Leonardo. studenter ved Institutt for produktdesign, NTNU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leonardo. studenter ved Institutt for produktdesign, NTNU"

Transkript

1 Leonardo studenter ved Institutt for produktdesign, NTNU Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008

2

3 Forord Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008 er en videreføring av arbeidssituasjonsundersøkelsene gjennomført av :UT i 2002 og 2004, og prosjekt ID i Undersøkelsen tar for seg arbeidsmarked og -situasjon for sivilingeniører uteksaminert fra Institutt for produktdesign ved NTNU. Undersøkelsen ble utført i mars Arbeidsmarkedsundersøkelsen er i år utført av eksterngruppen i linjeforeningen Leonardo, ettersom prosjekt ID, etter å ha drevet aktivt i tre år, ble slått sammen med Leonardo i en omfattende omstrukturering av linjeforeningen våren Nye Leonardo er delt i to grupper; intern- og eksterngruppen, med et felles Hovedstyre. Eksterngruppen tar seg av bedriftskontakt og andre oppgaver prosjekt ID tidligere tok hånd om. Vi har brukt firmaet QuestBack for å utvikle undersøkelsen og innhente dataene. Opplysningene i undersøkelsen er behandlet fullstendig anonymt. I år ble undersøkelsen sendt ut til 137 av de 146 uteksaminerte. Av disse svarte 108 personer, hvilket gir en svarprosent på 79 %. Tall for tidligere undersøkelser er 68 % i 2006, 83% i 2004 og 8 i 2002 med henholdsvis 68, 69 og 38 respondenter. 3 Vi ser oss fornøyd med gjennomføringen av arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008 og regner den som representativ. Alle tall er basert på svar fra samtlige respondenter (unntatt der annet er opplyst), og representerer dermed en total trend for uteksaminerte fra 1997 frem til og med God fornøyelse! Rapporten blir også lagt ut i sin helhet på instituttets nettsider:

4 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008

5 Innhold Lønn 6 Utveksling 8 Arbeidssituasjon 10 Bransje/samarbeid 16 Oppgaver i jobben 18 Kjennskap til utdanningen 22 Relevante områder 23 Aktuelle bedrifter 25 5

6 Lønn Tallene for lønn er regnet som gjennomsnitt av to år for å øke antallet respondenter og grunnlaget for tallene. På denne måten er lønn for nyutdannede gjennomsnitt av uteksaminerte fra 2007 og 2006, ett års erfaring er 2006 og 2005 osv. Teknas tall har vi behandlet på samme måten. Lønn under kr ,- per år regnes ikke som representativ. Til forandring fra tidligere år, ser vi nå ingen nedgang i IPD-lønn ved ett års erfaring. Samtidig ser vi at totallønnen ikke følger grunnlønnens jevne stigning. Det siste skyldes blandt annet at en del respondenter har oppgitt samme sum både som grunnlønn og som totallønn, og at det for enkelte kull var få respondenter og dermed et noe dårlig statistisk grunnlag. 6 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008

7 ERFARING GJENNOMSNITT MEDIAN TEKNAS GJENNOMSNITT Nyutdannet Ett års erfaring Fem års erfaring Grunnlønn Totallønn Grunnlønn Totallønn Grunnlønn Totallønn Lønnsnivå i dag etter erfaring Teknas gjennomsnitt IPD: totallønn IPD: grunnlønn 7 LØNN (NOK) Nyutdannet 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år ERFARING Lønnsnivå i dag etter erfaring

8 Utveksling Var du på utveksling under studietiden? 4 35% 38% 3 25% 32% 2 26% 15% 1 5% Nei 1 semester 2 semestre 4% 3 semestre eller mer 8 Var du på utveksling under studietiden? Fordeling kvinner/menn: % Kvinner Menn 3 37% 36% 34% 26% 2 18% 1 Nei 1 semester 2 semestre 2% 4% 3 semestre eller mer Var du på utveksling under studietiden? Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008

9 68 % av alle uteksaminerte IPD-studenter har tatt utveksling, og hovedvekten av disse er kvinner. Forhold rundt ansettelse og lønn ser ikke ut til å bli påvirket av eventuell utveksling. Steder som tidligere IPD-studenter har tilbrakt ett eller flere semestre på utveksling er: Norge, India, Tyskland, Danmark, Spania, Frankrike, Finland, Kina, Italia, USA, Argentina, Nederland, England, Australia, Skottland, Costa Rica, Japan, Chile, Sverige og Østerrike. Flest studenter har valgt utveksling i Spania. Flest semestre er blitt tilbrakt i Spania Spania Italia Frankrike Nederland India Antall utvekslingsstudenter til de mest populære destinasjonene

10 Arbeidssituasjon Hvilken arbeidssituasjon befinner du deg i nå? 10 91% Fast ansatt Midlertidig ansatt 3% Permisjon Hvilken arbeidssituasjon befinner du deg i nå? Annet Arbeidsledig Hvilken arbeidssituasjon befinner du deg i nå? 3% 3% Annen utdanning 10 Annet 8 6 Permisjon Midlertidlig ansatt Fast ansatt UTEKSAMINERINGSÅR Hvilken arbeidssituasjon befinner du deg i nå? Andelen arbeidsledige har steget fra 0 % til 3 % fra 2006, men til gjengjeld er hele 85% av de uteksaminerte fra IPD i et fast ansettelsesforhold. Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008

11 Hvor i landet arbeider du? % % Oslo Trondheim Stavanger Andre byer i Norge 5% 4% 1% Bergen Utlandet Distrikt 11 Hvor i landet arbeider du? Som vi ser er Oslo stadig den byen som trekker til seg flest IPDere. Undersøkelsen fra 2006 viste en kraftig nedgang i Oslos popularitet (46 %) fra 2004 (60 %), men dette har økt litt igjen. Stavanger øker fortsatt sin andel av industridesignere fra IPD.

12 Hvordan fikk du din første jobb? % 3 27% 2 18% 1 5% 7% Bedriften jeg skrev diplom for ansatte meg Søkte stilling Gjennom kontakter Headhuntet Egen bedrift 12 Hvordan fikk du din første jobb? Stadig flere får jobb gjennom sitt kontaktnett, mens færre får sin første jobb ved å søke. Færre oppgir også at de får sin første jobb gjennom å starte bedrift; totalt har 10 % av de uteksaminerte per i dag vært med på å starte egen bedrift Fordeling kvinner/menn: % 39% Menn Kvinner 3 27% 27% 2 18% 18% 1 12% 6% 4% 2% Bedriften jeg skrev diplom for ansatte meg Søkte stilling Gjennom kontakter Headhuntet Egen bedrift Hvordan fikk du din første jobb? Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008

13 Hvor lang tid tok det fra du var ferdig ved IPD til du fikk din første jobb? Gjennomsnitt % Under 1 mnd 14% 17% 1-2 mnd 13% mnd 14% mnd 6% 6 mnd - 1 år Mer enn 1 år Det Hvor ser lang ut tid til tok at det uteksaminerte fra du var ferdig ved generelt IPD til du får fikk sin din første jobb? jobb rimelig fort etter endt utdanning. Særlig kvinnene har hatt en positiv utvikling, og er i ferd med å ta igjen mennene som tidligere har hatt et tydelig forsprang. 13 Fordeling kvinner/menn: 6 57% Menn 5 5 Kvinner % 1 Under 1 mnd 18% 11% 1-2 mnd 8% 14% 2-3 mnd 11% 7% 2% 3-6 mnd 6 mnd - 1 år Mer enn 1 år Hvor lang tid tok det fra du var ferdig ved IPD til du fikk din første jobb?

14 Hadde din første jobb faglig slektskap med diplomoppgaven du skrev? UTEKSAMINERT 2007 Ja Nei GJENNOMSNITT Hadde din første jobb faglig slektskap med diplomoppgaven du skrev? UTEKSAMINERT 2007 Ja Nei 46% 54% I 2006 så det ut til at stadig flere fikk jobber som var relevante med diplomoppgaven - denne tendensen har nå reversert. Hadde din første jobb faglig slektskap med diplomoppgaven du skrev? GJENNOMSNITT Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008

15 Har du skiftet jobb mange ganger etter endt utdannelse? 10 4 ganger 8 3 ganger 6 2 ganger 1 gang 4 Aldri UTEKSAMINERINGSÅR Har du skiftet jobb mange ganger etter endt utdannelse? Hvis du har skiftet jobb, hva var årsakene? % % % Bedre tilbud hos ny arbeidsgiver Ønske om større utfordringer Misfornøyd med den gamle jobben Hvis du har skiftet jobb, hva var årsakene? 3% Startet egen bedrift Ble oppsagt Et ønske om større utfordringer er klart den viktigste årsaken for jobbytte. Ulikt tidligere arbeidsmarkedsundersøkelser, var det denne gangen kun mulig å velge ett av svaralternativene. 2% Annet

16 Bransje/samarbeid Hvilken bransje arbeider du innenfor? Konsulent 21% 15% Industri/Offshore Forskning/Undervisning 19% Telekom./Media/Informasjon/IT Annen 35% 1 16 Kvinner: Hvilken bransje arbeider du innenfor? 2 18% Menn: Konsulent Industri/Offshore 22% 11% Konsulent Industri/O Forskning/Undervisning 16% Forskning Telekom./Media/Informasjon/IT Telekom./ 24% 24% Annen 6% Annen 14% 45% KVINNER MENN Det er langt flere menn enn kvinner i industrien, men denne forskjellen er noe mindre enn tidligere. Kvinner er fortsatt dominerende innen forskning. Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008

17 Hvilket fagmiljø samarbeider du mest med? % 64% 5 62% Teknisk 14% Økonomi/ handel/ marked 7% 7% Kommunikasjon/ media Annet 5% Helse 12% 3% Samfunnsvitenskap/ humanistisk 6% Juridisk 17 Hvilke fagmiljøer samarbeider du med? Tidligere har dette vært et flervalgsspørsmål, men denne gangen kunne respondentene velge maks ett fagområde. Da de fleste samarbeider med flere fagmiljøer, gir ikke dette et fullstendig realistisk bilde av samarbeid i arbeidslivet. Den generelle fordelingen stemmer likevel godt overens med tidligere undersøkelser.

18 Oppgaver i jobben Hvilke oppgaver møter du i jobben? Prosjektledelse Lage presentasjonsmateriale Produktutvikling Administrasjon Brukergrensesnitt Designstrategier Estetisk formgiving Grafisk design Skissing Konstruksjons- og materialvalg Produksjonstilpassing Rådgiving Ergonomi 3D-modellering Interaksjonsdesign Markedsundersøkelser Fysisk modellering Webdesign Embalasjedesign Undervisning Økodesign Aldri Sjelde Iblant Ofte 18 Hvilke oppgaver møter du i jobben? Grafen representerer oppgaver IPDere møter i jobben etter endt utdannelse. De neste sidene viser oversikter over hvordan disse oppgavene varierer innenfor ulike bransjer: Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008

19 Bransje: KONSULENT/RÅDGIVENDE (designkontor etc.) Lage presentasjonsmateriell Produktutvikling Prosjektledelse Skissing Administrasjon Rådgivning Estetisk formgivning 3D-modellering Konstruksjons- og materialvalg Ergonomi Grafisk design Designstrategier Produksjonstilpasning Brukergrensesnitt Interaksjonsdesign Fysisk modellering Webdesign Markedsundersøkelser Emballasjedesign Undervisning Økodesign Bransje: INDUSTRI/OFFSHORE Hvilke oppgaver møter du i jobben? Bransje: KONSULENT / RÅDGIVENDE (designkontor, etc) 19 Produktutvikling Konstruksjons- og materialvalg Lage presentasjonsmateriell Prosjektledelse Produksjonstilpasning 3D-modellering Estetisk formgivning Administrasjon Ergonomi Designstrategier Brukergrensesnitt Grafisk design Skissing Fysisk modellering Emballasjedesign Interaksjonsdesign Markedsundersøkelser Rådgivning Økodesign Webdesign Undervisning Hvilke oppgaver møter du i jobben? Bransje: INDUSTRI / OFFSHORE

20 Bransje: TELEKOMMUNIKASJON/MEDIA/INFORMASJON/IT Lage presentasjonsmateriell Brukergrensesnitt Produktutvikling Interaksjonsdesign Prosjektledelse Grafisk design Adminsitrasjon Rådgivning Skissing Webdesign Designstrategier Estetisk formgivning Markedsundersøkelser Ergonomi Produksjonstilpasning Konstruksjons- og materialvalg Undervisning Økodesign 3D-modellering Emballasjedesign Fysisk modellering Aldri Sjelde Iblant Ofte 20 Hvilke oppgaver møter du i jobben? Bransje: FORSKNING/UNDERVISNING Bransje: TELEKOMMUNIKASJON / MEDIA / INFORMASJON / IT Lage presentasjonsmateriell Prosjektledelse Brukergrensesnitt Administrasjon Designstrategier Rådgivning Ergonomi Grafisk design Konstruksjons- og materialvalg Produktutvikling 3D-modellering Undervisning Skissing Produksjonstilpasning Markedsundersøkelser Webdesign Estetisk formgivning Fysisk modellering Interaksjonsdesign Økodesign Emballasjedesign Aldri Sjelde Iblant Ofte Hvilke oppgaver møter du i jobben? Bransje: FORSKNING / UNDERVISNING Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008

21 Bransje: ANNEN BRANSJE Prosjektledelse Administrasjon Lage presentasjonsmateriell Designstrategier Rådgivning Markedsundersøkelser Grafisk design Produktutvikling Emballasjedesign Produksjonstilpasning Brukergrensesnitt Estetisk formgivning Interaksjonsdesign Skissing Ergonomi Konstruksjons- og materialvalg Webdesign Undervisning Økodesign 3D-modellering Fysisk modellering Hvilke oppgaver møter du i jobben? 21 Bransje: ANNEN BRANSJE

22 Kjennskap til utdanningen Hvor god kjennskap opplever du næringslivet har til utdanningen? 8 74% % 6 62% % 27% 22% 2 15% 13% 12% 12% 16% 1 3% 2% Ingen kjenner den Få kjenner den Noen kjenner den De fleste kjenner den Alle kjenner den 22 Hvor god kjennskap opplever du næringslivet har til utdanningen? Kjennskap til utdanningen ser ikke ut til å endres betydelig, selv om det er noen forskyvninger. Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008

23 Relevante områder Hvilke områder har vært relevante i din praksis? Erfaring fra team- og gruppearbeid PD-fag Ledelsesfag IT-fag Kommunikasjonsfag Menneske-maskin-fag Designstrategier Ergonomi Systemdesign Form og farge - fag Ingeniørfag Økonomifag Organisasjonsarbeid Verkstedjobbing Lønnet arbeid Mekatronikk ra team- og gruppearbeid Økodesign Aldri relevant PD-fag ra team- og gruppearbeid Ledelsesfag Aldri relevant 100 PD-fag IT-fag Aldri relevant Sjelden relevant Ledelsesfag Kommunikasjonsfag IT-fag Aldri relevant Sjelden relevant Menneske-maskin-fag Kommunikasjonsfag Sjelden relevant Relevant av og til Designstrategier Menneske-maskin-fag Ergonomi Sjelden relevant Relevant av og til Designstrategier Systemdesign Hvilke oppgaver møter du i jobben? Relevant av og til Alltid relevant Ergonomi Form og farge - fag Systemdesign Relevant av og til Alltid relevant Ingeniørfag Form og farge - fag Alltid relevant Økonomifag Ingeniørfag Erfaringer fra gruppe-/teamarbeid og PD-fagene viser seg igjen å være svært Organisasjonsarbeid Alltid relevant Økonomifag elevante; det er ingen store endringer fra forrige undersøkelse. Verkstedjobbing Organisasjonsarbeid Lønnet arbeid Verkstedjobbing Mekatronikk Det er ingen nevneverdige variasjoner mellom bransjene. Lønnet arbeid Økodesign Mekatronikk 0 Økodesign Hvilke oppgaver møter du i jobben? Hvilke oppgaver møter du i jobben? i jobben? i jobben?

24 Hvilket utbytte har du hatt av de forskjellige læringsmetodene under utdanningen? Prosjekter, individuelt Ingen Prosjekter, parvis Lite Prosjekter, grupper Selvstudium Øvinger, grupper En de Mye Øvinger, parvis Forelesning Ingen ting Øvinger, individuelt Lite Ingen ting 24 kter, individuelt En del Lite Ingen ting osjekter, parvis Prosjekter, individuelt Mye En del Lite jekter, grupper Selvstudium vinger, grupper Prosjekter, parvis Prosjekter, grupper Selvstudium Hvilket utbytte har du hatt av de forskjellige læringsmetodene under utdanningen? Mye En del Vi kan lese ut av grafen at prosjekter utpeker seg som en effektiv læringsmetode. Øvinger, parvis 60 Øvinger, grupper Forelesning Øvinger, parvis nger, individuelt Forelesning jellige læringsmetodene Øvinger, individuelt ar du hatt av de forskjellige læringsmetodene n? Mye Ingen ting Lite En del Mye Hvilket utbytte har du hatt av de forskjellige læringsmetodene under utdanningen? Hvilket utbytte har du hatt av de forskjellige læringsmetodene under utdanningen? Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008

25 Aktuelle bedrifter Hvilken bedrift arbeider du i nå? (antall ansatte i parentes) ABB (2) Agens AS (1) Aker Kværner Subsea (3) Badger Explorer ASA (1) Bekk Consulting AS (2) CIBER Norge (1) CMR Prototech AS (1) Creuna AS (1) Det Norske Veritas (1) E24.no (1) Egmont Serieforlaget AS (1) Elkem Research (1) FAST Search & Transfer (1) Finn.no (1) Gazelle Technology AS (1) Geelmuyden.Kiese (1) Glen Dimplex Nordic AS (2) Halogen AS (2) Hennig-Olsen Is (1) Human Factors Solutions (1) IDM AS (2) Innoco (1) Innovasjon Norge Hordaland (1) Inventas (4) KADABRA Produktdesign AS (3) Laerdal Medical AS (6) Leiv Vidar (1) Lilleborg (3) Luxo (1) Making Waves (3) Maritime Colours (1) Medisinsk Teknologi (1) Melvær & Lien Idé-entreprenør (1) Mettler-Toledo Cargoscan (1) MultiControl AS (1) National Oilwell Varco (1) NetCom AS (1) NetLife Research (3) Nico Design LTD (1) Nidar AS (1) Norsk Form (1) NSM AS (1) NTNU (3) NTNU Technology Transfer AS (1) Odfjell Drilling (1) Philips (1) Posten Norge AS (1) Rolls-Royce Marine AS (1) Schibsted (1) Scottish & Newcastle (1) SINTEF (1) SINTEF Helse (2) SmartSeal AS (2) Stabburet (1) StatoilHydro (1) STAY (1) Swix Sport AS (1) TANDBERG (6) TDW Offshore Services (1) Techni (1) Teknologirådet (1) Thelma AS (2) Thor Bjørklund & Sønner AS (1) Trondheim kommune (1) Tronrud Engineering (1) Ulstein International (1) Xvision AS (1) Østfoldforskning AS (1) 25

26 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2008

27 Denne rapporten er utarbeidet av eksternggruppa i Leonardostyret 07/08: Trond Dagsland Holgersen Torhild Nornes Hove Ingrid Kvam Sorgendal Leder Bedriftsansvarlig Presseansvarlig Vi vil takke: 27 Andreas Erlandsen Johannes Sigurjónsson Respondentene Studieprogrammet Industriell design for økonomisk støtte Alle øvrige bidragsytere

28

Diplomundersøkelsen 2014

Diplomundersøkelsen 2014 Diplomundersøkelsen 2014 Forord Indøk Sør har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2014 ved Industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitetet i Agder,

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

AMU 2012. Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon NHH våren 2012.

AMU 2012. Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon NHH våren 2012. AMU 2012 Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon NHH våren 2012. Innledning Norges Handelshøyskole foretar årlig arbeidsmarkedsundersøkelse for

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Undersøkelse om utenlandsstudier

Undersøkelse om utenlandsstudier Undersøkelse om utenlandsstudier 2 Innhold Kapittel 1 Forord... 4 Om rapporten... 4 Kapittel 2 Sammendrag... 5 Kapittel 3 Metode for datainnsamling... 6 Utvalg og svarprosent... 6 Eksterne sekundærdata...

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

KOMMUNIKATØREN 21. MARS

KOMMUNIKATØREN 21. MARS KOMMUNIKATØREN 21. MARS 2012 1 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 4 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 6 4 MÅLGRUPPE... 7 5 STRUKTUR & GJENNOMFØRING... 7 6 SVARFREKVENS... 7 7 PRESENTASJON AV RESULTAT... 8 8

Detaljer

Kandidatundersøkelse kull 2002

Kandidatundersøkelse kull 2002 Kandidatundersøkelse kull 2002 Tilgjengelig for besvarelse mellom 11.04.2012 til 23.05.2012 42 respondenter av 47 utsendte mailer, dvs svarprosent på 89,4 % Det ble sendt ut til 45 kvinner og 2 menn som

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

BAKGRUNN OG FORMÅL...

BAKGRUNN OG FORMÅL... 3. april 2014 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 2 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN OG FORMÅL... 6 3 MÅLGRUPPE... 7 4 STRUKTUR OG GJENNOMFØRING... 7 5 SVARFREKVENS... 7 6 PRESENTASJON

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 Asle Høgestøl, Malin Dahle og Turid Vaage ideas2evidence-rapport 02:2014 ideas2evidence 2014 ideas2evidence Villaveien 5 5007 Bergen Telefon:

Detaljer

UtdanningsBarometeret Studentums halvårsrapport

UtdanningsBarometeret Studentums halvårsrapport UtdanningsBarometeret Studentums halvårsrapport Høsten 2010 UtdanningsBarometeret er en halvårsrapport om utdanningsmarkedet gjort av Studentum.no. Formålet med rapporten er å identifisere populære utdanningsområder,

Detaljer

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv Sveinung Skule Anders N. Reichborn Lærende arbeid VEDLEGG En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv 1 Sveinung Skule Anders N. Reichborn LÆRENDE ARBEID VEDLEGG TIL FAFO-RAPPORT 333 Dette er et vedlegg

Detaljer

Virkemålet 2012 1 2012

Virkemålet 2012 1 2012 Virkemålet 2012 1 2012 2 Virkemålet 2012 Virkemålet 2012 3 Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne

Detaljer

Sammenfatning av evaluering av markedsføringsloven med vekt på telefonsalg

Sammenfatning av evaluering av markedsføringsloven med vekt på telefonsalg Oppdragsrapport nr. 3-2014 Randi Lavik og Ragnhild Brusdal Sammenfatning av evaluering av markedsføringsloven med vekt på telefonsalg SIFO 2014 Oppdragsrapport nr. 3 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer

Bruk av importerte tanntekniske tjenester i Norge

Bruk av importerte tanntekniske tjenester i Norge PROSJEKTOPPGAVE I DET INTEGRERTE MASTERGRADSSTUDIET I ODONTOLOGI Bruk av importerte tanntekniske tjenester i Norge Agnete Norheim Kaldestad og Tina Foseide Toklum Kull 2004 2009 Veileder: Nils Roar Gjerdet

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

PSYKOLOGIFORBUNDETS KARRIEREUNDERSØKELSE 2014

PSYKOLOGIFORBUNDETS KARRIEREUNDERSØKELSE 2014 PSYKOLOGIFORBUNDETS KARRIEREUNDERSØKELSE 2014 PSYKOLOGIFORBUNDETS KARRIEREUNDERSØKELSE 2 Vi er glade for å presentere resultatene fra Psykologiforbundets karriereundersøkelse 2014. Psykologiforbundets

Detaljer

Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere. Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014

Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere. Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014 Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014 BRANSJEUNDERSØKELSEN 2013 INNHOLD S.3 INNLEDNING S.6 STATUS 2014 S.10 ATTRAKTIVE ARBEIDSGIVERE

Detaljer

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Spill på flere strenger Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Clara Åse Arnesen, Erica Waagene, Elisabeth Hovdhaugen og Liv Anne Støren Rapport 10/2014 Spill på flere

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 18.11.14, 12:15-14:00 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Håvard Hansen, professor

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q1 2013 Norge Manpowers Norge 1. kvartal 13 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Q3 2008. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2008. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2008 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 08 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer