Leonardo. studenter ved Institutt for produktdesign, NTNU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leonardo. studenter ved Institutt for produktdesign, NTNU"

Transkript

1 Leonardo studenter ved Institutt for produktdesign, NTNU Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008

2

3 Forord Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008 er en videreføring av arbeidssituasjonsundersøkelsene gjennomført av :UT i 2002 og 2004, og prosjekt ID i Undersøkelsen tar for seg arbeidsmarked og -situasjon for sivilingeniører uteksaminert fra Institutt for produktdesign ved NTNU. Undersøkelsen ble utført i mars Arbeidsmarkedsundersøkelsen er i år utført av eksterngruppen i linjeforeningen Leonardo, ettersom prosjekt ID, etter å ha drevet aktivt i tre år, ble slått sammen med Leonardo i en omfattende omstrukturering av linjeforeningen våren Nye Leonardo er delt i to grupper; intern- og eksterngruppen, med et felles Hovedstyre. Eksterngruppen tar seg av bedriftskontakt og andre oppgaver prosjekt ID tidligere tok hånd om. Vi har brukt firmaet QuestBack for å utvikle undersøkelsen og innhente dataene. Opplysningene i undersøkelsen er behandlet fullstendig anonymt. I år ble undersøkelsen sendt ut til 137 av de 146 uteksaminerte. Av disse svarte 108 personer, hvilket gir en svarprosent på 79 %. Tall for tidligere undersøkelser er 68 % i 2006, 83% i 2004 og 8 i 2002 med henholdsvis 68, 69 og 38 respondenter. 3 Vi ser oss fornøyd med gjennomføringen av arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008 og regner den som representativ. Alle tall er basert på svar fra samtlige respondenter (unntatt der annet er opplyst), og representerer dermed en total trend for uteksaminerte fra 1997 frem til og med God fornøyelse! Rapporten blir også lagt ut i sin helhet på instituttets nettsider:

4 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008

5 Innhold Lønn 6 Utveksling 8 Arbeidssituasjon 10 Bransje/samarbeid 16 Oppgaver i jobben 18 Kjennskap til utdanningen 22 Relevante områder 23 Aktuelle bedrifter 25 5

6 Lønn Tallene for lønn er regnet som gjennomsnitt av to år for å øke antallet respondenter og grunnlaget for tallene. På denne måten er lønn for nyutdannede gjennomsnitt av uteksaminerte fra 2007 og 2006, ett års erfaring er 2006 og 2005 osv. Teknas tall har vi behandlet på samme måten. Lønn under kr ,- per år regnes ikke som representativ. Til forandring fra tidligere år, ser vi nå ingen nedgang i IPD-lønn ved ett års erfaring. Samtidig ser vi at totallønnen ikke følger grunnlønnens jevne stigning. Det siste skyldes blandt annet at en del respondenter har oppgitt samme sum både som grunnlønn og som totallønn, og at det for enkelte kull var få respondenter og dermed et noe dårlig statistisk grunnlag. 6 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008

7 ERFARING GJENNOMSNITT MEDIAN TEKNAS GJENNOMSNITT Nyutdannet Ett års erfaring Fem års erfaring Grunnlønn Totallønn Grunnlønn Totallønn Grunnlønn Totallønn Lønnsnivå i dag etter erfaring Teknas gjennomsnitt IPD: totallønn IPD: grunnlønn 7 LØNN (NOK) Nyutdannet 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år ERFARING Lønnsnivå i dag etter erfaring

8 Utveksling Var du på utveksling under studietiden? 4 35% 38% 3 25% 32% 2 26% 15% 1 5% Nei 1 semester 2 semestre 4% 3 semestre eller mer 8 Var du på utveksling under studietiden? Fordeling kvinner/menn: % Kvinner Menn 3 37% 36% 34% 26% 2 18% 1 Nei 1 semester 2 semestre 2% 4% 3 semestre eller mer Var du på utveksling under studietiden? Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008

9 68 % av alle uteksaminerte IPD-studenter har tatt utveksling, og hovedvekten av disse er kvinner. Forhold rundt ansettelse og lønn ser ikke ut til å bli påvirket av eventuell utveksling. Steder som tidligere IPD-studenter har tilbrakt ett eller flere semestre på utveksling er: Norge, India, Tyskland, Danmark, Spania, Frankrike, Finland, Kina, Italia, USA, Argentina, Nederland, England, Australia, Skottland, Costa Rica, Japan, Chile, Sverige og Østerrike. Flest studenter har valgt utveksling i Spania. Flest semestre er blitt tilbrakt i Spania Spania Italia Frankrike Nederland India Antall utvekslingsstudenter til de mest populære destinasjonene

10 Arbeidssituasjon Hvilken arbeidssituasjon befinner du deg i nå? 10 91% Fast ansatt Midlertidig ansatt 3% Permisjon Hvilken arbeidssituasjon befinner du deg i nå? Annet Arbeidsledig Hvilken arbeidssituasjon befinner du deg i nå? 3% 3% Annen utdanning 10 Annet 8 6 Permisjon Midlertidlig ansatt Fast ansatt UTEKSAMINERINGSÅR Hvilken arbeidssituasjon befinner du deg i nå? Andelen arbeidsledige har steget fra 0 % til 3 % fra 2006, men til gjengjeld er hele 85% av de uteksaminerte fra IPD i et fast ansettelsesforhold. Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008

11 Hvor i landet arbeider du? % % Oslo Trondheim Stavanger Andre byer i Norge 5% 4% 1% Bergen Utlandet Distrikt 11 Hvor i landet arbeider du? Som vi ser er Oslo stadig den byen som trekker til seg flest IPDere. Undersøkelsen fra 2006 viste en kraftig nedgang i Oslos popularitet (46 %) fra 2004 (60 %), men dette har økt litt igjen. Stavanger øker fortsatt sin andel av industridesignere fra IPD.

12 Hvordan fikk du din første jobb? % 3 27% 2 18% 1 5% 7% Bedriften jeg skrev diplom for ansatte meg Søkte stilling Gjennom kontakter Headhuntet Egen bedrift 12 Hvordan fikk du din første jobb? Stadig flere får jobb gjennom sitt kontaktnett, mens færre får sin første jobb ved å søke. Færre oppgir også at de får sin første jobb gjennom å starte bedrift; totalt har 10 % av de uteksaminerte per i dag vært med på å starte egen bedrift Fordeling kvinner/menn: % 39% Menn Kvinner 3 27% 27% 2 18% 18% 1 12% 6% 4% 2% Bedriften jeg skrev diplom for ansatte meg Søkte stilling Gjennom kontakter Headhuntet Egen bedrift Hvordan fikk du din første jobb? Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008

13 Hvor lang tid tok det fra du var ferdig ved IPD til du fikk din første jobb? Gjennomsnitt % Under 1 mnd 14% 17% 1-2 mnd 13% mnd 14% mnd 6% 6 mnd - 1 år Mer enn 1 år Det Hvor ser lang ut tid til tok at det uteksaminerte fra du var ferdig ved generelt IPD til du får fikk sin din første jobb? jobb rimelig fort etter endt utdanning. Særlig kvinnene har hatt en positiv utvikling, og er i ferd med å ta igjen mennene som tidligere har hatt et tydelig forsprang. 13 Fordeling kvinner/menn: 6 57% Menn 5 5 Kvinner % 1 Under 1 mnd 18% 11% 1-2 mnd 8% 14% 2-3 mnd 11% 7% 2% 3-6 mnd 6 mnd - 1 år Mer enn 1 år Hvor lang tid tok det fra du var ferdig ved IPD til du fikk din første jobb?

14 Hadde din første jobb faglig slektskap med diplomoppgaven du skrev? UTEKSAMINERT 2007 Ja Nei GJENNOMSNITT Hadde din første jobb faglig slektskap med diplomoppgaven du skrev? UTEKSAMINERT 2007 Ja Nei 46% 54% I 2006 så det ut til at stadig flere fikk jobber som var relevante med diplomoppgaven - denne tendensen har nå reversert. Hadde din første jobb faglig slektskap med diplomoppgaven du skrev? GJENNOMSNITT Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008

15 Har du skiftet jobb mange ganger etter endt utdannelse? 10 4 ganger 8 3 ganger 6 2 ganger 1 gang 4 Aldri UTEKSAMINERINGSÅR Har du skiftet jobb mange ganger etter endt utdannelse? Hvis du har skiftet jobb, hva var årsakene? % % % Bedre tilbud hos ny arbeidsgiver Ønske om større utfordringer Misfornøyd med den gamle jobben Hvis du har skiftet jobb, hva var årsakene? 3% Startet egen bedrift Ble oppsagt Et ønske om større utfordringer er klart den viktigste årsaken for jobbytte. Ulikt tidligere arbeidsmarkedsundersøkelser, var det denne gangen kun mulig å velge ett av svaralternativene. 2% Annet

16 Bransje/samarbeid Hvilken bransje arbeider du innenfor? Konsulent 21% 15% Industri/Offshore Forskning/Undervisning 19% Telekom./Media/Informasjon/IT Annen 35% 1 16 Kvinner: Hvilken bransje arbeider du innenfor? 2 18% Menn: Konsulent Industri/Offshore 22% 11% Konsulent Industri/O Forskning/Undervisning 16% Forskning Telekom./Media/Informasjon/IT Telekom./ 24% 24% Annen 6% Annen 14% 45% KVINNER MENN Det er langt flere menn enn kvinner i industrien, men denne forskjellen er noe mindre enn tidligere. Kvinner er fortsatt dominerende innen forskning. Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008

17 Hvilket fagmiljø samarbeider du mest med? % 64% 5 62% Teknisk 14% Økonomi/ handel/ marked 7% 7% Kommunikasjon/ media Annet 5% Helse 12% 3% Samfunnsvitenskap/ humanistisk 6% Juridisk 17 Hvilke fagmiljøer samarbeider du med? Tidligere har dette vært et flervalgsspørsmål, men denne gangen kunne respondentene velge maks ett fagområde. Da de fleste samarbeider med flere fagmiljøer, gir ikke dette et fullstendig realistisk bilde av samarbeid i arbeidslivet. Den generelle fordelingen stemmer likevel godt overens med tidligere undersøkelser.

18 Oppgaver i jobben Hvilke oppgaver møter du i jobben? Prosjektledelse Lage presentasjonsmateriale Produktutvikling Administrasjon Brukergrensesnitt Designstrategier Estetisk formgiving Grafisk design Skissing Konstruksjons- og materialvalg Produksjonstilpassing Rådgiving Ergonomi 3D-modellering Interaksjonsdesign Markedsundersøkelser Fysisk modellering Webdesign Embalasjedesign Undervisning Økodesign Aldri Sjelde Iblant Ofte 18 Hvilke oppgaver møter du i jobben? Grafen representerer oppgaver IPDere møter i jobben etter endt utdannelse. De neste sidene viser oversikter over hvordan disse oppgavene varierer innenfor ulike bransjer: Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008

19 Bransje: KONSULENT/RÅDGIVENDE (designkontor etc.) Lage presentasjonsmateriell Produktutvikling Prosjektledelse Skissing Administrasjon Rådgivning Estetisk formgivning 3D-modellering Konstruksjons- og materialvalg Ergonomi Grafisk design Designstrategier Produksjonstilpasning Brukergrensesnitt Interaksjonsdesign Fysisk modellering Webdesign Markedsundersøkelser Emballasjedesign Undervisning Økodesign Bransje: INDUSTRI/OFFSHORE Hvilke oppgaver møter du i jobben? Bransje: KONSULENT / RÅDGIVENDE (designkontor, etc) 19 Produktutvikling Konstruksjons- og materialvalg Lage presentasjonsmateriell Prosjektledelse Produksjonstilpasning 3D-modellering Estetisk formgivning Administrasjon Ergonomi Designstrategier Brukergrensesnitt Grafisk design Skissing Fysisk modellering Emballasjedesign Interaksjonsdesign Markedsundersøkelser Rådgivning Økodesign Webdesign Undervisning Hvilke oppgaver møter du i jobben? Bransje: INDUSTRI / OFFSHORE

20 Bransje: TELEKOMMUNIKASJON/MEDIA/INFORMASJON/IT Lage presentasjonsmateriell Brukergrensesnitt Produktutvikling Interaksjonsdesign Prosjektledelse Grafisk design Adminsitrasjon Rådgivning Skissing Webdesign Designstrategier Estetisk formgivning Markedsundersøkelser Ergonomi Produksjonstilpasning Konstruksjons- og materialvalg Undervisning Økodesign 3D-modellering Emballasjedesign Fysisk modellering Aldri Sjelde Iblant Ofte 20 Hvilke oppgaver møter du i jobben? Bransje: FORSKNING/UNDERVISNING Bransje: TELEKOMMUNIKASJON / MEDIA / INFORMASJON / IT Lage presentasjonsmateriell Prosjektledelse Brukergrensesnitt Administrasjon Designstrategier Rådgivning Ergonomi Grafisk design Konstruksjons- og materialvalg Produktutvikling 3D-modellering Undervisning Skissing Produksjonstilpasning Markedsundersøkelser Webdesign Estetisk formgivning Fysisk modellering Interaksjonsdesign Økodesign Emballasjedesign Aldri Sjelde Iblant Ofte Hvilke oppgaver møter du i jobben? Bransje: FORSKNING / UNDERVISNING Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008

21 Bransje: ANNEN BRANSJE Prosjektledelse Administrasjon Lage presentasjonsmateriell Designstrategier Rådgivning Markedsundersøkelser Grafisk design Produktutvikling Emballasjedesign Produksjonstilpasning Brukergrensesnitt Estetisk formgivning Interaksjonsdesign Skissing Ergonomi Konstruksjons- og materialvalg Webdesign Undervisning Økodesign 3D-modellering Fysisk modellering Hvilke oppgaver møter du i jobben? 21 Bransje: ANNEN BRANSJE

22 Kjennskap til utdanningen Hvor god kjennskap opplever du næringslivet har til utdanningen? 8 74% % 6 62% % 27% 22% 2 15% 13% 12% 12% 16% 1 3% 2% Ingen kjenner den Få kjenner den Noen kjenner den De fleste kjenner den Alle kjenner den 22 Hvor god kjennskap opplever du næringslivet har til utdanningen? Kjennskap til utdanningen ser ikke ut til å endres betydelig, selv om det er noen forskyvninger. Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008

23 Relevante områder Hvilke områder har vært relevante i din praksis? Erfaring fra team- og gruppearbeid PD-fag Ledelsesfag IT-fag Kommunikasjonsfag Menneske-maskin-fag Designstrategier Ergonomi Systemdesign Form og farge - fag Ingeniørfag Økonomifag Organisasjonsarbeid Verkstedjobbing Lønnet arbeid Mekatronikk ra team- og gruppearbeid Økodesign Aldri relevant PD-fag ra team- og gruppearbeid Ledelsesfag Aldri relevant 100 PD-fag IT-fag Aldri relevant Sjelden relevant Ledelsesfag Kommunikasjonsfag IT-fag Aldri relevant Sjelden relevant Menneske-maskin-fag Kommunikasjonsfag Sjelden relevant Relevant av og til Designstrategier Menneske-maskin-fag Ergonomi Sjelden relevant Relevant av og til Designstrategier Systemdesign Hvilke oppgaver møter du i jobben? Relevant av og til Alltid relevant Ergonomi Form og farge - fag Systemdesign Relevant av og til Alltid relevant Ingeniørfag Form og farge - fag Alltid relevant Økonomifag Ingeniørfag Erfaringer fra gruppe-/teamarbeid og PD-fagene viser seg igjen å være svært Organisasjonsarbeid Alltid relevant Økonomifag elevante; det er ingen store endringer fra forrige undersøkelse. Verkstedjobbing Organisasjonsarbeid Lønnet arbeid Verkstedjobbing Mekatronikk Det er ingen nevneverdige variasjoner mellom bransjene. Lønnet arbeid Økodesign Mekatronikk 0 Økodesign Hvilke oppgaver møter du i jobben? Hvilke oppgaver møter du i jobben? i jobben? i jobben?

24 Hvilket utbytte har du hatt av de forskjellige læringsmetodene under utdanningen? Prosjekter, individuelt Ingen Prosjekter, parvis Lite Prosjekter, grupper Selvstudium Øvinger, grupper En de Mye Øvinger, parvis Forelesning Ingen ting Øvinger, individuelt Lite Ingen ting 24 kter, individuelt En del Lite Ingen ting osjekter, parvis Prosjekter, individuelt Mye En del Lite jekter, grupper Selvstudium vinger, grupper Prosjekter, parvis Prosjekter, grupper Selvstudium Hvilket utbytte har du hatt av de forskjellige læringsmetodene under utdanningen? Mye En del Vi kan lese ut av grafen at prosjekter utpeker seg som en effektiv læringsmetode. Øvinger, parvis 60 Øvinger, grupper Forelesning Øvinger, parvis nger, individuelt Forelesning jellige læringsmetodene Øvinger, individuelt ar du hatt av de forskjellige læringsmetodene n? Mye Ingen ting Lite En del Mye Hvilket utbytte har du hatt av de forskjellige læringsmetodene under utdanningen? Hvilket utbytte har du hatt av de forskjellige læringsmetodene under utdanningen? Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008

25 Aktuelle bedrifter Hvilken bedrift arbeider du i nå? (antall ansatte i parentes) ABB (2) Agens AS (1) Aker Kværner Subsea (3) Badger Explorer ASA (1) Bekk Consulting AS (2) CIBER Norge (1) CMR Prototech AS (1) Creuna AS (1) Det Norske Veritas (1) E24.no (1) Egmont Serieforlaget AS (1) Elkem Research (1) FAST Search & Transfer (1) Finn.no (1) Gazelle Technology AS (1) Geelmuyden.Kiese (1) Glen Dimplex Nordic AS (2) Halogen AS (2) Hennig-Olsen Is (1) Human Factors Solutions (1) IDM AS (2) Innoco (1) Innovasjon Norge Hordaland (1) Inventas (4) KADABRA Produktdesign AS (3) Laerdal Medical AS (6) Leiv Vidar (1) Lilleborg (3) Luxo (1) Making Waves (3) Maritime Colours (1) Medisinsk Teknologi (1) Melvær & Lien Idé-entreprenør (1) Mettler-Toledo Cargoscan (1) MultiControl AS (1) National Oilwell Varco (1) NetCom AS (1) NetLife Research (3) Nico Design LTD (1) Nidar AS (1) Norsk Form (1) NSM AS (1) NTNU (3) NTNU Technology Transfer AS (1) Odfjell Drilling (1) Philips (1) Posten Norge AS (1) Rolls-Royce Marine AS (1) Schibsted (1) Scottish & Newcastle (1) SINTEF (1) SINTEF Helse (2) SmartSeal AS (2) Stabburet (1) StatoilHydro (1) STAY (1) Swix Sport AS (1) TANDBERG (6) TDW Offshore Services (1) Techni (1) Teknologirådet (1) Thelma AS (2) Thor Bjørklund & Sønner AS (1) Trondheim kommune (1) Tronrud Engineering (1) Ulstein International (1) Xvision AS (1) Østfoldforskning AS (1) 25

26 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008

27 Denne rapporten er utarbeidet av eksternggruppa i Leonardostyret 07/08: Trond Dagsland Holgersen Torhild Nornes Hove Ingrid Kvam Sorgendal Leder Bedriftsansvarlig Presseansvarlig Vi vil takke: 27 Andreas Erlandsen Johannes Sigurjónsson Respondentene Studieprogrammet Industriell design for økonomisk støtte Alle øvrige bidragsytere

28

Vi ser at svarprosenten har gått ned og håper på større oppslutning kommende år.

Vi ser at svarprosenten har gått ned og håper på større oppslutning kommende år. 1 2 Forord Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2010 er en videreføring av arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008 og arbeidssituasjonsundersøkelsene gjennomført av: UT i 2002 og 2004, og prosjekt ID i 2006. Undersøkelsen

Detaljer

Diplom- undersøkelse Januar 2014

Diplom- undersøkelse Januar 2014 Diplom- undersøkelse Januar 2014 Forord Indøk Sør ved Universitetet i Agder har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2013 ved Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Diplomundersøkelsen 2014

Diplomundersøkelsen 2014 Diplomundersøkelsen 2014 Forord Indøk Sør har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2014 ved Industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitetet i Agder,

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål rundt undersøkelsen kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på epost suks@nhh.no eventuelt til seksjonsleder Kjetil S.

Detaljer

Ta en utfordring skap andres hverdag. F o t o : K i m N y g å r d.

Ta en utfordring skap andres hverdag. F o t o : K i m N y g å r d. 2007 2008 Sivilingeniørutdanning mediefag medisin, helse- samfunnsfag språk industriell økonomi og og litteratur design og kommunikasjon og sosialfag og psykologi administrasjon Ta en utfordring skap andres

Detaljer

Kandidatundersøkelse for finans og samfunnsøkonomi Utført av ECONnect i samarbeid med institutt for samfunnsøkonomi

Kandidatundersøkelse for finans og samfunnsøkonomi Utført av ECONnect i samarbeid med institutt for samfunnsøkonomi Kandidatundersøkelse for finans og samfunnsøkonomi 2008 2010 Utført av ECONnect i samarbeid med institutt for samfunnsøkonomi Innledning: ECONnect har i begynnelsen av 2011 utført en undersøkelse i samarbeid

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi Utført av ECONnect NTNU i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi

Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi Utført av ECONnect NTNU i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi 2011-2013 Utført av i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi Innledning Bakgrunn Erfaring... Arbeids- og fagutvalget for samfunns- og finansøkonomer

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

PROGRAM. IAESTEs Næringslivsdager 8. og 9. februar 2006

PROGRAM. IAESTEs Næringslivsdager 8. og 9. februar 2006 PROGRAM IAESTEs Næringslivsdager 8. og 9. februar 2006 Velkommen til IAESTEs Næringslivsdager 2006! IAESTE ønsker deg velkommen til Elektrobygget på Gløshaugen. IAESTEs Næringslivsdager går av stabelen

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Svein Kyvik NIFU STEP

Svein Kyvik NIFU STEP Svein Kyvik NIFU STEP Hvorfor er ikke de beste hodene interessert i en forskerkarriere? Hvorfor hopper mange av underveis? Hvorfor velger mange doktorer en annen karriere enn forskning? Hvilke konsekvenser

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Studieprogram for Kommunikasjonsteknologi Velkomst og presentasjon

Studieprogram for Kommunikasjonsteknologi Velkomst og presentasjon 1 Studieprogram for Kommunikasjonsteknologi Velkomst og presentasjon Tirsdag 20/8-2013 kl 15:15-16:00 2 Agenda Velkomst og presentasjon av studieprogrammet 15:15 16:00 Astrid Hatlen, studieveileder IME

Detaljer

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Rådgiverseminar 22.10.2013 Rønnaug Tveit, daglig leder Hvem kommer til Karrieresenteret? Den ferske studenten: Rett fra videregående Forvirret og usikker

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Alumni- undersøkelse November 2012

Alumni- undersøkelse November 2012 Alumniundersøkelse November 2012 Forord Indøk Sør ved Universitetet i Agder har gjennomført en undersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2012 ved Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Samfunnsvitere og humanister i arbeidsmarkedet

Samfunnsvitere og humanister i arbeidsmarkedet Jannecke Wiers-Jenssen 15-02-13 Samfunnsvitere og humanister i arbeidsmarkedet Hva kan Kandidatundersøkelser fortelle oss? Samfunnsviternes fagkonferanse 2013, Trondheim Agenda Veksten i tallet på samfunnsvitere

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q3 7 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 7 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelse blant vårkandidatene 2011

Arbeidsmarkedsundersøkelse blant vårkandidatene 2011 Arbeidsmarkedsundersøkelse blant nyutdannede medlemmer vårkullet 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FAKTA OM UNDERSØKELSEN,... 4 1.1 UTVALGET OG SVARPROSENT...

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Underveisevaluering av masterprogrammet i historie

Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Underveisevaluering av masterprogrammet i historie Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Innhentede svar leverte svar: 62 påbegynte svar: 0 invitasjoner sendt: 164 Svarprosent: 38 % * er obligatoriske spørsmål Uten fritekstsvar:

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013

Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013 Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013 Før telefonintervju vet vi: Kjønn Kull (uteksaminert 2010 eller 2011) Alder Avdeling 1 AFT - Bachelor 2 AHS - Bachelor 3 AITeL - Bachelor 4 ALT - Bachelor\Lærer 5 ALT

Detaljer

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på studenter ved UiB Rapport for Karrieresenteret av Turid Vaage ideas2evidence rapport 7/2012 September 2012 Kort om rapporten Denne rapporten bygger på data

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Historie bachelor Undersøkelse gjort våren 2009 Bakgrunn 76 svarte på undersøkelsen. (76 respondenter). 36,8 % er 19-21 år, og 32,9 % er 22-25 år. 60,8 % av

Detaljer

Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no. 2006, Manpower Inc. All rights reserved.

Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no. 2006, Manpower Inc. All rights reserved. Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no 2006, Manpower Inc. All rights reserved. Manpowers Q1 2008 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal

Detaljer

AMU 2012. Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon NHH våren 2012.

AMU 2012. Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon NHH våren 2012. AMU 2012 Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon NHH våren 2012. Innledning Norges Handelshøyskole foretar årlig arbeidsmarkedsundersøkelse for

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOA utdanner kandidater som raskt kommer ut i jobber som svarer godt til det de er utdannet for. Blant HiOA-kandidatene innen utdanningene allmennlærer, barnevern,

Detaljer

Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013

Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013 Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013 1 Innhold Innledning... 3 Statistiske begreper... 3 Lønn etter sektor og eksamensår... 4 Lønnsøkning... 6 Lønn i statlig sektor... 7 Tabell 4 Lønn i statlig sektor

Detaljer

Q3 2008. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2008. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2008 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 08 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

foto: Dagfinn Sagen Kandidatundersøkelsen 2010

foto: Dagfinn Sagen Kandidatundersøkelsen 2010 Kandidatundersøkelsen 21 foto: Dagfinn Sagen Innhold 1 Innledning s. 1 2 Kvalifikasjon s. 2 2.1 Utbytte av ulike læringsmetoder s. 2 2.2 Tilegnede kvalifikasjoner s. 2. Tilegnede ferdigheter s. 2. Utveksling

Detaljer

Figur 1: Drømmejobb blant alle respondenter (ansatte, studenter, arbeidssøkende og selvstendig næringsdrivende)

Figur 1: Drømmejobb blant alle respondenter (ansatte, studenter, arbeidssøkende og selvstendig næringsdrivende) Manpower Work Life Rapport 2011 Drømmejobben 2011 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber drømmer nordmenn hovedsakelig om? Manpower Work Life har i flere år studert forandringene

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

Elektrosamling 3 Gardermoen 12.-13. oktober 2011

Elektrosamling 3 Gardermoen 12.-13. oktober 2011 Elektrosamling 3 Gardermoen 12.-13. oktober 2011 Faglige spissinger Ola Jetlund Institutt for industriell utvikling (IU) Høgskolen i Oslo og Akershus (www.hioa.no) Automatisering Målsetting og faglig spissing

Detaljer

Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon (Siviløkonom) NHH våren 2009.

Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon (Siviløkonom) NHH våren 2009. AMU 09 Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon (Siviløkonom) NHH våren. Norges Handelshøyskole foretar årlig* arbeidsmarkedsundersøkelse for

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q4 2007 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 07 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2007. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2007. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2007 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 07 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q2 7 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 7 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Teknas Arbeidsmarkedsundersøkelse

Teknas Arbeidsmarkedsundersøkelse Teknas Arbeidsmarkedsundersøkelse Eksamenskandidater våren 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER...

Detaljer

SIU. Studentmobilitet: hvem, hva, hvor. Margrete Søvik og Svein Eldøy Erasmusseminaret 2009

SIU. Studentmobilitet: hvem, hva, hvor. Margrete Søvik og Svein Eldøy Erasmusseminaret 2009 SIU Studentmobilitet: hvem, hva, hvor Margrete Søvik og Svein Eldøy Erasmusseminaret 2009 2 Gradsstudenter, delstudenter og Erasmusstudenter 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Gradsstud. Delstud. Erasmusstud.

Detaljer

Ragnhild Rønneberg Avdelingsdirektør SkatteFUNN. VINNOVAs Årskonferens 17.10.2006

Ragnhild Rønneberg Avdelingsdirektør SkatteFUNN. VINNOVAs Årskonferens 17.10.2006 Ragnhild Rønneberg Avdelingsdirektør SkatteFUNN VINNOVAs Årskonferens 17.10.2006 Norge investerer mindre i FoU.....enn våre naboland og det er næringsliv som investerer lite % 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5

Detaljer

SIU Mobilitetstrender i Norge og Norden. Mobilitetskonferansen 2009 Margrete Søvik

SIU Mobilitetstrender i Norge og Norden. Mobilitetskonferansen 2009 Margrete Søvik SIU Mobilitetstrender i Norge og Norden Mobilitetskonferansen 2009 Margrete Søvik 2 Mobilitetsstatistikk God statistikk på gradsstudenter i utlandet (Lånekassen) Statistikk om utvekslingsstudenter: systematisk

Detaljer

Utdanning, behov og etterspørsel. Hva er status og hvor går vi?

Utdanning, behov og etterspørsel. Hva er status og hvor går vi? Utdanning, behov og etterspørsel Hva er status og hvor går vi? Kort om Tromsø 69ºN Fikk byprivilegier 1794 Areal 2.558 km 2 Nordens Paris Porten til ishavet Folketall ca 70 000 Viktige næringer: Offentlige

Detaljer

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM Næringslivsringen Et samarbeidstiltak mellom byggenæringen og Studieprogram bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Opprettet i 1999 frivillighet og dugnad 53 medlemmer. Formål: Rekruttering av studenter Bidra

Detaljer

Q4 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Arbeidsmarkedsinformasjon Matematiske realfag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon Matematiske realfag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET www.naturviterne.no Arbeidsmarkedsinformasjon Matematiske realfag Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Hvor jobber de med matematiske realfag? De fleste av Naturviternes medlemmer med

Detaljer

Q1 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2010 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 10 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Tidsplan: Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar 1. februar: endelige versjoner ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Ansvarsfordeling

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

1. FORORD... 2 2. METODE OG GJENNOMFØRING... 3 3. SAMMENDRAG... 4 BEGREPER OG DEFINISJONER... 6 4. INNLEDNING... 7

1. FORORD... 2 2. METODE OG GJENNOMFØRING... 3 3. SAMMENDRAG... 4 BEGREPER OG DEFINISJONER... 6 4. INNLEDNING... 7 Arbeidsmarkedsundersøkelse n E k s a m e n s k a n d i d a t e r v å r e n 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 2 2. METODE OG GJENNOMFØRING... 3 3. SAMMENDRAG... 4 BEGREPER OG DEFINISJONER... 6 4. INNLEDNING...

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene

Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene Espen Solberg Forskningsleder NIFU/FI 12.11.2015 Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene Konferansen Rett kompetanse, Hordaland fylkeskommune, 12.11.2015 Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging

Detaljer

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag

Master i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i Teknologi (siv.ing); Maskin Prosess og Produktutvikling UMB opptak fra bachelor i ingeniørfag i ingeniørfag - HiØ Maskin Industriell design UMB Maskin Prosess, Produktutvikling Energi Akvakultur i ingeniørfag

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2015 TEKNA-RAPPORT 6/2016

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2015 TEKNA-RAPPORT 6/2016 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2015 TEKNA-RAPPORT 6/2016 1 a Forord Denne rapporten er skrevet og publisert av Teknas- Teknisk-naturvitenskapelig forenings generalsekretariat, seksjon for Samfunnspolitikk

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Oljeserviceanalysen 2010. Stavanger-regionen. Energiregionen mot 2030

Oljeserviceanalysen 2010. Stavanger-regionen. Energiregionen mot 2030 Oljeserviceanalysen 21 Stavanger-regionen. Energiregionen mot 23 Den norske oljeserviceanalysen har utviklet seg over tid og dekker nå hele oljeserviceindustrien på norsk kontinentalsokkel Bakgrunn: Oppsto

Detaljer

Fremtidig kapasitetsbehov i bransjen

Fremtidig kapasitetsbehov i bransjen Fremtidig kapasitetsbehov i bransjen Hva er Næringslivsringen? Dette er Næringslivsringen? Et samarbeidstiltak mellom byggenæringen og Studieprogram bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Opprettet i 1999 frivillighet

Detaljer

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet Kunnskaps diplomati En verden i endring Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon Norsk økonomi Halvert oljepris Etterspørselen fra oljenæringen vil avta Mange bedrifter står overfor krevende omstillinger

Detaljer

Tone Cecilie Carlsten

Tone Cecilie Carlsten Rådgiversamling på Nes vgs, torsdag 23. april 2015 Tone Cecilie Carlsten NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing Mål for økten 1. Kompetansebarometeret 2. Hovedfunn

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND Sammendrag Kartlegging av industrien på Helgeland med fokus på industriens kjønnsbalanse. Målet med undersøkelsen er å kartlegge kjønnsbalansen for så å

Detaljer

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv Tekna-rapport 3/2015 Forord Tekna gjennomførte i juli og august 2015 en spørreundersøkelse blant Teknas

Detaljer

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn Ragnar Gees Solheim Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger TIMSS & PIRLS 2011 TIMSS gjennomføres

Detaljer

Q4 2006. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2006. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2006 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 06 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding:

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding: NTNU S-sak 5/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.03.2015 RE/AMS Arkiv: 2015/1542 Saksansvarlig: Berit Kjeldstad Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Offshore vindkraft Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Forskningsdagene 2009, Bergen Slide 1 / 28-Sep-09 Fossile brensler

Detaljer

Yngvar Åsholt. Perspektivmeldingen og NAV

Yngvar Åsholt. Perspektivmeldingen og NAV Yngvar Åsholt Perspektivmeldingen og NAV NAV, 25.04.2013 Side 2 The Nordic Way Velorganisert arbeidsliv Trepartssamarbeid Aktiv arbeidsmarkedspolitikk Universelle stønadsordninger Omfattende offentlig

Detaljer

Nøkkeltall 2015 økonomi

Nøkkeltall 2015 økonomi Nøkkeltall 2015 økonomi Inntekter fordelt på departement Forsvarsdepartementet 5 mill. (4 mill.) Justis- og bederedskapsdep. 22 mill. (1 mill.) Finansdepartementet 22 mill. (0 mill.) Barne-, likestillings-

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

Lesing i PISA 2012. 3. desember 2013 Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Lesing i PISA 2012. 3. desember 2013 Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Lesing i PISA 2012 3. desember 2013 Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Lesekompetanse (Reading Literacy) ifølge OECDs ekspertgruppe i lesing Lesekompetanse innebærer at elevene

Detaljer

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum

Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum ØF-notat 09/2013 Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum av Torhild Andersen ØF-notat 09/2013 Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser

Detaljer

Q3 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2010 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 10 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør

Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør VA-divisjonen Region Innlandet Næringslivsringen 2 aktuelle

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon (Siviløkonom) NHH våren 2010.

Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon (Siviløkonom) NHH våren 2010. AMU Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon (Siviløkonom) NHH våren. Norges Handelshøyskole foretar årlig arbeidsmarkedsundersøkelse for sine

Detaljer

Sivilingeniørstudiet i ingeniørvitenskap og IKT. Ta en utfordring skap fremtidens dataverktøy

Sivilingeniørstudiet i ingeniørvitenskap og IKT. Ta en utfordring skap fremtidens dataverktøy Sivilingeniørstudiet i ingeniørvitenskap og IKT Ta en utfordring skap fremtidens dataverktøy S I V I L I N G E N I Ø R - S T U D I E N E A R K I T E K T S T U D I E T H U M A N I S T I S K E FA G R E A

Detaljer

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 byggreisdeg.no Innledning Bygg Reis Deg 2015, 14. 17. oktober, ble arrangert for 26. gang (7. gang på Norges Varemesse, Lillestrøm) med 543 utstillere, hvorav 144 utenlandske

Detaljer

Akademia og næringslivet konkurrenter eller felles interesser? Carla Botten-Verboven

Akademia og næringslivet konkurrenter eller felles interesser? Carla Botten-Verboven Akademia og næringslivet konkurrenter eller felles interesser? Carla Botten-Verboven Direktør Kompetanseavdelingen Norsk Industri 6. november 2007 Konkurrenter Ja! Felles interesser Ja! 2 Spørsmål / debatt

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer