSFØRING OG PUBLIC RELATIONS...4 MARKEDSKOMMUNIKASJON...4 Salgsfremmende

Detaljer

OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING

OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING 2 Innhold Innledning 5 Kapittel 1 8 Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for maritime bedrifter? Kapittel 2 14 Norsk maritim nærings internasjonale omdømme Kapittel 3 18

Detaljer

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Det er viktig at alle beslutningstakerne er tilstede i strategiprosessen, som her på Ersgard i Trøndelag. Foto: Norsk Form. Skal du starte opp en ny bedrift, ta over driften fra dine foreldre eller kanskje

Detaljer

KOGNITIV 1 2015. Hørsel er et stort folkehelseproblem NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI

KOGNITIV 1 2015. Hørsel er et stort folkehelseproblem NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI KOGNITIV 1 2015 NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI MED GNISTEN I BEHOLD Gnist Psykologer i Sandnes satser utelukkende på kognitiv terapi. Å stå sammen gir et godt faglig nettverk. Det gir

Detaljer

Hvordan bygge en merkevare?

Hvordan bygge en merkevare? Kreators kreative kuvendinger Nummer 1, 2012 Hvordan bygge en merkevare? Levende nettsider Papirets fremtid trygt på trykk? Kreator vokser Imagine me and you I do I think about you day and night It s only

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi. for Firesafe

Kommunikasjonsstrategi. for Firesafe Kommunikasjonsstrategi for Firesafe utarbeidet i samarbeid med Fete typer, mars 2012 Innledning En kommunikasjonsstrategi kan gjøres mer eller mindre omfattende avhengig av behov, tidsbruk og tilgjengelige

Detaljer

Odd E. Johansen og Lise Wiik BABILANI MATEMATIKK PÅ EN NY MÅTE?

Odd E. Johansen og Lise Wiik BABILANI MATEMATIKK PÅ EN NY MÅTE? Odd E. Johansen og Lise Wiik BABILANI MATEMATIKK PÅ EN NY MÅTE? Rapport 08/2004 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Babilani matematikk på en ny måte? Rapportnummer: 08/2004 ISBN: 82-7463-125-0 Oppdragsgiver:

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

KURSKATALOG HØSTEN 2011

KURSKATALOG HØSTEN 2011 KURSKATALOG HØSTEN 2011 KURSPROGRAM HØSTEN 2011 AUGUST - OKTOBER 2011 Dato Kurs Kursleder Pris Side 23.08 Lynkurs for nettredaktører Nina Furu 4980,- 6 24.08 Lynkurs i sosiale medier Nina Furu/Kenneth

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 2 / 1 4 Årets arkiv 2014: Statped! Intervju med Norsk Arkivråds nye leder Populær arkivutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus Noark 5 hvor står vi,

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis Handelshøgskolen og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer