Skeivt arkiv- og dokumentasjonssenter (Ref #3dc66bd5)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skeivt arkiv- og dokumentasjonssenter (Ref #3dc66bd5)"

Transkript

1 Skeivt arkiv- og dokumentasjonssenter (Ref #3dc66bd5) Søknadssum: Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket i Bergen / Postboks Bergen uib.no/ub Institusjonens leder Ole Gunnar Evensen Ansvarlig kontaktperson (søker) Tone Hellesund / / Mål for prosjektet Etablering av nettsider/nettportal for formidling av kilder til skeiv historie. Portalen skal kunne formidle litteratur, tidsskrifter, tradisjonelt arkivmateriale, film, lyd og videointervjuer og andre typer kildemateriale. Prosjektbeskrivelse Prosjektet vil passe særdeles godt inn under overskriften Mangfold og inkludering. Prosjektet vil også kunne tenkes inn i den kulturelle nistepakka, det omhandler nye formidlingsmetoder og det inkluderer i noen grad Nasjonalbibliotekets digitale tjenester. Samarbeid står også sentralt i prosjektet. Kulturinstitusjonene har gjennom de siste tiårene lagt stadig større vekt på kulturelt mangfold og ivaretakelse av minoriteters kultur og historie. En rekke museer og arkiver ivaretar historien til de nasjonale minoritetene i Norge, og i løpet av de siste årene har en også begynt å dokumentere og formidle fra ulike innvandrergruppers historie. Gjennom å fokusere på nasjonale minoriteter på den ene siden, og nye minoriteter på den andre, så er det en stor minoritetsgruppe som synes å ha forsvunnet ut av synsfeltet: nemlig det vi i dag kaller LHBT befolkningen. Spor etter ikke-normative seksualiteter har ofte blitt sett på som noe som med fordel burde gå i historiens glemmebok og er altså i liten grad ivaretatt ved norske kulturinstitusjoner. Det materiale som finnes, er i liten grad systematisert, formidlet fra eller forsket på. Skeive arkiver finnes en rekke steder i verden. Mange av disse satser tungt på digital formidling. Vi mener at Norge også trenger et slikt arkiv. Å Side 1 av 5

2 samle inn, bevare og formidle kilder til skeiv historie fremstår som et viktig kulturvernprosjekt. I mange land har universitetsbibliotekene spilt en viktig rolle i forhold til å bygge opp samlinger som belyser minoriteters kultur og historie. Ved Universitetsbiblioteket i Bergen jobber vi nå med å etablere et slikt skeivt historisk arkiv. Prosjektet vi søker om støtte til fra Nasjonalbiblioteket vil være et av de første og viktigste stegene på veien mot et nasjonalt skeivt arkiv og dokumentasjonssenter. En av de store kulturelle transformasjonene i det norske samfunnet er endringene i synet på sex mellom personer av samme kjønn. Både sex mellom personer av samme kjønn og overskridelse av kjønnsnormer, har vært et viktig tabu i norsk kultur i hvert fall tilbake til Gulatingslovene. Norsk skeiv historie er historien om disse overskridelsene, om personene som «begikk» dem, og ikke minst om de ulike samfunnsmessige forståelsene og reaksjonene på dette. Skeivt arkiv skal dekke flest mulig aspekter av skeiv historie i Norge og vil fokusere på det store mangfoldet, og på de (noen ganger raskt) skiftende kulturelle forståelsene av naturlige fenomener som heteroseksualitet og homoseksualitet, samtidig som en vil synliggjøre nasjonale, regionale, etniske, klassemessige og kjønnsbaserte variasjoner i forhold til disse forestillingene. Vi ønsker med andre ord å samle inn, bevare og formidle ut fra kompleksiteten i en mangefasettert skeiv fortid. Arkivet vil kunne brukes av studenter, forskere, media, aktivister og den generelle allmennhet, og skal kunne presentere historisk materiale og stimulere til videre interesse for skeiv historie hos alle målgruppene. Materialet i et slikt arkiv vil omfatte blant annet rettsmateriale (jus), materiale fra medisin og psykiatri (medisin, psykologi, biologi), organisasjonsmateriale (samfunnsvitenskap, humaniora), brevsamlinger, intervjuer, skjønnlitteratur (humaniora og samfunnsvitenskap). Arkivet vil formidle materiale som tradisjonelt har vært oppbevart og formidlet via både biblioteker, arkiver og museer. I startfasen vil en viktig del av arkivet bestå av materiale fra Karen Christine Frieles private arkiv som ble overlevert til Skeivt arkiv, UiB, i september Dette arkivet består av saksdokumenter, norsk og utenlandsk litteratur, møtereferater, avisutklipp, fotografier etc. og utgjør ca. 17 hyllemetere. Vi har også samlet inn over 60 «skeive historier» via et wordpress-format. Disse ønsker vi å publisere på skeivt arkivs nettsider og vi ønsker også å åpne opp for videre innsendelse av skeive historier. I samarbeid med Nasjonalbibliotekets avdeling for IKT og digitalisering arbeider vi med å kartlegge og samle inn rettigheter til historiske skeive tidsskrifter. Målet er at Nasjonalbiblioteket skal kunne digitalisere flest mulig av disse og kunne tilgjengeliggjøre dem via både NBs og Skeivt arkivs nettsider. Et siste eksempel på materiale er videointervjuer med eldre/sentrale skeive personer som vi håper også skal bli et vitalt element på nettsidene våre. Vi håper å komme i gang med videointervjuer så snart som mulig. Vi ønsker at Skeivt arkiv skal fokusere på kompetanse, formidling og tilgjengelighet. En god nettside vil derfor stå sentralt. Her vil det stadig bli lagt ut nytt materiale, nye tekster, nye utstillinger, og det skal være lett for de ulike brukergruppene å orientere seg i det som eksisterer av materiale og kunnskap om norsk skeiv historie både i våre egne og i andres samlinger. Vi ser det som viktig at formidling går parallelt med etablering og innsamling, og vi ønsker allerede i startgropen å kunne tilgjengeliggjøre materiale og forskning. Nettsidene skal bygge på grunnplattformen i Drupal og må også kunne forholde seg til og kunne kommunisere med andre plattformer og publiseringsverktøy som Bokhylla.no, Arkivportalen, Digitale fortellinger m.m. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å være med å bygge videre på den kollektive kulturfaglige semantiske weben. Skeivt arkiv vil også være en del av den nasjonale forskningsstrukturen, og vil forvalte, tilrettelegge og formidle både forskningsmateriale og forskningsdata. Et Skeivt arkiv vil være en viktig partner for historisk forskning fra ulike fagdisipliner. Side 2 av 5

3 Start- og sluttdato for prosjektet Prosjektvarighet Ettårig Fra dato Til dato Aktivitetsplan for prosjektet Beskrivelse Fra dato Til dato Ansettelse av prosjektmedarbeider Registreringsverktøy og kompatibilitet Tilrettelegge for registrering Plan for Linked Data "Materialplan" Brukerkontakt Etablere nettsider Utlegging av materiale Åpning av Skeivt arkivs nettportal Andre opplysninger Se vedlegg Samarbeidspartnere Side 3 av 5

4 Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle Fylkesarkivet i Hordaland Postboks Bergen Fylkesarkivet i Hordaland vil være en viktig samtalepartner og rådgiver for oss. De har en veiledende funksjon i forhold til arkiver i fylket, og de oppbevarer også selv materiale som omhandler skeiv historie. Fylkesarkivar Anne Aune vil sitte i referansegruppen for prosjektet Skeivt arkiv. AHKR, UiB Postboks Bergen LLH Tollbugata LHBT-senteret Bufdir, Postboks 8113 Dep 0032 Norsk Folkemuseum PO Box 720 Skøyen 0214 Nasjonalbiblioteket Postboks 2674 Solli 0203 Vi har særlig god kontakt med det historiske og det kulturvitenskapelige fagmiljøet ved AHKR (Institutt for arkeologi, historie, kulturvitenskap og religionsvitenskap) ved UiB, og en rekke av de vitenskapelige ansatte har allerede vært involvert i diskusjoner og forarbeid vedrørende Skeivt arkiv. Forskere vil være en viktig brukergruppe for oss og historiker Runar Jordåen vil sitte i referansegruppen for Skeivt arkiv. For et minoritetsarkiv som Skeivt arkiv er det absolutt nødvendig å ha samarbeid med og tillit i de miljøene som både kan tenkes å bidra med materiale til arkivet og som også vil være brukere av arkivet. LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) er den største skeive organisasjonen i Norge, og leder Bård Nylund vil sitte i referansegruppen for prosjektet. LHBT-senteret har et særlig ansvar for å jobbe med LHBT-problematikk i forhold til levekår, men har også generell bred kompetanse i forhold til skeiv tematikk. Sosialantropolog Hans Wiggo Kristiansen vil sitte i referansegruppen for prosjektet, og han er også en av personene i Norge med best kunnskaper om den nære homohistorien. Slik vi ser for oss Skeivt arkiv vil det berøre problemstillinger både fra bibliotek-, arkiv- og museumsverdenen. Norsk Folkemuseum har tidligere sagt seg villig til å ta imot gjenstander som forteller om norsk homohistorie og konservator Leif Pareli har ledet dette arbeidet. Pareli vil sitte i referansegruppen for Skeivt arkiv. Som nevnt i søknaden arbeider vi med å kartlegge skeive tidsskrifter og skal også forsøke å skaffe rettigheter til digital publisering. Nasjonalbiblioteket, ved Svein Arne Solli, vil stå for digitaliseringen. Vi ønsker oss et tett samarbeid med Nasjonalbiblioteket der det er relevant. Dersom Nasjonalbiblioteket ønsker å sitte i referansegruppen for Skeivt arkiv, er dere svært velkomne til det! Side 4 av 5

5 Budsjett Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Infrastruktur/utstyr Prosjektledelse Etablering av gode registreringsverktøy. Dataene registreres i EAD standard med sparcle end point. Denne plattformen er delvis utviklet ved hjelp av tidligere utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket. Prosjektmedarbeider skal arbeide med å tilrettelegge ulike formidlingsverktøyer for Skeivt arkiv, sørge for kompatibilitet og kommunikasjon med andre relevante formidlingsverktøy (Arkivportalen, Bokylla.no etc). Videre vil arbeidet bestå i å digitalt tilgjengeliggjøre materiale fra Skeivt arkiv. Materialet vil bli tilgjengeliggjort på flere ulike måter både gjennom etablerte verktøy, registreres i EAD standard og kanskje også direkte gjennom Drupal (intervjuer, lyd, bilde etc) Webdesign Totale utgifter Inntekter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket Bergen universitetsfond (bevilget) webdesign (bekreftet tilskudd) Prosjektledelse (egenfinansiering) (bekreftet tilskudd) Etablering av gode registreringsverktøy (egenfinansiering) (bekreftet tilskudd) Infrastruktur/Utstyr (egenfinansiering) (bekreftet tilskudd) Totale inntekter Vedleggsoversikt Beskrivelse Framdriftsplan Generell informasjon om Skeivt arkiv Side 5 av 5

Digital historiefortelling (Ref #1068)

Digital historiefortelling (Ref #1068) Digital historiefortelling (Ref #1068) Søknadssum: 150000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2)

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Søknadssum: 170 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Tjenesteutvikling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Detaljer

Sølvberget APP (Ref #1120)

Sølvberget APP (Ref #1120) Sølvberget APP (Ref #1120) Søknadssum: 930000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Ånd eies av alle - Nordahl Grieg digitalisert (Ref #1122)

Ånd eies av alle - Nordahl Grieg digitalisert (Ref #1122) Ånd eies av alle - Nordahl Grieg digitalisert (Ref #1122) Søknadssum: 126000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Detaljer

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52)

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Søknadssum: 892 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Drammen bibliotek / 939214895 Grønland

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

Museum, arkiv og samfunn Kunnskapsbehov og utfordringer

Museum, arkiv og samfunn Kunnskapsbehov og utfordringer Tone Fredriksen Ydse Museum, arkiv og samfunn Kunnskapsbehov og utfordringer Prosjektet Kulturarvinstitusjonenes samfunnsrolle har vært et samarbeid mellom Norsk kulturråd og ABM-utvikling. Jeg har hatt

Detaljer

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212)

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Søknadssum: 950000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bibliotek / 974628309 Rådhuset, Postboks 289, 8001

Detaljer

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner Popkult Søknadssum 300 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Drammen bibliotek Adresse Postboks 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 939214895 Hjemmeside http://www.dbib.no Institusjonens

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

TaPlass! (Ref #1061) Prosjekt- og utviklingsmidler for 2013. Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder. Opplysninger om søker

TaPlass! (Ref #1061) Prosjekt- og utviklingsmidler for 2013. Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder. Opplysninger om søker TaPlass! (Ref #1061) Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold Fylkesbibliotek / 974574934

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

Reflekterende ungdom (Ref #222de470)

Reflekterende ungdom (Ref #222de470) Reflekterende ungdom (Ref #222de470) Søknadssum: 250 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lørenskog bibliotek / 974637936

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

Portal for utlån av ebøker

Portal for utlån av ebøker Portal for utlån av ebøker Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Buskerud fylkesbibliotek Adresse PB 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 974606097 Hjemmeside http://www.buskerud.fylkesbibl.no/

Detaljer

Nettbiblioteket. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 250 000 kroner

Nettbiblioteket. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 250 000 kroner Nettbiblioteket Søknadssum 250 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Forsand kommune Adresse Organisasjonsnummer 939347801 Hjemmeside 4110 Forsand Institusjonens leder Åshild Hus Ansvarlig

Detaljer

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner DigitalDus Søknadssum 90 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn NORD-AURDAL KOMMUNE Adresse Månovegen 16 A 2920 Leira i Valdres Organisasjonsnummer 961381908 Hjemmeside Institusjonens leder

Detaljer

Studentene og digitale tekster (Ref #1318332460755)

Studentene og digitale tekster (Ref #1318332460755) Studentene og digitale tekster (Ref #1318332460755) Søknadssum: 250000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen BI / 971228865 0442 Oslo http://www.bi.no

Detaljer

Uhørte stemmer og glemte steder

Uhørte stemmer og glemte steder Uhørte stemmer og glemte steder fortellinger fra utviklingshemmedes historie Av Ellen Lange og Olav Hamran Nasjonalt medisinsk museum / Norsk Teknisk Museum Foto: Finn Larsen, Norsk Teknisk Museum. På

Detaljer

Work-shop arbeidspakke 2, DIGSAM, 26. -27mars 2014

Work-shop arbeidspakke 2, DIGSAM, 26. -27mars 2014 Work-shop arbeidspakke 2, DIGSAM, 26. -27mars 2014 Sted: Niku, Framsenteret, Tromsø Tilstede: NIKU: Camilla Brattland, Stine Barlindhaug, Dalia Dargyte, Elin Rose Myrvoll Stiftelsen Saemien Sijte (SSS):

Detaljer

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009)

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innst. S. nr. 313 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Nasjonal strategi for digital bevaring

Detaljer

NOTAT. Mediearkivet - søknad om støtte fra Norsk Redaktørforening

NOTAT. Mediearkivet - søknad om støtte fra Norsk Redaktørforening NOTAT Til: Fra: Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 29.11.2011 Saksnummer: 11-741 Mediearkivet - søknad om støtte fra Norsk Redaktørforening Norsk Redaktørforening har søkt om 100.000 kroner i støtte til

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Ny formidling Olav Duun

Ny formidling Olav Duun Ny formidling Olav Duun Søknadssum 205 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Nord-Trøndelag fylkesbibliotek Adresse Postboks 2563 7735 Steinkjer Organisasjonsnummer 93896701 Hjemmeside http://fylkesbiblioteket.ntfk.no

Detaljer

Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder. Innledning

Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder. Innledning Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder Innledning Fagutvikling, hva betyr det utvikling av (et) fag, å utvikle (et) fag? Hva vil det da si å utvikle et fag? Hvis fagutvikling

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 Nord-Sør biblioteket Nord-Sør biblioteket ble opprettet høsten 1993, som ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser SLUTTRAPPORT FRA FASE 2 Innhold Prosjektets anbefalinger 3 Innledning 4 Målsetting og delmål 4 Gjennomføring

Detaljer